Kotimaa

Kokoomus haluaa olla edelleen kuntavaalien ykköspuolue – "En näe, miksi emme nyt tavoittelisi samaa"
Tilaajille

Ko­koo­mus haluaa olla edel­leen kun­ta­vaa­lien yk­kös­puo­lue – "En näe, miksi emme nyt ta­voit­te­li­si samaa"

06:35 0
Influenssarokotteet ovat loppumassa Oulusta, eikä uusia aikoja rokotuksiin ole saatavilla

Inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa Ou­lus­ta, eikä uusia aikoja ro­ko­tuk­siin ole saa­ta­vil­la

06:00 0
Tilaajille
Valtiosääntöasiantuntija: Maskipakko saataisiin säädettyä viikossa, koska pykälät ovat olemassa – pääministeri torjui idean viimeksi tänään

Val­tio­sään­töa­sian­tun­ti­ja: Mas­ki­pak­ko saa­tai­siin sää­det­tyä vii­kos­sa, koska pykälät ovat ole­mas­sa – pää­mi­nis­te­ri torjui idean vii­mek­si tänään

25.11.2020 19:20 9
Mitä elimistössäsi tapahtuu, jos elät koko elämäsi radioaktiivisessa ympäristössä? Oulun yliopistossa väitellyt tutkija vieraili suljetuissa kaupungeissa ja otti asiasta selvää

Mitä eli­mis­tös­sä­si ta­pah­tuu, jos elät koko elämäsi ra­dio­ak­tii­vi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä? Oulun yli­opis­tos­sa väi­tel­lyt tutkija vie­rai­li sul­je­tuis­sa kau­pun­geis­sa ja otti asiasta selvää

25.11.2020 19:01 0
Tilaajille
Liisa Jaakonsaarelle myönnettiin Oulu-mitali: "On 40 vuoden ajan toiminut monipuolisesti Oulun alueen, Pohjois-Pohjanmaan, pohjoisen ja Suomen puolestapuhujana"

Liisa Jaa­kon­saa­rel­le myön­net­tiin Ou­lu-mi­ta­li: "On 40 vuoden ajan toi­mi­nut mo­ni­puo­li­ses­ti Oulun alueen, Poh­jois-Poh­jan­maan, poh­joi­sen ja Suomen puo­les­ta­pu­hu­ja­na"

25.11.2020 18:00 16
Näkökulma: Tax-freen hiipuminen lentokentillä ja laivoilla näkyy kotimaan kaupoissa – pimeän syksyn menekkituotteissa on yllätyshittejäkin

Nä­kö­kul­ma: Tax-freen hii­pu­mi­nen len­to­ken­til­lä ja lai­voil­la näkyy ko­ti­maan kau­pois­sa – pimeän syksyn me­nek­ki­tuot­teis­sa on yl­lä­tys­hit­te­jä­kin

25.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Hallitus neuvottelee koronatilanteesta ja keskustelee valmiuslaista – pääministeri Marinin mielestä kiihtymisvaiheen alueilla rajoituksissa on kiristämisen varaa

Hal­li­tus neu­vot­te­lee ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja kes­kus­te­lee val­mius­lais­ta – pää­mi­nis­te­ri Marinin mie­les­tä kiih­ty­mis­vai­heen alueil­la ra­joi­tuk­sis­sa on ki­ris­tä­mi­sen varaa

25.11.2020 17:18 1
Viranomaiset: Suomen vaarallisimman rikollisjengin toiminta jatkuu vankiloissa – Näin UB:n jäsenet itse kuvailevat kerhonsa toimintaa

Vi­ra­no­mai­set: Suomen vaa­ral­li­sim­man ri­kol­lis­jen­gin toi­min­ta jatkuu van­ki­lois­sa – Näin UB:n jäsenet itse ku­vai­le­vat ker­hon­sa toi­min­taa

25.11.2020 15:52 0
Tilaajille
Kokenut ja arvovaltainen ryhmä selvittää, miten hallitus voisi ratkaista rahapelituottojen vähenemisen – " Oli vaikea sanoa ei", ryhmää johtava Liikanen kertoo.

