Suomessa 93 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

12:10 2
Oulu on jäämässä pahasti jälkeen houkuttelevana opiskelukaupunkina alle kolmikymppisten keskuudessa – vain 26 prosenttia suosittelee Oulua opiskelupaikkana, kertoo tuore tutkimus
Tilaajille

Oulu on jää­mäs­sä pahasti jälkeen hou­kut­te­le­va­na opis­ke­lu­kau­pun­ki­na alle kol­mi­kymp­pis­ten kes­kuu­des­sa – vain 26 pro­sent­tia suo­sit­te­lee Oulua opis­ke­lu­paik­ka­na, kertoo tuore tut­ki­mus

06:00 108
Sisäministeri Ohisalo ymmärtää kuntien veronkorotusaikeita – yöjunia Kainuuseen ja Tornion kautta Ruotsiin aiotaan tukea

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ym­mär­tää kuntien ve­ron­ko­ro­tus­ai­kei­ta – yöjunia Kai­nuu­seen ja Tornion kautta Ruot­siin aiotaan tukea

11:09 8
Oululaistytölle oikeus nähdä ex-sijaisperhettä säännöllisesti – Biologisen äidin mielestä vahvasti uskovaisessa ympäristössä oleminen on lapsen edun vastaista
Tilaajille

Ou­lu­lais­ty­töl­le oikeus nähdä ex-si­jais­per­het­tä sään­nöl­li­ses­ti – Bio­lo­gi­sen äidin mie­les­tä vah­vas­ti us­ko­vai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ole­mi­nen on lapsen edun vas­tais­ta

09:45 0
Perunapitäjän pelloista nousee jo ensi talven perunat ja leipomossa paiskitaan töitä aamuvarhaisesta alkaen – "Lähiruoassa pääsee maistamaan oman alueensa aitoja makuja"
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Pe­ru­na­pi­tä­jän pel­lois­ta nousee jo ensi talven perunat ja lei­po­mos­sa pais­ki­taan töitä aa­mu­var­hai­ses­ta alkaen – "Lä­hi­ruoas­sa pääsee mais­ta­maan oman alueen­sa aitoja makuja"

24.09.2020 08:00
Arvio: Suurien linjojen eeppisyys sopii fiktiivistä universumiaan kutovalle Kjell Westölle
Tilaajille

Arvio: Suurien lin­jo­jen eep­pi­syys sopii fik­tii­vis­tä uni­ver­su­miaan ku­to­val­le Kjell Wes­töl­le

15:00 0
"Tämä on tavallisen ihmisen lähtö" – Oulun tuomiokirkkoon sijoittuva Taivaanranta-teos on Sampo Kaikkosen suuren unelman toteutuma.
Tilaajille

"Tämä on ta­val­li­sen ihmisen lähtö" – Oulun tuo­mio­kirk­koon si­joit­tu­va Tai­vaan­ran­ta-teos on Sampo Kaik­ko­sen suuren unelman to­teu­tu­ma.

10:00 0
Uusimmat
Arvio: Suurien linjojen eeppisyys sopii fiktiivistä universumiaan kutovalle Kjell Westölle

Arvio: Suurien lin­jo­jen eep­pi­syys sopii fik­tii­vis­tä uni­ver­su­miaan ku­to­val­le Kjell Wes­töl­le

15:00 0
Tilaajille
Poliisi pysäytti useita huumeita käyttäneitä kuljettajia Kemin seudulla vuorokauden aikana – kaikilla taustalla useita samanlaisia rikoksia

Poliisi py­säyt­ti useita huu­mei­ta käyt­tä­nei­tä kul­jet­ta­jia Kemin seu­dul­la vuo­ro­kau­den aikana – kai­kil­la taus­tal­la useita sa­man­lai­sia ri­kok­sia

13:50 0
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hautajaisia"

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hau­ta­jai­sia"

12:48 0
Yhdysvaltalaismedioiden lähteet: Trump aikoo nimittää konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi Ginsburgin tilalle

Yh­dys­val­ta­lais­me­dioi­den läh­teet: Trump aikoo ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­rik­si Gins­bur­gin tilalle

