Koti-Kaleva

Oululaisen Katja Sevanderin kodissa elää luovuuden ilo – sisustus rakentuu kerroksittain, ajan virrassa muuntuen

Ou­lu­lai­sen Katja Se­van­de­rin kodissa elää luo­vuu­den ilo – si­sus­tus ra­ken­tuu ker­rok­sit­tain, ajan vir­ras­sa muun­tuen

16.01.2021 07:00 6
Tilaajille
Kaakkurin Kiviharjun kahdessa kerrostalossa pilotoidaan painovoimaista ilmanvaihtoa, eikä perinteisiä lämmöneristeitäkään ole

Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jun kah­des­sa ker­ros­ta­los­sa pi­lo­toi­daan pai­no­voi­mais­ta il­man­vaih­toa, eikä pe­rin­tei­siä läm­mön­eris­tei­tä­kään ole

11.01.2021 07:00
Tilaajille
Valoa saa, vaikkei valitse vain valkoista – pienellä hohdolla ja kunnon valaistuksella lisää valoa alkuvuoteen

Valoa saa, vaikkei valitse vain val­kois­ta – pie­nel­lä hoh­dol­la ja kunnon va­lais­tuk­sel­la lisää valoa al­ku­vuo­teen

09.01.2021 07:00
Tilaajille
Oululaisen Make Ritvasen lepakkoluola on ylistys kierrätykselle: "Tältä näyttää, kun sekoittaa yhteen tatuointistudion, taidegallerian ja rockbaarin"

Ou­lu­lai­sen Make Rit­va­sen le­pak­ko­luo­la on ylistys kier­rä­tyk­sel­le: "Tältä näyt­tää, kun se­koit­taa yhteen ta­tuoin­tis­tu­dion, tai­de­gal­le­rian ja rock­baa­rin"

02.01.2021 07:00
Tilaajille
Utajärvellä voi yllättäen löytää itsensä ritarilinnan uumenista, missä haarniskamies valvoo, liekit lepattavat ja metalli kirskuu

Uta­jär­vel­lä voi yl­lät­täen löytää itsensä ri­ta­ri­lin­nan uu­me­nis­ta, missä haar­nis­ka­mies valvoo, liekit le­pat­ta­vat ja metalli kirskuu

26.12.2020 07:00 2
Tilaajille
Ulla ja Jouni Nikulan 1800-luvun hirsitalo on kuin satukirjasta – näin upealta voi näyttää, kun sisustaa vanhalla ja kierrätetyllä, katso myös video

Ulla ja Jouni Nikulan 1800-lu­vun hir­si­ta­lo on kuin sa­tu­kir­jas­ta – näin upealta voi näyt­tää, kun si­sus­taa van­hal­la ja kier­rä­te­tyl­lä, katso myös video

25.12.2020 08:44 1
Tilaajille
Tuunauksessa vain mielikuvitus on rajana – joku vaihtaa lipastoon nätit vetimet, toinen muuttaa auton poreammeeksi

Tuu­nauk­ses­sa vain mie­li­ku­vi­tus on rajana – joku vaihtaa li­pas­toon nätit ve­ti­met, toinen muuttaa auton po­re­am­meek­si

20.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Miia Metson talossa kaunis kodinhoitohuone on kuin osa olohuonetta – "Meitä ei haittaa, että vieraat näkevät kodinhoitohuoneeseen"

Miia Metson talossa kaunis ko­din­hoi­to­huo­ne on kuin osa olo­huo­net­ta – "Meitä ei hait­taa, että vieraat näkevät ko­din­hoi­to­huo­nee­seen"

19.12.2020 10:30 3
Tilaajille
Valoisa kolmio 11 erillistalon yhtiössä Kaakkurinkankaalla

Valoisa kolmio 11 eril­lis­ta­lon yh­tiös­sä Kaak­ku­rin­kan­kaal­la

14.12.2020 07:00
Tilaajille
Oulunsalolaisen Pöyskön suurperheen kodissa puuta on käytetty mahdollisimman paljon – sisustuksen lähtökohtana oli, että valkoisia ja kiiltäviä pintoja vältetään

Ou­lun­sa­lo­lai­sen Pöyskön suur­per­heen kodissa puuta on käy­tet­ty mah­dol­li­sim­man paljon – si­sus­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na oli, että val­koi­sia ja kiil­tä­viä pintoja väl­te­tään

12.12.2020 07:00 23
Tilaajille
Kempeleen Metsärinteelle rakentuu moderni minimökkikylä – 13 pikkuruiseen erillistaloon kuuluu oma piha, terassi ja ulkovarasto

