Analyysi: Myös ou­lu­lai­set jou­tu­vat mak­sa­maan, kun Pohteen pal­ve­lu­ja vä­hen­ne­tään

Hevoset: Hevosia vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat ylei­nen, mutta vaiettu ilmiö

Vanhat kuvat: Näin pik­ku­jou­lu­ja on juh­lit­tu Oulussa 2000-lu­vul­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kaupunki jakaa 83 omakotitonttia perheille ja yksityishenkilöille –keväällä jakoon tulee 27 tonttia ja syksyllä 56
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki jakaa 83 oma­ko­ti­tont­tia per­heil­le ja yk­si­tyis­hen­ki­löil­le –­ke­vääl­lä jakoon tulee 27 tonttia ja syk­syl­lä 56

20:00
Kaikkien tuntema nakkikiska Oulun ydinkeskustassa pyöri sotaveteraanien voimin – Mutta miksi veteraaniperinnettä jatkavan yhdistyksen toimintaa ei ole vieläkään aloitettu?
Tilaajille

Kaik­kien tuntema nak­ki­kis­ka Oulun ydin­kes­kus­tas­sa pyöri so­ta­ve­te­raa­nien voimin – Mutta miksi ve­te­raa­ni­pe­rin­net­tä jat­ka­van yh­dis­tyk­sen toi­min­taa ei ole vie­lä­kään aloi­tet­tu?

14:00 11
Oulun poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – Eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö
Tilaajille

Oulun poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – Eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

05:00 15
Saako metsässä huutaa tai milloin viimeisenä saapunut pääsee sisään autiotupaan? Selvitimme vastaukset 15 kiperään retkipulmaan
Tilaajille

Saako met­säs­sä huutaa tai milloin vii­mei­se­nä saa­pu­nut pääsee sisään au­tio­tu­paan? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan

17:00
Suomen kieli antaa avaimet työelämään – OSAO Edu Oy kouluttaa filippiiniläisiä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
Mainos OSAO

Suomen kieli antaa avaimet työ­elä­mään – OSAO Edu Oy kou­lut­taa fi­lip­pii­ni­läi­siä so­siaa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sia

06:00
Kempeleläinen bussikuski Veijo Saarikoski sai kutsun Linnan juhliin – Hyppäsimme Saarikosken kyytiin ja selvitimme, mikä on hänen positiivisuutensa salaisuus
Huili
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­nen bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki sai kutsun Linnan juhliin – Hyp­pä­sim­me Saa­ri­kos­ken kyytiin ja sel­vi­tim­me, mikä on hänen po­si­tii­vi­suu­ten­sa sa­lai­suus

02.12.2023 06:00 34
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 06:00 14
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

01.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Oululainen Tanja Huttu epäilee, että Heikinharjun pakkosiirtokehotus tehtiin tahallaan virka-ajan päätteeksi – Se oli jo toinen yritys siirtää ukrainalaisia

Ou­lu­lai­nen Tanja Huttu epäi­lee, että Hei­kin­har­jun pak­ko­siir­to­ke­ho­tus tehtiin ta­hal­laan vir­ka-ajan päät­teek­si – Se oli jo toinen yritys siirtää uk­rai­na­lai­sia

01.12.2023 16:06 36
Tilaajille
Puolustusvoimien raskas kalusto vyöryy Oulun kaduille – Uskotko tunnistavasi, mikä tässä kuvassa on?
Tilaajille

Puo­lus­tus­voi­mien raskas kalusto vyöryy Oulun ka­duil­le – Uskotko tun­nis­ta­va­si, mikä tässä kuvassa on?

