Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa kovimmat paineet veroprosentin nostoon
Tilaajille

Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Ou­lus­sa, Kem­pe­lees­sä ja Yli­vies­kas­sa ko­vim­mat paineet ve­ro­pro­sen­tin nostoon

06:00 0
"Naapurini eivät tiedä, mitä makuuhuoneessani tapahtuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville kertovat, miksi he ovat päätyneet maksullisten naisten luokse ostamaan seksiä
Tilaajille

"Naa­pu­ri­ni eivät tiedä, mitä ma­kuu­huo­nees­sa­ni ta­pah­tuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville ker­to­vat, miksi he ovat pää­ty­neet mak­sul­lis­ten naisten luokse os­ta­maan seksiä

06:00 0
"Jos minä olen miettinyt Ruotsia vaihtoehtona, sitä ovat miettineet myös matkanjärjestäjät" – muoniolainen matkailuyrittäjä pelkää 72 tunnin koronasäännön karkottavan turistit
Tilaajille

"Jos minä olen miet­ti­nyt Ruotsia vaih­toeh­to­na, sitä ovat miet­ti­neet myös mat­kan­jär­jes­tä­jät" – muo­nio­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pelkää 72 tunnin ko­ro­na­sään­nön kar­kot­ta­van tu­ris­tit

08:00 1
Rauta on nyt kuumaa tulokkaille – Fareed Sadat ja Jusif Ali yrittävät murtautua AC Oulun vakituiseen kokoonpanoon
Tilaajille

Rauta on nyt kuumaa tu­lok­kail­le – Fareed Sadat ja Jusif Ali yrit­tä­vät mur­tau­tua AC Oulun va­ki­tui­seen ko­koon­pa­noon

09:00 0
Muusikko muovasi lapsuudenhaaveesta uuden ammatin
Mainos OSAO

Muu­sik­ko muovasi lap­suu­den­haa­vees­ta uuden ammatin

14.09.2020 07:00
Kun Mervi Salomaa näki Haukiputaalla sijaitsevan talon ensimmäisen kerran, hän kuiskasi miehelleen: "Haluan tämän"
Tilaajille

Kun Mervi Salomaa näki Hau­ki­pu­taal­la si­jait­se­van talon en­sim­mäi­sen kerran, hän kuis­ka­si mie­hel­leen: "Haluan tämän"

07:00 0
Yksi henkilö loukkaantui ulosajossa Pyhäjoella

Yksi henkilö louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Py­hä­joel­la

08:59 0
Uusimmat
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

09:00 0
Tilaajille
Rauta on nyt kuumaa tulokkaille – Fareed Sadat ja Jusif Ali yrittävät murtautua AC Oulun vakituiseen kokoonpanoon

Rauta on nyt kuumaa tu­lok­kail­le – Fareed Sadat ja Jusif Ali yrit­tä­vät mur­tau­tua AC Oulun va­ki­tui­seen ko­koon­pa­noon

09:00 0
Tilaajille
Yksi henkilö loukkaantui ulosajossa Pyhäjoella

Yksi henkilö louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Py­hä­joel­la

08:59 0
Sitkeä liberaali tuomari Ruth Ginsburg kuoli 87-vuotiaana – Trump yrittänee vielä ennen vaaleja nimittää konservatiivin

Sitkeä li­be­raa­li tuomari Ruth Gins­burg kuoli 87-vuo­tiaa­na – Trump yrit­tä­nee vielä ennen vaaleja ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vin

08:37 0
"Jos minä olen miettinyt Ruotsia vaihtoehtona, sitä ovat miettineet myös matkanjärjestäjät" – muoniolainen matkailuyrittäjä pelkää 72 tunnin koronasäännön karkottavan turistit

"Jos minä olen miet­ti­nyt Ruotsia vaih­toeh­to­na, sitä ovat miet­ti­neet myös mat­kan­jär­jes­tä­jät" – muo­nio­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pelkää 72 tunnin ko­ro­na­sään­nön kar­kot­ta­van tu­ris­tit

08:00 1
Tilaajille
Kansallisteatteri kompuroi transsotkussa, mutta kaikki keskustelu ei ole tyhjää somekohinaa
Kolumni Pirjo-Liisa Niinimäki

