Kysyimme: Kuuluuko oppilaiden lääkehoito koulunkäynninohjaajan tehtäviin?
Tilaajille

Ky­syim­me: Kuu­luu­ko op­pi­lai­den lää­ke­hoi­to kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jan teh­tä­viin?

06:00 8
Myyjä Tapio Mattila on koonnut tuhansia pyöriä, poseerannut mainoksissa ja ollut marketin luottomies – "Tapsa tunsi asiakkaat ja talon kuin omansa"
Tilaajille

Myyjä Tapio Mattila on koonnut tu­han­sia pyöriä, po­see­ran­nut mai­nok­sis­sa ja ollut mar­ke­tin luot­to­mies – "Tapsa tunsi asiak­kaat ja talon kuin omansa"

07:00 3
Palikoista pienoiskoossa ja pieteetillä – oululaisen Tuomas Kukkamaan rakentama Oulun keskusta näyttäytyy paraatikunnossa kuin kesäisenä sunnuntaiaamuna
Tilaajille

Pa­li­kois­ta pie­nois­koos­sa ja pie­tee­til­lä – ou­lu­lai­sen Tuomas Kuk­ka­maan ra­ken­ta­ma Oulun kes­kus­ta näyt­täy­tyy pa­raa­ti­kun­nos­sa kuin ke­säi­se­nä sun­nun­tai­aa­mu­na

10.05.2021 18:00
Kaupunki: Oulussa maanantaina kolme uutta koronatartuntaa – viime viikolla useita mahdollisia altistustilanteita

Kau­pun­ki: Oulussa maa­nan­tai­na kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime vii­kol­la useita mah­dol­li­sia al­tis­tus­ti­lan­tei­ta

10.05.2021 18:24 36
Syksy tuo tullessaan uusia psykoterapeuttikoulutuksia – hakuaika meneillään
Mainos Oulun yliopisto

Syksy tuo tul­les­saan uusia psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sia – ha­ku­ai­ka me­neil­lään

09.05.2021 06:00
Suurin osa Pohjoismaiden kiljuhanhikannasta levähtää Siikajoella ja Oulun seudulla, kanta kasvaa hitaasti – ympäristö-dna-näytteiden avulla etsitään lajin pesimäalueita Lapissa
Tilaajille

Suurin osa Poh­jois­mai­den kil­ju­han­hi­kan­nas­ta le­väh­tää Sii­ka­joel­la ja Oulun seu­dul­la, kanta kasvaa hi­taas­ti – ym­pä­ris­tö-dna-näyt­tei­den avulla et­si­tään lajin pe­si­mä­aluei­ta Lapissa

10.05.2021 18:00 2
Kahden miljoonan säästö – Oulun  ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajaksi Compass Group
Tilaajille

Kahden mil­joo­nan säästö – Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si Compass Group

10.05.2021 18:25 40
Kommentti: Raumalla saatetaan tiistaina itkeä onnesta – Kärppien liiganousun euforiasta huumaantuneet voivat kokemustensa kautta eläytyä Lukko-fanien kutkuttavaan odotukseen
Tilaajille

Kom­ment­ti: Rau­mal­la saa­te­taan tiis­tai­na itkeä onnesta – Kärp­pien lii­ga­nou­sun eu­fo­rias­ta huu­maan­tu­neet voivat ko­ke­mus­ten­sa kautta eläytyä Luk­ko-fa­nien kut­kut­ta­vaan odo­tuk­seen

10.05.2021 22:04 1
Uusimmat
Miksi Oomi Energia on lähettänyt asiakkailleen lisälaskuja jo maksetuista laskuista? "Virhe koski alle yhtä prosenttia asiakkaistamme, mutta ymmärrämme, että jokainen virhe laskutuksessa on liikaa"

Miksi Oomi Energia on lä­het­tä­nyt asiak­kail­leen li­sä­las­ku­ja jo mak­se­tuis­ta las­kuis­ta? "Virhe koski alle yhtä pro­sent­tia asiak­kais­tam­me, mutta ym­mär­räm­me, että jo­kai­nen virhe las­ku­tuk­ses­sa on liikaa"

