Neljällä OYSissa osastohoidossa olevalla potilaalla todettu koronatartunta, tartunnat todennäköisesti lähtöisin osastolle altistuneena saapuneesta potilaasta

Nel­jäl­lä OYSissa osas­to­hoi­dos­sa ole­val­la po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­nat to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin osas­tol­le al­tis­tu­nee­na saa­pu­nees­ta po­ti­laas­ta

13:12
THL: Oulussa 13 uutta koronavirustartuntaa – koko maassa 280 uutta tapausta

THL: Oulussa 13 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa 280 uutta ta­paus­ta

11:46 24
Uudet tuulet puhaltavat Oulun torilla: Rantakadun ravintoloiden terassit levittäytyvät tulevana kesänä pysäköintiruutujen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan aikaan", ravintoloitsija kiittelee
Tilaajille

Uudet tuulet pu­hal­ta­vat Oulun to­ril­la: Ran­ta­ka­dun ra­vin­to­loi­den te­ras­sit le­vit­täy­ty­vät tu­le­va­na kesänä py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan ai­kaan", ra­vin­to­loit­si­ja kiit­te­lee

12:24 13
Lähettääkö HIFK Kärpät kesälomalle illalla Raksilassa? Justus Annunen on Mannerin valinta maalinsuulle kauden tärkeimmässä pelissä
Tilaajille

Lä­het­tää­kö HIFK Kärpät ke­sä­lo­mal­le illalla Rak­si­las­sa? Justus Annunen on Man­ne­rin valinta maa­lin­suul­le kauden tär­keim­mäs­sä pelissä

12:57 1
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Yhdellä latauksella Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Yh­del­lä la­tauk­sel­la Oulusta Tor­nioon”

18.04.2021 06:00
Keväällä kalastus vain kiihtyy Lumijoen Varjakassa – "Kynnän mieluimmin ja parhaiten merta kuin peltoa"
Tilaajille

Ke­vääl­lä ka­las­tus vain kiihtyy Lu­mi­joen Var­ja­kas­sa – "Kynnän mie­luim­min ja par­hai­ten merta kuin peltoa"

06:00 1
Droonien tanssia joella, taidegalleria taivaalla, lastenkulttuurin keskus, matalan kynnyksen oopperaa ja festivaaleja ­­­­­­­­­­­– katso, mitä kaikkea vuosi kulttuuripääkaupunkina toisi Ouluun
Tilaajille

Droo­nien tanssia joella, tai­de­gal­le­ria tai­vaal­la, las­ten­kult­tuu­rin keskus, matalan kyn­nyk­sen oop­pe­raa ja fes­ti­vaa­le­ja – katso, mitä kaikkea vuosi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na toisi Ouluun

10:00 9
Tytti Yli-Viikari harkitsee hyllytyksensä viemistä hallinto-oikeuteen: "Minusta on tärkeää, että asia selvitetään"

Tytti Yli-Vii­ka­ri har­kit­see hyl­ly­tyk­sen­sä vie­mis­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: "Mi­nus­ta on tär­keää, että asia sel­vi­te­tään"

11:52 12
Uusimmat
Sähköpotkulaudat saapuvat tulevana kesänä Kalajoelle – "Lautoja on saatavilla myöhäiseen syksyyn asti"

Säh­kö­pot­ku­lau­dat saa­pu­vat tu­le­va­na kesänä Ka­la­joel­le – "Lau­to­ja on saa­ta­vil­la myö­häi­seen syksyyn asti"

13:17
Neljällä OYSissa osastohoidossa olevalla potilaalla todettu koronatartunta, tartunnat todennäköisesti lähtöisin osastolle altistuneena saapuneesta potilaasta

Nel­jäl­lä OYSissa osas­to­hoi­dos­sa ole­val­la po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­nat to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin osas­tol­le al­tis­tu­nee­na saa­pu­nees­ta po­ti­laas­ta

13:12
Lähettääkö HIFK Kärpät kesälomalle illalla Raksilassa? Justus Annunen on Mannerin valinta maalinsuulle kauden tärkeimmässä pelissä

Lä­het­tää­kö HIFK Kärpät ke­sä­lo­mal­le illalla Rak­si­las­sa? Justus Annunen on Man­ne­rin valinta maa­lin­suul­le kauden tär­keim­mäs­sä pelissä

