Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hyvä elämä

Hailuodon lauttaliikenne toimii pienemmällä lautalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne toimii pie­nem­mäl­lä lau­tal­la

24.02.2024 17:22 24
Eetu Kemppanen, 30, vaeltaa retkikuntineen Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "Ompelin makuupusseja kaikkiaan 150 tuntia"

Eetu Kemp­pa­nen, 30, vaeltaa ret­ki­kun­ti­neen Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "Om­pe­lin ma­kuu­pus­se­ja kaik­kiaan 150 tuntia"

24.02.2024 14:00 12
Tilaajille
Torihotellin torso pilaa yhden kaupungin kauneimmista paikoista
Kolumni Katja Kärki

To­ri­ho­tel­lin torso pilaa yhden kau­pun­gin kau­neim­mis­ta pai­kois­ta

24.02.2024 06:05 47
Iiläinen Vera Turtinen painoi syntyessään vain 500 grammaa – OYSissa pienten keskosten hoito on huippuluokkaa

Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa – OYSissa pienten kes­kos­ten hoito on huip­pu­luok­kaa

24.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Nallikarin uudessa ravintolassa on henkilöauton hintainen pitsauuni, jonka ympärille koko hotelli rakennettiin

Nal­li­ka­rin uudessa ra­vin­to­las­sa on hen­ki­lö­au­ton hin­tai­nen pit­sauu­ni, jonka ym­pä­ril­le koko hotelli ra­ken­net­tiin

23.02.2024 18:00 32
Tilaajille
Pohde järjestää ensi viikolla kaikille avoimen asukastilaisuuden

Pohde jär­jes­tää ensi vii­kol­la kai­kil­le avoimen asu­kas­ti­lai­suu­den

23.02.2024 15:35 6
Kalevauva.fi:n Oulu-kappaleesta julkaistiin musiikkivideo – mukana oululaista pitsakulttuuria hehkuttava Ernest Lawson

Ka­le­vau­va.fi:n Ou­lu-kap­pa­lees­ta jul­kais­tiin mu­siik­ki­vi­deo – mukana ou­lu­lais­ta pit­sa­kult­tuu­ria heh­kut­ta­va Ernest Lawson

23.02.2024 12:12 4
Tilaajille
Oululaisella Ville Tikkasella on 80 000 seuraajan Instagram-tili ja tuore tohtorintutkinto – "Sitä yhdistelmää en suosittele kenellekään"

Ou­lu­lai­sel­la Ville Tik­ka­sel­la on 80 000 seu­raa­jan Ins­ta­gram-ti­li ja tuore toh­to­rin­tut­kin­to – "Sitä yh­dis­tel­mää en suo­sit­te­le ke­nel­le­kään"

22.02.2024 18:00 7
Tilaajille
Tällaista ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuudelipaikka – Kolmen ravintolan patiolla ristiinsyöminen on harvinaista

Täl­lais­ta ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuu­de­li­paik­ka – Kolmen ra­vin­to­lan pa­tiol­la ris­tiin­syö­mi­nen on har­vi­nais­ta

21.02.2024 17:00 6
Tilaajille
Vuoden leipäkauppa löytyy Oulusta – Paikallisuus on kaupan leipäosaston valttikortti

Vuoden lei­pä­kaup­pa löytyy Oulusta – ­Pai­kal­li­suus on kaupan lei­pä­osas­ton valt­ti­kort­ti

20.02.2024 15:26 15
Tilaajille
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

20.02.2024 06:00 14
Tilaajille
Oululainen Tea Paananen, 28, löysi yksinkertaisen ja kauniin tavan laittaa elämänsä järjestykseen – se vaatii vain kynän ja paperia

Ou­lu­lai­nen Tea Paa­na­nen, 28, löysi yk­sin­ker­tai­sen ja kauniin tavan laittaa elä­män­sä jär­jes­tyk­seen – se vaatii vain kynän ja paperia

19.02.2024 18:00
Tilaajille
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan – Marko Sa­vo­lai­nen sai idean uu­vut­tuaan Tin­de­riin

19.02.2024 17:00 22
Tilaajille
Oulun kaupunki uudisti kaikille avoimet yhteisötilat – ensi viikonloppuna vietetään avoimien ovien päivää

Oulun kau­pun­ki uudisti kai­kil­le avoimet yh­tei­sö­ti­lat – ensi vii­kon­lop­pu­na vie­te­tään avoi­mien ovien päivää

19.02.2024 10:28 3
10-vuotias Aino Lakela on tarkka mitä kosmetiikkatuotteita käyttää ja tietää myös, mikä on INCI-lista

10-vuo­tias Aino Lakela on tarkka mitä kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta käyttää ja tietää myös, mikä on IN­CI-lis­ta

