Historia

Vanha Kaleva: Äitienpäivä herättää tunteita, Tellervo Koivisto ei anna juhlalle painoa
Tilaajille

Vanha Kaleva: Äi­tien­päi­vä he­rät­tää tun­tei­ta, Tel­ler­vo Koi­vis­to ei anna juh­lal­le painoa

08.05.2021 10:00
Vanha Kaleva: Petsamon väkiluku sekä talousolot selville ensimmäistä kertaa

Vanha Kaleva: Pet­sa­mon vä­ki­lu­ku sekä ta­lous­olot sel­vil­le en­sim­mäis­tä kertaa

06.05.2021 10:00
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Tapani Blomster selvitti Pohjois-Suomen ruotusotilaiden vaiheita: "Kemin komppania oli vihoviimeinen reservi, joka myöhästyi aina"

Tapani Bloms­ter sel­vit­ti Poh­jois-Suo­men ruo­tu­so­ti­lai­den vai­hei­ta: "Kemin komp­pa­nia oli vi­ho­vii­mei­nen re­ser­vi, joka myö­häs­tyi aina"

05.05.2021 19:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Eduskunta tarvitsee ”huoneuston”, asialle aikansa huippuarkkitehdit

Vanha Kaleva: Edus­kun­ta tar­vit­see ”huo­neus­ton”, asialle aikansa huip­pu­ark­ki­teh­dit

04.05.2021 10:00
Tilaajille
Leevi Madetojasta kaavaillaan elokuvaa – hän jos kuka oli oululaislähtöinen

Leevi Ma­det­ojas­ta kaa­vail­laan elo­ku­vaa – hän jos kuka oli ou­lu­lais­läh­töi­nen

01.05.2021 11:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hertta Kuusisen nimi puuttui Tiedonantajan vappuonnittelulistalta

Vanha Kaleva: Hertta Kuu­si­sen nimi puuttui Tie­don­an­ta­jan vap­pu­on­nit­te­lu­lis­tal­ta

01.05.2021 10:00
Tilaajille
Oulussa vaikuttanut Sulo Muuri oli huutolaispoika, loikkari, vanki ja kansanedustaja – Aatteen palon voima hämmästyttää pohjoisen kommunistien vaiheita tutkinutta Eero Karhusta

Oulussa vai­kut­ta­nut Sulo Muuri oli huu­to­lais­poi­ka, loik­ka­ri, vanki ja kan­san­edus­ta­ja – Aatteen palon voima häm­mäs­tyt­tää poh­joi­sen kom­mu­nis­tien vai­hei­ta tut­ki­nut­ta Eero Kar­hus­ta

01.05.2021 07:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suuri jalkinevarkaus ilmi Åströmillä

Vanha Kaleva: Suuri jal­ki­ne­var­kaus ilmi Å­strö­mil­lä

29.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulaisissa taas surullinen hukkumistapaus, 16-vuotias menehtyi matalaan veteen

Vanha Kaleva: Ou­lai­sis­sa taas su­rul­li­nen huk­ku­mis­ta­paus, 16-vuo­tias me­neh­tyi ma­ta­laan veteen

27.04.2021 10:00 1
Tilaajille
Sadan vuoden tarina – vanhat kuvat ja kartat kertovat, miten pienestä ja neitseellisestä saaresta kasvoi valtava Veitsiluoto

Sadan vuoden tarina – vanhat kuvat ja kartat ker­to­vat, miten pie­nes­tä ja neit­seel­li­ses­tä saa­res­ta kasvoi valtava Veit­si­luo­to

25.04.2021 12:00 11
Tilaajille
Vanha Kaleva: Nuorimies pelasi pajatsoa äyreillä, jäi kiinni Otanmäessä

Vanha Kaleva: Nuo­ri­mies pelasi pa­jat­soa äy­reil­lä, jäi kiinni Otan­mäes­sä

24.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Muhoksen kutomakurssilla loihdittiin väririkkaita kankaita

Vanha Kaleva: Mu­hok­sen ku­to­ma­kurs­sil­la loih­dit­tiin vä­ri­rik­kai­ta kan­kai­ta

22.04.2021 10:00
Tilaajille
Anna ja Reino Rinteen rakkaustarina alkoi sota-ajan lehti-ilmoituksesta – Sata vuotta täyttävän Annan muistot ovat täynnä pohjoisten sanomalehtien historiaa

