Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Suomi ei ole koskaan voittanut MM-kotikisoissa rakasta kiistakumppaniaan Ruotsia, eikä voittanut vieläkään – "Kyllä tässä on edelleen hyvää vastakkainasettelua"
Jääkiekon MM-kisat
Tilaajille

Suomi ei ole koskaan voit­ta­nut MM-ko­ti­ki­sois­sa rakasta kiis­ta­kump­pa­niaan Ruot­sia, eikä voit­ta­nut vie­lä­kään – "Kyllä tässä on edel­leen hyvää vas­tak­kai­na­set­te­lua"

23:13
MM95 ei ole vain nevö foget -meemi, vaan sukupolvikokemus
Kolumni Joonas Hentilä

MM95 ei ole vain nevö foget -meemi, vaan su­ku­pol­vi­ko­ke­mus

16:05 1
Tilaajille
Leijonahyökkääjä Juho Lammikko teki kolme vuotta sitten kovan ratkaisun ja vaihtoi NHL:n Oulun Kärppiin – se kannatti, koska hän palasi Amerikkaan parempana pelaajana: ”Koko kaudesta jäi hyvät muistot”

Lei­jo­na­hyök­kää­jä Juho Lam­mik­ko teki kolme vuotta sitten kovan rat­kai­sun ja vaihtoi NHL:n Oulun Kärp­piin – se kan­nat­ti, koska hän palasi Ame­rik­kaan pa­rem­pa­na pe­laa­ja­na: ”Koko kau­des­ta jäi hyvät muis­tot”

10:51 1
Tilaajille
Granlund, Ohtamaa, Mäenalanen, Anttila... – Lue täältä Leijonien MM-joukkueen pelaajaesittelyt

Gran­lund, Oh­ta­maa, Mäe­na­la­nen, Ant­ti­la... – Lue täältä Lei­jo­nien MM-jouk­kueen pe­laa­ja­esit­te­lyt

13.05.2022 10:20
Tilaajille

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2022: Ot­te­lu­oh­jel­ma – tästä näet, milloin Suomi pelaa

14.04.2022 15:09 26
Putkikaasun tulo Venäjältä voi loppua – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen johtaja: "Kun putkia ei täällä ole, asiat on ratkottu muulla tavalla"
Tilaajille

Put­ki­kaa­sun tulo Ve­nä­jäl­tä voi loppua – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen joh­ta­ja: "Kun putkia ei täällä ole, asiat on rat­kot­tu muulla ta­val­la"

19:30 1
Sähköt katkesivat yli tunniksi Kaukovainiolta – enimmillään noin 3 400 taloutta oli ilman sähköä

Sähköt kat­ke­si­vat yli tun­nik­si Kau­ko­vai­niol­ta – enim­mil­lään noin 3 400 ta­lout­ta oli ilman sähköä

21:32 9
Tuore tarkastus kertoo useista puutteista Kuusamon suurpetokeskuksessa – aidat vanhoja ja paikkailtuja, Juuso-karhun käytös kertoo stressistä ja virikkeiden puutteesta
Tilaajille

Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa – aidat vanhoja ja paik­kail­tu­ja, Juu­so-kar­hun käytös kertoo stres­sis­tä ja vi­rik­kei­den puut­tees­ta

15:13 16
Vuosikymmenten seisomatyö jätti jälkeensä jalkakivut – Kybun-kengillä Raija voi jälleen nauttia kävelylenkeistä ilman kipuja
Mainos Medishop

Vuo­si­kym­men­ten sei­so­ma­työ jätti jäl­keen­sä jal­ka­ki­vut – Ky­bun-ken­gil­lä Raija voi jälleen nauttia kä­ve­ly­len­keis­tä ilman kipuja

06:00
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"
Suomen Nato-jäsenyys

Biden lupasi Yh­dys­val­loil­ta tukea Suo­mel­le ja Ruot­sil­le mah­dol­li­sia hyök­käyk­siä vastaan Na­to-ha­ku­pro­ses­sin aikana – Yh­dys­val­lat on luot­ta­vai­nen, että "Turkin huolet pois­tu­vat"

