Tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelu etenee Oulussa – kaupunginhallitus varasi Raksilaan sijoittuvan areenan suunnitteluun 300 000 euroa
Tilaajille

Ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lu etenee Oulussa – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi Rak­si­laan si­joit­tu­van areenan suun­nit­te­luun 300 000 euroa

26.10.2020 21:47 7
Oulun koronasuosituksista keskustellaan tiistaina – Terveysjohtaja: "Olemme hereillä ja pidämme tilannetta huolestuttavana, mahdollisesti vakavana"
Tilaajille

Oulun ko­ro­na­suo­si­tuk­sis­ta kes­kus­tel­laan tiis­tai­na – Ter­veys­joh­ta­ja: "Olemme he­reil­lä ja pidämme ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na, mah­dol­li­ses­ti va­ka­va­na"

26.10.2020 19:43 0
Kastellin lukio suosittelee kasvomaskin käyttöä – Oulun koronatilanne sai rehtorin toimimaan
Tilaajille

Kas­tel­lin lukio suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kin käyttöä – Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne sai reh­to­rin toi­mi­maan

26.10.2020 20:44 1
Asunto tuhoutui täysin ja tuli levisi rappukäytävään Höyhtyällä – asukkaat pääsivät ulos rakennuksesta

Asunto tu­hou­tui täysin ja tuli levisi rap­pu­käy­tä­vään Höyh­tyäl­lä – asuk­kaat pää­si­vät ulos ra­ken­nuk­ses­ta

26.10.2020 23:07 0
Oulun kaupunginhallitus: Yliopistolle suunnitteluvaraus Raksilaan, veroprosentti nousee ja Työterveys Virran kauppa aiesopimus hyväksyttiin
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Yli­opis­tol­le suun­nit­te­lu­va­raus Rak­si­laan, ve­ro­pro­sent­ti nousee ja Työ­ter­veys Virran kauppa aie­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin

26.10.2020 22:22 5
Helmarien oululainen maalivahti Tinja-Riikka Korpela on pelotellut tuttuja skotteja: "Kylmä pohjola ja lunta maassa"
Tilaajille

Hel­ma­rien ou­lu­lai­nen maa­li­vah­ti Tin­ja-Riik­ka Korpela on pe­lo­tel­lut tuttuja skot­te­ja: "Kylmä pohjola ja lunta maassa"

26.10.2020 20:00 0
Vastaamon toimitusjohtaja sai potkut – irtisanottu toimitusjohtaja: "Olen syvästi pahoillani vastaamolaisten ja heidän asiakkaidensa puolesta"

Vas­taa­mon toi­mi­tus­joh­ta­ja sai potkut – ir­ti­sa­not­tu toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Olen syvästi pa­hoil­la­ni vas­taa­mo­lais­ten ja heidän asiak­kai­den­sa puo­les­ta"

26.10.2020 18:01 0
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto ruuhkautti Rikosuhripäivystykseen – Oulun poliisille tehty tietomurtoon liittyen jo lähes 500 rikosilmoitusta
Tilaajille

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to ruuh­kaut­ti Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tyk­seen – Oulun po­lii­sil­le tehty tie­to­mur­toon liit­tyen jo lähes 500 ri­kos­il­moi­tus­ta

26.10.2020 16:00 1
Uusimmat
Asunto tuhoutui täysin ja tuli levisi rappukäytävään Höyhtyällä – asukkaat pääsivät ulos rakennuksesta

Asunto tu­hou­tui täysin ja tuli levisi rap­pu­käy­tä­vään Höyh­tyäl­lä – asuk­kaat pää­si­vät ulos ra­ken­nuk­ses­ta

26.10.2020 23:07 0
Oulun kaupunginhallitus: Yliopistolle suunnitteluvaraus Raksilaan, veroprosentti nousee ja Työterveys Virran kauppa aiesopimus hyväksyttiin

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Yli­opis­tol­le suun­nit­te­lu­va­raus Rak­si­laan, ve­ro­pro­sent­ti nousee ja Työ­ter­veys Virran kauppa aie­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin

26.10.2020 22:22 5
Tilaajille
Tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelu etenee Oulussa – kaupunginhallitus varasi Raksilaan sijoittuvan areenan suunnitteluun 300 000 euroa

Ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lu etenee Oulussa – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi Rak­si­laan si­joit­tu­van areenan suun­nit­te­luun 300 000 euroa

26.10.2020 21:47 7
Tilaajille

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22 0
Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakas voi hakea maksullisen luottokieltomerkinnän ilmaiseksi – näin voit suojata henkilötietojasi

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon asiakas voi hakea mak­sul­li­sen luot­to­kiel­to­mer­kin­nän il­mai­sek­si – näin voit suojata hen­ki­lö­tie­to­ja­si

26.10.2020 20:57 0

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ka­jaa­nis­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, ettei sa­vui­seen rap­pu­käy­tä­vään ole syytä mennä

26.10.2020 20:54 0
MyTech-lähettiläs vie kouluihin tekniikan ilosanomaa
Mainos OSAO

