Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Tekoäly
Tekoäly haastaa nykykäsitykset asiantuntijuudesta – teknologian kehitys voi karata käsistä
Kolumni

Tekoäly haastaa ny­ky­kä­si­tyk­set asian­tun­ti­juu­des­ta – tek­no­lo­gian kehitys voi karata käsistä

25.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Microsoftin palvelu huomauttelee tekemättömistä töistä ja huolestuu liian vähäisestä vapaa-ajasta – Mistä on kyse, kun tekoäly nalkuttaa

Mic­ro­sof­tin palvelu huo­maut­te­lee te­ke­mät­tö­mis­tä töistä ja huo­les­tuu liian vä­häi­ses­tä va­paa-ajas­ta – Mistä on kyse, kun tekoäly nal­kut­taa

23.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Tekoälytuomari vastaan yli 11 kiloa harmaata aivomassaa – tekoäly oli eri mieltä Sibelius-viulukilvan voittajasta

Te­ko­äly­tuo­ma­ri vastaan yli 11 kiloa har­maa­ta ai­vo­mas­saa – tekoäly oli eri mieltä Si­be­lius-viu­lu­kil­van voit­ta­jas­ta

31.05.2022 17:13 1
Tilaajille
Mitä tekoäly älyää viulunsoitosta? Oululaisyhtiön tekoäly tuomaroi Jean Sibelius -kilpailun finaalissa

Mitä tekoäly älyää viu­lun­soi­tos­ta? Ou­lu­lais­yh­tiön tekoäly tuo­ma­roi Jean Si­be­lius -kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

29.05.2022 09:54 2
Kone osaa kirjoittaa runoja ja tarinoita, mutta onko se luova? Oululainen Jukka Aalho teki runokirjan tekoälyn avulla ja löysi siitä väsymättömän kirjoituskumppanin

Kone osaa kir­joit­taa runoja ja ta­ri­noi­ta, mutta onko se luova? Ou­lu­lai­nen Jukka Aalho teki ru­no­kir­jan te­ko­älyn avulla ja löysi siitä vä­sy­mät­tö­män kir­joi­tus­kump­pa­nin

13.01.2022 10:19 2
Tilaajille
Oman elämän tragediat saivat Timo Honkelan kehittämään idean väärinymmärryksiä karsivasta koneesta – nyt tytär kertoo, millainen oli Oulussakin vaikuttanut tekoälytutkija

Oman elämän tra­ge­diat saivat Timo Hon­ke­lan ke­hit­tä­mään idean vää­rin­ym­mär­ryk­siä kar­si­vas­ta ko­nees­ta – nyt tytär kertoo, mil­lai­nen oli Ou­lus­sa­kin vai­kut­ta­nut te­ko­äly­tut­ki­ja

28.11.2021 08:00
Tilaajille
Koneäly louhimaan vanhustenhoidon riskikohteita – tarkastuksia voidaan jatkossa kohdentaa hälytysten perusteella

Koneäly lou­hi­maan van­hus­ten­hoi­don ris­ki­koh­tei­ta – tar­kas­tuk­sia voidaan jat­kos­sa koh­den­taa hä­ly­tys­ten pe­rus­teel­la

26.09.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko vappua juhliva työväki valmis te­koä­lyyn?

30.04.2021 07:00
Tilaajille
Tarvitaanko ihmistä pian edes taiteilijaksi? – Ei ainakaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo oululainen Jukka Aalho, joka loi tekoälyn avulla runokirjan vuorokaudessa

Tar­vi­taan­ko ihmistä pian edes tai­tei­li­jak­si? – Ei ai­na­kaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo ou­lu­lai­nen Jukka Aalho, joka loi te­ko­älyn avulla ru­no­kir­jan vuo­ro­kau­des­sa

16.03.2021 21:13 6
THL ottaa apuun tekoälyn – "Ennustemallien avulla tunnistamme suurimmassa riskissä olevat"

THL ottaa apuun te­ko­älyn – "En­nus­te­mal­lien avulla tun­nis­tam­me suu­rim­mas­sa ris­kis­sä olevat"

26.01.2021 13:51 8
Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään Oulun uudessa sairaalassa – OYS mukana isossa EU-hankkeessa

Te­ko­älyä ja ko­ne­op­pi­mis­ta hyö­dyn­ne­tään Oulun uudessa sai­raa­las­sa – OYS mukana isossa EU-hank­kees­sa

14.12.2020 12:34 1
Kännykkäsi hyvä kuvanlaatu voi olla oululaisten ansiota – maailman suurimmat kännykkävalmistajat ovat Visidonin asiakkaita

Kän­nyk­kä­si hyvä ku­van­laa­tu voi olla ou­lu­lais­ten ansiota – maail­man suu­rim­mat kän­nyk­kä­val­mis­ta­jat ovat Vi­si­do­nin asiak­kai­ta

15.09.2020 10:35 1
Tilaajille
Palveleeko sinua ihminen vai botti? "Mielikuva siitä, että meitä hoivaisi robotti, tuntuu kauhealta"
Kolumni

Pal­ve­lee­ko sinua ihminen vai botti? "Mie­li­ku­va siitä, että meitä hoi­vai­si ro­bot­ti, tuntuu kau­heal­ta"

11.09.2020 20:00 3
Tilaajille
Tarvitseeko tekoäly ihmistä, vai katsooko se pian, ettei tarvitse luojiaan ja herrojaan enää mihinkään?
Kolumni

Tar­vit­see­ko tekoäly ih­mis­tä, vai kat­soo­ko se pian, ettei tar­vit­se luo­jiaan ja her­ro­jaan enää mi­hin­kään?

15.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Murteita ymmärtävä puherobotti voi pian palvella Kelan asiakkaita – Lapin murteet aiheuttivat robotille ongelmia

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16
Tilaajille