Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Nato-maat vetivät yhtä köyttä Suomen ja Ruotsin puolesta – Charly Salonius-Pasternak yllättyisi, jos jäsenyyden ratifioinnista tulee samanlainen show
Turkki taipui Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen
Tilaajille

Na­to-maat vetivät yhtä köyttä Suomen ja Ruotsin puo­les­ta – Charly Sa­lo­nius-Pas­ter­nak yl­lät­tyi­si, jos jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta tulee sa­man­lai­nen show

10:40
Turkkilaismedioissa julkaistiin lista sopimuksesta Suomen ja Ruotsin kanssa: puolustusteollisuuden vientikieltoja vältettävä, PKK:n vastaista yhteistyötä luvassa

Turk­ki­lais­me­diois­sa jul­kais­tiin lista so­pi­muk­ses­ta Suomen ja Ruotsin kanssa: puo­lus­tus­teol­li­suu­den vien­ti­kiel­to­ja väl­tet­tä­vä, PKK:n vas­tais­ta yh­teis­työ­tä luvassa

08:32 10
Suomi, Ruotsi ja Turkki yhteiseen allekirjoitusseremoniaan tapaamisen jälkeen – Turkki tukee Suomen Nato-jäsenyyttä

Suomi, Ruotsi ja Turkki yh­tei­seen al­le­kir­joi­tus­se­re­mo­niaan ta­paa­mi­sen jälkeen – Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

28.06.2022 23:24 45
Niinistö tapaa Erdoganin Madridissa Ruotsin pääministerin kanssa: "En lähtisi olemaan optimisti tai pessimisti, katsotaan mistä kenkä todella puristaa"

Nii­nis­tö tapaa Er­do­ga­nin Mad­ri­dis­sa Ruotsin pää­mi­nis­te­rin kanssa: "En lähtisi olemaan op­ti­mis­ti tai pes­si­mis­ti, kat­so­taan mistä kenkä todella pu­ris­taa"

28.06.2022 14:03 22

Mi­nis­te­ri­vuo­si on ollut ou­lu­lai­sel­le Hanna Sark­ki­sel­le kaikkea muuta kuin nor­maa­li: "Ly­hyes­sä ajassa on tehty isoja ja mer­kit­tä­viä pää­tök­siä"

24.06.2022 07:00 38
Tilaajille
Potnapekka myytiin konkurssipesästä – Oulun ikoninen kaupunkijuna säilyy maisemissa
Tilaajille

Pot­na­pek­ka myytiin kon­kurs­si­pe­säs­tä – Oulun iko­ni­nen kau­pun­ki­ju­na säilyy mai­se­mis­sa

12:31
Nallikarin uimarannan vedessä edelleen liikaa enterokokkeja – uintikielto rannalla pysyy voimassa
Tilaajille

Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­nan vedessä edel­leen liikaa en­te­ro­kok­ke­ja – uin­ti­kiel­to ran­nal­la pysyy voi­mas­sa

12:07 2
Ilmalämpöpumppu viilentää varjottomalla Kivikkokankaan asuinalueella tehokkaasti kesähelteillä: "Ei tule mieleen, millaisessa talossa ei tarvitsisi viilennystä"
Tilaajille

Il­ma­läm­pö­pump­pu vii­len­tää var­jot­to­mal­la Ki­vik­ko­kan­kaan asuin­alueel­la te­hok­kaas­ti ke­sä­hel­teil­lä: "Ei tule mie­leen, mil­lai­ses­sa talossa ei tar­vit­si­si vii­len­nys­tä"

06:00 12
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

06:00
Armin aika alkoi 70 vuotta sitten – Muhoksen kaunottaren matkaa on seurattu herkeämättä
Tilaajille

Armin aika alkoi 70 vuotta sitten – ­Mu­hok­sen kau­not­ta­ren matkaa on seu­rat­tu her­keä­mät­tä

06:00
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­li­yh­tiö­tä kon­kurs­siin

11:30 5
Taksi ryöstettiin käsiaseella uhaten Haukiputaalla

Taksi ryös­tet­tiin kä­si­aseel­la uhaten Hau­ki­pu­taal­la

10:57
Zelenskyi tuomitsee Krementshukin "terroristisen" ostoskeskusiskun: "Naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä"
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Ze­lens­kyi tuo­mit­see Kre­men­tshu­kin "ter­ro­ris­ti­sen" os­tos­kes­ku­sis­kun: "Nai­sia, lapsia, ta­val­li­sia si­vii­le­jä si­säl­lä"

