Niin pitkä on kotimatka – vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ongelmat tuovat epävarmuutta elämään: "En pysty enää luottamaan siihen, että kyyti on sovitusti paikalla"
Tilaajille

Niin pitkä on ko­ti­mat­ka – vai­kea­vam­mais­ten kul­je­tus­pal­ve­lun on­gel­mat tuovat epä­var­muut­ta elä­mään: "En pysty enää luot­ta­maan siihen, että kyyti on so­vi­tus­ti pai­kal­la"

21:11 1
Seuravanhuksen lasikatto meni rikki, kun Oulun Uinti sai ensimmäisen naispuheenjohtajansa – "Valinta tehdään osaamisen, ei sukupuolen mukaan"
Tilaajille

Seu­ra­van­huk­sen la­si­kat­to meni rikki, kun Oulun Uinti sai en­sim­mäi­sen nais­pu­heen­joh­ta­jan­sa – "Va­lin­ta tehdään osaa­mi­sen, ei su­ku­puo­len mukaan"

20:00 0
Jo nuorena Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Janne Kuokkanen avasi heti pistetilinsä paluuottelussaan Kärpissä – "Olen kasvanut ihmisenä paljon näiden vuosien aikana"
Tilaajille

Jo nuorena Poh­jois-Ame­rik­kaan läh­te­nyt Janne Kuok­ka­nen avasi heti pis­te­ti­lin­sä pa­luu­ot­te­lus­saan Kär­pis­sä – "Olen kas­va­nut ih­mi­se­nä paljon näiden vuosien aikana"

22:07 0
Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus tallenteelta
Tilaajille

Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan vii­mei­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan – katso Rak­si­lan ken­raa­li­har­joi­tus tal­len­teel­ta

18:00 4
Viisi naista testasi kollageenijauhetta: ”Kokeilemisen arvoista”
Mainos Oslo Skin Lab

Viisi naista testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta: ”Ko­kei­le­mi­sen ar­vois­ta”

21.09.2020 06:00
Oulun kaupungilla on kolme edustussaunaa, jotka ovat vähällä käytöllä – voisivatko kaupunkilaiset päästä niihin saunomaan?
Tilaajille

Oulun kau­pun­gil­la on kolme edus­tus­sau­naa, jotka ovat vähällä käy­töl­lä – voi­si­vat­ko kau­pun­ki­lai­set päästä niihin sau­no­maan?

18:33 6
Mopo ja henkilöauto liikenneonnettomuudessa Oulussa, mopokuski loukkaantui

Mopo ja hen­ki­lö­au­to lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ou­lus­sa, mo­po­kus­ki louk­kaan­tui

20:44 1
Oulun kaupunginhallituksessa oli esillä iso nippu uusia säästöjä ja tulonkeruutapoja – lue, mistä kaikesta päätettiin
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa oli esillä iso nippu uusia sääs­tö­jä ja tu­lon­ke­ruu­ta­po­ja – lue, mistä kai­kes­ta pää­tet­tiin

21.09.2020 20:48 63
Uusimmat
Jo nuorena Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Janne Kuokkanen avasi heti pistetilinsä paluuottelussaan Kärpissä – "Olen kasvanut ihmisenä paljon näiden vuosien aikana"

Jo nuorena Poh­jois-Ame­rik­kaan läh­te­nyt Janne Kuok­ka­nen avasi heti pis­te­ti­lin­sä pa­luu­ot­te­lus­saan Kär­pis­sä – "Olen kas­va­nut ih­mi­se­nä paljon näiden vuosien aikana"

22:07 0
Tilaajille
Niin pitkä on kotimatka – vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ongelmat tuovat epävarmuutta elämään: "En pysty enää luottamaan siihen, että kyyti on sovitusti paikalla"

Niin pitkä on ko­ti­mat­ka – vai­kea­vam­mais­ten kul­je­tus­pal­ve­lun on­gel­mat tuovat epä­var­muut­ta elä­mään: "En pysty enää luot­ta­maan siihen, että kyyti on so­vi­tus­ti pai­kal­la"

21:11 1
Tilaajille
Mopo ja henkilöauto liikenneonnettomuudessa Oulussa, mopokuski loukkaantui

Mopo ja hen­ki­lö­au­to lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ou­lus­sa, mo­po­kus­ki louk­kaan­tui

20:44 1
Seuravanhuksen lasikatto meni rikki, kun Oulun Uinti sai ensimmäisen naispuheenjohtajansa – "Valinta tehdään osaamisen, ei sukupuolen mukaan"

