Oulun lauantainen mopomiitti poiki poliisille runsaasti töitä – virityksiä, holtitonta ajoa, useita kuskeja ajokieltoon

Oulun lauan­tai­nen mo­po­miit­ti poiki po­lii­sil­le run­saas­ti töitä – vi­ri­tyk­siä, hol­ti­ton­ta ajoa, useita kuskeja ajo­kiel­toon

12:08 8
Suomen yli liikkuva "otus" aiheuttaa tänään voimakkaita myrskypuuskia, tuuli puhaltaa rajusti pohjoisessakin – vaikuttaa lauttaliikenteeseen

Suomen yli liik­ku­va "otus" ai­heut­taa tänään voi­mak­kai­ta myrs­ky­puus­kia, tuuli pu­hal­taa rajusti poh­joi­ses­sa­kin – vai­kut­taa laut­ta­lii­ken­tee­seen

10:25 0
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa
Tilaajille

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa

12:21 1
Nuori mies kaahasi hurjaa ylinopeutta Limingassa – Moottoripyöräilijä iskeytyi tiehen Iissä

Nuori mies kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta Li­min­gas­sa – Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä is­key­tyi tiehen Iissä

08:46 6
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei ole rokotetta
Mainos Niemi Palvelut Oy

Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ei ole ro­ko­tet­ta

05.06.2020 06:00
Uusimmat
Hakesiilo syttyi tuleen Kalajoella, ainekset isoonkin onnettomuuteen olivat olemassa

Ha­ke­sii­lo syttyi tuleen Ka­la­joel­la, ai­nek­set isoon­kin on­net­to­muu­teen olivat ole­mas­sa

13:29 0
Rasisminvastaiset mielenosoitukset rauhoittuivat viikonloppuna Yhdysvalloissa – kansalliskaarti aikoo poistua Washingtonista

Ra­sis­min­vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set rau­hoit­tui­vat vii­kon­lop­pu­na Yh­dys­val­lois­sa – kan­sal­lis­kaar­ti aikoo poistua Wa­shing­to­nis­ta

13:20 0
Jalkapallovalmentaja häiritsi alaikäistä seksuaalisesti – sai potkut, mutta jatkoi uuteen seuraan

Jal­ka­pal­lo­val­men­ta­ja häi­rit­si ala­ikäis­tä sek­suaa­li­ses­ti – sai potkut, mutta jatkoi uuteen seuraan

12:25 0
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa

12:21 1
Tilaajille
Oulun lauantainen mopomiitti poiki poliisille runsaasti töitä – virityksiä, holtitonta ajoa, useita kuskeja ajokieltoon

Oulun lauan­tai­nen mo­po­miit­ti poiki po­lii­sil­le run­saas­ti töitä – vi­ri­tyk­siä, hol­ti­ton­ta ajoa, useita kuskeja ajo­kiel­toon

12:08 8
Oikeusvaltion periaatteet takaavat turvallisuutta – perusoikeudet kuuluvat kaikille kansalaisille
Kolumni Jukka Kekkonen

Oi­keus­val­tion pe­ri­aat­teet ta­kaa­vat tur­val­li­suut­ta – pe­rusoi­keu­det kuu­lu­vat kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le

12:00 1
Tilaajille
Koronaa on seurannut hallitsematon oikean ja väärän tiedon tulva – mieti, miten itse suhtaudut tarjolla olevaan tietoon, kehottaa informaatiotutkija
Tilaajille

Koronaa on seu­ran­nut hal­lit­se­ma­ton oikean ja väärän tiedon tulva – mieti, miten itse suh­tau­dut tar­jol­la olevaan tie­toon, ke­hot­taa in­for­maa­tio­tut­ki­ja

09:00 3
Rasisminvastaiset mielenosoitukset rauhoittuivat viikonloppuna Yhdysvalloissa – kansalliskaarti aikoo poistua Washingtonista

Ra­sis­min­vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set rau­hoit­tui­vat vii­kon­lop­pu­na Yh­dys­val­lois­sa – kan­sal­lis­kaar­ti aikoo poistua Wa­shing­to­nis­ta

13:20 0
Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella
Tilaajille

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

06.06.2020 19:05 11
Jalkapallovalmentaja häiritsi alaikäistä seksuaalisesti – sai potkut, mutta jatkoi uuteen seuraan

Jal­ka­pal­lo­val­men­ta­ja häi­rit­si ala­ikäis­tä sek­suaa­li­ses­ti – sai potkut, mutta jatkoi uuteen seuraan

12:25 0
Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun
Tilaajille
Pääkirjoitus

Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun

05.06.2020 18:00 11
Oikeusvaltion periaatteet takaavat turvallisuutta – perusoikeudet kuuluvat kaikille kansalaisille
Tilaajille
Kolumni
Jukka Kekkonen

Oikeusvaltion periaatteet takaavat turvallisuutta – perusoikeudet kuuluvat kaikille kansalaisille

12:00 1
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun
Tilaajille

Piip­pu­muu­ra­rin polvi ei kestä tutista vä­hää­kään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen kor­keim­paan tii­li­piip­puun

06.06.2020 19:00 0
Dokumentti: Miljoona ryntäsi kokemaan Christon taidesiltaa Pohjois-Italiaan

Dokumentti: Miljoona ryntäsi kokemaan Christon taidesiltaa Pohjois-Italiaan

07:00 0
Hakesiilo syttyi tuleen Kalajoella, ainekset isoonkin onnettomuuteen olivat olemassa

Ha­ke­sii­lo syttyi tuleen Ka­la­joel­la, ai­nek­set isoon­kin on­net­to­muu­teen olivat ole­mas­sa

