Risteilylaivojen matkustajilla tullut ilmi koronatapauksia – THL kehottaa Silja Europan laivavuorolla matkustaneita tarkkailemaan koronaviruksen oireita

Ris­tei­ly­lai­vo­jen mat­kus­ta­jil­la tullut ilmi ko­ro­na­ta­pauk­sia – THL ke­hot­taa Silja Europan lai­va­vuo­rol­la mat­kus­ta­nei­ta tark­kai­le­maan ko­ro­na­vi­ruk­sen oireita

15:11 0
Lukija kuvasi erikoisen luonnonilmiön Kiiminkijoella – Onko tämä sääskien itsemurhapallo?
Tilaajille

Lukija kuvasi eri­koi­sen luon­non­il­miön Kii­min­ki­joel­la – Onko tämä sääs­kien it­se­mur­ha­pal­lo?

15:50 0
Miksi Limingan kunnan elinkeinopäällikkö ja Hotelli-Ravintola Liminganlahden toimitusjohtaja mainosti viinaa Facebookissa?
Tilaajille

Miksi Li­min­gan kunnan elin­kei­no­pääl­lik­kö ja Ho­tel­li-Ra­vin­to­la Li­min­gan­lah­den toi­mi­tus­joh­ta­ja mai­nos­ti viinaa Fa­ce­boo­kis­sa?

14:45 0
Koronatilanne on edelleen rauhallinen koko Pohjois-Pohjanmaalla – OYSin vuodeosastolla vain yksi koronapotilas

Ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – OYSin vuo­de­osas­tol­la vain yksi ko­ro­na­po­ti­las

13:40 2
Aidosti lappilaista superfoodia - rovaniemeläinen Arctic Warriors kusettaa reilusti
Mainos Arctic Warriors

Aidosti lap­pi­lais­ta su­per­foo­dia - ro­va­nie­me­läi­nen Arctic War­riors ku­set­taa rei­lus­ti

09:00
Oulun seutu
Syömässä: Oulussa vaivihkaa ovensa avanneen Itsudemon sushi on kuin taidetta

Syö­mäs­sä: Oulussa vai­vih­kaa ovensa avan­neen It­su­de­mon sushi on kuin tai­det­ta

15:30 0
Tilaajille
Miksi Limingan kunnan elinkeinopäällikkö ja Hotelli-Ravintola Liminganlahden toimitusjohtaja mainosti viinaa Facebookissa?

Miksi Li­min­gan kunnan elin­kei­no­pääl­lik­kö ja Ho­tel­li-Ra­vin­to­la Li­min­gan­lah­den toi­mi­tus­joh­ta­ja mai­nos­ti viinaa Fa­ce­boo­kis­sa?

14:45 0
Tilaajille
Oululle yli 2 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutukseen – avustuksilla tasoitellaan koronakevään vaikutuksia

Oululle yli 2 mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta kou­lu­tuk­seen – avus­tuk­sil­la ta­soi­tel­laan ko­ro­na­ke­vään vai­ku­tuk­sia

14:37 0
Oulun teatterin ohjaaja Heta Haanperä hakee Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi

Oulun teat­te­rin ohjaaja Heta Haan­pe­rä hakee Jy­väs­ky­län kau­pun­gin­teat­te­rin joh­ta­jak­si

14:15 0
Perhospaikkoja parturoidaan liian aikaisin Oulussa – "Yöperhoset tykkäävät perhosbaareista"

Per­hos­paik­ko­ja par­tu­roi­daan liian ai­kai­sin Oulussa – "Yö­per­ho­set tyk­kää­vät per­hos­baa­reis­ta"

13:51 0
Tilaajille
Koronatilanne on edelleen rauhallinen koko Pohjois-Pohjanmaalla – OYSin vuodeosastolla vain yksi koronapotilas

Ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – OYSin vuo­de­osas­tol­la vain yksi ko­ro­na­po­ti­las

13:40 2
Töissä tuhon keskellä: Jälkisammuttajien uurastus on Muhoksen palaneen metsän ainoa elämän merkki – katso pysäyttävä kuvakooste ja video
Tilaajille

Töissä tuhon kes­kel­lä: Jäl­ki­sam­mut­ta­jien uu­ras­tus on Mu­hok­sen pa­la­neen metsän ainoa elämän merkki – katso py­säyt­tä­vä ku­va­koos­te ja video

05.07.2020 09:41 7
Perhospaikkoja parturoidaan liian aikaisin Oulussa – "Yöperhoset tykkäävät perhosbaareista"
Tilaajille

Per­hos­paik­ko­ja par­tu­roi­daan liian ai­kai­sin Oulussa – "Yö­per­ho­set tyk­kää­vät per­hos­baa­reis­ta"

13:51 0
Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisessa ollaan aikataulua edellä – Työmaalla nousee nyt kovaa vauhtia ydinsairaalan A- ja B-rakennukset sekä sädehoitoyksikkö
Tilaajille

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ollaan ai­ka­tau­lua edellä – Työ­maal­la nousee nyt kovaa vauhtia ydin­sai­raa­lan A- ja B-ra­ken­nuk­set sekä sä­de­hoi­to­yk­sik­kö

