Maskien käyttö on lisääntynyt Oulussa selvästi, mutta moni kulkee silti yhä ilman – "Koska meillä on maskit, moni asiakas on kysynyt ovelta, saako kauppaan tulla ilman maskia"
Tilaajille

Maskien käyttö on li­sään­ty­nyt Oulussa sel­väs­ti, mutta moni kulkee silti yhä ilman – "Koska meillä on maskit, moni asiakas on kysynyt ovelta, saako kaup­paan tulla ilman maskia"

16:35 1
Oulussa päiväkohtaisten koronatartuntojen lukumäärä pienempi kuin päiväkausiin – kaupungissa neljä uutta tapausta, koko Suomessa 122 uutta tartuntaa

Oulussa päi­vä­koh­tais­ten ko­ro­na­tar­tun­to­jen lu­ku­mää­rä pie­nem­pi kuin päi­vä­kau­siin – kau­pun­gis­sa neljä uutta ta­paus­ta, koko Suo­mes­sa 122 uutta tar­tun­taa

12:01 18
Oulu vetää tiukkaa linjaa hiekoituksessa: Kumeja puhkovaa tappajasoraa levittävää urakoitsijaa odottaa rangaistus – "Saatamme tehdä pistotarkastuksia hiekkavarastoihin"
Tilaajille

Oulu vetää tiukkaa linjaa hie­koi­tuk­ses­sa: Kumeja puh­ko­vaa tap­pa­ja­so­raa le­vit­tä­vää ura­koit­si­jaa odottaa ran­gais­tus – "Saa­tam­me tehdä pis­to­tar­kas­tuk­sia hiek­ka­va­ras­toi­hin"

15:06 2
Loisteputkivalo aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Oulunsalossa

Lois­te­put­ki­va­lo ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Ou­lun­sa­los­sa

14:22 0
Valkohattuhakkereiden toive on Vastaamon tietomurtajan moka –"Toivon, että on hyökkääjä tehnyt mokan, jättänyt tiedonjyväsiä vahingossa ja jää kiinni"
Tilaajille

Val­ko­hat­tu­hak­ke­rei­den toive on Vas­taa­mon tie­to­mur­ta­jan moka –"­Toi­von, että on hyök­kää­jä tehnyt mokan, jät­tä­nyt tie­don­jy­vä­siä va­hin­gos­sa ja jää kiinni"

14:22 0
Keskusta ajaa paikannukseen perustuvaa verotusta autoiluun – yksityisyydensuoja luvataan varmistaa

Kes­kus­ta ajaa pai­kan­nuk­seen pe­rus­tu­vaa ve­ro­tus­ta au­toi­luun – yk­si­tyi­syy­den­suo­ja lu­va­taan var­mis­taa

12:53 32
Osa Oulussa suosioon nousseista retkikohteista on yksityisteiden varsilla ja pääsyä rajoitetaan jopa puomein – kaupungin maksuosuutta voidaan nostaa rasituksen mukaisesti
Tilaajille

Osa Oulussa suo­sioon nous­seis­ta ret­ki­koh­teis­ta on yk­si­tyis­tei­den var­sil­la ja pääsyä ra­joi­te­taan jopa puomein – kau­pun­gin mak­su­osuut­ta voidaan nostaa ra­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

06:12 9
Uusimmat
Sudet raatelivat hirvikoiran Merijärvellä – "Koiran haukku ei ollut normaali, joten lähdin heti katsomaan, mitä siellä tapahtuu"

Sudet raa­te­li­vat hir­vi­koi­ran Me­ri­jär­vel­lä – "Koiran haukku ei ollut nor­maa­li, joten lähdin heti kat­so­maan, mitä siellä ta­pah­tuu"

16:59 0
Tilaajille
Maskien käyttö on lisääntynyt Oulussa selvästi, mutta moni kulkee silti yhä ilman – "Koska meillä on maskit, moni asiakas on kysynyt ovelta, saako kauppaan tulla ilman maskia"

