Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Oulu on merikaupunki, mutta onko se myös merellinen? Lähdimme vesille ottamaan asiasta selvää
Tilaajille

Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

07:00 10
Maksu sujuu hyvin kännykällä lähimaksulla – yhä useampi uskaltaa kokeilla kännykkämaksua kaupan kassalla
Tilaajille

Maksu sujuu hyvin kän­ny­käl­lä lä­hi­mak­sul­la – yhä useampi us­kal­taa ko­keil­la kän­nyk­kä­mak­sua kaupan kas­sal­la

06:00 8
Vuokralainen tärveli asunnon karmeaan kuntoon Oulussa, piti jopa nuotiota saunassa – katso kuvat tuhoista, jotka toivat oikeudessa kymppitonnien laskun
Tilaajille

Vuok­ra­lai­nen tärveli asunnon kar­meaan kuntoon Ou­lus­sa, piti jopa nuo­tio­ta sau­nas­sa – katso kuvat tu­hois­ta, jotka toivat oi­keu­des­sa kymp­pi­ton­nien laskun

13.08.2022 19:13 27
Puheenaihe: Saavatko muutokset kiusaamisen kouluissa kuriin, pohtii Sunnuntaikäräjät
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Saa­vat­ko muu­tok­set kiu­saa­mi­sen kou­luis­sa kuriin, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

08:00
Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa
Tilaajille

Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa

12.08.2022 13:40
Haudatut hevoset ja muuta nimihistoriaa – Kaleva selvitti Oulun kaupunginosien syntytarinoita
Tilaajille

Hau­da­tut hevoset ja muuta ni­mi­his­to­riaa – Kaleva sel­vit­ti Oulun kau­pun­gin­osien syn­ty­ta­ri­noi­ta

13.08.2022 16:00 25
Raudanpuute on vain muotisairaus ja kuukautiskipu kuuluu asiaan, eli koetahan pärjäillä – terveydenhuollossa ei vieläkään oteta kohdullisten ihmisten kipuja vakavasti
Tilaajille
Essee
Noora Vaarala

Rau­dan­puu­te on vain muo­ti­sai­raus ja kuu­kau­tis­ki­pu kuuluu asiaan, eli koe­ta­han pär­jäil­lä – ter­vey­den­huol­los­sa ei vie­lä­kään oteta koh­dul­lis­ten ih­mis­ten kipuja va­ka­vas­ti

09:00 5
Zaporizhzhjan ydinvoimalan alueella tulitusta jälleen lauantaina, kaksi uutta viljalaivaa lähti Ukrainan satamista
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan alueel­la tu­li­tus­ta jälleen lauan­tai­na, kaksi uutta vil­ja­lai­vaa lähti Uk­rai­nan sa­ta­mis­ta

13.08.2022 18:42 7
YK:n pääsihteeri pyytää Venäjää ja Ukrainaa lopettamaan sotatoimet Zaporizhzhjan alueella

YK:n pää­sih­tee­ri pyytää Venäjää ja Uk­rai­naa lo­pet­ta­maan so­ta­toi­met Za­po­rizh­zhjan alueel­la

11.08.2022 23:12 16
Koplan kurittama KeKi notkahti pahaan aikaan – "Jokainen pohjakosketus ja vaikeampi jakso on mahdollisuus isollekin menestystarinalle"
Tilaajille

Koplan kurittama KeKi notkahti pahaan aikaan – "Jokainen pohjakosketus ja vaikeampi jakso on mahdollisuus isollekin menestystarinalle"

12.08.2022 22:38 6
Innostus nuorisoseuroihin vähenee Oulussa, mutta muualla Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan jatkuvasti uusia seurantaloja: "En tiedä, että missään muussa maakunnassa olisi tällaista buumia"
Tilaajille

In­nos­tus nuo­ri­so­seu­roi­hin vähenee Ou­lus­sa, mutta muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­ken­ne­taan jat­ku­vas­ti uusia seu­ran­ta­lo­ja: "En tiedä, että missään muussa maa­kun­nas­sa olisi täl­lais­ta buumia"

13.08.2022 20:30 2
Laura Juntunen seurasi kaksi vuotta päihderiippuvaisten ystäviensä arkea Raahessa – olisi voinut itsekin ajautua nuorena samalle polulle: "Olen ollut onnekas"
Tilaajille

Laura Jun­tu­nen seurasi kaksi vuotta päih­de­riip­pu­vais­ten ys­tä­vien­sä arkea Raa­hes­sa – olisi voinut itsekin ajautua nuorena samalle po­lul­le: "Olen ollut on­ne­kas"

