Oulussa on noin tuhat telinevoimistelun harrastajaa, mutta tulijoita olisi enemmänkin – Uuden liikuntahallin sali toi kaivattua parannusta lajin olosuhteisiin
Tilaajille

Oulussa on noin tuhat te­li­ne­voi­mis­te­lun har­ras­ta­jaa, mutta tu­li­joi­ta olisi enem­män­kin – Uuden lii­kun­ta­hal­lin sali toi kai­vat­tua pa­ran­nus­ta lajin olo­suh­tei­siin

08:34
Puheenaihe: Ojentaisiko rikesakon uhka roskaavia ihmisiä siivoksi? - "Tökeröön piittaamattomuuteen on hyvä puuttua myös lain keinoin"
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Ojen­tai­si­ko ri­ke­sa­kon uhka ros­kaa­via ihmisiä sii­vok­si? - "Tö­ke­röön piit­taa­mat­to­muu­teen on hyvä puuttua myös lain kei­noin"

08:00 7
Johtavatko jäljet koronarajoituksiin? Työttömyys jämähti poikkeuksellisen korkeaksi yhdessä osassa Suomea
Tilaajille

Joh­ta­vat­ko jäljet ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin? Työt­tö­myys jämähti poik­keuk­sel­li­sen kor­keak­si yhdessä osassa Suomea

08:25 2
Vaikka ajat muuttuvat, kultaseppä pysyy kivijalassa Oulussa
Tilaajille

Vaikka ajat muut­tu­vat, kul­ta­sep­pä pysyy ki­vi­ja­las­sa Oulussa

08.05.2021 17:00 6
Syksy tuo tullessaan uusia psykoterapeuttikoulutuksia – hakuaika meneillään
Mainos Oulun yliopisto

Syksy tuo tul­les­saan uusia psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sia – ha­ku­ai­ka me­neil­lään

06:00
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" – oululainen Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä
Äitienpäivä
Tilaajille

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" – ou­lu­lai­nen Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

08:20
Kysyimme lukijoiden äitienpäivämuistoja – "Vieläkin tulee kyynel silmään, kun muistan sen niin ihanana tapahtumana"

Ky­syim­me lu­ki­joi­den äi­tien­päi­vä­muis­to­ja – "Vie­lä­kin tulee kyynel sil­mään, kun muistan sen niin ihanana ta­pah­tu­ma­na"

06:00
Tilaajille
Saara Mustosen ainoa tytär kuoli 16-vuotiaana alppimaajoukkueen valmennusleirillä – onnettomuudesta on pian 42 vuotta, mutta äitiä valvottavat yhä vastausta vaille jääneet kysymykset

Saara Mus­to­sen ainoa tytär kuoli 16-vuo­tiaa­na alp­pi­maa­jouk­kueen val­men­nus­lei­ril­lä – on­net­to­muu­des­ta on pian 42 vuotta, mutta äitiä val­vot­ta­vat yhä vas­taus­ta vaille jääneet ky­sy­myk­set

07:00
Tilaajille
Oululainen Tanja Roth haluaa jakaa saamansa äitienpäiväkunniamerkin toisten äitien kanssa – "Äitiys ei ole minulle itsestäänselvyys"

Ou­lu­lai­nen Tanja Roth haluaa jakaa saa­man­sa äi­tien­päi­vä­kun­nia­mer­kin toisten äitien kanssa – "Äitiys ei ole minulle it­ses­tään­sel­vyys"

06:00
Tilaajille
Kemin lentojen määrä kasvaa selvästi – Virolainen NyxAir aloittaa Kemi–Kokkola-Helsinki -kolmiolentojen lentämisen ensi maanantaina
Tilaajille

Kemin len­to­jen määrä kasvaa sel­väs­ti – Vi­ro­lai­nen NyxAir aloit­taa Ke­mi–­Kok­ko­la-Hel­sin­ki -kol­miolen­to­jen len­tä­mi­sen ensi maa­nan­tai­na

08.05.2021 18:00 2
Ei kodin tarvitse olla aina tip top, että voisi rentoutua – Vilma Valkonen haluaa asua kodissa, joka kertoo asukkaastaan
Tilaajille

Ei kodin tar­vit­se olla aina tip top, että voisi ren­tou­tua – Vilma Val­ko­nen haluaa asua ko­dis­sa, joka kertoo asuk­kaas­taan

