Ravintoloiden rajoitukset tiukkenevat Pohjois-Pohjanmaalla lauantaina – muutoksia aukioloon, anniskeluaikaan ja asiakasmäärään

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set tiuk­ke­ne­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauan­tai­na – muu­tok­sia au­kio­loon, an­nis­ke­lu­ai­kaan ja asia­kas­mää­rään

14:48
THL: Suomessa todettu 540 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 36 uutta tartuntatapausta, joista 24 Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 540 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 36 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta, joista 24 Oulussa

12:25 8
Rokote ensin terveydenhuollon ammattilaisille – rokotukset alkavat tammikuussa

Rokote ensin ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le – ro­ko­tuk­set alkavat tam­mi­kuus­sa

12:28 1
STM ja THL huolissaan koronavirustartuntojen hälyttävästä kasvusta, viime viikolla todettiin 3023 uutta tapausta – sairaanhoidon paineet kohdistuvat vuodenvaihteeseen

STM ja THL huo­lis­saan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen hä­lyt­tä­väs­tä kas­vus­ta, viime vii­kol­la to­det­tiin 3023 uutta ta­paus­ta – sai­raan­hoi­don paineet koh­dis­tu­vat vuo­den­vaih­tee­seen

10:50 1
Merkityksiä, inspiraatiota tai sitä tärkeintä: ihka oikeaa, luotettavaa tietoa. Kalevan joululahjoilla annat lahjaksi näkemystä ja ilahdutat myös hienolla kortilla.
Mainos Kaleva Media

Mer­ki­tyk­siä, ins­pi­raa­tio­ta tai sitä tär­kein­tä: ihka oikeaa, luo­tet­ta­vaa tietoa. Kalevan jou­lu­lah­joil­la annat lah­jak­si nä­ke­mys­tä ja ilah­du­tat myös hie­nol­la kor­til­la.

06:00
Siikalatvan Pelkoperällä toimii yritys, jolla on maailmanluokan maine raskaan konekaluston piirilevyjen korjaajana – Jani Lehdon osaaminen tunnetaan Japania ja Australiaa myöten
Tilaajille

Sii­ka­lat­van Pel­ko­pe­räl­lä toimii yritys, jolla on maail­man­luo­kan maine raskaan ko­ne­ka­lus­ton pii­ri­le­vy­jen kor­jaa­ja­na – Jani Lehdon osaa­mi­nen tun­ne­taan Japania ja Aust­ra­liaa myöten

06:00 8
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Oulun ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistusta ei tarvitse keskeyttää

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Oulun ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus­ta ei tar­vit­se kes­keyt­tää

13:01
Urheilijalle kolmenkympin kriisi voi olla ahdistava kokemus, mutta Harri Heliövaaran peli on vain parantunut ikävuosien karttuessa
Tilaajille

Ur­hei­li­jal­le kol­men­kym­pin kriisi voi olla ah­dis­ta­va ko­ke­mus, mutta Harri He­liö­vaa­ran peli on vain pa­ran­tu­nut ikä­vuo­sien kart­tues­sa

07:15
Uusimmat
Ravintoloiden rajoitukset tiukkenevat Pohjois-Pohjanmaalla lauantaina – muutoksia aukioloon, anniskeluaikaan ja asiakasmäärään

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set tiuk­ke­ne­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauan­tai­na – muu­tok­sia au­kio­loon, an­nis­ke­lu­ai­kaan ja asia­kas­mää­rään

14:48
Ouluun uusi metallifestivaali kesällä 2021 – vanhasta sanonnasta nimensä saanut Metal Capital järjestetään kesäkuussa Äimäraution raviradan alueella

Ouluun uusi me­tal­li­fes­ti­vaa­li kesällä 2021 – van­has­ta sa­non­nas­ta nimensä saanut Metal Capital jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dan alueel­la

14:47 1
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

14:39 1
Oys sijoittui kärkisijalle, kun THL vertaili yliopistosairaaloiden tuottavuutta – Pohjois-Pohjanmaalla verovaroja käytetään erikoissairaanhoitoon tehokkaimmin koko Suomessa

