Viking Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, matkustajien evakuointi alkanut – tämä onnettomuudesta tiedetään nyt

Viking Amo­rel­la ajoi karille jo toista kertaa samassa ka­pei­kos­sa, mat­kus­ta­jien eva­kuoin­ti alkanut – tämä on­net­to­muu­des­ta tie­de­tään nyt

13:36 3
Kaleva Live: OLS kohtaa Kemi City FC:n kuuden pisteen ottelussa – Katso ottelu suorana
Tilaajille

Kaleva Live: OLS kohtaa Kemi City FC:n kuuden pisteen ot­te­lus­sa – Katso ottelu suorana

16:30 0
Koronatartunnat selvässä kasvussa Suomessa, 9 000 tartunnan raja menee rikki ihan kohta – tällainen on pohjoisen Suomen tilanne

Ko­ro­na­tar­tun­nat sel­väs­sä kas­vus­sa Suo­mes­sa, 9 000 tar­tun­nan raja menee rikki ihan kohta – täl­lai­nen on poh­joi­sen Suomen tilanne

12:20 6
Pesäpallossa todellinen supersunnuntai: Katkolla ovat sekä naisten että miesten Superpesis-mestaruudet – Entä nouseeko Lippo Superpesikseen? Ratkaisu tänään Raksilassa
Tilaajille

Pe­sä­pal­los­sa to­del­li­nen su­per­sun­nun­tai: Kat­kol­la ovat sekä naisten että miesten Su­per­pe­sis-mes­ta­ruu­det – Entä nou­see­ko Lippo Su­per­pe­sik­seen? Rat­kai­su tänään Rak­si­las­sa

10:50 1
LOFT-asunnossa on tilaa monille sisustusratkaisuille
Mainos Lehto Asunnot

LOFT-asun­nos­sa on tilaa monille si­sus­tus­rat­kai­suil­le

15.09.2020 06:00
Puheenaihe: Onko Oulun vetovoima lapsiperheelle heikko? "Varoittava signaali on, että muutot Ouluun vähenevät"
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko Oulun ve­to­voi­ma lap­si­per­heel­le heikko? "Va­roit­ta­va sig­naa­li on, että muutot Ouluun vä­he­ne­vät"

08:00 15
Oulu All Stars Charity Golf tuotti 77 850 euron ennätyspotin hyväntekeväisyyteen – Hope kiitti tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa

Oulu All Stars Charity Golf tuotti 77 850 euron en­nä­tys­po­tin hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – Hope kiitti tuo­reel­taan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

16:24 1
Oulun vaalipiirin kansanedustajista noin puolet näkyy istuntosalissa aloitteillaan, puheillaan ja kysymyksillään – mutta se ei välttämättä kerro ahkeruudesta
Tilaajille

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta noin puolet näkyy is­tun­to­sa­lis­sa aloit­teil­laan, pu­heil­laan ja ky­sy­myk­sil­lään – mutta se ei vält­tä­mät­tä kerro ah­ke­ruu­des­ta

06:00 0
Uusimmat
Kaleva Live: OLS kohtaa Kemi City FC:n kuuden pisteen ottelussa – Katso ottelu suorana

Kaleva Live: OLS kohtaa Kemi City FC:n kuuden pisteen ot­te­lus­sa – Katso ottelu suorana

16:30 0
Tilaajille
Oulu All Stars Charity Golf tuotti 77 850 euron ennätyspotin hyväntekeväisyyteen – Hope kiitti tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa

Oulu All Stars Charity Golf tuotti 77 850 euron en­nä­tys­po­tin hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – Hope kiitti tuo­reel­taan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

16:24 1
Onnettomuustutkintakeskus Amorellan onnettomuudesta: Kyseessä on vakava paikka

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus Amo­rel­lan on­net­to­muu­des­ta: Ky­sees­sä on vakava paikka

15:32 0
Verna Kovanen kasvoi suomalaiseen lomailukulttuuriin – Nyt hänen valokuvanäyttelynsä kysyy, miten lomakohteiden asukkaille käy

Verna Kovanen kasvoi suo­ma­lai­seen lo­mai­lu­kult­tuu­riin – Nyt hänen va­lo­ku­va­näyt­te­lyn­sä kysyy, miten lo­ma­koh­tei­den asuk­kail­le käy

