Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oululainen ruokakauppa on arvokkaita herkkuja pursuava nähtävyys, jota tullaan ihmettelemään kauempaakin – "Vastaavaa ei löydy Kehä kolmosen ulkopuolelta"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on ar­vok­kai­ta herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin – "Vas­taa­vaa ei löydy Kehä kol­mo­sen ul­ko­puo­lel­ta"

05:00
Oululaisopettaja: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää
Tilaajille

Ou­lu­lai­so­pet­ta­ja: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

06:00
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta
Tilaajille

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

22.09.2023 17:00 30
Tuiralaiset saivat oman ison seinämaalauksen Valtatielle – "Onhan se piristys, siinä on hyvät värit"
Tilaajille

Tui­ra­lai­set saivat oman ison sei­nä­maa­lauk­sen Val­ta­tiel­le – "Onhan se pi­ris­tys, siinä on hyvät värit"

22.09.2023 21:20 3
Tunnistatko oireet? Tuuli Kirsikka sai tietämättään kaksi sydänkohtausta, kolmas olisi voinut olla kohtalokas
Mainos Sydänkeskus

Tun­nis­tat­ko oireet? Tuuli Kir­sik­ka sai tie­tä­mät­tään kaksi sy­dän­koh­taus­ta, kolmas olisi voinut olla koh­ta­lo­kas

21.09.2023 06:00
Oululainen koulupoliisi: vapebisneksen velanperintä kuin huumekaupassa – Youtube neuvoo, miten aineet piilotetaan vanhemmilta
Luitko jo nämä
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen kou­lu­po­lii­si: va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä kuin huu­me­kau­pas­sa – Youtube neuvoo, miten aineet pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

22.09.2023 05:00 27
Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan liikaa maksettuja palkkoja takaisin, toisin kuin OYSin lääkärit

Kun­nis­sa vir­ka­suh­tei­set työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet mak­sa­maan liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin, toisin kuin OYSin lää­kä­rit

22.09.2023 06:00 56
Tilaajille
Miekat kalahtelevat Oulun keskustassa tänä viikonloppuna – Erikoisen kamppailulajin harrastaja kertoo, miltä kirveenisku päähän tuntuu

Miekat ka­lah­te­le­vat Oulun kes­kus­tas­sa tänä vii­kon­lop­pu­na – Eri­koi­sen kamp­pai­lu­la­jin har­ras­ta­ja kertoo, miltä kir­veen­is­ku päähän tuntuu

22.09.2023 06:52 8
Tilaajille
Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huumemaailmassa tekee rottailujuttuja, silloin tapahtuu" – Hii­ro­sen murhasta syytetty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu" – Hii­ro­sen mur­has­ta syy­tet­ty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

21.09.2023 16:19 8
Tilaajille
Kempeleen Kirin matkassa Superpesiksen mitaleille on kaksi suurta kipukohtaa, toisessa pelastaja oli Juha Junno – "Hän sanoi, että nyt ylös sängystä"
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin mat­kas­sa Su­per­pe­sik­sen mi­ta­leil­le on kaksi suurta ki­pu­koh­taa, toi­ses­sa pe­las­ta­ja oli Juha Junno – "Hän sanoi, että nyt ylös sän­gys­tä"

22.09.2023 16:00 7
Humalainen juhlija päätti uida Oulun torinrannassa – joutui pulaan

Hu­ma­lai­nen juhlija päätti uida Oulun to­rin­ran­nas­sa – joutui pulaan

22.09.2023 20:26
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 82
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille
Porraskäytävän seinään kiinnitettävä työpiste säästää tilaa – Oululaisperheelle 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naapurustosta

Por­ras­käy­tä­vän seinään kiin­ni­tet­tä­vä työ­pis­te säästää tilaa – Ou­lu­lais­per­heel­le 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naa­pu­rus­tos­ta

16.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Oulun kaupunki pysäytti Teboilin työmaan Kellossa, koska luvituksessa oli epäselvyyttä – nyt myös naapurustoa kuullaan

Oulun kau­pun­ki py­säyt­ti Te­boi­lin työmaan Kel­los­sa, koska lu­vi­tuk­ses­sa oli epä­sel­vyyt­tä – nyt myös naa­pu­rus­toa kuul­laan

15.09.2023 17:26 40
Tilaajille
Silmien laserleikkauksessa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyytyväisiä ihmiset ovat leikkauksen jälkeen”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Silmien la­ser­leik­kauk­ses­sa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyy­ty­väi­siä ihmiset ovat leik­kauk­sen jäl­keen”

19.09.2023 06:00
Teollisuusliitto ilmoittaa tunnin ulosmarsseista Oulussa ja Lapissa – näissä yrityksissä marssitaan ulos tiistaina