Oys si­joit­tui kär­ki­si­jal­le, kun THL ver­tai­li yli­opis­to­sai­raa­loi­den tuot­ta­vuut­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon te­hok­kaim­min koko Suo­mes­sa

14:10
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Oulun ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistusta ei tarvitse keskeyttää

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Oulun ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus­ta ei tar­vit­se kes­keyt­tää

13:01
Rokote ensin terveydenhuollon ammattilaisille – rokotukset alkavat tammikuussa

Rokote ensin ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le – ro­ko­tuk­set alkavat tam­mi­kuus­sa

12:28 1
Tiedätkö, kuinka monta autoa kulkee Lentokentäntietä päivittäin?
Mainos Kempeleen kunta

Tie­dät­kö, kuinka monta autoa kulkee Len­to­ken­tän­tie­tä päi­vit­täin?

01.12.2020 08:00
Sinustako Kalevan uusi piparkakkumestari? Taiteile Oulu-aiheinen teoksesi ja osallistu joulun maukkaimpaan kisaan – Lasten ja aikuisten sarjojen voittajat palkitaan lahjakorteilla

Si­nus­ta­ko Kalevan uusi pi­par­kak­ku­mes­ta­ri? Tai­tei­le Ou­lu-ai­hei­nen teok­se­si ja osal­lis­tu joulun mauk­kaim­paan kisaan – Lasten ja ai­kuis­ten sar­jo­jen voit­ta­jat pal­ki­taan lah­ja­kor­teil­la

09:00
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta

02.12.2020 20:00 2
Elävä keskusta-alue luo kaupungille merkityksen
Tilaajille
Kolumni
Helka-Liisa Hentilä

Elävä keskusta-alue luo kaupungille merkityksen

12:00 3
"Tilanne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tiedossa" – Urakkamies moittii Stora Enson tiedottamista avoimuuden puutteesta
Tilaajille

"Ti­lan­ne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tie­dos­sa" – Urak­ka­mies moittii Stora Enson tie­dot­ta­mis­ta avoi­muu­den puut­tees­ta

02.12.2020 17:58 30
Perjantai 13. päivä yhdeksän kuukautta sitten oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä yh­dek­sän kuu­kaut­ta sitten oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

30.11.2020 11:00
Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 3
Tilaajille

Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 3

06:00
Oys sijoittui kärkisijalle, kun THL vertaili yliopistosairaaloiden tuottavuutta – Pohjois-Pohjanmaalla verovaroja käytetään erikoissairaanhoitoon tehokkaimmin koko Suomessa

Oys si­joit­tui kär­ki­si­jal­le, kun THL ver­tai­li yli­opis­to­sai­raa­loi­den tuot­ta­vuut­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon te­hok­kaim­min koko Suo­mes­sa

14:10
Ouluun uusi metallifestivaali kesällä 2021 – vanhasta sanonnasta nimensä saanut Metal Capital järjestetään kesäkuussa Äimäraution raviradan alueella

Ouluun uusi me­tal­li­fes­ti­vaa­li kesällä 2021 – van­has­ta sa­non­nas­ta nimensä saanut Metal Capital jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dan alueel­la

14:47 1
Toimitus suosittelee
Oululainen Matti Kärki, 28, keskeytti opintonsa parin päivän jälkeen ja sulkeutui kotiinsa kahdeksaksi vuodeksi: "Olin valtion näkökulmasta hankala"

Ou­lu­lai­nen Matti Kärki, 28, kes­keyt­ti opin­ton­sa parin päivän jälkeen ja sul­keu­tui ko­tiin­sa kah­dek­sak­si vuo­dek­si: "Olin valtion nä­kö­kul­mas­ta han­ka­la"

29.11.2020 07:00
Tilaajille
Kaleva Live: Nyrkkeilyn SM-kisojen ratkaisuhetket käsillä, finaalit käynnistyvät kello 13 – Katso kisojen huipennus suorana

