JALKAPALLO: Ou­lu­lai­nen Markus Heik­ki­nen pelasi Cris­tia­no Ro­nal­doa vas­taan, jäl­ki­kas­vu ei uskonut

TYRNÄVÄN YLIAJO: Per­heen­jä­sen­tä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

LUITKO JO TÄMÄN: Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies tienaa satoja euroja vä­hem­män kuin kol­le­gan­sa Jo­ki­laak­sois­sa

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Raatissa komeileva poppeliveistos kärsi oman elämänsä metsurin tihutyöstä: "En uskonut, että tämmöistä kävisi"
Tilaajille

Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä: "En us­ko­nut, että täm­möis­tä kävisi"

19:10 16
Jesse-koira oli kadoksissa pakkasessa viikon ajan – Tapaus nosti esiin ongelman Pohjois-Suomessa: etsijäkoirista on pula
Tilaajille

Jes­se-koi­ra oli ka­dok­sis­sa pak­ka­ses­sa viikon ajan – Tapaus nosti esiin on­gel­man Poh­jois-Suo­mes­sa: et­si­jä­koi­ris­ta on pula

16:21 4
Oulun satama nousemassa Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkolle – oululaisministeri Tuppurainen: "Pohjoisen rooli Suomen huoltovarmuudessa ja yhteyksissä länteen korostuu"

Oulun satama nou­se­mas­sa Eu­roo­pan laa­jui­sen lii­ken­ne­ver­kon ydin­ver­kol­le – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: "Poh­joi­sen rooli Suomen huol­to­var­muu­des­sa ja yh­teyk­sis­sä länteen ko­ros­tuu"

19:10 13
Uutissuomalainen: Marinin esikunta kanteli Seiskan jutusta JSN:ään

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Marinin esi­kun­ta kanteli Seiskan jutusta JSN:ään

21:43 8
Lyhyt puhelu lakimiehelle voi säästää pitkän pennin ja estää riitoja: "On paljon halvempaa ennakoida kuin reagoida"
Mainos Lakitoimisto Ahola & Seppänen

Lyhyt puhelu la­ki­mie­hel­le voi säästää pitkän pennin ja estää rii­to­ja: "On paljon hal­vem­paa en­na­koi­da kuin rea­goi­da"

13:00
Oululaisen Markus Heikkisen pojat eivät uskoneet, että isä on pelannut Cristiano Ronaldoa vastaan – Tuo on feikkikuva!
Jalkapallon MM-kisat
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen Markus Heik­ki­sen pojat eivät us­ko­neet, että isä on pe­lan­nut Cris­tia­no Ro­nal­doa vastaan – Tuo on feik­ki­ku­va!

14:00 3
Mestarisuosikki Brasilia murskasi Etelä-Korean, puolivälierissä vastaan asettuu rangaistuspotkukilpailussa voiton napannut Kroatia

Mes­ta­ri­suo­sik­ki Bra­si­lia murs­ka­si Ete­lä-Ko­rean, puo­li­vä­li­eris­sä vastaan asettuu ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lus­sa voiton na­pan­nut Kroatia

22:54
Kaleva valitsi MM-kisojen parhaat joukkueet 1970–2018, oululainen valmentaja Juha Malinen jakoi muistonsa – Kerro oma suosikkisi

Kaleva valitsi MM-ki­so­jen parhaat jouk­kueet 1970–2018, ou­lu­lai­nen val­men­ta­ja Juha Malinen jakoi muis­ton­sa – Kerro oma suo­sik­ki­si

04.12.2022 19:10 2
Tilaajille
Näkökulma: Talven hämärä todistaa – moni oululainen ei osaa käyttää autonsa valoja
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Talven hämärä to­dis­taa – moni ou­lu­lai­nen ei osaa käyttää autonsa valoja

18:30 31
Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vähemmästä?

Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vä­hem­mäs­tä?

12:40 49
Ukrainassa useissa kaupungeissa sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen jäljiltä
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Uk­rai­nas­sa useissa kau­pun­geis­sa sähkö- ja ve­si­kat­ko­ja Venäjän iskujen jäl­jil­tä

18:48
Venäjän ilmavoimat ei kykene laajoihin hyökkäyksiin Ukrainassa, sanoo Britannian puolustusministeriö

Venäjän il­ma­voi­mat ei kykene laa­joi­hin hyök­käyk­siin Uk­rai­nas­sa, sanoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

10:21 10
Taistelut Ukrainassa hidastunevat talvella, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu – Venäjän iskut sähköinfrastruktuuriin ovat kuitenkin jatkuneet

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa hi­das­tu­ne­vat tal­vel­la, arvioi Yh­dys­val­to­jen tie­dus­te­lu – Venäjän iskut säh­kö­inf­ra­struk­tuu­riin ovat kui­ten­kin jat­ku­neet

