MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Koti-Kaleva

Pateniemenrannan kerrostalokolmiosta avautuva merimaisema on ainutlaatuinen Oulun asuntotarjonnassa
Tilaajille

Pa­te­nie­men­ran­nan ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta avau­tu­va me­ri­mai­se­ma on ai­nut­laa­tui­nen Oulun asun­to­tar­jon­nas­sa

07:00 3
Oululaisessa 1980-luvun tiilitalossa lapsiperheen sisustus rakentuu elämisen myötä: ”Emme halua ostaa koko ajan uutta”

Ou­lu­lai­ses­sa 1980-lu­vun tii­li­ta­los­sa lap­si­per­heen si­sus­tus ra­ken­tuu elä­mi­sen myötä: ”Emme halua ostaa koko ajan uutta”

21.05.2022 07:00 6
Tilaajille
Taka-Lyöttyyn rakentuvan kerrostalon kolmio on kuin hiomaton timantti – pohjaratkaisu poikkeaa virkistävästi tavanomaisesta

Ta­ka-Lyöt­tyyn ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kolmio on kuin hio­ma­ton ti­mant­ti – poh­ja­rat­kai­su poik­keaa vir­kis­tä­väs­ti ta­van­omai­ses­ta

16.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Oululaisen rintamamiestalon remontti räjähti käsiin ja puu teki rynnäkön sisustukseen – poistetut sahanpurut painoivat 5 000 kiloa

Ou­lu­lai­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon re­mont­ti räjähti käsiin ja puu teki ryn­nä­kön si­sus­tuk­seen – ­pois­te­tut sa­han­pu­rut pai­noi­vat 5 000 kiloa

14.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Etätyöpiste parvekkeelle tai jooga-alue terassille? – Kotoilu on kesän sisustustrendi ja näin se näkyy terasseilla ja parvekkeilla

Etä­työ­pis­te par­vek­keel­le tai joo­ga-alue te­ras­sil­le? – Kotoilu on kesän si­sus­tus­tren­di ja näin se näkyy te­ras­seil­la ja par­vek­keil­la

14.05.2022 06:30
Tilaajille
Kattoterassi kruunaa kuutoskerroksen luksusasunnon Värtön rannan tuntumaan valmistuvassa talossa, mutta muutama kauneusvirhe löytyy

Kat­to­te­ras­si kruunaa kuu­tos­ker­rok­sen luk­sus­asun­non Värtön rannan tun­tu­maan val­mis­tu­vas­sa ta­los­sa, mutta muutama kau­neus­vir­he löytyy

09.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Puuta ja mustaa – Heidi ja Tuomas Rytkösen linjakas koti tuntuu jo nyt omalta, mutta vielä riittää ideoita toteutettavaksi

Puuta ja mustaa – Heidi ja Tuomas Ryt­kö­sen lin­ja­kas koti tuntuu jo nyt omalta, mutta vielä riittää ideoita to­teu­tet­ta­vak­si

07.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Arpajaisten kautta unelmien kotiin – Formula 1 -toimittaja ja juontaja Mervi Kallion uusi koti ja avokeittiö löytyvät satavuotiaasta jugendlinnasta

Ar­pa­jais­ten kautta unel­mien kotiin – Formula 1 -toi­mit­ta­ja ja juon­ta­ja Mervi Kallion uusi koti ja avo­keit­tiö löy­ty­vät sa­ta­vuo­tiaas­ta ju­gend­lin­nas­ta

07.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Hiukkavaaran luhtikerrostalossa näkyy lisähuoneen seuraus – samoilla neliöillä väljä kolmio vs. tehoneliö

Hiuk­ka­vaa­ran luh­ti­ker­ros­ta­los­sa näkyy li­sä­huo­neen seuraus – sa­moil­la ne­liöil­lä väljä kolmio vs. te­honeliö

02.05.2022 07:00
Tilaajille
Muotoilija Stefan Lindfors haluaa herättää katsojan pohtimaan tekijää: "Oman kulman löytäminen on välttämätöntä"

Muo­toi­li­ja Stefan Lind­fors haluaa he­rät­tää kat­so­jan poh­ti­maan te­ki­jää: "Oman kulman löy­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä"

01.05.2022 19:00
Tilaajille
Miten vuosikymmeniäkin vanhaan kiinteistöön houkutellaan ostajat? Kiinteistönvälittäjä listaa asiat, jotka asunnon omistajan on syytä huomioida

Miten vuo­si­kym­me­niä­kin vanhaan kiin­teis­töön hou­ku­tel­laan os­ta­jat? Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä listaa asiat, jotka asunnon omis­ta­jan on syytä huo­mioi­da

01.05.2022 13:58
Tilaajille
Oululaisen taiteilijakodin boheemi sisustus sallii nurkkien vinksotuksen: ”Ahdistaisi asua talossa, jossa kaikki on ihan justiinsa”

