Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Historia

Opastetut kävelykierrokset alkavat Intiön ja Oulujoen hautausmailla

Opas­te­tut kä­ve­ly­kier­rok­set alkavat Intiön ja Ou­lu­joen hau­taus­mail­la

12:34 3
Vanha Kaleva: Tanskalainen diasuliini on uusi, kustannuksiltaan mitätön lääke

Vanha Kaleva: Tans­ka­lai­nen dia­su­lii­ni on uusi, kus­tan­nuk­sil­taan mitätön lääke

06.06.2023 10:00
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 3
Tilaajille
Valtion pitäisi luopua Kajaanin rauniolinnan ja kolmen muun linnoituksen omistuksesta, esittää ministeriön työryhmä

Valtion pitäisi luopua Ka­jaa­nin rau­nio­lin­nan ja kolmen muun lin­noi­tuk­sen omis­tuk­ses­ta, esittää mi­nis­te­riön työ­ryh­mä

05.06.2023 13:30 16
Elsa Tikkanen, 91, katseli meren yli, kun Neuvostoliitto pommitti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

Elsa Tik­ka­nen, 91, katseli meren yli, kun Neu­vos­to­liit­to pom­mit­ti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

04.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Ylioppilaslakki on ajan kuva – Aluksi se oli naisilta kielletty, nyt sitä myydään mustana, valkeana ja kimaltavana

Yli­op­pi­las­lak­ki on ajan kuva – Aluksi se oli nai­sil­ta kiel­let­ty, nyt sitä myydään mus­ta­na, val­kea­na ja ki­mal­ta­va­na

02.06.2023 18:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Muoviset linnunpöntöt paljastuivat surmanloukuiksi poikasille

Vanha Kaleva: Muo­vi­set lin­nun­pön­töt pal­jas­tui­vat sur­man­lou­kuik­si poi­ka­sil­le

01.06.2023 10:00 1
Tilaajille
Miten noitavainot liittyvät Limingantullin Prismaan ja miltä kiveltä piru hyppäsi helvettiin? Näin löydät 7 Oulun oudointa muistomerkkiä

Miten noi­ta­vai­not liit­ty­vät Li­min­gan­tul­lin Pris­maan ja miltä kiveltä piru hyppäsi hel­vet­tiin? Näin löydät 7 Oulun ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

01.06.2023 07:55 10
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lastaustöitä tarjotaan kaikille työhaluisille puolueisiin katsomatta

Vanha Kaleva: Las­taus­töi­tä tar­jo­taan kai­kil­le työ­ha­lui­sil­le puo­luei­siin kat­so­mat­ta

30.05.2023 10:00
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­vo­asun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Kreivi kiersi tervan alkulähteillä Kainuun korpimailla – vanhat valokuvat 130 vuoden takaa näyttävät tervakansan arkea

Kreivi kiersi tervan al­ku­läh­teil­lä Kainuun kor­pi­mail­la – vanhat va­lo­ku­vat 130 vuoden takaa näyt­tä­vät ter­va­kan­san arkea

27.05.2023 07:00 8
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suurin osa öljysäiliöistä tuhoutui suurpalossa Ykspihlajassa

Vanha Kaleva: Suurin osa öl­jy­säi­liöis­tä tu­hou­tui suur­pa­los­sa Yks­pih­la­jas­sa

25.05.2023 10:00
Vanha Kaleva: Hirvi rahoitettu, metsästys sallittu vain Petsamon kihlakunnassa

Vanha Kaleva: Hirvi ra­hoi­tet­tu, met­säs­tys sal­lit­tu vain Pet­sa­mon kih­la­kun­nas­sa

23.05.2023 10:00 1
Yksi puolue tuomassa 1970-luvun hallitukseen – siksi sivistysporvari nukkuu huonosti
Kolumni Petri Laukka

Yksi puolue tuo­mas­sa 1970-lu­vun hal­li­tuk­seen – siksi si­vis­tys­por­va­ri nukkuu huo­nos­ti

22.05.2023 06:00 62
Tilaajille
Oululaistunut Valentino Tignanelli, 31, rakastaa täkäläisiä karaokebaareja, ihmisiä ja Meri-Toppilaa – Arkkitehti arvostaa paikallisten tapaa olla ylpeitä omasta työstään

