Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä: Lakkoa puidaan vielä työtuomioistuimessa
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mirja Veh­ka­pe­rä: Lakkoa puidaan vielä työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa

18:57 10
Kukaan ei halua olla ainoa maskikasvoinen – ristiriitainen viestintä on heikentänyt halua noudattaa kasvomaskisuositusta
Tilaajille

Kukaan ei halua olla ainoa mas­ki­kas­voi­nen – ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä on hei­ken­tä­nyt halua nou­dat­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

20:00 0
THL: Suomessa todettu 100 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa kaksi uutta koronatapausta, joista molemmat Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 100 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, joista mo­lem­mat Oulussa

12:18 13
Huhut Jesse Puljujärven paluusta taalakaukaloihin kiihtyvät – Kielikylpy Kärppien kanadalaisten välissä tuottanut jo tulosta: ”Kopin parhaat jutut”
Tilaajille

Huhut Jesse Pul­ju­jär­ven pa­luus­ta taa­la­kau­ka­loi­hin kiih­ty­vät – Kie­li­kyl­py Kärp­pien ka­na­da­lais­ten välissä tuot­ta­nut jo tu­los­ta: ”Kopin parhaat jutut”

20:22 0
Sijaisvanhempien löytyminen pelasti heitteille jätetyn oululaisen Kaisa Hourulan, joka söi nälkäänsä ketsuppia ja unohdettiin tarhaan – "Tämä on suuri rakkaustarina", sanoo Kaisan äidiksi ottama Kristiina Ketola-Orava
Tilaajille

Sijaisvanhempien löytyminen pelasti heitteille jätetyn oululaisen Kaisa Hourulan, joka söi nälkäänsä ketsuppia ja unohdettiin tarhaan – "Tämä on suuri rakkaustarina", sanoo Kaisan äidiksi ottama Kristiina Ketola-Orava

27.09.2020 11:00 12
Estonia upposi, mutta nousee pintaan yhä uudelleen: Ruotsalaisdokumentin väitteet harmittavat onnettomuudesta selvinnyttä ja tapauksen kanssa työskennelleitä ammattilaisia
Tilaajille

Estonia upposi, mutta nousee pintaan yhä uu­del­leen: Ruot­sa­lais­do­ku­men­tin väit­teet har­mit­ta­vat on­net­to­muu­des­ta sel­vin­nyt­tä ja ta­pauk­sen kanssa työs­ken­nel­lei­tä am­mat­ti­lai­sia

19:00 0
Mikko Manner aloittaa toistaiseksi viimeisen kautensa Kärppien päävalmentajana – "Haluaisin jättää oman jalanjälkeni"
Tilaajille

Mikko Manner aloit­taa tois­tai­sek­si vii­mei­sen kau­ten­sa Kärp­pien pää­val­men­ta­ja­na – "Ha­luai­sin jättää oman ja­lan­jäl­ke­ni"

18:17 0
Korona kutittaa Liigan kantapäitä –"Kärppien vahvuus pohjautuu saumattomaan yhteistyöhön, joukkueen runko on pitkälti sama kuin viime kaudella"
Tilaajille
Kolumni
Teemu Wilenius

Korona ku­tit­taa Liigan kan­ta­päi­tä –"­Kärp­pien vahvuus poh­jau­tuu sau­mat­to­maan yh­teis­työ­hön, jouk­kueen runko on pit­käl­ti sama kuin viime kau­del­la"

19:30 0
Uusimmat
Mokoma-yhtyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa perhe-elämässä: "Tasa-arvoinen isyys ei ole helppoa, koska ei ole mallia sille"

Mo­ko­ma-yh­tyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa per­he-elä­mäs­sä: "Ta­sa-ar­voi­nen isyys ei ole help­poa, koska ei ole mallia sille"

20:30 0
Tilaajille
Huhut Jesse Puljujärven paluusta taalakaukaloihin kiihtyvät – Kielikylpy Kärppien kanadalaisten välissä tuottanut jo tulosta: ”Kopin parhaat jutut”

Huhut Jesse Pul­ju­jär­ven pa­luus­ta taa­la­kau­ka­loi­hin kiih­ty­vät – Kie­li­kyl­py Kärp­pien ka­na­da­lais­ten välissä tuot­ta­nut jo tu­los­ta: ”Kopin parhaat jutut”

20:22 0
Tilaajille
Mutapainia oikein olan takaa – Yhdysvaltain presidentinvaalien tv-väittely oli räävittömyydessään ennennäkemätön
Pääkirjoitus

Mu­ta­pai­nia oikein olan takaa – Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien tv-väit­te­ly oli rää­vit­tö­myy­des­sään en­nen­nä­ke­mä­tön

20:00 1
Tilaajille
Nuoret kertovat ajatuksiaan kasvomaskin käytöstä

Nuoret ker­to­vat aja­tuk­siaan kas­vo­mas­kin käy­tös­tä

20:00 0
Kukaan ei halua olla ainoa maskikasvoinen – ristiriitainen viestintä on heikentänyt halua noudattaa kasvomaskisuositusta

