THL: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus vaihtelee alueittain – Pohjois-Pohjanmaalla eniten rokotettu ryhmä on muun maan tapaan lääkärit, vähiten rokotettu lastenhoitajia
Tilaajille

THL: Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eniten ro­ko­tet­tu ryhmä on muun maan tapaan lää­kä­rit, vähiten ro­ko­tet­tu las­ten­hoi­ta­jia

20:57 2
Oulussa on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, kaupunginsairaalan ja OYSin sairaalaepidemia rauhoittumassa

Oulussa on todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, kau­pun­gin­sai­raa­lan ja OYSin sai­raa­la­epi­de­mia rau­hoit­tu­mas­sa

17:48 14
Oulun Voimisteluseuran Laventeli-joukkueen kaudesta tuli menestys, vaikka virtuaaliset etäkisat aiheuttivatkin ainutlaatuisen haasteen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”
Tilaajille

Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ran La­ven­te­li-jouk­kueen kau­des­ta tuli me­nes­tys, vaikka vir­tuaa­li­set etä­ki­sat ai­heut­ti­vat­kin ai­nut­laa­tui­sen haas­teen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”

20:00
Ouluun palannut Kari Nenonen harmittelee kyläpolitikointia: "Oli lähdettävä, kun kaupungista tuli liian läheinen"
Tilaajille

Ouluun pa­lan­nut Kari Nenonen har­mit­te­lee ky­lä­po­li­ti­koin­tia: "Oli läh­det­tä­vä, kun kau­pun­gis­ta tuli liian lä­hei­nen"

11:41 41
Krista Pärmäkoski valitsi Unibedin – unella on iso rooli huippu-urheilijan elämässä
Mainos Unibed

Krista Pär­mä­kos­ki valitsi Uni­be­din – unella on iso rooli huip­pu-ur­hei­li­jan elä­mäs­sä

30.04.2021 06:00
Kysyimme: Miten ehdokashankinta kunnallisvaaleihin sujui Oulussa? Moni lista täynnä, hankaluuksiakin oli
Kuntavaalit 2021
Tilaajille

Ky­syim­me: Miten eh­do­kas­han­kin­ta kun­nal­lis­vaa­lei­hin sujui Ou­lus­sa? Moni lista täynnä, han­ka­luuk­sia­kin oli

13:27 3
Ouluun listattu satoja kuntavaaliehdokkaita – katso lista Oulun ehdokkaista

Ouluun lis­tat­tu satoja kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta – katso lista Oulun eh­dok­kais­ta

13:35 35
Tilaajille
EU:n elpymispaketin kaatuminen voi tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapille kymmenien miljoonien menoa sivu suun
Tilaajille

EU:n el­py­mis­pa­ke­tin kaa­tu­mi­nen voi tar­koit­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Lapille kym­me­nien mil­joo­nien menoa sivu suun

14:00 57
Tapani Blomster selvitti Pohjois-Suomen ruotusotilaiden vaiheita: "Kemin komppania oli vihoviimeinen reservi, joka myöhästyi aina"
Tilaajille

Tapani Bloms­ter sel­vit­ti Poh­jois-Suo­men ruo­tu­so­ti­lai­den vai­hei­ta: "Kemin komp­pa­nia oli vi­ho­vii­mei­nen re­ser­vi, joka myö­häs­tyi aina"

19:00 4
Uusimmat
THL: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus vaihtelee alueittain – Pohjois-Pohjanmaalla eniten rokotettu ryhmä on muun maan tapaan lääkärit, vähiten rokotettu lastenhoitajia

THL: Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eniten ro­ko­tet­tu ryhmä on muun maan tapaan lää­kä­rit, vähiten ro­ko­tet­tu las­ten­hoi­ta­jia

20:57 2
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin puo­lus­tus­yh­teis­työ tii­vis­tyy, mutta rat­kai­se­va si­tou­tu­mi­nen antaa yhä odottaa itseään

