Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ruoka

Sitruksiset rapu- ja sieni-cevichet tuovat Meksikon maut omaan pöytään – Edu jakaa Kalevan lukijoille edesmenneen isänsä luottoreseptin
Tilaajille

Sit­ruk­si­set rapu- ja sie­ni-ce­vic­het tuovat Mek­si­kon maut omaan pöytään – Edu jakaa Kalevan lu­ki­joil­le edes­men­neen isänsä luot­to­re­sep­tin

03.06.2023 06:30
Edu toi aidon meksikolaisen ruoan Ouluun, perusti kolme ravintolaa ja teki konkurssin – Nyt hän jakaa reseptinsä kaikille, sillä uutta ravintolaa ei tule

Edu toi aidon mek­si­ko­lai­sen ruoan Ouluun, perusti kolme ra­vin­to­laa ja teki kon­kurs­sin – Nyt hän jakaa re­sep­tin­sä kai­kil­le, sillä uutta ra­vin­to­laa ei tule

03.06.2023 06:30 12
Tilaajille
Olutharrastajat kokoontuivat Ouluun maistelemaan mallasjuomia – oluita ja maistelijoita saapui Unkaria ja Norjaa myöten

Olut­har­ras­ta­jat ko­koon­tui­vat Ouluun mais­te­le­maan mal­las­juo­mia – o­lui­ta ja mais­te­li­joi­ta saapui Unkaria ja Norjaa myöten

02.06.2023 19:56
Tilaajille
Oululainen burgerkunkku avaa täydellisen hampurilaisen anatomian

Ou­lu­lai­nen bur­ger­kunk­ku avaa täy­del­li­sen ham­pu­ri­lai­sen ana­to­mian

02.06.2023 10:19 8
Rakennetaanko ratayhteys Oulusta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Suomen pitää valita huoltovarmuus tai pendelöijien mukavuudet

Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Suomen pitää valita huol­to­var­muus tai pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

02.06.2023 06:30 81
Tilaajille
Pakkaa koriin kesän parhaat eväät: nämä neljä herkkua vievät kielen mennessään – superhelpot lihapullat saat yllättävästä massasta

Pakkaa koriin kesän parhaat eväät: nämä neljä herkkua vievät kielen men­nes­sään – su­per­hel­pot li­ha­pul­lat saat yl­lät­tä­väs­tä mas­sas­ta

01.06.2023 06:30
Tilaajille
Oudolta haissut jauhelihakeittoerä tutkitaan laboratoriossa – keittoa ehdittiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päiväkoteja

Oudolta haissut jau­he­li­ha­keit­to­erä tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa – keittoa eh­dit­tiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päi­vä­ko­te­ja

30.05.2023 12:47 25
Tilaajille
Yle: Jauhelihakeitto haisi oudolta oululaiskouluissa – Lööki veti tuotteen pois

Yle: Jau­he­li­ha­keit­to haisi oudolta ou­lu­lais­kou­luis­sa – Lööki veti tuot­teen pois

29.05.2023 16:28 23
Julkkiskokinkin keittiössä on parantamisen varaa – tämän takia kannattaa miettiä kaksi kertaa liesityyppiä ja integroituja kylmäkalusteita

Julk­kis­ko­kin­kin keit­tiös­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa – tämän takia kan­nat­taa miettiä kaksi kertaa lie­si­tyyp­piä ja in­teg­roi­tu­ja kyl­mä­ka­lus­tei­ta

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Voileipäkakku on täällä taas – klassinen juhlatarjottava jäi välillä syrjään, mutta nyt kakuissa trendaavat luonnollisuus ja kasvikset

Voi­lei­pä­kak­ku on täällä taas – klas­si­nen juh­la­tar­jot­ta­va jäi välillä syr­jään, mutta nyt ka­kuis­sa tren­daa­vat luon­nol­li­suus ja kas­vik­set

25.05.2023 06:30
Tilaajille
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

24.05.2023 15:46 1
Tilaajille
Tulevasta vihanneskesästä odotetaan jopa poikkeuksellisen runsasta, mikä näkyy hintojen laskuna

Tu­le­vas­ta vi­han­nes­ke­säs­tä odo­te­taan jopa poik­keuk­sel­li­sen run­sas­ta, mikä näkyy hin­to­jen laskuna

19.05.2023 07:36 7
Kurkkaa tästä reseptit tekoälyn kehittämiin kolmenlaisiin lihapulliin – Erotatko, mitkä kuvat on ottanut toimittaja ja mitkä on tuottanut sovellus?

