Pohjois-Pohjanmaa on laajakaistatukien ykkönen – nopeiden yhteyksien merkitys on korostunut etätyön lisääntyessä
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maa on laa­ja­kais­ta­tu­kien ykkönen – no­pei­den yh­teyk­sien mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut etätyön li­sään­tyes­sä

06:00 1
Ylen kuntavaalimittaus: Kokoomus rynni suosituimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset luisui kakkoseksi – vihreiden kannatus laski eniten

Ylen kun­ta­vaa­li­mit­taus: Ko­koo­mus rynni suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set luisui kak­ko­sek­si – vih­rei­den kan­na­tus laski eniten

07:01 7
Analyysi: Vaalipäivä päättyy pettymysten iltaan Oulussa

Ana­lyy­si: Vaa­li­päi­vä päättyy pet­ty­mys­ten iltaan Oulussa

06:12 2
Oululainen Anna Isola kirjoitti esikoisromaaninsa opettajuudesta erilaisella otteella: ”Eivät kaikki päädy opettajiksi siksi, että heillä on siihen sisäinen palo”
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Anna Isola kir­joit­ti esi­kois­ro­maa­nin­sa opet­ta­juu­des­ta eri­lai­sel­la ot­teel­la: ”Eivät kaikki päädy opet­ta­jik­si siksi, että heillä on siihen si­säi­nen palo”

06:00
Taitaja2021 nostaa valokeilaan nuoret ammattiosaajat – virtuaalitapahtuman elämyksen pääsevät kokemaan kaikki
Mainos Taitaja 2021

Taitaja2021 nostaa va­lo­kei­laan nuoret am­mat­ti­osaa­jat – vir­tuaa­li­ta­pah­tu­man elä­myk­sen pää­se­vät ko­ke­maan kaikki

02.05.2021 06:00
Kysyimme: Miten ehdokashankinta kunnallisvaaleihin sujui Oulussa? Moni lista täynnä, hankaluuksiakin oli
Kuntavaalit 2021
Tilaajille

Ky­syim­me: Miten eh­do­kas­han­kin­ta kun­nal­lis­vaa­lei­hin sujui Ou­lus­sa? Moni lista täynnä, han­ka­luuk­sia­kin oli

05.05.2021 13:27 3
Ouluun listattu satoja kuntavaaliehdokkaita – katso lista Oulun ehdokkaista

Ouluun lis­tat­tu satoja kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta – katso lista Oulun eh­dok­kais­ta

05.05.2021 13:35 35
Tilaajille
THL: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus vaihtelee alueittain – Pohjois-Pohjanmaalla eniten rokotettu ryhmä on muun maan tapaan lääkärit, vähiten rokotettu lastenhoitajia
Tilaajille

THL: Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eniten ro­ko­tet­tu ryhmä on muun maan tapaan lää­kä­rit, vähiten ro­ko­tet­tu las­ten­hoi­ta­jia

05.05.2021 20:57 3
Oulussa on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, kaupunginsairaalan ja OYSin sairaalaepidemia rauhoittumassa

Oulussa on todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, kau­pun­gin­sai­raa­lan ja OYSin sai­raa­la­epi­de­mia rau­hoit­tu­mas­sa

05.05.2021 17:48 15
Uusimmat
Ylen kuntavaalimittaus: Kokoomus rynni suosituimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset luisui kakkoseksi – vihreiden kannatus laski eniten

Ylen kun­ta­vaa­li­mit­taus: Ko­koo­mus rynni suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set luisui kak­ko­sek­si – vih­rei­den kan­na­tus laski eniten

07:01 7

Venäjä tai­vut­ti Pik­ku­lei­jo­nat MM-vä­lie­räs­sä, ki­ri­vaih­de riitti vain avaus­eräs­sä – Suomi kohtaa prons­si­ot­te­lus­sa Ruotsin

