Oulun kaupunginsairaalassa uusia tartuntoja ja yksi menehtynyt lisää – tartuntoja jo liki 70, kuolleita kymmenen

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa uusia tar­tun­to­ja ja yksi me­neh­ty­nyt lisää – tar­tun­to­ja jo liki 70, kuol­lei­ta kym­me­nen

18:51 17
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

19:00 13
Analyysi: Hyvää naistenpäivää jo etukäteen – 22-vuotiaat Lotta Kemppinen ja Ella Junnila ovat esimerkkejä uuden sukupolven noususta kohti kansainvälistä kärkeä
Tilaajille

Ana­lyy­si: Hyvää nais­ten­päi­vää jo etu­kä­teen – 22-vuo­tiaat Lotta Kemp­pi­nen ja Ella Junnila ovat esi­merk­ke­jä uuden su­ku­pol­ven nou­sus­ta kohti kan­sain­vä­lis­tä kärkeä

21:30 1
Pikkuviilausten viikot – sijoitussarjan voitto karkasi SSRA:lta, mutta pudotuspeleissä joukkue on yksi naisten salibandyliigan mestarisuosikeista: "Oikea tunnetaso löytyi"
Tilaajille

Pik­ku­vii­laus­ten viikot – si­joi­tus­sar­jan voitto karkasi SSRA:l­ta, mutta pu­do­tus­pe­leis­sä joukkue on yksi naisten sa­li­ban­dy­lii­gan mes­ta­ri­suo­si­keis­ta: "Oikea tun­ne­ta­so löytyi"

21:22
Muista nämä vinkit, kun haet yhdistelylainaa
Mainos Lead Supply

Muista nämä vinkit, kun haet yh­dis­te­ly­lai­naa

02.03.2021 06:00
Aki Roukala muutti kymmenen vuotta sitten Hailuotoon, perusti perheen, Bättre Folk -festivaalin ja kulttuuritalon – nyt edessä on muutto etelään
Tilaajille

Aki Roukala muutti kym­me­nen vuotta sitten Hai­luo­toon, perusti per­heen, Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin ja kult­tuu­ri­ta­lon – nyt edessä on muutto etelään

10:33 4
Oululainen maskeeraaja Yanski Sova turhautui maalaamaan kasvoja ja päästi sisäiset värinsä valloilleen – nyt itseoppinut kuvataiteilija maalaa mieluiten alitajunnasta kumpuavia abstrakteja teoksia
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen mas­kee­raa­ja Yanski Sova tur­hau­tui maa­laa­maan kasvoja ja päästi si­säi­set värinsä val­loil­leen – nyt it­se­op­pi­nut ku­va­tai­tei­li­ja maalaa mie­lui­ten ali­ta­jun­nas­ta kum­pua­via abst­rak­te­ja teoksia

18:00
Norjan Kläbo ykkösenä maalissa, mutta lopun törmäily aiheutti hylkäyksen – Niskanen oli todella pettynyt 50 kilometrin kisan jälkeen ja suksetkin lensivät

Norjan Kläbo yk­kö­se­nä maa­lis­sa, mutta lopun tör­mäi­ly ai­heut­ti hyl­käyk­sen – Nis­ka­nen oli todella pet­ty­nyt 50 ki­lo­met­rin kisan jälkeen ja suk­set­kin len­si­vät

18:07 31
Uusimmat
LNM siirsi Divarin puolivälieräsarjan ratkaisun Tampereelle: "Kurinalaisuutta ja nöyryyttä löytyi"

LNM siirsi Divarin puo­li­vä­li­erä­sar­jan rat­kai­sun Tam­pe­reel­le: "Ku­ri­na­lai­suut­ta ja nöy­ryyt­tä löytyi"

21:35
Analyysi: Hyvää naistenpäivää jo etukäteen – 22-vuotiaat Lotta Kemppinen ja Ella Junnila ovat esimerkkejä uuden sukupolven noususta kohti kansainvälistä kärkeä

Ana­lyy­si: Hyvää nais­ten­päi­vää jo etu­kä­teen – 22-vuo­tiaat Lotta Kemp­pi­nen ja Ella Junnila ovat esi­merk­ke­jä uuden su­ku­pol­ven nou­sus­ta kohti kan­sain­vä­lis­tä kärkeä

