Merja Larivaara hakee Oulun teatterilta yhteensä 26 250 euron korvauksia peruuntuneesta ohjaajasopimuksesta, jonka hän teki suullisesti perhepiirissä
Tilaajille

Merja La­ri­vaa­ra hakee Oulun teat­te­ril­ta yh­teen­sä 26 250 euron kor­vauk­sia pe­ruun­tu­nees­ta oh­jaa­ja­so­pi­muk­ses­ta, jonka hän teki suul­li­ses­ti per­he­pii­ris­sä

23.11.2020 20:00 21
Presidentti Niinistö valmis poikkeusolojen julistamiseen, jos hallitus ilmoittaa selkeästä tarpeesta – valmiuslain käyttöönotossa olisi nyt kaksi isoa eroa kevääseen
Tilaajille

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö valmis poik­keus­olo­jen ju­lis­ta­mi­seen, jos hal­li­tus il­moit­taa sel­keäs­tä tar­pees­ta – val­mius­lain käyt­töön­otos­sa olisi nyt kaksi isoa eroa ke­vää­seen

23.11.2020 20:40 4
Oulun Covid-19 Barissa on voinut altistua Covid 19 -tautia aiheuttavalle virukselle – myös kolmessa muussa oululaisravintolassa mahdollisesti korona-altistumisia

Oulun Covid-19 Barissa on voinut al­tis­tua Covid 19 -tautia ai­heut­ta­val­le vi­ruk­sel­le – myös kol­mes­sa muussa ou­lu­lais­ra­vin­to­las­sa mah­dol­li­ses­ti ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

23.11.2020 19:16 25
Aaltonen saa heti paraatipaikan Kärppien ykkösketjusta – Iin taikuri on kiitollinen saamastaan pelipaikasta: "Olen ollut valmis pelaamaan vaikka ilmaiseksi"
Tilaajille

Aal­to­nen saa heti pa­raa­ti­pai­kan Kärp­pien yk­kös­ket­jus­ta – Iin taikuri on kii­tol­li­nen saa­mas­taan pe­li­pai­kas­ta: "Olen ollut valmis pe­laa­maan vaikka il­mai­sek­si"

23.11.2020 20:58 0
Uskallanko nyt sijoittaa? Näillä seitsemällä perustaidoilla hyppäät yli sijoittamisen pelkosi
Mainos LähiTapiola

Us­kal­lan­ko nyt si­joit­taa? Näillä seit­se­mäl­lä pe­rus­tai­doil­la hyppäät yli si­joit­ta­mi­sen pelkosi

21.11.2020 06:00
Keskeltä erämaata löytyi Onnela – Petri Kokkosesta piti tulla jääkiekkoilija, nyt hän asuu tiettömien taipaleiden takana Inarijärven rannalla
Tilaajille

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela – Petri Kok­ko­ses­ta piti tulla jää­kiek­koi­li­ja, nyt hän asuu tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

23.11.2020 08:43 8
Koronarokote ei avaa yhteiskuntaa saman tien – Tehon lisäksi nämäkin muuttujat vaikuttavat ratkaisevasti laumasuojaan
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­te ei avaa yh­teis­kun­taa saman tien – Tehon lisäksi nämäkin muut­tu­jat vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti lau­ma­suo­jaan

23.11.2020 21:06 0
Oululainen Probot Oy sai ainoana suomalaisena yrityksenä rahoitusta Trinity-hankkeesta – kehittää automaatioratkaisua paristojen kierrätykseen nivalalaisen Akkuserin kanssa
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Probot Oy sai ainoana suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä ra­hoi­tus­ta Tri­ni­ty-hank­kees­ta – ke­hit­tää au­to­maa­tio­rat­kai­sua pa­ris­to­jen kier­rä­tyk­seen ni­va­la­lai­sen Ak­ku­se­rin kanssa

