Yhdysvaltain presidentti Biden: Tapaamisen henki Putinin kanssa oli myönteinen

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden: Ta­paa­mi­sen henki Putinin kanssa oli myön­tei­nen

21:58
Oulu linjasi keventyneistä koronasuosituksista: etätyösuositukset säilyvät, maskisuosituksesta yleisissä tiloissa luovutaan

Oulu linjasi ke­ven­ty­neis­tä ko­ro­na­suo­si­tuk­sis­ta: etä­työ­suo­si­tuk­set säi­ly­vät, mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta ylei­sis­sä ti­lois­sa luo­vu­taan

16:39 62
Moottorisahalla veistäminen hoivaa sielua – "Kun kuona tulee ulos, voit paremmin"
Tilaajille

Moot­to­ri­sa­hal­la veis­tä­mi­nen hoivaa sielua – "Kun kuona tulee ulos, voit pa­rem­min"

19:00
Taivalkoskella Kuusamontiellä kolmen ajoneuvon kolari – osallisena kuusi henkilöä, joista vakavasti loukkaantunut kuljetettiin jatkohoitoon helikopterilla
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la Kuu­sa­mon­tiel­lä kolmen ajo­neu­von kolari – osal­li­se­na kuusi hen­ki­löä, joista va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­nut kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon he­li­kop­te­ril­la

20:14 10
Yhdessä tekeminen on auttanut yrittäjiä vaikeiden aikojen yli – yhä useampi yrittäjä näkee vihdoin valoa tunnelin päässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yhdessä te­ke­mi­nen on aut­ta­nut yrit­tä­jiä vai­kei­den aikojen yli – yhä useampi yrit­tä­jä näkee vihdoin valoa tun­ne­lin päässä

14.06.2021 15:00
Luetuimmat
Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla: julkisissa sisätiloissa ei enää maskipakkoa, yksityistilaisuuksien järjestämiseen ei enää ohjeita

Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla: julkisissa sisätiloissa ei enää maskipakkoa, yksityistilaisuuksien järjestämiseen ei enää ohjeita

15.06.2021 17:54 112
Suomen toiseksi suurimman oululaiskoulun rehtori lähtee uusiin haasteisiin ja vie mukanaan jaetun johtajuuden idean – "Jos olisin yrittänyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut katastrofi"

Suomen toiseksi suurimman oululaiskoulun rehtori lähtee uusiin haasteisiin ja vie mukanaan jaetun johtajuuden idean – "Jos olisin yrittänyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut katastrofi"

07:00 12
Tilaajille
Poliisi teki kotietsinnän Bandidosin tiloihin Kempeleessä – liittyy poliisin kansainväliseen suuroperaatioon

Poliisi teki kotietsinnän Bandidosin tiloihin Kempeleessä – liittyy poliisin kansainväliseen suuroperaatioon

15.06.2021 15:42 13
Tilaajille
Oulu linjasi keventyneistä koronasuosituksista: etätyösuositukset säilyvät, maskisuosituksesta yleisissä tiloissa luovutaan

Oulu linjasi keventyneistä koronasuosituksista: etätyösuositukset säilyvät, maskisuosituksesta yleisissä tiloissa luovutaan

16:39 62
Oulun kaupungin terveysjohtaja ihmettelee alle 40-vuotiaiden heikkoa aktiivisuutta koronarokotuksien ottamisessa – "Syksyllä virus palaa varmasti"

Oulun kaupungin terveysjohtaja ihmettelee alle 40-vuotiaiden heikkoa aktiivisuutta koronarokotuksien ottamisessa – "Syksyllä virus palaa varmasti"

09:55 45
Tilaajille
Hyönteistutkija: Thermacell ei anna syytä paniikkiin – "Kuuluu elämään, että ajatellaan myös ihmisnäkökulmaa"

Hyönteistutkija: Thermacell ei anna syytä paniikkiin – "Kuuluu elämään, että ajatellaan myös ihmisnäkökulmaa"

14:21 29
Tilaajille
Elokuvajuhlilla esitelmöi filmihullu tieteentekijä – Ilmakehätieteen professori löysi Bunuelin elokuvista tuulella käyviä naisia, mutta autiolle saarelle lähtisi Tarkovskin teos
Tilaajille

