Myrsky: Puita kaatui ih­mis­ten päälle Oulussa

JUURI NYT: Raju uk­kos­kuu­ro pyyh­käi­si Oulun yli – kes­kus­tas­sa kadut tul­vi­vat ja puut kat­kei­li­vat, katso kuvat

Raju ukkoskuuro pyyhkäisi Oulun yli – keskustassa kadut tulvivat ja puut katkeilivat, katso kuvat
Tilaajille

Raju uk­kos­kuu­ro pyyh­käi­si Oulun yli – kes­kus­tas­sa kadut tul­vi­vat ja puut kat­kei­li­vat, katso kuvat

16:45 37
Myrsky on kaatanut puita henkilöiden päälle Oulussa, kauppakeskus Valkea tyhjennetty ihmisistä – sähköt olivat hetkellisesti poikki yli tuhannelta taloudelta

Myrsky on kaa­ta­nut puita hen­ki­löi­den päälle Ou­lus­sa, kaup­pa­kes­kus Valkea tyh­jen­net­ty ih­mi­sis­tä – sähköt olivat het­kel­li­ses­ti poikki yli tu­han­nel­ta ta­lou­del­ta

19:17
"Kaikissa OYSin yksiköissä tietoliikennekatkos aiheutti epävarmuutta" – Kysyimme, vaaransiko ongelma potilasturvallisuutta?
Tilaajille

"Kai­kis­sa OYSin yk­si­köis­sä tie­to­lii­ken­ne­kat­kos ai­heut­ti epä­var­muut­ta" – Ky­syim­me, vaa­ran­si­ko ongelma po­ti­las­tur­val­li­suut­ta?

17:00
Syyttäjä Oulun ravintoloihin liittyvistä rikoksista: Näin Casio-kassakoneella tehtailtiin kuitteja
Tilaajille

Syyt­tä­jä Oulun ra­vin­to­loi­hin liit­ty­vis­tä ri­kok­sis­ta: Näin Ca­sio-kas­sa­ko­neel­la teh­tail­tiin kuit­te­ja

18:09
Yrittäjäjärjestön tekemän talousnäkymäkyselyn mukaan yrittäjät ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen – ”Minun mielestäni olemme vetäneet hienosti yhtä köyttä yrittäjien tukemiseksi korona-aikana”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön tekemän ta­lous­nä­ky­mä­ky­se­lyn mukaan yrit­tä­jät ovat toi­veik­kai­ta tu­le­vai­suu­den suhteen – ”Minun mie­les­tä­ni olemme ve­tä­neet hie­nos­ti yhtä köyttä yrit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na”

06:00
Luetuimmat
Raju ukkoskuuro pyyhkäisi Oulun yli – keskustassa kadut tulvivat ja puut katkeilivat, katso kuvat

Raju ukkoskuuro pyyhkäisi Oulun yli – keskustassa kadut tulvivat ja puut katkeilivat, katso kuvat

16:45 37
Tilaajille
Myrsky on kaatanut puita henkilöiden päälle Oulussa, kauppakeskus Valkea tyhjennetty ihmisistä – sähköt olivat hetkellisesti poikki yli tuhannelta taloudelta

Myrsky on kaatanut puita henkilöiden päälle Oulussa, kauppakeskus Valkea tyhjennetty ihmisistä – sähköt olivat hetkellisesti poikki yli tuhannelta taloudelta

19:17
Oululaisprofessorit lataavat suorat sanat Suomen terveyskeskuksista: Tilanne saataisiin kuntoon kahdella yksinkertaisella konstilla, jos ne vain otettaisiin käyttöön – Kempeleessä asiassa ollaan jo pitkällä

Oululaisprofessorit lataavat suorat sanat Suomen terveyskeskuksista: Tilanne saataisiin kuntoon kahdella yksinkertaisella konstilla, jos ne vain otettaisiin käyttöön – Kempeleessä asiassa ollaan jo pitkällä

07:00 27
Tilaajille
Veneonnettomuus Siikajoella – ihmiset uivat läheiseen saareen turvaan, koira katosi virran mukana

Veneonnettomuus Siikajoella – ihmiset uivat läheiseen saareen turvaan, koira katosi virran mukana

20.06.2021 08:31 6
Oikeus aloitti ravintolamaailmaan kytkeytyvän rikosvyyhden käsittelyn Oulussa – "On ennenaikaista löpinää, että hän pakenee"

Oikeus aloitti ravintolamaailmaan kytkeytyvän rikosvyyhden käsittelyn Oulussa – "On ennenaikaista löpinää, että hän pakenee"

18:12 5
Tilaajille
Ahti-myrsky on aiheuttanut pelastuslaitokselle töitä Koillismaalla – useita teitä ollut poikki kaatuneiden puiden vuoksi

