Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Koti-Kaleva

Vauva pani oululaisen Karjalan perheen huonejärjestyksen uusiksi – Äiti valmisteli isosiskon huoneen huolella
Tilaajille

Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi – Äiti val­mis­te­li iso­sis­kon huoneen huo­lel­la

05:00
Tältä näyttää ukrainalaisperheen uusi elämä Oulussa – Elena Vlasenkon värikkäässä vuokrakaksiossa kaikki on vähän nurinkurin

Tältä näyttää uk­rai­na­lais­per­heen uusi elämä Oulussa – Elena Vla­sen­kon vä­rik­kääs­sä vuok­ra­kak­sios­sa kaikki on vähän nu­rin­ku­rin

17.02.2024 05:00 5
Tilaajille
Miika Moilanen, 36, on rakentanut massiivista hirsitaloaan jo viisi vuotta – Ammattirakentaja tekee oman kotinsa kestämään vuosisatoja

Miika Moi­la­nen, 36, on ra­ken­ta­nut mas­sii­vis­ta hir­si­ta­loaan jo viisi vuotta – Am­mat­ti­ra­ken­ta­ja tekee oman kotinsa kes­tä­mään vuo­si­sa­to­ja

16.02.2024 06:59 45
Tilaajille
Asuntopuntari: Townhouse-tyylistä rivitaloasumista pikkuperheelle tai pariskunnalle Hiukkavaarassa

Asun­to­pun­ta­ri: Town­hou­se-tyy­lis­tä ri­vi­ta­loa­su­mis­ta pik­ku­per­heel­le tai pa­ris­kun­nal­le Hiuk­ka­vaa­ras­sa

12.02.2024 07:00 1
Tilaajille
Helppoa asumista kaivannut oululaispariskunta vaihtoi omakotitalon kerrostaloneliöön Tuirassa – 1960-luvun asunto päivittyi reippaalla remontilla

Helppoa asu­mis­ta kai­van­nut ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta vaihtoi oma­ko­ti­ta­lon ker­ros­ta­lo­ne­liöön Tui­ras­sa – 1960-lu­vun asunto päi­vit­tyi reip­paal­la re­mon­til­la

10.02.2024 05:00 11
Tilaajille
Hulppeassa Pateniemenrannan omakotitalossa värit ja materiaalit pääsevät esiin – Arkkitehdin suunnittelema koti on täynnä uniikkeja yksityiskohtia

Hulp­peas­sa Pa­te­nie­men­ran­nan oma­ko­ti­ta­los­sa värit ja ma­te­riaa­lit pää­se­vät esiin – Ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma koti on täynnä uniik­ke­ja yk­si­tyis­koh­tia

03.02.2024 05:00 32
Tilaajille
Asuntopuntari: Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan perheasunnon pohjaratkaisu on moderni, mutta parvekkeen hyödyntäminen mietityttää

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van per­hea­sun­non poh­ja­rat­kai­su on mo­der­ni, mutta par­vek­keen hyö­dyn­tä­mi­nen mie­ti­tyt­tää

29.01.2024 07:00 2
Tilaajille
Kolmikymppisen oululaispariskunnan olohuoneessa kunniapaikalla on suuri sähkönsininen sohva – Harkitut yksityiskohdat tekevät kodin

Kol­mi­kymp­pi­sen ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan olo­huo­nees­sa kun­nia­pai­kal­la on suuri säh­kön­si­ni­nen sohva – Har­ki­tut yk­si­tyis­koh­dat tekevät kodin

27.01.2024 05:00 7
Tilaajille
Asuntopuntari: Hyvän perheasunnon tunnusmerkit täyttävä erillistalo Kiimingin Kirkonkylällä

Asun­to­pun­ta­ri: Hyvän per­hea­sun­non tun­nus­mer­kit täyt­tä­vä eril­lis­ta­lo Kii­min­gin Kir­kon­ky­läl­lä

22.01.2024 07:00 3
Tilaajille
Vaaleat sävyt vallitsevat oululaisen suurperheen avarassa hirsikodissa – Alakerran huoneisiin kuljetaan Tommy Tabermannin runojen kautta

Vaaleat sävyt val­lit­se­vat ou­lu­lai­sen suur­per­heen ava­ras­sa hir­si­ko­dis­sa – Ala­ker­ran huo­nei­siin kul­je­taan Tommy Ta­ber­man­nin runojen kautta

20.01.2024 05:00 11
Tilaajille
Asuntopuntari: Loft-henkinen uniikkilukaali rakentuu julkisivultaan suojeltuun varastorakennukseen Toppilansalmeen