20:00 5
Tilaajille
Oulun Voimisteluseuran Laventeli-joukkueen kaudesta tuli menestys, vaikka virtuaaliset etäkisat aiheuttivatkin ainutlaatuisen haasteen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”

Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ran La­ven­te­li-jouk­kueen kau­des­ta tuli me­nes­tys, vaikka vir­tuaa­li­set etä­ki­sat ai­heut­ti­vat­kin ai­nut­laa­tui­sen haas­teen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”

20:00
Tilaajille
Tapani Blomster selvitti Pohjois-Suomen ruotusotilaiden vaiheita: "Kemin komppania oli vihoviimeinen reservi, joka myöhästyi aina"

Tapani Bloms­ter sel­vit­ti Poh­jois-Suo­men ruo­tu­so­ti­lai­den vai­hei­ta: "Kemin komp­pa­nia oli vi­ho­vii­mei­nen re­ser­vi, joka myö­häs­tyi aina"

19:00 4
Tilaajille
Suomen EU:n elpymisrahastosta saama tuki voi vielä pienentyä – "Talouskehityksen arvioidaan olevan parempaa kuin komission syyse

Suomen EU:n el­py­mis­ra­has­tos­ta saama tuki voi vielä pie­nen­tyä – "Ta­lous­ke­hi­tyk­sen ar­vioi­daan olevan pa­rem­paa kuin ko­mis­sion syyse

18:30 8
Tilaajille
Amatöörinyrkkeilyn Kink’s Cup tuo kaivattua eloa lajin kilpailukalenteriin: "Aika iso tapahtuma"

Ama­töö­ri­nyrk­kei­lyn Kink’s Cup tuo kai­vat­tua eloa lajin kil­pai­lu­ka­len­te­riin: "Aika iso ta­pah­tu­ma"

18:00
Tilaajille
Sähköpyörien hinnat nousevat kesällä jopa 20 % - Pyöräkauppiaat yllätettiin housut kintuissa: "Viimeiset edulliset erät myydään nyt"
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­rien hinnat nou­se­vat kesällä jopa 20 % - Pyö­rä­kaup­piaat yl­lä­tet­tiin housut kin­tuis­sa: "Vii­mei­set edul­li­set erät myydään nyt"

02.05.2021 06:00
Oulun koronarajoituksia puretaan hiljalleen – kirjastot, museot ja muut kulttuurilaitokset voivat avata ovensa 10. toukokuuta alkaen

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan hil­jal­leen – kir­jas­tot, museot ja muut kult­tuu­ri­lai­tok­set voivat avata ovensa 10. tou­ko­kuu­ta alkaen

14:05 10
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään

20:00 5
Miksi Lapin sota kiinnostaa elokuvantekijöitä juuri nyt?
Tilaajille
Kolumni
Anna Kilponen

Miksi Lapin sota kiinnostaa elokuvantekijöitä juuri nyt?

04.05.2021 20:00 11
Oulun uudessa vankilassa vankipaikkojen määrä lisääntyy – uusista tiloista tulossa "nykyaikaiset ja viihtyisät"
Tilaajille

Oulun uudessa van­ki­las­sa van­ki­paik­ko­jen määrä li­sään­tyy – uusista ti­lois­ta tulossa "ny­kyai­kai­set ja viih­tyi­sät"

09:00 42
Taitaja2021 nostaa valokeilaan nuoret ammattiosaajat – virtuaalitapahtuman elämyksen pääsevät kokemaan kaikki
Mainos Taitaja 2021

Taitaja2021 nostaa va­lo­kei­laan nuoret am­mat­ti­osaa­jat – vir­tuaa­li­ta­pah­tu­man elä­myk­sen pää­se­vät ko­ke­maan kaikki

02.05.2021 06:00
Jääkiekon MM-kisat 2021: Otteluohjelma – näin Suomi pelaa

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2021: Ot­te­lu­oh­jel­ma – näin Suomi pelaa

