Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Miksi koulualtistukset eivät enää johda Oulussa karanteeniin? Laajoja koulukaranteeneja ei pidetä tarpeellisina, haitat ylittävät hyödyt
Tilaajille

Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin? Laajoja kou­lu­ka­ran­tee­ne­ja ei pidetä tar­peel­li­si­na, haitat ylit­tä­vät hyödyt

16:00
Vastatuuli puhalsi Heinäpään jalkapallostadionin hetkellisesti nurin, projekti joutuu turvautumaan aikalisään – "Olemme viime viikolla saaneet selkeän viestin"
Tilaajille

Vas­ta­tuu­li puhalsi Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin het­kel­li­ses­ti nurin, pro­jek­ti joutuu tur­vau­tu­maan ai­ka­li­sään – "Olemme viime vii­kol­la saaneet selkeän vies­tin"

13:26 39
Raahen kultakaivoksen omistavassa Otso Goldissa epäillään törkeitä rikoksia – käräjäoikeus vangitsi yhtiön entisen toimitusjohtajan
Tilaajille

Raahen kul­ta­kai­vok­sen omis­ta­vas­sa Otso Gol­dis­sa epäil­lään tör­kei­tä ri­kok­sia – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si yhtiön entisen toi­mi­tus­joh­ta­jan

15:12 2
Tulipallosta saattoi pudota kappaleita maahan asti Reisjärven suunnalla – kivi olisi ensimmäinen maasta löydetty meteoriparveen liittyvä kappale
Tilaajille

Tu­li­pal­los­ta saattoi pudota kap­pa­lei­ta maahan asti Reis­jär­ven suun­nal­la – kivi olisi en­sim­mäi­nen maasta löy­det­ty me­teo­ri­par­veen liit­ty­vä kappale

12:07
Kun rakennusala kutsuu, OSAO ja kumppanit vastaavat – Kattoasentajille riittää töitä
Mainos OSAO

Kun ra­ken­nus­ala kutsuu, OSAO ja kump­pa­nit vas­taa­vat – Kat­to­asen­ta­jil­le riittää töitä

06:00
Sotiemme veteraanin Onni Toljamon, 98, terveiset nuorille perheille – "Lapsille pitää uskaltaa sanoa myös tiukka ei"
Tilaajille

So­tiem­me ve­te­raa­nin Onni Tol­ja­mon, 98, ter­vei­set nuo­ril­le per­heil­le – "Lap­sil­le pitää us­kal­taa sanoa myös tiukka ei"

06.12.2021 06:00 24
Muistatko hulikakun? Kerro meille, millaisia muistoja perinteinen oululainen ruisleipä herättää ja ilmoittaudu maistajaksi!

Muis­tat­ko hu­li­ka­kun? Kerro meille, mil­lai­sia muis­to­ja pe­rin­tei­nen ou­lu­lai­nen ruis­lei­pä he­rät­tää ja il­moit­tau­du mais­ta­jak­si!

10:00 34
Poliisin aseenkäytöstä Oulun Kaukovainiolla tehdään alustava esiselvitys – teräaseella aseistautunutta henkilöä ammuttiin jalkaan

Po­lii­sin aseen­käy­tös­tä Oulun Kau­ko­vai­niol­la tehdään alus­ta­va esi­sel­vi­tys – te­rä­aseel­la aseis­tau­tu­nut­ta hen­ki­löä am­mut­tiin jalkaan

15:25
Luetuimmat
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 122 koronatartuntaa, joista 93 Oulussa – OYSissa hoidossa 25 koronapotilasta

THL: Pohjois-Pohjanmaalla 122 koronatartuntaa, joista 93 Oulussa – OYSissa hoidossa 25 koronapotilasta

15:25
Keminmaan tulipalossa kuoli kaksi henkilöä – poliisi ei epäile rikosta

Keminmaan tulipalossa kuoli kaksi henkilöä – poliisi ei epäile rikosta

15:57
Vastatuuli puhalsi Heinäpään jalkapallostadionin hetkellisesti nurin, projekti joutuu turvautumaan aikalisään – "Olemme viime viikolla saaneet selkeän viestin"

Vastatuuli puhalsi Heinäpään jalkapallostadionin hetkellisesti nurin, projekti joutuu turvautumaan aikalisään – "Olemme viime viikolla saaneet selkeän viestin"

13:26 39
Tilaajille
Tulipallosta saattoi pudota kappaleita maahan asti Reisjärven suunnalla – kivi olisi ensimmäinen maasta löydetty meteoriparveen liittyvä kappale

