Ruoka

Sikke Sumari ei mieti, uskaltaako, vaan kiinnostaako – ikä on ollut tv-kasvolle este vain Teatterikorkeakouluun pyrkiessä
Tilaajille

Sikke Sumari ei mieti, us­kal­taa­ko, vaan kiin­nos­taa­ko – ikä on ollut tv-kas­vol­le este vain Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun pyr­kies­sä

12.06.2021 15:45
Varhaisperunat ovat täällä taas – Katso, miten nostat ne resepteissä pääosaan ja keität täydellisiä perunoita

Var­hais­pe­ru­nat ovat täällä taas – Katso, miten nostat ne re­sep­teis­sä pää­osaan ja keität täy­del­li­siä pe­ru­noi­ta

10.06.2021 06:30
Tilaajille
Salaatin ei tarvitse olla tylsä ja kevyt – Nämä viisi kaunista ja jännää salaattia räjäyttävät makuhermosi

Sa­laa­tin ei tar­vit­se olla tylsä ja kevyt – Nämä viisi kau­nis­ta ja jännää sa­laat­tia rä­jäyt­tä­vät ma­ku­her­mo­si

03.06.2021 06:30
Tilaajille
Urheiluseuroihin kuuluminen ei paranna nuorten ruokailutottumuksia, kertoo tuore tutkimus – "Tarvitaan valtakunnallisia, nuorten hyvää ravitsemusta edistäviä toimia"

Ur­hei­lu­seu­roi­hin kuu­lu­mi­nen ei paranna nuorten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia, kertoo tuore tut­ki­mus – "Tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­sia, nuorten hyvää ra­vit­se­mus­ta edis­tä­viä toimia"

28.05.2021 11:41
Tilaajille
Loihdi upea juhlatarjoilu vähällä vaivalla – Antipasteja voi tehdä niin suureen kuin pieneen juhlaan, eikä yhtä lajia tarvita kovin paljon

Loihdi upea juh­la­tar­joi­lu vähällä vai­val­la – An­ti­pas­te­ja voi tehdä niin suureen kuin pieneen juh­laan, eikä yhtä lajia tarvita kovin paljon

27.05.2021 06:30
Tilaajille
Ruoan ja viinin yhdistäminen ei ole salatiedettä – Kokosimme pienen viinioppaan, jonka vinkeillä pääset hyvään alkuun kesän illanistujaisia suunnitellessasi

Ruoan ja viinin yh­dis­tä­mi­nen ei ole sa­la­tie­det­tä – Ko­ko­sim­me pienen vii­niop­paan, jonka vin­keil­lä pääset hyvään alkuun kesän il­lan­is­tu­jai­sia suun­ni­tel­les­sa­si

13.05.2021 06:30
Tilaajille
Kokeile viikonloppuna portugalilaista perinneateriaa 1600-luvulta – 86-vuotias palkittu kokki jakaa nyt reseptejään suomalaisille

Kokeile vii­kon­lop­pu­na por­tu­ga­li­lais­ta pe­rin­ne­ate­riaa 1600-lu­vul­ta – 86-vuo­tias pal­kit­tu kokki jakaa nyt re­sep­te­jään suo­ma­lai­sil­le

06.05.2021 06:30
Tilaajille
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36
Näin loihdit kotona ravintolatasoisen fine dining -illallisen neljälle hengelle vain 60 eurolla – Yksinkertaisuus on valttia, kun pieniä ruokalajeja on useita

Näin loihdit kotona ra­vin­to­la­ta­soi­sen fine dining -il­lal­li­sen nel­jäl­le hen­gel­le vain 60 eurolla – Yk­sin­ker­tai­suus on valt­tia, kun pieniä ruo­ka­la­je­ja on useita

22.04.2021 07:00
Tilaajille
Timi Isoniemi ja Petri Veijonen halusivat tuoda ruokarekka-konseptin myös oululaisten ulottuville – "Tämä ei ole ihan fine diningia eikä perus grilliruokaakaan"

Timi Iso­nie­mi ja Petri Vei­jo­nen ha­lu­si­vat tuoda ruo­ka­rek­ka-kon­sep­tin myös ou­lu­lais­ten ulot­tu­vil­le – "Tämä ei ole ihan fine di­nin­gia eikä perus gril­li­ruo­kaa­kaan"