06:58 1
Kokeile viikonloppuna portugalilaista perinneateriaa 1600-luvulta – 86-vuotias palkittu kokki jakaa nyt reseptejään suomalaisille

Kokeile vii­kon­lop­pu­na por­tu­ga­li­lais­ta pe­rin­ne­ate­riaa 1600-lu­vul­ta – 86-vuo­tias pal­kit­tu kokki jakaa nyt re­sep­te­jään suo­ma­lai­sil­le

06:30
Tilaajille
Analyysi: Vaalipäivä päättyy pettymysten iltaan Oulussa

Ana­lyy­si: Vaa­li­päi­vä päättyy pet­ty­mys­ten iltaan Oulussa

06:12 2
Pohjois-Pohjanmaa on laajakaistatukien ykkönen – nopeiden yhteyksien merkitys on korostunut etätyön lisääntyessä

Poh­jois-Poh­jan­maa on laa­ja­kais­ta­tu­kien ykkönen – no­pei­den yh­teyk­sien mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut etätyön li­sään­tyes­sä

06:00 1
Tilaajille
Oululainen Anna Isola kirjoitti esikoisromaaninsa opettajuudesta erilaisella otteella: ”Eivät kaikki päädy opettajiksi siksi, että heillä on siihen sisäinen palo”

Ou­lu­lai­nen Anna Isola kir­joit­ti esi­kois­ro­maa­nin­sa opet­ta­juu­des­ta eri­lai­sel­la ot­teel­la: ”Eivät kaikki päädy opet­ta­jik­si siksi, että heillä on siihen si­säi­nen palo”

06:00
Tilaajille
Sähköpyörien hinnat nousevat kesällä jopa 20 % - Pyöräkauppiaat yllätettiin housut kintuissa: "Viimeiset edulliset erät myydään nyt"
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­rien hinnat nou­se­vat kesällä jopa 20 % - Pyö­rä­kaup­piaat yl­lä­tet­tiin housut kin­tuis­sa: "Vii­mei­set edul­li­set erät myydään nyt"

02.05.2021 06:00
Oulun Voimisteluseuran Laventeli-joukkueen kaudesta tuli menestys, vaikka virtuaaliset etäkisat aiheuttivatkin ainutlaatuisen haasteen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”
Tilaajille

Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ran La­ven­te­li-jouk­kueen kau­des­ta tuli me­nes­tys, vaikka vir­tuaa­li­set etä­ki­sat ai­heut­ti­vat­kin ai­nut­laa­tui­sen haas­teen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”

05.05.2021 20:00 2
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään

05.05.2021 20:00 6
Miksi Lapin sota kiinnostaa elokuvantekijöitä juuri nyt?
Tilaajille
Kolumni
Anna Kilponen

Miksi Lapin sota kiinnostaa elokuvantekijöitä juuri nyt?

04.05.2021 20:00 12
Oulun uudessa vankilassa vankipaikkojen määrä lisääntyy – uusista tiloista tulossa "nykyaikaiset ja viihtyisät"
Tilaajille

Oulun uudessa van­ki­las­sa van­ki­paik­ko­jen määrä li­sään­tyy – uusista ti­lois­ta tulossa "ny­kyai­kai­set ja viih­tyi­sät"

05.05.2021 09:00 42
"Halusimme päästä aloittamaan keikkakauden" – Oulussa pieni yleisö voi seurata jazzkonserttia ravintolassa keskiviikona
Tilaajille

"Halusimme päästä aloittamaan keikkakauden" – Oulussa pieni yleisö voi seurata jazzkonserttia ravintolassa keskiviikona

04.05.2021 18:00 3
Jääkiekon MM-kisat 2021: Otteluohjelma – näin Suomi pelaa

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2021: Ot­te­lu­oh­jel­ma – näin Suomi pelaa

30.04.2021 10:59 9
Ouluun palannut Kari Nenonen harmittelee kyläpolitikointia: "Oli lähdettävä, kun kaupungista tuli liian läheinen"
Tilaajille