28.06.2022 06:10 13
Venäjä teki ohjusiskun Krementshukin kaupunkiin Ukrainassa – isku osui täpötäyteen ostoskeskukseen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haavoittui

Venäjä teki oh­jus­is­kun Kre­men­tshu­kin kau­pun­kiin Uk­rai­nas­sa – isku osui tä­pö­täy­teen os­tos­kes­kuk­seen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haa­voit­tui

27.06.2022 22:18 8
Oululainen Patrik Pasma teki kovan ratkaisun ja jätti tarttumatta tilaisuuteen Formula 3 -sarjassa: "Välivuosi on lopulta hyvä juttu ajamisenkin kannalta"
Tilaajille

Oululainen Patrik Pasma teki kovan ratkaisun ja jätti tarttumatta tilaisuuteen Formula 3 -sarjassa: "Välivuosi on lopulta hyvä juttu ajamisenkin kannalta"

28.06.2022 18:05
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Suomen riistakeskuksen ahmojen pyytämiseen myöntämät kaksi poikkeuslupaa eivät olleet lainmukaisia – toinen poikkeuslupa oli myönnetty Taivalkosken kunnan alueella sijaitsevalla pyyntialueelle
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Suomen riis­ta­kes­kuk­sen ahmojen pyy­tä­mi­seen myön­tä­mät kaksi poik­keus­lu­paa eivät olleet lain­mu­kai­sia – toinen poik­keus­lu­pa oli myön­net­ty Tai­val­kos­ken kunnan alueel­la si­jait­se­val­la pyyn­ti­alueel­le

12:38
"Rautaruukki tullee Raaheen!" – Pauli Ylitalo kirjoitti juhlanäytelmän pohjoismaiden suurimmalle terästehtaalle
Tilaajille

"Rau­ta­ruuk­ki tullee Raa­heen!" – Pauli Ylitalo kir­joit­ti juh­la­näy­tel­män poh­jois­mai­den suu­rim­mal­le te­räs­teh­taal­le

27.06.2022 14:00
Helpotusta helteeseen:  Oikea syöminen, juominen ja pukeutuminen on tärkeää –  ilmalämpöpumppuja käytetään kerrostaloissakin yhä enemmän Oulun seudulla
Tilaajille

Hel­po­tus­ta hel­tee­seen: Oikea syö­mi­nen, juo­mi­nen ja pu­keu­tu­mi­nen on tärkeää – il­ma­läm­pö­pump­pu­ja käy­te­tään ker­ros­ta­lois­sa­kin yhä enemmän Oulun seu­dul­la

06:00 1
Radio Kaleva: Nelli Salomäen toimittamassa Mielenmaisema-sarjassa sukelletaan keskelle nuorten urheilijoiden arkea – kuuntele sarjan jaksoja täältä

Radio Kaleva: Nelli Sa­lo­mäen toi­mit­ta­mas­sa Mie­len­mai­se­ma-sar­jas­sa su­kel­le­taan kes­kel­le nuorten ur­hei­li­joi­den arkea – kuun­te­le sarjan jaksoja täältä

20.06.2022 11:00 2
Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva puhuu Kalevan haastattelussa menneestä EM-turnauksesta ja alkavasta Kansojen liigasta – "Olemme päättäneet joukkueen kanssa, että rimaa nostetaan jatkossakin"

Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja Markku Kanerva puhuu Kalevan haas­tat­te­lus­sa men­nees­tä EM-tur­nauk­ses­ta ja al­ka­vas­ta Kan­so­jen lii­gas­ta – "Olemme päät­tä­neet jouk­kueen kanssa, että rimaa nos­te­taan jat­kos­sa­kin"

01.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Arvio: Toiset meistä näkevät tähtiä
Tilaajille

Arvio: Toiset meistä näkevät tähtiä

28.06.2022 15:30 2
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?
Tilaajille

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

09:45
Pride on myös Oululle tärkeä, tervetullut tapahtuma
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pride on myös Oululle tärkeä, tervetullut tapahtuma

28.06.2022 20:00 19
Oululla on sitkeä merikaupunkikompleksi
Tilaajille
Kolumni
Katariina Vuori