22:50 3
Suomen jäsenhakemus on toimitettu Naton pääsihteerille– Stoltenberg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laajenemisen tärkeydestä

Suomen jä­sen­ha­ke­mus on toi­mi­tet­tu Naton pää­sih­tee­ril­le– Stol­ten­berg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laa­je­ne­mi­sen tär­key­des­tä

12:39 10
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

20:12 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö Ruotsin Kuninkaanlinnan juhlaillallisella: Viisi Pohjoismaata Natossa vahvistaisi turvallisuutta koko Euroopassa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ruotsin Ku­nin­kaan­lin­nan juh­lail­lal­li­sel­la: Viisi Poh­jois­maa­ta Natossa vah­vis­tai­si tur­val­li­suut­ta koko Eu­roo­pas­sa

06:18 14

Ana­lyy­si: Nii­nis­tö ja An­ders­son vievät Suomen ja Ruotsin Natoon käsi kä­des­sä – Pre­si­dent­ti­pa­ri saattoi ku­nin­gas­kun­taa puo­lus­tus­liit­toon juh­la­vin menoin

17.05.2022 19:36 2
Tilaajille
Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja: Hanhikivelle sopisi myös pieni ydinvoimala pilottihankkeena – "Valtiota tarvittaisiin mukaan takuumieheksi"
Tilaajille

Ener­gia­teol­li­suus ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja: Han­hi­ki­vel­le sopisi myös pieni ydin­voi­ma­la pi­lot­ti­hank­kee­na – "Val­tio­ta tar­vit­tai­siin mukaan ta­kuu­mie­hek­si"

19:00 11
Poliisi: Nuorilta on takavarikoitu Oulussa aidon näköisiä kaasuaseita – "Nämä oikean näköiset aseet ovat vaarallisia monellakin tapaa"

Po­lii­si: Nuo­ril­ta on ta­ka­va­ri­koi­tu Oulussa aidon nä­köi­siä kaa­su­asei­ta – "Nämä oikean nä­köi­set aseet ovat vaa­ral­li­sia mo­nel­la­kin tapaa"

19:07 1
Diesel halpeni suhteessa bensaan – USA:n vilkastuva ajokausi on korottanut bensan hintaa
Tilaajille

Diesel halpeni suh­tees­sa bensaan – USA:n vil­kas­tu­va ajo­kau­si on ko­rot­ta­nut bensan hintaa

18:00 1
Suomi ei ole koskaan voittanut MM-kotikisoissa rakasta kiistakumppaniaan Ruotsia, eikä voittanut vieläkään – "Kyllä tässä on edelleen hyvää vastakkainasettelua"
Tilaajille

Suomi ei ole koskaan voittanut MM-kotikisoissa rakasta kiistakumppaniaan Ruotsia, eikä voittanut vieläkään – "Kyllä tässä on edelleen hyvää vastakkainasettelua"

23:13
Tarkastuslautakunta: Oulun syytä jatkaa talouden tasapainotusta
Tilaajille

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta: Oulun syytä jatkaa ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ta

18:45 8
Suomen jäsenhakemus on toimitettu Naton pääsihteerille– Stoltenberg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laajenemisen tärkeydestä

Suomen jä­sen­ha­ke­mus on toi­mi­tet­tu Naton pää­sih­tee­ril­le– Stol­ten­berg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laa­je­ne­mi­sen tär­key­des­tä

12:39 10
Luetuimmat
Sähköt katkesivat yli tunniksi Kaukovainiolta – enimmillään noin 3 400 taloutta oli ilman sähköä

Sähköt katkesivat yli tunniksi Kaukovainiolta – enimmillään noin 3 400 taloutta oli ilman sähköä

21:32 9
Rotuaarilta saa pian pastaa –aviopari sulki huippuravintolan Parmassa ja avaa nyt uuden italialaisen ravintolan Oulussa

