Spekulaatiot Kulmunin korvaajasta käyvät kuumina – Mika Lintilä on valmis jälleen valtiovarainministeriksi: "Eihän noista paikoista kieltäydytä"

Spe­ku­laa­tiot Kul­mu­nin kor­vaa­jas­ta käyvät kuumina – Mika Lintilä on valmis jälleen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si: "Eihän noista pai­kois­ta kiel­täy­dy­tä"

12:30 1
Mikael Jungner Kulmunin kohukoulutuksesta: "Olet kolmikymppinen ja sinun pitäisi pelastaa isänmaa, Suomen valtiontalous ja keskustapuolue"

Mikael Jungner Kul­mu­nin ko­hu­kou­lu­tuk­ses­ta: "Olet kol­mi­kymp­pi­nen ja sinun pitäisi pe­las­taa isän­maa, Suomen val­tion­ta­lous ja kes­kus­ta­puo­lue"

11:18 4
Oulu ja Kempele kasvaneet yhteen – Kaupunkimaisuus näkyy ja tuntuu lähellä Oulun rajaa, toisessa päässä Kempelettä voi tuntea enemmän asuvansa maalla, sanoo Linnakankaalla asuva Kristian Heberg
Tilaajille

Oulu ja Kempele kas­va­neet yhteen – Kau­pun­ki­mai­suus näkyy ja tuntuu lähellä Oulun rajaa, toi­ses­sa päässä Kem­pe­let­tä voi tuntea enemmän asu­van­sa maalla, sanoo Lin­na­kan­kaal­la asuva Kris­tian Heberg

06:00 0
Sanna Marin eteni valtuuston kurinpitäjästä pikakaistaa koronakevään gallupsuosikiksi – nämä värikkäät tapahtumat Tampereella karaisivat pääministeristä "uuden ajan rautarouvan"
Tilaajille

Sanna Marin eteni val­tuus­ton ku­rin­pi­tä­jäs­tä pi­ka­kais­taa ko­ro­na­ke­vään gal­lup­suo­si­kik­si – nämä vä­rik­käät ta­pah­tu­mat Tam­pe­reel­la ka­rai­si­vat pää­mi­nis­te­ris­tä "uuden ajan rau­ta­rou­van"

06:30 4
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei ole rokotetta
Mainos Niemi Palvelut Oy

Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ei ole ro­ko­tet­ta

05.06.2020 06:00
Oulun seutu
Oulun yliopiston tutkijoille liki 200 000 euroa EU-rahaa nopean ja edullisen koronavirustestin kehittämiseen

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le liki 200 000 euroa EU-ra­haa nopean ja edul­li­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tin ke­hit­tä­mi­seen

10:16 0
Radioaalloilla voi matkailla ilman tartuntavaaraa – Oululainen Tiina Kela koordinoi eri mantereiden radioamatöörit yhdistävää tempausta, joka huipentuu tänä viikonloppuna

Ra­dio­aal­loil­la voi mat­kail­la ilman tar­tun­ta­vaa­raa – Ou­lu­lai­nen Tiina Kela koor­di­noi eri man­te­rei­den ra­dio­ama­töö­rit yh­dis­tä­vää tem­paus­ta, joka hui­pen­tuu tänä vii­kon­lop­pu­na

10:08 2
Tilaajille
Oululaisen nuorenparin nätti koti syntyi kierrättäen ja itse tekemällä – "Täältä löytyy myös luonnosta dyykattua tavaraa, kuten kasveja ja pariton hirven sarvi"

Ou­lu­lai­sen nuo­ren­pa­rin nätti koti syntyi kier­rät­täen ja itse te­ke­mäl­lä – "Täältä löytyy myös luon­nos­ta dyy­kat­tua ta­va­raa, kuten kasveja ja pariton hirven sarvi"

07:00 0
Tilaajille
Oulun yliopiston professori Jouni Juntunen on rekan ratissa kuin kotonaan: "On tärkeää, että pysyy käsitys käytännön työstä"

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Jouni Jun­tu­nen on rekan ratissa kuin ko­to­naan: "On tär­keää, että pysyy käsitys käy­tän­nön työstä"

06:00 0
Tilaajille
Lentopalloseura Ettan yleispelaaja Janne Marttila opastaa junioreita beach volleyn saloihin – "Lapsilta on tullut välillä hieman kuittia"

Len­to­pal­lo­seu­ra Ettan yleis­pe­laa­ja Janne Mart­ti­la opastaa ju­nio­rei­ta beach volleyn sa­loi­hin – "Lap­sil­ta on tullut välillä hieman kuit­tia"

05.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Radioaalloilla voi matkailla ilman tartuntavaaraa – Oululainen Tiina Kela koordinoi eri mantereiden radioamatöörit yhdistävää tempausta, joka huipentuu tänä viikonloppuna
Tilaajille

