Oulussa enemmän päiväkohtaisia koronatartuntoja kuin koko epidemian aikana: 40 uutta tartuntaa, joista kolmannes liittyy laajaan tartuntaryppääseen työpaikalla

Oulussa enemmän päi­vä­koh­tai­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kuin koko epi­de­mian aikana: 40 uutta tar­tun­taa, joista kol­man­nes liittyy laajaan tar­tun­ta­ryp­pää­seen työ­pai­kal­la

25.11.2020 18:29 47
Argentiinalaismedia: Jalkapallolegenda Diego Maradona on kuollut – yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista häikäisi taidoillaan ja kulki elämänsä kohusta toiseen

Ar­gen­tii­na­lais­me­dia: Jal­ka­pal­lo­le­gen­da Diego Ma­ra­do­na on kuollut – yksi kaik­kien aikojen par­hais­ta pe­laa­jis­ta häi­käi­si tai­doil­laan ja kulki elä­män­sä kohusta toiseen

25.11.2020 18:47 4
Sairaanhoitopiiri: Nyt on toimittava, ettei tilanne mene pääkaupunkiseudun tasolle – yksi trendi huolestuttaa johtajaylilääkäriä

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Nyt on toi­mit­ta­va, ettei tilanne mene pää­kau­pun­ki­seu­dun tasolle – yksi trendi huo­les­tut­taa joh­ta­ja­yli­lää­kä­riä

25.11.2020 12:38 83
Poliisi ja virkamiehet ovat pääosassa, kun media kertoo nuorten jengiytymisestä ja häiriköinnistä – kysyimme, kuuluuko oululaisten nuorten ääni
Tilaajille

Poliisi ja vir­ka­mie­het ovat pääo­sas­sa, kun media kertoo nuorten jen­giy­ty­mi­ses­tä ja häi­ri­köin­nis­tä – ky­syim­me, kuu­luu­ko ou­lu­lais­ten nuorten ääni

25.11.2020 18:00 0
Ketterä Kempele houkuttelee niin asukkaita kuin yrittäjiäkin – ”Asiat etenivät Kempeleen kunnassa jouhevasti”
Mainos Kempeleen kunta

Ketterä Kempele hou­kut­te­lee niin asuk­kai­ta kuin yrit­tä­jiä­kin – ”Asiat ete­ni­vät Kem­pe­leen kun­nas­sa jou­he­vas­ti”

24.11.2020 08:00
Mitä elimistössäsi tapahtuu, jos elät koko elämäsi radioaktiivisessa ympäristössä? Oulun yliopistossa väitellyt tutkija vieraili suljetuissa kaupungeissa ja otti asiasta selvää
Tilaajille

Mitä eli­mis­tös­sä­si ta­pah­tuu, jos elät koko elämäsi ra­dio­ak­tii­vi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä? Oulun yli­opis­tos­sa väi­tel­lyt tutkija vie­rai­li sul­je­tuis­sa kau­pun­geis­sa ja otti asiasta selvää

25.11.2020 19:01 0
Valtiosääntöasiantuntija: Maskipakko saataisiin säädettyä viikossa, koska pykälät ovat olemassa – pääministeri torjui idean viimeksi tänään

Val­tio­sään­töa­sian­tun­ti­ja: Mas­ki­pak­ko saa­tai­siin sää­det­tyä vii­kos­sa, koska pykälät ovat ole­mas­sa – pää­mi­nis­te­ri torjui idean vii­mek­si tänään

25.11.2020 19:20 8
Kysyimme Oulun terveysjohtajalta, mistä THL:n keskiviikkona Ouluun raportoimassa tartuntapiikissä on kyse
Tilaajille

Ky­syim­me Oulun ter­veys­joh­ta­jal­ta, mistä THL:n kes­ki­viik­ko­na Ouluun ra­por­toi­mas­sa tar­tun­ta­pii­kis­sä on kyse

25.11.2020 15:17 8
Uusimmat
Trump kertoo armahtaneensa entisen neuvonantajansa Michael Flynnin

