Suomi taas poikkeusoloihin? Katso hallituksen tiedotustilaisuus tästä

Suomi taas poik­keu­so­loi­hin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus tästä

09:27
HS: Hallitus ja presidentti aikovat todeta Suomeen poikkeusolot lähipäivinä – tiedotustilaisuus järjestetään torstaiaamuna

HS: Hal­li­tus ja pre­si­dent­ti aikovat todeta Suomeen poik­keus­olot lä­hi­päi­vi­nä – tie­do­tus­ti­lai­suus jär­jes­te­tään tors­tai­aa­mu­na

24.02.2021 22:47 26
Madetta vaivaa Perämerellä selittämätön lisääntymishäiriö, jonka epäillään liittyvän ympäristömyrkkyihin
Tilaajille

Madetta vaivaa Pe­rä­me­rel­lä se­lit­tä­mä­tön li­sään­ty­mis­häi­riö, jonka epäil­lään liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­myrk­kyi­hin

06:00 1
Hiihdon MM-kisat alkavat torstaina Saksan Oberstdorfissa – katso täältä MM-kisojen ohjelma

Hiihdon MM-ki­sat alkavat tors­tai­na Saksan Oberst­dor­fis­sa – katso täältä MM-ki­so­jen ohjelma

07:00
TE-palvelut toimii vahvasti työnantajan ja yrittäjän tukena
Mainos te-palvelut

TE-pal­ve­lut toimii vah­vas­ti työn­an­ta­jan ja yrit­tä­jän tukena

22.02.2021 06:00
Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käytettyjä asuntoja on myynnissä niin vähän, että hyvistä kohteista on maksettu hintapyyntöä enemmän
Tilaajille

Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käy­tet­ty­jä asun­to­ja on myyn­nis­sä niin vähän, että hyvistä koh­teis­ta on mak­set­tu hin­ta­pyyn­töä enemmän

24.02.2021 19:00 21
Kansalaisten velkakierre katki – työministeri Tuula Haatainen esittää, että Suomessa voisi hakeutua henkilökohtaiseen konkurssiin
Tilaajille

Kan­sa­lais­ten vel­ka­kier­re katki – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen esit­tää, että Suo­mes­sa voisi ha­keu­tua hen­ki­lö­koh­tai­seen kon­kurs­siin

06:30 3
Alle kouluikäisten tulisi uuden suosituksen mukaan liikkua kolme tuntia päivässä: "Liikkuminen ei tässä tarkoita vain sitä, että vedetään verkkarit päälle ja lähdetään hikoilemaan"
Tilaajille

Alle kou­lu­ikäis­ten tulisi uuden suo­si­tuk­sen mukaan liikkua kolme tuntia päi­väs­sä: "Liik­ku­mi­nen ei tässä tar­koi­ta vain sitä, että ve­de­tään verk­ka­rit päälle ja läh­de­tään hi­koi­le­maan"

06:00
Uusimmat
Suomi taas poikkeusoloihin? Katso hallituksen tiedotustilaisuus tästä

Suomi taas poik­keu­so­loi­hin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus tästä

09:27
Virittäkää jälkipyykinpesukone valmiiksi
Kolumni Joonas Hentilä

Vi­rit­tä­kää jäl­ki­pyy­kin­pe­su­ko­ne val­miik­si

09:00
Tilaajille
Monika Fagerholm eli romaania kirjoittaessaan vuoden ajan hernekeittolounailla, jotka hän haki Lidlistä työviikoksi kerrallaan

Monika Fa­ger­holm eli ro­maa­nia kir­joit­taes­saan vuoden ajan her­ne­keit­to­lou­nail­la, jotka hän haki Lid­lis­tä työ­vii­kok­si ker­ral­laan

09:00
Tilaajille
Liikenneasemalla sattui ureavahinko Limingassa, 400 litraa AdBlue-nestettä valui maahan letkun katkettua

Lii­ken­ne­ase­mal­la sattui urea­va­hin­ko Li­min­gas­sa, 400 litraa AdB­lue-nes­tet­tä valui maahan letkun kat­ket­tua

