Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Oulussa huumekauppaa pyörittäneille pitkät vankeustuomiot – oikeuden mukaan johtokolmikko toimi osana järjestäytynyttä rikollisryhmää
Tilaajille

Oulussa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot – oi­keu­den mukaan joh­to­kol­mik­ko toimi osana jär­jes­täy­ty­nyt­tä ri­kol­lis­ryh­mää

15:03
Oulaisissa toimiva Euroopan johtaviin jääkiekkokaukaloiden toimittajiin kuuluva Raita Sport hakeutuu konkurssiin
Tilaajille

Ou­lai­sis­sa toimiva Eu­roo­pan joh­ta­viin jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den toi­mit­ta­jiin kuuluva Raita Sport ha­keu­tuu kon­kurs­siin

14:19 3
Mitä Oulun yliopistolla tapahtuu, kun hektinen arki hiljenee viikonlopun viettoon? Katso Kalevan kuvareportaasi Linnanmaan kampuksen perjantai-illasta
Tilaajille

Mitä Oulun yli­opis­tol­la ta­pah­tuu, kun hek­ti­nen arki hil­je­nee vii­kon­lo­pun viet­toon? Katso Kalevan ku­va­re­por­taa­si Lin­nan­maan kam­puk­sen per­jan­tai-il­las­ta

12:00 6
Vesi-Jatulissa ja Oulun uimahallissa on suljettu altaita bakteerilöydösten vuoksi – vauvauinteja ja vesijumppia perutaan

Ve­si-Ja­tu­lis­sa ja Oulun ui­ma­hal­lis­sa on sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi – vau­va­uin­te­ja ja ve­si­jump­pia pe­ru­taan

14:06 4
Hoitamaton kuulonalenema vaikuttaa tutkitusti elämänlaatuun – ”Se on henkisesti rasittavaa ja väsyttävää”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lon­ale­ne­ma vai­kut­taa tut­ki­tus­ti elä­män­laa­tuun – ”Se on hen­ki­ses­ti ra­sit­ta­vaa ja vä­syt­tä­vää”

08:00
Leopard-taistelupanssarivaunut saataneen Ukrainaan maaliskuun lopussa, kertoo Saksan puolustusministeri
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­ta­neen Uk­rai­naan maa­lis­kuun lo­pus­sa, kertoo Saksan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

26.01.2023 22:42
Ukraina kertoo Venäjän iskeneen maahan kymmenillä ohjuksilla – viranomaisten mukaan iskuissa kuoli 11 ihmistä

Ukraina kertoo Venäjän is­ke­neen maahan kym­me­nil­lä oh­juk­sil­la – vi­ran­omais­ten mukaan is­kuis­sa kuoli 11 ihmistä

26.01.2023 20:11 1
Saksa antoi luvan lähettää saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan, Yhdysvallat lähettää vuorostaan Abramsejaan

Saksa antoi luvan lä­het­tää sak­sa­lais­val­mis­tei­sia Leopard 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja Uk­rai­naan, Yh­dys­val­lat lä­het­tää vuo­ros­taan Ab­ram­se­jaan

25.01.2023 20:39 42
Puolustusministeri Savola Leopard-vaunujen lähettämisestä: Suomi on yhteistyössä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola Leo­pard-vau­nu­jen lä­het­tä­mi­ses­tä: Suomi on yh­teis­työs­sä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

25.01.2023 17:44 35
Pohjoispohjalaisen sahan työntekijä sai vamman työtapaturmassa – yritys tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon
Tilaajille

Poh­jois­poh­ja­lai­sen sahan työn­te­ki­jä sai vamman työ­ta­pa­tur­mas­sa – yritys tuo­mit­tiin 20 000 euron yh­tei­sö­sak­koon

14:44
Kahdelle Helsingin Sanomien toimittajalle tuomio lehden Viestikoekeskus-artikkelista – toiselle sakkoja, toinen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Kah­del­le Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le tuomio lehden Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta – toi­sel­le sak­ko­ja, toinen jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