Trump kertoo ar­mah­ta­neen­sa entisen neu­von­an­ta­jan­sa Michael Flynnin

25.11.2020 23:37 0
Diego Armando Maradona: Jumalasta seuraava – ylöspäin
Kolumni Teemu Wilenius

Diego Armando Ma­ra­do­na: Ju­ma­las­ta seu­raa­va – ylös­päin

25.11.2020 21:22 0
Tilaajille
Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat Lentokentäntien risteyksessä Oulussa

Pa­ket­ti­au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­ses­sä Oulussa

25.11.2020 21:14 0
Kari Eriksson Hippoksen puheenjohtajaksi – "Nyt on haasteita tiedossa, liittyen ennen muuta alan rahoitukseen"

Kari Eriks­son Hip­pok­sen pu­heen­joh­ta­jak­si – "Nyt on haas­tei­ta tie­dos­sa, liit­tyen ennen muuta alan ra­hoi­tuk­seen"

25.11.2020 21:14 0
Tilaajille
Työ jäytää mieltä, siksi mielenterveydestä pitäisi osata puhua yhtä avoimesti kuin fyysisistä vaivoista
Pääkirjoitus

Työ jäytää mieltä, siksi mie­len­ter­vey­des­tä pitäisi osata puhua yhtä avoi­mes­ti kuin fyy­si­sis­tä vai­vois­ta

25.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Finlandia-voittaja vie aikamatkalle jälleenrakennusajan Suomeen – Hierojan, metsänhoitajan ja traumatisoituneen sotilaan lisäksi päähenkilönä on jokihelmisimpukka

Fin­lan­dia-voit­ta­ja vie ai­ka­mat­kal­le jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomeen – Hie­ro­jan, met­sän­hoi­ta­jan ja trau­ma­ti­soi­tu­neen so­ti­laan lisäksi pää­hen­ki­lö­nä on jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka

25.11.2020 20:00 1
Uskallanko nyt sijoittaa? Näillä seitsemällä perustaidoilla hyppäät yli sijoittamisen pelkosi
Mainos LähiTapiola

Us­kal­lan­ko nyt si­joit­taa? Näillä seit­se­mäl­lä pe­rus­tai­doil­la hyppäät yli si­joit­ta­mi­sen pelkosi

21.11.2020 06:00
Finlandia-voittaja vie aikamatkalle jälleenrakennusajan Suomeen – Hierojan, metsänhoitajan ja traumatisoituneen sotilaan lisäksi päähenkilönä on jokihelmisimpukka

Fin­lan­dia-voit­ta­ja vie ai­ka­mat­kal­le jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomeen – Hie­ro­jan, met­sän­hoi­ta­jan ja trau­ma­ti­soi­tu­neen so­ti­laan lisäksi pää­hen­ki­lö­nä on jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka

25.11.2020 20:00 1
Työ jäytää mieltä, siksi mielenterveydestä pitäisi osata puhua yhtä avoimesti kuin fyysisistä vaivoista
Tilaajille
Pääkirjoitus

Työ jäytää mieltä, siksi mielenterveydestä pitäisi osata puhua yhtä avoimesti kuin fyysisistä vaivoista

25.11.2020 20:00 0
Diego Armando Maradona: Jumalasta seuraava – ylöspäin
Tilaajille
Kolumni
Teemu Wilenius

Diego Armando Maradona: Jumalasta seuraava – ylöspäin

25.11.2020 21:22 0
Paikallisradioiden jääkiekkoselostukset ovat säilyttäneet suosionsa – "Pelejä katsotaan tiettyjen lasien takaa"
Tilaajille

Pai­kal­lis­ra­dioi­den jää­kiek­ko­se­los­tuk­set ovat säi­lyt­tä­neet suo­sion­sa – "Pelejä kat­so­taan tiet­ty­jen lasien takaa"

25.11.2020 17:45 1
Katariina kurvasi Saksan kautta autoalalle – Työllä ei ole vaaraa muuttua yksitoikkoiseksi
Mainos OSAO