Kurkkaa tästä re­sep­tit te­ko­älyn ke­hit­tä­miin kol­men­lai­siin li­ha­pul­liin – Ero­tat­ko, mitkä kuvat on ottanut toi­mit­ta­ja ja mitkä on tuot­ta­nut so­vel­lus?

18.05.2023 06:30
Tilaajille
Pohjois-Suomen suurimmassa Citymarketissa on entistä tyytyväisemmät asiakkaat – ”Isona kauppana meillä on mahdollisuus ottaa hintataso paremmin huomioon”
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Poh­jois-Suo­men suu­rim­mas­sa Ci­ty­mar­ke­tis­sa on entistä tyy­ty­väi­sem­mät asiak­kaat – ”Isona kaup­pa­na meillä on mah­dol­li­suus ottaa hin­ta­ta­so pa­rem­min huo­mioon”

17.05.2023 10:00
Lähiöbaarissa tuopit ovat halvempia, mutta keskustassa harva miettii oluen hintaa – selvitimme, kuinka paljon Oulussa maksavat huurteiset

Lä­hiö­baa­ris­sa tuopit ovat hal­vem­pia, mutta kes­kus­tas­sa harva miettii oluen hintaa – sel­vi­tim­me, kuinka paljon Oulussa mak­sa­vat huur­tei­set

16.05.2023 07:00 35
Tilaajille
Voit tilaajana voittaa 100 euron K-ryhmän lahjakortin!
Kumppanietu Kaleva

Voit ti­laa­ja­na voittaa 100 euron K-ryh­män lah­ja­kor­tin!

15.05.2023 12:04
Tilaajille
Kylmää juomaa joka janoon: marjaboolia tai omenakuohuvaa juhliin, jäistä teetä tai kahvia kaverille terassilla – ja lopuksi yksi taattu kesähitti, josta on kiittäminen Käärijää

Kylmää juomaa joka janoon: mar­ja­boo­lia tai ome­na­kuo­hu­vaa juh­liin, jäistä teetä tai kahvia ka­ve­ril­le te­ras­sil­la – ja lopuksi yksi taattu ke­sä­hit­ti, josta on kiit­tä­mi­nen Kää­ri­jää

11.05.2023 06:30
Tilaajille
Oulussa asuvalle Pauline Collingswoodille teenjuonti on yhtä tärkeä rituaali kuin saunominen suomalaisille – Britit nauttivat teetä kotikatsomoissa ja seuraavat kruunajaisia

Oulussa asu­val­le Pauline Col­lings­woo­dil­le teen­juon­ti on yhtä tärkeä ri­tuaa­li kuin sau­no­mi­nen suo­ma­lai­sil­le – B­ri­tit naut­ti­vat teetä ko­ti­kat­so­mois­sa ja seu­raa­vat kruu­na­jai­sia

05.05.2023 17:00
Tilaajille
Oulusta löytyy vain kourallinen brunssipaikkoja: Listasimme kaupungin viikonloppubrunssit

Oulusta löytyy vain kou­ral­li­nen bruns­si­paik­ko­ja: Lis­ta­sim­me kau­pun­gin vii­kon­lop­pu­bruns­sit

04.05.2023 17:00 31
Tilaajille
Tie terveempään sydämeen vie vatsan kautta – kolme muutosta ruokavaliossa auttaa pitämään sydämen voimissaan, mutta aloita ensin yhdestä

Tie ter­veem­pään sy­dä­meen vie vatsan kautta – kolme muu­tos­ta ruo­ka­va­lios­sa auttaa pi­tä­mään sydämen voi­mis­saan, mutta aloita ensin yhdestä

04.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Oulun ravintoloissa voi joutua tilaamaan englanniksi – ravintola-alalla vaaditaan sujuvaa englantia, valmius puhua suomea olisi "hyvä olla"

Oulun ra­vin­to­lois­sa voi joutua ti­laa­maan eng­lan­nik­si – ra­vin­to­la-alal­la vaa­di­taan sujuvaa eng­lan­tia, valmius puhua suomea olisi "hyvä olla"