Teol­li­suus­liit­to il­moit­taa tunnin ulos­mars­seis­ta Oulussa ja Lapissa – näissä yri­tyk­sis­sä mars­si­taan ulos tiis­tai­na

22.09.2023 13:02 71
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta
Tilaajille

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

22.09.2023 15:43 10
Syyttäjä ei nosta syytteitä Sotkamon ampumatapauksessa, jossa metsästäjät vahingoittivat karhun kanssa taistellutta kaveriaan

Syyt­tä­jä ei nosta syyt­tei­tä Sot­ka­mon am­pu­ma­ta­pauk­ses­sa, jossa met­säs­tä­jät va­hin­goit­ti­vat karhun kanssa tais­tel­lut­ta ka­ve­riaan

22.09.2023 15:53 3
Tyttäriä haettiin jo isän luo Ouluun, kun vouti päättikin toisin ­­– Miksi lasten mielipide painoi enemmän kuin oikeuden tuomio?
Huili
Tilaajille

Tyt­tä­riä haet­tiin jo isän luo Ouluun, kun vouti päät­ti­kin toisin – Miksi lasten mie­li­pi­de painoi enemmän kuin oi­keu­den tuomio?

16.09.2023 05:00 49
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Oulussa on pubivisojen lisäksi tarjolla K18-iltoja, pianoballadistin esityksiä ja speed datingia – erikoisempia aktiviteetteja kaivataan kaupunkiin enemmänkin

Oulussa on pu­bi­vi­so­jen lisäksi tar­jol­la K18-il­to­ja, pia­no­bal­la­dis­tin esi­tyk­siä ja speed da­tin­gia – eri­koi­sem­pia ak­ti­vi­teet­te­ja kai­va­taan kau­pun­kiin enem­män­kin

15.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Ihmisiä pelkäämätön majava ihastuttaa keskellä asuinaluetta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin asettumaan vilkkaan ulkoilureitin varrelle?

Ihmisiä pel­kää­mä­tön majava ihas­tut­taa kes­kel­lä asuin­aluet­ta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin aset­tu­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le?

14.09.2023 18:00 18
Tilaajille
Juha kärsi vuosia päänsärystä ja niskan jäykkyydestä – kipujen lähde löytyi hammaslääkärikäynnillä
Mainos Hammasklinikka Sirius

Juha kärsi vuosia pään­sä­rys­tä ja niskan jäyk­kyy­des­tä – kipujen lähde löytyi ham­mas­lää­kä­ri­käyn­nil­lä

20.09.2023 06:00
Miekat kalahtelevat Oulun keskustassa tänä viikonloppuna – Erikoisen kamppailulajin harrastaja kertoo, miltä kirveenisku päähän tuntuu
Tilaajille

Miekat ka­lah­te­le­vat Oulun kes­kus­tas­sa tänä vii­kon­lop­pu­na – Eri­koi­sen kamp­pai­lu­la­jin har­ras­ta­ja kertoo, miltä kir­veen­is­ku päähän tuntuu

22.09.2023 06:52 8
Pohteen leikkausjonot sietämättömiä, kansalaisilla on oikeus odottaa paljon parempaa
Pääkirjoitus

Pohteen leikkausjonot sietämättömiä, kansalaisilla on oikeus odottaa paljon parempaa

21.09.2023 17:00 31
Maailma muuttuu, mutta median tehtävä on kirkas
Tilaajille
Kolumni
Antti Kokkonen

Maailma muuttuu, mutta median tehtävä on kirkas

06:05
"Mikä tahansa tapa jolla puhutaan psyykkisistä sairauksista on hyvä tapa purkaa siihen liittyvää stigmaa" — psykiatri Erfan Jahangirin kiinnostus psykiatriaan syntyi sen moniulotteisuudesta

"Mikä tahansa tapa jolla pu­hu­taan psyyk­ki­sis­tä sai­rauk­sis­ta on hyvä tapa purkaa siihen liit­ty­vää stig­maa" — psy­kiat­ri Erfan Ja­han­gi­rin kiin­nos­tus psy­kiat­riaan syntyi sen mo­ni­ulot­tei­suu­des­ta

19.09.2023 14:59
Lahjattomat treenaa OSA 1: Rugby – kuuntele, kuinka toimittajakaksikko puuskuttaa

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 1: Rugby – kuun­te­le, kuinka toi­mit­ta­ja­kak­sik­ko puus­kut­taa

19.09.2023 09:14
Poliitikkojen imagoja tutkinut Erkki Karvonen: Sanna Marin teki oikean ratkaisun

Poliitikkojen imagoja tutkinut Erkki Karvonen: Sanna Marin teki oikean ratkaisun

19.09.2023 06:00 2
Rokkistaran jatkoilta katoaa ihminen, mutta virkavalta ei puutu asiaan – Oulun Keilahallilla ei ainoastaan keilata, vaan ratkotaan hyytävää mysteeriä
Mainos Oulun Keilahalli

