Historia

"En halunnut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hukassa" – Ylitorniolainen Pauli Kantomaa kertoi sisarusten traumaattisesta evakkomatkasta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väylä-kirjaansa varten
Tilaajille

"En ha­lun­nut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hu­kas­sa" – Yli­tor­nio­lai­nen Pauli Kan­to­maa kertoi si­sa­rus­ten trau­maat­ti­ses­ta evak­ko­mat­kas­ta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väy­lä-kir­jaan­sa varten

06:00

Oulussa jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rin­ne­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ti­lai­suus – taus­tal­la ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen lak­kaut­ta­mi­nen lä­hi­vuo­si­na

26.11.2021 11:01 2
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Kolumni: En tykkää mustasta perjantaista, ja siihen on hyvä syy
Kolumni Heli Rintala

Ko­lum­ni: En tykkää mus­tas­ta per­jan­tais­ta, ja siihen on hyvä syy

25.11.2021 18:00 4
Tilaajille
Alkuperäiskansojen kohtaloita Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion dokumenttielokuvissa Kierikkikeskuksessa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­ta­loi­ta Anas­ta­sia Lapsuin ja Markku Leh­mus­kal­lion do­ku­ment­ti­elo­ku­vis­sa Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

25.11.2021 15:54
Vanha Kaleva: Neuvostoliitto julisti ohittavansa Yhdysvallat 1975, kansalaisille luvattiin myös autoja

Vanha Kaleva: Neu­vos­to­liit­to julisti ohit­ta­van­sa Yh­dys­val­lat 1975, kan­sa­lai­sil­le lu­vat­tiin myös autoja

25.11.2021 10:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Inhimillisen elämän tarkoitusta kysytään esitelmäsarjassa

Vanha Kaleva: In­hi­mil­li­sen elämän tar­koi­tus­ta ky­sy­tään esi­tel­mä­sar­jas­sa

23.11.2021 10:00
Tilaajille
Oululaissisarukset vaalivat uhanalaista vienankarjalan kieltä, sillä "kun kieli kuolee, niin kulttuuri kuolee"

Ou­lu­lais­si­sa­ruk­set vaa­li­vat uhan­alais­ta vie­nan­kar­ja­lan kieltä, sillä "kun kieli kuolee, niin kult­tuu­ri kuolee"

22.11.2021 12:34 1
Tilaajille
Arvio: Vihapuhe ja maalittaminen edelsivät  malttia edustaneen sisäministeri Heikki Ritavuoren väkivaltaista kuolemaa sata vuotta sitten

Arvio: Vi­ha­pu­he ja maa­lit­ta­mi­nen edel­si­vät malttia edus­ta­neen si­sä­mi­nis­te­ri Heikki Ri­ta­vuo­ren vä­ki­val­tais­ta kuo­le­maa sata vuotta sitten

21.11.2021 15:15 5
Tilaajille
Uudet korkeat rakennukset puhuttivat puutalokaupungissa – Näin nyky-Oulu alkoi syntyä sata vuotta sitten

Uudet korkeat ra­ken­nuk­set pu­hut­ti­vat puu­ta­lo­kau­pun­gis­sa – ­Näin ny­ky-Ou­lu alkoi syntyä sata vuotta sitten

22.11.2021 12:38 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun jalkapallokyvyt Nylund ja Väisänen iloisesti kohti Hollantia

Vanha Kaleva: Oulun jal­ka­pal­lo­ky­vyt Nylund ja Väi­sä­nen iloi­ses­ti kohti Hol­lan­tia

20.11.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Paavo Liski äänestettiin ehdolle teatterinjohtajaksi – Jotaarkka Pennanen jäi toiseksi vasemmiston äänin

Vanha Kaleva: Paavo Liski ää­nes­tet­tiin ehdolle teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Jo­taark­ka Pen­na­nen jäi toi­sek­si va­sem­mis­ton äänin

18.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kieltolaki koituu Suomen ja sen kansan hyödyksi

