THL: Suomessa rekisteröity 645 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 26 uutta tartuntaa joista 21 Oulussa

THL: Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty 645 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 26 uutta tar­tun­taa joista 21 Oulussa

12:01 2
Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tunturiviihde Oy aloittaa yt-neuvottelut – "Ravintola-ala ei voi siirtyä kotiin etätöihin nauttimaan kuukausipalkkaa ja huutelemaan muulle maailmalle ruudun takaa"
Tilaajille

Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tun­tu­ri­viih­de Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – "Ra­vin­to­la-ala ei voi siirtyä kotiin etä­töi­hin naut­ti­maan kuu­kau­si­palk­kaa ja huu­te­le­maan muulle maail­mal­le ruudun takaa"

11:25 5
Valheelliset väittämät koronarokotteista nostavat päätään – Suojelupoliisin mukaan järjestelmällistä kampanjointia ei kuitenkaan ole havaittu

Val­heel­li­set väit­tä­mät ko­ro­na­ro­kot­teis­ta nos­ta­vat päätään – Suo­je­lu­po­lii­sin mukaan jär­jes­tel­mäl­lis­tä kam­pan­join­tia ei kui­ten­kaan ole ha­vait­tu

09:15 10
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys
Tilaajille

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

11:28 4
Pohjoisen ääni paremmin esille: Kalevalle ja Lapin Kansalle yhteinen toimittajaryhmä

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

07:00 3
Oululaisille ravintoloille koronasulku on kova paikka – "Musertavia uutisia, häkeltynyt tunnelma"
Sulkutila
Tilaajille

Ou­lu­lai­sil­le ra­vin­to­loil­le ko­ro­na­sul­ku on kova paikka – "Mu­ser­ta­via uu­ti­sia, hä­kel­ty­nyt tun­nel­ma"

25.02.2021 17:00 48
Avi päättää perjantaina siirrytäänkö Pohjois-Pohjanmaalla kuuden hengen kokoontumisrajoitukseen – muista  toimenpiteistä päättävät kiihtymisvaiheessa olevien alueiden kunnat

Avi päättää per­jan­tai­na siir­ry­tään­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­seen – muista toi­men­pi­teis­tä päät­tä­vät kiih­ty­mis­vai­hees­sa olevien aluei­den kunnat

25.02.2021 15:23 17
Tilaajille
Kuinka kauan vielä pitää jaksaa rajoituksia? – Marinilta ei tullut selvää vastausta, mutta joukossa oli myös positiivinen viesti

Kuinka kauan vielä pitää jaksaa ra­joi­tuk­sia? – Ma­ri­nil­ta ei tullut selvää vas­taus­ta, mutta jou­kos­sa oli myös po­si­tii­vi­nen viesti

25.02.2021 12:44 10
Tilaajille
Suomeen kolmen viikon sulkutila: Toinen aste ja yläluokat etäopetukseen, ravintolat kiinni – ”On jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole”

Suomeen kolmen viikon sul­ku­ti­la: Toinen aste ja ylä­luo­kat etäo­pe­tuk­seen, ra­vin­to­lat kiinni – ”On jak­set­ta­va, koska vaih­to­eh­to­ja ei ole”

25.02.2021 11:59 194
Oulusta muuttaneen pariskunnan elämä sujuu 35 neliön yksiössä, kun kirjojen takana on jemmoja ja pianoa voi soittaa kirjastossa – Sisustusarkkitehti kertoo viisi vinkkiä pieneen kotiin
Tilaajille

Oulusta muut­ta­neen pa­ris­kun­nan elämä sujuu 35 neliön yk­siös­sä, kun kir­jo­jen takana on jemmoja ja pianoa voi soittaa kir­jas­tos­sa – Si­sus­tus­ark­ki­teh­ti kertoo viisi vinkkiä pieneen kotiin

07:00 4
Autoilija taklasi suojatiellä pyöräilleen Krista-Mari Katajiston ja pakeni paikalta – Kertaa tästä, kumman pitäisi väistää risteyksessä eri tilanteissa
Tilaajille

Au­toi­li­ja taklasi suo­ja­tiel­lä pyö­räil­leen Kris­ta-Ma­ri Ka­ta­jis­ton ja pakeni pai­kal­ta – Kertaa tästä, kumman pitäisi väistää ris­teyk­ses­sä eri ti­lan­teis­sa

