Koti-Kaleva

Tontin täydeltä Timanttia Oulun Myllytullissa –  tilavassa kaksiossa kaikki toiminnot löytävät näppärästi paikkansa
Tilaajille

Tontin täy­del­tä Ti­mant­tia Oulun Myl­ly­tul­lis­sa –  ti­la­vas­sa kak­sios­sa kaikki toi­min­not löy­tä­vät näp­pä­räs­ti paik­kan­sa

14.06.2021 07:00 1
Sisäinen viherpeukalo astui esiin pihan suunnittelukurssilla – oulunsalolaisen pihapiirin kasvivalinnoissa otettiin huomioon myös perhoset ja siilit

Si­säi­nen vi­her­peu­ka­lo astui esiin pihan suun­nit­te­lu­kurs­sil­la – ou­lun­sa­lo­lai­sen pi­ha­pii­rin kas­vi­va­lin­nois­sa otet­tiin huo­mioon myös per­ho­set ja siilit

12.06.2021 07:00
Tilaajille
Moni pihakivi päältä luonnonkaunis, mutta onkin betonista tehty – Mitkä ovat suomalaisten suosikkikiviä ja miten väri kannattaa valita?

Moni pi­ha­ki­vi päältä luon­non­kau­nis, mutta onkin be­to­nis­ta tehty – Mitkä ovat suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­ki­viä ja miten väri kan­nat­taa valita?

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Tilava kolmio Toppilansalmen rannalla – julkisivuissa kaikuja Hollannista vuosisadan takaa

Tilava kolmio Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la – jul­ki­si­vuis­sa kaikuja Hol­lan­nis­ta vuo­si­sa­dan takaa

07.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Kempeleläisen Tiilikaisen perheen kodissa yhdistyy skandinaavinen rentous Karibian helteisiin tunnelmiin

Kem­pe­le­läi­sen Tii­li­kai­sen perheen kodissa yh­dis­tyy skan­di­naa­vi­nen rentous Ka­ri­bian hel­tei­siin tun­nel­miin

05.06.2021 07:00 5
Tilaajille
Bengtskärin majakkasaarella oli ennen viiden perheen koti – nyt saarella asuu yrittäjäperhe ja matkailijoita läpi kesän majakanvartijoiden vanhoissa asunnoissa

Bengts­kä­rin ma­jak­ka­saa­rel­la oli ennen viiden perheen koti – nyt saa­rel­la asuu yrit­tä­jä­per­he ja mat­kai­li­joi­ta läpi kesän ma­ja­kan­var­ti­joi­den van­hois­sa asun­nois­sa

05.06.2021 06:30
Tilaajille
Etu-Lyöttyyn Telefoonin kortteliin nousevasta asuinkerrostalosta löytyy kätevä kulmakolmio

Etu-Lyöt­tyyn Te­le­foo­nin kort­te­liin nou­se­vas­ta asuin­ker­ros­ta­los­ta löytyy kätevä kul­ma­kol­mio

31.05.2021 07:00 2
Tilaajille
Lumijokisen Mikan koti on täynnä kaikkea kiinnostavaa – keräilijän aarteita ovat muun muassa yli 330 peltiauton kokoelma, vanhat kyltit, 50-luvun kalusteet ja saman vuosikymmenen Ford Customline

Lu­mi­jo­ki­sen Mikan koti on täynnä kaikkea kiin­nos­ta­vaa – ke­räi­li­jän aar­tei­ta ovat muun muassa yli 330 pel­ti­au­ton ko­koel­ma, vanhat kyltit, 50-lu­vun ka­lus­teet ja saman vuo­si­kym­me­nen Ford Cus­tom­li­ne

30.05.2021 12:12 5
Tilaajille
Kaunista, vaikkei kallista – oululaisen Jannika Hautamäen innostus itse tekemiseen syttyi tuunatusta sängynpäädystä, ja nyt perhe syö itse tehdyn ruokapöydän äärellä

Kau­nis­ta, vaikkei kal­lis­ta – ou­lu­lai­sen Jannika Hau­ta­mäen in­nos­tus itse te­ke­mi­seen syttyi tuu­na­tus­ta sän­gyn­pää­dys­tä, ja nyt perhe syö itse tehdyn ruo­ka­pöy­dän äärellä

29.05.2021 07:00 4
Tilaajille
Tiina Ollilainen herkistyi omalle kodille ja pahensi oireita siivoamalla entistä enemmän – Näin voit vähentää päivittäistä kemikaalikuormaa

Tiina Ol­li­lai­nen her­kis­tyi omalle kodille ja pahensi oireita sii­voa­mal­la entistä enemmän – Näin voit vä­hen­tää päi­vit­täis­tä ke­mi­kaa­li­kuor­maa

29.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Luhtitalokolmio Hiukkavaaran keskuksen pääraitin varrella on toimiva pienen perheen asunto