13.08.2022 19:00
Analyysi: Kempeleen Kirin kausi miesten Superpesiksessä uhkaa päättyä syvään sukellukseen – joukkue on lähdössä pudotuspeleihin vain osallistumaan
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kem­pe­leen Kirin kausi miesten Su­per­pe­sik­ses­sä uhkaa päättyä syvään su­kel­luk­seen – joukkue on läh­dös­sä pu­do­tus­pe­lei­hin vain osal­lis­tu­maan

13.08.2022 18:44 8
Reippaat yli-iiläiset Malmihuhdan hillanpoimijaveljekset ovat huhkineet suolla jo sadan kilon edestä, hillarahoilla hankittiin jo motocross-pyörä – kuuntele hulvaton hyvän mielen haastattelu täältä

Reip­paat yli-ii­läi­set Mal­mi­huh­dan hil­lan­poi­mi­ja­vel­jek­set ovat huh­ki­neet suolla jo sadan kilon edestä, hil­la­ra­hoil­la han­kit­tiin jo mo­to­cross-pyö­rä – kuun­te­le hul­va­ton hyvän mielen haas­tat­te­lu täältä

04.08.2022 10:52 20
Arvio: Maalausliinoista tauluiksi ja vinyylilevyistä seinähyllyiksi – oululaistaiteilijat toteuttavat kekseliäitä muunnelmia roskasta
Tilaajille

Arvio: Maalausliinoista tauluiksi ja vinyylilevyistä seinähyllyiksi – oululaistaiteilijat toteuttavat kekseliäitä muunnelmia roskasta

13.08.2022 13:40
Antti Vikström juhli jälleen jousiammunnan Suomen mestaruutta – Hietasaaressa kisojen yleisöä ilahdutti sateisessa säässä arpajaiset
Tilaajille

Antti Vik­ström juhli jälleen jou­si­am­mun­nan Suomen mes­ta­ruut­ta – Hie­ta­saa­res­sa kisojen yleisöä ilah­dut­ti sa­tei­ses­sa säässä ar­pa­jai­set

13.08.2022 20:48 2
Mainio uutinen Suomen pelloilta – hyvät satonäkymät lisäävät huoltovarmuutta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mainio uutinen Suomen pelloilta – hyvät satonäkymät lisäävät huoltovarmuutta

12.08.2022 20:00 14
Kukaan ei saisi joutua kiusatuksi, mutta yhä liian moni joutuu
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Kukaan ei saisi joutua kiusatuksi, mutta yhä liian moni joutuu

13.08.2022 16:00 12
Qstockissakin esiintynyt oululaisbändi Aamun Kuningatar julkaisi tänään debyyttialbumin – "Monta kertaa elämässä ei käy näin, että näin hyvin nähdään samaan suuntaan"
Forum24

Qstoc­kis­sa­kin esiin­ty­nyt ou­lu­lais­bän­di Aamun Ku­nin­ga­tar jul­kai­si tänään de­byyt­ti­al­bu­min – "Monta kertaa elä­mäs­sä ei käy näin, että näin hyvin nähdään samaan suun­taan"

12.08.2022 17:05
Ensi viikolla Oulun kaivonkansiin ilmestyy kalatarroja herättelemään ohikulkijoita – "Tupakantumppeja heitetään yleisesti sadevesikaivoihin joko tietoisesti tai tietämättä"

Ensi vii­kol­la Oulun kai­von­kan­siin il­mes­tyy ka­la­tar­ro­ja he­rät­te­le­mään ohi­kul­ki­joi­ta – "Tu­pa­kan­tump­pe­ja hei­te­tään ylei­ses­ti sa­de­ve­si­kai­voi­hin joko tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tä"

12.08.2022 06:09 15
Liikuteltavan pop up -hammashoitoyksikön käyttöä laajennetaan Oulun koululaisten hammastarkatuksissa

Lii­ku­tel­ta­van pop up -ham­mas­hoi­to­yk­si­kön käyttöä laa­jen­ne­taan Oulun kou­lu­lais­ten ham­mas­tar­ka­tuk­sis­sa

11.08.2022 09:21 7
Liki 2 300 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa Oulussa tänään – eniten ekaluokkalaisia on Ritaharjun ja Hiukkavaaran kouluissa

Liki 2 300 eka­luok­ka­lais­ta aloit­taa kou­lu­tai­pa­leen­sa Oulussa tänään – eniten eka­luok­ka­lai­sia on Ri­ta­har­jun ja Hiuk­ka­vaa­ran kou­luis­sa

10.08.2022 06:03 4
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jaakko Myllyniemi

Lakiesitys rajoittaa hampunviljelyä

08:00 2
"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo eletystä elämästä" – musiikkialalla työskennelleen sinkkunaisen koti Oulussa on täynnä kerroksellisuutta
Tilaajille

