Kuusamon Suurpetokeskuksen karhut heräsivät talviuniltaan, meno äityi heti vallattomaksi – "Innostus oli kova, mutta sitten väsy iski", katso video
Tilaajille

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen karhut he­rä­si­vät tal­viu­nil­taan, meno äityi heti val­lat­to­mak­si – "In­nos­tus oli kova, mutta sitten väsy iski", katso video

14:18 2
Katso video: Valtava lumivyöry rysähti Ridnijärveen Käsivarressa – Niina Pietikäinen tunsi, miten koko jääkansi heilui jalkojen alla
Tilaajille

Katso video: Valtava lu­mi­vyö­ry rysähti Rid­ni­jär­veen Kä­si­var­res­sa – Niina Pie­ti­käi­nen tunsi, miten koko jää­kan­si heilui jal­ko­jen alla

14:53 3
Tuirassa ja Limingassa joulukuussa tehdyt kirveshyökkäykset siirtyvät syyteharkintaan – epäilty edelleen vangittuna

Tui­ras­sa ja Li­min­gas­sa jou­lu­kuus­sa tehdyt kir­ves­hyök­käyk­set siir­ty­vät syy­te­har­kin­taan – epäilty edel­leen van­git­tu­na

15:58
Raahelaisessa koulussa joukkoaltistuminen – kaksi luokkaa, yli 50 henkilöä, on asetettu karanteeniin

Raa­he­lai­ses­sa kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – kaksi luok­kaa, yli 50 hen­ki­löä, on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

16:55
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
Pohjois-Suomen tieverkkoa korjattiin viime vuonna ennätyksellisen suurilla summilla, mutta se ei riitä korjausvelan kääntämiseksi laskuun – pahin tilanne on 1970–1980-luvuilla päällystetyillä teillä
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men tie­verk­koa kor­jat­tiin viime vuonna en­nä­tyk­sel­li­sen suu­ril­la sum­mil­la, mutta se ei riitä kor­jaus­ve­lan kään­tä­mi­sek­si laskuun – pahin tilanne on 1970–1980-lu­vuil­la pääl­lys­te­tyil­lä teillä

06:00 10
Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kirjastoauto Onneli valittiin airueeksi viemään kulttuuripääkaupunkihakemus Oulusta Helsinkiin
Tilaajille

Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kir­jas­to­au­to Onneli va­lit­tiin ai­rueek­si viemään kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus Oulusta Hel­sin­kiin

13:41 8
Oulun koronarajoitukset pysyvät ennallaan toukokuun alkuun saakka – tartuntojen määrä noussut hieman pääsiäisen jälkeen

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan tou­ko­kuun alkuun saakka – tar­tun­to­jen määrä noussut hieman pää­siäi­sen jälkeen

16:02 1
Uusimmat

Onni ostaa ou­lu­lai­sen Walkea Sydän Oy:n

17:08
Kommentti: Onko paperityöläisellä sama kohtalo kuin tervaveneen soutajalla? Työn loppuminen paljastaa talouden muutoksen

Kom­ment­ti: Onko pa­pe­ri­työ­läi­sel­lä sama kohtalo kuin ter­va­ve­neen sou­ta­jal­la? Työn lop­pu­mi­nen pal­jas­taa ta­lou­den muu­tok­sen

17:00
Tilaajille
Raahelaisessa koulussa joukkoaltistuminen – kaksi luokkaa, yli 50 henkilöä, on asetettu karanteeniin

Raa­he­lai­ses­sa kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – kaksi luok­kaa, yli 50 hen­ki­löä, on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

16:55
Oulun koronarajoitukset pysyvät ennallaan toukokuun alkuun saakka – tartuntojen määrä noussut hieman pääsiäisen jälkeen

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan tou­ko­kuun alkuun saakka – tar­tun­to­jen määrä noussut hieman pää­siäi­sen jälkeen

16:02 1
Nuoret palestiinalaisnaiset ovat kahden muurin välissä keskiviikkoillan esikoiselokuvassa

Nuoret pa­les­tii­na­lais­nai­set ovat kahden muurin välissä kes­ki­viik­ko­il­lan esi­kois­elo­ku­vas­sa

16:00
Tilaajille
Tuirassa ja Limingassa joulukuussa tehdyt kirveshyökkäykset siirtyvät syyteharkintaan – epäilty edelleen vangittuna

Tui­ras­sa ja Li­min­gas­sa jou­lu­kuus­sa tehdyt kir­ves­hyök­käyk­set siir­ty­vät syy­te­har­kin­taan – epäilty edel­leen van­git­tu­na