Ou­lu­lais­tu­nut Va­len­ti­no Tig­na­nel­li, 31, ra­kas­taa tä­kä­läi­siä ka­rao­ke­baa­re­ja, ihmisiä ja Me­ri-Top­pi­laa – Ark­ki­teh­ti ar­vos­taa pai­kal­lis­ten tapaa olla ylpeitä omasta työs­tään

22.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Maailmankuulu säätiö aikoo tehdä rapistuneesta maamerkistä Toppilan suuren työllistäjän – Nyt haussa on rahoittajia myös Oulusta

Maail­man­kuu­lu säätiö aikoo tehdä ra­pis­tu­nees­ta maa­mer­kis­tä Top­pi­lan suuren työl­lis­tä­jän – Nyt haussa on ra­hoit­ta­jia myös Oulusta

22.05.2023 06:00 48
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kyllikki Saaren surmaaja tiedetään, väittää komisario Skogman

Vanha Kaleva: Kyl­lik­ki Saaren sur­maa­ja tie­de­tään, väittää ko­mi­sa­rio Skogman

18.05.2023 10:00
Tilaajille
Lehtori Markku Kuorilehto tutki ja kokosi Oulun normaalikoulun historianäyttelyn – "Koulustamme on lähtenyt valtava määrä nuoria rakentamaan Suomea ja maailmaa yli 400 vuoden aikana"

Lehtori Markku Kuo­ri­leh­to tutki ja kokosi Oulun nor­maa­li­kou­lun his­to­ria­näyt­te­lyn – "Kou­lus­tam­me on läh­te­nyt valtava määrä nuoria ra­ken­ta­maan Suomea ja maail­maa yli 400 vuoden aikana"

11.05.2023 08:00 8
Tilaajille
Vanha Kaleva: Miss Helene Meyer tanssi 52 tuntia kuluttaen neljä paria kenkiä

Vanha Kaleva: Miss Helene Meyer tanssi 52 tuntia ku­lut­taen neljä paria kenkiä

09.05.2023 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kristiina Kalleinen tuo kirjassaan esiin uusia, tuoreita näkökohtia ja tulkintoja, jotka avaavat ajatuksellisia polkuja Suomi-valtion varhaishistoriaan

Kir­ja-ar­vio: Kris­tii­na Kal­lei­nen tuo kir­jas­saan esiin uusia, tuo­rei­ta nä­kö­koh­tia ja tul­kin­to­ja, jotka avaavat aja­tuk­sel­li­sia polkuja Suo­mi-val­tion var­hais­his­to­riaan

05.05.2023 15:05 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lapin tunturimaisemissa on edelleen paksulti lunta ja hiihtokelit

Vanha Kaleva: Lapin tun­tu­ri­mai­se­mis­sa on edel­leen pak­sul­ti lunta ja hiih­to­ke­lit

04.05.2023 10:00
Työväenliike kesyyntyi, mutta opiskelijat riehaantuivat – vappu muuttui kevään karnevaaliksi

Työ­väen­lii­ke ke­syyn­tyi, mutta opis­ke­li­jat rie­haan­tui­vat – vappu muuttui kevään kar­ne­vaa­lik­si

29.04.2023 16:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun demarit sanoivat "ei" koko vasemmiston vappumarssille

Vanha Kaleva: Oulun demarit sa­noi­vat "ei" koko va­sem­mis­ton vap­pu­mars­sil­le

29.04.2023 10:00 2
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää juhlistettiin Oulussa – Ukrainan tilanne toi mieleen sotamuistot ja nosti tunteet pintaan

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lis­tet­tiin Oulussa – Uk­rai­nan tilanne toi mieleen so­ta­muis­tot ja nosti tunteet pintaan

27.04.2023 21:50 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lapsentekoa satasen syntymälahjalla

Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lap­sen­te­koa satasen syn­ty­mä­lah­jal­la

27.04.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Puutavaraa lastataan laivatarpeiksi muun muassa Englantiin

Vanha Kaleva: Puu­ta­va­raa las­ta­taan lai­va­tar­peik­si muun muassa Eng­lan­tiin

25.04.2023 10:00
Tilaajille