14:47
Oululaisen Sanan pääseminen 50 Centin Suomen-kiertueen lämmittelijäksi nostatti kateutta ja naisvihaa
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen Sanan pää­se­mi­nen 50 Centin Suo­men-kier­tueen läm­mit­te­li­jäk­si nos­tat­ti ka­teut­ta ja nais­vi­haa

10:00 4
”Antakaa meille mahdollisuus, ette tule pettymään” – miten kansainväliset osaajat ja yritykset löytävät toisensa?
Mainos Business Oulu

”An­ta­kaa meille mah­dol­li­suus, ette tule pet­ty­mään” – miten kan­sain­vä­li­set osaajat ja yri­tyk­set löy­tä­vät toi­sen­sa?

26.01.2023 06:00
Neljännes kotitalouksista on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin sähkön hinnan nousun vuoksi – yli puolet on joutunut muuttamaan kulutustottumuksiaan

Nel­jän­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta on jou­tu­nut ta­lou­del­li­siin vai­keuk­siin sähkön hinnan nousun vuoksi – yli puolet on jou­tu­nut muut­ta­maan ku­lu­tus­tot­tu­muk­siaan

13:15
Hovioikeus lyhensi oululaisveljesten vankeustuomioita – ryöstivät uhrin väkivaltaisesti Kaijonharjussa
Tilaajille

Ho­vi­oi­keus lyhensi ou­lu­lais­vel­jes­ten van­keus­tuo­mioi­ta – ryös­ti­vät uhrin vä­ki­val­tai­ses­ti Kai­jon­har­jus­sa

11:32
Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun, SSAB:n ja Kemiran toimintoihin

Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen – hel­mi­kuun lakot ulot­tu­vat Poh­jois-Suo­mes­sa muun muassa Ou­to­kum­mun, SSAB:n ja Kemiran toi­min­toi­hin

10:26 12
Jussi Hyyrsen WÖYH! on astunut lavalle jättimäisestä lokinmunasta ja esiintynyt balettiryhmän kanssa - miten Piippolan kasvatin yhtyeeseen suhtaudutaan Oulussa?

Jussi Hyyrsen WÖYH! on astunut lavalle jät­ti­mäi­ses­tä lo­kin­mu­nas­ta ja esiin­ty­nyt ba­let­ti­ryh­män kanssa - miten Piip­po­lan kas­va­tin yh­tyee­seen suh­tau­du­taan Ou­lus­sa?

21.01.2023 10:00
Maksuhäiriömerkinnät vähenivät lakimuutoksella, mutta ihmisten velkaantuminen jatkuu huolestuttavasti – kuuntele miten asiaa tarkastelee talous- ja velkaneuvoja

Mak­su­häi­riö­mer­kin­nät vä­he­ni­vät la­ki­muu­tok­sel­la, mutta ih­mis­ten vel­kaan­tu­mi­nen jatkuu huo­les­tut­ta­vas­ti – kuun­te­le miten asiaa tar­kas­te­lee talous- ja vel­ka­neu­vo­ja

20.01.2023 09:00
Oulussa on kansanmusiikissa ja -tanssissa kova noste – Folklandia-risteilyltä Pohjois-Suomeen matkasi viisi palkintoa

Oulussa on kansanmusiikissa ja -tanssissa kova noste – Folklandia-risteilyltä Pohjois-Suomeen matkasi viisi palkintoa

19.01.2023 12:59
Seisomatyöläisen jalkoja vaanii kivulias vaara – Ravintolapäällikkö löysi avun jalkakipuihin Kybun-kengistä
Mainos Medishop

Sei­so­ma­työ­läi­sen jalkoja vaanii ki­vu­lias vaara – Ra­vin­to­la­pääl­lik­kö löysi avun jal­ka­ki­pui­hin Ky­bun-ken­gis­tä

