Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Koti-Kaleva

Oululaisarkkitehdit ovat suunnitelleet Lohjan asuntomessuille vallan mallikelpoisen minikodin
Tilaajille

Ou­lu­lais­ark­ki­teh­dit ovat suun­ni­tel­leet Lohjan asun­to­mes­suil­le vallan mal­li­kel­poi­sen mi­ni­ko­din

02.08.2021 07:00 2
Haukiputaalaispariskunnan kodin lähes jokaisesta ikkunasta näkyy Kiiminkijoki – 16-kulmaisessa talossa on avaruutta ja tilaa hengittää

Hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­nan kodin lähes jo­kai­ses­ta ik­ku­nas­ta näkyy Kii­min­ki­jo­ki – 16-kul­mai­ses­sa talossa on ava­ruut­ta ja tilaa hen­git­tää

31.07.2021 07:00 3
Tilaajille
Myllytulliin uudistus etenee – keskustakolmio sopii pariskunnalle

Myl­ly­tul­liin uu­dis­tus etenee – kes­kus­ta­kol­mio sopii pa­ris­kun­nal­le

26.07.2021 07:00
Tilaajille
Eevakaisa ja Ilpo Palokankaan piha Oulun Mäntylässä on myös pörriäisten paratiisi

Ee­va­kai­sa ja Ilpo Pa­lo­kan­kaan piha Oulun Män­ty­läs­sä on myös pör­riäis­ten pa­ra­tii­si

24.07.2021 07:00
Tilaajille
Koti saaressa tarkoittaa elämää ääripäästä toiseen ja juuri se kiehtoo – "Kaupungissa kadottaa helposti itsensä eikä kuule pieniä sisäisiä ääniä"

Koti saa­res­sa tar­koit­taa elämää ää­ri­pääs­tä toiseen ja juuri se kiehtoo – "Kau­pun­gis­sa ka­dot­taa hel­pos­ti itsensä eikä kuule pieniä si­säi­siä ääniä"

24.07.2021 06:30
Tilaajille
Toppilansalmen uusimmat asuinkerrostalot hehkuvat pirteissä väreissä

Top­pi­lan­sal­men uu­sim­mat asuin­ker­ros­ta­lot heh­ku­vat pir­teis­sä vä­reis­sä

19.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Oululainen Henna Palosaari remontoi itselleen kodin pakettiauton takatilaan – "Tämä vapaus on ihan mahtavaa"

Ou­lu­lai­nen Henna Pa­lo­saa­ri re­mon­toi it­sel­leen kodin pa­ket­ti­au­ton ta­ka­ti­laan – "Tämä vapaus on ihan mah­ta­vaa"

18.07.2021 07:05 15
Koti, jossa on kesämökin henkeä – oululainen Jaana Jämsä-Kelahaara on asunut aina vanhoissa taloissa, mutta nyt ensimmäistä kertaa ilman isoa remontointia

Koti, jossa on ke­sä­mö­kin henkeä – ou­lu­lai­nen Jaana Jäm­sä-Ke­la­haa­ra on asunut aina van­hois­sa ta­lois­sa, mutta nyt en­sim­mäis­tä kertaa ilman isoa re­mon­toin­tia

17.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Yksiön alkovi nousee arvoon arvaamattomaan Kontinkankaan uudessa asuintornissa

Yksiön alkovi nousee arvoon ar­vaa­mat­to­maan Kon­tin­kan­kaan uudessa asuin­tor­nis­sa

12.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Melkoinen "savotta" – Maikkulasta Turkansaareen 1980-luvun lopulla siirretty talo kuvastaa metsänhoitajan kotia yli sadan vuoden takaa

Mel­koi­nen "sa­vot­ta" – Maik­ku­las­ta Tur­kan­saa­reen 1980-lu­vun lopulla siir­ret­ty talo ku­vas­taa met­sän­hoi­ta­jan kotia yli sadan vuoden takaa

10.07.2021 07:00 6
Tilaajille
Talo meren läheisyydessä, tulevaisuuden puukaupungin reunamilla

Talo meren lä­hei­syy­des­sä, tu­le­vai­suu­den puu­kau­pun­gin reu­na­mil­la

05.07.2021 07:00
Tilaajille
Saara, Kalle tai Henkka – rakkaalla pionilla on monta nimeä ja suotta haastavan kukan maine

