Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

YIT:lle jättimäiset uhkasakot Asemantornien puuttuvasta väestönsuojasta – Suojaa suunniteltiin aluksi matkakeskuksen yhteyteen
Tilaajille

YIT:lle jät­ti­mäi­set uh­ka­sa­kot Ase­man­tor­nien puut­tu­vas­ta väes­tön­suo­jas­ta – Suojaa suun­ni­tel­tiin aluksi mat­ka­kes­kuk­sen yh­tey­teen

18:38 17
Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taamaan ja suureen Nato-harjoitukseen – Olimme seuraamassa valmistautumista, jossa kuuset katkesivat kuin tulitikut
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen – Olimme seu­raa­mas­sa val­mis­tau­tu­mis­ta, jossa kuuset kat­ke­si­vat kuin tu­li­ti­kut

17:00 1
Syyhytilanne huolestuttaa oululaisia – Lääkettä ostetaan apteekista tavallista enemmän
Tilaajille

Syy­hy­ti­lan­ne huo­les­tut­taa ou­lu­lai­sia – Lää­ket­tä os­te­taan ap­tee­kis­ta ta­val­lis­ta enemmän

16:30
Jalankulkija jäi suojatiellä auton alle Oulun Karjasillalla – Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta

Ja­lan­kul­ki­ja jäi suo­ja­tiel­lä auton alle Oulun Kar­ja­sil­lal­la – ­Kul­jet­ta­jaa epäil­lään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

17:16 5
Kiinteistönvälitys Alku LKV tuntee Oulun sekä lähiympäristön asuntoalueet ja välittää sekä vanhoja että uusia asuntoja
Mainos Alku LKV

Kiin­teis­tön­vä­li­tys Alku LKV tuntee Oulun sekä lä­hi­ym­pä­ris­tön asun­to­alueet ja vä­lit­tää sekä vanhoja että uusia asun­to­ja

29.02.2024 06:00
Oululainen Simo Kekäläinen tapasi messuilla kiinnostavan englantilaisen, mutta unohti kysyä tämän nimen – Kaksi viikkoa myöhemmin Valioliigaseura otti yhteyttä
Luitko jo nämä
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi mes­suil­la kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen, mutta unohti kysyä tämän nimen – Kaksi viikkoa myö­hem­min Va­lio­lii­ga­seu­ra otti yh­teyt­tä

06:00 4
Välivainion kaksoissurmasta tuomittu mies sai tuomion muistakin rikoksista – piti hallussaan useita aseita, kasvatti kannabista ja kaahasi Pohjantiellä

Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­mas­ta tuo­mit­tu mies sai tuomion muis­ta­kin ri­kok­sis­ta – piti hal­lus­saan useita aseita, kas­vat­ti kan­na­bis­ta ja kaahasi Poh­jan­tiel­lä

10:09 7
Tilaajille
Oululaisen Paulus Mäntylän, 33, rinnassa sykkii jo kolmas sydän – Ensimmäinen oli niin huono, että hänet kotiutettiin synnytyslaitokselta saattohoitoon

Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän – En­sim­mäi­nen oli niin huono, että hänet ko­tiu­tet­tiin syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta saat­to­hoi­toon

03.03.2024 05:00 15
Tilaajille
Parhaat läskipyöräkelit ovat vielä edessä – Oulun lisäksi laitoimme kartalle Pohjois-Suomen hoidetut talvireitit

Parhaat läs­ki­pyö­rä­ke­lit ovat vielä edessä – Oulun lisäksi lai­toim­me kar­tal­le Poh­jois-Suo­men hoi­de­tut tal­vi­rei­tit

03.03.2024 17:00 10
Tilaajille
Yle: Ylivieskasta kotoisin oleva toimittaja Hannu Taanila on kuollut

Yle: Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva toi­mit­ta­ja Hannu Taanila on kuollut

18:06
Antti Muurinen koki valmentajaurallaan karmeita paineita mutta myös hurmosta, jota ei voi sanoin kuvata – "Herranjestas sitä tunnetta"
Tilaajille