Ah­ti-myrs­ky on ai­heut­ta­nut pe­las­tus­lai­tok­sel­le töitä Koil­lis­maal­la – useita teitä ollut poikki kaa­tu­nei­den puiden vuoksi

19:03 2
Ylioppilaslehti pyrkii lähemmäs yleisöään somen kautta – Tuuli Heikurasta uusi päätoimittaja
Tilaajille

Yli­op­pi­las­leh­ti pyrkii lä­hem­mäs ylei­söään somen kautta – Tuuli Hei­ku­ras­ta uusi pää­toi­mit­ta­ja

19:00
Huuhkajien kupla on kestänyt kuukauden, illalla edessä Belgia-ottelu – Sparv on mölkkymestari, Toivio hallitsee frisbeegolfin: "Kisakatsomo on ollut joka ilta"
Huuhkajat EM-kisoissa
Tilaajille

Huuh­ka­jien kupla on kes­tä­nyt kuu­kau­den, illalla edessä Bel­gia-ot­te­lu – Sparv on mölk­ky­mes­ta­ri, Toivio hal­lit­see fris­bee­gol­fin: "Ki­sa­kat­so­mo on ollut joka ilta"

14:55
Näin Huuhkajat pelaa – katso tästä jalkapallon EM-kisojen koko otteluohjelma

Näin Huuh­ka­jat pelaa – katso tästä jal­ka­pal­lon EM-ki­so­jen koko ot­te­lu­oh­jel­ma

09.06.2021 18:25 4
Fedja-setä, Terijoen hallitus, Josif Stalin, Juri Gagarin, Moskovan olympialaiset, Neuvostoliiton romahdus ja muurahaiskeot
Kolumni Kai Nevala

Fed­ja-se­tä, Te­ri­joen hal­li­tus, Josif Stalin, Juri Ga­ga­rin, Mos­ko­van olym­pia­lai­set, Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­dus ja muu­ra­hais­keot

08:27
Tilaajille
Belgian pelin kapellimestari Kevin De Bruyne on kuin pelaaja suoraan pleikkarista ja yksi maailman parhaista, maanantaina hän on Huuhkajien kiusana – "Hänen vaikutuksensa on valtava"

Belgian pelin ka­pel­li­mes­ta­ri Kevin De Bruyne on kuin pelaaja suoraan pleik­ka­ris­ta ja yksi maail­man par­hais­ta, maa­nan­tai­na hän on Huuh­ka­jien kiusana – "Hänen vai­ku­tuk­sen­sa on val­ta­va"

20.06.2021 17:48 1
Tilaajille

Onko jouk­kueel­la­si tar­vet­ta hyvälle maa­li­vah­dil­le? Ou­lu­lai­nen 49-vuo­tias ex-huip­pu­ves­ka­ri ja Huuh­ka­jien maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja Antti Niemi arvioi va­ro­vas­ti voi­van­sa pelata Kol­mo­ses­sa: "Sekin vaatisi kro­pal­ta to­tut­te­le­mis­ta"

19.06.2021 19:32 3
Tilaajille
Perukirjan voi jättää myös hautaustoimiston tehtäväksi – ”Hoidamme kaikki hautauspalvelut kiireettömästi ja kohtaamme jokaisen asiakkaamme yksilöllisesti”
Mainos Arvo Kova Oy

Pe­ru­kir­jan voi jättää myös hau­taus­toi­mis­ton teh­tä­väk­si – ”Hoi­dam­me kaikki hau­taus­pal­ve­lut kii­reet­tö­mäs­ti ja koh­taam­me jo­kai­sen asiak­kaam­me yk­si­löl­li­ses­ti”

06:00
Rehun sekaan hajonnut drone tappanut jo kahdeksan lehmää Ylivieskassa – omistaja toivoo lennättäjiltä varovaisuutta
Tilaajille

Rehun sekaan ha­jon­nut drone tap­pa­nut jo kah­dek­san lehmää Yli­vies­kas­sa – omis­ta­ja toivoo len­nät­tä­jil­tä va­ro­vai­suut­ta

14:49 1
Uimahalliin on matala kynnys
Tilaajille
Pääkirjoitus

Uimahalliin on matala kynnys

20.06.2021 20:00 10
Pitkällä matkalla rokotuspiikille
Tilaajille
Kolumni
Mirko Siikaluoma

Pitkällä matkalla rokotuspiikille

06:00
Kaleva Live: Lippo hakee paluuta voittokantaan kotikentällään – katso tallenne ottelusta
Kalevan livet ja podcastit
Tilaajille

Kaleva Live: Lippo hakee paluuta voit­to­kan­taan ko­ti­ken­täl­lään – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

19.06.2021 22:40 5
Kaleva Live on aktiivisesti mukana Oulun palloilukesän tapahtumissa – katso lista tulevista lähetyksistä täältä