Elo­ku­va­juh­lil­la esi­tel­möi fil­mi­hul­lu tie­teen­te­ki­jä – Il­ma­ke­hä­tie­teen pro­fes­so­ri löysi Bu­nue­lin elo­ku­vis­ta tuu­lel­la käyviä naisia, mutta au­tiol­le saa­rel­le lähtisi Tar­kovs­kin teos

21:00 1
Suomen toiseksi suurimman oululaiskoulun rehtori lähtee uusiin haasteisiin ja vie mukanaan jaetun johtajuuden idean – "Jos olisin yrittänyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut katastrofi"
Tilaajille

Suomen toi­sek­si suu­rim­man ou­lu­lais­kou­lun rehtori lähtee uusiin haas­tei­siin ja vie mu­ka­naan jaetun joh­ta­juu­den idean – "Jos olisin yrit­tä­nyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut ka­tast­ro­fi"

07:00 12
Näin Huuhkajat pelaa – katso tästä jalkapallon EM-kisojen koko otteluohjelma

Näin Huuh­ka­jat pelaa – katso tästä jal­ka­pal­lon EM-ki­so­jen koko ot­te­lu­oh­jel­ma

09.06.2021 18:25 3
Joel Pohjanpalo puski Suomen satumaisesti johtoon, mutta maali olikin vain hetken euforiaa – huumaava alku oli konkreettisesti senteistä kiinni

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

22:11
Tilaajille
Venäjän Aleksei Mirantshuk laukoi Huuhkajat nurin – Joel Pohjanpalon avausminuuteilla puskema maali hylättiin paitsiona

Venäjän Aleksei Mi­ran­tshuk laukoi Huuh­ka­jat nurin – Joel Poh­jan­pa­lon avaus­mi­nuu­teil­la puskema maali hy­lät­tiin pait­sio­na

19:06

Huuh­ka­jien val­men­ta­jien pe­laa­mas­sa Tan­sa­nia-skä­däs­sä on hitin ai­nek­set – Jopa mil­joo­na­le­vik­ki­nen sak­sa­lais­leh­ti kiin­nos­tui pelistä

12:29 1
Tilaajille
Paikallinen hammasklinikka haluaa panostaa nykyaikaisiin hoitomenetelmiin – digitaalisuus tuo hammashoitoon tarkkuutta, nopeutta ja ennustettavuutta
Mainos Hammasklinikka Sirius

Pai­kal­li­nen ham­mas­kli­nik­ka haluaa pa­nos­taa ny­ky­ai­kai­siin hoi­to­me­ne­tel­miin – di­gi­taa­li­suus tuo ham­mas­hoi­toon tark­kuut­ta, no­peut­ta ja en­nus­tet­ta­vuut­ta

11.06.2021 09:30
Varpunen lensi ravintolaan sisään Oulun keskustassa – pelastuslaitos saapui avuksi

Var­pu­nen lensi ra­vin­to­laan sisään Oulun kes­kus­tas­sa – pe­las­tus­lai­tos saapui avuksi

20:23 2
Rokotenihkeys luo ison riskin – kyse on toinen toistemme suojelusta ja siitä, haluammeko päästä eroon elämää ankeuttavista rajoituksista
Tilaajille
Pääkirjoitus

Rokotenihkeys luo ison riskin – kyse on toinen toistemme suojelusta ja siitä, haluammeko päästä eroon elämää ankeuttavista rajoituksista

20:00 7
Olemme kulttuurivirrassa laskijoita kaikki tyynni – ja se muutosliike toivottavasti vie kohti parempaa
Tilaajille
Kolumni
Kai Latvalehto

Olemme kulttuurivirrassa laskijoita kaikki tyynni – ja se muutosliike toivottavasti vie kohti parempaa

06:00 1
Kaleva Live: Lipon kausi jatkui vieraskentällä, kun oululaiset ottivat voiton Ulvilasta –katso tallenne ottelusta täältä
Kalevan livet ja podcastit
Tilaajille