07:00 4
Onnellisen elämän eväät löytyivät Utajärveltä  - ”Utajärvellä perheet kohdataan aidosti välittäen”
Mainos Utajärven kunta

On­nel­li­sen elämän eväät löy­tyi­vät Uta­jär­vel­tä - ”U­ta­jär­vel­lä perheet koh­da­taan aidosti vä­lit­täen”

09:00 0
Automurtoja Oulussa tehtaillut mies ei saanut alennettua tuomiotaan – 11 varkaudesta lähti mukaan sekalaista tavaraa, käteistä ja tyhjiä pulloja
Tilaajille

Au­to­mur­to­ja Oulussa teh­tail­lut mies ei saanut alen­net­tua tuo­mio­taan – 11 var­kau­des­ta lähti mukaan se­ka­lais­ta ta­va­raa, kä­teis­tä ja tyhjiä pulloja

11:32 0
Pääkirjoitus: Metsä on viisasta turvata – yllättävän harva sen kuitenkin tekee
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Metsä on viisasta turvata – yllättävän harva sen kuitenkin tekee

05.07.2020 20:00 5
Koronaelämä on ollut paikallaan oloa ja eteenpäin menemistä
Tilaajille
Kolumni
Roger Norum

Koronaelämä on ollut paikallaan oloa ja eteenpäin menemistä

12:00 0
Karavaanariharrastus elää uutta nousukautta, kun kolmekymppiset ovat löytäneet lajin – Taisto Pilto on ollut karavaanari jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin
Tilaajille

Ka­ra­vaa­na­ri­har­ras­tus elää uutta nou­su­kaut­ta, kun kol­me­kymp­pi­set ovat löy­tä­neet lajin – Taisto Pilto on ollut ka­ra­vaa­na­ri jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin

04.07.2020 08:00 3
Valokuvaamo Studio P.S.V. panostaa kuvien tunnelmaan – "Kysymys on aina kuvaajan ja kuvattavan välisestä kontaktista"
Mainos Studio PSV

Va­lo­ku­vaa­mo Studio P.S.V. pa­nos­taa kuvien tun­nel­maan – "Ky­sy­mys on aina ku­vaa­jan ja ku­vat­ta­van vä­li­ses­tä kon­tak­tis­ta"

05.07.2020 08:00
Oululle yli 2 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutukseen – avustuksilla tasoitellaan koronakevään vaikutuksia

Oululle yli 2 mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta kou­lu­tuk­seen – avus­tuk­sil­la ta­soi­tel­laan ko­ro­na­ke­vään vai­ku­tuk­sia

14:37 0
Syömässä: Oulussa vaivihkaa ovensa avanneen Itsudemon sushi on kuin taidetta
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Oulussa vai­vih­kaa ovensa avan­neen It­su­de­mon sushi on kuin tai­det­ta

15:30 0
"Lomalainen ei näistä keleistä tykkää, mutta marjastaja tykkää" – Kova hillasato vain viivästyy koleassa, runsaille mustikkanäkymille pisarat tulivat tarpeeseen
Tilaajille

"Lo­ma­lai­nen ei näistä ke­leis­tä tykkää, mutta mar­jas­ta­ja tykkää" – Kova hil­la­sa­to vain vii­väs­tyy ko­leas­sa, run­sail­le mus­tik­ka­nä­ky­mil­le pisarat tulivat tar­pee­seen

11:16 0
Toimitus suosittelee
Irma Koppelo on elänyt 20 vuotta yksin Jäkälävaaran sydänmaassa – "En osaa pelätä mitään paitsi joskus ukonilmaa"

Irma Koppelo on elänyt 20 vuotta yksin Jä­kä­lä­vaa­ran sy­dän­maas­sa – "En osaa pelätä mitään paitsi joskus uko­nil­maa"

27.06.2020 20:05 6
Tilaajille
Lempisen eläkeläispari löytyi surmattuna kotinsa lattialta Tuirasta, tuttava soitti ovikelloa turhaan – Tuomas Rimpiläisen mukaan selvittämättömiä surmia yhdistää yksi asia

Lem­pi­sen elä­ke­läis­pa­ri löytyi sur­mat­tu­na kotinsa lat­tial­ta Tui­ras­ta, tuttava soitti ovi­kel­loa turhaan – Tuomas Rim­pi­läi­sen mukaan sel­vit­tä­mät­tö­miä surmia yh­dis­tää yksi asia

27.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Ammattimaiset nuuskanvälittäjät näkivät tilaisuutensa koittaneen, kun Ruotsin raja suljettiin – Tämä on tarina miehestä, josta tuli yksi Pohjois-Suomen tunnetuimmista nuuskadiilereistä

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

28.06.2020 19:00 23
Tilaajille
Keltainen Kadett liikkuu mystisesti parkkialueella Kiimingissä – Auto on ollut hylättynä ABC-asemalla jo yli puoli vuotta