Kan­sal­lis­teat­te­ri kom­pu­roi trans­sot­kus­sa, mutta kaikki kes­kus­te­lu ei ole tyhjää so­me­ko­hi­naa

08:00 1
Tilaajille
Päänsärky, niskakivut tai huonosti nukutut yöt voivat olla oireita hampaiden narskuttelusta – Syypää narskutteluun saattaa olla stressaava elämäntilanne
Mainos Coronaria

Pään­sär­ky, nis­ka­ki­vut tai huo­nos­ti nukutut yöt voivat olla oireita ham­pai­den nars­kut­te­lus­ta – Syypää nars­kut­te­luun saattaa olla stres­saa­va elä­män­ti­lan­ne

14.09.2020 08:00
Sisäministeri Ohisalo ei puhu Välimeren alueen turvapaikanhakijoiden määrän kasvattamisesta – uudet avunpyynnöt käsitellään hallituksessa erikseen, jos Kreikka sellaisia esittää

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ei puhu Vä­li­me­ren alueen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kas­vat­ta­mi­ses­ta – uudet avun­pyyn­nöt kä­si­tel­lään hal­li­tuk­ses­sa erik­seen, jos Kreikka sel­lai­sia esittää

06:00 0
Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan

18.09.2020 20:00 0
Kansallisteatteri kompuroi transsotkussa, mutta kaikki keskustelu ei ole tyhjää somekohinaa
Tilaajille
Kolumni
Pirjo-Liisa Niinimäki

Kansallisteatteri kompuroi transsotkussa, mutta kaikki keskustelu ei ole tyhjää somekohinaa

08:00 1
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa
Tilaajille

Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

18.09.2020 18:40 1
LOFT-asunnossa on tilaa monille sisustusratkaisuille
Mainos Lehto Asunnot

LOFT-asun­nos­sa on tilaa monille si­sus­tus­rat­kai­suil­le

15.09.2020 06:00
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta
Tilaajille

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

09:00 0
Nuorena kuolleen rocktähden hautapaikka Isle of Wightilla on vaatimaton ja surullinen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Nicholas Dingley?
Tilaajille

Nuorena kuol­leen rock­täh­den hau­ta­paik­ka Isle of Wigh­til­la on vaa­ti­ma­ton ja su­rul­li­nen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Ni­cho­las Ding­ley?

08:00 0
Oululainen folk-yhtye Rommakko jatkaa uudella levyllään omaa persoonallista tyyliään: "Biisin tekemisessä saa olla mukana sama ripaus löytöretkeilyä jatkossakin"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen folk-yh­tye Rom­mak­ko jatkaa uudella le­vyl­lään omaa per­soo­nal­lis­ta tyy­liään: "Biisin te­ke­mi­ses­sä saa olla mukana sama ripaus löy­tö­ret­kei­lyä jat­kos­sa­kin"

18.09.2020 18:00 0
Toimitus suosittelee
Ilmari ja Veera matkasivat talviyönä kotiin, kun itsetuhoinen rattijuoppo ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

Ilmari ja Veera mat­ka­si­vat tal­vi­yö­nä kotiin, kun it­se­tu­hoi­nen rat­ti­juop­po ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun tehtaalla vietetään historiallisia hetkiä, kun paperikone valmistaa viimeisiä paperirullia

"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun teh­taal­la vie­te­tään his­to­rial­li­sia hetkiä, kun pa­pe­ri­ko­ne val­mis­taa vii­mei­siä pa­pe­ri­rul­lia

10.09.2020 10:59 22
Tilaajille
Öljylämmityksestä luopujille tuhansien eurojen tuki valtiolta – näin paljon korvaaviin lämmitysmuotoihin vaihtaminen maksaa

Öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­jil­le tu­han­sien eurojen tuki val­tiol­ta – näin paljon kor­vaa­viin läm­mi­tys­muo­toi­hin vaih­ta­mi­nen maksaa

07.09.2020 06:00 10
Tilaajille
Syyttäjä esitteli ongelmaista Siilo-talohanketta oikeudessa – "Katson, että nämä kaupat ovat olleet alihintaisia ja ne on tehty lähipiirin kanssa"

