Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

18:00 4
Tilaajille
Tulevassa eläkeuudistuksessa haetaan täysremontin sijaan kymmenvuotishuoltoa – Varman Risto Murto: "Kannattaako sijoitussalkkujen heilunta ottaa nyt vastaan?"

Tu­le­vas­sa elä­ke­uu­dis­tuk­ses­sa haetaan täys­re­mon­tin sijaan kym­men­vuo­tis­huol­toa – Varman Risto Murto: "Kan­nat­taa­ko si­joi­tus­salk­ku­jen hei­lun­ta ottaa nyt vas­taan?"

17:46 2
Tilaajille
Kalevan lukijat jyrähtivät: Selvä enemmistö ei perisi OYSin hoitajille liikaa maksettuja palkkoja takaisin

Kalevan lukijat jy­räh­ti­vät: Selvä enem­mis­tö ei perisi OYSin hoi­ta­jil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin

15:03 22
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kerro meille: Miten osa-aikatyöllä pärjää?

Kerro meille: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

09:00 6
Viikko ja vanhemmat
Metsäkeskus käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – myös Pohjois-Suomen toimipisteet asialistalla

Met­sä­kes­kus käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – myös Poh­jois-Suo­men toi­mi­pis­teet asia­lis­tal­la

27.09.2023 13:54 5
Tilaajille
Raahen valtavat muutosneuvottelut ihmetyttävät huipputuloksen tehneessä firmassa – "Totta kai ihmisillä on pelko omasta taloudestaan"

Raahen val­ta­vat muu­tos­neu­vot­te­lut ih­me­tyt­tä­vät huip­pu­tu­lok­sen teh­nees­sä fir­mas­sa – "Totta kai ih­mi­sil­lä on pelko omasta ta­lou­des­taan"

27.09.2023 10:30 25
Tilaajille
Pohde maksoi Oulussa hoitajille liikaa palkkoja – Nyt ne peritään takaisin

Pohde maksoi Oulussa hoi­ta­jil­le liikaa palk­ko­ja – Nyt ne pe­ri­tään ta­kai­sin

27.09.2023 06:00 147
Tilaajille
Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pikakyselyssä mielipiteensä ammattiliittojen toimista – Lue tästä, minkälaisilla perusteilla lakkoilijoita tuetaan

Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta – Lue tästä, min­kä­lai­sil­la pe­rus­teil­la lak­koi­li­joi­ta tuetaan

26.09.2023 15:30 54
Tilaajille
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusien työpaikkojen määrä romahti – Kainuussa työllisyys sen sijaan ennätyskorkealla

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusien työ­paik­ko­jen määrä romahti – Kai­nuus­sa työl­li­syys sen sijaan en­nä­tys­kor­keal­la

26.09.2023 11:49 21
Kruunun romahdus tekee ison loven Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Suomeen palannut Hillevi Väätämöinen

Kruunun ro­mah­dus tekee ison loven Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Suomeen pa­lan­nut Hillevi Vää­tä­möi­nen

26.09.2023 10:00
Tilaajille
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – Takana raskas epätietoisuuden aika

Pää­luot­ta­mis­mies: Päätös OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa hel­po­tus – Takana raskas epä­tie­toi­suu­den aika

26.09.2023 06:00 30
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 16:00 1
Tilaajille

Bravida ostaa ou­lu­lais­ten OAT Oy:n

25.09.2023 13:02 1
SSAB käynnistää muutosneuvottelut Raahessa – tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla" – pääluottamusmies ihmettelee johdon toimintaa

SSAB käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la" – pää­luot­ta­mus­mies ih­met­te­lee johdon toi­min­taa

25.09.2023 16:18 39
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Tuetko työntekijäjärjestöjen mielenilmauksia ja lakkoja?

Vastaa ky­se­lyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

25.09.2023 12:20 81
Marittan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä moninaisimpia polkuja opettaa”
Mainos OSAO

Ma­rit­tan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä mo­ni­nai­sim­pia polkuja opet­taa”

25.09.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä tekee työ­pai­kas­ta ha­lu­tun? – Z- ja Y-su­ku­pol­ven työn­te­ki­jät si­tou­tu­vat, jos ar­voil­le ja vas­tuul­li­suu­del­le an­ne­taan tilaa

25.09.2023 05:30
Oululaisesta Tytti Tuppuraisesta tuli yllättäen opposition ykköstykki – Hänestä poliittisessa ilmapiirissä on nyt jotain hyvin kolkkoa: "Historiassa tällainen on yleensä johtanut kohtalokkaisiin seurauksiin"

Ou­lu­lai­ses­ta Tytti Tup­pu­rai­ses­ta tuli yl­lät­täen op­po­si­tion yk­kös­tyk­ki – Hänestä po­liit­ti­ses­sa il­ma­pii­ris­sä on nyt jotain hyvin kolk­koa: "His­to­rias­sa täl­lai­nen on yleensä joh­ta­nut koh­ta­lok­kai­siin seu­rauk­siin"

23.09.2023 18:00 138
Tilaajille
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 12:00 6
Tilaajille
OP-ryhmä palkkaa Ouluun vähintään kymmeniä uusia työntekijöitä – ict-alalla on nyt Oulun seudulla ennätykselliset 23 000 työntekijää

OP-ryh­mä palkkaa Ouluun vä­hin­tään kym­me­niä uusia työn­te­ki­jöi­tä – ict-alal­la on nyt Oulun seu­dul­la en­nä­tyk­sel­li­set 23 000 työn­te­ki­jää

22.09.2023 18:00 17
Tilaajille