Upseerimiehen YK-Mersusta tuli pitkäikäinen silmäterä – pohjan ruostesuojan reseptiin kuului hautatervaakin
Tilaajille

Up­see­ri­mie­hen YK-Mer­sus­ta tuli pit­kä­ikäi­nen sil­mä­te­rä – pohjan ruos­te­suo­jan re­sep­tiin kuului hau­ta­ter­vaa­kin

19:00 12
Analyysi: AC Oululla ei ole nollassa pisteessä purnaamisen varaa – Joukkue oli taas Raatissa tehoton
Tilaajille

Ana­lyy­si: AC Oululla ei ole nol­las­sa pis­tees­sä pur­naa­mi­sen varaa – Joukkue oli taas Raa­tis­sa tehoton

21:46 1
AC Oulun otteluun päässeet kausikorttilaiset osasivat arvostaa Raatin stadionin porttien osittaista avautumista: "Hyvä alku tämä jo on"
Tilaajille

AC Oulun ot­te­luun pääs­seet kau­si­kort­ti­lai­set osa­si­vat ar­vos­taa Raatin sta­dio­nin port­tien osit­tais­ta avau­tu­mis­ta: "Hyvä alku tämä jo on"

21:46
Satakuntalainen mies ajoi pitkän matkan kohti pohjoista ja kärysi kolmesti – Näin matka eteni: Kovin humalatila mitattiin Oulussa, Kemissä taival lopulta katkesi
Tilaajille

Sa­ta­kun­ta­lai­nen mies ajoi pitkän matkan kohti poh­jois­ta ja kärysi kol­mes­ti – Näin matka eteni: Kovin hu­ma­la­ti­la mi­tat­tiin Ou­lus­sa, Kemissä taival lopulta katkesi

16:31 16
Pikkupojan orvokkilava on laajentunut kymmeneksi kesäkukkamyymäläksi
Mainos Suomen Kesäkukkala

Pik­ku­po­jan or­vok­ki­la­va on laa­jen­tu­nut kym­me­nek­si ke­sä­kuk­ka­myy­mä­läk­si

14.05.2021 09:30
Oululaispariskunnan kodissa on vain kaksi huonetta, mutta tilaa 115-neliötä – suuritöinen remontti välillä melkein itketti, mutta tuloksena on avara kahden aikuisen koti
Tilaajille

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan kodissa on vain kaksi huo­net­ta, mutta tilaa 115-ne­liö­tä – suu­ri­töi­nen re­mont­ti välillä melkein it­ket­ti, mutta tu­lok­se­na on avara kahden ai­kui­sen koti

07:00 12
Lauttaliikenne Hailuotoon keskeytyi illalla teknisen vian vuoksi

Laut­ta­lii­ken­ne Hai­luo­toon kes­key­tyi illalla tek­ni­sen vian vuoksi

21:53 1
Analyysi: Leijonat taistelee jälleen kullasta, vaikka MM-joukkueesta puuttuu kärkiosaamista – valintaseulan läpäisi kuusi kärppätaustaista pelaajaa
Tilaajille

Ana­lyy­si: Lei­jo­nat tais­te­lee jälleen kul­las­ta, vaikka MM-jouk­kuees­ta puuttuu kär­ki­osaa­mis­ta – va­lin­ta­seu­lan läpäisi kuusi kärp­pä­taus­tais­ta pe­laa­jaa

18:45 5
Uusimmat
Lauttaliikenne Hailuotoon keskeytyi illalla teknisen vian vuoksi

Laut­ta­lii­ken­ne Hai­luo­toon kes­key­tyi illalla tek­ni­sen vian vuoksi

21:53 1
AC Oulun otteluun päässeet kausikorttilaiset osasivat arvostaa Raatin stadionin porttien osittaista avautumista: "Hyvä alku tämä jo on"

AC Oulun ot­te­luun pääs­seet kau­si­kort­ti­lai­set osa­si­vat ar­vos­taa Raatin sta­dio­nin port­tien osit­tais­ta avau­tu­mis­ta: "Hyvä alku tämä jo on"

21:46
Tilaajille
Analyysi: AC Oululla ei ole nollassa pisteessä purnaamisen varaa – Joukkue oli taas Raatissa tehoton

