Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veitsiluodon tehtaan, työpaikka lähdössä yli 600 ihmiseltä
Veitsiluodon tehdas

Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veit­si­luo­don teh­taan, työ­paik­ka läh­dös­sä yli 600 ih­mi­sel­tä

10:44 68
Kemin kaupunginjohtaja Stora Enson suunnitelmista sulkea Veitsiluodon tehdas: "Musertava isku, hiljaiseksi vetää"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Stora Enson suun­ni­tel­mis­ta sulkea Veit­si­luo­don tehdas: "Mu­ser­ta­va isku, hil­jai­sek­si vetää"

10:39
Tilaajille
Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"

Mi­nis­te­rit lu­paa­vat Kemille tu­ki­mil­joo­nia – Kul­mu­ni: "Val­ta­va isku tu­han­sil­le per­heil­le"

11:11 8
Tilaajille
Kemin Satamalta lähtee toiseksi suurin asiakas, uuden biuotuotetehtaan uskotaan paikkaavan tilannetta

Kemin Sa­ta­mal­ta lähtee toi­sek­si suurin asia­kas, uuden biuo­tuo­te­teh­taan us­ko­taan paik­kaa­van ti­lan­net­ta

12:05
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan kaikki kolme uutta tartuntaa kirjattu Ouluun

THL: Suo­mes­sa on todettu 214 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan kaikki kolme uutta tar­tun­taa kir­jat­tu Ouluun

11:51 1
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin
Tilaajille

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

10:01 4
Väki vähenee ja vanhenee koko Pohjois-Suomessa, lisäksi on meneillään ja tulossa suuria teollisuuden hankkeita – Millaista työtä on tarjolla ja riittääkö niille tekijöitä?
Tilaajille

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

06:00 12
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
Sahatavaran hinta nousi äkkiä kolmanneksen – rakentajan kannattaa varmistella puutavaran saanti ajoissa
Tilaajille

Sa­ha­ta­va­ran hinta nousi äkkiä kol­man­nek­sen – ra­ken­ta­jan kan­nat­taa var­mis­tel­la puu­ta­va­ran saanti ajoissa

06:00 3
Hallinto-oikeus: Verotietojensa luovuttamista medialle vastustaneiden suurituloisten henkilöllisyys ei ole salassapidettävä tieto, Verohallinnon ratkaisu oli perusteeton

Hal­lin­to-oi­keus: Ve­ro­tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mis­ta me­dial­le vas­tus­ta­nei­den suu­ri­tu­lois­ten hen­ki­löl­li­syys ei ole sa­las­sa­pi­det­tä­vä tieto, Ve­ro­hal­lin­non rat­kai­su oli pe­rus­tee­ton

11:54
Soittokellokeskustelu on varma kevään merkki: Pyörän kellon ääni ärsyttää joitakin, mutta kävelijät toivovat jopa nykyistä enemmän soittelua
Tilaajille

Soit­to­kel­lo­kes­kus­te­lu on varma kevään merkki: Pyörän kellon ääni är­syt­tää joi­ta­kin, mutta kä­ve­li­jät toi­vo­vat jopa ny­kyis­tä enemmän soit­te­lua

08:00 13
Uusimmat
THL: Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan kaikki kolme uutta tartuntaa kirjattu Ouluun

THL: Suo­mes­sa on todettu 214 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan kaikki kolme uutta tar­tun­taa kir­jat­tu Ouluun

11:51 1
Paperiliitto: Työntekijöistä on kannettava vastuu

Pa­pe­ri­liit­to: Työn­te­ki­jöis­tä on kan­net­ta­va vastuu

11:32
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Verotietojensa luovuttamista medialle vastustaneiden suurituloisten henkilöllisyys ei ole salassapidettävä tieto, Verohallinnon ratkaisu oli perusteeton

