Iin edustan Krunneilta löytyy Perämeren luontoaarre – Kaleva nousi maihin saarella, jonne on pääsy vain harvoilla
Tilaajille

Iin edustan Krun­neil­ta löytyy Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Kaleva nousi maihin saa­rel­la, jonne on pääsy vain har­voil­la

19.09.2020 17:29 1
Haminan Palloilijat tasoitti Ykköspesiksen finaalisarjan Lipon lapsellisen helpoilla ulkopelivirheillä – "Nyt ratkaisee puhtaasti se, kumman joukkueen pää kestää kylmänä"
Tilaajille

Haminan Pal­loi­li­jat ta­soit­ti Yk­kös­pe­sik­sen fi­naa­li­sar­jan Lipon lap­sel­li­sen hel­poil­la ul­ko­pe­li­vir­heil­lä – "Nyt rat­kai­see puh­taas­ti se, kumman jouk­kueen pää kestää kyl­mä­nä"

19.09.2020 17:27 6
LOFT-asunnossa on tilaa monille sisustusratkaisuille
Mainos Lehto Asunnot

LOFT-asun­nos­sa on tilaa monille si­sus­tus­rat­kai­suil­le

15.09.2020 06:00
Nyt 60 vuotta täyttävä Jari Piirainen ryhtyi Hiihtoliiton toimitusjohtajaksi Lahden dopingskandaalin jälkeen 2001 – "Puskista huutelijoita riitti"
Tilaajille

Nyt 60 vuotta täyt­tä­vä Jari Pii­rai­nen ryhtyi Hiih­to­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Lahden do­ping­skan­daa­lin jälkeen 2001 – "Pus­kis­ta huu­te­li­joi­ta riitti"

19.09.2020 19:00 0
Kauden avauspelissään mestarisuosikin kaatanut SSRA löi epäilijöilleen luun kurkkuun – "Olen sika ylpeä joukkueesta, vastus ei todellakaan ollut helpoimmasta päästä"
Tilaajille

Kauden avaus­pe­lis­sään mes­ta­ri­suo­si­kin kaa­ta­nut SSRA löi epäi­li­jöil­leen luun kurk­kuun – "Olen sika ylpeä jouk­kuees­ta, vastus ei to­del­la­kaan ollut hel­poim­mas­ta päästä"

19.09.2020 21:24 0
Henkilöauto suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi henkilöä vietiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi hen­ki­löä vietiin jat­ko­hoi­toon

19.09.2020 17:06 2
Uusimmat
Terveysmetsässä mieliala paranee, stressi vähenee ja immuniteetti kohenee – Oulun seudulla monia mahdollisuuksia toimintaan

Ter­veys­met­säs­sä mie­li­ala pa­ra­nee, stressi vähenee ja im­mu­ni­teet­ti kohenee – Oulun seu­dul­la monia mah­dol­li­suuk­sia toi­min­taan

07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Nuoren Christinen elämä seisoo ja läikkyy – varkain viisas elokuva ymmärtää kaikkia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nuoren Chris­ti­nen elämä seisoo ja läikkyy – varkain viisas elokuva ym­mär­tää kaikkia

07:00 0
Dagssonin huumori toimii synkässä Suomessa – islantilaiskoomikko haluaa kokeilla rajoja

Dags­so­nin huumori toimii syn­käs­sä Suo­mes­sa – is­lan­ti­lais­koo­mik­ko haluaa ko­keil­la rajoja

07:00 0
Poliisin henkilöstöresurssia vahvistettiin 7,5 miljoonalla eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kenttätyöhön

Po­lii­sin hen­ki­lös­tö­re­surs­sia vah­vis­tet­tiin 7,5 mil­joo­nal­la eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kent­tä­työ­hön

06:00 0
Tuplarapsuja on jo annettu kameravalvonnassa – maksettavaa voi tulla ylinopeuden lisäksi kännykän käyttämisestä

