Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kotimaa

Alexander Stubbista tulee tänään tasavallan presidentti – Näin juhlallisuudet etenevät päivän mittaan

Ale­xan­der Stub­bis­ta tulee tänään ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti – Näin juh­lal­li­suu­det ete­ne­vät päivän mittaan

08:26 4
Kiiminkiläisprofessori varoittaa riskeistä, kun vetytalous käynnistyy kovalla kiireellä – "En usko, että markkinatalous tätä oikeudenmukaisesti tekee"

Kii­min­ki­läis­pro­fes­so­ri va­roit­taa ris­keis­tä, kun ve­ty­ta­lous käyn­nis­tyy kovalla kii­reel­lä – "En usko, että mark­ki­na­ta­lous tätä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti tekee"

06:00 4
Tilaajille
Presidentti Niinistö piti kautensa viimeisen tiedotustilaisuuden ja pohti Ukrainaa: "Näyttää todella siltä, että tilanne on kääntynyt"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö piti kau­ten­sa vii­mei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den ja pohti Uk­rai­naa: "Näyt­tää todella siltä, että tilanne on kään­ty­nyt"

29.02.2024 15:27 13
Energiavirasto: Vattenfallin suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt syyllistyivät markkinamanipulaatioon

Ener­gia­vi­ras­to: Vat­ten­fal­lin suo­ma­lai­set ja ruot­sa­lai­set yhtiöt syyl­lis­tyi­vät mark­ki­na­ma­ni­pu­laa­tioon

29.02.2024 15:58 10
Meri-Lapin liitospuheet yllättivät Pohteen päättäjät: "Ei meillä ole ollut tästä minkäänlaista keskustelua"

Me­ri-La­pin lii­tos­pu­heet yl­lät­ti­vät Pohteen päät­tä­jät: "Ei meillä ole ollut tästä min­kään­lais­ta kes­kus­te­lua"

29.02.2024 14:55 4
Tilaajille
Kärsämäki jatkaa kunnanjohtajan hakua kuukaudella – Ensimmäisellä kierroksella virkaa tavoitteli yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mä­ki jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua kuu­kau­del­la – En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la virkaa ta­voit­te­li yh­dek­sän hakijaa

29.02.2024 13:41 1
Oulun kaupunginvaltuutettu Miina-Anniina Heiskanen ehdolle eurovaaleihin

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mii­na-An­nii­na Heis­ka­nen ehdolle eu­ro­vaa­lei­hin

29.02.2024 10:30 8
Bensan ja dieselin hintojen lasku tyssäsi – bensan keskihinta helmikuussa 1,8 euroa litralta

Bensan ja die­se­lin hin­to­jen lasku tyssäsi – bensan kes­ki­hin­ta hel­mi­kuus­sa 1,8 euroa lit­ral­ta

29.02.2024 10:11 31
Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaisi laittomiksi kahvilat, joissa palvellaan vain englanniksi

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu ha­luai­si lait­to­mik­si kah­vi­lat, joissa pal­vel­laan vain eng­lan­nik­si

28.02.2024 21:43 104
Lapin pelastuslaitos tarkastaa järjestelmänsä Äkäslompolon turmahostellin virhekirjauksen vuoksi

Lapin pe­las­tus­lai­tos tar­kas­taa jär­jes­tel­män­sä Äkäs­lom­po­lon tur­ma­hos­tel­lin vir­he­kir­jauk­sen vuoksi

28.02.2024 21:27 2
Raskas liikenne lisääntyy Utajärvellä aurinkovoimalan rakentamisen vuoksi

Raskas lii­ken­ne li­sään­tyy Uta­jär­vel­lä au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sen vuoksi

28.02.2024 21:16 1
Tornion Panimo löysi keinon auttaa Ukrainaa, vaikka olutta ei saa markkinoida "hyväntekeväisyydellä"

Tornion Panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da "hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä"

28.02.2024 19:00 1
Tilaajille
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja on valittu: "Tahdon olla luottamuksen arvoinen kaikille niillekin, jotka olivat vielä epäileväisiä valitsemiseni suhteen"

