Kärpät: Mikä toi yli 10 mil­joo­naa dol­la­ria tie­nan­neen Nick Ritc­hien Ouluun?

Luitko jo tämän: Kau­ko­läm­pö on Oulussa niin halpaa, että ta­lo­yh­tiö ei löy­tä­nyt maa­läm­pö­kai­vol­le edes ura­koit­si­jaa

Oulun merikylpylä: Lau­ta­kun­ta vihelsi pelin poikki, koko hanke uuteen ton­tin­luo­vu­tus­ki­saan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Päätös tuli: Allas Sea Pool Oululle ei annettu enää jatkoaikaa Kiikelin merikylpylän toteuttamiseen – hanke menee uuteen tontinluovutuskilpailuun
Tilaajille

Päätös tuli: Allas Sea Pool Oululle ei annettu enää jat­ko­ai­kaa Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­län to­teut­ta­mi­seen – hanke menee uuteen ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­luun

09:36 5
Turkulaisyhtiö rakentaa Lehdolta jääneen 300 asunnon korttelin Alppilaan– Lehto Group sinnittelee vielä vuokratalon rakentajana Oulunsalossa
Tilaajille

Tur­ku­lais­yh­tiö ra­ken­taa Leh­dol­ta jääneen 300 asunnon kort­te­lin Alp­pi­laan– Lehto Group sin­nit­te­lee vielä vuok­ra­ta­lon ra­ken­ta­ja­na Ou­lun­sa­los­sa

05:00 1
Oulun keskustaan tekeillä kerrostalo, joka aiotaan pyhittää kokonaan lyhyempiaikaiselle vuokraustoiminnalle – mutta ei Airbnb:lle
Tilaajille

Oulun kes­kus­taan te­keil­lä ker­ros­ta­lo, joka aiotaan py­hit­tää ko­ko­naan ly­hyem­pi­ai­kai­sel­le vuok­raus­toi­min­nal­le – mutta ei Airbnb:l­le

06:00 10
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi
Tilaajille

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

06:00 4
Myit vanhan talon, ostajalta tuli reklamaatio – miten toimia?  Lue vinkit
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Myit vanhan talon, os­ta­jal­ta tuli rek­la­maa­tio – miten toimia? Lue vinkit

27.11.2023 06:00
Mikä toi yli 10 miljoonaa dollaria tienanneen Nick Ritchien Kärppiin? NHL:ssä meritoitunut roikale on tarvittaessa valmis tappelemaan
Luitko jo nämä
Tilaajille

Mikä toi yli 10 mil­joo­naa dol­la­ria tie­nan­neen Nick Ritc­hien Kärp­piin? NHL:ssä me­ri­toi­tu­nut roikale on tar­vit­taes­sa valmis tap­pe­le­maan

28.11.2023 17:46 15
Poliisi: Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttää ja kahta muuta johtohenkilöä ei epäillä virkarikoksista – kuukausien esiselvitys valmistui

Po­lii­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttää ja kahta muuta joh­to­hen­ki­löä ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta – kuu­kau­sien esi­sel­vi­tys val­mis­tui

28.11.2023 13:59 15
Tilaajille
Oululainen taloyhtiö ei löytänyt edes urakoitsijaa maalämpökaivolle – Kaukolämpö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö ei löy­tä­nyt edes ura­koit­si­jaa maa­läm­pö­kai­vol­le – Kau­ko­läm­pö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

28.11.2023 05:00 68
Tilaajille
Ukrainalaisäiti ja vastasyntynyt poika pääsivät Simo Similän kotiin Kelloon – Synnytys käynnistyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Heikinharjusta

Uk­rai­na­lais­äi­ti ja vas­ta­syn­ty­nyt poika pää­si­vät Simo Similän kotiin Kelloon – Syn­ny­tys käyn­nis­tyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Hei­kin­har­jus­ta

28.11.2023 06:00 14
Tilaajille
Snellmanien pihalla tarjottiin joka päivä keittoa sadoille, kun joukoittain ihmisiä kuoli suuressa nälkäkatastrofissa – Köyhälle Oulu oli hyvä paikka
Tilaajille