My­Tech-lä­het­ti­läs vie kou­lui­hin tek­nii­kan ilo­sa­no­maa

26.10.2020 06:00
Oululainen Eira Limingoja vaihtoi numerot hyvinvointiin – suolahoitolassa yrittäjyyttä takana jo 12  vuotta
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Eira Li­min­go­ja vaihtoi numerot hy­vin­voin­tiin – suo­la­hoi­to­las­sa yrit­tä­jyyt­tä takana jo 12 vuotta

26.10.2020 18:00 0
Koronan hoitoon uutta otetta – Oulun tilanne tyystin erilainen kuin muun maakunnan, siksi myös toimien oltava kohdennettuja
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koronan hoitoon uutta otetta – Oulun tilanne tyystin erilainen kuin muun maakunnan, siksi myös toimien oltava kohdennettuja

26.10.2020 20:00 3
Demokratia on syöksynyt alas monissa maissa
Tilaajille
Kolumni
Tytti Isohookana-Asunmaa

Demokratia on syöksynyt alas monissa maissa

26.10.2020 12:00 6
Oulu vetää tiukkaa linjaa hiekoituksessa: Kumeja puhkovaa tappajasoraa levittävää urakoitsijaa odottaa rangaistus – "Saatamme tehdä pistotarkastuksia hiekkavarastoihin"
Tilaajille

Oulu vetää tiukkaa linjaa hie­koi­tuk­ses­sa: Kumeja puh­ko­vaa tap­pa­ja­so­raa le­vit­tä­vää ura­koit­si­jaa odottaa ran­gais­tus – "Saa­tam­me tehdä pis­to­tar­kas­tuk­sia hiek­ka­va­ras­toi­hin"

26.10.2020 15:06 6
Ortotopologian lopulliset alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyttelijä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näytelmä pitää tehdä valmiiksi
Tilaajille

Ortotopologian lopulliset alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyttelijä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näytelmä pitää tehdä valmiiksi

26.10.2020 13:53 2
Oulussa päiväkohtaisten koronatartuntojen lukumäärä pienempi kuin päiväkausiin – kaupungissa neljä uutta tapausta, koko Suomessa 122 uutta tartuntaa

Oulussa päi­vä­koh­tais­ten ko­ro­na­tar­tun­to­jen lu­ku­mää­rä pie­nem­pi kuin päi­vä­kau­siin – kau­pun­gis­sa neljä uutta ta­paus­ta, koko Suo­mes­sa 122 uutta tar­tun­taa

26.10.2020 12:01 23
Raahessa tarkkaillaan Pattijoen tulvimista – pelastuslaitos kehottaa kiinteistön omistajia varautumaan tulvasuojauksien tekemiseen

Raa­hes­sa tark­kail­laan Pat­ti­joen tul­vi­mis­ta – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa kiin­teis­tön omis­ta­jia va­rau­tu­maan tul­va­suo­jauk­sien te­ke­mi­seen

26.10.2020 18:55 0
Maskien käyttö on lisääntynyt Oulussa selvästi, mutta moni kulkee silti yhä ilman – "Koska meillä on maskit, moni asiakas on kysynyt ovelta, saako kauppaan tulla ilman maskia"
Tilaajille

Maskien käyttö on li­sään­ty­nyt Oulussa sel­väs­ti, mutta moni kulkee silti yhä ilman – "Koska meillä on maskit, moni asiakas on kysynyt ovelta, saako kaup­paan tulla ilman maskia"

26.10.2020 16:35 5
Toimitus suosittelee
Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

24.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Tuulia Salmelan ateljeessa Haukiputaalla syntyy mitä värikkäämpiä lankoja kotimaisesta villasta, erään lankalaadun takaa löytyy lähitilan Onneli-lammas

Tuulia Sal­me­lan atel­jees­sa Hau­ki­pu­taal­la syntyy mitä vä­rik­kääm­piä lankoja ko­ti­mai­ses­ta vil­las­ta, erään lan­ka­laa­dun takaa löytyy lä­hi­ti­lan On­ne­li-lam­mas

25.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Club Teatrian tarina saa jatkoa Nallikarissa – keikkapaikan matka lihapakkaamosta Pohjolan Rivieralle on ollut pitkä ja värikäs

Club Teat­rian tarina saa jatkoa Nal­li­ka­ris­sa – keik­ka­pai­kan matka li­ha­pak­kaa­mos­ta Poh­jo­lan Ri­vie­ral­le on ollut pitkä ja värikäs

23.10.2020 18:01 10
Tilaajille
OYSin johtajaylilääkäri painottaa: Laittakaa ne maskit ruokakaupoissa asioidessanne

OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa: Lait­ta­kaa ne maskit ruo­ka­kau­pois­sa asioi­des­san­ne

24.10.2020 06:00 47
Tilaajille
Kuhmon kasvatin kultainen kosketus – jääkiekkouransa päättänyt Janne Pesonen on kiitollinen ajastaan Oulussa ja Kärpissä: "Siellä tuli viimeinen silaus"

Kuhmon kas­va­tin kul­tai­nen kos­ke­tus – jää­kiek­ko­uran­sa päät­tä­nyt Janne Pesonen on kii­tol­li­nen ajas­taan Oulussa ja Kär­pis­sä: "Siellä tuli vii­mei­nen silaus"

23.10.2020 20:00 3
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Otto Lehtipuu

Miksi kunnille annettaisiin jätelaissa uusia tehtäviä?

05:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Olli Kohonen

Märkä rätti ei selittelyllä muuksi muutu

04:30 0

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22 0
Loisteputkivalo aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Oulunsalossa

Lois­te­put­ki­va­lo ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Ou­lun­sa­los­sa

26.10.2020 14:22 1
Tieliikennelaki määrää hevoset autojen sekaan – Vaaratilanteita liikenteessä kokenut oululainen ratsastaja toivoo, että hevosen kanssa saisi kulkea pyöräteillä
Tilaajille

Tie­lii­ken­ne­la­ki määrää hevoset autojen sekaan – Vaa­ra­ti­lan­tei­ta lii­ken­tees­sä kokenut ou­lu­lai­nen rat­sas­ta­ja toivoo, että hevosen kanssa saisi kulkea pyö­rä­teil­lä

26.10.2020 06:00 12
Valkohattuhakkereiden toive on Vastaamon tietomurtajan moka –"Toivon, että on hyökkääjä tehnyt mokan, jättänyt tiedonjyväsiä vahingossa ja jää kiinni"
Tilaajille

Val­ko­hat­tu­hak­ke­rei­den toive on Vas­taa­mon tie­to­mur­ta­jan moka –"­Toi­von, että on hyök­kää­jä tehnyt mokan, jät­tä­nyt tie­don­jy­vä­siä va­hin­gos­sa ja jää kiinni"

26.10.2020 14:22 1
Vanha Kaleva: Juho Luttisen kone- ja sekatavarakaupassa saa hyvän kohtelun
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Juho Lut­ti­sen kone- ja se­ka­ta­va­ra­kau­pas­sa saa hyvän koh­te­lun

26.10.2020 10:00 0
Arvio: Mauno Koiviston elämäkerran ensimmäinen osa esittelee kiihkeän nuoren sosialistin, joka ottaa ensi askeleitaan kohti huippua

Arvio: Mauno Koi­vis­ton elä­mä­ker­ran en­sim­mäi­nen osa esit­te­lee kiih­keän nuoren so­sia­lis­tin, joka ottaa ensi as­ke­lei­taan kohti huippua

24.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Kemin Karihaaran konttorista johdetaan Metsä Fibren jättitehtaan pystyttämistä – katso kuvat Karihaaran vanhasta teollisuusympäristöstä

Kemin Ka­ri­haa­ran kont­to­ris­ta joh­de­taan Metsä Fibren jät­ti­teh­taan pys­tyt­tä­mis­tä – katso kuvat Ka­ri­haa­ran van­has­ta teol­li­suus­ym­pä­ris­tös­tä

23.10.2020 18:44 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Saamelaisista halutaan tehdä "kotapellejä"  ja rihkaman myyjiä pikitien varteen

Vanha Kaleva: Saa­me­lai­sis­ta ha­lu­taan tehdä "ko­ta­pel­le­jä" ja rih­ka­man myyjiä pi­ki­tien varteen

23.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Keskusta ajaa paikannukseen perustuvaa verotusta autoiluun – yksityisyydensuoja luvataan varmistaa

Kes­kus­ta ajaa pai­kan­nuk­seen pe­rus­tu­vaa ve­ro­tus­ta au­toi­luun – yk­si­tyi­syy­den­suo­ja lu­va­taan var­mis­taa

26.10.2020 12:53 41
Osa Oulussa suosioon nousseista retkikohteista on yksityisteiden varsilla ja pääsyä rajoitetaan jopa puomein – kaupungin maksuosuutta voidaan nostaa rasituksen mukaisesti
Tilaajille

Osa Oulussa suo­sioon nous­seis­ta ret­ki­koh­teis­ta on yk­si­tyis­tei­den var­sil­la ja pääsyä ra­joi­te­taan jopa puomein – kau­pun­gin mak­su­osuut­ta voidaan nostaa ra­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

26.10.2020 06:12 10
Terrafamen tulos sukelsi reilusti miinukselle pitkän huoltoseisokin vuoksi – akkukemikaalitehdas pian valmis, uraanilaitos käyttökunnossa vuodessa
Tilaajille

Ter­ra­fa­men tulos sukelsi rei­lus­ti mii­nuk­sel­le pitkän huol­to­sei­so­kin vuoksi – ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das pian valmis, uraa­ni­lai­tos käyt­tö­kun­nos­sa vuo­des­sa

26.10.2020 10:35 0
Sudet raatelivat hirvikoiran Merijärvellä – "Koiran haukku ei ollut normaali, joten lähdin heti katsomaan, mitä siellä tapahtuu"
Tilaajille

Sudet raa­te­li­vat hir­vi­koi­ran Me­ri­jär­vel­lä – "Koiran haukku ei ollut nor­maa­li, joten lähdin heti kat­so­maan, mitä siellä ta­pah­tuu"

26.10.2020 16:59 7