07:00 15
Uusimmat
THL: Suomessa rekisteröity 645 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 26 uutta tartuntaa joista 21 Oulussa

THL: Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty 645 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 26 uutta tar­tun­taa joista 21 Oulussa

12:01 2
Iijoessa noussut hyydetulva uhkaa kesämökkejä Pudasjärven itäpuolella, palomestari kehottaa tarkistamaan alueella olevien mökkien ja muun omaisuuden tilanteen

Ii­joes­sa noussut hyy­de­tul­va uhkaa ke­sä­mök­ke­jä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa tar­kis­ta­maan alueel­la olevien mökkien ja muun omai­suu­den ti­lan­teen

11:47
Henkilöauto lähti hallinnasta ja kärsi vaurioita Kuusamontiellä Oulussa, yksi kaista oli hetken suljettuna Hönttämäen ja Ruskon liittymien välillä

Hen­ki­lö­au­to lähti hal­lin­nas­ta ja kärsi vau­rioi­ta Kuu­sa­mon­tiel­lä Ou­lus­sa, yksi kaista oli hetken sul­jet­tu­na Hönt­tä­mäen ja Ruskon liit­ty­mien välillä

11:31
Näin löydät Vaarojen meren ja Tychon  - Tähtitieteellinen yhdistys haastaa etsimään sata kohdetta taivaalta

Näin löydät Vaa­ro­jen meren ja Tychon - Täh­ti­tie­teel­li­nen yh­dis­tys haastaa et­si­mään sata koh­det­ta tai­vaal­ta

11:00
Tilaajille
Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tunturiviihde Oy aloittaa yt-neuvottelut – "Ravintola-ala ei voi siirtyä kotiin etätöihin nauttimaan kuukausipalkkaa ja huutelemaan muulle maailmalle ruudun takaa"

Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tun­tu­ri­viih­de Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – "Ra­vin­to­la-ala ei voi siirtyä kotiin etä­töi­hin naut­ti­maan kuu­kau­si­palk­kaa ja huu­te­le­maan muulle maail­mal­le ruudun takaa"

11:25 5
Tilaajille
SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannalla koronavirustartunta

SDP:n kan­san­edus­ta­ja Ee­va-Jo­han­na Elo­ran­nal­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

10:54
Miia ja Valtteri löysivät ammatit metsästä ja maalta: ”Isot koneet kiinnostavat.”
Mainos OSAO

Miia ja Valt­te­ri löy­si­vät ammatit met­säs­tä ja maalta: ”Isot koneet kiin­nos­ta­vat.”

22.02.2021 06:00
Iijoessa noussut hyydetulva uhkaa kesämökkejä Pudasjärven itäpuolella, palomestari kehottaa tarkistamaan alueella olevien mökkien ja muun omaisuuden tilanteen

Ii­joes­sa noussut hyy­de­tul­va uhkaa ke­sä­mök­ke­jä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa tar­kis­ta­maan alueel­la olevien mökkien ja muun omai­suu­den ti­lan­teen

11:47
Omistajanvaihdos kannattaa hoitaa ajoissa – muutos ryydittää usein kasvua
Tilaajille
Pääkirjoitus

Omistajanvaihdos kannattaa hoitaa ajoissa – muutos ryydittää usein kasvua

26.02.2021 20:00
Faktojen ja mielipiteiden sekamelska tuottaa tuskallisia havaintoja
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Faktojen ja mielipiteiden sekamelska tuottaa tuskallisia havaintoja

06:00
Kemin sellutehtaalle ajetaan puuta Etelä-Pohjanmaata myöten – 9 puutavarajunaa ja 180 puutavararekkaa vuorokaudessa
Tilaajille

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

07:00 8
TE-palvelut toimii vahvasti työnantajan ja yrittäjän tukena
Mainos te-palvelut

TE-pal­ve­lut toimii vah­vas­ti työn­an­ta­jan ja yrit­tä­jän tukena

22.02.2021 06:00
Hiihdon MM-kisat käynnissä Saksan Oberstdorfissa – katso täältä MM-kisojen ohjelma

Hiihdon MM-ki­sat käyn­nis­sä Saksan Oberst­dor­fis­sa – katso täältä MM-ki­so­jen ohjelma