21:30 1
Tilaajille
Pikkuviilausten viikot – sijoitussarjan voitto karkasi SSRA:lta, mutta pudotuspeleissä joukkue on yksi naisten salibandyliigan mestarisuosikeista: "Oikea tunnetaso löytyi"

Pik­ku­vii­laus­ten viikot – si­joi­tus­sar­jan voitto karkasi SSRA:l­ta, mutta pu­do­tus­pe­leis­sä joukkue on yksi naisten sa­li­ban­dy­lii­gan mes­ta­ri­suo­si­keis­ta: "Oikea tun­ne­ta­so löytyi"

21:22
Tilaajille
Suomella menestyspäivä EM-halleissa: Lotta Kemppinen juoksi 60 metrin hopeaa, Ella Junnila hyppäsi pronssia

Suo­mel­la me­nes­tys­päi­vä EM-hal­leis­sa: Lotta Kemp­pi­nen juoksi 60 metrin hopeaa, Ella Junnila hyppäsi prons­sia

20:25
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

19:00 13
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalassa uusia tartuntoja ja yksi menehtynyt lisää – tartuntoja jo liki 70, kuolleita kymmenen

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa uusia tar­tun­to­ja ja yksi me­neh­ty­nyt lisää – tar­tun­to­ja jo liki 70, kuol­lei­ta kym­me­nen

18:51 17
Asuntokauppa käy tällä hetkellä Oulussa vilkkaana – ”Hinnoittelun merkitys myynnissä on erittäin tärkeä”
Mainos Arbelius LKV

Asun­to­kaup­pa käy tällä het­kel­lä Oulussa vilk­kaa­na – ”Hin­noit­te­lun mer­ki­tys myyn­nis­sä on erit­täin tärkeä”

03.03.2021 12:00
LNM siirsi Divarin puolivälieräsarjan ratkaisun Tampereelle: "Kurinalaisuutta ja nöyryyttä löytyi"

LNM siirsi Divarin puo­li­vä­li­erä­sar­jan rat­kai­sun Tam­pe­reel­le: "Ku­ri­na­lai­suut­ta ja nöy­ryyt­tä löytyi"

21:35
Vaalien siirto ei ole uhka demokratialle, mutta epäonnistumisena sitä voi pitää
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaalien siirto ei ole uhka demokratialle, mutta epäonnistumisena sitä voi pitää

13:05 21
Virusaltistuksen villakoiran ydin on aerosoleissa – niiden käyttäytyminen selittää maskien hyödyn
Tilaajille
Kolumni
Ari Laaksonen

Virusaltistuksen villakoiran ydin on aerosoleissa – niiden käyttäytyminen selittää maskien hyödyn

14:00 10
Muista nämä, kun lähdet talviretkelle luontoon – kokeneet someretkeilijät jakavat parhaat vinkkinsä
Tilaajille

Muista nämä, kun lähdet tal­vi­ret­kel­le luon­toon – ko­ke­neet so­me­ret­kei­li­jät jakavat parhaat vink­kin­sä

06.03.2021 17:01 10
Rukalla kuvataan kansainvälistä suurtuotantoa ensimmäistä kertaa – sarja sijoittuu eurooppalaisten talousrikosten maailmaan
Tilaajille

Rukalla kuvataan kansainvälistä suurtuotantoa ensimmäistä kertaa – sarja sijoittuu eurooppalaisten talousrikosten maailmaan

12:57 2
Päätösmatkan kalabaliikki oli arvoton lopetus hienoille MM-kisoille
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Pää­tös­mat­kan ka­la­ba­liik­ki oli arvoton lopetus hie­noil­le MM-ki­soil­le

18:35 5
Professori: THL:n koronalaskelmat kertovat, miksi rajoitustoimia tarvitaan nyt – voivat estää pahimpia skenaarioita käymästä toteen

Pro­fes­so­ri: THL:n ko­ro­na­las­kel­mat ker­to­vat, miksi ra­joi­tus­toi­mia tar­vi­taan nyt – voivat estää pa­him­pia ske­naa­rioi­ta käy­mäs­tä toteen

