Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Haukiputaalla ja Kiimingissä hoidetaan marraskuusta alkaen infektio-oireiset ja muut potilaat saman katon alla

Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuus­ta alkaen in­fek­tio-oi­rei­set ja muut po­ti­laat saman katon alla

12:58 1
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”
Tilaajille

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

09:49 3
Kuusi kaistaa sujuvoitti Pohjantien liikennettä – Kysyimme, koska oikealta saa ohittaa
Tilaajille

Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

06:00 22
Joukko oululaisvaltuutettuja vastustaa poliisin muuttoa Ruskoon: "On oululaisten kannalta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun kyseessä on ainakin 50 vuoden ratkaisu"
Tilaajille

Joukko ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu­ja vas­tus­taa po­lii­sin muuttoa Rus­koon: "On ou­lu­lais­ten kan­nal­ta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun ky­sees­sä on ainakin 50 vuoden rat­kai­su"

06:00 35
Miten saan verkkosivuni näkymään paremmin ilman maksettua mainontaa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miten saan verk­ko­si­vu­ni nä­ky­mään pa­rem­min ilman mak­set­tua mai­non­taa?

08:32
Luetuimmat
Puolustusvoimat ostaa lisää teloilla liikkuvia panssarihaupitseja Etelä-Koreasta – kymmenen "Moukaria" varaosineen ja tarvikkeineen maksaa 30 miljoonaa

Puolustusvoimat ostaa lisää teloilla liikkuvia panssarihaupitseja Etelä-Koreasta – kymmenen "Moukaria" varaosineen ja tarvikkeineen maksaa 30 miljoonaa

21.10.2021 18:27 43
Kesällä Oulun Mannerheiminpuistossa tapahtuneesta taposta syyte hieman alle 25-vuotiasta miestä vastaan

Kesällä Oulun Mannerheiminpuistossa tapahtuneesta taposta syyte hieman alle 25-vuotiasta miestä vastaan

21.10.2021 16:30
Renkaanvaihtoa lumimyräkän keskellä toivoneet aiheuttivat "kaoottisen tilanteen" Oulussa – "Joka paikassa on häslinkiä"

Renkaanvaihtoa lumimyräkän keskellä toivoneet aiheuttivat "kaoottisen tilanteen" Oulussa – "Joka paikassa on häslinkiä"

21.10.2021 06:00 49
Tilaajille
Kuusi kaistaa sujuvoitti Pohjantien liikennettä – Kysyimme, koska oikealta saa ohittaa

Kuusi kaistaa sujuvoitti Pohjantien liikennettä – Kysyimme, koska oikealta saa ohittaa

06:00 22
Tilaajille
STM:n Pasi Pohjola: Epidemiatilanteessa on hentoja, lieviä tasaantumisen merkkejä – Pohjois-Pohjanmaalla 61 uutta tartuntaa

STM:n Pasi Pohjola: Epidemiatilanteessa on hentoja, lieviä tasaantumisen merkkejä – Pohjois-Pohjanmaalla 61 uutta tartuntaa

21.10.2021 12:24 62
Kärkkäinen-ketju laajentaa ruoan verkkokauppaan, valikoimaan 10 000 elintarviketta ja painotusta luomuun – tuoretavara ja alkoholi puuttuvat toistaiseksi

Kärkkäinen-ketju laajentaa ruoan verkkokauppaan, valikoimaan 10 000 elintarviketta ja painotusta luomuun – tuoretavara ja alkoholi puuttuvat toistaiseksi

21.10.2021 14:06 20
Robottipuhelut koettiin hyödyllisiksi Oulussa – kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Ro­bot­ti­pu­he­lut koet­tiin hyö­dyl­li­sik­si Oulussa – kyselyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään kau­pun­gin pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

11:46
Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 28 uutta koronatartuntaa – koko maassa 449 tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 28 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa 449 tar­tun­taa

13:02
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"
Tilaajille

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

07:30 5
Kymmenientuhansien silmien kokemuksella
Mainos Terveystalo

Kym­me­nien­tu­han­sien silmien ko­ke­muk­sel­la

06:00
Vastaa kyselyyn: Mikä on inhokkisanasi? Jotkut sanat saattavat saada raivon valtaan

Vastaa ky­se­lyyn: Mikä on in­hok­ki­sa­na­si? Jotkut sanat saat­ta­vat saada raivon valtaan

