Hanhimuutto näkyy Oulun seudun pelloilla – metsähanhiparvista voi löytää myös harvinaisempia hanhilajeja
Tilaajille

Han­hi­muut­to näkyy Oulun seudun pel­loil­la – met­sä­han­hi­par­vis­ta voi löytää myös har­vi­nai­sem­pia han­hi­la­je­ja

20:05 0
Suurlähettiläs Tom Dodd vieraili Oulussa – vakuutti, että britit haluavat yhä sopimuksen EU:n kanssa
Tilaajille

Suur­lä­het­ti­läs Tom Dodd vie­rai­li Oulussa – va­kuut­ti, että britit ha­lua­vat yhä so­pi­muk­sen EU:n kanssa

20:00 0
Hölökyttelijöiden pariskuntia yhdistää paitsi sukujuuret myös ystävyys ja liikunnantäyteinen elämäntapa – lauantaina nelikko taittaa Oulun katuja juosten
Tilaajille

Hö­lö­kyt­te­li­jöi­den pa­ris­kun­tia yh­dis­tää paitsi su­ku­juu­ret myös ys­tä­vyys ja lii­kun­nan­täy­tei­nen elä­män­ta­pa – lauan­tai­na nelikko taittaa Oulun katuja juosten

19:00 0
Rehtori penkoi oppilaille evästä koulun keittiön varastoista – "Kukaan ei ole jäänyt ilman"
Tilaajille

Rehtori penkoi op­pi­lail­le evästä koulun keit­tiön va­ras­tois­ta – "Kukaan ei ole jäänyt ilman"

17:09 8
Perunapitäjän pelloista nousee jo ensi talven perunat ja leipomossa paiskitaan töitä aamuvarhaisesta alkaen – "Lähiruoassa pääsee maistamaan oman alueensa aitoja makuja"
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Pe­ru­na­pi­tä­jän pel­lois­ta nousee jo ensi talven perunat ja lei­po­mos­sa pais­ki­taan töitä aa­mu­var­hai­ses­ta alkaen – "Lä­hi­ruoas­sa pääsee mais­ta­maan oman alueen­sa aitoja makuja"

08:00
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan
Tilaajille

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

06:00 19
Oululainen Ilari Kinnunen aikoo keikkamuusikoksi – eri kokoonpanoissa esiintyvä ja omaa musiikkia työstävä rumpali vahvistaa osaamistaan musiikkipedagogin opinnoilla
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Ilari Kin­nu­nen aikoo keik­ka­muu­si­kok­si – eri ko­koon­pa­nois­sa esiin­ty­vä ja omaa mu­siik­kia työs­tä­vä rumpali vah­vis­taa osaa­mis­taan mu­siik­ki­pe­da­go­gin opin­noil­la

21:19 0
Homoparin vihkivä pappi voi saada varoituksen yhdessä hiippakunnassa mutta toisessa ei – "Kun kirkon yhteinen näkemys puuttuu, syntyy yhdenvertaisuusongelma"
Tilaajille

Ho­mo­pa­rin vihkivä pappi voi saada va­roi­tuk­sen yhdessä hiip­pa­kun­nas­sa mutta toi­ses­sa ei – "Kun kirkon yh­tei­nen näkemys puut­tuu, syntyy yh­den­ver­tai­suu­son­gel­ma"

19:01 5
Uusimmat
Fatah ja Hamas sopivat vaaleista puolen vuoden sisään – arabimaiden tuen heikentyminen lähentää keskenään kilpailevia palestiinalaisryhmittymiä

Fatah ja Hamas sopivat vaa­leis­ta puolen vuoden sisään – ara­bi­mai­den tuen hei­ken­ty­mi­nen lä­hen­tää kes­ke­nään kil­pai­le­via pa­les­tii­na­lais­ryh­mit­ty­miä

22:43 1
Venäläinen tuomioistuin jäädytti myrkytetyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pankkitilit – taustalla "Putinin kokki"

