Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Hyvinvointialueen valmisteluryhmä sijoittaisi psykiatrisen hoidon sosiaalipalveluihin –  lääkärit jyrähtivät: "Kuka vain voi sairastua mielenterveyshäiriöön"
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­ryh­mä si­joit­tai­si psy­kiat­ri­sen hoidon so­siaa­li­pal­ve­lui­hin –  lää­kä­rit jy­räh­ti­vät: "Kuka vain voi sai­ras­tua mie­len­ter­veys­häi­riöön"

14:58 5
Oulun käräjäoikeus käsitteli Urokseen liittyviä pakkokeinoja – takavarikkoon vaaditaan omaisuutta miljoonien eurojen edestä
Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keus kä­sit­te­li Urok­seen liit­ty­viä pak­ko­kei­no­ja – ta­ka­va­rik­koon vaa­di­taan omai­suut­ta mil­joo­nien eurojen edestä

14:21 4
Huumeissa ajanut mies pakeni poliisia 180 km/h Oulun Lentokentäntiellä ja romutti varastetun Audin risteyksessä, mukeissa ollut amfetamiini putosi tielle – oikeus antoi tuomion useista rikoksista
Tilaajille

Huu­meis­sa ajanut mies pakeni po­lii­sia 180 km/h Oulun Len­to­ken­tän­tiel­lä ja romutti va­ras­te­tun Audin ris­teyk­ses­sä, mu­keis­sa ollut am­fe­ta­mii­ni putosi tielle – oikeus antoi tuomion useista ri­kok­sis­ta

15:46
Tiesitkö, että Etelä-Lapista löytyy valtava, kansallispuiston veroinen retkikohde, jonka harva tuntee? Viiden autiotuvan Martimoaapa on loistava talviretkipaikka
Tilaajille

Tie­sit­kö, että Ete­lä-La­pis­ta löytyy val­ta­va, kan­sal­lis­puis­ton ve­roi­nen ret­ki­koh­de, jonka harva tuntee? Viiden au­tio­tu­van Mar­ti­moaa­pa on lois­ta­va tal­vi­ret­ki­paik­ka

14:09
Hartaanselän maisemiin rakentuu uniikki kerrostalokohde – ”Tällaiselle sijainnille tulee harvoin mahdollisuus rakentaa aivan uutta”
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Har­taan­se­län mai­se­miin ra­ken­tuu uniikki ker­ros­ta­lo­koh­de – ”Täl­lai­sel­le si­jain­nil­le tulee harvoin mah­dol­li­suus ra­ken­taa aivan uutta”

26.01.2022 00:00
Luetuimmat
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartunta – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartunta – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

12:08 20
Tuli pääsi irti omakotitalossa Yli-Iissä – palomestari: "Palosta aiheutui vakava henkilövahinko"

Tuli pääsi irti omakotitalossa Yli-Iissä – palomestari: "Palosta aiheutui vakava henkilövahinko"

07:51 1
Kahden viikon talviurheilujuhla Pekingissä – katso täältä talviolympialaisten ohjelma

Kahden viikon talviurheilujuhla Pekingissä – katso täältä talviolympialaisten ohjelma

11:34
Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä
Kolumni Elina Ursin

Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä

06:00 17
Tilaajille
Hoivan kantokyky epäilyttää Attendossa – omikron, rokotuspakko ja hoitajamitoituksen nosto liikaa yhdessä

Hoivan kantokyky epäilyttää Attendossa – omikron, rokotuspakko ja hoitajamitoituksen nosto liikaa yhdessä

09:42 43
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus käsitteli Urokseen liittyviä pakkokeinoja – takavarikkoon vaaditaan omaisuutta miljoonien eurojen edestä

Oulun käräjäoikeus käsitteli Urokseen liittyviä pakkokeinoja – takavarikkoon vaaditaan omaisuutta miljoonien eurojen edestä

14:21 4
Tilaajille
Huskysafarilla kuolemaan johtanut onnettomuus Rovaniemellä
Tilaajille

Hus­ky­sa­fa­ril­la kuo­le­maan joh­ta­nut on­net­to­muus Ro­va­nie­mel­lä

15:53
Hoivan kantokyky epäilyttää Attendossa – omikron, rokotuspakko ja hoitajamitoituksen nosto liikaa yhdessä
Tilaajille

