Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Esseet
Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suhtauduin siihen kuin marjanpoimintaan, suomalaisten mindfullnessiin – Nyt puhun ajatuksissanikin suomea, ja tänne haluan juureni istuttaa
Essee

Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suh­tau­duin siihen kuin mar­jan­poi­min­taan, suo­ma­lais­ten mind­full­nes­siin – Nyt puhun aja­tuk­sis­sa­ni­kin suomea, ja tänne haluan juureni is­tut­taa

22.09.2023 15:45 7
Tilaajille
Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin  pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle
Essee

Suuren ydi­na­se­val­lan yk­sin­val­tias on si­sim­mäl­tään päähän pot­kit­tu pik­ku­poi­ka, ja siksi hän on niin pelokas ja vai­no­har­hai­nen – ja siksi hänellä on myös poh­ja­ton tarve kostaa koko maail­mal­le

15.09.2023 15:30 19
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Uskonrauhapykälistä on luovuttu monissa Euroopan maissa – näin pitäisi tehdä Suomessakin
Essee

Us­kon­rau­ha­py­kä­lis­tä on luo­vut­tu monissa Eu­roo­pan maissa – näin pitäisi tehdä Suo­mes­sa­kin

18.08.2023 15:30 43
Tilaajille
Politiikan toimittajan silmin hallituksen tulevaisuus ei voisi juuri synkemmältä vaikuttaa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain keväästä syksyyn"
Essee

Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jan silmin hal­li­tuk­sen tu­le­vai­suus ei voisi juuri syn­kem­mäl­tä vai­kut­taa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain ke­vääs­tä syk­syyn"

22.07.2023 16:34 46
Tilaajille
Essee: Wolttaan ateriani, siis osallistun riistoon – "Tähän työhön päätyvät ne, joilla ei ole juuri muita vaihtoehtoja"
Essee

Essee: Wolt­taan ate­ria­ni, siis osal­lis­tun riis­toon – "Tähän työhön pää­ty­vät ne, joilla ei ole juuri muita vaih­toeh­to­ja"

07.07.2023 15:30 31
Tilaajille
"Kun katsoo juhannusyönä kaivoon, lampeen tai lähteeseen, mieluiten alasti, voi saman tien heittää sinne hyvinvointivaltion, kirveensä ja hohtimensa"
Essee

"Kun katsoo ju­han­nu­syö­nä kai­voon, lampeen tai läh­tee­seen, mie­lui­ten alasti, voi saman tien heittää sinne hy­vin­voin­ti­val­tion, kir­veen­sä ja hoh­ti­men­sa"

23.06.2023 15:30 10
Tilaajille
Se ei ole keneltäkään pois – Euroviisut opettaa, että kun kiinnitetään huomio vähemmistöön, paranee myös enemmistön elämänlaatu
Essee

Se ei ole ke­nel­tä­kään pois – Eu­ro­vii­sut opet­taa, että kun kiin­ni­te­tään huomio vä­hem­mis­töön, paranee myös enem­mis­tön elä­män­laa­tu

09.06.2023 15:30 14
Tilaajille
Cha cha cha voi olla elämys siinä missä keväisessä luonnossa huhkiminenkin – mutta pitääkö aina riehaantua niin tolkuttomasti?
Essee

Cha cha cha voi olla elämys siinä missä ke­väi­ses­sä luon­nos­sa huh­ki­mi­nen­kin – mutta pitääkö aina rie­haan­tua niin tol­kut­to­mas­ti?

26.05.2023 15:30 22
Tilaajille
Tavoitteletko hyvää itsetuntoa? Ei kannata, sillä siitä ei ole mitään hyötyä
Essee

Ta­voit­te­let­ko hyvää it­se­tun­toa? Ei kan­na­ta, sillä siitä ei ole mitään hyötyä

19.05.2023 15:30 13
Tilaajille
Kirpputoriharrastus ei tee minusta parempaa ihmistä – mutta iloisemman se tekee
Essee

Kirp­pu­to­ri­har­ras­tus ei tee minusta pa­rem­paa ihmistä – mutta iloi­sem­man se tekee

12.05.2023 15:30
Tilaajille
Kavereita riittää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Rakastumisia tulee ja menee, mutta ystävyys kestää usein läpi elämän"
Essee

Ka­ve­rei­ta riit­tää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Ra­kas­tu­mi­sia tulee ja menee, mutta ys­tä­vyys kestää usein läpi elämän"

28.04.2023 15:30 4
Tilaajille
Jää hyvästi, kova muija – ensin Tarja Halosesta ja sitten Sanna Marinista tuli suomalaisten pikkutyttöjen idoli, eikä se ole vähäinen saavutus
Essee

Jää hy­väs­ti, kova muija – ensin Tarja Ha­lo­ses­ta ja sitten Sanna Ma­ri­nis­ta tuli suo­ma­lais­ten pik­ku­tyt­tö­jen idoli, eikä se ole vä­häi­nen saa­vu­tus

14.04.2023 15:30 29
Tilaajille
Erilaiselle on ihmisen hyvä nauraa – kuitenkin vain iloisesti ja hyväntahtoisesti
Essee

Eri­lai­sel­le on ihmisen hyvä nauraa – kui­ten­kin vain iloi­ses­ti ja hy­vän­tah­toi­ses­ti

05.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Musiikki soi päässä koko ajan ja palauttaa mieleen hetket vuosikymmenten takaa – oletko sinäkin oman elämäsi levyautomaatti?
Essee

Mu­siik­ki soi päässä koko ajan ja pa­laut­taa mieleen hetket vuo­si­kym­men­ten takaa – oletko sinäkin oman elämäsi le­vyau­to­maat­ti?

31.03.2023 15:45 11
Tilaajille
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Essee

Kun vaa­li­tais­te­lus­ta tulee mark­ki­na­hu­mua ja loan­heit­toa, koko de­mok­ra­tia on uhat­tu­na

24.03.2023 15:30 18
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oulu ja pohjoinen ovat pääkaupungista katsottuna kuin sumea E-kirjain näöntarkastuksessa
Essee

Viikon lo­puk­si: Oulu ja poh­joi­nen ovat pää­kau­pun­gis­ta kat­sot­tu­na kuin sumea E-kir­jain näön­tar­kas­tuk­ses­sa

18.03.2023 08:00 30
Tilaajille
Leikittäjät, harrastuskuskit ja jöönpitäjät: "Isät jäävät epävarmoiksi kakkosvanhemmiksi, jos eivät pane perhettään työelämän edelle"
Essee

Lei­kit­tä­jät, har­ras­tus­kus­kit ja jöön­pi­tä­jät: "Isät jäävät epä­var­moik­si kak­kos­van­hem­mik­si, jos eivät pane per­het­tään työe­lä­män edelle"

10.03.2023 15:30 8
Tilaajille
Liikaa tunnollisuutta, liian vähän resursseja – moni haluaisi menestyä työssään, mutta saa palkkioksi työuupumuksen
Essee

Liikaa tun­nol­li­suut­ta, liian vähän re­surs­se­ja – moni ha­luai­si me­nes­tyä työs­sään, mutta saa palk­kiok­si työuu­pu­muk­sen

03.03.2023 15:30 16
Tilaajille
Outo välitila sotauutisten keskellä saa miettimään elämän tärkeimpiä asioita – Mikä tekee elämästä elämisen arvoista?
Essee

Outo vä­li­ti­la so­tauu­tis­ten kes­kel­lä saa miet­ti­mään elämän tär­keim­piä asioita – Mikä tekee elä­mäs­tä elä­mi­sen ar­vois­ta?

24.02.2023 15:30 3
Tilaajille