Oulu vie ja maakunta soittelee lehdellä: Ison kaupungin ota tai jätä -asenne, sooloilu ja kampitus ei miellytä naapureita– "On Oulun etu, että maakunta menestyy"
Tilaajille

Oulu vie ja maa­kun­ta soit­te­lee leh­del­lä: Ison kau­pun­gin ota tai jätä -a­sen­ne, soo­loi­lu ja kam­pi­tus ei miel­ly­tä naa­pu­rei­ta– "On Oulun etu, että maa­kun­ta me­nes­tyy"

06:00 4
Kainuun rakastetuin oululainen – Antti Korhosen unelmalyönti johdatti mestariksi seuran, jota hän lapsena vihasi
Tilaajille

Kainuun ra­kas­te­tuin ou­lu­lai­nen – Antti Kor­ho­sen unel­ma­lyön­ti joh­dat­ti mes­ta­rik­si seuran, jota hän lapsena vihasi

26.09.2020 20:01 2
Myymälävaras uhkasi myyjää väkivallalla Oulussa – poliisi epäilee ryöstöstä

Myy­mä­lä­va­ras uhkasi myyjää vä­ki­val­lal­la Oulussa – poliisi epäilee ryös­tös­tä

08:30 0
Vieras sytytti maton ja verhot tuleen ja poistui talosta Ranualla – poliisi epäilee tuhotyöstä

Vieras sytytti maton ja verhot tuleen ja poistui talosta Ra­nual­la – poliisi epäilee tu­ho­työs­tä

09:40 0
Perunapitäjän pelloista nousee jo ensi talven perunat ja leipomossa paiskitaan töitä aamuvarhaisesta alkaen – "Lähiruoassa pääsee maistamaan oman alueensa aitoja makuja"
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Pe­ru­na­pi­tä­jän pel­lois­ta nousee jo ensi talven perunat ja lei­po­mos­sa pais­ki­taan töitä aa­mu­var­hai­ses­ta alkaen – "Lä­hi­ruoas­sa pääsee mais­ta­maan oman alueen­sa aitoja makuja"

24.09.2020 08:00
Jääräpäinen kalafarmari on jatkuvasti tukkanuottasilla viranomaisten kanssa Taivalkoskella – Valvontaeläinlääkäri: Laitoshygienia oli käsittämättömän heikolla tasolla
Tilaajille

Jää­rä­päi­nen ka­la­far­ma­ri on jat­ku­vas­ti tuk­ka­nuot­ta­sil­la vi­ran­omais­ten kanssa Tai­val­kos­kel­la – Val­von­tae­läin­lää­kä­ri: Lai­tos­hy­gie­nia oli kä­sit­tä­mät­tö­män hei­kol­la tasolla

26.09.2020 18:00 11
Huumeita käyttäneen kuljettajan autosta löytyi patruunoita ja huumetta Oulussa – Muhoksella ja Tyrnävällä kuskeja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon

Huu­mei­ta käyt­tä­neen kul­jet­ta­jan autosta löytyi pat­ruu­noi­ta ja huu­met­ta Oulussa – Mu­hok­sel­la ja Tyr­nä­väl­lä kuskeja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon

08:51 1
Uusimmat
Vieras sytytti maton ja verhot tuleen ja poistui talosta Ranualla – poliisi epäilee tuhotyöstä

Vieras sytytti maton ja verhot tuleen ja poistui talosta Ra­nual­la – poliisi epäilee tu­ho­työs­tä

09:40 0
Trump ehdottaa konservatiivista Amy Coney Barrettia korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi

Trump eh­dot­taa kon­ser­va­tii­vis­ta Amy Coney Bar­ret­tia kor­keim­man oi­keu­den uudeksi tuo­ma­rik­si

09:23 1
Essee: Pysy aktiivisena ja myönteisenä, vaikka et enää kelpaakaan mihinkään – ikääntyvien naisten kokema ikäsyrjintä on sietämätön tosiasia

Essee: Pysy ak­tii­vi­se­na ja myön­tei­se­nä, vaikka et enää kel­paa­kaan mi­hin­kään – ikään­ty­vien naisten kokema ikä­syr­jin­tä on sie­tä­mä­tön to­si­asia

09:00 0
Tilaajille
Huumeita käyttäneen kuljettajan autosta löytyi patruunoita ja huumetta Oulussa – Muhoksella ja Tyrnävällä kuskeja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon

