Jalkapallo: Kaleva Live: Her­cu­les kohtaa kauden vii­mei­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­saan sar­ja­jum­bo Kemi City FC:n tois­ta­mi­seen viikon sisään – katso ottelu suorana täältä

Koirat: Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

Koripallo

Oulu Bas­ket­ball osui kul­ta­suo­neen – Chi­ca­gon mies sinetöi pe­laa­ja­pa­kan: "Täyttä lihasta koko ukko"

13.09.2021 20:50 3
Tilaajille

Oulu Bas­ket­ball pestasi sent­te­ri Myles Ho­war­din – "Seu­raa­va vah­vis­tus var­mis­tuu lä­hi­päi­vi­nä"

08.09.2021 21:49
Tilaajille

Oulu Bas­ket­ball pestasi pestasi en­sim­mäi­sen ul­ko­maa­lais­vah­vis­tuk­sen – ame­rik­ka­lai­nen Clay Guil­lo­zet ottaa ta­ka­ken­tän hal­tuun­sa

12.08.2021 09:00
Tilaajille

Pitkän linjan ko­ri­pal­loi­li­ja ja val­men­ta­ja Lars Ekström sai­ras­tui, voitti syövän ja aloitti työt Oulun NMKY:n nuo­ri­so­pääl­lik­kö­nä – "Tuli tunne, että haluan auttaa mah­dol­li­sim­man monia ih­mi­siä"

07.06.2021 18:00
Tilaajille
Kolumni

Lauri Mark­ka­sen pelit Chicago Bull­sis­sa ovat ohi – ainakin hänen kan­nat­taa toivoa sitä

17.05.2021 17:39
Tilaajille

Juha Valkama Oulu Bas­ket­bal­lin ensi kauden pää­val­men­ta­ja, Jussi Eskolan peliura jatkuu

14.05.2021 18:03 2
Tilaajille

125-vuo­tias Ynni satsaa nyt tyt­töi­hin – Yh­dis­tys­van­huk­sen nimen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan ta­sa-ar­voi­sem­paa to­del­li­suut­ta on ”mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, jota var­mas­ti käy­dään”

04.05.2021 21:12 3

Jää­li­läi­nen Viljami Valkama on Poh­jois-Suo­men lah­jak­kain ko­ri­pal­lo­ju­nio­ri – "Haluan ko­ri­pal­los­ta it­sel­le­ni am­ma­tin"

16.04.2021 07:00
Tilaajille

Suomen maa­jouk­kueen Awak Kuier va­rat­tiin toi­sel­la va­raus­vuo­rol­la WNBA:s­sa

16.04.2021 06:19 5
Kolumni

Ko­lum­ni: Lauri Mark­ka­sen taival Chicago Bull­sis­sa lä­hes­tyy vää­jä­mät­tö­mäs­ti lop­puaan, uusi osoite selviää kesällä

31.03.2021 09:00 1
Tilaajille

Tässä nyt olen, 48 vuotta myö­hem­min – kun Gerald Lee saapui Suomeen 1970-lu­vul­la, mustaa miestä kat­sot­tiin pitkään

20.03.2021 11:00 2
Tilaajille

Pu­ret­ta­van ur­hei­lu­ta­lon ah­tau­des­sa on ollut hoh­ton­sa, sillä se loi tun­nel­maa – Sun­nun­tai­na oli vii­mei­sen val­ta­kun­nal­li­sen sarjan ko­ri­pal­lo-ot­te­lun vuoro

15.03.2021 07:47 8
Tilaajille

Oulu Bas­ket­ball nuo­ren­si nah­kan­sa jou­lu­tauon aikana – seura katsoo kevättä pi­dem­mäl­le

03.01.2021 21:14
Tilaajille

Lauri Mark­ka­sen pitää us­kal­taa astua esiin, kun suo­ma­lai­nen aloit­taa nel­jän­nen kau­ten­sa NBA:ssa

19.12.2020 19:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­ri­pal­lo­lii­ton kä­den­ojen­nus ulottuu vain lii­ga­seu­roil­le

15.12.2020 07:00
Tilaajille

Ko­ri­pal­lo­unel­man jah­taa­mi­nen on vienyt ou­lun­sa­lo­lai­sen Janette Hannin, 19, lehmien kes­kel­le Wyo­min­giin: "Haluan pelata am­mat­ti­lai­se­na jossain päin Eu­roop­paa"

14.12.2020 19:00
Tilaajille

Mitä teh­dään, jos jokin seura joutuu jät­tä­mään kauden kesken? – "O­mis­ta­jat ovat si­tou­tu­neet ko­koon­tu­maan ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la "

18.11.2020 16:07
Tilaajille

Ko­ro­na­ka­ran­tee­ni on takana – Oulu Bas­ket­bal­lin pelit jat­ku­vat lauan­tai­na

11.11.2020 19:00
Tilaajille

Oulu Bas­ket­bal­lin jouk­kuees­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – ensi sun­nun­tain ottelu siirtyy

03.11.2020 16:25 2

Jacara Cross häipyi Oulusta vähin äänin – Oulu Bas­ket­ball etsii jo uutta vah­vis­tus­ta

01.11.2020 19:44 1
Tilaajille