Ve­nä­läi­nen tuo­mio­is­tuin jää­dyt­ti myr­ky­te­tyn op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyin pank­ki­ti­lit – taus­tal­la "Pu­ti­nin kokki"

21:58 0
Oululainen Ilari Kinnunen aikoo keikkamuusikoksi – eri kokoonpanoissa esiintyvä ja omaa musiikkia työstävä rumpali vahvistaa osaamistaan musiikkipedagogin opinnoilla

Ou­lu­lai­nen Ilari Kin­nu­nen aikoo keik­ka­muu­si­kok­si – eri ko­koon­pa­nois­sa esiin­ty­vä ja omaa mu­siik­kia työs­tä­vä rumpali vah­vis­taa osaa­mis­taan mu­siik­ki­pe­da­go­gin opin­noil­la

21:19 0
Tilaajille
Kolumni: Venäjän myrkytysten kaava toistuu

Ko­lum­ni: Venäjän myr­ky­tys­ten kaava toistuu

21:12 3

Kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euroa lasten ja nuorten eh­do­tuk­sil­le – muun muassa Tal­vik­ki­puis­ton skeit­ti­par­kin kun­nos­tus sai ra­hoi­tuk­sen

20:41 0
EU:n pakolaisesitys kerää epäilyksiä kotimaassa ja Euroopassa

EU:n pa­ko­lais­esi­tys kerää epäi­lyk­siä ko­ti­maas­sa ja Eu­roo­pas­sa

20:40 1
Viisi naista testasi kollageenijauhetta: ”Kokeilemisen arvoista”
Mainos Oslo Skin Lab

Viisi naista testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta: ”Ko­kei­le­mi­sen ar­vois­ta”

21.09.2020 06:00
Jääkiekkosarjat jatkuvat, vaikka otteluiden pelaaminen vajaille katsomoille rasittaa kassaa – Ruotsissa valtio auttaa huippu-urheilua avokätisesti
Tilaajille

Jää­kiek­ko­sar­jat jat­ku­vat, vaikka ot­te­lui­den pe­laa­mi­nen va­jail­le kat­so­moil­le ra­sit­taa kassaa – Ruot­sis­sa valtio auttaa huip­pu-ur­hei­lua avo­kä­ti­ses­ti

08:00 9
Koulun oltava oikeasti kiva – vastuu on yhteinen, mutta ei poista vanhempien ensisijaista tehtävää kasvattajina
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koulun oltava oikeasti kiva – vastuu on yhteinen, mutta ei poista vanhempien ensisijaista tehtävää kasvattajina

20:00 2
Ydinenergia tarjoaa vähähiilisen vaihtoehdon kaukolämmöntuotantoon
Tilaajille
Kolumni
Jaakko Leppänen

Ydinenergia tarjoaa vähähiilisen vaihtoehdon kaukolämmöntuotantoon

12:00 0
Iiläisessä pitseriassa pohjia pyörittää alan huippuihin lukeutuva Katja Körkkö, joka haluaa maailman parhaaksi taikinan heittäjäksi – Nyt mestari kertoo myös, kuuluuvatko ananas ja majoneesi pitsaan
Tilaajille

Ii­läi­ses­sä pit­se­rias­sa pohjia pyö­rit­tää alan huip­pui­hin lu­keu­tu­va Katja Körkkö, joka haluaa maail­man par­haak­si tai­ki­nan heit­tä­jäk­si – Nyt mestari kertoo myös, kuu­luu­vat­ko ananas ja ma­jo­nee­si pitsaan

23.09.2020 18:30 1
Hypoxilla eroon sitkeistä rasvakertymistä
Mainos Hypoxi Oulu

Hy­po­xil­la eroon sit­keis­tä ras­va­ker­ty­mis­tä

23.09.2020 06:00 0
Kasvomaskista tuli uusi normaali työpaikoille – "Rupesin syömään banaania ja huomasin vasta yrittäessäni panna sitä suuhun, että siinähän on visiiri matkalla"
Tilaajille

