Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lähijunat
Ii haluaa jälleen matkustajajunien pysähdyspaikaksi – muutostarpeista tehdään selvitys Väyläviraston kanssa

Ii haluaa jälleen mat­kus­ta­ja­ju­nien py­säh­dys­pai­kak­si – muu­tos­tar­peis­ta tehdään sel­vi­tys Väy­lä­vi­ras­ton kanssa

25.08.2023 16:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seudun ju­na­lii­ken­net­tä voidaan lisätä ilman lä­hi­ju­nia­kin

17.08.2023 08:00 18
Tilaajille
Kuntajohtajat kiirehtivät lähijunakokeilua Oulun seudulle

Kun­ta­joh­ta­jat kii­reh­ti­vät lä­hi­ju­na­ko­kei­lua Oulun seu­dul­le

16.02.2023 17:33 21
VR hankkii lähijunayksiköitä sveitsiläiseltä Stadlerilta – "Lähiliikennealuetta on mahdollista laajentaa esimerkiksi Turun ja Oulun alueille"

VR hankkii lä­hi­ju­na­yk­si­köi­tä sveit­si­läi­sel­tä Stad­le­ril­ta – "Lä­hi­lii­ken­nea­luet­ta on mah­dol­lis­ta laa­jen­taa esi­mer­kik­si Turun ja Oulun alueil­le"

29.11.2022 14:45 26
Lähijunat voisivat olla myös Oulun seudun tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Lä­hi­ju­nat voi­si­vat olla myös Oulun seudun tu­le­vai­suut­ta

08.03.2022 20:00 61
Tilaajille
Oulun seudun paikallisjunaliikenteeseen riittäisi vain kaksi junaa – Lähijunaliikennettä selvitellään Liminka–Oulu–Ii-välillä

Oulun seudun pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­tee­seen riit­täi­si vain kaksi junaa – Lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä sel­vi­tel­lään Li­min­ka–Ou­lu–Ii-vä­lil­lä

08.03.2022 06:00 78
Tilaajille