Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Koti-Kaleva

Helmi Heinäpään sydämessä – Kolmihenkisen Karjalan perheen koti on kaunis kokonaisuus täynnä veikeitä yksityiskohtia

Helmi Hei­nä­pään sy­dä­mes­sä – Kol­mi­hen­ki­sen Kar­ja­lan perheen koti on kaunis ko­ko­nai­suus täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

05:00
Tilaajille
Yhden ilmansuunnan kolmiossa sisälle tupsahdetaan suoraan keittiöön – joillekin ongelma, toisille päinvastoin

Yhden il­man­suun­nan kol­mios­sa sisälle tup­sah­de­taan suoraan keit­tiöön – joil­le­kin on­gel­ma, toi­sil­le päin­vas­toin

05.12.2022 07:00 7
Tilaajille
Näin saat paperiset valokuvat kestämään pitempään – digitointi onnistuu kotona helpoiten kuvaamalla puhelimen kameralla

Näin saat pa­pe­ri­set va­lo­ku­vat kes­tä­mään pi­tem­pään – di­gi­toin­ti on­nis­tuu kotona hel­poi­ten ku­vaa­mal­la pu­he­li­men ka­me­ral­la

04.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Oululaiset Matleena ja Jori Haapalainen rakensivat unelmiensa kodin lumoaviin maisemiin Jäälinjärven rannalle – kodin suunnittelu lähti liikkeelle kaari-ikkunoista

Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le – kodin suun­nit­te­lu lähti liik­keel­le kaa­ri-ik­ku­nois­ta

03.12.2022 05:00 19
Tilaajille
Suistomaisemat kruunaavat pienelle perheelle sopivan asunnon Tuiran yhteisöllisessä korttelissa

Suis­to­mai­se­mat kruu­naa­vat pie­nel­le per­heel­le sopivan asunnon Tuiran yh­tei­söl­li­ses­sä kort­te­lis­sa

28.11.2022 07:00
Tilaajille
Talo Algarven auringon alla – Suomessa vierasvenesatamaa pyörittävä Laura Peterzéns nauttii talvista vanhassa maatalossa Etelä-Portugalissa

Talo Al­gar­ven au­rin­gon alla – Suo­mes­sa vie­ras­ve­ne­sa­ta­maa pyö­rit­tä­vä Laura Pe­terzéns nauttii tal­vis­ta van­has­sa maa­ta­los­sa Ete­lä-Por­tu­ga­lis­sa

27.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Puutaloasumisen hurmaa Oulun keskustassa: "Parasta on sijainti ja kokonaisuus, josta on tullut meidän näköinen koti"

Puu­ta­lo­asu­mi­sen hurmaa Oulun kes­kus­tas­sa: "Pa­ras­ta on si­jain­ti ja ko­ko­nai­suus, josta on tullut meidän nä­köi­nen koti"

26.11.2022 05:00 12
Tilaajille
Pateniemen sahamuseon kupeeseen valmistuvat erillistalot ovat muuttovalmiita sopivasti jouluksi

Pa­te­nie­men sa­ha­mu­seon ku­pee­seen val­mis­tu­vat eril­lis­ta­lot ovat muut­to­val­mii­ta so­pi­vas­ti jou­luk­si

21.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Jorma Tabell tulee aina jäljessä, Lauri Salovaara hifistelee – onko vanhassa vara parempi vai ovatko uudet sähkölaitteet ekologisempia?

Jorma Tabell tulee aina jäl­jes­sä, Lauri Sa­lo­vaa­ra hi­fis­te­lee – onko van­has­sa vara parempi vai ovatko uudet säh­kö­lait­teet eko­lo­gi­sem­pia?

20.11.2022 16:00 2
Tilaajille
Runsaasti rönsyilevä omakotitalo Oulussa kätkee sisäänsä 40 vuoden ajalta perheen muistoja, kirpputorilöytöjä  ja vinkeitä tuunailuja

Run­saas­ti rön­syi­le­vä oma­ko­ti­ta­lo Oulussa kätkee si­sään­sä 40 vuoden ajalta perheen muis­to­ja, kirp­pu­to­ri­löy­tö­jä ja vin­kei­tä tuu­nai­lu­ja

19.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Ulkoasultaan raikkaan selkeä rivitaloasunto Kempeleen ytimessä ei lunasta odotuksia

Ul­ko­asul­taan raik­kaan selkeä ri­vi­ta­lo­asun­to Kem­pe­leen yti­mes­sä ei lunasta odo­tuk­sia

14.11.2022 07:00
Tilaajille
Katja Savolainen on vuokrannut useita asuntojaan maksuhäiriömerkinnän saaneille ongelmitta – vuokraamisen riskit kasvavat, jos tietyt merkit täyttyvät

