Aleksei Navalnyi saapui murhayrityksen jälkeen kotiin Venäjälle, pidätettiin heti passintarkastuksessa – "En pelkää"

Aleksei Na­val­nyi saapui mur­ha­yri­tyk­sen jälkeen kotiin Ve­nä­jäl­le, pi­dä­tet­tiin heti pas­sin­tar­kas­tuk­ses­sa – "En pelkää"

12:17 12
Sää jatkuu Oulun seudulla talvisena alkavalla viikolla – Viiden asteen pakkaset kylmenevät loppuviikolla jopa -25 asteeseen
Tilaajille

Sää jatkuu Oulun seu­dul­la tal­vi­se­na al­ka­val­la vii­kol­la – Viiden asteen pak­ka­set kyl­me­ne­vät lop­pu­vii­kol­la jopa -25 as­tee­seen

21:28
Oulu Sinfonian entinen indententti Marjukka Lieppinen muutti Singaporeen koronapandemian keskellä – saarivaltion tiukasti valvottu karanteeni oli kaukana siitä, miten Suomessa toimitaan
Tilaajille

Oulu Sin­fo­nian entinen in­den­tent­ti Mar­juk­ka Liep­pi­nen muutti Sin­ga­po­reen ko­ro­na­pan­de­mian kes­kel­lä – saa­ri­val­tion tiu­kas­ti val­vot­tu ka­ran­tee­ni oli kaukana siitä, miten Suo­mes­sa toi­mi­taan

19:00 6
Oulu raportoi 13 tuoretta tartuntaa sunnuntain aikana, lomakautta seurannut tartuntojen kasvu on taittunut laskuun – kaupungissa kaksi uutta joukkoaltistusta

Oulu ra­por­toi 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa sun­nun­tain aikana, lo­ma­kaut­ta seu­ran­nut tar­tun­to­jen kasvu on tait­tu­nut laskuun – kau­pun­gis­sa kaksi uutta jouk­ko­al­tis­tus­ta

17:21 20
Sähkön kilpailutus on helppo tapa säästää
Mainos Sahkon-kilpailutus.fi

Sähkön kil­pai­lu­tus on helppo tapa säästää

13.01.2021 08:30
Yöllinen elämä näkyy omakotitalon pihan jäljissä Oulun Peltolassa, mutta loukkuun rotat eivät enää jää – Asiantuntija: Rotat oppivat toisiltaan ja järjestäytyvät jopa työvuoroihin
Tilaajille

Yöl­li­nen elämä näkyy oma­ko­ti­ta­lon pihan jäl­jis­sä Oulun Pel­to­las­sa, mutta louk­kuun rotat eivät enää jää – Asian­tun­ti­ja: Rotat oppivat toi­sil­taan ja jär­jes­täy­ty­vät jopa työ­vuo­roi­hin

16.01.2021 18:00 29
Kiiminkipuiston koulua käydään täydellä teholla – Uljas uusi koulurakennus yhdistää viihtyisyyden ja käytännöllisyyden
Tilaajille

Kii­min­ki­puis­ton koulua käydään täy­del­lä teholla – Uljas uusi kou­lu­ra­ken­nus yh­dis­tää viih­tyi­syy­den ja käy­tän­nöl­li­syy­den

19:00 1
Iissä yritettiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väitöskirja autoilun alkuhistoriasta kertoo, että auto koki vastatuulta ennen kuin yleistyi
Tilaajille

Iissä yri­tet­tiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väi­tös­kir­ja au­toi­lun al­ku­his­to­rias­ta kertoo, että auto koki vas­ta­tuul­ta ennen kuin yleis­tyi

17:00 3
Uusimmat
Sää jatkuu Oulun seudulla talvisena alkavalla viikolla – Viiden asteen pakkaset kylmenevät loppuviikolla jopa -25 asteeseen

Sää jatkuu Oulun seu­dul­la tal­vi­se­na al­ka­val­la vii­kol­la – Viiden asteen pak­ka­set kyl­me­ne­vät lop­pu­vii­kol­la jopa -25 as­tee­seen

21:28
Tilaajille
Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan
Pääkirjoitus

Nuorten yrit­tä­jä­asen­teet koh­dil­laan – opis­ke­li­jat näyt­ti­vät, että Oulussa osataan

20:00
Tilaajille
Valveutuneet moraalinvartijat seuraavat jokaista julkaisuasi – Cancel-kulttuuri on nettiaktivismin muoto, joka muistuttaa aikuisten koulukiusaamista
Kolumni Juhopekka Pietilä

Val­veu­tu­neet mo­raa­lin­var­ti­jat seu­raa­vat jo­kais­ta jul­kai­sua­si – Can­cel-kult­tuu­ri on net­ti­ak­ti­vis­min muoto, joka muis­tut­taa ai­kuis­ten kou­lu­kiu­saa­mis­ta

20:00 4
Tilaajille
Maailman tunnetuimpiin tuottajiin kuulunut Phil Spector kuoli vankilassa 81-vuotiaana

Maail­man tun­ne­tuim­piin tuot­ta­jiin kuu­lu­nut Phil Spector kuoli van­ki­las­sa 81-vuo­tiaa­na

19:34
Kiiminkipuiston koulua käydään täydellä teholla – Uljas uusi koulurakennus yhdistää viihtyisyyden ja käytännöllisyyden

Kii­min­ki­puis­ton koulua käydään täy­del­lä teholla – Uljas uusi kou­lu­ra­ken­nus yh­dis­tää viih­tyi­syy­den ja käy­tän­nöl­li­syy­den

19:00 1
Tilaajille
Mikä on VPN mihin sitä voi käyttää?
Mainos VPN-yhteydet.fi

Mikä on VPN mihin sitä voi käyt­tää?

