Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ruoka

Ruokavaras vie aiempaa isompia saaliita – kaupat yrittävät suitsia näpistyksiä asentamalla pakkauksiin varashälyttimiä
Tilaajille

Ruo­ka­va­ras vie aiempaa isompia saa­lii­ta – kaupat yrit­tä­vät suitsia nä­pis­tyk­siä asen­ta­mal­la pak­kauk­siin va­ras­hä­lyt­ti­miä

30.09.2023 18:00 44
Kalakauppias: Norjalainen lohi ei ole niin kallista kuin ihmiset kuvittelevat – oululaisen lounasravintolan listalta lohi sai kuitenkin väistyä edullisempien liharuokien tieltä

Ka­la­kaup­pias: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat – ou­lu­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan lis­tal­ta lohi sai kui­ten­kin väistyä edul­li­sem­pien li­ha­ruo­kien tieltä

29.09.2023 06:00 47
Tilaajille
Perulainen mukula muutti historian kulun – höystä arkisena pidetty peruna kuningattarellekin maistuvaksi öljyllä, voilla tai tonnato-kastikkeella

Pe­ru­lai­nen mukula muutti his­to­rian kulun – höystä ar­ki­se­na pidetty peruna ku­nin­gat­ta­rel­le­kin mais­tu­vak­si öl­jyl­lä, voilla tai ton­na­to-kas­tik­keel­la

28.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Oululainen Antell osti keravalaisen lounasravintolan

Ou­lu­lai­nen Antell osti ke­ra­va­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan

27.09.2023 15:52
Oulun teatterin uusi ravintola nimettiin pitkäaikaisen näyttelijän mukaan – Aulis avautuu lokakuussa

Oulun teat­te­rin uusi ra­vin­to­la ni­met­tiin pit­kä­ai­kai­sen näyt­te­li­jän mukaan – Aulis avautuu lo­ka­kuus­sa

27.09.2023 00:15 7
Kruunun romahdus tekee ison loven Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Suomeen palannut Hillevi Väätämöinen

Kruunun ro­mah­dus tekee ison loven Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Suomeen pa­lan­nut Hillevi Vää­tä­möi­nen

26.09.2023 10:00
Tilaajille
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 15:24 62
Tilaajille
Kellogg'sin riisimuroja vedetään takaisin – sisältää ohraa, joka voi laukaista keliaakikon oireet

Kel­logg'sin rii­si­mu­ro­ja ve­de­tään ta­kai­sin – si­säl­tää ohraa, joka voi lau­kais­ta ke­liaa­ki­kon oireet

22.09.2023 15:18
Pauligin juustodippikastikkeissa bakteerihavainto – Takaisinveto koskee kahta Santa Maria -tuotetta

Pau­li­gin juus­to­dip­pi­kas­tik­keis­sa bak­tee­ri­ha­vain­to – Ta­kai­sin­ve­to koskee kahta Santa Maria -tuo­tet­ta

22.09.2023 14:50
Siipiweikot avaa ravintolan Oulun keskustaan loppuvuoden aikana – toimitusjohtajan mukaan ravintolaa toivottiin kaupunkiin äänekkäästi

Sii­pi­wei­kot avaa ra­vin­to­lan Oulun kes­kus­taan lop­pu­vuo­den aikana – ­toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ra­vin­to­laa toi­vot­tiin kau­pun­kiin ää­nek­kääs­ti

21.09.2023 10:29 26
Tilaajille
Piimävelli ja naurisleipä ovat ainutlaatuisia pohojalaasia perinneruokia – niitä ei kannata unohtaa nykykeittiössä

Pii­mä­vel­li ja nau­ris­lei­pä ovat ai­nut­laa­tui­sia po­ho­ja­laa­sia pe­rin­ne­ruo­kia – niitä ei kannata unohtaa ny­ky­keit­tiös­sä

21.09.2023 06:30 3
Tilaajille
Heinätorin puistoon kokoontuneet Wolt-lähetit herättivät huomiota Oulussa – Woltin maajohtaja: "Saimme yhden viestin aiheen tiimoilta"

