Mielenterveyshoitoon jonotetaan Pohjois-Pohjanmaalla puoli vuotta – "Voi sanoa, että tilanne on aivan mahdoton"
Tilaajille

Mie­len­ter­veys­hoi­toon jo­no­te­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la puoli vuotta – "Voi sanoa, että tilanne on aivan mah­do­ton"

06:00 11
Rovaniemen poliisilla vauhdikas viikonloppu – venetraileri veneineen varastettiin ja kaksi nuorta loukkaantui mopo-onnettomuudessa
Tilaajille

Ro­va­nie­men po­lii­sil­la vauh­di­kas vii­kon­lop­pu – ve­ne­trai­le­ri ve­nei­neen va­ras­tet­tiin ja kaksi nuorta louk­kaan­tui mo­po-on­net­to­muu­des­sa

17:19
Raahessa äänestyspaikoilla kävi äänestäjiä sunnuntaina tasaiseen tahtiin
Tilaajille

Raa­hes­sa ää­nes­tys­pai­koil­la kävi ää­nes­tä­jiä sun­nun­tai­na ta­sai­seen tahtiin

17:36
Vilkas vaalipäivä Kempeleessä – Ylikylän koulun vaalipaikalla odotettiin jopa äänestysprosentin nousua
Tilaajille

Vilkas vaa­li­päi­vä Kem­pe­lees­sä – Yli­ky­län koulun vaa­li­pai­kal­la odo­tet­tiin jopa ää­nes­tys­pro­sen­tin nousua

16:59
Oulun seudulle syntyi uusi matkailun rengastie – lue vinkit elämyslomalle pohjolan upeassa luonnossa
Mainos Visit Oulu

Oulun seu­dul­le syntyi uusi mat­kai­lun ren­gas­tie – lue vinkit elä­mys­lo­mal­le poh­jo­lan upeassa luon­nos­sa

10.06.2021 09:39
Luetuimmat
Huuhkajien EM-avauksessa järkyttävä tragedia – Tanskan jalkapalloliitto: sairaalaan viety Christian Eriksen on tajuissaan

Huuhkajien EM-avauksessa järkyttävä tragedia – Tanskan jalkapalloliitto: sairaalaan viety Christian Eriksen on tajuissaan

12.06.2021 21:16 10
Rekka ja henkilöauto törmäsivät rajusti Pyhäjärvellä, henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla – vaikuttaa Nelostien liikennejärjestelyihin

Rekka ja henkilöauto törmäsivät rajusti Pyhäjärvellä, henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla – vaikuttaa Nelostien liikennejärjestelyihin

15:53
Suomen ensimmäinen miesten arvokisapeli muistetaan ikuisesti Christian Eriksenin sydänkohtauksesta ja elvytyksestä – Huuhkajat selviytyi dramaattisesta illasta voittajana

Suomen ensimmäinen miesten arvokisapeli muistetaan ikuisesti Christian Eriksenin sydänkohtauksesta ja elvytyksestä – Huuhkajat selviytyi dramaattisesta illasta voittajana

11:37 24
Tilaajille
Kalevan kuntavaalikone on auki – tutustu Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaisiin

Kalevan kuntavaalikone on auki – tutustu Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaisiin

19.05.2021 09:02
Suuri rakennus syttyi tuleen Oulun Holstinmäellä – palo vaurioitti myös viereistä sähkölinjaa, sähkönjakelussa saattaa olla häiriöitä

Suuri rakennus syttyi tuleen Oulun Holstinmäellä – palo vaurioitti myös viereistä sähkölinjaa, sähkönjakelussa saattaa olla häiriöitä

12.06.2021 20:13 8
THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

12.06.2021 15:19 18
Erikoisjoukkojen sotilas "alkoi kertoa" sotajuttuja kirjailija Niina Merolle – Ben päätyi uutuusromaanin romanttiseksi sankariksi
Tilaajille

Eri­kois­jouk­ko­jen sotilas "alkoi kertoa" so­ta­jut­tu­ja kir­jai­li­ja Niina Merolle – Ben päätyi uu­tuus­ro­maa­nin ro­mant­ti­sek­si san­ka­rik­si

