Esseet
Viimeisin tunti
Essee: Olemme kansa, joka kätkee onnensa – Miksi onnellisuustutkimukset ärsyttävät niin monia ja saavat väittämään vastaan?

Essee: Olemme kansa, joka kätkee onnensa – Miksi on­nel­li­suus­tut­ki­muk­set är­syt­tä­vät niin monia ja saavat väit­tä­mään vas­taan?

09:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Viikon lopuksi: Yhteiskunnan ykkösvelvollisuus unohtui, kun koronataistelussa juututtiin perustuslain tulkintoihin

Viikon lo­puk­si: Yh­teis­kun­nan yk­kös­vel­vol­li­suus unoh­tui, kun ko­ro­na­tais­te­lus­sa juu­tut­tiin pe­rus­tus­lain tul­kin­toi­hin

16.04.2021 14:00 11
Tilaajille
Essee: Kun lämmittää etätöissä verkkarit jalassa einesateriaa, ymmärtää rituaalien tärkeyden

Essee: Kun läm­mit­tää etä­töis­sä verk­ka­rit jalassa ei­ne­sa­te­riaa, ym­mär­tää ri­tuaa­lien tär­key­den

11.04.2021 09:00 1
Tilaajille
Essee: Elämme lyhyiden kävelyjen aikaa, mutta niissäkin voi piillä suuri vapaus

Essee: Elämme ly­hyi­den kä­ve­ly­jen aikaa, mutta niis­sä­kin voi piillä suuri vapaus

03.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Sisään hengitetty luonnon valo säteilee kauneutta

Viikon lo­puk­si: Sisään hen­gi­tet­ty luonnon valo sä­tei­lee kau­neut­ta

02.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Essee: Kulkutauti ei saa viedä empatiakykyämme, vaikka pitkittynyt koronakurjuus tuntuukin turhauttavalta

Essee: Kul­ku­tau­ti ei saa viedä em­pa­tia­ky­kyäm­me, vaikka pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­kur­juus tun­tuu­kin tur­haut­ta­val­ta

28.03.2021 09:00 7
Tilaajille
Essee: Tarvitsemme toivoa emmekä pelottelua, jotta kestäisimme: "Moni oli jo viime kesään mennessä täysin kyllästynyt koko tautiin ja uutisiin, jotka eivät juuri muusta kerro"

Essee: Tar­vit­sem­me toivoa emmekä pe­lot­te­lua, jotta kes­täi­sim­me: "Moni oli jo viime kesään men­nes­sä täysin kyl­läs­ty­nyt koko tautiin ja uu­ti­siin, jotka eivät juuri muusta kerro"

21.03.2021 09:00 7
Tilaajille
Viikon lopuksi: Neuloosi on kuin huumetta, jota pitää saada koko ajan lisää

Viikon lo­puk­si: Neu­loo­si on kuin huu­met­ta, jota pitää saada koko ajan lisää

19.03.2021 12:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Essee: Suojelukoiraharrastajien koulutuksesta kuvatut salavideot ovat järkyttäviä – brutaalin koirankasvatuksen piti olla historiaa, mutta toisin kävi

Essee: Suo­je­lu­koi­ra­har­ras­ta­jien kou­lu­tuk­ses­ta kuvatut sa­la­vi­deot ovat jär­kyt­tä­viä – bru­taa­lin koi­ran­kas­va­tuk­sen piti olla his­to­riaa, mutta toisin kävi

14.03.2021 09:00 8
Tilaajille
Viikon lopuksi: Suomessa on ollut tapana vieroksua ravintoloita, ja korona-ajan baarikeskustelustakin sen huomaa

Viikon lo­puk­si: Suo­mes­sa on ollut tapana vie­rok­sua ra­vin­to­loi­ta, ja ko­ro­na-ajan baa­ri­kes­kus­te­lus­ta­kin sen huomaa

12.03.2021 12:00 8
Tilaajille
Essee: Kolme kirjaa historian painolastista: "Näennäisen rauhallisissa oloissa voi itää suvaitsemattomuuden ja myrkyllisen kansallismielisyyden siemen"