04.04.2021 15:00 7
Tilaajille
Pääsiäinen maistuu keväältä – lue oululaisten ruokabloggaajien vinkit juhlapöytään

Pää­siäi­nen maistuu ke­vääl­tä – lue ou­lu­lais­ten ruo­ka­blog­gaa­jien vinkit juh­la­pöy­tään

01.04.2021 14:01
Täytetyt munat ovat helppo alkuruoka pääsiäispäivälliselle – 66-asteisen keltuaisen kypsennys vaatii enemmän kärsivällisyyttä, mutta onnistuu tavallisessa uunissa

Täy­te­tyt munat ovat helppo al­ku­ruo­ka pää­siäis­päi­väl­li­sel­le – 66-as­tei­sen kel­tuai­sen kyp­sen­nys vaatii enemmän kär­si­väl­li­syyt­tä, mutta on­nis­tuu ta­val­li­ses­sa uunissa

01.04.2021 07:00
Tilaajille
Seniorit kokkikoulussa – "Nuorethan tietävät nämä smoothiet ja muut, mutta meidän ikäisille nämä ovat uusia juttuja"

Se­nio­rit kok­ki­kou­lus­sa – "Nuo­ret­han tie­tä­vät nämä smoot­hiet ja muut, mutta meidän ikäi­sil­le nämä ovat uusia jut­tu­ja"

04.03.2021 21:12 1
Ympäristö kiittää kotimaisen kalan syöjää – Näistä uusista resepteistä saat intoa ravintosuositusten mukaisiin aterioihin

Ym­pä­ris­tö kiittää ko­ti­mai­sen kalan syöjää – Näistä uusista re­sep­teis­tä saat intoa ra­vin­to­suo­si­tus­ten mu­kai­siin ate­rioi­hin

25.02.2021 07:00
Tilaajille
Näistä resepteistä ei puutu ainakaan makua – ja sillä sipuli!

Näistä re­sep­teis­tä ei puutu ai­na­kaan makua – ja sillä sipuli!

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Laita laskiaissunnuntaina makkarapata uuniin tai herkuttele wasabi-hernekeitolla – Blinitkin valmistuvat helposti ilman paistinpannua näillä ohjeilla

Laita las­kiais­sun­nun­tai­na mak­ka­ra­pa­ta uuniin tai her­kut­te­le wa­sa­bi-her­ne­kei­tol­la – Bli­nit­kin val­mis­tu­vat hel­pos­ti ilman pais­tin­pan­nua näillä oh­jeil­la

11.02.2021 07:00
Tilaajille
Syomässä: Konstailematon kotiruokalounas Ruskossa

Syo­mäs­sä: Kons­tai­le­ma­ton ko­ti­ruo­ka­lou­nas Rus­kos­sa

08.02.2021 09:00
Tilaajille
Perunako muka tylsä juures? Kokeile näitä itse tehtyjä gnoccheja, perunaruusuja ja muita herkullisia reseptejä, joissa peruna nousee ansaitusti päärooliin

Pe­ru­na­ko muka tylsä juures? Kokeile näitä itse tehtyjä gnocc­he­ja, pe­ru­na­ruu­su­ja ja muita her­kul­li­sia re­sep­te­jä, joissa peruna nousee an­sai­tus­ti pää­roo­liin

28.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Virastosta rauhoitteleva viesti kananmunan ystäville – "Tällaista tapahtuu kerran vuodessa, jos sitäkään"

Vi­ras­tos­ta rau­hoit­te­le­va viesti ka­nan­mu­nan ys­tä­vil­le – "Täl­lais­ta ta­pah­tuu kerran vuo­des­sa, jos si­tä­kään"

26.01.2021 16:02
Maksalaatikko edelleen suomalaisten ykkönen, enemmistö suhtautuu valmisruokaan positiivisesti – "On parempi syödä valmisruokaa kuin esimerkiksi pikaruokaa tai jättää kokonaan syömättä tai korvata ruoka välipalapatukalla"