18:00
Neljä autoa ketjukolarissa Tulliväylän ja Kajaanintien vilkkaassa risteyksessä

Neljä autoa ket­ju­ko­la­ris­sa Tul­li­väy­län ja Ka­jaa­nin­tien vilk­kaas­sa ris­teyk­ses­sä

18:58
Analyysi: Kärpät romahti täpötäydessä Raksilassa rumasti, mutta tuloksen takaa löytyy myös valoa
Luitko jo nämä
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kärpät romahti tä­pö­täy­des­sä Rak­si­las­sa ru­mas­ti, mutta tu­lok­sen takaa löytyy myös valoa

02.12.2023 20:13 149
Oopperalaulaja Soile Isokoskelle  Suomen Leijonan komentajamerkki – Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myönnetyistä itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä

Oop­pe­ra­lau­la­ja Soile Iso­kos­kel­le Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki – Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

01.12.2023 22:12 17
Tilaajille
Kun 1 300-päinen joukko marssii jo Merikosken silloilla, kapteeni Juho Kangas huolehtii kulisseissa, että kaikki sujuu – Näin Oulun itsenäisyyspäivän paraati järjestetään

Kun 1 300-päi­nen joukko marssii jo Me­ri­kos­ken sil­loil­la, kap­tee­ni Juho Kangas huo­leh­tii ku­lis­seis­sa, että kaikki sujuu – Näin Oulun it­se­näi­syys­päi­vän paraati jär­jes­te­tään

02.12.2023 16:00 6
Tilaajille
Lahjoitusvaroin OYSiin saatu aivopesuri seisoo tyhjän panttina, sillä sen käyttöön ei ole saatu lupaa – Odotellessa oululaiset kehittivät aivojen esipesumenetelmän

Lah­joi­tus­va­roin OYSiin saatu ai­vo­pe­su­ri seisoo tyhjän pant­ti­na, sillä sen käyt­töön ei ole saatu lupaa – Odo­tel­les­sa ou­lu­lai­set ke­hit­ti­vät aivojen esi­pe­su­me­ne­tel­män

02.12.2023 05:00 17
Tilaajille
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Arto Köngäs on kipsannut raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon
Tilaajille

Arto Köngäs on kip­san­nut raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

12:42 1
Oululaisessa Kiviojan perheessä joulukalenteri on naisten yhteinen juttu – Äiti availee sadan euron kalenterinsa luukkuja vielä ensi vuoden puolellakin
Tilaajille

Ou­lu­lai­ses­sa Ki­vio­jan per­hees­sä jou­lu­ka­len­te­ri on naisten yh­tei­nen juttu – Äiti availee sadan euron ka­len­te­rin­sa luuk­ku­ja vielä ensi vuoden puo­lel­la­kin

06:00 10
Oululaista Teija Karisaari-Kittilää on syrjitty työnhaussa synnynnäisen vamman vuoksi – Haastattelijan kiinnostus loppui siihen, kun hän käveli sisään
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

Ou­lu­lais­ta Teija Ka­ri­saa­ri-Kit­ti­lää on syr­jit­ty työn­haus­sa syn­nyn­näi­sen vamman vuoksi – Haas­tat­te­li­jan kiin­nos­tus loppui siihen, kun hän käveli sisään

30.11.2023 06:00 6
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­tag­ram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

29.11.2023 06:00 19
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas – uusi kauppa ja iso kerrostalo alkavat nousta keväällä, liuta muita kerrostaloja suunnitelmissa

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas – uusi kauppa ja iso ker­ros­ta­lo alkavat nousta ke­vääl­lä, liuta muita ker­ros­ta­lo­ja suun­ni­tel­mis­sa

27.11.2023 08:09 57
Tilaajille
Kemijärvelle pakkosiirretty Anna pääsi palaamaan Ouluun – näillä näkymin ukrainalaistytön koulu vaihtuu silti

Ke­mi­jär­vel­le pak­ko­siir­ret­ty Anna pääsi pa­laa­maan Ouluun – näillä näkymin uk­rai­na­lais­ty­tön koulu vaihtuu silti

27.11.2023 19:40 33
Tilaajille
Jouluiset tapahtumat ja elämykset Oulussa kootusti – Katso vinkit Oulun ja Pohjolan rengastien jouluun!
Mainos Visit Oulu

Jou­lui­set ta­pah­tu­mat ja elä­myk­set Oulussa koo­tus­ti – Katso vinkit Oulun ja Poh­jo­lan ren­gas­tien jou­luun!

