Poliisi sakotti tehovalvontaviikollaan autoilijoita turvavyö- ja suojatierikkomuksista – "Suojatien pitäisi olla nimensä veroinen eli turvallinen paikka tien ylittämiseen"

Poliisi sakotti te­ho­val­von­ta­vii­kol­laan au­toi­li­joi­ta tur­va­vyö- ja suo­ja­tie­rik­ko­muk­sis­ta – "Suo­ja­tien pitäisi olla nimensä ve­roi­nen eli tur­val­li­nen paikka tien ylit­tä­mi­seen"

13:28 2
Hallinto-oikeuden professori: Tiedot Terrafamea omistavan Trafiguran toiminnasta hyvin ongelmallisia valtion kannalta – "Näyttää tarkoituksella kiertävän veroja"
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keu­den pro­fes­so­ri: Tiedot Ter­ra­fa­mea omis­ta­van Tra­fi­gu­ran toi­min­nas­ta hyvin on­gel­mal­li­sia valtion kan­nal­ta – "Näyt­tää tar­koi­tuk­sel­la kier­tä­vän veroja"

12:10 0
Suomessa on todettu 66 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa on todettu 66 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

12:11 3
Oululainen Haltian ostaa älykkään toimiston liiketoiminnot  – "Teemme toimistoista älykkäitä, käyttäjäystävällisiä ja empaattisia ympäri maailman"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Haltian ostaa älyk­kään toi­mis­ton lii­ke­toi­min­not – "Teemme toi­mis­tois­ta älyk­käi­tä, käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­siä ja em­paat­ti­sia ympäri maail­man"

12:57 0
Viisi naista testasi kollageenijauhetta: ”Kokeilemisen arvoista”
Mainos Oslo Skin Lab

Viisi naista testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta: ”Ko­kei­le­mi­sen ar­vois­ta”

06:00
Lipon unelma noususta päättyi karusti kyyneleet silmäkulmissa – "Meistä ei ollut ratkaisijoiksi, laatu puuttui ja se siitä"
Tilaajille

Lipon unelma nou­sus­ta päättyi karusti kyy­ne­leet sil­mä­kul­mis­sa – "Meistä ei ollut rat­kai­si­joik­si, laatu puuttui ja se siitä"

20.09.2020 20:40 11
Tulvaveden notkahduttama väliaikainen silta makaa yhä Kiiminkijoen pinnan päällä – "Ainakin pari viikkoa tässä vielä menee"
Tilaajille

Tul­va­ve­den not­kah­dut­ta­ma vä­li­ai­kai­nen silta makaa yhä Kii­min­ki­joen pinnan päällä – "Ai­na­kin pari viikkoa tässä vielä menee"

10:33 0
Yhdysvaltain maastopalojen savu värjännyt auringonlaskuja Perämerellä – komeat värit voivat loistaa taivaalla tänä iltana Oulun seudulla
Tilaajille

Yh­dys­val­tain maas­to­pa­lo­jen savu vär­jän­nyt au­rin­gon­las­ku­ja Pe­rä­me­rel­lä – komeat värit voivat loistaa tai­vaal­la tänä iltana Oulun seu­dul­la

12:31 0
Uusimmat
Poliisi sakotti tehovalvontaviikollaan autoilijoita turvavyö- ja suojatierikkomuksista – "Suojatien pitäisi olla nimensä veroinen eli turvallinen paikka tien ylittämiseen"

Poliisi sakotti te­ho­val­von­ta­vii­kol­laan au­toi­li­joi­ta tur­va­vyö- ja suo­ja­tie­rik­ko­muk­sis­ta – "Suo­ja­tien pitäisi olla nimensä ve­roi­nen eli tur­val­li­nen paikka tien ylit­tä­mi­seen"

13:28 2
Oululainen Haltian ostaa älykkään toimiston liiketoiminnot  – "Teemme toimistoista älykkäitä, käyttäjäystävällisiä ja empaattisia ympäri maailman"

Ou­lu­lai­nen Haltian ostaa älyk­kään toi­mis­ton lii­ke­toi­min­not – "Teemme toi­mis­tois­ta älyk­käi­tä, käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­siä ja em­paat­ti­sia ympäri maail­man"

12:57 0
Tilaajille
Yhdysvaltain maastopalojen savu värjännyt auringonlaskuja Perämerellä – komeat värit voivat loistaa taivaalla tänä iltana Oulun seudulla