Huu­mei­ta käyt­tä­neen kul­jet­ta­jan autosta löytyi pat­ruu­noi­ta ja huu­met­ta Oulussa – Mu­hok­sel­la ja Tyr­nä­väl­lä kuskeja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon

08:51 1
Myymälävaras uhkasi myyjää väkivallalla Oulussa – poliisi epäilee ryöstöstä

Myy­mä­lä­va­ras uhkasi myyjää vä­ki­val­lal­la Oulussa – poliisi epäilee ryös­tös­tä

08:30 0
Hypoxilla eroon sitkeistä rasvakertymistä
Mainos Hypoxi Oulu

Hy­po­xil­la eroon sit­keis­tä ras­va­ker­ty­mis­tä

23.09.2020 06:00 0
Puheenaihe: Ovatko missikilpailut edelleen tarpeellisia? "Niiden naisihanne on jo aikansa elänyt"
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Ovatko mis­si­kil­pai­lut edel­leen tar­peel­li­sia? "Niiden nais­ihan­ne on jo aikansa elänyt"

08:00 0
EU:n maahanmuuttopolitiikka kaipaa nopeaa uudistusta – tutuilta änkyrämailtakin pitää edellyttää vastuunkantoa
Tilaajille
Pääkirjoitus

EU:n maahanmuuttopolitiikka kaipaa nopeaa uudistusta – tutuilta änkyrämailtakin pitää edellyttää vastuunkantoa

25.09.2020 20:00 5
Mikko Robert ja täysi tusina mestaruuksia
Tilaajille
Kolumni
Kimmo Siira

Mikko Robert ja täysi tusina mestaruuksia

26.09.2020 20:12 0
Tutkimusjohtaja Antti Järvenpää Oulun yliopistosta kantaa päivittäin sata kiloa rehua kasvateilleen – kalkkunafarmarin työt tuovat vastapainoa toimistohommiin
Tilaajille

Tut­ki­mus­joh­ta­ja Antti Jär­ven­pää Oulun yli­opis­tos­ta kantaa päi­vit­täin sata kiloa rehua kas­va­teil­leen – kalk­ku­na­far­ma­rin työt tuovat vas­ta­pai­noa toi­mis­to­hom­miin

07:00 1
Pellolaislähtöinen kirjailija Maria Peura poistaisi nuoruudestaan 11 vuoden ryyppyputken, mutta ei koskaan haluaisi olla päivääkään nuorempi
Tilaajille

Pellolaislähtöinen kirjailija Maria Peura poistaisi nuoruudestaan 11 vuoden ryyppyputken, mutta ei koskaan haluaisi olla päivääkään nuorempi

26.09.2020 17:00 0
Näin novitshok vaikuttaa elimistöön – Navalnyin saama myrkky aiheuttaa jatkuvia lihaskouristuksia, jotka lopulta voivat tappaa
Tilaajille

Näin no­vi­tshok vai­kut­taa eli­mis­töön – Na­val­nyin saama myrkky ai­heut­taa jat­ku­via li­has­kou­ris­tuk­sia, jotka lopulta voivat tappaa

07:00 0
Trump ehdottaa konservatiivista Amy Coney Barrettia korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi

Trump eh­dot­taa kon­ser­va­tii­vis­ta Amy Coney Bar­ret­tia kor­keim­man oi­keu­den uudeksi tuo­ma­rik­si

09:23 1
Toimitus suosittelee
Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kaupungille lupa satama-altaan ruoppaamiseen ja kävelysillan rakentamiseen

Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kau­pun­gil­le lupa sa­ta­ma-al­taan ruop­paa­mi­seen ja kä­ve­ly­sil­lan ra­ken­ta­mi­seen

25.09.2020 13:14 20
Tilaajille
Tartuntatautilääkäri kiittelee oululaisia koronakurin noudattamisesta, vaikka pientä unohtamistakin on näkynyt –  "Tarvitaan turnauskestävyyttä"

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kiit­te­lee ou­lu­lai­sia ko­ro­na­ku­rin nou­dat­ta­mi­ses­ta, vaikka pientä unoh­ta­mis­ta­kin on näkynyt –  "Tar­vi­taan tur­naus­kes­tä­vyyt­tä"

25.09.2020 19:00 5
Tilaajille
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

24.09.2020 06:00 20
Tilaajille
Nuorten villitys juoda käsidesiä huolestuttaa vanhempia Raahessa - "Saimme asiaan shokkiherätyksen, kun poika tuli humalassa kotiin"

