Jalkapallo
Viimeisin tunti

Suomen en­sim­mäi­nen miesten ar­vo­ki­sa­pe­li muis­te­taan ikui­ses­ti Chris­tian Erik­se­nin sy­dän­koh­tauk­ses­ta ja el­vy­tyk­ses­tä – Huuh­ka­jat sel­viy­tyi dra­maat­ti­ses­ta illasta voit­ta­ja­na Joel Poh­jan­pa­lon pus­ku­maa­lil­la

23:45 4
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia

Pe­lot­ta­van draaman jälkeen ihme – Huuh­ka­jat voit­toon EM-avauk­ses­saan

23:42 2

Huuh­ka­jien EM-avauk­ses­sa jär­kyt­tä­vä tra­ge­dia – Tanskan jal­ka­pal­lo­liit­to: sai­raa­laan viety Chris­tian Eriksen on ta­juis­saan

21:16 10
Viimeisin 12 tuntia

Kaleva Live: Her­cu­les lähti ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan, vas­tas­sa yl­lä­tys­val­mis pie­tar­saa­re­lais­jouk­kue JBK – katso tal­len­ne il­ta­päi­vä­ot­te­lus­ta

13:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kolumni

His­to­rial­lis­ta ar­vo­ki­sa­paik­kaa on rum­mu­tet­tu jo puo­len­tois­ta vuoden ajan – vastaus ki­sa­paik­kaa ih­met­te­le­väl­le vaatii pitkän esseen

08:00
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat

AC Oulun tuskien taival jatkuu jat­ku­mis­taan, Honka haki pisteet jum­bo­fi­naa­lis­ta: "Eihän siellä pu­ku­ko­pis­sa mikään hyvä fiilis ole"

11.06.2021 22:36 31
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Henrik Heusala on odot­ta­nut EM-avaus­ot­te­lua 41 vuotta, tie paikan päälle Köö­pen­ha­mi­naan oli kivinen ja ko­ro­na­tes­tien sä­vyt­tä­mä – "Ei se tun­tui­si näin mah­ta­val­ta, jos tämä olisi ollut help­poa"

11.06.2021 21:17 2
Tilaajille

Vi­rit­täy­dy Huuh­ka­jien EM-huu­maan Kaleva Liven il­ta­päi­vä­ot­te­lun kautta, kärjen tun­tu­maan noussut Her­cu­les saa lauan­tai­na vas­taan­sa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

11.06.2021 14:00
Pääkirjoitus

Yksi voitto on jo saa­vu­tet­tu – EM-ki­soi­hin pääsy tukee unelmaa siitä, että Suo­mes­ta­kin voi tulla jal­ka­pal­lo­maa

11.06.2021 09:35 6
Tilaajille

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast hyppää Huuh­ka­jien sii­vil­le jal­ka­pal­lon EM-lop­pu­tur­nauk­seen – uu­sim­mas­sa jak­sos­sa suora yhteys mie­heem­me Ve­nä­jäl­lä

11.06.2021 08:17

Pienen pakon per­jan­tai – AC Oululla on isot pa­nok­set liigan jum­bo­kamp­pai­lus­sa Honkaa vas­taan: "Pitää antaa vain mennä"

11.06.2021 07:00 3
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: Klovnin maskin takana on huip­pu-ur­hei­li­ja: "Osa kan­sas­ta var­maan­kin oi­keas­ti luulee, että maa­li­vah­ti sie­mai­lee olutta päivät pääk­sy­tys­ten"

10.06.2021 20:55
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen Anssi Jaak­ko­la, 34, on maail­man­kan­sa­lai­nen, joka on pe­lan­nut liigaa niin Tor­nios­sa kuin Kap­kau­pun­gis­sa­kin – Huuh­ka­jien EM-ki­sa­jouk­kuees­sa hän on maa­li­vah­ti, joka tuskin pääsee pe­li­ken­täl­le asti

10.06.2021 19:15
Tilaajille
Kolumni

Co­vid-19, Euro 2020 ja turnaus 2021 – Ve­nä­jäl­lä on eri­lais­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

10.06.2021 15:06 1
Tilaajille

Alek­sandr Kokon jal­ka­pal­lo­ko­ti si­jait­see Ro­va­nie­mel­lä, nykyään maa­li­tyk­ki asuu syn­nyin­kau­pun­gis­saan Pie­ta­ris­sa – "Jal­ka­pal­lo on ainut laji, jossa ei ole epä­sel­vyyk­siä, kumman puo­lel­la olen"

09.06.2021 20:00 3
Tilaajille

Fu­tis­toh­to­ri Sami Kolamo kan­nus­taa al­ka­vis­sa EM-ki­sois­sa Huuh­ka­jia, jonka pe­li­ryh­mi­tys voi olla joko 5–3–2 tai 3–5–2

09.06.2021 10:10 1
Tilaajille

"Mins­kiin mentiin sel­lai­sel­la kunnon pot­ku­ri­ko­neel­la, mikä lie Tu­po­lev" – Ou­lu­lai­nen Aki Lah­ti­nen pelasi jal­ka­pal­loa Mos­ko­van olym­pia­tur­nauk­ses­sa 1980

09.06.2021 09:30
Tilaajille

Au­rin­ko, pallo ja ka­ve­ri­po­ruk­ka – Huuh­ka­jien pe­laa­jat saavat to­teut­taa tu­le­vien viik­ko­jen aikana lap­suu­den unel­maan­sa

08.06.2021 22:37
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: Har­vem­min ko­ko­nai­sen tie­osuu­den lii­ken­net­tä on kat­kais­tu Suomen A-maa­jouk­kueen vuoksi.

08.06.2021 18:30
Tilaajille

Kaleva Live: Hau­Pal­le oli tar­jol­la hen­ki­ses­ti isot pis­teet, ko­ti­ken­täl­lä vastaan asettui Vantaan Jal­ka­pal­lo­seu­ra – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

06.06.2021 16:07
Tilaajille