Kel­tai­nen Kadett liikkuu mys­ti­ses­ti park­ki­alueel­la Kii­min­gis­sä – Auto on ollut hy­lät­ty­nä ABC-ase­mal­la jo yli puoli vuotta

28.06.2020 07:07 10
Tilaajille
Rakastettu ja vihattu Kari Kallio loisti 1990-luvulla Lipon pelillisenä johtajana ja koko Superpesiksen arvokkaimpana pr-kasvona – lukkarilegenda käy avoimessa erikoishaastattelussa läpi Lippo-uransa huikeat vaiheet: "Iso osa sydäntäni jäi pysyvästi Ouluun"

Ra­kas­tet­tu ja vihattu Kari Kallio loisti 1990-lu­vul­la Lipon pe­lil­li­se­nä joh­ta­ja­na ja koko Su­per­pe­sik­sen ar­vok­kaim­pa­na pr-kas­vo­na – luk­ka­ri­le­gen­da käy avoi­mes­sa eri­kois­haas­tat­te­lus­sa läpi Lip­po-uran­sa huikeat vai­heet: "Iso osa sy­dän­tä­ni jäi py­sy­väs­ti Ouluun"

18.06.2020 07:00 6
Tilaajille
Sudet uivat Siikajoen yli päiväsaikaan Ruukissa, lähellä lapsia rannalla – katso lukijan kuvat ja video

Sudet uivat Sii­ka­joen yli päi­väs­ai­kaan Ruu­kis­sa, lähellä lapsia ran­nal­la – katso lukijan kuvat ja video

23.06.2020 09:46 12
Tilaajille
Miten työkuormitus vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistöön? "Työfysioterapeutti voi ohjata turvalliseen työskentelyyn"
Mainos Easymove

Miten työ­kuor­mi­tus vai­kut­taa tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­töön? "Työ­fy­sio­te­ra­peut­ti voi ohjata tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn"

01.07.2020 08:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jorma Laitinen

Mistä on hyvät isännöitsijät tehty?

07:00 0
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän oululaisen potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa
Tilaajille

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän ou­lu­lai­sen po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:00 10
Helmikuussa alkanut esitutkinta ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiassa on valmistunut – apulaisvaltakunnansyyttäjä käy läpi laajan aineiston vielä tämän viikon aikana

Hel­mi­kuus­sa alkanut esi­tut­kin­ta ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton mi­nis­te­ri­vas­tuu­asias­sa on val­mis­tu­nut – apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä käy läpi laajan ai­neis­ton vielä tämän viikon aikana

13:38 0
Levi Golfin Juho Kurula pelasi itsensä Pohjois-Suomen mestariksi

Levi Golfin Juho Kurula pelasi itsensä Pohjois-Suomen mestariksi

05.07.2020 22:05 0
Tampereen henkirikos: Poliisi vaatii alaikäistä epäiltyä vangittavaksi – Kaksi epäiltyä ovat sukua toisilleen, kuolonuhrina nelikymppinen mies, toinen uhri loukkaantui vakavasti

Tam­pe­reen hen­ki­ri­kos: Poliisi vaatii ala­ikäis­tä epäil­tyä van­git­ta­vak­si – Kaksi epäil­tyä ovat sukua toi­sil­leen, kuo­lon­uh­ri­na ne­li­kymp­pi­nen mies, toinen uhri louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

12:27 0
Meksikosta on löytynyt todisteita 12 000 vuotta vanhasta kaivoksesta
Historia

Mek­si­kos­ta on löy­ty­nyt to­dis­tei­ta 12 000 vuotta van­has­ta kai­vok­ses­ta

13:13 0
Vanha Kaleva: Ellen Mäkeliniltä kiristettiin rahaa kirjeitse, A. Gallen-Kallelan suunnittelema olympiaurheilijoiden puku on aistikas

Vanha Kaleva: Ellen Mä­ke­li­nil­tä ki­ris­tet­tiin rahaa kir­jeit­se, A. Gal­len-Kal­le­lan suun­nit­te­le­ma olym­pia­ur­hei­li­joi­den puku on ais­ti­kas

10:00 0
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 1
Tilaajille
Karhujen metsästyskiintiötä kasvatettiin – tarkoituksena vähentää muun muassa porotalouden kärsimiä karhuvahinkoja

Kar­hu­jen met­säs­tys­kiin­tiö­tä kas­va­tet­tiin – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää muun muassa po­ro­ta­lou­den kär­si­miä kar­hu­va­hin­ko­ja

12:26 2
Uusia autoja rekisteröitiin kesäkuussa lähes neljännes vähemmän kuin viime vuonna – koronapandemia näkyi pahimmin kaupassa toukokuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin ke­sä­kuus­sa lähes nel­jän­nes vä­hem­män kuin viime vuonna – ko­ro­na­pan­de­mia näkyi pa­him­min kau­pas­sa tou­ko­kuus­sa

12:00 1
Todistajaa uhkailleen naisen tuomio pysyi hovissa
Tilaajille

To­dis­ta­jaa uh­kail­leen naisen tuomio pysyi hovissa

09:49 0