Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Ruoka

Leipää, leipää, enemmän leipää – itse tehty, vastapaistettu leipä on elämän ylellisyys, johon meistä jokaisella on varaa
Tilaajille

Leipää, leipää, enemmän leipää – itse tehty, vas­ta­pais­tet­tu leipä on elämän ylel­li­syys, johon meistä jo­kai­sel­la on varaa

20.01.2022 06:30 1
Mestarikokit tietävät, että huonoista raaka-aineista ei millään synny huippulaatua – tämä kannattaa muistaa myös onttoja uudistamislitanioita kuunnellessa
Essee Taina Kinnunen

Mes­ta­ri­ko­kit tie­tä­vät, että huo­nois­ta raa­ka-ai­neis­ta ei millään synny huip­pu­laa­tua – tämä kan­nat­taa muistaa myös onttoja uu­dis­ta­mis­li­ta­nioi­ta kuun­nel­les­sa

16.01.2022 09:00
Tilaajille
Kunnon eväät, parempi treeni – Näillä resepteillä urheileva nuori saa puhtia päivään ja keho palautuu nopeasti rasituksesta

Kunnon eväät, parempi treeni – Näillä re­sep­teil­lä ur­hei­le­va nuori saa puhtia päivään ja keho pa­lau­tuu no­peas­ti ra­si­tuk­ses­ta

13.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Kahvin hinta kohonnut voimakkaasti – kuivuus, halla ja liiat sateet piinaavat kahvintuottajia

Kahvin hinta ko­hon­nut voi­mak­kaas­ti – kui­vuus, halla ja liiat sateet pii­naa­vat kah­vin­tuot­ta­jia

11.01.2022 13:22 3
Herkulliset arkisuosikit eivät kaipaa lihaa – Tässä neljä suunnitteluvinkkiä ja kolme kasvisreseptiä, joilla helpotat kiirettä

Her­kul­li­set ar­ki­suo­si­kit eivät kaipaa lihaa – Tässä neljä suun­nit­te­lu­vink­kiä ja kolme kas­vis­re­sep­tiä, joilla hel­po­tat kii­ret­tä

06.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eeva Kemppainen

Vä­hem­män lihaa lau­ta­sel­le – esi­mer­kik­si ko­ti­ta­lou­den ope­tuk­ses­sa pitäisi puhua enemmän ruuan­tuo­tan­nos­ta syn­ty­vis­tä pääs­töis­tä

03.01.2022 06:00 32
Tilaajille
Biojätteistä kierrätetään Suomessa yhä alle puolet, vaikka niillä on olennainen merkitys asetetun kierrätystavoitteen saavuttamisessa

Bio­jät­teis­tä kier­rä­te­tään Suo­mes­sa yhä alle puolet, vaikka niillä on olen­nai­nen mer­ki­tys ase­te­tun kier­rä­tys­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa

02.01.2022 09:00 4
Keitoista ja pataruuista lämpöä talveen – katso tästä talviset reseptivinkit

Kei­tois­ta ja pa­ta­ruuis­ta lämpöä talveen – katso tästä tal­vi­set re­sep­ti­vin­kit

01.01.2022 15:00
Tilaajille
Miljoonia paketteja nakkeja – perinteiset uudenvuoden herkut pitävät pintansa, lisäksi oululaisia juhlapöytiä valtaavat erikoisuudet sekä somehitit

Mil­joo­nia pa­ket­te­ja nakkeja – pe­rin­tei­set uu­den­vuo­den herkut pitävät pin­tan­sa, lisäksi ou­lu­lai­sia juh­la­pöy­tiä val­taa­vat eri­koi­suu­det sekä so­me­hi­tit

31.12.2021 11:00
Tilaajille
Näin valmistat täydellisen pihvin – katso, mitä lihanosia kannattaa valita, missä vaiheessa liha maustetaan ja mikä on sopiva kypsyysaste

Näin val­mis­tat täy­del­li­sen pihvin – katso, mitä li­han­osia kan­nat­taa valita, missä vai­hees­sa liha maus­te­taan ja mikä on sopiva kyp­syys­as­te

30.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Kyllästyttääkö jo jouluruoka? Älä heitä tähteitä pois, niistä saa tuunattua vaikka kukkoa ja kiusausta

Kyl­läs­tyt­tää­kö jo jou­lu­ruo­ka? Älä heitä täh­tei­tä pois, niistä saa tuu­nat­tua vaikka kukkoa ja kiu­saus­ta

26.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Jos perinteinen jouluruoka kyllästyttää, kokeile kampasimpukoita ja maailman herkullisimmaksi listattua lihapataa

Jos pe­rin­tei­nen jou­lu­ruo­ka kyl­läs­tyt­tää, kokeile kam­pa­sim­pu­koi­ta ja maail­man her­kul­li­sim­mak­si lis­tat­tua li­ha­pa­taa

23.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Raikas ja sitruksinen voitti oululaisten asiantuntijoiden testin – ruokakaupassa alkoholittomia oluita myydään jo enemmän kuin ulkomaisia erikoisoluita

Raikas ja sit­ruk­si­nen voitti ou­lu­lais­ten asian­tun­ti­joi­den testin – ruo­ka­kau­pas­sa al­ko­ho­lit­to­mia oluita myydään jo enemmän kuin ul­ko­mai­sia eri­kois­olui­ta

16.12.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna-Maria Kantola

Hu­li­kak­ku on rei­kä­lei­pää, var­ras­lei­pää

14.12.2021 04:00
Tilaajille
Syömässä: Päivä tuhdisti liikkeelle joulupuurolla Kahvila Stockholmin aamiaisella

Syö­mäs­sä: Päivä tuh­dis­ti liik­keel­le jou­lu­puu­rol­la Kahvila Stock­hol­min aa­miai­sel­la