Hoivan kan­to­ky­ky epäi­lyt­tää At­ten­dos­sa – omik­ron, ro­ko­tus­pak­ko ja hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto liikaa yhdessä

09:42 43
Oululaisen taidemaalarin Riikka Soinisen työtä tahdittaa tiukka näyttelyaikataulu ja rikostarinat: "Maalatessani uppoudun täysillä rikospodcasteihin, liekö kiinnostus on perua poliisina olleelta mummiltani"
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen tai­de­maa­la­rin Riikka Soi­ni­sen työtä tah­dit­taa tiukka näyt­te­ly­ai­ka­tau­lu ja ri­kos­ta­ri­nat: "Maa­la­tes­sa­ni up­pou­dun täy­sil­lä ri­kos­pod­cas­tei­hin, liekö kiin­nos­tus on perua po­lii­si­na ol­leel­ta mum­mil­ta­ni"

09:00
Mitä tehdä, kun kaupanteon jälkeen asunnosta löytyy virhe?  Ammattitaitoinen kiinteistölakimies voi auttaa kiperässä tilanteessa
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Mitä tehdä, kun kau­pan­teon jälkeen asun­nos­ta löytyy virhe? Am­mat­ti­tai­toi­nen kiin­teis­tö­la­ki­mies voi auttaa ki­pe­räs­sä ti­lan­tees­sa

24.01.2022 06:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartunta – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 416 uutta ko­ro­na­tar­tun­ta – OYSissa hoi­dos­sa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta

12:08 20
Vihreillä on edessään itsetutkiskelun viikot, joiden aikana politiikan painotuksia on pakko miettiä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vihreillä on edessään itsetutkiskelun viikot, joiden aikana politiikan painotuksia on pakko miettiä

25.01.2022 20:00 18
Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä
Tilaajille
Kolumni
Elina Ursin

Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä

06:00 17
Blind Channel on Vuoden oululainen – maailman­maineeseen nousevalla bändillä edessä historiansa kiireisin keikkavuosi
Forum24

Blind Channel on Vuoden ou­lu­lai­nen – maail­man­mai­nee­seen nou­se­val­la bän­dil­lä edessä his­to­rian­sa kii­rei­sin keik­ka­vuo­si

06:04 1
Analyysi: Kärpät on tällä hetkellä säälipleijarijoukkue, mutta sillä on nyt ainutlaatuinen sauma oikaista kurssi harjoituskaukalossa ilman huolta pelipaineista

Ana­lyy­si: Kärpät on tällä het­kel­lä sää­lip­lei­ja­ri­jouk­kue, mutta sillä on nyt ai­nut­laa­tui­nen sauma oi­kais­ta kurssi har­joi­tus­kau­ka­los­sa ilman huolta pe­li­pai­neis­ta

25.01.2022 16:08 14
Luonnosta valtavasti voimaa – 70-vuotias Oulun Latu liikuttaa tuhansia ihmisiä ja innostaa kokeilemaan kaikkea uutta

Luon­nos­ta val­ta­vas­ti voimaa – 70-vuo­tias Oulun Latu lii­kut­taa tu­han­sia ihmisiä ja in­nos­taa ko­kei­le­maan kaikkea uutta

23.01.2022 06:05 3
Poliisit-sarjan uusi oululaiskaksikko ei tosielämässä istu samassa autossa – "Ohjelmasta saa läpileikkauksen siitä, miten laidasta laitaan poliisilla on erilaisia tehtäviä"

Po­lii­sit-sar­jan uusi ou­lu­lais­kak­sik­ko ei to­si­elä­mäs­sä istu samassa autossa – "Oh­jel­mas­ta saa lä­pi­leik­kauk­sen siitä, miten lai­das­ta laitaan po­lii­sil­la on eri­lai­sia teh­tä­viä"

22.01.2022 06:09 7
Korona-aika on lisännyt kuulon ongelmia – näistä merkeistä tiedät, että sinun tai läheisesi on syytä käydä kuulontutkimuksessa
Mainos Toivon Kuulo

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt kuulon on­gel­mia – näistä mer­keis­tä tiedät, että sinun tai lä­hei­se­si on syytä käydä kuu­lon­tut­ki­muk­ses­sa