Ka­ta­rii­na kurvasi Saksan kautta au­to­alal­le – Työllä ei ole vaaraa muuttua yk­si­toik­koi­sek­si

23.11.2020 06:00 2
Kari Eriksson Hippoksen puheenjohtajaksi – "Nyt on haasteita tiedossa, liittyen ennen muuta alan rahoitukseen"
Tilaajille

Kari Eriks­son Hip­pok­sen pu­heen­joh­ta­jak­si – "Nyt on haas­tei­ta tie­dos­sa, liit­tyen ennen muuta alan ra­hoi­tuk­seen"

25.11.2020 21:14 0
Tätä uusi maskisuositus tarkoittaa: Nyt maskit myös toiseen asteen opetukseen, korkeakouluihin ja sisätöihin
Tilaajille

Tätä uusi mas­ki­suo­si­tus tar­koit­taa: Nyt maskit myös toiseen asteen ope­tuk­seen, kor­kea­kou­lui­hin ja si­sä­töi­hin

25.11.2020 15:48 1
Terveysjohtaja: Oulun Stora Ensolla ilmennyt hallinnassa oleva tartuntaryväs, yhtiön mukaan tartunnat ja altistumiset keskittyvät ulkopuolisiin työntekijöihin kartonkitehdasprojektissa
Tilaajille

Ter­veys­joh­ta­ja: Oulun Stora Ensolla il­men­nyt hal­lin­nas­sa oleva tar­tun­ta­ry­väs, yhtiön mukaan tar­tun­nat ja al­tis­tu­mi­set kes­kit­ty­vät ul­ko­puo­li­siin työn­te­ki­jöi­hin kar­ton­ki­teh­das­pro­jek­tis­sa

25.11.2020 11:37 6
Toimitus suosittelee
Keskeltä erämaata löytyi Onnela – Petri Kokkosesta piti tulla jääkiekkoilija, nyt hän asuu tiettömien taipaleiden takana Inarijärven rannalla

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela – Petri Kok­ko­ses­ta piti tulla jää­kiek­koi­li­ja, nyt hän asuu tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

23.11.2020 08:43 12
Tilaajille
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Oulujokivarressa asuvien Vinski ja Jon Åströmin sisustus vaihtuu inspiraatioiden mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

Ou­lu­jo­ki­var­res­sa asuvien Vinski ja Jon Å­strö­min si­sus­tus vaihtuu ins­pi­raa­tioi­den mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

21.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Traktorimönkijä syrjäytti mopoauton – Viljamin Pollessa värivalo välkkyy ja Wunderbaum vapisee

Trak­to­ri­mön­ki­jä syr­jäyt­ti mo­po­au­ton – Vil­ja­min Pol­les­sa vä­ri­va­lo välkkyy ja Wun­der­baum vapisee

21.11.2020 15:00 13
Tilaajille
Suomen nuorin naiskunnanjohtaja Pirre Seppänen lähti metsälle Siikalatvalla ja rikkoi ennakkoluulot – "Olivat äijäporukalla vitsailleet, ettei varmasti tule tästä stadilaisesta metsästäjää"

Suomen nuorin nais­kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen lähti met­säl­le Sii­ka­lat­val­la ja rikkoi en­nak­ko­luu­lot – "Olivat äi­jä­po­ru­kal­la vit­sail­leet, ettei var­mas­ti tule tästä sta­di­lai­ses­ta met­säs­tä­jää"

22.11.2020 06:05 6
Tilaajille
Ensimmäisenä uuteen asuntoon muuttavan hyödyt – kaikki on aivan uutta
Mainos Lehto Asunnot

En­sim­mäi­se­nä uuteen asun­toon muut­ta­van hyödyt – kaikki on aivan uutta

24.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ville Kajala, Stina Wikberg

Whistleblowing-direktiivin ilmoituskanavan käyttöönotto osoittaa yritysvastuuta

05:30 0
Näkökulma: Tax-freen hiipuminen lentokentillä ja laivoilla näkyy kotimaan kaupoissa – pimeän syksyn menekkituotteissa on yllätyshittejäkin
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Tax-freen hii­pu­mi­nen len­to­ken­til­lä ja lai­voil­la näkyy ko­ti­maan kau­pois­sa – pimeän syksyn me­nek­ki­tuot­teis­sa on yl­lä­tys­hit­te­jä­kin