Ra­dio­aal­loil­la voi mat­kail­la ilman tar­tun­ta­vaa­raa – Ou­lu­lai­nen Tiina Kela koor­di­noi eri man­te­rei­den ra­dio­ama­töö­rit yh­dis­tä­vää tem­paus­ta, joka hui­pen­tuu tänä vii­kon­lop­pu­na

10:08 2
Mielenosoitukset jatkuvat Yhdysvalloissa, poliisin voimankäyttöä halutaan suitsia – Denverissä poliisilta kiellettiin kumiluotien ja kyynelkaasun käyttö

Mie­len­osoi­tuk­set jat­ku­vat Yh­dys­val­lois­sa, po­lii­sin voi­man­käyt­töä ha­lu­taan suitsia – Den­ve­ris­sä po­lii­sil­ta kiel­let­tiin ku­mi­luo­tien ja kyy­nel­kaa­sun käyttö

12:11 1
Takana on poikkeuksellinen harjoituskausi – Miten koronakevät vaikuttaa kesän yleisurheilutuloksiin?
Tilaajille

Takana on poik­keuk­sel­li­nen har­joi­tus­kau­si – Miten ko­ro­na­ke­vät vai­kut­taa kesän ylei­sur­hei­lu­tu­lok­siin?

09:00 0
AC Oulu ja JS Hercules lauantaina laitumelle – harjoitusottelu näytetään Kaleva Livessä

AC Oulu ja JS Her­cu­les lauan­tai­na lai­tu­mel­le – har­joi­tus­ot­te­lu näy­te­tään Kaleva Livessä

04.06.2020 17:15 0
Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun
Tilaajille
Pääkirjoitus

Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun

05.06.2020 18:00 2
Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa -  työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus  ovat ammattikorkeakoulun painoaloja
Tilaajille
Kolumni
Ville Isoherranen

Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa - työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus ovat ammattikorkeakoulun painoaloja

12:00 0
Oululaisen nuorenparin nätti koti syntyi kierrättäen ja itse tekemällä – "Täältä löytyy myös luonnosta dyykattua tavaraa, kuten kasveja ja pariton hirven sarvi"
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen nuo­ren­pa­rin nätti koti syntyi kier­rät­täen ja itse te­ke­mäl­lä – "Täältä löytyy myös luon­nos­ta dyy­kat­tua ta­va­raa, kuten kasveja ja pariton hirven sarvi"

07:00 0
Länsimailta puuttuu kokoava tarina, mutta onko se hyvä vai huono asia?
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Länsimailta puuttuu kokoava tarina, mutta onko se hyvä vai huono asia?

11:00 0
Näkökulma: Kulmuni kitki, itki ja erosi – keskustan puheenjohtaja vaihtuu viimeistään syksyn puoluekokouksessa

Nä­kö­kul­ma: Kulmuni kitki, itki ja erosi – kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu vii­meis­tään syksyn puo­lue­ko­kouk­ses­sa

05.06.2020 20:05 12
Putin huipentaa koronakevään jättipottiin: Ensin siirretty voitonpäivän suurparaati ja heti perään pitkitetty valtakausi kansanäänestyksellä

Putin hui­pen­taa ko­ro­na­ke­vään jät­ti­pot­tiin: Ensin siir­ret­ty voi­ton­päi­vän suur­pa­raa­ti ja heti perään pit­ki­tet­ty val­ta­kau­si kan­san­ää­nes­tyk­sel­lä

12:00 0
Toimitus suosittelee
NHL:n ykkösvaraukseksi povattu Kärppien hyökkääjä Aatu Räty haluaisi Sebastian Ahon pelinumeron – "Jos menisin pyytämään uutta numeroa NHL-varauslistauksia heilutellen, eihän huoltaja pesisi pyykkiäni enää kertaakaan"

NHL:n yk­kös­va­rauk­sek­si povattu Kärp­pien hyök­kää­jä Aatu Räty ha­luai­si Se­bas­tian Ahon pe­li­nu­me­ron – "Jos menisin pyy­tä­mään uutta numeroa NHL-va­raus­lis­tauk­sia hei­lu­tel­len, eihän huol­ta­ja pesisi pyyk­kiä­ni enää ker­taa­kaan"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

28.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:25 5
Tilaajille
Toppilan siilotalon asukas Martti Haapala on kotitalostaan ylpeä, vaikka rakentaminen koetteli hermoja ja oli viedä osakkaiden rahat: "Sekin kävi mielessä, että nostaisi kädet pystyyn ja luopuisi koko asunnosta"

Top­pi­lan sii­lo­ta­lon asukas Martti Haapala on ko­ti­ta­los­taan ylpeä, vaikka ra­ken­ta­mi­nen koet­te­li hermoja ja oli viedä osak­kai­den rahat: "Sekin kävi mie­les­sä, että nos­tai­si kädet pystyyn ja luo­pui­si koko asun­nos­ta"

24.05.2020 07:00 2
Tilaajille
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 10:07 20
Tilaajille
Pyhäjokisten Aino ja Veli-Matti Tuuttilan kymmenen vuotta sitten valmistuneeseen taloon otettiin vaikutteita sukulaiskansoilta: "Tämä on tällainen suomalais-ugrilainen talo – heimovelitalo"

