Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Psykologit tyytymättömiä asemaansa hyvinvointialueuudistuksessa – Psykologiyhdistyksen Poijula kehottaa perustamaan alan ammattilaisille myös johtavia tehtäviä
Tilaajille

Psy­ko­lo­git tyy­ty­mät­tö­miä ase­maan­sa hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tuk­ses­sa – Psy­ko­lo­gi­yh­dis­tyk­sen Poijula ke­hot­taa pe­rus­ta­maan alan am­mat­ti­lai­sil­le myös joh­ta­via teh­tä­viä

06:00 5
Harkinta ruuhkamaksujen käyttöönotosta siirtyy seuraaville hallituksille – valtiovarainministeriö suunnittelee veroa, jonka perisi valtio

Har­kin­ta ruuh­ka­mak­su­jen käyt­töön­otos­ta siirtyy seu­raa­vil­le hal­li­tuk­sil­le – val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö suun­nit­te­lee veroa, jonka perisi valtio

07:56
Soittoa suvi solkenaan – kansanmusiikkiyhtye Rällä reissaa kesän ja syventyy syksyn tullen konsertoimaan hoivakodeissa
Tilaajille

Soittoa suvi sol­ke­naan – ­kan­san­mu­siik­kiyh­tye Rällä reissaa kesän ja sy­ven­tyy syksyn tullen kon­ser­toi­maan hoi­va­ko­deis­sa

08:00
Pitkälle yli toistakymmentä tuntia myöhästyneet kaukojunat eivät jatkaneet Oulusta pohjoiseen – "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"
Tilaajille

Pit­käl­le yli tois­ta­kym­men­tä tuntia myö­häs­ty­neet kau­ko­ju­nat eivät jat­ka­neet Oulusta poh­joi­seen – "Meille ker­rot­tiin vasta junan saa­pues­sa Ouluun, että lop­pu­mat­ka tulisi taittaa bus­sil­la"

27.06.2022 21:47 14
Tavataan Langilla! Kesän uniikki käyntikohde Raahen vanhassa kaupungissa
Mainos Langin Kauppahuone

Ta­va­taan Lan­gil­la! Kesän uniikki käyn­ti­koh­de Raahen van­has­sa kau­pun­gis­sa

23.06.2022 06:00
”Lutikka ei katso, onko asunto uusi vai vanha”, tuholaistorjuja Pertti Joensuu sanoo – Lutikoita löytyy ympäri Oulua
Tilaajille

”Lu­tik­ka ei katso, onko asunto uusi vai vanha”, tu­ho­lais­tor­ju­ja Pertti Joensuu sanoo – Lu­ti­koi­ta löytyy ympäri Oulua

27.06.2022 06:00 8
"Biisiaiheet lähtevät omista kokemuksista, eivät halusta olla vaikuttaja" – Rosa Coste nousi Rovaniemen musiikkipiireistä isoille festivaaleille
Tilaajille

"Bii­siai­heet läh­te­vät omista ko­ke­muk­sis­ta, eivät halusta olla vai­kut­ta­ja" – Rosa Coste nousi Ro­va­nie­men mu­siik­ki­pii­reis­tä isoille fes­ti­vaa­leil­le

07:09
Zelenskyi tuomitsee Krementshukin "terroristisen" ostoskeskusiskun: "Naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä"
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Ze­lens­kyi tuo­mit­see Kre­men­tshu­kin "ter­ro­ris­ti­sen" os­tos­kes­ku­sis­kun: "Nai­sia, lapsia, ta­val­li­sia si­vii­le­jä si­säl­lä"

06:10 1
Venäjä teki ohjusiskun Krementshukin kaupunkiin Ukrainassa – isku osui täpötäyteen ostoskeskukseen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haavoittui

Venäjä teki oh­jus­is­kun Kre­men­tshu­kin kau­pun­kiin Uk­rai­nas­sa – isku osui tä­pö­täy­teen os­tos­kes­kuk­seen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haa­voit­tui

27.06.2022 22:18 3
Colorado Avalanche nappasi kolmannen Stanley Cup -mestaruutensa Artturi Lehkosen voittomaalilla – Mikko Rantanen finaalipelien tehokkain pelaaja

Colorado Avalanche nappasi kolmannen Stanley Cup -mestaruutensa Artturi Lehkosen voittomaalilla – Mikko Rantanen finaalipelien tehokkain pelaaja

27.06.2022 14:06
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään kahden viikon työskentelyn jälkeen
Tilaajille

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja eroaa teh­tä­väs­tään kahden viikon työs­ken­te­lyn jälkeen

27.06.2022 19:05 24
Valtuustoaloitteessa halutaan estää Oulun kaupungin osallistuminen Pride-tapahtumaan ja sen tukeminen
Tilaajille