Antti Muu­ri­nen koki val­men­ta­ja­ural­laan kar­mei­ta pai­nei­ta mutta myös hur­mos­ta, jota ei voi sanoin kuvata – "­Her­ran­jes­tas sitä tun­net­ta"

18:30
Heidi joi itsensä niin hirveään känniin, että heräsi Oulun selviämisasemalta – Sieltä hän sai ainutkertaisen mahdollisuuden parantua alkoholismistaan
Huili
Tilaajille

Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta – Sieltä hän sai ai­nut­ker­tai­sen mah­dol­li­suu­den pa­ran­tua al­ko­ho­lis­mis­taan

02.03.2024 05:00 26
Toimitusjohtaja Antti Kärävä kerää toistenkin koirankakat, koska se on hänestä hyvää johtamista – Rukan pomo ei sure venäläisturistien katoa

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta – Rukan pomo ei sure ve­nä­läis­tu­ris­tien katoa

02.03.2024 06:00 8
Tilaajille
Joko tunnet nämä 6 paikkaa Oulun edustalla? Mereltä voi talvella löytää hylkyjä tai raunioita

Joko tunnet nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la? Mereltä voi tal­vel­la löytää hylkyjä tai rau­nioi­ta

01.03.2024 17:00 6
Tilaajille
Oulussa kasvanut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"

Oulussa kas­va­nut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Inst­rag­ra­mi­ni oli täynnä fes­ta­rig­la­mou­ria, mutta silti oli hirveän paska olo"

01.03.2024 06:00
Tilaajille
Suomen paras K-Supermarket järjestää juhlakahvituksen asiakkailleen – ”Ilman teitä ei olisi meitä”
Mainos K-Supermarket Toppila

Suomen paras K-Su­per­mar­ket jär­jes­tää juh­la­kah­vi­tuk­sen asiak­kail­leen – ”Ilman teitä ei olisi meitä”

28.02.2024 06:00
Kuhmossa syttyi tulipalo rivitalohuoneistossa – Kaksi vietiin jatkotutkimuksiin savualtistuksen vuoksi

Kuh­mos­sa syttyi tu­li­pa­lo ri­vi­ta­lo­huo­neis­tos­sa – Kaksi vietiin jat­ko­tut­ki­muk­siin sa­vu­al­tis­tuk­sen vuoksi

19:05
Kempeleläisen Lehdon työkaluja huutokaupataan nyt pilkkahintaan – ”Harvemmin näin isoja pörssiyhtiöitä konkurssiin asti menee”
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan – ”Har­vem­min näin isoja pörs­si­yh­tiöi­tä kon­kurs­siin asti menee”

05:00 21
Välivainion kaksoissurmasta tuomittu mies sai tuomion muistakin rikoksista – piti hallussaan useita aseita, kasvatti kannabista ja kaahasi Pohjantiellä
Tilaajille

Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­mas­ta tuo­mit­tu mies sai tuomion muis­ta­kin ri­kok­sis­ta – piti hal­lus­saan useita aseita, kas­vat­ti kan­na­bis­ta ja kaahasi Poh­jan­tiel­lä

10:09 7
Jääsaunan suunnitelmat melkein sulivat – Oulun Nallikarissa rakennettiin musiikillista palapeliä ja nautittiin taiteesta monissa muodoissaan
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

Jää­sau­nan suun­ni­tel­mat melkein sulivat – Oulun Nal­li­ka­ris­sa ra­ken­net­tiin mu­sii­kil­lis­ta pa­la­pe­liä ja nau­tit­tiin tai­tees­ta monissa muo­dois­saan

02.03.2024 20:06 4
Oulun Energian tytäryhtiö investoimassa kymmeniä miljoonia kierrätyslaitokseen Hyvinkäälle – Toimitusjohtaja: Ouluun tulee hyötyjä

Oulun Ener­gian ty­tär­yh­tiö in­ves­toi­mas­sa kym­me­niä mil­joo­nia kier­rä­tys­lai­tok­seen Hy­vin­kääl­le – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ouluun tulee hyötyjä

