Koti-Kaleva

Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

07:00 0
Tilaajille
Kun lapset lensivät pesästään, oululaispariskunta muutti pienempään kotiin paritaloon: "Pyrin sisustuksessa harmoniaan ja tasapainoon"

Kun lapset len­si­vät pe­säs­tään, ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta muutti pie­nem­pään kotiin pa­ri­ta­loon: "Pyrin si­sus­tuk­ses­sa har­mo­niaan ja ta­sa­pai­noon"

17.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Insinööriopiskelija Niklas Koret nauttii elämästään uudessa yksiössään Oulun Myllytullissa – hillittyä värimaailmaa piristävät punainen sekä viitteet lapsuuteen Dallasissa

In­si­nöö­ri­opis­ke­li­ja Niklas Koret nauttii elä­mäs­tään uudessa yk­siös­sään Oulun Myl­ly­tul­lis­sa – hil­lit­tyä vä­ri­maail­maa pi­ris­tä­vät pu­nai­nen sekä viit­teet lap­suu­teen Dal­la­sis­sa

10.10.2020 07:00 4
Tilaajille
Möljän valoisa kolmio tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä kolmeen ilmansuuntaan

Möljän valoisa kolmio tarjoaa mie­len­kiin­toi­sia näkymiä kolmeen il­man­suun­taan

05.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kotona lähes puolet vedestä kuluu suihkuun ja kylpyyn – Oikeilla valinnoilla säästät, ja suihkusi kestää pitempään

Kotona lähes puolet vedestä kuluu suih­kuun ja kylpyyn – Oi­keil­la va­lin­noil­la sääs­tät, ja suih­ku­si kestää pi­tem­pään

03.10.2020 13:10 0
Tilaajille
Silja Kejonen löysi Oulun Hollihaasta puutalokodin, jossa on paljon värejä ja hirveän hyvä hengittää: "Tykkään pehmeistä sävyistä, taiteesta ja asetelmista"

Silja Kejonen löysi Oulun Hol­li­haas­ta puu­ta­lo­ko­din, jossa on paljon värejä ja hirveän hyvä hen­git­tää: "Tyk­kään peh­meis­tä sä­vyis­tä, tai­tees­ta ja ase­tel­mis­ta"

03.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Karjasillan Kulmasta löytyy matkaopas menneen ajan asuntoarkkitehtuuriin

Kar­ja­sil­lan Kul­mas­ta löytyy mat­ka­opas menneen ajan asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin

28.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

26.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Toimiva tehokolmio komeilla maisemilla löytyy aseman uudesta maamerkistä – Origoksi nimetty 16-kerroksinen asuintorni rakentuu pohjoisen alikulkukäytävän kupeeseen

Toimiva te­ho­kol­mio ko­meil­la mai­se­mil­la löytyy aseman uudesta maa­mer­kis­tä – Ori­gok­si nimetty 16-ker­rok­si­nen asuin­tor­ni ra­ken­tuu poh­joi­sen ali­kul­ku­käy­tä­vän ku­pee­seen

21.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

19.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Kun Mervi Salomaa näki Haukiputaalla sijaitsevan talon ensimmäisen kerran, hän kuiskasi miehelleen: "Haluan tämän"

Kun Mervi Salomaa näki Hau­ki­pu­taal­la si­jait­se­van talon en­sim­mäi­sen kerran, hän kuis­ka­si mie­hel­leen: "Haluan tämän"

19.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Näppärä neliö Värtön sydämessä sijaitsee kivenheiton päässä uimarannasta

Näppärä neliö Värtön sy­dä­mes­sä si­jait­see ki­ven­hei­ton päässä ui­ma­ran­nas­ta

14.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Revonlahtiset Raija Leinonen ja Esko Juntunen tekivät pihapiirinsä 1700-luvun torpasta kotimuseon – vanhimpia esineitä on kokonaan puusta tehty marjapoimuri

