Poliisi: Muhoksen perhesurman uhrien katoamista tutkittiin tavanomaisena katoamistapauksena – IL: Äidillä oli terveydenhuoltoalan koulutus
Perhesurma Oulussa
Tilaajille

Po­lii­si: Mu­hok­sen per­he­sur­man uhrien ka­toa­mis­ta tut­kit­tiin ta­van­omai­se­na ka­toa­mis­ta­pauk­se­na – IL: Äidillä oli ter­vey­den­huol­to­alan kou­lu­tus

12:13
Kriisityö jalkautuu lasten ja nuorten pariin Muhoksella, kunnassa suruliputetaan – Kunnanjohtaja perhesurmasta: "Kyllähän tämä järkyttää itse kutakin"

Krii­si­työ jal­kau­tuu lasten ja nuorten pariin Mu­hok­sel­la, kun­nas­sa su­ru­li­pu­te­taan – Kun­nan­joh­ta­ja per­he­sur­mas­ta: "Kyl­lä­hän tämä jär­kyt­tää itse ku­ta­kin"

12:02
Tilaajille
Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä löydettiin maanantaina kuolleena muhoslainen nainen ja kaksi lasta – "Aika hiljaiseksi vetää"

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­ta ma­joi­tus­liik­kees­tä löy­det­tiin maa­nan­tai­na kuol­lee­na mu­hos­lai­nen nainen ja kaksi lasta – "Aika hil­jai­sek­si vetää"

25.01.2021 21:01
Oulun perhesurma järkytti, Muhoksen kirkko avasi heti ovensa tukea tarvitseville – "Toivon, että kodeissa sytytetään muistokynttilöitä"

Oulun per­he­sur­ma jär­kyt­ti, Mu­hok­sen kirkko avasi heti ovensa tukea tar­vit­se­vil­le – "Toi­von, että ko­deis­sa sy­ty­te­tään muis­to­kynt­ti­löi­tä"

25.01.2021 20:18
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 20 uutta koronatartuntaa, tautitapauksia Oulussa ja useissa seudun kunnissa – myös Raahessa tartuntoja

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 20 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tau­ti­ta­pauk­sia Oulussa ja useissa seudun kun­nis­sa – myös Raa­hes­sa tar­tun­to­ja

11:58 6
Talouspolitiikan arviointineuvosto: Julkisen talouden sopeutustoimien suunnittelu aloitettava pikaisesti

Ta­lous­po­li­tii­kan ar­vioin­ti­neu­vos­to: Jul­ki­sen ta­lou­den so­peu­tus­toi­mien suun­nit­te­lu aloi­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

13:26
Oulussa tutkitaan, kuinka 6G-teknologia voidaan yhdistää lääketieteeseen – Professori visioi, kuinka VR-lasit voitaisiin valjastaa Alzheimerin taudin tai kuntoutumisen seurantaan
Tilaajille

Oulussa tut­ki­taan, kuinka 6G-tek­no­lo­gia voidaan yh­dis­tää lää­ke­tie­tee­seen – Pro­fes­so­ri visioi, kuinka VR-la­sit voi­tai­siin val­jas­taa Al­zhei­me­rin taudin tai kun­tou­tu­mi­sen seu­ran­taan

06:00 2
Naapuri häiritsee jatkuvasti, voiko taloyhtiö tehdä mitään? – Lue vinkit
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Naapuri häi­rit­see jat­ku­vas­ti, voiko ta­lo­yh­tiö tehdä mitään? – Lue vinkit

25.01.2021 06:00
Kysyimme: Kenen vastuulle kuuluu puhdistaa lumesta postilaatikkorivien edustat? "Toki suosittelisin, että naapurien kanssa sovittaisiin vuorottelusta"
Tilaajille

Ky­syim­me: Kenen vas­tuul­le kuuluu puh­dis­taa lumesta pos­ti­laa­tik­ko­ri­vien edus­tat? "Toki suo­sit­te­li­sin, että naa­pu­rien kanssa so­vit­tai­siin vuo­rot­te­lus­ta"

06:00 21
Akkustrategia ehdottaa Suomeen akkulähettiläitä ja akkuinsinöörien koulutusta – "Yksi suurimmista mahdollisuuksista vuosikymmeniin"

