Laajala: Oulun koronatilanne huolestuttava – "Me emme vain odota tumput suorina, mitä koordinaatioryhmä linjaa"
Tilaajille

Laa­ja­la: Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­ta­va – "Me emme vain odota tumput suo­ri­na, mitä koor­di­naa­tio­ryh­mä linjaa"

19:10 1
Oulun yliopisto jatkaa etäopintoja ensi kesään asti – pitkä etäjakso edellyttää etäopintojen ja työtapojen kehittämistä
Tilaajille

Oulun yli­opis­to jatkaa etä­opin­to­ja ensi kesään asti – pitkä etä­jak­so edel­lyt­tää etä­opin­to­jen ja työ­ta­po­jen ke­hit­tä­mis­tä

19:23 0
Oulu antoi harrastusryhmille toimintaohjeet – lue tästä, kuinka koronaa nyt torjutaan

Oulu antoi har­ras­tus­ryh­mil­le toi­min­ta­oh­jeet – lue tästä, kuinka koronaa nyt tor­ju­taan

18:51 1
Kärpät-Pelicans 2.erä: Kärpät nollakerhossa kahden erän jälkeen - Tehottomuus vaivaa pikkupetoja

Kär­pät-Pe­li­cans 2.erä: Kärpät nol­la­ker­hos­sa kahden erän jälkeen - Te­hot­to­muus vaivaa pik­ku­pe­to­ja

18:30 0
Mikä ratkaiseva virhe voi johtaa Vastaamon kiristäjän nappaamiseen? F-Securen Mikko Hyppönen kertoo, miten jäljille voidaan päästä – ”Hän erehtyi vuotamaan kannan”

Mikä rat­kai­se­va virhe voi johtaa Vas­taa­mon ki­ris­tä­jän nap­paa­mi­seen? F-Se­cu­ren Mikko Hyp­pö­nen kertoo, miten jäl­jil­le voidaan päästä – ”Hän erehtyi vuo­ta­maan kannan”

19:35 0
Oululainen Paula Salo makaa OYSin teho-osastolla vaikean koronataudin kourissa ja lähettää nyt terveiset: "Koronavirus on pirullinen tauti"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Paula Salo makaa OYSin te­ho-osas­tol­la vaikean ko­ro­na­tau­din kou­ris­sa ja lä­het­tää nyt ter­vei­set: "Ko­ro­na­vi­rus on pi­rul­li­nen tauti"

15:54 2
Pikkuisen pelkoa ja hulluna huuhaata – Oululainen tutkija-tiedebloggaaja Pauli Ohukainen tietää, kuinka kunnon pöhinää herättävä salaliittoteoria rakennetaan
Tilaajille

Pik­kui­sen pelkoa ja hulluna huu­haa­ta – Ou­lu­lai­nen tut­ki­ja-tie­deb­log­gaa­ja Pauli Ohu­kai­nen tietää, kuinka kunnon pöhinää he­rät­tä­vä sa­la­liit­to­teo­ria ra­ken­ne­taan

18:00 0
Oululaistrio Bom Lulun jäsenet eivät ole vielä koskaan soittaneet oikeasti yhdessä – esikoislevy on silti valmis
Tilaajille

Ou­lu­lais­trio Bom Lulun jäsenet eivät ole vielä koskaan soit­ta­neet oi­keas­ti yhdessä – esi­kois­le­vy on silti valmis

19:00 0
Uusimmat
AC Oulun pelaajat ovat säilyttäneet huumorinsa epätietoisuuden keskellä: "Tuli sieltä mitä tahansa päätöksiä, tähtäimemme on lauantaissa"

AC Oulun pe­laa­jat ovat säi­lyt­tä­neet huu­mo­rin­sa epä­tie­toi­suu­den kes­kel­lä: "Tuli sieltä mitä tahansa pää­tök­siä, täh­täi­mem­me on lauan­tais­sa"

