Podcastit

Podcastit
Salibandyliigan tehokkain pelaaja Hanna Niemelä vieraili Kalevan urheilupodcastissa, kuuntele jakso täällä – Rankkojen Ankkojen tähden voitontahto jalostui jo nuoruuden rajuissa pihapeleissä Yli-Iissä

Sa­li­ban­dy­lii­gan te­hok­kain pelaaja Hanna Niemelä vie­rai­li Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa, kuun­te­le jakso täällä – Rank­ko­jen Ank­ko­jen tähden voi­ton­tah­to ja­los­tui jo nuo­ruu­den ra­juis­sa pi­ha­pe­leis­sä Yli-Iis­sä

27.11.2020 08:00 0
Historian edistysaskeleet eivät johtaneetkaan hyvään – Oliko pohjoiseen muuttaminen ihmiskunnan suurin virhe, kysyy Ylen podcast

His­to­rian edis­tys­as­ke­leet eivät joh­ta­neet­kaan hyvään – Oliko poh­joi­seen muut­ta­mi­nen ih­mis­kun­nan suurin virhe, kysyy Ylen podcast

18.11.2020 07:00 1
Liiganousua juhlineen AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen vieraili Kalevan urheilupodcastissa, kuuntele jakso täältä – "Yhteisöllisyyden kasvaminen on suurin palkinto"

Lii­ga­nou­sua juh­li­neen AC Oulun toi­mi­tus­joh­ta­ja Juho Me­ri­läi­nen vie­rai­li Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa, kuun­te­le jakso täältä – "Yh­tei­söl­li­syy­den kas­va­mi­nen on suurin pal­kin­to"

10.11.2020 15:49 1
Kalevan Urheilupodcastissa käsittelyssä alkava Liiga-kausi – Kuuntele jakso täältä

Kalevan Ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa kä­sit­te­lys­sä alkava Lii­ga-kau­si – Kuun­te­le jakso täältä

01.10.2020 07:51 4
Kolumni: Podcast yllätti – En arvannut olevani nuoren kirjailijan kohdeyleisöä

Ko­lum­ni: Podcast yllätti – En ar­van­nut olevani nuoren kir­jai­li­jan koh­de­ylei­söä

01.10.2020 07:00 2
Podcastin uusi kausi: toimittajat puhuvat haastattelun taidosta

Pod­cas­tin uusi kausi: toi­mit­ta­jat puhuvat haas­tat­te­lun tai­dos­ta

25.08.2020 07:00
Kalevan urheilupodcastissa käsittelyssä yleisurheilun superviikko – Kuuntele jakso täältä

Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa kä­sit­te­lys­sä yleis­ur­hei­lun su­per­viik­ko – Kuun­te­le jakso täältä

12.08.2020 18:00
Miksi en saisi valita lapselleni parasta koulua? Uusi podcast käsittelee koulumaailman kuumottavia kysymyksiä

Miksi en saisi valita lap­sel­le­ni parasta koulua? Uusi podcast kä­sit­te­lee kou­lu­maail­man kuu­mot­ta­via ky­sy­myk­siä

10.08.2020 07:00 1
Presidentti ja muusikko tutustuvat eri musiikkityyleihin uutuuspodcastissa – Tarja Halonen osoittautuu hauskaksi kulttuurikeskustelijaksi

Pre­si­dent­ti ja muu­sik­ko tu­tus­tu­vat eri mu­siik­ki­tyy­lei­hin uu­tuus­pod­cas­tis­sa – Tarja Halonen osoit­tau­tuu haus­kak­si kult­tuu­ri­kes­kus­te­li­jak­si

05.08.2020 07:00
Näin et saa ikinä puhua lapsellesi toisesta vanhemmasta – Eropodin vetäjät kertovat, kuinka välttää ottamasta lapsia mukaan aikuisten eroriitoihin

Näin et saa ikinä puhua lap­sel­le­si toi­ses­ta van­hem­mas­ta – Ero­po­din vetäjät ker­to­vat, kuinka välttää ot­ta­mas­ta lapsia mukaan ai­kuis­ten ero­rii­toi­hin

