THL: Suomessa 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta, Rovaniemellä yökerhon ja hotellin asiakkailla altistumisia

THL: Suo­mes­sa 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä yö­ker­hon ja ho­tel­lin asiak­kail­la al­tis­tu­mi­sia

12:20 0
S-ryhmän koronavaikutteiselta vuosipuolikkaalta hyviä ja huonoja lukuja – marketkauppa ennätysvauhdissa, hotellit tappiolla

S-ryh­män ko­ro­na­vai­kut­tei­sel­ta vuo­si­puo­lik­kaal­ta hyviä ja huonoja lukuja – mar­ket­kaup­pa en­nä­tys­vauh­dis­sa, ho­tel­lit tap­piol­la

11:42 2
Pohjois-Norjassa lomaillut oululainen ihastui vuoriin ja kirkkaisiin vesiin, Tromssasta Ouluun matkannut norjalaisporukka pyöräteihin – "Pyöräreitit ovat täällä mahtavat, oikeastaan kaikkialle pääsee pyörällä"
Tilaajille

Poh­jois-Nor­jas­sa lo­mail­lut ou­lu­lai­nen ihastui vuoriin ja kirk­kai­siin vesiin, Troms­sas­ta Ouluun mat­kan­nut nor­ja­lais­po­ruk­ka pyö­rä­tei­hin – "Pyö­rä­rei­tit ovat täällä mah­ta­vat, oi­keas­taan kaik­kial­le pääsee pyö­räl­lä"

07:00 1
Miksi suosittuja retkeilyreittejä sorastetaan? "Kiertopolut saattavat syntyä esimerkiksi harvinaisten tai uhanalaisten lajien kasvupaikoille"
Tilaajille

Miksi suo­sit­tu­ja ret­kei­ly­reit­te­jä so­ras­te­taan? "Kier­to­po­lut saat­ta­vat syntyä esi­mer­kik­si har­vi­nais­ten tai uhan­alais­ten lajien kas­vu­pai­koil­le"

06:00 4
Rentle vuokraamo-ohjelmisto on helppo ja ketterä ratkaisu vuokraamoyrittäjälle – ”Ihan hirveästi tyytyväisempi ei voisi olla”
Mainos Rentle

Rentle vuok­raa­mo-oh­jel­mis­to on helppo ja ketterä rat­kai­su vuok­raa­mo­yrit­tä­jäl­le – ”Ihan hir­veäs­ti tyy­ty­väi­sem­pi ei voisi olla”

06.08.2020 06:00
Tunteet kävivät kuumina Lipon ja Simon Kirin paikallisottelussa, jota värittivät 23 juoksua ja punainen kortti – "Tämä oli mahtava pesäpallopeli"
Tilaajille

Tunteet kävivät kuumina Lipon ja Simon Kirin pai­kal­li­sot­te­lus­sa, jota vä­rit­ti­vät 23 juoksua ja pu­nai­nen kortti – "Tämä oli mahtava pe­sä­pal­lo­pe­li"

06.08.2020 22:08 1
Trukin piikki puhkaisi muurahaishapposäiliön Kajaanilaisen kuljetusliikkeen pihalla

Trukin piikki puh­kai­si muu­ra­hais­hap­po­säi­liön Ka­jaa­ni­lai­sen kul­je­tus­liik­keen pihalla

12:35 0
Puutavaraa kuljettanut auto ajoi ojaan Pudasjärvellä – kuski loukkaantui lievästi

Puu­ta­va­raa kul­jet­ta­nut auto ajoi ojaan Pu­das­jär­vel­lä – kuski louk­kaan­tui lie­väs­ti

08:32 2
Uusimmat
Trukin piikki puhkaisi muurahaishapposäiliön Kajaanilaisen kuljetusliikkeen pihalla

Trukin piikki puh­kai­si muu­ra­hais­hap­po­säi­liön Ka­jaa­ni­lai­sen kul­je­tus­liik­keen pihalla

12:35 0
THL: Suomessa 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta, Rovaniemellä yökerhon ja hotellin asiakkailla altistumisia

THL: Suo­mes­sa 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä yö­ker­hon ja ho­tel­lin asiak­kail­la al­tis­tu­mi­sia

12:20 0

Kaleva oi­kai­see

12:10 0
"Ei se taaskaan sanonut mitään uutta"
Kolumni Jenni Karimäki

"Ei se taas­kaan sanonut mitään uutta"

12:00 0
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

11:51 0
S-ryhmän koronavaikutteiselta vuosipuolikkaalta hyviä ja huonoja lukuja – marketkauppa ennätysvauhdissa, hotellit tappiolla

S-ryh­män ko­ro­na­vai­kut­tei­sel­ta vuo­si­puo­lik­kaal­ta hyviä ja huonoja lukuja – mar­ket­kaup­pa en­nä­tys­vauh­dis­sa, ho­tel­lit tap­piol­la

11:42 2
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Lakkapää sai saneerausvelat maksettua – Korona-aikana liikevaihtoa tuli maskikaupasta
Tilaajille