Saara, Kalle tai Henkka – rak­kaal­la pio­nil­la on monta nimeä ja suotta haas­ta­van kukan maine

26.06.2021 06:30
Tilaajille
Pastellisävyjä, 1800-luvun tehdasarkkitehtuuria ja ympärikuljettava kolmio

Pas­tel­li­sä­vy­jä, 1800-lu­vun teh­das­ark­ki­teh­tuu­ria ja ym­pä­ri­kul­jet­ta­va kolmio

21.06.2021 07:00
Tilaajille
"Tässä parvekkeessa olisi potentiaalia vaikka mihin", Keiju Vikkula tuumasi miehen luo muutettuaan – Katso mitä kaikkea parvekkeella voi tehdä

"Tässä par­vek­kees­sa olisi po­ten­tiaa­lia vaikka mihin", Keiju Vikkula tuumasi miehen luo muu­tet­tuaan – Katso mitä kaikkea par­vek­keel­la voi tehdä

19.06.2021 15:30 1
Tilaajille
Runsaassa kodissa eivät elämän jäljet haittaa – Seija Rautiainen-Hautalasta pieni rosoisuus ja pintojen kuluminen ovat vain plussaa sisustuksessa

Run­saas­sa kodissa eivät elämän jäljet haittaa – Seija Rau­tiai­nen-Hau­ta­las­ta pieni ro­soi­suus ja pin­to­jen ku­lu­mi­nen ovat vain plussaa si­sus­tuk­ses­sa

19.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Tontin täydeltä Timanttia Oulun Myllytullissa –  tilavassa kaksiossa kaikki toiminnot löytävät näppärästi paikkansa

Tontin täy­del­tä Ti­mant­tia Oulun Myl­ly­tul­lis­sa –  ti­la­vas­sa kak­sios­sa kaikki toi­min­not löy­tä­vät näp­pä­räs­ti paik­kan­sa

14.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Sisäinen viherpeukalo astui esiin pihan suunnittelukurssilla – oulunsalolaisen pihapiirin kasvivalinnoissa otettiin huomioon myös perhoset ja siilit

Si­säi­nen vi­her­peu­ka­lo astui esiin pihan suun­nit­te­lu­kurs­sil­la – ou­lun­sa­lo­lai­sen pi­ha­pii­rin kas­vi­va­lin­nois­sa otet­tiin huo­mioon myös per­ho­set ja siilit

12.06.2021 07:00
Tilaajille
Moni pihakivi päältä luonnonkaunis, mutta onkin betonista tehty – Mitkä ovat suomalaisten suosikkikiviä ja miten väri kannattaa valita?

Moni pi­ha­ki­vi päältä luon­non­kau­nis, mutta onkin be­to­nis­ta tehty – Mitkä ovat suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­ki­viä ja miten väri kan­nat­taa valita?

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Tilava kolmio Toppilansalmen rannalla – julkisivuissa kaikuja Hollannista vuosisadan takaa

Tilava kolmio Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la – jul­ki­si­vuis­sa kaikuja Hol­lan­nis­ta vuo­si­sa­dan takaa

07.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Kempeleläisen Tiilikaisen perheen kodissa yhdistyy skandinaavinen rentous Karibian helteisiin tunnelmiin

Kem­pe­le­läi­sen Tii­li­kai­sen perheen kodissa yh­dis­tyy skan­di­naa­vi­nen rentous Ka­ri­bian hel­tei­siin tun­nel­miin

05.06.2021 07:00 5
Tilaajille
Bengtskärin majakkasaarella oli ennen viiden perheen koti – nyt saarella asuu yrittäjäperhe ja matkailijoita läpi kesän majakanvartijoiden vanhoissa asunnoissa

Bengts­kä­rin ma­jak­ka­saa­rel­la oli ennen viiden perheen koti – nyt saa­rel­la asuu yrit­tä­jä­per­he ja mat­kai­li­joi­ta läpi kesän ma­ja­kan­var­ti­joi­den van­hois­sa asun­nois­sa

05.06.2021 06:30
Tilaajille
Etu-Lyöttyyn Telefoonin kortteliin nousevasta asuinkerrostalosta löytyy kätevä kulmakolmio

Etu-Lyöt­tyyn Te­le­foo­nin kort­te­liin nou­se­vas­ta asuin­ker­ros­ta­los­ta löytyy kätevä kul­ma­kol­mio

31.05.2021 07:00 2
Tilaajille