Oululaiset Saara Kokko ja Tero Leinonen kuuluvat fitness-urheilussa lajiensa Suomen parhaisiin: "Pitää olla hyvännäköinen ja sporttinen fysiikka"
Tilaajille

Ou­lu­lai­set Saara Kokko ja Tero Lei­no­nen kuu­lu­vat fit­ness-ur­hei­lus­sa la­jien­sa Suomen par­hai­siin: "Pitää olla hy­vän­nä­köi­nen ja sport­ti­nen fy­siik­ka"

20.10.2020 20:35 0
Pappa oli matkalla Helsingistä Kotkaan, mutta nokka näytti länteen – "Ajokyvyn lisäksi suunta oli hukassa"

Pappa oli mat­kal­la Hel­sin­gis­tä Kot­kaan, mutta nokka näytti länteen – "A­jo­ky­vyn lisäksi suunta oli hu­kas­sa"

20.10.2020 21:16 4
Sykkeli-kaupunkipyörien jatkoa käsitellään marraskuussa – "Oulu on Suomen pyöräilypääkaupunki"

Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien jatkoa kä­si­tel­lään mar­ras­kuus­sa – "Oulu on Suomen pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki"

20.10.2020 20:16 21
Syyslomalla viimeinkin, voi ottaa iisimmin – Oulussa lapset nauttivat lomailusta koronarajoitteista huolimatta
Tilaajille

Syys­lo­mal­la vii­mein­kin, voi ottaa ii­sim­min – Oulussa lapset naut­ti­vat lo­mai­lus­ta ko­ro­na­ra­joit­teis­ta huo­li­mat­ta

20.10.2020 19:05 0
Nuotiokahvit luonnon helmassa ja maastopyöräilyä jääkauden muovaamilla harjuilla – Lue valokuvaaja Harri Tarvaisen vinkit, mitä tehdä ja kokea Rokua Geoparkissa
Mainos Rokua Geopark

Nuo­tio­kah­vit luonnon hel­mas­sa ja maas­to­pyö­räi­lyä jää­kau­den muo­vaa­mil­la har­juil­la – Lue va­lo­ku­vaa­ja Harri Tar­vai­sen vinkit, mitä tehdä ja kokea Rokua Geo­par­kis­sa

16.10.2020 06:00
Romutuspalkkio tulee voimaan ensi vuonna – vaihtaisitko jo vanhan henkilöautosi valtion tuella uuteen sähköautoon, -pyörään tai joukkoliikennelippuun?
Tilaajille

Ro­mu­tus­palk­kio tulee voimaan ensi vuonna – vaih­tai­sit­ko jo vanhan hen­ki­lö­au­to­si valtion tuella uuteen säh­köau­toon, -pyö­rään tai jouk­ko­lii­ken­ne­lip­puun?

20.10.2020 18:00 6
Ihminen jäi junan alle Mikkelissä ja menehtyi

Ihminen jäi junan alle Mik­ke­lis­sä ja me­neh­tyi

20.10.2020 22:28 0
Kaukolämmön käyttömaksut kalleimpia pientaloissa – lämpöpumput lisäävät suosiotaan jatkuvasti oululaisissa omakotitaloissa
Tilaajille

Kau­ko­läm­mön käyt­tö­mak­sut kal­leim­pia pien­ta­lois­sa – läm­pö­pum­put li­sää­vät suo­sio­taan jat­ku­vas­ti ou­lu­lai­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa

20.10.2020 06:00 5
Uusimmat
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Oulussa

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Oulussa

21.10.2020 02:00 0
Ihminen jäi junan alle Mikkelissä ja menehtyi

Ihminen jäi junan alle Mik­ke­lis­sä ja me­neh­tyi

20.10.2020 22:28 0
Pappa oli matkalla Helsingistä Kotkaan, mutta nokka näytti länteen – "Ajokyvyn lisäksi suunta oli hukassa"

