Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yhdysvallat
Viimeisin 24 tuntia
Lyndon B. Johnson vieraili Lapissa 60 vuotta sitten – Katso kuvat historialliselta vierailulta

Lyndon B. Johnson vie­rai­li Lapissa 60 vuotta sitten – Katso kuvat his­to­rial­li­sel­ta vie­rai­lul­ta

01.10.2023 16:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Trumpilla on jopa paremmat todennäköisyydet voittaa presidentinvaalit kuin vuonna 2016 – Mistä lukuisia syytteitä saaneen ex-presidentin suosio johtuu?

Trum­pil­la on jopa pa­rem­mat to­den­nä­köi­syy­det voittaa pre­si­den­tin­vaa­lit kuin vuonna 2016 – Mistä lu­kui­sia syyt­tei­tä saaneen ex-pre­si­den­tin suosio johtuu?

30.09.2023 12:00 19
Tilaajille
Trump pidätettiin ja päästettiin vapaaksi takuita vastaan Fultonin vankilassa Georgiassa

Trump pi­dä­tet­tiin ja pääs­tet­tiin va­paak­si takuita vastaan Ful­to­nin van­ki­las­sa Geor­gias­sa

25.08.2023 09:50
Trump aikoo antautua poliisille torstaina – takuusummaksi määrättiin 200 000 dollaria

Trump aikoo an­tau­tua po­lii­sil­le tors­tai­na – ta­kuu­sum­mak­si mää­rät­tiin 200 000 dol­la­ria

22.08.2023 10:00 5
Ex-presidentti Donald Trumpille jälleen uusia syytteitä vaalihäirinnästä

Ex-pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­le jälleen uusia syyt­tei­tä vaa­li­häi­rin­näs­tä

15.08.2023 08:06 8
Naisten jalkapallo nousi Amerikassa lyhyessä ajassa tyhjästä huippusuosituksi – Supertähdet voivat tienata miljoonia

Naisten jal­ka­pal­lo nousi Ame­ri­kas­sa ly­hyes­sä ajassa tyh­jäs­tä huip­pu­suo­si­tuk­si – Su­per­täh­det voivat tienata mil­joo­nia

02.08.2023 08:55 1
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui Suomeen – kymmenien autojen saattue lähti kohti presidentin yöpymispaikkaa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden saapui Suomeen – kym­me­nien autojen saattue lähti kohti pre­si­den­tin yö­py­mis­paik­kaa

13.07.2023 07:50 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naii­viu­den vaa­ral­li­suus – miksi Putinin po­li­tiik­kaa ei ole ym­mär­ret­ty?

12.07.2023 06:00 19
Tilaajille
Yhdysvallat lähettää rypälepommeja Ukrainalle, ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat niiden toimittamista kovin sanoin

Yh­dys­val­lat lä­het­tää ry­pä­le­pom­me­ja Uk­rai­nal­le, ih­mis­oi­keus­jär­jes­töt ar­vos­te­le­vat niiden toi­mit­ta­mis­ta kovin sanoin

07.07.2023 23:16 22
Washington Post: Biden hyväksyi rypälepommien toimittamisen Ukrainalle

Wa­shing­ton Post: Biden hy­väk­syi ry­pä­le­pom­mien toi­mit­ta­mi­sen Uk­rai­nal­le

07.07.2023 09:05 5
Rajavalvonta palautetaan Suomen sisärajoille ensi viikon ajaksi

Ra­ja­val­von­ta pa­lau­te­taan Suomen si­sä­ra­joil­le ensi viikon ajaksi

06.07.2023 16:08 5
Joe Biden käy Helsingissä uuden luotetun Nato-kumppanin luona – Risto E. J. Penttilä: "Venäjän karhun ote Suomesta on nyt lopullisesti kirvonnut"

Joe Biden käy Hel­sin­gis­sä uuden luo­te­tun Na­to-kump­pa­nin luona – Risto E. J. Pent­ti­lä: "Ve­nä­jän karhun ote Suo­mes­ta on nyt lo­pul­li­ses­ti kir­von­nut"

03.07.2023 16:05 11
Tilaajille
Natosta otettava kaikki hyöty irti – maahamme pitää saada myös USA:n sotilastukikohtia
Kolumni

Natosta otet­ta­va kaikki hyöty irti – maa­ham­me pitää saada myös USA:n so­ti­las­tu­ki­koh­tia

18.06.2023 14:00 26
Tilaajille
Trump suomi Bidenia syytteidensä jälkeen – "Kuin suoraan fasistisesta tai kommunistisesta valtiosta"

Trump suomi Bidenia syyt­tei­den­sä jälkeen – "Kuin suoraan fa­sis­ti­ses­ta tai kom­mu­nis­ti­ses­ta val­tios­ta"

14.06.2023 08:45 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­yh­teis­työ­tä Suomen ja Yh­dys­val­to­jen välille

10.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Trumpin hallussa oli salaisia asiakirjoja muun muassa ydinaseista ja aseohjelmista

Trumpin hal­lus­sa oli sa­lai­sia asia­kir­jo­ja muun muassa ydin­aseis­ta ja ase­oh­jel­mis­ta

09.06.2023 22:10 20
Amerikkalaissotilas koki upottavan yllätyksen Lapin luonnossa – Nato-liittolaiset vaikuttuivat Rovajärven poikkeuksellisista mahdollisuuksista

Ame­rik­ka­lais­so­ti­las koki upot­ta­van yl­lä­tyk­sen Lapin luon­nos­sa – Na­to-liit­to­lai­set vai­kut­tui­vat Ro­va­jär­ven poik­keuk­sel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta

03.06.2023 12:00 1
Tilaajille
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 8
Tilaajille
Analyysi: USA:n ulkoministeri piti historiallisen puheen Helsingissä – Blinken osoitti Nato-Suomen merkityksen maalleen ja vetosi Putinin patoamiseksi vuoden 1947 Trumanin opein

Ana­lyy­si: USA:n ul­ko­mi­nis­te­ri piti his­to­rial­li­sen puheen Hel­sin­gis­sä – Blinken osoitti Na­to-Suo­men mer­ki­tyk­sen maal­leen ja vetosi Putinin pa­toa­mi­sek­si vuoden 1947 Tru­ma­nin opein

02.06.2023 17:44 4
Tilaajille
Anthony Blinken uskoo Ruotsin Nato-jäsenyyden koittavan pian, lähetti puheessaan terveiset Venäjän kansalaisille – "Yhdysvallat ei ole vihollisenne"

Anthony Blinken uskoo Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den koit­ta­van pian, lähetti pu­hees­saan ter­vei­set Venäjän kan­sa­lai­sil­le – "Yh­dys­val­lat ei ole vi­hol­li­sen­ne"

02.06.2023 13:17 17