Rok­kis­ta­ran jat­koil­ta katoaa ih­mi­nen, mutta vir­ka­val­ta ei puutu asiaan – Oulun Kei­la­hal­lil­la ei ai­noas­taan kei­la­ta, vaan rat­ko­taan hyy­tä­vää mys­tee­riä

18.09.2023 06:00
AC Oulu missasi mahdollisuuden varmistaa haastajasarjan voiton – "Pelaamisemme oli kiireellistä huiskimista"
Tilaajille

AC Oulu missasi mah­dol­li­suu­den var­mis­taa haas­ta­ja­sar­jan voiton – "Pe­laa­mi­sem­me oli kii­reel­lis­tä huis­ki­mis­ta"

22.09.2023 21:38 1
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 67
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita
Tilaajille

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01 1
SS Rankkojen Ankkojen liigakausi vauhdissa – "Nyt nähdään paremmin hyökkäävä ja railakkaammin pelaava joukkue"

SS Rankkojen Ankkojen liigakausi vauhdissa – "Nyt nähdään paremmin hyökkäävä ja railakkaammin pelaava joukkue"

06:10
Outokummun terästehtaalla Torniossa syttyi perjantaina tulipalo, kun valokaariuuni ylikuumeni
Tilaajille

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi per­jan­tai­na tu­li­pa­lo, kun va­lo­kaa­ri­uu­ni yli­kuu­me­ni

22.09.2023 16:59
SS Rankkojen Ankkojen liigakausi vauhdissa – "Nyt nähdään paremmin hyökkäävä ja railakkaammin pelaava joukkue"
Forum24

SS Rank­ko­jen Ank­ko­jen lii­ga­kau­si vauh­dis­sa – "Nyt nähdään pa­rem­min hyök­kää­vä ja rai­lak­kaam­min pelaava jouk­kue"

06:10
Oulun lentoaseman takseja laitetaan taas uuteen järjestykseen – "Sen tavoitteena on parantaa palvelua"

Oulun len­to­ase­man takseja lai­te­taan taas uuteen jär­jes­tyk­seen – "Sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pal­ve­lua"

22.09.2023 06:07 17
Uusi ravintola avaa ovensa Oulunsalon keskustassa – ensiksi ajatuksena oli pelkkä lähiökapakka, mutta sitten ideat alkoivat rönsyillä

Uusi ra­vin­to­la avaa ovensa Ou­lun­sa­lon kes­kus­tas­sa – ensiksi aja­tuk­se­na oli pelkkä lä­hiö­ka­pak­ka, mutta sitten ideat al­koi­vat rön­syil­lä

21.09.2023 08:37 6
Koitelikeskukselle ei löytynyt vieläkään tekijää, mutta alueen kehittäminen jatkuu – juuri nyt Sahasaaressa kunnostetaan pitkospuita

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le ei löy­ty­nyt vie­lä­kään te­ki­jää, mutta alueen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu – juuri nyt Sa­ha­saa­res­sa kun­nos­te­taan pit­kos­pui­ta

20.09.2023 06:00 14
Ukraina iski Venäjän Mustanmeren laivaston esikuntaan Krimillä

Ukraina iski Venäjän Mus­tan­me­ren lai­vas­ton esi­kun­taan Kri­mil­lä

22.09.2023 17:09
Tornionjokilaakson viimeinen veteraani täyttää 100 vuotta – Nyt 2 sotaa nähnyt mies totuttelee elämään ilman omaa autoa
Tilaajille

Tor­nion­jo­ki­laak­son vii­mei­nen ve­te­raa­ni täyttää 100 vuotta – Nyt 2 sotaa nähnyt mies to­tut­te­lee elämään ilman omaa autoa

22.09.2023 06:00 20
Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suhtauduin siihen kuin marjanpoimintaan, suomalaisten mindfullnessiin – Nyt puhun ajatuksissanikin suomea, ja tänne haluan juureni istuttaa
Tilaajille
Essee
Liubov Alekseeva

Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suh­tau­duin siihen kuin mar­jan­poi­min­taan, suo­ma­lais­ten mind­full­nes­siin – Nyt puhun aja­tuk­sis­sa­ni­kin suomea, ja tänne haluan juureni is­tut­taa

22.09.2023 15:45 4
Oulussa ratsattiin raskasta kalustoa: yhdeksän rekkaa määrättiin ajokieltoon

Oulussa rat­sat­tiin ras­kas­ta ka­lus­toa: yh­dek­sän rekkaa mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

22.09.2023 13:22 9
Kaleva Live: Syksyn ohjelmistossa nousuhaaveita ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­tos­sa nou­su­haa­vei­ta ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

