Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Salibandy
Oulun Luistinseuran P16-joukkue jatkoi salibandyjunioreiden finaalikimaraa – seuran junnutilanne näyttää valoisalta: "Menestys kertoo yleisesti ottaen myös koko Oulun alueen juniorityöstä"

Oulun Luis­tin­seu­ran P16-jouk­kue jatkoi sa­li­ban­dy­ju­nio­rei­den fi­naa­li­ki­ma­raa – seuran jun­nu­ti­lan­ne näyttää va­loi­sal­ta: "Me­nes­tys kertoo ylei­ses­ti ottaen myös koko Oulun alueen ju­nio­ri­työs­tä"

30.04.2022 19:01
Tilaajille
Classic kylvetti kesyyntyneen oululaishaastajan – pettymyksestä huolimatta OLS:n kauden minimitavoite täyttyi: "Olen erittäin ylpeä jokaisesta äijästä"

Classic kyl­vet­ti ke­syyn­ty­neen ou­lu­lais­haas­ta­jan – pet­ty­myk­ses­tä huo­li­mat­ta OLS:n kauden mi­ni­mi­ta­voi­te täyt­tyi: "Olen erit­täin ylpeä jo­kai­ses­ta äi­jäs­tä"

26.03.2022 21:29 1
Tilaajille
OLS:n kahden maalin johtoasema suli lopussa – kauden loppuminen yhden tappion päässä: "Ei tämä voi olla toivoton tilanne"

OLS:n kahden maalin joh­to­ase­ma suli lopussa – kauden lop­pu­mi­nen yhden tappion päässä: "Ei tämä voi olla toi­vo­ton ti­lan­ne"

23.03.2022 22:11 1
Tilaajille
OLS ei ollut vielä valmis yllätykseen – "Otamme tästä kaikki hyvät asiat mukaan keskiviikolle"

OLS ei ollut vielä valmis yl­lä­tyk­seen – "Otamme tästä kaikki hyvät asiat mukaan kes­ki­vii­kol­le"

21.03.2022 21:46
Tilaajille
Rankkojen Ankkojen opettavainen kasvukausi päättyi pää pystyssä – "Jokaisesta junnustakin on tullut nyt liigapelaaja"

Rank­ko­jen Ank­ko­jen opet­ta­vai­nen kas­vu­kau­si päättyi pää pys­tys­sä – "Jo­kai­ses­ta jun­nus­ta­kin on tullut nyt lii­ga­pe­laa­ja"

19.03.2022 22:00
Tilaajille
OLS:n kuuden vuoden odotus päättyy lauantaina, vastassa jälleen lähes voittamaton Classic – "Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus"

OLS:n kuuden vuoden odotus päättyy lauan­tai­na, vas­tas­sa jälleen lähes voit­ta­ma­ton Classic – "Tämä on ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus"

19.03.2022 07:36
Tilaajille
Limingan Niittomiehet yllätti kaikki ja porskutti runkosarjan kakkoseksi – unelmissa siintää liiganousu: "On sanottava ääneen, mitä haluaa"

Li­min­gan Niit­to­mie­het yllätti kaikki ja pors­kut­ti run­ko­sar­jan kak­ko­sek­si – u­nel­mis­sa siintää lii­ga­nou­su: "On sa­not­ta­va ääneen, mitä haluaa"

18.03.2022 19:01
Tilaajille
Jännitysnäytelmä varmisti OLS:n pudotuspelipaikan – Ratkaisu syntyi neljä sekuntia ennen loppusummeria

Jän­ni­tys­näy­tel­mä var­mis­ti OLS:n pu­do­tus­pe­li­pai­kan – Rat­kai­su syntyi neljä se­kun­tia ennen lop­pu­sum­me­ria

05.03.2022 20:41 3
Tilaajille
OLS:lla on lauantaina elämänsä tilaisuus, pisteitä kovaa tahtia takova Olli Wikstedt on keltasinisessä keväässä elintärkeässä roolissa: "En sanoisi, että olemme vielä maalissa"

OLS:lla on lauan­tai­na elä­män­sä ti­lai­suus, pis­tei­tä kovaa tahtia takova Olli Wiks­tedt on kel­ta­si­ni­ses­sä ke­vääs­sä elin­tär­keäs­sä roo­lis­sa: "En sa­noi­si, että olemme vielä maa­lis­sa"

04.03.2022 18:32 2
Tilaajille
Luokattoman heikko avaus painoi OLS:n taakkana loppuun asti