Oululla on sitkeä merikaupunkikompleksi

06:00 6
Kaikille avoin Villa Pukkilan puusauna tarjoilee lempeitä löylyjä kesäkeskiviikkoisin – "Isossa puusaunassa muistuu mieleen lapsuuden mummolan sauna"
Forum24

Kai­kil­le avoin Villa Puk­ki­lan puu­sau­na tar­joi­lee lem­pei­tä löylyjä ke­sä­kes­ki­viik­koi­sin – "Isossa puu­sau­nas­sa muistuu mieleen lap­suu­den mum­mo­lan sauna"

06:05
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 1
Kalaportailla hyppelyä ja maailman tarkkailua pörriäisten silmin – projektipäällikkö Anna Taskinen suunnittelee jo kovaa kyytiä Tietomaan Eläinten jäljillä -näyttelyä

Ka­la­por­tail­la hyp­pe­lyä ja maail­man tark­kai­lua pör­riäis­ten silmin – p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Anna Tas­ki­nen suun­nit­te­lee jo kovaa kyytiä Tie­to­maan Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­lyä

25.06.2022 06:08 2
Koivun tuoksu, saunominen ja paljussa lilluminen saavat oululaiset juhannustuulelle, mutta tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo

Koivun tuoksu, sau­no­mi­nen ja pal­jus­sa lil­lu­mi­nen saavat ou­lu­lai­set ju­han­nus­tuu­lel­le, mutta tär­kein­tä on kui­ten­kin yh­des­sä­olo

23.06.2022 06:10 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Risto Honkonen, Mirja Illikainen, Janne Järvinen, Peppi Karppinen, Jukka Riekki, Osmo Tervonen

Oulun yliopisto on kriisissä – vai onko sittenkään?

06:00 17
"On ihmeellistä, mihin kaikkeen koira pystyykään" – uudet keinot miljoonavahinkoja aiheuttavaa metsätuholaista vastaan
Tilaajille

"On ih­meel­lis­tä, mihin kaik­keen koira pys­tyy­kään" – uudet keinot mil­joo­na­va­hin­ko­ja ai­heut­ta­vaa met­sä­tu­ho­lais­ta vastaan

07:00
Tilastokeskus: Lähes neljännes naispalkansaajista oli osa-aikaisia vuonna 2021 – työllisyyden paraneminen nosti osa- ja määräaikaisuuksien määrää

Ti­las­to­kes­kus: Lähes nel­jän­nes nais­pal­kan­saa­jis­ta oli osa-ai­kai­sia vuonna 2021 – työl­li­syy­den pa­ra­ne­mi­nen nosti osa- ja mää­rä­ai­kai­suuk­sien määrää

10:43
Festariaarrejahti käynnistyy – Oulussa on piilotettuna 200 ämpäriä, joissa odottelee kolmen päivän liput Rock in the city -festareille

Fes­ta­ri­aar­re­jah­ti käyn­nis­tyy – Oulussa on pii­lo­tet­tu­na 200 äm­pä­riä, joissa odot­te­lee kolmen päivän liput Rock in the city -fes­ta­reil­le

07:00 4
Keskiviikkoillan elokuva on tositarina miehestä, joka palkittiin sodassa vapaudenristillä, mutta joka taisteli loppuelämänsä taiteellisesta ja henkilökohtaisesta vapaudestaan
Tilaajille

Keskiviikkoillan elokuva on tositarina miehestä, joka palkittiin sodassa vapaudenristillä, mutta joka taisteli loppuelämänsä taiteellisesta ja henkilökohtaisesta vapaudestaan

12:00
Vihdoinkin aikaa kivoille kesätapahtumille! Lähes 30 vuotta Oulussa galleristina toiminut Tarja Myllyaho totuttelee eläkepäivien viettoon
Tilaajille

Vih­doin­kin aikaa ki­voil­le ke­sä­ta­pah­tu­mil­le! Lähes 30 vuotta Oulussa gal­le­ris­ti­na toi­mi­nut Tarja Myl­ly­aho to­tut­te­lee elä­ke­päi­vien viet­toon

07:00 1
Luetuimmat
Festariaarrejahti käynnistyy – Oulussa on piilotettuna 200 ämpäriä, joissa odottelee kolmen päivän liput Rock in the city -festareille

