Oulun kaupunki: Stora Enson ryväs vaikuttaa yhä merkittävästi tartuntatilanteeseen – myös muiden tartuntojen määrä yhä korkealla

Oulun kau­pun­ki: Stora Enson ryväs vai­kut­taa yhä mer­kit­tä­väs­ti tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen – myös muiden tar­tun­to­jen määrä yhä kor­keal­la

19:53 9
YIT:n asuntomyynti takkuaa Kaukovainiolla, yritys sai kaksi vuotta lisäaikaa uuden asuntorakentamisen aloittamiseen
Tilaajille

YIT:n asun­to­myyn­ti takkuaa Kau­ko­vai­niol­la, yritys sai kaksi vuotta li­sä­ai­kaa uuden asun­to­ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen

19:13 1
Lapsia pompsahtaa lisää varhaiskasvatukseen Oulussa – henkilökuntaa tarvitaan lisää ensi vuonna
Tilaajille

Lapsia pomp­sah­taa lisää var­hais­kas­va­tuk­seen Oulussa – hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan lisää ensi vuonna

21:03
Oulun teatterin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asiantuntija arvioi toiminta-avustuksen leikkauksen vaikutuksia
Tilaajille

Oulun teat­te­rin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asian­tun­ti­ja arvioi toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kauk­sen vai­ku­tuk­sia

19:00 3
Tiedätkö, kuinka monta autoa kulkee Lentokentäntietä päivittäin?
Mainos Kempeleen kunta

Tie­dät­kö, kuinka monta autoa kulkee Len­to­ken­tän­tie­tä päi­vit­täin?

08:00
Kärpät ei pelaa ennen joulua – Manner lisää joukkueen harjoituskuormaa: ”Hiomme yhteispeliä ja viisikkopelaamista, jotta olemme kaikki samalla sivulla, kun taas pelataan”
Tilaajille

Kärpät ei pelaa ennen joulua – Manner lisää jouk­kueen har­joi­tus­kuor­maa: ”Hiomme yh­teis­pe­liä ja vii­sik­ko­pe­laa­mis­ta, jotta olemme kaikki samalla si­vul­la, kun taas pe­la­taan”

19:06 2
Vanhanen uskoo eläkeputkiongelman ratkeavan helposti hallituksessa – "Työmarkkinajärjestöt antoivat hyvät eväät"

Van­ha­nen uskoo elä­ke­put­ki­on­gel­man rat­kea­van hel­pos­ti hal­li­tuk­ses­sa – "Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt an­toi­vat hyvät eväät"

21:08 2
Yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet kielletään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – perhejuhlat suositellaan pitämään vain lähipiirissä: "Nyt ei ole oikea aika matkustaa kylään mihinkään"

Yli kym­me­nen hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­le­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – per­he­juh­lat suo­si­tel­laan pi­tä­mään vain lä­hi­pii­ris­sä: "Nyt ei ole oikea aika mat­kus­taa kylään mi­hin­kään"

13:15 32
Uusimmat
Vanhanen uskoo eläkeputkiongelman ratkeavan helposti hallituksessa – "Työmarkkinajärjestöt antoivat hyvät eväät"

Van­ha­nen uskoo elä­ke­put­ki­on­gel­man rat­kea­van hel­pos­ti hal­li­tuk­ses­sa – "Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt an­toi­vat hyvät eväät"

21:08 2
Lapsia pompsahtaa lisää varhaiskasvatukseen Oulussa – henkilökuntaa tarvitaan lisää ensi vuonna

Lapsia pomp­sah­taa lisää var­hais­kas­va­tuk­seen Oulussa – hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan lisää ensi vuonna

21:03
Tilaajille
OLS:n ex-luotsi Eetu Vehanen lähti Sveitsiin salibandyn perässä keväällä 2018, nyt oululainen on naimisissa ja pienen pojan isä – "En olisi ikinä uskonut"

OLS:n ex-luot­si Eetu Vehanen lähti Sveit­siin sa­li­ban­dyn perässä ke­vääl­lä 2018, nyt ou­lu­lai­nen on nai­mi­sis­sa ja pienen pojan isä – "En olisi ikinä us­ko­nut"

21:00 1
Tilaajille
Moni ehkä ehti jo luulla, että Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koronasouvista selvitään aika vähällä
Kolumni Raimo Pirttikoski

Moni ehkä ehti jo luulla, että Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­sou­vis­ta sel­vi­tään aika vähällä