15.01.2021 06:00
Kiiminkipuiston koulua käydään täydellä teholla – Uljas uusi koulurakennus yhdistää viihtyisyyden ja käytännöllisyyden
Tilaajille

Kii­min­ki­puis­ton koulua käydään täy­del­lä teholla – Uljas uusi kou­lu­ra­ken­nus yh­dis­tää viih­tyi­syy­den ja käy­tän­nöl­li­syy­den

19:00 1
Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan

20:00
Valveutuneet moraalinvartijat seuraavat jokaista julkaisuasi – Cancel-kulttuuri on nettiaktivismin muoto, joka muistuttaa aikuisten koulukiusaamista
Tilaajille
Kolumni
Juhopekka Pietilä

Valveutuneet moraalinvartijat seuraavat jokaista julkaisuasi – Cancel-kulttuuri on nettiaktivismin muoto, joka muistuttaa aikuisten koulukiusaamista

20:00 4
Oulun rauhanyhdistyksen puheenjohtaja kertoo hoitokokouksista – "On henkilön oma valinta, ottaako hän neuvot vastaan vai ei"
Tilaajille

Oulun rau­han­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kertoo hoi­to­ko­kouk­sis­ta – "On hen­ki­lön oma va­lin­ta, ottaako hän neuvot vastaan vai ei"

14.01.2021 06:00 115
Hoivakoti Onnenrinteellä on lupa tuntea kaikkia tunteita – ”Tämä on näiden ihmisten koti ja me olemme heidän kotonaan töissä”
Mainos Onnenrinne

Hoi­va­ko­ti On­nen­rin­teel­lä on lupa tuntea kaikkia tun­tei­ta – ”Tämä on näiden ih­mis­ten koti ja me olemme heidän ko­to­naan töissä”

12.01.2021 08:30
Kajaanilaisen Samoojan kuntoutuskodin koronaryppäässa uusi tartunta – kuntoutuskodissa levinneen viruksen tyypistä ei ole vielä tietoa

Ka­jaa­ni­lai­sen Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din ko­ro­na­ryp­pääs­sa uusi tar­tun­ta – kun­tou­tus­ko­dis­sa le­vin­neen vi­ruk­sen tyy­pis­tä ei ole vielä tietoa

14:45 1
Mies pahoinpideltiin tajuttomaksi Oulun keskustan ravintolassa – KRP:n mukaan epäillyillä oli yllään rikollisjärjestön liivit
Tilaajille

Mies pa­hoin­pi­del­tiin ta­jut­to­mak­si Oulun kes­kus­tan ra­vin­to­las­sa – KRP:n mukaan epäil­lyil­lä oli yllään ri­kol­lis­jär­jes­tön liivit

06:00 15
Maantieteen opeilla Muhoksen johtoon – Jussi Rämet vaihtaa maakuntien kehittämisen kunnan johtamiseen
Tilaajille

Maan­tie­teen opeilla Mu­hok­sen johtoon – Jussi Rämet vaihtaa maa­kun­tien ke­hit­tä­mi­sen kunnan joh­ta­mi­seen

06:00 4
Toimitus suosittelee
Oulunsalolainen Kerttu Laukka rakensi majan maitopurkeista lapsenlapselleen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kerttu Laukka rakensi majan mai­to­pur­keis­ta lap­sen­lap­sel­leen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

14.01.2021 14:13
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

10.01.2021 06:00 189
Tilaajille
Tekojäärataa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luistelukenttä voisi olla käytössä lähes puolet vuodesta, kertoo Oulun Liikekeskus

Te­ko­jää­ra­taa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luis­te­lu­kent­tä voisi olla käy­tös­sä lähes puolet vuo­des­ta, kertoo Oulun Lii­ke­kes­kus

08.01.2021 18:00 18
Tilaajille
Nuorten Leijonien sankarin Topi Niemelän suunnitelmat olivat selvät, kun puolustaja pääsi pitkältä reissulta koti-Ouluun: "Syödään, levätään ja mennään mummoa ja tyttöystävää tapaamaan"

Nuorten Lei­jo­nien san­ka­rin Topi Nie­me­län suun­ni­tel­mat olivat selvät, kun puo­lus­ta­ja pääsi pit­käl­tä reis­sul­ta ko­ti-Ou­luun: "Syö­dään, le­vä­tään ja mennään mummoa ja tyt­tö­ys­tä­vää ta­paa­maan"

