Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ruoka

Kalevauva.fi:n Oulu-kappaleesta julkaistiin musiikkivideo – mukana oululaista pitsakulttuuria hehkuttava Ernest Lawson
Tilaajille

Ka­le­vau­va.fi:n Ou­lu-kap­pa­lees­ta jul­kais­tiin mu­siik­ki­vi­deo – mukana ou­lu­lais­ta pit­sa­kult­tuu­ria heh­kut­ta­va Ernest Lawson

23.02.2024 12:12 4
Tällaista ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuudelipaikka – Kolmen ravintolan patiolla ristiinsyöminen on harvinaista

Täl­lais­ta ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuu­de­li­paik­ka – Kolmen ra­vin­to­lan pa­tiol­la ris­tiin­syö­mi­nen on har­vi­nais­ta

21.02.2024 17:00 6
Tilaajille
Vuoden leipäkauppa löytyy Oulusta – Paikallisuus on kaupan leipäosaston valttikortti

Vuoden lei­pä­kaup­pa löytyy Oulusta – ­Pai­kal­li­suus on kaupan lei­päo­sas­ton valt­ti­kort­ti

20.02.2024 15:26 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Väyrynen

Tar­jon­ta ruokkii ka­lo­ri­hi­moa ja voittaa tah­don­voi­man – ruo­ka­kaup­pa tietää ki­vi­kau­del­ta pe­räi­sin olevat halumme

17.02.2024 06:00 2
Vegaanisen ruoan myyjiä suositaan Provinssissa – Qstockissa kaikki toimijat ovat tasa-arvoisessa asemassa

Ve­gaa­ni­sen ruoan myyjiä suo­si­taan Pro­vins­sis­sa – Qstoc­kis­sa kaikki toi­mi­jat ovat ta­sa-ar­voi­ses­sa ase­mas­sa

16.02.2024 13:15 5
Tilaajille
Ouluun ravintolan avannut Johanna Isola oppi kreikkalaisen keittiön salat ex-anopiltaan: ”Hävetti se tomaattien puristelu”

Ouluun ra­vin­to­lan avannut Johanna Isola oppi kreik­ka­lai­sen keit­tiön salat ex-ano­pil­taan: ”Hä­vet­ti se to­maat­tien pu­ris­te­lu”

16.02.2024 07:00 11
Oulun ravintoloihin herkkuleivoksia loihtiva Florian Meynet työskentelee vuokrakeittiössä – Vaikka tilauksia riittää, hän haaveilee omasta konditoriasta

Oulun ra­vin­to­loi­hin herk­ku­lei­vok­sia loih­ti­va Florian Meynet työs­ken­te­lee vuok­ra­keit­tiös­sä – Vaikka ti­lauk­sia riit­tää, hän haa­vei­lee omasta kon­di­to­rias­ta

15.02.2024 18:00 12
Tilaajille
Raksilan Alko suljetaan pysyvästi huhtikuussa

Rak­si­lan Alko sul­je­taan py­sy­väs­ti huh­ti­kuus­sa

15.02.2024 06:00 63
Tilaajille
Kaksi kierrosta riitti Valkean kakkubuffetissa – Suosikiksi nousi kuohkea suklaakakku

Kaksi kier­ros­ta riitti Valkean kak­ku­buf­fe­tis­sa – Suo­si­kik­si nousi kuohkea suk­laa­kak­ku

14.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Oululaisen Jari Toppisen ronskit vegereseptit riemastuttavat somessa – Punalappuja pelastava mies keksi laittaa pinaattikeittoa makaronilaatikkoon

Ou­lu­lai­sen Jari Top­pi­sen ronskit ve­ge­re­sep­tit rie­mas­tut­ta­vat somessa – Pu­na­lap­pu­ja pe­las­ta­va mies keksi laittaa pi­naat­ti­keit­toa ma­ka­ro­ni­laa­tik­koon

09.02.2024 18:00 4
Tilaajille
Buffetin juustohamppari Oulun Asemakadulla päihittää tyypilliset pikaruokamätöt mennen tullen

