Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Ruoka

Suomalaiset syövät yhä enemmän eineksiä ja vaativat niiltä laatua – Ravitsemustieteilijä ei tuomitse epäterveelliseksi, mutta varoittaa yhdestä asiasta
Tilaajille

Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua – Ra­vit­se­mus­tie­tei­li­jä ei tuo­mit­se epä­ter­veel­li­sek­si, mutta va­roit­taa yhdestä asiasta

16.10.2021 18:30 4
Ruokabloggaaja Jenni Häyrinen kokkaa kotona niin paljon, että liesituulettimen on oltava tehokas – tällaisia kokemuksia hänellä on hittituotteesta

Ruo­ka­blog­gaa­ja Jenni Häy­ri­nen kokkaa kotona niin paljon, että lie­si­tuu­let­ti­men on oltava tehokas – täl­lai­sia ko­ke­muk­sia hänellä on hit­ti­tuot­tees­ta

16.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Perinteistä ruokaa kasvismaidoista – näin hamppujuusto, kermainen uunipuuro, mantelisoppa, metsäpata ja sienikantsikka valmistuvat ilman eläinperäisiä tuotteita

Pe­rin­teis­tä ruokaa kas­vis­mai­dois­ta – näin hamp­pu­juus­to, ker­mai­nen uu­ni­puu­ro, man­te­li­sop­pa, met­sä­pa­ta ja sie­ni­kant­sik­ka val­mis­tu­vat ilman eläin­pe­räi­siä tuot­tei­ta

14.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Ruokakulttuuri Pohjois-Pohjanmaalla on nyt aika nostaa ylpeästi esiin
Kolumni Kirsi Korhonen ja Ronja Kuorikoski

Ruo­ka­kult­tuu­ri Poh­jois-Poh­jan­maal­la on nyt aika nostaa yl­peäs­ti esiin

08.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Tule sinäkin tänne, nimikkopuusi on jo täällä!
Kolumni Sirpa Kortet

Tule sinäkin tänne, ni­mik­ko­puu­si on jo täällä!

07.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Suklaa selättää kaamoksenkin – räntäsade unohtuu, kun dippaat marjoja ja hedelmiä valkosuklaaseen tai teet itse Daimia

Suklaa se­lät­tää kaa­mok­sen­kin – rän­tä­sa­de unoh­tuu, kun dippaat marjoja ja he­del­miä val­ko­suk­laa­seen tai teet itse Daimia

07.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Ruskon Citymarketissa tuoksuu päivisin tuore pizza, kotiruoka ja savustettu kala – ”Moni on yllättynyt, että meiltä saa ihan oikiaa kiviuunipizzaa”
Mainos K-Citymarket Rusko

Ruskon Ci­ty­mar­ke­tis­sa tuoksuu päi­vi­sin tuore pizza, ko­ti­ruo­ka ja sa­vus­tet­tu kala – ”Moni on yl­lät­ty­nyt, että meiltä saa ihan oikiaa ki­viuu­ni­piz­zaa”

01.10.2021 06:00
Vegaanituotteet kuuluvat yhä useamman sekasyöjän arkiruokiin – Arvaatko, mikä on K-Supermarket Pekurin maitohyllyn myydyin tuote?
Mainos K-Supermarket Pekuri

Ve­gaa­ni­tuot­teet kuu­lu­vat yhä useam­man se­ka­syö­jän ar­ki­ruo­kiin – Ar­vaat­ko, mikä on K-Su­per­mar­ket Pekurin mai­to­hyl­lyn myydyin tuote?