14:30
Kalevan kuntavaalikone on auki – tutustu Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaisiin

Kalevan kun­ta­vaa­li­ko­ne on auki – tutustu Poh­jois-Poh­jan­maan eh­dok­kai­siin

19.05.2021 09:02
Keminmaan kasvatti Hannu Tihinen muistaa, kuinka hän lapsena ensimmäiseltä valmentajaltaan pallon hyvistä peleistä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuotiaasta, millä tasolla hän pelaa 23-vuotiaana"
Huuhkajat EM-kisoissa
Tilaajille

Ke­min­maan kas­vat­ti Hannu Tihinen muis­taa, kuinka hän lapsena en­sim­mäi­sel­tä val­men­ta­jal­taan pallon hyvistä pe­leis­tä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuo­tiaas­ta, millä tasolla hän pelaa 23-vuo­tiaa­na"

17:59
Näin Huuhkajat pelaa – katso tästä jalkapallon EM-kisojen koko otteluohjelma

Näin Huuh­ka­jat pelaa – katso tästä jal­ka­pal­lon EM-ki­so­jen koko ot­te­lu­oh­jel­ma

09.06.2021 18:25 3
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila pahoittelee: Lauantain ottelusta välittyi liikaa lähikuvia sairauskohtauksesta

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la pa­hoit­te­lee: Lauan­tain ot­te­lus­ta vä­lit­tyi liikaa lä­hi­ku­via sai­raus­koh­tauk­ses­ta

13:17 19
Tanskan maajoukkuelääkäri kertoo lauantain ottelun dramaattisista käänteistä: "Saimme Christianin takaisin"

Tanskan maa­jouk­kue­lää­kä­ri kertoo lauan­tain ottelun dra­maat­ti­sis­ta kään­teis­tä: "Saimme Chris­tia­nin ta­kai­sin"

11:40

Suomen en­sim­mäi­nen miesten ar­vo­ki­sa­pe­li muis­te­taan ikui­ses­ti Chris­tian Erik­se­nin sy­dän­koh­tauk­ses­ta ja el­vy­tyk­ses­tä – Huuh­ka­jat sel­viy­tyi dra­maat­ti­ses­ta illasta voit­ta­ja­na

11:37 24
Tilaajille
Paikallinen hammasklinikka haluaa panostaa nykyaikaisiin hoitomenetelmiin – digitaalisuus tuo hammashoitoon tarkkuutta, nopeutta ja ennustettavuutta
Mainos Hammasklinikka Sirius

Pai­kal­li­nen ham­mas­kli­nik­ka haluaa pa­nos­taa ny­ky­ai­kai­siin hoi­to­me­ne­tel­miin – di­gi­taa­li­suus tuo ham­mas­hoi­toon tark­kuut­ta, no­peut­ta ja en­nus­tet­ta­vuut­ta

11.06.2021 09:30
Rekka ja henkilöauto törmäsivät rajusti Pyhäjärvellä, henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla – vaikuttaa Nelostien liikennejärjestelyihin

Rekka ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät rajusti Py­hä­jär­vel­lä, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muus­pai­kal­la – vai­kut­taa Ne­los­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

15:53
Kiistely onnistuu myös suuttumatta – laadukkaaseen keskusteluun kuuluu asiapitoinen argumentointi
Tilaajille
Pääkirjoitus
Kaleva

Kiistely onnistuu myös suuttumatta – laadukkaaseen keskusteluun kuuluu asiapitoinen argumentointi

11.06.2021 20:00 8
Byrokratia yhteiskunnan tukena ja tukkona: "Yhden sanonnan mukaan byrokratia on taidetta, jolla mahdollinen muutetaan mahdottomaksi"
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Byrokratia yhteiskunnan tukena ja tukkona: "Yhden sanonnan mukaan byrokratia on taidetta, jolla mahdollinen muutetaan mahdottomaksi"

12.06.2021 06:00 1
Kaleva Live: Lipon kausi jatkui vieraskentällä, kun oululaiset ottivat voiton Ulvilasta –katso tallenne ottelusta täältä
Kalevan livet ja podcastit
Tilaajille