Pappa oli mat­kal­la Hel­sin­gis­tä Kot­kaan, mutta nokka näytti länteen – "A­jo­ky­vyn lisäksi suunta oli hu­kas­sa"

20.10.2020 21:16 4
Oululaiset Saara Kokko ja Tero Leinonen kuuluvat fitness-urheilussa lajiensa Suomen parhaisiin: "Pitää olla hyvännäköinen ja sporttinen fysiikka"

Ou­lu­lai­set Saara Kokko ja Tero Lei­no­nen kuu­lu­vat fit­ness-ur­hei­lus­sa la­jien­sa Suomen par­hai­siin: "Pitää olla hy­vän­nä­köi­nen ja sport­ti­nen fy­siik­ka"

20.10.2020 20:35 0
Tilaajille
Sykkeli-kaupunkipyörien jatkoa käsitellään marraskuussa – "Oulu on Suomen pyöräilypääkaupunki"

Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien jatkoa kä­si­tel­lään mar­ras­kuus­sa – "Oulu on Suomen pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki"

20.10.2020 20:16 21
Merkillisen hutiloivaa lainvalmistelua – edes pandemian takia tavallisiin lakeihin ei pidä ujuttuaa asioita, jotka uhkaavat oikeusvaltiota ja perusoikeuksia
Pääkirjoitus

Mer­kil­li­sen hu­ti­loi­vaa lain­val­mis­te­lua – edes pan­de­mian takia ta­val­li­siin la­kei­hin ei pidä ujut­tuaa asioi­ta, jotka uh­kaa­vat oi­keus­val­tio­ta ja pe­rusoi­keuk­sia

20.10.2020 20:00 0
Tilaajille
”Säännöllisten rutiinien noudattaminen helpottaa elämää” – Lue Jenni Alexandrovan kauneusvinkit
Mainos Oslo Skin Lab

”Sään­nöl­lis­ten ru­tii­nien nou­dat­ta­mi­nen hel­pot­taa elämää” – Lue Jenni Ale­xand­ro­van kau­neus­vin­kit

19.10.2020 06:00
Vakuutusyhtiö Ifin kysely: Suomalaiset pelkäävät, että koronakriisin takia terveydenhoitohenkilöstö ei riitä ja hoitoon on vaikeampi päästä

Va­kuu­tus­yh­tiö Ifin kysely: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät, että ko­ro­na­krii­sin takia ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö ei riitä ja hoitoon on vai­keam­pi päästä

20.10.2020 19:00 0
Merkillisen hutiloivaa lainvalmistelua – edes pandemian takia tavallisiin lakeihin ei pidä ujuttuaa asioita, jotka uhkaavat oikeusvaltiota ja perusoikeuksia
Tilaajille
Pääkirjoitus

Merkillisen hutiloivaa lainvalmistelua – edes pandemian takia tavallisiin lakeihin ei pidä ujuttuaa asioita, jotka uhkaavat oikeusvaltiota ja perusoikeuksia

20.10.2020 20:00 0
Henkikulta on lopulta tärkeämpi kuin äskettäin nähty ja koettu arvoton maskigate
Tilaajille
Kolumni
Mirja Niemitalo

Henkikulta on lopulta tärkeämpi kuin äskettäin nähty ja koettu arvoton maskigate

20.10.2020 20:00 0
Kertakäyttömaskien käytön yleistyminen näkyy Oulussa erityisesti bussipysäkkien pursuavissa roskiksissa – "Tilannetta seurataan koko ajan, ja tarvittaessa roskisten tyhjennysväliä tihennetään"
Tilaajille

Ker­ta­käyt­tö­mas­kien käytön yleis­ty­mi­nen näkyy Oulussa eri­tyi­ses­ti bus­si­py­säk­kien pur­sua­vis­sa ros­kik­sis­sa – "Ti­lan­net­ta seu­ra­taan koko ajan, ja tar­vit­taes­sa ros­kis­ten tyh­jen­nys­vä­liä ti­hen­ne­tään"

