LM-kysely: Lukijoiden enemmistö käyttää koronapassia ongelmitta, osa laajentaisi passivaatimusta huomattavasti – periaatteellinen vastustus pientä
Tilaajille

LM-ky­se­ly: Lu­ki­joi­den enem­mis­tö käyttää ko­ronapas­sia on­gel­mit­ta, osa laa­jen­tai­si pas­si­vaa­ti­mus­ta huo­mat­ta­vas­ti – pe­ri­aat­teel­li­nen vas­tus­tus pientä

18:30 12
Juhamatti Aaltoselle syksy on ollut henkilökohtaisesti raskas – "Tuntuu, että vastustaja tekee aina maalin, kun olen kentällä"
Tilaajille

Ju­ha­mat­ti Aal­to­sel­le syksy on ollut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti raskas – "Tun­tuu, että vas­tus­ta­ja tekee aina maalin, kun olen ken­täl­lä"

21:19 21
Ylilääkäri Järvinen Ylelle: Vielä auki, suojaako koronarokotus vakavalta sairastumiselta myös omikronmuunnosta vastaan

Yli­lää­kä­ri Jär­vi­nen Ylelle: Vielä auki, suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­tus va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta myös omik­ron­muun­nos­ta vastaan

13:58 65
Keskustan Annika Saarikko puolusti Oulussa ja Kempeleessä hallituksen IMF:n kehut saanutta talouspolitiikkaa ja vaatii pitämään kiinni menokatosta
Tilaajille

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko puo­lus­ti Oulussa ja Kem­pe­lees­sä hal­li­tuk­sen IMF:n kehut saa­nut­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa ja vaatii pi­tä­mään kiinni me­no­ka­tos­ta

16:35 20
Mitä tänä vuonna kannattaa ostaa joululahjaksi? – Iiläiset yrittäjät suosittelevat panostamaan hemmotteluun, hyvinvointiin ja herkutteluun
Mainos Iin kunta

Mitä tänä vuonna kan­nat­taa ostaa jou­lu­lah­jak­si? – Ii­läi­set yrit­tä­jät suo­sit­te­le­vat pa­nos­ta­maan hem­mot­te­luun, hy­vin­voin­tiin ja her­kut­te­luun

25.11.2021 14:00
Pyllymäki viitoitti reitin Rukan mäkimonttuun, puolalaiskannattajat eivät säikähtäneet Pohjois-Suomen pakkasta – "Olemme kiertäneet mäkikisojen perässä ympäri maailmaa jo 20 vuotta"
Rukan maailmancup
Tilaajille

Pyl­ly­mä­ki vii­toit­ti reitin Rukan mä­ki­mont­tuun, puo­la­lais­kan­nat­ta­jat eivät säi­käh­tä­neet Poh­jois-Suo­men pak­kas­ta – "Olemme kier­tä­neet mä­ki­ki­so­jen perässä ympäri maail­maa jo 20 vuotta"

20:39
Iivo Niskasen voitto hullaannutti suomalaisyleisön – Lue täältä, mitä Rukan maailmancupissa tapahtui lauantaina

Iivo Nis­ka­sen voitto hul­laan­nut­ti suo­ma­lais­ylei­sön – Lue täältä, mitä Rukan maail­man­cu­pis­sa ta­pah­tui lauan­tai­na

19:19
Tilaajille
Iivo Niskanen otti jo uransa neljännen voiton Rukan maailmancupissa, mutta vakuutti, että enemmän on vielä luvassa – "Ei tämä mikään ylisuoritus ollut"

Iivo Nis­ka­nen otti jo uransa nel­jän­nen voiton Rukan maail­man­cu­pis­sa, mutta va­kuut­ti, että enemmän on vielä luvassa – "Ei tämä mikään yli­suo­ri­tus ollut"

14:28
Tilaajille
Kommentti: Rukan kuningas antoi suuryleisölle lämpöä paukkupakkaseen

Kom­ment­ti: Rukan ku­nin­gas antoi suur­ylei­söl­le lämpöä pauk­ku­pak­ka­seen

13:01 1
Tilaajille

Katso Rukan maail­man­cu­pin ohjelma tästä

25.11.2021 18:58
Moottoritiellä kävellyt mies jäi auton alle Pohjantiellä – etelään menevät kaistat suljettiin yli tunnin ajaksi Linnanmaan ja Iskon ramppien välillä

Moot­to­ri­tiel­lä kä­vel­lyt mies jäi auton alle Poh­jan­tiel­lä – etelään menevät kaistat sul­jet­tiin yli tunnin ajaksi Lin­nan­maan ja Iskon ramp­pien välillä

15:47
Myös Oulussa, Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

Myös Ou­lus­sa, La­pis­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Kai­nuus­sa mää­rät­tiin omik­ron-vi­rus­muun­nok­sen ris­ki­mais­ta tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen

19:09 9
Luetuimmat
Moottoritiellä kävellyt mies jäi auton alle Pohjantiellä – etelään menevät kaistat suljettiin yli tunnin ajaksi Linnanmaan ja Iskon ramppien välillä

Moottoritiellä kävellyt mies jäi auton alle Pohjantiellä – etelään menevät kaistat suljettiin yli tunnin ajaksi Linnanmaan ja Iskon ramppien välillä

15:47
Analyysi: Oulun konsernijohtoon ehdolla vahvoja nimiä – kaupungin kakkosjohtaja voi tulevina vuosina nousta ykköseksi

Analyysi: Oulun konsernijohtoon ehdolla vahvoja nimiä – kaupungin kakkosjohtaja voi tulevina vuosina nousta ykköseksi

07:00 32
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut

Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut

26.11.2021 13:40
Erkkolan sillan kupeesta kuului avunhuutoja – pelastuslaitos etsi mahdollisesti jäihin pudonnutta henkilöä, jälkiäkään ei löytynyt

Erkkolan sillan kupeesta kuului avunhuutoja – pelastuslaitos etsi mahdollisesti jäihin pudonnutta henkilöä, jälkiäkään ei löytynyt

08:16
Myös Oulussa, Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

Myös Oulussa, Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

19:09 9
Pohjoisen jokialueilla halutaan kehittää vaelluskalojen oloja tutkimusten ja seurannan avulla – ”Uusissa hankkeissa yhteistyön tärkeys korostuu"
Mainos PVO-Vesivoima Oy

Poh­joi­sen jo­ki­alueil­la ha­lu­taan ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen oloja tut­ki­mus­ten ja seu­ran­nan avulla – ”Uu­sis­sa hank­keis­sa yh­teis­työn tärkeys ko­ros­tuu"

22.11.2021 08:30
Eteläiselle Oivapisteelle kaava Perävainiolle – uusi hyötyjätteen keräyspiste helpottaa Ruskon pisteen kuormitusta
Tilaajille

Ete­läi­sel­le Oi­va­pis­teel­le kaava Pe­rä­vai­niol­le – uusi hyö­ty­jät­teen ke­räys­pis­te hel­pot­taa Ruskon pisteen kuor­mi­tus­ta

15:00 3
Putinille sopii vain heikko Ukraina, siksi Venäjä tekee taas naapurinsa elämän vaikeaksi
Tilaajille
Pääkirjoitus

Putinille sopii vain heikko Ukraina, siksi Venäjä tekee taas naapurinsa elämän vaikeaksi

26.11.2021 20:00 42
Metsistä saa aina halutessaan mukavan vastakkainasettelun aikaiseksi – puhumalla vaikka asian vierestä
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Metsistä saa aina halutessaan mukavan vastakkainasettelun aikaiseksi – puhumalla vaikka asian vierestä

16:00 7
Omaishoitajuudesta luopuminen on tunteiden vuoristorataa – "Se oli yhtä itkua ja raastavaa ikävää"
Forum24

Omais­hoi­ta­juu­des­ta luo­pu­mi­nen on tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa – "Se oli yhtä itkua ja raas­ta­vaa ikävää"

06:35 2
Houkutteleeko suuri tarjouspäivä? – Näin vastasivat oululaiset katugallupissa

Hou­kut­te­lee­ko suuri tar­jous­päi­vä? – Näin vas­ta­si­vat ou­lu­lai­set ka­tu­gal­lu­pis­sa

26.11.2021 06:15 19
Kuka heistä on Oulun Lucia 2021? – Vielä ehdit äänestää omaa suosikkiasi!

Kuka heistä on Oulun Lucia 2021? – Vielä ehdit ää­nes­tää omaa suo­sik­kia­si!

25.11.2021 18:10 6
Louai Al-Khanji paiskii ainoana suomalaisena töitä WhatsAppilla, tähtää nuorena eläkkeelle ja haaveilee muutosta takaisin Ouluun

Louai Al-Khan­ji paiskii ainoana suo­ma­lai­se­na töitä What­sAp­pil­la, tähtää nuorena eläk­keel­le ja haa­vei­lee muu­tos­ta ta­kai­sin Ouluun

20.11.2021 06:02 3
Tilaajille
Birgitta, 53, luuli vain kuorsaavansa, mutta todellisuus oli toinen: ”Lakkasin hengittämästä öisin”
Mainos Terveystalo

Bir­git­ta, 53, luuli vain kuor­saa­van­sa, mutta to­del­li­suus oli toinen: ”Lak­ka­sin hen­git­tä­mäs­tä öisin”