08.05.2021 07:00 6
Uusimmat
Palokunta sai illalla vaarallisen aineen torjuntatehtävän kerrostaloon Rajakylässä, perillä odotti väkevä katku

Pa­lo­kun­ta sai illalla vaa­ral­li­sen aineen tor­jun­ta­teh­tä­vän ker­ros­ta­loon Ra­ja­ky­läs­sä, perillä odotti väkevä katku

09:16
Essee: Matkaan lähtemisen tarve ei häviä, vaikka korona muuttaa matkustamista – löytyykö tulevaisuuden lomakohde kenties erikoisista puoluepoliittisista piireistä?

Essee: Matkaan läh­te­mi­sen tarve ei häviä, vaikka korona muuttaa mat­kus­ta­mis­ta – löy­tyy­kö tu­le­vai­suu­den lo­ma­koh­de kenties eri­koi­sis­ta puo­lue­po­liit­ti­sis­ta pii­reis­tä?

09:00
Tilaajille
Oulussa on noin tuhat telinevoimistelun harrastajaa, mutta tulijoita olisi enemmänkin – Uuden liikuntahallin sali toi kaivattua parannusta lajin olosuhteisiin

Oulussa on noin tuhat te­li­ne­voi­mis­te­lun har­ras­ta­jaa, mutta tu­li­joi­ta olisi enem­män­kin – Uuden lii­kun­ta­hal­lin sali toi kai­vat­tua pa­ran­nus­ta lajin olo­suh­tei­siin

08:34
Tilaajille
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" – oululainen Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" – ou­lu­lai­nen Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

08:20
Tilaajille
Puheenaihe: Ojentaisiko rikesakon uhka roskaavia ihmisiä siivoksi? - "Tökeröön piittaamattomuuteen on hyvä puuttua myös lain keinoin"

Pu­hee­nai­he: Ojen­tai­si­ko ri­ke­sa­kon uhka ros­kaa­via ihmisiä sii­vok­si? - "Tö­ke­röön piit­taa­mat­to­muu­teen on hyvä puuttua myös lain kei­noin"

08:00 7
Tilaajille
Saara Mustosen ainoa tytär kuoli 16-vuotiaana alppimaajoukkueen valmennusleirillä – onnettomuudesta on pian 42 vuotta, mutta äitiä valvottavat yhä vastausta vaille jääneet kysymykset

Saara Mus­to­sen ainoa tytär kuoli 16-vuo­tiaa­na alp­pi­maa­jouk­kueen val­men­nus­lei­ril­lä – on­net­to­muu­des­ta on pian 42 vuotta, mutta äitiä val­vot­ta­vat yhä vas­taus­ta vaille jääneet ky­sy­myk­set

07:00
Tilaajille
Jari, 55, laihtui sähköpyöräilemällä 20 kg – "Verenpaine ja veriarvot kuin rippikouluikäisellä"
Mainos Kuntokauppa

Jari, 55, laihtui säh­kö­pyö­räi­le­mäl­lä 20 kg – "Ve­ren­pai­ne ja ve­ri­ar­vot kuin rip­pi­kou­lui­käi­sel­lä"

06:00
Orpo pikkukarhu sai nimekseen Pentti ja kodikseen suurpetokeskuksen – "Hyvin pirteä se kuitenkin jo on, johan tuo söi osan kupistakin"
Tilaajille

Orpo pik­ku­kar­hu sai ni­mek­seen Pentti ja ko­dik­seen suur­pe­to­kes­kuk­sen – "Hyvin pirteä se kui­ten­kin jo on, johan tuo söi osan ku­pis­ta­kin"

08.05.2021 17:30 8
Suomen nuivuus EU:n elvytyspaketille voisi tulla kalliiksi tulevaisuudessa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen nuivuus EU:n elvytyspaketille voisi tulla kalliiksi tulevaisuudessa

07.05.2021 20:00 41
Hyvän äidin muottia ei ole olemassa, vaikka sitä äitien ylle yhä asetellaan
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Hyvän äidin muottia ei ole olemassa, vaikka sitä äitien ylle yhä asetellaan

08.05.2021 16:00 2
Sähköautoista haetaan helpotusta päästöihin, mutta ovatko nekään ympäristöystävällisiä? Kaksi asiantuntijaa vastasi 11 väittämään – ja oli monesta eri mieltä
Tilaajille