08:23
Pfizerin koronarokote osoittautui 94-prosenttisen tehokkaaksi yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa – Keinot viruksen pysäyttämiseksi ovat käsillä, sanoo tutkija

Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te osoit­tau­tui 94-pro­sent­ti­sen te­hok­kaak­si yli mil­joo­nan ihmisen tut­ki­muk­ses­sa – Keinot vi­ruk­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ovat kä­sil­lä, sanoo tutkija

07:23 1
Oululaisten taiteilijoiden kavalkadi piristää Oulun keskustaa halkovan taidepolun varrella näyteikkunoissa – "Varmasti pisin taidenäyttely, mitä Oulussa on koskaan nähty"

Ou­lu­lais­ten tai­tei­li­joi­den ka­val­ka­di pi­ris­tää Oulun kes­kus­taa hal­ko­van tai­de­po­lun var­rel­la näy­te­ik­ku­nois­sa – "Var­mas­ti pisin tai­de­näyt­te­ly, mitä Oulussa on koskaan nähty"

07:00 1
Tilaajille
Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön
Mainos Oamk

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen YAMK-tut­kin­to avasi ovet unel­mien työhön

23.02.2021 06:00
Pfizerin koronarokote osoittautui 94-prosenttisen tehokkaaksi yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa – Keinot viruksen pysäyttämiseksi ovat käsillä, sanoo tutkija

Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te osoit­tau­tui 94-pro­sent­ti­sen te­hok­kaak­si yli mil­joo­nan ihmisen tut­ki­muk­ses­sa – Keinot vi­ruk­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ovat kä­sil­lä, sanoo tutkija

07:23 1
Kunnan omat asiat ratkaisevat – kuntapäättäjiltä odotetaan ratkaisuja kotikunnan polttaviin kysymyksiin
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kunnan omat asiat ratkaisevat – kuntapäättäjiltä odotetaan ratkaisuja kotikunnan polttaviin kysymyksiin

24.02.2021 20:43 1
Arkipäivän sankareista sekä tähtiareenoiden idoleista on kova kysyntä
Tilaajille
Kolumni
Elina Ursin

Arkipäivän sankareista sekä tähtiareenoiden idoleista on kova kysyntä

24.02.2021 06:00 2
LM-kysely johtajaylilääkäreille: Tasapuolisten kuntavaalien toteuttaminen on vaikeaa – erityinen ongelma karanteenissa olevat äänestäjät
Tilaajille

LM-ky­se­ly joh­ta­jay­li­lää­kä­reil­le: Ta­sa­puo­lis­ten kun­ta­vaa­lien to­teut­ta­mi­nen on vaikeaa – eri­tyi­nen ongelma ka­ran­tee­nis­sa olevat ää­nes­tä­jät

24.02.2021 14:01 5
Miia ja Valtteri löysivät ammatit metsästä ja maalta: ”Isot koneet kiinnostavat.”
Mainos OSAO

Miia ja Valt­te­ri löy­si­vät ammatit met­säs­tä ja maalta: ”Isot koneet kiin­nos­ta­vat.”

22.02.2021 06:00
Liikenneasemalla sattui ureavahinko Limingassa, 400 litraa AdBlue-nestettä valui maahan letkun katkettua

Lii­ken­ne­ase­mal­la sattui urea­va­hin­ko Li­min­gas­sa, 400 litraa AdB­lue-nes­tet­tä valui maahan letkun kat­ket­tua

08:23
Oululaisten taiteilijoiden kavalkadi piristää Oulun keskustaa halkovan taidepolun varrella näyteikkunoissa – "Varmasti pisin taidenäyttely, mitä Oulussa on koskaan nähty"
Tilaajille

Ou­lu­lais­ten tai­tei­li­joi­den ka­val­ka­di pi­ris­tää Oulun kes­kus­taa hal­ko­van tai­de­po­lun var­rel­la näy­te­ik­ku­nois­sa – "Var­mas­ti pisin tai­de­näyt­te­ly, mitä Oulussa on koskaan nähty"

