Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

AC Oulu
Viimeisin tunti

Möm­mös­tä on tullut AC Oulun pai­na­jai­nen – pää­val­men­ta­ja Jyrki Ahola ei ollut jut­tu­tuu­lel­la tappion jälkeen

22:33 8
Tilaajille
Kuukausi

AC Oulu kipusi väkisin ta­soi­hin ja lähti ha­ke­maan voit­toa, kas­voil­le tipahti lopulta märkä rätti – "Täl­lais­ta on jal­ka­pal­lo"

24.07.2021 20:30 3
Tilaajille

"Sillä het­kel­lä, kun tein maalin, olin on­nel­li­sin ihminen koko maail­mas­sa", AC Oulun sen­saa­tion si­ne­töi­nyt Lucky Opara iloitsi

17.07.2021 22:28 28
Tilaajille

AC Oulu jär­jes­ti jytkyn Raatin lauan­tai-il­las­sa, sar­ja­kär­ki HJK kaatui maalein 2–1

17.07.2021 21:40 41

AC Oululle vielä viides lai­na­han­kin­ta – Hyök­kää­jä Usman Sale tulee KuPS:n ri­veis­tä

16.07.2021 10:37 8

AC Oulun han­kin­ta Dennis Sa­la­no­vic on huip­pu­no­pea lai­tu­ri, joka muistaa mar­ras­kui­sen illan Hel­sin­gis­sä: "Meidän piti mennä pu­ku­huo­nee­seen niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta"

15.07.2021 18:54 10
Tilaajille

FC Honka kier­rät­ti rajusti pe­laa­jiaan, mutta AC Oululla jäi maali te­ke­mät­tä – ta­soi­tus jäi sen­teis­tä kiinni

11.07.2021 21:54 3
Tilaajille

Piresin perhe palasi Bra­si­lias­ta tur­val­li­seen Suomeen – "Joku päivä olen AC Oulun pää­val­men­ta­ja"

09.07.2021 07:00 3
Tilaajille

Sergei Ere­men­ko, 22, AC Oulun tueksi: "Tämä tuntui hyvältä mah­dol­li­suu­del­ta"

06.07.2021 20:19 7
Tilaajille

Yleisö on pa­lan­nut pal­loi­lu­kat­so­moi­hin ra­joi­tus­ten jäl­keen, va­ro­vai­suus näkyy yhä – "Niin kauan kuin on epä­var­muut­ta, mikä on sal­lit­tua tai suo­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä, osa ih­mi­sis­tä jää tu­le­mat­ta kat­so­moon"

06.07.2021 19:20
Tilaajille

Pieni pal­kin­to pisteen muo­dos­sa – Ruxin ta­soi­tus pelasti AC Oululle mi­ni­mi­tu­lok­sen jal­ka­pal­lo­lii­gan jum­bo­kamp­pai­lus­sa: "Tällä hal­lin­nal­la pitäisi kyllä voit­taa"

05.07.2021 23:08 2
Tilaajille

AC Oulu ja KTP ta­sa­pe­liin jum­bo­fi­naa­lis­sa, Ruxi iski ou­lu­lais­ten ta­soi­tus­maa­lin kym­me­nen mi­nuut­tia ennen loppua

05.07.2021 20:25 5

Maa­nan­tai on AC Oululle mas­sii­vi­nen päivä, jum­bo­fi­naa­lis­sa jaossa elin­tär­keät sar­ja­pis­teet – "Totta kai ottelun mer­ki­tys on iso"

05.07.2021 07:33 4
Tilaajille

AC Oulu vah­vis­ti kes­ki­kent­tään­sä Liech­ten­stei­nin maa­jouk­kue­pe­laa­jal­la Dennis Sa­la­no­vi­cil­la: "O­do­tuk­sem­me on, että hän luo paik­ko­ja ja tekee maaleja myös itse"

02.07.2021 14:04 5
Vanhemmat

AC Oululle jäi Kuo­pios­sa käteen tyhjä arpa – KuPS vyöryi toi­sel­la jak­sol­la väkisin voit­toon: "Pe­la­sim­me tun­ne­ta­sol­la kauden pa­ras­tam­me"

30.06.2021 21:47 11
Tilaajille

Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne kulkee itään – ­Mes­ta­rieh­do­kas KuPS:l­le riitti pe­rus­suo­ri­tus AC Oulua vas­taan: Rafinha sai pu­nai­sen kortin suun­soi­tos­ta

24.06.2021 21:34 13
Tilaajille

Niklas Jo­ke­lai­sen huip­pu­vi­re takasi AC Oululle kauden en­sim­mäi­sen voiton – "Ei­kö­hän tämä vapauta jouk­kuet­ta paljon"

15.06.2021 21:47 4
Tilaajille

AC Oulun tuskien taival jatkuu jat­ku­mis­taan, Honka haki pisteet jum­bo­fi­naa­lis­ta: "Eihän siellä pu­ku­ko­pis­sa mikään hyvä fiilis ole"

11.06.2021 22:36 31
Tilaajille

Pienen pakon per­jan­tai – AC Oululla on isot pa­nok­set liigan jum­bo­kamp­pai­lus­sa Honkaa vas­taan: "Pitää antaa vain mennä"

11.06.2021 07:00 4
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen oli odo­tet­tu ilo­uu­ti­nen ou­lu­lai­sil­le ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le – "Uskon, että hy­gie­nia-asiat ja niiden huo­mioi­mi­nen ovat tulleet ta­pah­tu­ma-alal­le jää­däk­seen"

02.06.2021 16:49
Tilaajille