23.11.2020 21:19 0
Uusimmat
Aino-Kaisa Saarinen hiihtää Oulun teatterin lavalle – Aina Bergrothin kirjoittaman näytelmän alaotsikko on Sukellus huippu-urheilun hulluuteen

Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen hiihtää Oulun teat­te­rin lavalle – Aina Berg­rot­hin kir­joit­ta­man näy­tel­män ala­ot­sik­ko on Su­kel­lus huip­pu-ur­hei­lun hul­luu­teen

24.11.2020 01:00 0
Tilaajille
Oululainen Probot Oy sai ainoana suomalaisena yrityksenä rahoitusta Trinity-hankkeesta – kehittää automaatioratkaisua paristojen kierrätykseen nivalalaisen Akkuserin kanssa

Ou­lu­lai­nen Probot Oy sai ainoana suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä ra­hoi­tus­ta Tri­ni­ty-hank­kees­ta – ke­hit­tää au­to­maa­tio­rat­kai­sua pa­ris­to­jen kier­rä­tyk­seen ni­va­la­lai­sen Ak­ku­se­rin kanssa

23.11.2020 21:19 0
Tilaajille
Koronarokote ei avaa yhteiskuntaa saman tien – Tehon lisäksi nämäkin muuttujat vaikuttavat ratkaisevasti laumasuojaan

Ko­ro­na­ro­ko­te ei avaa yh­teis­kun­taa saman tien – Tehon lisäksi nämäkin muut­tu­jat vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti lau­ma­suo­jaan

23.11.2020 21:06 0
Tilaajille
Oulu asuttaa varsin hyvin, mutta merenrantakin olisi houkuttava asuinalue
Pääkirjoitus

Oulu asuttaa varsin hyvin, mutta me­ren­ran­ta­kin olisi hou­kut­ta­va asuin­alue

23.11.2020 20:59 0
Tilaajille
Aaltonen saa heti paraatipaikan Kärppien ykkösketjusta – Iin taikuri on kiitollinen saamastaan pelipaikasta: "Olen ollut valmis pelaamaan vaikka ilmaiseksi"

Aal­to­nen saa heti pa­raa­ti­pai­kan Kärp­pien yk­kös­ket­jus­ta – Iin taikuri on kii­tol­li­nen saa­mas­taan pe­li­pai­kas­ta: "Olen ollut valmis pe­laa­maan vaikka il­mai­sek­si"

23.11.2020 20:58 0
Tilaajille
Presidentti Niinistö valmis poikkeusolojen julistamiseen, jos hallitus ilmoittaa selkeästä tarpeesta – valmiuslain käyttöönotossa olisi nyt kaksi isoa eroa kevääseen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö valmis poik­keus­olo­jen ju­lis­ta­mi­seen, jos hal­li­tus il­moit­taa sel­keäs­tä tar­pees­ta – val­mius­lain käyt­töön­otos­sa olisi nyt kaksi isoa eroa ke­vää­seen

23.11.2020 20:40 4
Tilaajille
Katariina kurvasi Saksan kautta autoalalle – Työllä ei ole vaaraa muuttua yksitoikkoiseksi
Mainos OSAO

Ka­ta­rii­na kurvasi Saksan kautta au­to­alal­le – Työllä ei ole vaaraa muuttua yk­si­toik­koi­sek­si

23.11.2020 06:00 0
Halvoilla kiikareilla pääsee harrastuksen alkuun – posiolainen Akseli Myllyneva valittiin vuoden 2020 nuoreksi lintuharrastajaksi
Tilaajille

Hal­voil­la kii­ka­reil­la pääsee har­ras­tuk­sen alkuun – po­sio­lai­nen Akseli Myl­ly­ne­va va­lit­tiin vuoden 2020 nuo­rek­si lin­tu­har­ras­ta­jak­si

23.11.2020 20:20 0
Oulu asuttaa varsin hyvin, mutta merenrantakin olisi houkuttava asuinalue
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oulu asuttaa varsin hyvin, mutta merenrantakin olisi houkuttava asuinalue