Tulipallosta saattoi pudota kappaleita maahan asti Reisjärven suunnalla – kivi olisi ensimmäinen maasta löydetty meteoriparveen liittyvä kappale

12:07
Tilaajille
Uudet lääkkeet antavat toivoa, mutta Oulussakin on törmätty jo kahden miljoonan euron kerta-annokseen – "Usein hyöty potilaalle on pyydettyä hintaa pienempi"

Uudet lääkkeet antavat toivoa, mutta Oulussakin on törmätty jo kahden miljoonan euron kerta-annokseen – "Usein hyöty potilaalle on pyydettyä hintaa pienempi"

06:00 1
Tilaajille
Auton moottorin esilämmityksen tärkeys korostuu pakkasilla: "On hyvä muistaa, että esilämmityksellä säästää myös rahaa"

Auton moottorin esilämmityksen tärkeys korostuu pakkasilla: "On hyvä muistaa, että esilämmityksellä säästää myös rahaa"

10:37 9
Kymmenientuhansien silmien kokemuksella
Mainos Terveystalo

Kym­me­nien­tu­han­sien silmien ko­ke­muk­sel­la

05.12.2021 06:00
Etta kuvitteli Michael Michelaun lähtevän Ranskaan, mutta hän päätyikin syvälle Savoon
Tilaajille

Etta ku­vit­te­li Michael Mic­he­laun läh­te­vän Rans­kaan, mutta hän pää­tyi­kin syvälle Savoon

16:05
Demokratian voi myös hukata, jos "vapauden rakastaja" osoittautuukin "tyrannian palvelijaksi"
Tilaajille
Pääkirjoitus

Demokratian voi myös hukata, jos "vapauden rakastaja" osoittautuukin "tyrannian palvelijaksi"

05.12.2021 20:00 17
Herätys – aluevaalit tulevat!
Tilaajille
Kolumni
Merja Kyllönen

Herätys – aluevaalit tulevat!

16:00
Oululainen Elina Kujala voitti piparinleivonnan SM-hopeaa ja jakaa nyt aloittelijoille vinkkejään: "Sulatetulla sokerilla palaa helposti sormet ja käpy"
Forum24

Ou­lu­lai­nen Elina Kujala voitti pi­pa­rin­lei­von­nan SM-ho­peaa ja jakaa nyt aloit­te­li­joil­le vink­ke­jään: "Su­la­te­tul­la so­ke­ril­la palaa hel­pos­ti sormet ja käpy"

05.12.2021 06:10 4
Oululaisartisti Inga Söder tekee paluuta esiintymislavoille muuttuneena naisena – sunnuntaina luvassa sinivalkoisia säveliä Musiikkikeskuksessa

Ou­lu­lais­ar­tis­ti Inga Söder tekee paluuta esiin­ty­mis­la­voil­le muut­tu­nee­na naisena – sun­nun­tai­na luvassa si­ni­val­koi­sia säveliä Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa

04.12.2021 06:40
Oululainen Riikka Kähkönen miekkailee pyörätuolista käsin ja haaveilee paralympialaisista – "Minussa on tekemisen vimma"

Ou­lu­lai­nen Riikka Käh­kö­nen miek­kai­lee pyö­rä­tuo­lis­ta käsin ja haa­vei­lee pa­ra­lym­pia­lai­sis­ta – "Mi­nus­sa on te­ke­mi­sen vimma"

03.12.2021 06:09 2
Ystävä kokosi syyskuussa edesmenneen oululaistaiteilija Matti Mikkolan elämäntyön nähtäville – "Ei hän kättä löisi olkapäälle, hän oli sen verran jäyhä, mutta hymähdellen hyväksyisi varmasti"

Ystävä kokosi syys­kuus­sa edes­men­neen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Matti Mik­ko­lan elä­män­työn näh­tä­vil­le – "Ei hän kättä löisi ol­ka­pääl­le, hän oli sen verran jäyhä, mutta hy­mäh­del­len hy­väk­syi­si var­mas­ti"

02.12.2021 10:58 2
Lääkäri Pippa Laukka paljastaa täsmävinkkinsä kotikuntoiluun: ”Jo 10 minuuttia päivässä riittää”
Mainos Kuntokauppa

Lääkäri Pippa Laukka pal­jas­taa täs­mä­vink­kin­sä ko­ti­kun­toi­luun: ”Jo 10 mi­nuut­tia päi­väs­sä riit­tää”

05.12.2021 06:00
Latitude 66 Cobalt teki Kuusamon Kouvervaaran uumenista lupaavan kobolttilöydön
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki Kuu­sa­mon Kou­ver­vaa­ran uu­me­nis­ta lu­paa­van ko­bolt­ti­löy­dön