Snell­ma­nien pihalla tar­jot­tiin joka päivä keittoa sa­doil­le, kun jou­koit­tain ihmisiä kuoli suu­res­sa näl­kä­ka­tast­ro­fis­sa – Köy­häl­le Oulu oli hyvä paikka

06:00 5
Koko itäraja menee kiinni Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

Koko itäraja menee kiinni Vai­nik­ka­lan rau­ta­tie­lii­ken­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

28.11.2023 18:51 73
Byrokratian ihme katoaa Virpiniemessä: Pasi Kerkkänen on mökkiläinen kodissaan, mutta vaimo saa olla pysyvä asukas samassa osoitteessa
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

By­ro­kra­tian ihme katoaa Vir­pi­nie­mes­sä: Pasi Kerk­kä­nen on mök­ki­läi­nen ko­dis­saan, mutta vaimo saa olla pysyvä asukas samassa osoit­tees­sa

26.11.2023 05:00 37
Oululainen Terttu Paaso hoiti muistisairasta puolisoaan uupumiseen asti – Häntä järkyttää Pohteen päätös vähentää ikäihmisten hoivapaikkoja kovalla kädellä

Ou­lu­lai­nen Terttu Paaso hoiti muis­ti­sai­ras­ta puo­li­soaan uu­pu­mi­seen asti – Häntä jär­kyt­tää Pohteen päätös vä­hen­tää ikä­ih­mis­ten hoi­va­paik­ko­ja kovalla kädellä

27.11.2023 05:00 77
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on Oulun lähin oikea erämaa

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on Oulun lähin oikea erämaa

26.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Oululainen Tuulia, 22, sai töitä Alkosta työkokeilun kautta
Mainos BusinessAsema

Ou­lu­lai­nen Tuulia, 22, sai töitä Alkosta työ­ko­kei­lun kautta

27.11.2023 06:00
Mikä toi yli 10 miljoonaa dollaria tienanneen Nick Ritchien Kärppiin? NHL:ssä meritoitunut roikale on tarvittaessa valmis tappelemaan
Tilaajille

Mikä toi yli 10 mil­joo­naa dol­la­ria tie­nan­neen Nick Ritc­hien Kärp­piin? NHL:ssä me­ri­toi­tu­nut roikale on tar­vit­taes­sa valmis tap­pe­le­maan

28.11.2023 17:46 15
Oulun Vihreäsaaren valtavan varastopalon syttymissyy on selviämässä – palo on voinut kyteä päiviä
Tilaajille

Oulun Vih­reä­saa­ren val­ta­van va­ras­to­pa­lon syt­ty­mis­syy on sel­viä­mäs­sä – palo on voinut kyteä päiviä

28.11.2023 15:16 4
Poliisi: Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttää ja kahta muuta johtohenkilöä ei epäillä virkarikoksista – kuukausien esiselvitys valmistui
Tilaajille

Po­lii­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttää ja kahta muuta joh­to­hen­ki­löä ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta – kuu­kau­sien esi­sel­vi­tys val­mis­tui

28.11.2023 13:59 15
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri
Huili
Tilaajille

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 05:00 19
Tajunnanräjäyttävä seksi koukutti oululaisnaisen suhteeseen, joka muuttui pian sumutukseksi ja manipuloinniksi – Psykoterapeutti kertoo, miten riippuvuudesta pääsee irti

Ta­jun­nan­rä­jäyt­tä­vä seksi kou­kut­ti ou­lu­lais­nai­sen suh­tee­seen, joka muuttui pian su­mu­tuk­sek­si ja ma­ni­pu­loin­nik­si – Psy­ko­te­ra­peut­ti kertoo, miten riip­pu­vuu­des­ta pääsee irti

25.11.2023 06:00 14
Tilaajille
Oululaisen taksiyhtiön toimitusjohtaja hämmästelee taksisovellusten halpoja kyytejä – Kaleva vertaili paikallisten taksien hintoja

Ou­lu­lai­sen tak­si­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja häm­mäs­te­lee tak­si­so­vel­lus­ten halpoja kyytejä – Kaleva ver­tai­li pai­kal­lis­ten taksien hintoja

24.11.2023 05:00 41
Tilaajille
Oululainen Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Ou­lu­lai­nen Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

25.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Jouluiset tapahtumat ja elämykset Oulussa kootusti – Katso vinkit Oulun ja Pohjolan rengastien jouluun!
Mainos Visit Oulu

Jou­lui­set ta­pah­tu­mat ja elä­myk­set Oulussa koo­tus­ti – Katso vinkit Oulun ja Poh­jo­lan ren­gas­tien jou­luun!