Val­tuus­to­aloit­tees­sa ha­lu­taan estää Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­mi­nen Pri­de-ta­pah­tu­maan ja sen tu­ke­mi­nen

27.06.2022 20:30 27
Muhoksen kunta perustaa asuntoyhtiön tuottamaan paljon uusia asuntoja alueelle – 50 asunnon vuosituotannosta viidennes olisi uusia vuokra-asuntoja
Tilaajille

Mu­hok­sen kunta pe­rus­taa asun­to­yh­tiön tuot­ta­maan paljon uusia asun­to­ja alueel­le – 50 asunnon vuo­si­tuo­tan­nos­ta vii­den­nes olisi uusia vuok­ra-asun­to­ja

27.06.2022 20:54
Radio Kaleva: Nelli Salomäen toimittamassa Mielenmaisema-sarjassa sukelletaan keskelle nuorten urheilijoiden arkea – kuuntele sarjan jaksoja täältä

Radio Kaleva: Nelli Sa­lo­mäen toi­mit­ta­mas­sa Mie­len­mai­se­ma-sar­jas­sa su­kel­le­taan kes­kel­le nuorten ur­hei­li­joi­den arkea – kuun­te­le sarjan jaksoja täältä

20.06.2022 11:00 2
Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva puhuu Kalevan haastattelussa menneestä EM-turnauksesta ja alkavasta Kansojen liigasta – "Olemme päättäneet joukkueen kanssa, että rimaa nostetaan jatkossakin"

Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja Markku Kanerva puhuu Kalevan haas­tat­te­lus­sa men­nees­tä EM-tur­nauk­ses­ta ja al­ka­vas­ta Kan­so­jen lii­gas­ta – "Olemme päät­tä­neet jouk­kueen kanssa, että rimaa nos­te­taan jat­kos­sa­kin"

01.06.2022 17:00 2
Tilaajille
"Rautaruukki tullee Raaheen!" – Pauli Ylitalo kirjoitti juhlanäytelmän pohjoismaiden suurimmalle terästehtaalle
Tilaajille

"Rautaruukki tullee Raaheen!" – Pauli Ylitalo kirjoitti juhlanäytelmän pohjoismaiden suurimmalle terästehtaalle

27.06.2022 14:00
Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

Uimari vajosi veteen Oulussa Top­pi­lan­sal­mes­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja sai no­peas­ti ylös

27.06.2022 21:12
Sotaa käydään Ukrainassa ehkä rajummin kuin kertaakaan ennen tätä, siksi avun antajat eivät nyt saa väsyä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sotaa käydään Ukrainassa ehkä rajummin kuin kertaakaan ennen tätä, siksi avun antajat eivät nyt saa väsyä

27.06.2022 20:00 3
Peruskoulun oppimäärässä on luovan kirjoittamisen mentävä aukko
Tilaajille
Kolumni
Maria Bešlić

Peruskoulun oppimäärässä on luovan kirjoittamisen mentävä aukko

24.06.2022 14:00 8
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"
Forum24

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 1
Kalaportailla hyppelyä ja maailman tarkkailua pörriäisten silmin – projektipäällikkö Anna Taskinen suunnittelee jo kovaa kyytiä Tietomaan Eläinten jäljillä -näyttelyä

Ka­la­por­tail­la hyp­pe­lyä ja maail­man tark­kai­lua pör­riäis­ten silmin – p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Anna Tas­ki­nen suun­nit­te­lee jo kovaa kyytiä Tie­to­maan Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­lyä

25.06.2022 06:08 2
Koivun tuoksu, saunominen ja paljussa lilluminen saavat oululaiset juhannustuulelle, mutta tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo

Koivun tuoksu, sau­no­mi­nen ja pal­jus­sa lil­lu­mi­nen saavat ou­lu­lai­set ju­han­nus­tuu­lel­le, mutta tär­kein­tä on kui­ten­kin yh­des­sä­olo

23.06.2022 06:10 1
Liminganlahden luontokeskukseen rakentuu parhaillaan Kukkala, jonka toivotaan houkuttelevan alueelle uusia kävijöitä

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen ra­ken­tuu par­hail­laan Kuk­ka­la, jonka toi­vo­taan hou­kut­te­le­van alueel­le uusia kä­vi­jöi­tä

22.06.2022 06:08 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Merja Peuhkurinen

Sähköisen asioinnin taakse on hyvä piiloutua – jos on asiakaspalvelua, niin missä on asiakaspalvelija?