Ak­ku­stra­te­gia eh­dot­taa Suomeen ak­ku­lä­het­ti­läi­tä ja ak­ku­in­si­nöö­rien kou­lu­tus­ta – "Yksi suu­rim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vuo­si­kym­me­niin"

12:00 2
Kovia kokeneella Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kiinassa

Kovia ko­ke­neel­la Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kii­nas­sa

12:15
Uusimmat
Talouspolitiikan arviointineuvosto: Julkisen talouden sopeutustoimien suunnittelu aloitettava pikaisesti

Ta­lous­po­li­tii­kan ar­vioin­ti­neu­vos­to: Jul­ki­sen ta­lou­den so­peu­tus­toi­mien suun­nit­te­lu aloi­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

13:26

Kaleva oi­kai­see

12:19 1
Kovia kokeneella Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kiinassa

Kovia ko­ke­neel­la Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kii­nas­sa

12:15
Poliisi: Muhoksen perhesurman uhrien katoamista tutkittiin tavanomaisena katoamistapauksena – IL: Äidillä oli terveydenhuoltoalan koulutus

Po­lii­si: Mu­hok­sen per­he­sur­man uhrien ka­toa­mis­ta tut­kit­tiin ta­van­omai­se­na ka­toa­mis­ta­pauk­se­na – IL: Äidillä oli ter­vey­den­huol­to­alan kou­lu­tus

12:13
Tilaajille
Akkustrategia ehdottaa Suomeen akkulähettiläitä ja akkuinsinöörien koulutusta – "Yksi suurimmista mahdollisuuksista vuosikymmeniin"

Ak­ku­stra­te­gia eh­dot­taa Suomeen ak­ku­lä­het­ti­läi­tä ja ak­ku­in­si­nöö­rien kou­lu­tus­ta – "Yksi suu­rim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vuo­si­kym­me­niin"

12:00 2
Urheiluvalmentajien ja muiden urheilussa täytyy pystyä innovoimaan, koska muuten muut menevät ohi
Kolumni Jani Sarajärvi

Ur­hei­lu­val­men­ta­jien ja muiden ur­hei­lus­sa täytyy pystyä in­no­voi­maan, koska muuten muut menevät ohi

12:00
Tilaajille
Rankkojen Ankkojen riveissä huippukautta pelaavat Hanna Niemelä, Jonna Virkkunen ja Laura Liimatta saivat kutsun maajoukkueleirille

Rankkojen Ankkojen riveissä huippukautta pelaavat Hanna Niemelä, Jonna Virkkunen ja Laura Liimatta saivat kutsun maajoukkueleirille

10:27
Henkilöauto törmäsi 13-vuotiaaseen potkukelkkailijaan Kittilässä, kuljettaja pakeni paikalta – poliisi kaipaa tapauksesta havaintoja
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to törmäsi 13-vuo­tiaa­seen pot­ku­kelk­kai­li­jaan Kit­ti­läs­sä, kul­jet­ta­ja pakeni pai­kal­ta – poliisi kaipaa ta­pauk­ses­ta ha­vain­to­ja

11:06
Kuntavaalien siirtoa kannattaa harkita - taustalla rokotusten viivästyminen ja viruksen brittimuunnoksen aiheuttama uhka
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kuntavaalien siirtoa kannattaa harkita - taustalla rokotusten viivästyminen ja viruksen brittimuunnoksen aiheuttama uhka

25.01.2021 20:00 17
Urheiluvalmentajien ja muiden urheilussa täytyy pystyä innovoimaan, koska muuten muut menevät ohi
Tilaajille
Kolumni
Jani Sarajärvi

Urheiluvalmentajien ja muiden urheilussa täytyy pystyä innovoimaan, koska muuten muut menevät ohi

12:00
Muhoslaisessa pubissa mahdollinen joukkoaltistuminen – kävitkö kyseisessä baarissa tähän aikaan?

Mu­hos­lai­ses­sa pubissa mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – kävitkö ky­sei­ses­sä baa­ris­sa tähän aikaan?

