Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Historia

Lyndon B. Johnson vieraili Lapissa 60 vuotta sitten – Katso kuvat historialliselta vierailulta
Tilaajille

Lyndon B. Johnson vie­rai­li Lapissa 60 vuotta sitten – Katso kuvat his­to­rial­li­sel­ta vie­rai­lul­ta

01.10.2023 16:00 2
Mättään pohjassa pilkotti jotain vihreää, ja Leevi Norrback päätti palata katsomaan – onnekas kauhaisu paljasti suuren hopearahakätkön Temmeksen metsästä

Mättään poh­jas­sa pil­kot­ti jotain vih­reää, ja Leevi Norr­back päätti palata kat­so­maan – onnekas kau­hai­su pal­jas­ti suuren ho­pea­ra­ha­kät­kön Tem­mek­sen met­säs­tä

30.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 4
Tilaajille
Ainolassa kurkistettiin museon kulisseihin – nyt ehtii vielä käydä museossa sen entisessä paikassa

Ai­no­las­sa kur­kis­tet­tiin museon ku­lis­sei­hin – nyt ehtii vielä käydä mu­seos­sa sen en­ti­ses­sä pai­kas­sa

30.09.2023 16:00
Tilaajille
Karkasiko Limingan ovelin maantierosvo vankilasta haudan kautta? Listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria

Kar­ka­si­ko Li­min­gan ovelin maan­tie­ros­vo van­ki­las­ta haudan kautta? Lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria

30.09.2023 10:42 25
Tilaajille
Vääriä mielipiteitä tukahduttamassa: "Kun poliittisesti aletaan määrittelemään, mikä tulkinta historiasta on sallittua ja mikä ei, ollaan totalitarismin tiellä"
Kolumni Tero Vainio

Vääriä mie­li­pi­tei­tä tu­kah­dut­ta­mas­sa: "Kun po­liit­ti­ses­ti aletaan mää­rit­te­le­mään, mikä tul­kin­ta his­to­rias­ta on sal­lit­tua ja mikä ei, ollaan to­ta­li­ta­ris­min tiellä"

30.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Vanha Kaleva: Naksuttelevat ja surisevat taideteokset juhlistavat taidemuseota

Vanha Kaleva: Nak­sut­te­le­vat ja su­ri­se­vat tai­de­teok­set juh­lis­ta­vat tai­de­mu­seo­ta

28.09.2023 10:00
Kuusamossa voi kohta kokea bunkkerin, jonka neuvostojoukot räjäyttivät – Nykytekniikalla sotahistoria tehdään eläväksi

Kuu­sa­mos­sa voi kohta kokea bunk­ke­rin, jonka neu­vos­to­jou­kot rä­jäyt­ti­vät – Ny­ky­tek­nii­kal­la so­ta­his­to­ria tehdään elä­väk­si

27.09.2023 08:00
Tilaajille
Jäikö äänestäjältä jotakin tajuamatta – valtionvelka paisuu ja pullistuu
Kolumni Petri Laukka

Jäikö ää­nes­tä­jäl­tä jotakin ta­jua­mat­ta – val­tion­vel­ka paisuu ja pul­lis­tuu

27.09.2023 06:00 215
Tilaajille
Hietaniemen puukirkko paloi kivijalkaan asti Ruotsin Ylitorniolla, rikosepäilyt haudattiin – lohduton hiillos veti paikalliset apeiksi

Hie­ta­nie­men puu­kirk­ko paloi ki­vi­jal­kaan asti Ruotsin Yli­tor­niol­la, ri­kos­epäi­lyt hau­dat­tiin – loh­du­ton hiillos veti pai­kal­li­set apeiksi

26.09.2023 18:00
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see: Muotka ei olekaan vii­mei­nen ve­te­raa­ni

26.09.2023 15:46 2
Vanha Kaleva: Kuusamossa nälänhätä, lähetystö maan hallituksen pakeille

Vanha Kaleva: Kuu­sa­mos­sa nä­län­hä­tä, lä­he­tys­tö maan hal­li­tuk­sen pa­keil­le

26.09.2023 10:00
Oulu onkin savolaisten kaupunki – Kun pientilat eivät enää elättäneet Kainuussa, savolaiset valtasivat Oulun

Oulu onkin sa­vo­lais­ten kau­pun­ki – Kun pien­ti­lat eivät enää elät­tä­neet Kai­nuus­sa, sa­vo­lai­set val­ta­si­vat Oulun

25.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Miki Liukkonen oli poissa Pentti Saarikosken haudalta luostarin hautausmaalla – kirjailijan piti puhua muistoseminaarissa julkisuuden kiroista

Miki Liuk­ko­nen oli poissa Pentti Saa­ri­kos­ken hau­dal­ta luos­ta­rin hau­taus­maal­la – kir­jai­li­jan piti puhua muis­to­se­mi­naa­ris­sa jul­ki­suu­den ki­rois­ta