15:00 0
Tilaajille
"Verrattuna aiempaan vuoteen ulkomaisten asiakkaiden määrä tulee olemaan 85 prosenttia alhaisempi tänä vuonna" – Osa Lapin hotelleista pitää oviaan edelleen kiinni

"Ver­rat­tu­na aiem­paan vuoteen ul­ko­mais­ten asiak­kai­den määrä tulee olemaan 85 pro­sent­tia al­hai­sem­pi tänä vuonna" – Osa Lapin ho­tel­leis­ta pitää oviaan edel­leen kiinni

14:30 0
Tilaajille
Viking Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, matkustajien evakuointi alkanut – tämä onnettomuudesta tiedetään nyt

Viking Amo­rel­la ajoi karille jo toista kertaa samassa ka­pei­kos­sa, mat­kus­ta­jien eva­kuoin­ti alkanut – tämä on­net­to­muu­des­ta tie­de­tään nyt

13:36 3
Kauden avauspelissään mestarisuosikin kaatanut SSRA löi epäilijöilleen luun kurkkuun – "Olen sika ylpeä joukkueesta, vastus ei todellakaan ollut helpoimmasta päästä"
Tilaajille

Kauden avauspelissään mestarisuosikin kaatanut SSRA löi epäilijöilleen luun kurkkuun – "Olen sika ylpeä joukkueesta, vastus ei todellakaan ollut helpoimmasta päästä"

19.09.2020 21:24 1
Aloite kannabiksen myynnin laillistamisesta ei mennyt läpi vihreiden puoluekokouksessa – tavoitteeksi käytön ja kasvatuksen salliminen

Aloite kan­na­bik­sen myynnin lail­lis­ta­mi­ses­ta ei mennyt läpi vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ta­voit­teek­si käytön ja kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen

12:29 5
Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan

18.09.2020 20:00 0
Pysyykö Oulu mukana kaupungistumisen imussa?
Tilaajille
Kolumni
Helka-Liisa Hentilä

Pysyykö Oulu mukana kaupungistumisen imussa?

12:00 10
Verna Kovanen kasvoi suomalaiseen lomailukulttuuriin – Nyt hänen valokuvanäyttelynsä kysyy, miten lomakohteiden asukkaille käy
Tilaajille

Verna Kovanen kasvoi suomalaiseen lomailukulttuuriin – Nyt hänen valokuvanäyttelynsä kysyy, miten lomakohteiden asukkaille käy

15:00 0
Kaleva Live: OLS ja Kemi City FC iskevät yhteen kuuden pisteen ottelussa – "Yhdeksän pistettä kuudesta ottelusta pitäisi riittää sarjapaikkaan ja sitä lähdemme tavoittelemaan"

Kaleva Live: OLS ja Kemi City FC iskevät yhteen kuuden pisteen ot­te­lus­sa – "Yh­dek­sän pis­tet­tä kuu­des­ta ot­te­lus­ta pitäisi riittää sar­ja­paik­kaan ja sitä läh­dem­me ta­voit­te­le­maan"

11:00 0
Tuplarapsuja on jo annettu kameravalvonnassa – maksettavaa voi tulla ylinopeuden lisäksi kännykän käyttämisestä

Tup­la­rap­su­ja on jo annettu ka­me­ra­val­von­nas­sa – mak­set­ta­vaa voi tulla yli­no­peu­den lisäksi kän­ny­kän käyt­tä­mi­ses­tä

06:00 7
Sähkökeraameja ovat arkipäiväiset laitteet täynnä kännyköistä palovaroittimiin – Oulussa kehitettiin menetelmä, jolla niitä voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa
Tilaajille

Säh­kö­ke­raa­me­ja ovat ar­ki­päi­väi­set lait­teet täynnä kän­ny­köis­tä pa­lo­va­roit­ti­miin – Oulussa ke­hi­tet­tiin me­ne­tel­mä, jolla niitä voidaan val­mis­taa huo­neen­läm­pö­ti­las­sa

06:00 2
Toimitus suosittelee
Oulun torinrannan jopa 80 metriä korkea tornihotelli Terwa Tower harppasi eteenpäin, rakentaminen voisi alkaa 2023 – Myös torihotellin toteutuminen nyt "sataprosenttisen varmaa", sanoo yhdyskuntajohtaja

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 11:10 47
Tilaajille
"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun tehtaalla vietetään historiallisia hetkiä, kun paperikone valmistaa viimeisiä paperirullia

