Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Marko Anttila unohti hattutemppunsa ja tarjosi tyhjän maalin ketjukaverilleen Saku Mäenalaselle – "Olisin tietenkin itsekin syöttänyt"
Jääkiekon MM-kisat
Tilaajille

Marko Anttila unohti hat­tu­temp­pun­sa ja tarjosi tyhjän maalin ket­ju­ka­ve­ril­leen Saku Mäe­na­la­sel­le – "Olisin tie­ten­kin itsekin syöt­tä­nyt"

23:23
Kolumni: Tuttu Mörkö astui esiin, kun kotiturnaus uhkasi lässähtää kasaan
Kolumni Teemu Wilenius

Ko­lum­ni: Tuttu Mörkö astui esiin, kun ko­ti­tur­naus uhkasi läs­säh­tää kasaan

22:30 3
Tilaajille
Kärppäbarometri: Manninen ja Granlund kirkkaimmat barometritähdet alkusarjassa – Mäenalaselle sovitellaan pahan pojan viittaa

Kärp­pä­ba­ro­met­ri: Man­ni­nen ja Gran­lund kirk­kaim­mat ba­ro­met­ri­täh­det al­ku­sar­jas­sa – Mäe­na­la­sel­le so­vi­tel­laan pahan pojan viittaa

08:38
Tilaajille
Granlund, Ohtamaa, Mäenalanen, Anttila... – Lue täältä Leijonien MM-joukkueen pelaajaesittelyt

Gran­lund, Oh­ta­maa, Mäe­na­la­nen, Ant­ti­la... – Lue täältä Lei­jo­nien MM-jouk­kueen pe­laa­ja­esit­te­lyt

13.05.2022 10:20
Tilaajille

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2022: Ot­te­lu­oh­jel­ma – tästä näet, milloin Suomi pelaa

14.04.2022 15:09 27
Pääministeri Sanna Marin vierailulla Ukrainassa – presidentti Zelenskyi kiitti Suomea avusta

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin vie­rai­lul­la Uk­rai­nas­sa – pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi kiitti Suomea avusta

21:38 52
Oululaisnuoret pitävät Valkeaa ahdisteluista ja huumekaupasta huolimatta turvallisena hengailupaikkana – seurasimme heitä perjantai-iltana ja selvitimme miksi
Tilaajille

Ou­lu­lais­nuo­ret pitävät Valkeaa ah­dis­te­luis­ta ja huu­me­kau­pas­ta huo­li­mat­ta tur­val­li­se­na hen­gai­lu­paik­ka­na – seu­ra­sim­me heitä per­jan­tai-il­ta­na ja sel­vi­tim­me miksi

07:00
Kauppakeskus Valkean Kesäkadun levottomuudet ovat vähentyneet dramaattisesti kolmessa vuodessa, suurin osa häiriöistä aiheutuu aikuisista
Tilaajille

Kaup­pa­kes­kus Valkean Ke­sä­ka­dun le­vot­to­muu­det ovat vä­hen­ty­neet dra­maat­ti­ses­ti kol­mes­sa vuo­des­sa, suurin osa häi­riöis­tä ai­heu­tuu ai­kui­sis­ta

07:00 17
Ikipuu Kuusamon Pauli Luukkonen luottaa kestopuuhun – Lue 5 vinkkiä terassin tekoon
Mainos Ikipuu Kuusamo

Ikipuu Kuu­sa­mon Pauli Luuk­ko­nen luottaa kes­to­puu­hun – Lue 5 vinkkiä te­ras­sin tekoon

06:00 3
Uroksen Jyrki Hallikaisesta aloitettu rikostutkinta myös Sveitsissä – STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta teki rikosilmoituksen sijoittaja, joka maksoi prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa euroa
Tilaajille

Uroksen Jyrki Hal­li­kai­ses­ta aloi­tet­tu ri­kos­tut­kin­ta myös Sveit­sis­sä – STT:n tie­to­jen mukaan Hal­li­kai­ses­ta teki ri­kos­il­moi­tuk­sen si­joit­ta­ja, joka maksoi pro­sen­tin Uros-osuu­des­ta 20 mil­joo­naa euroa

