Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kotimaa

Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oululaistunut Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle
Tilaajille

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lu­lais­tu­nut Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

06:00
Oulussa suoritettiin valvontaisku takseihin perjantaina – myönteistä kehitystä on tapahtunut, 16 sai sakot

Oulussa suo­ri­tet­tiin val­von­ta­is­ku tak­sei­hin per­jan­tai­na – myön­teis­tä ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut, 16 sai sakot

29.09.2023 23:53
Nuotioon päätynyt kaasupullo aiheutti räjähdyksen Rovaniemellä Kuoksantiellä – "Melko kovanlainen jysäys"

Nuo­tioon pää­ty­nyt kaa­su­pul­lo ai­heut­ti rä­jäh­dyk­sen Ro­va­nie­mel­lä Kuok­san­tiel­lä – "Melko ko­van­lai­nen jysäys"

29.09.2023 23:02 1
Tilaajille
Oululainen pörssiyhtiö NYAB Oyj valmistelee muuttoa Ruotsiin

Ou­lu­lai­nen pörs­siyh­tiö NYAB Oyj val­mis­te­lee muuttoa Ruot­siin

29.09.2023 18:44
Jo perinteeksi muodostunut Tutkijoiden yö jälleen Oulun yliopistolla – järjestelyhommissa mukana 135 tutkijaa

Jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Tut­ki­joi­den yö jälleen Oulun yli­opis­tol­la – jär­jes­te­ly­hom­mis­sa mukana 135 tut­ki­jaa

29.09.2023 17:48
Tilaajille
Euroopan pitäisi "buustata" sotateollisuuttaan – Kallas: "Iso ja aggressiivinen naapurimme Venäjä on yhteinen huolemme"

Eu­roo­pan pitäisi "buus­ta­ta" so­ta­teol­li­suut­taan – Kallas: "Iso ja agg­res­sii­vi­nen naa­pu­rim­me Venäjä on yh­tei­nen huo­lem­me"

29.09.2023 17:44 3
Tilaajille
Lisätietoa Pohteen Tena-kotiinkuljetuksen tietomurrosta: Yli 600 asiakkaan henkilötunnukset päätyneet vääriin käsiin, Pohde antaa ohjeita uhreille

Li­sä­tie­toa Pohteen Te­na-ko­tiin­kul­je­tuk­sen tie­to­mur­ros­ta: Yli 600 asiak­kaan hen­ki­lö­tun­nuk­set pää­ty­neet vääriin käsiin, Pohde antaa ohjeita uh­reil­le

29.09.2023 18:51
Kaksi Poikkimaantien alittavaa alikulkukäytävää suljetaan lokakuun alkupuolella – tilalle avataan kaksi uutta käytävää

Kaksi Poik­ki­maan­tien alit­ta­vaa ali­kul­ku­käy­tä­vää sul­je­taan lo­ka­kuun al­ku­puo­lel­la – tilalle avataan kaksi uutta käy­tä­vää

29.09.2023 16:37
Kärpät lähtee virittelemään SaiPa:n kustannuksella voittoputkea tutulla kokoonpanolla – Marjamäki: ”Voitot tuovat tässä lajissa rentoutta”

Kärpät lähtee vi­rit­te­le­mään SaiPa:n kus­tan­nuk­sel­la voit­to­put­kea tutulla ko­koon­pa­nol­la – Mar­ja­mä­ki: ”Voitot tuovat tässä lajissa ren­tout­ta”

29.09.2023 14:22 12
Tilaajille
Limingan törkeästä lapsenraiskauksesta annettu tuomio pysyi ennallaan hovioikeudessa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta vankeutta

Li­min­gan tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta annettu tuomio pysyi en­nal­laan ho­vi­oi­keu­des­sa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta van­keut­ta

29.09.2023 14:20
Tilaajille
Oulun normaalikouluun tehtiin taas koulu-uhkaus, yläkoulu ja lukio tyhjennettiin varotoimenpiteenä – Poliisilla tiedossa tekijäksi epäilty

Oulun nor­maa­li­kou­luun tehtiin taas kou­lu-uh­kaus, ylä­kou­lu ja lukio tyh­jen­net­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä – Po­lii­sil­la tie­dos­sa te­ki­jäk­si epäilty

29.09.2023 15:32 8
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

29.09.2023 11:29 16
Tytti Yli-Viikarin tie nousi pystyyn myös KHO:ssa – oikeus hylkäsi valituslupahakemukset irtisanomisista

Tytti Yli-Vii­ka­rin tie nousi pystyyn myös KHO:ssa – oikeus hylkäsi va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set ir­ti­sa­no­mi­sis­ta

29.09.2023 11:07 28
Tulevassa eläkeuudistuksessa haetaan täysremontin sijaan kymmenvuotishuoltoa – Varman Risto Murto: "Kannattaako sijoitussalkkujen heilunta ottaa nyt vastaan?"