15.06.2023 14:00 28
Niittarit palaa Krankka-Areenalle, jatkuuko Limingan salibandybuumi myös tällä kaudella? Kaleva näyttää sunnuntain LNM–Koovee -ottelun suorana

Niit­ta­rit palaa Krank­ka-Aree­nal­le, jat­kuu­ko Li­min­gan sa­li­ban­dy­buu­mi myös tällä kau­del­la? Kaleva näyttää sun­nun­tain LNM–­Koo­vee -ot­te­lun suorana

19.09.2023 10:30
Kaleva Live: Kisko sai harjoitusturnaukseensa vieraita Mestaruusliigasta, samalla julkaistiin tulevan kauden kokoonpano – katso lauantain harjoitusottelut tallenteena täältä

Kaleva Live: Kisko sai har­joi­tus­tur­nauk­seen­sa vie­rai­ta Mes­ta­ruus­lii­gas­ta, samalla jul­kais­tiin tulevan kauden ko­koon­pa­no – katso lauan­tain har­joi­tus­ot­te­lut tal­len­tee­na täältä

09.09.2023 15:21 1
Tilaajille
Kaleva Live: Kärpät pääsi vihdoin Raksilaan, vastassa oli SHL:n kärkipaikoille povattu Luleå HF – katso perjantain viimeinen harjoitusottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Kärpät pääsi vihdoin Rak­si­laan, vas­tas­sa oli SHL:n kär­ki­pai­koil­le povattu Luleå HF – katso per­jan­tain vii­mei­nen har­joi­tus­ot­te­lu tal­len­tee­na täältä

08.09.2023 21:21 8
Tilaajille
TUI lisää suoria lomalentoja Oulusta ensi kesänä – uusina kohteina Sisilia, Mallorca, Kroatia ja Bulgaria

TUI lisää suoria lo­ma­len­to­ja Oulusta ensi kesänä – uusina koh­tei­na Si­si­lia, Mal­lor­ca, Kroatia ja Bul­ga­ria

22.09.2023 10:58 14
Tiede on ihmiskunnan koetelluin keino hankkia tietoa ympäröivästä todellisuudesta, mutta se ei ole vallankäytöstä vapaata
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Tiede on ihmiskunnan koetelluin keino hankkia tietoa ympäröivästä todellisuudesta, mutta se ei ole vallankäytöstä vapaata

06:00
Kuudelle turvallisuusalan työntekijälle syyte naisen kuolemasta Isossa Omenassa

Kuu­del­le tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jäl­le syyte naisen kuo­le­mas­ta Isossa Ome­nas­sa

22.09.2023 09:36 5
Kaksi 15-vuotiasta karkasi lastensuojeluyksiköstä, vastusti poliisin kiinniottoa ja rikkoi autoja – Oulun käräjäoikeus tuomitsi rangaistuksiin
Tilaajille

Kaksi 15-vuotiasta karkasi lastensuojeluyksiköstä, vastusti poliisin kiinniottoa ja rikkoi autoja – Oulun käräjäoikeus tuomitsi rangaistuksiin

21.09.2023 18:59 2
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lapsuus oli yhtä vuo­ris­to­ra­taa – van­hem­pie­ni liial­li­nen al­ko­ho­lin­käyt­tö vai­kut­taa elä­mäs­sä­ni yhä

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalle Alin

Miksi emme osaa vi­sioi­da tu­le­vai­suut­tam­me roh­keam­min ja ins­pi­roi­vam­min?

05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kallinen Tuula

Yh­tei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti saatava pi­kai­ses­ti kuntoon – kukaan ei ole ojen­ta­nut aut­ta­vaa kättä ko­koon­tu­mis­paik­kaa vaille jää­neil­le

05:30
Ruotsissa ammuttiin pubissa, kaksi ihmistä kuollut – ampuja karkuteillä

Ruot­sis­sa am­mut­tiin pu­bis­sa, kaksi ihmistä kuollut – ampuja kar­ku­teil­lä

22.09.2023 11:10
Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin  pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle

15.09.2023 15:30 19
Mestaruudesta taistelevan ONS:n B-tyttöjen joukkuehenki lähtee hiuksista – "Letinteossa meni puolimatkaan asti"
Tilaajille

Mestaruudesta taistelevan ONS:n B-tyttöjen joukkuehenki lähtee hiuksista – "Letinteossa meni puolimatkaan asti"

21.09.2023 16:00 2
Kiinteistöliiton selvitys: Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousseet, vaikka sähkön hinta tuli alas – edullisimpien kuntien joukossa Kempele ja Oulu

Kiin­teis­tö­lii­ton sel­vi­tys: Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set nous­seet, vaikka sähkön hinta tuli alas – edul­li­sim­pien kuntien jou­kos­sa Kempele ja Oulu

22.09.2023 09:23 2