Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella
Tilaajille

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

19:05 1
Turvetuotantoalueilla palaa Siikajoella ja Siikalatvassa - voimakas tuuli ja kuivuus vaikeuttavat sammutustöitä

Tur­ve­tuo­tan­to­alueil­la palaa Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­vas­sa - voi­ma­kas tuuli ja kuivuus vai­keut­ta­vat sam­mu­tus­töi­tä

17:06 2
Vielä muutama vuosi sitten oululainen Heidi Kuusela jaksoi vain pakollisen – Nyt hän kiertää ympäri maailmaa vapaaehtoistyössä: "Masentuneena keskityin paljon itseeni, mutta nyt on aika keskittyä muihin"
Tilaajille

Vielä muutama vuosi sitten ou­lu­lai­nen Heidi Kuusela jaksoi vain pa­kol­li­sen – Nyt hän kiertää ympäri maail­maa va­paaeh­tois­työs­sä: "Ma­sen­tu­nee­na kes­ki­tyin paljon it­see­ni, mutta nyt on aika kes­kit­tyä muihin"

19:01 0
Tällainen on Kulmunin eroon johtaneen kohuvalmennuksen junaillut kehäkettu Kari Jääskeläinen – "Puren niin kauan kuin tarvitaan"

Täl­lai­nen on Kul­mu­nin eroon joh­ta­neen ko­hu­val­men­nuk­sen ju­nail­lut ke­hä­ket­tu Kari Jääs­ke­läi­nen – "Puren niin kauan kuin tar­vi­taan"

16:21 4
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei ole rokotetta
Mainos Niemi Palvelut Oy

Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ei ole ro­ko­tet­ta

05.06.2020 06:00
Oulun seutu
Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

19:05 1
Tilaajille
Vielä muutama vuosi sitten oululainen Heidi Kuusela jaksoi vain pakollisen – Nyt hän kiertää ympäri maailmaa vapaaehtoistyössä: "Masentuneena keskityin paljon itseeni, mutta nyt on aika keskittyä muihin"

Vielä muutama vuosi sitten ou­lu­lai­nen Heidi Kuusela jaksoi vain pa­kol­li­sen – Nyt hän kiertää ympäri maail­maa va­paaeh­tois­työs­sä: "Ma­sen­tu­nee­na kes­ki­tyin paljon it­see­ni, mutta nyt on aika kes­kit­tyä muihin"

19:01 0
Tilaajille
Baana alla – näin sujuu matkaa Linnanmaalta Mäntylään

Baana alla – näin sujuu matkaa Lin­nan­maal­ta Män­ty­lään

19:00 0
Tilaajille
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun

Piip­pu­muu­ra­rin polvi ei kestä tutista vä­hää­kään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen kor­keim­paan tii­li­piip­puun

19:00 0
Tilaajille
Katri Kulmuni vakuuttaa pyrkivänsä jatkokaudelle Oulun puoluekokouksessa – ”Puoluekokousväki on antanut minulle luottamuksen ja vain se voi ottaa sen minulta pois”

Katri Kulmuni va­kuut­taa pyr­ki­vän­sä jat­ko­kau­del­le Oulun puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ”Puo­lue­ko­kous­vä­ki on antanut minulle luot­ta­muk­sen ja vain se voi ottaa sen minulta pois”

15:22 8
Kaleva Live: AC Oulu–JS Hercules – katso tallenne oululaisseurojen harjoitteluottelusta

Kaleva Live: AC Oulu–JS Her­cu­les – katso tal­len­ne ou­lu­lais­seu­ro­jen har­joit­te­lu­ot­te­lus­ta

14:36 2
Tilaajille
Katri Kulmuni vakuuttaa pyrkivänsä jatkokaudelle Oulun puoluekokouksessa – ”Puoluekokousväki on antanut minulle luottamuksen ja vain se voi ottaa sen minulta pois”

Katri Kulmuni va­kuut­taa pyr­ki­vän­sä jat­ko­kau­del­le Oulun puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ”Puo­lue­ko­kous­vä­ki on antanut minulle luot­ta­muk­sen ja vain se voi ottaa sen minulta pois”

15:22 8
Oulu ja Kempele kasvaneet yhteen – Kaupunkimaisuus näkyy ja tuntuu lähellä Oulun rajaa, toisessa päässä Kempelettä voi tuntea enemmän asuvansa maalla, sanoo Linnakankaalla asuva Kristian Heberg
Tilaajille

Oulu ja Kempele kas­va­neet yhteen – Kau­pun­ki­mai­suus näkyy ja tuntuu lähellä Oulun rajaa, toi­ses­sa päässä Kem­pe­let­tä voi tuntea enemmän asu­van­sa maalla, sanoo Lin­na­kan­kaal­la asuva Kris­tian Heberg

06:00 0
Takana on poikkeuksellinen harjoituskausi – Miten koronakevät vaikuttaa kesän yleisurheilutuloksiin?
Tilaajille

Takana on poik­keuk­sel­li­nen har­joi­tus­kau­si – Miten ko­ro­na­ke­vät vai­kut­taa kesän ylei­sur­hei­lu­tu­lok­siin?