15:57 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pekka Simonen

Askel kerrallaan byrokratiaa vähemmäksi

06.12.2021 07:00 3
Otson konkurssi toi tiekunnille päänvaivaa – "Tiehankkeille löytymässä jatkaja", pesänhoitaja lupaa
Tilaajille

Otson kon­kurs­si toi tie­kun­nil­le pään­vai­vaa – "Tie­hank­keil­le löy­ty­mäs­sä jat­ka­ja", pe­sän­hoi­ta­ja lupaa

06:00 6
Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

18.10.2021 13:00 7
Kaleva Live: Kauden avausvoittonsa napannut OLS haastoi kestomenestyjä Veiterän "Pakkalan Kattilassa" purevassa pakkassäässä – katso jääpallon Bandyliigan ottelun tallenne täältä

Kaleva Live: Kauden avaus­voit­ton­sa na­pan­nut OLS haastoi kes­to­me­nes­ty­jä Vei­te­rän "Pak­ka­lan Kat­ti­las­sa" pu­re­vas­sa pak­kas­sääs­sä – katso jää­pal­lon Ban­dy­lii­gan ottelun tal­len­ne täältä

05.12.2021 15:43 1
Tilaajille
Kaleva Live: "Hei yleisö, huuda mukana!" – Northern Lightsin perinteinen joulunäytös keräsi seuran lukuisat joukkueet saman maton äärelle, katso lähetys tallenteena

Kaleva Live: "Hei yleisö, huuda mu­ka­na!" – Nort­hern Light­sin pe­rin­tei­nen jou­lu­näy­tös keräsi seuran lu­kui­sat jouk­kueet saman maton ää­rel­le, katso lähetys tal­len­tee­na

04.12.2021 18:16 3
Tilaajille
Northern Lightsin joukkueet esittävät syyskauden ohjelmansa supersuositussa joulunäytöksessä, OLS isännöi kestomenestyjä Veiterää jääpallon Bandyliigassa – Kaleva Liven viikonloppu on taas täynnä toimintaa

Nort­hern Light­sin jouk­kueet esit­tä­vät syys­kau­den oh­jel­man­sa su­per­suo­si­tus­sa jou­lu­näy­tök­ses­sä, OLS isännöi kes­to­me­nes­ty­jä Vei­te­rää jää­pal­lon Ban­dy­lii­gas­sa – Kaleva Liven vii­kon­lop­pu on taas täynnä toi­min­taa

02.12.2021 15:00

Kaleva Live: Nuoret kes­kus­te­le­vat Eu­roo­pan tu­le­vai­suu­des­ta mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sen joh­dol­la – Pääset seu­raa­maan mak­su­ton­ta eng­lan­nin­kie­lis­tä lä­he­tys­tä täältä

30.11.2021 07:05 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Yrjö Mikkonen

Oikeassa olemisen ja loukkaantumisen kulttuurit

06.12.2021 06:00 7
Uudet lääkkeet antavat toivoa, mutta Oulussakin on törmätty jo kahden miljoonan euron kerta-annokseen – "Usein hyöty potilaalle on pyydettyä hintaa pienempi"
Tilaajille

Uudet lääk­keet antavat toivoa, mutta Ou­lus­sa­kin on tör­mät­ty jo kahden mil­joo­nan euron ker­ta-an­nok­seen – "Usein hyöty po­ti­laal­le on pyy­det­tyä hintaa pie­nem­pi"

06:00 1
Keminmaan tulipalossa kuoli kaksi henkilöä – poliisi ei epäile rikosta

Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

15:57
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 122 koronatartuntaa, joista 93 Oulussa – OYSissa hoidossa 25 koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 122 ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 93 Oulussa – OYSissa hoi­dos­sa 25 ko­ro­na­po­ti­las­ta

15:25
Halolla päähän lyönyt sai ehdollista vankeutta – uhrille vaikea aivovamma, oikeus ei pitänyt pahoinpitelyä törkeänä
Tilaajille

Halolla päähän lyönyt sai ehdollista vankeutta – uhrille vaikea aivovamma, oikeus ei pitänyt pahoinpitelyä törkeänä

16:20
Kela siirtää maksamattomat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksut ulosottoon – ulosotto koskee 7 500 opiskelijaa
Tilaajille

Kela siirtää mak­sa­mat­to­mat kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­sut ulos­ot­toon – ulos­ot­to koskee 7 500 opis­ke­li­jaa