Lak­ka­pää sai sa­nee­raus­ve­lat mak­set­tua – Ko­ro­na-ai­ka­na lii­ke­vaih­toa tuli mas­ki­kau­pas­ta

08:20 0
Puolueilta kysytään herkkyyttä – puoluejärjestelmä voi hyvin, vaikka taustalla myllertää uusia ilmiöitä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Puolueilta kysytään herkkyyttä – puoluejärjestelmä voi hyvin, vaikka taustalla myllertää uusia ilmiöitä

06.08.2020 20:00 0
"Ei se taaskaan sanonut mitään uutta"
Tilaajille
Kolumni
Jenni Karimäki

"Ei se taaskaan sanonut mitään uutta"

12:00 0
Ellalle, 11,  ADHD on enää ominaisuus ja lennokkaat ideat kanavoituvat vaikka leipomiseen – neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat yli 100 000 perheen elämään
Tilaajille

El­lal­le, 11, ADHD on enää omi­nai­suus ja len­nok­kaat ideat ka­na­voi­tu­vat vaikka lei­po­mi­seen – neu­ro­psy­kiat­ri­set häiriöt vai­kut­ta­vat yli 100 000 perheen elämään

05.08.2020 06:00 1
Kaasuautot ovat tulleet jäädäkseen
Mainos Pörhön Autoliike

Kaa­su­au­tot ovat tulleet jää­däk­seen

04.08.2020 08:30
Osa pelloista on liian märkiä, eikä lisää vettä enää tarvittaisi – satonäkymät ovat Oulun seudulla keskinkertaiset
Tilaajille

Osa pel­lois­ta on liian märkiä, eikä lisää vettä enää tar­vit­tai­si – sa­to­nä­ky­mät ovat Oulun seu­dul­la kes­kin­ker­tai­set

06:00 0
Näin poikkeusolosuhteet otetaan huomioon Varjo-festivaaleilla, välinpitämättömyydestä voi saada lähtöpassit – "Me voimme vain tehdä parhaamme asiakkaiden turvallisuuden eteen"
Tilaajille

Näin poik­keus­olo­suh­teet otetaan huo­mioon Var­jo-fes­ti­vaa­leil­la, vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä voi saada läh­tö­pas­sit – "Me voimme vain tehdä par­haam­me asiak­kai­den tur­val­li­suu­den eteen"

06.08.2020 18:00 10
Beirutin asukkaiden suru vaihtumassa vihaan surkeaa hallintoa kohtaan – sataman työntekijöitä pidätetty, entistä laivanomistajaa kuulusteltu

Bei­ru­tin asuk­kai­den suru vaih­tu­mas­sa vihaan surkeaa hal­lin­toa kohtaan – sataman työn­te­ki­jöi­tä pi­dä­tet­ty, entistä lai­van­omis­ta­jaa kuu­lus­tel­tu

06.08.2020 23:23 5
Toimitus suosittelee
Tasa-arvoa ja kehopositiivisuutta huokuvien tissimukien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liikkeestä inspiroitunut oululainen keramiikkayrittäjä Riikka Väänänen tekee tuotteillaan hyväntekeväisyyttä

Ta­sa-ar­voa ja ke­ho­po­si­tii­vi­suut­ta huo­ku­vien tis­si­mu­kien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liik­kees­tä ins­pi­roi­tu­nut ou­lu­lai­nen ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Riikka Vää­nä­nen tekee tuot­teil­laan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

04.08.2020 18:00 0
Tilaajille
7-vuotias utajärveläinen Juhani Isokangas viihtyy sienimetsässä joka päivä ja myy saaliin hyvällä rahalla kaupunkiin – katso video asiantuntevasta sienestäjästä, jonka iltasatukin on sieniopas

7-vuo­tias uta­jär­ve­läi­nen Juhani Iso­kan­gas viihtyy sie­ni­met­säs­sä joka päivä ja myy saaliin hyvällä rahalla kau­pun­kiin – katso video asian­tun­te­vas­ta sie­nes­tä­jäs­tä, jonka il­ta­sa­tu­kin on sie­ni­opas

01.08.2020 19:00 6
Tilaajille
Utelias mandoliinimies tykkää tutkia – oululainen Tomi Kiilakoski tutkii muun muassa koronaviruksen vaikutuksia nuorten elämään

Utelias man­do­lii­ni­mies tykkää tutkia – ou­lu­lai­nen Tomi Kii­la­kos­ki tutkii muun muassa ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia nuorten elämään

05.08.2020 06:04 0
Tilaajille
Torihotelliselvitys toimitettiin Oulun kaupungille määräaikana maanantaina – rakentamista on tarkoitus jatkaa lähiaikoina

To­ri­ho­tel­li­sel­vi­tys toi­mi­tet­tiin Oulun kau­pun­gil­le mää­rä­ai­ka­na maa­nan­tai­na – ra­ken­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa lä­hi­ai­koi­na

04.08.2020 09:20 24
Tilaajille
Oululainen lauluntekijä Taneli Reponen paloi loppuun parikymppisenä: "Sapattivuoden aikana olen huomannut, että näköjään kuitenkin teen musiikkia, vaikkei olisi pakko"