10:35 3
Jo uutinen Stora Enson investointiaikeesta on Oululle loistava – kaupunki imee nyt investointeja myös uuden syväväylän ansiosta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jo uutinen Stora Enson investointiaikeesta on Oululle loistava – kaupunki imee nyt investointeja myös uuden syväväylän ansiosta

21.10.2021 20:00 12
Tiernapojat elävät ajassa eteenpäin – suomalaista jouluperinnettä tulee vahvistaa moniarvoistuvassa yhteiskunnassa
Tilaajille
Kolumni
Heikki Viertola

Tiernapojat elävät ajassa eteenpäin – suomalaista jouluperinnettä tulee vahvistaa moniarvoistuvassa yhteiskunnassa

06:00 13
Harva tietää, mitä isännöinti kätkee sisälleen: "Monella loksahtaa monttu auki, kun tulee puheeksi, mitä teen työkseni"
Forum24

Harva tietää, mitä isän­nöin­ti kätkee si­säl­leen: "Mo­nel­la lok­sah­taa monttu auki, kun tulee pu­heek­si, mitä teen työk­se­ni"

06:18 4
Lisää vipinää välitunteihin – Oulun kouluissa koulutetaan tänä syksynä 600 välkkäriä, joiden tehtävänä on tehdä välitunneista aktiivisempia

Lisää vipinää vä­li­tun­tei­hin – Oulun kou­luis­sa kou­lu­te­taan tänä syksynä 600 välk­kä­riä, joiden teh­tä­vä­nä on tehdä vä­li­tun­neis­ta ak­tii­vi­sem­pia

21.10.2021 17:30 1
Niilesjärveä siivottiin särjistä ja vesistönsuojelurakenteita on suunnitteilla – "Haluamme säilyttää Oulun helmet tulevillekin sukupolville"

Nii­les­jär­veä sii­vot­tiin sär­jis­tä ja ve­sis­tön­suo­je­lu­ra­ken­tei­ta on suun­nit­teil­la – "Ha­luam­me säi­lyt­tää Oulun helmet tu­le­vil­le­kin su­ku­pol­vil­le"

21.10.2021 06:15 7
Ouluhallin kupoli saa näyttävän valaistuksen – "Emme ole tekemässä mitään sirkusvalaistusta, vaan pyrimme pienellä liikkeellä ja värisävyillä tunnelmalliseen valaistukseen"

Ou­lu­hal­lin kupoli saa näyt­tä­vän va­lais­tuk­sen – "Emme ole te­ke­mäs­sä mitään sir­kus­va­lais­tus­ta, vaan pyrimme pie­nel­lä liik­keel­lä ja vä­ri­sä­vyil­lä tun­nel­mal­li­seen va­lais­tuk­seen"

20.10.2021 06:07 30
Miksi vanha patja on terveysriski? Lue miten vältät yleisimmät virheet!
Mainos Asko

Miksi vanha patja on ter­veys­ris­ki? Lue miten vältät ylei­sim­mät vir­heet!

20.10.2021 06:00
Viikon lopuksi: Alkoholin ei pitäisi olla opiskelijaelämän kivijalka
Tilaajille
Essee
Iida Leinonen

Viikon lo­puk­si: Al­ko­ho­lin ei pitäisi olla opis­ke­li­ja­elä­män ki­vi­jal­ka

12:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tapani Hautamäki

Mikä olisi keskustan oikea tie? – puolueen on rohkeasti vastattava niihin muutosvaatimuksiin, joita ympäröivä maailma asettaa

07:00 4
Ruukista vuonna 1996 löydetyt mysteerivainajat pääsivät kirkkomaahan – maalliset jäännökset haudattiin pienissä laatikoissa
Tilaajille

Ruu­kis­ta vuonna 1996 löy­de­tyt mys­tee­ri­vai­na­jat pää­si­vät kirk­ko­maa­han – maal­li­set jään­nök­set hau­dat­tiin pie­nis­sä laa­ti­kois­sa

09:18
Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

18.10.2021 13:00 3
Kaleva Live: OLS ja OTP kamppailivat pisteistä ja kunniasta Kakkosen kauden viimeisessä Oulun paikallisottelussa – katso tallenne täältä

Kaleva Live: OLS ja OTP kamp­pai­li­vat pis­teis­tä ja kun­nias­ta Kak­ko­sen kauden vii­mei­ses­sä Oulun pai­kal­lis­ot­te­lus­sa – katso tal­len­ne täältä

