Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Koti-Kaleva

50 neliötä vertaansa vailla – Oulun Sairaalanrinteelle valmistuvan kerrostalon kaksio on lähes esimerkillisen hyvä ollakseen 2020-luvun tuotantoa
Tilaajille

50 neliötä ver­taan­sa vailla – Oulun Sai­raa­lan­rin­teel­le val­mis­tu­van ker­ros­ta­lon kaksio on lähes esi­mer­kil­li­sen hyvä ol­lak­seen 2020-lu­vun tuo­tan­toa

07:00 6
Arki sujuu leikiten Männyn perheessä, kun leluilla on oma paikkansa – väritrendien ansiosta lastenhuoneet on helppo pitää harmonisina

Arki sujuu lei­ki­ten Männyn per­hees­sä, kun le­luil­la on oma paik­kan­sa – vä­ri­tren­dien an­sios­ta las­ten­huo­neet on helppo pitää har­mo­ni­si­na

05.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Hiukkavaarassa sijaitsevan perheen harmonisessa ja sykähdyttävässä kodissa vintage ja moderni design toimivat saumattomasti yhteen

Hiuk­ka­vaa­ras­sa si­jait­se­van perheen har­mo­ni­ses­sa ja sy­käh­dyt­tä­väs­sä kodissa vintage ja moderni design toi­mi­vat sau­mat­to­mas­ti yhteen

04.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Arkkitehtuurin eväät 1970-luvulta jalostuvat hienovaraisesti nykyaikaan Värtön upeissa kaupunkipientaloissa

Ark­ki­teh­tuu­rin eväät 1970-lu­vul­ta ja­los­tu­vat hie­no­va­rai­ses­ti ny­ky­ai­kaan Värtön upeissa kau­pun­ki­pien­ta­lois­sa

30.01.2023 07:00 2
Tilaajille
Vastuullisuus näkyy koko elämässä – Petra Puputin ja Paavo Korhosen asunnossa sisustus on pitkälti käytettynä ostettua tai itse tehtyä

Vas­tuul­li­suus näkyy koko elä­mäs­sä – Petra Puputin ja Paavo Kor­ho­sen asun­nos­sa si­sus­tus on pit­käl­ti käy­tet­ty­nä os­tet­tua tai itse tehtyä

29.01.2023 11:00
Tilaajille
Merihenkinen oululaispariskunta löysi uuden kodin merimaisemista – Pateniemenrannasta avautuvat huikeat näköalat

Me­ri­hen­ki­nen ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta löysi uuden kodin me­ri­mai­se­mis­ta – Pa­te­nie­men­ran­nas­ta avau­tu­vat huikeat nä­kö­alat

30.01.2023 08:46 17
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakentuu luhtikäytävätalo lapsiperheille – kolmion hintaan vaikuttaa se, haluaako parvekkeen vai pikkuruisen huoneistopihan

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tuu luh­ti­käy­tä­vä­ta­lo lap­si­per­heil­le – kolmion hintaan vai­kut­taa se, ha­luaa­ko par­vek­keen vai pik­ku­rui­sen huo­neis­to­pi­han

23.01.2023 07:00
Tilaajille
Oululaistaustainen Daniel Wallenius on kiertänyt kaikki Suomen kunnat ja kuvannut satoja autiotaloja – milleniaalille aikamatka hylättyihin 1980-luvun koteihin on ollut hämmentävä

Ou­lu­lais­taus­tai­nen Daniel Wal­le­nius on kier­tä­nyt kaikki Suomen kunnat ja ku­van­nut satoja au­tio­ta­lo­ja – mil­le­niaa­lil­le ai­ka­mat­ka hy­lät­tyi­hin 1980-lu­vun ko­tei­hin on ollut häm­men­tä­vä

22.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Sielut sykähtivät, kun asunnon myynnistä vielä tietämättömät myyjä ja ostaja kohtasivat – oululaisnaisen uusi koti löytyi sattumalta samasta rapusta 1950-luvun talosta

Sielut sy­käh­ti­vät, kun asunnon myyn­nis­tä vielä tie­tä­mät­tö­mät myyjä ja ostaja koh­ta­si­vat – ou­lu­lais­nai­sen uusi koti löytyi sat­tu­mal­ta samasta rapusta 1950-lu­vun talosta

21.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Asuntopuntari: Ranta-Toppilaan kesällä valmistuvassa luhtitalokaksiossa on peruspalikat kohdillaan, mutta pientä viilattavaa löytyisi

Asun­to­pun­ta­ri: Ran­ta-Top­pi­laan kesällä val­mis­tu­vas­sa luh­ti­ta­lo­kak­sios­sa on pe­rus­pa­li­kat koh­dil­laan, mutta pientä vii­lat­ta­vaa löy­tyi­si

