Oulussa koulu alkaa koronan ehdoilla – väljyys, hygienia ja tiedottaminen koteihin päin ovat avainasemassa
Tilaajille

Oulussa koulu alkaa koronan eh­doil­la – väl­jyys, hy­gie­nia ja tie­dot­ta­mi­nen ko­tei­hin päin ovat avain­ase­mas­sa

18:00 2
Oulun joukkoliikenteen bussi luisui metsikköön Palokankaantiellä sunnuntai-iltapäivänä – poliisin mukaan kuljettaja oli vahingossa ajanut väärään suuntaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bussi luisui met­sik­köön Pa­lo­kan­kaan­tiel­lä sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä – po­lii­sin mukaan kul­jet­ta­ja oli va­hin­gos­sa ajanut väärään suun­taan

15:29 12
Viikko alkaa Pohjois-Pohjanmaalla poutaisessa säässä – viikonlopun lämpöä saa vielä odottaa

Viikko alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la pou­tai­ses­sa säässä – vii­kon­lo­pun lämpöä saa vielä odottaa

19:57 0
Yhdeksännen luokan aloittavalla oululaisella tennislupauksella Lenni Loukkolalla on edessään suurten valintojen vuosi – "Ammattilaisuus vaatii paljon treeniä ja oikeita päätöksiä, mutta ei se mahdottomuus ole"
Tilaajille

Yh­dek­sän­nen luokan aloit­ta­val­la ou­lu­lai­sel­la ten­nis­lu­pauk­sel­la Lenni Louk­ko­lal­la on edes­sään suurten va­lin­to­jen vuosi – "Am­mat­ti­lai­suus vaatii paljon treeniä ja oikeita pää­tök­siä, mutta ei se mah­dot­to­muus ole"

20:12 0
Tiedätkö, mikä on yleisin virhe hätätilanteen sattuessa? – Turvataitojen opettelu voi pelastaa jopa ihmishenkiä
Mainos FAST Oy

Tie­dät­kö, mikä on yleisin virhe hä­tä­ti­lan­teen sat­tues­sa? – Tur­va­tai­to­jen opet­te­lu voi pe­las­taa jopa ih­mis­hen­kiä

08:00
Oulun kauppahalli avautuu uudistuneena pitkän odotuksen jälkeen – "Tavoitteena on ollut se, ettei asiakas edes huomaisi minkään muuttuneen"
Tilaajille

Oulun kaup­pa­hal­li avautuu uu­dis­tu­nee­na pitkän odo­tuk­sen jälkeen – "Ta­voit­tee­na on ollut se, ettei asiakas edes huo­mai­si minkään muut­tu­neen"

06:03 2
Twerkkaus on voimaannuttavaa hikiliikuntaa, jossa paikat saavat vapaasti hyllyä ja hytkyä – Pepun heilutus levisi musiikkivideoista tanssisaleihin
Tilaajille

Twerk­kaus on voi­maan­nut­ta­vaa hi­ki­lii­kun­taa, jossa paikat saavat va­paas­ti hyllyä ja hytkyä – Pepun hei­lu­tus levisi mu­siik­ki­vi­deois­ta tans­si­sa­lei­hin

17:00 0
Lukashenko kiistää oppositioon kohdistuneet sortotoimet Valko-Venäjällä – "He eivät ole tarpeeksi arvokkaita sortotoimenpiteiden täytäntöönpanolle"

Lu­kas­hen­ko kiistää op­po­si­tioon koh­dis­tu­neet sor­to­toi­met Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – "He eivät ole tar­peek­si ar­vok­kai­ta sor­to­toi­men­pi­tei­den täy­tän­töön­pa­nol­le"

20:49 0
Uusimmat
Poliisi on ampunut kyynelkaasulla riehuvia mellakoitsijoita Beirutissa

Poliisi on ampunut kyy­nel­kaa­sul­la rie­hu­via mel­la­koit­si­joi­ta Bei­ru­tis­sa

20:59 0
Oli "puhdas onni", että WHO:n pääjohtaja Tedros selvisi lapsena taudista – nyt hän taistelee koronavirusta vastaan ilman Yhdysvaltain rahoitusta

