Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Ruoka

Parhaat joululahjat syntyvät keittiössä – Näillä neljällä ohjeella yllätät läheisesi, ja bonuksena saat helpon somehitin pikkujouluihin
Tilaajille

Parhaat jou­lu­lah­jat syn­ty­vät keit­tiös­sä – Näillä nel­jäl­lä oh­jeel­la yllätät lä­hei­se­si, ja bo­nuk­se­na saat helpon so­me­hi­tin pik­ku­jou­lui­hin

08.12.2022 06:30
Syömässä: Tyylikäs lounas arjen yläpuolella Pekurin pation Ballou Grillissä

Syö­mäs­sä: Tyy­li­käs lounas arjen ylä­puo­lel­la Pekurin pation Ballou Gril­lis­sä

29.11.2022 10:10 2
Tilaajille
Raahelaiskalastajan mukaan iso siika välttää kohta verkot, ja se näkyy kaupassakin – muutoksella pyritään parantamaan vaellussiikakantaa

Raa­he­lais­ka­las­ta­jan mukaan iso siika välttää kohta verkot, ja se näkyy kau­pas­sa­kin – muu­tok­sel­la py­ri­tään pa­ran­ta­maan vael­lus­sii­ka­kan­taa

29.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Oululaisten some kuohuu: Paljastiko Antell omenahyveen salaisen reseptin Kotiliedelle jo toistakymmentä vuotta sitten?

Ou­lu­lais­ten some kuohuu: Pal­jas­ti­ko Antell ome­na­hy­veen sa­lai­sen re­sep­tin Ko­ti­lie­del­le jo tois­ta­kym­men­tä vuotta sitten?

25.11.2022 16:15 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Iina Annunen

Pro­teii­nia kas­vis­ruo­kaan, kiitos – onko käynyt niin, että kas­vis­ruoan suosion nousun myötä vaih­to­eh­to­jen suun­nit­te­lu on jäänyt puo­li­tie­hen?

25.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Oikaise välillä puolet – tee kauden helpoimmat ruokalöydöt kaupan pakastealtaasta ja puolivalmisteista

Oikaise välillä puolet – tee kauden hel­poim­mat ruo­ka­löy­döt kaupan pa­kas­te­al­taas­ta ja puo­li­val­mis­teis­ta

24.11.2022 06:30
Tilaajille
Antell julkaisee tarkoin varjellun suosikkinsa reseptin – Kaleva testautti kotileipurilla: "Ei tämä mitään hätäisen hommaa ole"

Antell jul­kai­see tarkoin var­jel­lun suo­sik­kin­sa re­sep­tin – ­Ka­le­va tes­taut­ti ko­ti­lei­pu­ril­la: "Ei tämä mitään hä­täi­sen hommaa ole"

22.11.2022 09:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Järvenpää

Päi­vit­täin pää­ry­nöi­tä os­ta­mas­sa

20.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Kova työ kebabin parissa palkittiin – oululaisen ravintola Istanbul Orientalin Bahri Karagümüsille myönnettiin kunniakrouvarin arvonimi

Kova työ kebabin parissa pal­kit­tiin – ou­lu­lai­sen ra­vin­to­la Is­tan­bul Orien­ta­lin Bahri Ka­ragümü­sil­le myön­net­tiin kun­nia­krou­va­rin ar­vo­ni­mi

19.11.2022 06:15 27
Takaisinveto: K-ryhmän kaupoissa gluteenittomana myyty tortilla sisältää gluteenia

Ta­kai­sin­ve­to: K-ryh­män kau­pois­sa glu­tee­nit­to­ma­na myyty tor­til­la si­säl­tää glu­tee­nia

18.11.2022 21:35 1
Laanilan Nesteellä kuhisee, kun oululaiset hakevat tilaamansa poronlihat – Hyppäsimme pakun kyytiin, kun yli tuhat kiloa jäädytettyä käristyslihaa ja sisäfilettä matkasi Lapista kohti etelää

Laa­ni­lan Nes­teel­lä ku­hi­see, kun ou­lu­lai­set hakevat ti­laa­man­sa po­ron­li­hat – Hyp­pä­sim­me pakun kyy­tiin, kun yli tuhat kiloa jää­dy­tet­tyä kä­ris­tys­li­haa ja si­sä­fi­let­tä matkasi Lapista kohti etelää