28.11.2023 06:01
Koronahuippu on ohitettu Pohjois-Pohjanmaalla – Sairaanhoidossa varaudutaan nyt influenssa- ja RS-virusepidemioiden kasvuun
Tilaajille

Ko­ro­na­huip­pu on ohi­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Sai­raan­hoi­dos­sa va­rau­du­taan nyt inf­luens­sa- ja RS-vi­ru­se­pi­de­mioi­den kasvuun

28.11.2023 16:06 8
Itärajalla siirryttiin väsytystaisteluun, jota Suomi ei välttämättä edes täyssulun avulla voita
Pääkirjoitus

Itärajalla siirryttiin väsytystaisteluun, jota Suomi ei välttämättä edes täyssulun avulla voita

28.11.2023 18:00 35
Turun tunnin juna vai ehjät tiet ja reitti Atlantille?
Kolumni
Olaga Oinas-Panuma

Turun tunnin juna vai ehjät tiet ja reitti Atlantille?

28.11.2023 16:00 38
Lah­jat­to­mat treenaa OSA 11: Tähän se päättyy – Radio Kalevan "urheilusarjan" päätösjaksossa ratkaistaan voittaja
Kaupallinen yhteistyö Radio Kaleva

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 11: Tähän se päättyy – Radio Kalevan "ur­hei­lu­sar­jan" pää­tös­jak­sos­sa rat­kais­taan voit­ta­ja

27.11.2023 09:30
Lämäri: Kärppien puolustaja Joel Olkkonen myöntää, etteivät viikot kokoonpanon ulkopuolella olleet helppoja – "Ihan rehellisesti sanottuna, on se ollut raskasta”

Lämäri: Kärp­pien puo­lus­ta­ja Joel Olk­ko­nen myön­tää, ett­ei­vät viikot ko­koon­pa­non ul­ko­puo­lel­la olleet help­po­ja – "Ihan re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na, on se ollut ras­kas­ta”

24.11.2023 12:30 13
Japanilaispariskunta perusti Ouluun maailman pohjoisimman ramen-ravintolan

Japanilaispariskunta perusti Ouluun maailman pohjoisimman ramen-ravintolan

21.11.2023 06:00
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pirjo Koret, Marjut Nurmivuori, Pekka Fredriksson

Koulukiusaaminen on vakava asia – Oulun kaupungissa kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ovat velvollisia puuttumaan havaittuun kiusaamiseen

06:00
Oulun käräjäoikeus: Mies ja nainen ryöstivät pyörätuolissa istuvan miehen Oulussa
Tilaajille

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mies ja nainen ryös­ti­vät pyö­rä­tuo­lis­sa istuvan miehen Oulussa

28.11.2023 14:16 12
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 72
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000
Tilaajille

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 13
Asuntojen hinnat laskivat eniten Oulussa suurista kaupungeista

Asuntojen hinnat laskivat eniten Oulussa suurista kaupungeista

09:04 1
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?
Tilaajille

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

28.11.2023 14:00 5
Tuiran talviuintipaikan pukuhuone­parakin ovet ovat pysyneet säpissä alkutalven ajan – "Ihmiset ihmettelevät, mikä teknologiakaupunki Oulu oikein on"
Forum24

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­ne­pa­ra­kin ovet ovat py­sy­neet säpissä al­ku­tal­ven ajan – "Ih­mi­set ih­met­te­le­vät, mikä tek­no­lo­gia­kau­pun­ki Oulu oikein on"

06:04 6
Oululaiset Olavi ja Raija Jakkula ovat kolunneet Euroopan joulutoreja ahkerasti jo yli neljännesvuosisadan – "Joulu ei tulekaan, jos ei ole päässyt joulutorireissuun"