Essee: Kolme kirjaa his­to­rian pai­no­las­tis­ta: "Näen­näi­sen rau­hal­li­sis­sa oloissa voi itää su­vait­se­mat­to­muu­den ja myr­kyl­li­sen kan­sal­lis­mie­li­syy­den siemen"

07.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Essee: "Iso asuntolaina ei pelota minua, koska uskon tulevaisuuteeni" – luokkatausta vaikuttaa meihin, vaikka emme tule sitä ajatelleeksi

Essee: "Iso asun­to­lai­na ei pelota minua, koska uskon tu­le­vai­suu­tee­ni" – luok­ka­taus­ta vai­kut­taa meihin, vaikka emme tule sitä aja­tel­leek­si

28.02.2021 09:00 5
Tilaajille
Essee: Uusi leivän isä tuo toivon takaisin Kemiin, jonka uudesta noususta ei voi olla iloitsematta: "Kemistä olen ja kehtaan sanoa"

Essee: Uusi leivän isä tuo toivon ta­kai­sin Kemiin, jonka uudesta nou­sus­ta ei voi olla iloit­se­mat­ta: "Ke­mis­tä olen ja kehtaan sanoa"

21.02.2021 09:00 11
Tilaajille
Viikon lopuksi: Paskarakki, paskaturkki, valtion koira – vihatulla eläimellä on monta nimeä

Viikon lo­puk­si: Pas­ka­rak­ki, pas­ka­turk­ki, valtion koira – vi­ha­tul­la eläi­mel­lä on monta nimeä

19.02.2021 12:00 8
Tilaajille
Essee: Unissa esiintymislava kutsuu, vaikka vuorosanoista ei ole hajuakaan – mitä painajaiset yrittävät meille kertoa?

Essee: Unissa esiin­ty­mis­la­va kutsuu, vaikka vuo­ro­sa­nois­ta ei ole ha­jua­kaan – mitä pai­na­jai­set yrit­tä­vät meille kertoa?

14.02.2021 09:00
Tilaajille
Essee: Tomppelit vallankahvassa: "On pöyristyttävää, että maailman suurinta valtiota johtaa mies, joka tahtoo viettää eläkepäiviään strippareista ja pikkuautoista nautiskellen"

Essee: Tomp­pe­lit val­lan­kah­vas­sa: "On pöy­ris­tyt­tä­vää, että maail­man suu­rin­ta val­tio­ta johtaa mies, joka tahtoo viettää elä­ke­päi­viään strip­pa­reis­ta ja pik­ku­au­tois­ta nau­tis­kel­len"

07.02.2021 09:00 23
Tilaajille
Viikon lopuksi: Poliittinen virus kolkuttaa nyt jo Kremlin portilla

Viikon lo­puk­si: Po­liit­ti­nen virus kol­kut­taa nyt jo Kremlin por­til­la

05.02.2021 20:00 5
Tilaajille
Essee: Nuuskamuikkunen tytöttelee ja Muumipappa teettää kotityöt puolisollaan – Muumilaakso ei ole mikään tasa-arvon paratiisi

Essee: Nuus­ka­muik­ku­nen ty­töt­te­lee ja Muu­mi­pap­pa teettää ko­ti­työt puo­li­sol­laan – Muu­mi­laak­so ei ole mikään ta­sa-ar­von pa­ra­tii­si

31.01.2021 09:00 3
Tilaajille
Essee: Nyt olisi helppo menettää viimeinenkin uskonsa politiikkaan – onneksi vielä löytyy myös kunniallisia ja sivistyneitä poliitikkoja

Essee: Nyt olisi helppo me­net­tää vii­mei­nen­kin uskonsa po­li­tiik­kaan – onneksi vielä löytyy myös kun­nial­li­sia ja si­vis­ty­nei­tä po­lii­tik­ko­ja

24.01.2021 09:00 7
Tilaajille
Viikon lopuksi: Kiinni pysyvät laulujen portit – Eppu Normaali ei ole julkaissut uutta musiikkia yli 13 vuoteen
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Kiinni pysyvät lau­lu­jen portit – Eppu Nor­maa­li ei ole jul­kais­sut uutta mu­siik­kia yli 13 vuoteen

22.01.2021 19:47
Tilaajille