Ouluun pa­lan­nut Kari Nenonen har­mit­te­lee ky­lä­po­li­ti­koin­tia: "Oli läh­det­tä­vä, kun kau­pun­gis­ta tuli liian lä­hei­nen"

05.05.2021 11:41 42
EU:n elpymispaketin kaatuminen voi tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapille kymmenien miljoonien menoa sivu suun
Tilaajille

EU:n el­py­mis­pa­ke­tin kaa­tu­mi­nen voi tar­koit­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Lapille kym­me­nien mil­joo­nien menoa sivu suun

05.05.2021 14:00 66
Toimitus suosittelee
Yritykset pysyneet hissun kissun Oulun yliopiston kampusasiasta - "Aika harvalla yrittäjällä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vaikutuksia sillä voisi olla"

Yri­tyk­set py­sy­neet hissun kissun Oulun yli­opis­ton kam­pus­asias­ta - "Aika har­val­la yrit­tä­jäl­lä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vai­ku­tuk­sia sillä voisi olla"

04.05.2021 07:00 75
Tilaajille
Tavallista kivisempi tie kasvatti selviytyjäksi – Pirita alkoi käyttää huumeita 13-vuotiaana, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään tasaista arkea

Ta­val­lis­ta ki­vi­sem­pi tie kas­vat­ti sel­viy­ty­jäk­si – Pirita alkoi käyttää huu­mei­ta 13-vuo­tiaa­na, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään ta­sais­ta arkea

02.05.2021 09:00 4
Tilaajille
Oulussa vaikuttanut Sulo Muuri oli huutolaispoika, loikkari, vanki ja kansanedustaja – Aatteen palon voima hämmästyttää pohjoisen kommunistien vaiheita tutkinutta Eero Karhusta

Oulussa vai­kut­ta­nut Sulo Muuri oli huu­to­lais­poi­ka, loik­ka­ri, vanki ja kan­san­edus­ta­ja – Aatteen palon voima häm­mäs­tyt­tää poh­joi­sen kom­mu­nis­tien vai­hei­ta tut­ki­nut­ta Eero Kar­hus­ta

01.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Rokotustahti ihmetyttää ja jopa vihastuttaa, mutta Oulu ei välttämättä laahaakaan pahasti jäljessä – laajat massarokotukset saattavat alkaa jo kesäkuussa

Ro­ko­tus­tah­ti ih­me­tyt­tää ja jopa vi­has­tut­taa, mutta Oulu ei vält­tä­mät­tä laa­haa­kaan pahasti jäl­jes­sä – laajat mas­sa­ro­ko­tuk­set saat­ta­vat alkaa jo ke­sä­kuus­sa

01.05.2021 06:00 34
Tilaajille
Leenan iloiset vauvauutiset olivat muuttua urapainajaiseksi – oululaista toimitusjohtajaa varoiteltiin palkkaamasta nuorta naista, mutta hän piti päänsä

Leenan iloiset vau­va­uu­ti­set olivat muuttua ura­pai­na­jai­sek­si – ou­lu­lais­ta toi­mi­tus­joh­ta­jaa va­roi­tel­tiin palk­kaa­mas­ta nuorta naista, mutta hän piti päänsä

01.05.2021 18:45 13
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ulla Grünstein

Kohti uutta työaikaa – Mitä ikinä teemmekin, voimme tehdä sen tuottavammin 2x6 tunnin työajalla

07:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Matti Heikkilä

PEFC-sertifiointi parantaa ympäristön tilaa

06:00
Tapani Blomster selvitti Pohjois-Suomen ruotusotilaiden vaiheita: "Kemin komppania oli vihoviimeinen reservi, joka myöhästyi aina"
Tilaajille

Tapani Bloms­ter sel­vit­ti Poh­jois-Suo­men ruo­tu­so­ti­lai­den vai­hei­ta: "Kemin komp­pa­nia oli vi­ho­vii­mei­nen re­ser­vi, joka myö­häs­tyi aina"

