Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Historia

Vanha Kaleva: Sibelius matkustaa Roomaan mukanaan uusia sävellyksiä
Tilaajille

Vanha Kaleva: Si­be­lius mat­kus­taa Roomaan mu­ka­naan uusia sä­vel­lyk­siä

27.09.2022 10:00
50 vuotta sitten suomalaiset tähyilivät niskat kenossa taivaalle – Pudasjärven valoilmiöt saivat aikaan maanlaajuisen ufokuumeen

50 vuotta sitten suo­ma­lai­set tä­hyi­li­vät niskat kenossa tai­vaal­le – Pu­das­jär­ven va­loil­miöt saivat aikaan maan­laa­jui­sen ufo­kuu­meen

27.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 3
Tilaajille
Kirja-arvio: Jussi Lehmus tuo sotahistoriaa tarkentavat jatkosodan taistelukuvaukset viimein julki

Kir­ja-ar­vio: Jussi Lehmus tuo so­ta­his­to­riaa tar­ken­ta­vat jat­ko­so­dan tais­te­lu­ku­vauk­set viimein julki

25.09.2022 16:10
Tilaajille
Hyväntekeväisyyttä vai salatieteen pesä? Vapaamuurarit auttavat Ukrainaa ja raottavat oviaan 100-vuotisjuhliensa kunniaksi

Hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä vai sa­la­tie­teen pesä? Va­paa­muu­ra­rit aut­ta­vat Uk­rai­naa ja raot­ta­vat oviaan 100-vuo­tis­juh­lien­sa kun­niak­si

24.09.2022 18:30 7
Tilaajille
Talvisota, Marin, Niinistö – Suomella menee nyt imagollisesti lujaa, ja se on meille eduksi
Kolumni Sanna Keskinen

Tal­vi­so­ta, Marin, Nii­nis­tö – Suo­mel­la menee nyt ima­gol­li­ses­ti lujaa, ja se on meille eduksi

24.09.2022 16:00 24
Tilaajille
Vanha Kaleva: Mistä kaupunki hankkisi mätiä lipposiian kasvattamiseen?

Vanha Kaleva: Mistä kau­pun­ki hank­ki­si mätiä lip­po­siian kas­vat­ta­mi­seen?

24.09.2022 10:00
Tilaajille
Kuninkaalliset vastaavat tarpeeseen: "Edes hovin jäsenten moninaiset henkilökohtaiset sotkut eivät ole onnistuneet himmentämään itse idean hohtoa"
Kolumni Tero Vainio

Ku­nin­kaal­li­set vas­taa­vat tar­pee­seen: "Edes hovin jä­sen­ten mo­ni­nai­set hen­ki­lö­koh­tai­set sotkut eivät ole on­nis­tu­neet him­men­tä­mään itse idean hohtoa"

24.09.2022 06:00 6
Tilaajille
Viikon lopuksi: Somessa ja tervastulilla jaetaan syksyn tuoreet jahtijorinat – vanhan eräkerronnan kaiku kehystää paikoin kipeää luontosuhdetta
Essee Panu Sivula

Viikon lo­puk­si: Somessa ja ter­vas­tu­lil­la jaetaan syksyn tuoreet jah­ti­jo­ri­nat – vanhan erä­ker­ron­nan kaiku ke­hys­tää paikoin kipeää luon­to­suh­det­ta

23.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksi huone henkilöä kohti ja yksi asunto ruokakuntaa kohti on saavutettu Suomessa 1960-luvulla

Vanha Kaleva: Yksi huone hen­ki­löä kohti ja yksi asunto ruo­ka­kun­taa kohti on saa­vu­tet­tu Suo­mes­sa 1960-lu­vul­la

22.09.2022 10:00
Tilaajille
Kun oululainen Ilona Ruohomäki ei löytänyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – englantilaiseen pikkukylään sijoittuva murhamysteeri saa ensi-iltansa Teatterikuopalla

Kun ou­lu­lai­nen Ilona Ruo­ho­mä­ki ei löy­tä­nyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – eng­lan­ti­lai­seen pik­ku­ky­lään si­joit­tu­va mur­ha­mys­tee­ri saa en­si-il­tan­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la

22.09.2022 15:33
Tilaajille
Vanha Kaleva: Juopottelevat elostelijat eivät kuulu nuorisoseuratyöhön

Vanha Kaleva: Juo­pot­te­le­vat elos­te­li­jat eivät kuulu nuo­ri­so­seu­ra­työ­hön

20.09.2022 10:00
Tilaajille
Oululainen Matti Virpi varttui asuinalueella, jota kaupunki piti laittomana – Vaakunakylän kaikki asunnot purettiin virkistysalueen tieltä, mutta pian paikalle nousee asuntomessutaloja

Ou­lu­lai­nen Matti Virpi varttui asui­na­lueel­la, jota kau­pun­ki piti lait­to­ma­na – Vaa­ku­na­ky­län kaikki asunnot pu­ret­tiin vir­kis­ty­sa­lueen tieltä, mutta pian pai­kal­le nousee asun­to­mes­su­ta­lo­ja

20.09.2022 06:00 17
Tilaajille
Kaksi kuolonuhria, lentäviä kattoja, kaatuneita puita ja pirstaleiksi tuhoutuneita veneitä – tasan 40 vuotta sitten riehunut Mauri sai nimensä historiaan

Kaksi kuo­lo­nuh­ria, len­tä­viä kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja pirs­ta­leik­si tu­hou­tu­nei­ta veneitä – tasan 40 vuotta sitten rie­hu­nut Mauri sai nimensä his­to­riaan