Asun­to­pun­ta­ri: Loft-hen­ki­nen uniik­ki­lu­kaa­li ra­ken­tuu jul­ki­si­vul­taan suo­jel­tuun va­ras­to­ra­ken­nuk­seen Top­pi­lan­sal­meen

15.01.2024 07:00
Tilaajille
Kaikki pariskunnan etsimä löytyi paritalosta Kiimingin Tirinkylältä – Myös unelma omasta ateljeesta toteutui

Kaikki pa­ris­kun­nan etsimä löytyi pa­ri­ta­los­ta Kii­min­gin Ti­rin­ky­läl­tä – Myös unelma omasta atel­jees­ta to­teu­tui

13.01.2024 05:00 2
Tilaajille
Taloyhtiöiden väestönsuojat pääsivät retuperälle – Oulussa niitä huoltava Mika Pyhäjärvi kertoo, mitkä ovat yleisimmät ongelmat

Ta­loyh­tiöi­den väes­tön­suo­jat pää­si­vät re­tu­pe­räl­le – Oulussa niitä huol­ta­va Mika Py­hä­jär­vi kertoo, mitkä ovat ylei­sim­mät on­gel­mat

09.01.2024 06:00 13
Tilaajille
Lapsiperheen koti Lumijoella on perinteisen ja modernin liitto – Uuteen hirsitaloon kätkeytyy lämpimän kodikas sisustus

Lap­si­per­heen koti Lu­mi­joel­la on pe­rin­tei­sen ja mo­der­nin liitto – Uuteen hir­si­ta­loon kät­key­tyy läm­pi­män kodikas si­sus­tus

30.12.2023 05:00 7
Tilaajille
Maxi-koira ei päästä emäntäänsä silmistään, vaan haukkuu paniikissa, jos jää yksin – Eläimen aiheuttama häiriö voi johtaa jopa häätöön

Ma­xi-koi­ra ei päästä emän­tään­sä sil­mis­tään, vaan haukkuu pa­nii­kis­sa, jos jää yksin – Eläimen ai­heut­ta­ma häiriö voi johtaa jopa häätöön

24.12.2023 12:00 10
Tilaajille
Asuntopuntari: Rivitaloasunto Pateniemen paraatipaikalla on komea, mutta siinä on yksi huone liikaa

Asun­to­pun­ta­ri: Ri­vi­ta­loa­sun­to Pa­te­nie­men pa­raa­ti­pai­kal­la on komea, mutta siinä on yksi huone liikaa

18.12.2023 07:00 5
Tilaajille
Sijainti ja avaruus saivat Reetta Tuohimaan ihastumaan kotiinsa Kiimingissä – Vuokrakolmiosta on tullut lempeä pesä lapsiperheelle

Si­jain­ti ja avaruus saivat Reetta Tuo­hi­maan ihas­tu­maan ko­tiin­sa Kii­min­gis­sä – ­Vuok­ra­kol­mios­ta on tullut lempeä pesä lap­si­per­heel­le

16.12.2023 05:00 6
Tilaajille
Asuntopuntari: Häivähdys mökkiromantiikkaa ja mummolatunnelmaa Heikkilänkankaan pientaloalueella

Asun­to­pun­ta­ri: Häi­väh­dys mök­ki­ro­man­tiik­kaa ja mum­mo­la­tun­nel­maa Heik­ki­län­kan­kaan pien­ta­loa­lueel­la

11.12.2023 07:00 6
Tilaajille
Rantamaisema kruunaa joulukattauksen – Sanna Laukkasen joulusisustus syntyy itse tehdyistä koristeista, raikkaista sävyistä ja havujen vihreydestä

Ran­ta­mai­se­ma kruunaa jou­lu­kat­tauk­sen – Sanna Lauk­ka­sen jou­lu­si­sus­tus syntyy itse teh­dyis­tä ko­ris­teis­ta, raik­kais­ta sä­vyis­tä ja havujen vih­rey­des­tä

10.12.2023 10:00
Tilaajille
Halpa ja helppo tontti houkutteli nuoren lapsiperheen rakentamaan Tupokseen – Nyt itse suunnitellussa kodissa vietetään jo toista joulua

Halpa ja helppo tontti hou­kut­te­li nuoren lap­si­per­heen ra­ken­ta­maan Tu­pok­seen – Nyt itse suun­ni­tel­lus­sa kodissa vie­te­tään jo toista joulua

09.12.2023 09:06 8
Tilaajille