Maskien käyttö on li­sään­ty­nyt Oulussa sel­väs­ti, mutta moni kulkee silti yhä ilman – "Koska meillä on maskit, moni asiakas on kysynyt ovelta, saako kaup­paan tulla ilman maskia"

16:35 1
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto ruuhkautti Rikosuhripäivystykseen – Oulun poliisille tehty tietomurtoon liittyen jo lähes 500 rikosilmoitusta

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to ruuh­kaut­ti Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tyk­seen – Oulun po­lii­sil­le tehty tie­to­mur­toon liit­tyen jo lähes 500 ri­kos­il­moi­tus­ta

16:00 0
Tilaajille
Oulu vetää tiukkaa linjaa hiekoituksessa: Kumeja puhkovaa tappajasoraa levittävää urakoitsijaa odottaa rangaistus – "Saatamme tehdä pistotarkastuksia hiekkavarastoihin"

Oulu vetää tiukkaa linjaa hie­koi­tuk­ses­sa: Kumeja puh­ko­vaa tap­pa­ja­so­raa le­vit­tä­vää ura­koit­si­jaa odottaa ran­gais­tus – "Saa­tam­me tehdä pis­to­tar­kas­tuk­sia hiek­ka­va­ras­toi­hin"

15:06 2
Tilaajille
Kajaanin poliisin vakioasiakas kärähti jälleen rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta

Ka­jaa­nin po­lii­sin va­kio­asia­kas kärähti jälleen rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oi­keu­det­ta

14:46 0
Loisteputkivalo aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Oulunsalossa

Lois­te­put­ki­va­lo ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Ou­lun­sa­los­sa

14:22 0
MyTech-lähettiläs vie kouluihin tekniikan ilosanomaa
Mainos OSAO

My­Tech-lä­het­ti­läs vie kou­lui­hin tek­nii­kan ilo­sa­no­maa

06:00
Terrafamen tulos sukelsi reilusti miinukselle pitkän huoltoseisokin vuoksi – akkukemikaalitehdas pian valmis, uraanilaitos käyttökunnossa vuodessa
Tilaajille

Ter­ra­fa­men tulos sukelsi rei­lus­ti mii­nuk­sel­le pitkän huol­to­sei­so­kin vuoksi – ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das pian valmis, uraa­ni­lai­tos käyt­tö­kun­nos­sa vuo­des­sa

10:35 0
Elinajassa riittää kurottavaa – etenkin miesten kohdalla ennusteen parantamiseksi on tehtävä rutkasti töitä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Elinajassa riittää kurottavaa – etenkin miesten kohdalla ennusteen parantamiseksi on tehtävä rutkasti töitä

25.10.2020 20:00 1
Demokratia on syöksynyt alas monissa maissa
Tilaajille
Kolumni
Tytti Isohookana-Asunmaa

Demokratia on syöksynyt alas monissa maissa

12:00 1
Tieliikennelaki määrää hevoset autojen sekaan – Vaaratilanteita liikenteessä kokenut oululainen ratsastaja toivoo, että hevosen kanssa saisi kulkea pyöräteillä
Tilaajille

Tie­lii­ken­ne­la­ki määrää hevoset autojen sekaan – Vaa­ra­ti­lan­tei­ta lii­ken­tees­sä kokenut ou­lu­lai­nen rat­sas­ta­ja toivoo, että hevosen kanssa saisi kulkea pyö­rä­teil­lä

06:00 11
Strippisarjakuvan MM-kilpailu alkaa maanantaina Oulussa, teemana koronarokote

Strippisarjakuvan MM-kilpailu alkaa maanantaina Oulussa, teemana koronarokote

12:56 0
Sudet raatelivat hirvikoiran Merijärvellä – "Koiran haukku ei ollut normaali, joten lähdin heti katsomaan, mitä siellä tapahtuu"
Tilaajille