24.01.2023 06:00
Korona niitti kansakuntaa kiihtyvästi, mikä kiihdyttää myös tunteita – kuolinsyiden kärjessä ovat kuitenkin perinteiset taudit
Tilaajille
Pääkirjoitus

Korona niitti kansakuntaa kiihtyvästi, mikä kiihdyttää myös tunteita – kuolinsyiden kärjessä ovat kuitenkin perinteiset taudit

26.01.2023 20:00 8
Alussa olivat data, kuokka ja Jussi – uutta nostetta data-analytiikasta bisnekseen
Tilaajille
Kolumni
Timo Koivumäki, Ilpo Virtanen

Alussa olivat data, kuokka ja Jussi – uutta nostetta data-analytiikasta bisnekseen

06:00
Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa
Forum24

Top­pi­lan­sal­meen ker­ros­ta­lon ala­ker­taan avattu Joo Hetki -kah­vi­la haluaa mul­lis­taa vuok­ra-asu­mis­ta: suun­ni­tel­mis­sa muun muassa joo­ga­het­kiä ja pyö­rä­huol­toa

06:04 1
Analyysi: Lauri Marjamäen selässä on nyt puolen Suomen katseet – vain mitalipeleillä Kärpät voi selvitä kaudesta kuivin jaloin

Ana­lyy­si: Lauri Mar­ja­mäen selässä on nyt puolen Suomen katseet – vain mi­ta­li­pe­leil­lä Kärpät voi selvitä kau­des­ta kuivin jaloin

26.01.2023 18:01 15
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Liminkalainen hiihtolupaus Nelli-Lotta Karppelin kisaa parhaillaan Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleilla Italiassa – "Täältäkin voi tulla ja menestyä"

Li­min­ka­lai­nen hiih­to­lu­paus Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin kisaa par­hail­laan Eu­roo­pan nuorten tal­vi­olym­pia­fes­ti­vaa­leil­la Ita­lias­sa – "Tääl­tä­kin voi tulla ja me­nes­tyä"

25.01.2023 18:01 1
Tule Unibedille selvittämään, kuinka voisit nukkua paremmin - saat fysioterapeutin ilmaisen arvion
Mainos Unibed

Tule Uni­be­dil­le sel­vit­tä­mään, kuinka voisit nukkua pa­rem­min - saat fy­sio­te­ra­peu­tin il­mai­sen arvion

24.01.2023 06:00
AKT:n lakko sulkisi satamat ja aiheuttaisi metsäalan yrityksille kymmenien miljoonien eurojen tappiot päivässä - "Melko nopeasti joudutaan ajamaan koneet alas"
Tilaajille

AKT:n lakko sulkisi satamat ja ai­heut­tai­si met­sä­alan yri­tyk­sil­le kym­me­nien mil­joo­nien eurojen tappiot päi­väs­sä - "Melko no­peas­ti jou­du­taan ajamaan koneet alas"

05:00 34
Sisarpuoli kaivoi kapiokirstusta rahakkaan testamentin, mutta Oulun käräjäoikeudessa käteen jäi vain iso lasku – perintö meni vainajan ystävälle
Tilaajille

Si­sar­puo­li kaivoi ka­pio­kirs­tus­ta ra­hak­kaan tes­ta­men­tin, mutta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa käteen jäi vain iso lasku – perintö meni vai­na­jan ys­tä­väl­le

26.01.2023 18:00 5
Kemin Karjalahden lämpökeskuksessa syttyi tulipalo – yksi hakekattila pois käytöstä, mutta kaukolämpöä riittää kaikille
Tilaajille

Kemin Kar­ja­lah­den läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi ha­ke­kat­ti­la pois käy­tös­tä, mutta kau­ko­läm­pöä riittää kai­kil­le

12:33
Kansainvälisestä yliopistoharjoittelusta lisäpotkua liiketoimintaan
Mainos Oulun yliopisto

Kan­sain­vä­li­ses­tä yli­opis­to­har­joit­te­lus­ta li­sä­pot­kua lii­ke­toi­min­taan

