Kiikelin merikylpylälle lisäraha, järjestelyllä halutaan turvata hankkeen eteneminen
Tilaajille

Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­läl­le li­sä­ra­ha, jär­jes­te­lyl­lä ha­lu­taan turvata hank­keen ete­ne­mi­nen

21:34 5
Maikkulan baana toteutetaan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mahdollistaa, että se tulee loppuun asti tehtyä", Mikko Salmi kommentoi investointimäärärahan muutosta

Maik­ku­lan baana to­teu­te­taan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mah­dol­lis­taa, että se tulee loppuun asti teh­tyä", Mikko Salmi kom­men­toi in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­han muu­tos­ta

20:12 10
Ouluhallin rokotuksissa yhtenä hetkenä ruuhkaa, toisena väljyyttä: "Prosessi on tosi herkkä", terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kommentoi rokotusjonojen soljuvuutta
Tilaajille

Ou­lu­hal­lin ro­ko­tuk­sis­sa yhtenä hetkenä ruuh­kaa, toisena väl­jyyt­tä: "P­ro­ses­si on tosi herk­kä", ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kom­men­toi ro­ko­tus­jo­no­jen sol­ju­vuut­ta

19:23 15
Oulussa maanantaina ilmi kaksi tuoretta koronatartuntaa, viime viikolla kolme altistumismahdollisuutta ravintolassa ja kuntosalilla

Oulussa maa­nan­tai­na ilmi kaksi tuo­ret­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, viime vii­kol­la kolme al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suut­ta ra­vin­to­las­sa ja kun­to­sa­lil­la

18:18 24
Pohjoisesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi - ”Tekemiseen on osallistunut huikea määrä oululaisia”
Mainos Oulun Kaupunki

Poh­joi­ses­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si - ”Te­ke­mi­seen on osal­lis­tu­nut huikea määrä ou­lu­lai­sia”

06:00
Oulun käräjäoikeus passitti parikymppisen miehen vuosien vankeuteen useista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista
Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti pa­ri­kymp­pi­sen miehen vuosien van­keu­teen useista lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

20:28 1
Oulun ydinkeskustaan nousevan 13-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alkaa kesäkuussa – Oulun Albert tulee entisen diakoniaopiston paikalle

Oulun ydin­kes­kus­taan nou­se­van 13-ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­sä­kuus­sa – Oulun Albert tulee entisen dia­ko­nia­opis­ton pai­kal­le

15:18 14
Uusimmat

Kuor­mu­rin moot­to­ri­ti­las­sa alkoi palaa kesken ajon Kär­sä­mäel­lä, kul­jet­ta­ja hil­lit­si liek­ke­jä pa­lo­kun­nan saa­pu­mi­seen asti

21:45
Kiikelin merikylpylälle lisäraha, järjestelyllä halutaan turvata hankkeen eteneminen

Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­läl­le li­sä­ra­ha, jär­jes­te­lyl­lä ha­lu­taan turvata hank­keen ete­ne­mi­nen

21:34 5
Tilaajille
Oulu muuttaa markkinoinnin rahoitusmallia koronan vuoksi

Oulu muuttaa mark­ki­noin­nin ra­hoi­tus­mal­lia koronan vuoksi

20:55
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus passitti parikymppisen miehen vuosien vankeuteen useista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti pa­ri­kymp­pi­sen miehen vuosien van­keu­teen useista lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

20:28 1
Tilaajille
Maikkulan baana toteutetaan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mahdollistaa, että se tulee loppuun asti tehtyä", Mikko Salmi kommentoi investointimäärärahan muutosta

Maik­ku­lan baana to­teu­te­taan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mah­dol­lis­taa, että se tulee loppuun asti teh­tyä", Mikko Salmi kom­men­toi in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­han muu­tos­ta

20:12 10
EU antaa Suomelle paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuulevan nykyistä paljon useamman suomalaispoliitikon suusta
Pääkirjoitus

EU antaa Suo­mel­le paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuu­le­van ny­kyis­tä paljon useam­man suo­ma­lais­po­lii­ti­kon suusta

20:00
Tilaajille
Kesätekemistä ja päiväretkiä Rokualla – vain tunnin ajomatkan päässä Oulusta: katso kesän lomavinkit Rokualla!
Mainos Rokua Health & Spa Hotel

Ke­sä­te­ke­mis­tä ja päi­vä­ret­kiä Ro­kual­la – vain tunnin ajo­mat­kan päässä Ou­lus­ta: katso kesän lo­ma­vin­kit Ro­kual­la!