11:32 14
Palolennolla ollut pienkone putosi Kärsämäellä ja osui sähköjohtoihin mennessään, koneessa olleille ei vakavia vammoja

Pa­lo­len­nol­la ollut pien­ko­ne putosi Kär­sä­mäel­lä ja osui säh­kö­joh­toi­hin men­nes­sään, ko­nees­sa ol­leil­le ei vakavia vammoja

19:22
"Tuntui, että olisi ollut helpompaa matkustaa kuuhun" – Helena Louhelan matka Oulun yliopiston tohtoripromootioon ei kulkenut helpointa reittiä
Tilaajille

"Tun­tui, että olisi ollut hel­pom­paa mat­kus­taa kuuhun" – ­He­le­na Lou­he­lan matka Oulun yli­opis­ton toh­to­ri­pro­moo­tioon ei kul­ke­nut hel­poin­ta reittiä

14:30
Ukrainasta pienen tyttärensä kanssa Suomeen paennut Natalia Chumachenko sai nopeasti oman alansa töitä Oulusta: "Työ vie ajatukset hetkeksi pois sodasta"
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Tilaajille

Uk­rai­nas­ta pienen tyt­tä­ren­sä kanssa Suomeen paennut Natalia Chu­mac­hen­ko sai no­peas­ti oman alansa töitä Ou­lus­ta: "Työ vie aja­tuk­set het­kek­si pois so­das­ta"

06:00 3
Näkökulma: Ole vapauden ja demokratian puolustaja – Venäjän perusvalheita vastaan voi taistella jokainen omalla kielenkäytöllään

Nä­kö­kul­ma: Ole va­pau­den ja de­mo­kra­tian puo­lus­ta­ja – Venäjän pe­rus­val­hei­ta vastaan voi tais­tel­la jo­kai­nen omalla kie­len­käy­töl­lään

14:21 4
Tilaajille
Taistelut Ukrainassa etenivät Sjeverodonetskin kaupungin laitamille – tuleva viikko on ratkaiseva, sanoo alueen kuvernööri

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa ete­ni­vät Sje­ve­ro­do­nets­kin kau­pun­gin lai­ta­mil­le – tuleva viikko on rat­kai­se­va, sanoo alueen ku­ver­nöö­ri

25.05.2022 20:15
Kyröläiset ovat rakentaneet jo kolme kotia Raaheen, joka liikuttaa ja jossa kaikki tarpeellinen on lähellä: ”Täällä on pisimmilläänkin kaikki vartin päässä”
Mainos Raahen kaupunki

Ky­rö­läi­set ovat ra­ken­ta­neet jo kolme kotia Raa­heen, joka lii­kut­taa ja jossa kaikki tar­peel­li­nen on lä­hel­lä: ”Täällä on pi­sim­mil­lään­kin kaikki vartin päässä”

21.05.2022 06:00
Varastorakennus ja kaksi autoa tuhoutuivat täysin palossa Kuusamossa – tulessa räjähdelleet kuorma-auton renkaat hidastivat sammutustöiden aloittamista
Tilaajille

Va­ras­to­ra­ken­nus ja kaksi autoa tu­hou­tui­vat täysin palossa Kuu­sa­mos­sa – tulessa rä­jäh­del­leet kuor­ma-au­ton renkaat hi­das­ti­vat sam­mu­tus­töi­den aloit­ta­mis­ta

19:35
Luetuimmat
Palolennolla ollut pienkone putosi Kärsämäellä ja osui sähköjohtoihin mennessään, koneessa olleille ei vakavia vammoja

Palolennolla ollut pienkone putosi Kärsämäellä ja osui sähköjohtoihin mennessään, koneessa olleille ei vakavia vammoja

19:22
Poliisi kohtasi Oulussa hämmentävän näyn – alle 15-vuotias ajeli vastaan taiten rakennetulla ja lujaa kulkevalla moottoripolkupyörällä

Poliisi kohtasi Oulussa hämmentävän näyn – alle 15-vuotias ajeli vastaan taiten rakennetulla ja lujaa kulkevalla moottoripolkupyörällä

