Mitä kaupunki voi tehdä Torihotellille, jos työmaalla ei vieläkään edetä? – Kuntaliiton lakimies: "Ihan heti ei tule vastaavaa mieleen"
Tilaajille

Mitä kau­pun­ki voi tehdä To­ri­ho­tel­lil­le, jos työ­maal­la ei vie­lä­kään edetä? – Kun­ta­lii­ton la­ki­mies: "Ihan heti ei tule vas­taa­vaa mie­leen"

17:00 4
Kymmeniä puita kaatui Sanginjoentielle – kyseessä ollut ilmeisesti syöksyvirtaus

Kym­me­niä puita kaatui San­gin­joen­tiel­le – ky­sees­sä ollut il­mei­ses­ti syök­sy­vir­taus

18:00 0
Käräjäoikeus tuomitsi miehen elinkautiseen vankeuteen Kalajoella tammikuussa tapahtuneesta murhasta – aviopuolison syyte murhaan yllyttämisestä kaatui
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen elin­kau­ti­seen van­keu­teen Ka­la­joel­la tam­mi­kuus­sa ta­pah­tu­nees­ta mur­has­ta – avio­puo­li­son syyte murhaan yl­lyt­tä­mi­ses­tä kaatui

13:56 0
Oulun yliopiston siirtoa vastustavassa adressissa kohta 3 000 nimeä
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton siirtoa vas­tus­ta­vas­sa ad­res­sis­sa kohta 3 000 nimeä

15:12 8
Kesän uusi hittilaji on saapunut Iso-Syötteelle - alamäkipyöräily vie mennessään heti ensikokeilulla
Mainos Iso-Syöte

Kesän uusi hit­ti­la­ji on saa­pu­nut Iso-Syöt­teel­le - ala­mä­ki­pyö­räi­ly vie men­nes­sään heti en­si­ko­kei­lul­la

09:00
Oulun seutu
Kotipuutarhurit luopuivat avomaaviljelystä ja rakensivat kierrätetyistä lavoista puutarhan – "Halusimme helpon tavan pitää puutarhaa yllä, koska kesällä on muutakin tekemistä"

Ko­ti­puu­tar­hu­rit luo­pui­vat avo­maa­vil­je­lys­tä ja ra­ken­si­vat kier­rä­te­tyis­tä la­vois­ta puu­tar­han – "Ha­lu­sim­me helpon tavan pitää puu­tar­haa yllä, koska kesällä on muu­ta­kin te­ke­mis­tä"

18:03 0
Tilaajille
Kymmeniä puita kaatui Sanginjoentielle – kyseessä ollut ilmeisesti syöksyvirtaus

Kym­me­niä puita kaatui San­gin­joen­tiel­le – ky­sees­sä ollut il­mei­ses­ti syök­sy­vir­taus

18:00 0
Oulun yliopiston siirtoa vastustavassa adressissa kohta 3 000 nimeä

Oulun yli­opis­ton siirtoa vas­tus­ta­vas­sa ad­res­sis­sa kohta 3 000 nimeä

15:12 8
Tilaajille
The Guardian: Oulu-Kajaani-Kuopio -rataväli on yksi  Euroopan parhaista – "Reitti pelaa kissaa ja hiirtä Oulujoen kanssa"

The Guar­dian: Ou­lu-Ka­jaa­ni-Kuo­pio -ra­ta­vä­li on yksi Eu­roo­pan par­hais­ta – "Reitti pelaa kissaa ja hiirtä Ou­lu­joen kanssa"

14:36 2
Eteläisen alikulun kevyen liikenteen väylät vuorotellen kiinni kesän aikana – poikkeusjärjestelyt jatkuvat elokuun loppuun saakka

Ete­läi­sen ali­ku­lun kevyen lii­ken­teen väylät vuo­ro­tel­len kiinni kesän aikana – poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat elokuun loppuun saakka

