Koti-Kaleva

Erillistalo Pateniemessä on perheasuntona toimiva, mutta erityinen nurkka jää hyödyntämättä
Tilaajille

Eril­lis­ta­lo Pa­te­nie­mes­sä on per­he­asun­to­na toi­mi­va, mutta eri­tyi­nen nurkka jää hyö­dyn­tä­mät­tä

07:00 1
Oululaisen Hillin perheen vuoden vanhassa kodissa mielenkiintoisen lisän tuovat sisustuksessa käytetty vaneri sekä ikkunoina toimivat lasielementit

Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

18.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Toni Sivula teki pelottavan havainnon isännöintikohteestaan, jota hän seurasi monta vuotta – Osaatko sinä pelastautua omasta kodistasi?

Toni Sivula teki pe­lot­ta­van ha­vain­non isän­nöin­ti­koh­tees­taan, jota hän seurasi monta vuotta – Osaatko sinä pe­las­tau­tua omasta ko­dis­ta­si?

18.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Valjaspuiston kortteliin rakentuvan Oulun Piirron ylimmistä asunnoista pääsee tähyämään jopa merelle

Val­jas­puis­ton kort­te­liin ra­ken­tu­van Oulun Piirron ylim­mis­tä asun­nois­ta pääsee tä­hyä­mään jopa merelle

13.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaisen rintamamiestalon asukkaat rakastavat kaikkea rojua – persoonallinen sisustus on värikäs, eikä pieni överiyskään ole pahasta

Ou­lu­lai­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon asuk­kaat ra­kas­ta­vat kaikkea rojua – per­soo­nal­li­nen si­sus­tus on vä­ri­käs, eikä pieni öve­riys­kään ole pahasta

11.09.2021 07:00 7
Tilaajille
Biotakka on usein ainoa mahdollisuus saada aito tuli kerrostaloon – Satu Urasto löysi kuitenkin ydinkeskustasta haaveilemansa huoneiston, jossa on vuolukivitakka

Bio­tak­ka on usein ainoa mah­dol­li­suus saada aito tuli ker­ros­ta­loon – Satu Urasto löysi kui­ten­kin ydin­kes­kus­tas­ta haa­vei­le­man­sa huo­neis­ton, jossa on vuo­lu­ki­vi­tak­ka

11.09.2021 06:30
Tilaajille
Kropsun perhe kotiutui maalaismiljööseen Kelloon – arki on vaivatonta avarassa ja helppohoitoisessa kodissa

Kropsun perhe ko­tiu­tui maa­lais­mil­jöö­seen Kelloon – arki on vai­va­ton­ta ava­ras­sa ja help­po­hoi­toi­ses­sa kodissa

04.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Syksystä alkaa puutarhan kevät – nyt on hyvä aika leikata pensaita ja istuttaa uusia kasveja, mutta kannattaako lehtiä haravoida vai ei?

Syk­sys­tä alkaa puu­tar­han kevät – nyt on hyvä aika leikata pen­sai­ta ja is­tut­taa uusia kas­ve­ja, mutta kan­nat­taa­ko lehtiä ha­ra­voi­da vai ei?

04.09.2021 06:30
Tilaajille
Kokonsa puolesta kelpo kolmio Möljänsillan läheisyydessä

Kokonsa puo­les­ta kelpo kolmio Möl­jän­sil­lan lä­hei­syy­des­sä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Oululaisen lapsiperheen uudessa kodissa on pientä luksusta ja maisema kuin maalaus – järvinäkymästä voi nauttia saunan lauteillakin

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen uudessa kodissa on pientä luk­sus­ta ja maisema kuin maalaus – jär­vi­nä­ky­mäs­tä voi nauttia saunan lau­teil­la­kin

28.08.2021 07:00 7
Tilaajille
Lähes kaikkia huonekaluja voi vertailla ja ostaa helposti kotisohvalta – mutta pysähdy tarkistamaan nämä asiat ennen kuin painat tilaa-nappia

Lähes kaikkia huo­ne­ka­lu­ja voi ver­tail­la ja ostaa hel­pos­ti ko­ti­soh­val­ta – mutta pysähdy tar­kis­ta­maan nämä asiat ennen kuin painat ti­laa-nap­pia

28.08.2021 06:30
Tilaajille
Laaja kattoterassi on rivitaloneliön erikoisuus Pateniemen entisellä saha-alueella