Katja Sa­vo­lai­nen on vuok­ran­nut useita asun­to­jaan mak­su­häi­riö­mer­kin­nän saa­neil­le on­gel­mit­ta – vuok­raa­mi­sen riskit kas­va­vat, jos tietyt merkit täyt­ty­vät

13.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Jättiremontissa 10 000 euron budjetti venyi ja paukkui yllättävän vähän – yksi yllätys paljastui oululaisperheelle vasta parin talven asumisen jälkeen: ”Onneksi ei rempattu heti kaikkea”

Jät­ti­re­mon­tis­sa 10 000 euron bud­jet­ti venyi ja paukkui yl­lät­tä­vän vähän – yksi yllätys pal­jas­tui ou­lu­lais­per­heel­le vasta parin talven asu­mi­sen jäl­keen: ”On­nek­si ei rem­pat­tu heti kaik­kea”

12.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Heinäpäähän elokuussa 2024 valmistuvan asuinkerrostalon neljän huoneen asunto toimii vähän kuin soluasunto

Asun­to­pun­ta­ri: Hei­nä­pää­hän elo­kuus­sa 2024 val­mis­tu­van asuin­ker­ros­ta­lon neljän huoneen asunto toimii vähän kuin so­lu­asun­to

07.11.2022 07:00 3
Tilaajille
Kaikkea muuta kuin valkoista – Melina Tervomaan perheen rivitalokodissa herkulliset värit ovat pääosassa

Kaikkea muuta kuin val­kois­ta – Melina Ter­vo­maan perheen ri­vi­ta­lo­ko­dis­sa her­kul­li­set värit ovat pää­osas­sa

06.11.2022 10:00 2
Tilaajille
Oululaispariskunnan uusi koti löytyi vanhasta kerrostalosta: "Ei pihatöitä, ei lumitöitä, ei kesällä nurmikonleikkausta!"

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan uusi koti löytyi van­has­ta ker­ros­ta­los­ta: "Ei pi­ha­töi­tä, ei lu­mi­töi­tä, ei kesällä nur­mi­kon­leik­kaus­ta!"

10.11.2022 11:04 21
Tilaajille
Tyylikäs rivitaloasunto Välivainiolla huomioi perhearjen tarpeet

Tyy­li­käs ri­vi­ta­lo­asun­to Vä­li­vai­niol­la huomioi per­he­ar­jen tarpeet

31.10.2022 07:00 3
Tilaajille
Yli viisivuotias keittiö tuntuu vanhanaikaiselta ja Ruotsista tulee uudenlaisia tiloja – kokeneet kiinteistönvälittäjät kertovat asumisen muutoksista

Yli vii­si­vuo­tias keittiö tuntuu van­han­ai­kai­sel­ta ja Ruot­sis­ta tulee uu­den­lai­sia tiloja – ko­ke­neet kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ker­to­vat asu­mi­sen muu­tok­sis­ta

29.10.2022 06:30
Tilaajille
Skandinaavisen selkeä koti – oululaispariskunta ihastui ensimmäisenä talonsa tilaratkaisuihin, avaruuteen ja valoisuuteen

Skan­di­naa­vi­sen selkeä koti – ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ihastui en­sim­mäi­se­nä talonsa ti­la­rat­kai­sui­hin, ava­ruu­teen ja va­loi­suu­teen

29.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Kempeleen Tähkälään nouseva minitalokylä on kuin asuntokeidas peltoaukean keskellä

Kem­pe­leen Täh­kä­lään nouseva mi­ni­ta­lo­ky­lä on kuin asun­to­kei­das pel­to­au­kean kes­kel­lä

24.10.2022 07:00 11
Tilaajille
Sijoita taulut rohkeasti, mutta muista ripustamisen perusasiat – näillä vinkeillä taulut pysyvät varmasti seinällä

Sijoita taulut roh­keas­ti, mutta muista ri­pus­ta­mi­sen pe­rus­asiat – näillä vin­keil­lä taulut pysyvät var­mas­ti sei­näl­lä

23.10.2022 13:30
Tilaajille
Hulikakun tunnelmallisesta kattohuoneistosta on näköala Oulun keskustan kattojen ylle: "Asunto on alusta asti tuntunut kodilta"

Hu­li­ka­kun tun­nel­mal­li­ses­ta kat­to­huo­neis­tos­ta on näköala Oulun kes­kus­tan kat­to­jen ylle: "Asunto on alusta asti tun­tu­nut ko­dil­ta"

22.10.2022 05:00 6
Tilaajille