12:15 0
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

12:10 2
Hypoxilla eroon sitkeistä rasvakertymistä
Mainos Hypoxi Oulu

Hy­po­xil­la eroon sit­keis­tä ras­va­ker­ty­mis­tä

23.09.2020 06:00 0
Poliisi pysäytti useita huumeita käyttäneitä kuljettajia Kemin seudulla vuorokauden aikana – kaikilla taustalla useita samanlaisia rikoksia

Poliisi py­säyt­ti useita huu­mei­ta käyt­tä­nei­tä kul­jet­ta­jia Kemin seu­dul­la vuo­ro­kau­den aikana – kai­kil­la taus­tal­la useita sa­man­lai­sia ri­kok­sia

13:50 0
EU:n maahanmuuttopolitiikka kaipaa nopeaa uudistusta – tutuilta änkyrämailtakin pitää edellyttää vastuunkantoa
Tilaajille
Pääkirjoitus

EU:n maahanmuuttopolitiikka kaipaa nopeaa uudistusta – tutuilta änkyrämailtakin pitää edellyttää vastuunkantoa

25.09.2020 20:00 3
Sorastus on hinta, jonka maksamme erämaista
Tilaajille
Kolumni
Riku Lavia

Sorastus on hinta, jonka maksamme erämaista

08:00 2
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"
Tilaajille

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

07:00 1
Viisi naista testasi kollageenijauhetta: ”Kokeilemisen arvoista”
Mainos Oslo Skin Lab

Viisi naista testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta: ”Ko­kei­le­mi­sen ar­vois­ta”

21.09.2020 06:00
Laki vapautti kääntymissäännöt risteyksissä, mutta jalankulkijoille ja autoilijoille jäi yhä vaaranpaikkoja – lue, mikä on kaistan valinnan pääsääntö
Tilaajille

Laki va­paut­ti kään­ty­mis­sään­nöt ris­teyk­sis­sä, mutta ja­lan­kul­ki­joil­le ja au­toi­li­joil­le jäi yhä vaa­ran­paik­ko­ja – lue, mikä on kaistan va­lin­nan pää­sään­tö

07:00 3
Oululainen Atso Romakkaniemi on laskenut vuosikymmenet Itämeren lohia ja pitää luonnonkantojen vahvistamista tärkeänä – "Keskustelu on voimistunut siitä, kuka saa kalastaa, minkä verran ja mikä on riittävästi"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Atso Ro­mak­ka­nie­mi on las­ke­nut vuo­si­kym­me­net Itä­me­ren lohia ja pitää luon­non­kan­to­jen vah­vis­ta­mis­ta tär­keä­nä – "Kes­kus­te­lu on voi­mis­tu­nut siitä, kuka saa ka­las­taa, minkä verran ja mikä on riit­tä­väs­ti"

06:00 0
Kokoomuksen seuraava puoluekokous pidetään Kalajoella – edellisen kerran puolue kokoontui Pohjois-Pohjanmaalla yli 30 vuotta sitten

Ko­koo­muk­sen seu­raa­va puo­lue­ko­kous pi­de­tään Ka­la­joel­la – edel­li­sen kerran puolue ko­koon­tui Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 30 vuotta sitten

11:53 0
Toimitus suosittelee
Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kaupungille lupa satama-altaan ruoppaamiseen ja kävelysillan rakentamiseen

Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kau­pun­gil­le lupa sa­ta­ma-al­taan ruop­paa­mi­seen ja kä­ve­ly­sil­lan ra­ken­ta­mi­seen

25.09.2020 13:14 20
Tilaajille
Tartuntatautilääkäri kiittelee oululaisia koronakurin noudattamisesta, vaikka pientä unohtamistakin on näkynyt –  "Tarvitaan turnauskestävyyttä"

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kiit­te­lee ou­lu­lai­sia ko­ro­na­ku­rin nou­dat­ta­mi­ses­ta, vaikka pientä unoh­ta­mis­ta­kin on näkynyt –  "Tar­vi­taan tur­naus­kes­tä­vyyt­tä"

25.09.2020 19:00 5
Tilaajille
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

24.09.2020 06:00 20
Tilaajille
Nuorten villitys juoda käsidesiä huolestuttaa vanhempia Raahessa - "Saimme asiaan shokkiherätyksen, kun poika tuli humalassa kotiin"

Nuorten vil­li­tys juoda kä­si­de­siä huo­les­tut­taa van­hem­pia Raa­hes­sa - "Saimme asiaan shok­ki­he­rä­tyk­sen, kun poika tuli hu­ma­las­sa kotiin"