Oli "puhdas onni", että WHO:n pää­joh­ta­ja Tedros selvisi lapsena tau­dis­ta – nyt hän tais­te­lee ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan ilman Yh­dys­val­tain ra­hoi­tus­ta

20:54 2
Lukashenko kiistää oppositioon kohdistuneet sortotoimet Valko-Venäjällä – "He eivät ole tarpeeksi arvokkaita sortotoimenpiteiden täytäntöönpanolle"

Lu­kas­hen­ko kiistää op­po­si­tioon koh­dis­tu­neet sor­to­toi­met Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – "He eivät ole tar­peek­si ar­vok­kai­ta sor­to­toi­men­pi­tei­den täy­tän­töön­pa­nol­le"

20:49 0
Yhdeksännen luokan aloittavalla oululaisella tennislupauksella Lenni Loukkolalla on edessään suurten valintojen vuosi – "Ammattilaisuus vaatii paljon treeniä ja oikeita päätöksiä, mutta ei se mahdottomuus ole"

Yh­dek­sän­nen luokan aloit­ta­val­la ou­lu­lai­sel­la ten­nis­lu­pauk­sel­la Lenni Louk­ko­lal­la on edes­sään suurten va­lin­to­jen vuosi – "Am­mat­ti­lai­suus vaatii paljon treeniä ja oikeita pää­tök­siä, mutta ei se mah­dot­to­muus ole"

20:12 0
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni Pasi Klemettilä

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

20:00 0
Tilaajille
Kouluun turvallisin mielin – opetuksen imu ja sosiaalinen yhteisö tärkeitä lapsille ja nuorille
Pääkirjoitus

Kouluun tur­val­li­sin mielin – ope­tuk­sen imu ja so­siaa­li­nen yhteisö tär­kei­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le

20:00 0
Tilaajille
Rentle vuokraamo-ohjelmisto on helppo ja ketterä ratkaisu vuokraamoyrittäjälle – ”Ihan hirveästi tyytyväisempi ei voisi olla”
Mainos Rentle

Rentle vuok­raa­mo-oh­jel­mis­to on helppo ja ketterä rat­kai­su vuok­raa­mo­yrit­tä­jäl­le – ”Ihan hir­veäs­ti tyy­ty­väi­sem­pi ei voisi olla”

06.08.2020 06:00
70 vuotta täyttävä Pertti Ukkola päätti 16-vuotiaana, että paini on hänen lajinsa – Ikä ei paina olympiavoittajaa: "Tunnen olevani 45 tai 50, minä taistelen"
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Pertti Ukkola päätti 16-vuo­tiaa­na, että paini on hänen lajinsa – Ikä ei paina olym­pia­voit­ta­jaa: "Tunnen olevani 45 tai 50, minä tais­te­len"

19:00 0
Kouluun turvallisin mielin – opetuksen imu ja sosiaalinen yhteisö tärkeitä lapsille ja nuorille
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kouluun turvallisin mielin – opetuksen imu ja sosiaalinen yhteisö tärkeitä lapsille ja nuorille

20:00 0
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Tilaajille
Kolumni
Pasi Klemettilä

Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä

20:00 0
Sitkeä riesa russakoista ja lutikoista piinaa kerrostaloa Tuirassa – entinen asukas sai kolme kertaa ohjeeksi hankkia uuden sängyn ja hävittää sohvan, eikä asunnon ongelma ratkennut
Tilaajille

Sitkeä riesa rus­sa­kois­ta ja lu­ti­kois­ta piinaa ker­ros­ta­loa Tui­ras­sa – entinen asukas sai kolme kertaa oh­jeek­si hankkia uuden sängyn ja hä­vit­tää sohvan, eikä asunnon ongelma rat­ken­nut

08.08.2020 06:00 16
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Poliisi on ampunut kyynelkaasulla riehuvia mellakoitsijoita Beirutissa

Poliisi on ampunut kyy­nel­kaa­sul­la rie­hu­via mel­la­koit­si­joi­ta Bei­ru­tis­sa

20:59 0
Festivaalit, viimeinen lomaviikonloppu ja helteinen sää – kuluva viikonloppu on ollut Oulussa poliisille tavallista vilkkaampi