20.10.2020 17:00 3
Päivän leffapoiminnat: Esko Salminen ja muut jatkosodan synkät miehet

Päivän leffapoiminnat: Esko Salminen ja muut jatkosodan synkät miehet

20.10.2020 07:00 0
Kärppien loput koronatestit negatiivisia – "Näyttää siltä, että joukkueissa voimassa olevat varotoimet ovat olleet oikeita ja ne ovat tehonneet"

Kärp­pien loput ko­ro­na­tes­tit ne­ga­tii­vi­sia – "Näyt­tää siltä, että jouk­kueis­sa voi­mas­sa olevat va­ro­toi­met ovat olleet oikeita ja ne ovat te­hon­neet"

20.10.2020 17:19 3
Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"
Tilaajille

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

19.10.2020 18:00 4
Tanskan oikeusministeri lupaa estää vankilapaot – sukellusvenemurhaaja Madsen jäi kiinni alle kilometrin päässä vankilasta

Tanskan oi­keus­mi­nis­te­ri lupaa estää van­ki­la­paot – su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja Madsen jäi kiinni alle ki­lo­met­rin päässä van­ki­las­ta

20.10.2020 19:25 1
Toimitus suosittelee
Alle 15-vuotiaat tehneet kymmeniä pahoinpitelyjä Oulussa – Poliisi: "Meille sanotaan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

Alle 15-vuo­tiaat tehneet kym­me­niä pa­hoin­pi­te­ly­jä Oulussa – Po­lii­si: "Meille sa­no­taan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

18.10.2020 06:00 13
Tilaajille
Itämerellä työskennellyt hailuotolainen Pentti Huttunen väittää laivojen olevan onneaan uhmaavia "pommeja" – "Ei pidä paikkaansa", vastaa Suomen Varustamot

Itä­me­rel­lä työs­ken­nel­lyt hai­luo­to­lai­nen Pentti Hut­tu­nen väittää lai­vo­jen olevan onneaan uh­maa­via "pom­me­ja" – "Ei pidä paik­kaan­sa", vastaa Suomen Va­rus­ta­mot

17.10.2020 18:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kärpät kestää kyllä karanteenin, suurin huoli kohdistuu Liigan heikoimpiin lenkkeihin

Ana­lyy­si: Kärpät kestää kyllä ka­ran­tee­nin, suurin huoli koh­dis­tuu Liigan hei­koim­piin lenk­kei­hin

18.10.2020 09:30 2
Tilaajille
Asunnoton Mauno Hahto viettää päivät Oulun kaduilla ja nukkuu yönsä Kenttätiellä – "En tiedä, onko tämä niin hyvää elämää, mutta siinähän se menee"

Asun­no­ton Mauno Hahto viettää päivät Oulun ka­duil­la ja nukkuu yönsä Kent­tä­tiel­lä – "En tiedä, onko tämä niin hyvää elämää, mutta sii­nä­hän se menee"

16.10.2020 18:00 7
Tilaajille
Koululaisten turvallisuus huolestuttaa Haukiputaan Jokikylässä, joka siirtyi ykskaks Nelostien varteen – "Mitä pimeämpää on, sitä kovempi vauhti"

Kou­lu­lais­ten tur­val­li­suus huo­les­tut­taa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä, joka siirtyi ykskaks Ne­los­tien varteen – "Mitä pi­meäm­pää on, sitä kovempi vauhti"

15.10.2020 19:00 12
Tilaajille
Jokainen voi hyökätä virusta vastaan – "Oman arvioni mukaan pandemia on kahlattu läpi juhannukseen mennessä", sanoo Oulun yliopiston professori Petri Lehenkari

Jo­kai­nen voi hyökätä virusta vastaan – "Oman arvioni mukaan pan­de­mia on kah­lat­tu läpi ju­han­nuk­seen men­nes­sä", sanoo Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Petri Le­hen­ka­ri