25.05.2022 23:18 56
Ukrainasta pienen tyttärensä kanssa Suomeen paennut Natalia Chumachenko sai nopeasti oman alansa töitä Oulusta: "Työ vie ajatukset hetkeksi pois sodasta"

Ukrainasta pienen tyttärensä kanssa Suomeen paennut Natalia Chumachenko sai nopeasti oman alansa töitä Oulusta: "Työ vie ajatukset hetkeksi pois sodasta"

06:00 3
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin vierailulla Ukrainassa – presidentti Zelenskyi kiitti Suomea avusta

Pääministeri Sanna Marin vierailulla Ukrainassa – presidentti Zelenskyi kiitti Suomea avusta

21:38 52
Tie 86 oli pitkään poikki Paavolan ja Limingan välillä rekan kaatumisen vuoksi

Tie 86 oli pitkään poikki Paavolan ja Limingan välillä rekan kaatumisen vuoksi

13:48 1
Pörhöllä panostetaan yhteistyöhön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaihtaa”
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä pa­nos­te­taan yh­teis­työ­hön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaih­taa”

25.05.2022 06:00
Ministeri Tuppurainen tapasi Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäseniä – "Odotukset Suomen Nato-jäsenyyttä kohtaan ovat hyvin korkealla koko Itämeren alueen turvallisuuden näkökulmasta"

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen tapasi Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen jäseniä – "O­do­tuk­set Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä kohtaan ovat hyvin kor­keal­la koko Itä­me­ren alueen tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta"

15:13
Suomalainen tarttuu eläkkeeseen kuin pelastusrenkaaseen samaan aikaan kun työurien jatkolle on kasvava tarve
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomalainen tarttuu eläkkeeseen kuin pelastusrenkaaseen samaan aikaan kun työurien jatkolle on kasvava tarve

25.05.2022 20:00 15
"Mielestäni typerintä, mitä toimittaja voi tehdä on kirjoittaa itsestään", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti ja kirjoittaa itsestään
Tilaajille
Kolumni
Antti Ervasti

"Mielestäni typerintä, mitä toimittaja voi tehdä on kirjoittaa itsestään", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti ja kirjoittaa itsestään

25.05.2022 06:00 73
Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota tästäkään kaudesta taloudellista lottovoittoa – Heinäpään stadionhanke etenee taustalla, vaikka huomio on keskittynyt lintujen laskemiseen
Forum24

Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota täs­tä­kään kau­des­ta ta­lou­del­lis­ta lot­to­voit­toa – ­Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee taus­tal­la, vaikka huomio on kes­kit­ty­nyt lin­tu­jen las­ke­mi­seen

06:07 19
Riku Rousu rakensi levyn ja vanhan raunioille syntyi bändi: "Vähän on ikää tullut, mutta kyllä me rokkaillaan"

Riku Rousu rakensi levyn ja vanhan rau­nioil­le syntyi bändi: "Vähän on ikää tullut, mutta kyllä me rok­kail­laan"

25.05.2022 17:04
Holiday Clubin johto myöntää pohtineensa paluuta kylpylähotelli Edeniin – hotellissa tällä hetkellä purkutyöt käynnissä

Holiday Clubin johto myöntää poh­ti­neen­sa paluuta kyl­py­lä­ho­tel­li Edeniin – ho­tel­lis­sa tällä het­kel­lä pur­ku­työt käyn­nis­sä

25.05.2022 06:09 22
Matematiikan opettaja Piia Haapsaari toteuttaa haaveensa ja järjestää lapsille kesäksi matikkapajoja – "En malta olla kotona"

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Piia Haap­saa­ri to­teut­taa haa­veen­sa ja jär­jes­tää lap­sil­le kesäksi ma­tik­ka­pa­jo­ja – "En malta olla kotona"

23.05.2022 06:06 13
Elämyksellisessä pihamaailmassa voi istahtaa lauteille, kavuta porealtaaseen ja kuunnella suihkulähteen solinaa
Mainos K-Rauta Äimärautio