"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo ele­tys­tä elä­mäs­tä" – mu­siik­ki­alal­la työs­ken­nel­leen sink­ku­nai­sen koti Oulussa on täynnä ker­rok­sel­li­suut­ta

13.08.2022 07:00 3
Suomalaisten toive vahvemmasta presidentistä toteutuu – Kaksi politiikan muutosta johtaa siihen, että presidentille tulee nykyistä enemmän päätettävää
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten toive vah­vem­mas­ta pre­si­den­tis­tä to­teu­tuu – Kaksi po­li­tii­kan muu­tos­ta johtaa siihen, että pre­si­den­til­le tulee ny­kyis­tä enemmän pää­tet­tä­vää

13.08.2022 18:30 20
Palokunta joutui keräämään mustikkaa Pohjantieltä rekan perävaunun kaaduttua Lintulassa – nostotyöstä haittaa liikenteelle useampaan otteeseen lauantaina

Pa­lo­kun­ta joutui ke­rää­mään mus­tik­kaa Poh­jan­tiel­tä rekan pe­rä­vau­nun kaa­dut­tua Lin­tu­las­sa – nos­to­työs­tä haittaa lii­ken­teel­le useam­paan ot­tee­seen lauan­tai­na

09:58 24
Puukotettu Salman Rushdie pääsi pois hengityskoneesta ja pystyy puhumaan

Puukotettu Salman Rushdie pääsi pois hengityskoneesta ja pystyy puhumaan

08:40 3
Oliko ysäri paras vuosikymmen? ”Ei”, sanoo tutkija – ­Kalevan lukijat muistavat vuosikymmenestä tyttöenergian, VHS-kasetit ja kouludiskon
Tilaajille

Oliko ysäri paras vuo­si­kym­men? ”Ei”, sanoo tutkija – Kalevan lukijat muis­ta­vat vuo­si­kym­me­nes­tä tyt­töe­ner­gian, VHS-ka­se­tit ja kou­lu­dis­kon

13.08.2022 09:00 7
Luetuimmat
Vuokralainen tärveli asunnon karmeaan kuntoon Oulussa, piti jopa nuotiota saunassa – katso kuvat tuhoista, jotka toivat oikeudessa kymppitonnien laskun

Vuokralainen tärveli asunnon karmeaan kuntoon Oulussa, piti jopa nuotiota saunassa – katso kuvat tuhoista, jotka toivat oikeudessa kymppitonnien laskun

13.08.2022 19:13 27
Tilaajille
Oulu on merikaupunki, mutta onko se myös merellinen? Lähdimme vesille ottamaan asiasta selvää

Oulu on merikaupunki, mutta onko se myös merellinen? Lähdimme vesille ottamaan asiasta selvää

07:00 10
Tilaajille
Laura Juntunen seurasi kaksi vuotta päihderiippuvaisten ystäviensä arkea Raahessa – olisi voinut itsekin ajautua nuorena samalle polulle: "Olen ollut onnekas"

Laura Juntunen seurasi kaksi vuotta päihderiippuvaisten ystäviensä arkea Raahessa – olisi voinut itsekin ajautua nuorena samalle polulle: "Olen ollut onnekas"

13.08.2022 19:00
Tilaajille
Mies löi naista puukolla riitelyn seurauksena Kemissä

Mies löi naista puukolla riitelyn seurauksena Kemissä

13.08.2022 19:20
Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa

Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa

12.08.2022 13:40
Tilaajille
Palokunta joutui keräämään mustikkaa Pohjantieltä rekan perävaunun kaaduttua Lintulassa – nostotyöstä haittaa liikenteelle useampaan otteeseen lauantaina

Palokunta joutui keräämään mustikkaa Pohjantieltä rekan perävaunun kaaduttua Lintulassa – nostotyöstä haittaa liikenteelle useampaan otteeseen lauantaina

09:58 24
KeKi:n naisilla voitokas runkosarjan päätös – karsintoihin joutuminen on silti yhä mahdollista
Tilaajille

KeKi:n nai­sil­la voi­to­kas run­ko­sar­jan päätös – kar­sin­toi­hin jou­tu­mi­nen on silti yhä mah­dol­lis­ta

13.08.2022 20:19 2
Oulun Pyrinnön Minja Kurtti voitti jännittävien vaiheiden jälkeen pituuden SM-kultaa alle 17-vuotiaiden sarjassa – ”En ole tulokseen tyytyväinen”
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Minja Kurtti voitti jän­nit­tä­vien vai­hei­den jälkeen pi­tuu­den SM-kul­taa alle 17-vuo­tiai­den sar­jas­sa – ”En ole tu­lok­seen tyy­ty­väi­nen”

