Äkkipakoa maalle ei näy koronan takia Oulun ympäristössä – asuntojen keskimääräiset neliöhinnat todella halpoja etäällä Oulusta
Tilaajille

Äk­ki­pa­koa maalle ei näy koronan takia Oulun ym­pä­ris­tös­sä – asun­to­jen kes­ki­mää­räi­set ne­liö­hin­nat todella halpoja etäällä Oulusta

07:00 0
Yhdeksäsluokkalainen: "Koulukiusaaminen on todella väärin" – Pohjois-Pohjanmaan alakoululaisista lähes kolmannes tullut kiusatuksi vuoden sisällä, vaikka sitä ehkäistään monin tavoin
Tilaajille

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen: "Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on todella väärin" – Poh­jois-Poh­jan­maan ala­kou­lu­lai­sis­ta lähes kol­man­nes tullut kiu­sa­tuk­si vuoden si­säl­lä, vaikka sitä eh­käis­tään monin tavoin

06:00 0
Oulun koulujen oppilaille torstaina eväät mukaan, lakon vuoksi osassa kouluista ei ole lämpimiä aterioita – katso tästä lista kouluista, joita lakko koskee

Oulun kou­lu­jen op­pi­lail­le tors­tai­na eväät mukaan, lakon vuoksi osassa kou­luis­ta ei ole läm­pi­miä ate­rioi­ta – katso tästä lista kou­luis­ta, joita lakko koskee

23.09.2020 19:28 10
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan
Tilaajille

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

06:00 1
Hypoxilla eroon sitkeistä rasvakertymistä
Mainos Hypoxi Oulu

Hy­po­xil­la eroon sit­keis­tä ras­va­ker­ty­mis­tä

23.09.2020 06:00 0
Iiläisessä pitseriassa pohjia pyörittää alan huippuihin lukeutuva Katja Körkkö, joka haluaa maailman parhaaksi taikinan heittäjäksi – Nyt mestari kertoo myös, kuuluuvatko ananas ja majoneesi pitsaan
Tilaajille

Ii­läi­ses­sä pit­se­rias­sa pohjia pyö­rit­tää alan huip­pui­hin lu­keu­tu­va Katja Körkkö, joka haluaa maail­man par­haak­si tai­ki­nan heit­tä­jäk­si – Nyt mestari kertoo myös, kuu­luu­vat­ko ananas ja ma­jo­nee­si pitsaan

23.09.2020 18:30 1
Korona viivästyttää bussitoimituksia Oulun Taksipalvelut Oy:lle – Scanialta uudet autot lokakuun loppuun mennessä
Tilaajille

Korona vii­väs­tyt­tää bus­si­toi­mi­tuk­sia Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:lle – Sca­nial­ta uudet autot lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

23.09.2020 21:09 0
Akavan Fjäder: Nopeutetuista lomautuksista ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrittäjät täysin eri linjoilla

Akavan Fjäder: No­peu­te­tuis­ta lo­mau­tuk­sis­ta ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrit­tä­jät täysin eri lin­joil­la

06:00 0
Uusimmat
Päivän leffapoiminnat: O’Neal kaahaa kolmosvaihteella toimintaelokuvan klassikossa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: O’Neal kaahaa kol­mos­vaih­teel­la toi­min­ta­elo­ku­van klas­si­kos­sa

07:00 0
Tilaajille
INXS:in laulajasta kertova musiikkidokumentti on poikkeuksellisen hyvä, se pääsee lähelle kohdettaan

INXS:in lau­la­jas­ta kertova mu­siik­ki­do­ku­ment­ti on poik­keuk­sel­li­sen hyvä, se pääsee lähelle koh­det­taan

07:00 0
Tilaajille
Älä vielä luovuta, jos inhoat tuorepuuroa – kokeile ensin näitä lisukkeita, jotka tuovat rapeutta ja raikkautta

Älä vielä luo­vu­ta, jos inhoat tuo­re­puu­roa – kokeile ensin näitä li­suk­kei­ta, jotka tuovat ra­peut­ta ja raik­kaut­ta

07:00 0
Tilaajille
Äkkipakoa maalle ei näy koronan takia Oulun ympäristössä – asuntojen keskimääräiset neliöhinnat todella halpoja etäällä Oulusta

Äk­ki­pa­koa maalle ei näy koronan takia Oulun ym­pä­ris­tös­sä – asun­to­jen kes­ki­mää­räi­set ne­liö­hin­nat todella halpoja etäällä Oulusta

07:00 0
Tilaajille
Yhdeksäsluokkalainen: "Koulukiusaaminen on todella väärin" – Pohjois-Pohjanmaan alakoululaisista lähes kolmannes tullut kiusatuksi vuoden sisällä, vaikka sitä ehkäistään monin tavoin

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen: "Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on todella väärin" – Poh­jois-Poh­jan­maan ala­kou­lu­lai­sis­ta lähes kol­man­nes tullut kiu­sa­tuk­si vuoden si­säl­lä, vaikka sitä eh­käis­tään monin tavoin

