Mannerin ketjulottokone arpoi uudet numerot runkosarjan viimeiseen kotipeliin – Muhokselta lähtöisin oleva Tuppurainen pelaa pitkän JYP-uransa toiseksi viimeisen pelin Raksilassa
Tilaajille

Man­ne­rin ket­ju­lot­to­ko­ne arpoi uudet numerot run­ko­sar­jan vii­mei­seen ko­ti­pe­liin – Mu­hok­sel­ta läh­töi­sin oleva Tup­pu­rai­nen pelaa pitkän JYP-uran­sa toi­sek­si vii­mei­sen pelin Rak­si­las­sa

12:40 2
THL: Suomessa 446 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä kasvoi seitsemällä

THL: Suo­mes­sa 446 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi seit­se­mäl­lä

12:04 4
Drooniparvi tulee töihin Oulun Satamaan helpottamaan laivojen saapumista satamaan – sataman hektiset hetket otetaan haltuun digikaksosella
Tilaajille

Droo­ni­par­vi tulee töihin Oulun Sa­ta­maan hel­pot­ta­maan lai­vo­jen saa­pu­mis­ta sa­ta­maan – sataman hek­ti­set hetket otetaan haltuun di­gi­kak­so­sel­la

06:00 8
Yksi aikakausi lähestyy vääjäämättä päätöstään, ja siksi prinssi Philipin kuolema on muutakin kuin puolison poismeno

Yksi ai­ka­kau­si lä­hes­tyy vää­jää­mät­tä pää­tös­tään, ja siksi prinssi Phi­li­pin kuolema on muu­ta­kin kuin puo­li­son pois­me­no

13:08
Kailatec Oy:n menestyksen salaisuus on asiantuntevat myyjät – ”Kun työ on mieluista, myös kouluttautumiseen on motivaatiota”
Mainos Kailatec

Kai­la­tec Oy:n me­nes­tyk­sen sa­lai­suus on asian­tun­te­vat myyjät – ”Kun työ on mie­luis­ta, myös kou­lut­tau­tu­mi­seen on mo­ti­vaa­tio­ta”

09.04.2021 06:00
Kotoisaa ja kutsuvaa – intohimoinen sisustaja Anu Ahtola ei välitä kalliista asioista, mutta villiintyy kirppislöydöistä
Tilaajille

Ko­toi­saa ja kut­su­vaa – in­to­hi­moi­nen si­sus­ta­ja Anu Ahtola ei välitä kal­liis­ta asiois­ta, mutta vil­liin­tyy kirp­pis­löy­döis­tä

07:00 2
Kerro meille: Mitä ravintoloita Oulusta vielä puuttuu?

Kerro meille: Mitä ra­vin­to­loi­ta Oulusta vielä puut­tuu?

09.04.2021 11:16 505
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön
Tilaajille

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

08:00 9
Uusimmat
Yksi aikakausi lähestyy vääjäämättä päätöstään, ja siksi prinssi Philipin kuolema on muutakin kuin puolison poismeno

Yksi ai­ka­kau­si lä­hes­tyy vää­jää­mät­tä pää­tös­tään, ja siksi prinssi Phi­li­pin kuolema on muu­ta­kin kuin puo­li­son pois­me­no

13:08
Autoilija suistui tieltä Haapavedellä – vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Au­toi­li­ja suistui tieltä Haa­pa­ve­del­lä – va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

12:59
Mannerin ketjulottokone arpoi uudet numerot runkosarjan viimeiseen kotipeliin – Muhokselta lähtöisin oleva Tuppurainen pelaa pitkän JYP-uransa toiseksi viimeisen pelin Raksilassa

Man­ne­rin ket­ju­lot­to­ko­ne arpoi uudet numerot run­ko­sar­jan vii­mei­seen ko­ti­pe­liin – Mu­hok­sel­ta läh­töi­sin oleva Tup­pu­rai­nen pelaa pitkän JYP-uran­sa toi­sek­si vii­mei­sen pelin Rak­si­las­sa

12:40 2
Tilaajille
THL: Suomessa 446 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä kasvoi seitsemällä

THL: Suo­mes­sa 446 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi seit­se­mäl­lä

12:04 4
Demokraatti: Sipilä kiistää vaikuttaneensa turvallisuuspäällikkö Savolan irtisanomiseen

De­mok­raat­ti: Sipilä kiistää vai­kut­ta­neen­sa tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Savolan ir­ti­sa­no­mi­seen

11:21 14
Vihiluodon Kalan muutto Liminkaan sai lopullisen sinettinsä toimitusjohtajan Göteborgin matkalla – ”Mietin, että miksi mekin ei voitaisi keskellä peltoa menestyä?”
Mainos Limingan kunta

Vi­hi­luo­don Kalan muutto Li­min­kaan sai lo­pul­li­sen si­net­tin­sä toi­mi­tus­joh­ta­jan Gö­te­bor­gin mat­kal­la – ”Mie­tin, että miksi mekin ei voi­tai­si kes­kel­lä peltoa me­nes­tyä?”

