Suomessa todettu 283 uutta koronavirustartuntaa, Ouluun THL raportoi 24 uutta tapausta

Suo­mes­sa todettu 283 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Ouluun THL ra­por­toi 24 uutta ta­paus­ta

11:49 19
Tarkennuksia Oulun koronaohjeisiin: Kirjastoissa mahdollisuus pika-asiointiin, sisäliikuntapaikat suljetaan, ulkoliikuntapaikat pysyvät toistaiseksi auki

Tar­ken­nuk­sia Oulun ko­ro­naoh­jei­siin: Kir­jas­tois­sa mah­dol­li­suus pi­ka-asioin­tiin, si­sä­lii­kun­ta­pai­kat sul­je­taan, ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat pysyvät tois­tai­sek­si auki

14:07
Puolustusvoimien maastokuorma-auto suistui tieltä katolleen Kuhmossa, viisi loukkaantui – kyydissä oli 14 varusmiestä

Puo­lus­tus­voi­mien maas­to­kuor­ma-au­to suistui tieltä ka­tol­leen Kuh­mos­sa, viisi louk­kaan­tui – kyy­dis­sä oli 14 va­rus­mies­tä

09:15
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut
Tilaajille

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

14:34
Perjantai 13. päivä yhdeksän kuukautta sitten oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä yh­dek­sän kuu­kaut­ta sitten oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

11:00
Ouluun tiukat koronaohjeet: Julkiset tilat kiinni, kaikki ryhmäharrastukset tauolle, kaupunginsairaalaan vierailukielto – tautitapauksissa huima kasvu viikon aikana

Ouluun tiukat ko­ro­naoh­jeet: Jul­ki­set tilat kiinni, kaikki ryh­mä­har­ras­tuk­set tauol­le, kau­pun­gin­sai­raa­laan vie­rai­lu­kiel­to – tau­ti­ta­pauk­sis­sa huima kasvu viikon aikana

29.11.2020 18:32 143
Oululainen korjaamo kehitteli biokaasulla toimivan mönkijän, jonka uskotaan kiinnostavan varsinkin matkailuyrittäjiä
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen kor­jaa­mo ke­hit­te­li bio­kaa­sul­la toi­mi­van mön­ki­jän, jonka us­ko­taan kiin­nos­ta­van var­sin­kin mat­kai­lu­yrit­tä­jiä

06:00 6
Uusi leukanivel mittatilauksena – Jenni Ruotsi sai proteesit pari vuosikymmentä jatkuneiden purentakipujen jälkeen, kun muuta vaihtoehtoa ei enää ollut
Tilaajille

Uusi leu­ka­ni­vel mit­ta­ti­lauk­se­na – Jenni Ruotsi sai pro­tee­sit pari vuo­si­kym­men­tä jat­ku­nei­den pu­ren­ta­ki­pu­jen jäl­keen, kun muuta vaih­to­eh­toa ei enää ollut

07:00 0
Uusimmat
Jatkavatko oululaiset urheiluseurat treenaamista vielä tänään? Oulun terveysjohtaja: "Se on vastuutonta ja typerää"

Jat­ka­vat­ko ou­lu­lai­set ur­hei­lu­seu­rat tree­naa­mis­ta vielä tänään? Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Se on vas­tuu­ton­ta ja ty­pe­rää"

15:36
Oulun seurakuntien toiminta siirtyy verkkoon

Oulun seu­ra­kun­tien toi­min­ta siirtyy verk­koon

15:30

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo haittaa lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

15:13
Jouluvaloilla koristeltu betoniauto herättää huomiota Ylivieskassa – "Kyllä tuohon meni useita 40 metrin jouluvalosarjoja"

Jou­lu­va­loil­la ko­ris­tel­tu be­to­ni­au­to he­rät­tää huo­mio­ta Yli­vies­kas­sa – "Kyllä tuohon meni useita 40 metrin jou­lu­va­lo­sar­jo­ja"

15:02
Tilaajille
Pienestä rovaniemeläisestä hallista löytyy öljyn mustaama mies, jota moottorikelkat ovat vieneet kohta 60 vuotta

Pie­nes­tä ro­va­nie­me­läi­ses­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