Ana­lyy­si: AC Oululla ei ole nol­las­sa pis­tees­sä pur­naa­mi­sen varaa – Joukkue oli taas Raa­tis­sa tehoton

21:46 1
Tilaajille
Upea kaukolaukaus toi FA Cupin voiton Leicesterille – Juventus kaatoi hurjien vaiheiden jälkeen mestari-Interin ja piti haaveen Mestarien liigasta elossa

Upea kau­ko­lau­kaus toi FA Cupin voiton Lei­ces­te­ril­le – Ju­ven­tus kaatoi hurjien vai­hei­den jälkeen mes­ta­ri-In­te­rin ja piti haaveen Mes­ta­rien lii­gas­ta elossa

22:28
Tilaajille
Paloheimo: Jarrutuskeskustelu voi heikentää muiden luottamusta perussuomalaisten yhteistyökykyyn – Kari: "Näimme, mitä se on, kun nettitrollaus tuodaan somesta parlamentarismin sydämeen"

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

19:43 32
Upseerimiehen YK-Mersusta tuli pitkäikäinen silmäterä – pohjan ruostesuojan reseptiin kuului hautatervaakin

Up­see­ri­mie­hen YK-Mer­sus­ta tuli pit­kä­ikäi­nen sil­mä­te­rä – pohjan ruos­te­suo­jan re­sep­tiin kuului hau­ta­ter­vaa­kin

19:00 12
Tilaajille
Laatu, maku ja palvelu ovat kokin supervoimia – Tiina haluaa jalostaa osaamistaan opetukseen
Mainos OSAO

Laatu, maku ja palvelu ovat kokin su­per­voi­mia – Tiina haluaa ja­los­taa osaa­mis­taan ope­tuk­seen

10.05.2021 06:00
Paloheimo: Jarrutuskeskustelu voi heikentää muiden luottamusta perussuomalaisten yhteistyökykyyn – Kari: "Näimme, mitä se on, kun nettitrollaus tuodaan somesta parlamentarismin sydämeen"

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

19:43 32
Poterot syvenevät Lähi-idässä, eikä sovun rakentajille näytä olevan tilaa kummallakaan puolella
Tilaajille
Pääkirjoitus

Poterot syvenevät Lähi-idässä, eikä sovun rakentajille näytä olevan tilaa kummallakaan puolella

14.05.2021 20:00 9
Hallittu hiipuminen on taitolaji, jossa kuntapäättäjän veri punnitaan
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Hallittu hiipuminen on taitolaji, jossa kuntapäättäjän veri punnitaan

16:00 3
Tällainen on syrjäinen erämaakämppä, jonka sesonkiviikot varataan muutamassa minuutissa – Lähde mukaan matkalle kämpälle, jossa Kekkonen hiihti ja Kekkonen kalasti
Tilaajille

Täl­lai­nen on syr­jäi­nen erä­maa­kämp­pä, jonka se­son­ki­vii­kot va­ra­taan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa – Lähde mukaan mat­kal­le käm­päl­le, jossa Kek­ko­nen hiihti ja Kek­ko­nen kalasti

06:00 7
Kesätekemistä ja päiväretkiä Rokualla – vain tunnin ajomatkan päässä Oulusta: katso kesän lomavinkit Rokualla!
Mainos Rokua Health & Spa Hotel

Ke­sä­te­ke­mis­tä ja päi­vä­ret­kiä Ro­kual­la – vain tunnin ajo­mat­kan päässä Ou­lus­ta: katso kesän lo­ma­vin­kit Ro­kual­la!

12.05.2021 07:00
Upea kaukolaukaus toi FA Cupin voiton Leicesterille – Juventus kaatoi hurjien vaiheiden jälkeen mestari-Interin ja piti haaveen Mestarien liigasta elossa
Tilaajille

Upea kau­ko­lau­kaus toi FA Cupin voiton Lei­ces­te­ril­le – Ju­ven­tus kaatoi hurjien vai­hei­den jälkeen mes­ta­ri-In­te­rin ja piti haaveen Mes­ta­rien lii­gas­ta elossa

22:28
Koronatalous elvyttää rahaa painavat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köyhien maiden ihmisille velkaantuminen tuottaa arkista hätää"
Tilaajille

Ko­ro­na­ta­lous el­vyt­tää rahaa pai­na­vat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köy­hien maiden ih­mi­sil­le vel­kaan­tu­mi­nen tuottaa arkista hätää"