Hei­nä­to­rin puis­toon ko­koon­tu­neet Wolt-lä­he­tit he­rät­ti­vät huo­mio­ta Oulussa – ­Wol­tin maa­joh­ta­ja: "Saimme yhden viestin aiheen tii­moil­ta"

18.09.2023 16:53 18
Tilaajille
Likis-lähiruokatapahtuma houkutteli oululaiset ostoksille – Lätynpaistajilla piti kiirettä ja rieskat loppuivat jo puolenpäivän jälkeen

Li­kis-lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­ma hou­kut­te­li ou­lu­lai­set os­tok­sil­le – Lä­tyn­pais­ta­jil­la piti kii­ret­tä ja rieskat lop­pui­vat jo puo­len­päi­vän jälkeen

16.09.2023 18:00 9
Tilaajille
Omenapuut notkuvat satoa tänä syksynä – katso tästä Marttojen vinkit omenapaljouden hyödyntämiseen

Ome­na­puut not­ku­vat satoa tänä syksynä – katso tästä Mart­to­jen vinkit ome­na­pal­jou­den hyö­dyn­tä­mi­seen

16.09.2023 06:15 4
Oulussa on pubivisojen lisäksi tarjolla K18-iltoja, pianoballadistin esityksiä ja speed datingia – erikoisempia aktiviteetteja kaivataan kaupunkiin enemmänkin

Oulussa on pu­bi­vi­so­jen lisäksi tar­jol­la K18-il­to­ja, pia­no­bal­la­dis­tin esi­tyk­siä ja speed da­tin­gia – eri­koi­sem­pia ak­ti­vi­teet­te­ja kai­va­taan kau­pun­kiin enem­män­kin

15.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Oululainen Jussi Tomberg kehittää kouluruokailua kestävämmäksi

Ou­lu­lai­nen Jussi Tomberg ke­hit­tää kou­lu­ruo­kai­lua kes­tä­väm­mäk­si

14.09.2023 09:00 2
Pakkaa eväät reppuun ja lähde syysretkelle – muista erityisesti yksi asia, kun suunnittelet ruokailua ulkona

Pakkaa eväät reppuun ja lähde syys­ret­kel­le – muista eri­tyi­ses­ti yksi asia, kun suun­nit­te­let ruo­kai­lua ulkona

14.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Ennätyksellinen omenarumba aiheutti satojen metrien jonot Tupoksessa – Huippupäivinä ihmiset tuovat 10 000 kiloa omenoitaan mehustettavaksi

En­nä­tyk­sel­li­nen ome­na­rum­ba ai­heut­ti satojen metrien jonot Tu­pok­ses­sa – Huip­pu­päi­vi­nä ihmiset tuovat 10 000 kiloa ome­noi­taan me­hus­tet­ta­vak­si

14.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Onko lapset villinnyt Prime-juoma terveydelle haitallista? Kiiminkiläinen Veeti Näyhä, 9, innostui Primesta Youtubessa, ja vaalii tyhjiäkin pulloja aarteina

Onko lapset vil­lin­nyt Pri­me-juo­ma ter­vey­del­le hai­tal­lis­ta? Kii­min­ki­läi­nen Veeti Näyhä, 9, in­nos­tui Pri­mes­ta You­tu­bes­sa, ja vaalii tyh­jiä­kin pulloja aar­tei­na

08.09.2023 17:00 13
Tilaajille
Hävikkiruoka kiinnostaa Oulussa – kaupungissa ostetaan yli neljä viidesosaa ResQ Clubin tarjoamista annoksista

Hä­vik­ki­ruo­ka kiin­nos­taa Oulussa – kau­pun­gis­sa os­te­taan yli neljä vii­des­osaa ResQ Clubin tar­joa­mis­ta an­nok­sis­ta

08.09.2023 06:50
Aasialainen ruoka on nyt supersuosittua – tämä makumatka Vietnamin, Malesian, Indonesian ja Thaimaan keittiöihin paljastaa miksi