07.01.2021 21:25 6
Tilaajille
Käsivirhe vai ei? Oliko hyökkääjä paitsiossa? Kaleva kävi läpi jalkapallon sääntömuutokset tällä vuosituhannella

Kä­si­vir­he vai ei? Oliko hyök­kää­jä pait­sios­sa? Kaleva kävi läpi jal­ka­pal­lon sään­tö­muu­tok­set tällä vuo­si­tu­han­nel­la

09.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Kolmella Oulun asuinalueella lähes joka kymmenes saa Kelan toimeentulotukea – katso kartalta kaupunginosien tilanne ja muutos vuodentakaiseen verrattuna

Kol­mel­la Oulun asuin­alueel­la lähes joka kym­me­nes saa Kelan toi­meen­tu­lo­tu­kea – katso kar­tal­ta kau­pun­gin­osien tilanne ja muutos vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na

05.01.2021 06:00 48
Tilaajille
Opettajan opinnoista työkaluja ohjaustyöhön ja urahaaveiden toteuttamiseen
Mainos Oamk

Opet­ta­jan opin­nois­ta työ­ka­lu­ja oh­jaus­työ­hön ja ura­haa­vei­den to­teut­ta­mi­seen

12.01.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Helena Autio

Eräs muistokirjoitus

06:00 4
Mikä koronassa askarruttaa? Kerro meille, etsimme vastaukset ja kokoamme jutun

Mikä ko­ro­nas­sa as­kar­rut­taa? Kerro meille, etsimme vas­tauk­set ja ko­koam­me jutun

13.01.2021 12:12 1
Analyysi: Ilkka Herolan nousukunto antaa lupauksen sankariteoista Oberstdorfin MM-kisoissa
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ilkka Herolan nou­su­kun­to antaa lu­pauk­sen san­ka­ri­teois­ta Oberst­dor­fin MM-ki­sois­sa

18:50
Maailman tunnetuimpiin tuottajiin kuulunut Phil Spector kuoli vankilassa 81-vuotiaana

Maailman tunnetuimpiin tuottajiin kuulunut Phil Spector kuoli vankilassa 81-vuotiaana

19:34
Etsintäkuulutettu pakeni poliisia Torniosta Kemiin aiheuttaen lukuisia vaaratilanteita: Vauhtia oli yli 170 kilometriä tunnissa, matkalla kaaharin alle oli jäädä suojatietä ylittävä lapsi ja mopoilija
Tilaajille

Et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu pakeni po­lii­sia Tor­nios­ta Kemiin ai­heut­taen lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta: Vauhtia oli yli 170 ki­lo­met­riä tun­nis­sa, mat­kal­la kaa­ha­rin alle oli jäädä suo­ja­tie­tä ylit­tä­vä lapsi ja mo­poi­li­ja

11:21 3
Hiihtäjää vetävä "ummenajokas" antoi mallin moottorikelkkaan – "Touhu on ollut tämmöiselle tekniikan kärpäsen puremalle miehelle pelkkää mielenterveyttä"

Hiih­tä­jää vetävä "um­me­na­jo­kas" antoi mallin moot­to­ri­kelk­kaan – "Touhu on ollut täm­möi­sel­le tek­nii­kan kär­pä­sen pu­re­mal­le mie­hel­le pelkkää mie­len­ter­veyt­tä"

16.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maaherra ohjaisi Oulun jätevedet avomeren syvänteisiin

Vanha Kaleva: Maa­her­ra ohjaisi Oulun jä­te­ve­det avo­me­ren sy­vän­tei­siin

16.01.2021 09:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rovaniemen käräjille tulossa laajakantoinen kalastusriita

Vanha Kaleva: Ro­va­nie­men kä­rä­jil­le tulossa laa­ja­kan­toi­nen ka­las­tus­rii­ta

14.01.2021 10:00 1
Tilaajille
Joe Bidenin virkaanastujaiset lähestyvät: kaikki osavaltiot hälytysvalmiudessa, FBI varoittaa aseellisista protesteista

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set lä­hes­ty­vät: kaikki osa­val­tiot hä­ly­tys­val­miu­des­sa, FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta pro­tes­teis­ta

11:49 4
Arvio: Haruki Murakamin romaanissa yö on kynnys tavanomaisen ja arvoituksellisen välillä
Tilaajille

Arvio: Haruki Mu­ra­ka­min ro­maa­nis­sa yö on kynnys ta­van­omai­sen ja ar­voi­tuk­sel­li­sen välillä

18:00
Britannia ilmoitti järjestävänsä G7-huippukokouksen kesäkuussa – johtajat tapaavat kasvokkain ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen

Britannia ilmoitti järjestävänsä G7-huippukokouksen kesäkuussa – johtajat tapaavat kasvokkain ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen

18:39
"Vaihe saattaa kestää huomattavan pitkään" – Oulun yliopiston professorin mukaan todistukset koronarokotuksesta ovat tulevan matkailun edellytys

"Vaihe saattaa kestää huo­mat­ta­van pit­kään" – Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin mukaan to­dis­tuk­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta ovat tulevan mat­kai­lun edel­ly­tys

07:00 15
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.