09:44 1
Maa on syntinen laulu tulee keväällä Kemin kaupunginteatteriin – ohjaaja Petri Jäärni tykästyi Timo K. Mukan romaaniin jo nuorena
Tilaajille

Maa on syntinen laulu tulee keväällä Kemin kaupunginteatteriin – ohjaaja Petri Jäärni tykästyi Timo K. Mukan romaaniin jo nuorena

09:30
Lasten paluu liikuntaharrastusten pariin täytti Ouluhallin naurulla ja riemulla – "On tuntunut siltä, että lapset ovat joutuneet maksamaan aikuisten virheistä"
Tilaajille

Lasten paluu lii­kun­ta­har­ras­tus­ten pariin täytti Ou­lu­hal­lin nau­rul­la ja rie­mul­la – "On tun­tu­nut siltä, että lapset ovat jou­tu­neet mak­sa­maan ai­kuis­ten vir­heis­tä"

25.01.2021 20:27 34
Syötteen suosio ennätyslukemissa – kansallispuistojen käyntimäärät kasvaneet kymmenillä prosenteilla korona-aikana
Tilaajille

Syöt­teen suosio en­nä­tys­lu­ke­mis­sa – kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät kas­va­neet kym­me­nil­lä pro­sen­teil­la ko­ro­na-ai­ka­na

10:27
Fimeaan on ilmoitettu ensimmäiset koronarokotusten jälkeiset kuolemantapaukset – kaikissa tapauksissa henkilön epäillään kuolleen sairauteen, joka hänellä oli ennen rokotusta

Fimeaan on il­moi­tet­tu en­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jäl­kei­set kuo­le­man­ta­pauk­set – kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa hen­ki­lön epäil­lään kuol­leen sai­rau­teen, joka hänellä oli ennen ro­ko­tus­ta

11:40 2
Toimitus suosittelee
Tarttuuko korona ladulla? Missä ovat Oulun tartunnat? Korona on osoittanut ihmisten janon tutkittuun tietoon, tämä kävi selkeästi ilmi, kun Kaleva pyysi lukijoilta kysymyksiä viruksesta

Tart­tuu­ko korona la­dul­la? Missä ovat Oulun tar­tun­nat? Korona on osoit­ta­nut ih­mis­ten janon tut­kit­tuun tie­toon, tämä kävi sel­keäs­ti ilmi, kun Kaleva pyysi lu­ki­joil­ta ky­sy­myk­siä vi­ruk­ses­ta

24.01.2021 17:00 20
Tilaajille
Haukiputaan kirkonkylän vanha kivikoulu on surullinen näky ulkoa ja varsinkin sisältä – nyt se odottaa purkulupapäätöstä

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län vanha ki­vi­kou­lu on su­rul­li­nen näky ulkoa ja var­sin­kin sisältä – nyt se odottaa pur­ku­lu­pa­pää­tös­tä

24.01.2021 19:00 12
Tilaajille
Pullein painoi noin 6,7 ja pikkuruisin alle 0,4 kiloa, nyt vastasyntyneiden keskipaino on laskenut ja ääripainot vähentyneet – "Ei mikään hiljainen hissukka", kommentoi kempeleläisäiti

Pullein painoi noin 6,7 ja pik­ku­rui­sin alle 0,4 kiloa, nyt vas­ta­syn­ty­nei­den kes­ki­pai­no on las­ke­nut ja ää­ri­pai­not vä­hen­ty­neet – "Ei mikään hil­jai­nen his­suk­ka", kom­men­toi kem­pe­le­läis­äi­ti

24.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Tyneillä on Taivalkosken tiluksillaan 34 Saabia, neljä autoista on koko ajan käytössä – "Isäntä saattaa joskus puhua vaikka mersun laittamisesta, mutta minä en puhu ikinä"

Ty­neil­lä on Tai­val­kos­ken ti­luk­sil­laan 34 Saabia, neljä au­tois­ta on koko ajan käy­tös­sä – "Isäntä saattaa joskus puhua vaikka mersun lait­ta­mi­ses­ta, mutta minä en puhu ikinä"

23.01.2021 17:00 10
Tilaajille
Pateniemen asukasaktiivit vastustavat entisen saha-alueen kaavamuutosta niin jyrkästi, että aikovat valittaa jopa Pohjois-Pohjanmaan museosta – "Mielipiteet ovat tässä asiassa hyvin kärjistyneitä"

