Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Lentopallo
Verottaja hakee Etta Asset Managementia konkurssiin – verovelan määrä lähes 99 000 euroa

Ve­rot­ta­ja hakee Etta Asset Ma­na­ge­men­tia kon­kurs­siin – ve­ro­ve­lan määrä lähes 99 000 euroa

01.12.2022 14:11 9
Tilaajille
Lentopallokenttien väriläiskä Olli-Pekka Ojansivu on muhkeassa turkissa viilettävä hämmentäjä, roskapönttö ja Perttu Hyvärisen manageri: "Sanoin suoraan, että olen ihan paska"

Len­to­pal­lo­kent­tien vä­ri­läis­kä Ol­li-Pek­ka Ojan­si­vu on muh­keas­sa tur­kis­sa vii­let­tä­vä häm­men­tä­jä, ros­ka­pönt­tö ja Perttu Hy­vä­ri­sen ma­na­ge­ri: "Sanoin suo­raan, että olen ihan paska"

27.11.2022 13:45
Tilaajille
Teinipojat väläyttelevät aikamiesten peleissä – 14-vuotiaat Kaapo Vanhatupa ja Eeli Kuukasjärvi ottivat paikkansa Kiskon miesten 1-sarjajoukkueesta: "Välillä on vaikea muistaa heidän ikänsä"

Tei­ni­po­jat vä­läyt­te­le­vät ai­ka­mies­ten pe­leis­sä – 14-vuo­tiaat Kaapo Van­ha­tu­pa ja Eeli Kuu­kas­jär­vi ottivat paik­kan­sa Kiskon miesten 1-sar­ja­jouk­kuees­ta: "Vä­lil­lä on vaikea muistaa heidän ikänsä"

20.11.2022 20:51
Tilaajille
Tuomas Sammelvuo Kanadan lentopallomaajoukkueen päävalmentajaksi

Tuomas Sam­mel­vuo Kanadan len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­jak­si

03.11.2022 19:40 2
Väärä osoite reklamaatiolle – Etta ry:n Jukka Parkkisen mukaan palkkarästit on karhuttava Ettan toimintaa pyörittäneeltä yhtiöltä

Väärä osoite rek­la­maa­tiol­le – Etta ry:n Jukka Park­ki­sen mukaan palk­ka­räs­tit on kar­hut­ta­va Ettan toi­min­taa pyö­rit­tä­neel­tä yh­tiöl­tä

03.11.2022 15:59 12
Tilaajille
Hienon tarinan synkkä luku – Olli Kuoksalla on Ettalta vielä useiden tuhansien eurojen saatavat: "Kun siihen on elämäntyönsä tehnyt, toivon, että joku ottaisi vastuun"

Hienon tarinan synkkä luku – Olli Kuok­sal­la on Ettalta vielä useiden tu­han­sien eurojen saa­ta­vat: "Kun siihen on elä­män­työn­sä tehnyt, toivon, että joku ottaisi vas­tuun"

03.11.2022 07:00 5
Tilaajille
Karu eurotappio ei lannistanut PaKan pelaajia: "Meillä on hirveästi potentiaalia"

Karu eu­ro­tap­pio ei lan­nis­ta­nut PaKan pe­laa­jia: "Meillä on hir­veäs­ti po­ten­tiaa­lia"

25.10.2022 21:04
Tilaajille
Kiskon startti Ettaa parempi – Pitkäkankaan koulun liikuntasali meinasi käydä ahtaaksi kauden avauksessa

Kiskon startti Ettaa parempi – Pit­kä­kan­kaan koulun lii­kun­ta­sa­li meinasi käydä ah­taak­si kauden avauk­ses­sa

09.10.2022 19:15 1
Tilaajille
Beach volley vai lentopallo? Ettan 16-vuotias kempeleläinen Aleksi Hänninen ei ole vielä tehnyt ratkaisua kahden lajin välillä – "Mielestäni pärjäsin liigassa ihan hyvin"

Beach volley vai len­to­pal­lo? Ettan 16-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Aleksi Hän­ni­nen ei ole vielä tehnyt rat­kai­sua kahden lajin välillä – "Mie­les­tä­ni pär­jä­sin lii­gas­sa ihan hyvin"

07.10.2022 07:07 3
Tilaajille
Täyslaidallinen viimeisen kauden farssille – Nuutti Niinivaara kertoo Ettan palkanmaksun takunneen vuosikausia: "Yksi palkka taisi tulla ajallaan tilille"

Täys­lai­dal­li­nen vii­mei­sen kauden fars­sil­le – Nuutti Nii­ni­vaa­ra kertoo Ettan pal­kan­mak­sun ta­kun­neen vuo­si­kau­sia: "Yksi palkka taisi tulla ajal­laan ti­lil­le"

23.09.2022 18:32 4
Tilaajille
Suomesta on kadonnut satoja lentopallon alasarjajoukkueita ja tuhansia pelaajia – Lajin parissa pelätään, että alasarjat voivat kuihtua kokonaan pois

