Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Valta on Suomessa vaihtunut: Stubb antoi juhlallisen vakuutuksen ja lupasi pitää huolen, että Suomessa säilyy rauha

Valta on Suo­mes­sa vaih­tu­nut: Stubb antoi juh­lal­li­sen va­kuu­tuk­sen ja lupasi pitää huolen, että Suo­mes­sa säilyy rauha

14:55 10
Ari Alatossava hakee Oulun kaupunginjohtajaksi: Kokee, että näytöt on annettu
Tilaajille

Ari Ala­tos­sa­va hakee Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si: Kokee, että näytöt on annettu

10:14 19
Oulun teatteri teki osakeyhtiöhistoriansa parhaan lipunmyyntituloksen

Oulun teat­te­ri teki osa­ke­yh­tiö­his­to­rian­sa parhaan li­pun­myyn­ti­tu­lok­sen

11:55 7
Oululaistutkimus: Köyhillä alueilla asuu ihmisiä, jotka tarvitsevat jatkuvasti ambulanssia – "Nämä asiakkaat pitäisi tunnistaa ja tehdä interventioita"
Tilaajille

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Köy­hil­lä alueil­la asuu ih­mi­siä, jotka tar­vit­se­vat jat­ku­vas­ti am­bu­lans­sia – "Nämä asiak­kaat pitäisi tun­nis­taa ja tehdä in­ter­ven­tioi­ta"

05:00 20
Kiinteistönvälitys Alku LKV tuntee Oulun sekä lähiympäristön asuntoalueet ja välittää sekä vanhoja että uusia asuntoja
Mainos Alku LKV

Kiin­teis­tön­vä­li­tys Alku LKV tuntee Oulun sekä lä­hi­ym­pä­ris­tön asun­to­alueet ja vä­lit­tää sekä vanhoja että uusia asun­to­ja

29.02.2024 06:00
Oulun alueen jääkiekon juniorijoukkueet palaavat pelaamaan omien logojensa alla – "Ei ole kenenkään etu, että tappelemme keskenämme samoista pelaajista"
Luitko jo nämä
Tilaajille

Oulun alueen jää­kie­kon ju­nio­ri­jouk­kueet pa­laa­vat pe­laa­maan omien lo­go­jen­sa alla – "Ei ole ke­nen­kään etu, että tap­pe­lem­me kes­ke­näm­me sa­mois­ta pe­laa­jis­ta"

29.02.2024 13:30 21
Lisukkeet olivat pettymys, mutta muuten Valkean uusi ketjuravintola nostaa kebabin uudelle tasolle Oulussa

Li­suk­keet olivat pet­ty­mys, mutta muuten Valkean uusi ket­ju­ra­vin­to­la nostaa kebabin uudelle tasolle Oulussa

29.02.2024 17:00 21
Tilaajille
Frozen People järjestetään Nallikarissa kelioloja uhmaten – Lauantaina ilmaiskeikalla muun muassa Nelli Milan

Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa ke­li­olo­ja uhmaten – Lauan­tai­na il­mais­kei­kal­la muun muassa Nelli Milan

29.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Oululaisen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynttilää – Hän poisti syntymäpäivänsä Facebookista, joka sekoili karkauspäivän kanssa

Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää – Hän poisti syn­ty­mä­päi­vän­sä Fa­ce­boo­kis­ta, joka sekoili kar­kaus­päi­vän kanssa

29.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Poliisi: Rikosnimikkeet lievenivät Toppilasta kuolleena löydetyn miehen jutussa

Po­lii­si: Ri­kos­ni­mik­keet lie­ve­ni­vät Top­pi­las­ta kuol­lee­na löy­de­tyn miehen jutussa

12:11
Oulun käräjäoikeus hylkäsi Junes Lokan syytteen rahankeräysrikoksesta
Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi Junes Lokan syyt­teen ra­han­ke­räys­ri­kok­ses­ta