04.12.2022 15:24 12
Näkökulma: Putin voi tavoitella Ukrainaan Tshetshenian Hasavjurtin kaltaista "rauhaa" – neuvottelujen takana Venäjä valmistautui uuteen, vielä raaempaan sotaan

Nä­kö­kul­ma: Putin voi ta­voi­tel­la Uk­rai­naan Tshe­tshe­nian Ha­sav­jur­tin kal­tais­ta "rau­haa" – neu­vot­te­lu­jen takana Venäjä val­mis­tau­tui uuteen, vielä raaem­paan sotaan

04.12.2022 14:30 16
Tilaajille
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

30.11.2022 06:00
Eläkehakemuksissa iso piikki – eläkkeisiin on tulossa vuoden alussa roima korotus
Tilaajille

Elä­ke­ha­ke­muk­sis­sa iso piikki – eläk­kei­siin on tulossa vuoden alussa roima korotus

18:00 6
Kaksi apteekkia Oulussa ryöstänyt tuomittiin vankilaan, anasti myös postinjakajalta vyölaukun ja sadeviitan
Tilaajille

Kaksi ap­teek­kia Oulussa ryös­tä­nyt tuo­mit­tiin van­ki­laan, anasti myös pos­tin­ja­ka­jal­ta vyö­lau­kun ja sa­de­vii­tan

12:32 7
Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta
Tilaajille

Tyr­nä­väl­lä yk­si­vuo­tiaan lapsen kuo­le­maan pi­ha­pii­ris­sä joh­ta­nut yliajo syy­te­har­kin­taan – Per­heen­jä­sen­tä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

10:30
Meri Manninen puhuu somessa lyhytkasvuisuudesta sekä kehopositiivisuudesta

Meri Man­ni­nen puhuu somessa ly­hyt­kas­vui­suu­des­ta sekä ke­ho­po­si­tii­vi­suu­des­ta

02.12.2022 17:10
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 70
Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

25.11.2022 14:11 9
Škoda Transtechilla työskentelevä projekti-insinööri Ville: ”Näen työssäni hyvin konepajan koko prosessin”
Mainos We love metal

Škoda Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti-in­si­nöö­ri Ville: ”Näen työs­sä­ni hyvin ko­ne­pa­jan koko pro­ses­sin”

03.12.2022 06:00
Suomen huoltovarmuus kasvaa metsissä – Suomalaisille tärkeä metsä menee helposti tunteisiin: "Jopa yliopistoväki kiroilee ja haukkuu puusilmäksi"
Tilaajille

Suomen huol­to­var­muus kasvaa met­sis­sä – Suo­ma­lai­sil­le tärkeä metsä menee hel­pos­ti tun­tei­siin: "Jopa yli­opis­to­vä­ki ki­roi­lee ja haukkuu puu­sil­mäk­si"

18:30 1
Vuosi 2022 havahdutti meidät itänaapurimme todelliseen luonteeseen ja muistuttaa, että itsenäisyyttä pitää myös vaalia
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vuosi 2022 havahdutti meidät itänaapurimme todelliseen luonteeseen ja muistuttaa, että itsenäisyyttä pitää myös vaalia

20:00
Hei virkamies! Muista, ketä varten olet olemassa
Tilaajille
Kolumni
Tuomas Hirvonen

Hei virkamies! Muista, ketä varten olet olemassa

07:02 16
Itsenäisyyspäivänä Oulussa herätään jälleen tykin laukauksiin – Pohjois-Suomen tykkimieskilta pitää yllä yli parikymmenvuotista perinnettä
Forum24

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Oulussa he­rä­tään jälleen tykin lau­kauk­siin – Poh­jois-Suo­men tyk­ki­mies­kil­ta pitää yllä yli pa­ri­kym­men­vuo­tis­ta pe­rin­net­tä

06:10
Hannat rakensivat Hupisaarilla sijainneesta Laskuniemen lastentarhasta piparkakkutalon – makea pienoismalli myydään hyväntekeväisyyshuutokaupassa

Hannat ra­ken­si­vat Hu­pi­saa­ril­la si­jain­nees­ta Las­ku­nie­men las­ten­tar­has­ta pi­par­kak­ku­ta­lon – makea pie­nois­mal­li myydään hy­vän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pas­sa

03.12.2022 06:15 3
Uutta lastenkulttuurikeskusta suunnitellaan pääkirjaston yhteyteen – "Tavoitteena on löytää Suomen tasolla jotain aivan uutta ja ainutkertaista"

Uutta las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus­ta suun­ni­tel­laan pää­kir­jas­ton yh­tey­teen – "Ta­voit­tee­na on löytää Suomen tasolla jotain aivan uutta ja ai­nut­ker­tais­ta"