15:00 0
Tilaajille
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

14:34
Tilaajille
Mies laihtui juoksumatolla 20 kg puolessa vuodessa – Laihdutuksen vaikutukset yllättivät
Mainos Kuntokauppa

Mies laihtui juok­su­ma­tol­la 20 kg puo­les­sa vuo­des­sa – Laih­du­tuk­sen vai­ku­tuk­set yl­lät­ti­vät

27.11.2020 06:00
HS: Toimittaja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta valituslupaa tuomioonsa oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

14:24
Bidenin linjanvedot lupaavat parempaa – hänenkin johtotähtensä tulee kuitenkin olemaan Yhdysvaltain edun vartiointi
Tilaajille
Pääkirjoitus

Bidenin linjanvedot lupaavat parempaa – hänenkin johtotähtensä tulee kuitenkin olemaan Yhdysvaltain edun vartiointi

29.11.2020 20:00 7
Oulun kaupungin talouden tunnusluvut ovat maltillisia
Tilaajille
Kolumni
Mirja Vehkaperä

Oulun kaupungin talouden tunnusluvut ovat maltillisia

08:00 3
Oululainen Matti Kärki, 28, keskeytti opintonsa parin päivän jälkeen ja sulkeutui kotiinsa kahdeksaksi vuodeksi: "Olin valtion näkökulmasta hankala"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Matti Kärki, 28, kes­keyt­ti opin­ton­sa parin päivän jälkeen ja sul­keu­tui ko­tiin­sa kah­dek­sak­si vuo­dek­si: "Olin valtion nä­kö­kul­mas­ta han­ka­la"

29.11.2020 07:00
Yle näyttää Linnan juhlia vuosien varrelta, luvassa on noin 6 500 kättelyn viikko – Joko kohta uusitaan vanhoja lottoarvontojakin?

Yle näyttää Linnan juhlia vuosien varrelta, luvassa on noin 6 500 kättelyn viikko – Joko kohta uusitaan vanhoja lottoarvontojakin?

07:00 1
Rakentajia epäilytti 50 vuotta sitten, tarvitseeko Riisitunturin tupaa kukaan – nyt se on Suomen kuvatuimpia
Tilaajille

Ra­ken­ta­jia epäi­lyt­ti 50 vuotta sitten, tar­vit­see­ko Rii­si­tun­tu­rin tupaa kukaan – nyt se on Suomen ku­va­tuim­pia

13:39
Oulussa törkeään ryöstöön syyllistyneen miehen rangaistus aleni hieman hovioikeudessa
Tilaajille

Oulussa tör­keään ryös­töön syyl­lis­ty­neen miehen ran­gais­tus aleni hieman ho­vi­oi­keu­des­sa

12:59
Olympiavoittaja Pauli Nevala kulkee omaa tietään loppuun saakka – "Tierän, että oon oikeessa, kun muut panoo vastaan"
Tilaajille

Olym­pia­voit­ta­ja Pauli Nevala kulkee omaa tietään loppuun saakka – "Tie­rän, että oon oi­kees­sa, kun muut panoo vas­taan"

07:00 4
Toimitus suosittelee
Kaleva Live: Nyrkkeilyn SM-kisojen ratkaisuhetket käsillä, finaalit käynnistyvät kello 13 – Katso kisojen huipennus suorana

Kaleva Live: Nyrk­kei­lyn SM-ki­so­jen rat­kai­su­het­ket kä­sil­lä, fi­naa­lit käyn­nis­ty­vät kello 13 – Katso kisojen hui­pen­nus suorana

29.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Keskeltä erämaata löytyi Onnela – Petri Kokkosesta piti tulla jääkiekkoilija, nyt hän asuu tiettömien taipaleiden takana Inarijärven rannalla

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela – Petri Kok­ko­ses­ta piti tulla jää­kiek­koi­li­ja, nyt hän asuu tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

23.11.2020 08:43 15
Tilaajille
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Oulujokivarressa asuvien Vinski ja Jon Åströmin sisustus vaihtuu inspiraatioiden mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

Ou­lu­jo­ki­var­res­sa asuvien Vinski ja Jon Å­strö­min si­sus­tus vaihtuu ins­pi­raa­tioi­den mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