13:06
Rantakadun tulipalot uhkasivat taas rakennuksia, joiden puolesta oululaiset taistelivat vuosikymmeniä
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

28.02.2024 17:00 15
Naton harjoitus tuo Tunturi-Lappiin ennen näkemättömät ruuhkat – Vilkkain päivä on lauantai, joka on myös hiihtolomalaisten vaihtopäivä

Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat – Vilk­kain päivä on lauan­tai, joka on myös hiih­to­lo­ma­lais­ten vaih­to­päi­vä

28.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Pariskunta oli juuri tullut saunasta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyttävät tulipalon jäljet Oulun Rantakadulla

Pa­ris­kun­ta oli juuri tullut sau­nas­ta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

27.02.2024 11:44 12
Tilaajille
Hailuotolaisella Juha Topilla on taitoja, joiden vuoksi elokuva- ja tv-sarjojen tuotannot soittavat hänelle

Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va- ja tv-sar­jo­jen tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

27.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Mikä tekee 650-vuotiaasta Iistä hyvän paikan elää?
Mainos Iin kunta

Mikä tekee 650-vuo­tiaas­ta Iistä hyvän paikan elää?

27.02.2024 08:00
Suomessa talvi oli kylmin 13 vuoteen – lunta tuli etenkin helmikuussa runsaasti, hanget ovat paikoin yli metrisiä

Suo­mes­sa talvi oli kylmin 13 vuoteen – lunta tuli etenkin hel­mi­kuus­sa run­saas­ti, hanget ovat paikoin yli met­ri­siä

12:54 7
Kiiminkiläisprofessori varoittaa riskeistä, kun vetytalous käynnistyy kovalla kiireellä – "En usko, että markkinatalous tätä oikeudenmukaisesti tekee"
Tilaajille

Kii­min­ki­läis­pro­fes­so­ri va­roit­taa ris­keis­tä, kun ve­ty­ta­lous käyn­nis­tyy kovalla kii­reel­lä – "En usko, että mark­ki­na­ta­lous tätä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti tekee"

06:00 14
Lapin lennoston Hornetit osallistuvat isoon harjoitukseen Oulunsalosta – Rovaniemen kiitotiessä vaurioita

Lapin len­nos­ton Hor­ne­tit osal­lis­tu­vat isoon har­joi­tuk­seen Ou­lun­sa­los­ta – Ro­va­nie­men kii­to­ties­sä vau­rioi­ta

11:43 2
Oululainen Risto Hoikkaniemi vastasi puheluun, joka johti konkurssiin ja miljoonavelkoihin – ”Olisi pitänyt suostua kiristykseen”
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin – ”Olisi pitänyt suostua ki­ris­tyk­seen”

24.02.2024 05:00 68
Nämä pojat kantavat Kärppiä tulevaisuudessa – Listasimme tämän hetken 13 mielenkiintoisinta nuorta pelaajaa

Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa – Lis­ta­sim­me tämän hetken 13 mie­len­kiin­toi­sin­ta nuorta pe­laa­jaa

25.02.2024 18:00 38
Tilaajille
Hierojat kohtaavat Oulussa törkeää seksuaalista häirintää – "Asiakas riisui kaikki vaatteensa ja nylkytteli"

Hie­ro­jat koh­taa­vat Oulussa törkeää sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – "A­sia­kas riisui kaikki vaat­teen­sa ja nyl­kyt­te­li"

23.02.2024 05:00 13
Tilaajille
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan – Marko Sa­vo­lai­nen sai idean uu­vut­tuaan Tin­de­riin

19.02.2024 17:00 22
Tilaajille
Suomen paras K-Supermarket järjestää juhlakahvituksen asiakkailleen – ”Ilman teitä ei olisi meitä”
Mainos K-Supermarket Toppila

Suomen paras K-Su­per­mar­ket jär­jes­tää juh­la­kah­vi­tuk­sen asiak­kail­leen – ”Ilman teitä ei olisi meitä”

