Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Esseet
Kuukausi
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Essee

Kun vaa­li­tais­te­lus­ta tulee mark­ki­na­hu­mua ja loan­heit­toa, koko de­mo­kra­tia on uhat­tu­na

24.03.2023 15:30 18
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oulu ja pohjoinen ovat pääkaupungista katsottuna kuin sumea E-kirjain näöntarkastuksessa
Essee

Viikon lo­puk­si: Oulu ja poh­joi­nen ovat pää­kau­pun­gis­ta kat­sot­tu­na kuin sumea E-kir­jain näön­tar­kas­tuk­ses­sa

18.03.2023 08:00 30
Tilaajille
Leikittäjät, harrastuskuskit ja jöönpitäjät: "Isät jäävät epävarmoiksi kakkosvanhemmiksi, jos eivät pane perhettään työelämän edelle"
Essee

Lei­kit­tä­jät, har­ras­tus­kus­kit ja jöön­pi­tä­jät: "Isät jäävät epä­var­moik­si kak­kos­van­hem­mik­si, jos eivät pane per­het­tään työ­elä­män edelle"

10.03.2023 15:30 8
Tilaajille
Liikaa tunnollisuutta, liian vähän resursseja – moni haluaisi menestyä työssään, mutta saa palkkioksi työuupumuksen
Essee

Liikaa tun­nol­li­suut­ta, liian vähän re­surs­se­ja – moni ha­luai­si me­nes­tyä työs­sään, mutta saa palk­kiok­si työ­uu­pu­muk­sen

03.03.2023 15:30 16
Tilaajille
Vanhemmat
Outo välitila sotauutisten keskellä saa miettimään elämän tärkeimpiä asioita – Mikä tekee elämästä elämisen arvoista?
Essee

Outo vä­li­ti­la so­ta­uu­tis­ten kes­kel­lä saa miet­ti­mään elämän tär­keim­piä asioita – Mikä tekee elä­mäs­tä elä­mi­sen ar­vois­ta?

24.02.2023 15:30 3
Tilaajille
Anteeksi, sanoi kiltti hammaslääkäri – Jos on pakko, menen yksityiselle, mutta mieluiten putoaisin julkisten palvelujen pehmeään turvaverkkoon
Essee

An­teek­si, sanoi kiltti ham­mas­lää­kä­ri – Jos on pakko, menen yk­si­tyi­sel­le, mutta mie­lui­ten pu­toai­sin jul­kis­ten pal­ve­lu­jen peh­meään tur­va­verk­koon

10.02.2023 15:30 7
Tilaajille
Saako sähkön hinta aivot ylikierroksille, menivätkö sähkötuet yli hilseen? Tämän jutun luettuasi ymmärrät niistä kaiken – tai sitten et
Essee

Saako sähkön hinta aivot yli­kier­rok­sil­le, me­ni­vät­kö säh­kö­tuet yli hil­seen? Tämän jutun luet­tua­si ym­mär­rät niistä kaiken – tai sitten et

03.02.2023 15:30 16
Tilaajille
Aidan ylityksiä ja priman alituksia matkalla oopperaan
Essee

Aidan yli­tyk­siä ja priman ali­tuk­sia mat­kal­la oop­pe­raan

20.01.2023 15:00 6
Tilaajille
Kiitos viihteestä ja hei hei, kruunupäät: "Koko monarkia on älytön vanhanaikainen käytäntö, josta hyötyvät lähinnä juorulehtien osakkeenomistajat"
Essee

Kiitos viih­tees­tä ja hei hei, kruu­nu­päät: "Koko mo­nar­kia on älytön van­han­ai­kai­nen käy­tän­tö, josta hyö­ty­vät lähinnä juo­ru­leh­tien osak­kee­no­mis­ta­jat"

13.01.2023 15:30 16
Tilaajille
Varo omia tarinoitasi – Meillä kaikilla on luultavasti valemuistoja
Essee

Varo omia ta­ri­noi­ta­si – Meillä kai­kil­la on luul­ta­vas­ti va­le­muis­to­ja

30.12.2022 15:30 10
Tilaajille
Rakas Joulupukki, koska hyvyyttä ei ole tarpeeksi, tuo sitä lisää meille kaikille – rauhaakin toivoisin, mutta se ei taida ehtiä täksi jouluksi
Essee