Rotuaarilta saa pian pastaa –aviopari sulki huippuravintolan Parmassa ja avaa nyt uuden italialaisen ravintolan Oulussa

06:08 37
Poliisi: Nuorilta on takavarikoitu Oulussa aidon näköisiä kaasuaseita – "Nämä oikean näköiset aseet ovat vaarallisia monellakin tapaa"

Poliisi: Nuorilta on takavarikoitu Oulussa aidon näköisiä kaasuaseita – "Nämä oikean näköiset aseet ovat vaarallisia monellakin tapaa"

19:07 1
Tuore tarkastus kertoo useista puutteista Kuusamon suurpetokeskuksessa – aidat vanhoja ja paikkailtuja, Juuso-karhun käytös kertoo stressistä ja virikkeiden puutteesta

Tuore tarkastus kertoo useista puutteista Kuusamon suurpetokeskuksessa – aidat vanhoja ja paikkailtuja, Juuso-karhun käytös kertoo stressistä ja virikkeiden puutteesta

15:13 16
Tilaajille
Putkikaasun tulo Venäjältä voi loppua – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen johtaja: "Kun putkia ei täällä ole, asiat on ratkottu muulla tavalla"

Putkikaasun tulo Venäjältä voi loppua – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen johtaja: "Kun putkia ei täällä ole, asiat on ratkottu muulla tavalla"

19:30 1
Tilaajille
Diesel halpeni suhteessa bensaan – USA:n vilkastuva ajokausi on korottanut bensan hintaa

Diesel halpeni suhteessa bensaan – USA:n vilkastuva ajokausi on korottanut bensan hintaa

18:00 1
Tilaajille
Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari johtaa orkesterinsa maailmalle – tulossa on levytyksiä brittiläiselle Chandos-yhtiölle
Tilaajille

Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari johtaa orkesterinsa maailmalle – tulossa on levytyksiä brittiläiselle Chandos-yhtiölle

19:00
Kuntatyönantajat tunnustelee nyt sopimusta työmarkkinajumiin ilman hoitajaliittoja – Jalonen: "Lähiaikoina ei ole näköpiirissä ratkaisua"

Kun­ta­työn­an­ta­jat tun­nus­te­lee nyt so­pi­mus­ta työ­mark­ki­na­ju­miin ilman hoi­ta­ja­liit­to­ja – Ja­lo­nen: "Lä­hiai­koi­na ei ole nä­kö­pii­ris­sä rat­kai­sua"

18:32
Suomen side Ruotsiin vahvempi ja tasa-arvoisempi kuin yli 200 vuoteen, on jo aika unohtaa kompleksit
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen side Ruotsiin vahvempi ja tasa-arvoisempi kuin yli 200 vuoteen, on jo aika unohtaa kompleksit

20:00 4
Matkamuistoja mukamukamaasta – Moldovan separatistialueella Transnistriassa jännitteet tuntuivat jo vuonna 2019, mutta syynä ei ollut sota
Tilaajille
Kolumni
Mirko Siikaluoma

Matkamuistoja mukamukamaasta – Moldovan separatistialueella Transnistriassa jännitteet tuntuivat jo vuonna 2019, mutta syynä ei ollut sota

06:00
Rotuaarilta saa pian pastaa –aviopari sulki huippuravintolan Parmassa ja avaa nyt uuden italialaisen ravintolan Oulussa
Forum24

Ro­tuaa­ril­ta saa pian pastaa –a­vio­pa­ri sulki huip­pu­ra­vin­to­lan Par­mas­sa ja avaa nyt uuden ita­lia­lai­sen ra­vin­to­lan Oulussa

06:08 37
Rytmi menee jalan alle – Maailman vahvin pupu esittää luonnonläheistä, folkvaikutteista hyvän tuulen musiikkia

Rytmi menee jalan alle – Maail­man vahvin pupu esittää luon­non­lä­heis­tä, folk­vai­kut­teis­ta hyvän tuulen mu­siik­kia

15.05.2022 06:02 1
Ortotopologialla kerättiin apua opiskelijoiden hyvinvointiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tulevaisuudessakin dosentti Aapo Heikkilän kenkiin

