Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Historia

Vanha Kaleva: Lapset saavat liikaa rasvaa ruoastaan huomaamatta – vitamiini- ja rautavalmisteet usein aiheettomia

Vanha Kaleva: Lapset saavat liikaa rasvaa ruoas­taan huo­maa­mat­ta – vi­ta­mii­ni- ja rau­ta­val­mis­teet usein ai­heet­to­mia

09.12.2023 10:00 2
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 4
Tilaajille
Kaleva Live: Itsenäisyyspäivän toimintakenttä Oulun kauppatorilla esitteli Puolustusvoimien toimintaa – katso tallenne lähetyksestä

Kaleva Live: It­se­näi­syys­päi­vän toi­min­ta­kent­tä Oulun kaup­pa­to­ril­la esit­te­li Puo­lus­tus­voi­mien toi­min­taa – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

06.12.2023 08:00 2
Tilaajille
Oulun hautausmaalla lepää neljä Mannerheimin ritaria – Sankarien joukossa on myös yksi ulkomaalainen, ja yksi nainen

Oulun hau­taus­maal­la lepää neljä Man­ner­hei­min ritaria – San­ka­rien jou­kos­sa on myös yksi ul­ko­maa­lai­nen, ja yksi nainen

06.12.2023 05:00 4
Tilaajille
Neuvostoliiton vangiksi jäi yli 2 000 Suomen itäosissa asunutta siviiliä talvisodassa – Vankeusaika venyi seuraavalle kesälle

Neu­vos­to­lii­ton van­gik­si jäi yli 2 000 Suomen itä­osis­sa asu­nut­ta si­vii­liä tal­vi­so­das­sa – Van­keus­ai­ka venyi seu­raa­val­le kesälle

04.12.2023 06:00 11
Tilaajille
Kaikkien tuntema nakkikiska Oulun ydinkeskustassa pyöri sotaveteraanien voimin – Mutta miksi veteraaniperinnettä jatkavan yhdistyksen toimintaa ei ole vieläkään aloitettu?

Kaik­kien tuntema nak­ki­kis­ka Oulun ydin­kes­kus­tas­sa pyöri so­ta­ve­te­raa­nien voimin – Mutta miksi ve­te­raa­ni­pe­rin­net­tä jat­ka­van yh­dis­tyk­sen toi­min­taa ei ole vie­lä­kään aloi­tet­tu?

03.12.2023 14:00 17
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 06:00 18
Tilaajille
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 2
Tilaajille
Snellmanien pihalla tarjottiin joka päivä keittoa sadoille, kun joukoittain ihmisiä kuoli suuressa nälkäkatastrofissa – Köyhälle Oulu oli hyvä paikka

Snell­ma­nien pihalla tar­jot­tiin joka päivä keittoa sa­doil­le, kun jou­koit­tain ihmisiä kuoli suu­res­sa näl­kä­ka­tast­ro­fis­sa – Köy­häl­le Oulu oli hyvä paikka

29.11.2023 06:00 13
Tilaajille
Muistokirjoitus: Kunnallisneuvos, rintamaveteraani Onni Toljamo 1923–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Kun­nal­lis­neu­vos, rin­ta­ma­ve­te­raa­ni Onni Toljamo 1923–2023

28.11.2023 10:19 4
Euroopan historiallinen tehtävä – humanismi, jonka puolesta kannattaa elää
Kolumni Tapani Hautamäki

Eu­roo­pan his­to­rial­li­nen tehtävä – hu­ma­nis­mi, jonka puo­les­ta kan­nat­taa elää

26.11.2023 14:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sähkövoimaa käytetään maataloudessa yhä enemmän

Vanha Kaleva: Säh­kö­voi­maa käy­te­tään maa­ta­lou­des­sa yhä enemmän

25.11.2023 10:00
Viime vuosina suurin osa tiernapojista on ollut tyttöjä: Pitäisikö Oulun Tiernapoikakilpailun nimi muuttaa?

Viime vuosina suurin osa tier­na­po­jis­ta on ollut tyt­tö­jä: Pi­täi­si­kö Oulun Tier­na­poi­ka­kil­pai­lun nimi muut­taa?