Tu­le­vas­sa elä­ke­uu­dis­tuk­ses­sa haetaan täys­re­mon­tin sijaan kym­men­vuo­tis­huol­toa – Varman Risto Murto: "Kan­nat­taa­ko si­joi­tus­salk­ku­jen hei­lun­ta ottaa nyt vas­taan?"

28.09.2023 17:46 6
Tilaajille
Loputkin syytetyt äänessä Hiirosen murhakäräjillä – "Totuus ei ole tullut täällä esiin"

Lo­put­kin syy­te­tyt äänessä Hii­ro­sen mur­ha­kä­rä­jil­lä – "Totuus ei ole tullut täällä esiin"

28.09.2023 16:39 5
Tilaajille
Generaattorista valui öljyä tielle ja sadevesikaivoon Oulun Ruskossa

Ge­ne­raat­to­ris­ta valui öljyä tielle ja sa­de­ve­si­kai­voon Oulun Rus­kos­sa

28.09.2023 16:01 1
Shell katoaa Suomesta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brändinsä alle

Shell katoaa Suo­mes­ta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brän­din­sä alle

28.09.2023 13:46 17
Oulun yliopiston sijoitus koheni Times Higher Education -yliopistovertailussa

Oulun yli­opis­ton si­joi­tus koheni Times Higher Edu­ca­tion -y­li­opis­to­ver­tai­lus­sa

28.09.2023 13:26 2
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tuinf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.09.2023 13:14 4
Pyöräiletkö töihin, kouluun tai kauppaan? – Oululaisten arkiliikkumisesta kerätään tietoa

Pyö­räi­let­kö töihin, kouluun tai kaup­paan? – Ou­lu­lais­ten ar­ki­liik­ku­mi­ses­ta ke­rä­tään tietoa

28.09.2023 11:22
Toripolliisi sai ylleen Nälkäpäivä-liivin – Punainen Risti kutsuu ihmisiä lahjoittamaan ja kerääjiksi

To­ri­pol­lii­si sai ylleen Näl­kä­päi­vä-lii­vin – Pu­nai­nen Risti kutsuu ihmisiä lah­joit­ta­maan ja ke­rää­jik­si

28.09.2023 11:04 7
Oulun yliopiston tiloissa kaasuvuoto – ei aiheuttanut vaaraa ihmisille

Oulun yli­opis­ton ti­lois­sa kaa­su­vuo­to – ei ai­heut­ta­nut vaaraa ih­mi­sil­le

28.09.2023 11:10 2
Tenon sivujokien lohen kutukannat jatkavat hiipumistaan – Kyttyrälohta nousi vesistöön jopa kymmenen kertaa enemmän kuin lohta

Tenon si­vu­jo­kien lohen ku­tu­kan­nat jat­ka­vat hii­pu­mis­taan – ­Kyt­ty­rä­loh­ta nousi ve­sis­töön jopa kym­me­nen kertaa enemmän kuin lohta

28.09.2023 09:55 10
Kerro meille: Miten osa-aikatyöllä pärjää?

Kerro meille: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

28.09.2023 09:00 6
Ruotsissa väkivallan täyteinen yö ja ilta: kaksi kuoli ampumisissa, yksi räjähdyksessä

Ruot­sis­sa vä­ki­val­lan täy­tei­nen yö ja ilta: kaksi kuoli am­pu­mi­sis­sa, yksi rä­jäh­dyk­ses­sä

28.09.2023 09:40
Perulainen mukula muutti historian kulun – höystä arkisena pidetty peruna kuningattarellekin maistuvaksi öljyllä, voilla tai tonnato-kastikkeella

Pe­ru­lai­nen mukula muutti his­to­rian kulun – höystä ar­ki­se­na pidetty peruna ku­nin­gat­ta­rel­le­kin mais­tu­vak­si öl­jyl­lä, voilla tai ton­na­to-kas­tik­keel­la

28.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Lapsistaan taistelleen oululaisisän uhkasakkovaatimus hylättiin – oikeuden mielestä lasten näkemys on huomioitava

Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin – oi­keu­den mie­les­tä lasten näkemys on huo­mioi­ta­va

28.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Keskustan kansanedustajat ihmettelevät liikenneministerin puheita polttoaineen hinnasta: "Pumpuille voisi laittaa laput, joissa lukisi perussuomalaisten autoilijoille pitämät vaalilupaukset"

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jat ih­met­te­le­vät lii­ken­ne­mi­nis­te­rin puheita polt­to­ai­neen hin­nas­ta: "Pum­puil­le voisi laittaa laput, joissa lukisi pe­rus­suo­ma­lais­ten au­toi­li­joil­le pitämät vaa­li­lu­pauk­set"

27.09.2023 21:30 37
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 19:11 32
"Silloin räjähti rengas ja rupesi näkymään liekkejä" – rekan lavetin akselistossa tulipalo kesken ajon Posion Pernussa

"Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – rekan lavetin ak­se­lis­tos­sa tu­li­pa­lo kesken ajon Posion Per­nus­sa

27.09.2023 19:09
Tilaajille