Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"
Tilaajille

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

18:00 0
Kysely: Ilmastoaktiivisuus jakaa opiskelijoita – Osa ärsyyntyy ilmastohysteriasta, osa kokee jatkuvaa ilmastoahdistusta
Tilaajille

Kysely: Il­mas­to­ak­tii­vi­suus jakaa opis­ke­li­joi­ta – Osa är­syyn­tyy il­mas­to­hys­te­rias­ta, osa kokee jat­ku­vaa il­mas­to­ah­dis­tus­ta

16:00 1
”Säännöllisten rutiinien noudattaminen helpottaa elämää” – Lue Jenni Alexandrovan kauneusvinkit
Mainos Oslo Skin Lab

”Sään­nöl­lis­ten ru­tii­nien nou­dat­ta­mi­nen hel­pot­taa elämää” – Lue Jenni Ale­xand­ro­van kau­neus­vin­kit

06:00
Alle 15-vuotiaat tehneet kymmeniä pahoinpitelyjä Oulussa – Poliisi: "Meille sanotaan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"
Tilaajille

Alle 15-vuo­tiaat tehneet kym­me­niä pa­hoin­pi­te­ly­jä Oulussa – Po­lii­si: "Meille sa­no­taan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

18.10.2020 06:00 13
THL: Suomessa 131 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, joista kaikki Oulussa

THL: Suo­mes­sa 131 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ta­paus­ta, joista kaikki Oulussa

12:11 6
"Kuun internetin" pitää kestää superkylmää yötä ja avaruussäteilyä – Nasa valitsi Nokian 4G-verkon toimittajaksi toiselle taivaankappaleelle

"Kuun in­ter­ne­tin" pitää kestää su­per­kyl­mää yötä ja ava­ruus­sä­tei­lyä – Nasa valitsi Nokian 4G-ver­kon toi­mit­ta­jak­si toi­sel­le tai­vaan­kap­pa­leel­le

14:41 4
Uusimmat
Kiväärin luoti voi lentää kilometrejä osuman jälkeenkin – Luonnossa liikkumisen suosion kasvu lisää retkeilijöiden ja metsästäjien kohtaamisia

Ki­vää­rin luoti voi lentää ki­lo­met­re­jä osuman jäl­keen­kin – Luon­nos­sa liik­ku­mi­sen suosion kasvu lisää ret­kei­li­jöi­den ja met­säs­tä­jien koh­taa­mi­sia

18:30 0
Tilaajille
Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

18:00 0
Tilaajille
Enää ei rällätä pelkästään mopoilla, traktorimönkijät yleistyvät jatkuvasti – "Mönkijöillä leikitään ja kikkaillaan, siinä on aina olemassa vaaratekijöitä"

Enää ei rällätä pel­käs­tään mo­poil­la, trak­to­ri­mön­ki­jät yleis­ty­vät jat­ku­vas­ti – "Mön­ki­jöil­lä lei­ki­tään ja kik­kail­laan, siinä on aina ole­mas­sa vaa­ra­te­ki­jöi­tä"

17:00 1
Tilaajille
Thaimaassa protestoijat saavat oppia viranomaisten hämäykseen Hongkongin demokratia-aktivisteilta

Thai­maas­sa pro­tes­toi­jat saavat oppia vi­ran­omais­ten hä­mäyk­seen Hong­kon­gin de­mo­kra­tia-ak­ti­vis­teil­ta

16:30 0
Kysely: Ilmastoaktiivisuus jakaa opiskelijoita – Osa ärsyyntyy ilmastohysteriasta, osa kokee jatkuvaa ilmastoahdistusta

Kysely: Il­mas­to­ak­tii­vi­suus jakaa opis­ke­li­joi­ta – Osa är­syyn­tyy il­mas­to­hys­te­rias­ta, osa kokee jat­ku­vaa il­mas­to­ah­dis­tus­ta

16:00 1
Tilaajille
Kärppien joukkueessa todettiin toinen koronavirustartunta – 13 KalPan pelaajaa altistui  koronavirukselle

Kärp­pien jouk­kuees­sa to­det­tiin toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – 13 KalPan pe­laa­jaa al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

15:47 4
Nuotiokahvit luonnon helmassa ja maastopyöräilyä jääkauden muovaamilla harjuilla – Lue valokuvaaja Harri Tarvaisen vinkit, mitä tehdä ja kokea Rokua Geoparkissa
Mainos Rokua Geopark

Nuo­tio­kah­vit luonnon hel­mas­sa ja maas­to­pyö­räi­lyä jää­kau­den muo­vaa­mil­la har­juil­la – Lue va­lo­ku­vaa­ja Harri Tar­vai­sen vinkit, mitä tehdä ja kokea Rokua Geo­par­kis­sa