08:45
Tilaajille
Yle: Viisitoista ihmistä on saanut Suomessa korvauksia koronarokotteen aiheuttamista haitoista

Yle: Vii­si­tois­ta ihmistä on saanut Suo­mes­sa kor­vauk­sia ko­ro­na­ro­kot­teen ai­heut­ta­mis­ta hai­tois­ta

08:14
Myyjä Tapio Mattila on koonnut tuhansia pyöriä, poseerannut mainoksissa ja ollut marketin luottomies – "Tapsa tunsi asiakkaat ja talon kuin omansa"

Myyjä Tapio Mattila on koonnut tu­han­sia pyöriä, po­see­ran­nut mai­nok­sis­sa ja ollut mar­ke­tin luot­to­mies – "Tapsa tunsi asiak­kaat ja talon kuin omansa"

07:00 3
Tilaajille
Kysyimme: Kuuluuko oppilaiden lääkehoito koulunkäynninohjaajan tehtäviin?

Ky­syim­me: Kuu­luu­ko op­pi­lai­den lää­ke­hoi­to kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jan teh­tä­viin?

06:00 8
Tilaajille
Ministeri Kiuru A-studiossa: Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

10.05.2021 23:50
Kommentti: Raumalla saatetaan tiistaina itkeä onnesta – Kärppien liiganousun euforiasta huumaantuneet voivat kokemustensa kautta eläytyä Lukko-fanien kutkuttavaan odotukseen

Kom­ment­ti: Rau­mal­la saa­te­taan tiis­tai­na itkeä onnesta – Kärp­pien lii­ga­nou­sun eu­fo­rias­ta huu­maan­tu­neet voivat ko­ke­mus­ten­sa kautta eläytyä Luk­ko-fa­nien kut­kut­ta­vaan odo­tuk­seen

10.05.2021 22:04 1
Tilaajille
Jari, 55, laihtui sähköpyöräilemällä 20 kg – "Verenpaine ja veriarvot kuin rippikouluikäisellä"
Mainos Kuntokauppa

Jari, 55, laihtui säh­kö­pyö­räi­le­mäl­lä 20 kg – "Ve­ren­pai­ne ja ve­ri­ar­vot kuin rip­pi­kou­lui­käi­sel­lä"

09.05.2021 06:00
Tutut kuskit voittajaringissä Äimärautiolla, Jarmo Männistölle puolestaan uran ensimmäinen ykköstila – "Kauan on yritetty voittoa – 60 vuotta!"
Tilaajille

Tutut kuskit voit­ta­ja­rin­gis­sä Äi­mä­rau­tiol­la, Jarmo Män­nis­töl­le puo­les­taan uran en­sim­mäi­nen yk­kös­ti­la – "Kauan on yri­tet­ty voittoa – 60 vuot­ta!"

10.05.2021 21:38
"Unelias Joe" Biden puski liikkeelle uudistusvyöryn ja avasi ikkunoita maailmalle – silti hänkin vartioi ennen kaikkea Yhdysvaltain etua
Tilaajille
Pääkirjoitus

"Unelias Joe" Biden puski liikkeelle uudistusvyöryn ja avasi ikkunoita maailmalle – silti hänkin vartioi ennen kaikkea Yhdysvaltain etua

09.05.2021 20:00 6
Ötökkäkammoiselle on aivan turha sanoa, että ei se ole vaarallinen
Tilaajille
Kolumni
Hanna Kuonanoja

Ötökkäkammoiselle on aivan turha sanoa, että ei se ole vaarallinen

10.05.2021 06:00 6
Krista Pärmäkoski valitsi Unibedin – unella on iso rooli huippu-urheilijan elämässä
Mainos Unibed

Krista Pär­mä­kos­ki valitsi Uni­be­din – unella on iso rooli huip­pu-ur­hei­li­jan elä­mäs­sä

07.05.2021 06:00
Koronarajoitukset ovat pitäneet kirkkojen ovia kiinni jo pitkään – nyt Limingan kirkko on auennut ja Oulujoen kirkkoon voi tulla katsomaan konserttia paikan päältä
Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat pi­tä­neet kirk­ko­jen ovia kiinni jo pitkään – nyt Li­min­gan kirkko on auennut ja Ou­lu­joen kirk­koon voi tulla kat­so­maan kon­sert­tia paikan päältä