13:45 0

Oulun Kur­ke­lan­tie kat­kais­taan tors­tain ja per­jan­tain välisen yön ajaksi

13:05 0
The Guardian: Oulu-Kajaani-Kuopio -rataväli on yksi  Euroopan parhaista – "Reitti pelaa kissaa ja hiirtä Oulujoen kanssa"

The Guar­dian: Ou­lu-Ka­jaa­ni-Kuo­pio -ra­ta­vä­li on yksi Eu­roo­pan par­hais­ta – "Reitti pelaa kissaa ja hiirtä Ou­lu­joen kanssa"

14:36 2
Eteläisen alikulun kevyen liikenteen väylät vuorotellen kiinni kesän aikana – poikkeusjärjestelyt jatkuvat elokuun loppuun saakka

Ete­läi­sen ali­ku­lun kevyen lii­ken­teen väylät vuo­ro­tel­len kiinni kesän aikana – poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat elokuun loppuun saakka

13:45 0
"Rahan taju on tässä hämärtynyt" – Vain tuhina puuttuu, kun muhoslaisen Meeri Murron reborn-vauvat koisivat omassa huoneessaan
Tilaajille

"Rahan taju on tässä hä­mär­ty­nyt" – Vain tuhina puut­tuu, kun mu­hos­lai­sen Meeri Murron re­born-vau­vat koi­si­vat omassa huo­nees­saan

06:00 0
Valokuvaamo Studio P.S.V. panostaa kuvien tunnelmaan – "Kysymys on aina kuvaajan ja kuvattavan välisestä kontaktista"
Mainos Studio PSV

Va­lo­ku­vaa­mo Studio P.S.V. pa­nos­taa kuvien tun­nel­maan – "Ky­sy­mys on aina ku­vaa­jan ja ku­vat­ta­van vä­li­ses­tä kon­tak­tis­ta"

05.07.2020 08:00
Rusakko jäi jumiin aitaan Myllytullissa – pelastuslaitos riensi hätiin

Rusakko jäi jumiin aitaan Myl­ly­tul­lis­sa – pe­las­tus­lai­tos riensi hätiin

12:56 0
Pääkirjoitus: Riistolta ei saa sulkea silmiä työmarkkinoilla
Tilaajille
Pääkirjoitus
Kaleva

Pääkirjoitus: Riistolta ei saa sulkea silmiä työmarkkinoilla

06.07.2020 20:00 3
Miksi pystytämme patsaita ja pidämme niitä pystyssä?
Tilaajille
Kolumni
Jouni-Matti Kuukkanen

Miksi pystytämme patsaita ja pidämme niitä pystyssä?

12:00 0
Töissä tuhon keskellä: Jälkisammuttajien uurastus on Muhoksen palaneen metsän ainoa elämän merkki – katso pysäyttävä kuvakooste ja video
Tilaajille

Töissä tuhon kes­kel­lä: Jäl­ki­sam­mut­ta­jien uu­ras­tus on Mu­hok­sen pa­la­neen metsän ainoa elämän merkki – katso py­säyt­tä­vä ku­va­koos­te ja video

05.07.2020 09:41 7
Aidosti lappilaista superfoodia - rovaniemeläinen Arctic Warriors kusettaa reilusti
Mainos Arctic Warriors

Aidosti lap­pi­lais­ta su­per­foo­dia - ro­va­nie­me­läi­nen Arctic War­riors ku­set­taa rei­lus­ti

06.07.2020 09:00
Runsasta hillasatoa odotetaan heinäkuun puolivälin jälkeen – mustikka kypsyy Pohjois-Suomessa runsaan kahden viikon päästä
Tilaajille

Run­sas­ta hil­la­sa­toa odo­te­taan hei­nä­kuun puo­li­vä­lin jälkeen – mus­tik­ka kypsyy Poh­jois-Suo­mes­sa runsaan kahden viikon päästä

11:39 3
Oulun kaupungin mitta alkaa täyttyä, vaatii torihotellihankkeen rakennuttajalta selvitystä tilanteesta – "Emme ole tyytyväisiä tiedottamiseen"
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin mitta alkaa täyt­tyä, vaatii to­ri­ho­tel­li­hank­keen ra­ken­nut­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä ti­lan­tees­ta – "Emme ole tyy­ty­väi­siä tie­dot­ta­mi­seen"