Tup­la­rap­su­ja on jo annettu ka­me­ra­val­von­nas­sa – mak­set­ta­vaa voi tulla yli­no­peu­den lisäksi kän­ny­kän käyt­tä­mi­ses­tä

06:00 0
Sähkökeraameja ovat arkipäiväiset laitteet täynnä kännyköistä palovaroittimiin – Oulussa kehitettiin menetelmä, jolla niitä voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa

Säh­kö­ke­raa­me­ja ovat ar­ki­päi­väi­set lait­teet täynnä kän­ny­köis­tä pa­lo­va­roit­ti­miin – Oulussa ke­hi­tet­tiin me­ne­tel­mä, jolla niitä voidaan val­mis­taa huo­neen­läm­pö­ti­las­sa

06:00 0
Tilaajille
Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä
Tilaajille

Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä

19.09.2020 13:04 0
Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan

18.09.2020 20:00 0
Nyt rivit suoriksi, Pohjois-Suomi!
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Nyt rivit suoriksi, Pohjois-Suomi!

19.09.2020 20:00 1
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa
Tilaajille

Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

18.09.2020 18:40 7
Kansallisteatterin roolitusmetakka on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka taiteen tekeminen on ahtaalla
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Kansallisteatterin roolitusmetakka on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka taiteen tekeminen on ahtaalla

19.09.2020 20:00 0
Mikä teki Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyistä niin tärkeän, että hänet piti myrkyttää?

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31 5
Auto roihusi pihalla ja oli vaarassa sytyttää talon palamaan Oulunsalossa – poikaporukka herätti talonväen

Auto roihusi pihalla ja oli vaa­ras­sa sy­tyt­tää talon pa­la­maan Ou­lun­sa­los­sa – poi­ka­po­ruk­ka herätti ta­lon­väen

19.09.2020 17:39 0
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä – katso kuusi reittivaihtoehtoa
Tilaajille

Lyhin ajo­reit­ti Ro­va­nie­men ja Oulun välillä tar­koit­taa tiukkaa mut­kit­te­lua ja kuop­pien väis­te­lyä si­vu­teil­lä – katso kuusi reit­ti­vaih­to­eh­toa

18.09.2020 18:00 12
Toimitus suosittelee
Oulun torinrannan jopa 80 metriä korkea tornihotelli Terwa Tower harppasi eteenpäin, rakentaminen voisi alkaa 2023 – Myös torihotellin toteutuminen nyt "sataprosenttisen varmaa", sanoo yhdyskuntajohtaja

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 11:10 46
Tilaajille
"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun tehtaalla vietetään historiallisia hetkiä, kun paperikone valmistaa viimeisiä paperirullia

"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun teh­taal­la vie­te­tään his­to­rial­li­sia hetkiä, kun pa­pe­ri­ko­ne val­mis­taa vii­mei­siä pa­pe­ri­rul­lia

10.09.2020 10:59 22
Tilaajille
Ilmari ja Veera matkasivat talviyönä kotiin, kun itsetuhoinen rattijuoppo ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

Ilmari ja Veera mat­ka­si­vat tal­vi­yö­nä kotiin, kun it­se­tu­hoi­nen rat­ti­juop­po ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Syyttäjä esitteli ongelmaista Siilo-talohanketta oikeudessa – "Katson, että nämä kaupat ovat olleet alihintaisia ja ne on tehty lähipiirin kanssa"

Syyt­tä­jä esit­te­li on­gel­mais­ta Sii­lo-ta­lo­han­ket­ta oi­keu­des­sa – "Kat­son, että nämä kaupat ovat olleet ali­hin­tai­sia ja ne on tehty lä­hi­pii­rin kanssa"

31.08.2020 14:45 6
Tilaajille
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

18.09.2020 18:40 7
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Marjo Tapaninen

Karjasillan kulttuurihistoriaa kunnioittava kaavamuutos saatava valmiiksi – suuri huoli on, että alueen arvokas ympäristö menetetään talo ja tontti kerrallaan

07:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ilkka Kahlos

Aurinkopaneelit ovat ekoteko, mutta Oulussa lupaprosessi kestää

06:45 0
Näkökulma: Hävittäjähanketta salaisempi kopteriprojekti – lääkärikopterien jatkosta päätettiin ilman häiritsevää julkista keskustelua

Nä­kö­kul­ma: Hä­vit­tä­jä­han­ket­ta sa­lai­sem­pi kop­te­ri­pro­jek­ti – lää­kä­ri­kop­te­rien jat­kos­ta pää­tet­tiin ilman häi­rit­se­vää jul­kis­ta kes­kus­te­lua

19.09.2020 18:29 1
Savolainen talkkuna maistui pohjoispohjalaisilla lähiruokamarkkinoilla – Kova viima ei hyydyttänyt tunnelmaa eikä kaupantekoa Kaukovainiolla Likis-tapahtumassa  lauantaina
Tilaajille

Sa­vo­lai­nen talk­ku­na maistui poh­jois­poh­ja­lai­sil­la lä­hi­ruo­ka­mark­ki­noil­la – Kova viima ei hyy­dyt­tä­nyt tun­nel­maa eikä kau­pan­te­koa Kau­ko­vai­niol­la Li­kis-ta­pah­tu­mas­sa lauan­tai­na

19.09.2020 12:44 0
Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa kovimmat paineet veroprosentin nostoon
Tilaajille

Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Ou­lus­sa, Kem­pe­lees­sä ja Yli­vies­kas­sa ko­vim­mat paineet ve­ro­pro­sen­tin nostoon

19.09.2020 06:00 8
Yli parikymmentä vuotta kestänyt kiertotie johti Merja Aakon nuoruuden unelma-ammattiin
Tilaajille

Yli pa­ri­kym­men­tä vuotta kes­tä­nyt kier­to­tie johti Merja Aakon nuo­ruu­den unel­ma-am­mat­tiin

19.09.2020 15:22 0
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Historia
Tilaajille
Kolumni
Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uudenaikaisen valtion sahalaitoksen, nyt puuta viedään huomattavia määriä sahaamattomana Ruotsiin

Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uu­den­ai­kai­sen valtion sa­ha­lai­tok­sen, nyt puuta viedään huo­mat­ta­via määriä sa­haa­mat­to­ma­na Ruot­siin

14.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Millainen olisi presidentti Joe Bidenin Yhdysvallat? Trumpin päätösten kumoamisessa riittäisi sarkaa
Tilaajille

Mil­lai­nen olisi pre­si­dent­ti Joe Bidenin Yh­dys­val­lat? Trumpin pää­tös­ten ku­moa­mi­ses­sa riit­täi­si sarkaa

19.09.2020 16:42 0
Rovaniemellä Räväsjärventiellä palanut omakotitalo tuhoutui täysin
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä Rä­väs­jär­ven­tiel­lä palanut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin

19.09.2020 16:08 0
Torniossa ei oltu tuhottu ja anastettu Astemittauksen muistomerkkiä, vaan se oli viety huoltoon – Poliisi kiittelee kansalaisia nopeasta reagoinnista uutisointiin
Tilaajille

Tor­nios­sa ei oltu tuhottu ja anas­tet­tu As­te­mit­tauk­sen muis­to­merk­kiä, vaan se oli viety huol­toon – Poliisi kiit­te­lee kan­sa­lai­sia no­peas­ta rea­goin­nis­ta uu­ti­soin­tiin

19.09.2020 14:00 3
"Naapurini eivät tiedä, mitä makuuhuoneessani tapahtuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville kertovat, miksi he ovat päätyneet maksullisten naisten luokse ostamaan seksiä
Tilaajille

"Naa­pu­ri­ni eivät tiedä, mitä ma­kuu­huo­nees­sa­ni ta­pah­tuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville ker­to­vat, miksi he ovat pää­ty­neet mak­sul­lis­ten naisten luokse os­ta­maan seksiä

19.09.2020 06:00 0