20:01
Tilaajille
Kannabiksen laillistaminen lisäisi huumehaittoja – kielto pohjautuu siihen, että elämää ja terveyttä halutaan suojella
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen lisäisi huu­me­hait­to­ja – kielto poh­jau­tuu siihen, että elämää ja ter­veyt­tä ha­lu­taan suo­jel­la

20:00 3
Tilaajille
Venäjä on suomalaisille idässä asuva terävähampainen karhu, ei mikään lempeä nalle
Pääkirjoitus

Venäjä on suo­ma­lai­sil­le idässä asuva te­rä­vä­ham­pai­nen karhu, ei mikään lempeä nalle

20:00 1
Tilaajille
Perjantai 13. päivä yhdeksän kuukautta sitten oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä yh­dek­sän kuu­kaut­ta sitten oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

30.11.2020 11:00
Sankivaaran ensilumenlatu avattiin perjantaina, mutta suksimaan pääsee jo muuallakin – "Tällä hetkellä hiihtäjät jakautuvat Oulussa koko latuverkoston alueelle"
Tilaajille

San­ki­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu avat­tiin per­jan­tai­na, mutta suk­si­maan pääsee jo muual­la­kin – "Tällä het­kel­lä hiih­tä­jät ja­kau­tu­vat Oulussa koko la­tu­ver­kos­ton alueel­le"

17:00 1
Venäjä on suomalaisille idässä asuva terävähampainen karhu, ei mikään lempeä nalle
Tilaajille
Pääkirjoitus

Venäjä on suomalaisille idässä asuva terävähampainen karhu, ei mikään lempeä nalle

20:00 1
Moni ehkä ehti jo luulla, että Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koronasouvista selvitään aika vähällä
Tilaajille
Kolumni
Raimo Pirttikoski

Moni ehkä ehti jo luulla, että Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koronasouvista selvitään aika vähällä

20:01
OLS:n ex-luotsi Eetu Vehanen lähti Sveitsiin salibandyn perässä keväällä 2018, nyt oululainen on naimisissa ja pienen pojan isä – "En olisi ikinä uskonut"
Tilaajille

OLS:n ex-luot­si Eetu Vehanen lähti Sveit­siin sa­li­ban­dyn perässä ke­vääl­lä 2018, nyt ou­lu­lai­nen on nai­mi­sis­sa ja pienen pojan isä – "En olisi ikinä us­ko­nut"

21:00 1
Mies laihtui juoksumatolla 20 kg puolessa vuodessa – Laihdutuksen vaikutukset yllättivät
Mainos Kuntokauppa

Mies laihtui juok­su­ma­tol­la 20 kg puo­les­sa vuo­des­sa – Laih­du­tuk­sen vai­ku­tuk­set yl­lät­ti­vät

27.11.2020 06:00
Hartaanselän kävely- ja pyöräilysillasta järjestetään suunnittelukilpailu – palkintoina 150 000 euroa
Tilaajille

Har­taan­se­län kävely- ja pyö­räi­ly­sil­las­ta jär­jes­te­tään suun­nit­te­lu­kil­pai­lu – pal­kin­toi­na 150 000 euroa

19:19 3
Oulussa vieraillut Saksan Suomen-suurlähettiläs on tottunut improvisoimaan – "Työtä tehdään ympärivuorokautisesti, viikonloppuja myöten"
Tilaajille

Oulussa vie­rail­lut Saksan Suo­men-suur­lä­het­ti­läs on tot­tu­nut imp­ro­vi­soi­maan – "Työtä tehdään ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti, vii­kon­lop­pu­ja myöten"

17:28
Poliisi aloittaa esitutkinnan Oulun kaupunginvaltuuston kovasanaisesta etäkokouksesta – jutussa mahdollisesti useita uhreja
Tilaajille

Poliisi aloit­taa esi­tut­kin­nan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­va­sa­nai­ses­ta etä­ko­kouk­ses­ta – jutussa mah­dol­li­ses­ti useita uhreja

13:43 18
Toimitus suosittelee
Oululainen Matti Kärki, 28, keskeytti opintonsa parin päivän jälkeen ja sulkeutui kotiinsa kahdeksaksi vuodeksi: "Olin valtion näkökulmasta hankala"