28.11.2023 06:01
Kylmä tuuli puhaltaa OBB:n leirissä, mutta poika Chicagosta on tottunut koviin puhureihin – "Oulussa on ehkä vielä kylmempää"
Tilaajille

Kylmä tuuli pu­hal­taa OBB:n lei­ris­sä, mutta poika Chi­ca­gos­ta on tot­tu­nut koviin pu­hu­rei­hin – "Ou­lus­sa on ehkä vielä kyl­mem­pää"

19:08
Äkkipysähdyksen ei saa antaa hämätä – Asuntorakentamisen nousuun varauduttava jo nyt
Tilaajille
Pääkirjoitus

Äkkipysähdyksen ei saa antaa hämätä – Asuntorakentamisen nousuun varauduttava jo nyt

01.12.2023 20:00 9
Piittaamattomuus vallanjaon periaatteista on uhka Suomen oikeusvaltiolle – kansallisen turvallisuuden nimissä tapahtuvan lainvalmistelun pitää myös täyttää oikeusvaltiolliset mittapuut
Tilaajille
Kolumni
Jukka Kekkonen

Piittaamattomuus vallanjaon periaatteista on uhka Suomen oikeusvaltiolle – kansallisen turvallisuuden nimissä tapahtuvan lainvalmistelun pitää myös täyttää oikeusvaltiolliset mittapuut

14:00 11
Lämäri: Kärppien superhankinta Nick Ritchie ei tullut Suomeen jäähdyttelemään, vaan haluaa juhlia keväällä mestaruutta – "Tämä joukkue on yksi sarjan parhaista"

Lämäri: Kärp­pien su­per­han­kin­ta Nick Ritchie ei tullut Suomeen jääh­dyt­te­le­mään, vaan haluaa juhlia ke­vääl­lä mes­ta­ruut­ta – "Tämä joukkue on yksi sarjan par­hais­ta"

29.11.2023 17:30 6
Lah­jat­to­mat treenaa OSA 11: Tähän se päättyy – Radio Kalevan "urheilusarjan" päätösjaksossa ratkaistaan voittaja
Kaupallinen yhteistyö Radio Kaleva

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 11: Tähän se päättyy – Radio Kalevan "ur­hei­lu­sar­jan" pää­tös­jak­sos­sa rat­kais­taan voit­ta­ja

27.11.2023 09:30
Lämäri: Kärppien puolustaja Joel Olkkonen myöntää, etteivät viikot kokoonpanon ulkopuolella olleet helppoja – "Ihan rehellisesti sanottuna, on se ollut raskasta”

Lämäri: Kärppien puolustaja Joel Olkkonen myöntää, etteivät viikot kokoonpanon ulkopuolella olleet helppoja – "Ihan rehellisesti sanottuna, on se ollut raskasta”

24.11.2023 12:30 14
Ruka avaa Maston rinnealueella Suomen nopeimman lasketteluhissin
Mainos rukakeskus

Ruka avaa Maston rin­nea­lueel­la Suomen no­peim­man las­ket­te­lu­his­sin

01.12.2023 06:00
Oulun Uinti rohmusi mitaleita PM-kisoissa Tartossa – "Maha ei ole vielä täynnä"
Tilaajille

Oulun Uinti rohmusi mi­ta­lei­ta PM-ki­sois­sa Tar­tos­sa – "Maha ei ole vielä täynnä"

20:21
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 73
Oululainen Aapo Viippola, 24, lähtee Ramsauhun MM-mitali mielessä – Hiihtosuunnistaja hakee lisävauhtia kiertämällä myös maastohiihtokisoja
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Aapo Viip­po­la, 24, lähtee Ram­sau­hun MM-mi­ta­li mie­les­sä – Hiih­to­suun­nis­ta­ja hakee li­sä­vauh­tia kier­tä­mäl­lä myös maas­to­hiih­to­ki­so­ja

16:00
Kylmä sää pitää otteessaan koko viikon Oulun seudulla – Viikon keskivaiheilla tuuli lisää pakkasen purevuutta
Tilaajille

Kylmä sää pitää otteessaan koko viikon Oulun seudulla – Viikon keskivaiheilla tuuli lisää pakkasen purevuutta

18:53
Analyysi: Ministeriöt pakottavat Pohteen uudistumaan – Palveluja vähennettäessä maksajana myös Oulun asukkaat
Tilaajille

Ana­lyy­si: Mi­nis­te­riöt pa­kot­ta­vat Pohteen uu­dis­tu­maan – Pal­ve­lu­ja vä­hen­net­täes­sä mak­sa­ja­na myös Oulun asuk­kaat