19:45 0
Tilaajille
Lokakuun lakkoilu on vain varjo elokuun kansanliikkeestä – Valko-Venäjän hallinto tukahdutti protestit valtion tehtailla

Lo­ka­kuun lak­koi­lu on vain varjo elokuun kan­san­liik­kees­tä – Val­ko-Ve­nä­jän hal­lin­to tu­kah­dut­ti pro­tes­tit valtion teh­tail­la

19:41 0
Mikä ratkaiseva virhe voi johtaa Vastaamon kiristäjän nappaamiseen? F-Securen Mikko Hyppönen kertoo, miten jäljille voidaan päästä – ”Hän erehtyi vuotamaan kannan”

Mikä rat­kai­se­va virhe voi johtaa Vas­taa­mon ki­ris­tä­jän nap­paa­mi­seen? F-Se­cu­ren Mikko Hyp­pö­nen kertoo, miten jäl­jil­le voidaan päästä – ”Hän erehtyi vuo­ta­maan kannan”

19:35 0
Oulun yliopisto jatkaa etäopintoja ensi kesään asti – pitkä etäjakso edellyttää etäopintojen ja työtapojen kehittämistä

Oulun yli­opis­to jatkaa etä­opin­to­ja ensi kesään asti – pitkä etä­jak­so edel­lyt­tää etä­opin­to­jen ja työ­ta­po­jen ke­hit­tä­mis­tä

19:23 0
Tilaajille
Laajala: Oulun koronatilanne huolestuttava – "Me emme vain odota tumput suorina, mitä koordinaatioryhmä linjaa"

Laa­ja­la: Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­ta­va – "Me emme vain odota tumput suo­ri­na, mitä koor­di­naa­tio­ryh­mä linjaa"

19:10 1
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo Oulun koronatilanteesta

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala kertoo Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

19:07 0
Tilaajille
MyTech-lähettiläs vie kouluihin tekniikan ilosanomaa
Mainos OSAO

My­Tech-lä­het­ti­läs vie kou­lui­hin tek­nii­kan ilo­sa­no­maa

26.10.2020 06:00
Oulun uusimmat koronatiedot: alkuviikon aikana 23 uutta tartuntatapausta – kolmeen tartuntaan liittyy joukkoaltistuminen

Oulun uu­sim­mat ko­ro­na­tie­dot: al­ku­vii­kon aikana 23 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta – kolmeen tar­tun­taan liittyy jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

15:56 9
Liikuntakatkokin iskee terveyteen – sisäliikuntatilojen sulkemisen kynnys tulee Oulussakin pitää korkeana
Tilaajille
Pääkirjoitus

Liikuntakatkokin iskee terveyteen – sisäliikuntatilojen sulkemisen kynnys tulee Oulussakin pitää korkeana

10:53 0
Pessimisti pedagogina pyrkii varautumaan
Tilaajille
Kolumni
Maija Saviniemi

Pessimisti pedagogina pyrkii varautumaan

12:00 0
Heinäpään stadionhanke etenee: "Tavoitteena on Suomen paras jalkapallostadion"
Tilaajille

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee: "Ta­voit­tee­na on Suomen paras jal­ka­pal­los­ta­dion"

08:00 18
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

27.10.2020 06:00
Hälyttikö iPhone korona-altistuksesta mutta Koronavilkku ei? Näin korjaat ongelman
Tilaajille

Hä­lyt­ti­kö iPhone ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta mutta Ko­ro­na­vilk­ku ei? Näin korjaat on­gel­man

19:00 0
Yli 2,5 miljoonaa katselukertaa korona-aikana Youtubessa keränneeltä Petrus Schroderukselta on tulossa kaksi levytystä – toinen niistä itänaapureille venäjän kielellä
Tilaajille

Yli 2,5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa ko­ro­na-ai­ka­na You­tu­bes­sa ke­rän­neel­tä Petrus Schro­de­ruk­sel­ta on tulossa kaksi le­vy­tys­tä – toinen niistä itä­naa­pu­reil­le venäjän kie­lel­lä