18.09.2022 13:00 9
Tilaajille
Pienistä kyläkassoista kasvoi lappilainen suurpankki – Paula Peltoperä muistaa, millaista oli leikkiä Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa 1960-luvulla

Pie­nis­tä ky­lä­kas­sois­ta kasvoi lap­pi­lai­nen suur­pank­ki – Paula Pel­to­pe­rä muis­taa, mil­lais­ta oli leikkiä Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­lis­sa 1960-lu­vul­la

19.09.2022 14:03 2
Tilaajille
Vanha mylly pyörii pian Temmeksellä – 1800-luvun mylly kunnostettiin varpaita myöten, nyt se halutaan myös käyttöön

Vanha mylly pyörii pian Tem­mek­sel­lä – 1800-lu­vun mylly kun­nos­tet­tiin var­pai­ta myöten, nyt se ha­lu­taan myös käyt­töön

17.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Eduskunta kinasi homoliitoista, salissa rajuja puheita

Vanha Kaleva: Edus­kun­ta kinasi ho­mo­lii­tois­ta, salissa rajuja puheita

17.09.2022 10:00 2
Tilaajille
Hegemonisella ajattelulla on pitkät varjot
Kolumni Tapani Hautamäki

He­ge­mo­ni­sel­la ajat­te­lul­la on pitkät varjot

16.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kukaan ei eksynyt uuteen Oulun teatteritaloon avoimien ovien päivänä

Vanha Kaleva: Kukaan ei eksynyt uuteen Oulun teat­te­ri­ta­loon avoi­mien ovien päivänä

15.09.2022 10:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kiukkuisen hevosen halu purra saadaan kuriin haisevalla lihapalalla

Vanha Kaleva: Kiuk­kui­sen hevosen halu purra saadaan kuriin hai­se­val­la li­ha­pa­lal­la

13.09.2022 10:00
Tilaajille
Millä hotellilla on nimiennätys? Missä on juotu pahinta viinaa? Missä on koettu ilotyttöskandaali, tai missä on sijainnut kaupungin älyllinen elämä? – Kaleva sukelsi Oulun hotellien moninaisiin vaiheisiin

Millä ho­tel­lil­la on ni­mien­nä­tys? Missä on juotu pahinta viinaa? Missä on koettu ilo­tyt­tös­kan­daa­li, tai missä on si­jain­nut kau­pun­gin älyl­li­nen elämä? – Kaleva sukelsi Oulun ho­tel­lien mo­ni­nai­siin vai­hei­siin

11.09.2022 08:00 14
Tilaajille
Raahesta löytyi valtava kivikautinen rakennelma – kukaan ei tiedä, mitä jätinkirkot ovat, ja vielä hiljattain tutkijat luulivat jo löytäneensä ne kaikki

Raa­hes­ta löytyi valtava ki­vi­kau­ti­nen ra­ken­nel­ma – kukaan ei tiedä, mitä jä­tin­kir­kot ovat, ja vielä hil­jat­tain tut­ki­jat luu­li­vat jo löy­tä­neen­sä ne kaikki

10.09.2022 17:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pahasti rapistuneelle betonitielle Oulun ja Kempeleen välillä vaadittiin asfalttipintaa

Vanha Kaleva: Pahasti ra­pis­tu­neel­le be­to­ni­tiel­le Oulun ja Kem­pe­leen välillä vaa­dit­tiin as­falt­ti­pin­taa

10.09.2022 10:00 1
Tilaajille
Hävitetäänkö vanhat neukkupatsaat myös Suomesta – vai olisiko jokin muu keino?
Essee Petri Laukka

Hä­vi­te­tään­kö vanhat neuk­ku­pat­saat myös Suo­mes­ta – vai olisiko jokin muu keino?

10.09.2022 10:00 18
Tilaajille
Öljyä meren pohjalta: Norja kajahti rikkaaksi yhdessä yössä, porauslauttojen kovat palkat vetivät töihin myös Kauko Mäkelän – "En perkele osannut enää kunnolla suomea kun palasin"

Öljyä meren poh­jal­ta: Norja kajahti rik­kaak­si yhdessä yössä, po­raus­laut­to­jen kovat palkat vetivät töihin myös Kauko Mäkelän – "En perkele osannut enää kun­nol­la suomea kun pa­la­sin"

12.09.2022 08:54 14
Tilaajille
"No, sitten lähdettiin!" sanoi parabellumia heiluttava Lapuan liikkeen mies ja työnsi K.J. Ståhlbergin rouvineen Chevroletin takapenkille

"No, sitten läh­det­tiin!" sanoi pa­ra­bel­lu­mia hei­lut­ta­va Lapuan liik­keen mies ja työnsi K.J. Ståhl­ber­gin rou­vi­neen Chev­ro­le­tin ta­ka­pen­kil­le

08.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ruotsalaislentäjä eksyi pimeässä Perämeren yllä ja teki pakkolaskun nelostielle Iissä

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lais­len­tä­jä eksyi pi­meäs­sä Pe­rä­me­ren yllä ja teki pak­ko­las­kun ne­los­tiel­le Iissä

08.09.2022 10:00 1
Tilaajille
Varjakansaaren rakennusten huutokaupat päättyivät – hinnat pysyivät maltillisina

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­ten huu­to­kau­pat päät­tyi­vät – hinnat py­syi­vät mal­til­li­si­na

06.09.2022 11:45 12
Tilaajille