Seu­ra­van­huk­sen la­si­kat­to meni rikki, kun Oulun Uinti sai en­sim­mäi­sen nais­pu­heen­joh­ta­jan­sa – "Va­lin­ta tehdään osaa­mi­sen, ei su­ku­puo­len mukaan"

20:00 0
Tilaajille
Oulu ja Lappi yhdessä liikkeelle – EU:n elpymispaketti on poikkeuksellinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä
Kolumni Tytti Tuppurainen

Oulu ja Lappi yhdessä liik­keel­le – EU:n el­py­mis­pa­ket­ti on poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus, jota ei pidä jättää käyt­tä­mät­tä

20:00 4
Tilaajille
Kolmikosta jäi outo jälkimaku – Navalnyin räikeän kohtelun tuomitsemisessa ei pitäisi jättää sijaa epäröinnille
Pääkirjoitus

Kol­mi­kos­ta jäi outo jäl­ki­ma­ku – Na­val­nyin räikeän koh­te­lun tuo­mit­se­mi­ses­sa ei pitäisi jättää sijaa epä­röin­nil­le

20:00 6
Tilaajille
Janne Kuokkanen pitkän tauon jälkeen takaisin kaukaloon, pieni kolhu pitää pistetykki Puljujärven sivussa KalPa-pelistä – Kaleva näyttää ottelun suorana
Tilaajille

Janne Kuokkanen pitkän tauon jälkeen takaisin kaukaloon, pieni kolhu pitää pistetykki Puljujärven sivussa KalPa-pelistä – Kaleva näyttää ottelun suorana

14:09 1
Mäntykoti sekä vanha osa Ensi- ja turvakodista pannaan maan tasalle Tuirassa – Tilalle rakennetaan kerrostaloja asunnoiksi ja uudeksi Mäntykodiksi
Tilaajille

Män­ty­ko­ti sekä vanha osa Ensi- ja tur­va­ko­dis­ta pannaan maan tasalle Tui­ras­sa – Tilalle ra­ken­ne­taan ker­ros­ta­lo­ja asun­noik­si ja uudeksi Män­ty­ko­dik­si

18:52 3
Kolmikosta jäi outo jälkimaku – Navalnyin räikeän kohtelun tuomitsemisessa ei pitäisi jättää sijaa epäröinnille
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kolmikosta jäi outo jälkimaku – Navalnyin räikeän kohtelun tuomitsemisessa ei pitäisi jättää sijaa epäröinnille

20:00 6
Oulu ja Lappi yhdessä liikkeelle – EU:n elpymispaketti on poikkeuksellinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä
Tilaajille
Kolumni
Tytti Tuppurainen

Oulu ja Lappi yhdessä liikkeelle – EU:n elpymispaketti on poikkeuksellinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä

20:00 4
Lippo-pomo Mika Lähteenmäki näkee valoa tunnelin päässä, vaikka kausi päättyi urheilullisesti pettymykseen: "Olemme menneet organisaationa valovuoden eteenpäin, perusasiat ovat nyt kunnossa"
Tilaajille

Lip­po-po­mo Mika Läh­teen­mä­ki näkee valoa tun­ne­lin päässä, vaikka kausi päättyi ur­hei­lul­li­ses­ti pet­ty­myk­seen: "Olemme menneet or­ga­ni­saa­tio­na va­lo­vuo­den eteen­päin, pe­rus­asiat ovat nyt kun­nos­sa"

21.09.2020 19:00 5
Päivän leffapoiminnat: Raiskaus vaikuttaa moniin – kotimaisessa draamassa raiskaustapausta puidaan miesten näkökulmasta

Päivän leffapoiminnat: Raiskaus vaikuttaa moniin – kotimaisessa draamassa raiskaustapausta puidaan miesten näkökulmasta

07:00 0
Leena Julin haluaa provosoivalla kirkkomusiikillaan osoittaa, miten julmaa ja loukkaavaa uskonnolla perusteltu seksuaalinen vihapuhe on
Tilaajille

Leena Julin haluaa pro­vo­soi­val­la kirk­ko­mu­sii­kil­laan osoit­taa, miten julmaa ja louk­kaa­vaa us­kon­nol­la pe­rus­tel­tu sek­suaa­li­nen vi­ha­pu­he on

18:00 0
Nelostien kiertotiejärjestelyt Kiiminkijoen sillan vuoksi jatkuvat ainakin ensi viikon ajan

Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt Kii­min­ki­joen sillan vuoksi jat­ku­vat ainakin ensi viikon ajan

15:31 2
Kaksikko upotti auton pohjavesilampeen Taivalkoskella, oikeus tuomitsi sakkoihin ympäristön turmelemisesta

