JUURI NYT: Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne ruuh­kau­tu­nut pahasti – toinen lautta pois käy­tös­tä tek­ni­sen vian vuoksi

JUHANNUS: Ju­han­nus­taiat olivat leik­ki­mie­li­syy­des­sään to­ti­sin­ta totta, vaikka tai­ka­us­ko onkin huu­haa­ta – "Taus­tal­la on ly­hyes­ti sa­not­tu­na joko ajat­te­lun lais­kuut­ta tai tiedon puu­tet­ta"

Lämmin sää näkyy juhannuksen hukkumistilastoissa – Katso vinkit vesiturvalliseen ajanviettoon
Tilaajille

Lämmin sää näkyy ju­han­nuk­sen huk­ku­mis­ti­las­tois­sa – Katso vinkit ve­si­tur­val­li­seen ajan­viet­toon

11:00
THL:n Mika Salminen Ylelle: Suomessa tänään 145 uutta koronatartuntaa

THL:n Mika Sal­mi­nen Ylelle: Suo­mes­sa tänään 145 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

16:12 4
Pallosalama laskeutui taivaasta ja räjäytti Vihannissa talon viereisen koivun
Tilaajille

Pal­lo­sa­la­ma las­keu­tui tai­vaas­ta ja rä­jäyt­ti Vi­han­nis­sa talon vie­rei­sen koivun

13:00 3
Suomi-porno on kotikutoista: siinä loistaa tavallinen naapurin mies tai nainen – "Suomalainen ei voi samastua barbiin, koska täällä niitä ei ole", sanoo tekijä
Tilaajille

Suo­mi-por­no on ko­ti­ku­tois­ta: siinä loistaa ta­val­li­nen naa­pu­rin mies tai nainen – "Suo­ma­lai­nen ei voi sa­mas­tua bar­biin, koska täällä niitä ei ole", sanoo tekijä

08:00 2
Hissipyöräily on hittilaji, jonka parissa viihtyvät kaikenikäiset aina taaperoista eläkeläisiin – ”Tästä tulee aivan eeppinen fillarointikesä”
Mainos Ylläs

His­si­pyö­räi­ly on hit­ti­la­ji, jonka parissa viih­ty­vät kai­ken­ikäi­set aina taa­pe­rois­ta elä­ke­läi­siin – ”Tästä tulee aivan eep­pi­nen fil­la­roin­ti­ke­sä”

24.06.2021 20:00
Luetuimmat
Pallosalama laskeutui taivaasta ja räjäytti Vihannissa talon viereisen koivun

Pallosalama laskeutui taivaasta ja räjäytti Vihannissa talon viereisen koivun

13:00 3
Tilaajille
Poliisi: Kajaanissa kadonnut 17-vuotias tyttö löytyi

Poliisi: Kajaanissa kadonnut 17-vuotias tyttö löytyi

13:22
Lulu Sariola asuu puolet vuodesta tivolissa perheensä kanssa – katso millainen on perheen liikkuva koti

Lulu Sariola asuu puolet vuodesta tivolissa perheensä kanssa – katso millainen on perheen liikkuva koti

06:13
Metsää lakosi satoja tuhansia kuutioita – Rajuin myrsky miesmuistiin kuritti pahiten Taivalkoskea: " Monella yksityisellä metsänomistajalla kaatui kaikki"

Metsää lakosi satoja tuhansia kuutioita – Rajuin myrsky miesmuistiin kuritti pahiten Taivalkoskea: " Monella yksityisellä metsänomistajalla kaatui kaikki"

23.06.2021 16:45 16
Tilaajille
Olimme paikalla kun oululaisella Basso Clubilla päättyi viiden kuukauden mittainen tanssikielto – "Kyllästyimme perusaskellukseen, joten päätimme kehittää oman tyylimme tanssia"

Olimme paikalla kun oululaisella Basso Clubilla päättyi viiden kuukauden mittainen tanssikielto – "Kyllästyimme perusaskellukseen, joten päätimme kehittää oman tyylimme tanssia"

24.06.2021 19:00 4
Tilaajille
Nuori nainen kadonnut Kajaanissa – poliisi pyytää havaintoja

Nuori nainen kadonnut Kajaanissa – poliisi pyytää havaintoja

24.06.2021 15:06
Jukka Lappalainen etsii aarteita, mutta löytää enimmäkseen pullonkorkkeja ja tölkkiklipsejä
Tilaajille

Jukka Lap­pa­lai­nen etsii aar­tei­ta, mutta löytää enim­mäk­seen pul­lon­kork­ke­ja ja tölk­kik­lip­se­jä