13.12.2021 07:30
Tilaajille
Kyllähän lukijamme oululaisen perinneleivän Hulikakun muistavat! Lähdimme jäljittämään herkun koostumusta ja hauskan nimen tarinaa

Kyl­lä­hän lu­ki­jam­me ou­lu­lai­sen pe­rin­ne­lei­vän Hu­li­ka­kun muis­ta­vat! Läh­dim­me jäl­jit­tä­mään herkun koos­tu­mus­ta ja hauskan nimen tarinaa

12.12.2021 07:00 12
Tilaajille
Lahjo läheiset lempiherkuillasi – nämä itsetehdyt ruokalahjat valmistuvat vaivatta ja yllättävät saajansa iloisesti

Lahjo lä­hei­set lem­pi­her­kuil­la­si – nämä it­se­teh­dyt ruo­ka­lah­jat val­mis­tu­vat vai­vat­ta ja yl­lät­tä­vät saa­jan­sa iloi­ses­ti

09.12.2021 06:30
Tilaajille
Muistatko hulikakun? Kerro meille, millaisia muistoja perinteinen oululainen ruisleipä herättää ja ilmoittaudu maistajaksi!

Muis­tat­ko hu­li­ka­kun? Kerro meille, mil­lai­sia muis­to­ja pe­rin­tei­nen ou­lu­lai­nen ruis­lei­pä he­rät­tää ja il­moit­tau­du mais­ta­jak­si!

07.12.2021 10:00 64
Clovis Taittinger nauttii työkseen samppanjaa vähintään lasillisen päivässä – kupliva rosee johtaa ylellistä trendiä ja Suomessa myynti on kasvussa

Clovis Tait­tin­ger nauttii työk­seen samp­pan­jaa vä­hin­tään la­sil­li­sen päi­väs­sä – kupliva rosee johtaa ylel­lis­tä trendiä ja Suo­mes­sa myynti on kas­vus­sa

04.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Kala kruunaa joulupöydän – katso vinkit joulun parhaisiin kalaherkkuihin
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Kala kruunaa jou­lu­pöy­dän – katso vinkit joulun par­hai­siin ka­la­herk­kui­hin

03.12.2021 00:01
Itsenäisyyspäivä aloittaa talven juhlakauden – Kokoa herkkupöytä vaihteeksi yllättävistä suomalaisista makuyhdistelmistä klassikkojen sijaan

It­se­näi­syys­päi­vä aloit­taa talven juh­la­kau­den – Kokoa herk­ku­pöy­tä vaih­teek­si yl­lät­tä­vis­tä suo­ma­lai­sis­ta ma­ku­yh­dis­tel­mis­tä klas­sik­ko­jen sijaan

02.12.2021 06:30
Tilaajille
Mitä tänä vuonna kannattaa ostaa joululahjaksi? – Iiläiset yrittäjät suosittelevat panostamaan hemmotteluun, hyvinvointiin ja herkutteluun
Mainos Iin kunta

Mitä tänä vuonna kan­nat­taa ostaa jou­lu­lah­jak­si? – Ii­läi­set yrit­tä­jät suo­sit­te­le­vat pa­nos­ta­maan hem­mot­te­luun, hy­vin­voin­tiin ja her­kut­te­luun

29.11.2021 14:00
Suolaisen ja makean jouluinen liitto
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Suo­lai­sen ja makean jou­lui­nen liitto

29.11.2021 06:00
Piristä pikkujoulua punaisilla kransseilla ja homejuustokakulla – glögin kanssa maistuu niin suolainen kuin makea

Piristä pik­ku­jou­lua pu­nai­sil­la krans­seil­la ja ho­me­juus­to­ka­kul­la – glögin kanssa maistuu niin suo­lai­nen kuin makea

25.11.2021 06:30 3
Tilaajille
Syömässä: Koillisportti muutti Kuusamontien toiselle puolelle

Syö­mäs­sä: Koil­lis­port­ti muutti Kuu­sa­mon­tien toi­sel­le puo­lel­le

23.11.2021 11:10 4
Tilaajille
Miten syntymäpäiviään viettävä K-Citymarket Kaakkuri on muuttunut 18 vuodessa? – ”Avajaispäivä oli täydellinen kaaos”
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Miten syn­ty­mä­päi­viään viet­tä­vä K-Ci­ty­mar­ket Kaak­ku­ri on muut­tu­nut 18 vuo­des­sa? – ”A­va­jais­päi­vä oli täy­del­li­nen kaaos”

19.11.2021 12:00
Pippuriset reseptit tuovat kaivattua vaihtelua marrasarkeen – Tunnistatko aidot pippurit muiden maustekasvien hedelmistä?

Pip­pu­ri­set re­sep­tit tuovat kai­vat­tua vaih­te­lua mar­ras­ar­keen – Tun­nis­tat­ko aidot pip­pu­rit muiden maus­te­kas­vien he­del­mis­tä?

18.11.2021 06:30
Tilaajille
Yrittäjänaiset Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loihtivat uudenlaista ravintolakulttuuria Ouluun

Yrit­tä­jä­nai­set Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loih­ti­vat uu­den­lais­ta ra­vin­to­la­kult­tuu­ria Ouluun

15.11.2021 19:00
Tilaajille
Syömässä: Makoisa lounas Lentokentäntiellä

Syö­mäs­sä: Makoisa lounas Len­to­ken­tän­tiel­lä

15.11.2021 10:30
Tilaajille
Kokkaa kuin ranskalainen – tämä klassinen menu pysyy aina muodissa

Kokkaa kuin rans­ka­lai­nen – tämä klas­si­nen menu pysyy aina muo­dis­sa

11.11.2021 06:30
Tilaajille