06:00 83
Oulussa voi lasillisen ääressä kirjoittaa, maalata tai tehdä käsitöitä – "Seuraava mietinnän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toimintaan"
Forum24

Oulussa voi la­sil­li­sen ääressä kir­joit­taa, maalata tai tehdä kä­si­töi­tä – "Seu­raa­va mie­tin­nän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toi­min­taan"

06:05 7
Tanssijatonttu tuo Oulussa taide-elämyksiä päiväkotilapsille polkupyörällä: "Kuinka moni onkaan mennyt ikkunaan niin, ettei siellä ole mitään tonttua ollut – mutta nytpä on"

Tans­si­ja­tont­tu tuo Oulussa tai­de-elä­myk­siä päi­vä­ko­ti­lap­sil­le pol­ku­pyö­räl­lä: "Kuinka moni onkaan mennyt ik­ku­naan niin, ettei siellä ole mitään tonttua ollut – mutta nytpä on"

02.12.2023 06:04 6
Uusi kreikkalainen ravintola avasi ovensa Oulun keskustassa – "Tämä on omin käsin tehty"

Uusi kreik­ka­lai­nen ra­vin­to­la avasi ovensa Oulun kes­kus­tas­sa – "Tämä on omin käsin tehty"

01.12.2023 06:04 40
Välimatka ei ole huolehtimisen este – oululainen Kaisuleena Joenväärä toimii etäomaishoitajana Nivalassa asuville vanhemmilleen

Vä­li­mat­ka ei ole huo­leh­ti­mi­sen este – ou­lu­lai­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä toimii etäo­mais­hoi­ta­ja­na Ni­va­las­sa asu­vil­le van­hem­mil­leen

30.11.2023 06:10 16
Sote-valiokunnan toimimattomuus halvaannuttaa koko eduskunnan työtä, moittivat hallituspuolueiden edustajat

So­te-va­lio­kun­nan toi­mi­mat­to­muus hal­vaan­nut­taa koko edus­kun­nan työtä, moit­ti­vat hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­jat

17:30 5
Suomen ensimmäinen robottiauto jää eläkkeelle – Marilyn avasi työuransa aikana suomalaisille monta muuten suljettua ovea
Tilaajille

Suomen en­sim­mäi­nen ro­bot­tiau­to jää eläk­keel­le – Marilyn avasi työu­ran­sa aikana suo­ma­lai­sil­le monta muuten sul­jet­tua ovea

17:00 1
Katja Kettu ammentaa uutuusromaanissaan omasta keskenmenostaan
Tilaajille

Katja Kettu am­men­taa uu­tuus­ro­maa­nis­saan omasta kes­ken­me­nos­taan

16:30
Presidenttiehdokas Urpilainen tarjoaisi Suomen palveluksia Ukrainan rauhanneuvotteluihin aikanaan – Hän kertoo, mikä estää Ukrainan EU-pikajäsenyyden
Tilaajille

Pre­si­dent­tieh­do­kas Ur­pi­lai­nen tar­joai­si Suomen pal­ve­luk­sia Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lui­hin ai­ka­naan – Hän kertoo, mikä estää Uk­rai­nan EU-pi­ka­jä­se­nyy­den

12:00 15
Kaleva Live: Syksyn ohjelmistossa nousuhaaveita ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­tos­sa nou­su­haa­vei­ta ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

15.06.2023 14:00 28
Kaleva Live: Northern Lightsin joulunäytös nähtiin tänään Ouluhallilla – katso joukkueiden suoritukset nyt tallenteelta

Kaleva Live: Nort­hern Light­sin jou­lu­näy­tös nähtiin tänään Ou­lu­hal­lil­la – katso jouk­kuei­den suo­ri­tuk­set nyt tal­len­teel­ta

02.12.2023 16:54 1
Tilaajille
Northern Lights Cheerleading esittelee toimintaansa yli 40 joukkueen voimin – Kaleva näyttää lauantaina seuran perinteisen joulunäytöksen suorana lähetyksenä

Nort­hern Lights Cheer­lea­ding esit­te­lee toi­min­taan­sa yli 40 jouk­kueen voimin – Kaleva näyttää lauan­tai­na seuran pe­rin­tei­sen jou­lu­näy­tök­sen suorana lä­he­tyk­se­nä