14:09 2
Pikkulapsiperheille tulossa muutoksia: Oulu-lisä poistuu ja iltapäiväkerhojen maksu nousee
Tilaajille

Pik­ku­lap­si­per­heil­le tulossa muu­tok­sia: Ou­lu-li­sä poistuu ja il­ta­päi­vä­ker­ho­jen maksu nousee

17:00 1
Toimitus suosittelee
Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

24.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Tuulia Salmelan ateljeessa Haukiputaalla syntyy mitä värikkäämpiä lankoja kotimaisesta villasta, erään lankalaadun takaa löytyy lähitilan Onneli-lammas

Tuulia Sal­me­lan atel­jees­sa Hau­ki­pu­taal­la syntyy mitä vä­rik­kääm­piä lankoja ko­ti­mai­ses­ta vil­las­ta, erään lan­ka­laa­dun takaa löytyy lä­hi­ti­lan On­ne­li-lam­mas

25.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Club Teatrian tarina saa jatkoa Nallikarissa – keikkapaikan matka lihapakkaamosta Pohjolan Rivieralle on ollut pitkä ja värikäs

Club Teat­rian tarina saa jatkoa Nal­li­ka­ris­sa – keik­ka­pai­kan matka li­ha­pak­kaa­mos­ta Poh­jo­lan Ri­vie­ral­le on ollut pitkä ja värikäs

23.10.2020 18:01 10
Tilaajille
OYSin johtajaylilääkäri painottaa: Laittakaa ne maskit ruokakaupoissa asioidessanne

OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa: Lait­ta­kaa ne maskit ruo­ka­kau­pois­sa asioi­des­san­ne

24.10.2020 06:00 47
Tilaajille
Kuhmon kasvatin kultainen kosketus – jääkiekkouransa päättänyt Janne Pesonen on kiitollinen ajastaan Oulussa ja Kärpissä: "Siellä tuli viimeinen silaus"

Kuhmon kas­va­tin kul­tai­nen kos­ke­tus – jää­kiek­ko­uran­sa päät­tä­nyt Janne Pesonen on kii­tol­li­nen ajas­taan Oulussa ja Kär­pis­sä: "Siellä tuli vii­mei­nen silaus"

23.10.2020 20:00 3
Tilaajille
Surun hetkellä on tärkeää kohdata sureva lämmöllä – ”Moni on ollut helpottunut siitä, ettei tilanne ollutkaan niin raskas kuin oli aikaisemmin ajatellut”
Mainos Arvo Kova Oy

Surun het­kel­lä on tärkeää kohdata sureva läm­möl­lä – ”Moni on ollut hel­pot­tu­nut siitä, ettei tilanne ol­lut­kaan niin raskas kuin oli ai­kai­sem­min aja­tel­lut”

27.10.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Hannu Kokki

Käsidesiä kannattaa käyttää – jos jaksamme noudattaa suosituksia, yhteiskuntaa voidaan pitää auki

06:30 0
Merivartiosto varoittaa veneilijöitä: Kiiminkijoen siltatyömaalta irronneita lankkuja ajelehtii virran mukana merelle saakka

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa ve­nei­li­jöi­tä: Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maal­ta ir­ron­nei­ta lank­ku­ja aje­leh­tii virran mukana merelle saakka

15:43 0
Oulun kaupunki vakuuttaa: Hyvinvointipalvelujen asiakastietojen tietoturvasta on huolehdittu

Oulun kau­pun­ki va­kuut­taa: Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen asia­kas­tie­to­jen tie­to­tur­vas­ta on huo­leh­dit­tu

16:55 0
Ykkösen kauden kohtalo yhä auki – päätös siirtyi torstaille ja liittohallituksen käsiin: "Odotamme vain kokousta kokouksen perään"
Tilaajille

Ykkösen kauden kohtalo yhä auki – päätös siirtyi tors­tail­le ja liit­to­hal­li­tuk­sen käsiin: "O­do­tam­me vain ko­kous­ta ko­kouk­sen perään"

