Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Euroviisut
Kekkoselle puettava bolero nosti keskustelun hyvän maun rajoista Raahessa – "Me raahelaiset teemme mieluusti kaikesta kalabaliikkia"

Kek­ko­sel­le puet­ta­va bolero nosti kes­kus­te­lun hyvän maun ra­jois­ta Raa­hes­sa – "Me raa­he­lai­set teemme mie­luus­ti kai­kes­ta ka­la­ba­liik­kia"

15.06.2023 16:00 18
Tilaajille
Se ei ole keneltäkään pois – Euroviisut opettaa, että kun kiinnitetään huomio vähemmistöön, paranee myös enemmistön elämänlaatu
Essee

Se ei ole ke­nel­tä­kään pois – Eu­ro­vii­sut opet­taa, että kun kiin­ni­te­tään huomio vä­hem­mis­töön, paranee myös enem­mis­tön elä­män­laa­tu

09.06.2023 15:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouk­ko­hys­te­ria Kää­ri­jän juo­ma­ral­lin ym­pä­ril­lä jatkuu

08.06.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­ro­vii­su­jen lä­pi­va­lai­su­yri­tys – "Olen alkanut epäil­lä, että it­sel­lä­ni on omi­tui­nen maku"

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Cha cha cha voi olla elämys siinä missä keväisessä luonnossa huhkiminenkin – mutta pitääkö aina riehaantua niin tolkuttomasti?
Essee

Cha cha cha voi olla elämys siinä missä ke­väi­ses­sä luon­nos­sa huh­ki­mi­nen­kin – mutta pitääkö aina rie­haan­tua niin tol­kut­to­mas­ti?

26.05.2023 15:30 22
Tilaajille
Liverpoolin viisuareenan kupeessa vilisee Ukrainan ja Britannian lippuja, mutta viisufanit uskovat Suomen tai Ruotsin voittoon

Li­ver­poo­lin vii­su­aree­nan ku­pees­sa vilisee Uk­rai­nan ja Bri­tan­nian lip­pu­ja, mutta vii­su­fa­nit uskovat Suomen tai Ruotsin voit­toon

13.05.2023 21:56 1
Oulun kesäisessä illassa viriteltiin tunnelmaa Euroviisujen finaaliin Käärijän vihreään pukeutuneena – baarien Piña Coladat hupenevat kovaa vauhtia

Oulun ke­säi­ses­sä illassa vi­ri­tel­tiin tun­nel­maa Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­liin Kää­ri­jän vih­reään pu­keu­tu­nee­na – baarien Piña Coladat hu­pe­ne­vat kovaa vauhtia

13.05.2023 21:10
Tilaajille
Suomi uskomattoman euroviisuhuuman keskellä – lähetä meille kuva viisutunnelmasta, kokoamme gallerian

Suomi us­ko­mat­to­man eu­ro­vii­su­huu­man kes­kel­lä – lähetä meille kuva vii­su­tun­nel­mas­ta, ko­koam­me gal­le­rian

13.05.2023 20:29 3
Käärijän Cha cha cha oli eilen yksi Spotifyn kuunnelluimmista kappaleista maailmassa – tiettävästi ensimmäisenä suomenkielisenä kappaleena koskaan

Kää­ri­jän Cha cha cha oli eilen yksi Spo­ti­fyn kuun­nel­luim­mis­ta kap­pa­leis­ta maail­mas­sa – tiet­tä­väs­ti en­sim­mäi­se­nä suo­men­kie­li­se­nä kap­pa­lee­na koskaan

13.05.2023 17:16 11
Euroviisuhumputukseen heittäytyneestä kirkosta on tullut karnevaalikoju huomiotalouden markkinatorilla
Kolumni

Eu­ro­vii­su­hum­pu­tuk­seen heit­täy­ty­nees­tä kir­kos­ta on tullut kar­ne­vaa­li­ko­ju huo­mio­ta­lou­den mark­ki­na­to­ril­la

13.05.2023 06:00 12
Tilaajille
Oulun Toripolliisi sai Käärijä-boleron ylleen – oululainen Sirkka Karhu innostui ompeluprojektista heti, ja asu valmistui reilussa vuorokaudessa