02.12.2022 06:07 9
Jääuimari Elina Mäkinen testaa Ylen uutuusdokumentissa kylmänsietoa Oulun tutkimusasemalla – koe keskeytetään, kun hänen syvälämpötilansa laskee hypotermian rajalle

Jää­ui­ma­ri Elina Mäkinen testaa Ylen uu­tuus­do­ku­men­tis­sa kyl­män­sie­toa Oulun tut­ki­mus­ase­mal­la – koe kes­key­te­tään, kun hänen sy­vä­läm­pö­ti­lan­sa laskee hy­po­ter­mian rajalle

01.12.2022 06:06
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juha Richter

Veteraanien uhrauksien vuoksi Suomi on olemassa

14:11 9
Kärppien nuori puolustaja Topi Niemelä debytoi Leijonissa ensi viikon EHT-turnauksessa – Alle 16-vuotiaiden maajoukkue pelaa kolme ottelua Oulun seudulla
Tilaajille

Kärp­pien nuori puo­lus­ta­ja Topi Niemelä debytoi Lei­jo­nis­sa ensi viikon EHT-tur­nauk­ses­sa – Alle 16-vuo­tiai­den maa­jouk­kue pelaa kolme ottelua Oulun seu­dul­la

12:44 14
Oululainen palomies tienaa satoja euroja vähemmän kuin Jokilaaksoissa – Palkkaerojen tasaamiseen ei luvassa pikaratkaisua – "Olemme valmiita viemään asian niin pitkälle kuin on tarvetta"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies tienaa satoja euroja vä­hem­män kuin Jo­ki­laak­sois­sa – Palk­ka­ero­jen ta­saa­mi­seen ei luvassa pi­ka­rat­kai­sua – "Olemme val­mii­ta viemään asian niin pit­käl­le kuin on tar­vet­ta"

06:00 51
Oulussa osoitetaan mieltä itsenäisyyspäivänä – PKK-lippua ei ole kielletty
Tilaajille

Oulussa osoi­te­taan mieltä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – PKK-lip­pua ei ole kiel­let­ty

16:53 5
Kenraalikunnassa kuusi ylennystä – katso täältä kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset
Tilaajille

Kenraalikunnassa kuusi ylennystä – katso täältä kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset

00:02
Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta
Tilaajille

Tyr­nä­väl­lä yk­si­vuo­tiaan lapsen kuo­le­maan pi­ha­pii­ris­sä joh­ta­nut yliajo syy­te­har­kin­taan – Per­heen­jä­sen­tä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

10:30
Luetuimmat
Raatissa komeileva poppeliveistos kärsi oman elämänsä metsurin tihutyöstä: "En uskonut, että tämmöistä kävisi"

Raatissa komeileva poppeliveistos kärsi oman elämänsä metsurin tihutyöstä: "En uskonut, että tämmöistä kävisi"

19:10 16
Tilaajille
Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta

Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta

10:30
Tilaajille
Jesse-koira oli kadoksissa pakkasessa viikon ajan – Tapaus nosti esiin ongelman Pohjois-Suomessa: etsijäkoirista on pula

Jesse-koira oli kadoksissa pakkasessa viikon ajan – Tapaus nosti esiin ongelman Pohjois-Suomessa: etsijäkoirista on pula

16:21 4
Tilaajille
Eläkehakemuksissa iso piikki – eläkkeisiin on tulossa vuoden alussa roima korotus

Eläkehakemuksissa iso piikki – eläkkeisiin on tulossa vuoden alussa roima korotus

18:00 6
Tilaajille
Oululaisen Markus Heikkisen pojat eivät uskoneet, että isä on pelannut Cristiano Ronaldoa vastaan – Tuo on feikkikuva!

Oululaisen Markus Heikkisen pojat eivät uskoneet, että isä on pelannut Cristiano Ronaldoa vastaan – Tuo on feikkikuva!

14:00 3
Tilaajille
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

15:37 3
Rauhoitetun luonnonalueen turmelu Limingassa johti sakkoihin  luonnonsuojelurikoksesta
Tilaajille

Rau­hoi­te­tun luon­non­alueen turmelu Li­min­gas­sa johti sak­koi­hin luon­non­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

14:30 2
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"
Tilaajille

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

10:17 12
Oikeuskanslerin virasto: Valtioneuvoston kanslia toimi lainvastaisesti pääministerin kylmäateriaedussa – "Omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan"

Oi­keus­kans­le­rin vi­ras­to: Val­tio­neu­vos­ton kanslia toimi lain­vas­tai­ses­ti pää­mi­nis­te­rin kyl­mä­ate­ria­edus­sa – "Omiaan hei­ken­tä­mään kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mais­toi­min­taan"

14:16 26
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – Poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