Kaleva Live on ak­tii­vi­ses­ti mukana Oulun pal­loi­lu­ke­sän ta­pah­tu­mis­sa – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

10.06.2021 11:04 6
Kauden ensimmäisen tappion kärsinyt Lippo palaa kotikentälleen – Kaleva Live näyttää lauantaisen kotiottelun suorana lähetyksenä

Kauden en­sim­mäi­sen tappion kär­si­nyt Lippo palaa ko­ti­ken­täl­leen – Kaleva Live näyttää lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

19.06.2021 09:00
Perhe, työ ja pesäpallo täyttävät Ville-Pekka Jokisen viikkokalenterin – "Ruuhkavuosien määritelmät pätevät meidän perhe-elämäämme ja arkiseen rytmiin mallikkaasti"

Perhe, työ ja pe­sä­pal­lo täyt­tä­vät Vil­le-Pek­ka Jokisen viik­ko­ka­len­te­rin – "Ruuh­ka­vuo­sien mää­ri­tel­mät pätevät meidän per­he-elä­määm­me ja ar­ki­seen rytmiin mal­lik­kaas­ti"

18.06.2021 14:00
Tilaajille

Lipossa pe­sä­pal­loa pe­laa­van Vil­le-Pek­ka Jokisen viik­ko­ka­len­te­ri huu­tai­si hoo­sian­naa, jos hän kat­soi­si sitä tar­kal­la sil­mäl­lä – kuun­te­le Päin per­het­tä -pod­cas­tin toi­ses­sa jak­sos­sa ur­hei­li­jan ruuh­ka­vuo­sis­ta

18.06.2021 14:00 1
Huono kuulo voi lisätä masennuksen ja yksinäisyyden riskiä – 84-vuotias Jorma sai kuulolaitteen ja voi taas osallistua kokouksiin
Mainos Toivon Kuulo

Huono kuulo voi lisätä ma­sen­nuk­sen ja yk­si­näi­syy­den riskiä – 84-vuo­tias Jorma sai kuu­lo­lait­teen ja voi taas osal­lis­tua ko­kouk­siin

18.06.2021 06:00
Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ei jatka puheenjohtajana – julkaisee tiedotteen päätöksestään kymmenen vuoden kuluttua

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jussi Hal­la-aho ei jatka pu­heen­joh­ta­ja­na – jul­kai­see tie­dot­teen pää­tök­ses­tään kym­me­nen vuoden ku­lut­tua

16:27 58
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Anna-Kaisa Lepistö, Henna Määttä, Mari-Leena Talvitie, Tanja Tiainen

Oikea-aikaista apua lapsille, nuorille ja lapsiperheille

06:30
Venäjä aikoo rakentaa sadan kilometrin päähän Sallasta uuden ydinvoimalan
Tilaajille

Venäjä aikoo ra­ken­taa sadan ki­lo­met­rin päähän Sal­las­ta uuden ydin­voi­ma­lan

16:06 9
Oikeus aloitti ravintolamaailmaan kytkeytyvän rikosvyyhden käsittelyn Oulussa – "On ennenaikaista löpinää, että hän pakenee"
Tilaajille

Oikeus aloitti ra­vin­to­la­maail­maan kyt­key­ty­vän ri­kos­vyyh­den kä­sit­te­lyn Oulussa – "On en­nen­ai­kais­ta lö­pi­nää, että hän pa­ke­nee"

18:12 5
Unibed viettää avajaisiaan uusissa tiloissa Oulun keskustassa – käsityönä tehdyissä sängyissä panostetaan nukkumisergonomian lisäksi kauneuteen
Mainos Unibed

Unibed viettää ava­jai­siaan uusissa ti­lois­sa Oulun kes­kus­tas­sa – kä­si­työ­nä teh­dyis­sä sän­gyis­sä pa­nos­te­taan nuk­ku­mis­er­go­no­mian lisäksi kau­neu­teen

17.06.2021 10:30
Kainuussa uusia koronarokotusaikoja saadaan vasta syksylle – viivästys johtuu rokotteiden heikosta saatavuudesta

Kai­nuus­sa uusia ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja saadaan vasta syk­syl­le – vii­väs­tys johtuu ro­kot­tei­den hei­kos­ta saa­ta­vuu­des­ta

14:14 6
Punavihreä hallitus kaatui historiallisesti Ruotsissa – pääministeri Löfvenin mukaan ratkaisu saattaa löytyä jo ennen juhannusta
Tilaajille

Pu­na­vih­reä hal­li­tus kaatui his­to­rial­li­ses­ti Ruot­sis­sa – pää­mi­nis­te­ri Löf­ve­nin mukaan rat­kai­su saattaa löytyä jo ennen ju­han­nus­ta