Kem­pe­leen Met­sä­rin­teel­le ra­ken­tuu moderni mi­ni­mök­ki­ky­lä – 13 pik­ku­rui­seen eril­lis­ta­loon kuuluu oma piha, terassi ja ul­ko­va­ras­to

07.12.2020 07:00 7
Tilaajille
Limingan vanhasta Ketunmaan koulusta on muovautunut koti, jossa hirsiseinät tuovat lämpöistä tunnelmaa ja lankkulattia natisee mukavasti

Li­min­gan van­has­ta Ke­tun­maan kou­lus­ta on muo­vau­tu­nut koti, jossa hir­si­sei­nät tuovat läm­pöis­tä tun­nel­maa ja lank­ku­lat­tia natisee mu­ka­vas­ti

05.12.2020 07:00
Tilaajille
Tulevaisuuden Alppilanbulevardin varrella sijaitsee kompakti kerrostalokolmio

Tu­le­vai­suu­den Alp­pi­lan­bu­le­var­din var­rel­la si­jait­see kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio

30.11.2020 07:00
Tilaajille
Suomessa on häkellyttävän upeita ryijyjä, ja kasvitieteen professori Tuomas Sopanen omistaa niistä 580 – Mutta mikä on tämän villaisen tekstiilin pitkä historia?

Suo­mes­sa on hä­kel­lyt­tä­vän upeita ryi­jy­jä, ja kas­vi­tie­teen pro­fes­so­ri Tuomas Sopanen omistaa niistä 580 – Mutta mikä on tämän vil­lai­sen teks­tii­lin pitkä his­to­ria?

29.11.2020 08:00
Tilaajille
Kun maailma on kova, koti saa olla lempeän pehmeä – Innokas sisustaja Hanna Koskela vaihtoi skandinaavisen pelkistetyn tyylinsä kotoisaan hyggeen

Kun maailma on kova, koti saa olla lempeän pehmeä – Innokas si­sus­ta­ja Hanna Koskela vaihtoi skan­di­naa­vi­sen pel­kis­te­tyn tyy­lin­sä ko­toi­saan hyggeen

28.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Oululaisen arkkitehtiopiskelijan pikkubudjetilla tehty sisustus ei ole loppuun asti hiottu: "Pidän siitä, että jätetään tilaa sattumanvaraisuudelle"

Ou­lu­lai­sen ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jan pik­ku­bud­je­til­la tehty si­sus­tus ei ole loppuun asti hiottu: "Pidän siitä, että jä­te­tään tilaa sat­tu­man­va­rai­suu­del­le"

28.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Pateniemessä voi pian pitää majaa melkein meren rannalla

Pa­te­nie­mes­sä voi pian pitää majaa melkein meren ran­nal­la

23.11.2020 07:00
Tilaajille
Oulujokivarressa asuvien Vinski ja Jon Åströmin sisustus vaihtuu inspiraatioiden mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

Ou­lu­jo­ki­var­res­sa asuvien Vinski ja Jon Å­strö­min si­sus­tus vaihtuu ins­pi­raa­tioi­den mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

21.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Marskinpuiston hulppea neliö on tällä hetkellä myytävänä Oulun toiseksi kalleimmalla hinnalla – heti huoneiston ovelta aukeaa näkymä keskustan yli Rommakonselälle

Mars­kin­puis­ton hulppea neliö on tällä het­kel­lä myy­tä­vä­nä Oulun toi­sek­si kal­leim­mal­la hin­nal­la – heti huo­neis­ton ovelta aukeaa näkymä kes­kus­tan yli Rom­ma­kon­se­läl­le

16.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Hyvinvoinnista tuli sisustustrendi – Näillä asiantuntijoiden vinkeillä luot kotiin seesteistä tunnelmaa ja huollat suosikeiksi nousseet rottinkikalusteet

Hy­vin­voin­nis­ta tuli si­sus­tus­tren­di – Näillä asian­tun­ti­joi­den vin­keil­lä luot kotiin sees­teis­tä tun­nel­maa ja huollat suo­si­keik­si nous­seet rot­tin­ki­ka­lus­teet

14.11.2020 08:00
Tilaajille
Oululaisen Kalle Penttilän pihalla on valoja on niin paljon, ettei laskuissa pysy enää mukana: "Onhan se mukavaa synkkään aikaan, kun on valoa"

Ou­lu­lai­sen Kalle Pent­ti­län pihalla on valoja on niin paljon, ettei las­kuis­sa pysy enää mukana: "Onhan se mukavaa synk­kään aikaan, kun on valoa"

14.11.2020 07:00 4
Tilaajille
Limingantulliin noussut Oulun Sepänahjo on muuttoa vaille valmis

Li­min­gan­tul­liin noussut Oulun Se­pän­ah­jo on muuttoa vaille valmis

09.11.2020 07:00
Tilaajille