18:30 1
Hissiyhtiöriitojen todellinen tausta yhä epäselvä entiselle kunnanjohtajan tukimiehelle: "Kittilän kunnanjohtajalla oli vain muutaman uskotun piiri"
Tilaajille

His­si­yh­tiö­rii­to­jen to­del­li­nen tausta yhä epä­sel­vä en­ti­sel­le kun­nan­joh­ta­jan tu­ki­mie­hel­le: "Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jal­la oli vain muu­ta­man uskotun piiri"

14:22 5
Toimitus suosittelee
17-vuotias Julia Hirvi raapusti kyltin Juhamatti Aaltoselle Oulun torijuhlissa kymmenen vuotta sitten, pyysi tähteä soittamaan – "Muutama muu yritti soittaa ja esittää Aaltosta"

17-vuo­tias Julia Hirvi raa­pus­ti kyltin Ju­ha­mat­ti Aal­to­sel­le Oulun to­ri­juh­lis­sa kym­me­nen vuotta sitten, pyysi tähteä soit­ta­maan – "Muu­ta­ma muu yritti soittaa ja esittää Aal­tos­ta"

12.05.2021 10:59 2
Tilaajille
Jääkiekon MM-kisat 2021: Otteluohjelma – näin Suomi pelaa

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2021: Ot­te­lu­oh­jel­ma – näin Suomi pelaa

30.04.2021 10:59 14
Oulun polkupyöräpoliisin ensimmäisestä partioinnista hyvät kokemukset: kilometrejä tuli mittariin 140 ja haaviin tarttui muun muassa metsässä pössytellyt pariskunta

Oulun pol­ku­pyö­rä­po­lii­sin en­sim­mäi­ses­tä par­tioin­nis­ta hyvät ko­ke­muk­set: ki­lo­met­re­jä tuli mit­ta­riin 140 ja haaviin tarttui muun muassa met­säs­sä pös­sy­tel­lyt pa­ris­kun­ta

11.05.2021 10:26 26
Tilaajille
Pienet lapset ovat käyneet koronatestissä jopa kymmenen kertaa, päiväkodit joutuvat tulkitsemaan virallisia ohjeita tapauskohtaisesti – "Palkinnoksi on ostettu aina uusi lelu"

Pienet lapset ovat käyneet ko­ro­na­tes­tis­sä jopa kym­me­nen kertaa, päi­vä­ko­dit jou­tu­vat tul­kit­se­maan vi­ral­li­sia ohjeita ta­paus­koh­tai­ses­ti – "Pal­kin­nok­si on ostettu aina uusi lelu"

07.05.2021 20:00 14
Tilaajille
Söpöysvaroitus: Katso videoilta, kuinka orpo karhunpentu Pena nautiskelee korvikemaitoa ja köllöttelee

Sö­pöys­va­roi­tus: Katso vi­deoil­ta, kuinka orpo kar­hun­pen­tu Pena nau­tis­ke­lee kor­vi­ke­mai­toa ja köl­löt­te­lee

11.05.2021 14:22 7
Tilaajille
Limingassa yrittäjillä on hyvä yhteishenki ja eteenpäin menemisen meininki – ”Täällä on työn tohina päällä koko ajan, mikä on hirveän mukavaa”
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa yrit­tä­jil­lä on hyvä yh­teis­hen­ki ja eteen­päin me­ne­mi­sen mei­nin­ki – ”Täällä on työn tohina päällä koko ajan, mikä on hirveän mu­ka­vaa”

10.05.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Elna Stjerna

Markkinapöhinä näyttää korvanneen yliopistolain – moni paikkakunta ja yliopisto olisi ylpeä Linnanmaan keskittymästä

06:30 17
19-vuotias Tuukka Tieksola juhlistaa tuoretta NHL-sopimustaan illallisella tyttöystävänsä kanssa – ensi kaudella pelit jatkuvat Kärppien paidassa: "Tavoite on se, että olen vuoden päästä valmis lähtemään rapakon taakse"
Tilaajille

19-vuo­tias Tuukka Tiek­so­la juh­lis­taa tuo­ret­ta NHL-so­pi­mus­taan il­lal­li­sel­la tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa – ensi kau­del­la pelit jat­ku­vat Kärp­pien pai­das­sa: "Ta­voi­te on se, että olen vuoden päästä valmis läh­te­mään rapakon taakse"

17:30 5
"Kun on ollut kahteen otteeseen Suomen nopein mies, piirinmestaruus ei enää sytytä", Oulun Pyrinnön Eetu Rantala sanoo – Miltä siis tuntuu juosta yli 40 kilometrin tuntivauhtia?
Tilaajille

"Kun on ollut kahteen ot­tee­seen Suomen nopein mies, pii­rin­mes­ta­ruus ei enää sy­ty­tä", Oulun Py­rin­nön Eetu Rantala sanoo – Miltä siis tuntuu juosta yli 40 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia?