20.07.2020 07:00
Tilaajille
Oululaisessa Ihan Pihalla -podcastissa ihmetellään elämän kummallisuuksia ja ihmiselon kipupisteitä – Kuulijoita kertyy kuukausittain lähes 10 000

Ou­lu­lai­ses­sa Ihan Pihalla -pod­cas­tis­sa ih­me­tel­lään elämän kum­mal­li­suuk­sia ja ih­mis­elon ki­pu­pis­tei­tä – Kuu­li­joi­ta kertyy kuu­kau­sit­tain lähes 10 000

09.07.2020 06:00
Tilaajille
Ihan Pihalla podcastin studiolla.

Ihan Pihalla pod­cas­tin stu­diol­la.

09.07.2020 05:55
Lasse Kukkonen muisteli Kalevan urheilupodcastin vieraana NHL-otteluaan keskushyökkääjänä: "Vastaan tuli Sidney Crosby, eikä aloitusvoitto ollut lähelläkään" – Kuuntele jakso täältä

Lasse Kuk­ko­nen muis­te­li Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tin vie­raa­na NHL-ot­te­luaan kes­kus­hyök­kää­jä­nä: "Vas­taan tuli Sidney Crosby, eikä aloi­tus­voit­to ollut lä­hel­lä­kään" – Kuun­te­le jakso täältä

11.06.2020 13:49 1
Kalevan urheilupodcastissa ennakoidaan KeKi:n Inka Ronkaisen ja Linda Viidan kanssa perjantaina alkavaa naisten Superpesistä – Kuuntele jakso täältä

Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa en­na­koi­daan KeKi:n Inka Ron­kai­sen ja Linda Viidan kanssa per­jan­tai­na alkavaa naisten Su­per­pe­sis­tä – Kuun­te­le jakso täältä

10.06.2020 15:55
Rennolla otteella oopperaan – Antti Holma taluttaa podcast-sarjassaan kuulijansa lempeästi korkeakulttuurin pelättyyn linnakkeeseen

Ren­nol­la ot­teel­la oop­pe­raan – Antti Holma ta­lut­taa pod­cast-sar­jas­saan kuu­li­jan­sa lem­peäs­ti kor­kea­kult­tuu­rin pe­lät­tyyn lin­nak­kee­seen

09.06.2020 07:00
Susanna Pöykiön ura päättyi kymmenen vuotta sitten – Oululainen jääprinsessa pystyy nyt katsomaan uraansa kiitollisena mutta myös hämmentyneenä ja epäuskoisena: olenko tosiaan onnistunut tuossa kaikessa? Kuuntele myös Kalevan podcast aiheesta

Susanna Pöykiön ura päättyi kym­me­nen vuotta sitten – Ou­lu­lai­nen jää­prin­ses­sa pystyy nyt kat­so­maan uraansa kii­tol­li­se­na mutta myös häm­men­ty­nee­nä ja epäus­koi­se­na: olenko tosiaan on­nis­tu­nut tuossa kai­kes­sa? Kuun­te­le myös Kalevan podcast ai­hees­ta

29.05.2020 17:30
Tilaajille
Salainen tapaaminen hotellissa, 250 miljoonaa euroa ja sorakenttä keskellä korpea – Kuuntele ainutlaatuinen podcast pikkukaupungin suurhankkeesta

Sa­lai­nen ta­paa­mi­nen ho­tel­lis­sa, 250 mil­joo­naa euroa ja so­ra­kent­tä kes­kel­lä korpea – Kuun­te­le ai­nut­laa­tui­nen podcast pik­ku­kau­pun­gin suur­hank­kees­ta

16.05.2020 13:21
Tilaajille
Lännen Median Podcast Sassi-hankkeesta

Lännen Median Podcast Sas­si-hank­kees­ta

16.05.2020 13:19
Tilaajille
Paluu aikaan, kun Juha Junno suuteli jäätä Raksilassa – sukella Kärppien liiganousunostalgiaan Kalevan urheilupodcastissa