Kaleva Live: Lipon kausi jatkui vie­ras­ken­täl­lä, kun ou­lu­lai­set ottivat voiton Ul­vi­las­ta –katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

12.06.2021 20:35 3
Kaleva Live on aktiivisesti mukana Oulun palloilukesän tapahtumissa – katso lista tulevista lähetyksistä täältä

Kaleva Live on ak­tii­vi­ses­ti mukana Oulun pal­loi­lu­ke­sän ta­pah­tu­mis­sa – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

10.06.2021 11:04 6
Kaleva Live: Hercules lähti venyttämään voittoputkeaan, vastassa yllätysvalmis pietarsaarelaisjoukkue JBK – katso tallenne iltapäiväottelusta

Kaleva Live: Her­cu­les lähti ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan, vas­tas­sa yl­lä­tys­val­mis pie­tar­saa­re­lais­jouk­kue JBK – katso tal­len­ne il­ta­päi­vä­ot­te­lus­ta

12.06.2021 13:30
Tilaajille
Lipon kausi jatkuu lauantaina vierasottelulla Ulvilassa – Kaleva näyttää UPV–Lippo -ottelun yhteistyössä Satakunnan Kansan kanssa

Lipon kausi jatkuu lauan­tai­na vie­ras­ot­te­lul­la Ul­vi­las­sa – Kaleva näyttää UPV–­Lip­po -ot­te­lun yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Kansan kanssa

11.06.2021 19:50 3

Vi­rit­täy­dy Huuh­ka­jien EM-huu­maan Kaleva Liven il­ta­päi­vä­ot­te­lun kautta, kärjen tun­tu­maan noussut Her­cu­les saa lauan­tai­na vas­taan­sa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

11.06.2021 14:00
Silke, 49, testasi kollageenijauhetta toiveissa ryppyjen väheneminen: ” En ollut uskoa silmiäni!”
Mainos NutriaQ Oy Skinlab

Silke, 49, testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta toi­veis­sa ryp­py­jen vä­he­ne­mi­nen: ” En ollut uskoa sil­miä­ni!”

15.06.2021 09:39
Hyönteistutkija: Thermacell ei anna syytä paniikkiin – "Kuuluu elämään, että ajatellaan myös ihmisnäkökulmaa"
Tilaajille

Hyön­teis­tut­ki­ja: Ther­ma­cell ei anna syytä pa­niik­kiin – "Kuuluu elä­mään, että aja­tel­laan myös ih­mis­nä­kö­kul­maa"

14:21 29
Hellerajoja hätyytellään Oulun seudulla perjantaina – sää viilenee loppuviikosta, odotettavissa sadetta ja ukkosta
Tilaajille

Hel­le­ra­jo­ja hä­tyy­tel­lään Oulun seu­dul­la per­jan­tai­na – sää vii­le­nee lop­pu­vii­kos­ta, odo­tet­ta­vis­sa sadetta ja ukkosta

17:50 1
MTV: oikeus hylkäsi Suviseuroille alaikäistä seuraa hakeneen miehen seksuaalirikossyytteet
Tilaajille

MTV: oikeus hylkäsi Su­vi­seu­roil­le ala­ikäis­tä seuraa ha­ke­neen miehen sek­suaa­li­ri­kos­syyt­teet

18:33 1
Poliisi teki kotietsinnän Bandidosin tiloihin Kempeleessä – liittyy poliisin kansainväliseen suuroperaatioon
Tilaajille

Poliisi teki ko­ti­et­sin­nän Ban­di­do­sin ti­loi­hin Kem­pe­lees­sä – liittyy po­lii­sin kan­sain­vä­li­seen suur­ope­raa­tioon

15.06.2021 15:42 13
Haaveiletko kesämökistä? Pidä mielessä nämä kriteerit tontin valinnassa
Mainos LKV Rantamökki Oy

Haa­vei­let­ko ke­sä­mö­kis­tä? Pidä mie­les­sä nämä kri­tee­rit tontin va­lin­nas­sa

15.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Niilo Keränen

Aluevaltuustossa ei ole kuntien edustajia – sote-lainsäädännön idea on, että edustajat valitaan suoralla vaalilla

