Uintikielto: Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Koti-Kaleva

Asuntovaunu on oululaisten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tuhansien muiden suomalaisten toinen koti – ”Tämä on koukuttava tapa elää”
Tilaajille

Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­ten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tu­han­sien muiden suo­ma­lais­ten toinen koti – ”Tämä on kou­kut­ta­va tapa elää”

24.06.2022 15:00 18
Hiukkavaaran keskuksen tiivis ympäristö on huomioitu erillistalokolmion ratkaisuissa

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen tiivis ym­pä­ris­tö on huo­mioi­tu eril­lis­ta­lo­kol­mion rat­kai­suis­sa

20.06.2022 07:00
Tilaajille
Vanhaa ja kaunista muttei museomaista – pihapiirissä Kiimingissä asuu kaksi sukupolvea

Vanhaa ja kau­nis­ta muttei mu­seo­mais­ta – pi­ha­pii­ris­sä Kii­min­gis­sä asuu kaksi su­ku­pol­vea

18.06.2022 07:00
Tilaajille
Keskustan Linnankulmassa neliöt ovat tehokäytössä – autohallissa jopa sähköpyörien omistajat on huomioitu

Kes­kus­tan Lin­nan­kul­mas­sa neliöt ovat te­ho­käy­tös­sä – au­to­hal­lis­sa jopa säh­kö­pyö­rien omis­ta­jat on huo­mioi­tu

13.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Vain askel ihanalle pihalle – kymmenen vuotta sitten Kaakkurin Kiviharjusta löytyi iso piha ja koti, jossa on hyvä olla

Vain askel iha­nal­le pihalle – kym­me­nen vuotta sitten Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jus­ta löytyi iso piha ja koti, jossa on hyvä olla

11.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kontinkankaan suuren kulmahuoneiston näkymät tekevät asunnosta elämyksellisen – paikan tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnetty

Kon­tin­kan­kaan suuren kul­ma­huo­neis­ton näkymät tekevät asun­nos­ta elä­myk­sel­li­sen – paikan tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det on hyö­dyn­net­ty

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Vintagea, hersyviä värejä ja kummallisia kalloja – oululaisnaisen sinkkukoti on rohkean viehättävä rauhan satama

Vin­ta­gea, her­sy­viä värejä ja kum­mal­li­sia kalloja – ou­lu­lais­nai­sen sink­ku­ko­ti on rohkean vie­hät­tä­vä rauhan satama

04.06.2022 07:00
Tilaajille
Lukaali laineiden äärellä – Toppilansalmen rantaan tuleva huoneisto mukautuu niin tilaa arvostavan lapsiperheen kuin edustusastuntoa kaipaavan tarpeisiin

Lukaali lai­nei­den äärellä – Top­pi­lan­sal­men rantaan tuleva huo­neis­to mu­kau­tuu niin tilaa ar­vos­ta­van lap­si­per­heen kuin edus­tu­sas­tun­toa kai­paa­van tar­pei­siin

30.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Monille oululaisille tutun Markus H. Korhosen kodista löytyvät ”neljän sukupolven” tavarat: "Nyt en kerää tänne enää yhtään mitään, vaan alan katsella televisiota, kuten muutkin ihmiset"

Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kodista löy­ty­vät ”neljän su­ku­pol­ven” ta­va­rat: "Nyt en kerää tänne enää yhtään mitään, vaan alan kat­sel­la te­le­vi­sio­ta, kuten muutkin ih­mi­set"

28.05.2022 07:00 25
Tilaajille
Pateniemenrannan kerrostalokolmiosta avautuva merimaisema on ainutlaatuinen Oulun asuntotarjonnassa

Pa­te­nie­men­ran­nan ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta avau­tu­va me­ri­mai­se­ma on ai­nut­laa­tui­nen Oulun asun­to­tar­jon­nas­sa

23.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Oululaisessa 1980-luvun tiilitalossa lapsiperheen sisustus rakentuu elämisen myötä: ”Emme halua ostaa koko ajan uutta”

Ou­lu­lai­ses­sa 1980-lu­vun tii­li­ta­los­sa lap­si­per­heen si­sus­tus ra­ken­tuu elä­mi­sen myötä: ”Emme halua ostaa koko ajan uutta”

21.05.2022 07:00 6
Tilaajille
Taka-Lyöttyyn rakentuvan kerrostalon kolmio on kuin hiomaton timantti – pohjaratkaisu poikkeaa virkistävästi tavanomaisesta