05.04.2021 06:00
Huonesuon kasvatti Arttu Ruotsalainen debytoi NHL:ssä
Tilaajille

Huo­ne­suon kas­vat­ti Arttu Ruot­sa­lai­nen debytoi NHL:ssä

08:47 3
Huoli autoilun tulevaisuudesta askarruttaa ihmisiä. – Hyytyykö autoilu pohjoisessa?
Tilaajille
Pääkirjoitus

Huoli autoilun tulevaisuudesta askarruttaa ihmisiä. – Hyytyykö autoilu pohjoisessa?

09.04.2021 20:00 27
Totuuden tavoittelua vai ideologiaa – Länsimaisen kulttuurin itsekritiikissä piilee kaunaisuuden elementti
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Totuuden tavoittelua vai ideologiaa – Länsimaisen kulttuurin itsekritiikissä piilee kaunaisuuden elementti

07:00 16
"Tätä on odotettu" – Ravintolan lounasruoka maistui Oulussa kuukauden mittaisen sulun jälkeen, baareihin tultiin tapamaan tuttuja
Tilaajille

"Tätä on odo­tet­tu" – Ra­vin­to­lan lou­nas­ruo­ka maistui Oulussa kuu­kau­den mit­tai­sen sulun jäl­keen, baa­rei­hin tultiin ta­pa­maan tuttuja

09.04.2021 18:58 24
3 vinkkiä, joilla vältät rahanmenetyksiä asuntokauppariidoissa — asianajaja: ”Tärkein on myös helpoin”
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

3 vink­kiä, joilla vältät ra­han­me­ne­tyk­siä asun­to­kaup­pa­rii­dois­sa — asia­na­ja­ja: ”Tär­kein on myös hel­poin”

05.04.2021 06:00
Kultaunelma karkasi Kärpiltä – Maalivahti Alex Mäkelä johdatti Lukon 63 vuoden tauon jälkeen Suomen mestaruuteen
Tilaajille

Kul­ta­unel­ma karkasi Kär­pil­tä – Maa­li­vah­ti Alex Mäkelä joh­dat­ti Lukon 63 vuoden tauon jälkeen Suomen mes­ta­ruu­teen

09.04.2021 22:01 13
Kentälle sankasti satanut lumikerros estää pelaamisen – RoPSin ja Herculesin välinen harjoitusottelu siirrettiin huomiselle

Ken­täl­le san­kas­ti satanut lu­mi­ker­ros estää pe­laa­mi­sen – RoPSin ja Her­cu­le­sin välinen har­joi­tus­ot­te­lu siir­ret­tiin huo­mi­sel­le

11:37
Pohjoisen poikien näytön paikka – OLS:ssa salibandyn liigapelaajiksi kasvaneet Matias Veikkola ja Antti Suomela ovat finaalijoukkue Oilersin puolustuksen tukipilarit
Tilaajille

Poh­joi­sen poikien näytön paikka – OLS:ssa sa­li­ban­dyn lii­ga­pe­laa­jik­si kas­va­neet Matias Veik­ko­la ja Antti Suomela ovat fi­naa­li­jouk­kue Oi­ler­sin puo­lus­tuk­sen tu­ki­pi­la­rit

07:00
Toimitus suosittelee
Pudasjärvellä miehensä menettänyt ja siepatuksi tullut Lahja kertoo tarinansa, koska kokee ettei yhteiskunnan tukiverkko suojaa rikoksen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Kokenut oululaisopettaja: Ammatillisen koulutuksen uudistus epäonnistui – Samassa koulutuksessa voi saada eri tasoisen opetuksen: "On opiskelijoita, jotka eivät saavuta osaamisvaatimuksia"

Kokenut ou­lu­lai­so­pet­ta­ja: Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen uu­dis­tus epä­on­nis­tui – Samassa kou­lu­tuk­ses­sa voi saada eri ta­soi­sen ope­tuk­sen: "On opis­ke­li­joi­ta, jotka eivät saavuta osaa­mis­vaa­ti­muk­sia"

08.04.2021 06:00 25
Tilaajille
23 tarinaa sankareista – missä Kärppien vuoden 1981 Suomen mestarit ovat nyt? Yhdestä tuli Stanley Cup -voittaja, toisesta puutarhuri ja kolmannesta kirvesmies

23 tarinaa san­ka­reis­ta – missä Kärp­pien vuoden 1981 Suomen mes­ta­rit ovat nyt? Yhdestä tuli Stanley Cup -voit­ta­ja, toi­ses­ta puu­tar­hu­ri ja kol­man­nes­ta kir­ves­mies

01.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Ouluun listattu satoja kuntavaaliehdokkaita – katso päivittyvä lista Oulun kuntavaaliehdokkaista

Ouluun lis­tat­tu satoja kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta – katso päi­vit­ty­vä lista Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta

15.03.2021 06:15 34
Tilaajille
Listasimme kuuden kunnan ehdokkaat – katso päivittyvä lista Oulun seudun kuntien kuntavaaliehdokkaista

Lis­ta­sim­me kuuden kunnan eh­dok­kaat – katso päi­vit­ty­vä lista Oulun seudun kuntien kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta

12.03.2021 16:24 4
Tilaajille
Ennakoiva sydänterveys voi säästää jopa kuolemalta – ”Ihmisen pitäisi suhtautua itseensä kuin kallisarvoiseen aarteeseen”
Mainos Sydänkeskus

En­na­koi­va sy­dän­ter­veys voi säästää jopa kuo­le­mal­ta – ”Ih­mi­sen pitäisi suh­tau­tua it­seen­sä kuin kal­lis­ar­voi­seen aar­tee­seen”

09.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tuula Väyrynen

Lapset paiskataan suoraan aikuisuuteen – vanhempia pitäisi herätellä tuomaan perhe-elämään lapsen itsetuntoa vahvistavia tunnetaitoja

06:30 4
Demokraatti: Sipilä kiistää vaikuttaneensa turvallisuuspäällikkö Savolan irtisanomiseen

De­mok­raat­ti: Sipilä kiistää vai­kut­ta­neen­sa tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Savolan ir­ti­sa­no­mi­seen

11:21 14
Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen markkinoille – HUS:n Lehtonen: Kotitestit eivät ole taikatemppu koronan hallintaan
Tilaajille

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

06:30
Autoilija suistui tieltä Haapavedellä – vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Autoilija suistui tieltä Haapavedellä – vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

12:59
Moottoripyöräkorttien suosio kasvoi viime vuonna – muistathan tarkastaa moottoripyörän ennen liikenteeseen lähtöä? Näillä asiantuntijan neuvoilla keväthuolto onnistuu
Tilaajille

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

06:30
Alexander Saloranta: "Ilman pesäpallon lopettamista ja sukupuolen korjaamista en olisi tässä kertomassa kuulumisiani"
Forum24

Ale­xan­der Sa­lo­ran­ta: "Ilman pe­sä­pal­lon lo­pet­ta­mis­ta ja su­ku­puo­len kor­jaa­mis­ta en olisi tässä ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia­ni"

09.04.2021 06:30 4
Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä

Ou­lun­tul­lin lou­hos­mont­tu tar­joi­lee tal­vi­su­kel­ta­jal­le unen­omai­sen maail­man täynnä jou­lu­kuu­sia ja pol­ku­pyö­riä

08.04.2021 06:10 12
Onnikat palaavat tuhansien ihmisten työpaikka-alueelle vuosien tauon jälkeen, mutta korona lykkäsi Ruskon pilottilinjan aloituksen ensi vuoteen

Onnikat pa­laa­vat tu­han­sien ih­mis­ten työ­paik­ka-alueel­le vuosien tauon jäl­keen, mutta korona lykkäsi Ruskon pi­lot­ti­lin­jan aloi­tuk­sen ensi vuoteen

07.04.2021 06:12 20
Vaikea siitepölykausi alkamassa – allergikkojen syytä aloittaa lääkitys jo Oulussakin

Vaikea sii­te­pö­ly­kau­si al­ka­mas­sa – al­ler­gik­ko­jen syytä aloit­taa lää­ki­tys jo Ou­lus­sa­kin

06.04.2021 20:39
Kuntavaaliehdokkaaksi asettumassa eniten yrittäjiä, maaseutumaisissa kunnissa asuvia ja keskustan kannattajia – eläkeläisiä ja työttömiä vähiten

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si aset­tu­mas­sa eniten yrit­tä­jiä, maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asuvia ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jia – elä­ke­läi­siä ja työt­tö­miä vähiten

06:00 2
Oulun poliisi pysäytti useita rattijuoppoja eri puolilla kaupunkia

Oulun poliisi py­säyt­ti useita rat­ti­juop­po­ja eri puo­lil­la kau­pun­kia

08:57 4
Kainuun soten tietojärjestelmäpäivitys aiheuttaa käyttökatkon terveyspalveluihin – esimerkiksi sähköinen ajanvaraus koronatestiin tai -rokotukseen ei onnistu

Kainuun soten tietojärjestelmäpäivitys aiheuttaa käyttökatkon terveyspalveluihin – esimerkiksi sähköinen ajanvaraus koronatestiin tai -rokotukseen ei onnistu

10:25
Tehovalvonnan saldo: Oulun poliisi puuttui kymmenien tielläliikkujien toimintaan – valtakunnallisesti karut lukemat
Tilaajille

Te­ho­val­von­nan saldo: Oulun poliisi puuttui kym­me­nien tiel­lä­liik­ku­jien toi­min­taan – val­ta­kun­nal­li­ses­ti karut lukemat

09.04.2021 19:35 15
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.