Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Koti-Kaleva

Perheasunnon neliöt ovat riittävät ja tehokkaasti hyödynnetyt Veneenveistäjänrannan yhteisöllisyyttä tukevassa yhtiössä
Tilaajille

Per­he­asun­non neliöt ovat riit­tä­vät ja te­hok­kaas­ti hyö­dyn­ne­tyt Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan yh­tei­söl­li­syyt­tä tu­ke­vas­sa yh­tiös­sä

08.08.2022 07:00 3
Erityislapsen kodissa kuvatuet on teipattu näyttävästi esille ja sisustus sujuvoittaa toimintaa – Oululainen lääkäriäiti tavoittelee kotona arjen luksusta: ”Rakastan olla kotona”

Eri­tyis­lap­sen kodissa ku­va­tuet on tei­pat­tu näyt­tä­väs­ti esille ja si­sus­tus su­ju­voit­taa toi­min­taa – Ou­lu­lai­nen lää­kä­ri­äi­ti ta­voit­te­lee kotona arjen luk­sus­ta: ”Ra­kas­tan olla kotona”

06.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Antiikkimessuilla kannattaa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät parhaiten kaupaksi ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota

An­tiik­ki­mes­suil­la kan­nat­taa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät par­hai­ten kau­pak­si ja mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

06.08.2022 06:30
Tilaajille
Oulun kaupungin syksyn omakotitonttihaku alkaa elokuun toisella viikolla – tontteja jaossa 86 kappaletta

Oulun kau­pun­gin syksyn oma­ko­ti­tont­ti­ha­ku alkaa elokuun toi­sel­la vii­kol­la – tont­te­ja jaossa 86 kap­pa­let­ta

03.08.2022 15:45 1
Asuntomessujen Villa Lilla -huvilat on nostettu tolppien päälle – rakennus on maisemassa kaukaa katsottuna kuin suuri ötökkä

Asun­to­mes­su­jen Villa Lilla -hu­vi­lat on nos­tet­tu tolp­pien päälle – ra­ken­nus on mai­se­mas­sa kaukaa kat­sot­tu­na kuin suuri ötökkä

01.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Oululaisen Hennakaisa Kinnusen kodissa hallitsevat murretut sävyt – pikkutarkan sisustajan kodissa rätti huiskaa ja maalisuti viuhaa

Ou­lu­lai­sen Hen­na­kai­sa Kin­nu­sen kodissa hal­lit­se­vat mur­re­tut sävyt – pik­ku­tar­kan si­sus­ta­jan kodissa rätti huiskaa ja maa­li­su­ti viuhaa

30.07.2022 07:00 7
Tilaajille
Tilavan luhtitalokaksion terassilta pääsee suoraan puistoon Kaukovainiolla

Tilavan luh­ti­ta­lo­kak­sion te­ras­sil­ta pääsee suoraan puis­toon Kau­ko­vai­niol­la

25.07.2022 07:00
Tilaajille
Pariskunta rakastui lenkkipolkunsa viereiseen vanhaan hirsitaloon – yllättäen unelmakoti tuli myyntiin: "Villa Lunkila tuottaa meille suurta iloa ja lämpöä"

Pa­ris­kun­ta ra­kas­tui lenk­ki­pol­kun­sa vie­rei­seen vanhaan hir­si­ta­loon – yl­lät­täen unel­ma­ko­ti tuli myyn­tiin: "Villa Lunkila tuottaa meille suurta iloa ja lämpöä"

23.07.2022 07:00 15
Tilaajille
Entisestä Santaholman sahan työnjohtajan talosta tuli rakas koti

En­ti­ses­tä San­ta­hol­man sahan työn­joh­ta­jan talosta tuli rakas koti

16.07.2022 09:00 1
Tilaajille
Lähiökerrostalon ylimmän kerroksen toimistosta tuli unelmakoti – taulujen sijaan voi ihailla kansallismaisemaa ikkunoista