09:00 0
Kaleva Live: AC Oulu–JS Hercules – katso tallenne oululaisseurojen harjoitteluottelusta
Tilaajille

Kaleva Live: AC Oulu–JS Her­cu­les – katso tal­len­ne ou­lu­lais­seu­ro­jen har­joit­te­lu­ot­te­lus­ta

14:36 2
Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun
Tilaajille
Pääkirjoitus

Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun

05.06.2020 18:00 3
Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa -  työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus  ovat ammattikorkeakoulun painoaloja
Tilaajille
Kolumni
Ville Isoherranen

Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa - työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus ovat ammattikorkeakoulun painoaloja

12:00 1
Oululaisen nuorenparin nätti koti syntyi kierrättäen ja itse tekemällä – "Täältä löytyy myös luonnosta dyykattua tavaraa, kuten kasveja ja pariton hirven sarvi"
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen nuo­ren­pa­rin nätti koti syntyi kier­rät­täen ja itse te­ke­mäl­lä – "Täältä löytyy myös luon­nos­ta dyy­kat­tua ta­va­raa, kuten kasveja ja pariton hirven sarvi"

07:00 1
Länsimailta puuttuu kokoava tarina, mutta onko se hyvä vai huono asia?
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Länsimailta puuttuu kokoava tarina, mutta onko se hyvä vai huono asia?

11:00 0
Vielä muutama vuosi sitten oululainen Heidi Kuusela jaksoi vain pakollisen – Nyt hän kiertää ympäri maailmaa vapaaehtoistyössä: "Masentuneena keskityin paljon itseeni, mutta nyt on aika keskittyä muihin"
Tilaajille

Vielä muutama vuosi sitten ou­lu­lai­nen Heidi Kuusela jaksoi vain pa­kol­li­sen – Nyt hän kiertää ympäri maail­maa va­paaeh­tois­työs­sä: "Ma­sen­tu­nee­na kes­ki­tyin paljon it­see­ni, mutta nyt on aika kes­kit­tyä muihin"

19:01 0
Suomessa ei uusia koronakuolemia, uusia tartuntoja todettiin nyt 23 - Pohjois-Pohjanmaalla edelleen 133 tartuntaa

Suo­mes­sa ei uusia ko­ro­na­kuo­le­mia, uusia tar­tun­to­ja to­det­tiin nyt 23 - Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen 133 tar­tun­taa

18:24 1
Krista Tervo huippuvireessä heti kauden alkuun – moukari-SE nyt lähes 72 metrissä

Krista Tervo huip­pu­vi­rees­sä heti kauden alkuun – mou­ka­ri-SE nyt lähes 72 met­ris­sä

18:29 0
Toimitus suosittelee
NHL:n ykkösvaraukseksi povattu Kärppien hyökkääjä Aatu Räty haluaisi Sebastian Ahon pelinumeron – "Jos menisin pyytämään uutta numeroa NHL-varauslistauksia heilutellen, eihän huoltaja pesisi pyykkiäni enää kertaakaan"

NHL:n yk­kös­va­rauk­sek­si povattu Kärp­pien hyök­kää­jä Aatu Räty ha­luai­si Se­bas­tian Ahon pe­li­nu­me­ron – "Jos menisin pyy­tä­mään uutta numeroa NHL-va­raus­lis­tauk­sia hei­lu­tel­len, eihän huol­ta­ja pesisi pyyk­kiä­ni enää ker­taa­kaan"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

28.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:25 5
Tilaajille
Toppilan siilotalon asukas Martti Haapala on kotitalostaan ylpeä, vaikka rakentaminen koetteli hermoja ja oli viedä osakkaiden rahat: "Sekin kävi mielessä, että nostaisi kädet pystyyn ja luopuisi koko asunnosta"

Top­pi­lan sii­lo­ta­lon asukas Martti Haapala on ko­ti­ta­los­taan ylpeä, vaikka ra­ken­ta­mi­nen koet­te­li hermoja ja oli viedä osak­kai­den rahat: "Sekin kävi mie­les­sä, että nos­tai­si kädet pystyyn ja luo­pui­si koko asun­nos­ta"

24.05.2020 07:00 2
Tilaajille
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 10:07 20
Tilaajille
Pyhäjokisten Aino ja Veli-Matti Tuuttilan kymmenen vuotta sitten valmistuneeseen taloon otettiin vaikutteita sukulaiskansoilta: "Tämä on tällainen suomalais-ugrilainen talo – heimovelitalo"

Py­hä­jo­kis­ten Aino ja Ve­li-Mat­ti Tuut­ti­lan kym­me­nen vuotta sitten val­mis­tu­nee­seen taloon otet­tiin vai­kut­tei­ta su­ku­lais­kan­soil­ta: "Tämä on täl­lai­nen suo­ma­lais-ug­ri­lai­nen talo – hei­mo­ve­li­ta­lo"