23.11.2023 18:00 35
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

23.11.2023 15:53 2
Oulu II katosi mystisesti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät uskovat, että alusta on haettu väärästä paikasta näihin päiviin asti

Oulu II katosi mys­ti­ses­ti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät us­ko­vat, että alusta on haettu vää­räs­tä pai­kas­ta näihin päiviin asti

21.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Saksanjuutalainen filosofi kulkee pohjoisessa ja tapaa matkalla kohti Oulua Samuli ja Jenny Paulaharjun

Sak­san­juu­ta­lai­nen fi­lo­so­fi kulkee poh­joi­ses­sa ja tapaa mat­kal­la kohti Oulua Samuli ja Jenny Pau­la­har­jun

19.11.2023 15:10 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Koululuokan oppilaat pitivät tulta yllä kakluunissa 50 vuotta sitten Kajaanintullin koulussa Oulussa

Vanha Kaleva: Kou­lu­luo­kan op­pi­laat pitivät tulta yllä kak­luu­nis­sa 50 vuotta sitten Ka­jaa­nin­tul­lin kou­lus­sa Oulussa

18.11.2023 10:00 3
Pateniemen sahan koulu jäi, vaikka saha meni – Nyt 660 oppilaan koulu juhlii 150-vuotista taivaltaan

Pa­te­nie­men sahan koulu jäi, vaikka saha meni – Nyt 660 op­pi­laan koulu juhlii 150-vuo­tis­ta tai­val­taan

15.11.2023 17:00 1
Tilaajille
Haukiputaan sahojen tuoretta muistolaattaa jouduttu korjaamaan jo kolmatta kertaa – "Ihan uskomaton mäihä", taiteilija puuskahtaa

Hau­ki­pu­taan sahojen tuo­ret­ta muis­to­laat­taa jou­dut­tu kor­jaa­maan jo kol­mat­ta kertaa – "Ihan us­ko­ma­ton mäihä", tai­tei­li­ja puus­kah­taa

14.11.2023 18:00 4
Tilaajille
Oululainen junaemäntä muistelee, miten komensi suosionsa huipulla olleen Jari Sillanpään pullakahville ravintolavaunuun

Ou­lu­lai­nen ju­na­emän­tä muis­te­lee, miten komensi suo­sion­sa hui­pul­la olleen Jari Sil­lan­pään pul­la­kah­vil­le ra­vin­to­la­vau­nuun

13.11.2023 06:00 3
Tilaajille
Muistatko legendaariset Nukun diskot? Oulun nuoret kävivät joka perjantai bileissä, joissa yhden ysärihitin soidessa pojat heittivät paidat pois

Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­set Nukun diskot? Oulun nuoret kävivät joka per­jan­tai bi­leis­sä, joissa yhden ysä­ri­hi­tin soi­des­sa pojat heit­ti­vät paidat pois

12.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Näinä aikoina olisi helppo kääriytyä toivottomuuteen, mutta emme saa antaa periksi
Essee Yrjö Rautio

Näinä aikoina olisi helppo kää­riy­tyä toi­vot­to­muu­teen, mutta emme saa antaa periksi

10.11.2023 15:30 7
Tilaajille
Martti Ahtisaari on 10. haudattava presidentti Suomessa – Tällaisia ovat olleet aiemmat hautajaiset

Martti Ah­ti­saa­ri on 10. hau­dat­ta­va pre­si­dent­ti Suo­mes­sa – Täl­lai­sia ovat olleet aiemmat hau­ta­jai­set

10.11.2023 09:44 2
Tilaajille
Yli 150 vuotta vanhat kirkonkirjat kertovat naisten esiaviollisesta seksistä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

Yli 150 vuotta vanhat kir­kon­kir­jat ker­to­vat naisten esi­aviol­li­ses­ta sek­sis­tä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

05.11.2023 06:00 7
Tilaajille
Oulun autokoululaisille painajaisia aiheuttanut mäki on ihmisen tekosia – Tästä syystä pahamaineinen Pokkitörmä rakennettiin

Oulun au­to­kou­lu­lai­sil­le pai­na­jai­sia ai­heut­ta­nut mäki on ihmisen tekosia – Tästä syystä pa­ha­mai­nei­nen Pok­ki­tör­mä ra­ken­net­tiin

05.11.2023 06:00 61
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tylsämielisille lapsille perustetaan vastaanottokoti

Vanha Kaleva: Tyl­sä­mie­li­sil­le lap­sil­le pe­rus­te­taan vas­taan­ot­to­ko­ti

04.11.2023 10:00 1
Kaksi päinvastaista maailmaa kohtaa Oulun hautausmaan vaatimattomassa kappelissa, joka täyttää nyt 100 vuotta

Kaksi päin­vas­tais­ta maail­maa kohtaa Oulun hau­taus­maan vaa­ti­mat­to­mas­sa kap­pe­lis­sa, joka täyttää nyt 100 vuotta

01.11.2023 16:45 5
Tilaajille