Festariaarrejahti käynnistyy – Oulussa on piilotettuna 200 ämpäriä, joissa odottelee kolmen päivän liput Rock in the city -festareille

07:00 4
Taksi ryöstettiin käsiaseella uhaten Haukiputaalla

Taksi ryöstettiin käsiaseella uhaten Haukiputaalla

10:57
Taivalkosken kunnanjohtaja irtisanoutui henkilökohtaisista syistä – "Aika usein asiat liittyvät päätöksentekoon tai epäluottamukseen viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden välillä"

Taivalkosken kunnanjohtaja irtisanoutui henkilökohtaisista syistä – "Aika usein asiat liittyvät päätöksentekoon tai epäluottamukseen viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden välillä"

28.06.2022 20:44 21
Tilaajille
Ilmalämpöpumppu viilentää varjottomalla Kivikkokankaan asuinalueella tehokkaasti kesähelteillä: "Ei tule mieleen, millaisessa talossa ei tarvitsisi viilennystä"

Ilmalämpöpumppu viilentää varjottomalla Kivikkokankaan asuinalueella tehokkaasti kesähelteillä: "Ei tule mieleen, millaisessa talossa ei tarvitsisi viilennystä"

06:00 12
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin

Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin

11:30 5
Helpotusta helteeseen:  Oikea syöminen, juominen ja pukeutuminen on tärkeää –  ilmalämpöpumppuja käytetään kerrostaloissakin yhä enemmän Oulun seudulla

Helpotusta helteeseen: Oikea syöminen, juominen ja pukeutuminen on tärkeää – ilmalämpöpumppuja käytetään kerrostaloissakin yhä enemmän Oulun seudulla

06:00 1
Tilaajille
EU:n ympäristöministerit pääsivät sopuun ilmastopaketin useista kohdista – diesel-, bensiini-, kaasu- ja lataushybridiautojen valmistus käytännössä loppuu  2035

EU:n ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rit pää­si­vät sopuun il­mas­to­pa­ke­tin useista koh­dis­ta – die­sel-, ben­sii­ni-, kaasu- ja la­taus­hyb­ri­di­au­to­jen val­mis­tus käy­tän­nös­sä loppuu 2035

06:54 16
Taivalkosken kunnanjohtaja irtisanoutui henkilökohtaisista syistä – "Aika usein asiat liittyvät päätöksentekoon tai epäluottamukseen viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden välillä"
Tilaajille

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä – "Aika usein asiat liit­ty­vät pää­tök­sen­te­koon tai epä­luot­ta­muk­seen vi­ran­hal­ti­joi­den ja pää­tök­sen­te­ki­jöi­den vä­lil­lä"

28.06.2022 20:44 21
"Pridesta on tullut poissulkeva tapahtuma", sanovat arvostelijat ja Oulun kaupungivaltuustolle aloitteen tehneet
Tilaajille

"P­ri­des­ta on tullut pois­sul­ke­va ta­pah­tu­ma", sanovat ar­vos­te­li­jat ja Oulun kau­pun­gi­val­tuus­tol­le aloit­teen tehneet

28.06.2022 18:00 17
Taneli Varila haki Oulun kaupungille tanssijaksi, mutta on tyytyväinen ulkotöihin – kysyimme, paljonko kesätyöpaikkoja on vielä auki Pohjois-Pohjanmaalla
Tilaajille

Taneli Varila haki Oulun kau­pun­gil­le tans­si­jak­si, mutta on tyy­ty­väi­nen ul­ko­töi­hin – ky­syim­me, pal­jon­ko ke­sä­työ­paik­ko­ja on vielä auki Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.06.2022 18:00
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kakkosen kärkikamppailut jatkuivat, kun Hercules haastoi vieraskentällä JJK:n – katso maksuton ottelutallenne täältä

Kak­ko­sen kär­ki­kamp­pai­lut jat­kui­vat, kun Her­cu­les haastoi vie­ras­ken­täl­lä JJK:n – katso mak­su­ton ot­te­lu­tal­len­ne täältä

23.06.2022 17:45
Radio Kaleva: Nelli Salomäen toimittamassa Mielenmaisema-sarjassa sukelletaan keskelle nuorten urheilijoiden arkea – kuuntele sarjan jaksoja täältä