Py­hä­jo­kis­ten Aino ja Ve­li-Mat­ti Tuut­ti­lan kym­me­nen vuotta sitten val­mis­tu­nee­seen taloon otet­tiin vai­kut­tei­ta su­ku­lais­kan­soil­ta: "Tämä on täl­lai­nen suo­ma­lais-ug­ri­lai­nen talo – hei­mo­ve­li­ta­lo"

23.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Tilaajille
Mielipide
Markku Illikainen

Jätelain muutos tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

07:00 0
Tilaajille
Mielipide
Kokemusasiantuntija

Psykiatrinen pakkohoito poikkeusaikana – ilman läheisten tukiverkkoa osastopotilaat ovat oman onnensa nojassa

06:00 0
Brasilia uhkaa lähteä WHO:sta Yhdysvaltojen perässä – maassa yli tuhat koronakuolemaa päivässä

Bra­si­lia uhkaa lähteä WHO:sta Yh­dys­val­to­jen perässä – maassa yli tuhat ko­ro­na­kuo­le­maa päi­väs­sä

09:07 0
Olivatko kodinkoneet ennen kestävämpiä? Kaija Kokkonen osti valkoisen arkkupakastimen 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin perheenjäsen"
Tilaajille

Oli­vat­ko ko­din­ko­neet ennen kes­tä­väm­piä? Kaija Kok­ko­nen osti val­koi­sen ark­ku­pa­kas­ti­men 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin per­heen­jä­sen"

08:00 2
Oulun yliopiston tutkijoille liki 200 000 euroa EU-rahaa nopean ja edullisen koronavirustestin kehittämiseen

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le liki 200 000 euroa EU-ra­haa nopean ja edul­li­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tin ke­hit­tä­mi­seen

10:16 0
Oulun yliopiston professori Jouni Juntunen on rekan ratissa kuin kotonaan: "On tärkeää, että pysyy käsitys käytännön työstä"
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Jouni Jun­tu­nen on rekan ratissa kuin ko­to­naan: "On tär­keää, että pysyy käsitys käy­tän­nön työstä"

06:00 0
Äärioikeisto otti pääministerin tähtäimeensä – Kyösti Kallion ja lapuanliikkeen kohtaaminen suviyössä jätti jälkeensä kaksi ruumista
Historia
Tilaajille

Ää­ri­oi­keis­to otti pää­mi­nis­te­rin täh­täi­meen­sä – Kyösti Kallion ja la­puan­liik­keen koh­taa­mi­nen su­vi­yös­sä jätti jäl­keen­sä kaksi ruu­mis­ta

07:00 1
Vanha Kaleva: Englantilaisia toimittajia vierailee Oulussa – Muhokselta Ouluun höyrylaivalla

Vanha Kaleva: Eng­lan­ti­lai­sia toi­mit­ta­jia vie­rai­lee Oulussa – Mu­hok­sel­ta Ouluun höy­ry­lai­val­la

04.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Piispanistuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kampanjan ja kansalliskokouksen avulla
Kolumni Hannu Mustakallio

Piis­pan­is­tuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kam­pan­jan ja kan­sal­lis­ko­kouk­sen avulla

01.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Uudet ylioppilaat juhlivat Oulussa Linnasaarella

Vanha Kaleva: Uudet yli­op­pi­laat juh­li­vat Oulussa Lin­na­saa­rel­la

01.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Kolme uutta reservin majuria –katso kaikki reservin ylennykset Pohjois-Suomessa
Tilaajille

Kolme uutta re­ser­vin majuria –katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2020 00:01 1
"Suomessa jo yli 400 turhaa liikennekuolemaa" – Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja lyttää käsitykset Suomesta liikenteen mallimaana
Tilaajille

"Suo­mes­sa jo yli 400 turhaa lii­ken­ne­kuo­le­maa" – Lii­ken­ne­tur­van uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lyttää kä­si­tyk­set Suo­mes­ta lii­ken­teen mal­li­maa­na

07:00 0
Puoliksi täysi terassi Helsingissä on iso – muutin kesäkuun ensimmäisenä Lapin lintukodosta koronan jäljiltä avautuvaan suurkaupunkiin
Kolumni
Vilma Romsi

Puoliksi täysi terassi Helsingissä on iso – muutin kesäkuun ensimmäisenä Lapin lintukodosta koronan jäljiltä avautuvaan suurkaupunkiin

08:00 0
Mitä ulkomaalaiset meistä ajattelevat? Suomi on fantastinen maa myös englanninkielisen toimittajan mielestä – mutta parasta täällä ei olekaan koulutus
Tilaajille

Mitä ul­ko­maa­lai­set meistä ajat­te­le­vat? Suomi on fan­tas­ti­nen maa myös eng­lan­nin­kie­li­sen toi­mit­ta­jan mie­les­tä – mutta parasta täällä ei olekaan kou­lu­tus

07:00 1