Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Luonto

Mikko Valanne tavoitteli Mount Everestiä pari kuukautta, mutta kääntyi takaisin 150 metriä ennen maalia – ”Olisin ehkä päässyt huipulle, mutta en enää elävänä alas”
Tilaajille

Mikko Valanne ta­voit­te­li Mount Eve­res­tiä pari kuu­kaut­ta, mutta kääntyi ta­kai­sin 150 metriä ennen maalia – ”Olisin ehkä päässyt hui­pul­le, mutta en enää elävänä alas”

06:00 8
Joko tunnet nämä 6 paikkaa Oulun edustalla? Mereltä voi talvella löytää hylkyjä tai raunioita

Joko tunnet nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la? Mereltä voi tal­vel­la löytää hylkyjä tai rau­nioi­ta

01.03.2024 17:00 6
Tilaajille
Puuteriseikkailu kaupungissa onnistuu parhaiten lumisurffilla – Oulussa kannattaa testata nämä 7 paikkaa

Puu­te­ri­seik­kai­lu kau­pun­gis­sa on­nis­tuu par­hai­ten lu­mi­surf­fil­la – Oulussa kan­nat­taa testata nämä 7 paikkaa

29.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö sai Raahesta lahjaksi metsää – Säätiölle on tulossa lisää suojelualueita Pohjois-Pohjanmaalle lähiaikoina

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai Raa­hes­ta lah­jak­si metsää – ­Sää­tiöl­le on tulossa lisää suo­je­lu­aluei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le lä­hi­ai­koi­na

28.02.2024 13:14 3
Lohenkalastuskiintiö Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla pienenee huomattavasti – taustalla huoli viime vuoden heikosta noususta Tornion- ja Simojokeen

Lo­hen­ka­las­tus­kiin­tiö Poh­jan­lah­del­la ja Itä­me­ren pää­al­taal­la pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti – taus­tal­la huoli viime vuoden hei­kos­ta nou­sus­ta Tor­nion- ja Si­mo­jo­keen

26.02.2024 20:28 2
Tilaajille
Kevätmuutto alkoi Oulun seudulla tavanomaista varhaisemmin – Mustavarikset ja merilokit saapuivat

Ke­vät­muut­to alkoi Oulun seu­dul­la ta­van­omais­ta var­hai­sem­min – ­Mus­ta­va­rik­set ja me­ri­lo­kit saa­pui­vat

26.02.2024 19:00 7
Tilaajille
Miksi kakkahätä yllättää aina kesken juoksun? Oululaislääkärin mukaan suolistoaankin voi treenata

Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken juok­sun? Ou­lu­lais­lää­kä­rin mukaan suo­lis­toaan­kin voi tree­na­ta

26.02.2024 06:00
Tilaajille
Eetu Kemppanen, 30, vaeltaa retkikuntineen Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "Ompelin makuupusseja kaikkiaan 150 tuntia"

Eetu Kemp­pa­nen, 30, vaeltaa ret­ki­kun­ti­neen Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "Om­pe­lin ma­kuu­pus­se­ja kaik­kiaan 150 tuntia"

24.02.2024 14:00 12
Tilaajille
Useilla tuntureilla lumivyöryvaara, kertoo Ilmatieteen laitos – talven pahimmat pakkaset ovat jo takana

Useilla tun­tu­reil­la lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, kertoo Il­ma­tie­teen laitos – talven pa­him­mat pak­ka­set ovat jo takana

22.02.2024 13:51 2
Kiimingistä löytyi täysin tuntematon sienilaji – Outo alkukesän seitikki paljastui puoli vuosisataa myöhemmin

Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji – Outo al­ku­ke­sän sei­tik­ki pal­jas­tui puoli vuo­si­sa­taa myö­hem­min

22.02.2024 07:00 7
Tilaajille
Michelle Suni turhautui olemaan muiden armoilla ja opiskeli tunturioppaaksi – Hyvä kouluttaja saa asiakkaan rentoutumaan vaikka kallion kielekkeellä

Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si – Hyvä kou­lut­ta­ja saa asiak­kaan ren­tou­tu­maan vaikka kallion kie­lek­keel­lä