Elä­myk­sel­li­ses­sä pi­ha­maail­mas­sa voi is­tah­taa lau­teil­le, kavuta po­re­al­taa­seen ja kuun­nel­la suih­ku­läh­teen solinaa

23.05.2022 06:00
Kysyimme Karjasillan seurakunnan kirkkoherralta, miksi helatorstaita vietetään: "Helatorstai on ihmettelyn, kiitoksen ja palvonnan päivä"
Tilaajille

Ky­syim­me Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ral­ta, miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään: "He­la­tors­tai on ih­met­te­lyn, kii­tok­sen ja pal­von­nan päivä"

08:00 7
Poliisi kohtasi Oulussa hämmentävän näyn – alle 15-vuotias ajeli vastaan taiten rakennetulla ja lujaa kulkevalla moottoripolkupyörällä

Poliisi kohtasi Oulussa häm­men­tä­vän näyn – alle 15-vuo­tias ajeli vastaan taiten ra­ken­ne­tul­la ja lujaa kul­ke­val­la moot­to­ri­pol­ku­pyö­räl­lä

25.05.2022 23:18 56
20 maatalouslomittajalle olisi heti töitä Oulaisissa ja lähikunnissa –Tiloilla on tiukka tilanne, kun navettatöihin ei saada tekijöitä
Tilaajille

20 maa­ta­lous­lo­mit­ta­jal­le olisi heti töitä Ou­lai­sis­sa ja lä­hi­kun­nis­sa –Ti­loil­la on tiukka ti­lan­ne, kun na­vet­ta­töi­hin ei saada te­ki­jöi­tä

12:00 1
Marko Anttila unohti hattutemppunsa ja tarjosi tyhjän maalin ketjukaverilleen Saku Mäenalaselle – "Olisin tietenkin itsekin syöttänyt"
Tilaajille

Marko Anttila unohti hattutemppunsa ja tarjosi tyhjän maalin ketjukaverilleen Saku Mäenalaselle – "Olisin tietenkin itsekin syöttänyt"

23:23
Oululainen Elina Lehtonen, 90, on tottunut tekemään työtä pienestä pitäen, ja työnteon hän arvelee olevan myös pitkän ikänsä salaisuus
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Elina Leh­to­nen, 90, on tot­tu­nut te­ke­mään työtä pie­nes­tä pitäen, ja työn­teon hän arvelee olevan myös pitkän ikänsä sa­lai­suus

08:00
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 16
Kaleva Live: Kastellin kisaviikonloppu huipentui joukkuevoimistelun SM-finaaliin ja ONV-cupiin – katso tallenne päätöspäivän tapahtumista täältä

Kaleva Live: Kas­tel­lin ki­sa­vii­kon­lop­pu hui­pen­tui jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-fi­naa­liin ja ONV-cu­piin – katso tal­len­ne pää­tös­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta täältä

15.05.2022 09:15
Tilaajille
Kaleva Live: Historialliset joukkuevoimistelun SM-kilpailut käynnistyivät Oulussa – katso tallenne ensimmäisen kisapäivän tapahtumista täältä

Kaleva Live: His­to­rial­li­set jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-kil­pai­lut käyn­nis­tyi­vät Oulussa – katso tal­len­ne en­sim­mäi­sen ki­sa­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta täältä

14.05.2022 11:15 12
Tilaajille
Voimisteluliiton joukkuevoimistelun SM-kisat ensimmäistä kertaa Oulussa – Kaleva tarjoilee viikonloppuna tilaajilleen tuhdin annoksen liikunnan riemua

Voi­mis­te­lu­lii­ton jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-ki­sat en­sim­mäis­tä kertaa Oulussa – Kaleva tar­joi­lee vii­kon­lop­pu­na ti­laa­jil­leen tuhdin an­nok­sen lii­kun­nan riemua

13.05.2022 11:00 3

Kaleva Live: Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun cup-kil­pai­lu kerää monen ikäiset jouk­kueet Kas­tel­liin pää­kau­pun­ki­seu­tua myöten – katso tal­len­ne kisasta

07.05.2022 16:52
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun yliopiston ensimmäinen promootio nosti kaikki liput salkoihin
Tilaajille

