Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

tulevaisuus
Mitä tulevaisuudessa pitäisi osata? – Latinasta on hyötyä muiden kielten opiskelussa
Kolumni

Mitä tu­le­vai­suu­des­sa pitäisi osata? – La­ti­nas­ta on hyötyä muiden kielten opis­ke­lus­sa

04.08.2023 14:00 17
Tilaajille
Toivo ja usko paremmasta tulevaisuudesta lisäävät hyvinvointia, mutta poliittisessa puheessa sitä ei tajuta
Kolumni

Toivo ja usko pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta li­sää­vät hy­vin­voin­tia, mutta po­liit­ti­ses­sa pu­hees­sa sitä ei tajuta

22.06.2023 06:05 15
Tilaajille
Katsotaan pitkää ja leveää tulevaisuutta, sillä tarjolla on aina useita tulevaisuuksia
Kolumni

Kat­so­taan pitkää ja leveää tu­le­vai­suut­ta, sillä tar­jol­la on aina useita tu­le­vai­suuk­sia

02.06.2023 14:00
Tilaajille
Unohtuiko tulevaisuus vaalikeskustelusta?
Kolumni

Unoh­tui­ko tu­le­vai­suus vaa­li­kes­kus­te­lus­ta?

02.04.2023 14:00 7
Tilaajille
Tutkimus: suomalaiset uskovat maailmantilanteen synkkenevän – Tulevaisuudentutkija kyseenalaistaa johtopäätöksen ja arvioi tulosten kertovan sivistyksestä

Tut­ki­mus: suo­ma­lai­set uskovat maail­man­ti­lan­teen synk­ke­ne­vän – Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­ja ky­seen­alais­taa joh­to­pää­tök­sen ja arvioi tu­los­ten ker­to­van si­vis­tyk­ses­tä

11.02.2023 10:00 6
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 14:47
Tilaajille
Toivo on toimintaa, se ei löydy vanhoista visioista
Kolumni

Toivo on toi­min­taa, se ei löydy van­hois­ta vi­siois­ta

29.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Skenaariot Oulun yliopistokampuksesta kehystävät keskustelua tulevaisuudesta
Kolumni

Ske­naa­riot Oulun yli­opis­to­kam­puk­ses­ta ke­hys­tä­vät kes­kus­te­lua tu­le­vai­suu­des­ta

27.11.2022 14:00 1
Tilaajille
Ahdistavan epävarmuuden takana saattaa näkyä parempi tulevaisuus

Ah­dis­ta­van epä­var­muu­den takana saattaa näkyä parempi tu­le­vai­suus

26.11.2022 10:00 1
Tilaajille
Hankala, helppo murrosaika
Kolumni

Han­ka­la, helppo mur­ros­ai­ka

25.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Tulevaisuuksien tuntemista voi harjoitella vaikkapa kaupungissa kävellen
Kolumni

Tu­le­vai­suuk­sien tun­te­mis­ta voi har­joi­tel­la vaik­ka­pa kau­pun­gis­sa kä­vel­len

24.07.2022 14:00 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Maailma ei kaipaa pelastajaa, vaan sitä tarvitsee ihmiskunta
Essee

Viikon lo­puk­si: Maailma ei kaipaa pe­las­ta­jaa, vaan sitä tar­vit­see ih­mis­kun­ta

18.02.2022 14:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston uudessa Kvantum-instituutissa etsitään uusia avauksia 15 hankkeessa – niissä pohditaan muun muassa sitä, jos betoni toimisi päinvastoin ja sitoisi hiiltä

Oulun yli­opis­ton uudessa Kvan­tum-ins­ti­tuu­tis­sa et­si­tään uusia avauk­sia 15 hank­kees­sa – niissä poh­di­taan muun muassa sitä, jos betoni toimisi päin­vas­toin ja sitoisi hiiltä

24.04.2021 09:00
Tilaajille
Korona on ihmisen pahin katastrofi sitten toisen maailmansodan, mutta edessä on vielä jotain paljon kauheampaa – ”Voi olla, että meidän kohtalonamme on jäädä kakkoseksi”

Korona on ihmisen pahin ka­tast­ro­fi sitten toisen maail­man­so­dan, mutta edessä on vielä jotain paljon kau­heam­paa – ”Voi olla, että meidän koh­ta­lo­nam­me on jäädä kak­ko­sek­si”

04.04.2021 07:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den tehtaan ja tie­to­tur­van ke­hit­tä­mi­nen on sys­te­maat­tis­ta työtä, jonka avulla tehtaan tuot­ta­vuut­ta pys­ty­tään pa­ran­ta­maan

22.03.2021 06:00
Tilaajille
Oululainen kyllä kehuu kotikaupunkiaan, jos oman elämän perusasiat ovat kohdallaan
Pääkirjoitus

Ou­lu­lai­nen kyllä kehuu ko­ti­kau­pun­kiaan, jos oman elämän pe­rus­asiat ovat koh­dal­laan

21.02.2021 20:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus ja virkamiehet puhaltavat julkilausumalla uskoa Oulun tulevaisuuteen – oululaisten halutaan olevan ylpeitä kotikaupungistaan ja kertovan siitä kaikille

Kau­pun­gin­hal­li­tus ja vir­ka­mie­het pu­hal­ta­vat jul­ki­lau­su­mal­la uskoa Oulun tu­le­vai­suu­teen – ou­lu­lais­ten ha­lu­taan olevan ylpeitä ko­ti­kau­pun­gis­taan ja ker­to­van siitä kai­kil­le

18.02.2021 13:41 42
Tilaajille
Viikon lopuksi: Ennusteet tulevasta epäonnistuvat aina, paitsi sattumalta – tänäkin vuonna

Viikon lo­puk­si: En­nus­teet tu­le­vas­ta epä­on­nis­tu­vat aina, paitsi sat­tu­mal­ta – tänäkin vuonna

08.01.2021 20:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Johtaako koronavuosi enemmän hyvään? "Paljon inhimillistä kärsimystä ja myös suuria taloudellisia menetyksiä niin yksityisille kansalaisille"

Pu­hee­nai­he: Joh­taa­ko ko­ro­na­vuo­si enemmän hyvään? "Paljon in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä ja myös suuria ta­lou­del­li­sia me­ne­tyk­siä niin yk­si­tyi­sil­le kan­sa­lai­sil­le"

27.12.2020 08:00 1
Tilaajille
Kurssi opettaa vanhemmille, kuinka nykykoulu toimii: "Vanhemmille on ehkä syntynyt kuva, että koulu on haahuilua, lapset ovat itsekseen ja tekevät mitä huvittaa"

Kurssi opettaa van­hem­mil­le, kuinka ny­ky­kou­lu toimii: "Van­hem­mil­le on ehkä syn­ty­nyt kuva, että koulu on haa­hui­lua, lapset ovat it­sek­seen ja tekevät mitä hu­vit­taa"

25.10.2020 06:03
Tilaajille