Kaleva Live: Lipon kausi jatkui vie­ras­ken­täl­lä, kun ou­lu­lai­set ottivat voiton Ul­vi­las­ta –katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

12.06.2021 20:35 3
Kaleva Live on aktiivisesti mukana Oulun palloilukesän tapahtumissa – katso lista tulevista lähetyksistä täältä

Kaleva Live on ak­tii­vi­ses­ti mukana Oulun pal­loi­lu­ke­sän ta­pah­tu­mis­sa – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

10.06.2021 11:04 6
Kaleva Live: Hercules lähti venyttämään voittoputkeaan, vastassa yllätysvalmis pietarsaarelaisjoukkue JBK – katso tallenne iltapäiväottelusta

Kaleva Live: Her­cu­les lähti ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan, vas­tas­sa yl­lä­tys­val­mis pie­tar­saa­re­lais­jouk­kue JBK – katso tal­len­ne il­ta­päi­vä­ot­te­lus­ta

12.06.2021 13:30
Tilaajille
Lipon kausi jatkuu lauantaina vierasottelulla Ulvilassa – Kaleva näyttää UPV–Lippo -ottelun yhteistyössä Satakunnan Kansan kanssa

Lipon kausi jatkuu lauan­tai­na vie­ras­ot­te­lul­la Ul­vi­las­sa – Kaleva näyttää UPV–­Lip­po -ot­te­lun yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Kansan kanssa

11.06.2021 19:50 3

Vi­rit­täy­dy Huuh­ka­jien EM-huu­maan Kaleva Liven il­ta­päi­vä­ot­te­lun kautta, kärjen tun­tu­maan noussut Her­cu­les saa lauan­tai­na vas­taan­sa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

11.06.2021 14:00
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Akku kestää Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Akku kestää Oulusta Tor­nioon”

12.06.2021 06:00
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila pahoittelee: Lauantain ottelusta välittyi liikaa lähikuvia sairauskohtauksesta

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la pa­hoit­te­lee: Lauan­tain ot­te­lus­ta vä­lit­tyi liikaa lä­hi­ku­via sai­raus­koh­tauk­ses­ta

13:17 19
THL: Suomessa todettu 47 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Suomessa näistä neljä

THL: Suo­mes­sa todettu 47 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa näistä neljä

13:48 14
Some-kampanjoinnin vahvistumisen pitäisi näkyä kuntavaaleissa erityisesti nuorten ehdokkaiden kohdalla
Tilaajille

So­me-kam­pan­join­nin vah­vis­tu­mi­sen pitäisi näkyä kun­ta­vaa­leis­sa eri­tyi­ses­ti nuorten eh­dok­kai­den koh­dal­la

07:00
Vuokrien nousu sai Oulun yliopiston kääntämään katseensa keskustaan – "Jos pysymme nykyisissä tiloissa, vuokrakustannukset ovat vuonna 2040 jo 45 miljoonaa euroa"
Tilaajille

Vuok­rien nousu sai Oulun yli­opis­ton kään­tä­mään kat­seen­sa kes­kus­taan – "Jos pysymme ny­kyi­sis­sä ti­lois­sa, vuok­ra­kus­tan­nuk­set ovat vuonna 2040 jo 45 mil­joo­naa euroa"

11.06.2021 18:30 189
Matkailuyritykset monipuolistavat Keminmaan elinkeinorakennetta – yrittäjät tyytyväisiä kunnan tukeen: ”Apua ja tukea saa, jos sitä tarvii.”
Mainos Keminmaan kunta

Mat­kai­lu­yri­tyk­set mo­ni­puo­lis­ta­vat Ke­min­maan elin­kei­no­ra­ken­net­ta – yrit­tä­jät tyy­ty­väi­siä kunnan tukeen: ”Apua ja tukea saa, jos sitä tar­vii.”

09.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Yrjö Mikkonen

Haluatko olla tyypillinen turvapaikanhakija?