15.10.2021 20:47 1
Tilaajille
Miten onnistuu paluu perhevapaalta työelämään? Oululainen viiden lapsen äiti Tanja Huttu kertoo, mitä ymmärsi uravalmennuksessa – kuun­te­le Päin per­het­tä -pod­cas­tin uusi jakso täältä

Miten on­nis­tuu paluu per­he­va­paal­ta työe­lä­mään? Ou­lu­lai­nen viiden lapsen äiti Tanja Huttu kertoo, mitä ymmärsi ura­val­men­nuk­ses­sa – kuun­te­le Päin per­het­tä -pod­cas­tin uusi jakso täältä

15.10.2021 16:00
"Nyt tarvitaan muutos", oululainen viiden lapsen äiti Tanja Huttu ajatteli ollessaan vauvan kanssa kotona – uravalmennus auttoi löytämään uuden suunnan työelämässä

"Nyt tar­vi­taan muu­tos", ou­lu­lai­nen viiden lapsen äiti Tanja Huttu ajat­te­li ol­les­saan vauvan kanssa kotona – ura­val­men­nus auttoi löy­tä­mään uuden suunnan työ­elä­mäs­sä

15.10.2021 16:00
Tilaajille

Kaleva Liven jal­ka­pal­lo­kau­si pis­te­tään per­jan­tai­na pa­ket­tiin pai­kal­lis­ot­te­lul­la – AC Oulun re­ser­vi­jouk­kue kohtaa vaih­de­rik­kaan kauden ko­ke­neen OTP:n

14.10.2021 18:00 1
Starttiraha auttaa yrityksen alkutaipaleella
Mainos te-palvelut

Start­ti­ra­ha auttaa yri­tyk­sen al­ku­tai­pa­leel­la

18.10.2021 06:59
Yhdysvalloissa nainen kuoli tultuaan ammutuksi lännenelokuvan kuvauksissa – poliisin mukaan aseen laukaisi näyttelijä Alec Baldwin

Yh­dys­val­lois­sa nainen kuoli tul­tuaan am­mu­tuk­si län­nen­elo­ku­van ku­vauk­sis­sa – po­lii­sin mukaan aseen lau­kai­si näyt­te­li­jä Alec Baldwin

08:39 1
Nuorista saa energiaa, sanoo 80-vuotias oululainen nyrkkeilyvalmentaja Taisto Alatalo ja pujottautuu kehään – "Jos ei ole mitään, rupeaa pää pirraamaan"
Tilaajille

Nuo­ris­ta saa ener­giaa, sanoo 80-vuo­tias ou­lu­lai­nen nyrk­kei­ly­val­men­ta­ja Taisto Alatalo ja pu­jot­tau­tuu kehään – "Jos ei ole mitään, rupeaa pää pir­raa­maan"

21.10.2021 08:30 1
MT:n kysely kertoo: Suomalaisten mielipiteet koronarokotteen pakollisuudesta jakautuvat – moni haluaisi rokotteen pakolliseksi

MT:n kysely kertoo: Suo­ma­lais­ten mie­li­pi­teet ko­ro­na­ro­kot­teen pa­kol­li­suu­des­ta ja­kau­tu­vat – moni ha­luai­si ro­kot­teen pa­kol­li­sek­si

06:24 15
Hupisaaret tarjoavat luontoelämyksiä ja paikallisia palveluita vuoden jokaisena päivänä – oululaiset saavat olla ylpeitä: ”Suomessa ei ole vastaavanlaista kaupunkipuistoa”
Mainos Luonnonvarakeskus

Hu­pi­saa­ret tar­joa­vat luon­to­elä­myk­siä ja pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta vuoden jo­kai­se­na päivänä – ou­lu­lai­set saavat olla yl­pei­tä: ”Suo­mes­sa ei ole vas­taa­van­lais­ta kau­pun­ki­puis­toa”

19.10.2021 15:00
Pohjoisen suuren huumejutun todisteista kovia väitteitä – saako syyttäjän keskeisiä Anom-viestejä hyödyntää?
Tilaajille

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun to­dis­teis­ta kovia väit­tei­tä – saako syyt­tä­jän kes­kei­siä Anom-vies­te­jä hyö­dyn­tää?