16:22 8
Verkkokaupassa halpa hinta ei riitä – hidas talouskasvu ja kulutuskriittisyys ennakoivat hyvää menestystä suomalaisyrityksille
Tilaajille

Verk­ko­kau­pas­sa halpa hinta ei riitä – hidas ta­lous­kas­vu ja ku­lu­tus­kriit­ti­syys en­na­koi­vat hyvää me­nes­tys­tä suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le

18:30
Toimitus suosittelee
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen: Koronan torjunnassa tarvitaan nyt nopeaa reagointia

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja, ken­raa­li Timo Ki­vi­nen: Koronan tor­jun­nas­sa tar­vi­taan nyt nopeaa rea­goin­tia

04.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Sepelvaltimotauti voi olla kehittynyt pitkälle jo nuorilla aikuisilla – "Myös hyvässä kunnossa olevien kannattaa tarkistaa arvonsa"

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Se­pel­val­ti­mo­tau­ti voi olla ke­hit­ty­nyt pit­käl­le jo nuo­ril­la ai­kui­sil­la – "Myös hyvässä kun­nos­sa olevien kan­nat­taa tar­kis­taa ar­von­sa"

03.03.2021 07:00 12
Tilaajille
Vuoden 2024 lopulla Oulun ydinkeskustassa seisoo vieretysten kolme tornia – 16-kerroksinen Plaanatorni alkaa kohota kesällä Valkean kupeeseen, 13-kerroksisen Plaanavahdin rakentaminen alkanee vuoden sisällä

Vuoden 2024 lopulla Oulun ydin­kes­kus­tas­sa seisoo vie­re­tys­ten kolme tornia – 16-ker­rok­si­nen Plaa­na­tor­ni alkaa kohota kesällä Valkean ku­pee­seen, 13-ker­rok­si­sen Plaa­na­vah­din ra­ken­ta­mi­nen alkanee vuoden sisällä

03.03.2021 19:00 12
Tilaajille
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

Jorma Suon­vie­ri jul­kai­si vuosia sitten täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ju­na­vi­deon, jota on kat­sot­tu yli 65 mil­joo­naa kertaa – "Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na sen ei pitäisi olla suo­sit­tu"

02.03.2021 21:17 5
Tilaajille
“Sä et oo mun äiti”, tokaisi Kaisla Huovisen kumppanin tytär, kun pariskunta alkoi tapailla – kolmelle paikkakunnalle hajautuneen uusperheen kokoonpano vaihtelee kahden ja kahdeksan välillä

“Sä et oo mun äiti”, tokaisi Kaisla Huo­vi­sen kump­pa­nin tytär, kun pa­ris­kun­ta alkoi ta­pail­la – kol­mel­le paik­ka­kun­nal­le ha­jau­tu­neen uus­per­heen ko­koon­pa­no vaih­te­lee kahden ja kah­dek­san välillä

01.03.2021 11:00
Tilaajille
Katoilla riittää nyt lunta Oulun seudulla, kaupat ostettu tyhjäksi lumenpudotusvälineistä – Ammattilaiset kertovat, miten katto tyhjenee turvallisesti

Ka­toil­la riittää nyt lunta Oulun seu­dul­la, kaupat ostettu tyh­jäk­si lu­men­pu­do­tus­vä­li­neis­tä – Am­mat­ti­lai­set ker­to­vat, miten katto tyh­je­nee tur­val­li­ses­ti

02.03.2021 17:45 6
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Saija Hyvönen

Ihminen kosteusvauriorakennuksen koekaniinina

17:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Heikki Ventonen

Mahdollistetaan paluu takaisin kotimaahan opiskelemaan ja työvoimaresurssiksi – maisteritutkintovaiheen opiskelupaikkoja lisättävä

13:00
Poliisilla oli piiritystilanne Kirkkokankaalla – sivullisille ei aiheutunut vaaraa

Po­lii­sil­la oli pii­ri­tys­ti­lan­ne Kirk­ko­kan­kaal­la – si­vul­li­sil­le ei ai­heu­tu­nut vaaraa

16:30
Kirja-arvio: Linda Boström Knausgårdin kyky luopua kontrollista on osa hänen kirjoittamisensa vaivattomuutta: ex-mies ei nouse romaanin pahikseksi
Tilaajille