06:00 2
Haukiputaalainen Reeta Ollonen, 16, haluaa seurata Oulusta huipulle polskineiden uimareiden jälkiä vedessä – "En varsinaisesti valinnut uintia lajikseni"
Tilaajille

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Reeta Ol­lo­nen, 16, haluaa seurata Oulusta hui­pul­le pols­ki­nei­den ui­ma­rei­den jälkiä vedessä – "En var­si­nai­ses­ti va­lin­nut uintia la­jik­se­ni"

27.06.2022 18:35 1
Oulun joukkoliikenteessä voi olla häiriöitä, linjat siirtyvät OTP:ltä pois ensi viikolla – Potnapekka-juna lopetti liikennöinnin
Tilaajille

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä, linjat siir­ty­vät OTP:ltä pois ensi vii­kol­la – Pot­na­pek­ka-ju­na lopetti lii­ken­nöin­nin

27.06.2022 13:32 34
Analyysi: Naton pitää hakea terävä suunta Madridissa – Venäjän hyökkäys siirtää ilmastonmuutoksen ja terrorismin tuonnemmaksi uhkalistalla
Tilaajille

Ana­lyy­si: Naton pitää hakea terävä suunta Mad­ri­dis­sa – Venäjän hyök­käys siirtää il­mas­ton­muu­tok­sen ja ter­ro­ris­min tuon­nem­mak­si uh­ka­lis­tal­la

27.06.2022 16:00 1
Zelenskyi tuomitsee Krementshukin "terroristisen" ostoskeskusiskun: "Naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä"

Zelenskyi tuomitsee Krementshukin "terroristisen" ostoskeskusiskun: "Naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä"

06:10 1
Keikkabussin tarina jatkuu Pyhännällä pihasaunana – katso video erikoisen saunan lämmityksestä
Tilaajille

Keik­ka­bus­sin tarina jatkuu Py­hän­näl­lä pi­ha­sau­na­na – katso video eri­koi­sen saunan läm­mi­tyk­ses­tä

27.06.2022 19:30 1
Luetuimmat
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään kahden viikon työskentelyn jälkeen

Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään kahden viikon työskentelyn jälkeen

27.06.2022 19:05 24
Tilaajille
Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

27.06.2022 21:12
Pitkälle yli toistakymmentä tuntia myöhästyneet kaukojunat eivät jatkaneet Oulusta pohjoiseen – "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"

Pitkälle yli toistakymmentä tuntia myöhästyneet kaukojunat eivät jatkaneet Oulusta pohjoiseen – "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"

27.06.2022 21:47 14
Tilaajille
Valtuustoaloitteessa halutaan estää Oulun kaupungin osallistuminen Pride-tapahtumaan ja sen tukeminen

Valtuustoaloitteessa halutaan estää Oulun kaupungin osallistuminen Pride-tapahtumaan ja sen tukeminen

27.06.2022 20:30 27
Tilaajille
Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

27.06.2022 13:08 7
Tilaajille
Psykologit tyytymättömiä asemaansa hyvinvointialueuudistuksessa – Psykologiyhdistyksen Poijula kehottaa perustamaan alan ammattilaisille myös johtavia tehtäviä

Psykologit tyytymättömiä asemaansa hyvinvointialueuudistuksessa – Psykologiyhdistyksen Poijula kehottaa perustamaan alan ammattilaisille myös johtavia tehtäviä

06:00 5
Tilaajille
Miten käy Varjakansaaren virkistyskäytön ja unohdetaanko alueen kulttuurihistoriallinen arvo kauppojen myötä?
Tilaajille

Miten käy Var­ja­kan­saa­ren vir­kis­tys­käy­tön ja unoh­de­taan­ko alueen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen arvo kaup­po­jen myötä?

27.06.2022 14:27 17
Viivästyneet ratatyöt saatiin valmiiksi, junat jopa 14 tuntia myöhässä – myös pohjoisen junissa myöhästymisiä

Vii­väs­ty­neet ra­ta­työt saatiin val­miik­si, junat jopa 14 tuntia myö­häs­sä – myös poh­joi­sen junissa myö­häs­ty­mi­siä

27.06.2022 13:40 17
Kemijokeen nousi viime vuonna noin tuhat villiä lohta: Mistä ne oikein tulivat?
Tilaajille

Ke­mi­jo­keen nousi viime vuonna noin tuhat villiä lohta: Mistä ne oikein tu­li­vat?

