Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Lentopallo
Kuukausi

Puola päätti Suomen miesten pelit EM-len­to­pal­los­sa – kak­sin­ker­tai­sen maail­man­mes­ta­rin hyök­käys­voi­ma oli nel­jän­nes­vä­li­eris­sä liikaa

11.09.2021 23:30 2
Tilaajille

Suomi kaatoi Turkin ja kohtaa seu­raa­vak­si ki­ven­ko­van Puolan – "Suo­ma­lai­sel­la si­sul­la"

08.09.2021 22:40 1
Tilaajille

Suomen len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen ote pelistä mureni pala palalta

07.09.2021 22:25 3
Tilaajille

Voit­ta­via vink­ke­jä maskin takaa – Suomen len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen ou­lu­lai­nen apu­val­men­ta­ja Sami Kurt­ti­la tutkii ja myös löytää vas­tus­ta­jien heikot kohdat: "Pitää nukkua sitten, kun EM-ki­sat ovat ohi"

07.09.2021 07:00
Tilaajille

Tuomas Sam­mel­vuo kohtasi Suomen maa­jouk­kueen Venäjän pää­val­men­ta­ja­na – suu­ril­la tun­teil­la ladattu ilta sai odo­te­tun lopun: "Ennen peliä teki mieli huo­mioi­da enemmän ylei­söä"

05.09.2021 21:45 2
Tilaajille
Kolumni

Hy­myi­le­vän miehen siisti kosto

05.09.2021 19:40 1
Tilaajille
Kolumni

Unelman elä­mi­sen raskas hinta

04.09.2021 20:04
Tilaajille

Viittä vaille val­mis­ta ih­me­te­koi­hin – Suomen voit­to­kul­ku jatkui len­to­pal­lon EM-ki­sois­sa Tam­pe­reel­la, kap­tee­ni suit­sut­ti huip­pu­vi­reis­tä hak­ku­ria Urpo Si­vu­laa: "Kauhea mörkö!"

04.09.2021 18:42
Tilaajille

Poh­joi­sen kas­vat­tien unel­mien viikko – Antti Ron­kai­nen ja Niko Suih­ko­nen osaavat ar­vos­taa len­to­pal­lon EM-ko­ti­ki­so­jen ai­nut­laa­tui­suut­ta: "Lap­se­na oli vaikea ku­vi­tel­la, että pe­lai­sin joskus itse Ha­ka­met­säs­sä isojen poikien pelejä"

04.09.2021 07:00
Tilaajille

Sam­mel­vuot va­lit­tiin Suomen len­to­pal­lon Hall of Fameen

02.09.2021 16:38
Tilaajille

Vanha Kaleva: Yli­op­pi­las­teat­te­ri esiin­tyi van­hain­ko­deis­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa

02.09.2021 10:00
Tilaajille

Sivulan käsi tuhosi Poh­jois-Ma­ke­do­nian – "Tam­pe­reel­la on voi­tet­tu joskus vähän ko­vem­pia­kin po­ru­koi­ta kuin joku Poh­jois-Ma­ke­do­nia"

01.09.2021 22:27
Tilaajille

Suomi ai­lah­te­li, mutta tai­vut­ti Poh­jois-Ma­ke­do­nian len­to­pal­lon EM-ko­ti­avauk­ses­sa

01.09.2021 21:44
Tilaajille

Suomi saa len­to­pal­lon EM-ki­so­jen al­ku­loh­kos­sa nos­tet­ta ko­ti­ylei­sön tuesta, mutta ken­täl­lä Joel Banksin joh­ta­man jouk­kueen is­ku­ky­ky on täy­del­li­nen ar­voi­tus: "Ta­sai­suus voi olla heik­kous, mutta myös iso vah­vuus"

01.09.2021 07:00
Tilaajille

Suomen hyvä tais­te­lu ei kan­ta­nut voit­toon asti EM-len­to­pal­los­sa: "Tiukka vään­tö­hän siitä tuli"

21.08.2021 21:18

Suomi oli Hol­lan­nil­le suupala naisten EM-len­to­pal­los­sa

20.08.2021 19:21
Vanhemmat

Ou­lun­sa­lon Vasaman kas­vat­ti Katja Kyl­mä­aho val­mis­tau­tuu toisiin pe­räk­käi­siin EM-ki­soi­hin­sa – "Kyllä me ha­luam­me al­ku­loh­kos­ta jat­koon"

18.08.2021 18:23
Tilaajille

Olym­pia­kul­ta karkasi Pu­das­jär­ven kas­va­tin Tuomas Sam­mel­vuon hyp­py­sis­tä – "Tuol­lai­nen syö miestä"

07.08.2021 20:47 9
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kas­va­til­la Tuomas Sam­mel­vuol­la on To­kios­sa ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus olym­pia­mi­ta­liin Venäjän jouk­kueen pää­val­men­ta­ja­na – "Koko sy­dä­mes­tä­ni voin sanoa, että tällä het­kel­lä en mieti lop­pu­tu­los­ta yhtään"

27.07.2021 14:00 3
Tilaajille

Ana­lyy­si: Len­to­pal­lon EM-ko­ti­ki­soi­hin val­mis­tau­tu­va Suomi hakee kil­pai­lu­etua yh­teis­hen­gen tii­viy­del­lä ja pe­li­tak­ti­sel­la edis­tyk­sel­li­syy­del­lä – miesten maa­jouk­kueen edel­li­nen ottelu on lähes vuoden takaa

19.07.2021 20:30
Tilaajille