16.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

15.01.2023 11:00 5
Tilaajille
"Tärkeintä on, että koti tuntuu omalta" – soma kempeleläiskoti on rakentunut omien mieltymysten, ei trendien mukaan

"Tär­kein­tä on, että koti tuntuu omalta" – soma kem­pe­le­läis­ko­ti on ra­ken­tu­nut omien miel­ty­mys­ten, ei tren­dien mukaan

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Näin siivoat lempeästi ja ylisuorittamatta – ammattilaiset paljastavat 10 parasta siivousniksiään

Näin siivoat lem­peäs­ti ja yli­suo­rit­ta­mat­ta – am­mat­ti­lai­set pal­jas­ta­vat 10 parasta sii­vous­nik­siään

08.01.2023 11:00
Tilaajille
Uusi palvelu aloittaa Oulussa: Maksutonta asumisneuvontaa on luvassa vuoden alusta lähtien

Uusi palvelu aloit­taa Ou­lus­sa: Mak­su­ton­ta asu­mis­neu­von­taa on luvassa vuoden alusta lähtien

20.12.2022 14:35 2
Heinäkuussa 2024 valmistuva Rautatorni tarjoaa korkeaa rakentamista Raahen mittakaavassa

Hei­nä­kuus­sa 2024 val­mis­tu­va Rau­ta­tor­ni tarjoaa korkeaa ra­ken­ta­mis­ta Raahen mit­ta­kaa­vas­sa

19.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Jos yksinolo jouluna ahdistaa, lähde neljän seinän sisältä – Tiina Kilpelänaho keksi rohkean vaihtoehdon yksinäiselle kotijoululle

Jos yk­sin­olo jouluna ah­dis­taa, lähde neljän seinän sisältä – Tiina Kil­pe­lä­na­ho keksi rohkean vaih­to­eh­don yk­si­näi­sel­le ko­ti­jou­lul­le

18.12.2022 11:00 1
Tilaajille
"Ei remontti tähtitiedettä ole" – Oululaispariskunta kunnosti sukutalon Tyrnävällä ja nauttii siellä stressittömästä vapaa-ajasta

"Ei re­mont­ti täh­ti­tie­det­tä ole" – Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta kun­nos­ti su­ku­ta­lon Tyr­nä­väl­lä ja nauttii siellä stres­sit­tö­mäs­tä va­paa-ajas­ta

17.12.2022 05:00 8
Tilaajille
Pateniemenrantaan ensi vuoden jouluksi valmistuva rivitalokolmio heittää kovan haasteen kerrostaloasumiselle

Pa­te­nie­men­ran­taan ensi vuoden jou­luk­si val­mis­tu­va ri­vi­ta­lo­kol­mio heittää kovan haas­teen ker­ros­ta­lo­asu­mi­sel­le

12.12.2022 07:00 3
Tilaajille
Joulun kukka-asetelmat tuovat luonnon sisälle – Pauliina Laaksosen ohjeilla jokainen kotifloristi voi loihtia nämä kolme erilaista asetelmaa

Joulun kuk­ka-ase­tel­mat tuovat luonnon sisälle – Pau­lii­na Laak­so­sen oh­jeil­la jo­kai­nen ko­ti­flo­ris­ti voi loihtia nämä kolme eri­lais­ta ase­tel­maa

11.12.2022 11:00
Tilaajille
Helmi Heinäpään sydämessä – Kolmihenkisen Karjalan perheen koti on kaunis kokonaisuus täynnä veikeitä yksityiskohtia

Helmi Hei­nä­pään sy­dä­mes­sä – Kol­mi­hen­ki­sen Kar­ja­lan perheen koti on kaunis ko­ko­nai­suus täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

10.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Yhden ilmansuunnan kolmiossa sisälle tupsahdetaan suoraan keittiöön – joillekin ongelma, toisille päinvastoin

Yhden il­man­suun­nan kol­mios­sa sisälle tup­sah­de­taan suoraan keit­tiöön – joil­le­kin on­gel­ma, toi­sil­le päin­vas­toin

05.12.2022 07:00 7
Tilaajille
Näin saat paperiset valokuvat kestämään pitempään – digitointi onnistuu kotona helpoiten kuvaamalla puhelimen kameralla

Näin saat pa­pe­ri­set va­lo­ku­vat kes­tä­mään pi­tem­pään – di­gi­toin­ti on­nis­tuu kotona hel­poi­ten ku­vaa­mal­la pu­he­li­men ka­me­ral­la

04.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Oululaiset Matleena ja Jori Haapalainen rakensivat unelmiensa kodin lumoaviin maisemiin Jäälinjärven rannalle – kodin suunnittelu lähti liikkeelle kaari-ikkunoista

Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le – kodin suun­nit­te­lu lähti liik­keel­le kaa­ri-ik­ku­nois­ta

03.12.2022 05:00 19
Tilaajille