12:57 1
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

12:55
Uudet tuulet puhaltavat Oulun torilla: Rantakadun ravintoloiden terassit levittäytyvät tulevana kesänä pysäköintiruutujen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan aikaan", ravintoloitsija kiittelee

Uudet tuulet pu­hal­ta­vat Oulun to­ril­la: Ran­ta­ka­dun ra­vin­to­loi­den te­ras­sit le­vit­täy­ty­vät tu­le­va­na kesänä py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan ai­kaan", ra­vin­to­loit­si­ja kiit­te­lee

12:24 13
Tilaajille
Hakerekka syttyi tuleen Utajärvellä tiellä numero 22, toinen kaista suljettuna liikenteeltä

Ha­ke­rek­ka syttyi tuleen Uta­jär­vel­lä tiellä numero 22, toinen kaista sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä

12:05
Virtuaalisesti järjestettävä Stara-aluetapahtuma esittelee voimistelun tulevaisuuden tähtiä, mukana 33 esitystä ja 253 urheilijaa – Kaleva näyttää suorana

Virtuaalisesti järjestettävä Stara-aluetapahtuma esittelee voimistelun tulevaisuuden tähtiä, mukana 33 esitystä ja 253 urheilijaa – Kaleva näyttää suorana

11:00
Lidlin avaus haastaa muita – vastuullisuus ja pelihaitat eivät vielä herkistä muita alan toimijoita
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lidlin avaus haastaa muita – vastuullisuus ja pelihaitat eivät vielä herkistä muita alan toimijoita

21.04.2021 20:00 9
Turpeessa on suo siellä, vetelä täällä
Tilaajille
Kolumni
Arja Mikkola

Turpeessa on suo siellä, vetelä täällä

21.04.2021 06:00 27
ONS:n edustusjoukkueen 17-vuotias kapteeni Aurora Harila ei tee iästään ongelmaa: "Koko joukkue on niin nuori, että se ei ole niin ihmeellistä"
Tilaajille

ONS:n edus­tus­jouk­kueen 17-vuo­tias kap­tee­ni Aurora Harila ei tee iästään on­gel­maa: "Koko joukkue on niin nuori, että se ei ole niin ih­meel­lis­tä"

07:59
Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kirjastoauto Onneli valittiin airueeksi viemään kulttuuripääkaupunkihakemus Oulusta Helsinkiin
Tilaajille

Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kirjastoauto Onneli valittiin airueeksi viemään kulttuuripääkaupunkihakemus Oulusta Helsinkiin

21.04.2021 13:41 24
Stora Enso: Oulun tehtaalta leviävät hajut ovat peräisin kolmesta kohteesta, joista yksi on korjattu

Stora Enso: Oulun teh­taal­ta le­viä­vät hajut ovat pe­räi­sin kol­mes­ta koh­tees­ta, joista yksi on kor­jat­tu

09:35 13
Oulun auto-osaaminen alkaa kiinnostaa ulkomailla – eri autonvalmistajat kiinnostuneita yhteistyöstä
Tilaajille

Oulun au­to-osaa­mi­nen alkaa kiin­nos­taa ul­ko­mail­la – eri au­ton­val­mis­ta­jat kiin­nos­tu­nei­ta yh­teis­työs­tä

08:00 5
Stora Enson Veitsiluodon tehtaan alasajo iskee pieniin yrityksiin – isoilla ja vanhoilla merilappilaisilla firmoilla on töitä laajalla rintamalla, mikä auttaa niitä tukalassa paikassa
Tilaajille

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan alasajo iskee pieniin yri­tyk­siin – isoilla ja van­hoil­la me­ri­lap­pi­lai­sil­la fir­moil­la on töitä laa­jal­la rin­ta­mal­la, mikä auttaa niitä tu­ka­las­sa pai­kas­sa

10:15
Toimitus suosittelee
Ilmainen aamiainen on köyhän pelastus: ”Täällä ei katsota nenänvartta pitkin, ja sosiaalinen puolikin hoituu”

Il­mai­nen aa­miai­nen on köyhän pe­las­tus: ”Täällä ei katsota ne­nän­vart­ta pitkin, ja so­siaa­li­nen puo­li­kin hoituu”

