Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tekoäly
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly tekee tuloaan työ­pai­koil­le, eikä sitä kannata yrittää hi­das­taa

01.10.2023 06:00 10
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

17.09.2023 18:50 1
Tilaajille
Tekoälychattiin saatiin ensimmäinen suomalainen kännykkäsovellus, tekijänä 16-vuotias oululaispoika – "Ajattelin, että tämä voisi olla hyödyllinen suomalaisille"

Te­ko­äly­chat­tiin saatiin en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen kän­nyk­kä­so­vel­lus, te­ki­jä­nä 16-vuo­tias ou­lu­lais­poi­ka – "A­jat­te­lin, että tämä voisi olla hyö­dyl­li­nen suo­ma­lai­sil­le"

06.09.2023 06:00 19
Tilaajille
MLL: Tekoälyn sisältöihin tulisi saada varoitusmerkintä

MLL: Te­ko­älyn si­säl­töi­hin tulisi saada va­roi­tus­mer­kin­tä

18.08.2023 14:49
Näin oululainen Santtu Savola hyödyntää tekoälyä lukio-opinnoissa – lukioiden rehtorit näkevät tekoälyn käytössä paljon mahdollisuuksia, mutta kaipaavat siihen pelisääntöjä

Näin ou­lu­lai­nen Santtu Savola hyö­dyn­tää te­ko­älyä lu­kio-opin­nois­sa – ­lu­kioi­den reh­to­rit näkevät te­ko­älyn käy­tös­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia, mutta kai­paa­vat siihen pe­li­sään­tö­jä

10.08.2023 06:00 6
Tilaajille
En osaa ottaa tekoälyn vaaroja vakavasti, koska minusta robotit ovat söpöjä – Suurin syy siihen on metallipönttö nimeltä R2D2
Essee

En osaa ottaa te­ko­älyn vaaroja va­ka­vas­ti, koska minusta robotit ovat söpöjä – Suurin syy siihen on me­tal­li­pönt­tö nimeltä R2D2

04.08.2023 15:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly – me­nes­tys vai ka­tast­ro­fi?

26.07.2023 08:00 5
Tilaajille
"Tekoälysovellus keksii uskottavia viittauksia tieteellisiin julkaisuihin, joita ei ole" – Suomen Akatemian pääjohtaja varoittaa väärän tiedon kasautuvan verkossa

"Te­koä­ly­so­vel­lus keksii us­kot­ta­via viit­tauk­sia tie­teel­li­siin jul­kai­sui­hin, joita ei ole" – Suomen Aka­te­mian pää­joh­ta­ja va­roit­taa väärän tiedon ka­sau­tu­van ver­kos­sa

08.07.2023 12:00 4
Tilaajille
Tekeekö kone tulevaisuudessa työsi ja manipuloi ajatuksiasi? – Tekoälykeskustelu huutaa pohdintaa pelisäännöistä
Kolumni

Tekeekö kone tu­le­vai­suu­des­sa työsi ja ma­ni­pu­loi aja­tuk­sia­si? – Te­ko­äly­kes­kus­te­lu huutaa poh­din­taa pe­li­sään­nöis­tä

27.05.2023 06:05 30
Tilaajille
Tekoälyn nopea rynnistys yllätti oululaisen Heikki Ailiston ”housut kintuissa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – Kaleva keräsi vastaukset 11 kysymykseen, jotka tekoälystä pitää tietää nyt

Te­ko­älyn nopea ryn­nis­tys yllätti ou­lu­lai­sen Heikki Ai­lis­ton ”housut kin­tuis­sa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – Kaleva keräsi vas­tauk­set 11 ky­sy­myk­seen, jotka te­ko­älys­tä pitää tietää nyt

27.05.2023 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­äly­kes­kus­te­lu kaipaa konk­re­tiaa – val­miu­det te­ko­älyn käy­töl­le ovat jo ole­mas­sa yri­tyk­sis­sä laa­jas­ti

24.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Näin tekoäly tunnistaa linnut – Katso vinkit oikeaan käyttöön

Näin tekoäly tun­nis­taa linnut – Katso vinkit oikeaan käyt­töön

20.05.2023 06:30
Tilaajille
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

20.05.2023 06:30 3
Tilaajille
Kurkkaa tästä reseptit tekoälyn kehittämiin kolmenlaisiin lihapulliin – Erotatko, mitkä kuvat on ottanut toimittaja ja mitkä on tuottanut sovellus?

Kurkkaa tästä re­sep­tit te­ko­älyn ke­hit­tä­miin kol­men­lai­siin li­ha­pul­liin – Ero­tat­ko, mitkä kuvat on ottanut toi­mit­ta­ja ja mitkä on tuot­ta­nut so­vel­lus?

18.05.2023 06:30
Tilaajille
Snapchatin tekoäly luulee välillä syövänsä ja käyvänsä koulua – Virtuaalinen ystävä lyö ällikällä, mutta tekoäly voi myös kehittää meitä ihmisinä

Snapc­ha­tin tekoäly luulee välillä syö­vän­sä ja käy­vän­sä koulua – Vir­tuaa­li­nen ystävä lyö äl­li­käl­lä, mutta tekoäly voi myös ke­hit­tää meitä ih­mi­si­nä

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan toi­min­nas­sa ei enää edel­ly­te­tä et­ti­syyt­tä ja joh­don­mu­kai­suut­ta

30.04.2023 05:30
Tilaajille
Jutun takaa: Automatiikan käytöstä journalismissa on kerrottava lukijalle

Jutun takaa: Au­to­ma­tii­kan käy­tös­tä jour­na­lis­mis­sa on ker­rot­ta­va lu­ki­jal­le

15.04.2023 16:00
Tilaajille
Suomalaisyritykset nukkuvat tekoälyn ohi, sanoo tekoälyä soveltavan yrityksen toimitusjohtaja – tutkijan mukaan tekoälyn ongelma on, että siitä puuttuu äly

Suo­ma­lais­yri­tyk­set nuk­ku­vat te­ko­älyn ohi, sanoo te­ko­älyä so­vel­ta­van yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja – tut­ki­jan mukaan te­ko­älyn ongelma on, että siitä puuttuu äly

08.04.2023 10:02 7
Tekoälyn nerokkain juoni ihmisen pään menoksi
Kolumni

Te­ko­älyn ne­rok­kain juoni ihmisen pään menoksi

07.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Voiko tekoäly tehdä taidetta? Oulussa julkistettu loputonta kuvavirtaa suoltava taidekone haastaa miettimään, kuka on taiteilija ja mitä taide on

Voiko tekoäly tehdä tai­det­ta? Oulussa jul­kis­tet­tu lo­pu­ton­ta ku­va­vir­taa suol­ta­va tai­de­ko­ne haastaa miet­ti­mään, kuka on tai­tei­li­ja ja mitä taide on

31.03.2023 15:00 4
Tilaajille