Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tekoäly
Pohjoinen tekoäly tarjoaa suuren mahdollisuuden – Kajaanissa toimiva supertietokone LUMI voi tuoda  pohjoiseen Piilaakson
Kolumni

Poh­joi­nen tekoäly tarjoaa suuren mah­dol­li­suu­den – Ka­jaa­nis­sa toimiva su­per­tie­to­ko­ne LUMI voi tuoda poh­joi­seen Pii­laak­son

18.02.2024 14:00 28
Tilaajille
Las Vegasin teknologiatapahtuma esitteli läpinäkyviä näyttöjä ja lumilingoksi taipuvan puutarharobotin

Las Vegasin tek­no­lo­gia­ta­pah­tu­ma esit­te­li lä­pi­nä­ky­viä näyt­tö­jä ja lu­mi­lin­gok­si tai­pu­van puu­tar­ha­ro­bo­tin

07.02.2024 16:24
Tilaajille
Pohde ottamassa käyttöön chattibotin – Tekoäly tulee vauhdilla terveydenhuoltoon, kansalaisilla epäilyksensä: ”Korkeintaan yhtä luotettavaa kuin Google"

Pohde ot­ta­mas­sa käyt­töön chat­ti­bo­tin – Tekoäly tulee vauh­dil­la ter­vey­den­huol­toon, kan­sa­lai­sil­la epäi­lyk­sen­sä: ”Kor­kein­taan yhtä luo­tet­ta­vaa kuin Google"

07.02.2024 06:00 25
Tilaajille
OYS tekee tekoälystä arkea hoitotyössä – Diabetespotilas saa diagnoosin minuuteissa

OYS tekee te­koä­lys­tä arkea hoi­to­työs­sä – Dia­be­tes­po­ti­las saa diag­noo­sin mi­nuu­teis­sa

14.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly maalaa su­rul­li­sen kuvan kie­les­tä

03.01.2024 06:00 7
Pohteen yli 50 tekstinkäsittelijän muutosneuvottelut päätökseen – jatkossa puheentunnistusohjelmisto kirjoittaa sanelut

Pohteen yli 50 teks­tin­kä­sit­te­li­jän muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen – jat­kos­sa pu­heen­tun­nis­tu­soh­jel­mis­to kir­joit­taa sanelut

27.12.2023 15:29 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­te­koä­lyyn on pa­nos­tet­ta­va nyt

21.12.2023 05:00 2
Oulun Limingantullissa aloittanut palvelukonserni auttaa yrityksiä kansainvälistymään – Rekrytointiin ja lakiasioiden hoitamiseen saa tekoälyn apua

Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa aloit­ta­nut pal­ve­lu­kon­ser­ni auttaa yri­tyk­siä kan­sain­vä­lis­ty­mään – Rek­ry­toin­tiin ja la­kia­sioi­den hoi­ta­mi­seen saa te­koä­lyn apua

14.12.2023 21:00 1
Tilaajille
Oulussa nyt: Lääketieteen opiskelija Maria Antola kirjoitti näytelmän tekoälystä, joka yrittää väkisin pitää Suomen onnellisena

Oulussa nyt: Lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja Maria Antola kir­joit­ti näy­tel­män te­koä­lys­tä, joka yrittää väkisin pitää Suomen on­nel­li­se­na

30.11.2023 13:45
Tilaajille
Ostaisitko tältä botilta käytetyn auton? Oululaisen yhtiön kehittämä tekoäly voisi etsiä auton jostain Euroopasta ja sopia vaikka hinnastakin

Os­tai­sit­ko tältä botilta käy­te­tyn auton? Ou­lu­lai­sen yhtiön ke­hit­tä­mä tekoäly voisi etsiä auton jostain Eu­roo­pas­ta ja sopia vaikka hin­nas­ta­kin

07.11.2023 17:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuleeko te­koä­lys­tä uusi some?

06.11.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­koä­ly­huu­man kes­kel­lä ei saa unohtaa pe­ru­sa­sioi­ta – moni työ­paik­ka on va­lo­vuo­sien päässä to­del­li­ses­ta di­gi­ta­li­saa­tios­ta

15.10.2023 05:00 2
Aluksi ihminen opetti tekoälyä, sitten tekoäly alkoi opettaa itseään, nyt tekoäly opettaa ihmistä – ja seuraavaksi ihminen poistetaan yhtälöstä tarpeettomana
Essee

Aluksi ihminen opetti te­koä­lyä, sitten tekoäly alkoi opettaa it­seään, nyt tekoäly opettaa ihmistä – ja seu­raa­vak­si ihminen pois­te­taan yh­tä­lös­tä tar­peet­to­ma­na

13.10.2023 15:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­nen te­koä­lyn käyttö takaa tur­val­li­set di­gi­pal­ve­lut

05.10.2023 05:30 3
Suomi palasi digitalisaation kärkimaaksi ja jätti Tanskan taakseen – Ministeri Ranne: "Tänään voin onnitella Suomea digimestaruudesta"

Suomi palasi di­gi­ta­li­saa­tion kär­ki­maak­si ja jätti Tanskan taak­seen – Mi­nis­te­ri Ranne: "Tänään voin on­ni­tel­la Suomea di­gi­mes­ta­ruu­des­ta"

04.10.2023 15:58 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly tekee tuloaan työ­pai­koil­le, eikä sitä kannata yrittää hi­das­taa

01.10.2023 06:00 10
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

17.09.2023 18:50 1
Tilaajille
Tekoälychattiin saatiin ensimmäinen suomalainen kännykkäsovellus, tekijänä 16-vuotias oululaispoika – "Ajattelin, että tämä voisi olla hyödyllinen suomalaisille"

Te­koä­lyc­hat­tiin saatiin en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen kän­nyk­kä­so­vel­lus, te­ki­jä­nä 16-vuo­tias ou­lu­lais­poi­ka – "A­jat­te­lin, että tämä voisi olla hyö­dyl­li­nen suo­ma­lai­sil­le"

06.09.2023 06:00 19
Tilaajille
MLL: Tekoälyn sisältöihin tulisi saada varoitusmerkintä

MLL: Te­koä­lyn si­säl­töi­hin tulisi saada va­roi­tus­mer­kin­tä

18.08.2023 14:49
Näin oululainen Santtu Savola hyödyntää tekoälyä lukio-opinnoissa – lukioiden rehtorit näkevät tekoälyn käytössä paljon mahdollisuuksia, mutta kaipaavat siihen pelisääntöjä

Näin ou­lu­lai­nen Santtu Savola hyö­dyn­tää te­koä­lyä lu­kio-opin­nois­sa – ­lu­kioi­den reh­to­rit näkevät te­koä­lyn käy­tös­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia, mutta kai­paa­vat siihen pe­li­sään­tö­jä

10.08.2023 06:00 6
Tilaajille