21.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Marjo Tapaninen

Oulun päätöksiin ja päätöksentekoon tarvitaan yhteishenkeä

06:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Eero Väänänen

Muutama säästökohde Oulun päättäjille

05:46 3
Kuusi Kärppien kotiottelua siirretään koronatilanteen vuoksi

Kuusi Kärp­pien ko­ti­ot­te­lua siir­re­tään ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

12:00 8
Kempeleen koronasuositukset: Julkiset tilat kiinni, ryhmäharrastukset tauolle, toinen aste etäopetukseen

Kem­pe­leen ko­ro­na­suo­si­tuk­set: Jul­ki­set tilat kiinni, ryh­mä­har­ras­tuk­set tauol­le, toinen aste etä­ope­tuk­seen

11:06
Jatkavatko oululaiset urheiluseurat treenaamista vielä tänään? Oulun terveysjohtaja: "Se on vastuutonta ja typerää"

Jatkavatko oululaiset urheiluseurat treenaamista vielä tänään? Oulun terveysjohtaja: "Se on vastuutonta ja typerää"

15:36
Oululaisten aloite haluaa ylioppilaskunnat irti opiskelijakortin omistuksista – "Viimeiset vuodet ovat olleet totaalisen tappiollisia"
Tilaajille

Ou­lu­lais­ten aloite haluaa yli­op­pi­las­kun­nat irti opis­ke­li­ja­kor­tin omis­tuk­sis­ta – "Vii­mei­set vuodet ovat olleet to­taa­li­sen tap­piol­li­sia"

06:00 3
Kerhola on nähnyt Martinniemen sahan nousun ja rappion – seuratalosta piti tulla koti, jonka kunnostusta kyläläiset pitävät kulttuuritekona

Kerhola on nähnyt Mar­tin­nie­men sahan nousun ja rappion – seu­ra­ta­los­ta piti tulla koti, jonka kun­nos­tus­ta ky­lä­läi­set pitävät kult­tuu­ri­te­ko­na

28.11.2020 15:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Teatteriarpajaiset Oulun Teatterin hyväksi

Vanha Kaleva: Teat­te­ri­ar­pa­jai­set Oulun Teat­te­rin hyväksi

28.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Venäläiset sieppasivat 1700-luvulla jopa 30 000 suomalaislasta ja veivät orjiksi Uzbekistaniin asti – Isonvihan ajasta kertovista romaaneista on suunnitteilla tv-sarja

Ve­nä­läi­set siep­pa­si­vat 1700-lu­vul­la jopa 30 000 suo­ma­lais­las­ta ja veivät orjiksi Uz­be­kis­ta­niin asti – Ison­vi­han ajasta ker­to­vis­ta ro­maa­neis­ta on suun­nit­teil­la tv-sar­ja

28.11.2020 08:00 21
Tilaajille
Naantalin jalostamo suljetaan maaliskuuhun mennessä – Työt loppuvat 370:ltä, mutta bensapumpulla sulku ei näy

Naan­ta­lin ja­los­ta­mo sul­je­taan maa­lis­kuu­hun men­nes­sä – Työt lop­pu­vat 370:l­tä, mutta ben­sa­pum­pul­la sulku ei näy

09:19 3
Vanha virastotalo saa väistyä oikeustalon tieltä Torikadulla – purkutyöt alkavat, alueelle liikennejärjestelyjä

Vanha vi­ras­to­ta­lo saa väistyä oi­keus­ta­lon tieltä To­ri­ka­dul­la – pur­ku­työt al­ka­vat, alueel­le lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

08:03 1
Oulun seurakuntien toiminta siirtyy verkkoon

Oulun seurakuntien toiminta siirtyy verkkoon

15:30
Korona vei Merita Alatalon työn Kanarialla – paluu Raaheen lokakuussa vaati paljon sulateltavaa: "Minusta tuntuu erikoiselta mennä kauppaan ilman maskia"
Tilaajille

Korona vei Merita Ala­ta­lon työn Ka­na­rial­la – paluu Raaheen lo­ka­kuus­sa vaati paljon su­la­tel­ta­vaa: "Mi­nus­ta tuntuu eri­koi­sel­ta mennä kaup­paan ilman maskia"

07:00 0