Kaleva Live: Nyrk­kei­lyn SM-ki­so­jen rat­kai­su­het­ket kä­sil­lä, fi­naa­lit käyn­nis­ty­vät kello 13 – Katso kisojen hui­pen­nus suorana

29.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Keskeltä erämaata löytyi Onnela – Petri Kokkosesta piti tulla jääkiekkoilija, nyt hän asuu tiettömien taipaleiden takana Inarijärven rannalla

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela – Petri Kok­ko­ses­ta piti tulla jää­kiek­koi­li­ja, nyt hän asuu tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

23.11.2020 08:43 16
Tilaajille
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 12:30
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Matti Strömmer

Vaikeissa tilanteissa mitataan meidän jokaisen käyttäytymistä suhteessa toisiin ihmisiin

06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Mari Tulla, Minna Alasuutari, Merja Pohjanen

Kempeleen Kirkonkylän koulun oppilaiden ripottelu eri luokille, eri kouluihin ja satunnaisiin väistötiloihin on loputtava, sisäilmaongelmiin löydyttävä ratkaisu

05:30
Vilja-Eerika kuoli isän ja äitipuolen mielivallan uhrina vain kahdeksanvuotiaana – Tällaisia muutoksia Suomea järkyttänyt tapaus toi lastensuojeluun
Tilaajille

Vil­ja-Ee­ri­ka kuoli isän ja äi­ti­puo­len mie­li­val­lan uhrina vain kah­dek­san­vuo­tiaa­na – Täl­lai­sia muu­tok­sia Suomea jär­kyt­tä­nyt tapaus toi las­ten­suo­je­luun

06:00
Kalevan mobiilisovelluksessa uusia ominaisuuksia

Kalevan mo­bii­li­so­vel­luk­ses­sa uusia omi­nai­suuk­sia

11:06
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

14:39 1
Tekoäly ja tietokonemallinnus selvittävät välilevynrappeuman vaikutuksia – Oulun yliopisto mukana tutkimuksessa

Tekoäly ja tie­to­ko­ne­mal­lin­nus sel­vit­tä­vät vä­li­le­vyn­rap­peu­man vai­ku­tuk­sia – Oulun yli­opis­to mukana tut­ki­muk­ses­sa

07:55
Vanha Kaleva: Siniristilippuja voi käyttää kuusen koristukseksi, kun muitakaan koristeita ei juuri ole saatavilla
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Si­ni­ris­ti­lip­pu­ja voi käyttää kuusen ko­ris­tuk­sek­si, kun mui­ta­kaan ko­ris­tei­ta ei juuri ole saa­ta­vil­la

10:00
Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä

Vanha Kaleva: Joh­ta­jan tal­vi­palt­too saatiin sentään ta­kai­sin varkaan jäl­jil­tä

01.12.2020 10:00
Tilaajille
Kerhola on nähnyt Martinniemen sahan nousun ja rappion – seuratalosta piti tulla koti, jonka kunnostusta kyläläiset pitävät kulttuuritekona

Kerhola on nähnyt Mar­tin­nie­men sahan nousun ja rappion – seu­ra­ta­los­ta piti tulla koti, jonka kun­nos­tus­ta ky­lä­läi­set pitävät kult­tuu­ri­te­ko­na

28.11.2020 15:00
Tilaajille
Kainuun koronatilanne on pysynyt vakaana – rajoitusten ja ohjeiden noudattamista toivotaan yhä

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne on pysynyt vakaana – ra­joi­tus­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta toi­vo­taan yhä

11:15
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

11:12
Vanha Kaleva: Siniristilippuja voi käyttää kuusen koristukseksi, kun muitakaan koristeita ei juuri ole saatavilla
Tilaajille

Vanha Kaleva: Siniristilippuja voi käyttää kuusen koristukseksi, kun muitakaan koristeita ei juuri ole saatavilla

10:00
Yle: Perussuomalaiset nousi Suomen suosituimmaksi puolueeksi – SDP:n kannatus laski hieman

Yle: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si – SDP:n kan­na­tus laski hieman

07:21 76