12:47 3
Toimitus suosittelee
Yliopiston Raksila-hanke herättää suuria tunteita ja ne vellovat myös Oulun päättäjien suuntaan – Kysyimme valtuuston ryhmyreiltä,  onko heitä lobattu asiasta

Yli­opis­ton Rak­si­la-han­ke he­rät­tää suuria tun­tei­ta ja ne vel­lo­vat myös Oulun päät­tä­jien suun­taan – Ky­syim­me val­tuus­ton ryh­my­reil­tä, onko heitä lobattu asiasta

05.12.2021 06:00 104
Tilaajille
Poliisista tuli pikkukylien vakiovieras, jota osataan jo odottaa – Kaleva seurasi oululaisen poliisipartion työvuoroa seudulla, missä virkavalta sai aiemmin aikaan vain supinaa ja pitkiä katseita

Po­lii­sis­ta tuli pik­ku­ky­lien va­kio­vie­ras, jota osataan jo odottaa – Kaleva seurasi ou­lu­lai­sen po­lii­si­par­tion työ­vuo­roa seu­dul­la, missä vir­ka­val­ta sai aiemmin aikaan vain supinaa ja pitkiä kat­sei­ta

04.12.2021 14:48 10
Tilaajille
OYSin lähes täydellä koronateholla henkilökunta tekee kaikkensa, mutta sairaanhoitaja pelkää tilannetta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

OYSin lähes täy­del­lä ko­ro­na­te­hol­la hen­ki­lö­kun­ta tekee kaik­ken­sa, mutta sai­raan­hoi­ta­ja pelkää ti­lan­net­ta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

03.12.2021 06:00 134
Tilaajille
"Olen törmännyt niin pimeisiin ja törkeisiin juttuihin, että oli pakko ruveta avaamaan asiaa", sanoo oululainen työelämän asiantuntija, joka kirjoitti huonosta ja epäasiallisesta kohtelusta kirjan

"Olen tör­män­nyt niin pi­mei­siin ja tör­kei­siin jut­tui­hin, että oli pakko ruveta avaa­maan asiaa", sanoo ou­lu­lai­nen työ­elä­män asian­tun­ti­ja, joka kir­joit­ti huo­nos­ta ja epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta kirjan

05.12.2021 10:00 12
Tilaajille
Kärpissä unelmakautta pelaavan Topi Niemelän kenties suurin vahvuus on, ettei hän pelkää virheitä tai stressaa turhasta: "En yleensä mieti elämääni viikkoa pitemmälle" – kuuntele myös podcast

Kär­pis­sä unel­ma­kaut­ta pe­laa­van Topi Nie­me­län kenties suurin vahvuus on, ettei hän pelkää vir­hei­tä tai stres­saa tur­has­ta: "En yleensä mieti elä­mää­ni viikkoa pi­tem­mäl­le" – kuun­te­le myös podcast

03.12.2021 18:01 10
Tilaajille
Tiesitkö tämän talvi-ihon hoidosta?  "En laittaisi iholle rasvaa juuri ennen ulos lähtemistä"
Tilaajille

Tie­sit­kö tämän tal­vi-ihon hoi­dos­ta?  "En lait­tai­si iholle rasvaa juuri ennen ulos läh­te­mis­tä"

07:00
Itsenäistä Suomea juhlittiin poikkeusoloissa jo toistamiseen – "Nyt minun sukupolveni on oikeastaan ensimmäistä kertaa sellaisen tilanteen edessä, jossa meillä on vaikeuksia"

It­se­näis­tä Suomea juh­lit­tiin poik­keus­olois­sa jo tois­ta­mi­seen – "Nyt minun su­ku­pol­ve­ni on oi­keas­taan en­sim­mäis­tä kertaa sel­lai­sen ti­lan­teen edessä, jossa meillä on vai­keuk­sia"

06.12.2021 22:04 24
Pääministeri on alusta alkaen suosinut eduskuntakännykkää – ohjeen mukaan valtionjohtoa informoidaan eri puhelimella
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri on alusta alkaen suo­si­nut edus­kun­ta­kän­nyk­kää – ohjeen mukaan val­tion­joh­toa in­for­moi­daan eri pu­he­li­mel­la

06.12.2021 21:58 88
Oulun Ruskotunturi on löytänyt paikkansa harrastajien lähirinteenä – viime talvi oli ennätyskausi
Tilaajille

Oulun Rus­ko­tun­tu­ri on löy­tä­nyt paik­kan­sa har­ras­ta­jien lä­hi­rin­tee­nä – viime talvi oli en­nä­tys­kau­si

06:00 5
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.