Euroviisut
Viimeisin tunti
Oululaislähtöinen Blind Channel kisaa paikasta Euroviisuihin, vastassa muun muassa Danny – "Mukana on monipuolinen joukko artisteja"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Blind Channel kisaa pai­kas­ta Eu­ro­vii­sui­hin, vas­tas­sa muun muassa Danny – "Mukana on mo­ni­puo­li­nen joukko ar­tis­te­ja"

13:34 5
Vanhemmat

Suomen eu­ro­vii­su sai vain kah­des­ta maasta ylei­söää­niä, oli oman se­mi­fi­naa­lin­sa jumbo – Virolta tuli 12 pis­tet­tä, Is­lan­nil­ta kaksi

19.05.2019 12:03 17
"Naananaa on suomeksi naananaa" – kohutut euroviisukäännökset syntyvät Kalle Niemen kynästä, mutta niiden tutkiminen "ei maailmaa kauheasti paranna"

"Naa­na­naa on suo­mek­si naa­na­naa" – kohutut eu­ro­vii­su­kään­nök­set syn­ty­vät Kalle Niemen ky­näs­tä, mutta niiden tut­ki­mi­nen "ei maail­maa kau­heas­ti pa­ran­na"

16.05.2019 19:00
Tilaajille
Turistit karttavat Tel Avivin Euroviisuja – Suomalainen viisufani: "Kyllä sitä mietti, onko täällä turvallista, jos sadan kilometrin päässä soditaan"

Tu­ris­tit kart­ta­vat Tel Avivin Eu­ro­vii­su­ja – Suo­ma­lai­nen vii­su­fa­ni: "Kyllä sitä mietti, onko täällä tur­val­lis­ta, jos sadan ki­lo­met­rin päässä so­di­taan"

15.05.2019 11:27 8
Suomen viisuedustajat Darude ja Sebastian Rejman jäivät rannalle Euroviisujen finaalista – "Harmittaa vietävästi"

Suomen vii­su­edus­ta­jat Darude ja Se­bas­tian Rejman jäivät ran­nal­le Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­lis­ta – "Har­mit­taa vie­tä­väs­ti"

14.05.2019 21:57 64
Israelin armeijan lentäjästä kasvoi Norjassa asuva boikottiaktiivi – "Olisin häpeissäni, jos minun pitäisi kertoa, että menin viihdyttämään apartheid-valtiota"

Is­rae­lin ar­mei­jan len­tä­jäs­tä kasvoi Nor­jas­sa asuva boi­kot­ti­ak­tii­vi – "Olisin hä­peis­sä­ni, jos minun pitäisi kertoa, että menin viih­dyt­tä­mään apart­heid-val­tio­ta"

11.05.2019 15:16 8
Islannin yleisradioyhtiö ei toistaiseksi aio boikotoida Israelin Euroviisuja – Suomen Yle seuraa tilannetta

Is­lan­nin yleis­ra­dio­yh­tiö ei tois­tai­sek­si aio boi­ko­toi­da Is­rae­lin Eu­ro­vii­su­ja – Suomen Yle seuraa ti­lan­net­ta

16.05.2018 16:37 1
Valkean katutason viisukatsomosta vilkutettiin maailmalle miljoonayleisölle - kysyimme, onnistuivatko järjestelyt

Valkean ka­tu­ta­son vii­su­kat­so­mos­ta vil­ku­tet­tiin maail­mal­le mil­joo­na­ylei­söl­le - ky­syim­me, on­nis­tui­vat­ko jär­jes­te­lyt

14.05.2018 07:01 26
Viisuekspertti pohtii: Miksi emme menesty, vaikka on biisintekijät Ruotsista ja koreografi Britanniasta? "Emme ole tarpeeksi kiinnostavia"

Vii­su­eks­pert­ti pohtii: Miksi emme me­nes­ty, vaikka on bii­sin­te­ki­jät Ruot­sis­ta ja ko­reo­gra­fi Bri­tan­nias­ta? "Emme ole tar­peek­si kiin­nos­ta­via"