Syyt­tä­jä esit­te­li on­gel­mais­ta Sii­lo-ta­lo­han­ket­ta oi­keu­des­sa – "Kat­son, että nämä kaupat ovat olleet ali­hin­tai­sia ja ne on tehty lä­hi­pii­rin kanssa"

31.08.2020 14:45 6
Tilaajille
Kärpät virittelee jättimäistä yllätystä – Lasse Kukkonen palaamassa liigakaukaloon

Kärpät virittelee jättimäistä yllätystä – Lasse Kukkonen palaamassa liigakaukaloon

15.09.2020 21:20 10
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Juha Rinta-Jouppi

Olisiko aika myöntää, että sähköistä internetpohjaista vaalijärjestelmää olisi pitänyt lähteä kehittämään jo vuosia sitten?

07:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Helena Autio

Oulun yliopiston kampuksen siirto – miksi juuri Raksilaan?

06:30 0
Superkallis ja superhieno Honda e osoittaa, miksi sähköautoilla on vielä matkaa kaupunkiliikenteen suosikeiksi
Tilaajille

Su­per­kal­lis ja su­per­hie­no Honda e osoit­taa, miksi säh­kö­au­toil­la on vielä matkaa kau­pun­ki­lii­ken­teen suo­si­keik­si

07:00 0
Tietäjä ja tiedemies Francis Joy opastaa oululaisia puiden salatun voiman pariin sunnuntaina – "Ihminen masentuu, kun yhteys luontoon katoaa"
Tilaajille

Tietäjä ja tie­de­mies Francis Joy opastaa ou­lu­lai­sia puiden salatun voiman pariin sun­nun­tai­na – "Ih­mi­nen ma­sen­tuu, kun yhteys luon­toon katoaa"

18.09.2020 17:01 0
18-vuotias Iiro Rantaniemi hamuaa OLS:n ykkösmaalivahdin paikkaa – "Haluaisin olla joukkueelle puolustuspään viimeinen lukko"
Tilaajille

18-vuotias Iiro Rantaniemi hamuaa OLS:n ykkösmaalivahdin paikkaa – "Haluaisin olla joukkueelle puolustuspään viimeinen lukko"

18.09.2020 18:40 0
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä – katso kuusi reittivaihtoehtoa
Tilaajille

Lyhin ajo­reit­ti Ro­va­nie­men ja Oulun välillä tar­koit­taa tiukkaa mut­kit­te­lua ja kuop­pien väis­te­lyä si­vu­teil­lä – katso kuusi reit­ti­vaih­to­eh­toa

18.09.2020 18:00 6
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Historia
Tilaajille
Kolumni
Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 2
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uudenaikaisen valtion sahalaitoksen, nyt puuta viedään huomattavia määriä sahaamattomana Ruotsiin

Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uu­den­ai­kai­sen valtion sa­ha­lai­tok­sen, nyt puuta viedään huo­mat­ta­via määriä sa­haa­mat­to­ma­na Ruot­siin

14.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Sitkeä liberaali tuomari Ruth Ginsburg kuoli 87-vuotiaana – Trump yrittänee vielä ennen vaaleja nimittää konservatiivin

Sitkeä li­be­raa­li tuomari Ruth Gins­burg kuoli 87-vuo­tiaa­na – Trump yrit­tä­nee vielä ennen vaaleja ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vin

08:37 0
Valheenpaljastusohjelma Kuutamolla palaa vuosien jälkeen – "Hämmennys palkitaan hyvillä nauruilla"

Val­heen­pal­jas­tus­oh­jel­ma Kuu­ta­mol­la palaa vuosien jälkeen – "Häm­men­nys pal­ki­taan hyvillä nau­ruil­la"

07:00 0
Oulun normaalikoulun luokka karanteeniin korona-altistuksen vuoksi – yhdellä oppilaalla tartunta

Oulun nor­maa­li­kou­lun luokka ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – yhdellä op­pi­laal­la tar­tun­ta

18.09.2020 19:10
Trumpin hallinto estää huippusuositun sovelluksen TikTokin lataamisen sunnuntaista eteenpäin Yhdysvalloissa

Trumpin hal­lin­to estää huip­pu­suo­si­tun so­vel­luk­sen Tik­To­kin la­taa­mi­sen sun­nun­tais­ta eteen­päin Yh­dys­val­lois­sa

18.09.2020 20:37 2