06:00 0
Tilaajille
Hotellit kutsuivat tänäkin kesänä – Oulun hotelleissa kirjattiin heinäkuun aikana yli 82 000 yöpymistä, norjalaisten yöpymiset kasvoivat hurjasti

Ho­tel­lit kut­sui­vat tänäkin kesänä – Oulun ho­tel­leis­sa kir­jat­tiin hei­nä­kuun aikana yli 82 000 yö­py­mis­tä, nor­ja­lais­ten yö­py­mi­set kas­voi­vat hur­jas­ti

06:00 0
Tilaajille
Viisi naista testasi kollageenijauhetta: ”Kokeilemisen arvoista”
Mainos Oslo Skin Lab

Viisi naista testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta: ”Ko­kei­le­mi­sen ar­vois­ta”

21.09.2020 06:00
Vanhakin rakennus voi muuttua älytaloksi – Oululaisyritys odottaa peräti 40 prosentin kasvua tänä vuonna
Tilaajille

Van­ha­kin ra­ken­nus voi muuttua äly­ta­lok­si – Ou­lu­lais­yri­tys odottaa peräti 40 pro­sen­tin kasvua tänä vuonna

23.09.2020 18:00 3
EU:n miljardielvytyspottia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydinkohteet ja hakea oikeasti jotain uutta
Tilaajille
Pääkirjoitus

EU:n miljardielvytyspottia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydinkohteet ja hakea oikeasti jotain uutta

23.09.2020 20:00 4
Pelastakaa matkailutyöntekijä Anneli - ja ne tuhannet muut, joiden leivästä koronapandemia on haukkaamassa ison palan
Tilaajille
Kolumni
Pekka Vuollo

Pelastakaa matkailutyöntekijä Anneli - ja ne tuhannet muut, joiden leivästä koronapandemia on haukkaamassa ison palan

23.09.2020 20:00 2
Olympiakävijä Benedek Oláh oli hätää kärsimässä Juhana Tuuttilan kanssa – 19-vuotias oululainen pääsee nyt näyttämään taitonsa SM-sarjassa
Tilaajille

Olym­pia­kä­vi­jä Benedek Oláh oli hätää kär­si­mäs­sä Juhana Tuut­ti­lan kanssa – 19-vuo­tias ou­lu­lai­nen pääsee nyt näyt­tä­mään tai­ton­sa SM-sar­jas­sa

23.09.2020 19:00 0
Tilaajille

"Ainoa rikokseni on rakkaus pohjaton" – Oulu-opiston Uusi Teatteri tuo näyttämölle lapsensurmaaja Anna Liisan järkyttävän kohtalon

23.09.2020 19:00 0
Nuorten villitys juoda käsidesiä huolestuttaa vanhempia Raahessa - "Saimme asiaan shokkiherätyksen, kun poika tuli humalassa kotiin"
Tilaajille

Nuorten vil­li­tys juoda kä­si­de­siä huo­les­tut­taa van­hem­pia Raa­hes­sa - "Saimme asiaan shok­ki­he­rä­tyk­sen, kun poika tuli hu­ma­las­sa kotiin"

23.09.2020 09:20 1
Presidentti Niinistö huomautti YK-puheessaan, että koronapandemia on antanut jo ainakin kolme tärkeää opetusta – yksi niistä on muita rohkaisevampi

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö huo­maut­ti YK-pu­hees­saan, että ko­ro­na­pan­de­mia on antanut jo ainakin kolme tärkeää ope­tus­ta – yksi niistä on muita roh­kai­se­vam­pi

23.09.2020 19:24 0
Toimitus suosittelee
Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan viimeisessä harjoitusottelussaan – katso Raksilan kenraaliharjoitus tallenteelta

Kaleva Live: Kärpät kohtasi KalPan vii­mei­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan – katso Rak­si­lan ken­raa­li­har­joi­tus tal­len­teel­ta

22.09.2020 18:00 8
Tilaajille
Jo nuorena Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Janne Kuokkanen avasi heti pistetilinsä paluuottelussaan Kärpissä – "Olen kasvanut ihmisenä paljon näiden vuosien aikana"

Jo nuorena Poh­jois-Ame­rik­kaan läh­te­nyt Janne Kuok­ka­nen avasi heti pis­te­ti­lin­sä pa­luu­ot­te­lus­saan Kär­pis­sä – "Olen kas­va­nut ih­mi­se­nä paljon näiden vuosien aikana"

22.09.2020 22:07 0
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksessa oli esillä iso nippu uusia säästöjä ja tulonkeruutapoja – lue, mistä kaikesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa oli esillä iso nippu uusia sääs­tö­jä ja tu­lon­ke­ruu­ta­po­ja – lue, mistä kai­kes­ta pää­tet­tiin

21.09.2020 20:48 69
Tilaajille
Lippo-pomo Mika Lähteenmäki näkee valoa tunnelin päässä, vaikka kausi päättyi urheilullisesti pettymykseen: "Olemme menneet organisaationa valovuoden eteenpäin, perusasiat ovat nyt kunnossa"