25.02.2021 07:00 1
Henkilöauto lähti hallinnasta ja kärsi vaurioita Kuusamontiellä Oulussa, yksi kaista oli hetken suljettuna Hönttämäen ja Ruskon liittymien välillä

Hen­ki­lö­au­to lähti hal­lin­nas­ta ja kärsi vau­rioi­ta Kuu­sa­mon­tiel­lä Ou­lus­sa, yksi kaista oli hetken sul­jet­tu­na Hönt­tä­mäen ja Ruskon liit­ty­mien välillä

11:31
Iltalehti: Kansanedustaja Ano Turtiaiselle potkut perussuomalaisista – "Vahingoittanut puoluetta"

Il­ta­leh­ti: Kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­sel­le potkut pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta – "Va­hin­goit­ta­nut puo­luet­ta"

10:38 1
Toimitus suosittelee
Laitonta lempeä, murhia ja petoksia – Oulun seudun oppaiden uusi kävelykierros valottaa Pohjolan valkean kaupungin pimeää puolta sukeltamalla sen synkkään rikoshistoriaan

Lai­ton­ta lempeä, murhia ja pe­tok­sia – Oulun seudun op­pai­den uusi kä­ve­ly­kier­ros va­lot­taa Poh­jo­lan valkean kau­pun­gin pimeää puolta su­kel­ta­mal­la sen synk­kään ri­kos­his­to­riaan

20.02.2021 17:00 2
Tilaajille
Ennennäkemätön turistiryntäys Hailuotoon herätti yrittäjät toimimaan – "Asiakkaita oli yhtä paljon kuin parhaimpana kesälauantaina"

En­nen­nä­ke­mä­tön tu­ris­ti­ryn­täys Hai­luo­toon herätti yrit­tä­jät toi­mi­maan – "A­siak­kai­ta oli yhtä paljon kuin par­haim­pa­na ke­sä­lauan­tai­na"

22.02.2021 11:17 27
Tilaajille
Tee sudokuja ja ristikoita Kalevan sivuilla

Tee su­do­ku­ja ja ris­ti­koi­ta Kalevan si­vuil­la

17.02.2021 10:59 9
Herran kukkarossa – Jenni Kinnusen ja Tuomo Rahkon kodissa Muhoksella on urkuhuone ja kanttorin konjakkinurkkaus, mutta ei juurikaan uutena ostettuja asioita

Herran kuk­ka­ros­sa – Jenni Kin­nu­sen ja Tuomo Rahkon kodissa Mu­hok­sel­la on ur­ku­huo­ne ja kant­to­rin kon­jak­ki­nurk­kaus, mutta ei juu­ri­kaan uutena os­tet­tu­ja asioita

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaiset pelikaverit muistelevat viisikymppistä Jari Litmasta: "Ei se Francesco Totti minun kanssani tullut verryttelyssä juttelemaan"

Ou­lu­lai­set pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat vii­si­kymp­pis­tä Jari Lit­mas­ta: "Ei se Fran­ces­co Totti minun kans­sa­ni tullut ver­ryt­te­lys­sä jut­te­le­maan"

20.02.2021 09:00
Tilaajille
Jos yrityksen kirjanpito aiheuttaa harmaita hiuksia, jokin on vialla – taloushallinnon toimiala käy tällä hetkellä murrosvaihetta
Mainos Colleqium

Jos yri­tyk­sen kir­jan­pi­to ai­heut­taa har­mai­ta hiuk­sia, jokin on vialla – ta­lous­hal­lin­non toi­mi­ala käy tällä het­kel­lä mur­ros­vai­het­ta

26.02.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Riitta Jouppila

Synkistelylläkin on rajansa – tervetuloa Ouluun, kyllä täällä elämä sykkii!

