Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Kaleva selvitti: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Luitko jo tämän: Pohde ei ole saanut pal­kan­mak­sua vie­lä­kään kun­toon, hoi­ta­jat rai­vois­saan

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Koti-Kaleva

Asuntopuntari: Pateniemeen nousemassa pientaloja purjehtivalle perheelle – Fregattipihan rakennuttaja vaihtui vähin äänin ja suunnitelmatkin menivät uusiksi
Tilaajille

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­meen nou­se­mas­sa pien­ta­lo­ja pur­jeh­ti­val­le per­heel­le – Fre­gat­ti­pi­han ra­ken­nut­ta­ja vaihtui vähin äänin ja suun­ni­tel­mat­kin menivät uusiksi

20.03.2023 10:06 3
1950-luvun talon uusi elämä – Soikkelit viihtyvät unelmatalossa, joka urakkana alkoi nurmikon kaivamisesta esiin ja ikkunoissa humisevasta tuulesta

1950-lu­vun talon uusi elämä – Soik­ke­lit viih­ty­vät unel­ma­ta­los­sa, joka urak­ka­na alkoi nur­mi­kon kai­va­mi­ses­ta esiin ja ik­ku­nois­sa hu­mi­se­vas­ta tuu­les­ta

19.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Talon remontteja ei saa lykätä liikaa – Rakennustutkimuksen pomo hyvästelee ainespulan: "Materiaalien saatavuus on nyt yleisesti hyvä"

Talon re­mont­te­ja ei saa lykätä liikaa – Ra­ken­nus­tut­ki­muk­sen pomo hy­väs­te­lee ai­nes­pu­lan: "Ma­te­riaa­lien saa­ta­vuus on nyt ylei­ses­ti hyvä"

19.03.2023 11:00
Tilaajille
Annikan ja Claudian uusi koti Oulun Heinäpäässä on 50 neliön avara ja valoisa tilaihme: "Täällä ei kyllä ole yhtään hukkatilaa"

Annikan ja Clau­dian uusi koti Oulun Hei­nä­pääs­sä on 50 neliön avara ja valoisa ti­laih­me: "Täällä ei kyllä ole yhtään huk­ka­ti­laa"

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Erillistalo täyttää perheasumisen tarpeet mukavan väljässä pientaloyhtiössä Oulunsalossa – etelään avautuva terassi asettuu hienosti osaksi asunnon omaa pihaa

Eril­lis­ta­lo täyttää per­he­asu­mi­sen tarpeet mukavan väl­jäs­sä pien­ta­lo­yh­tiös­sä Ou­lun­sa­los­sa – etelään avau­tu­va terassi asettuu hie­nos­ti osaksi asunnon omaa pihaa

13.03.2023 07:00 2
Tilaajille
Katso vinkit, miten syntyy kaunis somekoti – kotia ei pidä sisustaa vain Instagramia varten

Katso vinkit, miten syntyy kaunis so­me­ko­ti – kotia ei pidä si­sus­taa vain Ins­ta­gra­mia varten

12.03.2023 17:00 2
Tilaajille
Pitkään ulkomailla asunut perhe löysi mieluisen kodin Oulun Kuivasjärveltä 1980-luvun omakotitalosta: "Ihastuimme olohuone-keittiön korkeaan tilaan"

Pitkään ul­ko­mail­la asunut perhe löysi mie­lui­sen kodin Oulun Kui­vas­jär­vel­tä 1980-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­ta: "I­has­tuim­me olo­huo­ne-keit­tiön kor­keaan tilaan"

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Limingantullin kerrostalokaksio muuntuisi pienillä keinoin paremmaksi – ristivalo tuo huoneistoon tunnelmaa, mutta eteinen haukkaa suhteettomasti neliöitä

Li­min­gan­tul­lin ker­ros­ta­lo­kak­sio muun­tui­si pie­nil­lä keinoin pa­rem­mak­si – ris­ti­va­lo tuo huo­neis­toon tun­nel­maa, mutta eteinen haukkaa suh­teet­to­mas­ti ne­liöi­tä

06.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Utöstä löytyi unelmoitu kakkosasunto armeijan entisestä rivitalosta – ikkunoista siintää pala merta, mutta paras näky on saaren maamerkki

Utöstä löytyi unel­moi­tu kak­kos­asun­to ar­mei­jan en­ti­ses­tä ri­vi­ta­los­ta – ik­ku­nois­ta siintää pala merta, mutta paras näky on saaren maa­merk­ki

05.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Viisihenkisen pateniemeläisperheen ihastuttava koti hurmaa lukuisilla, kauniilla yksityiskohdilla – jokaisella esineellä on oma tarinansa

Vii­si­hen­ki­sen pa­te­nie­me­läis­per­heen ihas­tut­ta­va koti hurmaa lu­kui­sil­la, kau­niil­la yk­si­tyis­koh­dil­la – jo­kai­sel­la esi­neel­lä on oma ta­ri­nan­sa

04.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Kolmio yhteistiloistaan tunnetussa Lipporannan kerrostalokorttelissa on tilava, ja toisaalta ahdas

Kolmio yh­teis­ti­lois­taan tun­ne­tus­sa Lip­po­ran­nan ker­ros­ta­lo­kort­te­lis­sa on tilava, ja toi­saal­ta ahdas