Buf­fe­tin juus­to­hamp­pa­ri Oulun Ase­ma­ka­dul­la päi­hit­tää tyy­pil­li­set pi­ka­ruo­ka­mä­töt mennen tullen

07.02.2024 17:00 25
Tilaajille
Ranskalaisten menekki on niin kova, että Vihannin perunatehdas siirtyi viiteen vuoroon

Rans­ka­lais­ten menekki on niin kova, että Vi­han­nin pe­ru­na­teh­das siirtyi viiteen vuoroon

05.02.2024 20:35 34
Tilaajille
Pohjoisen kansanedustajat valmiita veronkorotuksiin – Verotettavia kohteita löytyy yllättävän helposti

Poh­joi­sen kan­sa­ne­dus­ta­jat val­mii­ta ve­ron­ko­ro­tuk­siin – Ve­ro­tet­ta­via koh­tei­ta löytyy yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

05.02.2024 06:00 147
Tilaajille
Martinniemessä asuva Maiju Rukkila, 33, ottaa pikkulapset mukaan leivontapuuhiin, vaikka se ei ole nopeaa eikä sotkutonta

Mar­tin­nie­mes­sä asuva Maiju Ruk­ki­la, 33, ottaa pik­ku­lap­set mukaan lei­von­ta­puu­hiin, vaikka se ei ole nopeaa eikä sot­ku­ton­ta

01.02.2024 17:00 10
Tilaajille
Rotuaarin italialaisessa on vain 7 pöytää, mutta pastakoneelle riittää töitä ravintolan täyttyessä

Ro­tuaa­rin ita­lia­lai­ses­sa on vain 7 pöytää, mutta pas­ta­ko­neel­le riittää töitä ra­vin­to­lan täyt­tyes­sä

31.01.2024 17:00 17
Tilaajille
Oulun Itsudemo-ravintolassa viilettänyt rotta tallentui asiakkaan kuvaamalle videolle – ravintola kertoo, että terveystarkastajat kävivät tarkastamassa tilanteen

Oulun It­su­de­mo-ra­vin­to­las­sa vii­let­tä­nyt rotta tal­len­tui asiak­kaan ku­vaa­mal­le vi­deol­le – ra­vin­to­la kertoo, että ter­veys­tar­kas­ta­jat kävivät tar­kas­ta­mas­sa ti­lan­teen

30.01.2024 15:03 20
Tilaajille
Kempeleen Hakamaalla on yksi seudun viimeisistä tupakkakopeista – "Normaalisti siellä tulee istuttua pari tuntia kerrallaan"

Kem­pe­leen Ha­ka­maal­la on yksi seudun vii­mei­sis­tä tu­pak­ka­ko­peis­ta – "­Nor­maa­lis­ti siellä tulee is­tut­tua pari tuntia ker­ral­laan"

29.01.2024 09:32 21
Tilaajille
Oulussa on pastellivärinen lähiökahvila, jonka aamupala-annokset suorastaan huutavat somepostausta

Oulussa on pas­tel­li­vä­ri­nen lä­hiö­kah­vi­la, jonka aa­mu­pa­la-an­nok­set suo­ras­taan huu­ta­vat so­me­pos­taus­ta

24.01.2024 17:00 31
Tilaajille
Ruotsalaiset hamstraavat nyt retkivarusteita – Ensimmäinen myyntipiikki alkoi Ukrainan sodasta, toinen ministerin puheista

Ruot­sa­lai­set hamst­raa­vat nyt ret­ki­va­rus­tei­ta – En­sim­mäi­nen myyn­ti­piik­ki alkoi Uk­rai­nan so­das­ta, toinen mi­nis­te­rin pu­heis­ta

22.01.2024 13:30
Tilaajille
Kahvikupillinen kirkastettua voita kruunaa parhaat blinit, kertoo chef Antti Lindholm

Kah­vi­ku­pil­li­nen kir­kas­tet­tua voita kruunaa parhaat blinit, kertoo chef Antti Lind­holm

