Koti-Kaleva

Pateniemessä voi pian pitää majaa melkein meren rannalla
Tilaajille

Pa­te­nie­mes­sä voi pian pitää majaa melkein meren ran­nal­la

23.11.2020 07:00 0
Oulujokivarressa asuvien Vinski ja Jon Åströmin sisustus vaihtuu inspiraatioiden mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

Ou­lu­jo­ki­var­res­sa asuvien Vinski ja Jon Å­strö­min si­sus­tus vaihtuu ins­pi­raa­tioi­den mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

21.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Marskinpuiston hulppea neliö on tällä hetkellä myytävänä Oulun toiseksi kalleimmalla hinnalla – heti huoneiston ovelta aukeaa näkymä keskustan yli Rommakonselälle

Mars­kin­puis­ton hulppea neliö on tällä het­kel­lä myy­tä­vä­nä Oulun toi­sek­si kal­leim­mal­la hin­nal­la – heti huo­neis­ton ovelta aukeaa näkymä kes­kus­tan yli Rom­ma­kon­se­läl­le

16.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Hyvinvoinnista tuli sisustustrendi – Näillä asiantuntijoiden vinkeillä luot kotiin seesteistä tunnelmaa ja huollat suosikeiksi nousseet rottinkikalusteet

Hy­vin­voin­nis­ta tuli si­sus­tus­tren­di – Näillä asian­tun­ti­joi­den vin­keil­lä luot kotiin sees­teis­tä tun­nel­maa ja huollat suo­si­keik­si nous­seet rot­tin­ki­ka­lus­teet

14.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Oululaisen Kalle Penttilän pihalla on valoja on niin paljon, ettei laskuissa pysy enää mukana: "Onhan se mukavaa synkkään aikaan, kun on valoa"

Ou­lu­lai­sen Kalle Pent­ti­län pihalla on valoja on niin paljon, ettei las­kuis­sa pysy enää mukana: "Onhan se mukavaa synk­kään aikaan, kun on valoa"

14.11.2020 07:00 4
Tilaajille
Limingantulliin noussut Oulun Sepänahjo on muuttoa vaille valmis

Li­min­gan­tul­liin noussut Oulun Se­pän­ah­jo on muuttoa vaille valmis

09.11.2020 07:00 0
Tilaajille
1970-luvun kerrostalon pieni kaksio on sisustettu luovin ratkaisuin opiskelijabudjetilla: "Aika kompaktihan tämä on, mutta oikein hyvä tähän elämäntilanteeseen"

1970-lu­vun ker­ros­ta­lon pieni kaksio on si­sus­tet­tu luovin rat­kai­suin opis­ke­li­ja­bud­je­til­la: "Aika kom­pak­ti­han tämä on, mutta oikein hyvä tähän elä­män­ti­lan­tee­seen"

07.11.2020 07:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Iltaruskon väreissä komeilevien luhtitalojen yhtiöstä löytyy parvellinen kolmio Hiukkavaaran ytimessä

Asun­to­pun­ta­ri: Il­ta­rus­kon vä­reis­sä ko­mei­le­vien luh­ti­ta­lo­jen yh­tiös­tä löytyy par­vel­li­nen kolmio Hiuk­ka­vaa­ran yti­mes­sä

02.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Grillikota, palju ja ulkotakka ratkaisivat talokaupat – Oululaisperheen piha rajautuu ihanasti metsään ja tarjoaa tekemistä talvellakin

Gril­li­ko­ta, palju ja ul­ko­tak­ka rat­kai­si­vat ta­lo­kau­pat – Ou­lu­lais­per­heen piha ra­jau­tuu iha­nas­ti metsään ja tarjoaa te­ke­mis­tä tal­vel­la­kin

31.10.2020 16:00 1
Tilaajille
1930-luvun kodissa olohuone oli kodin sydän, radio tarjosi viihdettä ja beesi oli trendiväri – myös ryijyt olivat hittituotteita

1930-lu­vun kodissa olo­huo­ne oli kodin sydän, radio tarjosi viih­det­tä ja beesi oli tren­di­vä­ri – myös ryijyt olivat hit­ti­tuot­tei­ta

