Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Kaleva selvitti: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Luitko jo tämän: Pohde ei ole saanut pal­kan­mak­sua vie­lä­kään kun­toon, hoi­ta­jat rai­vois­saan

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ruoka

Keittiön kautta espanjalaiseen sieluun – Aurinkorannikon suomalaisille lehtiä tekevä Katia Westerdahl näyttää, miten hidas perunamunakas tehdään
Tilaajille

Keit­tiön kautta es­pan­ja­lai­seen sieluun – Au­rin­ko­ran­ni­kon suo­ma­lai­sil­le lehtiä tekevä Katia Wes­ter­dahl näyt­tää, miten hidas pe­ru­na­mu­na­kas tehdään

06:30
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole viherhumppaa – maapallon lämpeneminen mahdollista saada kuriin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

21.03.2023 20:00 90
Tilaajille
Leivo kevään kolme herkullisinta pikkukakkua ja pidä kakkujuhlat – lopputulos on silkkaa silmäkarkkia

Leivo kevään kolme her­kul­li­sin­ta pik­ku­kak­kua ja pidä kak­ku­juh­lat – lop­pu­tu­los on silkkaa sil­mä­kark­kia

16.03.2023 06:30
Tilaajille
Hinta ratkaisee pitkälle sen, mitä suomalaiset ostoskoriin nyt nostavat, mutta taustalla on myös hitaampia muutosvirtoja
Pääkirjoitus

Hinta rat­kai­see pit­käl­le sen, mitä suo­ma­lai­set os­tos­ko­riin nyt nos­ta­vat, mutta taus­tal­la on myös hi­taam­pia muu­tos­vir­to­ja

13.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Valitse parhaat herkut ja nauti!
Kumppanietu Kaleva

Valitse parhaat herkut ja nauti!

14.03.2023 12:32
Tilaajille
Rakkaudesta kahvilakulttuuriin ja asiakaspalveluun – Sihvosen siskokset avasivat uuden kahvilan Ideaparkiin
Mainos Ideapark Oulu

Rak­kau­des­ta kah­vi­la­kult­tuu­riin ja asia­kas­pal­ve­luun – Sih­vo­sen sis­kok­set ava­si­vat uuden kah­vi­lan Idea­par­kiin

04.03.2023 06:00
Ruokakauppa netissä on Suomessa vieläkin jälkijunassa – etenkin isojen kaupunkien nuoriso oppii tilaamaan ruuan kaupasta kotiin silloin kun itselle sopii

Ruo­ka­kaup­pa netissä on Suo­mes­sa vie­lä­kin jäl­ki­ju­nas­sa – etenkin isojen kau­pun­kien nuoriso oppii ti­laa­maan ruuan kau­pas­ta kotiin silloin kun itselle sopii

03.03.2023 14:00 1
Tilaajille
Syö sesongin mukaan – Pohjolan wasabi ja eksoottiset hedelmät maustavat ruokaviikkoa, jonka pohjana ovat varastokasvikset

Syö se­son­gin mukaan – Poh­jo­lan wasabi ja ek­soot­ti­set he­del­mät maus­ta­vat ruo­ka­viik­koa, jonka pohjana ovat va­ras­to­kas­vik­set

02.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Lidl vetää takaisin erän pistaasipähkinöitä – sisältävät homemyrkkyä yli sallitun rajan

Lidl vetää ta­kai­sin erän pis­taa­si­päh­ki­nöi­tä – si­säl­tä­vät ho­me­myrk­kyä yli sal­li­tun rajan

24.02.2023 17:43
Pöytä koreaksi – korealaisen keittiön tunnistettava makumaailma tulee erityisesti yhdestä mausteesta, jota käytetään näissä ruoissa

Pöytä ko­reak­si – ko­rea­lai­sen keit­tiön tun­nis­tet­ta­va ma­ku­maail­ma tulee eri­tyi­ses­ti yhdestä maus­tees­ta, jota käy­te­tään näissä ruoissa

23.02.2023 06:30
Tilaajille
Oulun jätehuolto voi takkuilla kuljetusalan lakon pitkittyessä – Kaupoissa riittää kuitenkin ruokaa

Oulun jä­te­huol­to voi tak­kuil­la kul­je­tus­alan lakon pit­kit­tyes­sä – Kau­pois­sa riittää kui­ten­kin ruokaa

20.02.2023 19:23 3
Tilaajille
Kumpi on parempi, hillo vai mantelimassa? Näin lukijat vastasivat – Lue myös, miten oululainen työporukka pisteyttää laskiaispullia kahvitauollaan

Kumpi on pa­rem­pi, hillo vai man­te­li­mas­sa? Näin lukijat vas­ta­si­vat – Lue myös, miten ou­lu­lai­nen työ­po­ruk­ka pis­teyt­tää las­kiais­pul­lia kah­vi­tauol­laan

18.02.2023 18:00 19
Tilaajille
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Oululainen Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Ou­lu­lai­nen Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

18.02.2023 15:00 19
Tilaajille
Nyt selvitetään laskiaisen tärkein kysymys: Hillo vai mantelimassa?

Nyt sel­vi­te­tään las­kiai­sen tärkein ky­sy­mys: Hillo vai man­te­li­mas­sa?