03.03.2024 06:00 62
Tilaajille
Mikko Valanne tavoitteli Mount Everestiä pari kuukautta, mutta kääntyi takaisin 150 metriä ennen maalia – ”Olisin ehkä päässyt huipulle, mutta en enää elävänä alas”

Mikko Valanne ta­voit­te­li Mount Eve­res­tiä pari kuu­kaut­ta, mutta kääntyi ta­kai­sin 150 metriä ennen maalia – ”Olisin ehkä päässyt hui­pul­le, mutta en enää elävänä alas”

03.03.2024 06:00 8
Tilaajille
Kysyimme yhdeksältä merkkihenkilöltä, aikovatko he hakea Oulun kaupunginjohtajaksi – vain yksi aikoo jättää  hakemuksen

Ky­syim­me yh­dek­säl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – vain yksi aikoo jättää ha­ke­muk­sen

01.03.2024 10:41 85
Tilaajille
Pariskunta oli juuri tullut saunasta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyttävät tulipalon jäljet Oulun Rantakadulla
Tilaajille

Pariskunta oli juuri tullut saunasta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyttävät tulipalon jäljet Oulun Rantakadulla

27.02.2024 11:44 14
Pelson vankilamurhasta aikoinaan tuomitun vaarallisuus tutkitaan – teki vapautumisensa jälkeen väkivaltaa perheelleen

Pelson van­ki­la­mur­has­ta ai­koi­naan tuo­mi­tun vaa­ral­li­suus tut­ki­taan – teki va­pau­tu­mi­sen­sa jälkeen vä­ki­val­taa per­heel­leen

14:31 5
Uhka tulee yksiselitteisesti taas idästä, siksi Naton pohjoinen suurharjoitus vahvistaa suoraan myös Suomen turvallisuutta
Pääkirjoitus

Uhka tulee yksiselitteisesti taas idästä, siksi Naton pohjoinen suurharjoitus vahvistaa suoraan myös Suomen turvallisuutta

17:00 1
Aikuisopiskelija ovat joutumassa säästötalkoihin – aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta kärsisivät eniten 35–59 -vuotiaat naiset
Tilaajille
Kolumni
Tytti Isohookana-Asunmaa

Aikuisopiskelija ovat joutumassa säästötalkoihin – aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta kärsisivät eniten 35–59 -vuotiaat naiset

03.03.2024 14:00 37
Vielä riittää paljon sanottavaa — Radio Kalevan paikallisen musiikin viikon vieraana Kolera

Vielä riittää paljon sa­not­ta­vaa — Radio Kalevan pai­kal­li­sen mu­sii­kin viikon vie­raa­na Kolera

01.03.2024 16:38
Synkkyys syvenee ja melankolia ei lopu — Radio Kalevan Metallilouhos jatkoi lokakuussa siitä mihin syyskuussa jäätiin

Synk­kyys syvenee ja me­lan­ko­lia ei lopu — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hos jatkoi lo­ka­kuus­sa siitä mihin syys­kuus­sa jäätiin

29.02.2024 18:00
Melankolia kuuluu metallimusiikkiin — Radio Kalevan Metallilouhoksen syyskuussa synkisteltiin kunnolla

Melankolia kuuluu metallimusiikkiin — Radio Kalevan Metallilouhoksen syyskuussa synkisteltiin kunnolla

28.02.2024 14:53 1
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kunnilla on vahva intressi edistää työllisyyttä – Pohteen tulisi osoittaa lisäresursseja työnhakijoiden palveluihin

06:00 4
OAJ: Pääministeri Orpo kutsui työmarkkinajärjestöt koolle perjantaiksi

OAJ: Pää­mi­nis­te­ri Orpo kutsui työ­mark­ki­na­jär­jes­töt koolle per­jan­taik­si

13:05 15
Pyreneiden vuoristossa viime kuukaudet harjoitellut Tuukka Simonen, 21, otti jälleen omansa – oululaiselle kolmas peräkkäin SM-kulta
Tilaajille

Py­re­nei­den vuo­ris­tos­sa viime kuu­kau­det har­joi­tel­lut Tuukka Si­mo­nen, 21, otti jälleen omansa – ou­lu­lai­sel­le kolmas pe­räk­käin SM-kul­ta