16.10.2020 06:00
Ylinopeuksissa virhemaksun rajalta ei löydy sakotonta vyöhykettä, vakuuttaa poliisitarkastaja: "Ei tässä ole mitään ongelmaa"
Tilaajille

Yli­no­peuk­sis­sa vir­he­mak­sun rajalta ei löydy sa­ko­ton­ta vyö­hy­ket­tä, va­kuut­taa po­lii­si­tar­kas­ta­ja: "Ei tässä ole mitään on­gel­maa"

06:00 3
Hiilidioksidipäästöjen kyseenalainen ykkösvaltio Kiina esitteli kovan ilmastotavoitteen, josta Eurooppa voi sekä iloita että kantaa huolta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hiilidioksidipäästöjen kyseenalainen ykkösvaltio Kiina esitteli kovan ilmastotavoitteen, josta Eurooppa voi sekä iloita että kantaa huolta

18.10.2020 20:00 2
Mistä lisää myyntivoimaa Pohjois-Suomen yrityksille?
Tilaajille
Kolumni
Jyri Pyrrö, Jaakko Marttila

Mistä lisää myyntivoimaa Pohjois-Suomen yrityksille?

12:00 3
Analyysi: Kärpät kestää kyllä karanteenin, suurin huoli kohdistuu Liigan heikoimpiin lenkkeihin
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kärpät kestää kyllä ka­ran­tee­nin, suurin huoli koh­dis­tuu Liigan hei­koim­piin lenk­kei­hin

18.10.2020 09:30 1
Arvio: Pauli Kallion käsikirjoittamien sarjakuvien kokoelma on läpileikkaus suurmestarin töistä
Tilaajille

Arvio: Pauli Kallion käsikirjoittamien sarjakuvien kokoelma on läpileikkaus suurmestarin töistä

14:57 0
Poliisi tutkii Oulun keskustassa tapahtunutta kuolemantapausta – kaksi kiinniotettua vapautettiin kuulusteluiden jälkeen

Poliisi tutkii Oulun kes­kus­tas­sa ta­pah­tu­nut­ta kuo­le­man­ta­paus­ta – kaksi kiin­ni­otet­tua va­pau­tet­tiin kuu­lus­te­lui­den jälkeen

10:24 0
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen ja suun terveydenhuollon ajanvaraus toimivat jälleen

Kon­tin­kan­kaan hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ja suun ter­vey­den­huol­lon ajan­va­raus toi­mi­vat jälleen

14:24 0
Kauppalehti: Kiistat autokaupoista ruuhkauttavat kuluttajaneuvontaa – Oulussakin toimiva Kamux johtaa kyseenalaista tilastoa
Tilaajille

Kaup­pa­leh­ti: Kiistat au­to­kau­pois­ta ruuh­kaut­ta­vat ku­lut­ta­ja­neu­von­taa – Ou­lus­sa­kin toimiva Kamux johtaa ky­seen­alais­ta ti­las­toa

11:09 13
Toimitus suosittelee
Alle 15-vuotiaat tehneet kymmeniä pahoinpitelyjä Oulussa – Poliisi: "Meille sanotaan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

Alle 15-vuo­tiaat tehneet kym­me­niä pa­hoin­pi­te­ly­jä Oulussa – Po­lii­si: "Meille sa­no­taan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

18.10.2020 06:00 13
Tilaajille
Itämerellä työskennellyt hailuotolainen Pentti Huttunen väittää laivojen olevan onneaan uhmaavia "pommeja" – "Ei pidä paikkaansa", vastaa Suomen Varustamot

Itä­me­rel­lä työs­ken­nel­lyt hai­luo­to­lai­nen Pentti Hut­tu­nen väittää lai­vo­jen olevan onneaan uh­maa­via "pom­me­ja" – "Ei pidä paik­kaan­sa", vastaa Suomen Va­rus­ta­mot

17.10.2020 18:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kärpät kestää kyllä karanteenin, suurin huoli kohdistuu Liigan heikoimpiin lenkkeihin

Ana­lyy­si: Kärpät kestää kyllä ka­ran­tee­nin, suurin huoli koh­dis­tuu Liigan hei­koim­piin lenk­kei­hin

18.10.2020 09:30 1
Tilaajille
Asunnoton Mauno Hahto viettää päivät Oulun kaduilla ja nukkuu yönsä Kenttätiellä – "En tiedä, onko tämä niin hyvää elämää, mutta siinähän se menee"

Asun­no­ton Mauno Hahto viettää päivät Oulun ka­duil­la ja nukkuu yönsä Kent­tä­tiel­lä – "En tiedä, onko tämä niin hyvää elämää, mutta sii­nä­hän se menee"

16.10.2020 18:00 7
Tilaajille
Koululaisten turvallisuus huolestuttaa Haukiputaan Jokikylässä, joka siirtyi ykskaks Nelostien varteen – "Mitä pimeämpää on, sitä kovempi vauhti"