23.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Tilaajille
Mielipide
Markku Illikainen

Jätelain muutos tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

07:00 0
Tilaajille
Mielipide
Kokemusasiantuntija

Psykiatrinen pakkohoito poikkeusaikana – ilman läheisten tukiverkkoa osastopotilaat ovat oman onnensa nojassa

06:00 0
Sanna Marin eteni valtuuston kurinpitäjästä pikakaistaa koronakevään gallupsuosikiksi – nämä värikkäät tapahtumat Tampereella karaisivat pääministeristä "uuden ajan rautarouvan"
Tilaajille

Sanna Marin eteni val­tuus­ton ku­rin­pi­tä­jäs­tä pi­ka­kais­taa ko­ro­na­ke­vään gal­lup­suo­si­kik­si – nämä vä­rik­käät ta­pah­tu­mat Tam­pe­reel­la ka­rai­si­vat pää­mi­nis­te­ris­tä "uuden ajan rau­ta­rou­van"

06:30 7
Koronakevät on hidastanut mutta ei muuttanut 18-vuotiaan koripallolupauksen Awak Kuierin suuria suunnitelmia – "Ei tällaista pelaajaa ole missään muualla"

Ko­ro­na­ke­vät on hi­das­ta­nut mutta ei muut­ta­nut 18-vuo­tiaan ko­ri­pal­lo­lu­pauk­sen Awak Kuierin suuria suun­ni­tel­mia – "Ei täl­lais­ta pe­laa­jaa ole missään muual­la"

17:28 0
Baana alla – näin sujuu matkaa Linnanmaalta Mäntylään
Tilaajille

Baana alla – näin sujuu matkaa Lin­nan­maal­ta Män­ty­lään

19:00 0
Mikael Jungner Kulmunin kohukoulutuksesta: "Olet kolmikymppinen ja sinun pitäisi pelastaa isänmaa, Suomen valtiontalous ja keskustapuolue"

Mikael Jungner Kul­mu­nin ko­hu­kou­lu­tuk­ses­ta: "Olet kol­mi­kymp­pi­nen ja sinun pitäisi pe­las­taa isän­maa, Suomen val­tion­ta­lous ja kes­kus­ta­puo­lue"

11:18 10
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun
Historia
Tilaajille

Piip­pu­muu­ra­rin polvi ei kestä tutista vä­hää­kään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen kor­keim­paan tii­li­piip­puun

19:00 0
Äärioikeisto otti pääministerin tähtäimeensä – Kyösti Kallion ja lapuanliikkeen kohtaaminen suviyössä jätti jälkeensä kaksi ruumista

Ää­ri­oi­keis­to otti pää­mi­nis­te­rin täh­täi­meen­sä – Kyösti Kallion ja la­puan­liik­keen koh­taa­mi­nen su­vi­yös­sä jätti jäl­keen­sä kaksi ruu­mis­ta

07:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Englantilaisia toimittajia vierailee Oulussa – Muhokselta Ouluun höyrylaivalla

Vanha Kaleva: Eng­lan­ti­lai­sia toi­mit­ta­jia vie­rai­lee Oulussa – Mu­hok­sel­ta Ouluun höy­ry­lai­val­la

04.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Piispanistuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kampanjan ja kansalliskokouksen avulla
Kolumni Hannu Mustakallio

Piis­pan­is­tuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kam­pan­jan ja kan­sal­lis­ko­kouk­sen avulla

01.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Kolme uutta reservin majuria –katso kaikki reservin ylennykset Pohjois-Suomessa
Tilaajille

Kolme uutta re­ser­vin majuria –katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2020 00:01 1
Radioaalloilla voi matkailla ilman tartuntavaaraa – Oululainen Tiina Kela koordinoi eri mantereiden radioamatöörit yhdistävää tempausta, joka huipentuu tänä viikonloppuna
Tilaajille

Ra­dio­aal­loil­la voi mat­kail­la ilman tar­tun­ta­vaa­raa – Ou­lu­lai­nen Tiina Kela koor­di­noi eri man­te­rei­den ra­dio­ama­töö­rit yh­dis­tä­vää tem­paus­ta, joka hui­pen­tuu tänä vii­kon­lop­pu­na

10:08 2
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun
Tilaajille

Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun

19:00 0
Mielenosoitukset jatkuvat Yhdysvalloissa, poliisin voimankäyttöä halutaan suitsia – Denverissä poliisilta kiellettiin kumiluotien ja kyynelkaasun käyttö

Mie­len­osoi­tuk­set jat­ku­vat Yh­dys­val­lois­sa, po­lii­sin voi­man­käyt­töä ha­lu­taan suitsia – Den­ve­ris­sä po­lii­sil­ta kiel­let­tiin ku­mi­luo­tien ja kyy­nel­kaa­sun käyttö

12:11 2