Anna ja Reino Rinteen rak­kaus­ta­ri­na alkoi so­ta-ajan leh­ti-il­moi­tuk­ses­ta – Sata vuotta täyt­tä­vän Annan muistot ovat täynnä poh­jois­ten sa­no­ma­leh­tien his­to­riaa

20.04.2021 20:48
Tilaajille
Vanha Kaleva: Äitienpäiväksi syytä panna koti kuntoon ja palvella äitiä

Vanha Kaleva: Äi­tien­päi­väk­si syytä panna koti kuntoon ja pal­vel­la äitiä

20.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lamput kivitetään, puhelimet rikotaan, oululaisille jättilasku

Vanha Kaleva: Lamput ki­vi­te­tään, pu­he­li­met ri­ko­taan, ou­lu­lai­sil­le jät­ti­las­ku

17.04.2021 10:00
Tilaajille
Elektroniikan varhaisnero rakensi Suomen ensimmäisen television – Oulussa hän käänsi teollisuuden suuntaa

Elekt­ro­nii­kan var­hais­ne­ro rakensi Suomen en­sim­mäi­sen te­le­vi­sion – Oulussa hän käänsi teol­li­suu­den suuntaa

16.04.2021 19:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Helppoheikit ja markkinakaruselli loivat markkinatunnelmaa

Vanha Kaleva: Help­po­hei­kit ja mark­ki­na­ka­ru­sel­li loivat mark­ki­na­tun­nel­maa

15.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hevoshuijareille koitti Oulussa kovemmat ajat – kaupanteko sallittiin vain Äimärautiolla

Vanha Kaleva: He­vos­hui­ja­reil­le koitti Oulussa ko­vem­mat ajat – kau­pan­te­ko sal­lit­tiin vain Äi­mä­rau­tiol­la

13.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva:  Naisiakin sai ottaa seminaariin, jos miehiltä jäi tilaa

Vanha Kaleva: Nai­sia­kin sai ottaa se­mi­naa­riin, jos mie­hil­tä jäi tilaa

10.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sakkojen hidas perintä alkoholirikoksista puhutti

Vanha Kaleva: Sak­ko­jen hidas perintä al­ko­ho­li­ri­kok­sis­ta puhutti

08.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kronstadtin pakolaiset vietiin Suomessa eristysleireille

Vanha Kaleva: Kron­stad­tin pa­ko­lai­set vietiin Suo­mes­sa eris­tys­lei­reil­le

06.04.2021 10:00
Tilaajille
Ur­hei­lua, dis­co­ja, kon­sert­te­ja, ta­pah­tu­mia, kaup­pa – pian pu­ret­ta­va ur­hei­lu­ta­lo säilyy ou­lu­lais­ten sy­dä­mis­sä

Ur­hei­lua, dis­co­ja, kon­sert­te­ja, ta­pah­tu­mia, kauppa – pian pu­ret­ta­va ur­hei­lu­ta­lo säilyy ou­lu­lais­ten sy­dä­mis­sä

05.04.2021 07:00 28
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oululaisille tarjottiin 1.4. nähtäväksi Kuusamosta tuotua aivan uskomatonta eläintä

Vanha Kaleva: Ou­lu­lai­sil­le tar­jot­tiin 1.4. näh­tä­väk­si Kuu­sa­mos­ta tuotua aivan us­ko­ma­ton­ta eläintä

01.04.2021 09:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Vastaperustettu Oulun Taiteilijaseura sai maineikkaan johtokunnan

Vanha Kaleva: Vas­ta­pe­rus­tet­tu Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ra sai mai­neik­kaan joh­to­kun­nan

30.03.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rulli" otti varaslähdön , kiusasi lehmiä navetassa Taivalkoskella

Vanha Kaleva: Rulli" otti va­ras­läh­dön , kiusasi lehmiä na­ve­tas­sa Tai­val­kos­kel­la

27.03.2021 10:00
Tilaajille
”Haureellista, rietasta ja kaikella tavalla irstaista elämää” – 1800-luvun lopussa prostituutiota harjoitettiin Oulun ravintoloissa ja puistoissa

”Hau­reel­lis­ta, rie­tas­ta ja kai­kel­la tavalla irs­tais­ta elämää” – 1800-lu­vun lopussa pros­ti­tuu­tio­ta har­joi­tet­tiin Oulun ra­vin­to­lois­sa ja puis­tois­sa

27.03.2021 07:00 6
Tilaajille