06.07.2020 16:20 55
Melbournen yli viisi miljoonaa asukasta määrätään pysymään kotona koronan takia – suurkaupungin tartuntaluvut ovat uudessa kasvussa

Mel­bour­nen yli viisi mil­joo­naa asu­kas­ta mää­rä­tään py­sy­mään kotona koronan takia – suur­kau­pun­gin tar­tun­ta­lu­vut ovat uudessa kas­vus­sa

12:22 2
Toimitus suosittelee
Irma Koppelo on elänyt 20 vuotta yksin Jäkälävaaran sydänmaassa – "En osaa pelätä mitään paitsi joskus ukonilmaa"

Irma Koppelo on elänyt 20 vuotta yksin Jä­kä­lä­vaa­ran sy­dän­maas­sa – "En osaa pelätä mitään paitsi joskus uko­nil­maa"

27.06.2020 20:05 6
Tilaajille
Lempisen eläkeläispari löytyi surmattuna kotinsa lattialta Tuirasta, tuttava soitti ovikelloa turhaan – Tuomas Rimpiläisen mukaan selvittämättömiä surmia yhdistää yksi asia

Lem­pi­sen elä­ke­läis­pa­ri löytyi sur­mat­tu­na kotinsa lat­tial­ta Tui­ras­ta, tuttava soitti ovi­kel­loa turhaan – Tuomas Rim­pi­läi­sen mukaan sel­vit­tä­mät­tö­miä surmia yh­dis­tää yksi asia

27.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Ammattimaiset nuuskanvälittäjät näkivät tilaisuutensa koittaneen, kun Ruotsin raja suljettiin – Tämä on tarina miehestä, josta tuli yksi Pohjois-Suomen tunnetuimmista nuuskadiilereistä

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

28.06.2020 19:00 23
Tilaajille
Keltainen Kadett liikkuu mystisesti parkkialueella Kiimingissä – Auto on ollut hylättynä ABC-asemalla jo yli puoli vuotta

Kel­tai­nen Kadett liikkuu mys­ti­ses­ti park­ki­alueel­la Kii­min­gis­sä – Auto on ollut hy­lät­ty­nä ABC-ase­mal­la jo yli puoli vuotta

28.06.2020 07:07 10
Tilaajille
Rakastettu ja vihattu Kari Kallio loisti 1990-luvulla Lipon pelillisenä johtajana ja koko Superpesiksen arvokkaimpana pr-kasvona – lukkarilegenda käy avoimessa erikoishaastattelussa läpi Lippo-uransa huikeat vaiheet: "Iso osa sydäntäni jäi pysyvästi Ouluun"

Ra­kas­tet­tu ja vihattu Kari Kallio loisti 1990-lu­vul­la Lipon pe­lil­li­se­nä joh­ta­ja­na ja koko Su­per­pe­sik­sen ar­vok­kaim­pa­na pr-kas­vo­na – luk­ka­ri­le­gen­da käy avoi­mes­sa eri­kois­haas­tat­te­lus­sa läpi Lip­po-uran­sa huikeat vai­heet: "Iso osa sy­dän­tä­ni jäi py­sy­väs­ti Ouluun"

18.06.2020 07:00 6
Tilaajille
Sudet uivat Siikajoen yli päiväsaikaan Ruukissa, lähellä lapsia rannalla – katso lukijan kuvat ja video

Sudet uivat Sii­ka­joen yli päi­väs­ai­kaan Ruu­kis­sa, lähellä lapsia ran­nal­la – katso lukijan kuvat ja video

23.06.2020 09:46 12
Tilaajille
Onnellisen elämän eväät löytyivät Utajärveltä  - ”Utajärvellä perheet kohdataan aidosti välittäen”
Mainos Utajärven kunta

On­nel­li­sen elämän eväät löy­tyi­vät Uta­jär­vel­tä - ”U­ta­jär­vel­lä perheet koh­da­taan aidosti vä­lit­täen”

