Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Yhdysvallat
Kuukausi
Niinistö keskusteli Bidenin kanssa Ukrainan kriisistä – pitkä puhelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta

Nii­nis­tö kes­kus­te­li Bidenin kanssa Uk­rai­nan krii­sis­tä – pitkä puhelu käytiin Yh­dys­val­to­jen aloit­tees­ta

18.01.2022 19:46 41
Ukrainaa ei miehitetä tuosta vaan – Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvotteluista on riisuttava iso kuorrutus Putinin draamaa ja hybridivaikuttamista

Uk­rai­naa ei mie­hi­te­tä tuosta vaan – Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän neu­vot­te­luis­ta on rii­sut­ta­va iso kuor­ru­tus Putinin draamaa ja hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta

10.01.2022 18:30 27
Tilaajille
Biden syytti Trumpia vuoden takaisista Capitolin tapahtumista – ei maininnut edeltäjäänsä nimeltä

Biden syytti Trumpia vuoden ta­kai­sis­ta Ca­pi­to­lin ta­pah­tu­mis­ta – ei mai­nin­nut edel­tä­jään­sä nimeltä

06.01.2022 20:29 12
Yhä useampi amerikkalainen hyväksyy väkivallan hallintoa vastaan joissain tapauksissa, kertoo tutkimus

Yhä useampi ame­rik­ka­lai­nen hy­väk­syy vä­ki­val­lan hal­lin­toa vastaan jois­sain ta­pauk­sis­sa, kertoo tut­ki­mus

02.01.2022 15:00 11
Vanha Kaleva: Pommitukset jatkuneet yhtämittaisesti jo neljä päivää Pohjois-Vietnamissa

Vanha Kaleva: Pom­mi­tuk­set jat­ku­neet yh­tä­mit­tai­ses­ti jo neljä päivää Poh­jois-Viet­na­mis­sa

30.12.2021 10:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Omikron nyt hallitseva muunnos Yhdysvalloissa – uusista tartunnoista yli 70 prosentin arvioidaan olevan sen aiheuttamia

Omikron nyt hal­lit­se­va muunnos Yh­dys­val­lois­sa – uusista tar­tun­nois­ta yli 70 pro­sen­tin ar­vioi­daan olevan sen ai­heut­ta­mia

21.12.2021 06:39
Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentti Bidenin kanssa puhelimitse – esitti surunvalittelunsa ja kertoi arvostavansa Naton "avoimien ovien politiikkaa"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kes­kus­te­li Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Bidenin kanssa pu­he­li­mit­se – esitti su­run­va­lit­te­lun­sa ja kertoi ar­vos­ta­van­sa Naton "a­voi­mien ovien po­li­tiik­kaa"

13.12.2021 23:48 13
Myrsky riepottelee Yhdysvalloissa: Ainakin yli 50 ihmisen pelätään kuolleen tornadossa Kentuckyssa, noin sata työntekijää jumissa verkkokauppa Amazonin romahtaneessa varastossa Illinoisissa

Myrsky rie­pot­te­lee Yh­dys­val­lois­sa: Ainakin yli 50 ihmisen pe­lä­tään kuol­leen tor­na­dos­sa Ken­tuc­kys­sa, noin sata työn­te­ki­jää jumissa verk­ko­kaup­pa Ama­zo­nin ro­mah­ta­nees­sa va­ras­tos­sa Il­li­noi­sis­sa

11.12.2021 15:39 1
Turvallisuuspolitiikan kova viikko jakaa maailman demokratioiden sortin sakkiin ja muihin – Suomen hävittäjät ovat osa suurempaa myllerrystä

Tur­val­li­suus­po­li­tii­kan kova viikko jakaa maail­man de­mo­kra­tioi­den sortin sakkiin ja muihin – Suomen hä­vit­tä­jät ovat osa suu­rem­paa myl­ler­rys­tä

11.12.2021 10:00 7
Tilaajille
Näkökulma: Ukraina on vipuvarsi lännen painostamiseksi – Putinin todellinen tavoite sulkisi Suomen vaaliman Nato-option

Nä­kö­kul­ma: Ukraina on vi­pu­var­si lännen pai­nos­ta­mi­sek­si – Putinin to­del­li­nen tavoite sulkisi Suomen vaa­li­man Na­to-op­tion