29.04.2023 05:00 103
Tilaajille
Oulun teatteri ryhtyy pyörittämään teatteriravintolaa itse – toivotaan lisäävän elämyksellisyyttä ja tuovan myös tuloja

Oulun teat­te­ri ryhtyy pyö­rit­tä­mään teat­te­ri­ra­vin­to­laa itse – toi­vo­taan li­sää­vän elä­myk­sel­li­syyt­tä ja tuovan myös tuloja

27.04.2023 12:52 16
Kalasta kotimaista säilykettä Välimeren resepteihin – avaa purkki vaikka kolmena päivänä viikossa ja tutustu näihin eri kalalajeihin

Kalasta ko­ti­mais­ta säi­ly­ket­tä Vä­li­me­ren re­sep­tei­hin – avaa purkki vaikka kolmena päivänä vii­kos­sa ja tutustu näihin eri ka­la­la­jei­hin

27.04.2023 06:30 3
Tilaajille
Uutiset heittivät varjon muoviastioiden ylle, mutta kotiesittelyt jatkuvat Suomessa kuten ennenkin – "Kaikki alkoi hetken mielijohteesta, kommelluksiakin on sattunut"

Uutiset heit­ti­vät varjon muo­vi­as­tioi­den ylle, mutta ko­ti­esit­te­lyt jat­ku­vat Suo­mes­sa kuten en­nen­kin – "Kaikki alkoi hetken mie­li­joh­tees­ta, kom­mel­luk­sia­kin on sat­tu­nut"

24.04.2023 05:00 11
Tilaajille
Vappuherkut kolmella tyylillä –  kiepauta munkit kierteelle, täytä hillolla tai paista suussa sulavia kinuskidonitseja

Vap­pu­her­kut kol­mel­la tyy­lil­lä – kie­pau­ta munkit kier­teel­le, täytä hil­lol­la tai paista suussa sulavia ki­nus­ki­do­nit­se­ja

20.04.2023 06:30
Tilaajille
Oulun peruskoulujen ja päiväkotien ruuissa vähennettiin sokerin määrää viidenneksen

Oulun pe­rus­kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruuissa vä­hen­net­tiin sokerin määrää vii­den­nek­sen

19.04.2023 11:48 4
Yle: Prismojen skannerit näyttäneet pitkään vääriä hintoja, ongelma korjattu maanantaina – "Kyse ollut kuluttajansuojalain rikkomisesta"

Yle: Pris­mo­jen skan­ne­rit näyt­tä­neet pitkään vääriä hin­to­ja, ongelma kor­jat­tu maa­nan­tai­na – "Kyse ollut ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta"

18.04.2023 09:55 23
Oletko jo kokeillut "pöhötintä"? Ruoanlaitto on sillä helppoa kuin mikä – kala tai jopa kokonainen kana paistuu nopeasti meheväksi ja rapeaksi

Oletko jo ko­keil­lut "pö­hö­tin­tä"? Ruoan­lait­to on sillä helppoa kuin mikä – kala tai jopa ko­ko­nai­nen kana paistuu no­peas­ti me­he­väk­si ja ra­peak­si

13.04.2023 06:30 5
Tilaajille
Salassa pysyttelevä tubettaja kiertää Oulun grillejä ja pizzerioita ja pisteyttää niiden ruoat kuin Michelin-tarkastaja konsanaan – nyt hän kertoo, mikä on kaupungin paras grilliannos

Salassa py­syt­te­le­vä tu­bet­ta­ja kiertää Oulun gril­le­jä ja piz­ze­rioi­ta ja pis­teyt­tää niiden ruoat kuin Mic­he­lin-tar­kas­ta­ja kon­sa­naan – nyt hän kertoo, mikä on kau­pun­gin paras gril­li­an­nos

07.04.2023 18:00 81
Tilaajille
Maissinjyvistä löydettiin hometoksiinia, tuotetta myyty S- ja K-ryhmän kaupoissa

Mais­sin­jy­vis­tä löy­det­tiin ho­me­tok­sii­nia, tuo­tet­ta myyty S- ja K-ryh­män kau­pois­sa

06.04.2023 15:47