18.11.2022 13:10 31
Tilaajille
Ranskalainen illallinen onnistuu aina – hurmaa läheisesi näillä gourmet-klassikoilla

Rans­ka­lai­nen il­lal­li­nen on­nis­tuu aina – hurmaa lä­hei­se­si näillä gour­met-klas­si­koil­la

17.11.2022 06:30
Tilaajille
Ruoka-apujonot eivät lopu koskaan, jos niiden taustalla oleviin syihin ei onnistuta puuttumaan
Pääkirjoitus

Ruo­ka-apu­jo­not eivät lopu kos­kaan, jos niiden taus­tal­la oleviin syihin ei on­nis­tu­ta puut­tu­maan

14.11.2022 20:00 18
Tilaajille
"Pikkujoulukausi kannattelee ravintola-alaa" – osa oululaisravintoloista velkaantui pahasti pandemian kurimuksessa

"Pik­ku­jou­lu­kau­si kan­nat­te­lee ra­vin­to­la-alaa" – osa ou­lu­lais­ra­vin­to­lois­ta vel­kaan­tui pahasti pan­de­mian ku­ri­muk­ses­sa

14.11.2022 09:54 18
Tilaajille
Älä hilloa marja-aarteitasi pakastimessa vuositolkulla – käytä pois näillä neljällä herkullisella tavalla

Älä hilloa mar­ja-aar­tei­ta­si pa­kas­ti­mes­sa vuo­si­tol­kul­la – käytä pois näillä nel­jäl­lä her­kul­li­sel­la tavalla

10.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Oululainen Jukka Kantola puhuu maailman ilmastokokouksessa Egyptissä aiheesta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

Ou­lu­lai­nen Jukka Kantola puhuu maail­man il­mas­to­ko­kouk­ses­sa Egyp­tis­sä ai­hees­ta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

10.11.2022 06:00 51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Taulavuori

Chili tär­ve­lee ma­ku­her­mot – ei ole ihme, ettei kou­lus­sa­kaan sitten tahdo rös­sy­pot­tu, mak­sa­laa­tik­ko tai si­lak­ka­loo­ta maistua

10.11.2022 06:00 30
Tilaajille
Kouluruokailu kuuluu osaksi koulun kasvatustyötä – makuaistia voi kehittää ja siksi se on opetettavissa oleva ominaisuus
Kolumni Erkki Hujanen

Kou­lu­ruo­kai­lu kuuluu osaksi koulun kas­va­tus­työ­tä – ma­ku­ais­tia voi ke­hit­tää ja siksi se on ope­tet­ta­vis­sa oleva omi­nai­suus

07.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Ruokakaupan myynti porskuttaa ja muuttuu – herkkujen lisäksi halvempi vaihtoehto tarpeen

Ruo­ka­kau­pan myynti pors­kut­taa ja muuttuu – herk­ku­jen lisäksi hal­vem­pi vaih­to­eh­to tarpeen

03.11.2022 19:00 13
Tilaajille
Millaisella reseptillä syntyi Oulu-kakku? - Stefan Palosaari kehitti tosi-tv-ohjelmaa varten pohjoisen pääkaupungin nimikkokakun

Mil­lai­sel­la re­sep­til­lä syntyi Ou­lu-kak­ku? - Stefan Pa­lo­saa­ri kehitti to­si-tv-oh­jel­maa varten poh­joi­sen pää­kau­pun­gin ni­mik­ko­ka­kun

03.11.2022 18:30 3
Hirvi kulkee ekologista polkua metsästä pöytään – ruokatoimittajamme hirvibolognese on voittanut Pohjoismaiden parhaan bolognesekastikkeen tittelin

Hirvi kulkee eko­lo­gis­ta polkua met­säs­tä pöytään – ruo­ka­toi­mit­ta­jam­me hir­vi­bo­log­ne­se on voit­ta­nut Poh­jois­mai­den parhaan bo­log­ne­se­kas­tik­keen tit­te­lin