14:02 4
Heikko salasana on tavallisin syy siihen, että henkilötiedot päätyvät vääriin käsiin
Tilaajille

Heikko sa­la­sa­na on ta­val­li­sin syy siihen, että hen­ki­lö­tie­dot pää­ty­vät vääriin käsiin

16:58 0
Vanha Kaleva: Virsikirjakomitea istuu joulukuuhun saakka, työ on varsin suuritöinen
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Vir­si­kir­ja­ko­mi­tea istuu jou­lu­kuu­hun saakka, työ on varsin suu­ri­töi­nen

10:00 0
Iin Yöväentalolla nähdään aikansa yleisömenestys, mutta sittemmin unhoon vaipunut kotimainen mykkäelokuva: luvassa on haamuja, mustasukkaisuutta ja tunteen paloa

Iin Yö­väen­ta­lol­la nähdään aikansa ylei­sö­me­nes­tys, mutta sit­tem­min unhoon vai­pu­nut ko­ti­mai­nen myk­käe­lo­ku­va: luvassa on haa­mu­ja, mus­ta­suk­kai­suut­ta ja tunteen paloa

27.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Juho Luttisen kone- ja sekatavarakaupassa saa hyvän kohtelun

Vanha Kaleva: Juho Lut­ti­sen kone- ja se­ka­ta­va­ra­kau­pas­sa saa hyvän koh­te­lun

26.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Arvio: Mauno Koiviston elämäkerran ensimmäinen osa esittelee kiihkeän nuoren sosialistin, joka ottaa ensi askeleitaan kohti huippua

Arvio: Mauno Koi­vis­ton elä­mä­ker­ran en­sim­mäi­nen osa esit­te­lee kiih­keän nuoren so­sia­lis­tin, joka ottaa ensi as­ke­lei­taan kohti huippua

24.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Verkkokauppajätti Amazon avasi Ruotsissa, tilaukset Suomeen eivät toimi vielä – sivustolla noloja konekäännöksiä: Onnittelukorttia myydään "valtavana kikkelinä"

Verk­ko­kaup­pa­jät­ti Amazon avasi Ruot­sis­sa, ti­lauk­set Suomeen eivät toimi vielä – si­vus­tol­la noloja ko­ne­kään­nök­siä: On­nit­te­lu­kort­tia myydään "val­ta­va­na kik­ke­li­nä"

14:48 0
Kärppien liigakausi jatkuu karanteenin jälkeen illalla Raksilassa – Ykköspakkipari sivussa Pelicans-pelistä, Topi Niemelälle kauden ensimmäinen liigapeli
Tilaajille

Kärp­pien lii­ga­kau­si jatkuu ka­ran­tee­nin jälkeen illalla Rak­si­las­sa – Yk­kös­pak­ki­pa­ri sivussa Pe­li­cans-pe­lis­tä, Topi Nie­me­läl­le kauden en­sim­mäi­nen lii­ga­pe­li

13:00 0
Hallitus selvittää, voisiko tietomurron uhri vaihtaa jo nykylain perusteella henkilötunnusta –Ylijohtaja: "Ei mahdollista ennaltaehkäisynä"

Hal­li­tus sel­vit­tää, voisiko tie­to­mur­ron uhri vaihtaa jo ny­ky­lain pe­rus­teel­la hen­ki­lö­tun­nus­ta –Y­li­joh­ta­ja: "Ei mah­dol­lis­ta en­nal­taeh­käi­sy­nä"

17:20 0
Suomi lähetti tarjouspyynnöt korkealle ulottuvista ilmatorjuntaohjuksista – Suurissa korkeuksissa torjunta on nyt yksin Hornetien harteilla

Suomi lähetti tar­jous­pyyn­nöt kor­keal­le ulot­tu­vis­ta il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sis­ta – Suu­ris­sa kor­keuk­sis­sa tor­jun­ta on nyt yksin Hor­ne­tien har­teil­la

15:10 5