25.01.2023 06:00
Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – erityisesti lomautettuja enemmän kuin syksyllä
Tilaajille

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – eri­tyi­ses­ti lo­mau­tet­tu­ja enemmän kuin syk­syl­lä

08:33 3
Luetuimmat
Vesi-Jatulissa ja Oulun uimahallissa on suljettu altaita bakteerilöydösten vuoksi – vauvauinteja ja vesijumppia perutaan

Vesi-Jatulissa ja Oulun uimahallissa on suljettu altaita bakteerilöydösten vuoksi – vauvauinteja ja vesijumppia perutaan

14:06 4
Oulaisissa toimiva Euroopan johtaviin jääkiekkokaukaloiden toimittajiin kuuluva Raita Sport hakeutuu konkurssiin

Oulaisissa toimiva Euroopan johtaviin jääkiekkokaukaloiden toimittajiin kuuluva Raita Sport hakeutuu konkurssiin

14:19 3
Tilaajille
Sisarpuoli kaivoi kapiokirstusta rahakkaan testamentin, mutta Oulun käräjäoikeudessa käteen jäi vain iso lasku – perintö meni vainajan ystävälle

Sisarpuoli kaivoi kapiokirstusta rahakkaan testamentin, mutta Oulun käräjäoikeudessa käteen jäi vain iso lasku – perintö meni vainajan ystävälle

26.01.2023 18:00 5
Tilaajille
Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa

Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa

06:04 1
Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun, SSAB:n ja Kemiran toimintoihin

Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun, SSAB:n ja Kemiran toimintoihin

10:26 12
Ähtärin eläinpuisto alkaa valmistella pandojen palauttamista Kiinaan

Ähtärin eläin­puis­to alkaa val­mis­tel­la pan­do­jen pa­laut­ta­mis­ta Kiinaan

09:50 15
Drooni kertoo soiden ennallistamisen onnistumisesta – Turvemailla joenvarsipellot alttiita tulville
Tilaajille

Drooni kertoo soiden en­nal­lis­ta­mi­sen on­nis­tu­mi­ses­ta – Tur­ve­mail­la joen­var­si­pel­lot alt­tii­ta tul­vil­le

05:00 5
Niinistö vakuutti Ylellä, että Suomi ja Ruotsi jatkavat kohti Natoa yhdessä – "Emme ole anelemassa"

Nii­nis­tö va­kuut­ti Ylellä, että Suomi ja Ruotsi jat­ka­vat kohti Natoa yhdessä – "Emme ole ane­le­mas­sa"

27.01.2023 00:00 24
Kaleva Live: Talvikauden ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Live: Tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Kalevan koiranpentulive: Katso tallenne erikoislähetyksestä Oulusta – valloittavat pennut lähtevät maailmalle

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Katso tal­len­ne eri­kois­lä­he­tyk­ses­tä Oulusta – val­loit­ta­vat pennut läh­te­vät maail­mal­le

26.01.2023 10:07 8
Kalevan koiranpentuliven pallerot lähtevät maailmalle, luvassa erikoislähetys – tuhannet katsojat ovat seuranneet Oulun pentulan elämää

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ven pal­le­rot läh­te­vät maail­mal­le, luvassa eri­kois­lä­he­tys – tu­han­net kat­so­jat ovat seu­ran­neet Oulun pen­tu­lan elämää

25.01.2023 18:00 2
Kalevan koiranpentulive: Valloittavat pennut ovat vauhdissa keskiviikkoaamuna – katso toiseksi viimeistä lähetystä

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Val­loit­ta­vat pennut ovat vauh­dis­sa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na – katso toi­sek­si vii­meis­tä lä­he­tys­tä

25.01.2023 06:00 3

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Hauskat pennut mels­kaa­vat tiis­tai­aa­mu­na Oulussa – tällä vii­kol­la ne mat­kaa­vat uusiin ko­tei­hin­sa