12.05.2021 07:00
Alzheimerin taudin tutkimus harppasi eteenpäin – Oulun yliopiston tutkijat onnistuivat kuvaamaan potilaiden poikkeukselliset pulssiaallot
Tilaajille

Al­zhei­me­rin taudin tut­ki­mus harp­pa­si eteen­päin – Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat on­nis­tui­vat ku­vaa­maan po­ti­lai­den poik­keuk­sel­li­set puls­si­aal­lot

15:51 3
EU antaa Suomelle paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuulevan nykyistä paljon useamman suomalaispoliitikon suusta
Tilaajille
Pääkirjoitus

EU antaa Suomelle paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuulevan nykyistä paljon useamman suomalaispoliitikon suusta

20:00
Raamattua voi tulkita, homoutta ei – selvästi Pridea tarvitaan vielä
Tilaajille
Kolumni
Elina Niskasaari

Raamattua voi tulkita, homoutta ei – selvästi Pridea tarvitaan vielä

06:00 42
Puheenaihe: Ratkaiseeko yliopiston sijainti sen vetovoiman?
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Rat­kai­see­ko yli­opis­ton si­jain­ti sen ve­to­voi­man?

16.05.2021 08:00 148
Pikkupojan orvokkilava on laajentunut kymmeneksi kesäkukkamyymäläksi
Mainos Suomen Kesäkukkala

Pik­ku­po­jan or­vok­ki­la­va on laa­jen­tu­nut kym­me­nek­si ke­sä­kuk­ka­myy­mä­läk­si

14.05.2021 09:30
Tutkijat: Vihreiden kannatus kärsii, kun puolue kilpailee samoista teemoista sdp:n ja vasemmistoliiton kanssa –  korona-aikana korostanut pääministerin asemaa
Tilaajille

Tut­ki­jat: Vih­rei­den kan­na­tus kärsii, kun puolue kil­pai­lee sa­mois­ta tee­mois­ta sdp:n ja va­sem­mis­to­lii­ton kanssa –  ko­ro­na-ai­ka­na ko­ros­ta­nut pää­mi­nis­te­rin asemaa

18:30 5
Kaleva Live: Muumioiden tutkimus kertoo entisajan elämästä – seuraa Tiedon valossa -sarjan maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Muu­mioi­den tut­ki­mus kertoo en­tis­ajan elä­mäs­tä – seuraa Tiedon valossa -sarjan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

16:30
Arktisen neuvoston puheenjohtajana aloittava Venäjä varoittelee Pohjoisen jäämeren naapureitaan

Ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­va Venäjä va­roit­te­lee Poh­joi­sen jää­me­ren naa­pu­rei­taan

18:37 11
Toimitus suosittelee
Tällainen on syrjäinen erämaakämppä, jonka sesonkiviikot varataan muutamassa minuutissa – Lähde mukaan matkalle kämpälle, jossa Kekkonen hiihti ja Kekkonen kalasti

Täl­lai­nen on syr­jäi­nen erä­maa­kämp­pä, jonka se­son­ki­vii­kot va­ra­taan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa – Lähde mukaan mat­kal­le käm­päl­le, jossa Kek­ko­nen hiihti ja Kek­ko­nen kalasti

15.05.2021 06:00 7
Tilaajille
17-vuotias Julia Hirvi raapusti kyltin Juhamatti Aaltoselle Oulun torijuhlissa kymmenen vuotta sitten, pyysi tähteä soittamaan – "Muutama muu yritti soittaa ja esittää Aaltosta"

17-vuo­tias Julia Hirvi raa­pus­ti kyltin Ju­ha­mat­ti Aal­to­sel­le Oulun to­ri­juh­lis­sa kym­me­nen vuotta sitten, pyysi tähteä soit­ta­maan – "Muu­ta­ma muu yritti soittaa ja esittää Aal­tos­ta"

12.05.2021 10:59 2
Tilaajille
Jääkiekon MM-kisat 2021: Otteluohjelma – näin Suomi pelaa

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2021: Ot­te­lu­oh­jel­ma – näin Suomi pelaa

30.04.2021 10:59 14
Oulun polkupyöräpoliisin ensimmäisestä partioinnista hyvät kokemukset: kilometrejä tuli mittariin 140 ja haaviin tarttui muun muassa metsässä pössytellyt pariskunta

Oulun pol­ku­pyö­rä­po­lii­sin en­sim­mäi­ses­tä par­tioin­nis­ta hyvät ko­ke­muk­set: ki­lo­met­re­jä tuli mit­ta­riin 140 ja haaviin tarttui muun muassa met­säs­sä pös­sy­tel­lyt pa­ris­kun­ta

