Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tasa-arvo
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­le­ton hen­ki­lö­to­dis­tus sopisi kai­kil­le

27.11.2023 05:30 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läh­tö­koh­ta sote-uu­dis­tuk­sel­le oli, että kaikki sai­si­vat sa­man­ve­rois­ta pal­ve­lua asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

20.11.2023 06:00 10
Presidentinvaaleilla on miehiset kasvot – Naisehdokkaiden määrä on vakiintunut pariin kolmeen: "Tärkeää, että jengi näkee mediassa huipputehtävien naisia"

Pre­si­den­tin­vaa­leil­la on mie­hi­set kasvot – Nais­eh­dok­kai­den määrä on va­kiin­tu­nut pariin kol­meen: "Tär­keää, että jengi näkee me­dias­sa huip­pu­teh­tä­vien naisia"

18.11.2023 12:00
Tilaajille
Oululainen Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – Yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Ou­lu­lai­nen Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 06:00 29
Tilaajille
Tarvitaan myös poikien ja miesten tasa-arvotyötä
Kolumni

Tar­vi­taan myös poikien ja miesten ta­sa-ar­vo­työ­tä

14.11.2023 16:00 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ki­jän ras­kaus­ku­lut siir­ret­tä­vä ko­ko­naan valtion mak­set­ta­vak­si

11.11.2023 05:30 3
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus pa­kot­taa Pohteen leik­kauk­siin – to­teu­tues­saan ne joh­tai­si­vat pal­ve­lu­ver­kos­ton rajuun kar­si­mi­seen

26.10.2023 05:30 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nas­sa on ih­mi­siä, joilta ei odoteta juuri mitään

19.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­teh­tä­vät jaet­ta­va ta­sa-ar­voi­ses­ti, miesten ja naisten työt -a­jat­te­lu on van­hen­tu­nut­ta

12.10.2023 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma tila on ty­töil­le tarpeen – luot­ta­muk­sel­li­set kes­kus­te­lut ma­dal­ta­vat tuen ha­ke­mis­ta

11.10.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Agenda 2030 ei saa epäon­nis­tua, tai maail­man tytöt mak­sa­vat hinnan

10.10.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lai­sil­la on paha olla, ta­sa-ar­vo sote-uu­dis­tuk­ses­sa ei toteudu

16.09.2023 05:30 2
Tilaajille
Tilastokeskus: Yli kolmannes naisista on kokenut väkivaltaa nykyiseltä tai entiseltä parisuhdekumppanilta

Ti­las­to­kes­kus: Yli kol­man­nes nai­sis­ta on kokenut vä­ki­val­taa ny­kyi­sel­tä tai en­ti­sel­tä pa­ri­suh­de­kump­pa­nil­ta

23.08.2023 11:08
Aatteleppa omalle kohalle
Kolumni

Aat­te­lep­pa omalle kohalle

07.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Tutkimus: naiset saavat pienempää palkkaa kuin miehet ja sijoittuvat alempiin työtehtäviin – erot alkavat varhain

Tut­ki­mus: naiset saavat pie­nem­pää palkkaa kuin miehet ja si­joit­tu­vat alem­piin työ­teh­tä­viin – erot alkavat varhain

31.07.2023 06:30 30
Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna erityisesti lapsia ja nuoria – "Pride on ennen kaikkea etuoikeus"

Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna eri­tyi­ses­ti lapsia ja nuoria – "P­ri­de on ennen kaikkea etuoi­keus"

30.07.2023 18:00 4
Tilaajille
Työryhmä valmistelee hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä

Työ­ryh­mä val­mis­te­lee hal­li­tuk­sen tie­don­an­toa yh­den­ver­tai­suu­den, ta­sa-ar­von ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä

18.07.2023 12:20 10
Hallitus ei voi jatkossa osallistua Prideen, sanoo Sari Essayah Ylellä: "Emme kaikki ole jakamassa näitä ideologisia ja poliittisia näkemyksiä"

Hal­li­tus ei voi jat­kos­sa osal­lis­tua Pri­deen, sanoo Sari Essayah Ylellä: "Emme kaikki ole ja­ka­mas­sa näitä ideo­lo­gi­sia ja po­liit­ti­sia nä­ke­myk­siä"

05.07.2023 11:02 67
Jokamiehenoikeudet jäävät historiaan, kun Metsähallitus ottaa käyttöön jokaisenoikeudet

Jo­ka­mie­hen­oi­keu­det jäävät his­to­riaan, kun Met­sä­hal­li­tus ottaa käyt­töön jo­kai­sen­oi­keu­det

26.06.2023 10:59 54
Kirja-arvio: Kuusamolainen Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Kuu­sa­mo­lai­nen Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

21.05.2023 15:25
Tilaajille