30.09.2021 09:00
Edullisista ja terveellisistä juureksista syntyy herkkää ja kaunista – Näillä resepteillä saat kotimaisten juuresten parhaat maut esiin

Edul­li­sis­ta ja ter­veel­li­sis­tä juu­rek­sis­ta syntyy herkkää ja kau­nis­ta – Näillä re­sep­teil­lä saat ko­ti­mais­ten juu­res­ten parhaat maut esiin

30.09.2021 06:30
Tilaajille
Pannukakkutalon tilalle uusi kahvila-ravintola – " Pysymme edelleen perheravintolana ja myös lemmikkiystävällisenä paikkana, mutta pannareita meiltä ei jatkossa enää saa"

Pan­nu­kak­ku­ta­lon tilalle uusi kah­vi­la-ra­vin­to­la – " Pysymme edel­leen per­he­ra­vin­to­la­na ja myös lem­mik­ki­ys­tä­väl­li­se­nä paik­ka­na, mutta pan­na­rei­ta meiltä ei jat­kos­sa enää saa"

24.09.2021 06:05 13
Syksyn mehevimmät ruoat hautuvat padassa – kokeile suomalaista riistaa, italialaista ragua tai mausteista marokkolaista kasvispataa

Syksyn me­he­vim­mät ruoat hau­tu­vat padassa – kokeile suo­ma­lais­ta riis­taa, ita­lia­lais­ta ragua tai maus­teis­ta ma­rok­ko­lais­ta kas­vis­pa­taa

23.09.2021 06:30
Tilaajille
Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – oululainen ruokahistorioitsija Ritva Kylli kertoo, miten makkarasta tuli suomalaisille pyhä

Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – ou­lu­lai­nen ruo­ka­his­to­rioit­si­ja Ritva Kylli kertoo, miten mak­ka­ras­ta tuli suo­ma­lai­sil­le pyhä

20.09.2021 17:00 4
Tilaajille
Syömässä: Lounas ilman iltapäiväkoomaa Kempeleen Boulis-ravintolassa

Syö­mäs­sä: Lounas ilman il­ta­päi­vä­koo­maa Kem­pe­leen Bou­lis-ra­vin­to­las­sa

20.09.2021 09:30 1
Tilaajille
Oksat notkuvat nyt pihlajanmarjoja – Näin hyödynnät runsaskuituista c-vitamiinipommia

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

18.09.2021 08:30 2
Tilaajille
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

18.09.2021 15:04 7
Tilaajille
Illallinen kuin suoraan teatterilavalta – Herman Kochin läpimurtoteoksen ironinen illallinen muuttuu aidoiksi resepteiksi tässä jutussa

Il­lal­li­nen kuin suoraan teat­te­ri­la­val­ta – Herman Kochin lä­pi­mur­to­teok­sen iro­ni­nen il­lal­li­nen muuttuu ai­doik­si re­sep­teik­si tässä jutussa

16.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Oamk järjestää lähiruokatapahtuman jo viidettä kertaa Oulussa

Oamk jär­jes­tää lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­man jo vii­det­tä kertaa Oulussa

14.09.2021 10:05 3
Ei mitään sumppia! Oululaiset kahviammattilaiset luovat kulttuuria, jossa raaka-aine on arvossaan ja kuppiin kaadetaan vähemmän mutta parempaa

Ei mitään sump­pia! Ou­lu­lai­set kah­vi­am­mat­ti­lai­set luovat kult­tuu­ria, jossa raa­ka-ai­ne on ar­vos­saan ja kuppiin kaa­de­taan vä­hem­män mutta pa­rem­paa

12.09.2021 07:00 11
Tilaajille
Atria vetää kanapakkauksia takaisin tuotteista löytyneen vehnän vuoksi

Atria vetää ka­na­pak­kauk­sia ta­kai­sin tuot­teis­ta löy­ty­neen vehnän vuoksi

11.09.2021 17:50
Lähiruuasta puhutaan nyt paljon, mutta ei edelleenkään liikaa, sanoo yrittäjä, jonka kasvihuoneelta Varjakasta lähtee jääsalaattia ympäri vuoden Oulun alueen kauppoihin

Lä­hi­ruuas­ta pu­hu­taan nyt paljon, mutta ei edel­leen­kään liikaa, sanoo yrit­tä­jä, jonka kas­vi­huo­neel­ta Var­ja­kas­ta lähtee jää­sa­laat­tia ympäri vuoden Oulun alueen kaup­poi­hin