31.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Tahtimarssia Hiukkavaaran talvikaupunkiin – Talovalikoiman suurimmassa mallissa hukkatilaa saa hakemalla hakea ja pohja on monellakin tapaa mainio

Tah­ti­mars­sia Hiuk­ka­vaa­ran tal­vi­kau­pun­kiin – Ta­lo­va­li­koi­man suu­rim­mas­sa mal­lis­sa huk­ka­ti­laa saa ha­ke­mal­la hakea ja pohja on mo­nel­la­kin tapaa mainio

26.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kurssi opettaa vanhemmille, kuinka nykykoulu toimii: "Vanhemmille on ehkä syntynyt kuva, että koulu on haahuilua, lapset ovat itsekseen ja tekevät mitä huvittaa"

Kurssi opettaa van­hem­mil­le, kuinka ny­ky­kou­lu toimii: "Van­hem­mil­le on ehkä syn­ty­nyt kuva, että koulu on haa­hui­lua, lapset ovat it­sek­seen ja tekevät mitä hu­vit­taa"

25.10.2020 06:03 0
Tilaajille
Hiukkavaaran verstaalla näkyy se, että keinutuoli on enemmän kuin huonekalu: "Niihin liittyy muistikuvia lapsuudesta, kun mummu tai pappa ruuan jälkeen meni keinumaan"

Hiuk­ka­vaa­ran vers­taal­la näkyy se, että kei­nu­tuo­li on enemmän kuin huo­ne­ka­lu: "Niihin liittyy muis­ti­ku­via lap­suu­des­ta, kun mummu tai pappa ruuan jälkeen meni kei­nu­maan"

24.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

24.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kun lapset lensivät pesästään, oululaispariskunta muutti pienempään kotiin paritaloon: "Pyrin sisustuksessa harmoniaan ja tasapainoon"

Kun lapset len­si­vät pe­säs­tään, ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta muutti pie­nem­pään kotiin pa­ri­ta­loon: "Pyrin si­sus­tuk­ses­sa har­mo­niaan ja ta­sa­pai­noon"

17.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Insinööriopiskelija Niklas Koret nauttii elämästään uudessa yksiössään Oulun Myllytullissa – hillittyä värimaailmaa piristävät punainen sekä viitteet lapsuuteen Dallasissa

In­si­nöö­ri­opis­ke­li­ja Niklas Koret nauttii elä­mäs­tään uudessa yk­siös­sään Oulun Myl­ly­tul­lis­sa – hil­lit­tyä vä­ri­maail­maa pi­ris­tä­vät pu­nai­nen sekä viit­teet lap­suu­teen Dal­la­sis­sa

10.10.2020 07:00 4
Tilaajille
Möljän valoisa kolmio tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä kolmeen ilmansuuntaan

Möljän valoisa kolmio tarjoaa mie­len­kiin­toi­sia näkymiä kolmeen il­man­suun­taan

05.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kotona lähes puolet vedestä kuluu suihkuun ja kylpyyn – Oikeilla valinnoilla säästät, ja suihkusi kestää pitempään

Kotona lähes puolet vedestä kuluu suih­kuun ja kylpyyn – Oi­keil­la va­lin­noil­la sääs­tät, ja suih­ku­si kestää pi­tem­pään

03.10.2020 13:10 0
Tilaajille
Silja Kejonen löysi Oulun Hollihaasta puutalokodin, jossa on paljon värejä ja hirveän hyvä hengittää: "Tykkään pehmeistä sävyistä, taiteesta ja asetelmista"

Silja Kejonen löysi Oulun Hol­li­haas­ta puu­ta­lo­ko­din, jossa on paljon värejä ja hirveän hyvä hen­git­tää: "Tyk­kään peh­meis­tä sä­vyis­tä, tai­tees­ta ja ase­tel­mis­ta"

03.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Karjasillan Kulmasta löytyy matkaopas menneen ajan asuntoarkkitehtuuriin

Kar­ja­sil­lan Kul­mas­ta löytyy mat­ka­opas menneen ajan asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin

28.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

26.09.2020 07:00 3
Tilaajille