11.05.2021 10:26 28
Tilaajille
Pienet lapset ovat käyneet koronatestissä jopa kymmenen kertaa, päiväkodit joutuvat tulkitsemaan virallisia ohjeita tapauskohtaisesti – "Palkinnoksi on ostettu aina uusi lelu"

Pienet lapset ovat käyneet ko­ro­na­tes­tis­sä jopa kym­me­nen kertaa, päi­vä­ko­dit jou­tu­vat tul­kit­se­maan vi­ral­li­sia ohjeita ta­paus­koh­tai­ses­ti – "Pal­kin­nok­si on ostettu aina uusi lelu"

07.05.2021 20:00 14
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jussi Ylitalo

Ohitustie on nostettava aidoksi vaihtoehdoksi Temmeksen kohdalla

17:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Anu Määttä, Riitta Laurinolli

Psykologeilla on paljon annettavaa perusterveydenhuoltotasoiselle mielenterveystyölle

10:00
70 vuotta täyttävä Veltto Virtanen: "Sanna Marin pelasti minut henkiin politiikasta" – Sauhuava moottoriturpa antaa puheenvuoron luonnolle
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Veltto Vir­ta­nen: "Sanna Marin pelasti minut henkiin po­li­tii­kas­ta" – Sau­hua­va moot­to­ri­tur­pa antaa pu­heen­vuo­ron luon­nol­le

19:00
Tieltä suistunut henkilöauton kuski joutui pahaan pinteeseen Kuusamossa – Auto päätyi jumiin kanavaan ja täyttyi vedellä

Tieltä suis­tu­nut hen­ki­lö­au­ton kuski joutui pahaan pin­tee­seen Kuu­sa­mos­sa – Auto päätyi jumiin ka­na­vaan ja täyttyi vedellä

17:03

Kuormurin moottoritilassa alkoi palaa kesken ajon Kärsämäellä, kuljettaja hillitsi liekkejä palokunnan saapumiseen asti

21:45
Hailuodon lauttaliikenteen takkuaminen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään kotoisin"
Tilaajille

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen tak­kua­mi­nen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään ko­toi­sin"

11:20 21
Kamera ajoi skeittilaudan edelle – Oululaislähtöinen rullalautailija Kasperi Kropsu hautasi olympiahaaveet ja keskittyy nyt katuvalokuvaamiseen
Forum24

Kamera ajoi skeit­ti­lau­dan edelle – Ou­lu­lais­läh­töi­nen rul­la­lau­tai­li­ja Kasperi Kropsu hautasi olym­pia­haa­veet ja kes­kit­tyy nyt ka­tu­va­lo­ku­vaa­mi­seen

06:40
Oulussa hypättiin 70-luvulla laskuvarjoilla liekkien perään – "Moni iso metsäpalo saatiin estettyä"

Oulussa hy­pät­tiin 70-lu­vul­la las­ku­var­joil­la liek­kien perään – "Moni iso met­sä­pa­lo saatiin es­tet­tyä"

16.05.2021 06:35 1
Valkea matkalla festarilavoille – oululaisbändin tuore sinkku heijastelee somemaailmaa

Valkea mat­kal­la fes­ta­ri­la­voil­le – ou­lu­lais­bän­din tuore sinkku hei­jas­te­lee so­me­maail­maa

15.05.2021 07:31
Hiukkavaaraan tulossa kesäksi pickleball-kenttiä – "Aina sanotaan, että älä tee sitä, mitä joku jo tekee"

Hiuk­ka­vaa­raan tulossa kesäksi pick­le­ball-kent­tiä – "Aina sa­no­taan, että älä tee sitä, mitä joku jo tekee"

14.05.2021 06:33 4
Lauri Markkasen pelit Chicago Bullsissa ovat ohi – ainakin hänen kannattaa toivoa sitä
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Lauri Mark­ka­sen pelit Chicago Bull­sis­sa ovat ohi – ainakin hänen kan­nat­taa toivoa sitä

17:39
Jarrutuskeskustelun aikana hyllytetty perussuomalainen varapuhemies Eerola: "En koe, että olisi painostettu tekemään näin tai noin"
Tilaajille

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

15:44 2
Oulu muuttaa markkinoinnin rahoitusmallia koronan vuoksi
Tilaajille

Oulu muuttaa markkinoinnin rahoitusmallia koronan vuoksi

20:55
Kemiläinen ex-kansanedustaja Mikko Ekorre tuomittiin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen törkeistä talousrikoksista
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Ekorre tuo­mit­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta

14:04 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.