30.04.2021 10:59 9
Suomen EU:n elpymisrahastosta saama tuki voi vielä pienentyä – "Talouskehityksen arvioidaan olevan parempaa kuin komission syyse
Tilaajille

Suomen EU:n el­py­mis­ra­has­tos­ta saama tuki voi vielä pie­nen­tyä – "Ta­lous­ke­hi­tyk­sen ar­vioi­daan olevan pa­rem­paa kuin ko­mis­sion syyse

18:30 8
Äitienpäivää edeltävänä päivänä vietetään Lapsettomien lauantaita – Lapsettomuus koskettaa joka kuudetta paria
Tilaajille

Äi­tien­päi­vää edel­tä­vä­nä päivänä vie­te­tään Lap­set­to­mien lauan­tai­ta – Lap­set­to­muus kos­ket­taa joka kuu­det­ta paria

16:44
Toimitus suosittelee
Yritykset pysyneet hissun kissun Oulun yliopiston kampusasiasta - "Aika harvalla yrittäjällä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vaikutuksia sillä voisi olla"

Yri­tyk­set py­sy­neet hissun kissun Oulun yli­opis­ton kam­pus­asias­ta - "Aika har­val­la yrit­tä­jäl­lä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vai­ku­tuk­sia sillä voisi olla"

04.05.2021 07:00 75
Tilaajille
Tavallista kivisempi tie kasvatti selviytyjäksi – Pirita alkoi käyttää huumeita 13-vuotiaana, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään tasaista arkea

Ta­val­lis­ta ki­vi­sem­pi tie kas­vat­ti sel­viy­ty­jäk­si – Pirita alkoi käyttää huu­mei­ta 13-vuo­tiaa­na, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään ta­sais­ta arkea

02.05.2021 09:00 4
Tilaajille
Oulussa vaikuttanut Sulo Muuri oli huutolaispoika, loikkari, vanki ja kansanedustaja – Aatteen palon voima hämmästyttää pohjoisen kommunistien vaiheita tutkinutta Eero Karhusta

Oulussa vai­kut­ta­nut Sulo Muuri oli huu­to­lais­poi­ka, loik­ka­ri, vanki ja kan­san­edus­ta­ja – Aatteen palon voima häm­mäs­tyt­tää poh­joi­sen kom­mu­nis­tien vai­hei­ta tut­ki­nut­ta Eero Kar­hus­ta

01.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Rokotustahti ihmetyttää ja jopa vihastuttaa, mutta Oulu ei välttämättä laahaakaan pahasti jäljessä – laajat massarokotukset saattavat alkaa jo kesäkuussa

Ro­ko­tus­tah­ti ih­me­tyt­tää ja jopa vi­has­tut­taa, mutta Oulu ei vält­tä­mät­tä laa­haa­kaan pahasti jäl­jes­sä – laajat mas­sa­ro­ko­tuk­set saat­ta­vat alkaa jo ke­sä­kuus­sa

01.05.2021 06:00 34
Tilaajille
Leenan iloiset vauvauutiset olivat muuttua urapainajaiseksi – oululaista toimitusjohtajaa varoiteltiin palkkaamasta nuorta naista, mutta hän piti päänsä

Leenan iloiset vau­va­uu­ti­set olivat muuttua ura­pai­na­jai­sek­si – ou­lu­lais­ta toi­mi­tus­joh­ta­jaa va­roi­tel­tiin palk­kaa­mas­ta nuorta naista, mutta hän piti päänsä

01.05.2021 18:45 13
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Riitta Kuismanen

Yksityisautoiluko pahin saastuttaja?

08:00 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jari Pirinen

Vastustamisella ei tueta elinvoiman kasvua

07:00 14
Amatöörinyrkkeilyn Kink’s Cup tuo kaivattua eloa lajin kilpailukalenteriin: "Aika iso tapahtuma"
Tilaajille

Ama­töö­ri­nyrk­kei­lyn Kink’s Cup tuo kai­vat­tua eloa lajin kil­pai­lu­ka­len­te­riin: "Aika iso ta­pah­tu­ma"

18:00
Kerro meille: Millaisia kokemuksia sinulla on lasten päivähoidosta korona-aikana? Oletko vienyt lapsesi koronatestiin nuhaoireiden vuoksi?