28.02.2024 06:00
AC Oulun maalilta tuttu Juhani Pennanen urakoi lauantaina Tervahiihdossa 69 kilometrin matkan – "On mukava testata itseäni"
Tilaajille

AC Oulun maa­lil­ta tuttu Juhani Pen­na­nen urakoi lauan­tai­na Ter­va­hiih­dos­sa 69 ki­lo­met­rin matkan – "On mukava testata it­seä­ni"

08:00
Presidentti Alexander Stubbin kyvyt testataan kriittisissä muutoshetkissä
Pääkirjoitus

Presidentti Alexander Stubbin kyvyt testataan kriittisissä muutoshetkissä

29.02.2024 17:00 12
Jäykistääkö virka Alexander Stubbin vai karistaako Stubb virasta pönäkkyyden  pölyä?
Kolumni

Jäykistääkö virka Alexander Stubbin vai karistaako Stubb virasta pönäkkyyden pölyä?

14:00
Synkkyys syvenee ja melankolia ei lopu — Radio Kalevan Metallilouhos jatkoi lokakuussa siitä mihin syyskuussa jäätiin

Synk­kyys syvenee ja me­lan­ko­lia ei lopu — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hos jatkoi lo­ka­kuus­sa siitä mihin syys­kuus­sa jäätiin

29.02.2024 18:00
Melankolia kuuluu metallimusiikkiin — Radio Kalevan Metallilouhoksen syyskuussa synkisteltiin kunnolla

Me­lan­ko­lia kuuluu me­tal­li­mu­siik­kiin — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hok­sen syys­kuus­sa syn­kis­tel­tiin kun­nol­la

28.02.2024 14:53 1
Toisen albumin tarina alkaa muodostua pala kerrallaan — oululainen Peltokurki viikon paikallisen musiikinvieraana Radio Kalevassa

Toisen albumin tarina alkaa muodostua pala kerrallaan — oululainen Peltokurki viikon paikallisen musiikinvieraana Radio Kalevassa

27.02.2024 13:20
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kati Kettukivi

Huonosti voiva nuori on jonkun lapsi – rikosseuraamuslaitos valmentaa rikokseen syyllistyneitä nuoria rikoksettomaan elämään, myös sinulla on siinä tärkeä rooli

06:00 4
Sähköjohdon käry aiheutti savuvahinkoja liikekiinteistöön Kuusamossa
Tilaajille

Säh­kö­joh­don käry ai­heut­ti sa­vu­va­hin­ko­ja lii­ke­kiin­teis­töön Kuu­sa­mos­sa

10:46
Terrafamen tulos heikkeni viime vuonna haasteellisessa markkinaympäristössä, tuotanto toimi hyvin

Ter­ra­fa­men tulos heik­ke­ni viime vuonna haas­teel­li­ses­sa mark­ki­naym­pä­ris­tös­sä, tuo­tan­to toimi hyvin

10:20 1
Oulu Sinfonia tarjosi täyslaidallisen romantiikkaa Tuhannen ja yhden yön tarinoiden tapaan
Tilaajille

Oulu Sinfonia tarjosi täyslaidallisen romantiikkaa Tuhannen ja yhden yön tarinoiden tapaan

14:03
Kaurismäen klassikko saa ensi-iltansa Oulun teatterin suurella näyttämöllä – Ohjaajan mukaan hahmot eivät ole luusereita vaan selviytyjiä
Tilaajille

Kau­ris­mäen klas­sik­ko saa en­si-il­tan­sa Oulun teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä – Oh­jaa­jan mukaan hahmot eivät ole luu­se­rei­ta vaan sel­viy­ty­jiä

06:00
Vesidisco, muraalibongausta, umpihankihiihtoa – keräsimme hiihtolomatekemistä, josta ei tarvitse maksaa mitään
Forum24