Ou­lu­lai­nen Matti Kärki, 28, kes­keyt­ti opin­ton­sa parin päivän jälkeen ja sul­keu­tui ko­tiin­sa kah­dek­sak­si vuo­dek­si: "Olin valtion nä­kö­kul­mas­ta han­ka­la"

29.11.2020 07:00
Tilaajille
Kaleva Live: Nyrkkeilyn SM-kisojen ratkaisuhetket käsillä, finaalit käynnistyvät kello 13 – Katso kisojen huipennus suorana

Kaleva Live: Nyrk­kei­lyn SM-ki­so­jen rat­kai­su­het­ket kä­sil­lä, fi­naa­lit käyn­nis­ty­vät kello 13 – Katso kisojen hui­pen­nus suorana

29.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Keskeltä erämaata löytyi Onnela – Petri Kokkosesta piti tulla jääkiekkoilija, nyt hän asuu tiettömien taipaleiden takana Inarijärven rannalla

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela – Petri Kok­ko­ses­ta piti tulla jää­kiek­koi­li­ja, nyt hän asuu tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

23.11.2020 08:43 15
Tilaajille
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 12:30
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Johanna Riihijärvi, Jyrki Hannula, Jari Lamminen, Tomi Peltonen, Veikko Sinisalo, P-C Nordensved

Ei ole syytä leimata kuntokeskuksia – kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kuntosaliharjoittelu on korona-aikanakin turvallinen liikuntamuoto, kunhan turvatoimia noudatetaan

06:00 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tapio Koivu, Vesa-Matti Sarenius

Oulun yliopisto huolehtii opiskelijoiden jaksamisesta monin tavoin, tulevan kevään aikana resursseja lisätään opintoneuvontapalveluissa

05:30
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä
Tilaajille

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 19:40 10
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki siirtyy Oulun Autokuljetuksen toimitusjohtajaksi
Tilaajille

Yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­ki siirtyy Oulun Au­to­kul­je­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

15:01 23
Kannabiksen laillistaminen lisäisi huumehaittoja – kielto pohjautuu siihen, että elämää ja terveyttä halutaan suojella
Tilaajille
Kolumni
Hanna-Leena Mattila

Kannabiksen laillistaminen lisäisi huumehaittoja – kielto pohjautuu siihen, että elämää ja terveyttä halutaan suojella

20:00 3
Tehy: Hoitajia riittää koronarokotuksiin, yksityinen puoli kannattaa ottaa mukaan – "Kaikki haluavat, että saadaan mahdollisimman hyvä rokotekattavuus"

Tehy: Hoi­ta­jia riittää ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin, yk­si­tyi­nen puoli kan­nat­taa ottaa mukaan – "Kaikki ha­lua­vat, että saadaan mah­dol­li­sim­man hyvä ro­ko­te­kat­ta­vuus"

16:45
Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Joh­ta­jan tal­vi­palt­too saatiin sentään ta­kai­sin varkaan jäl­jil­tä

10:00
Kerhola on nähnyt Martinniemen sahan nousun ja rappion – seuratalosta piti tulla koti, jonka kunnostusta kyläläiset pitävät kulttuuritekona

Kerhola on nähnyt Mar­tin­nie­men sahan nousun ja rappion – seu­ra­ta­los­ta piti tulla koti, jonka kun­nos­tus­ta ky­lä­läi­set pitävät kult­tuu­ri­te­ko­na

28.11.2020 15:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Teatteriarpajaiset Oulun Teatterin hyväksi

Vanha Kaleva: Teat­te­ri­ar­pa­jai­set Oulun Teat­te­rin hyväksi

28.11.2020 10:00 0
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 31 uutta koronatartuntaa, joista 21 Oulussa – koko maan uusien tartuntojen määrä 550

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 31 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 21 Oulussa – koko maan uusien tar­tun­to­jen määrä 550

12:16 30
Oulu-opiston kevätkauden kursseille voi ilmoittautua

Ou­lu-opis­ton ke­vät­kau­den kurs­seil­le voi il­moit­tau­tua

18:40
Meri-Toppilasta kahden vuokratontin varaus Temotek Oy:lle
Tilaajille

Meri-Toppilasta kahden vuokratontin varaus Temotek Oy:lle

19:17
Lääkärit kehuvat lappilaisia koronan taltuttamisessa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on onnistuttu
Tilaajille

Lää­kä­rit kehuvat lap­pi­lai­sia koronan tal­tut­ta­mi­ses­sa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on on­nis­tut­tu

11:20 5