Säh­kö­au­tois­ta haetaan hel­po­tus­ta pääs­töi­hin, mutta ovatko nekään ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä? Kaksi asian­tun­ti­jaa vastasi 11 väit­tä­mään – ja oli monesta eri mieltä

08.05.2021 10:30 39
Kulttuurialan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky rahapelituottoihin
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Kulttuurialan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky rahapelituottoihin

08.05.2021 06:00 1
Kiimingissä järjestetty Kink’s Cup oli nyrkkeilijöille kuin vettä Saharaan – "Kaikki ovat odottaneet, että pääsevät kisaamaan"
Tilaajille

Kii­min­gis­sä jär­jes­tet­ty Kink’s Cup oli nyrk­kei­li­jöil­le kuin vettä Sa­ha­raan – "Kaikki ovat odot­ta­neet, että pää­se­vät ki­saa­maan"

08.05.2021 18:41
Lukko palautti Liigan finaalisarjassa päiväjärjestyksen – TPS jäi tällä kertaa Raumalla nollille

Lukko pa­laut­ti Liigan fi­naa­li­sar­jas­sa päi­vä­jär­jes­tyk­sen – TPS jäi tällä kertaa Rau­mal­la nol­lil­le

08.05.2021 21:11 6
Osa koronan vaikutuksista heikossa asemassa oleviin näkyy vasta myöhemmin – "Ihmisille on kriisin aikana helpompi sietää huonoa tilannetta"
Tilaajille

Osa koronan vai­ku­tuk­sis­ta hei­kos­sa ase­mas­sa oleviin näkyy vasta myö­hem­min – "Ih­mi­sil­le on kriisin aikana hel­pom­pi sietää huonoa ti­lan­net­ta"

08.05.2021 18:30
Toimitus suosittelee
Anni Siirtola on pika-aitojen uusin kiehtova suomalaisnimi, jonka tavoitteena siintää kansainvälinen huippu – Annimari Kortteen ja kumppanien esimerkki tuo nuorelle urheilijalle myös kaivattua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tulosta"

Anni Siir­to­la on pi­ka-ai­to­jen uusin kieh­to­va suo­ma­lais­ni­mi, jonka ta­voit­tee­na siintää kan­sain­vä­li­nen huippu – An­ni­ma­ri Kort­teen ja kump­pa­nien esi­merk­ki tuo nuo­rel­le ur­hei­li­jal­le myös kai­vat­tua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tu­los­ta"

03.05.2021 19:37
Tilaajille
Jääkiekon MM-kisat 2021: Otteluohjelma – näin Suomi pelaa

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2021: Ot­te­lu­oh­jel­ma – näin Suomi pelaa

30.04.2021 10:59 13
Yritykset pysyneet hissun kissun Oulun yliopiston kampusasiasta - "Aika harvalla yrittäjällä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vaikutuksia sillä voisi olla"

Yri­tyk­set py­sy­neet hissun kissun Oulun yli­opis­ton kam­pus­asias­ta - "Aika har­val­la yrit­tä­jäl­lä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vai­ku­tuk­sia sillä voisi olla"

04.05.2021 07:00 75
Tilaajille
Tavallista kivisempi tie kasvatti selviytyjäksi – Pirita alkoi käyttää huumeita 13-vuotiaana, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään tasaista arkea

Ta­val­lis­ta ki­vi­sem­pi tie kas­vat­ti sel­viy­ty­jäk­si – Pirita alkoi käyttää huu­mei­ta 13-vuo­tiaa­na, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään ta­sais­ta arkea

02.05.2021 09:00 4
Tilaajille
Oulussa vaikuttanut Sulo Muuri oli huutolaispoika, loikkari, vanki ja kansanedustaja – Aatteen palon voima hämmästyttää pohjoisen kommunistien vaiheita tutkinutta Eero Karhusta

Oulussa vai­kut­ta­nut Sulo Muuri oli huu­to­lais­poi­ka, loik­ka­ri, vanki ja kan­san­edus­ta­ja – Aatteen palon voima häm­mäs­tyt­tää poh­joi­sen kom­mu­nis­tien vai­hei­ta tut­ki­nut­ta Eero Kar­hus­ta

01.05.2021 07:00 4
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ville Koivuniemi