Vanha Kaleva: Oulun yli­opis­ton en­sim­mäi­nen pro­moo­tio nosti kaikki liput sal­koi­hin

10:00 1
Tie 86 oli pitkään poikki Paavolan ja Limingan välillä rekan kaatumisen vuoksi

Tie 86 oli pitkään poikki Paa­vo­lan ja Li­min­gan välillä rekan kaa­tu­mi­sen vuoksi

13:48 1
STT:n tiedot: Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoffin epäillään syyllistyneen tietovuotoon luovuttamalla muistitikun HS:n toimittajalle – vuoto saattoi olla tahaton

STT:n tiedot: Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zof­fin epäil­lään syyl­lis­ty­neen tie­to­vuo­toon luo­vut­ta­mal­la muis­ti­ti­kun HS:n toi­mit­ta­jal­le – vuoto saattoi olla tahaton

25.05.2022 19:19 2
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoituksissa puutteita, osin teknisistä syistä – Tarkastuslautakunnan johtaja: "Ilmoituksiin pyydetään tarkennuksia"
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sis­sa puut­tei­ta, osin tek­ni­sis­tä syistä – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan joh­ta­ja: "Il­moi­tuk­siin pyy­de­tään tar­ken­nuk­sia"

25.05.2022 18:00 2
Suolaisesta pannukakusta saa täydellisen kesälounaan – pannari on klassikko, joka taipuu moneksi
Tilaajille

Suo­lai­ses­ta pan­nu­ka­kus­ta saa täy­del­li­sen ke­sä­lou­naan – pannari on klas­sik­ko, joka taipuu moneksi

06:30
Kotimaisen seikkailuromantiikan klassikko ilahduttaa torstaina – Tauno Palon sankariroolissa on voimaa
Tilaajille

Kotimaisen seikkailuromantiikan klassikko ilahduttaa torstaina – Tauno Palon sankariroolissa on voimaa

12:00
Moshtagh Yaghoubi palasi pelikiellon jälkeen kentälle, AC Oululle helppo voitto Suomen cupissa
Tilaajille

Mosh­tagh Yag­hou­bi palasi pe­li­kiel­lon jälkeen ken­täl­le, AC Oululle helppo voitto Suomen cupissa

25.05.2022 20:53 6
Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa
Tilaajille

Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

25.05.2022 17:42
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Anne Korhonen

Avoin kirje kan­na­bik­sen käytön lail­lis­ta­mis­ta kan­nat­ta­vil­le – vie­roi­tus­oi­rei­sen vauvan kär­si­mys on mo­ni-il­mei­nen

06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarkko Välikangas

Vän­man­nin­saa­ren ih­me­tys­tä – ha­lu­taan "roh­kei­ta ta­lo­ja”, mutta ei aja­tel­la ko­ko­nais­val­tais­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua

05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kerttu Laukka

Kau­ka­lo­sa ta­pah­tuu – pel­laa­ja hei­lut­ti tah­ti­puik­kua ja rum­mut­ti

05:15 5
Tilaajille
Suomen Akatemialta Oulun yliopiston kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen 1,2 miljoonaa euroa – rahoitusta muun muassa koltansaamen kieliopin laatimiseen

Suomen Aka­te­mial­ta Oulun yli­opis­ton kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­seen 1,2 mil­joo­naa euroa – ra­hoi­tus­ta muun muassa kol­tan­saa­men kie­li­opin laa­ti­mi­seen

25.05.2022 13:54 8
Marko Anttila vitsaili Slovakia-trillerin jälkeen: Mitä niillä hatuilla tekee tässä vaiheessa?

Marko Anttila vitsaili Slovakia-trillerin jälkeen: Mitä niillä hatuilla tekee tässä vaiheessa?

23:19
Suomeenkin leviävästä apinarokosta voi tulla kesän riesa – Seksikäyttäytymisellä voit vaikuttaa riskiisi
Tilaajille

Suo­meen­kin le­viä­väs­tä api­na­ro­kos­ta voi tulla kesän riesa – Sek­si­käyt­täy­ty­mi­sel­lä voit vai­kut­taa ris­kii­si

25.05.2022 14:00
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.