Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Teknologia
Viikko
Supo lähetti vahingossa työntekijöidensä salaisia tietoja ulkopuoliseen sähköpostiin

Supo lähetti va­hin­gos­sa työn­te­ki­jöi­den­sä sa­lai­sia tietoja ul­ko­puo­li­seen säh­kö­pos­tiin

24.02.2024 14:11 5
Oulussa järjestettävä Polar Bear Pitching tekee paluun viiden vuoden tauon jälkeen – Karkauspäivänä avannossa esitellään bisnesideoita

Oulussa jär­jes­tet­tä­vä Polar Bear Pitc­hing tekee paluun viiden vuoden tauon jälkeen – Kar­kaus­päi­vä­nä avan­nos­sa esi­tel­lään bis­nes­ideoi­ta

22.02.2024 12:30 1

Oikaisu

21.02.2024 06:37
Teknologiayritys Keysight irtisanoo 60 henkilöä Oulussa – Rekrybuumi vaihtui lomautuksiin ja irtisanomisiin ICT-alalla

Tek­no­lo­gia­yri­tys Key­sight ir­ti­sa­noo 60 hen­ki­löä Oulussa – Rek­ry­buu­mi vaihtui lo­mau­tuk­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin ICT-alal­la

21.02.2024 12:34 11
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tornioon valmistuu 40 megawatin sähkökattila – Halpoina päivinä kaukolämpö kannattaa tehdä sähköllä

Tor­nioon val­mis­tuu 40 me­ga­wa­tin säh­kö­kat­ti­la – Hal­poi­na päivinä kau­ko­läm­pö kan­nat­taa tehdä säh­köl­lä

19.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Pohjoinen tekoäly tarjoaa suuren mahdollisuuden – Kajaanissa toimiva supertietokone LUMI voi tuoda  pohjoiseen Piilaakson
Kolumni

Poh­joi­nen tekoäly tarjoaa suuren mah­dol­li­suu­den – Ka­jaa­nis­sa toimiva su­per­tie­to­ko­ne LUMI voi tuoda poh­joi­seen Pii­laak­son

18.02.2024 14:00 28
Tilaajille
Kuluttajan täytyy vain sopeutua sähkön hinnan sahaamiseen, sanoo oululaisprofessori – "Sähkömarkkina toimii kuten pitää"

Ku­lut­ta­jan täytyy vain so­peu­tua sähkön hinnan sa­haa­mi­seen, sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri – "Säh­kö­mark­ki­na toimii kuten pitää"

18.02.2024 06:00
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 06:00 34
Tilaajille
Oulun Energian vetylaitoshanke vastaa puhtaan energian tarpeeseen, jonka täyttämisessä Pohjanlahden rannikolla on tuhansien megawattien paikka
Pääkirjoitus

Oulun Ener­gian ve­ty­lai­tos­han­ke vastaa puhtaan ener­gian tar­pee­seen, jonka täyt­tä­mi­ses­sä Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la on tu­han­sien me­ga­wat­tien paikka

15.02.2024 17:00 9
Oulun Oritkaria kehitetään vetytalouden keskittymäksi – Suunnitelma tähtää tontinluovutuksiin syyskuussa

Oulun Orit­ka­ria ke­hi­te­tään ve­ty­ta­lou­den kes­kit­ty­mäk­si – Suun­ni­tel­ma tähtää ton­tin­luo­vu­tuk­siin syys­kuus­sa

14.02.2024 18:43 5
Tilaajille
Ouluun kaavaillaan Suomen suurinta vetylaitosta – Satojen miljoonien arvoisen laitoksen ensisijainen paikka on Laanilassa

Ouluun kaa­vail­laan Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta – Satojen mil­joo­nien ar­voi­sen lai­tok­sen en­si­si­jai­nen paikka on Laa­ni­las­sa

14.02.2024 16:30 42
Tilaajille
Olkiluoto 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – kysyimme, kannattaisiko pörssisähkö vaihtaa kiinteähintaiseen

Ol­ki­luo­to 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – ky­syim­me, kan­nat­tai­si­ko pörs­si­säh­kö vaihtaa kiin­teä­hin­tai­seen

13.02.2024 17:00 73
Tilaajille
Eduskunta estää Tiktokin käytön laitteillaan – syynä uusi riskiarvio

Edus­kun­ta estää Tik­to­kin käytön lait­teil­laan – syynä uusi ris­ki­ar­vio

12.02.2024 16:34 4
Vääränlainen ilmavesilämpöpumppu voi tulla kalliiksi Pohjois-Suomen pakkasilla – "Karttakaa aggressiivista kotimyyntiä"

Vää­rän­lai­nen il­ma­ve­si­läm­pö­pump­pu voi tulla kal­liik­si Poh­jois-Suo­men pak­ka­sil­la – "­Kart­ta­kaa ag­gres­sii­vis­ta ko­ti­myyn­tiä"

10.02.2024 06:00 40
Tilaajille
Las Vegasin teknologiatapahtuma esitteli läpinäkyviä näyttöjä ja lumilingoksi taipuvan puutarharobotin

Las Vegasin tek­no­lo­gia­ta­pah­tu­ma esit­te­li lä­pi­nä­ky­viä näyt­tö­jä ja lu­mi­lin­gok­si tai­pu­van puu­tar­ha­ro­bo­tin

07.02.2024 16:24
Tilaajille
Pyhäjärvelle tekeillä Suomen ensimmäinen ”punttivoimala”

Py­hä­jär­vel­le te­keil­lä Suomen en­sim­mäi­nen ”punt­ti­voi­ma­la”

05.02.2024 18:14 7
Tilaajille
Suomen korkein vesivoimala louhittiin vaaran uumeniin napapiirillä – Tältä näyttäisivät laitokset, joita voimayhtiöt aikovat rakentaa miljardeilla

Suomen korkein ve­si­voi­ma­la lou­hit­tiin vaaran uu­me­niin na­pa­pii­ril­lä – Tältä näyt­täi­si­vät lai­tok­set, joita voi­ma­yh­tiöt aikovat ra­ken­taa mil­jar­deil­la

03.02.2024 06:00 41
Tilaajille
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit: Oulun seudulla on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka tapauksessa

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit: Oulun seu­dul­la on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka ta­pauk­ses­sa

02.02.2024 05:00 30
Tilaajille
Nokian Oulun kampus harjakorkeudessa – uudet tilat otetaan käyttöön ensi vuonna

Nokian Oulun kampus har­ja­kor­keu­des­sa – uudet tilat otetaan käyt­töön ensi vuonna

01.02.2024 17:11
Mökkirannasta Kuusamossa löydetystä hirvenpääkirveestä lisätietoa – Kivikirves on yksi vuosituhannen merkittävimmistä löydöistä Suomessa

Mök­ki­ran­nas­ta Kuu­sa­mos­sa löy­de­tys­tä hir­ven­pää­kir­vees­tä li­sä­tie­toa – Ki­vi­kir­ves on yksi vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä löy­döis­tä Suo­mes­sa

01.02.2024 13:24 2
Tilaajille