Rakas Jou­lu­puk­ki, koska hy­vyyt­tä ei ole tar­peek­si, tuo sitä lisää meille kai­kil­le – rau­haa­kin toi­voi­sin, mutta se ei taida ehtiä täksi jou­luk­si

23.12.2022 15:30 2
Tilaajille
Byrokratiaa ei ole koskaan niin paljoa, ettei lisää tarvittaisi – "Kompostoinnissa ja parisuhteissa onkin paljon yhteistä"
Essee

By­ro­kra­tiaa ei ole koskaan niin paljoa, ettei lisää tar­vit­tai­si – "Kom­pos­toin­nis­sa ja pa­ri­suh­teis­sa onkin paljon yh­teis­tä"

25.11.2022 15:30 11
Tilaajille
Suomi on kylmä päihteistä riippuvaisille ihmisille – Nuoria kuolee joukolla huumeisiin, silti meillä vastustetaan valvottuja käyttötiloja
Essee

Suomi on kylmä päih­teis­tä riip­pu­vai­sil­le ih­mi­sil­le – Nuoria kuolee jou­kol­la huu­mei­siin, silti meillä vas­tus­te­taan val­vot­tu­ja käyt­tö­ti­lo­ja

18.11.2022 15:00 15
Tilaajille
Some tekee meistä wannabe-Kardashianeita – Voittajia ovat kapitalismi ja kauneusbisnes
Essee

Some tekee meistä wan­na­be-Kar­das­hia­nei­ta – Voit­ta­jia ovat ka­pi­ta­lis­mi ja kau­neus­bis­nes

11.11.2022 15:30 5
Tilaajille
Pitäisikö meidän lynkata henkisesti poliitikot, jotka ovat olleet liian hyväuskoisia?
Essee

Pi­täi­si­kö meidän lynkata hen­ki­ses­ti po­lii­ti­kot, jotka ovat olleet liian hy­väus­koi­sia?

28.10.2022 15:30 35
Tilaajille
Puistoista tulee aukioita, baana jyrää puut alleen ja keskustan kauneimmat näkymät halutaan peittää jättimäisellä rakennusmassalla – kuka ihme haluaa tällaisen Oulun?
Essee

Puis­tois­ta tulee au­kioi­ta, baana jyrää puut alleen ja kes­kus­tan kau­neim­mat näkymät ha­lu­taan peittää jät­ti­mäi­sel­lä ra­ken­nus­mas­sal­la – kuka ihme haluaa täl­lai­sen Oulun?

21.10.2022 15:30 70
Tilaajille
Nyt saa mönkiä rauhassa peiton alle tai katsella kahvilan ikkunoista tunnelmalliseen synkkyyteen – syksy on vuoden parasta aikaa
Essee

Nyt saa mönkiä rau­has­sa peiton alle tai kat­sel­la kah­vi­lan ik­ku­nois­ta tun­nel­mal­li­seen synk­kyy­teen – syksy on vuoden parasta aikaa

14.10.2022 15:30 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Totta kai keski-ikäisellä ja keskiluokkaisella oululaisella miehellä auto olla pitää, miksei jopa kaksi
Essee

Viikon lo­puk­si: Totta kai kes­ki-ikäi­sel­lä ja kes­ki­luok­kai­sel­la ou­lu­lai­sel­la mie­hel­lä auto olla pitää, miksei jopa kaksi

07.10.2022 15:05 33
Tilaajille
Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?
Essee

Sam­mut­taa­ko Kremlin pi­mey­den ruh­ti­nas valot kohta koko ih­mis­kun­nal­ta?

02.10.2022 09:00 16
Tilaajille
Maailmanloppuja tapahtuu koko ajan, mutta jossain muualla ja jollekulle muulle, ja siksi ne on helppo unohtaa
Essee

Maail­man­lop­pu­ja ta­pah­tuu koko ajan, mutta jossain muualla ja jol­le­kul­le muulle, ja siksi ne on helppo unohtaa

18.09.2022 09:00 3
Tilaajille