23.11.2021 06:00
Analyysi: Oulun konsernijohtoon ehdolla vahvoja nimiä – kaupungin kakkosjohtaja voi tulevina vuosina nousta ykköseksi
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulun kon­ser­ni­joh­toon ehdolla vahvoja nimiä – kau­pun­gin kak­kos­joh­ta­ja voi tu­le­vi­na vuosina nousta yk­kö­sek­si

07:00 32
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pekka Timonen, Kalle Marttinen

Hallitus väistää vastuuta tapahtuma-alan kriisistä

07:00 6
"En halunnut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hukassa" – Ylitorniolainen Pauli Kantomaa kertoi sisarusten traumaattisesta evakkomatkasta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väylä-kirjaansa varten
Tilaajille

"En ha­lun­nut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hu­kas­sa" – Yli­tor­nio­lai­nen Pauli Kan­to­maa kertoi si­sa­rus­ten trau­maat­ti­ses­ta evak­ko­mat­kas­ta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väy­lä-kir­jaan­sa varten

06:00
Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

18.10.2021 13:00 7
Finnish Padel Tour kerää padelin maan ykköspelaajat Kempeleeseen, seurakuntayhtymän tiloissa kisataan perinteisen Tiernapoikakilpailun merkeissä – Kaleva Live näyttää sunnuntaina molempien ratkaisuhetket suorana

Finnish Padel Tour kerää padelin maan yk­kös­pe­laa­jat Kem­pe­lee­seen, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­lois­sa ki­sa­taan pe­rin­tei­sen Tier­na­poi­ka­kil­pai­lun mer­keis­sä – Kaleva Live näyttää sun­nun­tai­na mo­lem­pien rat­kai­su­het­ket suorana

26.11.2021 17:00
Kaleva Live: Taitoluistelu huipentui Oulunsalossa SM-noviisien vapaaohjelmaan, oululaisluistelijat haastoivat etelän ennakkosuosikit – tallenne kisojen päätöspäivästä katsottavissa

Kaleva Live: Tai­to­luis­te­lu hui­pen­tui Ou­lun­sa­los­sa SM-no­vii­sien va­paaoh­jel­maan, ou­lu­lais­luis­te­li­jat haas­toi­vat etelän en­nak­ko­suo­si­kit – tal­len­ne kisojen pää­tös­päi­väs­tä kat­sot­ta­vis­sa

21.11.2021 16:10 3
Tilaajille
Kaleva Live: Taitoluistelun debytantit esittävät vapaaohjelmansa, Oulun Luistelukerhosta jäällä taituroi kolme tyttöä – tallenne nyt nähtävissä

Kaleva Live: Tai­to­luis­te­lun de­by­tan­tit esit­tä­vät va­paaoh­jel­man­sa, Oulun Luis­te­lu­ker­hos­ta jäällä tai­tu­roi kolme tyttöä – tal­len­ne nyt näh­tä­vis­sä

20.11.2021 15:03 1
Tilaajille

Tu­le­vai­suu­den "kii­ra­kor­vet" ja "lau­ra­le­pis­töt" sä­ke­nöi­vät vii­kon­lop­pu­na Ou­lun­sa­los­sa, kun tai­to­luis­te­lun de­by­tan­tit ja SM-no­vii­sit ki­saa­vat jat­ko­pai­kois­ta ko­va­ta­soi­ses­sa loh­kos­sa – Kaleva näyttää kisat suorana

18.11.2021 14:00 1
Löydä talven riemut Pohjolan rengastiellä – 11 vinkkiä rengastien talviaktiviteetteihin
Mainos Visit Oulu

Löydä talven riemut Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä – 11 vinkkiä ren­gas­tien tal­vi­ak­ti­vi­teet­tei­hin

26.11.2021 06:00
Kiitotien auraamiseen käytetyn 1960-luvun kuormurin etuosa paloi poroksi Ylivieskan lentokentällä

Kii­to­tien au­raa­mi­seen käy­te­tyn 1960-lu­vun kuor­mu­rin etuosa paloi poroksi Yli­vies­kan len­to­ken­täl­lä

17:38
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ehdolle aluevaaleissa – "Digipalvelut eivät saa nostaa kenenkään kynnystä palvelujen saannille"
Tilaajille

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen ehdolle alue­vaa­leis­sa – "Di­gi­pal­ve­lut eivät saa nostaa ke­nen­kään kyn­nys­tä pal­ve­lu­jen saan­nil­le"

17:00 1
Länsi-Afrikan Benin antoi Alvar Gullichsenin taiteelle uuden suunnan: "Reissu antoi mahdollisuuden unohtaa kaiken, mitä olin siihen mennessä tehnyt kuvataiteilijana"
Tilaajille