Suo­mes­ta on ka­don­nut satoja len­to­pal­lon ala­sar­ja­jouk­kuei­ta ja tu­han­sia pe­laa­jia – Lajin parissa pe­lä­tään, että ala­sar­jat voivat kuihtua ko­ko­naan pois

19.09.2022 20:13 9
Tilaajille
Perungan Poikien liigataival jatkuu sittenkin – viimeisen iltapäivän tukijat ratkaisivat, että kaivattu 55000 euroa saatiin kasaan

Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

12.08.2022 20:44 2
Tilaajille
Lentopalloseura Etta nousi haudan partaalta ja kokosi rivinsä, seura lähtee juniorijoukkueella miesten 1-sarjaan – "Pahimmassa tapauksessa joudumme pelaamaan jossain lähiympäristön kunnista"

Len­to­pal­lo­seu­ra Etta nousi haudan par­taal­ta ja kokosi ri­vin­sä, seura lähtee ju­nio­ri­jouk­kueel­la miesten 1-sar­jaan – "Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jou­dum­me pe­laa­maan jossain lä­hi­ym­pä­ris­tön kun­nis­ta"

12.08.2022 18:30 12
Tilaajille
Oulunsalon ja Kempeleen pojat hyppäävät lentopallon arvokisanäyttämölle, tuliaiset kotiin ovat jo mielessä: "Sieltä voisi ostaa hajuvettä"

Ou­lun­sa­lon ja Kem­pe­leen pojat hyp­pää­vät len­to­pal­lon ar­vo­ki­sa­näyt­tä­möl­le, tu­liai­set kotiin ovat jo mie­les­sä: "Sieltä voisi ostaa ha­ju­vet­tä"

05.07.2022 17:56 2
Tilaajille
Ettalla ei ole asiaa Oulun kaupungin tiloihin, seura on kuitenkin ilmoittautunut ensi kaudeksi 1-sarjaan – "Velkojen pitää olla maksettuna, ennen kuin uusia vuoroja voidaan myöntää"

Ettalla ei ole asiaa Oulun kau­pun­gin ti­loi­hin, seura on kui­ten­kin il­moit­tau­tu­nut ensi kau­dek­si 1-sar­jaan – "Vel­ko­jen pitää olla mak­set­tu­na, ennen kuin uusia vuoroja voidaan myön­tää"

22.06.2022 16:22 12
Tilaajille
Kuusamon Pallo-Karhut teki mahdottomasta mahdollisen ja juhlii ensimmäistä Suomen mestaruuttaan – "Kukaan ei uskonut meihin enää"

Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hut teki mah­dot­to­mas­ta mah­dol­li­sen ja juhlii en­sim­mäis­tä Suomen mes­ta­ruut­taan – "Kukaan ei uskonut meihin enää"

24.04.2022 22:27 24
Tilaajille
Kempeleen Lentopallo kesti kotiturnauksen paineet ja voitti suvereenisti lentopallon B-poikien Suomen mestaruuden – Haukiputaan Heiton tytöt juhlivat kultaa Ruokolahdella

Kem­pe­leen Len­to­pal­lo kesti ko­ti­tur­nauk­sen paineet ja voitti su­ve­ree­nis­ti len­to­pal­lon B-poi­kien Suomen mes­ta­ruu­den – Hau­ki­pu­taan Heiton tytöt juh­li­vat kultaa Ruo­ko­lah­del­la

24.04.2022 19:35 3
Tilaajille
Pallo-Karhujen tähtipassarin Jalissa Trotterin kausi on ohi – Kangasala tasoitti voitot, mestaruus ratkeaa sunnuntaina Kuusamossa

Pal­lo-Kar­hu­jen täh­ti­pas­sa­rin Jalissa Trot­te­rin kausi on ohi – Kan­gas­ala ta­soit­ti voitot, mes­ta­ruus ratkeaa sun­nun­tai­na Kuu­sa­mos­sa

22.04.2022 22:36 5
Tilaajille
Olli Kuoksa ja Etta olivat yhdessä 13 vuoden ajan – Liitto kariutui pakon sanelemana: "Olin jo valmistautunut, että en halua lähteä täältä"

Olli Kuoksa ja Etta olivat yhdessä 13 vuoden ajan – Liitto ka­riu­tui pakon sa­ne­le­ma­na: "Olin jo val­mis­tau­tu­nut, että en halua lähteä täältä"

22.04.2022 18:30 4
Tilaajille
Pettymyksen karvasta kalkkia nielleet Kempeleen Lentopallon B-pojat pääsevät vihdoin kultajahtiin kotikentällään: "Toivottavasti katsomoon tulee paljon väkeä"

Pet­ty­myk­sen kar­vas­ta kalkkia niel­leet Kem­pe­leen Len­to­pal­lon B-pojat pää­se­vät vihdoin kul­ta­jah­tiin ko­ti­ken­täl­lään: "Toi­vot­ta­vas­ti kat­so­moon tulee paljon väkeä"

22.04.2022 09:35 2
Tilaajille