15:58
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Yhdellä latauksella Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Yh­del­lä la­tauk­sel­la Oulusta Tor­nioon”

18.04.2021 06:00
Pohjois-Pohjanmaan tulvat huipussaan loppuviikolla, Kiiminkijoella avataan jääpatoa
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan tulvat hui­pus­saan lop­pu­vii­kol­la, Kii­min­ki­joel­la avataan jää­pa­toa

13:16
Kemissä tuli jäitä niskaan – Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on kova isku kaupungille ja koko alueelle
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kemissä tuli jäitä niskaan – Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on kova isku kaupungille ja koko alueelle

20.04.2021 16:10 8
Turpeessa on suo siellä, vetelä täällä
Tilaajille
Kolumni
Arja Mikkola

Turpeessa on suo siellä, vetelä täällä

06:00 16
Stora Enson puunhankintaan ei ole tulossa isoja muutoksia – pohjoisessa puuta ohjataan Veitsiluodon-tehtaan sijaan Ouluun
Veitsiluodon tehdas
Tilaajille

Stora Enson puun­han­kin­taan ei ole tulossa isoja muu­tok­sia – poh­joi­ses­sa puuta oh­ja­taan Veit­si­luo­don-teh­taan sijaan Ouluun

07:47 1
Työntekijät ajavat Veitsiluodon tehtaan alas vastalauseena sulkemisaikeille

Työn­te­ki­jät ajavat Veit­si­luo­don tehtaan alas vas­ta­lau­see­na sul­ke­mis­ai­keil­le

20.04.2021 15:00 64
Tilaajille
Stora Enso pohti Veitsiluodossa myös paperikoneiden vähentämistä, muuntamista ja pelkkää selluntuotantoa

Stora Enso pohti Veit­si­luo­dos­sa myös pa­pe­ri­ko­nei­den vä­hen­tä­mis­tä, muun­ta­mis­ta ja pelkkää sel­lun­tuo­tan­toa

20.04.2021 14:45 6
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja Stora Enson suunnitelmista sulkea Veitsiluodon tehdas: "Musertava isku, hiljaiseksi vetää"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Stora Enson suun­ni­tel­mis­ta sulkea Veit­si­luo­don tehdas: "Mu­ser­ta­va isku, hil­jai­sek­si vetää"

20.04.2021 10:39 6
Tilaajille

Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veit­si­luo­don teh­taan, työ­paik­ka läh­dös­sä yli 600 ih­mi­sel­tä

20.04.2021 10:44 99

Mi­nis­te­rit lu­paa­vat Kemille tu­ki­mil­joo­nia – Kul­mu­ni: "Val­ta­va isku tu­han­sil­le per­heil­le"

20.04.2021 11:11 25
Tilaajille

Kemin Sa­ta­mal­ta lähtee toi­sek­si suurin asia­kas, uuden biuo­tuo­te­teh­taan us­ko­taan paik­kaa­van ti­lan­net­ta

20.04.2021 12:05 2
Tilaajille
Kajaanissa nähdään monologi 170-vuotissyntymäpäivien kunniaksi – rakastettu näyttelijä Seela Sella tulkitsee ikätoverinsa Martti Joenpolven novelleja
Tilaajille

Kajaanissa nähdään monologi 170-vuotissyntymäpäivien kunniaksi – rakastettu näyttelijä Seela Sella tulkitsee ikätoverinsa Martti Joenpolven novelleja

11:37
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Raahessa, Pyhäjoella, Ylivieskassa ja Limingassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Raa­hes­sa, Py­hä­joel­la, Yli­vies­kas­sa ja Li­min­gas­sa

15:02 16
Näin hallitus linjasi Suomen avaamista: Poikkeusoloista voidaan luopua ehkä jo ensi viikolla, lasten- ja nuorten harrastustoimintaa avataan ja 50 henkilön kokoontumiset sallitaan pian perustason alueilla

Näin hal­li­tus linjasi Suomen avaa­mis­ta: Poik­keus­olois­ta voidaan luopua ehkä jo ensi vii­kol­la, lasten- ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa avataan ja 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mi­set sal­li­taan pian pe­rus­ta­son alueil­la

10:54 20
Pelimaailma vahvistaa englannin asemaa – lue, kuinka nuoret Oulussa ja lähikunnissa itse kommentoivat arkipäivän englantia
Tilaajille