Ou­lu­lai­nen lau­lun­te­ki­jä Taneli Reponen paloi loppuun pa­ri­kymp­pi­se­nä: "Sa­pat­ti­vuo­den aikana olen huo­man­nut, että nä­kö­jään kui­ten­kin teen mu­siik­kia, vaikkei olisi pakko"

30.07.2020 19:00 2
Tilaajille
Auton rakentajille on tärkeintä erottua massasta, mutta matalat ja äänekkäät autot aiheuttavat monissa pahennusta– "Ei me olla missään Raksilan marketeilla ajamassa öisin rinkiä"

Auton ra­ken­ta­jil­le on tär­kein­tä erottua mas­sas­ta, mutta matalat ja ää­nek­käät autot ai­heut­ta­vat monissa pa­hen­nus­ta– "Ei me olla missään Rak­si­lan mar­ke­teil­la aja­mas­sa öisin rinkiä"

29.07.2020 17:00 9
Tilaajille
Festarikesä käynnistyy – koemaistoimme Varjo-festivaalin ruoka- ja juomatarjonnan
Mainos Kaleva Media

Fes­ta­ri­ke­sä käyn­nis­tyy – koe­mais­toim­me Var­jo-fes­ti­vaa­lin ruoka- ja juo­ma­tar­jon­nan

02.08.2020 22:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pentti Autere

Miksi Angela Merkelin mieli muuttui?

07:00 1
Kolumni: Metsähistorian armottomat itsensä käskijät
Tilaajille
Kolumni
Teemu Keskisarja

Ko­lum­ni: Met­sä­his­to­rian ar­mot­to­mat itsensä käs­ki­jät

05.08.2020 20:00 7
Suomeen odotetaan viikonloppuna satoja thaimaalaisia marjanpoimijoita – Jokaisen on läpäistävä koronatesti, ennen kuin lähtölupa irtoaa

Suomeen odo­te­taan vii­kon­lop­pu­na satoja thai­maa­lai­sia mar­jan­poi­mi­joi­ta – Jo­kai­sen on lä­päis­tä­vä ko­ro­na­tes­ti, ennen kuin läh­tö­lu­pa irtoaa

06:00 9
Bottas sai ilouutisen – jatkaa F1-mahtitallissa ainakin ensi kauden

Bottas sai ilouutisen – jatkaa F1-mahtitallissa ainakin ensi kauden

06.08.2020 22:03 0
Näkökulma: Koko maailman koronatartuntaluku on laskussa – kertooko se jostain jotain vai ei mistään mitään?
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Koko maail­man ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­ku on las­kus­sa – ker­too­ko se jostain jotain vai ei mistään mitään?

06:00 1
Vanha Kaleva: Mistä johtuu voin tuntuva hinnannousu?
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Mistä johtuu voin tuntuva hin­nan­nou­su?

06.08.2020 10:00 0
Kun Typpi räjähti, koko Oulu heräsi – oululaisten mieleen syöpyneen Typpi Oy:n räjähdyksen aiheutti sama ammoniumnitraatti kuin Beirutin räjähdyksen

Kun Typpi rä­jäh­ti, koko Oulu heräsi – ou­lu­lais­ten mieleen syö­py­neen Typpi Oy:n rä­jäh­dyk­sen ai­heut­ti sama am­mo­nium­nit­raat­ti kuin Bei­ru­tin rä­jäh­dyk­sen

05.08.2020 15:57 6
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomen talouteen luotetaan maailmalla

Vanha Kaleva: Suomen ta­lou­teen luo­te­taan maail­mal­la

03.08.2020 10:00 0
Tilaajille
24  lammasta raadeltiin Kalajoella –  "Susista ei ole ollut näin rannikolta havaintoja aikaisemmin"
Tilaajille

24 lam­mas­ta raa­del­tiin Ka­la­joel­la – "Su­sis­ta ei ole ollut näin ran­ni­kol­ta ha­vain­to­ja ai­kai­sem­min"

03.08.2020 10:57 2
Suojainten kysyntä ampaisi nousuun elokuussa, kertovat pohjoispohjalaiset valmistajat: "Jos keväällä ihmiset hankkivat suojavarusteita riskiryhmille, niin nyt niitä hankitaan aivan kaikille"
Tilaajille

Suo­jain­ten kysyntä ampaisi nousuun elo­kuus­sa, ker­to­vat poh­jois­poh­ja­lai­set val­mis­ta­jat: "Jos ke­vääl­lä ihmiset hank­ki­vat suo­ja­va­rus­tei­ta ris­ki­ryh­mil­le, niin nyt niitä han­ki­taan aivan kai­kil­le"

06.08.2020 17:01 0
Yhdysvallat poisti varoituksen välttää kaikkea ulkomaanmatkailua – tilalle maakohtaisia rajoituksia

Yh­dys­val­lat poisti va­roi­tuk­sen välttää kaikkea ul­ko­maan­mat­kai­lua – tilalle maa­koh­tai­sia ra­joi­tuk­sia

06.08.2020 22:43 0