19.02.2024 06:00 5
Tilaajille
Selvitimme: Voiko ihoa hoitaa liikaa? Nuorten suosimat ihonhoitorutiinit herättävät kysymyksiä

Sel­vi­tim­me: Voiko ihoa hoitaa liikaa? Nuorten suo­si­mat ihon­hoi­to­ru­tii­nit he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä

19.02.2024 06:00
Tilaajille
Kuluttajan täytyy vain sopeutua sähkön hinnan sahaamiseen, sanoo oululaisprofessori – "Sähkömarkkina toimii kuten pitää"

Ku­lut­ta­jan täytyy vain so­peu­tua sähkön hinnan sa­haa­mi­seen, sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri – "Säh­kö­mark­ki­na toimii kuten pitää"

18.02.2024 06:00
Tilaajille
Oululainen Kalevi Nevala luuli löytäneensä toimivan laihdutuslääkkeen, mutta painonpudotus johtuikin syövästä

Ou­lu­lai­nen Kalevi Nevala luuli löy­tä­neen­sä toi­mi­van laih­du­tus­lääk­keen, mutta pai­non­pu­do­tus joh­tui­kin syö­väs­tä

18.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Hyvinvointia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myöntää, että haluaa olla hyvännäköinen?
Kolumni Maria Bešlić

Hy­vin­voin­tia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myön­tää, että haluaa olla hy­vän­nä­köi­nen?

17.02.2024 06:00 8
Tilaajille
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä – Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä – Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

16.02.2024 17:29 20
Tilaajille
Oulun seurakuntien keräys tuotti yli 25 000 euroa vähävaraisten kaupunkilaisten auttamiseen

Oulun seu­ra­kun­tien keräys tuotti yli 25 000 euroa vä­hä­va­rais­ten kau­pun­ki­lais­ten aut­ta­mi­seen

16.02.2024 14:42
Vegaanisen ruoan myyjiä suositaan Provinssissa – Qstockissa kaikki toimijat ovat tasa-arvoisessa asemassa

Ve­gaa­ni­sen ruoan myyjiä suo­si­taan Pro­vins­sis­sa – Qstoc­kis­sa kaikki toi­mi­jat ovat ta­sa-ar­voi­ses­sa ase­mas­sa

16.02.2024 13:15 5
Tilaajille
Ouluun ravintolan avannut Johanna Isola oppi kreikkalaisen keittiön salat ex-anopiltaan: ”Hävetti se tomaattien puristelu”

Ouluun ra­vin­to­lan avannut Johanna Isola oppi kreik­ka­lai­sen keit­tiön salat ex-ano­pil­taan: ”Hä­vet­ti se to­maat­tien pu­ris­te­lu”

16.02.2024 07:00 11
Kysyimme oululaisilta, miten yksinäisyyttä voi helpottaa – Yksinäisyyden hintalappu Pohjois-Pohjanmaalla yli 400 miljoonaa euroa

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta, miten yk­si­näi­syyt­tä voi hel­pot­taa – Yk­si­näi­syy­den hin­ta­lap­pu Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 400 mil­joo­naa euroa

16.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Isä antoi Johanna Riihijärvelle potkut ja välit katkesivat – Nyt oululaisyrityksellä on jo 51 kuntosalia: "Isä saattaisi olla ylpeä"

Isä antoi Johanna Rii­hi­jär­vel­le potkut ja välit kat­ke­si­vat – Nyt ou­lu­lais­yri­tyk­sel­lä on jo 51 kun­to­sa­lia: "Isä saat­tai­si olla ylpeä"

16.02.2024 05:00 23
Tilaajille
Liminganlahden luon­to­kes­kus avaa ovensa talvitauon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa tal­vi­tauon jälkeen

15.02.2024 18:00 2
Oulun ravintoloihin herkkuleivoksia loihtiva Florian Meynet työskentelee vuokrakeittiössä – Vaikka tilauksia riittää, hän haaveilee omasta konditoriasta

Oulun ra­vin­to­loi­hin herk­ku­lei­vok­sia loih­ti­va Florian Meynet työs­ken­te­lee vuok­ra­keit­tiös­sä – Vaikka ti­lauk­sia riit­tää, hän haa­vei­lee omasta kon­di­to­rias­ta

15.02.2024 18:00 12
Tilaajille
Limingan yläkouluissa tehdään selvitys nuorten masennuksen hoidosta – uusi hoitomenetelmä on käytössä

Li­min­gan ylä­kou­luis­sa tehdään sel­vi­tys nuorten ma­sen­nuk­sen hoi­dos­ta – uusi hoi­to­me­ne­tel­mä on käy­tös­sä

15.02.2024 13:18