Or­to­to­po­lo­gial­la ke­rät­tiin apua opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tu­le­vai­suu­des­sa­kin do­sent­ti Aapo Heik­ki­län kenkiin

14.05.2022 06:08 10
Oululaisille tutun Hietasaaren maamerkin pihaan nousi kupoli, ja lauantaina siellä soivat satoja vuosia vanhat sävelet – "Akustiikka toimii aivan käsittämättömän mielenkiintoisella tavalla"

Ou­lu­lai­sil­le tutun Hie­ta­saa­ren maa­mer­kin pihaan nousi kupoli, ja lauan­tai­na siellä soivat satoja vuosia vanhat sävelet – "A­kus­tiik­ka toimii aivan kä­sit­tä­mät­tö­män mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la"

13.05.2022 06:02
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Mikko Valtonen

Ammatillisen koulutuksen ylläpitäminen vaatii riittäävä rahoitusta

06:00 5
Kempele, Kärsämäki ja Utajärvi sijoittuivat korkealle Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä – Kempelettä kiitetään ripeistä tilaratkaisuista

Kem­pe­le, Kär­sä­mä­ki ja Uta­jär­vi si­joit­tui­vat kor­keal­le Suomen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä – Kem­pe­let­tä kii­te­tään ri­peis­tä ti­la­rat­kai­suis­ta

16:15
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa hyllytetyn yliopistosairaalalisän tilalle  korvaavaa rahoitusta
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue haluaa hyl­ly­te­tyn yli­opis­to­sai­raa­la­li­sän tilalle kor­vaa­vaa ra­hoi­tus­ta

07:00 2
Oliver Helanderin tulostaso putosi vuosiksi vammojen vuoksi – "Nyt näyttää lupaavalta kesää ajatellen", Oulun Pyrintöön siirtynyt keihäsmies sanoo
Tilaajille

Oliver He­lan­de­rin tu­los­ta­so putosi vuo­sik­si vam­mo­jen vuoksi – "Nyt näyttää lu­paa­val­ta kesää aja­tel­len", Oulun Py­rin­töön siir­ty­nyt kei­häs­mies sanoo

16:59
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

22:50 3
Jaakko Kuusiston ainoaksi jääneen sinfonian maailman kantaesitys tapahtuu kesäkuussa Yhdysvalloissa
Tilaajille

Jaakko Kuu­sis­ton ai­noak­si jääneen sin­fo­nian maail­man kan­ta­esi­tys ta­pah­tuu ke­sä­kuus­sa Yh­dys­val­lois­sa

16:00 1
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 16
Kaleva Live: Kastellin kisaviikonloppu huipentui joukkuevoimistelun SM-finaaliin ja ONV-cupiin – katso tallenne päätöspäivän tapahtumista täältä

Kaleva Live: Kas­tel­lin ki­sa­vii­kon­lop­pu hui­pen­tui jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-fi­naa­liin ja ONV-cu­piin – katso tal­len­ne pää­tös­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta täältä

15.05.2022 09:15
Tilaajille
Kaleva Live: Historialliset joukkuevoimistelun SM-kilpailut käynnistyivät Oulussa – katso tallenne ensimmäisen kisapäivän tapahtumista täältä

Kaleva Live: His­to­rial­li­set jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-kil­pai­lut käyn­nis­tyi­vät Oulussa – katso tal­len­ne en­sim­mäi­sen ki­sa­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta täältä

14.05.2022 11:15 12
Tilaajille
Voimisteluliiton joukkuevoimistelun SM-kisat ensimmäistä kertaa Oulussa – Kaleva tarjoilee viikonloppuna tilaajilleen tuhdin annoksen liikunnan riemua

Voi­mis­te­lu­lii­ton jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-ki­sat en­sim­mäis­tä kertaa Oulussa – Kaleva tar­joi­lee vii­kon­lop­pu­na ti­laa­jil­leen tuhdin an­nok­sen lii­kun­nan riemua