25.11.2020 18:00 0
Marjo Kolehmainen kannustaa yksinyrittäjiä miettimään uusia toimintatapoja korona-aikana: "Verkostoituneet pärjäävät"
Tilaajille

Marjo Ko­leh­mai­nen kan­nus­taa yk­sin­yrit­tä­jiä miet­ti­mään uusia toi­min­ta­ta­po­ja ko­ro­na-ai­ka­na: "Ver­kos­toi­tu­neet pär­jää­vät"

25.11.2020 06:00 0
Trump kertoo armahtaneensa entisen neuvonantajansa Michael Flynnin

Trump kertoo armahtaneensa entisen neuvonantajansa Michael Flynnin

25.11.2020 23:37 0
Liisa Jaakonsaarelle myönnettiin Oulu-mitali: "On 40 vuoden ajan toiminut monipuolisesti Oulun alueen, Pohjois-Pohjanmaan, pohjoisen ja Suomen puolestapuhujana"

Liisa Jaa­kon­saa­rel­le myön­net­tiin Ou­lu-mi­ta­li: "On 40 vuoden ajan toi­mi­nut mo­ni­puo­li­ses­ti Oulun alueen, Poh­jois-Poh­jan­maan, poh­joi­sen ja Suomen puo­les­ta­pu­hu­ja­na"

25.11.2020 18:00 15
Vanha Kaleva: Työttömyys vaivaa Oulun sekatyöläisiä, O. Karhi puuttui asiaan
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Työt­tö­myys vaivaa Oulun se­ka­työ­läi­siä, O. Karhi puuttui asiaan

24.11.2020 10:00 0
Saksan toisen maailmansodan aikaiset sotaoikeudet tukivat sodankäyntiä
Kolumni Kimmo Lackman

Saksan toisen maail­man­so­dan ai­kai­set so­ta­oi­keu­det tukivat so­dan­käyn­tiä

23.11.2020 12:00 1
Tilaajille
Kolari matkalla vihkikirkkoon siirsi häät sairaalaan – pappi liftasi paikalle

Kolari mat­kal­la vih­ki­kirk­koon siirsi häät sai­raa­laan – pappi liftasi pai­kal­le

21.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Merja Larivaara hakee Oulun teatterilta yhteensä 26 250 euron korvauksia peruuntuneesta ohjaajasopimuksesta, jonka hän teki suullisesti perhepiirissä
Tilaajille

Merja La­ri­vaa­ra hakee Oulun teat­te­ril­ta yh­teen­sä 26 250 euron kor­vauk­sia pe­ruun­tu­nees­ta oh­jaa­ja­so­pi­muk­ses­ta, jonka hän teki suul­li­ses­ti per­he­pii­ris­sä

23.11.2020 20:00 73
Oulu valittiin vuoden 2020 pyöräilykunnaksi – kehut ulottuvat nykyhetkestä 1970-luvulle ja Mauri Myllylän toimintaan

Oulu va­lit­tiin vuoden 2020 pyö­räi­ly­kun­nak­si – kehut ulot­tu­vat ny­ky­het­kes­tä 1970-lu­vul­le ja Mauri Myl­ly­län toi­min­taan

25.11.2020 10:46 15
Poliisi korjasi tietojaan: Kiimingin kuolonkolarin turma-auto tulikin Kuusamon suunnasta

Poliisi korjasi tie­to­jaan: Kii­min­gin kuo­lon­ko­la­rin tur­ma-au­to tulikin Kuu­sa­mon suun­nas­ta

25.11.2020 15:12 4
Oulun kaupungin influenssarokotteet ovat loppumassa – uusia rokotusaikoja ei voi tällä hetkellä varata

Oulun kau­pun­gin inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa – uusia ro­ko­tus­ai­ko­ja ei voi tällä het­kel­lä varata

25.11.2020 10:07 4