10.05.2021 08:00
IS: Raahelaiselle Teemu Nivalalle kuninkaallinen palkinto Britanniasta – "Hyvältähän se tuntuu"
Tilaajille

IS: Raa­he­lai­sel­le Teemu Ni­va­lal­le ku­nin­kaal­li­nen pal­kin­to Bri­tan­nias­ta – "Hy­väl­tä­hän se tuntuu"

10.05.2021 20:41 1
Perusrento sulkapallokuningas – historiallisen EM-pronssin voittanut Kalle Koljonen eli aiemmin välillä hampurilaisilla ja kokiksella, mutta Anu Nieminen havahdutti hänet huippu-urheiluun
Tilaajille

Pe­rus­ren­to sul­ka­pal­lo­ku­nin­gas – his­to­rial­li­sen EM-prons­sin voit­ta­nut Kalle Kol­jo­nen eli aiemmin välillä ham­pu­ri­lai­sil­la ja ko­kik­sel­la, mutta Anu Nie­mi­nen ha­vah­dut­ti hänet huip­pu-ur­hei­luun

10.05.2021 19:49
Toimitus suosittelee
Anni Siirtola on pika-aitojen uusin kiehtova suomalaisnimi, jonka tavoitteena siintää kansainvälinen huippu – Annimari Kortteen ja kumppanien esimerkki tuo nuorelle urheilijalle myös kaivattua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tulosta"

Anni Siir­to­la on pi­ka-ai­to­jen uusin kieh­to­va suo­ma­lais­ni­mi, jonka ta­voit­tee­na siintää kan­sain­vä­li­nen huippu – An­ni­ma­ri Kort­teen ja kump­pa­nien esi­merk­ki tuo nuo­rel­le ur­hei­li­jal­le myös kai­vat­tua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tu­los­ta"

03.05.2021 19:37
Tilaajille
Jääkiekon MM-kisat 2021: Otteluohjelma – näin Suomi pelaa

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2021: Ot­te­lu­oh­jel­ma – näin Suomi pelaa

30.04.2021 10:59 13
Yritykset pysyneet hissun kissun Oulun yliopiston kampusasiasta - "Aika harvalla yrittäjällä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vaikutuksia sillä voisi olla"

Yri­tyk­set py­sy­neet hissun kissun Oulun yli­opis­ton kam­pus­asias­ta - "Aika har­val­la yrit­tä­jäl­lä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vai­ku­tuk­sia sillä voisi olla"

04.05.2021 07:00 75
Tilaajille
Tavallista kivisempi tie kasvatti selviytyjäksi – Pirita alkoi käyttää huumeita 13-vuotiaana, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään tasaista arkea

Ta­val­lis­ta ki­vi­sem­pi tie kas­vat­ti sel­viy­ty­jäk­si – Pirita alkoi käyttää huu­mei­ta 13-vuo­tiaa­na, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään ta­sais­ta arkea

02.05.2021 09:00 4
Tilaajille
Oulussa vaikuttanut Sulo Muuri oli huutolaispoika, loikkari, vanki ja kansanedustaja – Aatteen palon voima hämmästyttää pohjoisen kommunistien vaiheita tutkinutta Eero Karhusta

Oulussa vai­kut­ta­nut Sulo Muuri oli huu­to­lais­poi­ka, loik­ka­ri, vanki ja kan­san­edus­ta­ja – Aatteen palon voima häm­mäs­tyt­tää poh­joi­sen kom­mu­nis­tien vai­hei­ta tut­ki­nut­ta Eero Kar­hus­ta

01.05.2021 07:00 4
Tilaajille
Limingassa yrittäjillä on hyvä yhteishenki ja eteenpäin menemisen meininki – ”Täällä on työn tohina päällä koko ajan, mikä on hirveän mukavaa”
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa yrit­tä­jil­lä on hyvä yh­teis­hen­ki ja eteen­päin me­ne­mi­sen mei­nin­ki – ”Täällä on työn tohina päällä koko ajan, mikä on hirveän mu­ka­vaa”

