Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Koti-Kaleva

Asuntopuntari: Valtava kolmio korkeuksissa Vaaranpuiston laidalla
Tilaajille

Asun­to­pun­ta­ri: Valtava kolmio kor­keuk­sis­sa Vaa­ran­puis­ton lai­dal­la

25.09.2023 07:00 1
Kempeleläisperheen kodissa näkyvät valkoisuus ja skandinaavisuus – Pariskunta on ollut tyytyväinen erityisesti kahvattomaan keittiöön

Kem­pe­le­läis­per­heen kodissa näkyvät val­koi­suus ja skan­di­naa­vi­suus – Pa­ris­kun­ta on ollut tyy­ty­väi­nen eri­tyi­ses­ti kah­vat­to­maan keit­tiöön

23.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Asuntopuntari: 13-kerroksinen asuinkerrostalo tarjoaa napakkaneliöisen kodin Oulun keskustan katolla

Asun­to­pun­ta­ri: 13-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo tarjoaa na­pak­ka­ne­liöi­sen kodin Oulun kes­kus­tan katolla

18.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Taas on aika tunnelmoida kynttilöillä, joita voit tehdä helposti itse kolmesta eri materiaalista – Katso myös 5 vinkkiä mielenrauhaan sisustuksessa

Taas on aika tun­nel­moi­da kynt­ti­löil­lä, joita voit tehdä hel­pos­ti itse kol­mes­ta eri ma­te­riaa­lis­ta – Katso myös 5 vinkkiä mie­len­rau­haan si­sus­tuk­ses­sa

17.09.2023 10:00
Tilaajille
Porraskäytävän seinään kiinnitettävä työpiste säästää tilaa – Oululaisperheelle 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naapurustosta

Por­ras­käy­tä­vän seinään kiin­ni­tet­tä­vä työ­pis­te säästää tilaa – Ou­lu­lais­per­heel­le 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naa­pu­rus­tos­ta

16.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Asuntopuntari: Kompaktissa perheasunnossa ei ole hukkatilaa Välivainion keskuskorttelien ensimmäisen vaiheen kerrostalossa

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­tis­sa per­hea­sun­nos­sa ei ole huk­ka­ti­laa Vä­li­vai­nion kes­kus­kort­te­lien en­sim­mäi­sen vaiheen ker­ros­ta­los­sa

11.09.2023 07:00 8
Tilaajille
Kastelli viehättää oululaispariskuntaa niin, että heillä on siellä jo toinen koti – kompakti luhtitalokaksio sopii kahdelle mainiosti

Kas­tel­li vie­hät­tää ou­lu­lais­pa­ris­kun­taa niin, että heillä on siellä jo toinen koti – kom­pak­ti luh­ti­ta­lo­kak­sio sopii kah­del­le mai­nios­ti

09.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Menneisyys tuli kylään kelluvassa talossa, joka jättää katsojan kylmäksi

Asun­to­pun­ta­ri: Men­nei­syys tuli kylään kel­lu­vas­sa ta­los­sa, joka jättää kat­so­jan kyl­mäk­si

04.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Tuiraan vastikään valmistuneen asuinkerrostalon kaksioista voi valita, haluaako työtilan vai vaatehuoneen

Asun­to­pun­ta­ri: Tuiraan vast­ikään val­mis­tu­neen asuin­ker­ros­ta­lon kak­siois­ta voi valita, ha­luaa­ko työ­ti­lan vai vaa­te­huo­neen

04.09.2023 07:00 6
Tilaajille
Oululaisen Saija Barskin, 38, juoksulenkki kulki vuosia sitten aina tietyn sisustusliikkeen ohi – toukokuusta lähtien hän on ollut sen uusi omistaja

Ou­lu­lai­sen Saija Bars­kin, 38, juok­su­lenk­ki kulki vuosia sitten aina tietyn si­sus­tus­liik­keen ohi – tou­ko­kuus­ta lähtien hän on ollut sen uusi omis­ta­ja

03.09.2023 17:30 4
Tilaajille
Jo yhden reiän poraus voi olla vaarallinen ­– Suuri joukko suomalaisia altistuu asbestille tietämättömyyttään, vaikka määräykset ovat tiukat

Jo yhden reiän poraus voi olla vaa­ral­li­nen – Suuri joukko suo­ma­lai­sia al­tis­tuu as­bes­til­le tie­tä­mät­tö­myyt­tään, vaikka mää­räyk­set ovat tiukat

03.09.2023 17:00 14
Tilaajille
Valon ja värien leikkiä kakkosasunnossa Oulun Kiikelissä – kodin kruunaa upea näkymä kanavaan

Valon ja värien leikkiä kak­ko­sa­sun­nos­sa Oulun Kii­ke­lis­sä – kodin kruunaa upea näkymä ka­na­vaan

02.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Kerrostaloyksiö Välivainion tyylikkäässä uudessa korttelissa on mainio, mutta avautuu vain pohjoiseen

