Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Työelämä
Viimeisin 24 tuntia
Työsuojeluviranomainen hakee KHO:sta valituslupaa ruokalähettijutussa

Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen hakee KHO:sta va­li­tus­lu­paa ruo­ka­lä­het­ti­ju­tus­sa

10:57 2
Viikko
Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­miä sel­väs­ti enemmän kuin vuosi sitten

20.02.2024 08:25 12
Sofia Järnström, 38, rakensi uraa maailmalla, mutta sitten piti valita Oulu vai Amsterdam – Työ on aina mukana yrittäjän elämässä, mutta synnytyslaitokselle läppäri ei lähtenyt

Sofia Järnst­röm, 38, rakensi uraa maail­mal­la, mutta sitten piti valita Oulu vai Ams­ter­dam – Työ on aina mukana yrit­tä­jän elä­mäs­sä, mutta syn­ny­tys­lai­tok­sel­le läppäri ei läh­te­nyt

20.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Työntekijäpulasta kärsivissä Iin päiväkodeissa keksittiin kokeilla 4-päiväistä työviikkoa – Opettajilla on mallista vain hyvää sanottavaa

Työn­te­ki­jä­pu­las­ta kär­si­vis­sä Iin päi­vä­ko­deis­sa kek­sit­tiin ko­keil­la 4-päi­väis­tä työ­viik­koa – Opet­ta­jil­la on mal­lis­ta vain hyvää sa­not­ta­vaa

20.02.2024 05:00 32
Tilaajille
Oulun kaupunki pilotoi erityisnuorten kesätyöharjoittelua

Oulun kau­pun­ki pilotoi eri­tyis­nuor­ten ke­sä­työ­har­joit­te­lua

19.02.2024 14:13 1
Lassila & Tikanoja aloittaa muutosneuvottelut Oulun jätehuollon yksikössä

Lassila & Ti­kan­oja aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Oulun jä­te­huol­lon yk­si­kös­sä

20.02.2024 09:11 5
Tilaajille
Suomen suurimmasta poliittisesta lakosta tuli "Kekkosen kruunajaiset"

Suomen suu­rim­mas­ta po­liit­ti­ses­ta lakosta tuli "Kek­ko­sen kruu­na­jai­set"

17.02.2024 17:58 9
Tilaajille
Ay.-liikkeen muisti on pitkä –viisas hallitus unohtaisi selkävoiton hakemisen ja palaisi neuvottelujen tielle
Kolumni

Ay.-liik­keen muisti on pitkä –viisas hal­li­tus unoh­tai­si sel­kä­voi­ton ha­ke­mi­sen ja palaisi neu­vot­te­lu­jen tielle

16.02.2024 16:10 85
Isä antoi Johanna Riihijärvelle potkut ja välit katkesivat – Nyt oululaisyrityksellä on jo 51 kuntosalia: "Isä saattaisi olla ylpeä"

Isä antoi Johanna Rii­hi­jär­vel­le potkut ja välit kat­ke­si­vat – Nyt ou­lu­lais­yri­tyk­sel­lä on jo 51 kun­to­sa­lia: "Isä saat­tai­si olla ylpeä"

16.02.2024 05:00 24
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun ravintoloihin herkkuleivoksia loihtiva Florian Meynet työskentelee vuokrakeittiössä – Vaikka tilauksia riittää, hän haaveilee omasta konditoriasta

Oulun ra­vin­to­loi­hin herk­ku­lei­vok­sia loih­ti­va Florian Meynet työs­ken­te­lee vuok­ra­keit­tiös­sä – Vaikka ti­lauk­sia riit­tää, hän haa­vei­lee omasta kon­di­to­rias­ta

15.02.2024 18:00 12
Tilaajille
Luonnonvarakeskuksen yt-neuvottelut päättyivät – Ruukin navetasta ja Paltamon toimipaikasta luovutaan

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – Ruukin na­ve­tas­ta ja Pal­ta­mon toi­mi­pai­kas­ta luo­vu­taan

