Historia

Vanha Kaleva: Oulujokivarren kyliin sähkövoimaa Oulusta
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliin säh­kö­voi­maa Oulusta

10:00 0
Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

19.10.2020 18:00 4
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun virkamiesten palkat saa Yhdyspankista, voi nostaa yhdellä kertaa tai vähitellen

Vanha Kaleva: Oulun vir­ka­mies­ten palkat saa Yh­dys­pan­kis­ta, voi nostaa yhdellä kertaa tai vä­hi­tel­len

19.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Kun kutusiikaa puristaa oikeaoppisesti, kala laskee suosiolla mätinsä

Kun ku­tu­sii­kaa pu­ris­taa oi­keaop­pi­ses­ti, kala laskee suo­siol­la mätinsä

17.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva:  Sensaatiokapellimestari Okko Kamu aiheutti tungoksen Oulun Pohjankartanoon

Vanha Kaleva: Sen­saa­tio­ka­pel­li­mes­ta­ri Okko Kamu ai­heut­ti tun­gok­sen Oulun Poh­jan­kar­ta­noon

16.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten Suomi sai ja menetti Tarton rauhassa
Kolumni Kari Sallamaa

Sata vuotta sitten Suomi sai ja menetti Tarton rau­has­sa

14.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hyvää mustetta kotimaisesta turpeesta

Vanha Kaleva: Hyvää mus­tet­ta ko­ti­mai­ses­ta tur­pees­ta

14.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Neuvostoliitto oli halpa, helppo ja juuri sopivan eksoottinen matkakohde – Neukkuturismi-kirja murentaa ainakin yhden myytin nykyajan sankarimatkailijoista

Neu­vos­to­liit­to oli halpa, helppo ja juuri sopivan ek­soot­ti­nen mat­ka­koh­de – Neuk­ku­tu­ris­mi-kir­ja mu­ren­taa ainakin yhden myytin ny­ky­ajan san­ka­ri­mat­kai­li­jois­ta

14.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Oulun maineikas Tervahovi sai muistolaatan Toppilaan

Oulun mai­nei­kas Ter­va­ho­vi sai muis­to­laa­tan Top­pi­laan

13.10.2020 14:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Silakkanelikko täynnä parasta kristallisokeria – salakauppiaan tappioksi

Vanha Kaleva: Si­lak­ka­ne­lik­ko täynnä parasta kris­tal­li­so­ke­ria – sa­la­kaup­piaan tap­piok­si

12.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Suomen historiaa voi peilata R-kioskin ikkunaa vasten – vieläkö muistat 1980-luvun videobuumin, Sleepy Sleepersin keskikaljakampanjan tai 1990-luvun autoverotarrat?

Suomen his­to­riaa voi peilata R-kios­kin ikkunaa vasten – vieläkö muistat 1980-lu­vun vi­deo­buu­min, Sleepy Slee­per­sin kes­ki­kal­ja­kam­pan­jan tai 1990-lu­vun au­to­ve­ro­tar­rat?

10.10.2020 12:00 5
Tilaajille
Junnu Vainio esiintyi Oulussa viimeisen kerran 30 vuotta sitten Madetojan salissa, jossa hän veisteli Merjalle tangon sanat.

Junnu Vainio esiin­tyi Oulussa vii­mei­sen kerran 30 vuotta sitten Ma­det­ojan sa­lis­sa, jossa hän veis­te­li Mer­jal­le tangon sanat.

10.10.2020 09:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tupakan viljely sujunut Muhoksella hyvin, maku parempi kuin kaupoissa olevissa lajeissa

Vanha Kaleva: Tupakan viljely sujunut Mu­hok­sel­la hyvin, maku parempi kuin kau­pois­sa ole­vis­sa la­jeis­sa

09.10.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Mannerheim kutsui koolle joukon lastensuojelutyöstä kiinnostuneita

Vanha Kaleva: Man­ner­heim kutsui koolle joukon las­ten­suo­je­lu­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta

07.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hevosia vietäneen Rovaniemen kautta Venäjälle punaisen armeijan tarpeisiin

Vanha Kaleva: Hevosia vie­tä­neen Ro­va­nie­men kautta Ve­nä­jäl­le pu­nai­sen ar­mei­jan tar­pei­siin

05.10.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ylivieskalainen puukkojunkkari, ihmisten kauhu, karkasi matkalla Oulun lääninvankilaan

Vanha Kaleva: Yli­vies­ka­lai­nen puuk­ko­junk­ka­ri, ih­mis­ten kauhu, karkasi mat­kal­la Oulun lää­nin­van­ki­laan

01.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Syötteen rakentamista jahkailtiin yli 20 vuotta, kunnes oululainen Reino Meriläinen pani tuulemaan: Urakkaan palkattiin satoja rakentajia, tunturialue saatiin käyttöön vuodessa

Syöt­teen ra­ken­ta­mis­ta jah­kail­tiin yli 20 vuotta, kunnes ou­lu­lai­nen Reino Me­ri­läi­nen pani tuu­le­maan: Urak­kaan pal­kat­tiin satoja ra­ken­ta­jia, tun­tu­ri­alue saatiin käyt­töön vuo­des­sa

30.09.2020 14:51 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Polttoturvetta kokeiltu vetureissa halkojen sijaan – melkeinpä säkeniä synnyttämättä

Vanha Kaleva: Polt­to­tur­vet­ta ko­keil­tu ve­tu­reis­sa hal­ko­jen sijaan – mel­kein­pä säkeniä syn­nyt­tä­mät­tä

28.09.2020 10:00 1
Tilaajille
Linnanmaan yliopistoalueesta tuli "siperialainen tehdas" 40 vuotta sitten

Lin­nan­maan yli­opis­to­aluees­ta tuli "si­pe­ria­lai­nen tehdas" 40 vuotta sitten

26.09.2020 19:00 29
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

24.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­li­alaa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uudenaikaisen valtion sahalaitoksen, nyt puuta viedään huomattavia määriä sahaamattomana Ruotsiin

Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uu­den­ai­kai­sen valtion sa­ha­lai­tok­sen, nyt puuta viedään huo­mat­ta­via määriä sa­haa­mat­to­ma­na Ruot­siin

14.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Kun korsussa oli kurjaa, Erkki Tiesmaa tarttui kynään – mutta mistä kertoo ikivihreä sotalaulu Eldankajärven jää, joka vei tekijänsä telkien taakse?

Kun kor­sus­sa oli kurjaa, Erkki Tiesmaa tarttui kynään – mutta mistä kertoo iki­vih­reä so­ta­lau­lu El­dan­ka­jär­ven jää, joka vei te­ki­jän­sä telkien taakse?

12.09.2020 17:50 0
Tilaajille