Län­si-Af­ri­kan Benin antoi Alvar Gul­lich­se­nin tai­teel­le uuden suun­nan: "Reissu antoi mah­dol­li­suu­den unohtaa kaiken, mitä olin siihen men­nes­sä tehnyt ku­va­tai­tei­li­ja­na"

19:00
Virpi Kätkä kärsi monelle suomalaiselle tutusta vaivasta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa
Mainos Kuntokauppa

Virpi Kätkä kärsi monelle suo­ma­lai­sel­le tutusta vai­vas­ta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa

25.11.2021 06:00
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – "On tietysti ilmeistä, ettei kaikki ole mennyt ihan putkeen"

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon – "On tie­tys­ti il­meis­tä, ettei kaikki ole mennyt ihan put­keen"

14:58 4
Toimitus suosittelee
Oululaisnuoria höynäytettiin ryhtymään maalaustöihin kevytyrittäjinä – Rakennusliiton aluetoimitsija: "Olemme huolissamme, he ovat täysin yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolella"

Ou­lu­lais­nuo­ria höy­näy­tet­tiin ryh­ty­mään maa­laus­töi­hin ke­vy­ty­rit­tä­ji­nä – Ra­ken­nus­lii­ton alue­toi­mit­si­ja: "Olemme huo­lis­sam­me, he ovat täysin yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon ul­ko­puo­lel­la"

20.11.2021 06:00 58
Tilaajille
Oululainen Sarkka on säilyttänyt kansanravintolan hengen – "Parasta on, että tänne voi tulla sellaisena kuin on"

Ou­lu­lai­nen Sarkka on säi­lyt­tä­nyt kan­san­ra­vin­to­lan hengen – "Pa­ras­ta on, että tänne voi tulla sel­lai­se­na kuin on"

19.11.2021 16:00 16
Tilaajille
Kaleva Live: Taitoluistelu huipentui Oulunsalossa SM-noviisien vapaaohjelmaan, oululaisluistelijat haastoivat etelän ennakkosuosikit – tallenne kisojen päätöspäivästä katsottavissa

Kaleva Live: Tai­to­luis­te­lu hui­pen­tui Ou­lun­sa­los­sa SM-no­vii­sien va­paaoh­jel­maan, ou­lu­lais­luis­te­li­jat haas­toi­vat etelän en­nak­ko­suo­si­kit – tal­len­ne kisojen pää­tös­päi­väs­tä kat­sot­ta­vis­sa

21.11.2021 16:10 3
Tilaajille
"Kylvä siemenesi" ja 29 muuta hauskaa iskulausetta – Testaa taitosi Kalevan kuntaslogan-visassa!

"Kylvä sie­me­ne­si" ja 29 muuta hauskaa is­ku­lau­set­ta – Testaa taitosi Kalevan kun­tas­lo­gan-vi­sas­sa!

19.11.2021 14:39 7
Tilaajille
Näin autokouluala rajoittaisi 17-vuotiaiden ajo-oikeutta vastoin hallituksen esitystä – myös opetusluvan suoritusehtoja syytä kiristää
Tilaajille

Näin au­to­kou­lu­ala ra­joit­tai­si 17-vuo­tiai­den ajo-oi­keut­ta vastoin hal­li­tuk­sen esi­tys­tä – myös ope­tus­lu­van suo­ri­tus­eh­to­ja syytä ki­ris­tää

14:07 8
Lukuisia kertoja muuttanut perhe tietää, että sisustuksessa vähemmän on enemmän ja että koti on siellä, missä sydänkin
Tilaajille

Lu­kui­sia kertoja muut­ta­nut perhe tietää, että si­sus­tuk­ses­sa vä­hem­män on enemmän ja että koti on siellä, missä sy­dän­kin

07:00 5
Lääkäri Pekka Peltoniemi päätti laskea Ylläksen kuukkelit – 15 vuotta myöhemmin hän on rengastanut yli 2500 onnenlintua ja tietää, miten kuukkeleita tutkimalla voi pelastaa ihmishenkiä
Tilaajille

Lääkäri Pekka Pel­to­nie­mi päätti laskea Yl­läk­sen kuuk­ke­lit – 15 vuotta myö­hem­min hän on ren­gas­ta­nut yli 2500 on­nen­lin­tua ja tietää, miten kuuk­ke­lei­ta tut­ki­mal­la voi pe­las­taa ih­mis­hen­kiä

09:30 3
IL: Finnairin kone ajautui kiitotieltä lumipenkkaan Ivalossa, voimakkaan jarrutuksen myötä moottoriin tuli vika
Tilaajille

IL: Finn­ai­rin kone ajautui kii­to­tiel­tä lu­mi­penk­kaan Iva­los­sa, voi­mak­kaan jar­ru­tuk­sen myötä moot­to­riin tuli vika

12:54 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.