Tekoäly
Lukijalta Mielipide

Onko vappua juhliva työväki valmis te­koä­lyyn?

30.04.2021 07:00
Tilaajille

Tar­vi­taan­ko ihmistä pian edes tai­tei­li­jak­si? – Ei ai­na­kaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo ou­lu­lai­nen Jukka Aalho, joka loi te­ko­älyn avulla ru­no­kir­jan vuo­ro­kau­des­sa

16.03.2021 21:13 6

THL ottaa apuun te­ko­älyn – "En­nus­te­mal­lien avulla tun­nis­tam­me suu­rim­mas­sa ris­kis­sä olevat"

26.01.2021 13:51 8

Te­ko­älyä ja ko­ne­op­pi­mis­ta hyö­dyn­ne­tään Oulun uudessa sai­raa­las­sa – OYS mukana isossa EU-hank­kees­sa

14.12.2020 12:34 1

Kän­nyk­kä­si hyvä ku­van­laa­tu voi olla ou­lu­lais­ten ansiota – maail­man suu­rim­mat kän­nyk­kä­val­mis­ta­jat ovat Vi­si­do­nin asiak­kai­ta

15.09.2020 10:35 1
Tilaajille
Kolumni

Pal­ve­lee­ko sinua ihminen vai botti? "Mie­li­ku­va siitä, että meitä hoi­vai­si ro­bot­ti, tuntuu kau­heal­ta"

11.09.2020 20:00 3
Tilaajille
Kolumni

Tar­vit­see­ko tekoäly ih­mis­tä, vai kat­soo­ko se pian, ettei tar­vit­se luo­jiaan ja her­ro­jaan enää mi­hin­kään?

15.08.2020 20:00 1
Tilaajille

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16
Tilaajille