15:02
Oululainen Samuel Gustaf Bergh  (1803–1852) mukaili suomeksi saksalaisen Juhannusmatonen-tekstin pohjalta runon Kiiltomadosta
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Samuel Gustaf Bergh (1803–1852) mukaili suo­mek­si sak­sa­lai­sen Ju­han­nus­ma­to­nen-teks­tin poh­jal­ta runon Kiil­to­ma­dos­ta

09:30
Pelastuslaitos oli varautunut alkuviikon myrskyihin, mutta Ahdin ja Paulan voimat yllättivät silti – "Raivattavaa riittää varmasti viikoiksi"
Myrskytuhot
Tilaajille

Pe­las­tus­lai­tos oli va­rau­tu­nut al­ku­vii­kon myrs­kyi­hin, mutta Ahdin ja Paulan voimat yl­lät­ti­vät silti – "Rai­vat­ta­vaa riittää var­mas­ti vii­koik­si"

24.06.2021 18:47 2
Myrskytuhojen raivaustyöt jatkuvat Kuusamossa, tiet on saatu jo liikennöitävään kuntoon – Etusijalla raivauksissa ovat jumiin mökille tai asunnolle jääneet

Myrs­ky­tu­ho­jen rai­vaus­työt jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa, tiet on saatu jo lii­ken­nöi­tä­vään kuntoon – Etu­si­jal­la rai­vauk­sis­sa ovat jumiin mökille tai asun­nol­le jääneet

24.06.2021 14:13
Tilaajille
Tiistain Paula-myrsky aiheutti Koillismaan metsiin kymmenien miljoonien eurojen vahingot

Tiis­tain Pau­la-myrs­ky ai­heut­ti Koil­lis­maan metsiin kym­me­nien mil­joo­nien eurojen va­hin­got

24.06.2021 16:31 2
Tilaajille
Metsää lakosi satoja tuhansia kuutioita – Rajuin myrsky miesmuistiin kuritti pahiten Taivalkoskea: " Monella yksityisellä metsänomistajalla kaatui kaikki"

Metsää lakosi satoja tu­han­sia kuu­tioi­ta – Rajuin myrsky mies­muis­tiin kuritti pahiten Tai­val­kos­kea: " Monella yk­si­tyi­sel­lä met­sän­omis­ta­jal­la kaatui kaikki"

23.06.2021 16:45 16
Tilaajille
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 – voitto lisää alueen elinvoimaa ja kulttuuritarjontaa
Mainos Oulun Kaupunki

Oulu on Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 – voitto lisää alueen elin­voi­maa ja kult­tuu­ri­tar­jon­taa

20.06.2021 06:00
Poliisi: Kajaanissa kadonnut 17-vuotias tyttö löytyi

Po­lii­si: Ka­jaa­nis­sa ka­don­nut 17-vuo­tias tyttö löytyi

13:22
Matkailu ottaa uuden lähdön
Tilaajille
Pääkirjoitus

Matkailu ottaa uuden lähdön

24.06.2021 20:00 5
Ärsyttävä ajatus: Suomi jääkiekkoyhteiskunnasta kohti jalkapalloyhteiskuntaa
Tilaajille
Kolumni
Petteri Sihvonen

Ärsyttävä ajatus: Suomi jääkiekkoyhteiskunnasta kohti jalkapalloyhteiskuntaa

06:00 17
Kaleva Live: Lippo hakee paluuta voittokantaan kotikentällään – katso tallenne ottelusta
Kalevan livet ja podcastit
Tilaajille

Kaleva Live: Lippo hakee paluuta voit­to­kan­taan ko­ti­ken­täl­lään – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

19.06.2021 22:40 5
Kaleva Live on aktiivisesti mukana Oulun palloilukesän tapahtumissa – katso lista tulevista lähetyksistä täältä

Kaleva Live on ak­tii­vi­ses­ti mukana Oulun pal­loi­lu­ke­sän ta­pah­tu­mis­sa – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

10.06.2021 11:04 6
Kauden ensimmäisen tappion kärsinyt Lippo palaa kotikentälleen – Kaleva Live näyttää lauantaisen kotiottelun suorana lähetyksenä

Kauden en­sim­mäi­sen tappion kär­si­nyt Lippo palaa ko­ti­ken­täl­leen – Kaleva Live näyttää lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