Kak­sik­ko upotti auton poh­ja­ve­si­lam­peen Tai­val­kos­kel­la, oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

19:31 0
Toimitus suosittelee
18-vuotias Iiro Rantaniemi hamuaa OLS:n ykkösmaalivahdin paikkaa – "Haluaisin olla joukkueelle puolustuspään viimeinen lukko"

18-vuo­tias Iiro Ran­ta­nie­mi hamuaa OLS:n yk­kös­maa­li­vah­din paikkaa – "Ha­luai­sin olla jouk­kueel­le puo­lus­tus­pään vii­mei­nen lukko"

18.09.2020 18:40 0
Tilaajille
Oulun torinrannan jopa 80 metriä korkea tornihotelli Terwa Tower harppasi eteenpäin, rakentaminen voisi alkaa 2023 – Myös torihotellin toteutuminen nyt "sataprosenttisen varmaa", sanoo yhdyskuntajohtaja

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 11:10 49
Tilaajille
Lettipää perusti Ouluun yksityisen balettikoulun – "Kun ilmestyin reppu selässä ja letit päässä veroviraston yrityspuolelle, minua koetettiin hätistellä sieltä pois", Päivi Koskela kertoo

Let­ti­pää perusti Ouluun yk­si­tyi­sen ba­let­ti­kou­lun – "Kun il­mes­tyin reppu selässä ja letit päässä ve­ro­vi­ras­ton yri­tys­puo­lel­le, minua koe­tet­tiin hä­tis­tel­lä sieltä pois", Päivi Koskela kertoo

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Ilmari ja Veera matkasivat talviyönä kotiin, kun itsetuhoinen rattijuoppo ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

Ilmari ja Veera mat­ka­si­vat tal­vi­yö­nä kotiin, kun it­se­tu­hoi­nen rat­ti­juop­po ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

18.09.2020 18:40 9
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Katariina Alalääkkölä

Oulun yliopiston koulutuksen laatu ajetaan alas muuttokeskustelun varjossa

07:00 13
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Veli Pohjonen

Biokaasu olisi syytä palauttaa 1990-luvun alun ajattelun tapaan energiaviljelyn ja uuden sukupolven maatalouden lopputuotteeksi

06:30 0
Muoviroskan kerääjien saaliina Oulun Nallikarissa eniten tupakantumppeja – "Osittain kysymys on tiedon puutteesta ja osittain siitä, että tottumus on niin vahva"
Tilaajille

Muo­vi­ros­kan ke­rää­jien saa­lii­na Oulun Nal­li­ka­ris­sa eniten tu­pa­kan­tump­pe­ja – "O­sit­tain kysymys on tiedon puut­tees­ta ja osit­tain siitä, että tot­tu­mus on niin vahva"

16:15 3
Yksityisasiakkaalle tulee helposti selvityspyyntö, miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan? Näin likainen raha kulkee huomaamatta pankista ja maasta toiseen

Yk­si­tyis­asiak­kaal­le tulee hel­pos­ti sel­vi­tys­pyyn­tö, miksi ri­kol­lis­jär­jes­tö­jen mil­jar­dit lä­päi­se­vät pank­kien val­von­nan? Näin li­kai­nen raha kulkee huo­maa­mat­ta pan­kis­ta ja maasta toiseen

19:38 0
Trump syytti YK-puheessaan Kiinaa ja WHO:ta koronapandemiasta

Trump syytti YK-pu­hees­saan Kiinaa ja WHO:ta ko­ro­na­pan­de­mias­ta

19:40 4
Safariyrittäjä etsii kummeja Syötteen huskyille – yritykset ja yksityiset innostuivat heti
Tilaajille

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä etsii kummeja Syöt­teen hus­kyil­le – yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set in­nos­tui­vat heti

13:52 3
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Suomessa 149 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia – Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja todettiin Suomessa 502 enemmän kuin edeltävällä jaksolla

Suo­mes­sa 149 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia – Vii­meis­ten kahden viikon aikana tar­tun­to­ja to­det­tiin Suo­mes­sa 502 enemmän kuin edel­tä­väl­lä jak­sol­la

12:26 12
Tamminen Nuija meni tänä vuonna Oulun Kärpille – "Meillä on pieni ja ketterä hallitus"

Tam­mi­nen Nuija meni tänä vuonna Oulun Kär­pil­le – "Meillä on pieni ja ketterä hal­li­tus"

17:08 0
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio koveni hovissa – ehdollisen vankeuden ja metsästyskiellon kesto pitenivät
Tilaajille

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio koveni hovissa – eh­dol­li­sen van­keu­den ja met­säs­tys­kiel­lon kesto pi­te­ni­vät

13:54 0