Luo­kat­to­man heikko avaus painoi OLS:n taak­ka­na loppuun asti

19.02.2022 18:45 1
Tilaajille
Vau mikä veivi! OLS:n peruspuolustaja kaivoi uuden ässän hihasta ja iski upean maalin – Lauri Tiira oli sunnuntaina keltasinisten yllätysratkaisija

Vau mikä veivi! OLS:n pe­rus­puo­lus­ta­ja kaivoi uuden ässän hihasta ja iski upean maalin – Lauri Tiira oli sun­nun­tai­na kel­ta­si­nis­ten yl­lä­tys­rat­kai­si­ja

13.02.2022 21:52 1
Tilaajille
OLS järjesteli jymy-yllätyksen Oilersin vieraana – "Henkisesti iso juttu, että pystymme voittamaan ylempänä olevia joukkueita"

OLS jär­jes­te­li jy­my-yl­lä­tyk­sen Oi­ler­sin vie­raa­na – "­Hen­ki­ses­ti iso juttu, että pys­tym­me voit­ta­maan ylem­pä­nä olevia jouk­kuei­ta"

11.02.2022 22:22 1
Tilaajille
Junnujen huima show Kastellissa – Joona Karjula ja Luukas Hyvärinen johdattivat OLS:n hurmosvoittoon: "Tiesin, että ihmisiä siellä on vastassa, niin kuin mekin"

Jun­nu­jen huima show Kas­tel­lis­sa – Joona Karjula ja Luukas Hy­vä­ri­nen joh­dat­ti­vat OLS:n hur­mos­voit­toon: "Tie­sin, että ihmisiä siellä on vas­tas­sa, niin kuin mekin"

06.02.2022 19:23
Tilaajille
Parviaisen paluu piristi hieman OLS:n tappiollista lauantaita: "Ei ainakaan miinukselle jouduttu"

Par­viai­sen paluu piristi hieman OLS:n tap­piol­lis­ta lauan­tai­ta: "Ei ai­na­kaan mii­nuk­sel­le jou­dut­tu"

05.02.2022 20:54
Tilaajille
Koronatilanne sotkee OLS:n salibandymiesten otteluohjelmaa entisestään – lajivastaava Lipsanen: "Luultavasti runkosarjaa venytetään"

Ko­ro­na­ti­lan­ne sotkee OLS:n sa­li­ban­dy­mies­ten ot­te­lu­oh­jel­maa en­ti­ses­tään – la­ji­vas­taa­va Lip­sa­nen: "Luul­ta­vas­ti run­ko­sar­jaa ve­ny­te­tään"

25.01.2022 14:46 2
Tilaajille
OLS:n salibandyjoukkueessa koronatartuntarypäs – toiminta keskeytyksissä tämän viikon, tulevan lauantain kotipeli siirtyi

OLS:n sa­li­ban­dy­jouk­kuees­sa ko­ro­na­tar­tun­ta­ry­päs – toi­min­ta kes­key­tyk­sis­sä tämän viikon, tulevan lauan­tain ko­ti­pe­li siirtyi

19.01.2022 17:16 2
Tilaajille
OLS ponnahti työvoitolla takaisin playoff-viivan paremmalle puolelle: "Ei kestäisi menettää pisteitä meitä alempana oleville"

OLS pon­nah­ti työ­voi­tol­la ta­kai­sin play­off-vii­van pa­rem­mal­le puo­lel­le: "Ei kes­täi­si me­net­tää pis­tei­tä meitä alem­pa­na ole­vil­le"

16.01.2022 21:38 1
Tilaajille
Reissumiehenä reikäpallon perässä – kun OLS:n Joni-Arttu Sieppi käy joukkueensa harjoituksissa, auton mittariin kertyy yli 400 kilometriä: "Se on jopa terapeuttista"

Reis­su­mie­he­nä rei­kä­pal­lon perässä – kun OLS:n Jo­ni-Art­tu Sieppi käy jouk­kueen­sa har­joi­tuk­sis­sa, auton mit­ta­riin kertyy yli 400 ki­lo­met­riä: "Se on jopa te­ra­peut­tis­ta"

14.01.2022 08:00
Tilaajille
Alavireisesti Seinäjoella esiintynyt OLS tönäistiin playoff-viivan alapuolelle – "Ei pidä jäädä surkuttelemaan menneitä"

Ala­vi­rei­ses­ti Sei­nä­joel­la esiin­ty­nyt OLS tö­näis­tiin play­off-vii­van ala­puo­lel­le – "Ei pidä jäädä sur­kut­te­le­maan men­nei­tä"

02.01.2022 20:36
Tilaajille