23.11.2020 20:59 0
Me suomalaiset olemme kaikki metsänomistajia
Tilaajille
Kolumni
Pekka Rahko

Me suomalaiset olemme kaikki metsänomistajia

22.11.2020 20:00 19
Ongelmat kärjistyivät Merikosken koulussa: Ilkivalta, väkivalta ja huono käytös opettajia kohtaan yleistä
Tilaajille

On­gel­mat kär­jis­tyi­vät Me­ri­kos­ken kou­lus­sa: Il­ki­val­ta, vä­ki­val­ta ja huono käytös opet­ta­jia kohtaan yleistä

22.11.2020 19:00
Aino-Kaisa Saarinen hiihtää Oulun teatterin lavalle – Aina Bergrothin kirjoittaman näytelmän alaotsikko on Sukellus huippu-urheilun hulluuteen
Tilaajille

Aino-Kaisa Saarinen hiihtää Oulun teatterin lavalle – Aina Bergrothin kirjoittaman näytelmän alaotsikko on Sukellus huippu-urheilun hulluuteen

24.11.2020 01:00 0
Koronaviruksesta tulee menoja Oulun kaupungille 18 miljoonaa euroa tänä vuonna
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta tulee menoja Oulun kau­pun­gil­le 18 mil­joo­naa euroa tänä vuonna

23.11.2020 18:59 2
Yhä useampi palveluntarjoaja nauhoittaa puhelut – Lörpöttelijän puheluissa saattaa piillä tietoturvariski
Tilaajille

Yhä useampi pal­ve­lun­tar­joa­ja nau­hoit­taa puhelut – Lör­pöt­te­li­jän pu­he­luis­sa saattaa piillä tie­to­tur­va­ris­ki

23.11.2020 19:05 0
Jarkko Nieminen on yhä suomalaisen tenniksen suurlähettiläs: "Se on kuitenkin sivuseikka, olinko 13:s vai 303:s, kun tiedän antaneeni kaikkeni"
Tilaajille

Jarkko Nie­mi­nen on yhä suo­ma­lai­sen ten­nik­sen suur­lä­het­ti­läs: "Se on kui­ten­kin si­vu­seik­ka, olinko 13:s vai 303:s, kun tiedän an­ta­nee­ni kaik­ke­ni"

23.11.2020 20:00 0
Toimitus suosittelee
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Traktorimönkijä syrjäytti mopoauton – Viljamin Pollessa värivalo välkkyy ja Wunderbaum vapisee

Trak­to­ri­mön­ki­jä syr­jäyt­ti mo­po­au­ton – Vil­ja­min Pol­les­sa vä­ri­va­lo välkkyy ja Wun­der­baum vapisee

21.11.2020 15:00 13
Tilaajille
Suomen nuorin naiskunnanjohtaja Pirre Seppänen lähti metsälle Siikalatvalla ja rikkoi ennakkoluulot – "Olivat äijäporukalla vitsailleet, ettei varmasti tule tästä stadilaisesta metsästäjää"

Suomen nuorin nais­kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen lähti met­säl­le Sii­ka­lat­val­la ja rikkoi en­nak­ko­luu­lot – "Olivat äi­jä­po­ru­kal­la vit­sail­leet, ettei var­mas­ti tule tästä sta­di­lai­ses­ta met­säs­tä­jää"

22.11.2020 06:05 6
Tilaajille
"Moni kunta on Pohjois-Pohjanmaalla myötämielinen tuulivoimaa kohtaan" – Metsähallitus haluaa ydinvoimalan verran lisää tuulivoimaa valtion metsiin

"Moni kunta on Poh­jois-Poh­jan­maal­la myö­tä­mie­li­nen tuu­li­voi­maa koh­taan" – Met­sä­hal­li­tus haluaa ydin­voi­ma­lan verran lisää tuu­li­voi­maa valtion metsiin

21.11.2020 06:03 14
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ilona Hatakka, Toni Jokinen