Fes­ti­vaa­lit, vii­mei­nen lo­ma­vii­kon­lop­pu ja hel­tei­nen sää – kuluva vii­kon­lop­pu on ollut Oulussa po­lii­sil­le ta­val­lis­ta vilk­kaam­pi

11:54 4
Suomessa todettu 16 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tartuntoja eilisen jälkeen

Suo­mes­sa todettu 16 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja eilisen jälkeen

12:38 11
Toimitus suosittelee
Oulujokisuisto on melojalle seikkailu, Kaleva tutustui Mustasalmeen sekä alueen pieniin saariin meloen – kaupunki haluaa lisätä saarten hyödyntämistä

Ou­lu­jo­ki­suis­to on me­lo­jal­le seik­kai­lu, Kaleva tu­tus­tui Mus­ta­sal­meen sekä alueen pieniin saariin meloen – kau­pun­ki haluaa lisätä saarten hyö­dyn­tä­mis­tä

08.08.2020 17:01 1
Tilaajille
Pohjois-Norjassa lomaillut oululainen ihastui vuoriin ja kirkkaisiin vesiin, Tromssasta Ouluun matkannut norjalaisporukka pyöräteihin – "Pyöräreitit ovat täällä mahtavat, oikeastaan kaikkialle pääsee pyörällä"

Poh­jois-Nor­jas­sa lo­mail­lut ou­lu­lai­nen ihastui vuoriin ja kirk­kai­siin vesiin, Troms­sas­ta Ouluun mat­kan­nut nor­ja­lais­po­ruk­ka pyö­rä­tei­hin – "Pyö­rä­rei­tit ovat täällä mah­ta­vat, oi­keas­taan kaik­kial­le pääsee pyö­räl­lä"

07.08.2020 07:00 4
Tilaajille
Ellalle, 11,  ADHD on enää ominaisuus ja lennokkaat ideat kanavoituvat vaikka leipomiseen – neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat yli 100 000 perheen elämään

El­lal­le, 11, ADHD on enää omi­nai­suus ja len­nok­kaat ideat ka­na­voi­tu­vat vaikka lei­po­mi­seen – neu­ro­psy­kiat­ri­set häiriöt vai­kut­ta­vat yli 100 000 perheen elämään

05.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Tasa-arvoa ja kehopositiivisuutta huokuvien tissimukien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liikkeestä inspiroitunut oululainen keramiikkayrittäjä Riikka Väänänen tekee tuotteillaan hyväntekeväisyyttä

Ta­sa-ar­voa ja ke­ho­po­si­tii­vi­suut­ta huo­ku­vien tis­si­mu­kien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liik­kees­tä ins­pi­roi­tu­nut ou­lu­lai­nen ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Riikka Vää­nä­nen tekee tuot­teil­laan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

04.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Utelias mandoliinimies tykkää tutkia – oululainen Tomi Kiilakoski tutkii muun muassa koronaviruksen vaikutuksia nuorten elämään

Utelias man­do­lii­ni­mies tykkää tutkia – ou­lu­lai­nen Tomi Kii­la­kos­ki tutkii muun muassa ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia nuorten elämään

05.08.2020 06:04 0
Tilaajille
Torihotelliselvitys toimitettiin Oulun kaupungille määräaikana maanantaina – rakentamista on tarkoitus jatkaa lähiaikoina

To­ri­ho­tel­li­sel­vi­tys toi­mi­tet­tiin Oulun kau­pun­gil­le mää­rä­ai­ka­na maa­nan­tai­na – ra­ken­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa lä­hi­ai­koi­na

04.08.2020 09:20 25
Tilaajille
Kaasuautot ovat tulleet jäädäkseen
Mainos Pörhön Autoliike

Kaa­su­au­tot ovat tulleet jää­däk­seen

04.08.2020 08:30
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Hanna Halmeenpää, Eero Moilanen, Antti Ylitalo