Kas­vo­mas­kis­ta tuli uusi nor­maa­li työ­pai­koil­le – "Ru­pe­sin syömään ba­naa­nia ja huo­ma­sin vasta yrit­täes­sä­ni panna sitä suuhun, että sii­nä­hän on visiiri mat­kal­la"

19:00 0

Kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euroa lasten ja nuorten eh­do­tuk­sil­le – muun muassa Tal­vik­ki­puis­ton skeit­ti­par­kin kun­nos­tus sai ra­hoi­tuk­sen

20:41 0
Naisen tuomio vainoamisesta kaatui hovissa, tuomittiin vain kunnianloukkauksesta – Lähetti toiselle naiselle asiattomia ja loukkaavia viestejä sekä postikortteja
Tilaajille

Naisen tuomio vai­noa­mi­ses­ta kaatui ho­vis­sa, tuo­mit­tiin vain kun­nian­louk­kauk­ses­ta – Lähetti toi­sel­le nai­sel­le asiat­to­mia ja louk­kaa­via vies­te­jä sekä pos­ti­kort­te­ja

18:56 0
Toimitus suosittelee
Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus tallenteelta

Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan vii­mei­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan – katso Rak­si­lan ken­raa­li­har­joi­tus tal­len­teel­ta

22.09.2020 18:00 8
Tilaajille
Jo nuorena Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Janne Kuokkanen avasi heti pistetilinsä paluuottelussaan Kärpissä – "Olen kasvanut ihmisenä paljon näiden vuosien aikana"

Jo nuorena Poh­jois-Ame­rik­kaan läh­te­nyt Janne Kuok­ka­nen avasi heti pis­te­ti­lin­sä pa­luu­ot­te­lus­saan Kär­pis­sä – "Olen kas­va­nut ih­mi­se­nä paljon näiden vuosien aikana"

22.09.2020 22:07 0
Tilaajille
Nuorten villitys juoda käsidesiä huolestuttaa vanhempia Raahessa - "Saimme asiaan shokkiherätyksen, kun poika tuli humalassa kotiin"

Nuorten vil­li­tys juoda kä­si­de­siä huo­les­tut­taa van­hem­pia Raa­hes­sa - "Saimme asiaan shok­ki­he­rä­tyk­sen, kun poika tuli hu­ma­las­sa kotiin"

23.09.2020 09:20 2
Tilaajille
Lippo-pomo Mika Lähteenmäki näkee valoa tunnelin päässä, vaikka kausi päättyi urheilullisesti pettymykseen: "Olemme menneet organisaationa valovuoden eteenpäin, perusasiat ovat nyt kunnossa"

Lip­po-po­mo Mika Läh­teen­mä­ki näkee valoa tun­ne­lin päässä, vaikka kausi päättyi ur­hei­lul­li­ses­ti pet­ty­myk­seen: "Olemme menneet or­ga­ni­saa­tio­na va­lo­vuo­den eteen­päin, pe­rus­asiat ovat nyt kun­nos­sa"

21.09.2020 19:00 5
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksessa oli esillä iso nippu uusia säästöjä ja tulonkeruutapoja – lue, mistä kaikesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa oli esillä iso nippu uusia sääs­tö­jä ja tu­lon­ke­ruu­ta­po­ja – lue, mistä kai­kes­ta pää­tet­tiin

21.09.2020 20:48 69
Tilaajille
Lettipää perusti Ouluun yksityisen balettikoulun – "Kun ilmestyin reppu selässä ja letit päässä veroviraston yrityspuolelle, minua koetettiin hätistellä sieltä pois", Päivi Koskela kertoo

Let­ti­pää perusti Ouluun yk­si­tyi­sen ba­let­ti­kou­lun – "Kun il­mes­tyin reppu selässä ja letit päässä ve­ro­vi­ras­ton yri­tys­puo­lel­le, minua koe­tet­tiin hä­tis­tel­lä sieltä pois", Päivi Koskela kertoo

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tuula Hursti

On kysymys Oulun päättäjien arvoista – kysynkin kuten pääministerimme taannoin eduskunnassa: Eikö teitä hävetä?