07:00 1
Mikkola kommentoi Sulakin ulosajoa kieli keskellä suuta: "Mielestäni siinä ei kovin isoa rikettä tapahtunut"
Tilaajille

Mikkola kom­men­toi Sulakin ulos­ajoa kieli kes­kel­lä suuta: "Mie­les­tä­ni siinä ei kovin isoa rikettä ta­pah­tu­nut"

24.02.2021 22:29 17
Toimitus suosittelee
Laitonta lempeä, murhia ja petoksia – Oulun seudun oppaiden uusi kävelykierros valottaa Pohjolan valkean kaupungin pimeää puolta sukeltamalla sen synkkään rikoshistoriaan

Lai­ton­ta lempeä, murhia ja pe­tok­sia – Oulun seudun op­pai­den uusi kä­ve­ly­kier­ros va­lot­taa Poh­jo­lan valkean kau­pun­gin pimeää puolta su­kel­ta­mal­la sen synk­kään ri­kos­his­to­riaan

20.02.2021 17:00 2
Tilaajille
Ennennäkemätön turistiryntäys Hailuotoon herätti yrittäjät toimimaan – "Asiakkaita oli yhtä paljon kuin parhaimpana kesälauantaina"

En­nen­nä­ke­mä­tön tu­ris­ti­ryn­täys Hai­luo­toon herätti yrit­tä­jät toi­mi­maan – "A­siak­kai­ta oli yhtä paljon kuin par­haim­pa­na ke­sä­lauan­tai­na"

22.02.2021 11:17 26
Tilaajille
Tee sudokuja ja ristikoita Kalevan sivuilla

Tee su­do­ku­ja ja ris­ti­koi­ta Kalevan si­vuil­la

17.02.2021 10:59 8
Herran kukkarossa – Jenni Kinnusen ja Tuomo Rahkon kodissa Muhoksella on urkuhuone ja kanttorin konjakkinurkkaus, mutta ei juurikaan uutena ostettuja asioita

Herran kuk­ka­ros­sa – Jenni Kin­nu­sen ja Tuomo Rahkon kodissa Mu­hok­sel­la on ur­ku­huo­ne ja kant­to­rin kon­jak­ki­nurk­kaus, mutta ei juu­ri­kaan uutena os­tet­tu­ja asioita

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaiset pelikaverit muistelevat viisikymppistä Jari Litmasta: "Ei se Francesco Totti minun kanssani tullut verryttelyssä juttelemaan"

Ou­lu­lai­set pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat vii­si­kymp­pis­tä Jari Lit­mas­ta: "Ei se Fran­ces­co Totti minun kans­sa­ni tullut ver­ryt­te­lys­sä jut­te­le­maan"

20.02.2021 09:00
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Juhani Miettunen

Kieltenopetus Oulun peruskouluissa – miten valintaprosessia voisi parantaa niin, että syntyy mahdollisimman paljon opetusryhmiä?

09:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Mikko Jämsä

Ehkä nyt olisikin otollinen aika latausverkoston rakentamiselle, kun kiinnostus muuttaa väljemmille asumasijoille lähelle luontoa on kasvussa

06:00 3
Oulussa todettu keskiviikkona 13 uutta koronatartuntaa – kaupunginsairaalan osaston A2 potilailta ja työntekijöiltä löydetty parissa päivässä 15 koronatartuntaa

Oulussa todettu kes­ki­viik­ko­na 13 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – kau­pun­gin­sai­raa­lan osaston A2 po­ti­lail­ta ja työn­te­ki­jöil­tä löy­det­ty parissa päi­väs­sä 15 ko­ro­na­tar­tun­taa

24.02.2021 19:29 30
Paljonko rokotetta huljuu hukkaan? Yhden millilitran ruiskuilla rokotetta saisi tarkemmin käyttöön, mutta niitä ei ole Oulussa saatavilla – "Ongelma on maailmanlaajuinen"
Tilaajille