Paluu aikaan, kun Juha Junno suuteli jäätä Rak­si­las­sa – sukella Kärp­pien lii­ga­nou­su­nos­tal­giaan Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa

09.04.2020 06:00 10
Mikko Manner esittää Kalevan  Urheilupodcastissa  näkemyksensä Jesse Puljujärven uran jatkosta: "Kärppien ykkösketju olisi hänelle oikea paikka jatkaa kehittymistä"

Mikko Manner esittää Kalevan Ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa nä­ke­myk­sen­sä Jesse Pul­ju­jär­ven uran jat­kos­ta: "Kärp­pien yk­kös­ket­ju olisi hänelle oikea paikka jatkaa ke­hit­ty­mis­tä"

18.03.2020 20:16 15
Kalevan urheilupodcastin uudessa jaksossa käsittelyssä on alkava F1-kausi – Vieraana kolme nykyistä F1-kuskia nuorempana päihittänyt Jesse Anttila

Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tin uudessa jak­sos­sa kä­sit­te­lys­sä on alkava F1-kau­si – Vie­raa­na kolme ny­kyis­tä F1-kus­kia nuo­rem­pa­na päi­hit­tä­nyt Jesse Anttila

11.03.2020 20:31 2
Kalevan urheilupodcastin uusimman jakson vieraana Mika Nurmela – "Ei ole mennyt yhtään tuntia, etten olisi ajatellut EM-lopputurnausta"

Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tin uu­sim­man jakson vie­raa­na Mika Nurmela – "Ei ole mennyt yhtään tuntia, etten olisi aja­tel­lut EM-lop­pu­tur­naus­ta"

20.02.2020 16:15
Kuuntele Kalevan urheilupodcastin uusin jakso – vieraana Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa

Kuun­te­le Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tin uusin jakso – vie­raa­na Ettan pää­val­men­ta­ja Olli Kuoksa

30.01.2020 22:16 2
Kuuntele ensimmäinen Kalevan urheilupodcast – Aiheina Vuoden urheilija -valinta ja Kärppien tilanne Liigassa

Kuun­te­le en­sim­mäi­nen Kalevan ur­hei­lu­pod­cast – Aiheina Vuoden ur­hei­li­ja -va­lin­ta ja Kärp­pien tilanne Lii­gas­sa

16.01.2020 17:12 4
Radio 1899: Helsinki ajaa työttömät pohjoiseen kärsimään vilua ja nälkää, nuoret miehet kerjäsivät Kemissä

Radio 1899: Hel­sin­ki ajaa työt­tö­mät poh­joi­seen kär­si­mään vilua ja nälkää, nuoret miehet ker­jä­si­vät Kemissä

28.12.2019 06:00 2
Radio 1899: Kuka saa juoda alkoholia Oulussa – ja syntyykö tungosta olutpaikkaan?

Radio 1899: Kuka saa juoda al­ko­ho­lia Oulussa – ja syn­tyy­kö tun­gos­ta olut­paik­kaan?

21.12.2019 06:00
Radio 1899: Pilvenpiirtäjiä New Yorkissa ja Oulussa

Radio 1899: Pil­ven­piir­tä­jiä New Yor­kis­sa ja Oulussa

14.12.2019 17:09
Tilaajille
Radio 1899: Oulun ensimmäinen urheiluselostus – urheilija laski rajusti kuohuneen Merikosken uimalla

Radio 1899: Oulun en­sim­mäi­nen ur­hei­lu­se­los­tus – ur­hei­li­ja laski rajusti kuo­hu­neen Me­ri­kos­ken uimalla

07.12.2019 06:00 3
Radio 1899: Järjestystä saatava vähän kaikkeen – "Talossa, missä kaikki on paikallaan, wiihtyy hyvästi"

Radio 1899: Jär­jes­tys­tä saatava vähän kaik­keen – "Ta­los­sa, missä kaikki on pai­kal­laan, wiihtyy hy­väs­ti"

30.11.2019 06:00
Radio 1899: Suomalaiset herättävät ihmetystä Liverpoolissa

Radio 1899: Suo­ma­lai­set he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä Li­ver­poo­lis­sa

23.11.2019 06:00