Mak­sa­laa­tik­ko edel­leen suo­ma­lais­ten yk­kö­nen, enem­mis­tö suh­tau­tuu val­mis­ruo­kaan po­si­tii­vi­ses­ti – "On parempi syödä val­mis­ruo­kaa kuin esi­mer­kik­si pi­ka­ruo­kaa tai jättää ko­ko­naan syö­mät­tä tai korvata ruoka vä­li­pa­la­pa­tu­kal­la"

22.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Koronavuonna yksi jos toinen on löytänyt oman sisäisen leipojansa, mutta välillä olisi syytä keventää – Näillä ohjeilla onnistut

Ko­ro­na­vuon­na yksi jos toinen on löy­tä­nyt oman si­säi­sen lei­po­jan­sa, mutta välillä olisi syytä ke­ven­tää – Näillä oh­jeil­la on­nis­tut

21.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Vegaanikokki valmistaa sienistä, punajuurista ja linsseistä vaikka "hanhenmaksaa" – Kokeile myös täysin vegaanista pannacottaa

Ve­gaa­ni­kok­ki val­mis­taa sie­nis­tä, pu­na­juu­ris­ta ja lins­seis­tä vaikka "han­hen­mak­saa" – Kokeile myös täysin ve­gaa­nis­ta pan­na­cot­taa

07.01.2021 08:00 1
Tilaajille
Jäisestä lihasta vuoltu käristys oli aikoinaan poronhoitajien pikaruokaa – Aanarin keittiömestari Heikki Nikula antaa ohjeet oikeaoppiseen poronkäristykseen

Jäi­ses­tä lihasta vuoltu kä­ris­tys oli ai­koi­naan po­ron­hoi­ta­jien pi­ka­ruo­kaa – Aanarin keit­tiö­mes­ta­ri Heikki Nikula antaa ohjeet oi­kea­op­pi­seen po­ron­kä­ris­tyk­seen

31.12.2020 07:00 4
Tilaajille
Kata kinkun tai kalkkunan sijaan helmikanaa pienen perheen joulupöytään – rosollin tilalle voit tehdä uuden sukupolven salaattia

Kata kinkun tai kalk­ku­nan sijaan hel­mi­ka­naa pienen perheen jou­lu­pöy­tään – ro­sol­lin tilalle voit tehdä uuden su­ku­pol­ven sa­laat­tia

17.12.2020 07:00
Tilaajille
Keksi paras resepti makeaan jouluun – kokeile vaihteeksi amerikkalaisia tai italialaisia pikkuleipiä

Keksi paras resepti makeaan jouluun – kokeile vaih­teek­si ame­rik­ka­lai­sia tai ita­lia­lai­sia pik­ku­lei­piä

10.12.2020 07:00
Tilaajille
Leipä on lastattu Suomen parhailla mauilla – tänä vuonna itsenäisyyttä juhlitaan rennosti pienellä porukalla runsaan leipäbaarin ääressä

Leipä on las­tat­tu Suomen par­hail­la mauilla – tänä vuonna it­se­näi­syyt­tä juh­li­taan ren­nos­ti pie­nel­lä po­ru­kal­la runsaan lei­pä­baa­rin ääressä

03.12.2020 07:00
Tilaajille
Kokkaa kuin kokkaisit Kekkoselle: kalaa ja karpalokakkua – Urho "Känä" Kekkonen toimi nuorena kalaporukan soppavahtina ja uudisti sittemmin linnan ateriat

Kokkaa kuin kok­kai­sit Kek­ko­sel­le: kalaa ja kar­pa­lo­kak­kua – Urho "Känä" Kek­ko­nen toimi nuorena ka­la­po­ru­kan sop­pa­vah­ti­na ja uudisti sit­tem­min linnan ateriat

19.11.2020 07:00
Tilaajille
Siemennäkkileivistä ja muista seesamtuotteista löytyi liikaa torjunta-aineita

Sie­men­näk­ki­lei­vis­tä ja muista see­sam­tuot­teis­ta löytyi liikaa tor­jun­ta-ai­nei­ta

13.11.2020 11:40
Leikkaa lanttu kukkoon tai janssoniin – perinteistä juuresta parempaa ei löydy marraskuun kokkailuihin

Leikkaa lanttu kukkoon tai jans­so­niin – pe­rin­teis­tä juu­res­ta pa­rem­paa ei löydy mar­ras­kuun kok­kai­lui­hin

12.11.2020 07:00
Tilaajille