Oulussa maanantain aikana ilmi 9 uutta koronatartuntaa, sairaalahoitoon joutuneiden määrä kasvanut jyrkästi sunnuntain-maanantain aikana

Oulussa maa­nan­tain aikana ilmi 9 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den määrä kas­va­nut jyr­käs­ti sun­nun­tain-maa­nan­tain aikana

18:08 1
Kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti: Valko-Venäjällä ei pelata miesten MM-jääkiekkoa

Kan­sain­vä­li­nen jää­kiek­ko­liit­to päätti: Val­ko-Ve­nä­jäl­lä ei pelata miesten MM-jää­kiek­koa

18:13
"On liian hyväksyttyä, että rinteessä tulee vammoja" – Oululaistutkijat kävivät läpi rinteessä sattuneita vakavia aivovammoja, joista yli puolet sattui alaikäisille
Tilaajille

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – Ou­lu­lais­tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

18:15
Aleksei Navalnyi suomii Venäjän oikeudenkäyttöä puhelinvideolla pienestä oikeussalista, johon vangitsemisistunto siirrettiin

Aleksei Na­val­nyi suomii Venäjän oi­keu­den­käyt­töä pu­he­lin­vi­deol­la pie­nes­tä oi­keus­sa­lis­ta, johon van­git­se­mis­is­tun­to siir­ret­tiin

15:13 1
Mikä on VPN mihin sitä voi käyttää?
Mainos VPN-yhteydet.fi

Mikä on VPN mihin sitä voi käyt­tää?

15.01.2021 06:00
Aluehallintovirasto antoi perintäyhtiölle varoituksen liian suurista perimiskuluista – kysyimme: mitä varoitus oikeastaan tarkoittaa?
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pe­rin­tä­yh­tiöl­le va­roi­tuk­sen liian suu­ris­ta pe­ri­mis­ku­luis­ta – ky­syim­me: mitä va­roi­tus oi­keas­taan tar­koit­taa?

06:00 11
Presidentti Niinistö HS:lle: Navalnyi pitää vapauttaa mahdollisimman pian, lähestynyt jo asiassa Putinia – ”Miten se voi olla rike?”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö HS:lle: Na­val­nyi pitää va­paut­taa mah­dol­li­sim­man pian, lä­hes­ty­nyt jo asiassa Putinia – ”Miten se voi olla rike?”

13:37 25
THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattiin 14 tapausta, Iihin ja Kempeleeseen yksi

THL: Suo­mes­sa 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tiin 14 ta­paus­ta, Iihin ja Kem­pe­lee­seen yksi

12:00 19
Uusimmat
"On liian hyväksyttyä, että rinteessä tulee vammoja" – Oululaistutkijat kävivät läpi rinteessä sattuneita vakavia aivovammoja, joista yli puolet sattui alaikäisille

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – Ou­lu­lais­tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

18:15
Tilaajille
Kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti: Valko-Venäjällä ei pelata miesten MM-jääkiekkoa

Kan­sain­vä­li­nen jää­kiek­ko­liit­to päätti: Val­ko-Ve­nä­jäl­lä ei pelata miesten MM-jää­kiek­koa

18:13
Oulussa maanantain aikana ilmi 9 uutta koronatartuntaa, sairaalahoitoon joutuneiden määrä kasvanut jyrkästi sunnuntain-maanantain aikana

Oulussa maa­nan­tain aikana ilmi 9 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den määrä kas­va­nut jyr­käs­ti sun­nun­tain-maa­nan­tain aikana

18:08 1
Tuilla kitkuttelua vai paimenidylliä – liminkalaiset Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen perustivat podcastin, koska halusivat kertoa, millaista elo maalla ja maatalousyrittäjänä oikeasti on

Tuilla kit­kut­te­lua vai pai­men­idyl­liä – li­min­ka­lai­set Hanna Luu­ki­nen ja Maija Kyl­mä­nen pe­rus­ti­vat pod­cas­tin, koska ha­lu­si­vat kertoa, mil­lais­ta elo maalla ja maa­ta­lous­yrit­tä­jä­nä oi­keas­ti on

17:00 1
Tilaajille
Landella luistaa -podcastissa maaseudun arki jalostuu tarinoiksi

Lan­del­la luistaa -pod­cas­tis­sa maa­seu­dun arki ja­los­tuu ta­ri­noik­si

17:00
Tilaajille
Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

Ve­si­joh­to katkesi lii­ke­kiin­teis­tös­sä Oulun Pa­te­nie­mes­sä

15:57 1
Sähkön kilpailutus on helppo tapa säästää
Mainos Sahkon-kilpailutus.fi

Sähkön kil­pai­lu­tus on helppo tapa säästää

13.01.2021 08:30
Oulussa Posanlenkillä sijaitsevassa autokorjaamossa syttyi uhkaava tulipalo – kolme autoa tuhoutui täysin

