Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Luonto

Eetu Kemppanen, 30, vaeltaa retkikuntineen Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "Ompelin makuupusseja kaikkiaan 150 tuntia"
Tilaajille

Eetu Kemp­pa­nen, 30, vaeltaa ret­ki­kun­ti­neen Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "Om­pe­lin ma­kuu­pus­se­ja kaik­kiaan 150 tuntia"

24.02.2024 14:00 12
Useilla tuntureilla lumivyöryvaara, kertoo Ilmatieteen laitos – talven pahimmat pakkaset ovat jo takana

Useilla tun­tu­reil­la lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, kertoo Il­ma­tie­teen laitos – talven pa­him­mat pak­ka­set ovat jo takana

22.02.2024 13:51 2
Kiimingistä löytyi täysin tuntematon sienilaji – Outo alkukesän seitikki paljastui puoli vuosisataa myöhemmin

Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji – Outo al­ku­ke­sän sei­tik­ki pal­jas­tui puoli vuo­si­sa­taa myö­hem­min

22.02.2024 07:00 7
Tilaajille
Michelle Suni turhautui olemaan muiden armoilla ja opiskeli tunturioppaaksi – Hyvä kouluttaja saa asiakkaan rentoutumaan vaikka kallion kielekkeellä

Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si – Hyvä kou­lut­ta­ja saa asiak­kaan ren­tou­tu­maan vaikka kallion kie­lek­keel­lä

22.02.2024 06:00
Tilaajille
Susiasetus tuli, mutta Riistakeskus ei ole sallinut kannanhoidollista jahtia – "Tilanne on kaiken kaikkiaan vähän erikoinen"

Su­si­ase­tus tuli, mutta Riis­ta­kes­kus ei ole sal­li­nut kan­nan­hoi­dol­lis­ta jahtia – "Ti­lan­ne on kaiken kaik­kiaan vähän eri­koi­nen"

20.02.2024 14:37 8
Elokapina pysäytti jälleen Viiankiaavan koeporaukset – kaivosyhtiö syyttää Viiankiaavan aktivisteja väkivallasta ja vandalismista

Elo­ka­pi­na py­säyt­ti jälleen Viian­kiaa­van koe­po­rauk­set – kai­vos­yh­tiö syyttää Viian­kiaa­van ak­ti­vis­te­ja vä­ki­val­las­ta ja van­da­lis­mis­ta

18.02.2024 17:58 20
Tilaajille
Raahen edustalla on upeita jääröykkiöitä, joita pääsee ihailemaan vaikka hiihtämällä

Raahen edus­tal­la on upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan vaikka hiih­tä­mäl­lä

18.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Liminkalainen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mummonsa perustaman suojelualueen koskemattomana  –Pohjoisessa yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa

Li­min­ka­lai­nen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mum­mon­sa pe­rus­ta­man suo­je­lu­alueen kos­ke­mat­to­ma­na –Poh­joi­ses­sa yk­si­tyi­sen luon­non­suo­je­lun rahat ovat lop­pu­mas­sa

18.02.2024 08:51 29
Tilaajille
Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – testasimme kalliin ja halvan rinkan

Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – tes­ta­sim­me kalliin ja halvan rinkan

17.02.2024 11:00
Tilaajille
Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

16.02.2024 13:17 1
Tilaajille
Liminganlahden luon­to­kes­kus avaa ovensa talvitauon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa tal­vi­tauon jälkeen

15.02.2024 18:00 2
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy hurja men­nei­syys

14.02.2024 18:00 3
Tilaajille
Oulangan luontokeskus Kuusamossa suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus Kuu­sa­mos­sa sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

12.02.2024 16:41 12
Tilaajille
Oululle haetaan lisää luonnonsuojelualuetta Sanginjoen alueen läheltä Muhoksen puolelta

Oululle haetaan lisää luon­non­suo­je­lu­aluet­ta San­gin­joen alueen läheltä Mu­hok­sen puo­lel­ta

12.02.2024 07:00 5
Tilaajille
Juha Malisen kädelle kiipesi Oulussa lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

Juha Malisen kädelle kiipesi Oulussa lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen louk­kaan­tu­nut tai näl­kiin­ty­nyt

09.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 09:00 3
Tilaajille
Siitepölytiedotuksia saadaan sittenkin ensi kesänä – Palvelun rahoitus on selvillä vain yhdeksi vuodeksi

Sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sia saadaan sit­ten­kin ensi kesänä – Pal­ve­lun ra­hoi­tus on sel­vil­lä vain yhdeksi vuo­dek­si

08.02.2024 15:18
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki Ouluun sinkkuhiihtotapahtuman

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki Ouluun sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man

08.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Raportti: Nallikarin uimavedet pilanneet suolistobakteerit saattoivat tulla Mustasalmesta – ”Päästöjen lähde on edelleen mysteeri”

Ra­port­ti: Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­det pi­lan­neet suo­lis­to­bak­tee­rit saat­toi­vat tulla Mus­ta­sal­mes­ta – ”Pääs­tö­jen lähde on edel­leen mys­tee­ri”

07.02.2024 10:03 34
Tilaajille
Poliisi joutui lopettamaan loukkaantuneen rusakon Oulun Kuivasjärvellä

Poliisi joutui lo­pet­ta­maan louk­kaan­tu­neen rusakon Oulun Kui­vas­jär­vel­lä

06.02.2024 20:55 9
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:30 22
Tilaajille
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

06.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30 6
Tilaajille
Venäjä hakee arktisesta alueesta taloudellista ja sotilaallista vaikutusvaltaa – Asiantuntija: Militarisointi saattaa johtaa konfliktiin

Venäjä hakee ark­ti­ses­ta aluees­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­ti­laal­lis­ta vai­ku­tus­val­taa – Asian­tun­ti­ja: Mi­li­ta­ri­soin­ti saattaa johtaa konf­lik­tiin

03.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Suomen korkein vesivoimala louhittiin vaaran uumeniin napapiirillä – Tältä näyttäisivät laitokset, joita voimayhtiöt aikovat rakentaa miljardeilla

Suomen korkein ve­si­voi­ma­la lou­hit­tiin vaaran uu­me­niin na­pa­pii­ril­lä – Tältä näyt­täi­si­vät lai­tok­set, joita voi­ma­yh­tiöt aikovat ra­ken­taa mil­jar­deil­la

03.02.2024 06:00 41
Tilaajille
Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

02.02.2024 20:44
Luonnonvarakeskus pannoittaa susia tutkimustarkoituksessa

Luon­non­va­ra­kes­kus pan­noit­taa susia tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa

01.02.2024 09:56 1
Dong-Hoon Han luki Kalevasta jutun telttailusta hirmupakkasilla, ja nyt korealainen tv-yhtiö kuvaa Oulussa jäätynyttä merta

Dong-Hoon Han luki Ka­le­vas­ta jutun telt­tai­lus­ta hir­mu­pak­ka­sil­la, ja nyt ko­rea­lai­nen tv-yh­tiö kuvaa Oulussa jää­ty­nyt­tä merta

01.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 8
Tilaajille
Oulun Itsudemo-ravintolassa viilettänyt rotta tallentui asiakkaan kuvaamalle videolle – ravintola kertoo, että terveystarkastajat kävivät tarkastamassa tilanteen

Oulun It­su­de­mo-ra­vin­to­las­sa vii­let­tä­nyt rotta tal­len­tui asiak­kaan ku­vaa­mal­le vi­deol­le – ra­vin­to­la kertoo, että ter­veys­tar­kas­ta­jat kävivät tar­kas­ta­mas­sa ti­lan­teen

30.01.2024 15:03 20
Tilaajille