Pal­jon­ko ro­ko­tet­ta huljuu huk­kaan? Yhden mil­li­lit­ran ruis­kuil­la ro­ko­tet­ta saisi tar­kem­min käyt­töön, mutta niitä ei ole Oulussa saa­ta­vil­la – "On­gel­ma on maail­man­laa­jui­nen"

24.02.2021 17:00 14
Virittäkää jälkipyykinpesukone valmiiksi
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Virittäkää jälkipyykinpesukone valmiiksi

09:00
Rokotusvuoroa täytyy odottaa – Rokotusaikoja avataan koronarokotteiden määrän mukaan, Oulun kaupunki muistuttaa

Ro­ko­tus­vuo­roa täytyy odottaa – Ro­ko­tus­ai­ko­ja avataan ko­ro­na­ro­kot­tei­den määrän mukaan, Oulun kau­pun­ki muis­tut­taa

24.02.2021 21:51 8
Kokoomus haluaa veturiksi – "On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen"
Forum24

Ko­koo­mus haluaa ve­tu­rik­si – "On pu­hut­tu, että olisi han­ka­laa löytää eh­dok­kai­ta, mutta meidän ko­ke­muk­sem­me on toi­sen­lai­nen"

06:12
Hammashoidon henkilökuntaa Oulussa lauantaitöihin – menee noin vuosi, että hoitotakuu taas toteutuu

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 9
Alle 7-vuotiaille halutaan oma lippu joukkoliikenteeseen – "Vanhemmat ovat kokeneet tilanteen hieman epävarmaksi"

Alle 7-vuo­tiail­le ha­lu­taan oma lippu jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Van­hem­mat ovat ko­ke­neet ti­lan­teen hieman epä­var­mak­si"

23.02.2021 21:15 6
Oululainen Silja Kejonen runoilee omassa karanteenipuutarhassaan kadonneista rutiineista – "Tällainen aika korostaa, miten tärkeää on, että voi fyysisesti jakaa kokemuksiaan"

Ou­lu­lai­nen Silja Kejonen ru­noi­lee omassa ka­ran­tee­ni­puu­tar­has­saan ka­don­neis­ta ru­tii­neis­ta – "Täl­lai­nen aika ko­ros­taa, miten tärkeää on, että voi fyy­si­ses­ti jakaa ko­ke­muk­siaan"

21.02.2021 06:15
Maaginen sinivioletti hetki valtasi Oulun seudun – erikoistutkija löytää kummallisen valon aiheuttajan Saharasta saakka
Tilaajille

Maa­gi­nen si­ni­vio­let­ti hetki valtasi Oulun seudun – eri­kois­tut­ki­ja löytää kum­mal­li­sen valon ai­heut­ta­jan Sa­ha­ras­ta saakka

24.02.2021 11:11 14
Norja on taas suosikki MM-hiihtoladuilla – vuonomaassa asuva kempeleläishiihtäjä Heikki Korpela käy haastattelussa läpi Norjan maajoukkueen
Tilaajille

Norja on taas suo­sik­ki MM-hiih­to­la­duil­la – vuo­no­maas­sa asuva kem­pe­le­läis­hiih­tä­jä Heikki Korpela käy haas­tat­te­lus­sa läpi Norjan maa­jouk­kueen

24.02.2021 19:30 2
Monika Fagerholm eli romaania kirjoittaessaan vuoden ajan hernekeittolounailla, jotka hän haki Lidlistä työviikoksi kerrallaan
Tilaajille

Monika Fagerholm eli romaania kirjoittaessaan vuoden ajan hernekeittolounailla, jotka hän haki Lidlistä työviikoksi kerrallaan

09:00
Kommentti: AC Oulu ei potki hyökkäämällä saluunan ovia selälleen – ennen liigakautta vielä viisi harjoitusottelua aikaa hioa
Tilaajille

Kom­ment­ti: AC Oulu ei potki hyök­kää­mäl­lä sa­luu­nan ovia se­läl­leen – ennen lii­ga­kaut­ta vielä viisi har­joi­tus­ot­te­lua aikaa hioa

24.02.2021 21:02 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.