14.05.2021 19:00 8
AC Oulun tuska ei hellitä – nyt oli SJK:n vuoro käydä nöyryyttämässä oululaisia
Tilaajille

AC Oulun tuska ei hellitä – nyt oli SJK:n vuoro käydä nöyryyttämässä oululaisia

18:57 18
Filatov Ylelle: EU:n elpymispaketista äänestetään eduskunnassa tiistaina – Tynkkysen puhe ylitti suosituksen yli satakertaisesti

Filatov Ylelle: EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ää­nes­te­tään edus­kun­nas­sa tiis­tai­na – Tynk­ky­sen puhe ylitti suo­si­tuk­sen yli sa­ta­ker­tai­ses­ti

17:02 34
Valkea matkalla festarilavoille – oululaisbändin tuore sinkku heijastelee somemaailmaa
Forum24

Valkea mat­kal­la fes­ta­ri­la­voil­le – ou­lu­lais­bän­din tuore sinkku hei­jas­te­lee so­me­maail­maa

07:31
Hiukkavaaraan tulossa kesäksi pickleball-kenttiä – "Aina sanotaan, että älä tee sitä, mitä joku jo tekee"

Hiuk­ka­vaa­raan tulossa kesäksi pick­le­ball-kent­tiä – "Aina sa­no­taan, että älä tee sitä, mitä joku jo tekee"

14.05.2021 06:33 4
Kerran tuli sanomista, mutta muuten Raatin kentän on kehuttu olevan yksi Suomen parhaiten hoidetuista jalkapalloalustoista

Kerran tuli sa­no­mis­ta, mutta muuten Raatin kentän on kehuttu olevan yksi Suomen par­hai­ten hoi­de­tuis­ta jal­ka­pal­lo­alus­tois­ta

13.05.2021 07:12 7
Tuhansien kesäkukkien väriloisto kaunistaa kaupunkia tänäkin kesänä – Orvokit ja narsissit kukkivat jo

Tu­han­sien ke­sä­kuk­kien vä­ri­lois­to kau­nis­taa kau­pun­kia tänäkin kesänä – Orvokit ja nar­sis­sit kuk­ki­vat jo

12.05.2021 06:44 2
Riitaisa naapurisuhde ajoi oululaisnaisen ahdinkoon: “Jos naapuria ei olisi, tämä olisi mahtava paikka”
Tilaajille

Rii­tai­sa naa­pu­ri­suh­de ajoi ou­lu­lais­nai­sen ah­din­koon: “Jos naa­pu­ria ei olisi, tämä olisi mahtava paikka”

07:00 18
Matkakuumettaan voi lievittää Ahvenanmaalla – saarimaakunta odottaa suomalaisista matkailukesän pelastusta
Tilaajille

Mat­ka­kuu­met­taan voi lie­vit­tää Ah­ve­nan­maal­la – saa­ri­maa­kun­ta odottaa suo­ma­lai­sis­ta mat­kai­lu­ke­sän pe­las­tus­ta

17:00
Televisiossa tänään: Steven Spielbergin elokuvassa tulevaisuus on tosi nostalginen
Tilaajille

Televisiossa tänään: Steven Spielbergin elokuvassa tulevaisuus on tosi nostalginen

16:00
Uusperheelliset Mari ja Ville päättivät pitää omaisuutensa erillään ja asua Marin talossa – Milloin avioehto kannattaa tehdä ja milloin se ei ole reilu?
Tilaajille

Uus­per­heel­li­set Mari ja Ville päät­ti­vät pitää omai­suu­ten­sa eril­lään ja asua Marin talossa – Milloin avio­eh­to kan­nat­taa tehdä ja milloin se ei ole reilu?

13:30
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.