Ou­lu­lai­sen tai­tei­li­ja­ko­din boheemi si­sus­tus sallii nurk­kien vink­so­tuk­sen: ”Ah­dis­tai­si asua ta­los­sa, jossa kaikki on ihan jus­tiin­sa”

30.04.2022 07:00 6
Tilaajille
Kolmen huoneen tilaihme – juuri valmistunut kerrostalo viimeistelee valkeiden kerrostalojen korttelin Tuirassa

Kolmen huoneen ti­la­ih­me – juuri val­mis­tu­nut ker­ros­ta­lo vii­meis­te­lee val­kei­den ker­ros­ta­lo­jen kort­te­lin Tui­ras­sa

25.04.2022 07:00 3
Tilaajille
Tammiparketit viedään käsistä, Ukrainan sodan seuraukset ovat yllättäneet rakentajat ja lattiaremonttia kaavailevat kodinsisustajat – Lue oululaisyrittäjän haastattelu

Tam­mi­par­ke­tit viedään kä­sis­tä, Uk­rai­nan sodan seu­rauk­set ovat yl­lät­tä­neet ra­ken­ta­jat ja lat­tia­re­mont­tia kaa­vai­le­vat ko­din­si­sus­ta­jat – Lue ou­lu­lais­yrit­tä­jän haas­tat­te­lu

25.04.2022 06:00 11
Tilaajille
Vapaa-ajan asunto Haukiputaalla taipuu moneksi – mieli rauhoittuu jokivarressa, suurten honkapuiden keskellä

Va­paa-ajan asunto Hau­ki­pu­taal­la taipuu moneksi – mieli rau­hoit­tuu jo­ki­var­res­sa, suurten hon­ka­pui­den kes­kel­lä

23.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Huoli vanhassa talossa tai asunnossa piilevistä ikävistä yllätyksistä on usein turha: ”Isoa remonttiakaan ei tarvitse pelätä, kun pohjatyö tehdään kunnolla", sanoo asuntosijoittaja Maria Tarvos

Huoli van­has­sa talossa tai asun­nos­sa pii­le­vis­tä ikä­vis­tä yl­lä­tyk­sis­tä on usein turha: ”Isoa re­mont­tia­kaan ei tar­vit­se pelätä, kun poh­ja­työ tehdään kun­nol­la", sanoo asun­to­si­joit­ta­ja Maria Tarvos

23.04.2022 10:28 2
Tilaajille
Kolmen ilmansuunnan kolmio Toppilansalmessa – erikoisuutena vanha kunnon erillinen keittiö

Kolmen il­man­suun­nan kolmio Top­pi­lan­sal­mes­sa – eri­koi­suu­te­na vanha kunnon eril­li­nen keittiö

11.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Arjen rikkoutuneet esineet muuttuvat koristeiksi ja lahjoiksi – Kierrätysideoita-ryhmä on jakanut toisilleen vinkkejä kymmenen vuoden ajan

Arjen rik­kou­tu­neet esineet muut­tu­vat ko­ris­teik­si ja lah­joik­si – Kier­rä­ty­si­deoi­ta-ryh­mä on jakanut toi­sil­leen vink­ke­jä kym­me­nen vuoden ajan

12.04.2022 16:57
Tilaajille
Toimivaa ja kaunista – oululaiselle Minna Komulle kodissa tärkeää on kotoisuus, tilan tuntu ja siivoamisen helppous

Toi­mi­vaa ja kau­nis­ta – ou­lu­lai­sel­le Minna Komulle kodissa tärkeää on ko­toi­suus, tilan tuntu ja sii­voa­mi­sen help­pous

09.04.2022 07:00
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa on epätyypillisiä piirteitä Toppilansalmen maisemissa, muun muassa oma sisäänkäynti suoraan ulkoa

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa on epä­tyy­pil­li­siä piir­tei­tä Top­pi­lan­sal­men mai­se­mis­sa, muun muassa oma si­sään­käyn­ti suoraan ulkoa

04.04.2022 07:00 7
Tilaajille
Opiskelija Satu Käkelä nauttii olostaan Toivoniemen vuokrayksiössään – itse tekemällä kodista löytyy oma persoonallinen ilme

Opis­ke­li­ja Satu Käkelä nauttii olos­taan Toi­vo­nie­men vuok­ra­yk­siös­sään – itse te­ke­mäl­lä kodista löytyy oma per­soo­nal­li­nen ilme

02.04.2022 07:00
Tilaajille
Neljän talotyypin kortteli Pateniemen entisen sahan alueella houkuttelee merellisyydellä ja rauhallisuudella

Neljän ta­lo­tyy­pin kort­te­li Pa­te­nie­men entisen sahan alueel­la hou­kut­te­lee me­rel­li­syy­del­lä ja rau­hal­li­suu­del­la

28.03.2022 07:00 3
Tilaajille