Ou­lu­lai­set Olavi ja Raija Jakkula ovat ko­lun­neet Eu­roo­pan jou­lu­to­re­ja ah­ke­ras­ti jo yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan – "Joulu ei tu­le­kaan, jos ei ole päässyt jou­lu­to­ri­reis­suun"

28.11.2023 14:54 3
Lasten ja nuorten puhelimiin Oulussa vastaavat päivystäjät ovat huomanneet keskusteluaiheiden vakavoituneen – "Puheluissa on tapahtunut selkeä muutos"

Lasten ja nuorten pu­he­li­miin Oulussa vas­taa­vat päi­vys­tä­jät ovat huo­man­neet kes­kus­te­lu­ai­hei­den va­ka­voi­tu­neen – "­Pu­he­luis­sa on ta­pah­tu­nut selkeä muutos"

27.11.2023 06:05 6
Oululainen taitoluistelija Selma Välitalo tehtailee piste-ennätyksiä ja jahtaa maajoukkuepaikkaa – "Olen paremmassa kunnossa kuin koskaan"

Ou­lu­lai­nen tai­to­luis­te­li­ja Selma Vä­li­ta­lo teh­tai­lee pis­te-en­nä­tyk­siä ja jahtaa maa­jouk­kue­paik­kaa – "Olen pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan"

26.11.2023 06:04 1
Oululainen taloyhtiö ei löytänyt edes urakoitsijaa maalämpökaivolle – Kaukolämpö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö ei löy­tä­nyt edes ura­koit­si­jaa maa­läm­pö­kai­vol­le – Kau­ko­läm­pö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

28.11.2023 05:00 68
NHL-asiantuntija Kärppien yllätyshankinnasta: ”Hyväkuntoinen Nick Ritchie on ylivoimainen pelaaja Suomen liigaan”
Tilaajille

NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

28.11.2023 06:00 47
Ukrainalaisäiti ja vastasyntynyt poika pääsivät Simo Similän kotiin Kelloon – Synnytys käynnistyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Heikinharjusta
Tilaajille

Uk­rai­na­lais­äi­ti ja vas­ta­syn­ty­nyt poika pää­si­vät Simo Similän kotiin Kelloon – Syn­ny­tys käyn­nis­tyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Hei­kin­har­jus­ta

28.11.2023 06:00 14
Pohteen tietoturvailmoitus: Osa henkilöstöstä tiiraili yksittäisen potilaan arkoja tietoja silkasta uteliaisuudesta
Tilaajille

Pohteen tie­to­tur­vail­moi­tus: Osa hen­ki­lös­tös­tä tii­rai­li yk­sit­täi­sen po­ti­laan arkoja tietoja sil­kas­ta ute­liai­suu­des­ta

28.11.2023 11:10 11
Kaleva Live: Syksyn ohjelmistossa nousuhaaveita ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­tos­sa nou­su­haa­vei­ta ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

15.06.2023 14:00 28
Kaleva Live: Niittarit yritti päästä kotikentällään takaisin voittokantaan – katso miesten salibandyn Divarin LNM–Josba -ottelu tallenteena

Kaleva Live: Niit­ta­rit yritti päästä ko­ti­ken­täl­lään ta­kai­sin voit­to­kan­taan – katso miesten sa­li­ban­dyn Divarin LNM–­Jos­ba -ottelu tal­len­tee­na

25.11.2023 22:00
Tilaajille
Kaleva Live: Tiernapoikakilpailu 150-vuotisjuhlien tunnelmissa Rotuaarin lavalla – seuraa perinteisen kisan finaalin ratkaisun hetket tallenteena täältä

Kaleva Live: Tier­na­poi­ka­kil­pai­lu 150-vuo­tis­juh­lien tun­nel­mis­sa Ro­tuaa­rin lavalla – seuraa pe­rin­tei­sen kisan fi­naa­lin rat­kai­sun hetket tal­len­tee­na täältä

26.11.2023 15:27 11
Tilaajille
Kaleva Liven viikonlopussa laulavia tiernapoikia ja liikkuvia niittomiehiä – katso sunnuntain ohjelmisto täältä

Kaleva Liven vii­kon­lo­pus­sa lau­la­via tier­na­poi­kia ja liik­ku­via niit­to­mie­hiä – katso sun­nun­tain oh­jel­mis­to täältä