08:00 1
Iivo Niskanen hyökkää MM-laduille kalju kiiltäen ja aurinkorasvaa iholla, mutta hiihtoasuaan hän ei leikkaa – "On ollut havaittavissa ihonkuorintaa"
Tilaajille

Iivo Nis­ka­nen hyökkää MM-la­duil­le kalju kiil­täen ja au­rin­ko­ras­vaa iholla, mutta hiih­to­asuaan hän ei leikkaa – "On ollut ha­vait­ta­vis­sa ihon­kuo­rin­taa"

08:00
Kärpillä jo kymppi kiikarissa – Jatkoaikapeleissä tylyä jälkeä tehnyt Kärpät jatkoi voittoputkeaan
Tilaajille

Kär­pil­lä jo kymppi kii­ka­ris­sa – Jat­ko­ai­ka­pe­leis­sä tylyä jälkeä tehnyt Kärpät jatkoi voit­to­put­keaan

26.02.2021 21:41 1
Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön
Mainos Oamk

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen YAMK-tut­kin­to avasi ovet unel­mien työhön

23.02.2021 06:00
Kansallisen jääkiekkoliiton pomo epäiltynä surmasta, kulkee vapaana – Valko-Venäjän oppositiojohtaja: "Fasel halusi kerätä pisteitä Lukashenkon ystävänä"
Tilaajille

Kan­sal­li­sen jää­kiek­ko­lii­ton pomo epäil­ty­nä sur­mas­ta, kulkee vapaana – Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­joh­ta­ja: "Fasel halusi kerätä pis­tei­tä Lu­kas­hen­kon ys­tä­vä­nä"

06:30 1
Johanna Pakonen lähti haastamaan itseään tänään starttaavaan Selviytyjät-ohjelmaan ­– haasteita on riittänyt myös siviilielämässä
Forum24

Johanna Pakonen lähti haas­ta­maan itseään tänään start­taa­vaan Sel­viy­ty­jät-oh­jel­maan – haas­tei­ta on riit­tä­nyt myös si­vii­li­elä­mäs­sä

06:20
Brassimimmi sai Mika Rännälin jämähtämään 22 vuodeksi New Yorkiin – nyt pianisti on palannut juurilleen ja ottaa Oulunsalo Soin ohjakset

Bras­si­mim­mi sai Mika Rän­nä­lin jä­mäh­tä­mään 22 vuo­dek­si New Yorkiin – nyt pia­nis­ti on pa­lan­nut juu­ril­leen ja ottaa Ou­lun­sa­lo Soin oh­jak­set

26.02.2021 06:08 2
Kokoomus haluaa veturiksi – "On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen"

Ko­koo­mus haluaa ve­tu­rik­si – "On pu­hut­tu, että olisi han­ka­laa löytää eh­dok­kai­ta, mutta meidän ko­ke­muk­sem­me on toi­sen­lai­nen"

25.02.2021 06:12 12
Hammashoidon henkilökuntaa Oulussa lauantaitöihin – menee noin vuosi, että hoitotakuu taas toteutuu

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 11
"Olemme varmoja voitostamme ja valmiita ottamaan hallitusvastuun" – Valko-Venäjän protestijohtaja Pavel Latushko kertoo isossa LM-haastattelussa suunnitelmista erottaa diktaattori
Tilaajille

"Olemme varmoja voi­tos­tam­me ja val­mii­ta ot­ta­maan hal­li­tus­vas­tuun" – Val­ko-Ve­nä­jän pro­tes­ti­joh­ta­ja Pavel La­tush­ko kertoo isossa LM-haas­tat­te­lus­sa suun­ni­tel­mis­ta erottaa dik­taat­to­ri

06:30
Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käytettyjä asuntoja on myynnissä niin vähän, että hyvistä kohteista on maksettu hintapyyntöä enemmän
Tilaajille

Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käy­tet­ty­jä asun­to­ja on myyn­nis­sä niin vähän, että hyvistä koh­teis­ta on mak­set­tu hin­ta­pyyn­töä enemmän

24.02.2021 19:00 29
Näin löydät Vaarojen meren ja Tychon  - Tähtitieteellinen yhdistys haastaa etsimään sata kohdetta taivaalta
Tilaajille

Näin löydät Vaarojen meren ja Tychon - Tähtitieteellinen yhdistys haastaa etsimään sata kohdetta taivaalta

11:00
Moni suomalainen kantaa tietämättään geenivirhettä, joka on kehitysvammaan johtavan sairauden takana – Mitä tehdä, jos dna-testissä paljastuu Sallan tauti?
Tilaajille

Moni suo­ma­lai­nen kantaa tie­tä­mät­tään gee­ni­vir­het­tä, joka on ke­hi­tys­vam­maan joh­ta­van sai­rau­den takana – Mitä tehdä, jos dna-tes­tis­sä pal­jas­tuu Sallan tauti?

08:00
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.