13.05.2018 14:57 114
Valkeaan rakennettuun viisukatsomoon jonotettiin ennen ovien aukeamista - "Väki panostanut viisuhengen mukaiseen pukeutumiseen"

Val­keaan ra­ken­net­tuun vii­su­kat­so­moon jo­no­tet­tiin ennen ovien au­kea­mis­ta - "Väki pa­nos­ta­nut vii­su­hen­gen mu­kai­seen pu­keu­tu­mi­seen"

12.05.2018 21:34 13
Haluatko esiintyä Euroviisuissa? Näillä vinkeillä voit vilahtaa Oulun kisakatsomosta televisiolähetyksessä

Ha­luat­ko esiin­tyä Eu­ro­vii­suis­sa? Näillä vin­keil­lä voit vi­lah­taa Oulun ki­sa­kat­so­mos­ta te­le­vi­sio­lä­he­tyk­ses­sä

12.05.2018 08:01 9
Suomalaiset viisufanit Lissabonissa: "Saara Aallon finaalista putoamista ei paikkaisi edes sangria"

Suo­ma­lai­set vii­su­fa­nit Lis­sa­bo­nis­sa: "Saara Aallon fi­naa­lis­ta pu­toa­mis­ta ei paik­kai­si edes sang­ria"

08.05.2018 20:58
Saara Aalto kertoo ruotsalaisten kosiskelleen häntä Melodifestivalen-laulukisaan

Saara Aalto kertoo ruot­sa­lais­ten ko­sis­kel­leen häntä Me­lo­di­fes­ti­va­len-lau­lu­ki­saan

07.05.2018 20:20 3
Euroviisujen kisakatsomoon Valkean kesäkadulle mahtuu reilut tuhat ihmistä – portilla turvatarkastus

Eu­ro­vii­su­jen ki­sa­kat­so­moon Valkean ke­sä­ka­dul­le mahtuu reilut tuhat ihmistä – por­til­la tur­va­tar­kas­tus

07.05.2018 17:05 25

Iso show saattaa kääntyä Suomea vas­taan, arvioi vii­su­asian­tun­ti­ja

07.05.2018 15:57 5
Saara Aalto: "Tajusin 10-vuotiaana Euroviisujen olevan paikka, jossa voin olla kuka olen"

Saara Aalto: "Ta­ju­sin 10-vuo­tiaa­na Eu­ro­vii­su­jen olevan paikka, jossa voin olla kuka olen"

03.05.2018 21:55 15

Eu­ro­vii­sui­hin suun­taa­va Saara Aalto toi väen­tun­gok­sen kaup­pa­kes­kuk­seen

28.04.2018 15:27 7
Suomen virallinen Euroviisujen kisakatsomo Oulussa Valkean kesäkadulla, tapahtuma näkyy euroviisulähetyksessä

Suomen vi­ral­li­nen Eu­ro­vii­su­jen ki­sa­kat­so­mo Oulussa Valkean ke­sä­ka­dul­la, ta­pah­tu­ma näkyy eu­ro­vii­su­lä­he­tyk­ses­sä

16.04.2018 15:13 39
Onko tässä Saara Aallon pahin uhka euroviisuissa? Virolainen koloratuurisopraano vetää uskomattoman balladin italiaksi

Onko tässä Saara Aallon pahin uhka eu­ro­vii­suis­sa? Vi­ro­lai­nen ko­lo­ra­tuu­ri­sop­raa­no vetää us­ko­mat­to­man bal­la­din ita­liak­si

18.02.2018 07:00 5
Saara Aallon toinen ehdokas euroviisukappaleeksi on rakkaudesta kertova Domino – katso video

Saara Aallon toinen ehdokas eu­ro­vii­su­kap­pa­leek­si on rak­kau­des­ta kertova Domino – katso video

16.02.2018 00:16 20