13.05.2022 11:00 3

Kaleva Live: Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun cup-kil­pai­lu kerää monen ikäiset jouk­kueet Kas­tel­liin pää­kau­pun­ki­seu­tua myöten – katso tal­len­ne kisasta

07.05.2022 16:52
Tilaajille
Oulunsalon haulikkorataa uhkaa sulkeminen – ampumaseuran ympäristölupavalitus nurin hallinto-oikeudessa
Tilaajille

Ou­lun­sa­lon hau­lik­ko­ra­taa uhkaa sul­ke­mi­nen – am­pu­ma­seu­ran ym­pä­ris­tö­lu­pa­va­li­tus nurin hal­lin­to-oi­keu­des­sa

06:00 27
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän
Tilaajille

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 33
Suomen ja Ruotsin yhteistyö puolustushankinnoissa laajentuu – maat aloittavat valmistelut käsiaseiden yhteishankinnasta

Suomen ja Ruotsin yh­teis­työ puo­lus­tus­han­kin­nois­sa laa­jen­tuu – maat aloit­ta­vat val­mis­te­lut kä­si­asei­den yh­teis­han­kin­nas­ta

15:43
Helatorstain perinteinen motoristikirkko avaa taas ajokauden – edes korona ei estänyt motoristeja kokoontumasta Ylikiimingin kirkolle

He­la­tors­tain pe­rin­tei­nen mo­to­ris­ti­kirk­ko avaa taas ajo­kau­den – edes korona ei estänyt mo­to­ris­te­ja ko­koon­tu­mas­ta Yli­kii­min­gin kir­kol­le

13:53 3
Hyvinvointialue Lakeuden aluejohtaja Pia Piispanen kiittelee, että Hailuodossa on harjoiteltu paljon toisella tavalla tekemistä
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alue La­keu­den alue­joh­ta­ja Pia Piis­pa­nen kiit­te­lee, että Hai­luo­dos­sa on har­joi­tel­tu paljon toi­sel­la tavalla te­ke­mis­tä

14:48
Veri veti laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen
Tilaajille

Veri veti laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

18:00
Leffavieras: Eiffel-tornin rakentamisen kriittiset vaiheet tulevat hyvin esille ranskalaiselokuvassa
Tilaajille

Lef­fa­vie­ras: Eif­fel-tor­nin ra­ken­ta­mi­sen kriit­ti­set vaiheet tulevat hyvin esille rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

14:40 1
IL: Sotkamon poliisiasemalla suuren vesivahingon aiheuttanut tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan noin 100 000 euron korvaukset

IL: Sotkamon poliisiasemalla suuren vesivahingon aiheuttanut tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan noin 100 000 euron korvaukset

17.05.2022 20:24 1
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Mikko Valtonen

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mi­nen vaatii riit­tää­vä ra­hoi­tus­ta

06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kivelä

Huol­to­var­muus edel­lyt­tää tekoja – lä­hi­ruo­ka­huol­toa uh­kaa­vat yhä ene­ne­väs­sä määrin hait­ta­eläi­met

05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Viljo Lehmusketo

Mark­ki­na­yh­teis­kun­ta tar­vit­see lisää veroja

05:00 6
Tilaajille
Metsäkauris on tuttu näky Koillismaalla – talviruokintojen ja porotarhojen siivittämänä niitä jo 150–200 yksilöä
Tilaajille

Met­sä­kau­ris on tuttu näky Koil­lis­maal­la – tal­vi­ruo­kin­to­jen ja po­ro­tar­ho­jen sii­vit­tä­mä­nä niitä jo 150–200 yksilöä

11:23
MM95 ei ole vain nevö foget -meemi, vaan sukupolvikokemus
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

MM95 ei ole vain nevö foget -meemi, vaan sukupolvikokemus

16:05 1
Hailuodon kunnanjohtaja valittaneen alkukesästä – Lampi ja Alikoski soveltuvuustesteihin
Tilaajille

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Lampi ja Ali­kos­ki so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

14:51 5
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.