Hal­lin­to-oi­keus: Ve­ro­tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mis­ta me­dial­le vas­tus­ta­nei­den suu­ri­tu­lois­ten hen­ki­löl­li­syys ei ole sa­las­sa­pi­det­tä­vä tieto, Ve­ro­hal­lin­non rat­kai­su oli pe­rus­tee­ton

11:54
Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"

Mi­nis­te­rit lu­paa­vat Kemille tu­ki­mil­joo­nia – Kul­mu­ni: "Val­ta­va isku tu­han­sil­le per­heil­le"

11:11 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjamaan kuntavaaliehdokkaat pääsevät vastaamaan Kalevan vaalikoneen kysymyksiin – kone aukaistaan äänestäjille toukokuun 19. päivänä

Poh­jois-Poh­ja­maan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Kalevan vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jil­le tou­ko­kuun 19. päivänä

11:05 1
Kemin Satamalta lähtee toiseksi suurin asiakas, uuden biuotuotetehtaan uskotaan paikkaavan tilannetta

Kemin Sa­ta­mal­ta lähtee toi­sek­si suurin asia­kas, uuden biuo­tuo­te­teh­taan us­ko­taan paik­kaa­van ti­lan­net­ta

12:05
Tilaajille
Merantin hartiat levenivät – palvelu jatkuu tutun ketteränä ja laadukkaana
Mainos Meranti Siivouspalvelut

Me­ran­tin hartiat le­ve­ni­vät – palvelu jatkuu tutun ket­te­rä­nä ja laa­duk­kaa­na

15.04.2021 06:00
Pohjois-Pohjamaan kuntavaaliehdokkaat pääsevät vastaamaan Kalevan vaalikoneen kysymyksiin – kone aukaistaan äänestäjille toukokuun 19. päivänä

Poh­jois-Poh­ja­maan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Kalevan vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jil­le tou­ko­kuun 19. päivänä

11:05 1
Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla
Tilaajille
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla

19.04.2021 20:00 5
Harmaa on uusi normi –  viimeinkin naiset voivat lopettaa hiustensa värjäämisen
Tilaajille
Kolumni
Mirja Niemitalo

Harmaa on uusi normi – viimeinkin naiset voivat lopettaa hiustensa värjäämisen

19.04.2021 06:00 8
Ely-keskus: Vihiluodon kyläyhdistys raivasi luvatta luonnonsuojelualueella Kempeleenlahden rannalla, jatkotoimia harkitaan – kyläyhdistyksen mukaan kaikkeen oli lupa
Tilaajille

Ely-kes­kus: Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys raivasi luvatta luon­non­suo­je­lu­alueel­la Kem­pe­leen­lah­den ran­nal­la, jat­ko­toi­mia har­ki­taan – ky­lä­yh­dis­tyk­sen mukaan kaik­keen oli lupa

19.04.2021 15:03 80
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Yhdellä latauksella Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Yh­del­lä la­tauk­sel­la Oulusta Tor­nioon”

18.04.2021 06:00
Rau­han­ko­ne on Oulun ha­ke­muk­sen lip­pu­lai­va – lue nyt ensimmäiset avaukset kulttuuripääkaupunkihakemuksen sisällöstä
Tilaajille

Rau­han­ko­ne on Oulun ha­ke­muk­sen lip­pu­lai­va – lue nyt en­sim­mäi­set avauk­set kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­muk­sen si­säl­lös­tä

09:42 23
"Talo tulessa joka nurkalta" – Turveyrittäjät kokevat jääneensä yksin keskelle alan hallitsematonta alasajoa
Tilaajille

"Talo tulessa joka nur­kal­ta" – Tur­ve­yrit­tä­jät kokevat jää­neen­sä yksin kes­kel­le alan hal­lit­se­ma­ton­ta alas­ajoa

19.04.2021 14:56 39
Toimitus suosittelee
Ilmainen aamiainen on köyhän pelastus: ”Täällä ei katsota nenänvartta pitkin, ja sosiaalinen puolikin hoituu”