Paljonko maksaa viikko rauhaa Euroopassa? – Eurooppa-päivänä Euroopan unionia kannattaa tarkastella laajakulmaobjektin läpi

08:00 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pertti Paakkolanvaara

Kokemuksia ladattavasta hybridiautosta

07:00 2
Valtioneuvoston kanslia salasi oikeuskansleri Pöystille lähetetyn tyhjän sähköpostin, jonka liitteenä oli vanha lakiluonnos liikkumisrajoituksista

Val­tio­neu­vos­ton kanslia salasi oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­le lä­he­te­tyn tyhjän säh­kö­pos­tin, jonka liit­tee­nä oli vanha la­ki­luon­nos liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta

08.05.2021 14:50 17
Oulussa vieraillut sisäministeri Ohisalo haluaa lisää poliiseja – taustalla turvallisuustilanne
Tilaajille

Oulussa vie­rail­lut si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo haluaa lisää po­lii­se­ja – taus­tal­la tur­val­li­suus­ti­lan­ne

08.05.2021 15:13 10
Palokunta sai illalla vaarallisen aineen torjuntatehtävän kerrostaloon Rajakylässä, perillä odotti väkevä katku

Palokunta sai illalla vaarallisen aineen torjuntatehtävän kerrostaloon Rajakylässä, perillä odotti väkevä katku

09:16
Jutun takaa: Homopuhe koettelee sananvapautta
Tilaajille

Jutun takaa: Ho­mo­pu­he koet­te­lee sa­nan­va­paut­ta

08.05.2021 19:00 11
Leipomista, piirtämistä ja elokuvia – Forum24 kysyi lapsilta, mikä olisi heidän mielestään mukava tapa viettää äitienpäivää
Forum24

Lei­po­mis­ta, piir­tä­mis­tä ja elo­ku­via – Forum24 kysyi lap­sil­ta, mikä olisi heidän mie­les­tään mukava tapa viettää äi­tien­päi­vää

06:45
Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Helsinki vähän ällötti Joni Seppästä, mutta Sepikka vei oululaislähtöisen muusikon isojen herrojen kaupunkiin

Hel­sin­ki vähän ällötti Joni Sep­päs­tä, mutta Sepikka vei ou­lu­lais­läh­töi­sen muu­si­kon isojen her­ro­jen kau­pun­kiin

07.05.2021 06:10
Analyysi: Vaalipäivä päättyy pettymysten iltaan Oulussa

Ana­lyy­si: Vaa­li­päi­vä päättyy pet­ty­mys­ten iltaan Oulussa

06.05.2021 06:12 15
Kiinalainen kantoraketti lähestyy maapalloa – voi saapua ilmakehään tänään tai huomenna

Kii­na­lai­nen kan­to­ra­ket­ti lä­hes­tyy maa­pal­loa – voi saapua il­ma­ke­hään tänään tai huo­men­na

08.05.2021 19:22 2
Pohjois-Pohjanmaalla ollaan valmiita, kun aika koittaa – Sote-hyvinvointialueen uudistuksessa odotetaan, että puhemies lyö nuijan pöytään
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan val­mii­ta, kun aika koittaa – So­te-hy­vin­voin­tia­lueen uu­dis­tuk­ses­sa odo­te­taan, että pu­he­mies lyö nuijan pöytään

07.05.2021 06:00 15
Essee: Matkaan lähtemisen tarve ei häviä, vaikka korona muuttaa matkustamista – löytyykö tulevaisuuden lomakohde kenties erikoisista puoluepoliittisista piireistä?
Tilaajille

Essee: Matkaan lähtemisen tarve ei häviä, vaikka korona muuttaa matkustamista – löytyykö tulevaisuuden lomakohde kenties erikoisista puoluepoliittisista piireistä?

09:00
Kuhmolaisnainen pääsi kuvaamaan orpoa pikkukarhua: "Ei pentu ihmisiä pelännyt, välillä se pyöriskeli varvikossa ja etsi katsekontaktia"
Tilaajille

Kuh­mo­lais­nai­nen pääsi ku­vaa­maan orpoa pik­ku­kar­hua: "Ei pentu ihmisiä pe­län­nyt, välillä se pyö­ris­ke­li var­vi­kos­sa ja etsi kat­se­kon­tak­tia"

07.05.2021 10:52 12
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.