19.06.2021 09:00
Perhe, työ ja pesäpallo täyttävät Ville-Pekka Jokisen viikkokalenterin – "Ruuhkavuosien määritelmät pätevät meidän perhe-elämäämme ja arkiseen rytmiin mallikkaasti"

Perhe, työ ja pe­sä­pal­lo täyt­tä­vät Vil­le-Pek­ka Jokisen viik­ko­ka­len­te­rin – "Ruuh­ka­vuo­sien mää­ri­tel­mät pätevät meidän per­he-elä­määm­me ja ar­ki­seen rytmiin mal­lik­kaas­ti"

18.06.2021 14:00
Tilaajille

Lipossa pe­sä­pal­loa pe­laa­van Vil­le-Pek­ka Jokisen viik­ko­ka­len­te­ri huu­tai­si hoo­sian­naa, jos hän kat­soi­si sitä tar­kal­la sil­mäl­lä – kuun­te­le Päin per­het­tä -pod­cas­tin toi­ses­sa jak­sos­sa ur­hei­li­jan ruuh­ka­vuo­sis­ta

18.06.2021 14:00 1
Perukirjan voi jättää myös hautaustoimiston tehtäväksi – ”Hoidamme kaikki hautauspalvelut kiireettömästi ja kohtaamme jokaisen asiakkaamme yksilöllisesti”
Mainos Arvo Kova Oy

Pe­ru­kir­jan voi jättää myös hau­taus­toi­mis­ton teh­tä­väk­si – ”Hoi­dam­me kaikki hau­taus­pal­ve­lut kii­reet­tö­mäs­ti ja koh­taam­me jo­kai­sen asiak­kaam­me yk­si­löl­li­ses­ti”

21.06.2021 06:00
Perjantain juhannusliikenne alkanut sujuvana

Per­jan­tain ju­han­nus­lii­ken­ne alkanut su­ju­va­na

12:12 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Leena Pasanen, Ilse-Marie Österman

Työterveyspalvelut eivät kosketa kaikkia työssäkäyviä – puutteelliset palvelut voivat johtaa siihen, että sairauksia ei löydetä riittävän varhaisessa vaiheessa

06:00 5
Juhannustaiat olivat leikkimielisyydessään totisinta totta, vaikka taikausko onkin huuhaata – "Taustalla on lyhyesti sanottuna joko ajattelun laiskuutta tai tiedon puutetta"
Tilaajille

Ju­han­nus­taiat olivat leik­ki­mie­li­syy­des­sään to­ti­sin­ta totta, vaikka tai­ka­us­ko onkin huu­haa­ta – "Taus­tal­la on ly­hyes­ti sa­not­tu­na joko ajat­te­lun lais­kuut­ta tai tiedon puu­tet­ta"

06:00 2
Kauppakeskukset selvisivät pahimmasta - viime kuukausina asiakkaita on taas alkanut liikkua
Tilaajille

Kaup­pa­kes­kuk­set sel­vi­si­vät pa­him­mas­ta - viime kuu­kau­si­na asiak­kai­ta on taas alkanut liikkua

06:00
Vihkisormusten uusi aikakausi – tehdasvalmisteinen timantti vs. luonnon timantti
Mainos Turun Kultaseppä Oy

Vih­ki­sor­mus­ten uusi ai­ka­kau­si – teh­das­val­mis­tei­nen ti­mant­ti vs. luonnon ti­mant­ti

22.06.2021 09:00
Päämisteri Marin kuvaa keskustelua Unkarin vähemmistöjä syrjivästä laista monella tapaa vaikeaksi

Pää­mis­te­ri Marin kuvaa kes­kus­te­lua Unkarin vä­hem­mis­tö­jä syr­ji­väs­tä laista monella tapaa vai­keak­si

08:54 17
"Täällä on helpompi hengittää" – Kittilän Levillä asuva Johanna Nieminen on yksi Lappiin pysyvästi muuttaneista
Tilaajille

"Täällä on hel­pom­pi hen­git­tää" – Kit­ti­län Levillä asuva Johanna Nie­mi­nen on yksi Lappiin py­sy­väs­ti muut­ta­neis­ta

23.06.2021 18:00 1
Olimme paikalla kun oululaisella Basso Clubilla päättyi viiden kuukauden mittainen tanssikielto – "Kyllästyimme perusaskellukseen, joten päätimme kehittää oman tyylimme tanssia"
Tilaajille

Olimme pai­kal­la kun ou­lu­lai­sel­la Basso Clu­bil­la päättyi viiden kuu­kau­den mit­tai­nen tans­si­kiel­to – "Kyl­läs­tyim­me pe­ru­sas­kel­luk­seen, joten pää­tim­me ke­hit­tää oman tyy­lim­me tans­sia"

