Koti-Kaleva

Lukuisia kertoja muuttanut perhe tietää, että sisustuksessa vähemmän on enemmän ja että koti on siellä, missä sydänkin
Tilaajille

Lu­kui­sia kertoja muut­ta­nut perhe tietää, että si­sus­tuk­ses­sa vä­hem­män on enemmän ja että koti on siellä, missä sy­dän­kin

07:00 5
Moderni mummonmökki Hailuodossa – yhdeksän minikokoisen erillistalon kokonaisuus valmistuu Keskikylälle loppuvuodesta

Moderni mum­mon­mök­ki Hai­luo­dos­sa – yh­dek­sän mi­ni­ko­koi­sen eril­lis­ta­lon ko­ko­nai­suus val­mis­tuu Kes­ki­ky­läl­le lop­pu­vuo­des­ta

22.11.2021 07:00 3
Tilaajille
Koti, josta näkee kauas – Veikko Määtän kerrostalokolmiosta katsottuna jokaisessa vuodenajassa on oma hohtonsa

Koti, josta näkee kauas – Veikko Määtän ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta kat­sot­tu­na jo­kai­ses­sa vuo­den­ajas­sa on oma hoh­ton­sa

20.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Erillistalo on erikoinen ja hulppea – voimalinja väistyi täydennysrakentamisen tieltä Oulun Saarelassa

Eril­lis­ta­lo on eri­koi­nen ja hulppea – voi­ma­lin­ja väistyi täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen tieltä Oulun Saa­re­las­sa

15.11.2021 07:00
Tilaajille
Opiskelija Anni Simunan 1970-luvun rivitalokodissa Oulun Haapalehdossa lattia saa narista: "Tosi ihanaa, että saatiin sen ajan koti"

Opis­ke­li­ja Anni Simunan 1970-lu­vun ri­vi­ta­lo­ko­dis­sa Oulun Haa­pa­leh­dos­sa lattia saa na­ris­ta: "Tosi ihanaa, että saatiin sen ajan koti"

13.11.2021 07:00 15
Tilaajille
Jääliin rakennettavassa rivitalokokonaisuudesta löytyy asuntoja niin pienille kuin suuremmillekin perhekunnille

Jääliin ra­ken­net­ta­vas­sa ri­vi­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­ta löytyy asun­to­ja niin pie­nil­le kuin suu­rem­mil­le­kin per­he­kun­nil­le

08.11.2021 07:00 3
Tilaajille
Varaa tärkeille tavaroille oma laatikkonsa ja tyhjennä lipastot ennen kantamista – Kokosimme vinkit onnistuneeseen muuttoon

Varaa tär­keil­le ta­va­roil­le oma laa­tik­kon­sa ja tyh­jen­nä li­pas­tot ennen kan­ta­mis­ta – Ko­ko­sim­me vinkit on­nis­tu­nee­seen muut­toon

06.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Lapsiperheen moderni koti Oulun Talvikankaalla henkii lämpöä ja harmoniaa

Lap­si­per­heen moderni koti Oulun Tal­vi­kan­kaal­la henkii lämpöä ja har­mo­niaa

06.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Kerrostalon ulkoasu ja Kempeleen ydinkeskustan laatutavoitteet eivät kohtaa – sisällä kuitenkin laadukas kolmio

Ker­ros­ta­lon ulkoasu ja Kem­pe­leen ydin­kes­kus­tan laa­tu­ta­voit­teet eivät kohtaa – sisällä kui­ten­kin laa­du­kas kolmio

01.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Tummia sävyjä ja arjen luksusta Oulun Kellossa sijaitsevassa omakotitalossa: "Se oli rakkautta ensisilmäyksellä"

Tummia sävyjä ja arjen luk­sus­ta Oulun Kel­los­sa si­jait­se­vas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa: "Se oli rak­kaut­ta en­si­sil­mäyk­sel­lä"

30.10.2021 07:00
Tilaajille
Huippuunsa hiottua tehokkuutta rivitaloasunnoissa Hiukkavaarassa

Huip­puun­sa hiottua te­hok­kuut­ta ri­vi­ta­lo­asun­nois­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa

25.10.2021 07:00 8
Tilaajille
Mökkimäinen mökki Marikaisjärven rannalla: "tuntui, että vaikka mökki on vaatimaton, saa rahalle vastinetta"

Mök­ki­mäi­nen mökki Ma­ri­kais­jär­ven ran­nal­la: "tun­tui, että vaikka mökki on vaa­ti­ma­ton, saa rahalle vas­ti­net­ta"

23.10.2021 07:00 7
Tilaajille
Lindholmin perhe löysi talonmiehen paikan ja muutti pieneen kuntaan kauas Helsingistä – Landemia houkuttelee ihmisiä maaseudulle

Lind­hol­min perhe löysi ta­lon­mie­hen paikan ja muutti pieneen kuntaan kauas Hel­sin­gis­tä – Lan­de­mia hou­kut­te­lee ihmisiä maa­seu­dul­le

23.10.2021 06:30
Tilaajille
Kolmio radan varressa tarjoaa kiinnostavat puitteet urbaanille elämälle

Kolmio radan var­res­sa tarjoaa kiin­nos­ta­vat puit­teet ur­baa­nil­le elä­mäl­le

18.10.2021 07:00 1
Tilaajille
Kodit täyttyvät sadonkorjuuajan sävyistä: Lämpö, värit ja vastuullisuus ovat syksyn sisustuksen kulmakivet

Kodit täyt­ty­vät sa­don­kor­juu­ajan sä­vyis­tä: Lämpö, värit ja vas­tuul­li­suus ovat syksyn si­sus­tuk­sen kul­ma­ki­vet

16.10.2021 07:00
Tilaajille
Tavallista tasokkaampaa asumista entisellä saha-alueella: nämä eivät selvästikään ole aivan tavallisia kerrostaloasuntoja

Ta­val­lis­ta ta­sok­kaam­paa asu­mis­ta en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la: nämä eivät sel­väs­ti­kään ole aivan ta­val­li­sia ker­ros­ta­lo­asun­to­ja

11.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Kotiunivormua kukaan ei pääse arvostelemaan, joten pukeudu rohkeasti collegeen ja villasukkiin – oululaisartisti Sana ei tarvitse kotona edes housuja

Ko­ti­uni­vor­mua kukaan ei pääse ar­vos­te­le­maan, joten pukeudu roh­keas­ti col­le­geen ja vil­la­suk­kiin – ou­lu­lais­ar­tis­ti Sana ei tar­vit­se kotona edes housuja

09.10.2021 14:30 1
Tilaajille
Anni-Sofia Kauppilan kodissa Puu-Raksilassa kauniit kirjat ja vaatteet ovat osa sisustusta – asunnon tunnelmassa on ripaus Twin Peaksia ja 1920-lukua

An­ni-So­fia Kaup­pi­lan kodissa Puu-Rak­si­las­sa kauniit kirjat ja vaat­teet ovat osa si­sus­tus­ta – asunnon tun­nel­mas­sa on ripaus Twin Peaksia ja 1920-lu­kua

09.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Miljöö ja piha ovat kerrostaloneliön valtteja Myllyn korttelissa Toppilassa

Miljöö ja piha ovat ker­ros­ta­loneliön valt­te­ja Myllyn kort­te­lis­sa Top­pi­las­sa

04.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Vanhassa maalaistalossa Haukiputaan Jokikylässä aika on pysähtynyt: "Täällä ei ole mitään nykyaikaista"

Van­has­sa maa­lais­ta­los­sa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä aika on py­säh­ty­nyt: "Täällä ei ole mitään ny­kyai­kais­ta"

02.10.2021 07:00 4
Tilaajille
Itä-Tuiraan nousevan kerrostalon kulmakaksio poikkeaa valtavirrasta lähes riittävillä neliöillään – makuuhuoneesta tilaa nipistää kylpyhuoneen yhteydessä oleva sauna

Itä-Tui­raan nou­se­van ker­ros­ta­lon kul­ma­kak­sio poik­keaa val­ta­vir­ras­ta lähes riit­tä­vil­lä ne­liöil­lään – ma­kuu­huo­nees­ta tilaa ni­pis­tää kyl­py­huo­neen yh­tey­des­sä oleva sauna

27.09.2021 07:00 5
Tilaajille