06:30 5
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pekka Riuttanen, Jarmo Okkonen

Keskustakampuksen suunnittelusta päätettiin Oulun yliopistossa demokraattisesti – tavoitteena saavutettavuus ja kustannusten hallinta

06:15 29
Kaupungin terveysjohtaja: Jopa kymmenien koronatartuntojen ryvästymän syntyminen Oulussa on todennäköistä, mutta ei tarkoita katastrofia – "Testaus- ja jäljityskoneisto on kunnossa"
Tilaajille

Kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja: Jopa kym­me­nien ko­ro­na­tar­tun­to­jen ry­väs­ty­män syn­ty­mi­nen Oulussa on to­den­nä­köis­tä, mutta ei tar­koi­ta ka­tast­ro­fia – "Tes­taus- ja jäl­ji­tys­ko­neis­to on kun­nos­sa"

13:42 7
Viking Line ottaa Amorellan lastien vakuudet kontolleen – ajoneuvot päästetään satamasta

Viking Line ottaa Amo­rel­lan lastien va­kuu­det kon­tol­leen – ajo­neu­vot pääs­te­tään sa­ta­mas­ta

18:45 0
Akavan Fjäder: Nopeutetuista lomautuksista ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrittäjät täysin eri linjoilla

Akavan Fjäder: No­peu­te­tuis­ta lo­mau­tuk­sis­ta ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrit­tä­jät täysin eri lin­joil­la

06:00 0
Suomessa on todettu 91 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa rekisteröity yksi tartunta Kempeleessä

Suo­mes­sa on todettu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty yksi tar­tun­ta Kem­pe­lees­sä

12:24 4
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

10:00 0
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Arvio: Lost Boys seuraa rovaniemeläisnarkkareiden vaiheita Kaakkois-Aasiassa – jos Reindeerspottingin kohellus hymyilytti, jatko-osaa katsoessa ei naurata
Tilaajille

Arvio: Lost Boys seuraa ro­va­nie­me­läis­nark­ka­rei­den vai­hei­ta Kaak­kois-Aa­sias­sa – jos Rein­deers­pot­tin­gin ko­hel­lus hy­myi­lyt­ti, jat­ko-osaa kat­soes­sa ei naurata

18:00 0
Sisärajavalvonta palaa: "Rajan yli kulkevan on jälleen uskottavalla tavalla todistettava, että hän kuuluu rajayhteisöön"
Tilaajille

Si­sä­ra­ja­val­von­ta palaa: "Rajan yli kul­ke­van on jälleen us­kot­ta­val­la tavalla to­dis­tet­ta­va, että hän kuuluu ra­jayh­tei­söön"

15:36 0
Hovioikeus tuomitsi miehen Oulussa tapahtuneesta raiskauksesta – Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen, tekijä vetosi unitilaan
Tilaajille

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si miehen Oulussa ta­pah­tu­nees­ta rais­kauk­ses­ta – Kä­rä­jä­oi­keus oli hy­län­nyt syyt­teen, tekijä vetosi uni­ti­laan

15:38 1
Matkailuala osoitti mieltään poukkoilevasta rajoituspolitiikasta, ja samaan aikaan hallitus päätti uusista matkustusrajoituksista Ruotsiin ja Viroon

Mat­kai­lu­ala osoitti miel­tään pouk­koi­le­vas­ta ra­joi­tus­po­li­tii­kas­ta, ja samaan aikaan hal­li­tus päätti uusista mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta Ruot­siin ja Viroon

17:22 2