Lip­po-po­mo Mika Läh­teen­mä­ki näkee valoa tun­ne­lin päässä, vaikka kausi päättyi ur­hei­lul­li­ses­ti pet­ty­myk­seen: "Olemme menneet or­ga­ni­saa­tio­na va­lo­vuo­den eteen­päin, pe­rus­asiat ovat nyt kun­nos­sa"

21.09.2020 19:00 5
Tilaajille
18-vuotias Iiro Rantaniemi hamuaa OLS:n ykkösmaalivahdin paikkaa – "Haluaisin olla joukkueelle puolustuspään viimeinen lukko"

18-vuo­tias Iiro Ran­ta­nie­mi hamuaa OLS:n yk­kös­maa­li­vah­din paikkaa – "Ha­luai­sin olla jouk­kueel­le puo­lus­tus­pään vii­mei­nen lukko"

18.09.2020 18:40 0
Tilaajille
Lettipää perusti Ouluun yksityisen balettikoulun – "Kun ilmestyin reppu selässä ja letit päässä veroviraston yrityspuolelle, minua koetettiin hätistellä sieltä pois", Päivi Koskela kertoo

Let­ti­pää perusti Ouluun yk­si­tyi­sen ba­let­ti­kou­lun – "Kun il­mes­tyin reppu selässä ja letit päässä ve­ro­vi­ras­ton yri­tys­puo­lel­le, minua koe­tet­tiin hä­tis­tel­lä sieltä pois", Päivi Koskela kertoo

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tuula Hursti

On kysymys Oulun päättäjien arvoista – kysynkin kuten pääministerimme taannoin eduskunnassa: Eikö teitä hävetä?

06:30 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pekka Riuttanen, Jarmo Okkonen

Keskustakampuksen suunnittelusta päätettiin Oulun yliopistossa demokraattisesti – tavoitteena saavutettavuus ja kustannusten hallinta

06:15 4
Älä vielä luovuta, jos inhoat tuorepuuroa – kokeile ensin näitä lisukkeita, jotka tuovat rapeutta ja raikkautta
Tilaajille

Älä vielä luo­vu­ta, jos inhoat tuo­re­puu­roa – kokeile ensin näitä li­suk­kei­ta, jotka tuovat ra­peut­ta ja raik­kaut­ta

07:00 0
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa ja kaksi kuolemantapausta – Pohjois-Suomessa Nivalaan kirjattiin yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaksi kuo­le­man­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa Ni­va­laan kir­jat­tiin yksi uusi tar­tun­ta

23.09.2020 12:23 15
Oulun kaupungilla on kolme edustussaunaa, jotka ovat vähällä käytöllä – voisivatko kaupunkilaiset päästä niihin saunomaan?
Tilaajille

Oulun kau­pun­gil­la on kolme edus­tus­sau­naa, jotka ovat vähällä käy­töl­lä – voi­si­vat­ko kau­pun­ki­lai­set päästä niihin sau­no­maan?

22.09.2020 18:33 13
Päivän leffapoiminnat: O’Neal kaahaa kolmosvaihteella toimintaelokuvan klassikossa
Tilaajille

Päivän lef­fa­poi­min­nat: O’Neal kaahaa kol­mos­vaih­teel­la toi­min­ta­elo­ku­van klas­si­kos­sa

07:00 0
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
"Piki" kävi Planicassa lähellä ME-merkkiä – Esko Rautionahon mäkiura oli nykymittapuulla komea ilman arvokisamitaliakin
Tilaajille

"Piki" kävi Pla­ni­cas­sa lähellä ME-merk­kiä – Esko Rau­tion­ahon mäkiura oli ny­ky­mit­ta­puul­la komea ilman ar­vo­ki­sa­mi­ta­lia­kin

23.09.2020 09:17 0
Syyte: Isä pahoinpiteli vuosia useita lapsiaan – Löi kepillä, risulla ja vyöllä pakaroille, työnsi pikkulapsen pään vessanpönttöön ja veti
Tilaajille

Syyte: Isä pa­hoin­pi­te­li vuosia useita lap­siaan – Löi ke­pil­lä, risulla ja vyöllä pa­ka­roil­le, työnsi pik­ku­lap­sen pään ves­san­pönt­töön ja veti

23.09.2020 16:08 1
Yhdysvalloissa Breonna Taylorin ampunut poliisi syytteeseen – Louisvillen kaupunki julisti hätätilan mellakoiden pelossa

Yh­dys­val­lois­sa Breonna Tay­lo­rin ampunut poliisi syyt­tee­seen – Louis­vil­len kau­pun­ki julisti hä­tä­ti­lan mel­la­koi­den pelossa

23.09.2020 22:20 0
Rovaniemeläisistä narkomaaneista kertoneen  Reindeerspottingin jatko-osa on julkea tarina epätoivosta
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­sis­tä nar­ko­maa­neis­ta ker­to­neen Rein­deers­pot­tin­gin jat­ko-osa on julkea tarina epä­toi­vos­ta

23.09.2020 18:00 0