Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Maahanmuutto
Työperäistä maahanmuuttoa tuetaan Oulun yliopiston uusilla yrityskoulutuksilla

Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tuetaan Oulun yli­opis­ton uusilla yri­tys­kou­lu­tuk­sil­la

13.05.2022 11:03
Oulussa aloittavan hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten digiosaamista ja parantaa näin työmahdollisuuksia

Oulussa aloit­ta­van hank­keen ta­voit­tee­na on lisätä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten di­gi­osaa­mis­ta ja pa­ran­taa näin työ­mah­dol­li­suuk­sia

01.03.2022 10:54 2
Mää, nää ja muut puhekielisyydet ovat osa opetusta, kun kansainväliset opiskelijat ottavat suomea haltuun – slovakialainen Filip Polák arvioi kehittyneensä, koska hänelle ei enää puhuta kuin lapselle

Mää, nää ja muut pu­he­kie­li­syy­det ovat osa ope­tus­ta, kun kan­sain­vä­li­set opis­ke­li­jat ottavat suomea haltuun – slo­va­kia­lai­nen Filip Polák arvioi ke­hit­ty­neen­sä, koska hänelle ei enää puhuta kuin lap­sel­le

13.02.2022 17:08
Tilaajille
Arvio: Mustafe palaa juurilleen Somalimaahan, mutta repii samalla omat lapsensa juuriltaan – dokumentti auttaa näkemään maahanmuuton maahanmuuttajan silmin

Arvio: Mustafe palaa juu­ril­leen So­ma­li­maa­han, mutta repii samalla omat lap­sen­sa juu­ril­taan – do­ku­ment­ti auttaa nä­ke­mään maa­han­muu­ton maa­han­muut­ta­jan silmin

10.02.2022 14:15
Tilaajille
Aikuisten huolilinssien läpi nuoria ei näe selvästi
Kolumni

Ai­kuis­ten huo­li­lins­sien läpi nuoria ei näe sel­väs­ti

09.01.2022 14:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaiku vastaa niin kuin huu­dam­me, re­to­rii­kan sävyä kan­nat­taa harkita

14.12.2021 04:30 1
Tilaajille
Hallitus ja perussuomalaiset ottivat yhteen perheenyhdistämisestä

Hal­li­tus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ottivat yhteen per­heen­yh­dis­tä­mi­ses­tä

20.10.2021 20:28 39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muu­ton on­gel­mat on no­tee­rat­tu myös muualla kuin pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa

01.09.2021 17:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­ta­vuus­har­kin­ta joutaa ro­mu­kop­paan

30.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Perussuomalaisten Riikka Purra Afganistanin mahdollisesta pakolaisaallosta: "Humanitaarinen maahanmuutto ei ratkaise ongelmia"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra Af­ga­nis­ta­nin mah­dol­li­ses­ta pa­ko­lai­saal­los­ta: "Hu­ma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei rat­kai­se on­gel­mia"

15.08.2021 12:18 17
Tilaajille
Osaaja ei jää rajalle odottamaan – Suomen vähennettävä maahanmuuttobyrokratiaa
Pääkirjoitus

Osaaja ei jää rajalle odot­ta­maan – Suomen vä­hen­net­tä­vä maa­han­muut­to­by­ro­kra­tiaa

17.07.2021 20:00 12
Tilaajille
Iman ja Raed Aljorani pakenivat Irakista kumiveneellä – Uusi koti löytyi Torniosta: "Kun vihdoin pääsimme Suomeen, en ollut uskoa sitä"

Iman ja Raed Al­jo­ra­ni pa­ke­ni­vat Ira­kis­ta ku­mi­ve­neel­lä – Uusi koti löytyi Tor­nios­ta: "Kun vihdoin pää­sim­me Suo­meen, en ollut uskoa sitä"

17.07.2021 11:00 13
Tilaajille
Närpiö osaa ulkomaisen työvoiman houkuttelun ja nauttii lähes täystyöllisyydestä – kasvihuoneiden pikkukaupunki on tehnyt sen, mitä on pidetty mahdottomana

Närpiö osaa ul­ko­mai­sen työ­voi­man hou­kut­te­lun ja nauttii lähes täys­työl­li­syy­des­tä – kas­vi­huo­nei­den pik­ku­kau­pun­ki on tehnyt sen, mitä on pidetty mah­dot­to­ma­na

12.06.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen me­nes­ty­mi­nen tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa on suu­res­ti riip­pu­vai­nen lah­jak­kais­ta maa­han­muut­ta­jis­ta

10.06.2021 07:00 26
Tilaajille
Ovia on avattava Suomeen töihin tuleville – eikä tästä näytä olevan puolueiden välillä lopulta merkittäviä linjaerojakaan
Pääkirjoitus

Ovia on avat­ta­va Suomeen töihin tu­le­vil­le – eikä tästä näytä olevan puo­luei­den välillä lopulta mer­kit­tä­viä lin­ja­ero­ja­kaan

01.06.2021 20:00 17
Tilaajille
Selviääkö Suomi ilman työperäistä maahanmuuttoa – Näin keskeiset toimialat vastaavat

Sel­viää­kö Suomi ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa – Näin kes­kei­set toi­mi­alat vas­taa­vat

01.06.2021 18:30 6
Tilaajille
Nokialla uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuotiaana vaihtaa alaa sekä mannerta ja perustaa Ouluun ramen-ravintolan: "Jatkan työtä elämäni loppuun"

No­kial­la uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuo­tiaa­na vaihtaa alaa sekä man­ner­ta ja pe­rus­taa Ouluun ra­men-ra­vin­to­lan: "Jatkan työtä elämäni lop­puun"

24.05.2021 18:00 4
Tilaajille
Maahanmuuttajat tuovat Suomeen kieliosaamista – kotikieli rapistuu kuitenkin helposti, jos siihen ei panosteta

Maa­han­muut­ta­jat tuovat Suomeen kie­li­osaa­mis­ta – ko­ti­kie­li ra­pis­tuu kui­ten­kin hel­pos­ti, jos siihen ei pa­nos­te­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Rasismia päästävä kitkemään – ongelman kiistäminen vain pitkittää ilmiötä
Pääkirjoitus

Ra­sis­mia pääs­tä­vä kit­ke­mään – on­gel­man kiis­tä­mi­nen vain pit­kit­tää ilmiötä

15.03.2021 20:00 12
Tilaajille
Kieli on kotoutumisen suurin haaste, kertovat Oulussa asuvat maahanmuuttajat – Oulun kaupunki on uudistamassa kotouttamisohjelmaansa

Kieli on ko­tou­tu­mi­sen suurin haaste, ker­to­vat Oulussa asuvat maa­han­muut­ta­jat – Oulun kau­pun­ki on uu­dis­ta­mas­sa ko­tout­ta­mis­oh­jel­maan­sa

14.03.2021 06:00 15
Tilaajille