22.02.2024 06:00
Tilaajille
Susiasetus tuli, mutta Riistakeskus ei ole sallinut kannanhoidollista jahtia – "Tilanne on kaiken kaikkiaan vähän erikoinen"

Su­si­ase­tus tuli, mutta Riis­ta­kes­kus ei ole sal­li­nut kan­nan­hoi­dol­lis­ta jahtia – "Ti­lan­ne on kaiken kaik­kiaan vähän eri­koi­nen"

20.02.2024 14:37 8
Elokapina pysäytti jälleen Viiankiaavan koeporaukset – kaivosyhtiö syyttää Viiankiaavan aktivisteja väkivallasta ja vandalismista

Elo­ka­pi­na py­säyt­ti jälleen Viian­kiaa­van koe­po­rauk­set – kai­vos­yh­tiö syyttää Viian­kiaa­van ak­ti­vis­te­ja vä­ki­val­las­ta ja van­da­lis­mis­ta

18.02.2024 17:58 20
Tilaajille
Raahen edustalla on upeita jääröykkiöitä, joita pääsee ihailemaan vaikka hiihtämällä

Raahen edus­tal­la on upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan vaikka hiih­tä­mäl­lä

18.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Liminkalainen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mummonsa perustaman suojelualueen koskemattomana  –Pohjoisessa yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa

Li­min­ka­lai­nen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mum­mon­sa pe­rus­ta­man suo­je­lu­alueen kos­ke­mat­to­ma­na –Poh­joi­ses­sa yk­si­tyi­sen luon­non­suo­je­lun rahat ovat lop­pu­mas­sa

18.02.2024 08:51 29
Tilaajille
Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – testasimme kalliin ja halvan rinkan

Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – tes­ta­sim­me kalliin ja halvan rinkan

17.02.2024 11:00
Tilaajille
Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

16.02.2024 13:17 1
Tilaajille
Liminganlahden luon­to­kes­kus avaa ovensa talvitauon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa tal­vi­tauon jälkeen

15.02.2024 18:00 2
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy hurja men­nei­syys

14.02.2024 18:00 3
Tilaajille
Oulangan luontokeskus Kuusamossa suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus Kuu­sa­mos­sa sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

12.02.2024 16:41 12
Tilaajille
Oululle haetaan lisää luonnonsuojelualuetta Sanginjoen alueen läheltä Muhoksen puolelta

Oululle haetaan lisää luon­non­suo­je­lu­aluet­ta San­gin­joen alueen läheltä Mu­hok­sen puo­lel­ta

12.02.2024 07:00 5
Tilaajille
Juha Malisen kädelle kiipesi Oulussa lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

Juha Malisen kädelle kiipesi Oulussa lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen louk­kaan­tu­nut tai näl­kiin­ty­nyt

09.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 09:00 3
Tilaajille
Siitepölytiedotuksia saadaan sittenkin ensi kesänä – Palvelun rahoitus on selvillä vain yhdeksi vuodeksi

Sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sia saadaan sit­ten­kin ensi kesänä – Pal­ve­lun ra­hoi­tus on sel­vil­lä vain yhdeksi vuo­dek­si

08.02.2024 15:18
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki Ouluun sinkkuhiihtotapahtuman

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki Ouluun sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man

08.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Raportti: Nallikarin uimavedet pilanneet suolistobakteerit saattoivat tulla Mustasalmesta – ”Päästöjen lähde on edelleen mysteeri”

Ra­port­ti: Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­det pi­lan­neet suo­lis­to­bak­tee­rit saat­toi­vat tulla Mus­ta­sal­mes­ta – ”Pääs­tö­jen lähde on edel­leen mys­tee­ri”

07.02.2024 10:03 34
Tilaajille
Poliisi joutui lopettamaan loukkaantuneen rusakon Oulun Kuivasjärvellä

Poliisi joutui lo­pet­ta­maan louk­kaan­tu­neen rusakon Oulun Kui­vas­jär­vel­lä

06.02.2024 20:55 9
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:30 22
Tilaajille
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

06.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30 6
Tilaajille