Radio Kaleva: Nelli Sa­lo­mäen toi­mit­ta­mas­sa Mie­len­mai­se­ma-sar­jas­sa su­kel­le­taan kes­kel­le nuorten ur­hei­li­joi­den arkea – kuun­te­le sarjan jaksoja täältä

20.06.2022 11:00 2
Kaleva Live: Kakkonen jatkui Castrenissa, OLS sai lohkon kärkikamppailussa vastaansa JJK:n Jyväskylästä – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kak­ko­nen jatkui Cast­re­nis­sa, OLS sai lohkon kär­ki­kamp­pai­lus­sa vas­taan­sa JJK:n Jy­väs­ky­läs­tä – katso ottelu tal­len­tee­na

19.06.2022 16:11
Tilaajille

Kak­ko­nen palaa Kaleva Liveen to­del­li­sel­la herk­ku­pa­lal­la – Pir­teäs­ti kau­ten­sa aloit­ta­nut OLS kohtaa lohkon kär­ki­kamp­pai­lus­sa nousua ha­vit­te­le­van JJK:n

16.06.2022 19:00
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin
Tilaajille

Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin

27.06.2022 06:30 2

North of Hell -festivaalin ohjelmisto täydentyi – Ouluun saapuu myös kreikkalainen black metal -yhtye Rotting Christ

28.06.2022 13:48
ViVe järjesti juoksujuhlat KeKi:n kustannuksella – "Pitää pelata kahdeksan vuoroparia erinomaista pesistä, jos täältä haluaa saada pisteitä"
Tilaajille

ViVe jär­jes­ti juok­su­juh­lat KeKi:n kus­tan­nuk­sel­la – "Pitää pelata kah­dek­san vuo­ro­pa­ria erin­omais­ta pe­sis­tä, jos täältä haluaa saada pis­tei­tä"

28.06.2022 22:04 3
Neljä henkilöä tuli luvatta Venäjältä Suomeen Suomussalmella ja haki turvapaikkaa

Neljä henkilöä tuli luvatta Venäjältä Suomeen Suomussalmella ja haki turvapaikkaa

27.06.2022 12:17 24
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Risto Honkonen, Mirja Illikainen, Janne Järvinen, Peppi Karppinen, Jukka Riekki, Osmo Tervonen

Oulun yli­opis­to on krii­sis­sä – vai onko sit­ten­kään?

06:00 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus Satu Mustonen, Mervi Puolanne

Il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­ma pitkien hel­le­aal­to­jen li­sään­ty­mi­nen mer­kit­see riskiä kan­san­ter­vey­del­le

05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Susanne Heikinheimo, Tuula Metsä, Eija-Maria Gerlander

Vink­ke­jä päät­tä­jil­le työ­ter­veys­huol­los­ta – Suo­mes­sa on nyt mah­dol­li­suus tehdä sat­sauk­sia työ­ky­ky­joh­ta­mi­sen ra­ken­tei­siin

05:30
Tilaajille
"Minulle lintu on kutsu tulla läsnäolevaksi aina ja kaikkialla", kirjoittaa linturetkillä valaistunut Pauli Tapio
Tilaajille
Essee
Pauli Tapio

"Minulle lintu on kutsu tulla läsnäolevaksi aina ja kaikkialla", kirjoittaa linturetkillä valaistunut Pauli Tapio

26.06.2022 09:00 2
Kärpät julkisti uuden pelaajahankinnan: 24-vuotias Kasper Björkqvist tulee Ouluun kaksivuotisella sopimuksella

Kärpät julkisti uuden pelaajahankinnan: 24-vuotias Kasper Björkqvist tulee Ouluun kaksivuotisella sopimuksella

28.06.2022 12:17 13
Oulun rautatieaseman matkustajamäärät ovat nyt jo suurempia kuin ennen pandemiaa, ja täysissä junissa liput ovat kalliimpia – Oulun ja Helsingin välille suunnitteilla lisää juna- ja lentovuoroja
Tilaajille

Oulun rau­ta­tie­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat nyt jo suu­rem­pia kuin ennen pan­de­miaa, ja täy­sis­sä junissa liput ovat kal­liim­pia – Oulun ja Hel­sin­gin välille suun­nit­teil­la lisää juna- ja len­to­vuo­ro­ja

28.06.2022 11:20 26