06.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pia Hytönen

Monet mielenterveysomaisista ovat jaksamisensa äärirajoilla – sairastuneen hoitoon pääsy ja vastuu hoidosta ei saa kaatua omaisten harteille

07:00 0
Sukupuoliyhteys ilman suostumusta raiskauksen tunnusmerkiksi, lapseen kohdistuvasta teosta ankarampi rangaistus – työryhmä esittää tiukempia lakeja

Su­ku­puo­li­yh­teys ilman suos­tu­mus­ta rais­kauk­sen tun­nus­mer­kik­si, lapseen koh­dis­tu­vas­ta teosta an­ka­ram­pi ran­gais­tus – työ­ryh­mä esittää tiu­kem­pia lakeja

12:53 2
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

06.07.2020 23:22 2
"Tehtäväni kävi liian raskaaksi perheelleni" – Pelinjohtaja Mika Takalahti jättää Kempeleen Kirin, tilalle nousee Jarkko Kokko

"Tehtäväni kävi liian raskaaksi perheelleni" – Pelinjohtaja Mika Takalahti jättää Kempeleen Kirin, tilalle nousee Jarkko Kokko

06.07.2020 22:29 0
SUP-lautojen vastuullisuudessa on puutteita – suurin osa jakelijoista ja maahantuojista ei ole perillä lautojensa sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista
Tilaajille

SUP-lau­to­jen vas­tuul­li­suu­des­sa on puut­tei­ta – suurin osa ja­ke­li­jois­ta ja maa­han­tuo­jis­ta ei ole perillä lau­to­jen­sa so­siaa­li­sis­ta ja eko­lo­gi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta

10:00 3
Meksikosta on löytynyt todisteita 12 000 vuotta vanhasta kaivoksesta
Historia

Mek­si­kos­ta on löy­ty­nyt to­dis­tei­ta 12 000 vuotta van­has­ta kai­vok­ses­ta

06.07.2020 13:13 0
Vanha Kaleva: Ellen Mäkeliniltä kiristettiin rahaa kirjeitse, A. Gallen-Kallelan suunnittelema olympiaurheilijoiden puku on aistikas

Vanha Kaleva: Ellen Mä­ke­li­nil­tä ki­ris­tet­tiin rahaa kir­jeit­se, A. Gal­len-Kal­le­lan suun­nit­te­le­ma olym­pia­ur­hei­li­joi­den puku on ais­ti­kas

06.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 1
Tilaajille
"Ei olla kaukana mafiatyyppisistä käskyvaltasuhteista" – syyttäjä vaatii rikollisjengi UB:n syytetyille kovempia rangaistuksia rikosten järjestäytyneisyyden perusteella

"Ei olla kaukana ma­fia­tyyp­pi­sis­tä käs­ky­val­ta­suh­teis­ta" – syyt­tä­jä vaatii ri­kol­lis­jen­gi UB:n syy­te­tyil­le ko­vem­pia ran­gais­tuk­sia ri­kos­ten jär­jes­täy­ty­nei­syy­den pe­rus­teel­la

12:27 0
Yhdysvallat harkitsee TikTok-sovelluksen kieltämistä, sanoo ulkoministeri Pompeo – sovellus on toistuvasti kieltänyt jakavansa käyttäjätietoja Kiinan viranomaisille

Yh­dys­val­lat har­kit­see Tik­Tok-so­vel­luk­sen kiel­tä­mis­tä, sanoo ul­ko­mi­nis­te­ri Pompeo – so­vel­lus on tois­tu­vas­ti kiel­tä­nyt ja­ka­van­sa käyt­tä­jä­tie­to­ja Kiinan vi­ran­omai­sil­le

11:31 1
Pariisi vaihtui Tour de Finlandiksi – Team Rynkeby pyöräilee jälleen hyvän asian puolesta

Pariisi vaihtui Tour de Fin­lan­dik­si – Team Rynkeby pyö­räi­lee jälleen hyvän asian puo­les­ta

11:54 0