15:09
Naiselle vaaditaan vankeutta tapon yrityksestä Oulussa – syyttäjän mukaan hän löi miestä keittiöveitsellä, nainen kiistää väkivallan
Tilaajille

Nai­sel­le vaa­di­taan van­keut­ta tapon yri­tyk­ses­tä Oulussa – ­syyt­tä­jän mukaan hän löi miestä keit­tiö­veit­sel­lä, nainen kiistää vä­ki­val­lan

10:48
Oulussa kevätloskassa kävelevällä väellä on jo kevättä rinnassa – vasta viikko sitten loppuneet hirmupakkaset ovat kaukainen muisto vain
Tilaajille

Oulussa kevätloskassa kävelevällä väellä on jo kevättä rinnassa – vasta viikko sitten loppuneet hirmupakkaset ovat kaukainen muisto vain

19:07
IS: Poliisi selvittää, onko Teuvo Hakkarainen syyllistynyt verorikokseen

IS: Poliisi sel­vit­tää, onko Teuvo Hak­ka­rai­nen syyl­lis­ty­nyt ve­ro­ri­kok­seen

16:34
Keikkatuotannot kasvavat ja kaikki kallistuu, niin myös festariliput
Forum24

Keik­ka­tuo­tan­not kas­va­vat ja kaikki kal­lis­tuu, niin myös fes­ta­ri­li­put

06:09 20
Vesidisco, muraalibongausta, umpihankihiihtoa – keräsimme hiihtolomatekemistä, josta ei tarvitse maksaa mitään

Ve­si­dis­co, mu­raa­li­bon­gaus­ta, um­pi­han­ki­hiih­toa – ke­rä­sim­me hiih­to­lo­ma­te­ke­mis­tä, josta ei tar­vit­se maksaa mitään

01.03.2024 06:05 1
Oululainen Villa Eevilä on saamassa uuden elämän – Kesäkahvilana toimineesta jugendtalosta saa tehdä ympärivuotisen kahvilan

Ou­lu­lai­nen Villa Eevilä on saa­mas­sa uuden elämän – Ke­sä­kah­vi­la­na toi­mi­nees­ta ju­gend­ta­los­ta saa tehdä ym­pä­ri­vuo­ti­sen kah­vi­lan

29.02.2024 10:06 26
Tilaajille
Kemppaisen kenkäkauppa Oulun keskustassa täyttää 100 vuotta – Timo Kemppainen on pyörittänyt yritystä yli puolet niistä

Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta – Timo Kemp­pai­nen on pyö­rit­tä­nyt yri­tys­tä yli puolet niistä

28.02.2024 06:04 14
Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiihtolomalla hiihtää?

Vastaa ky­se­lyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

10:28 1
Hirvikanta näyttää kääntyneen kasvuun – Pohjois-Pohjanmaalla tilastoitiin maan korkeimmat ja pienimmät vasatuotot

Hirvikanta näyttää kääntyneen kasvuun – Pohjois-Pohjanmaalla tilastoitiin maan korkeimmat ja pienimmät vasatuotot

11:08
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 80
Hurja ylinopeus Kuusamontiellä Oulussa: Henkilöauton kuljettaja kaahasi 160 kilometrin tuntivauhtia

Hurja yli­no­peus Kuu­sa­mon­tiel­lä Ou­lus­sa: Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja kaahasi 160 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia

06:15 18
Kaleva Live: Kevättalvi tuo Kalevan tilaajille uutta nähtävää – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Ke­vät­tal­vi tuo Kalevan ti­laa­jil­le uutta näh­tä­vää – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

12.02.2024 10:50 29
Kaleva Live: Sunnuntai oli muodostelmaluistelun juhlapäivä Raksilassa – katso Oulu Synchro tallenteena täältä

Kaleva Live: Sun­nun­tai oli muo­dos­tel­ma­luis­te­lun juh­la­päi­vä Rak­si­las­sa – katso Oulu Synchro tal­len­tee­na täältä

