Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Koti-Kaleva

Kodit täyttyvät sadonkorjuuajan sävyistä: Lämpö, värit ja vastuullisuus ovat syksyn sisustuksen kulmakivet

Kodit täyt­ty­vät sa­don­kor­juu­ajan sä­vyis­tä: Lämpö, värit ja vas­tuul­li­suus ovat syksyn si­sus­tuk­sen kul­ma­ki­vet

07:00
Tilaajille
Tavallista tasokkaampaa asumista entisellä saha-alueella: nämä eivät selvästikään ole aivan tavallisia kerrostaloasuntoja

Ta­val­lis­ta ta­sok­kaam­paa asu­mis­ta en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la: nämä eivät sel­väs­ti­kään ole aivan ta­val­li­sia ker­ros­ta­lo­asun­to­ja

11.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Kotiunivormua kukaan ei pääse arvostelemaan, joten pukeudu rohkeasti collegeen ja villasukkiin – oululaisartisti Sana ei tarvitse kotona edes housuja

Ko­ti­uni­vor­mua kukaan ei pääse ar­vos­te­le­maan, joten pukeudu roh­keas­ti col­le­geen ja vil­la­suk­kiin – ou­lu­lais­ar­tis­ti Sana ei tar­vit­se kotona edes housuja

09.10.2021 14:30 1
Tilaajille
Anni-Sofia Kauppilan kodissa Puu-Raksilassa kauniit kirjat ja vaatteet ovat osa sisustusta – asunnon tunnelmassa on ripaus Twin Peaksia ja 1920-lukua

An­ni-So­fia Kaup­pi­lan kodissa Puu-Rak­si­las­sa kauniit kirjat ja vaat­teet ovat osa si­sus­tus­ta – asunnon tun­nel­mas­sa on ripaus Twin Peaksia ja 1920-lu­kua

09.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Miljöö ja piha ovat kerrostaloneliön valtteja Myllyn korttelissa Toppilassa

Miljöö ja piha ovat ker­ros­ta­loneliön valt­te­ja Myllyn kort­te­lis­sa Top­pi­las­sa

04.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Vanhassa maalaistalossa Haukiputaan Jokikylässä aika on pysähtynyt: "Täällä ei ole mitään nykyaikaista"

Van­has­sa maa­lais­ta­los­sa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä aika on py­säh­ty­nyt: "Täällä ei ole mitään ny­kyai­kais­ta"

02.10.2021 07:00 4
Tilaajille
Itä-Tuiraan nousevan kerrostalon kulmakaksio poikkeaa valtavirrasta lähes riittävillä neliöillään – makuuhuoneesta tilaa nipistää kylpyhuoneen yhteydessä oleva sauna

Itä-Tui­raan nou­se­van ker­ros­ta­lon kul­ma­kak­sio poik­keaa val­ta­vir­ras­ta lähes riit­tä­vil­lä ne­liöil­lään – ma­kuu­huo­nees­ta tilaa ni­pis­tää kyl­py­huo­neen yh­tey­des­sä oleva sauna

27.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Opiskelijan rakas, ensimmäinen oma koti Oulun Alppilassa remontoitiin pieneksi tilaihmeeksi

Opis­ke­li­jan rakas, en­sim­mäi­nen oma koti Oulun Alp­pi­las­sa re­mon­toi­tiin pie­nek­si ti­la­ih­meek­si

25.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Atriumtalo tarjoaa suojaa tiiviisti rakennetulla pientaloalueella – Lahtovaaran perheen uusi, pelkistetty koti on sisustettu laadukkailla kirpparilöydöillä

At­rium­ta­lo tarjoaa suojaa tii­viis­ti ra­ken­ne­tul­la pien­ta­lo­alueel­la – Lah­to­vaa­ran perheen uusi, pel­kis­tet­ty koti on si­sus­tet­tu laa­duk­kail­la kirp­pa­ri­löy­döil­lä

25.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Erillistalo Pateniemessä on perheasuntona toimiva, mutta erityinen nurkka jää hyödyntämättä

Eril­lis­ta­lo Pa­te­nie­mes­sä on per­he­asun­to­na toi­mi­va, mutta eri­tyi­nen nurkka jää hyö­dyn­tä­mät­tä

20.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Oululaisen Hillin perheen vuoden vanhassa kodissa mielenkiintoisen lisän tuovat sisustuksessa käytetty vaneri sekä ikkunoina toimivat lasielementit

Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

18.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Toni Sivula teki pelottavan havainnon isännöintikohteestaan, jota hän seurasi monta vuotta – Osaatko sinä pelastautua omasta kodistasi?