Vanha Kaleva: Kiel­to­la­ki koituu Suomen ja sen kansan hyö­dyk­si

16.11.2021 10:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Professori Arvo Ylppö luennoi Oulussa ja näytti varjokuvia

Vanha Kaleva: Pro­fes­so­ri Arvo Ylppö luennoi Oulussa ja näytti var­jo­ku­via

13.11.2021 10:00
Tilaajille
Pohjoisesta Pohjanmaasta tuli murrosten kautta elinvoimainen maakunta
Kolumni Matti Enbuske

Poh­joi­ses­ta Poh­jan­maas­ta tuli mur­ros­ten kautta elin­voi­mai­nen maa­kun­ta

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Arvio: Dramatisoitu dokumentti kertoo talvisodan ihmeestä

Arvio: Dra­ma­ti­soi­tu do­ku­ment­ti kertoo tal­vi­so­dan ih­mees­tä

11.11.2021 13:40 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Laanaoja jäätyi marraskuun alussa luistelukuntoon

Vanha Kaleva: Laa­nao­ja jäätyi mar­ras­kuun alussa luis­te­lu­kun­toon

11.11.2021 10:00
Tilaajille
Oululaisen Ritva Kyllin Suomen ruokahistoria -kirja sai Kanava-palkinnon – Teos valittiin juuri myös tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi

Ou­lu­lai­sen Ritva Kyllin Suomen ruo­ka­his­to­ria -kirja sai Ka­na­va-pal­kin­non – Teos va­lit­tiin juuri myös tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kaak­si

10.11.2021 17:10 1
Vanha Kaleva: Rautatieläisten asunnot Oulussa valmistuvat myöhässä

Vanha Kaleva: Rau­ta­tie­läis­ten asunnot Oulussa val­mis­tu­vat myö­häs­sä

09.11.2021 10:00
Tilaajille
Lilja Alanärä aloitti taksinkuljettajana ja nousi yhdeksi Rovaniemen rikkaimmista naisista – sitten kohtalokas yö vei häneltä kaikkein tärkeimmän

Lilja Alanärä aloitti tak­sin­kul­jet­ta­ja­na ja nousi yhdeksi Ro­va­nie­men rik­kaim­mis­ta nai­sis­ta – sitten koh­ta­lo­kas yö vei häneltä kaik­kein tär­keim­män

08.11.2021 16:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Retuperältä pääsee pois – rempallaan olevat asiat järjestyvät Suojatuvassa

Vanha Kaleva: Re­tu­pe­räl­tä pääsee pois – rem­pal­laan olevat asiat jär­jes­ty­vät Suo­ja­tu­vas­sa

04.11.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Valtio rakentaa Imatralle suuren sähkövoimalaitoksen

Vanha Kaleva: Valtio ra­ken­taa Imat­ral­le suuren säh­kö­voi­ma­lai­tok­sen

02.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: "Tosi karu" Euro-Samara ei iskenyt saksalaisiin

Vanha Kaleva: "Tosi karu" Eu­ro-Sa­ma­ra ei iskenyt sak­sa­lai­siin

30.10.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Alussa yliopisto oli suolla

Vanha Kaleva: Alussa yli­opis­to oli suolla

28.10.2021 10:00 2
Tilaajille
Ennen sotia rakennetut puutorni­muuntamot halutaan säilyttää Välivainion ja Intiön katukuvassa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sellaista voi myös säilyttää"

Ennen sotia ra­ken­ne­tut puu­tor­ni­muun­ta­mot ha­lu­taan säi­lyt­tää Vä­li­vai­nion ja Intiön ka­tu­ku­vas­sa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sel­lais­ta voi myös säi­lyt­tää"

27.10.2021 06:15 17
Vanha Kaleva: Kuritushuonevanki karkasi Maikkulan varavankilasta keittiön ikkunan kautta

Vanha Kaleva: Ku­ri­tus­huo­ne­van­ki karkasi Maik­ku­lan va­ra­van­ki­las­ta keit­tiön ikkunan kautta

26.10.2021 10:00
Tilaajille