Sudet raa­te­li­vat hir­vi­koi­ran Me­ri­jär­vel­lä – "Koiran haukku ei ollut nor­maa­li, joten lähdin heti kat­so­maan, mitä siellä ta­pah­tuu"

16:59 0
Matleena Salo, 13, määrättiin karanteeniin, kun hänen ystävänsä sai koronatartunnan – Näin omaehtoinen ja virallinen karanteeni eroavat toisistaan
Tilaajille

Mat­lee­na Salo, 13, mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kun hänen ys­tä­vän­sä sai ko­ro­na­tar­tun­nan – Näin oma­eh­toi­nen ja vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni eroavat toi­sis­taan

07:00 0
Tämä kaikki Vastaamo-tapauksesta nyt tiedetään – Avoimia kysymyksiä on vielä paljon alkaen rikoksen tekijöistä

Tämä kaikki Vas­taa­mo-ta­pauk­ses­ta nyt tie­de­tään – Avoimia ky­sy­myk­siä on vielä paljon alkaen ri­kok­sen te­ki­jöis­tä

12:18 1
Toimitus suosittelee
Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

24.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Tuulia Salmelan ateljeessa Haukiputaalla syntyy mitä värikkäämpiä lankoja kotimaisesta villasta, erään lankalaadun takaa löytyy lähitilan Onneli-lammas

Tuulia Sal­me­lan atel­jees­sa Hau­ki­pu­taal­la syntyy mitä vä­rik­kääm­piä lankoja ko­ti­mai­ses­ta vil­las­ta, erään lan­ka­laa­dun takaa löytyy lä­hi­ti­lan On­ne­li-lam­mas

25.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Club Teatrian tarina saa jatkoa Nallikarissa – keikkapaikan matka lihapakkaamosta Pohjolan Rivieralle on ollut pitkä ja värikäs

Club Teat­rian tarina saa jatkoa Nal­li­ka­ris­sa – keik­ka­pai­kan matka li­ha­pak­kaa­mos­ta Poh­jo­lan Ri­vie­ral­le on ollut pitkä ja värikäs

23.10.2020 18:01 10
Tilaajille
OYSin johtajaylilääkäri painottaa: Laittakaa ne maskit ruokakaupoissa asioidessanne

OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa: Lait­ta­kaa ne maskit ruo­ka­kau­pois­sa asioi­des­san­ne

24.10.2020 06:00 47
Tilaajille
Kuhmon kasvatin kultainen kosketus – jääkiekkouransa päättänyt Janne Pesonen on kiitollinen ajastaan Oulussa ja Kärpissä: "Siellä tuli viimeinen silaus"

Kuhmon kas­va­tin kul­tai­nen kos­ke­tus – jää­kiek­ko­uran­sa päät­tä­nyt Janne Pesonen on kii­tol­li­nen ajas­taan Oulussa ja Kär­pis­sä: "Siellä tuli vii­mei­nen silaus"

23.10.2020 20:00 3
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jussi Tukiainen

Itsetuntoinen oppilas ei tunne tarvetta kiusata – jos koulun henki ilmaisee arvostusta, oppilaslähtöisyyttä ja kunnioitusta, niin itsetunto rakentuu muun opin ohessa

06:00 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Juho Korpi

Suomalainen sote on erinomainen erikoissairaanhoidossa – kuitenkin liian moni sairastuu ja liian harva kuntoutu

05:45 0
Tanja Karpela koirineen etsi liito-oravan merkkejä Sotkamon Palovaarassa –  Metsähallitus aloittaa metsänkäsittelyn alueella
Tilaajille

Tanja Karpela koi­ri­neen etsi lii­to-ora­van merk­ke­jä Sot­ka­mon Pa­lo­vaa­ras­sa – Met­sä­hal­li­tus aloit­taa met­sän­kä­sit­te­lyn alueel­la