13.08.2022 20:46
Kävimme katsomassa, miten yli 20 000 asukkaan kaupungin siirtäminen sujuu – Kiirunan keskustan jättimäinen muutto on nyt kriittisessä vaiheessa
Tilaajille

Kävimme kat­so­mas­sa, miten yli 20 000 asuk­kaan kau­pun­gin siir­tä­mi­nen sujuu – Kii­ru­nan kes­kus­tan jät­ti­mäi­nen muutto on nyt kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa

13.08.2022 08:00 14
Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on
Tilaajille

Nal­li­ka­ri, hiek­ka­sär­kät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

01.08.2022 10:39 15
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kaleva Live: Pikkupetojen kiekkokausi käynnistyy Virroilla, Kärpät iskee KalPan kimppuun – katso harjoitusottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Pik­ku­pe­to­jen kiek­ko­kau­si käyn­nis­tyy Vir­roil­la, Kärpät iskee KalPan kimp­puun – katso har­joi­tus­ot­te­lu tal­len­tee­na täältä

11.08.2022 19:19 10
Tilaajille
Kärpät aloittaa kauteen valmistautumisensa torstaina Virroilla KalPaa vastaan – Kaleva näyttää tilaajilleen joukkueen kaikki harjoituskauden kotipelit

Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Kaleva näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

08.08.2022 10:00 24
Kaleva Live: Midnight Sun Gamesin päätöspäivänä ratkaistiin turnauksen voittajat – katso ratkaisuhetket tallenteena

Kaleva Live: Mid­night Sun Gamesin pää­tös­päi­vä­nä rat­kais­tiin tur­nauk­sen voit­ta­jat – katso rat­kai­su­het­ket tal­len­tee­na

24.07.2022 09:00

Kaleva Live: Yöt­tö­män yön tur­nauk­sen toinen ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyi – katso tal­len­ne täältä

23.07.2022 10:00
Oululainen Unelmamuija eli Anne-Mari Alajuuma maalaa ihmisten alastonkuvista kehopositiivisia taideteoksia: "Olen vasta nyt sisäistänyt, että ei todellakaan tarvitse olla Barbie"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Unel­ma­mui­ja eli An­ne-Ma­ri Ala­juu­ma maalaa ih­mis­ten alas­ton­ku­vis­ta ke­ho­po­si­tii­vi­sia tai­de­teok­sia: "Olen vasta nyt si­säis­tä­nyt, että ei to­del­la­kaan tar­vit­se olla Barbie"

13.08.2022 12:00 5
Arvio: Sylvilaguksen teoksista löytyy aina jäniksiä, mutta niiden kautta kerrotaan hyvin inhimillisiä tarinoita
Tilaajille

Arvio: Sylvilaguksen teoksista löytyy aina jäniksiä, mutta niiden kautta kerrotaan hyvin inhimillisiä tarinoita

13.08.2022 12:55
"Täällä ei rähistä" – North of Hell -metallifestari soi perjantaina ensimmäistä kertaa aurinkoisessa Kuusisaaressa
Tilaajille

"Täällä ei rä­his­tä" – North of Hell -me­tal­li­fes­ta­ri soi per­jan­tai­na en­sim­mäis­tä kertaa au­rin­koi­ses­sa Kuu­si­saa­res­sa

12.08.2022 21:11 14
Mies löi naista puukolla riitelyn seurauksena Kemissä

Mies löi naista puukolla riitelyn seurauksena Kemissä

13.08.2022 19:20
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jaakko Myllyniemi

La­ki­esi­tys ra­joit­taa ham­pun­vil­je­lyä

08:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Silja Paavola

Van­huk­set ja hoi­ta­jat ovat taas pe­li­nap­pu­loi­na

07:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Korteniemi

Pe­las­te­taan Kainuu tuu­li­voi­ma­jy­räyk­sel­tä

07:00 4
Tilaajille
Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?

07.08.2022 09:00 2
AC Oulu sai kylmää vettä niskaansa Valkeakoskella – "Pelillisesti ja taktisesti tämä ei ollut parhaita pelejämme, mutta täytyy antaa tunnustusta myös vastustajalle"
Tilaajille

AC Oulu sai kylmää vettä niskaansa Valkeakoskella – "Pelillisesti ja taktisesti tämä ei ollut parhaita pelejämme, mutta täytyy antaa tunnustusta myös vastustajalle"

12.08.2022 22:05 12
Jutun takaa: Median verkkojärjestelmissä kalastellaan väärennetyin viestein
Tilaajille

Jutun takaa: Median verk­ko­jär­jes­tel­mis­sä ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyin vies­tein

13.08.2022 17:00