27.02.2023 07:00 5
Tilaajille
Uusi kerrostaloasunto Höyhtyällä räiskyy Intian-matkoilta tuoduissa väreissä – senioritalon esteettömyys ja yhteiskäyttöauto saavat asukkailta vuolaat kiitokset: "Ei mitään kunnan syytinkiä"

Uusi ker­ros­ta­lo­asun­to Höyh­tyäl­lä räiskyy In­tian-mat­koil­ta tuo­duis­sa vä­reis­sä – se­nio­ri­ta­lon es­teet­tö­myys ja yh­teis­käyt­tö­au­to saavat asuk­kail­ta vuolaat kii­tok­set: "Ei mitään kunnan syy­tin­kiä"

25.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Keväällä valmistuva Oulun Satamanvalo tarjoaa 131 asuntoa, joista puolet on pieniä yksiöitä ja kaksioita

Asun­to­pun­ta­ri: Ke­vääl­lä val­mis­tu­va Oulun Sa­ta­man­va­lo tarjoaa 131 asun­toa, joista puolet on pieniä yk­siöi­tä ja kak­sioi­ta

20.02.2023 07:00 12
Tilaajille
Joutavat tavarat lähtivät ja asuinneliöt puolittuivat, kun viisikymppiset Nurmelat muuttivat reilun 50 neliön kaksioon – nyt Oulun keskustasta löytyy kaikki, paitsi yhteiskäyttöauto autottomuudesta haaveileville

Jou­ta­vat tavarat läh­ti­vät ja asuin­ne­liöt puo­lit­tui­vat, kun vii­si­kymp­pi­set Nur­me­lat muut­ti­vat reilun 50 neliön kak­sioon – nyt Oulun kes­kus­tas­ta löytyy kaikki, paitsi yh­teis­käyt­tö­au­to au­tot­to­muu­des­ta haa­vei­le­vil­le

18.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Kaksikerroksiset rivitaloasunnot toimivat tiiviisti rakennetussa ympäristössään Jäälihallin naapurissa

Kak­si­ker­rok­si­set ri­vi­ta­lo­asun­not toi­mi­vat tii­viis­ti ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sään Jää­li­hal­lin naa­pu­ris­sa

13.02.2023 07:00
Tilaajille
Energiaa pitää nyt säästää, mutta voiko asunto vaurioitua, jos lämpötilaa laskee liikaa – kolme asiantuntijaa kertoo näkemyksensä

Ener­giaa pitää nyt sääs­tää, mutta voiko asunto vau­rioi­tua, jos läm­pö­ti­laa laskee liikaa – kolme asian­tun­ti­jaa kertoo nä­ke­myk­sen­sä

12.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Seitsemässä vuodessa yhdeksän kertaa muuttanut Elina Eskelinen löysi kotinsa Oulun Toppilansaaresta, lähes meren sylistä

Seit­se­mäs­sä vuo­des­sa yh­dek­sän kertaa muut­ta­nut Elina Es­ke­li­nen löysi kotinsa Oulun Top­pi­lan­saa­res­ta, lähes meren sylistä

11.02.2023 05:00 7
Tilaajille
50 neliötä vertaansa vailla – Oulun Sairaalanrinteelle valmistuvan kerrostalon kaksio on lähes esimerkillisen hyvä ollakseen 2020-luvun tuotantoa

50 neliötä ver­taan­sa vailla – Oulun Sai­raa­lan­rin­teel­le val­mis­tu­van ker­ros­ta­lon kaksio on lähes esi­mer­kil­li­sen hyvä ol­lak­seen 2020-lu­vun tuo­tan­toa

06.02.2023 07:00 7
Tilaajille
Arki sujuu leikiten Männyn perheessä, kun leluilla on oma paikkansa – väritrendien ansiosta lastenhuoneet on helppo pitää harmonisina

Arki sujuu lei­ki­ten Männyn per­hees­sä, kun le­luil­la on oma paik­kan­sa – vä­ri­tren­dien an­sios­ta las­ten­huo­neet on helppo pitää har­mo­ni­si­na

05.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Hiukkavaarassa sijaitsevan perheen harmonisessa ja sykähdyttävässä kodissa vintage ja moderni design toimivat saumattomasti yhteen

Hiuk­ka­vaa­ras­sa si­jait­se­van perheen har­mo­ni­ses­sa ja sy­käh­dyt­tä­väs­sä kodissa vintage ja moderni design toi­mi­vat sau­mat­to­mas­ti yhteen

04.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Arkkitehtuurin eväät 1970-luvulta jalostuvat hienovaraisesti nykyaikaan Värtön upeissa kaupunkipientaloissa

Ark­ki­teh­tuu­rin eväät 1970-lu­vul­ta ja­los­tu­vat hie­no­va­rai­ses­ti ny­ky­ai­kaan Värtön upeissa kau­pun­ki­pien­ta­lois­sa

30.01.2023 07:00 2
Tilaajille
Vastuullisuus näkyy koko elämässä – Petra Puputin ja Paavo Korhosen asunnossa sisustus on pitkälti käytettynä ostettua tai itse tehtyä

Vas­tuul­li­suus näkyy koko elä­mäs­sä – Petra Puputin ja Paavo Kor­ho­sen asun­nos­sa si­sus­tus on pit­käl­ti käy­tet­ty­nä os­tet­tua tai itse tehtyä

29.01.2023 11:00
Tilaajille