06:00 6
Puheenaihe: Onko Suomi muuttunut joukkueurheilun maaksi? - Urheiluseuroja on perustettu eniten joukkuelajeihin
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko Suomi muut­tu­nut jouk­kue­ur­hei­lun maaksi? - Ur­hei­lu­seu­ro­ja on pe­rus­tet­tu eniten jouk­kue­la­jei­hin

08:00 6
Muhoksen ja Utajärven nuoret työllistettiin istuttamaan puuntaimista hiilinielu Utajärvelle – "Me tehdään hyvää duunia"
Tilaajille

Mu­hok­sen ja Uta­jär­ven nuoret työl­lis­tet­tiin is­tut­ta­maan puun­tai­mis­ta hii­li­nie­lu Uta­jär­vel­le – "Me tehdään hyvää duunia"

06:30 8
Keminmaan kasvatti Hannu Tihinen muistaa, kuinka hän lapsena ensimmäiseltä valmentajaltaan pallon hyvistä peleistä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuotiaasta, millä tasolla hän pelaa 23-vuotiaana"
Tilaajille

Keminmaan kasvatti Hannu Tihinen muistaa, kuinka hän lapsena ensimmäiseltä valmentajaltaan pallon hyvistä peleistä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuotiaasta, millä tasolla hän pelaa 23-vuotiaana"

17:59
LM-kysely: lainvalmistelussa oikeusoppineista merkittäviä laatuongelmia – perustuslakituomioistuimelle vain niukasti kannatusta
Tilaajille

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keus­op­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tu­on­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

06:30
Oulun kaupunki satsaa vessoihin entiseen tapaan – Helpotusta tarjolla kymmenissä bajamajoissa, kontissa ja kiinteässä puistokäymälässä
Forum24

Oulun kau­pun­ki satsaa ves­soi­hin en­ti­seen tapaan – Hel­po­tus­ta tar­jol­la kym­me­nis­sä ba­ja­ma­jois­sa, kon­tis­sa ja kiin­teäs­sä puis­to­käy­mä­läs­sä

06:12 6
Haukiputaalaislaulaja-lauluntekijä Jukka Takalo jatkaa lauseita: "Ikävöin 90-luvun kännejä"

Hau­ki­pu­taa­lais­lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jukka Takalo jatkaa lau­sei­ta: "I­kä­vöin 90-lu­vun kän­ne­jä"

12.06.2021 17:19 1
Kansalainen, ole viisas – Tiedä tämä, kun menet sunnuntaina äänestämään
Kolumni Jussi Korhonen

Kan­sa­lai­nen, ole viisas – Tiedä tämä, kun menet sun­nun­tai­na ää­nes­tä­mään

12.06.2021 16:19 5
Esikoislevynsä julkaiseva kansanmusiikkiyhtye Rällä ei ole mikään tylsä tuohivirsutrio – "Kunnioitamme perinteitä, mutta emme halua olla väinämöisiä"

Esi­kois­le­vyn­sä jul­kai­se­va kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Rällä ei ole mikään tylsä tuo­hi­vir­su­trio – "Kun­nioi­tam­me pe­rin­tei­tä, mutta emme halua olla väi­nä­möi­siä"

12.06.2021 07:15
Tiesitkö, että Oulujoen suisto henkii kulttuurihistoriaa? – näistä 13 merkittävästä kohteesta voi nauttia aivan Oulun keskustan välittömässä läheisyydessä
Tilaajille

Tie­sit­kö, että Ou­lu­joen suisto henkii kult­tuu­ri­his­to­riaa? – näistä 13 mer­kit­tä­väs­tä koh­tees­ta voi nauttia aivan Oulun kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä

12.06.2021 19:00 4
Kalevan kuntavaalien tulospalvelu näyttää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kuntien sekä koko maan vaalituloksen

Kalevan kuntavaalien tulospalvelu näyttää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kuntien sekä koko maan vaalituloksen

17:56
Huuhkajien EM-avauksessa järkyttävä tragedia – Tanskan jalkapalloliitto: sairaalaan viety Christian Eriksen on tajuissaan

Huuh­ka­jien EM-avauk­ses­sa jär­kyt­tä­vä tra­ge­dia – Tanskan jal­ka­pal­lo­liit­to: sai­raa­laan viety Chris­tian Eriksen on ta­juis­saan

12.06.2021 21:16 10
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.