Oulun To­ri­pol­lii­si sai Kää­ri­jä-bo­le­ron ylleen – ou­lu­lai­nen Sirkka Karhu in­nos­tui om­pe­lu­pro­jek­tis­ta heti, ja asu val­mis­tui rei­lus­sa vuo­ro­kau­des­sa

12.05.2023 12:33 31
Tilaajille
Maajoukkuemies soitti Käärijälle ja Sievi Futsal sai oman tunnusbiisin – "Eikä se ole huono ollenkaan"

Maa­jouk­kue­mies soitti Kää­ri­jäl­le ja Sievi Futsal sai oman tun­nus­bii­sin – "Eikä se ole huono ol­len­kaan"

11.05.2023 19:00
Tilaajille
Toripolliisi saa ylleen Käärijä-boleron perjantaina, asustetta soviteltiin torstaina: "Hän oli oikein mielissään"

To­ri­pol­lii­si saa ylleen Kää­ri­jä-bo­le­ron per­jan­tai­na, asus­tet­ta so­vi­tel­tiin tors­tai­na: "Hän oli oikein mie­lis­sään"

11.05.2023 17:10 32
Tilaajille
Käärijä on ihan tavallinen Jere ja äidin poika – Euroviisujen voittajasuosikin nivalalaislähtöinen äiti Arja Pöyhönen uskoo, että poika jaksaa hullunmyllyn läpi

Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin ni­va­la­lais­läh­töi­nen äiti Arja Pöy­hö­nen uskoo, että poika jaksaa hul­lun­myl­lyn läpi

10.05.2023 18:00 13
Tilaajille
Käärijä nähdään Euroviisujen finaalissa! Liverpoolissa yleisö hurrasi vimmatusti suomalaisen esityksen jälkeen

Käärijä nähdään Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­lis­sa! Li­ver­poo­lis­sa yleisö hurrasi vim­ma­tus­ti suo­ma­lai­sen esi­tyk­sen jälkeen

10.05.2023 06:11 17
Tekniset ongelmat on selätetty ja lavalle lähdetään nauttimaan, vakuuttaa Käärijä ennen Euroviisujen semifinaalia

Tek­ni­set on­gel­mat on se­lä­tet­ty ja lavalle läh­de­tään naut­ti­maan, va­kuut­taa Käärijä ennen Eu­ro­vii­su­jen se­mi­fi­naa­lia

09.05.2023 20:50 2
Pekka Heikkisen leipomon Cha Cha Cha -leivokset viedään käsistä –  "Näitä on Oulusta asti asioikseen haettu"

Pekka Heik­ki­sen lei­po­mon Cha Cha Cha -lei­vok­set viedään käsistä – "Näitä on Oulusta asti asioik­seen haettu"

09.05.2023 07:00 7
Tilaajille
Käärijän juhliin luvassa pohjoisen poronkäristystä, lupaa Posiolta kotoisin oleva Anja-mummo – Käärijä aloittaa viisu-urakkansa tiistaina

Kää­ri­jän juhliin luvassa poh­joi­sen po­ron­kä­ris­tys­tä, lupaa Po­siol­ta ko­toi­sin oleva An­ja-mum­mo – Käärijä aloit­taa vii­su-urak­kan­sa tiis­tai­na

08.05.2023 15:14 12
Tilaajille
Kun Kojon Nuku pommiin sai Euroviisuissa nolla pistettä, kotimaan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyytävän nöyrästi anteeksi Suomen kansalta"

Kun Kojon Nuku pommiin sai Eu­ro­vii­suis­sa nolla pis­tet­tä, ko­ti­maan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyy­tä­vän nöy­räs­ti an­teek­si Suomen kan­sal­ta"

08.05.2023 09:45 5
Tilaajille
Suomelle poikkeuksellisen jännittävät Euroviisut avataan virallisesti tänään Liverpoolissa – näin Ukraina on esillä kisoissa

Suo­mel­le poik­keuk­sel­li­sen jän­nit­tä­vät Eu­ro­vii­sut avataan vi­ral­li­ses­ti tänään Li­ver­poo­lis­sa – näin Ukraina on esillä ki­sois­sa

07.05.2023 08:17 14