Kir­ja-ar­vio: Linda Boström Knausgår­din kyky luopua kont­rol­lis­ta on osa hänen kir­joit­ta­mi­sen­sa vai­vat­to­muut­ta: ex-mies ei nouse ro­maa­nin pa­hik­sek­si

17:00
Suomella menestyspäivä EM-halleissa: Lotta Kemppinen juoksi 60 metrin hopeaa, Ella Junnila hyppäsi pronssia

Suomella menestyspäivä EM-halleissa: Lotta Kemppinen juoksi 60 metrin hopeaa, Ella Junnila hyppäsi pronssia

20:25
Kotiinkuljetus maksaa ravintolalle jopa 30 prosenttia ruuan myyntihinnasta – "On päiviä, joina ravintola ei tuota mitään"
Tilaajille

Ko­tiin­kul­je­tus maksaa ra­vin­to­lal­le jopa 30 pro­sent­tia ruuan myyn­ti­hin­nas­ta – "On päiviä, joina ra­vin­to­la ei tuota mitään"

11:45 3
Saaristonkadun liikenne tunneliin, visioi Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg – Eläkepäivät odottavat, mutta sen enempää suunnitelmia Hagelbergilla ei ole kuin opiskelemaan lähtiessä
Forum24

Saa­ris­ton­ka­dun lii­ken­ne tun­ne­liin, visioi Oulun lii­ke­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Jarmo Ha­gel­berg – Elä­ke­päi­vät odot­ta­vat, mutta sen enempää suun­ni­tel­mia Ha­gel­ber­gil­la ei ole kuin opis­ke­le­maan läh­ties­sä

06:23 3
Ville Ranta ikävöi Oulun hullua meininkiä herraskaisvaatteissa – Sarjakuvataiteilija jatkaa lauseita ja kertoo pettyneensä Helsingin talveen

Ville Ranta ikävöi Oulun hullua mei­nin­kiä her­ras­kais­vaat­teis­sa – Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja jatkaa lau­sei­ta ja kertoo pet­ty­neen­sä Hel­sin­gin talveen

05.03.2021 21:19 1
Seniorit kokkikoulussa – "Nuorethan tietävät nämä smoothiet ja muut, mutta meidän ikäisille nämä ovat uusia juttuja"

Se­nio­rit kok­ki­kou­lus­sa – "Nuo­ret­han tie­tä­vät nämä smoot­hiet ja muut, mutta meidän ikäi­sil­le nämä ovat uusia jut­tu­ja"

04.03.2021 21:12 1
Vasemmisto kurottaa kakkoseksi Oulussa – ehdokaslistalta erottuu yksi nimi

Va­sem­mis­to ku­rot­taa kak­ko­sek­si Oulussa – eh­do­kas­lis­tal­ta erottuu yksi nimi

04.03.2021 06:12 16
Oikeusministeriön muistio: Kirje- tai nettiäänestys eivät ratkaisu koronaeristettyjen ongelmaan – muistiossa perustellaan syitä vaalien siirtämiselle

Oi­keus­mi­nis­te­riön muis­tio: Kirje- tai net­ti­ää­nes­tys eivät rat­kai­su ko­ro­na­eris­tet­ty­jen on­gel­maan – muis­tios­sa pe­rus­tel­laan syitä vaalien siir­tä­mi­sel­le

15:20 6
Oulun poliisilaitokselta kehut kansalaisille: ”Autoilijat hienosti malttoivat ajaa jonossa” – Poliisi joutui itse pysähtymään kaupan katolta pölisevän lumen vuoksi

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­ta kehut kan­sa­lai­sil­le: ”Au­toi­li­jat hie­nos­ti malt­toi­vat ajaa jo­nos­sa” – Poliisi joutui itse py­säh­ty­mään kaupan katolta pö­li­se­vän lumen vuoksi

16:43 1
Linja-auto törmäsi henkilöauton kylkeen Haukiputaalla

Linja-auto törmäsi henkilöauton kylkeen Haukiputaalla

15:56 2
THL: Suomessa todettu 511 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on kahdeksan

THL: Suo­mes­sa todettu 511 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on kah­dek­san

11:59 31
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.