16.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Oulun puukasarmin suojeltu ruokalarakennus Artteli puretaan – "Rakennuksen runko on kuin hirsipalasista rakennettu tilkkutäkki"

Oulun puu­ka­sar­min suo­jel­tu ruo­ka­la­ra­ken­nus Artteli pu­re­taan – "Ra­ken­nuk­sen runko on kuin hir­si­pa­la­sis­ta ra­ken­net­tu tilk­ku­täk­ki"

12.04.2021 18:06 31
Tilaajille
Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Kysyimme, miten asuntokauppa sujuu Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Ky­syim­me, miten asun­to­kaup­pa sujuu Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2021 19:00 7
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Helka-Maria Kinnunen

Historia tuntee taiteen merkityksen hengennostattajana, identiteetin vahvistajana, jälleenrakentajana – tunteeko nykyhetki sen?

07:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Aino-Kaisa Manninen, Teemu Virtanen

Oululla on mahdollisuus profiloitua hyvinvoivien opiskelijoiden kaupunkina

06:30 1
STM ja THL: Koronatilanne voi heiketä nopeasti – "On olennaista, että kontaktien määrää ei päästetä lähiviikkoina kasvamaan"

STM ja THL: Ko­ro­na­ti­lan­ne voi heiketä no­peas­ti – "On olen­nais­ta, että kon­tak­tien määrää ei pääs­te­tä lä­hi­viik­koi­na kas­va­maan"

13:17
60 vuotta täyttävä Juha Sipilä toivoo politiikkaan enemmän ratkaisukeskeistä keskustelua – politiikan puhetapa on muuttunut huonompaan suuntaan
Tilaajille

60 vuotta täyt­tä­vä Juha Sipilä toivoo po­li­tiik­kaan enemmän rat­kai­su­kes­keis­tä kes­kus­te­lua – po­li­tii­kan pu­he­ta­pa on muut­tu­nut huo­nom­paan suun­taan

07:00 11
Sähköpotkulaudat saapuvat tulevana kesänä Kalajoelle – "Lautoja on saatavilla myöhäiseen syksyyn asti"

Sähköpotkulaudat saapuvat tulevana kesänä Kalajoelle – "Lautoja on saatavilla myöhäiseen syksyyn asti"

13:17
Limingan Rantakylän hiekkakenttä hautautui veden alle, frisbeegolf mahdollista pitkävartiset kumpparit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin korkealla"
Tilaajille

Li­min­gan Ran­ta­ky­län hiek­ka­kent­tä hau­tau­tui veden alle, fris­bee­golf mah­dol­lis­ta pit­kä­var­ti­set kump­pa­rit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin kor­keal­la"

09:14
Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”
Forum24

Enim­mil­lään liki kol­mas­osa Otaxin au­tois­ta on seissyt tal­lis­sa – ”Y­ri­tyk­siä myydään nyt joka kuu­kau­si”

06:08 9
Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa

Syk­ke­lei­den seu­raa­jat haussa – alus­ta­va tar­jous­pyyn­tö tulossa julki tou­ko­kuus­sa

21.04.2021 06:12 65
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 11
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 2
VR kunnostaa Oulun varikolla 60 vuotta vanhoja saksalaisia junavaunuja norjalaisille, samaan aikaan oma tuoreempi kalusto matkaa romuttamolle – "Tilanteessa ei ole mitään ihmeellistä"
Tilaajille

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

06:00 11
Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Oulussa reilusti, eniten nousua oli Porvoossa

Van­ho­jen asun­to­jen kaup­pa­mää­rät las­ki­vat Oulussa rei­lus­ti, eniten nousua oli Por­voos­sa

10:09 1

Kaleva oikaisee

12:55
Ay-johtajat haluavat hävittäjävalmistajilta avoimuutta työllisyysvaikutuksista – "Kyllä eurooppalaista yhteistyötä pitäisi kasvattaa", linjaa yksi puheenjohtajista
Tilaajille

Ay-joh­ta­jat ha­lua­vat hä­vit­tä­jä­val­mis­ta­jil­ta avoi­muut­ta työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta – "Kyllä eu­roop­pa­lais­ta yh­teis­työ­tä pitäisi kas­vat­taa", linjaa yksi pu­heen­joh­ta­jis­ta

10:14 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.