03.11.2022 06:30 2
Tilaajille
Herkimmät ruuat voivat pilaantua jo 1–2 tunnin sähkökatkoksen aikana – kaupan ala innostaa ihmisiä säästämään nyt sähkössä, jotta ruokakaupat välttyisivät katkoksilta

Her­kim­mät ruuat voivat pi­laan­tua jo 1–2 tunnin säh­kö­kat­kok­sen aikana – kaupan ala in­nos­taa ihmisiä sääs­tä­mään nyt säh­kös­sä, jotta ruo­ka­kau­pat vält­tyi­si­vät kat­kok­sil­ta

31.10.2022 18:44 12
Tilaajille
Tapioka-pallukat kuplivat teessä Oulussakin: ruoka- ja juomatrendit tulevat nyt Aasiasta – onko seuraava jälkiruokavillitys punaiset pavut?

Ta­pio­ka-pal­lu­kat kup­li­vat teessä Ou­lus­sa­kin: ruoka- ja juo­ma­tren­dit tulevat nyt Aa­sias­ta – onko seu­raa­va jäl­ki­ruo­ka­vil­li­tys pu­nai­set pavut?

25.10.2022 10:00
Tilaajille
Oulun keskustaan on avattu kiehtova ravintolapiha, jollaista ei löydy mistään muualta – ”Kun ilta pimenee, patiosta tulee aivan törkeän siisti”
Mainos Pekurin Patio

Oulun kes­kus­taan on avattu kieh­to­va ra­vin­to­la­pi­ha, jol­lais­ta ei löydy mistään muualta – ”Kun ilta pi­me­nee, pa­tios­ta tulee aivan törkeän siisti”

21.10.2022 06:00
Hyvää ruokaa pienellä budjetilla – nämä ateriat loihdit neljälle hengelle noin viidellä eurolla

Hyvää ruokaa pie­nel­lä bud­je­til­la – nämä ateriat loihdit nel­jäl­le hen­gel­le noin vii­del­lä eurolla

20.10.2022 06:30 2
Tilaajille
Kouluateria on Suomessa edelleen edullinen ja maidonkulutus on pysynyt vakaana – hävikkiä pyritään vähentämään myös kasvatuksen avulla

Kou­lu­ate­ria on Suo­mes­sa edel­leen edul­li­nen ja mai­don­ku­lu­tus on pysynyt vakaana – ­hä­vik­kiä py­ri­tään vä­hen­tä­mään myös kas­va­tuk­sen avulla

19.10.2022 18:30 1
Tilaajille
Lähdimme Raksilan marketeille kokeilemaan, miten helposti tavallisesta kaupasta löytää lähiruokaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asiantuntijakin joutui tihrustelemaan

Läh­dim­me Rak­si­lan mar­ke­teil­le ko­kei­le­maan, miten hel­pos­ti ta­val­li­ses­ta kau­pas­ta löytää lä­hi­ruo­kaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asian­tun­ti­ja­kin joutui tih­rus­te­le­maan

19.10.2022 08:55 4
Tilaajille
Haapalehdon amerikkalaistyylinen diner avattiin kaikessa hiljaisuudessa, mutta asiakkaita on silti riittänyt jonoksi asti – "Onhan tässä oltu vähän hepakassa"

Haa­pa­leh­don ame­rik­ka­lais­tyy­li­nen diner avat­tiin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa, mutta asiak­kai­ta on silti riit­tä­nyt jonoksi asti – "Onhan tässä oltu vähän he­pa­kas­sa"

19.10.2022 06:07 26
Syömässä: Pikantti pitabuffet oivan jälkiruokapöydän siivittämänä Etu-Lyötyn Serafiinassa

Syö­mäs­sä: Pi­kant­ti pi­ta­buf­fet oivan jäl­ki­ruo­ka­pöy­dän sii­vit­tä­mä­nä Etu-Lyö­tyn Se­ra­fii­nas­sa

18.10.2022 10:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Siina Raumanni

Lii­ken­ne­va­lo­mal­lil­le pu­nais­ta valoa – jo­kai­sel­la on oikeus nauttia ruuasta ilman häpeää ja ah­dis­ta­via vä­ri­koo­de­ja

17.10.2022 05:30 1
Tilaajille