06:30 1
Kela tarkisti toimintamalliaan oululaisnaisen saatua toisen henkilön potilastietoja – "Tässä on tapahtunut tietoturvaloukkaus"
Tilaajille

Kela tar­kis­ti toi­min­ta­mal­liaan ou­lu­lais­nai­sen saatua toisen hen­ki­lön po­ti­las­tie­to­ja – "Tässä on ta­pah­tu­nut tie­to­tur­va­louk­kaus"

16:45 1
Pohjoisen rahoista esitys ensi tiistaina - "On ihan eri asia saada tukea tutkimukseen kuin turvesoiden metsittämiseen"
Tilaajille

Poh­joi­sen ra­hois­ta esitys ensi tiis­tai­na - "On ihan eri asia saada tukea tut­ki­muk­seen kuin tur­ve­soi­den met­sit­tä­mi­seen"

15:06
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Akku kestää Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Akku kestää Oulusta Tor­nioon”

12.06.2021 06:00
Kaukolämpötyöt saivat Pelkosenniemen räjähteiden omistajan ottamaan yhteyttä: pelkäsi tärytystä ja jyräystä – raivaus on saatu päätökseen
Tilaajille

Kau­ko­läm­pö­työt saivat Pel­ko­sen­nie­men rä­jäh­tei­den omis­ta­jan ot­ta­maan yh­teyt­tä: pelkäsi tä­ry­tys­tä ja jy­räys­tä – raivaus on saatu pää­tök­seen

15:27 2
Vain vaalien suurin häviäjä ylsi Oulussa tavoitteeseensa – Palkinnoksi se saa paikan, joka on "totaalisesti numero yksi"
Forum24

Vain vaalien suurin häviäjä ylsi Oulussa ta­voit­tee­seen­sa – Pal­kin­nok­si se saa paikan, joka on "to­taa­li­ses­ti numero yksi"

06:12 12
Näin oululaiset evästävät uutta valtuustoa: ikäihmiset, yritykset, kulttuuri, talous, ilmasto ja keskustan vireys mielessä – ja kaikkea hyvää toiveissa

Näin ou­lu­lai­set eväs­tä­vät uutta val­tuus­toa: ikäih­mi­set, yri­tyk­set, kult­tuu­ri, talous, ilmasto ja kes­kus­tan vireys mie­les­sä – ja kaikkea hyvää toi­veis­sa

15.06.2021 19:48 9
”Mistä vauvat tulevat?” – Asiantuntijat kertovat, mitä lasten kiperiin seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin pitäisi vastata.

”Mistä vauvat tu­le­vat?” – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, mitä lasten ki­pe­riin sek­suaa­li­ter­vey­teen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin pitäisi vas­ta­ta.

15.06.2021 06:14 1
Vintage-vaatteita ja sukututkimusta – oululaisnuoret perustavat kesäksi monenlaisia yrityksiä

Vin­ta­ge-vaat­tei­ta ja su­ku­tut­ki­mus­ta – ou­lu­lais­nuo­ret pe­rus­ta­vat kesäksi mo­nen­lai­sia yri­tyk­siä

14.06.2021 06:15
Lasten ja nuorten lukemista vauhditetaan pelillisyydellä ja somehaasteilla – Lue asiantuntijan vinkit, kuinka lasta voi innostaa kirjojen pariin
Tilaajille

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

13:00
Huuhkajien valmentajien pelaamassa Tansania-skädässä on hitin ainekset – Jopa miljoonalevikkinen saksalaislehti kiinnostui pelistä
Tilaajille

Huuh­ka­jien val­men­ta­jien pe­laa­mas­sa Tan­sa­nia-skä­däs­sä on hitin ai­nek­set – Jopa mil­joo­na­le­vik­ki­nen sak­sa­lais­leh­ti kiin­nos­tui pelistä

12:29 1
Kuntavaalien tulokset vahvistettu

Kuntavaalien tulokset vahvistettu

21:20
Huumausaineiden käyttömäärät ovat kasvussa, käyttö näkyy erityisesti liikenteessä

Huu­maus­ai­nei­den käyt­tö­mää­rät ovat kas­vus­sa, käyttö näkyy eri­tyi­ses­ti lii­ken­tees­sä

14:08 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.