16:02 6
Oululaisprofessorit lataavat suorat sanat Suomen terveyskeskuksista: Tilanne saataisiin kuntoon kahdella yksinkertaisella konstilla, jos ne vain otettaisiin käyttöön – Kempeleessä asiassa ollaan jo pitkällä
Tilaajille

Ou­lu­lais­pro­fes­so­rit la­taa­vat suorat sanat Suomen ter­veys­kes­kuk­sis­ta: Tilanne saa­tai­siin kuntoon kah­del­la yk­sin­ker­tai­sel­la kons­til­la, jos ne vain otet­tai­siin käyt­töön – Kem­pe­lees­sä asiassa ollaan jo pit­käl­lä

07:00 27
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 – voitto lisää alueen elinvoimaa ja kulttuuritarjontaa
Mainos Oulun Kaupunki

Oulu on Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 – voitto lisää alueen elin­voi­maa ja kult­tuu­ri­tar­jon­taa

17.06.2021 06:00
Vastaamon tietomurron uhrit voivat hakea vahingonkorvauksia kesäkuun loppuun asti – hakeminen on monimutkainen vyyhti

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrit voivat hakea va­hin­gon­kor­vauk­sia ke­sä­kuun loppuun asti – ha­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen vyyhti

11:31 1
Satavuotias Paula Vahtola on aina ollut positiivinen, vaikka hän on elänyt sota-ajat ja kokenut aviomiehen kuoleman kaksi kertaa
Forum24

Sa­ta­vuo­tias Paula Vahtola on aina ollut po­si­tii­vi­nen, vaikka hän on elänyt so­ta-ajat ja kokenut avio­mie­hen kuo­le­man kaksi kertaa

20.06.2021 06:20 1
48 vuotta hyppyjä tyhjän päälle – ”Mikään ei voita sitä fiilistä, kun tiputtaudut lentokoneesta ilmavirran vietäväksi”

48 vuotta hyppyjä tyhjän päälle – ”Mikään ei voita sitä fii­lis­tä, kun ti­put­tau­dut len­to­ko­nees­ta il­ma­vir­ran vie­tä­väk­si”

19.06.2021 06:45 3
Pirkolan maatilan perunahalliin keskelle Tyrnävän lakeuksia avataan neljän taiteilijan näyttely – Täyttymys 2021  pohtii taiteen tekemisen lähtökohtia

Pir­ko­lan maa­ti­lan pe­ru­na­hal­liin kes­kel­le Tyr­nä­vän la­keuk­sia avataan neljän tai­tei­li­jan näyt­te­ly – Täyt­ty­mys 2021 pohtii taiteen te­ke­mi­sen läh­tö­koh­tia

18.06.2021 06:15 3
Löytöeläinkodin on jatkossa otettava vastaan myös eläinsuojelupäätöksellä huostaanotetut lemmikit – "Hinnan pitää olla erittäin kova, joka siihen ryykeliin lähtee"

Löy­tö­eläin­ko­din on jat­kos­sa otet­ta­va vastaan myös eläin­suo­je­lu­pää­tök­sel­lä huos­taa­no­te­tut lem­mi­kit – "Hinnan pitää olla erit­täin kova, joka siihen ryy­ke­liin lähtee"

17.06.2021 06:17 13
THL: Suomessa 45 uutta koronatartuntaa – Pohjois–Pohjanmaalla ei uusia tartuntoja, Kainuussa yksi

THL: Suo­mes­sa 45 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja, Kai­nuus­sa yksi

11:57 4
Hirviöt heräävät henkiin hologrammeina oululaisyrittäjä Oskari Autin luomassa pelissä: "Tämä on intohimoprojektini ja olen tässä koko sydämelläni mukana"
Tilaajille

Hirviöt he­rää­vät henkiin ho­lo­gram­mei­na ou­lu­lais­yrit­tä­jä Oskari Autin luo­mas­sa pe­lis­sä: "Tämä on in­to­hi­mo­pro­jek­ti­ni ja olen tässä koko sy­dä­mel­lä­ni mukana"

08:48 2
Raju ja nopea myrsky riepotti torinrantaa – katso kuvat
Tilaajille

Raju ja nopea myrsky riepotti torinrantaa – katso kuvat

18:15
Ei kai tanskalaisen jalkapalloilijan kohtalo osu omalle kohdalle? Tapani Ruohon sydän luuli olevansa koko ajan lenkillä – näistä oireista tunnistat rytmihäiriön
Tilaajille

Ei kai tans­ka­lai­sen jal­ka­pal­loi­li­jan kohtalo osu omalle koh­dal­le? Tapani Ruohon sydän luuli ole­van­sa koko ajan len­kil­lä – näistä oi­reis­ta tun­nis­tat ryt­mi­häi­riön

06:30 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.