Oulussa Po­san­len­kil­lä si­jait­se­vas­sa au­to­kor­jaa­mos­sa syttyi uhkaava tu­li­pa­lo – kolme autoa tu­hou­tui täysin

13:38
Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan

17.01.2021 20:00
Poikkeusolot voivat lisätä robotteja ihmiskontaktien vähentämiseen

Poikkeusolot voivat lisätä robotteja ihmiskontaktien vähentämiseen

12:00
Yöllinen elämä näkyy omakotitalon pihan jäljissä Oulun Peltolassa, mutta loukkuun rotat eivät enää jää – Asiantuntija: Rotat oppivat toisiltaan ja järjestäytyvät jopa työvuoroihin
Tilaajille

Yöl­li­nen elämä näkyy oma­ko­ti­ta­lon pihan jäl­jis­sä Oulun Pel­to­las­sa, mutta louk­kuun rotat eivät enää jää – Asian­tun­ti­ja: Rotat oppivat toi­sil­taan ja jär­jes­täy­ty­vät jopa työ­vuo­roi­hin

16.01.2021 18:00 32
Palkittu suomalaissarja sai kelpo version Ranskassa – yhteistä on anarkistinen mutta lämmin ote

Palkittu suomalaissarja sai kelpo version Ranskassa – yhteistä on anarkistinen mutta lämmin ote

07:00
Eduskunta täsmensi ohjeitaan Sipilän tönäisyvideon julkitulon jälkeen: Turvakameran tallenne tapahtumasta on julkista tietoa

Edus­kun­ta täs­men­si oh­jei­taan Sipilän tö­näi­sy­vi­deon jul­ki­tu­lon jäl­keen: Tur­va­ka­me­ran tal­len­ne ta­pah­tu­mas­ta on jul­kis­ta tietoa

13:08 13
Oulun seurakunnat jakavat 500–5000 euron korona-avustuksia kotitalouksille

Oulun seu­ra­kun­nat jakavat 500–5000 euron ko­ro­na-avus­tuk­sia ko­ti­ta­louk­sil­le

14:10 3
Kahta 16-vuotiasta syytetään taposta ja ryöstöstä Helsingin Vallilassa – syytteet nostettu myös Tampereen ja Loimaan rikoksista

Kahta 16-vuo­tias­ta syy­te­tään taposta ja ryös­tös­tä Hel­sin­gin Val­li­las­sa – syyt­teet nos­tet­tu myös Tam­pe­reen ja Loimaan ri­kok­sis­ta

13:45
Toimitus suosittelee
Jo sadat oululaislapset ovat lopettaneet liikuntaharrastuksen koronarajoitusten aiheuttaman tauon aikana – "Laitetaan kaikki harrastustoiminta kiinni tutkimatta sitä, onko mahdollista harrastaa turvallisesti"

Jo sadat ou­lu­lais­lap­set ovat lo­pet­ta­neet lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­man tauon aikana – "Lai­te­taan kaikki har­ras­tus­toi­min­ta kiinni tut­ki­mat­ta sitä, onko mah­dol­lis­ta har­ras­taa tur­val­li­ses­ti"

15.01.2021 18:00 41
Tilaajille
Oulunsalolainen Kerttu Laukka rakensi majan maitopurkeista lapsenlapselleen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kerttu Laukka rakensi majan mai­to­pur­keis­ta lap­sen­lap­sel­leen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

14.01.2021 14:13
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

10.01.2021 06:00 189
Tilaajille
Tekojäärataa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luistelukenttä voisi olla käytössä lähes puolet vuodesta, kertoo Oulun Liikekeskus

Te­ko­jää­ra­taa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luis­te­lu­kent­tä voisi olla käy­tös­sä lähes puolet vuo­des­ta, kertoo Oulun Lii­ke­kes­kus

08.01.2021 18:00 18
Tilaajille
Nuorten Leijonien sankarin Topi Niemelän suunnitelmat olivat selvät, kun puolustaja pääsi pitkältä reissulta koti-Ouluun: "Syödään, levätään ja mennään mummoa ja tyttöystävää tapaamaan"

Nuorten Lei­jo­nien san­ka­rin Topi Nie­me­län suun­ni­tel­mat olivat selvät, kun puo­lus­ta­ja pääsi pit­käl­tä reis­sul­ta ko­ti-Ou­luun: "Syö­dään, le­vä­tään ja mennään mummoa ja tyt­tö­ys­tä­vää ta­paa­maan"