Yh­dys­val­tain maas­to­pa­lo­jen savu vär­jän­nyt au­rin­gon­las­ku­ja Pe­rä­me­rel­lä – komeat värit voivat loistaa tai­vaal­la tänä iltana Oulun seu­dul­la

12:31 0
Tilaajille
Suomessa on todettu 66 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa on todettu 66 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

12:11 3
Hallinto-oikeuden professori: Tiedot Terrafamea omistavan Trafiguran toiminnasta hyvin ongelmallisia valtion kannalta – "Näyttää tarkoituksella kiertävän veroja"

Hal­lin­to-oi­keu­den pro­fes­so­ri: Tiedot Ter­ra­fa­mea omis­ta­van Tra­fi­gu­ran toi­min­nas­ta hyvin on­gel­mal­li­sia valtion kan­nal­ta – "Näyt­tää tar­koi­tuk­sel­la kier­tä­vän veroja"

12:10 0
Tilaajille
Kamppailu Oulun yliopiston kampuksesta syntyy kahdesta tarinasta
Kolumni Anssi Paasi

Kamp­pai­lu Oulun yli­opis­ton kam­puk­ses­ta syntyy kah­des­ta ta­ri­nas­ta

12:00 7
Tilaajille
Jyväskylän Kirittäret jälleen Suomen mestari – "Meillä pysyi pää kylmänä"

Jyväskylän Kirittäret jälleen Suomen mestari – "Meillä pysyi pää kylmänä"

20.09.2020 22:14 1
Muhoksella sijaitseva Kivisuo sai päätöksen suojelusta – "Kivisuo on luontoarvoiltaan erittäin arvokas suoalue"

Mu­hok­sel­la si­jait­se­va Kivisuo sai pää­tök­sen suo­je­lus­ta – "Ki­vi­suo on luon­to­ar­voil­taan erit­täin arvokas suoa­lue"

11:38 0
Hallitus suosii nyt vahvasti sähköautoihin siirtymistä – liikenteen tulevaisuuteen ei kuitenkaan kannata suunnata yhden kortin varassa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hallitus suosii nyt vahvasti sähköautoihin siirtymistä – liikenteen tulevaisuuteen ei kuitenkaan kannata suunnata yhden kortin varassa

20.09.2020 20:00 8
Kamppailu Oulun yliopiston kampuksesta syntyy kahdesta tarinasta
Tilaajille
Kolumni
Anssi Paasi

Kamppailu Oulun yliopiston kampuksesta syntyy kahdesta tarinasta

12:00 7
Päivän leffapoiminnat: Cruise tanssi samuraiden kanssa pitkässä seikkailudraamassa

Päivän leffapoiminnat: Cruise tanssi samuraiden kanssa pitkässä seikkailudraamassa

07:00 0
Kevään kuntavaalien ehdokasralli käy Oulussa kiivaana – Moni nykyisistä valtuutetuista luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon
Tilaajille

Kevään kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­ral­li käy Oulussa kii­vaa­na – Moni ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

06:00 4
Ilmeillä on yksi tärkeä biologinen merkitys, ja juuri sen kasvomaskit peittävät: "Ihmisten pitäisi tiedostaa, miten paljon katse ja läsnäolo vaikuttavat"
Tilaajille

Il­meil­lä on yksi tärkeä bio­lo­gi­nen mer­ki­tys, ja juuri sen kas­vo­mas­kit peit­tä­vät: "Ih­mis­ten pitäisi tie­dos­taa, miten paljon katse ja läs­nä­olo vai­kut­ta­vat"

07:00 1
Korona siirtää vuokra-asuntojen kysyntää myös suurempiin asuntoihin ja hintatasoltaan matalammille alueille

Korona siirtää vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää myös suu­rem­piin asun­toi­hin ja hin­ta­ta­sol­taan ma­ta­lam­mil­le alueil­le

08:46 0
Toimitus suosittelee
Oulun torinrannan jopa 80 metriä korkea tornihotelli Terwa Tower harppasi eteenpäin, rakentaminen voisi alkaa 2023 – Myös torihotellin toteutuminen nyt "sataprosenttisen varmaa", sanoo yhdyskuntajohtaja

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 11:10 48
Tilaajille
"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun tehtaalla vietetään historiallisia hetkiä, kun paperikone valmistaa viimeisiä paperirullia

"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun teh­taal­la vie­te­tään his­to­rial­li­sia hetkiä, kun pa­pe­ri­ko­ne val­mis­taa vii­mei­siä pa­pe­ri­rul­lia