17.02.2024 22:00
Tilaajille
"Pitkästä aikaa saadaan Raksila täyteen muodostelmaluistelijoita" – Kaleva näyttää sunnuntaina 33 joukkueen Oulu Synchron suorana lähetyksenä

"Pit­käs­tä aikaa saadaan Raksila täyteen muo­dos­tel­ma­luis­te­li­joi­ta" – Kaleva näyttää sun­nun­tai­na 33 jouk­kueen Oulu Synch­ron suorana lä­he­tyk­se­nä

14.02.2024 10:00
Kaleva Live: Reikunmäki täyttyi taas opiskelijoista, mäkeä laskettiin alas mitä erikoisimmilla vekottimilla – katso tallenne laskiaisriehasta

Kaleva Live: Rei­kun­mä­ki täyttyi taas opis­ke­li­jois­ta, mäkeä las­ket­tiin alas mitä eri­koi­sim­mil­la ve­kot­ti­mil­la – katso tal­len­ne las­kiais­rie­has­ta

13.02.2024 11:30 6
Tilaajille
Poliisin tutkinta HS:n Rydman-artikkelista valmistui – siirtyy syyttäjälle muun muassa törkeänä kunnianloukkauksena

Po­lii­sin tut­kin­ta HS:n Ryd­man-ar­tik­ke­lis­ta val­mis­tui – siirtyy syyt­tä­jäl­le muun muassa tör­keä­nä kun­nian­louk­kauk­se­na

13:07
Raahen Teatteri tarttui farssin työstämiseen – Ohjauksesta vastaa Markus Packalén, joka on tunnettu Oulun Työväen Näyttämön pikkujoulufarsseista
Tilaajille

Raahen Teatteri tarttui farssin työstämiseen – Ohjauksesta vastaa Markus Packalén, joka on tunnettu Oulun Työväen Näyttämön pikkujoulufarsseista

19:00
OLS:lle jäi hyvän peli-illan lopuksi käteen sisupuukko, mutta ei puolivälieräpaikan varmistamisen vaatimia pisteitä
Tilaajille

OLS:lle jäi hyvän peli-illan lopuksi käteen sisupuukko, mutta ei puolivälieräpaikan varmistamisen vaatimia pisteitä

03.03.2024 21:53 4
Poliisi: Nujakointia ja rattijuoppoja Oulun yössä

Poliisi: Nujakointia ja rattijuoppoja Oulun yössä

03.03.2024 08:35 8
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kun­nil­la on vahva int­res­si edistää työl­li­syyt­tä – Pohteen tulisi osoit­taa li­sä­re­surs­se­ja työn­ha­ki­joi­den pal­ve­lui­hin

06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Ojanperä

Yh­teis­kun­nas­sa tar­vi­taan eri­lai­sia on­nis­tu­jia

05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Taina Torvela

Kodit ka­toa­vat kau­pun­ki­kes­kus­tois­ta

05:00 3
Oululainen piika pidätettiin, kun hänet nähtiin kaupungilla housuissa – Näin hiihto vapautti naiset hameista
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen piika pi­dä­tet­tiin, kun hänet nähtiin kau­pun­gil­la hou­suis­sa – Näin hiihto va­paut­ti naiset ha­meis­ta

06:00 6
Suomen on tuettava Venäjän oppositiota – Navalnyin sukupolvi on ainoa, joka voi tehdä muutoksen
Tilaajille
Essee
Liubov Alekseeva

Suomen on tuettava Venäjän oppositiota – Navalnyin sukupolvi on ainoa, joka voi tehdä muutoksen

23.02.2024 15:30 17
Veeti Parkkinen takoi Kiskon pudotuspelikuntoon – Puolivälierässä verkon taakse asettuu Pielaveden Sampo
Tilaajille

Veeti Parkkinen takoi Kiskon pudotuspelikuntoon – Puolivälierässä verkon taakse asettuu Pielaveden Sampo

03.03.2024 20:31
Käräjäoikeus määräsi ex-puolisonsa taposta Kemissä syytetyn naisen mielentilatutkimukseen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi ex-puo­li­son­sa taposta Kemissä syy­te­tyn naisen mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

10:38