15.02.2024 16:46 2
Tytäryhtiöiden konkurssien kutistama kempeleläinen Lehto Group hakeutuu yrityssaneeraukseen

Ty­tär­yh­tiöi­den kon­kurs­sien ku­tis­ta­ma kem­pe­le­läi­nen Lehto Group ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen

15.02.2024 14:47 25
Uutisanalyysi: Ensihoitajat menettivät luottamusmiehensä Lapissa, kun hoitajat näyttivät pelastajille ovea

Uu­ti­sa­na­lyy­si: En­si­hoi­ta­jat me­net­ti­vät luot­ta­mus­mie­hen­sä La­pis­sa, kun hoi­ta­jat näyt­ti­vät pe­las­ta­jil­le ovea

14.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Oululaisten Anna Lakson, 37, ja Niina Ristolaisen, 38, elämä olisi köyhempää ilman ystävää – Aikuisina ystävystyneet tietävät, mikä auttaa, kun toinen on rasittava

Ou­lu­lais­ten Anna Lakson, 37, ja Niina Ris­to­lai­sen, 38, elämä olisi köy­hem­pää ilman ystävää – Ai­kui­si­na ys­tä­vys­ty­neet tie­tä­vät, mikä auttaa, kun toinen on ra­sit­ta­va

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Lakkoaalto pyyhkäisee oululaisten yritysten yli, vaikka työntekijät eivät olisi lakossa – "Puutteita jo edellisistä lakoista johtuen"

Lak­ko­aal­to pyyh­käi­see ou­lu­lais­ten yri­tys­ten yli, vaikka työn­te­ki­jät eivät olisi lakossa – "Puut­tei­ta jo edel­li­sis­tä la­kois­ta joh­tuen"

13.02.2024 12:01 60
Tilaajille
Kampaamoala vetää eniten opiskelijoita Kontinkankaalle – Kolme opiskelijaa kertoo, miksi he lähtivät hiusalalle

Kam­paa­mo­ala vetää eniten opis­ke­li­joi­ta Kon­tin­kan­kaal­le – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, miksi he läh­ti­vät hius­alal­le

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Oululainen Iida Rantaniemi, 26, on töissä aamuviiteen ja jatkaa samoilla silmillä luennolle – Hän tekee kahta työtä, koska lainanotto veisi vapauden

Ou­lu­lai­nen Iida Ran­ta­nie­mi, 26, on töissä aa­mu­vii­teen ja jatkaa sa­moil­la sil­mil­lä luen­nol­le – Hän tekee kahta työtä, koska lai­nan­ot­to veisi va­pau­den

12.02.2024 17:00 28
Tilaajille
Suurin osa päiväkodeista menee kiinni, iso osa linja-autoliikenteestä jälleen jäihin – katso tästä listaus lakkojen vaikutuksista Oulussa

Suurin osa päi­vä­ko­deis­ta menee kiinni, iso osa lin­ja-au­to­lii­ken­tees­tä jälleen jäihin – katso tästä listaus lak­ko­jen vai­ku­tuk­sis­ta Oulussa

12.02.2024 18:33 220
Veturinkuljettajat ja liikenneohjaajat poliittiseen lakkoon ensi viikolla – junaliikenne tyssää maanantaina

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ja lii­ken­ne­oh­jaa­jat po­liit­ti­seen lakkoon ensi vii­kol­la – ju­na­lii­ken­ne tyssää maa­nan­tai­na

08.02.2024 13:45 41
Oululaisnuori voi tänä kesänä saada aiempaa parempaa palkkaa – Oulun kaupunki poisti vähimmäispalkan ohjeistaan

Ou­lu­lais­nuo­ri voi tänä kesänä saada aiempaa pa­rem­paa palkkaa – Oulun kau­pun­ki poisti vä­him­mäis­pal­kan oh­jeis­taan

07.02.2024 06:03 1