Kokenut ja ar­vo­val­tai­nen ryhmä sel­vit­tää, miten hal­li­tus voisi rat­kais­ta ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­mi­sen – " Oli vaikea sanoa ei", ryhmää johtava Lii­ka­nen kertoo.

25.11.2020 14:57 2
Mehiläisen Pihlajalinnasta tekemän ostotarjouksen peruuntuminen varmistui

Me­hi­läi­sen Pih­la­ja­lin­nas­ta tekemän os­to­tar­jouk­sen pe­ruun­tu­mi­nen var­mis­tui

25.11.2020 14:19 0
Kostea, kytevä hake savutti varastohallissa Kemissä

Kostea, kytevä hake savutti va­ras­to­hal­lis­sa Kemissä

25.11.2020 13:27 0
Tilaajille
”Pohjoispohjalaiset eivät ole äkillisesti tervehtyneet” – Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vaikutuksista muihin kansanterveydellisiin ongelmiin

”Poh­jois­poh­ja­lai­set eivät ole äkil­li­ses­ti ter­veh­ty­neet” – Sai­raan­hoi­to­pii­rin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vai­ku­tuk­sis­ta muihin kan­san­ter­vey­del­li­siin on­gel­miin

25.11.2020 13:26 3

Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

25.11.2020 13:00 0
Amorellan pohjakosketuksen syy selvisi: oikean potkurin lapakulmat siirtyivät itsestään täyden peruutuksen asentoon – komentosilta reagoi välittömästi

Amo­rel­lan poh­ja­kos­ke­tuk­sen syy sel­vi­si: oikean pot­ku­rin la­pa­kul­mat siir­tyi­vät it­ses­tään täyden pe­ruu­tuk­sen asen­toon – ko­men­to­sil­ta reagoi vä­lit­tö­mäs­ti

25.11.2020 12:13 0
Tukes testautti: Pienten lasten leluista löytyi puutteita – katso vaaralliset lelut alle 3-vuotiaille

Tukes tes­taut­ti: Pienten lasten le­luis­ta löytyi puut­tei­ta – katso vaa­ral­li­set lelut alle 3-vuo­tiail­le

25.11.2020 10:43 0
Tilaajille
Joulukortit voi postittaa edullisemmin 14. joulukuuta mennessä

Jou­lu­kor­tit voi pos­tit­taa edul­li­sem­min 14. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä

25.11.2020 08:51 1
Hallitus keskustelee tänään valmiuslaista – tarkoitus on linjata, missä tilanteessa sitä tarvitaan

Hal­li­tus kes­kus­te­lee tänään val­mius­lais­ta – tar­koi­tus on lin­ja­ta, missä ti­lan­tees­sa sitä tar­vi­taan

25.11.2020 08:18 11
Luksusloma odottaa jouluna vuokramökillä yhä useampaa – viiden päivän mökkivuokra vaihtelee 200 eurosta 4 000 euroon

Luk­sus­lo­ma odottaa jouluna vuok­ra­mö­kil­lä yhä useam­paa – viiden päivän mök­ki­vuok­ra vaih­te­lee 200 eurosta 4 000 euroon

25.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Marjo Kolehmainen kannustaa yksinyrittäjiä miettimään uusia toimintatapoja korona-aikana: "Verkostoituneet pärjäävät"

Marjo Ko­leh­mai­nen kan­nus­taa yk­sin­yrit­tä­jiä miet­ti­mään uusia toi­min­ta­ta­po­ja ko­ro­na-ai­ka­na: "Ver­kos­toi­tu­neet pär­jää­vät"

25.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Neuvottelut eläkeputken heikentämisestä ovat loppusuoralla – hurjat työttömyysluvut ja kireä tunnelma jarruttavat esityksen tekoa