"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun teh­taal­la vie­te­tään his­to­rial­li­sia hetkiä, kun pa­pe­ri­ko­ne val­mis­taa vii­mei­siä pa­pe­ri­rul­lia

10.09.2020 10:59 22
Tilaajille
Ilmari ja Veera matkasivat talviyönä kotiin, kun itsetuhoinen rattijuoppo ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

Ilmari ja Veera mat­ka­si­vat tal­vi­yö­nä kotiin, kun it­se­tu­hoi­nen rat­ti­juop­po ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Syyttäjä esitteli ongelmaista Siilo-talohanketta oikeudessa – "Katson, että nämä kaupat ovat olleet alihintaisia ja ne on tehty lähipiirin kanssa"

Syyt­tä­jä esit­te­li on­gel­mais­ta Sii­lo-ta­lo­han­ket­ta oi­keu­des­sa – "Kat­son, että nämä kaupat ovat olleet ali­hin­tai­sia ja ne on tehty lä­hi­pii­rin kanssa"

31.08.2020 14:45 6
Tilaajille
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

18.09.2020 18:40 9
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Marjo Tapaninen

Karjasillan kulttuurihistoriaa kunnioittava kaavamuutos saatava valmiiksi – suuri huoli on, että alueen arvokas ympäristö menetetään talo ja tontti kerrallaan

07:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ilkka Kahlos

Aurinkopaneelit ovat ekoteko, mutta Oulussa lupaprosessi kestää

06:45 1
71-vuotias mies ajoi humalassa aiheuttaen vaaratilanteita Kemissä – Poliisi epäilee törkeää rattijuopumusta
Tilaajille

71-vuo­tias mies ajoi hu­ma­las­sa ai­heut­taen vaa­ra­ti­lan­tei­ta Kemissä – Poliisi epäilee törkeää rat­ti­juo­pu­mus­ta

10:12 0
Ylitorniolaislähtöisen Paula Huhtasen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oivalsi, että ne ovat lahja: "Toivon, että voin teoksillani välittää iloismia muillekin"
Tilaajille

Yli­tor­nio­lais­läh­töi­sen Paula Huh­ta­sen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oi­val­si, että ne ovat lahja: "Toi­von, että voin teok­sil­la­ni vä­lit­tää ilois­mia muil­le­kin"

08:00 0
Poliisin henkilöstöresurssia vahvistettiin 7,5 miljoonalla eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kenttätyöhön

Po­lii­sin hen­ki­lös­tö­re­surs­sia vah­vis­tet­tiin 7,5 mil­joo­nal­la eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kent­tä­työ­hön

06:00 0
Päivän leffapoiminnat: Nuoren Christinen elämä seisoo ja läikkyy – varkain viisas elokuva ymmärtää kaikkia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nuoren Chris­ti­nen elämä seisoo ja läikkyy – varkain viisas elokuva ym­mär­tää kaikkia

07:00 0
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Historia
Tilaajille
Kolumni
Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uudenaikaisen valtion sahalaitoksen, nyt puuta viedään huomattavia määriä sahaamattomana Ruotsiin

Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uu­den­ai­kai­sen valtion sa­ha­lai­tok­sen, nyt puuta viedään huo­mat­ta­via määriä sa­haa­mat­to­ma­na Ruot­siin

14.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Essee: Kävin pikalomalla Nairobissa, mutta näin vain sen, minkä Google haluaa minun näkevän
Tilaajille

Essee: Kävin pi­ka­lo­mal­la Nai­ro­bis­sa, mutta näin vain sen, minkä Google haluaa minun näkevän

09:00 0
Terveysmetsässä mieliala paranee, stressi vähenee ja immuniteetti kohenee – Oulun seudulla monia mahdollisuuksia toimintaan
Tilaajille

Ter­veys­met­säs­sä mie­li­ala pa­ra­nee, stressi vähenee ja im­mu­ni­teet­ti kohenee – Oulun seu­dul­la monia mah­dol­li­suuk­sia toi­min­taan

07:00 0
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa
Tilaajille

Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

18.09.2020 18:40 9
Suomeen saa nyt tulla vapaasti kymmenestä Schengen-maasta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

Suomeen saa nyt tulla va­paas­ti kym­me­nes­tä Schen­gen-maas­ta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

09:05 0