21.10.2021 17:49 12
Toimitus suosittelee
Kellon kasvatti Arttu Paaso on ponnistanut ryminällä parrasvaloihin Kärpissä – "Minusta on ollut mukava haastaa itseäni"

Kellon kas­vat­ti Arttu Paaso on pon­nis­ta­nut ry­mi­näl­lä par­ras­va­loi­hin Kär­pis­sä – "Mi­nus­ta on ollut mukava haastaa it­seä­ni"

16.10.2021 20:45 11
Tilaajille
Maailman vaarallisin vessa, rengasrikkoja ja odottamaton ilmalento – hyppää kyytiin ja lähde kokemaan, millaista on ajaa läskipyörällä Korvatunturille

Maail­man vaa­ral­li­sin vessa, ren­gas­rik­ko­ja ja odot­ta­ma­ton il­ma­len­to – hyppää kyytiin ja lähde ko­ke­maan, mil­lais­ta on ajaa läs­ki­pyö­räl­lä Kor­va­tun­tu­ril­le

16.10.2021 09:30 16
Tilaajille
Analyysi: AC Oulun värikäs ja heilahteleva kausi on jatkumassa lumirajalle, liigakarsintaan marraskuun puolelle

Ana­lyy­si: AC Oulun värikäs ja hei­lah­te­le­va kausi on jat­ku­mas­sa lu­mi­ra­jal­le, lii­ga­kar­sin­taan mar­ras­kuun puo­lel­le

16.10.2021 21:23 22
Tilaajille
Kärppien tähti Stanislav Galimov ihastelee Oulua, jossa vettä voi juoda suoraan hanasta – syksyssä on vain yksi miinus: Suomeen pääsyä odottavaa perhettä on kova ikävä

Kärp­pien tähti Sta­nis­lav Galimov ihas­te­lee Oulua, jossa vettä voi juoda suoraan hanasta – syk­sys­sä on vain yksi miinus: Suomeen pääsyä odot­ta­vaa per­het­tä on kova ikävä

15.10.2021 17:30 12
Tilaajille
Laulujoutsen muuttaa etelään vasta viimeisten muuttolintujen joukossa – parhaimmillaan se lentää matkallaan jopa lähes 1 000 kilometrin etappeja

Lau­lu­jout­sen muuttaa etelään vasta vii­meis­ten muut­to­lin­tu­jen jou­kos­sa – ­par­haim­mil­laan se lentää mat­kal­laan jopa lähes 1 000 ki­lo­met­rin etap­pe­ja

17.10.2021 08:15 2
Tilaajille
Oulussa valmistellaan esiopetuksen järjestämismallin muutosta – muun muassa ryhmäkokoihin tulossa uudet rajaukset
Tilaajille

Oulussa val­mis­tel­laan esi­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mis­mal­lin muu­tos­ta – muun muassa ryh­mä­ko­koi­hin tulossa uudet ra­jauk­set

09:27 2
Kesällä Oulun Mannerheiminpuistossa tapahtuneesta taposta syyte hieman alle 25-vuotiasta miestä vastaan

Kesällä Oulun Man­ner­hei­min­puis­tos­sa ta­pah­tu­nees­ta taposta syyte hieman alle 25-vuo­tias­ta miestä vastaan

21.10.2021 16:30
Oululainen Lauri Suomela varmisti uransa ensimmäisen potkunyrkkeilyn MM-mitalin – turnaus jatkuu perjantaina välierällä hallitsevaa maailmanmestaria vastaan

Ou­lu­lai­nen Lauri Suomela var­mis­ti uransa en­sim­mäi­sen pot­ku­nyrk­kei­lyn MM-mi­ta­lin – turnaus jatkuu per­jan­tai­na vä­li­eräl­lä hal­lit­se­vaa maail­man­mes­ta­ria vastaan

21.10.2021 22:33 2
Analyysi: Talviolympialaisten alkuun on reilut kolme kuukautta – Millaiset ovat Suomen joukkueen näkymät Pekingin lumilautailuun, kumparelaskuun ja freeski-lajeihin?
Tilaajille

Ana­lyy­si: Tal­vi­olym­pia­lais­ten alkuun on reilut kolme kuu­kaut­ta – Mil­lai­set ovat Suomen jouk­kueen näkymät Pe­kin­gin lu­mi­lau­tai­luun, kum­pa­re­las­kuun ja frees­ki-la­jei­hin?

21.10.2021 19:04
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.