25.01.2022 06:00
Analyysi: Oulun asemanseudun suurhankkeita jarruttaa sopimisen vaikeus – osapuolia pöydän ääressä on peräti seitsemän
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulun ase­man­seu­dun suur­hank­kei­ta jar­rut­taa so­pi­mi­sen vaikeus – osa­puo­lia pöydän ääressä on peräti seit­se­män

06:00 70
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Simo Kekäläinen

Äänestämättä jättäminen on yhtä vahva kannanotto kuin äänestäminenkin

06:00 8
Väylävirasto julkaisi uusien hankkeiden investointiohjelman – Lapista mukana useita kohteita, kuten Lautiosaari–Elijärvi-rataosuuden uudelleen avaaminen
Tilaajille

Väy­lä­vi­ras­to jul­kai­si uusien hank­kei­den in­ves­toin­ti­oh­jel­man – Lapista mukana useita koh­tei­ta, kuten Lau­tio­saa­ri–E­li­jär­vi-ra­tao­suu­den uu­del­leen avaa­mi­nen

14:21 2
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä

18.10.2021 13:00 9
Kaleva Live: Viime kaudesta vahvistunut AC Oulu aloitti harjoituspelikautensa Jaroa vastaan, kotijoukkue marssitti kentälle tukun uusia hankintoja – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Viime kau­des­ta vah­vis­tu­nut AC Oulu aloitti har­joi­tus­pe­li­kau­ten­sa Jaroa vas­taan, ko­ti­jouk­kue mars­sit­ti ken­täl­le tukun uusia han­kin­to­ja – katso ottelu tal­len­tee­na

22.01.2022 16:23 2
Tilaajille
Nyt se on varmaa! Laivastonsinisten harjoituspelikausi alkaa tänään kotikentällä Jaroa vastaan – Kaleva näyttää ottelun selostettuna monikameralähetyksenä

Nyt se on varmaa! Lai­vas­ton­si­nis­ten har­joi­tus­pe­li­kau­si alkaa tänään ko­ti­ken­täl­lä Jaroa vastaan – Kaleva näyttää ottelun se­los­tet­tu­na mo­ni­ka­me­ra­lä­he­tyk­se­nä

21.01.2022 16:00 5
Kaleva Live: Ettan naisilla mahdollisuus nousta 1-sarjan kärkikolmikkoon, kotikentällä vastaan asettuu LP Viesti Akatemia – katso tallenne ottelusta

Kaleva Live: Ettan nai­sil­la mah­dol­li­suus nousta 1-sar­jan kär­ki­kol­mik­koon, ko­ti­ken­täl­lä vastaan asettuu LP Viesti Aka­te­mia – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

16.01.2022 16:32 2
Tilaajille

Kaleva Live: OLS:lla edes­sään iso haaste, ou­lu­lai­set läh­te­vät avaa­maan Na­ru­ke­rää vie­ras­ken­täl­lä – katso Ban­dy­lii­gan ottelu tal­len­tee­na

15.01.2022 20:10 3
Tilaajille
OYS palvelee asiakkaita jatkossa osaamiskeskuksissa
Mainos PPSHP

OYS pal­ve­lee asiak­kai­ta jat­kos­sa osaa­mis­kes­kuk­sis­sa

24.01.2022 06:00
Tuli pääsi irti omakotitalossa Yli-Iissä – palomestari: "Palosta aiheutui vakava henkilövahinko"

Tuli pääsi irti oma­ko­ti­ta­los­sa Yli-Iis­sä – pa­lo­mes­ta­ri: "Pa­los­ta ai­heu­tui vakava hen­ki­lö­va­hin­ko"

07:51 1
Hiihtomahdilla koronadraamaa: kahdella Norjan olympiahiihtäjällä tartunta

Hiih­to­mah­dil­la ko­ro­nad­raa­maa: kah­del­la Norjan olym­pia­hiih­tä­jäl­lä tar­tun­ta

13:42 5
Kahden viikon talviurheilujuhla Pekingissä – katso täältä talviolympialaisten ohjelma

Kahden viikon tal­vi­ur­hei­lu­juh­la Pe­kin­gis­sä – katso täältä tal­vi­olym­pia­lais­ten ohjelma