23.09.2020 09:20 2
Tilaajille
Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus tallenteelta

Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan vii­mei­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan – katso Rak­si­lan ken­raa­li­har­joi­tus tal­len­teel­ta

22.09.2020 18:00 8
Tilaajille
Jo nuorena Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Janne Kuokkanen avasi heti pistetilinsä paluuottelussaan Kärpissä – "Olen kasvanut ihmisenä paljon näiden vuosien aikana"

Jo nuorena Poh­jois-Ame­rik­kaan läh­te­nyt Janne Kuok­ka­nen avasi heti pis­te­ti­lin­sä pa­luu­ot­te­lus­saan Kär­pis­sä – "Olen kas­va­nut ih­mi­se­nä paljon näiden vuosien aikana"

22.09.2020 22:07 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Eero Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri, Mauri Pekkarinen

Navalnyin myrkyttäneet saatava vastuuseen – Venäjän yleinen eristäminen ei sen sijaan ole Suomen eikä EU:n etu

06:30 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Mono Kuoppala

Lopetetaan väkivallan vähättely – sitä pitää käsitellä oma raadollisena itsenään, ei vesitettynä kevytversiona

06:00 2
Kahta miestä puukotettiin Oulun keskustassa keskiviikkona – tapahtunutta edelsi sanaharkka kuntosalilla, tekijä vangittu

Kahta miestä puu­ko­tet­tiin Oulun kes­kus­tas­sa kes­ki­viik­ko­na – ta­pah­tu­nut­ta edelsi sa­na­hark­ka kun­to­sa­lil­la, tekijä van­git­tu

25.09.2020 15:01
Yhdysvaltalaismedioiden lähteet: Trump aikoo nimittää konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi Ginsburgin tilalle

Yh­dys­val­ta­lais­me­dioi­den läh­teet: Trump aikoo ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­rik­si Gins­bur­gin tilalle

12:15 0
Hölökyttelijöiden pariskuntia yhdistävät paitsi sukujuuret myös ystävyys ja liikunnantäyteinen elämäntapa – lauantaina nelikko taittaa Oulun katuja juosten
Tilaajille

Hö­lö­kyt­te­li­jöi­den pa­ris­kun­tia yh­dis­tä­vät paitsi su­ku­juu­ret myös ys­tä­vyys ja lii­kun­nan­täy­tei­nen elä­män­ta­pa – lauan­tai­na nelikko taittaa Oulun katuja juosten

24.09.2020 19:00 0
Ukrainassa 25 ihmistä on kuollut sotilaskoneen pudottua maahan Harkovan alueella

Uk­rai­nas­sa 25 ihmistä on kuollut so­ti­las­ko­neen pu­dot­tua maahan Har­ko­van alueel­la

08:56 0
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

24.09.2020 10:00 0
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Harrastuksesta tuli oululaiselle Tiina-Leena Kurjelle uusi ammatti – 55 vuotta täyttäneiden työssäolo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-luvulla
Tilaajille

Har­ras­tuk­ses­ta tuli ou­lu­lai­sel­le Tii­na-Lee­na Kur­jel­le uusi ammatti – 55 vuotta täyt­tä­nei­den työs­sä­olo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-lu­vul­la

07:00 0

Ou­lu­lai­nen start up -yritys pal­kit­tiin glu­tee­nit­to­man ohran ke­hit­tä­mi­ses­tä Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien kil­pai­lus­sa

09:45 0
Hotelleilta halutaan nyt elämyksiä ja persoonallisuutta – boutique-hotellit sekä minilomat kotikaupungissa ovat nouseva trendi
Tilaajille

Ho­tel­leil­ta ha­lu­taan nyt elä­myk­siä ja per­soo­nal­li­suut­ta – bou­ti­que-ho­tel­lit sekä mi­ni­lo­mat ko­ti­kau­pun­gis­sa ovat nouseva trendi

25.09.2020 20:58 2
Siimaan takertunut joutsenen poikanen pelastettiin pinteestä Kuivasojalla

Siimaan ta­ker­tu­nut jout­se­nen poi­ka­nen pe­las­tet­tiin pin­tees­tä Kui­va­so­jal­la

25.09.2020 21:35 0