Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Teknologia
Viimeisin tunti
Konsultti: Tuulivoimarakentamisesta pitäisi ottaa hyöty irti eikä jahkailla – Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimarakentamisen euroista vain viidennes jää alueelle

Kon­sult­ti: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta pitäisi ottaa hyöty irti eikä jah­kail­la – Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen eu­rois­ta vain vii­den­nes jää alueel­le

05:00
Tilaajille
Viikko
OP:n palveluissa käyttökatkoja viikonlopun aikana

OP:n pal­ve­luis­sa käyt­tö­kat­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

20.09.2023 14:09
Oululainen Arto Isokoski kehitti sovelluksen, joka estää huijareiden ja puhelinmyyjien numerot automaattisesti

Ou­lu­lai­nen Arto Iso­kos­ki kehitti so­vel­luk­sen, joka estää hui­ja­rei­den ja pu­he­lin­myy­jien numerot au­to­maat­ti­ses­ti

19.09.2023 07:00 6
Tilaajille
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

19.09.2023 06:00 12
Tilaajille
Valokuitukisa käy kuumana, mutta pitäisikö juuri nyt uskoa myyntipuheisiin?
Kolumni

Va­lo­kui­tu­ki­sa käy kuu­ma­na, mutta pi­täi­si­kö juuri nyt uskoa myyn­ti­pu­hei­siin?

18.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Kuukausi
Kuljetusrobotit saapuivat Oulun kaduille – Kaleva seurasi Sokos Herkun välipalakuljetusta keskustassa

Kul­je­tus­ro­bo­tit saa­pui­vat Oulun ka­duil­le – Kaleva seurasi Sokos Herkun vä­li­pa­la­kul­je­tus­ta kes­kus­tas­sa

11.09.2023 16:01 23
Tilaajille
Tekoälychattiin saatiin ensimmäinen suomalainen kännykkäsovellus, tekijänä 16-vuotias oululaispoika – "Ajattelin, että tämä voisi olla hyödyllinen suomalaisille"

Te­ko­äly­chat­tiin saatiin en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen kän­nyk­kä­so­vel­lus, te­ki­jä­nä 16-vuo­tias ou­lu­lais­poi­ka – "A­jat­te­lin, että tämä voisi olla hyö­dyl­li­nen suo­ma­lai­sil­le"

06.09.2023 06:00 19
Tilaajille
Suomalaiset ovat sukeltaneet taidokkaasti ja mukisematta itsepalveluputkeen
Kolumni

Suo­ma­lai­set ovat su­kel­ta­neet tai­dok­kaas­ti ja mu­ki­se­mat­ta it­se­pal­ve­lu­put­keen

04.09.2023 06:00 18
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

03.09.2023 10:00 18
Tilaajille
Asiantuntijat kertovat, miten valitset sopivan sähkösopimuksen – "Mielestäni se vain sotkee sähkömarkkinoita kuluttajan näkökulmasta"

Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miten va­lit­set sopivan säh­kö­so­pi­muk­sen – "Mie­les­tä­ni se vain sotkee säh­kö­mark­ki­noi­ta ku­lut­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta"

03.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Tinderissä naiset tukahtuvat ja miehet turhautuvat, mutta tosirakkaudenkin voi löytää – testasimme kolme erilaista deittisovellusta, joista oululaiset etsivät nyt parisuhdetta

Tin­de­ris­sä naiset tu­kah­tu­vat ja miehet tur­hau­tu­vat, mutta to­si­rak­kau­den­kin voi löytää – tes­ta­sim­me kolme eri­lais­ta deit­ti­so­vel­lus­ta, joista ou­lu­lai­set etsivät nyt pa­ri­suh­det­ta

01.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jil­le tulee jär­jes­tää tek­no­lo­gian maan­puo­lus­tus­kurs­si

30.08.2023 08:00 4
Tilaajille
Iin Kuivaniemen alueelle tulossa isot tuuli- ja aurinkovoimapuistot – hankkeiden arvo yli 200 miljoonaa euroa

Iin Kui­va­nie­men alueel­le tulossa isot tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­puis­tot – hank­kei­den arvo yli 200 mil­joo­naa euroa

29.08.2023 17:07 12
Suomesta puhtaan energian suurvalta
Kolumni

Suo­mes­ta puhtaan ener­gian suur­val­ta

29.08.2023 16:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma­lai­tos­ten vuo­si­huol­lot ajoi­te­taan vuosia etu­kä­teen

29.08.2023 08:00 6
Tilaajille
Uudet valokuitufirmat kertovat keränneensä Oulussa tuhansia asiakkaita – perinteinen kaapelilaajakaista on saamassa vakavan kilpailijan

Uudet va­lo­kui­tu­fir­mat ker­to­vat ke­rän­neen­sä Oulussa tu­han­sia asiak­kai­ta – pe­rin­tei­nen kaa­pe­li­laa­ja­kais­ta on saa­mas­sa vakavan kil­pai­li­jan

26.08.2023 17:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia ei korvaa hoi­ta­jaa van­hus­ten­hoi­dos­sa

26.08.2023 07:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tulevaisuudessa siirtävän Aurora Linen Ruotsin puolen valmistelut vaikuttavat nyt pörssisähkön hintaan – vanha siirtoyhteys maiden välillä on tilapäisesti pois käytöstä

Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tu­le­vai­suu­des­sa siir­tä­vän Aurora Linen Ruotsin puolen val­mis­te­lut vai­kut­ta­vat nyt pörs­si­säh­kön hintaan – vanha siir­to­yh­teys maiden välillä on ti­la­päi­ses­ti pois käy­tös­tä

25.08.2023 11:06 1
Tilaajille
Turkkiselän tuulivoimahanke Vaalassa etenee – osayleiskaava sai lainvoiman KHO:n päätöksellä

Turk­ki­se­län tuu­li­voi­ma­han­ke Vaa­las­sa etenee – osa­yleis­kaa­va sai lain­voi­man KHO:n pää­tök­sel­lä

24.08.2023 15:11 5
Lukijat paljastavat Kalevan kyselyssä, luottavatko yhä pörssisähköön vai maksavatko  mielenrauhasta sähkösopimuksella – "Tämä on törkeää rahastusta"

Lukijat pal­jas­ta­vat Kalevan ky­se­lys­sä, luot­ta­vat­ko yhä pörs­si­säh­köön vai mak­sa­vat­ko mie­len­rau­has­ta säh­kö­so­pi­muk­sel­la – "Tämä on törkeää ra­has­tus­ta"

22.08.2023 17:00 66
Tilaajille