Kerro meille: Mil­lai­sia ko­ke­muk­sia sinulla on lasten päi­vä­hoi­dos­ta ko­ro­na-ai­ka­na? Oletko vienyt lapsesi ko­ro­na­tes­tiin nu­ha­oi­rei­den vuoksi?

14:52
Televisiossa tänään: Beirutin poika vaatii oikeutta – Zain Al Rafeea on ilmiömäinen pakolaislapsen roolissa
Tilaajille

Televisiossa tänään: Beirutin poika vaatii oikeutta – Zain Al Rafeea on ilmiömäinen pakolaislapsen roolissa

16:21
Verottaja ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä hyvätuloisten nimien julkisuudesta – Verottajan on annettava myös aiemmin tietonsa medialta piilottaneiden nimet

Ve­rot­ta­ja ei valita hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä hy­vä­tu­lois­ten nimien jul­ki­suu­des­ta – Ve­rot­ta­jan on an­net­ta­va myös aiemmin tie­ton­sa me­dial­ta pii­lot­ta­nei­den nimet

15:35 5
Esikoululaisten kouluun tutustumisessa on vaihtelua – osa tutustuu livenä, osa joutuu tyytymään etätilaisuuteen
Forum24

Esi­kou­lu­lais­ten kouluun tu­tus­tu­mi­ses­sa on vaih­te­lua – osa tu­tus­tuu livenä, osa joutuu tyy­ty­mään etä­ti­lai­suu­teen

07:38 2
125-vuotias Ynni satsaa nyt tyttöihin – Yhdistysvanhuksen nimen muuttaminen vastaamaan tasa-arvoisempaa todellisuutta on ”mielenkiintoinen keskustelu, jota varmasti käydään”

125-vuo­tias Ynni satsaa nyt tyt­töi­hin – Yh­dis­tys­van­huk­sen nimen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan ta­sa-ar­voi­sem­paa to­del­li­suut­ta on ”mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, jota var­mas­ti käy­dään”

04.05.2021 21:12 3
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Oulu haisee kiljulta rujolla punkilla viivoitetussa sarjakuvassa – "Ilmeisesti se oli jonkinlainen jumalainen interventio", Niko-Petteri Niva miettii neljän vuoden prosessin käynnistänyttä tapahtumaa

Oulu haisee kil­jul­ta rujolla pun­kil­la vii­voi­te­tus­sa sar­ja­ku­vas­sa – "Il­mei­ses­ti se oli jon­kin­lai­nen ju­ma­lai­nen in­ter­ven­tio", Ni­ko-Pet­te­ri Niva miettii neljän vuoden pro­ses­sin käyn­nis­tä­nyt­tä ta­pah­tu­maa

01.05.2021 07:13
Maastopaloja ehkäistään jälleen palolennoilla – Pohjois-Pohjanmaalla kulkee kolme lentoreittiä
Tilaajille

Maas­to­pa­lo­ja eh­käis­tään jälleen pa­lo­len­noil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kulkee kolme len­to­reit­tiä

15:30
Kerro meille: Mikä on mieleenpainuvin äitienpäivämuistosi?

Kerro meille: Mikä on mie­leen­pai­nu­vin äi­tien­päi­vä­muis­to­si?

14:26 2
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta: EU:n elpymispakettiin osallistuminen Suomen edun mukaista

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta: EU:n elpymispakettiin osallistuminen Suomen edun mukaista

14:24 10
Norppalive on taas auki – katso, kuinka Pullervo-norppa raapii mahaansa ja nauttii elämästään

Norp­pa­li­ve on taas auki – katso, kuinka Pul­ler­vo-norp­pa raapii ma­haan­sa ja nauttii elä­mäs­tään

14:29
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.