Luh­ti­ta­lo­kol­mio Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen pää­rai­tin var­rel­la on toimiva pienen perheen asunto

24.05.2021 07:00
Tilaajille
Koukutu kirjontaan, jos neulominen jo kyllästyttää – Anna Kilpeläinen sai inspiraation lahjakirjasta ja kirjoo nyt upeita tauluja

Koukutu kir­jon­taan, jos neu­lo­mi­nen jo kyl­läs­tyt­tää – Anna Kil­pe­läi­nen sai ins­pi­raa­tion lah­ja­kir­jas­ta ja kirjoo nyt upeita tauluja

22.05.2021 13:30 2
Tilaajille
Oululaisen Sara Ollilan kodissa on paljon elämää pienissä neliöissä – sisustukselle persoonallisuutta antavat lukuisat viherkasvit sekä makrameetyöt

Ou­lu­lai­sen Sara Ollilan kodissa on paljon elämää pie­nis­sä ne­liöis­sä – si­sus­tuk­sel­le per­soo­nal­li­suut­ta antavat lu­kui­sat vi­her­kas­vit sekä mak­ra­mee­työt

22.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Korttelillinen koteja kerralla – olisiko tässä tarjolla talo melko lailla kaikilla herkuilla merellisessä paratiisissa?

Kort­te­lil­li­nen koteja ker­ral­la – olisiko tässä tar­jol­la talo melko lailla kai­kil­la her­kuil­la me­rel­li­ses­sä pa­ra­tii­sis­sa?

17.05.2021 07:00
Tilaajille
Oululaispariskunnan kodissa on vain kaksi huonetta, mutta tilaa 115-neliötä – suuritöinen remontti välillä melkein itketti, mutta tuloksena on avara kahden aikuisen koti

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan kodissa on vain kaksi huo­net­ta, mutta tilaa 115-ne­liö­tä – suu­ri­töi­nen re­mont­ti välillä melkein it­ket­ti, mutta tu­lok­se­na on avara kahden ai­kui­sen koti

15.05.2021 07:00 15
Tilaajille
Yhtä ikkunaa lattiasta kattoon – Uudet ikkunat ovat kestäviä ja helppohoitoisia, mutta miten estetään naapuria näkemästä, mitä sisällä tapahtuu?

Yhtä ikkunaa lat­tias­ta kattoon – Uudet ikkunat ovat kes­tä­viä ja help­po­hoi­toi­sia, mutta miten es­te­tään naa­pu­ria nä­ke­mäs­tä, mitä sisällä ta­pah­tuu?

11.05.2021 11:15 4
Tilaajille
Ei kodin tarvitse olla aina tip top, että voisi rentoutua – Vilma Valkonen haluaa asua kodissa, joka kertoo asukkaastaan

Ei kodin tar­vit­se olla aina tip top, että voisi ren­tou­tua – Vilma Val­ko­nen haluaa asua ko­dis­sa, joka kertoo asuk­kaas­taan

08.05.2021 07:00 6
Tilaajille
Sataneliöinen keskustakoti ”veden äärellä” on eräs Plaanatornin yleisimmistä asunnoista

Sa­ta­ne­liöi­nen kes­kus­ta­ko­ti ”veden ää­rel­lä” on eräs Plaa­na­tor­nin ylei­sim­mis­tä asun­nois­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Asematorni III:ssa tarjolla parveke asunnolla: "Nopeasti arvioiden sen pinta-ala on lähes kaksi kolmasosaa asunnon koosta"

Ase­ma­tor­ni III:ssa tar­jol­la parveke asun­nol­la: "No­peas­ti ar­vioi­den sen pin­ta-ala on lähes kaksi kol­mas­osaa asunnon koosta"

26.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Pie­nil­lä teoilla tyy­li­käs­tä – Marjo Myk­kä­sen yk­siös­sä jopa pe­su­ai­neet ja maus­te­pur­kit ovat si­sus­tuk­sen tyyliin sopivia

25.04.2021 13:45 1
Tilaajille
Saunallinen kerrostalokaksio Karjasillalla – työmaa jatkuu Kalevan entisen toimitalon paikalla

Sau­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­kak­sio Kar­ja­sil­lal­la – työmaa jatkuu Kalevan entisen toi­mi­ta­lon pai­kal­la

19.04.2021 07:00
Tilaajille
Vuolteenahojen perhe remontoi Oulun puu-Raksilan idyllisen talon alkutekijöistään lähtien: "Purkutöiden jälkeen jäi pystyyn vain runko"

Vuol­teen­aho­jen perhe re­mon­toi Oulun puu-Rak­si­lan idyl­li­sen talon al­ku­te­ki­jöis­tään läh­tien: "Pur­ku­töi­den jälkeen jäi pystyyn vain runko"

17.04.2021 07:00 9
Tilaajille