15:37 3
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Kaleva Live: Tulevan kauden AC Oulu esittäytyi suurelle yleisölle, vastassa reservijoukkue OLS – katso kauden ensimmäinen harjoitusottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Tulevan kauden AC Oulu esit­täy­tyi suu­rel­le ylei­söl­le, vas­tas­sa re­ser­vi­jouk­kue OLS – katso kauden en­sim­mäi­nen har­joi­tus­ot­te­lu tal­len­tee­na täältä

04.12.2022 15:04
Tilaajille
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 70
Uskottavuutensa liigajoukkueena todistanut AC Oulu kohtaa ensimmäisessä harjoitusottelussaan seuran reservit, kentällä kirmaa iso joukko uusia kasvoja – Kaleva näyttää ottelun suorana lähetyksenä

Us­kot­ta­vuu­ten­sa lii­ga­jouk­kuee­na to­dis­ta­nut AC Oulu kohtaa en­sim­mäi­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan seuran re­ser­vit, ken­täl­lä kirmaa iso joukko uusia kasvoja – Kaleva näyttää ottelun suorana lä­he­tyk­se­nä

30.11.2022 13:30 3

Kaleva Live: Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut pa­la­si­vat Ro­tuaa­ril­le, mikä joukkue oli sinun suo­sik­ki­si? – katso pe­rin­teis­ten kisojen tal­len­ne täältä

27.11.2022 09:30 8
Tilaajille
Haavisto: Esitys Natoon liittymisestä annettu eduskunnalle – päätöstä voidaan jo alkaa käsitellä, vaikka jäsenyys odottaa vielä kahden maan ratifiointia

Haa­vis­to: Esitys Natoon liit­ty­mi­ses­tä annettu edus­kun­nal­le – pää­tös­tä voidaan jo alkaa kä­si­tel­lä, vaikka jä­se­nyys odottaa vielä kahden maan ra­ti­fioin­tia

12:57 32
Teatteriarvio: "Millään lailla näitä lakeja ei tarvita" – Teatteri keskustelee samansukupuolisten parisuhteesta kansanedustajien aidoilla repliikeillä
Tilaajille

Teatteriarvio: "Millään lailla näitä lakeja ei tarvita" – Teatteri keskustelee samansukupuolisten parisuhteesta kansanedustajien aidoilla repliikeillä

14:00
Tia Parviaisella on eri persoonan osia, joista toiset kokevat ahdistusta ja toiset suojelevat siltä – paras apu oireisiin löytyi muualta kuin lääkkeistä
Tilaajille

Tia Par­viai­sel­la on eri per­soo­nan osia, joista toiset kokevat ah­dis­tus­ta ja toiset suo­je­le­vat siltä – paras apu oi­rei­siin löytyi muualta kuin lääk­keis­tä

06:30 1
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa
Tilaajille

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

09:29 10
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juha Richter

Ve­te­raa­nien uh­rauk­sien vuoksi Suomi on ole­mas­sa

14:11 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Haaja

Runo lu­ki­jal­ta: It­se­näi­syy­den puo­les­ta

14:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Peppi Tervo-Hiltula, Johanna Vinberg

Pu­hu­taan lap­sel­le työstä ja työt­tö­myy­des­tä – ta­val­li­sen elämän iloista ja su­ruis­ta

06:00
Tilaajille
“Koulu on kohta siinä pisteessä, ettei tänne kukaan hae” – Kulttuuriopiskelijat huolestuivat Oulun ammattikorkeakoulun opintoalauudistuksesta

“Koulu on kohta siinä pis­tees­sä, ettei tänne kukaan hae” – Kult­tuu­ri­opis­ke­li­jat huo­les­tui­vat Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ala­uu­dis­tuk­ses­ta

04.12.2022 18:00 42
Venäjä on kuin myrkkyskorpioni, joka ei voi luonteelleen mitään – "Erityisen kipeää tekee huomata, ettei Venäjään ollut taaskaan luottamista"
Tilaajille
Essee
Petri Laukka

Venäjä on kuin myrkkyskorpioni, joka ei voi luonteelleen mitään – "Erityisen kipeää tekee huomata, ettei Venäjään ollut taaskaan luottamista"

03.12.2022 19:57 28
Mestarisuosikki Brasilia murskasi Etelä-Korean, puolivälierissä vastaan asettuu rangaistuspotkukilpailussa voiton napannut Kroatia

Mestarisuosikki Brasilia murskasi Etelä-Korean, puolivälierissä vastaan asettuu rangaistuspotkukilpailussa voiton napannut Kroatia

22:54
Sebastian Aho johdattaa oululaisten NHL-pelaajien pistepörssiä, mutta tähtipelaajan takaa kuuluu huolestuttavia uutisia
Tilaajille

Se­bas­tian Aho joh­dat­taa ou­lu­lais­ten NHL-pe­laa­jien pis­te­pörs­siä, mutta täh­ti­pe­laa­jan takaa kuuluu huo­les­tut­ta­via uutisia

04.12.2022 18:45 1