Lä­hiö­ker­ros­ta­lon ylimmän ker­rok­sen toi­mis­tos­ta tuli unel­ma­ko­ti – tau­lu­jen sijaan voi ihailla kan­sal­lis­mai­se­maa ik­ku­nois­ta

10.07.2022 10:30
Tilaajille
Oululaispari vaihtoi omakotitalon kolmioon kattojen yllä – merinäköala avautuu Hailuotoon ja Simoon saakka

Ou­lu­lais­pa­ri vaihtoi oma­ko­ti­ta­lon kol­mioon kat­to­jen yllä – me­ri­nä­kö­ala avautuu Hai­luo­toon ja Simoon saakka

09.07.2022 07:00 23
Tilaajille
Oululaispariskunnan haaveet kerrostaloasunnosta vaihtuivat vanhan kodin ja pihapiirin perusteelliseen remonttiin – "Se oli hyvä ratkaisu"

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan haaveet ker­ros­ta­lo­asun­nos­ta vaih­tui­vat vanhan kodin ja pi­ha­pii­rin pe­rus­teel­li­seen re­mont­tiin – "Se oli hyvä rat­kai­su"

02.07.2022 07:00 8
Tilaajille
Asuntovaunu on oululaisten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tuhansien muiden suomalaisten toinen koti – ”Tämä on koukuttava tapa elää”

Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­ten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tu­han­sien muiden suo­ma­lais­ten toinen koti – ”Tämä on kou­kut­ta­va tapa elää”

24.06.2022 15:00 18
Tilaajille
Hiukkavaaran keskuksen tiivis ympäristö on huomioitu erillistalokolmion ratkaisuissa

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen tiivis ym­pä­ris­tö on huo­mioi­tu eril­lis­ta­lo­kol­mion rat­kai­suis­sa

20.06.2022 07:00
Tilaajille
Vanhaa ja kaunista muttei museomaista – pihapiirissä Kiimingissä asuu kaksi sukupolvea

Vanhaa ja kau­nis­ta muttei mu­seo­mais­ta – pi­ha­pii­ris­sä Kii­min­gis­sä asuu kaksi su­ku­pol­vea

18.06.2022 07:00
Tilaajille
Keskustan Linnankulmassa neliöt ovat tehokäytössä – autohallissa jopa sähköpyörien omistajat on huomioitu

Kes­kus­tan Lin­nan­kul­mas­sa neliöt ovat te­ho­käy­tös­sä – au­to­hal­lis­sa jopa säh­kö­pyö­rien omis­ta­jat on huo­mioi­tu

13.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Vain askel ihanalle pihalle – kymmenen vuotta sitten Kaakkurin Kiviharjusta löytyi iso piha ja koti, jossa on hyvä olla

Vain askel iha­nal­le pihalle – kym­me­nen vuotta sitten Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jus­ta löytyi iso piha ja koti, jossa on hyvä olla

11.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kontinkankaan suuren kulmahuoneiston näkymät tekevät asunnosta elämyksellisen – paikan tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnetty

Kon­tin­kan­kaan suuren kul­ma­huo­neis­ton näkymät tekevät asun­nos­ta elä­myk­sel­li­sen – paikan tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det on hyö­dyn­net­ty

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Vintagea, hersyviä värejä ja kummallisia kalloja – oululaisnaisen sinkkukoti on rohkean viehättävä rauhan satama

Vin­ta­gea, her­sy­viä värejä ja kum­mal­li­sia kalloja – ou­lu­lais­nai­sen sink­ku­ko­ti on rohkean vie­hät­tä­vä rauhan satama

04.06.2022 07:00
Tilaajille
Lukaali laineiden äärellä – Toppilansalmen rantaan tuleva huoneisto mukautuu niin tilaa arvostavan lapsiperheen kuin edustusastuntoa kaipaavan tarpeisiin

Lukaali lai­nei­den äärellä – Top­pi­lan­sal­men rantaan tuleva huo­neis­to mu­kau­tuu niin tilaa ar­vos­ta­van lap­si­per­heen kuin edus­tu­sas­tun­toa kai­paa­van tar­pei­siin

30.05.2022 07:00 3
Tilaajille