Pa­te­nie­men asu­kas­ak­tii­vit vas­tus­ta­vat entisen sa­ha-alueen kaa­va­muu­tos­ta niin jyr­käs­ti, että aikovat va­lit­taa jopa Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seos­ta – "Mie­li­pi­teet ovat tässä asiassa hyvin kär­jis­ty­nei­tä"

23.01.2021 06:00 54
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

11.01.2021 13:54 192
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Matti Vilkuna

Avoin kirje PPSHP:n johdolle: apuvälinekeskus tuntuu olevan pitkän matkan päässä potilaasta, loppukäyttäjästä

06:00 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jorma Leskelä

Erämuseo voisi sijaita vaikka Oulun kauppatorilla, joka nykyisellään on suuren osan vuodesta vajaakäytöllä

05:45 4
Onko rokote turvallinen? Miten se tehoaa? Pyysimme vastauksia lukijoiden kysymyksiin asiantuntijoilta, yksi heistä on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek: "Toivon, että rokotuksilla pääsemme takaisin entiseen normaaliin tai ainakin lähelle sitä"
Tilaajille

Onko rokote tur­val­li­nen? Miten se tehoaa? Pyy­sim­me vas­tauk­sia lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta, yksi heistä on THL:n yli­lää­kä­ri Hanna No­hy­nek: "Toi­von, että ro­ko­tuk­sil­la pää­sem­me ta­kai­sin en­ti­seen nor­maa­liin tai ainakin lähelle sitä"

25.01.2021 20:43 11
Pimeän netin huumekauppa olikin kaikkea muuta kuin anonyymia – Tulli: myyjiltä löytynyt tuhansien suomalaisten ostajien asiakastietoja
Tilaajille

Pimeän netin huu­me­kaup­pa olikin kaikkea muuta kuin ano­nyy­mia – Tulli: myy­jil­tä löy­ty­nyt tu­han­sien suo­ma­lais­ten os­ta­jien asia­kas­tieto­ja

06:00 1

Kaleva oikaisee

12:19 1
Haukiputaan kirkonkylän vanha kivikoulu on surullinen näky ulkoa ja varsinkin sisältä – nyt se odottaa purkulupapäätöstä
Tilaajille

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län vanha ki­vi­kou­lu on su­rul­li­nen näky ulkoa ja var­sin­kin sisältä – nyt se odottaa pur­ku­lu­pa­pää­tös­tä

24.01.2021 19:00 12
Vanha Kaleva: Puuta kaupungilta talonrakentajille, mutta ei huviloita varten
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Puuta kau­pun­gil­ta ta­lon­ra­ken­ta­jil­le, mutta ei hu­vi­loi­ta varten

10:00

Vanha Kaleva: Mikä ihme raateli torpan vasikan ja lampaan Juu­ru­so­jal­la?

23.01.2021 10:00 1
Tilaajille
Joogassa tavoitellaan kiireetöntä tilaa olla – Madonna kertoi televisiossa 1998 vaihtaneensa kuntosalin joogaan

Joo­gas­sa ta­voi­tel­laan kii­ree­tön­tä tilaa olla – Madonna kertoi te­le­vi­sios­sa 1998 vaih­ta­neen­sa kun­to­sa­lin joogaan

22.01.2021 19:00
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Raimo Piirainen

Työtön, työssä, loppuun palanut – korona on ai­heut­ta­nut lo­mau­tuk­sia ja ir­ti­sa­no­mi­sia, mutta myös yli­kuor­mi­tus­ta

04:00 1
Presidentti Joe Biden salli transsukupuolisten palveluksen maan armeijassa – kumosi Donald Trumpin asettaman kiellon

Pre­si­dent­ti Joe Biden salli trans­su­ku­puo­lis­ten pal­ve­luk­sen maan ar­mei­jas­sa – kumosi Donald Trumpin aset­ta­man kiellon

25.01.2021 22:57 1
Poliisi: Muhoksen perhesurman uhrien katoamista tutkittiin tavanomaisena katoamistapauksena – IL: Äidillä oli terveydenhuoltoalan koulutus
Tilaajille

Poliisi: Muhoksen perhesurman uhrien katoamista tutkittiin tavanomaisena katoamistapauksena – IL: Äidillä oli terveydenhuoltoalan koulutus

12:13

Liminka laa­jen­taa kie­li­oh­jel­maan­sa kun­ta­lais­ky­se­lyyn pe­rus­tuen

08:41
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.