Voimayhtiöt yrittävät estää kalatalousvelvoitteiden muuttamisen

07:00 0
Oulun Pyrinnön Laura Loposen taistelu happoja vastaan päättyi SM-kultaan, myös Niko Kangasoja juoksi mestariksi – "300 metriä meni kevyesti, viimeinen satanen oli happoja vastaan taistelua"
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Laura Loposen tais­te­lu happoja vastaan päättyi SM-kul­taan, myös Niko Kan­gas­oja juoksi mes­ta­rik­si – "300 metriä meni ke­vyes­ti, vii­mei­nen satanen oli happoja vastaan tais­te­lua"

19:45 0
Arvio: Peruskoulua käsittelevässä romaanissa eletään rinnakkaistodellisuutta vuonna 2021, mutta toista kotimaista kieltä ”ei vieläkään ole saatu putsattua tunkiolle”
Tilaajille

Arvio: Pe­rus­kou­lua kä­sit­te­le­väs­sä ro­maa­nis­sa eletään rin­nak­kais­to­del­li­suut­ta vuonna 2021, mutta toista ko­ti­mais­ta kieltä ”ei vie­lä­kään ole saatu put­sat­tua tun­kiol­le”

19:00 0
Kauden paras esitys oli laiha lohtu AC Oululle – "Hallinnalla ei väliä, tämä on tulosurheilua"
Tilaajille

Kauden paras esitys oli laiha lohtu AC Oululle – "Hallinnalla ei väliä, tämä on tulosurheilua"

08.08.2020 21:05 0
Tänään liputetaan ensimmäistä kertaa Tove Janssonin ja Suomen taiteen kunniaksi – Janssonin elämästä kertova elokuva saa ensi-iltansa lokakuussa
Tilaajille

Tänään li­pu­te­taan en­sim­mäis­tä kertaa Tove Jans­so­nin ja Suomen taiteen kun­niak­si – Jans­so­nin elä­mäs­tä kertova elokuva saa en­si-il­tan­sa lo­ka­kuus­sa

16:27 1
Ylisoutu-Kalle oli Oulun viimeisiä ammattisoutajia – kesäauringon paahtama mies kyyditsi ihmisiä torin ja Pikisaaren väliä lukuisina kesinä

Yli­sou­tu-Kal­le oli Oulun vii­mei­siä am­mat­ti­sou­ta­jia – ke­sä­au­rin­gon paah­ta­ma mies kyy­dit­si ihmisiä torin ja Pi­ki­saa­ren väliä lu­kui­si­na kesinä

08.08.2020 19:00 2
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Kolmekymmentä vuotta sitten nuorten lomanlopettajaiset muuttuivat Oulussa tuhatpäiseksi nuorisomellakaksi – kahinoissa lensivät porrasrallit ja rikkoutuivat näyteikkunat

Kol­me­kym­men­tä vuotta sitten nuorten lo­man­lo­pet­ta­jai­set muut­tui­vat Oulussa tu­hat­päi­sek­si nuo­ri­so­mel­la­kak­si – ka­hi­nois­sa len­si­vät por­ras­ral­lit ja rik­kou­tui­vat näy­te­ik­ku­nat

07.08.2020 18:01 3
Tilaajille
Verstappen kaasutteli Britannian gp:ssä Red Bullin kauden avausvoittoon – paalupaikalta lähtenyt Bottas jäi rengasruletissa kolmanneksi

Vers­tap­pen kaa­sut­te­li Bri­tan­nian gp:ssä Red Bullin kauden avaus­voit­toon – paa­lu­pai­kal­ta läh­te­nyt Bottas jäi ren­gas­ru­le­tis­sa kol­man­nek­si

18:50 0
Pohjantien Haukiputaan liittymän rampit poissa käytöstä maanantain vastaisen yön aikana

Poh­jan­tien Hau­ki­pu­taan liit­ty­män rampit poissa käy­tös­tä maa­nan­tain vas­tai­sen yön aikana

17:14 1
Syömässä: Kalaöverit merinäköalalla – Saaristolaisbuffet on tervetullut lisä Hailuodon ruokatarjontaan
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Ka­laö­ve­rit me­ri­nä­kö­alal­la – Saa­ris­to­lais­buf­fet on ter­ve­tul­lut lisä Hai­luo­don ruo­ka­tar­jon­taan

15:00 0