10.09.2020 10:59 22
Tilaajille
Ilmari ja Veera matkasivat talviyönä kotiin, kun itsetuhoinen rattijuoppo ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

Ilmari ja Veera mat­ka­si­vat tal­vi­yö­nä kotiin, kun it­se­tu­hoi­nen rat­ti­juop­po ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Syyttäjä esitteli ongelmaista Siilo-talohanketta oikeudessa – "Katson, että nämä kaupat ovat olleet alihintaisia ja ne on tehty lähipiirin kanssa"

Syyt­tä­jä esit­te­li on­gel­mais­ta Sii­lo-ta­lo­han­ket­ta oi­keu­des­sa – "Kat­son, että nämä kaupat ovat olleet ali­hin­tai­sia ja ne on tehty lä­hi­pii­rin kanssa"

31.08.2020 14:45 6
Tilaajille
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

18.09.2020 18:40 9
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pia Puumalainen

Potilaalle tulee helposti olo, että hän ei tule kuulluksi – mitä sinulle merkitsee itsemäärämisoikeus?

07:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Satu Haapanen, Bernd Voss

Euroopan unionin maiden, alueiden ja kaupunkien otettava vastuu Morian pakolaisista

06:30 2
Oululaisen Lahden perheen esikoinen syntyi tiukimpien rajoitusten aikaan, isovanhemmat näkivät lapsenlapsensa aluksi vain ikkunan läpi – koronaepidemialla on isot vaikutukset vauvaperheisiin
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen Lahden perheen esi­koi­nen syntyi tiu­kim­pien ra­joi­tus­ten aikaan, iso­van­hem­mat näkivät lap­sen­lap­sen­sa aluksi vain ikkunan läpi – ko­ro­na­epi­de­mial­la on isot vai­ku­tuk­set vau­va­per­hei­siin

20.09.2020 18:00 1
Se hetki, kun raivo pyrkii rattiin ja sekoittaa pään
Tilaajille
Kolumni
Anja Harju

Se hetki, kun raivo pyrkii rattiin ja se­koit­taa pään

20.09.2020 20:00 0
Iiläinen lukiolainen Helmi Hanhisalo, 16, on yksi Youtuben tulevista ilmastosankareista
Tilaajille

Ii­läi­nen lu­kio­lai­nen Helmi Han­hi­sa­lo, 16, on yksi You­tu­ben tu­le­vis­ta il­mas­to­san­ka­reis­ta

20.09.2020 20:55 0
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

10:00 0
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Lapin matkailua uhkaa 1990-luvun lamaa pahempi taloustilanne – Yrityksiä ahdistaa se, ettei tulevan talven asiakasvirrasta ole tietoa
Tilaajille

Lapin mat­kai­lua uhkaa 1990-lu­vun lamaa pahempi ta­lous­ti­lan­ne – Yri­tyk­siä ah­dis­taa se, ettei tulevan talven asia­kas­vir­ras­ta ole tietoa

06:45 6
Toimiva tehokolmio komeilla maisemilla löytyy aseman uudesta maamerkistä – Origoksi nimetty 16-kerroksinen asuintorni rakentuu pohjoisen alikulkukäytävän kupeeseen
Tilaajille

Toimiva te­ho­kol­mio ko­meil­la mai­se­mil­la löytyy aseman uudesta maa­mer­kis­tä – Ori­gok­si nimetty 16-ker­rok­si­nen asuin­tor­ni ra­ken­tuu poh­joi­sen ali­kul­ku­käy­tä­vän ku­pee­seen

07:00 1
Yle: Valtava tietovuoto paljastaa pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn – tiedoissa mainittu Nordea, Jokereiden rahoittaja sekä Terrafamen osakas Trafigura

Yle: Valtava tie­to­vuo­to pal­jas­taa pank­kien lai­min­lyö­vän ra­han­pe­sun eh­käi­syn – tie­dois­sa mai­nit­tu Nordea, Jo­ke­rei­den ra­hoit­ta­ja sekä Ter­ra­fa­men osakas Tra­fi­gu­ra

20.09.2020 22:36 5
Nuottasaaren tehdasalueella sattui kemikaalivuoto sunnuntai-iltana – tapaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja

Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­la sattui ke­mi­kaa­li­vuo­to sun­nun­tai-il­ta­na – tapaus ei ai­heut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

20.09.2020 21:53 0