Kou­lu­lais­ten tur­val­li­suus huo­les­tut­taa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä, joka siirtyi ykskaks Ne­los­tien varteen – "Mitä pi­meäm­pää on, sitä kovempi vauhti"

15.10.2020 19:00 12
Tilaajille
Jokainen voi hyökätä virusta vastaan – "Oman arvioni mukaan pandemia on kahlattu läpi juhannukseen mennessä", sanoo Oulun yliopiston professori Petri Lehenkari

Jo­kai­nen voi hyökätä virusta vastaan – "Oman arvioni mukaan pan­de­mia on kah­lat­tu läpi ju­han­nuk­seen men­nes­sä", sanoo Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Petri Le­hen­ka­ri

13.10.2020 19:00 15
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Leena Jumisko, Annemari Eskola

Vammaisten elämän mittaisia palveluja ei pitäisi kilpailuttaa

06:00 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Seppo Kinnunen

Montako tehdasta voiton maksimointi vielä syö?

05:45 4
Kuorma-auto ajoi ulos tieltä Nelostien kiertotiellä Haukiputaalla – auton nostotyöt voivat katkaista liikenteen maanantai-iltana

Kuor­ma-au­to ajoi ulos tieltä Ne­los­tien kier­to­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la – auton nos­to­työt voivat kat­kais­ta lii­ken­teen maa­nan­tai-il­ta­na

09:05 0
Oululainen Gugguu kymmenen potentiaalisimman kasvuyrityksen joukkoon – "Taso oli kova"

Ou­lu­lai­nen Gugguu kym­me­nen po­ten­tiaa­li­sim­man kas­vu­yri­tyk­sen jouk­koon – "Taso oli kova"

11:32 0
Poliisi pysäytti raskaan liikenteen tehovalvonnassa 1646 ajoneuvoa viikon aikana – kuljettajille yhteensä 410 seuraamusta

Poliisi py­säyt­ti raskaan lii­ken­teen te­ho­val­von­nas­sa 1646 ajo­neu­voa viikon aikana – kul­jet­ta­jil­le yh­teen­sä 410 seu­raa­mus­ta

13:51 1
Halla-ahon ja Saarikon välillä alkaa kipinöidä – maaseudun äänistä käydään raivokasta taistoa kuntavaalien lähestyessä

Hal­la-ahon ja Saa­ri­kon välillä alkaa ki­pi­nöi­dä – maa­seu­dun äänistä käydään rai­vo­kas­ta taistoa kun­ta­vaa­lien lä­hes­tyes­sä

11:46 19
Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"
Historia
Tilaajille

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

18:00 0
Vanha Kaleva: Oulun virkamiesten palkat saa Yhdyspankista, voi nostaa yhdellä kertaa tai vähitellen

Vanha Kaleva: Oulun vir­ka­mies­ten palkat saa Yh­dys­pan­kis­ta, voi nostaa yhdellä kertaa tai vä­hi­tel­len

10:00 0
Tilaajille
Kun kutusiikaa puristaa oikeaoppisesti, kala laskee suosiolla mätinsä

Kun ku­tu­sii­kaa pu­ris­taa oi­keaop­pi­ses­ti, kala laskee suo­siol­la mätinsä

17.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Haapavesi Folk -festivaali saa uuden toiminnanjohtajan – Salla Ahvenjärvi uskoo luvassa olevan sopivasti kehitettävää ja perinteiden kunnioitusta

Haa­pa­ve­si Folk -fes­ti­vaa­li saa uuden toi­min­nan­joh­ta­jan – Salla Ah­ven­jär­vi uskoo luvassa olevan so­pi­vas­ti ke­hi­tet­tä­vää ja pe­rin­tei­den kun­nioi­tus­ta

12:41 0
Tuulisähköä rakentava St1 haluaisi tehdä Kemissä synteettisiä polttoaineita sellutehtaan päästöistä
Tilaajille

Tuu­li­säh­köä ra­ken­ta­va St1 ha­luai­si tehdä Kemissä syn­teet­ti­siä polt­to­ai­nei­ta sel­lu­teh­taan pääs­töis­tä

07:00 4
Rauta- ja sisustuskaupat jatkoivat positiivista virettään – koronapandemia vaikuttanut kulutustottumuksiin voimakkaasti

Rauta- ja si­sus­tus­kau­pat jat­koi­vat po­si­tii­vis­ta vi­ret­tään – ko­ro­na­pan­de­mia vai­kut­ta­nut ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin voi­mak­kaas­ti

09:27 1
Miltä näyttää ja maistuu opiskelijan lounas – testikierros oululaisissa opiskelijaravintoloissa osoitti, että variaatiota on
Tilaajille

Miltä näyttää ja maistuu opis­ke­li­jan lounas – tes­ti­kier­ros ou­lu­lai­sis­sa opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lois­sa osoit­ti, että va­riaa­tio­ta on

07:00 0