16.02.2023 09:31 40
Vihreästä voimaa päivään – näiden reseptien kasviksissa on erityisen runsaasti lehtivihreää, joka torjuu bakteereja ja auttaa suolen toimintaa

Vih­reäs­tä voimaa päi­vään – näiden re­sep­tien kas­vik­sis­sa on eri­tyi­sen run­saas­ti leh­ti­vih­reää, joka torjuu bak­tee­re­ja ja auttaa suolen toi­min­taa

16.02.2023 06:30 2
Tilaajille
Ylämaankarja karkasi toistuvasti naapurin tontille Kärsämäellä, talloi istutuksia ja aiheutti pelkoa – sakkotuomio pysyi hovioikeudessa

Ylä­maan­kar­ja karkasi tois­tu­vas­ti naa­pu­rin ton­til­le Kär­sä­mäel­lä, talloi is­tu­tuk­sia ja ai­heut­ti pelkoa – sak­ko­tuo­mio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

09.02.2023 19:15 17
Tilaajille
Ouluun tarvitaan entistä monipuolisempi ja persoonallisempi ravintolatarjonta
Kolumni Julia Asikainen

Ouluun tar­vi­taan entistä mo­ni­puo­li­sem­pi ja per­soo­nal­li­sem­pi ra­vin­to­la­tar­jon­ta

09.02.2023 18:00 13
Tilaajille
Vegaaniset valinnat yleistyvät – Ammattilaiset maistelivat 3d-tulostettua keinolihaa

Ve­gaa­ni­set va­lin­nat yleis­ty­vät – Am­mat­ti­lai­set mais­te­li­vat 3d-tu­los­tet­tua kei­no­li­haa

09.02.2023 18:00 36
Tilaajille
Parhaat kalakeittoreseptit jakoon – versioi rakkain keittosi vaihteeksi näillä ohjeilla

Parhaat ka­la­keit­to­re­sep­tit jakoon – versioi rakkain keit­to­si vaih­teek­si näillä oh­jeil­la

09.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Piia Metsähonkala

An­ne­taan kai­kil­le ruo­ka­rau­ha niin ruo­ka­pöy­däs­sä kuin muu­toin­kin

09.02.2023 05:30 5
Tilaajille
Suomessa ostettiin aiempaa vähemmän elintarvikkeita viime vuonna – hinnan nousu iski erityisesti lihan, kalan ja vihannesten myyntimääriin

Suo­mes­sa os­tet­tiin aiempaa vä­hem­män elin­tar­vik­kei­ta viime vuonna – hinnan nousu iski eri­tyi­ses­ti lihan, kalan ja vi­han­nes­ten myyn­ti­mää­riin

07.02.2023 08:03 12
Muistatko oopperan, kappelin, metsästäjän ja oskarin? Tee itse neljä klassista hiukopalaa, jos niitä ei enää ravintolasta löydy

Muis­tat­ko oop­pe­ran, kap­pe­lin, met­säs­tä­jän ja os­ka­rin? Tee itse neljä klas­sis­ta hiu­ko­pa­laa, jos niitä ei enää ra­vin­to­las­ta löydy

02.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mari Kärkkäinen

Pa­nos­ta­mi­nen kou­lu­ruoan makuun ei ole eu­rois­ta kiinni

02.02.2023 05:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Kiuru

Olisiko kou­lu­ruo­kaan mah­dol­lis­ta pa­nos­taa vähän enemm­män?

31.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa

Top­pi­lan­sal­meen ker­ros­ta­lon ala­ker­taan avattu Joo Hetki -kah­vi­la haluaa mul­lis­taa vuok­ra-asu­mis­ta: suun­ni­tel­mis­sa muun muassa joo­ga­het­kiä ja pyö­rä­huol­toa

27.01.2023 06:04 2
Kevättä kohti kevyillä keitoilla – näillä neljällä alle 200 kilokalorin annoksella saat monipuolisuutta ruokavalioon

Kevättä kohti ke­vyil­lä kei­toil­la – näillä nel­jäl­lä alle 200 ki­lo­ka­lo­rin an­nok­sel­la saat mo­ni­puo­li­suut­ta ruo­ka­va­lioon

26.01.2023 06:30
Tilaajille
Poliisi takavarikoi satoja pulloja väärennettyä Koskenkorva-viinaa – sisältää epäpuhtauksia, voi olla vaarallista juoda

Poliisi ta­ka­va­ri­koi satoja pulloja vää­ren­net­tyä Kos­ken­kor­va-vii­naa – si­säl­tää epä­puh­tauk­sia, voi olla vaa­ral­lis­ta juoda

25.01.2023 13:47 7
Syömässä: Olutta ja tapaksia illan alkajaisiksi Pikisaarentien päässä

Syö­mäs­sä: Olutta ja ta­pak­sia illan al­ka­jai­sik­si Pi­ki­saa­ren­tien päässä

25.01.2023 10:05
Tilaajille
Pientuottajien jäätelöt uudistavat suomalaisten jäätelönsyöntiä, talvellakin menee miljoona litraa – Näin oululaislasten raati kommentoi yllättäviä makuyhdistelmiä: "Tämä menee top viitoseen"

Pien­tuot­ta­jien jää­te­löt uu­dis­ta­vat suo­ma­lais­ten jää­te­lön­syön­tiä, tal­vel­la­kin menee mil­joo­na litraa – Näin ou­lu­lais­las­ten raati kom­men­toi yl­lät­tä­viä ma­kuyh­dis­tel­miä: "Tämä menee top vii­to­seen"

21.01.2023 18:30 3
Tilaajille
Salassa pysyttelevä tubettaja kiertää Oulun grillejä ja pizzerioita ja pisteyttää niiden ruoat kuin Michelin-tarkastaja konsanaan – nyt hän kertoo, mikä on kaupungin paras grilliannos

Salassa py­syt­te­le­vä tu­bet­ta­ja kiertää Oulun gril­le­jä ja piz­ze­rioi­ta ja pis­teyt­tää niiden ruoat kuin Mic­he­lin-tar­kas­ta­ja kon­sa­naan – nyt hän kertoo, mikä on kau­pun­gin paras gril­li­an­nos

21.01.2023 18:00 51
Tilaajille