Laaja kat­to­te­ras­si on ri­vi­ta­loneliön eri­koi­suus Pa­te­nie­men en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la

23.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Kempeleläisessä rivitalokodissa näkyy violetti, asukkaan sielun väri

Kem­pe­le­läi­ses­sä ri­vi­ta­lo­ko­dis­sa näkyy vio­let­ti, asuk­kaan sielun väri

21.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Kannattaako öljylämmityksestä luopua? Valtio tukee luopujia rahallisesti – silti monen mielestä öljy on toistaiseksi järkevin vaihtoehto

Kan­nat­taa­ko öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luopua? Valtio tukee luo­pu­jia ra­hal­li­ses­ti – silti monen mie­les­tä öljy on tois­tai­sek­si jär­ke­vin vaih­to­eh­to

21.08.2021 06:30 48
Tilaajille
Kuutioina ajateltu kaksio Lohjan asuntomessujen tarjonnassa

Kuu­tioi­na aja­tel­tu kaksio Lohjan asun­to­mes­su­jen tar­jon­nas­sa

16.08.2021 07:00
Tilaajille
Sisustustyyny on helpoin ja edullisin tapa vaihtaa kodin ilmettä

Si­sus­tus­tyy­ny on helpoin ja edul­li­sin tapa vaihtaa kodin ilmettä

14.08.2021 14:30
Tilaajille
Atte Kekkosen ja Simo Kaarteen kotona Pikisaaressa parasta on tunnelma, naapurit ja ympäristön kauneus: "Tämä on kuin Oulun Suomenlinna, vaikkakin tänne pääsee kävellen"

Atte Kek­ko­sen ja Simo Kaar­teen kotona Pi­ki­saa­res­sa parasta on tun­nel­ma, naa­pu­rit ja ym­pä­ris­tön kau­neus: "Tämä on kuin Oulun Suo­men­lin­na, vaik­ka­kin tänne pääsee kä­vel­len"

14.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Avonaiset liukuovet yhdistävät kerrostalokaksion asuinhuoneet Mäkelinin- ja Pakkahuoneenkatujen risteyksessä

Avo­nai­set liu­ku­ovet yh­dis­tä­vät ker­ros­ta­lo­kak­sion asuin­huo­neet Mä­ke­li­nin- ja Pak­ka­huo­neen­ka­tu­jen ris­teyk­ses­sä

09.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Mikä omakotitalossa nyt vetää? Lundit ostivat ja Huovisen-Pystysen perhe rakensi uuden kodin – he tuntevat hurman syyt mutta tietävät myös, mihin on oltava valmis

Mikä oma­ko­ti­ta­los­sa nyt vetää? Lundit ostivat ja Huo­vi­sen-Pys­ty­sen perhe rakensi uuden kodin – he tun­te­vat hurman syyt mutta tie­tä­vät myös, mihin on oltava valmis

07.08.2021 19:30
Tilaajille
Terhi Nivan kodin sisustus 1950-luvun kerrostalossa Oulun Intiössä on sekoitus uutta ja vanhaa

Terhi Nivan kodin si­sus­tus 1950-lu­vun ker­ros­ta­los­sa Oulun In­tiös­sä on se­koi­tus uutta ja vanhaa

07.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaisarkkitehdit ovat suunnitelleet Lohjan asuntomessuille vallan mallikelpoisen minikodin

Ou­lu­lais­ark­ki­teh­dit ovat suun­ni­tel­leet Lohjan asun­to­mes­suil­le vallan mal­li­kel­poi­sen mi­ni­ko­din

02.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Haukiputaalaispariskunnan kodin lähes jokaisesta ikkunasta näkyy Kiiminkijoki – 16-kulmaisessa talossa on avaruutta ja tilaa hengittää

Hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­nan kodin lähes jo­kai­ses­ta ik­ku­nas­ta näkyy Kii­min­ki­jo­ki – 16-kul­mai­ses­sa talossa on ava­ruut­ta ja tilaa hen­git­tää

31.07.2021 07:00 3
Tilaajille
Myllytulliin uudistus etenee – keskustakolmio sopii pariskunnalle

Myl­ly­tul­liin uu­dis­tus etenee – kes­kus­ta­kol­mio sopii pa­ris­kun­nal­le

26.07.2021 07:00
Tilaajille