13.10.2020 19:00 15
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Timo Tuovinen

Hoidon jatkuvuuden takaava yleislääkäri on kultaakin kalliimpi, ja löytyy nykyisin useimmiten yksityissektorilta

20.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pertti Björkroth

Enemmän kuin puukampus – Oulun tulisi kouluttaa Suomen puurakentamisen parhaat osaajat

20.10.2020 06:30 2
Suomessa havaittu 294 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, jotka kaikki Oulussa

Suo­mes­sa ha­vait­tu 294 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ta­paus­ta, jotka kaikki Oulussa

20.10.2020 12:24 11
Arvio: Psykoterapeutti Maaret Kallio jatkaa voimakirjasarjaansa keskittymällä toivoon
Tilaajille

Arvio: Psy­ko­te­ra­peut­ti Maaret Kallio jatkaa voi­ma­kir­ja­sar­jaan­sa kes­kit­ty­mäl­lä toivoon

20.10.2020 17:30 0
Tiukimmat rajoitukset yökerhoihin, anniskelubaareihin ja pubeihin – ruokaravintoloihin kevyemmät rajoitukset

Tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set yö­ker­hoi­hin, an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja pu­bei­hin – ruo­ka­ra­vin­to­loi­hin ke­vyem­mät ra­joi­tuk­set

20.10.2020 13:50 4
Toinen tautiaalto paljasti koronaviruksen keväällä nähtyä lievemmäksi – näin kuolleisuus on laskenut
Tilaajille

Toinen tau­ti­aal­to pal­jas­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen ke­vääl­lä nähtyä lie­vem­mäk­si – näin kuol­lei­suus on las­ke­nut

20.10.2020 06:00 10
Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"
Historia
Tilaajille

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

19.10.2020 18:00 4
Vanha Kaleva: Oulun virkamiesten palkat saa Yhdyspankista, voi nostaa yhdellä kertaa tai vähitellen

Vanha Kaleva: Oulun vir­ka­mies­ten palkat saa Yh­dys­pan­kis­ta, voi nostaa yhdellä kertaa tai vä­hi­tel­len

19.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Kun kutusiikaa puristaa oikeaoppisesti, kala laskee suosiolla mätinsä

Kun ku­tu­sii­kaa pu­ris­taa oi­keaop­pi­ses­ti, kala laskee suo­siol­la mätinsä

17.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Mies vei asuntomurron yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista
Tilaajille

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 14:52 9
Nallikarin Club Teatrian suunnittelu alkamassa – muuttoa suunnitellaan syyskuuhun 2022
Tilaajille

Nal­li­ka­rin Club Teat­rian suun­nit­te­lu al­ka­mas­sa – muuttoa suun­ni­tel­laan syys­kuu­hun 2022

20.10.2020 15:04 0
Marraskuussa Oulussa järjestetty Lumo-valofestivaali perutaan koronatilanteen vuoksi – "Riskialttiita ruuhkasumppuja voisi järjestelyistä huolimatta syntyä"

Mar­ras­kuus­sa Oulussa jär­jes­tet­ty Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li pe­ru­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – "Ris­kialt­tii­ta ruuh­ka­sump­pu­ja voisi jär­jes­te­lyis­tä huo­li­mat­ta syntyä"

20.10.2020 10:15 8
THL: Ikä ja taustasairaudet ovat suurimmat riskit koronaan kuolemiselle – yli neljännes 75–79-vuotiaista sairastuneista menehtyy kuukauden sisällä

THL: Ikä ja taus­ta­sai­rau­det ovat suu­rim­mat riskit ko­ro­naan kuo­le­mi­sel­le – yli nel­jän­nes 75–79-vuo­tiais­ta sai­ras­tu­neis­ta me­neh­tyy kuu­kau­den sisällä

20.10.2020 12:00 0