11.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Tee nojatuolimatka Viroon ja maistele paikallisia pienpanimo-oluita – Virossa pienpanimot ovat uponneet otollisempaan maaperään kuin Suomessa

Tee no­ja­tuo­li­mat­ka Viroon ja mais­te­le pai­kal­li­sia pien­pa­ni­mo-olui­ta – Virossa pien­pa­ni­mot ovat upon­neet otol­li­sem­paan maa­pe­rään kuin Suo­mes­sa

09.09.2021 09:00
Tilaajille
Miksi toinen lihoo ja toinen ei? Sama kalorimäärä ei toimi kaikilla ihmisillä samalla tavalla

Miksi toinen lihoo ja toinen ei? Sama ka­lo­ri­mää­rä ei toimi kai­kil­la ih­mi­sil­lä samalla tavalla

02.09.2021 07:00 11
Tilaajille
Näillä eväillä kuljet suunnitellen kohti uutta ruokaviikkoa – joko tunnet preppauksen, joka tuo selkeyttä suomalaiseenkin arkeen?

Näillä eväillä kuljet suun­ni­tel­len kohti uutta ruo­ka­viik­koa – joko tunnet prep­pauk­sen, joka tuo sel­keyt­tä suo­ma­lai­seen­kin arkeen?

02.09.2021 06:30
Tilaajille
Erinomainen omenasesonki näkyy säpinänä mehustamolla – mehua lorisee nyt parintuhannen litran päivävauhdilla

Erin­omai­nen ome­na­se­son­ki näkyy sä­pi­nä­nä me­hus­ta­mol­la – mehua lorisee nyt pa­rin­tu­han­nen litran päi­vä­vauh­dil­la

01.09.2021 06:20 1
Kalakeiton pohja on hyvässä liemessä – Annos syntyy vaikka Oulussa legendaarisen Pehkolan lohikeiton reseptiä mukailemalla

Ka­la­kei­ton pohja on hyvässä lie­mes­sä – Annos syntyy vaikka Oulussa le­gen­daa­ri­sen Peh­ko­lan lo­hi­kei­ton re­sep­tiä mu­kai­le­mal­la

29.08.2021 08:00 5
Tilaajille
Ruokalähettipalvelujen kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti – keskustan pitäisi mukautua muutokseen, kirjoittaa kolumnisti Iina Kuvaja
Kolumni Iina Kuvaja

Ruo­ka­lä­het­ti­pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti – kes­kus­tan pitäisi mu­kau­tua muu­tok­seen, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Iina Kuvaja

27.08.2021 18:00 4
Tilaajille
Näin asettelet ruoan lautaselle niin kuin hienossa ravintolassa – kokosimme niksit onnistuneeseen pleittaukseen

Näin aset­te­let ruoan lau­ta­sel­le niin kuin hie­nos­sa ra­vin­to­las­sa – ko­ko­sim­me niksit on­nis­tu­nee­seen pleit­tauk­seen

26.08.2021 06:30 3
Tilaajille
SOPP-olutfestivaali alkaa Oulussa torstaina –  pienpanimotuotteiden lisäksi tarjolla ruokaa ja ohjattua olutmaistelua

SOPP-olut­fes­ti­vaa­li alkaa Oulussa tors­tai­na – pien­pa­ni­mo­tuot­tei­den lisäksi tar­jol­la ruokaa ja oh­jat­tua olut­mais­te­lua

25.08.2021 10:59 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heini Iinatti, Soila Hiltunen

Saa­daan­ko sato lau­ta­sil­le lä­hel­tä?

22.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Pauli Aalto-Setälä Iin IlmastoAreenassa: Syyllistäminen ei ole oikea tapa saada ihmisiä mukaan ilmastotyöhön

Pauli Aal­to-Se­tä­lä Iin Il­mas­toA­ree­nas­sa: Syyl­lis­tä­mi­nen ei ole oikea tapa saada ihmisiä mukaan il­mas­to­työ­hön

20.08.2021 20:47 16
Tilaajille