Ta­ka-Lyöt­tyyn ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kolmio on kuin hio­ma­ton ti­mant­ti – poh­ja­rat­kai­su poik­keaa vir­kis­tä­väs­ti ta­van­omai­ses­ta

16.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Oululaisen rintamamiestalon remontti räjähti käsiin ja puu teki rynnäkön sisustukseen – poistetut sahanpurut painoivat 5 000 kiloa

Ou­lu­lai­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon re­mont­ti räjähti käsiin ja puu teki ryn­nä­kön si­sus­tuk­seen – ­pois­te­tut sa­han­pu­rut pai­noi­vat 5 000 kiloa

14.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Etätyöpiste parvekkeelle tai jooga-alue terassille? – Kotoilu on kesän sisustustrendi ja näin se näkyy terasseilla ja parvekkeilla

Etä­työ­pis­te par­vek­keel­le tai joo­ga-alue te­ras­sil­le? – Kotoilu on kesän si­sus­tus­tren­di ja näin se näkyy te­ras­seil­la ja par­vek­keil­la

14.05.2022 06:30
Tilaajille
Kattoterassi kruunaa kuutoskerroksen luksusasunnon Värtön rannan tuntumaan valmistuvassa talossa, mutta muutama kauneusvirhe löytyy

Kat­to­te­ras­si kruunaa kuu­tos­ker­rok­sen luk­sus­asun­non Värtön rannan tun­tu­maan val­mis­tu­vas­sa ta­los­sa, mutta muutama kau­neus­vir­he löytyy

09.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Puuta ja mustaa – Heidi ja Tuomas Rytkösen linjakas koti tuntuu jo nyt omalta, mutta vielä riittää ideoita toteutettavaksi

Puuta ja mustaa – Heidi ja Tuomas Ryt­kö­sen lin­ja­kas koti tuntuu jo nyt omalta, mutta vielä riittää ideoita to­teu­tet­ta­vak­si

07.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Arpajaisten kautta unelmien kotiin – Formula 1 -toimittaja ja juontaja Mervi Kallion uusi koti ja avokeittiö löytyvät satavuotiaasta jugendlinnasta

Ar­pa­jais­ten kautta unel­mien kotiin – Formula 1 -toi­mit­ta­ja ja juon­ta­ja Mervi Kallion uusi koti ja avo­keit­tiö löy­ty­vät sa­ta­vuo­tiaas­ta ju­gend­lin­nas­ta

07.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Hiukkavaaran luhtikerrostalossa näkyy lisähuoneen seuraus – samoilla neliöillä väljä kolmio vs. tehoneliö

Hiuk­ka­vaa­ran luh­ti­ker­ros­ta­los­sa näkyy li­sä­huo­neen seuraus – sa­moil­la ne­liöil­lä väljä kolmio vs. te­honeliö

02.05.2022 07:00
Tilaajille
Muotoilija Stefan Lindfors haluaa herättää katsojan pohtimaan tekijää: "Oman kulman löytäminen on välttämätöntä"

Muo­toi­li­ja Stefan Lind­fors haluaa he­rät­tää kat­so­jan poh­ti­maan te­ki­jää: "Oman kulman löy­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä"

01.05.2022 19:00
Tilaajille
Miten vuosikymmeniäkin vanhaan kiinteistöön houkutellaan ostajat? Kiinteistönvälittäjä listaa asiat, jotka asunnon omistajan on syytä huomioida

Miten vuo­si­kym­me­niä­kin vanhaan kiin­teis­töön hou­ku­tel­laan os­ta­jat? Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä listaa asiat, jotka asunnon omis­ta­jan on syytä huo­mioi­da

01.05.2022 13:58
Tilaajille
Oululaisen taiteilijakodin boheemi sisustus sallii nurkkien vinksotuksen: ”Ahdistaisi asua talossa, jossa kaikki on ihan justiinsa”

Ou­lu­lai­sen tai­tei­li­ja­ko­din boheemi si­sus­tus sallii nurk­kien vink­so­tuk­sen: ”Ah­dis­tai­si asua ta­los­sa, jossa kaikki on ihan jus­tiin­sa”

30.04.2022 07:00 6
Tilaajille
Kolmen huoneen tilaihme – juuri valmistunut kerrostalo viimeistelee valkeiden kerrostalojen korttelin Tuirassa

Kolmen huoneen ti­la­ih­me – juuri val­mis­tu­nut ker­ros­ta­lo vii­meis­te­lee val­kei­den ker­ros­ta­lo­jen kort­te­lin Tui­ras­sa

25.04.2022 07:00 3
Tilaajille