11:34
Potilas nolla – kaksi vuotta sitten Lapin keskussairaalassa todettiin Suomen ensimmäinen koronatapaus
Tilaajille

Potilas nolla – kaksi vuotta sitten Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa to­det­tiin Suomen en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ta­paus

09:54 3
Poliisi vaatii Uroksen ja kahden sen perustajan omaisuutta takavarikkoon – asiaa käsitellään keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa
Tilaajille

Poliisi vaatii Uroksen ja kahden sen pe­rus­ta­jan omai­suut­ta ta­ka­va­rik­koon – asiaa kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

25.01.2022 18:15 20
Toimitus suosittelee
Viidessä oululaiskoulussa testataan sovellusta somekiusaamisen kitkemiseen – muutamassa kuukaudessa kymmeniä ilmoituksia sopimattomista ehdotuksista, haukkumisesta ja uhkailusta

Vii­des­sä ou­lu­lais­kou­lus­sa tes­ta­taan so­vel­lus­ta so­me­kiu­saa­mi­sen kit­ke­mi­seen – muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kym­me­niä il­moi­tuk­sia so­pi­mat­to­mis­ta eh­do­tuk­sis­ta, hauk­ku­mi­ses­ta ja uh­kai­lus­ta

25.01.2022 06:00 2
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:13 51
Tilaajille
Iin kunnanjohtajaksi Ari Alatossavan tilalle pyrkii 20 hakijaa – Joukossa tuttuja nimiä

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si Ari Ala­tos­sa­van tilalle pyrkii 20 hakijaa – Jou­kos­sa tuttuja nimiä

25.01.2022 10:30 17
Tilaajille
Oululaismiehet nostivat verkoilla yli seitsemän kilon mateen – Uljuan tekojärven matikkakanta on edelleen hyvä

Ou­lu­lais­mie­het nos­ti­vat ver­koil­la yli seit­se­män kilon mateen – Uljuan te­ko­jär­ven ma­tik­ka­kan­ta on edel­leen hyvä

25.01.2022 10:16 7
Tilaajille
Aluevaalien tulospalvelu – katso Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen vaalitulos tästä

Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

23.01.2022 17:30 35
Tässä kaikki, mitä sinun pitää tietää keskustakampuksesta – Katso päivittyvältä aikajanalta yliopiston muuttosuunnitelmien tärkeimmät vaiheet

Tässä kaikki, mitä sinun pitää tietää kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – Katso päi­vit­ty­väl­tä ai­ka­ja­nal­ta yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mien tär­keim­mät vaiheet

31.12.2021 09:25 56
Tilaajille
Oulu kumosi Yli-Iin Hongikonsuon tuulivoimapäätöksen – taustalla maanomistajien vaatimus
Tilaajille

Oulu kumosi Yli-Iin Hon­gi­kon­suon tuu­li­voi­ma­pää­tök­sen – taus­tal­la maan­omis­ta­jien vaa­ti­mus

25.01.2022 20:22 17
Analyysi: Aluevaalien tulos Pohjois-Pohjanmaalla  velvoittaa aluevaltuutetut yhteistyöhön – monenlaiset koalitiot mahdollisia
Tilaajille

Ana­lyy­si: Alue­vaa­lien tulos Poh­jois-Poh­jan­maal­la vel­voit­taa alue­val­tuu­te­tut yh­teis­työ­hön – mo­nen­lai­set koa­li­tiot mah­dol­li­sia

24.01.2022 18:05 11
Pyhäntäläinen LapWall ostaa puurunkoisia kattoelementtejä valmistavan Termaterin liiketoiminnan

Py­hän­tä­läi­nen LapWall ostaa puu­run­koi­sia kat­to­ele­ment­te­jä val­mis­ta­van Ter­ma­te­rin lii­ke­toi­min­nan

11:22
Suomi vie joitakin sotilastarvikkeita puolustussotaan varustautuvaan Ukrainaan – näillä periaatteilla vientiluvat käsitellään
Tilaajille

Suomi vie joi­ta­kin so­ti­las­tar­vik­kei­ta puo­lus­tus­so­taan va­rus­tau­tu­vaan Uk­rai­naan – näillä pe­ri­aat­teil­la vien­ti­lu­vat kä­si­tel­lään

25.01.2022 18:45 24
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.