Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Maahanmuutto
Kuukausi
Orpo: Sopu on löytynyt ja hallitusneuvottelut jatkuvat maanantaina – Purran mukaan maahanmuuttopaperin oleelliset kysymykset pysyivät muuttumattomina

Orpo: Sopu on löy­ty­nyt ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat maa­nan­tai­na – Purran mukaan maa­han­muut­to­pa­pe­rin oleel­li­set ky­sy­myk­set py­syi­vät muut­tu­mat­to­mi­na

27.05.2023 18:16 98
Kommentti: Rkp yliarvioi mahtinsa – Puolue sai korjattua kirjauksia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen oppositioon

Kom­ment­ti: Rkp yli­ar­vioi mah­tin­sa – Puolue sai kor­jat­tua kir­jauk­sia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen op­po­si­tioon

27.05.2023 18:31 13
Tilaajille
Rkp hyväksyi ilmastopaperin, mutta ei maahanmuuttolinjauksia – Henriksson: "Haluamme jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta"

Rkp hy­väk­syi il­mas­to­pa­pe­rin, mutta ei maa­han­muut­to­lin­jauk­sia – Hen­riks­son: "Ha­luam­me jatkaa neu­vot­te­lu­ja maa­han­muu­tos­ta"

27.05.2023 15:48 15
Tilaajille
Säätytalon tiukka asetelma näkyy maahanmuuttokyselyssä – Perussuomalaisten Keskisarja: "Kehitysyhteistyö on lännen rikos kehittyviä maita kohtaan"

Sää­ty­ta­lon tiukka ase­tel­ma näkyy maa­han­muut­to­ky­se­lys­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki­sar­ja: "Ke­hi­ty­syh­teis­työ on lännen rikos ke­hit­ty­viä maita koh­taan"

22.05.2023 18:30 10
Tilaajille
Vanhemmat
EVAn tutkimus: Suomalaisten enemmistö suhtautuu ensimmäistä kertaa myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon

EVAn tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö suh­tau­tuu en­sim­mäis­tä kertaa myön­tei­ses­ti työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon

26.04.2023 06:00 22
Sisäministeriö esittää ulkomaalaislain uudistamista seuraavalla hallituskaudella – kaksikymmentä vuotta vanhaa lakia on muutettu noin sata kertaa

Si­sä­mi­nis­te­riö esittää ul­ko­maa­lais­lain uu­dis­ta­mis­ta seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la – kak­si­kym­men­tä vuotta vanhaa lakia on muu­tet­tu noin sata kertaa

04.04.2023 14:38 4
Jopa joka viides vuokratyöntekijä on maahanmuuttaja Oulun alueella – "Ruoka ja polttoaine ovat kalliita, mutta kun olemme molemmat töissä, pärjäämme hyvin"

Jopa joka viides vuok­ra­työn­te­ki­jä on maa­han­muut­ta­ja Oulun alueel­la – "­Ruo­ka ja polt­to­ai­ne ovat kal­lii­ta, mutta kun olemme mo­lem­mat töissä, pär­jääm­me hyvin"

01.04.2023 05:00 24
Tilaajille
Katujengiytyminen on kitkettävä nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­tu­jen­giy­ty­mi­nen on kit­ket­tä­vä nyt

17.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Ratkaisuja tulevaisuuden eteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­su­ja tu­le­vai­suu­den eteen

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Maahanmuutto ohittaa syntyneiden määrän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to ohittaa syn­ty­nei­den määrän

10.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lottovoitto vai muhkea velkakirja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lot­to­voit­to vai muhkea vel­ka­kir­ja

17.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Kun ei tule lapsia, toivottavasti tulee edes työväkeä
Pääkirjoitus

Kun ei tule lapsia, toi­vot­ta­vas­ti tulee edes työ­vä­keä

06.02.2023 20:00 46
Tilaajille
Suomi tarvitsee vuosittain 44 000 maahanmuuttajaa, arvioi Etla – Maahanmuuttajien määrän tulisi kolmenkertaistua, jotta huoltosuhde muuttuisi suotuisammaksi

Suomi tar­vit­see vuo­sit­tain 44 000 maa­han­muut­ta­jaa, arvioi Etla – Maa­han­muut­ta­jien määrän tulisi kol­men­ker­tais­tua, jotta huol­to­suh­de muut­tui­si suo­tui­sam­mak­si

03.02.2023 01:00 22
Maahanmuuttoa hinnalla millä hyvänsä – ei kiitos
Kolumni

Maa­han­muut­toa hin­nal­la millä hyvänsä – ei kiitos

31.01.2023 16:00 41
Tilaajille
Suomen oltava Ruotsia viisaampi jengirikollisuuden ehkäisyssä
Pääkirjoitus

Suomen oltava Ruotsia vii­saam­pi jen­gi­ri­kol­li­suu­den eh­käi­sys­sä

23.01.2023 20:00 21
Tilaajille
Migri haluaa kuulla asiakkaitaan – Ylijohtaja Ilkka Haahtela toivoo vaalipuheisiin aina Suomen tulevaisuutta: "Ei irroteta sitä niin, että onko maahanmuutto jotain"

Migri haluaa kuulla asiak­kai­taan – Yli­joh­ta­ja Ilkka Haah­te­la toivoo vaa­li­pu­hei­siin aina Suomen tu­le­vai­suut­ta: "Ei ir­ro­te­ta sitä niin, että onko maa­han­muut­to jotain"

21.01.2023 13:00 2
Tilaajille
Suomessa asuu tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seurasimme kolmen hoitoalalle tähtäävän opiskelijan arkea Rovaniemellä

Suo­mes­sa asuu tu­han­sia kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seu­ra­sim­me kolmen hoi­to­alal­le täh­tää­vän opis­ke­li­jan arkea Ro­va­nie­mel­lä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Korealainen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta keskusteluissa kieli kääntyi nopeasti englanniksi – "Kansalliskielen oppiminen on kunnianosoitus maalle"

Ko­rea­lai­nen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta kes­kus­te­luis­sa kieli kääntyi no­peas­ti eng­lan­nik­si – "Kan­sal­lis­kie­len op­pi­mi­nen on kun­nian­osoi­tus maalle"

05.11.2022 06:30 6
Tilaajille
Katujengit ovat Suomessa vasta pääkaupunkiseudun ongelma, jonka torjunnassa purevinta lienee viisas kotouttaminen
Pääkirjoitus

Ka­tu­jen­git ovat Suo­mes­sa vasta pää­kau­pun­ki­seu­dun on­gel­ma, jonka tor­jun­nas­sa pu­re­vin­ta lienee viisas ko­tout­ta­mi­nen

02.11.2022 20:00 26
Tilaajille
Ruotsin yrittää katkaista jengiväkivallan kierteen ja patoaa maahanmuuttoa – Nato-haku ei välttämättä edisty uudelta hallitukselta nopeammin, arvioi tutkija

Ruotsin yrittää kat­kais­ta jen­gi­vä­ki­val­lan kier­teen ja patoaa maa­han­muut­toa – Na­to-ha­ku ei vält­tä­mät­tä edisty uudelta hal­li­tuk­sel­ta no­peam­min, arvioi tutkija

25.10.2022 14:30 1
Tilaajille