05.05.2021 19:00 4
Kokeile viikonloppuna portugalilaista perinneateriaa 1600-luvulta – 86-vuotias palkittu kokki jakaa nyt reseptejään suomalaisille
Tilaajille

Kokeile vii­kon­lop­pu­na por­tu­ga­li­lais­ta pe­rin­ne­ate­riaa 1600-lu­vul­ta – 86-vuo­tias pal­kit­tu kokki jakaa nyt re­sep­te­jään suo­ma­lai­sil­le

06:30

Venäjä taivutti Pikkuleijonat MM-välierässä, kirivaihde riitti vain avauserässä – Suomi kohtaa pronssiottelussa Ruotsin

06:58 1
Oulun koronarajoituksia puretaan hiljalleen – kirjastot, museot ja muut kulttuurilaitokset voivat avata ovensa 10. toukokuuta alkaen

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan hil­jal­leen – kir­jas­tot, museot ja muut kult­tuu­ri­lai­tok­set voivat avata ovensa 10. tou­ko­kuu­ta alkaen

05.05.2021 14:05 11
Analyysi: Vaalipäivä päättyy pettymysten iltaan Oulussa
Forum24

Ana­lyy­si: Vaa­li­päi­vä päättyy pet­ty­mys­ten iltaan Oulussa

06:12 2
Esikoululaisten kouluun tutustumisessa on vaihtelua – osa tutustuu livenä, osa joutuu tyytymään etätilaisuuteen

Esi­kou­lu­lais­ten kouluun tu­tus­tu­mi­ses­sa on vaih­te­lua – osa tu­tus­tuu livenä, osa joutuu tyy­ty­mään etä­ti­lai­suu­teen

05.05.2021 07:38 2
125-vuotias Ynni satsaa nyt tyttöihin – Yhdistysvanhuksen nimen muuttaminen vastaamaan tasa-arvoisempaa todellisuutta on ”mielenkiintoinen keskustelu, jota varmasti käydään”

125-vuo­tias Ynni satsaa nyt tyt­töi­hin – Yh­dis­tys­van­huk­sen nimen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan ta­sa-ar­voi­sem­paa to­del­li­suut­ta on ”mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, jota var­mas­ti käy­dään”

04.05.2021 21:12 3
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Suomen EU:n elpymisrahastosta saama tuki voi vielä pienentyä – "Talouskehityksen arvioidaan olevan parempaa kuin komission syyse
Tilaajille

Suomen EU:n el­py­mis­ra­has­tos­ta saama tuki voi vielä pie­nen­tyä – "Ta­lous­ke­hi­tyk­sen ar­vioi­daan olevan pa­rem­paa kuin ko­mis­sion syyse

05.05.2021 18:30 9
Äitienpäivää edeltävänä päivänä vietetään Lapsettomien lauantaita – Lapsettomuus koskettaa joka kuudetta paria
Tilaajille

Äi­tien­päi­vää edel­tä­vä­nä päivänä vie­te­tään Lap­set­to­mien lauan­tai­ta – Lap­set­to­muus kos­ket­taa joka kuu­det­ta paria

05.05.2021 16:44
Televisiossa tänään: Beirutin poika vaatii oikeutta – Zain Al Rafeea on ilmiömäinen pakolaislapsen roolissa
Tilaajille

Televisiossa tänään: Beirutin poika vaatii oikeutta – Zain Al Rafeea on ilmiömäinen pakolaislapsen roolissa

05.05.2021 16:21
Amatöörinyrkkeilyn Kink’s Cup tuo kaivattua eloa lajin kilpailukalenteriin: "Aika iso tapahtuma"
Tilaajille

Ama­töö­ri­nyrk­kei­lyn Kink’s Cup tuo kai­vat­tua eloa lajin kil­pai­lu­ka­len­te­riin: "Aika iso ta­pah­tu­ma"

05.05.2021 18:00
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.