Aa­sia­lai­nen ruoka on nyt su­per­suo­sit­tua – tämä ma­ku­mat­ka Viet­na­min, Ma­le­sian, In­do­ne­sian ja Thai­maan keit­tiöi­hin pal­jas­taa miksi

07.09.2023 06:30
Tilaajille
K-Citymarket Raksilan uudet kauppiaat uudistavat kauppaa perinteitä kunnioittaen
Mainos K-Citymarket Raksila

K-Ci­ty­mar­ket Rak­si­lan uudet kaup­piaat uu­dis­ta­vat kauppaa pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen

06.09.2023 08:00
Eritrealais-etiopialaisessa ravintolassa voidaan syödä omin käsin ja jopa kaverin avittamana

Erit­rea­lais-etio­pia­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa voidaan syödä omin käsin ja jopa kaverin avit­ta­ma­na

06.09.2023 06:00 19
Hittijuoma Prime sai maahantuojan ja pian sitä pitäisi olla myynnissä jatkuvasti – Vastaa Kalevan kyselyyn somen suosituksi tekemästä juomasta

Hit­ti­juo­ma Prime sai maa­han­tuo­jan ja pian sitä pitäisi olla myyn­nis­sä jat­ku­vas­ti – Vastaa Kalevan ky­se­lyyn somen suo­si­tuk­si te­ke­mäs­tä juo­mas­ta

04.09.2023 16:58 10
Vaikka talous sakkaa, yksi bisnes porskuttaa jopa odotettua paremmin – Kysyimme, miten Oulun lounasravintolat onnistuivat taklaamaan hintojen nousua

Vaikka talous sakkaa, yksi bisnes pors­kut­taa jopa odo­tet­tua pa­rem­min – Ky­syim­me, miten Oulun lou­nas­ra­vin­to­lat on­nis­tui­vat tak­laa­maan hin­to­jen nousua

01.09.2023 05:00 15
Tilaajille
Kävimme tutustumassa Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostavaan Makuseikkailuun – "Puoli tuntia avaamisen jälkeen grilli on ollut koko ajan kuumana"

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun seudun ruo­ka­kult­tuu­ria esille nos­ta­vaan Ma­ku­seik­kai­luun – "­Puo­li tuntia avaa­mi­sen jälkeen grilli on ollut koko ajan kuu­ma­na"

31.08.2023 18:30 3
Tilaajille
Nauti grilliruokien herkuista kuin porilainen, mutta arvosta klimppisoppaa ja notkeita nahkiaisia – Länsirannikko tarjoaa luonnikkaita makukokeiluja

Nauti gril­li­ruo­kien her­kuis­ta kuin po­ri­lai­nen, mutta arvosta klimp­pi­sop­paa ja not­kei­ta nah­kiai­sia – Län­si­ran­nik­ko tarjoaa luon­nik­kai­ta ma­ku­ko­kei­lu­ja

31.08.2023 06:30
Tilaajille
Ylelliset kulinaariset hetket ovat osa loistoristeilyä – Lemmenlaiva-sarjasta tutun varustamon kokit jakavat kolme reseptiä suomalaisille lukijoille

Ylel­li­set ku­li­naa­ri­set hetket ovat osa lois­to­ris­tei­lyä – Lem­men­lai­va-sar­jas­ta tutun va­rus­ta­mon kokit jakavat kolme re­sep­tiä suo­ma­lai­sil­le lu­ki­joil­le

24.08.2023 06:30
Tilaajille
Oulun uusi K-Supermarket rakentuu asiakkaiden toiveiden mukaan – ”Kun tehdään, niin tehdään kunnolla”
Mainos K-Supermarket Knuutilankangas

Oulun uusi K-Su­per­mar­ket ra­ken­tuu asiak­kai­den toi­vei­den mukaan – ”Kun teh­dään, niin tehdään kun­nol­la”

18.08.2023 06:00