Nuorten vil­li­tys juoda kä­si­de­siä huo­les­tut­taa van­hem­pia Raa­hes­sa - "Saimme asiaan shok­ki­he­rä­tyk­sen, kun poika tuli hu­ma­las­sa kotiin"

23.09.2020 09:20 3
Tilaajille
Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus tallenteelta

Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan vii­mei­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan – katso Rak­si­lan ken­raa­li­har­joi­tus tal­len­teel­ta

22.09.2020 18:00 8
Tilaajille
Jo nuorena Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Janne Kuokkanen avasi heti pistetilinsä paluuottelussaan Kärpissä – "Olen kasvanut ihmisenä paljon näiden vuosien aikana"

Jo nuorena Poh­jois-Ame­rik­kaan läh­te­nyt Janne Kuok­ka­nen avasi heti pis­te­ti­lin­sä pa­luu­ot­te­lus­saan Kär­pis­sä – "Olen kas­va­nut ih­mi­se­nä paljon näiden vuosien aikana"

22.09.2020 22:07 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pinja Ryky

Osa nuorista ei edes pääse kokeilemaan työelämää ennen tipahtamistaan – onko meillä varaa jättää nuoret yhteiskunnan ulkopuolelle?

07:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jukka Hiltunen, Marko Huttula

Kampusasiaan liittyvän tiedon tuottamiseen yliopisto tarvitsee suunnitteluvarauksen, jota se on hakenut Raksilan alueelle yhdessä Keskon ja Arinan kanssa

06:45 8
Hannu Hoskonen käy keskustassa yhden miehen sotaa – kansanedustaja syyttää puoluettaan mielistelystä ja linjan hukkaamisesta
Tilaajille

Hannu Hos­ko­nen käy kes­kus­tas­sa yhden miehen sotaa – kan­san­edus­ta­ja syyttää puo­luet­taan mie­lis­te­lys­tä ja linjan huk­kaa­mi­ses­ta

07:00 2
Kansalaisaloite EU:n elpymispaketista etenee eduskuntaan – aloite vaatii, että elpymispaketista järjestettäisiin kansanäänestys

Kan­sa­lais­aloi­te EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta etenee edus­kun­taan – aloite vaatii, että el­py­mis­pa­ke­tis­ta jär­jes­tet­täi­siin kan­san­ää­nes­tys

26.09.2020 23:38 6
Yhdysvaltalaismedioiden lähteet: Trump aikoo nimittää konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi Ginsburgin tilalle

Yh­dys­val­ta­lais­me­dioi­den läh­teet: Trump aikoo ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­rik­si Gins­bur­gin tilalle

26.09.2020 12:15 2
Varusmiesten kunto laskee ja kilot lisääntyvät – 25 vuotta sitten varusmies juoksi Cooperissa 200 metriä enemmän ja painoi seitsemän kiloa vähemmän
Tilaajille

Va­rus­mies­ten kunto laskee ja kilot li­sään­ty­vät – 25 vuotta sitten va­rus­mies juoksi Coo­pe­ris­sa 200 metriä enemmän ja painoi seit­se­män kiloa vä­hem­män

26.09.2020 19:00 0
Linnanmaan yliopistoalueesta tuli "siperialainen tehdas" 40 vuotta sitten
Historia
Tilaajille

Lin­nan­maan yli­opis­to­aluees­ta tuli "si­pe­ria­lai­nen tehdas" 40 vuotta sitten

26.09.2020 19:00 8
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

24.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

26.09.2020 12:10 4
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"
Tilaajille

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

26.09.2020 07:00 3
Oulu on jäämässä pahasti jälkeen houkuttelevana opiskelukaupunkina alle kolmikymppisten keskuudessa – vain 26 prosenttia suosittelee Oulua opiskelupaikkana, kertoo tuore tutkimus
Tilaajille

Oulu on jää­mäs­sä pahasti jälkeen hou­kut­te­le­va­na opis­ke­lu­kau­pun­ki­na alle kol­mi­kymp­pis­ten kes­kuu­des­sa – vain 26 pro­sent­tia suo­sit­te­lee Oulua opis­ke­lu­paik­ka­na, kertoo tuore tut­ki­mus

26.09.2020 06:00 246
Oikeusministeri Henriksson ei pidä maskipakkoa tarpeellisena: "Toivon, että Suomessa pärjätään vahvoilla suosituksilla"

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son ei pidä mas­ki­pak­koa tar­peel­li­se­na: "Toi­von, että Suo­mes­sa pär­jä­tään vah­voil­la suo­si­tuk­sil­la"

26.09.2020 19:53 7