Ve­si­dis­co, mu­raa­li­bon­gaus­ta, um­pi­han­ki­hiih­toa – ke­rä­sim­me hiih­to­lo­ma­te­ke­mis­tä, josta ei tar­vit­se maksaa mitään

06:05
Oululainen Villa Eevilä on saamassa uuden elämän – Kesäkahvilana toimineesta jugendtalosta saa tehdä ympärivuotisen kahvilan

Ou­lu­lai­nen Villa Eevilä on saa­mas­sa uuden elämän – Ke­sä­kah­vi­la­na toi­mi­nees­ta ju­gend­ta­los­ta saa tehdä ym­pä­ri­vuo­ti­sen kah­vi­lan

29.02.2024 10:06 24
Tilaajille
Kemppaisen kenkäkauppa Oulun keskustassa täyttää 100 vuotta – Timo Kemppainen on pyörittänyt yritystä yli puolet niistä

Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta – Timo Kemp­pai­nen on pyö­rit­tä­nyt yri­tys­tä yli puolet niistä

28.02.2024 06:04 13
Kirjastosta lainattu nuottivihko oli 35 vuotta hukassa, ja päätyi seinän sisään – vuodessa poistuu 44 000 nidettä, ja vain harva niistä joutuu paperinkeräykseen

Kir­jas­tos­ta lai­nat­tu nuot­ti­vih­ko oli 35 vuotta hu­kas­sa, ja päätyi seinän sisään – vuo­des­sa poistuu 44 000 ni­det­tä, ja vain harva niistä joutuu pa­pe­rin­ke­räyk­seen

24.02.2024 06:01 1
Kärpät pani HIFK:n ahtaalle – Kausi on ohi, mutta joukkue otti kehitysaskeleen
Tilaajille

Kärpät pani HIFK:n ah­taal­le – Kausi on ohi, mutta joukkue otti ke­hi­tys­as­ke­leen

29.02.2024 21:34 3
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 80
Oulussa kasvanut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"
Tilaajille

Oulussa kas­va­nut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Inst­rag­ra­mi­ni oli täynnä fes­ta­rig­la­mou­ria, mutta silti oli hirveän paska olo"

06:00
Kaleva Live: Kevättalvi tuo Kalevan tilaajille uutta nähtävää – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Ke­vät­tal­vi tuo Kalevan ti­laa­jil­le uutta näh­tä­vää – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

12.02.2024 10:50 29
Kaleva Live: Sunnuntai oli muodostelmaluistelun juhlapäivä Raksilassa – katso Oulu Synchro tallenteena täältä

Kaleva Live: Sun­nun­tai oli muo­dos­tel­ma­luis­te­lun juh­la­päi­vä Rak­si­las­sa – katso Oulu Synchro tal­len­tee­na täältä

17.02.2024 22:00
Tilaajille
"Pitkästä aikaa saadaan Raksila täyteen muodostelmaluistelijoita" – Kaleva näyttää sunnuntaina 33 joukkueen Oulu Synchron suorana lähetyksenä

"Pit­käs­tä aikaa saadaan Raksila täyteen muo­dos­tel­ma­luis­te­li­joi­ta" – Kaleva näyttää sun­nun­tai­na 33 jouk­kueen Oulu Synch­ron suorana lä­he­tyk­se­nä

14.02.2024 10:00
Kaleva Live: Reikunmäki täyttyi taas opiskelijoista, mäkeä laskettiin alas mitä erikoisimmilla vekottimilla – katso tallenne laskiaisriehasta

Kaleva Live: Rei­kun­mä­ki täyttyi taas opis­ke­li­jois­ta, mäkeä las­ket­tiin alas mitä eri­koi­sim­mil­la ve­kot­ti­mil­la – katso tal­len­ne las­kiais­rie­has­ta

13.02.2024 11:30 6
Tilaajille
Oulun alueen jääkiekon juniorijoukkueet palaavat pelaamaan omien logojensa alla – "Ei ole kenenkään etu, että tappelemme keskenämme samoista pelaajista"
Tilaajille