13:21 0
Ortotopologian lopulliset alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyttelijä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näytelmä pitää tehdä valmiiksi
Tilaajille

Or­to­to­po­lo­gian lo­pul­li­set alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyt­te­li­jä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näy­tel­mä pitää tehdä val­miik­si

13:53 1
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläiselle sakot suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan törmäämisestä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön yli­joh­ta­ja Atte Jääs­ke­läi­sel­le sakot suo­ja­tie­tä ylit­tä­nee­seen ja­lan­kul­ki­jaan tör­mää­mi­ses­tä

13:28 0
Saako työntekijän kuumetta mitata tai koronatartunnasta kertoa? Tietosuojavaltuutetulle tullut kymmeniä yhteydenottoja koronaan liittyen
Tilaajille

Saako työn­te­ki­jän kuu­met­ta mitata tai ko­ro­na­tar­tun­nas­ta kertoa? Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le tullut kym­me­niä yh­tey­den­ot­to­ja ko­ro­naan liit­tyen

07:00 1
Vanha Kaleva: Juho Luttisen kone- ja sekatavarakaupassa saa hyvän kohtelun
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Juho Lut­ti­sen kone- ja se­ka­ta­va­ra­kau­pas­sa saa hyvän koh­te­lun

10:00 0
Arvio: Mauno Koiviston elämäkerran ensimmäinen osa esittelee kiihkeän nuoren sosialistin, joka ottaa ensi askeleitaan kohti huippua

Arvio: Mauno Koi­vis­ton elä­mä­ker­ran en­sim­mäi­nen osa esit­te­lee kiih­keän nuoren so­sia­lis­tin, joka ottaa ensi as­ke­lei­taan kohti huippua

24.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Kemin Karihaaran konttorista johdetaan Metsä Fibren jättitehtaan pystyttämistä – katso kuvat Karihaaran vanhasta teollisuusympäristöstä

Kemin Ka­ri­haa­ran kont­to­ris­ta joh­de­taan Metsä Fibren jät­ti­teh­taan pys­tyt­tä­mis­tä – katso kuvat Ka­ri­haa­ran van­has­ta teol­li­suus­ym­pä­ris­tös­tä

23.10.2020 18:44 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Saamelaisista halutaan tehdä "kotapellejä"  ja rihkaman myyjiä pikitien varteen

Vanha Kaleva: Saa­me­lai­sis­ta ha­lu­taan tehdä "ko­ta­pel­le­jä" ja rih­ka­man myyjiä pi­ki­tien varteen

23.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Etla: "Koronakriisi osoitti, että talouskasvusta luopuminen on kelvoton ilmastoteko"

Etla: "Ko­ro­nak­rii­si osoit­ti, että ta­lous­kas­vus­ta luo­pu­mi­nen on kel­vo­ton il­mas­to­te­ko"

08:52 4
HopLop hakeutuu yrityssaneeraukseen, taustalla koronaepidemian takia heikentynyt taloudellinen tilanne

HopLop ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen, taus­tal­la ko­ro­na­epi­de­mian takia hei­ken­ty­nyt ta­lou­del­li­nen tilanne

11:36 0
Kiristysviestejä on lähetetty myös Vastaamon työntekijöille – määrästä ei ole tietoa

Ki­ris­tys­vies­te­jä on lä­he­tet­ty myös Vas­taa­mon työn­te­ki­jöil­le – mää­räs­tä ei ole tietoa

09:53 0
Ongelmat peruttujen matkojen takaisinmaksussa ovat hellittämään päin – osa matkalle aikoneista on joutunut odottamaan rahojaan kohtuuttoman kauan
Tilaajille

On­gel­mat pe­rut­tu­jen mat­ko­jen ta­kai­sin­mak­sus­sa ovat hel­lit­tä­mään päin – osa mat­kal­le ai­ko­neis­ta on jou­tu­nut odot­ta­maan ra­ho­jaan koh­tuut­to­man kauan

07:01 1