Il­mai­nen aa­miai­nen on köyhän pe­las­tus: ”Täällä ei katsota ne­nän­vart­ta pitkin, ja so­siaa­li­nen puo­li­kin hoituu”

16.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Oulun puukasarmin suojeltu ruokalarakennus Artteli puretaan – "Rakennuksen runko on kuin hirsipalasista rakennettu tilkkutäkki"

Oulun puu­ka­sar­min suo­jel­tu ruo­ka­la­ra­ken­nus Artteli pu­re­taan – "Ra­ken­nuk­sen runko on kuin hir­si­pa­la­sis­ta ra­ken­net­tu tilk­ku­täk­ki"

12.04.2021 18:06 31
Tilaajille
Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Kysyimme, miten asuntokauppa sujuu Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Ky­syim­me, miten asun­to­kaup­pa sujuu Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2021 19:00 7
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jorma Kivelä

Oulun keskikaupungilla on toivoa – tarvitsemme uuden master planin, jossa kuvataan sekä tulevaisuuden tahtotila että reitit sen saavuttamiseen

11:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jorma Styng

Ihminen tuppaa valpastumaan hädän hetkellä

06:00 1
Kitaristi Mikko Kosonen on joutunut yhä tiukemmin puolustamaan ammattikuntaansa, joka on kärsinyt maailman pysähtymisestä erityisen pahasti: ”Onhan tämä aivan järjetön vääryys”
Tilaajille

Ki­ta­ris­ti Mikko Kosonen on jou­tu­nut yhä tiu­kem­min puo­lus­ta­maan am­mat­ti­kun­taan­sa, joka on kär­si­nyt maail­man py­säh­ty­mi­ses­tä eri­tyi­sen pa­has­ti: ”Onhan tämä aivan jär­je­tön vää­ryys”

07:00 6
Hypermarketille myönnettiin suunnitteluvaraus Kaakkurissa – paikalle haetaan toimijoita, joita ei ole vielä Oulun seudulla
Tilaajille

Hy­per­mar­ke­til­le myön­net­tiin suun­nit­te­lu­va­raus Kaak­ku­ris­sa – pai­kal­le haetaan toi­mi­joi­ta, joita ei ole vielä Oulun seu­dul­la

19.04.2021 21:20 17
Paperiliitto: Työntekijöistä on kannettava vastuu
Tilaajille

Paperiliitto: Työntekijöistä on kannettava vastuu

11:32
Yliopiston kampusselvitys ei vastaa ohjeita – paljon kysymyksiä jää auki
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­sel­vi­tys ei vastaa ohjeita – paljon ky­sy­myk­siä jää auki

19.04.2021 20:30 52
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia
Forum24

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 8
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 1
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
Työryhmä esittää Raksilaan uutta uimahallia – Kaupunginjohtaja Päivi Laajala otti asian pois listalta maanantain kokouksessa
Tilaajille

Työ­ryh­mä esittää Rak­si­laan uutta ui­ma­hal­lia – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala otti asian pois lis­tal­ta maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

19.04.2021 21:00 13
Ensihoitoa kaavaillaan pelastuslaitoksilta PPSHP:n vastuulle vuoden 2022 alusta – Oulun kaupunginhallitus puoltaa esitystä
Tilaajille

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

19.04.2021 20:45 2
Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"
Tilaajille

Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"

11:11 8
Oulun Alppilassa viime torstaina aseen kanssa riehuneet miehet vangittiin epäiltyinä tapon yrityksestä – kaikille vangituille yhteydenpidon rajoituksia
Tilaajille

Oulun Alp­pi­las­sa viime tors­tai­na aseen kanssa rie­hu­neet miehet van­git­tiin epäil­tyi­nä tapon yri­tyk­ses­tä – kai­kil­le van­gi­tuil­le yh­tey­den­pi­don ra­joi­tuk­sia

19.04.2021 17:04 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.