Re­von­lah­ti­set Raija Lei­no­nen ja Esko Jun­tu­nen tekivät pi­ha­pii­rin­sä 1700-lu­vun tor­pas­ta ko­ti­mu­seon – van­him­pia esi­nei­tä on ko­ko­naan puusta tehty mar­ja­poi­mu­ri

12.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Makuuhuoneiden määrä ja laatu ovat kahden korkealuokkaisen omakotitalon välinen eroavaisuus Kempeleessä

Ma­kuu­huo­nei­den määrä ja laatu ovat kahden kor­kea­luok­kai­sen oma­ko­ti­ta­lon välinen eroa­vai­suus Kem­pe­lees­sä

07.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Jukka Levo valitsi vahvan riikinkukkotapetin uuteen kotiinsa: "Saahan siihen toisen tapetin päälle, jos kyllästyy" – Tapeteissa saa nyt olla väriä

Jukka Levo valitsi vahvan rii­kin­kuk­ko­ta­pe­tin uuteen ko­tiin­sa: "Saahan siihen toisen tapetin päälle, jos kyl­läs­tyy" – Ta­pe­teis­sa saa nyt olla väriä

05.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Oululaisen Saara Savusalon kerrostaloasunnon retrovärit tuovat voimaa arkeen – sisustuksen aarteena ovat isomummun hopeiset kampaustarvikkeet

Ou­lu­lai­sen Saara Sa­vu­sa­lon ker­ros­ta­lo­asun­non ret­ro­vä­rit tuovat voimaa arkeen – si­sus­tuk­sen aar­tee­na ovat iso­mum­mun ho­pei­set kam­paus­tar­vik­keet

05.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Entisen Pateniemen sahan alueelle, Veneenveistäjänrannan eteläkärkeen suunniteltu rivitalo tuo arjen luksusta lapsiperheelle

Asun­to­pun­ta­ri: Entisen Pa­te­nie­men sahan alueel­le, Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan ete­lä­kär­keen suun­ni­tel­tu ri­vi­ta­lo tuo arjen luk­sus­ta lap­si­per­heel­le

31.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Vielä syksylläkin ehtii koota hauskoja asetelmia mehikasveista sekä sisälle, parvekkeelle että terassille ulkoruukkuihin

Vielä syk­syl­lä­kin ehtii koota haus­ko­ja ase­tel­mia me­hi­kas­veis­ta sekä si­säl­le, par­vek­keel­le että te­ras­sil­le ul­ko­ruuk­kui­hin

29.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Hulppea kerrostaloasunto meren äärellä Pateniemenrannassa syntyy yhdistämällä kaksi asuntoa

Hulppea ker­ros­ta­lo­asun­to meren äärellä Pa­te­nie­men­ran­nas­sa syntyy yh­dis­tä­mäl­lä kaksi asuntoa

24.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhoista ikkunoista tuli 60 ruudun palapeli – Peuhkuriset suunnittelivat ja kokosivat haaveilemansa kasvihuoneen, jossa kukat viihtyvät

Van­hois­ta ik­ku­nois­ta tuli 60 ruudun pa­la­pe­li – Peuh­ku­ri­set suun­nit­te­li­vat ja ko­ko­si­vat haa­vei­le­man­sa kas­vi­huo­neen, jossa kukat viih­ty­vät

22.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Oululainen Minna Peltola ja Mimmi-kissa nauttivat elämästä puistomaisen vanhan kasarmin miljöössä: "Täällä on paksut jämerät seinät ja elettyä elämää niiden takana"

Ou­lu­lai­nen Minna Peltola ja Mim­mi-kis­sa naut­ti­vat elä­mäs­tä puis­to­mai­sen vanhan ka­sar­min mil­jöös­sä: "Täällä on paksut jämerät seinät ja elettyä elämää niiden takana"

22.08.2020 07:00 2
Tilaajille