29.11.2023 11:00 2
Kaleva Live: Niittarit yritti päästä kotikentällään takaisin voittokantaan – katso miesten salibandyn Divarin LNM–Josba -ottelu tallenteena

Kaleva Live: Niit­ta­rit yritti päästä ko­ti­ken­täl­lään ta­kai­sin voit­to­kan­taan – katso miesten sa­li­ban­dyn Divarin LNM–­Jos­ba -ottelu tal­len­tee­na

25.11.2023 22:00
Tilaajille
Oulussa voi lasillisen ääressä kirjoittaa, maalata tai tehdä käsitöitä – "Seuraava mietinnän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toimintaan"

Oulussa voi la­sil­li­sen ääressä kir­joit­taa, maalata tai tehdä kä­si­töi­tä – "Seu­raa­va mie­tin­nän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toi­min­taan"

06:05 7
Aino Vähäpesola antaa toisessa romaanissaan arvon myös epävireelle
Tilaajille

Aino Vähäpesola antaa toisessa romaanissaan arvon myös epävireelle

15:15
Suomen uimaliiton kurinpitolautakunta määräsi Vieskan Uimareiden valmentajan toimitsijakieltoon – taustalla epäurheilijamaista käytöstä ja nöyryyttämistä
Tilaajille

Suomen ui­ma­lii­ton ku­rin­pi­to­lau­ta­kun­ta määräsi Vieskan Ui­ma­rei­den val­men­ta­jan toi­mit­si­ja­kiel­toon – taus­tal­la epäur­hei­li­ja­mais­ta käy­tös­tä ja nöy­ryyt­tä­mis­tä

02.12.2023 17:39
Nukkuvan naisen raiskannut 69-vuotias mies tuomittiin vankeuteen Oulun käräjäoikeudessa
Tilaajille

Nukkuvan naisen raiskannut 69-vuotias mies tuomittiin vankeuteen Oulun käräjäoikeudessa

02.12.2023 11:00
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Sanna Paasu-Hynynen, Tiina Mäkinen

Fy­sio­te­ra­pia kuuluu osaksi opis­ke­lu­huol­toa – fy­sio­te­ra­peut­tien si­joit­ta­mi­ses­ta kou­lui­hin on ko­ke­mus­ta

06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pasi Saarinen, Sami Toljamo

Omia tai yri­tyk­sen arvoja ei voi kier­rät­tää

05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Annukka Oksman-Hiukka, Taina Kylmänen

Onko Suo­mel­la varaa me­net­tää va­paaeh­tois­toi­min­nan vai­ku­tus yh­teis­kun­nal­li­seen hy­vin­voin­tiin?

02.12.2023 06:00 4
Kaleva Live: Northern Lightsin joulunäytös nähtiin tänään Ouluhallilla – katso joukkueiden suoritukset nyt tallenteelta
Tilaajille

Kaleva Live: Nort­hern Light­sin jou­lu­näy­tös nähtiin tänään Ou­lu­hal­lil­la – katso jouk­kuei­den suo­ri­tuk­set nyt tal­len­teel­ta

02.12.2023 16:54 1
Unelma Merikosken vapauttamisesta elää Oulussa – Keskustassa kohiseva koski on ajatus, jota kannattaa vaalia, vaikkei se olekaan realistista juuri nyt
Tilaajille
Essee
Anna Kilponen

Unelma Merikosken vapauttamisesta elää Oulussa – Keskustassa kohiseva koski on ajatus, jota kannattaa vaalia, vaikkei se olekaan realistista juuri nyt

02.12.2023 12:00 54
Hanna Rousu tyrmäsi georgialaisvastustajansa Oulun Kamppailuklubilla järjestetyssä nyrkkeilyillassa – "Kovaa myllyä heti alusta lähtien"
Tilaajille

Hanna Rousu tyrmäsi georgialaisvastustajansa Oulun Kamppailuklubilla järjestetyssä nyrkkeilyillassa – "Kovaa myllyä heti alusta lähtien"

02.12.2023 22:16
Oululaiset lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti
Tilaajille

Ou­lu­lai­set lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

06:00 1