Nä­kö­kul­ma: Neu­vot­te­lut elä­ke­put­ken hei­ken­tä­mi­ses­tä ovat lop­pu­suo­ral­la – hurjat työt­tö­myys­lu­vut ja kireä tun­nel­ma jar­rut­ta­vat esi­tyk­sen tekoa

25.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Ilman heijastimia ja valoja kulkevat ihmiset aiheuttavat bussikuskille vaikeita tilanteita: "On se heijastin halpa henkivakuutus"

Ilman hei­jas­ti­mia ja valoja kul­ke­vat ihmiset ai­heut­ta­vat bus­si­kus­kil­le vai­kei­ta ti­lan­tei­ta: "On se hei­jas­tin halpa hen­ki­va­kuu­tus"

25.11.2020 06:00 12
Tilaajille
Marin Ylen A-studiossa: Hallitus varautuu ennalta koronatilanteen pahenemiseen – kansalaisilta toivotaan malttia arjessa, laajoja sukujouluja syytä välttää

Marin Ylen A-stu­dios­sa: Hal­li­tus va­rau­tuu ennalta ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malttia ar­jes­sa, laajoja su­ku­jou­lu­ja syytä välttää

24.11.2020 22:14 7
Valoa marraskuun pimeyteen – asiaa keuhkosyövästä
Kolumni

Valoa mar­ras­kuun pi­mey­teen – asiaa keuh­ko­syö­väs­tä

24.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Intiön hautausmaan kesyistä oravista tehty valituksia ja eläimet ovat aiheuttaneet osassa jopa pelkoa – kysyimme, onko oravia hautausmaalla ongelmaksi asti

Intiön hau­taus­maan ke­syis­tä ora­vis­ta tehty va­li­tuk­sia ja eläimet ovat ai­heut­ta­neet osassa jopa pelkoa – ky­syim­me, onko oravia hau­taus­maal­la on­gel­mak­si asti

24.11.2020 19:00 11
Tilaajille
Kuurojenpappi Sari Timonen harjoittelee Herran siunauksen viittomista

Kuu­ro­jen­pap­pi Sari Timonen har­joit­te­lee Herran siu­nauk­sen viit­to­mis­ta

24.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Sari Timonen oppi vuosia sitten viittomakielen taidon ja on nyt yksi Suomen kuudesta kuurojenpapista: "Jokaisen tulisi voida kuulla evankeliumia omalla kielellään"

Sari Timonen oppi vuosia sitten viit­to­ma­kie­len taidon ja on nyt yksi Suomen kuu­des­ta kuu­ro­jen­pa­pis­ta: "Jo­kai­sen tulisi voida kuulla evan­ke­liu­mia omalla kie­lel­lään"

24.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Antti Pelttari hakee jatkokautta supon päällikkönä – "Suojelupoliisin muutos Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi on kesken"

Antti Pelt­ta­ri hakee jat­ko­kaut­ta supon pääl­lik­kö­nä – "Suo­je­lu­po­lii­sin muutos Suomen tur­val­li­suus- ja tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si on kesken"

24.11.2020 16:42 1
Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto muuttaa Antellin tiloihin Höyhtyälle

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton virasto muuttaa An­tel­lin ti­loi­hin Höyh­tyäl­le

24.11.2020 14:44 0
Ylen Ylä-Anttila valittiin odotetusti Paltan hallituksen puheenjohtajaksi

Ylen Ylä-Ant­ti­la va­lit­tiin odo­te­tus­ti Paltan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

24.11.2020 13:56 2
Pohjoispohjalaiselle isälle tuomio useiden lastensa pahoinpitelyistä – ampui lapsia muovikuula-aseella selkään, löi vyöllä ja risulla, polki varpaille

Poh­jois­poh­ja­lai­sel­le isälle tuomio useiden las­ten­sa pa­hoin­pi­te­lyis­tä – ampui lapsia muo­vi­kuu­la-aseel­la sel­kään, löi vyöllä ja ri­sul­la, polki var­pail­le

24.11.2020 13:24 0
Tilaajille