13:29 0
Metsokankaan koulun kahdeksasluokkalaiset kehittivät eskareille ja ekaluokkalaisille rohkeusvalmennusmenetelmän, joka leviää nyt koko Suomen kouluihin
Tilaajille

Met­so­kan­kaan koulun kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ke­hit­ti­vät es­ka­reil­le ja eka­luok­ka­lai­sil­le roh­keus­val­men­nus­me­ne­tel­män, joka leviää nyt koko Suomen kou­lui­hin

06:00 0
LM-kysely: Uusien hävittäjien hinta ja aikataulu eivät miellytä kaikkia kansanedustajia – Lue vastanneiden kannat jättihankkeeseen
Tilaajille

LM-ky­se­ly: Uusien hä­vit­tä­jien hinta ja ai­ka­tau­lu eivät miel­ly­tä kaikkia kan­san­edus­ta­jia – Lue vas­tan­nei­den kannat jät­ti­hank­kee­seen

06:00 1
Toimitus suosittelee
Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

06.06.2020 19:05 11
Tilaajille
Median toimintaa ei tunneta, ja siinä meillä on peiliin katsomisen paikka
Kolumni Sanna Keskinen

Median toi­min­taa ei tun­ne­ta, ja siinä meillä on peiliin kat­so­mi­sen paikka

06.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun

Piip­pu­muu­ra­rin polvi ei kestä tutista vä­hää­kään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen kor­keim­paan tii­li­piip­puun

06.06.2020 19:00 0
Tilaajille
NHL:n ykkösvaraukseksi povattu Kärppien hyökkääjä Aatu Räty haluaisi Sebastian Ahon pelinumeron – "Jos menisin pyytämään uutta numeroa NHL-varauslistauksia heilutellen, eihän huoltaja pesisi pyykkiäni enää kertaakaan"

NHL:n yk­kös­va­rauk­sek­si povattu Kärp­pien hyök­kää­jä Aatu Räty ha­luai­si Se­bas­tian Ahon pe­li­nu­me­ron – "Jos menisin pyy­tä­mään uutta numeroa NHL-va­raus­lis­tauk­sia hei­lu­tel­len, eihän huol­ta­ja pesisi pyyk­kiä­ni enää ker­taa­kaan"

02.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

28.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:25 5
Tilaajille
Tilaajille
Mielipide
Huolestunut

Oulun mielenterveyspalveluita kehutaan, mutta käytännössä apua ei saa

08:00 1
Tilaajille
Mielipide
Piia Haapsaari

Matematiikkaa osaavista työntekijöistä on pula – korkeakoulut ja yritykset kohti joustavaa yhteistyötä

07:00 1
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa
Tilaajille

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

06:01 0
Puheenaihe: Tulisiko huumeiden käytön rangaistuksista luopua?  "Huumeiden käyttäjien sakko- tai muusta rangaistuksesta ei ole hyötyä kenellekään"
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Tu­li­si­ko huu­mei­den käytön ran­gais­tuk­sis­ta luopua? "Huu­mei­den käyt­tä­jien sakko- tai muusta ran­gais­tuk­ses­ta ei ole hyötyä ke­nel­le­kään"

08:00 3
Yksi henkilö loukkaantui henkilöauton ulosajossa Oulaisissa

Yksi henkilö louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa Ou­lai­sis­sa

09:37 0
Peruskoulujen määrä vähenee Pohjois-Pohjanmaalla edelleen, seitsemässä kunnassa enää vain yksi koulu – etäopetuksesta toivotaan apua pienille kouluille
Tilaajille

Pe­rus­kou­lu­jen määrä vähenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen, seit­se­mäs­sä kun­nas­sa enää vain yksi koulu – etä­ope­tuk­ses­ta toi­vo­taan apua pie­nil­le kou­luil­le

06:00 0
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun

Piip­pu­muu­ra­rin polvi ei kestä tutista vä­hää­kään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen kor­keim­paan tii­li­piip­puun

06.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Äärioikeisto otti pääministerin tähtäimeensä – Kyösti Kallion ja lapuanliikkeen kohtaaminen suviyössä jätti jälkeensä kaksi ruumista

Ää­ri­oi­keis­to otti pää­mi­nis­te­rin täh­täi­meen­sä – Kyösti Kallion ja la­puan­liik­keen koh­taa­mi­nen su­vi­yös­sä jätti jäl­keen­sä kaksi ruu­mis­ta

06.06.2020 07:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Englantilaisia toimittajia vierailee Oulussa – Muhokselta Ouluun höyrylaivalla

Vanha Kaleva: Eng­lan­ti­lai­sia toi­mit­ta­jia vie­rai­lee Oulussa – Mu­hok­sel­ta Ouluun höy­ry­lai­val­la

04.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Kolme uutta reservin majuria –katso kaikki reservin ylennykset Pohjois-Suomessa
Tilaajille

Kolme uutta re­ser­vin majuria –katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2020 00:01 1
"Sakottaako poliisi naapurin Perttiä?" – Vuoden johtolangalla palkittu dekkaristi ruotii tilanteita, joissa ihminen joutuu punnitsemaan omaa moraaliaan
Tilaajille

"Sa­kot­taa­ko poliisi naa­pu­rin Pert­tiä?" – Vuoden joh­to­lan­gal­la pal­kit­tu dek­ka­ris­ti ruotii ti­lan­tei­ta, joissa ihminen joutuu pun­nit­se­maan omaa mo­raa­liaan

08:00 0

Alassalmen lossi ei kuljeta raskasta liikennettä kovan tuulen vuoksi

09:21 0
Pelastuslaitos hälytettiin paikalle pelastamaan miestä vedestä Oulun kaupunginteatterilla - uimari pääsi vedestä omin voimin

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pai­kal­le pe­las­ta­maan miestä vedestä Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­la - uimari pääsi vedestä omin voimin

06.06.2020 23:54