Kukaan ei halua olla ainoa mas­ki­kas­voi­nen – ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä on hei­ken­tä­nyt halua nou­dat­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

20:00 0
Tilaajille
Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin

Kam­puk­ses­ta voisi unel­moi­da roh­keam­min

20:00 3
Tilaajille
Mutapainia oikein olan takaa – Yhdysvaltain presidentinvaalien tv-väittely oli räävittömyydessään ennennäkemätön
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mutapainia oikein olan takaa – Yhdysvaltain presidentinvaalien tv-väittely oli räävittömyydessään ennennäkemätön

20:00 1
Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin
Tilaajille

Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin

20:00 3
Syötteen rakentamista jahkailtiin yli 20 vuotta, kunnes oululainen Reino Meriläinen pani tuulemaan: Urakkaan palkattiin satoja rakentajia, tunturialue saatiin käyttöön vuodessa
Tilaajille

Syöt­teen ra­ken­ta­mis­ta jah­kail­tiin yli 20 vuotta, kunnes ou­lu­lai­nen Reino Me­ri­läi­nen pani tuu­le­maan: Urak­kaan pal­kat­tiin satoja ra­ken­ta­jia, tun­tu­ri­alue saatiin käyt­töön vuo­des­sa

14:51 1
Mokoma-yhtyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa perhe-elämässä: "Tasa-arvoinen isyys ei ole helppoa, koska ei ole mallia sille"
Tilaajille

Mokoma-yhtyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa perhe-elämässä: "Tasa-arvoinen isyys ei ole helppoa, koska ei ole mallia sille"

20:30 0
JHL ja Jyty kolmen päivän lakkoon Oulussa: Kouluihin kehotetaan ottamaan omat eväät ja päiväkotiin vientiä välttämään,  katso lista lakon vaikutuksista

JHL ja Jyty kolmen päivän lakkoon Ou­lus­sa: Kou­lui­hin ke­ho­te­taan ot­ta­maan omat eväät ja päi­vä­ko­tiin vientiä vält­tä­mään, katso lista lakon vai­ku­tuk­sis­ta

29.09.2020 15:09 80
Nolojen tilanteiden mutsi, introvertin intro ja puhetta isosta koosta – Limingan taidekoulun teatterilinjan väki vetää stand up -illan Tubassa omasta hatusta
Tilaajille

Nolojen ti­lan­tei­den mutsi, int­ro­ver­tin intro ja puhetta isosta koosta – Li­min­gan tai­de­kou­lun teat­te­ri­lin­jan väki vetää stand up -illan Tubassa omasta hatusta

18:45 0
Ravintolan ovella Oulussa tarvitaan paineensietokykyä ja pitkää pinnaa: "Nykyään huumausaineet ja niiden viihdekäyttö on niin yleistä, että näemme myös aivan tavallisten työssäkäyvien ihmisten niitä käyttävän"
Tilaajille

Ra­vin­to­lan ovella Oulussa tar­vi­taan pai­neen­sie­to­ky­kyä ja pitkää pinnaa: "Ny­kyään huu­maus­ai­neet ja niiden viih­de­käyt­tö on niin yleis­tä, että näemme myös aivan ta­val­lis­ten työs­sä­käy­vien ih­mis­ten niitä käyt­tä­vän"

08:30 0
Toimitus suosittelee
Sijaisvanhempien löytyminen pelasti heitteille jätetyn oululaisen Kaisa Hourulan, joka söi nälkäänsä ketsuppia ja unohdettiin tarhaan – "Tämä on suuri rakkaustarina", sanoo Kaisan äidiksi ottama Kristiina Ketola-Orava

Si­jais­van­hem­pien löy­ty­mi­nen pelasti heit­teil­le jätetyn ou­lu­lai­sen Kaisa Hou­ru­lan, joka söi näl­kään­sä ket­sup­pia ja unoh­det­tiin tarhaan – "Tämä on suuri rak­kaus­ta­ri­na", sanoo Kaisan äidiksi ottama Kris­tii­na Ke­to­la-Ora­va

27.09.2020 11:00 12
Tilaajille
Kaleva uutisoi Estonian oudosta kylkirepeämästä jo vuonna 1997: "Suomalaismiehistö varoitti Estonian vioista"

Kaleva uutisoi Es­to­nian oudosta kyl­ki­re­peä­mäs­tä jo vuonna 1997: "Suo­ma­lais­mie­his­tö va­roit­ti Es­to­nian viois­ta"

28.09.2020 13:38 10
Tilaajille
Kaleva Live: OLS voittoon jämäkällä esityksellä – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: OLS voit­toon jä­mä­käl­lä esi­tyk­sel­lä – katso ottelu tal­len­tee­na

27.09.2020 14:30 0
Tilaajille
Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kaupungille lupa satama-altaan ruoppaamiseen ja kävelysillan rakentamiseen

Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kau­pun­gil­le lupa sa­ta­ma-al­taan ruop­paa­mi­seen ja kä­ve­ly­sil­lan ra­ken­ta­mi­seen

25.09.2020 13:14 27
Tilaajille
Tartuntatautilääkäri kiittelee oululaisia koronakurin noudattamisesta, vaikka pientä unohtamistakin on näkynyt –  "Tarvitaan turnauskestävyyttä"

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kiit­te­lee ou­lu­lai­sia ko­ro­na­ku­rin nou­dat­ta­mi­ses­ta, vaikka pientä unoh­ta­mis­ta­kin on näkynyt –  "Tar­vi­taan tur­naus­kes­tä­vyyt­tä"

25.09.2020 19:00 5
Tilaajille
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

24.09.2020 06:00 20
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Seppo Kauppi

Oulun yliopisto Rotuaarille – ajatus olisi ratkaisu useimpiin niihin toiveisiin, joita yliopistokeskustelun yhteydessä on esitetty

06:30 22
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tuula Väyrynen

Miksi lapsia potkitaan? – on kyse lasten ja nuorten emotionaalisesta nälästä

29.09.2020 07:00 3
Anna-Liisa Bezrodnyn mummi kasvatti Oulussa pari viulistisukupolvea
Tilaajille

An­na-Lii­sa Bez­rod­nyn mummi kas­vat­ti Oulussa pari viu­lis­ti­su­ku­pol­vea

18:00 0
Välikysymystä käsiteltiin eduskunnassa, Vanhanen heitti kirjoitetun paperin sivuun ja pääsi vauhtiin: "Onko teillä vaihtoehtoista linjaa hallituksen talouspolitiikalle?"

Vä­li­ky­sy­mys­tä kä­si­tel­tiin edus­kun­nas­sa, Van­ha­nen heitti kir­joi­te­tun paperin sivuun ja pääsi vauh­tiin: "Onko teillä vaih­to­eh­tois­ta linjaa hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kal­le?"

15:35 6
Ruotsin pääministeri Löfven vastasi virolaisten syytöksiin: "Ruotsi ei valehtele Estoniasta"

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Löfven vastasi vi­ro­lais­ten syy­tök­siin: "Ruotsi ei va­leh­te­le Es­to­nias­ta"

14:39 1
Näin tutkija analysoi vaaliväittelyä: "Surettaa ja järkyttää monia" – Yksi dramaattinen hetki saattoi enteillä vaalituloksen jälkeen rajua väkivaltaa

Näin tutkija ana­ly­soi vaa­li­väit­te­lyä: "Su­ret­taa ja jär­kyt­tää monia" – Yksi dra­maat­ti­nen hetki saattoi en­teil­lä vaa­li­tu­lok­sen jälkeen rajua vä­ki­val­taa

14:28 6
Syötteen rakentamista jahkailtiin yli 20 vuotta, kunnes oululainen Reino Meriläinen pani tuulemaan: Urakkaan palkattiin satoja rakentajia, tunturialue saatiin käyttöön vuodessa
Historia
Tilaajille

Syöt­teen ra­ken­ta­mis­ta jah­kail­tiin yli 20 vuotta, kunnes ou­lu­lai­nen Reino Me­ri­läi­nen pani tuu­le­maan: Urak­kaan pal­kat­tiin satoja ra­ken­ta­jia, tun­tu­ri­alue saatiin käyt­töön vuo­des­sa

14:51 1
Vanha Kaleva: Polttoturvetta kokeiltu vetureissa halkojen sijaan – melkeinpä säkeniä synnyttämättä

Vanha Kaleva: Polt­to­tur­vet­ta ko­keil­tu ve­tu­reis­sa hal­ko­jen sijaan – mel­kein­pä säkeniä syn­nyt­tä­mät­tä

28.09.2020 10:00 1
Tilaajille
Linnanmaan yliopistoalueesta tuli "siperialainen tehdas" 40 vuotta sitten

Lin­nan­maan yli­opis­to­aluees­ta tuli "si­pe­ria­lai­nen tehdas" 40 vuotta sitten

26.09.2020 19:00 29
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

24.09.2020 10:00 0
Tilaajille

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tikkala ero­tet­tiin – vuoden 2019 aloit­ta­neen kun­nan­joh­ta­jan työ­vel­voi­te päättyy heti

17:05 3
Naapurit onkivat veden varaan joutuneen vedestä Rovaniemellä
Tilaajille

Naa­pu­rit onkivat veden varaan jou­tu­neen vedestä Ro­va­nie­mel­lä

14:45 0
Vuonna 2013 purettu kivikukko nousee ylös kivi kiveltä Rautatienkadulle – "Kuin Legoista rakentaisi"
Tilaajille

Vuonna 2013 purettu ki­vi­kuk­ko nousee ylös kivi kiveltä Rau­ta­tien­ka­dul­le – "Kuin Le­gois­ta ra­ken­tai­si"

07:06 0