27.06.2022 18:59
Biotuotetehtaalle järjestetään kriisiapua palkin alle kuolleen ulkomaalaisen työntekijän takia
Tilaajille

Bio­tuo­te­teh­taal­le jär­jes­te­tään krii­si­apua palkin alle kuol­leen ul­ko­maa­lai­sen työn­te­ki­jän takia

27.06.2022 14:21
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kakkosen kärkikamppailut jatkuivat, kun Hercules haastoi vieraskentällä JJK:n – katso maksuton ottelutallenne täältä

Kak­ko­sen kär­ki­kamp­pai­lut jat­kui­vat, kun Her­cu­les haastoi vie­ras­ken­täl­lä JJK:n – katso mak­su­ton ot­te­lu­tal­len­ne täältä

23.06.2022 17:45
Radio Kaleva: Nelli Salomäen toimittamassa Mielenmaisema-sarjassa sukelletaan keskelle nuorten urheilijoiden arkea – kuuntele sarjan jaksoja täältä

Radio Kaleva: Nelli Sa­lo­mäen toi­mit­ta­mas­sa Mie­len­mai­se­ma-sar­jas­sa su­kel­le­taan kes­kel­le nuorten ur­hei­li­joi­den arkea – kuun­te­le sarjan jaksoja täältä

20.06.2022 11:00 2
Kaleva Live: Kakkonen jatkui Castrenissa, OLS sai lohkon kärkikamppailussa vastaansa JJK:n Jyväskylästä – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kak­ko­nen jatkui Cast­re­nis­sa, OLS sai lohkon kär­ki­kamp­pai­lus­sa vas­taan­sa JJK:n Jy­väs­ky­läs­tä – katso ottelu tal­len­tee­na

19.06.2022 16:11
Tilaajille

Kak­ko­nen palaa Kaleva Liveen to­del­li­sel­la herk­ku­pa­lal­la – Pir­teäs­ti kau­ten­sa aloit­ta­nut OLS kohtaa lohkon kär­ki­kamp­pai­lus­sa nousua ha­vit­te­le­van JJK:n

16.06.2022 19:00
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin
Tilaajille

Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin

27.06.2022 06:30 2
Koivun henki on unelmien täyttymys – Jouni Uosukainen saa oululaisessa Mahla-baletissa tanssia kuin ihailemansa Nijinsky
Tilaajille

Koivun henki on unelmien täyttymys – Jouni Uosukainen saa oululaisessa Mahla-baletissa tanssia kuin ihailemansa Nijinsky

24.06.2022 10:04 1
Oulun seudun lemmikkihoitoloita varataan nyt täyteen, mutta korona-aikana ne kumisivat tyhjyyttään – "Hengissä selvittiin"
Tilaajille

Oulun seudun lem­mik­ki­hoi­to­loi­ta va­ra­taan nyt täy­teen, mutta ko­ro­na-ai­ka­na ne ku­mi­si­vat tyh­jyyt­tään – "Hen­gis­sä sel­vit­tiin"

27.06.2022 11:35 2
Neljä henkilöä tuli luvatta Venäjältä Suomeen Suomussalmella ja haki turvapaikkaa

Neljä henkilöä tuli luvatta Venäjältä Suomeen Suomussalmella ja haki turvapaikkaa

27.06.2022 12:17 23
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Merja Peuhkurinen

Säh­köi­sen asioin­nin taakse on hyvä pii­lou­tua – jos on asia­kas­pal­ve­lua, niin missä on asia­kas­pal­ve­li­ja?

06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Puhakka

Oulun yli­opis­to­yh­tei­sön hy­väk­si? – kol­le­gio mu­ren­taa ar­vo­val­taan­sa ja huo­non­taa yli­opis­ton mai­net­ta

05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Lindh

Isojen ydin­voi­ma­loi­den aika on ohi, mo­du­laa­ri­nen pien­reak­to­ri olisi kus­tan­nus­te­ho­kas tapa tuottaa ener­giaa

05:30
Tilaajille
"Minulle lintu on kutsu tulla läsnäolevaksi aina ja kaikkialla", kirjoittaa linturetkillä valaistunut Pauli Tapio
Tilaajille
Essee
Pauli Tapio

"Minulle lintu on kutsu tulla läsnäolevaksi aina ja kaikkialla", kirjoittaa linturetkillä valaistunut Pauli Tapio

26.06.2022 09:00 2
Raatin juhannuskattaus osoitti, että rankingkilpailuille on paikkansa suomalaisessa yleisurheilukesässä
Tilaajille
Kolumni
Joona Klemi

Raatin juhannuskattaus osoitti, että rankingkilpailuille on paikkansa suomalaisessa yleisurheilukesässä

26.06.2022 21:59 5
Oulussa juhannusta vietettiin poikkeuksellisissa helteissä, mutta kuinka kolea keskikesä tavallisesti on? Vertaa tästä viime vuosien juhannussäitä
Tilaajille

Oulussa ju­han­nus­ta vie­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sis­sa hel­teis­sä, mutta kuinka kolea kes­ki­ke­sä ta­val­li­ses­ti on? Vertaa tästä viime vuosien ju­han­nus­säi­tä

26.06.2022 20:40 1