24.01.2023 06:00
Lasten uintitaidon majakaksi paljastuu yllättävä, lähes järvetön kaupunki – Uimaopettaja Hahtokari: "Jos sanon, että meillä uintitaito on lähes 90 prosenttia, en paljon valehtele"
Tilaajille

Lasten uin­ti­tai­don ma­ja­kak­si pal­jas­tuu yl­lät­tä­vä, lähes jär­ve­tön kau­pun­ki – Ui­ma­opet­ta­ja Hah­to­ka­ri: "Jos sanon, että meillä uin­ti­tai­to on lähes 90 pro­sent­tia, en paljon va­leh­te­le"

09:22
Vincent eli auringonvalosta – perjantai-illan elokuva kertoo tulkinnan taiteilijan viimeisistä vaiheista
Tilaajille

Vincent eli auringonvalosta – perjantai-illan elokuva kertoo tulkinnan taiteilijan viimeisistä vaiheista

12:00
Kun Oulussa katuvalo pimenee, viive vikailmoituksesta korjaukseen voi kestää kuukausia – katuvalaistuksen kunnossapitäjäksi vaihtui Destia
Tilaajille

Kun Oulussa ka­tu­va­lo pi­me­nee, viive vi­ka­il­moi­tuk­ses­ta kor­jauk­seen voi kestää kuu­kau­sia – ka­tu­va­lais­tuk­sen kun­nos­sa­pi­tä­jäk­si vaihtui Destia

26.01.2023 16:00 43
Oululaisen lakiasiantoimiston tili kaapattiin, huijauslaskuja lähti eteenpäin – Kyberturvallisuuskeskus: Kaksivaiheinen tunnistautuminen tärkeää
Tilaajille

Oululaisen lakiasiantoimiston tili kaapattiin, huijauslaskuja lähti eteenpäin – Kyberturvallisuuskeskus: Kaksivaiheinen tunnistautuminen tärkeää

25.01.2023 17:00 1
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kari Kannala

Asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen ve­ro­vä­hen­nys­oi­keut­ta ei pidä pa­laut­taa, se on ollut mer­kit­tä­vä valtion tu­lon­siir­to omis­tus­asu­jil­le

06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ritva Puolakka

Ei vel­kaan­tu­mi­sel­le, kyllä sääs­töil­le

05:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni Manninen

Aa­lis­tun­tu­rin hakkuut lo­pe­tet­ta­va, kunnes ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on kä­si­tel­lyt kan­sal­lis­puis­to­ha­ke­muk­sen

05:15 6
Tilaajille
Shokkipäätös! Lentopalloliitto sulkee Ettan miesten 1-sarjasta: "Jokin kostomentaliteetti tässä on"
Tilaajille

Shok­ki­pää­tös! Len­to­pal­lo­liit­to sulkee Ettan miesten 1-sar­jas­ta: "Jokin kos­to­men­ta­li­teet­ti tässä on"

26.01.2023 20:13 24
Aidan ylityksiä ja priman alituksia matkalla oopperaan
Tilaajille
Essee
Pekka Mikkola

Aidan ylityksiä ja priman alituksia matkalla oopperaan

20.01.2023 15:00 5
Kolme pistettä, kaksi pipoa ja yksi kiekko – Kärpät sai runsaasti tuliaisia Ville Koivusen hattutemppunäytöksestä
Tilaajille

Kolme pistettä, kaksi pipoa ja yksi kiekko – Kärpät sai runsaasti tuliaisia Ville Koivusen hattutemppunäytöksestä

26.01.2023 22:08 18
Oikeus vahvisti Uroksen jakoluettelon ja ratkaisi riitautukset – "Tässä on ollut hyvin paljon normaalista konkurssista poikkeavia piirteitä"
Tilaajille

Oikeus vah­vis­ti Uroksen ja­ko­luet­te­lon ja rat­kai­si rii­tau­tuk­set – "Tässä on ollut hyvin paljon nor­maa­lis­ta kon­kurs­sis­ta poik­kea­via piir­tei­tä"

26.01.2023 12:06 10