Pe­li­maail­ma vah­vis­taa eng­lan­nin asemaa – lue, kuinka nuoret Oulussa ja lä­hi­kun­nis­sa itse kom­men­toi­vat ar­ki­päi­vän eng­lan­tia

07:30 1
Toimitus suosittelee
Ilmainen aamiainen on köyhän pelastus: ”Täällä ei katsota nenänvartta pitkin, ja sosiaalinen puolikin hoituu”

Il­mai­nen aa­miai­nen on köyhän pe­las­tus: ”Täällä ei katsota ne­nän­vart­ta pitkin, ja so­siaa­li­nen puo­li­kin hoituu”

16.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Oulun puukasarmin suojeltu ruokalarakennus Artteli puretaan – "Rakennuksen runko on kuin hirsipalasista rakennettu tilkkutäkki"

Oulun puu­ka­sar­min suo­jel­tu ruo­ka­la­ra­ken­nus Artteli pu­re­taan – "Ra­ken­nuk­sen runko on kuin hir­si­pa­la­sis­ta ra­ken­net­tu tilk­ku­täk­ki"

12.04.2021 18:06 31
Tilaajille
Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Kysyimme, miten asuntokauppa sujuu Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Ky­syim­me, miten asun­to­kaup­pa sujuu Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2021 19:00 7
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Satu Ekmark

Robottiruohonleikkuri on vaarallinen siileille, myös trimmeriä käyttäessä pitää olla varovainen

17:00 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tapio Siikaluoma

Baanoja ei rakenneta mihin sattuu – hankkeet ovat pääsääntöisesti peruskorjaustarpeessa olevien pyöräteiden perusparannushankkeita

07:00 5
Oulussa on saattanut altistua koronalle kolmessa ravintolassa ja yhdellä kuntosalilla

Oulussa on saat­ta­nut al­tis­tua ko­ro­nal­le kol­mes­sa ra­vin­to­las­sa ja yhdellä kun­to­sa­lil­la

09:35 17
Iin, Limingan, Muhoksen ja Pudasjärven paloasemilla siirrytään ympärivuorokautiseen päivystykseen – henkilöstön virka-ajan ulkopuolinen varallaolo loppuu

Iin, Li­min­gan, Mu­hok­sen ja Pu­das­jär­ven pa­lo­ase­mil­la siir­ry­tään ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen päi­vys­tyk­seen – hen­ki­lös­tön vir­ka-ajan ul­ko­puo­li­nen va­ral­la­olo loppuu

12:34 4
Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa
Forum24

Syk­ke­lei­den seu­raa­jat haussa – alus­ta­va tar­jous­pyyn­tö tulossa julki tou­ko­kuus­sa

06:12 53
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 11
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 2
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24 1
Kärpät ei luovuta, vaikka tilanne on tukala – Kapteeni Pyörälä lupaa, että torstaina Raksilassa tulee voitto: ”Tämä peli näytti, että pystymme nousemaan tarvittaessa tiukastakin paikasta”
Tilaajille

Kärpät ei luo­vu­ta, vaikka tilanne on tukala – Kap­tee­ni Pyörälä lupaa, että tors­tai­na Rak­si­las­sa tulee voitto: ”Tämä peli näytti, että pys­tym­me nou­se­maan tar­vit­taes­sa tiu­kas­ta­kin pai­kas­ta”

20.04.2021 23:21 13
Presidentti Sauli Niinistön onnittelukirje pääsee Lyly Rajalan kodissa lukemattomien Marilyn Monroen kuvien rinnalle
Tilaajille

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön on­nit­te­lu­kir­je pääsee Lyly Rajalan kodissa lu­ke­mat­to­mien Marilyn Monroen kuvien rin­nal­le

07:00 14
Kommentti: Onko paperityöläisellä sama kohtalo kuin tervaveneen soutajalla? Työn loppuminen paljastaa talouden muutoksen
Tilaajille

Kommentti: Onko paperityöläisellä sama kohtalo kuin tervaveneen soutajalla? Työn loppuminen paljastaa talouden muutoksen

17:00
Valvontaiskun saldo: Tulli takavarikoi yli 86 kiloa nuuskaa, poliisi jakoi 12 sakkoa raskaan liikenteen rikkeistä, kolme kuljettajaa ajokieltoon ylinopeudesta

Val­von­ta­is­kun saldo: Tulli ta­ka­va­ri­koi yli 86 kiloa nuus­kaa, poliisi jakoi 12 sakkoa raskaan lii­ken­teen rik­keis­tä, kolme kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon yli­no­peu­des­ta

11:36 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.