Ilmastonmuutos väijyy pandemian varjossa – tulevaisuudessa epäsuhta tarpeiden ja voimavarojen välillä pahenee

23.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Helena Autio

Oulu – pohjoinen suistokaupunki

23.11.2020 05:45 3
Merikosken yläkoulu etäopetukseen viikoksi – "Muissa Oulun kouluissa ei ole tarvetta siirtyä etäopetukseen"

Me­ri­kos­ken ylä­kou­lu etä­ope­tuk­seen vii­kok­si – "Muissa Oulun kou­luis­sa ei ole tar­vet­ta siirtyä etäo­pe­tuk­seen"

23.11.2020 16:51 12
Puutavararekka ajoi ulos tieltä Oulussa

Puu­ta­va­ra­rek­ka ajoi ulos tieltä Oulussa

23.11.2020 18:34 1
Rukalla syttyi tuleen puuliiteri lähellä hotellia – alkusammutus esti palon leviämisen

Rukalla syttyi tuleen puuliiteri lähellä hotellia – alkusammutus esti palon leviämisen

23.11.2020 17:41 0
Kajaanin koronatartunnoilla kytkökset Oulun Stora Enson tapauksiin – Puolangan sairastunut liikkunut ravintoloissa Oulussa

Ka­jaa­nin ko­ro­na­tar­tun­noil­la kyt­kök­set Oulun Stora Enson ta­pauk­siin – Puo­lan­gan sai­ras­tu­nut liik­ku­nut ra­vin­to­lois­sa Oulussa

23.11.2020 13:25 16
Saksan toisen maailmansodan aikaiset sotaoikeudet tukivat sodankäyntiä
Historia
Tilaajille
Kolumni
Kimmo Lackman

Saksan toisen maail­man­so­dan ai­kai­set so­ta­oi­keu­det tukivat so­dan­käyn­tiä

23.11.2020 12:00 1
Kolari matkalla vihkikirkkoon siirsi häät sairaalaan – pappi liftasi paikalle

Kolari mat­kal­la vih­ki­kirk­koon siirsi häät sai­raa­laan – pappi liftasi pai­kal­le

21.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun johdolta perättiin kalahallia – kerrottiin olevan "tutkimusten alla"

Vanha Kaleva: Oulun joh­dol­ta pe­rät­tiin ka­la­hal­lia – ker­rot­tiin olevan "tut­ki­mus­ten alla"

21.11.2020 10:00 0
Tilaajille
LKAB satsaa 400 miljardia kruunua hiilettömään raudanvalmistukseen – Ruotsin suurimman teollisen investoinnin luvataan tuovan jopa 3 000 uutta työpaikkaa vuosittain
Tilaajille

LKAB satsaa 400 mil­jar­dia kruunua hii­let­tö­mään rau­dan­val­mis­tuk­seen – Ruotsin suu­rim­man teol­li­sen in­ves­toin­nin lu­va­taan tuovan jopa 3 000 uutta työ­paik­kaa vuo­sit­tain

23.11.2020 17:33 2
Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio jää eläkkeelle ensi vuoden lopulla – Arina käynnisti seuraajahaun jo nyt

Osuus­kaup­pa Arinan toi­mi­tus­joh­ta­ja Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le ensi vuoden lopulla – Arina käyn­nis­ti seu­raa­ja­haun jo nyt

23.11.2020 10:06 9
THL raportoi maanantaina koko maassa 297 uutta koronataruntaa, Oulussa kuusi uutta tapausta – Koronaan liittyvät kuolemantapaukset lisääntyivät yhdeksällä

THL ra­por­toi maa­nan­tai­na koko maassa 297 uutta ko­ro­na­ta­run­taa, Oulussa kuusi uutta ta­paus­ta – Ko­ro­naan liit­ty­vät kuo­le­man­ta­pauk­set li­sään­tyi­vät yh­dek­säl­lä

23.11.2020 12:01 36