10.05.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Rauno Holappa

Nyt tehdään Oulun yliopiston tulevaisuutta

08:00
Koronarokotukset laajenevat Oulussa 50-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin – nyt noin neljännes oululaisista on saanut rokotteen

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Oulussa 50-vuo­tiai­siin ja sitä van­hem­piin – nyt noin nel­jän­nes ou­lu­lai­sis­ta on saanut ro­kot­teen

10.05.2021 16:16 26
Ainakin kuusi kokoomuslaista aikoo äänestää elpymispakettia vastaan – "Ajaisi EU:n taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin ja Suomen EU:n ulkokehälle", varoittaa Zyskowicz paketin kaatumisesta
Tilaajille

Ainakin kuusi ko­koo­mus­lais­ta aikoo ää­nes­tää el­py­mis­pa­ket­tia vastaan – "Ajaisi EU:n ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen krii­siin ja Suomen EU:n ul­ko­ke­häl­le", va­roit­taa Zys­ko­wicz paketin kaa­tu­mi­ses­ta

10.05.2021 18:30 14
Laatu, maku ja palvelu ovat kokin supervoimia – Tiina haluaa jalostaa osaamistaan opetukseen
Mainos OSAO

Laatu, maku ja palvelu ovat kokin su­per­voi­mia – Tiina haluaa ja­los­taa osaa­mis­taan ope­tuk­seen

10.05.2021 06:00
Valtakunnallisia koronarajoituksia lievennetään – tiukimmista kokoontumisrajoituksista ollaan luopumassa ja julkisia tiloja avataan

Val­ta­kun­nal­li­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään – tiu­kim­mis­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ollaan luo­pu­mas­sa ja jul­ki­sia tiloja avataan

10.05.2021 17:47 1
Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi
Forum24

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 06:25
Leipomista, piirtämistä ja elokuvia – Forum24 kysyi lapsilta, mikä olisi heidän mielestään mukava tapa viettää äitienpäivää

Lei­po­mis­ta, piir­tä­mis­tä ja elo­ku­via – Forum24 kysyi lap­sil­ta, mikä olisi heidän mie­les­tään mukava tapa viettää äi­tien­päi­vää

09.05.2021 06:45
Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Helsinki vähän ällötti Joni Seppästä, mutta Sepikka vei oululaislähtöisen muusikon isojen herrojen kaupunkiin

Hel­sin­ki vähän ällötti Joni Sep­päs­tä, mutta Sepikka vei ou­lu­lais­läh­töi­sen muu­si­kon isojen her­ro­jen kau­pun­kiin

07.05.2021 06:10
HS: Suomalaistutkimus saattoi löytää yhteyden Parkinsonin taudin ja suolistobakteereissa syntyvän rikkivedyn välillä
Tilaajille

HS: Suo­ma­lais­tut­ki­mus saattoi löytää yh­tey­den Par­kin­so­nin taudin ja suo­lis­to­bak­tee­reis­sa syn­ty­vän rik­ki­ve­dyn välillä

10.05.2021 14:53 3
THL: Suomessa on todettu 143 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja vain Oulussa ja Raahessa

THL: Suo­mes­sa on todettu 143 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja vain Oulussa ja Raa­hes­sa

10.05.2021 11:50 20
Miksi Oomi Energia on lähettänyt asiakkailleen lisälaskuja jo maksetuista laskuista? "Virhe koski alle yhtä prosenttia asiakkaistamme, mutta ymmärrämme, että jokainen virhe laskutuksessa on liikaa"
Tilaajille

Miksi Oomi Energia on lähettänyt asiakkailleen lisälaskuja jo maksetuista laskuista? "Virhe koski alle yhtä prosenttia asiakkaistamme, mutta ymmärrämme, että jokainen virhe laskutuksessa on liikaa"

08:45
Kärppäkasvatti Arttu Ruotsalainen matkaa Leijonien mukana kevään MM-kisoihin

Kärp­pä­kas­vat­ti Arttu Ruot­sa­lai­nen matkaa Lei­jo­nien mukana kevään MM-ki­soi­hin

10.05.2021 17:24 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.