Toni Sivula teki pe­lot­ta­van ha­vain­non isän­nöin­ti­koh­tees­taan, jota hän seurasi monta vuotta – Osaatko sinä pe­las­tau­tua omasta ko­dis­ta­si?

18.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Valjaspuiston kortteliin rakentuvan Oulun Piirron ylimmistä asunnoista pääsee tähyämään jopa merelle

Val­jas­puis­ton kort­te­liin ra­ken­tu­van Oulun Piirron ylim­mis­tä asun­nois­ta pääsee tä­hyä­mään jopa merelle

13.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Oululaisen rintamamiestalon asukkaat rakastavat kaikkea rojua – persoonallinen sisustus on värikäs, eikä pieni överiyskään ole pahasta

Ou­lu­lai­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon asuk­kaat ra­kas­ta­vat kaikkea rojua – per­soo­nal­li­nen si­sus­tus on vä­ri­käs, eikä pieni öve­riys­kään ole pahasta

11.09.2021 07:00 7
Tilaajille
Biotakka on usein ainoa mahdollisuus saada aito tuli kerrostaloon – Satu Urasto löysi kuitenkin ydinkeskustasta haaveilemansa huoneiston, jossa on vuolukivitakka

Bio­tak­ka on usein ainoa mah­dol­li­suus saada aito tuli ker­ros­ta­loon – Satu Urasto löysi kui­ten­kin ydin­kes­kus­tas­ta haa­vei­le­man­sa huo­neis­ton, jossa on vuo­lu­ki­vi­tak­ka

11.09.2021 06:30
Tilaajille
Kropsun perhe kotiutui maalaismiljööseen Kelloon – arki on vaivatonta avarassa ja helppohoitoisessa kodissa

Kropsun perhe ko­tiu­tui maa­lais­mil­jöö­seen Kelloon – arki on vai­va­ton­ta ava­ras­sa ja help­po­hoi­toi­ses­sa kodissa

04.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Syksystä alkaa puutarhan kevät – nyt on hyvä aika leikata pensaita ja istuttaa uusia kasveja, mutta kannattaako lehtiä haravoida vai ei?

Syk­sys­tä alkaa puu­tar­han kevät – nyt on hyvä aika leikata pen­sai­ta ja is­tut­taa uusia kas­ve­ja, mutta kan­nat­taa­ko lehtiä ha­ra­voi­da vai ei?

04.09.2021 06:30
Tilaajille
Kokonsa puolesta kelpo kolmio Möljänsillan läheisyydessä

Kokonsa puo­les­ta kelpo kolmio Möl­jän­sil­lan lä­hei­syy­des­sä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Oululaisen lapsiperheen uudessa kodissa on pientä luksusta ja maisema kuin maalaus – järvinäkymästä voi nauttia saunan lauteillakin

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen uudessa kodissa on pientä luk­sus­ta ja maisema kuin maalaus – jär­vi­nä­ky­mäs­tä voi nauttia saunan lau­teil­la­kin

28.08.2021 07:00 7
Tilaajille
Lähes kaikkia huonekaluja voi vertailla ja ostaa helposti kotisohvalta – mutta pysähdy tarkistamaan nämä asiat ennen kuin painat tilaa-nappia

Lähes kaikkia huo­ne­ka­lu­ja voi ver­tail­la ja ostaa hel­pos­ti ko­ti­soh­val­ta – mutta pysähdy tar­kis­ta­maan nämä asiat ennen kuin painat ti­laa-nap­pia

28.08.2021 06:30
Tilaajille
Laaja kattoterassi on rivitaloneliön erikoisuus Pateniemen entisellä saha-alueella

Laaja kat­to­te­ras­si on ri­vi­ta­loneliön eri­koi­suus Pa­te­nie­men en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la

23.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Kempeleläisessä rivitalokodissa näkyy violetti, asukkaan sielun väri

Kem­pe­le­läi­ses­sä ri­vi­ta­lo­ko­dis­sa näkyy vio­let­ti, asuk­kaan sielun väri

21.08.2021 07:00 1
Tilaajille