20.01.2024 10:00
Oululainen Petra Salminen kokeilee taas vegaaniutta, vaikka luovutti jo kerran – Ruoan hinnan nousu ei ole vesittänyt Vegaanihaastetta

Ou­lu­lai­nen Petra Sal­mi­nen ko­kei­lee taas ve­gaa­niut­ta, vaikka luo­vut­ti jo kerran – Ruoan hinnan nousu ei ole ve­sit­tä­nyt Ve­gaa­ni­haas­tet­ta

19.01.2024 14:00 10
Tilaajille
Kun oululaisen Antti Taanilan puhelin alkaa soida iltaisin, hän tietää että uusi ruokatrendi on puhkeamassa – Tukkuyrittäjä kertoo, mikä nyt menee kaupaksi

Kun ou­lu­lai­sen Antti Taa­ni­lan puhelin alkaa soida il­tai­sin, hän tietää että uusi ruo­kat­ren­di on puh­kea­mas­sa – Tuk­kuy­rit­tä­jä kertoo, mikä nyt menee kau­pak­si

18.01.2024 18:00 13
Tilaajille
Suomessa on myyty kiellettyä ainetta sisältävää energiajuomaa – Markkinoidaan Kim Kardashianin nimellä

Suo­mes­sa on myyty kiel­let­tyä ainetta si­säl­tä­vää ener­gia­juo­maa – Mark­ki­noi­daan Kim Kar­das­hia­nin nimellä

18.01.2024 15:43 3
Tilaajille
Millaiset afterwork-pöhinät löytyy Oulun Vennistä? Perjantai-iltana paikassa on täyttä, ja monet tilaavat jopa ruokaa

Mil­lai­set af­ter­work-pö­hi­nät löytyy Oulun Ven­nis­tä? Per­jan­tai-il­ta­na pai­kas­sa on täyttä, ja monet ti­laa­vat jopa ruokaa

17.01.2024 17:00 15
Tilaajille
Parisataa litraa maitoa lorahti maahan Paavolassa

Pa­ri­sa­taa litraa maitoa lorahti maahan Paa­vo­las­sa

15.01.2024 22:43 8
Huippukokiksi Kempeleen Prisman kalatiskiltä: Kolmen Michelin-tähden ravintolassa työskentelevä Henri Sirviö, 26, kertaa uransa hengästyttävät vaiheet

Huip­pu­ko­kik­si Kem­pe­leen Prisman ka­la­tis­kil­tä: Kolmen Mic­he­lin-täh­den ra­vin­to­las­sa työs­ken­te­le­vä Henri Sirviö, 26, kertaa uransa hen­gäs­tyt­tä­vät vaiheet

13.01.2024 17:00 15
Tilaajille
Oulussa on hyviä ravintoloita, mutta huipulla ei ole tungosta – Michelin-tähtiravintola toisi kaivattua säpinää, sanovat paikalliset herkkusuut

Oulussa on hyviä ra­vin­to­loi­ta, mutta hui­pul­la ei ole tun­gos­ta – Mic­he­lin-täh­ti­ra­vin­to­la toisi kai­vat­tua sä­pi­nää, sanovat pai­kal­li­set herk­ku­suut

11.01.2024 06:00 78
Tilaajille
Neonvalot loistavat keskellä oululaista nukkumalähiötä – Rocket Burger henkii ehtaa 50-luvun tunnelmaa, mutta tarjoaa perinteistä perusmättöä

Neon­va­lot lois­ta­vat kes­kel­lä ou­lu­lais­ta nuk­ku­ma­lä­hiö­tä – Rocket Burger henkii ehtaa 50-lu­vun tun­nel­maa, mutta tarjoaa pe­rin­teis­tä pe­rus­mät­töä

10.01.2024 17:00 50
Tilaajille
Etelä-Korean parlamentti on kieltänyt koiranlihan tuotannon

Ete­lä-Ko­rean par­la­ment­ti on kiel­tä­nyt koi­ran­li­han tuo­tan­non

09.01.2024 12:16 4