Oulun alueen jää­kie­kon ju­nio­ri­jouk­kueet pa­laa­vat pe­laa­maan omien lo­go­jen­sa alla – "Ei ole ke­nen­kään etu, että tap­pe­lem­me kes­ke­näm­me sa­mois­ta pe­laa­jis­ta"

29.02.2024 13:30 21
Liv Strömquistilla on asiaa rakkaudesta ja eroista – Oulun teatterin uutuuskomedia kertoo sitoutumiskammosta ja bänksien yli pääsemisestä
Tilaajille

Liv Strömquistilla on asiaa rakkaudesta ja eroista – Oulun teatterin uutuuskomedia kertoo sitoutumiskammosta ja bänksien yli pääsemisestä

06:00
Ex-kärppä Mikko Niemelä liikuttui paluustaan Raksilaan ja myönsi, että viime kauden lähtö kasvattajaseurasta tuntui kipeältä "kuin sydän olisi särkynyt"
Tilaajille

Ex-kärppä Mikko Niemelä liikuttui paluustaan Raksilaan ja myönsi, että viime kauden lähtö kasvattajaseurasta tuntui kipeältä "kuin sydän olisi särkynyt"

28.02.2024 22:14 10
Yli 10 kertaa kortitta ajanut yöllä poliisin haaviin Tuirassa, Oulun keskustassa kiinni etsintäkuulutettu

Yli 10 kertaa kortitta ajanut yöllä poliisin haaviin Tuirassa, Oulun keskustassa kiinni etsintäkuulutettu

29.02.2024 08:37
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kati Kettukivi

Huo­nos­ti voiva nuori on jonkun lapsi – ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos val­men­taa ri­kok­seen syyl­lis­ty­nei­tä nuoria ri­kok­set­to­maan elä­mään, myös sinulla on siinä tärkeä rooli

06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Hänninen

Suomeen ei synny kaksia työ­mark­ki­noi­ta

05:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pia Pyhtilä

Missä on sinun lä­hi­luon­to­si? – lä­hi­luon­non säi­ly­mi­nen ja ta­voi­tet­ta­vuus on jo­kai­sen vas­tuul­la ja vai­ku­tus­pii­ris­sä

29.02.2024 06:00 9
Vesidisco, muraalibongausta, umpihankihiihtoa – keräsimme hiihtolomatekemistä, josta ei tarvitse maksaa mitään

Ve­si­dis­co, mu­raa­li­bon­gaus­ta, um­pi­han­ki­hiih­toa – ke­rä­sim­me hiih­to­lo­ma­te­ke­mis­tä, josta ei tar­vit­se maksaa mitään

06:05
Suomen on tuettava Venäjän oppositiota – Navalnyin sukupolvi on ainoa, joka voi tehdä muutoksen
Tilaajille
Essee
Liubov Alekseeva

Suomen on tuettava Venäjän oppositiota – Navalnyin sukupolvi on ainoa, joka voi tehdä muutoksen

23.02.2024 15:30 15
Kohun keskellä oleva Iivo Niskanen haluaa kirkastaa kauden Salpausselällä ja Holmenkollenilla: "Olen hyvällä jalalla"
Tilaajille

Kohun keskellä oleva Iivo Niskanen haluaa kirkastaa kauden Salpausselällä ja Holmenkollenilla: "Olen hyvällä jalalla"

29.02.2024 20:01 2
Oulun tulipalojen tutkinnassa painava rikosnimike – "Rangaistus on lähes poikkeuksetta ehdotonta vankeutta"
Tilaajille

Oulun tu­li­pa­lo­jen tut­kin­nas­sa painava ri­kos­ni­mi­ke – "Ran­gais­tus on lähes poik­keuk­set­ta eh­do­ton­ta van­keut­ta"

29.02.2024 16:04 5