24.06.2021 19:00 4
Tätä on odotettu: Tulevana kesänä Oulun seudulla on tarjolla elämyksiä ja päiväretkiä joka päivä niin matkailijoiden kuin paikallistenkin iloksi
Mainos Visit Oulu

Tätä on odo­tet­tu: Tu­le­va­na kesänä Oulun seu­dul­la on tar­jol­la elä­myk­siä ja päi­vä­ret­kiä joka päivä niin mat­kai­li­joi­den kuin pai­kal­lis­ten­kin iloksi

24.06.2021 06:00
Nuori oululaismies kaahasi hurjaa ylinopeutta Kemissä – ajokortti jäi poliisin haltuun

Nuori ou­lu­lais­mies kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä – ajo­kort­ti jäi po­lii­sin haltuun

09:52 3
Lulu Sariola asuu puolet vuodesta tivolissa perheensä kanssa – katso millainen on perheen liikkuva koti
Forum24

Lulu Sariola asuu puolet vuo­des­ta ti­vo­lis­sa per­heen­sä kanssa – katso mil­lai­nen on perheen liik­ku­va koti

06:13
Työt tyssäsivät, ja Pohjola-opiston rauniot uhmaavat edelleen purkutuomiota – "Toivon mukaan syksyllä ollaan jo konepurkutöissä"

Työt tys­sä­si­vät, ja Poh­jo­la-opis­ton rauniot uh­maa­vat edel­leen pur­ku­tuo­mio­ta – "­Toi­von mukaan syk­syl­lä ollaan jo ko­ne­pur­ku­töis­sä"

24.06.2021 06:12 7
Vastanteko on katoava kansan­perinne, mutta oululaiselta Eero Majavalta se vielä sujuu – katso video!

Vas­tan­te­ko on katoava kan­san­pe­rin­ne, mutta ou­lu­lai­sel­ta Eero Ma­ja­val­ta se vielä sujuu – katso video!

23.06.2021 06:12 2
Satavuotias Paula Vahtola on aina ollut positiivinen, vaikka hän on elänyt sota-ajat ja kokenut aviomiehen kuoleman kaksi kertaa

Sa­ta­vuo­tias Paula Vahtola on aina ollut po­si­tii­vi­nen, vaikka hän on elänyt so­ta-ajat ja kokenut avio­mie­hen kuo­le­man kaksi kertaa

20.06.2021 06:20 3
Juhannuksen menoliikenne kulkee itään – Mestarijoukkue KuPS:lle riitti perussuoritus AC Oulua vastaan: Rafinha sai punaisen kortin suunsoitosta
Tilaajille

Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne kulkee itään – ­Mes­ta­ri­jouk­kue KuPS:l­le riitti pe­rus­suo­ri­tus AC Oulua vas­taan: Rafinha sai pu­nai­sen kortin suun­soi­tos­ta

24.06.2021 21:34 13
Pilapuhelu aiheutti hälytyksen rakennuspalosta Rovaniemen Salmenperällä – Hälytykseen osallistui useita pelastuslaitoksen, poliisin ja ensihoidon yksiköitä
Tilaajille

Pi­la­pu­he­lu ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Ro­va­nie­men Sal­men­pe­räl­lä – Hä­ly­tyk­seen osal­lis­tui useita pe­las­tus­lai­tok­sen, po­lii­sin ja en­si­hoi­don yk­si­köi­tä

24.06.2021 22:31
Ylitorniolla kohoaa keskiyön auringon vaara, jota on palvottu keskiajalta saakka – Aavasaksan juhannus oli pitkään Suomen suurin ja välillä niin huuruinen, että esiintyjätkin olivat ihmeissään
Tilaajille

Ylitorniolla kohoaa keskiyön auringon vaara, jota on palvottu keskiajalta saakka – Aavasaksan juhannus oli pitkään Suomen suurin ja välillä niin huuruinen, että esiintyjätkin olivat ihmeissään

17:00
Poikkeukselliset helteet ovat aikaistaneet mansikan kypsymistä – Millainen on mansikkasadon tilanne Pohjois-Pohjanmaalla?
Tilaajille

Poik­keuk­sel­li­set helteet ovat ai­kais­ta­neet man­si­kan kyp­sy­mis­tä – Mil­lai­nen on man­sik­ka­sa­don tilanne Poh­jois-Poh­jan­maal­la?

24.06.2021 17:00 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.