08.12.2021 20:29 35
Tilaajille
Biden: Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastaavat voimakkailla toimilla, jos Venäjän sotilaallinen toiminta lisääntyy Ukrainaa vastaan

Biden: Yh­dys­val­lat ja sen liit­to­lai­set vas­taa­vat voi­mak­kail­la toi­mil­la, jos Venäjän so­ti­laal­li­nen toi­min­ta li­sään­tyy Uk­rai­naa vastaan

07.12.2021 23:15 4
Analyysi: Amerikkalaisten kiihkeä suhde aborttiin tuo mieleen suomalaisen susikeskustelun – Ääripäiden voimakkaat äänenpainot vievät epävarmojen enemmistöä

Ana­lyy­si: Ame­rik­ka­lais­ten kiihkeä suhde abort­tiin tuo mieleen suo­ma­lai­sen su­si­kes­kus­te­lun – Ää­ri­päi­den voi­mak­kaat ää­nen­pai­not vievät epä­var­mo­jen enem­mis­töä

06.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Mediat: Yhdysvaltain korkein oikeus vaikuttaa asettuvan aborttioikeuden rajaamisen kannalle

Mediat: Yh­dys­val­tain korkein oikeus vai­kut­taa aset­tu­van abort­ti­oi­keu­den ra­jaa­mi­sen kan­nal­le

02.12.2021 07:59
Näkökulma: Trumpin uusi tuleminen on vääjäämätöntä – ex-presidentin oma "Pravda" rohkaisee kostonhimoisia republikaaneja Yhdysvaltojen vaalien lähestyessä

Nä­kö­kul­ma: Trumpin uusi tu­le­mi­nen on vää­jää­mä­tön­tä – ex-pre­si­den­tin oma "P­rav­da" roh­kai­see kos­ton­hi­moi­sia re­pub­li­kaa­ne­ja Yh­dys­val­to­jen vaalien lä­hes­tyes­sä

22.11.2021 18:30 6
Tilaajille
Ainakin viisi ihmistä kuollut katumaasturin ajettua väkijoukkoon kesken jouluparaatin Yhdysvaltain Wisconsinissa – loukkaantuneita yli 40

Ainakin viisi ihmistä kuollut ka­tu­maas­tu­rin ajettua vä­ki­jouk­koon kesken jou­lu­pa­raa­tin Yh­dys­val­tain Wis­con­si­nis­sa – louk­kaan­tu­nei­ta yli 40

22.11.2021 09:39 1
Obaman puheiden kirjoittaja muistuttaa suomalaisia toivon ja inhimillisyyden tärkeydestä politiikassa: "Trumpin paluu on täysin todellinen kauhukuva"

Obaman pu­hei­den kir­joit­ta­ja muis­tut­taa suo­ma­lai­sia toivon ja in­hi­mil­li­syy­den tär­key­des­tä po­li­tii­kas­sa: "T­rum­pin paluu on täysin to­del­li­nen kau­hu­ku­va"

12.11.2021 20:09 2
Tilaajille
Katso, miten Barack Obaman puheenkirjoittaja luonnehtii Yhdysvaltain tämän vuosituhannen presidenttejä

Katso, miten Barack Obaman pu­heen­kir­joit­ta­ja luon­neh­tii Yh­dys­val­tain tämän vuo­si­tu­han­nen pre­si­dent­te­jä

12.11.2021 20:07
Tilaajille
Yrityksille ja korkeakouluille avautuu laaja yhteistyö Minnesotan kanssa – osavaltion kuvernööri tuo Suomeen poikkeuksellisen ison valtuuskunnan

Yri­tyk­sil­le ja kor­kea­kou­luil­le avautuu laaja yh­teis­työ Min­ne­so­tan kanssa – osa­val­tion ku­ver­nöö­ri tuo Suomeen poik­keuk­sel­li­sen ison val­tuus­kun­nan

07.11.2021 11:00
Tilaajille
Rokotettujen julkkisten koronatartunnat lietsovat väärää tietoa rokotteiden tehosta – rokote toimii mutta "ei ole maaginen voimakenttä"

Ro­ko­tet­tu­jen julk­kis­ten ko­ro­na­tar­tun­nat liet­so­vat väärää tietoa ro­kot­tei­den tehosta – rokote toimii mutta "ei ole maa­gi­nen voi­ma­kent­tä"

07.11.2021 08:42 7