24.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Pellolainen Heimo Kallio kaivoi albuminsa esiin ja löysi harvinaisia valokuvia Laanilan surmayöstä – 80 vuotta sitten partisaanit surmasivat piispan ja useita muita

Pel­lo­lai­nen Heimo Kallio kaivoi al­bu­min­sa esiin ja löysi har­vi­nai­sia va­lo­ku­via Laa­ni­lan sur­ma­yös­tä – 80 vuotta sitten par­ti­saa­nit sur­ma­si­vat piispan ja useita muita

24.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Maailma muuttuu, mutta median tehtävä on kirkas
Kolumni Antti Kokkonen

Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

23.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Muonion viimeinen veteraani täyttää 100 vuotta – Nyt 2 sotaa nähnyt mies totuttelee elämään ilman omaa autoa

Muonion vii­mei­nen ve­te­raa­ni täyttää 100 vuotta – Nyt 2 sotaa nähnyt mies to­tut­te­lee elämään ilman omaa autoa

26.09.2023 15:52 21
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomi on EEC:n kanssa lähellä vapaakauppasopimusta – useita mielenosoituksia eri puolilla maata

Vanha Kaleva: Suomi on EEC:n kanssa lähellä va­paa­kaup­pa­so­pi­mus­ta – useita mie­len­osoi­tuk­sia eri puo­lil­la maata

21.09.2023 10:00 4
Vanha Kaleva: Poliisilaitoksia pyydetään perustamaan paikallisia yhdistyksiä

Vanha Kaleva: Po­lii­si­lai­tok­sia pyy­de­tään pe­rus­ta­maan pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä

19.09.2023 10:00
Raahe huutokauppaa historiallista torppaa – Katso kuvat Pikku-Villenä tunnetusta talosta

Raahe huu­to­kaup­paa his­to­rial­lis­ta torppaa – Katso kuvat Pik­ku-Vil­le­nä tun­ne­tus­ta talosta

19.09.2023 10:00
Tilaajille
Saksalaissotilaan tyttärentytär Satu Saarinen ei kavahda sukunsa historiaa – Oulun tuomiorovasti kiersi isoäitinsä jalanjäljissä Norjasta Saksaan ja takaisin Kemiin

Sak­sa­lais­so­ti­laan tyt­tä­ren­ty­tär Satu Saa­ri­nen ei kavahda sukunsa his­to­riaa – Oulun tuo­mio­ro­vas­ti kiersi iso­äi­tin­sä ja­lan­jäl­jis­sä Nor­jas­ta Saksaan ja ta­kai­sin Kemiin

17.09.2023 14:02 12
Tilaajille
Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin  pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle
Essee Yrjö Rautio

Suuren ydin­ase­val­lan yk­sin­val­tias on si­sim­mäl­tään päähän pot­kit­tu pik­ku­poi­ka, ja siksi hän on niin pelokas ja vai­no­har­hai­nen – ja siksi hänellä on myös poh­ja­ton tarve kostaa koko maail­mal­le

15.09.2023 15:30 19
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sotilasjuntta kaappasi vallan Chilessä – tuhansia kuolleita

Vanha Kaleva: So­ti­las­junt­ta kaap­pa­si vallan Chi­les­sä – tu­han­sia kuol­lei­ta

14.09.2023 10:00
Vanha Kaleva: Työväenopisto levittää kansalaistietoa ja valistusharrastusta

Vanha Kaleva: Työ­väen­opis­to le­vit­tää kan­sa­lais­tie­toa ja va­lis­tus­har­ras­tus­ta

12.09.2023 10:00
Yhtäkkiä vihreät koivikot vaihtuivat ruskeaan ja puut oli syöty lehdettömiksi – Myös 20 vuotta sitten tuholaiset muokkasivat Lapin maisemia

Yht­äk­kiä vihreät koi­vi­kot vaih­tui­vat rus­keaan ja puut oli syöty leh­det­tö­mik­si – Myös 20 vuotta sitten tu­ho­lai­set muok­ka­si­vat Lapin mai­se­mia

10.09.2023 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Verkon journalistiset sisällöt ovat säilyttämistä vaativaa historiaa

Jutun takaa: Verkon jour­na­lis­ti­set si­säl­löt ovat säi­lyt­tä­mis­tä vaa­ti­vaa his­to­riaa

09.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Oululaistutkija Jani Sinokin mielestä Teemu Keskisarjan väitteet n-sanasta ovat virheellisiä ja edustavat valkoisen miehen identiteettipolitiikkaa

Ou­lu­lais­tut­ki­ja Jani Sinokin mie­les­tä Teemu Kes­ki­sar­jan väit­teet n-sa­nas­ta ovat vir­heel­li­siä ja edus­ta­vat val­koi­sen miehen iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa

08.09.2023 15:00 45
Tilaajille