07.01.2021 21:25 6
Tilaajille
Käsivirhe vai ei? Oliko hyökkääjä paitsiossa? Kaleva kävi läpi jalkapallon sääntömuutokset tällä vuosituhannella

Kä­si­vir­he vai ei? Oliko hyök­kää­jä pait­sios­sa? Kaleva kävi läpi jal­ka­pal­lon sään­tö­muu­tok­set tällä vuo­si­tu­han­nel­la

09.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Arto Kouri

Ikäihmisten vuosi koronan kynsissä – itse kullakin meillä on kokemusta ja huolta

06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Matti Lukka

Erä- ja kulttuurimuseolle löytyy erinomainen paikka Turkansaaresta

05:30
Mikä koronassa askarruttaa? Kerro meille, etsimme vastaukset ja kokoamme jutun

Mikä ko­ro­nas­sa as­kar­rut­taa? Kerro meille, etsimme vas­tauk­set ja ko­koam­me jutun

13.01.2021 12:12 1
Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kasvussa Länsi-Pohjassa – jos hoidon tarve kasvaa edelleen, esimerkiksi suunniteltuja leikkaushoitoja joudutaan perumaan

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­vus­sa Län­si-Poh­jas­sa – jos hoidon tarve kasvaa edel­leen, esi­mer­kik­si suun­ni­tel­tu­ja leik­kaus­hoi­to­ja jou­du­taan pe­ru­maan

10:07
Tuilla kitkuttelua vai paimenidylliä – liminkalaiset Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen perustivat podcastin, koska halusivat kertoa, millaista elo maalla ja maatalousyrittäjänä oikeasti on
Tilaajille

Tuilla kitkuttelua vai paimenidylliä – liminkalaiset Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen perustivat podcastin, koska halusivat kertoa, millaista elo maalla ja maatalousyrittäjänä oikeasti on

17:00 1
Oulun edustalle muodostunut jäärailoja ja pystyyn noussutta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt paksuksi, se nousee tuulella helposti pystyyn"
Tilaajille

Oulun edus­tal­le muo­dos­tu­nut jää­rai­lo­ja ja pystyyn nous­sut­ta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt pak­suk­si, se nousee tuu­lel­la hel­pos­ti pys­tyyn"

11:49
Hiihtäjää vetävä "ummenajokas" antoi mallin moottorikelkkaan – "Touhu on ollut tämmöiselle tekniikan kärpäsen puremalle miehelle pelkkää mielenterveyttä"

Hiih­tä­jää vetävä "um­me­na­jo­kas" antoi mallin moot­to­ri­kelk­kaan – "Touhu on ollut täm­möi­sel­le tek­nii­kan kär­pä­sen pu­re­mal­le mie­hel­le pelkkää mie­len­ter­veyt­tä"

16.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maaherra ohjaisi Oulun jätevedet avomeren syvänteisiin

Vanha Kaleva: Maa­her­ra ohjaisi Oulun jä­te­ve­det avo­me­ren sy­vän­tei­siin

16.01.2021 09:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rovaniemen käräjille tulossa laajakantoinen kalastusriita

Vanha Kaleva: Ro­va­nie­men kä­rä­jil­le tulossa laa­ja­kan­toi­nen ka­las­tus­rii­ta

14.01.2021 10:00 1
Tilaajille
Hovioikeus lievensi vuosia sitten sattuneen pahoinpitelyn tuomiota, korvaussumma kasvoi – maassa maannutta uhria potkittiin ja lyötiin päähän Oulussa
Tilaajille

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si vuosia sitten sat­tu­neen pa­hoin­pi­te­lyn tuo­mio­ta, kor­vaus­sum­ma kasvoi – maassa maan­nut­ta uhria pot­kit­tiin ja lyötiin päähän Oulussa

14:25
Kainuun rajavartiosto hankki Rajavartiolaitoksen ensimmäisen ensivasteauton – auttaa harvaan asutun rajaseudun asukkaita

Kainuun ra­ja­var­tios­to hankki Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen en­sim­mäi­sen en­si­vas­te­au­ton – auttaa harvaan asutun ra­ja­seu­dun asuk­kai­ta

14:50
Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

15:57 1
Marjo Heinonen sai abivuonna diagnoosin, jota lääkäritkään eivät aluksi uskoneet – Kun sairaus paheni, hän ei kivuilta pystynyt edes harjaamaan hiuksiaan
Tilaajille

Marjo Hei­no­nen sai abi­vuon­na diag­noo­sin, jota lää­kä­rit­kään eivät aluksi us­ko­neet – Kun sairaus paheni, hän ei ki­vuil­ta pys­ty­nyt edes har­jaa­maan hiuk­siaan

07:00
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.