22.11.2023 14:00 1
Poliisi otti kiinni miehen epäiltynä tapon yrityksestä Iissä – uhria lyöty päähän astalolla

Poliisi otti kiinni miehen epäil­ty­nä tapon yri­tyk­ses­tä Iissä – uhria lyöty päähän as­ta­lol­la

28.11.2023 09:17
Kuopio Tanssii ja Soin uusi taiteellinen johtaja tulee Ruotsista – Kenneth Kvarnström tarttuu ruoriin kesällä 2025
Tilaajille

Kuopio Tanssii ja Soin uusi taiteellinen johtaja tulee Ruotsista – Kenneth Kvarnström tarttuu ruoriin kesällä 2025

28.11.2023 12:50
Ruotsalainen poptähti Zara Larsson Qstockiin – Festivaali julkisti ensimmäiset esiintyjät

Ruot­sa­lai­nen pop­täh­ti Zara Larsson Qstoc­kiin – ­Fes­ti­vaa­li jul­kis­ti en­sim­mäi­set esiin­ty­jät

28.11.2023 09:59 23
Oulun poliisilla vilkas viikko: Sekavan miehen kotoa löytyi räjähteitä ja ase, työmaavarkaat aiheuttivat vesivahingon keskustassa

Oulun poliisilla vilkas viikko: Sekavan miehen kotoa löytyi räjähteitä ja ase, työmaavarkaat aiheuttivat vesivahingon keskustassa

28.11.2023 10:13 3
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pirjo Koret, Marjut Nurmivuori, Pekka Fredriksson

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vakava asia – Oulun kau­pun­gis­sa kaikki lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­le­vät ovat vel­vol­li­sia puut­tu­maan ha­vait­tuun kiu­saa­mi­seen

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Heikkinen

So­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on vir­ka­vas­tuu päättää asiak­kaan os­to­pal­ve­luis­ta

05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Jansa

Tais­te­lu mar­ja-alan tu­le­vai­suu­des­ta – huo­noim­mas­sa ta­pauk­ses­sa in­ves­toin­ti­avus­tuk­sil­la ra­ken­net­tu­ja tuo­tan­to­lai­tok­sia jää toi­met­to­mik­si ja marjat metsään

05:30
Saimi Korkiakangas, 19, puhuu niin vakuuttavasti Oulun murretta, että sai tv-tuotannolta erityistehtävän – Paikalliset nuoret avustavat kiusaajina uudessa rikossarjassa
Tilaajille

Saimi Kor­kia­kan­gas, 19, puhuu niin va­kuut­ta­vas­ti Oulun mur­ret­ta, että sai tv-tuo­tan­nol­ta eri­tyis­teh­tä­vän – Pai­kal­li­set nuoret avus­ta­vat kiu­saa­ji­na uudessa ri­kos­sar­jas­sa

28.11.2023 06:00 1
Kansanmurhia, etnisiä puhdistuksia, kidutusta ja silmitöntä väkivaltaa todistetaan aina uudestaan – Mutta millaiset ihmiset ovat valtion näkökulmasta auttamisen arvoisia?
Tilaajille
Essee
Noora Vaarala

Kansanmurhia, etnisiä puhdistuksia, kidutusta ja silmitöntä väkivaltaa todistetaan aina uudestaan – Mutta millaiset ihmiset ovat valtion näkökulmasta auttamisen arvoisia?

24.11.2023 15:30 10
Kärppien tuoreelle hankinnalle Nick Ritchielle voi hakea historiasta vertailupohjan Oulussa 40 vuotta sitten ihastuttaneesta Bob Milleristä
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Kärppien tuoreelle hankinnalle Nick Ritchielle voi hakea historiasta vertailupohjan Oulussa 40 vuotta sitten ihastuttaneesta Bob Milleristä

28.11.2023 16:15 15
Tarkempaa tietoa Oulun keskustan säästä: Kaukovainion uusi säähavaintoasema aloitti mittaukset
Tilaajille

Tar­kem­paa tietoa Oulun kes­kus­tan säästä: Kau­ko­vai­nion uusi sää­ha­vain­to­ase­ma aloitti mit­tauk­set

28.11.2023 06:00 5