Asun­to­pun­ta­ri: Ker­ros­ta­loyk­siö Vä­li­vai­nion tyy­lik­kääs­sä uudessa kort­te­lis­sa on mainio, mutta avautuu vain poh­joi­seen

28.08.2023 07:00 5
Tilaajille
Ammattilaisen vinkit muuttivat Vilma Maanpään suhtautumista tavaroihin – tällaisissa elämänvaiheissa hän suosittelee ammattijärjestäjän apua

Am­mat­ti­lai­sen vinkit muut­ti­vat Vilma Maan­pään suh­tau­tu­mis­ta ta­va­roi­hin – täl­lai­sis­sa elä­män­vai­heis­sa hän suo­sit­te­lee am­mat­ti­jär­jes­tä­jän apua

27.08.2023 10:00 1
Tilaajille
Oululaisperheen boheemin kodin sisustukseen uppoutuu ongelmitta vaikkapa täytetty kärppä ja lapsen jaloilla tehty seinämaalaus – parhaat löydöt ovat kirpparilta tai omista jemmoista

Ou­lu­lais­per­heen bo­hee­min kodin si­sus­tuk­seen up­pou­tuu on­gel­mit­ta vaik­ka­pa täy­tet­ty kärppä ja lapsen ja­loil­la tehty sei­nä­maa­laus – parhaat löydöt ovat kirp­pa­ril­ta tai omista jem­mois­ta

26.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Nelikymppiset kertovat, miksi oma huone lapsuudenkodissa on yhä tärkeä, vaikka elämä on toisaalla – kotona Oulussa Ylen toimittajan Matti Ylösen hartiat laskeutuvat

Ne­li­kymp­pi­set ker­to­vat, miksi oma huone lap­suu­den­ko­dis­sa on yhä tärkeä, vaikka elämä on toi­saal­la – ­ko­to­na Oulussa Ylen toi­mit­ta­jan Matti Ylösen hartiat las­keu­tu­vat

20.08.2023 10:00 4
Tilaajille
Oululaispariskunta ei mieltänyt itseään omakotitaloasujiksi, mutta sitten he ihastuivat Korvenkylään ja rakennuttivat talon

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ei miel­tä­nyt itseään oma­ko­ti­ta­loa­su­jik­si, mutta sitten he ihas­tui­vat Kor­ven­ky­lään ja ra­ken­nut­ti­vat talon

19.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Tulevat asuntomessutalot Oulun Lehtokylässä ovat nykyaikaisia huviloita, joiden puistonäkymät eivät aukea ihanteelliseen ilmansuuntaan

Asun­to­pun­ta­ri: Tulevat asun­to­mes­su­ta­lot Oulun Leh­to­ky­läs­sä ovat ny­kyai­kai­sia hu­vi­loi­ta, joiden puis­to­nä­ky­mät eivät aukea ihan­teel­li­seen il­man­suun­taan

14.08.2023 07:00 12
Tilaajille
Haukiputaalaisen nuorenparin koti huokuu seesteistä tunnelmaa – "Remontoimalla olemme saaneet kodista ihan meidän näköisen"

Hau­ki­pu­taa­lai­sen nuo­ren­pa­rin koti huokuu sees­teis­tä tun­nel­maa – "Re­mon­toi­mal­la olemme saaneet kodista ihan meidän nä­köi­sen"

12.08.2023 05:00 8
Tilaajille
Asuntopuntari: Asuntomessutalon innoittama asuntomessutalo – Wisdom Housea ei olisi Loviisassa ilman Tuusulan kolmen vuoden takaisia asuntomessuja

Asun­to­pun­ta­ri: Asun­to­mes­su­ta­lon in­noit­ta­ma asun­to­mes­su­ta­lo – Wisdom Housea ei olisi Lo­vii­sas­sa ilman Tuu­su­lan kolmen vuoden ta­kai­sia asun­to­mes­su­ja

07.08.2023 07:00
Tilaajille
Ensin kadutti, kun Viitalat muuttivat omakotitalosta kerrostaloon, mutta nyt Värtön koti on täydellinen – Kaarlo kosi Terttua heti ensitapaamisella, kun näki tämän sääret

Ensin ka­dut­ti, kun Vii­ta­lat muut­ti­vat oma­ko­ti­ta­los­ta ker­ros­ta­loon, mutta nyt Värtön koti on täy­del­li­nen – Kaarlo kosi Terttua heti en­si­ta­paa­mi­sel­la, kun näki tämän sääret

05.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Päivi Lundvall lumoutui 120-vuotiaan maalaistalon rauhasta – erikoista autiotaloa on kunnostettu pikkuhiljaa perinteisin menetelmin

Päivi Lund­vall lu­mou­tui 120-vuo­tiaan maa­lais­ta­lon rau­has­ta – eri­kois­ta au­tio­ta­loa on kun­nos­tet­tu pik­ku­hil­jaa pe­rin­tei­sin me­ne­tel­min

30.07.2023 17:00
Tilaajille