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja on va­lit­tu: "Tahdon olla luot­ta­muk­sen ar­voi­nen kai­kil­le niil­le­kin, jotka olivat vielä epäi­le­väi­siä va­lit­se­mi­se­ni suh­teen"

28.02.2024 18:54
Tilaajille
Pohteen kaikille avoin asukastilaisuus kirvoitti kysymystulvan – alueellisia tilaisuuksia luvassa maalis- ja huhtikuussa

Pohteen kai­kil­le avoin asu­kas­ti­lai­suus kir­voit­ti ky­sy­mys­tul­van – alueel­li­sia ti­lai­suuk­sia luvassa maalis- ja huh­ti­kuus­sa

28.02.2024 20:07 10
Tilaajille
Sairaalapäätöksiin pettynyt Meri-Lappi pohtii eroavansa Lapista ja liittyvänsä Pohteeseen

Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

28.02.2024 18:00 92
Tilaajille
Oululaistutkijat löysivät verestä merkkiaineen, joka voi ennustaa sepelvaltimotautia sairastavien miesten sydänperäisiä äkkikuolemia

Ou­lu­lais­tut­ki­jat löy­si­vät verestä merk­kiai­neen, joka voi en­nus­taa se­pel­val­ti­mo­tau­tia sai­ras­ta­vien miesten sy­dän­pe­räi­siä äk­ki­kuo­le­mia

28.02.2024 14:58 3
Vauhkoontunut hevonen karkasi ja jäi jumiin ojaan Muhoksella – Ohjastaja loukkaantui

Vauh­koon­tu­nut hevonen karkasi ja jäi jumiin ojaan Mu­hok­sel­la – Oh­jas­ta­ja louk­kaan­tui

28.02.2024 14:23 6
Mies kaahasi rajua ylinopeutta Iissä, poliisiauto vaurioitui takaa-ajotilanteessa – kuski tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja korvauksiin vakuutusyhtiölle

Mies kaahasi rajua yli­no­peut­ta Iissä, po­lii­si­au­to vau­rioi­tui ta­kaa-ajo­ti­lan­tees­sa – kuski tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja kor­vauk­siin va­kuu­tus­yh­tiöl­le

28.02.2024 14:22 8
Tilaajille
Omistajalta karannut koira puri toista koiraa ja miestä Raksilassa – vaarallinen eläin puri aiemmin myös koiraa ja naista Kempeleessä

Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa – ­vaa­ral­li­nen eläin puri aiemmin myös koiraa ja naista Kem­pe­lees­sä

28.02.2024 14:11 28
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö sai Raahesta lahjaksi metsää – Säätiölle on tulossa lisää suojelualueita Pohjois-Pohjanmaalle lähiaikoina

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai Raa­hes­ta lah­jak­si metsää – ­Sää­tiöl­le on tulossa lisää suo­je­lu­aluei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le lä­hi­ai­koi­na

28.02.2024 13:14 3
Hartaansilta sai ensimmäisen kaarielementtinsä – Hartaanselän ylittävän sillan muoto rakentuu vuoden mittaan seitsemästä palasta

Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä – ­Har­taan­se­län ylit­tä­vän sillan muoto ra­ken­tuu vuoden mittaan seit­se­mäs­tä palasta

28.02.2024 12:41 22
Tilaajille
Kaleva Median lehtien Apple-sovellusten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

28.02.2024 12:16 5
Tältä näyttää maailman suurin kahden puulajin kuivauskone, joka pystyy kuivaamaan 4 500 tonnia sellua vuorokaudessa

Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne, joka pystyy kui­vaa­maan 4 500 tonnia sellua vuo­ro­kau­des­sa

28.02.2024 08:00 11
Tilaajille
Naton harjoitus tuo Tunturi-Lappiin ennen näkemättömät ruuhkat – Vilkkain päivä on lauantai, joka on myös hiihtolomalaisten vaihtopäivä

Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat – Vilk­kain päivä on lauan­tai, joka on myös hiih­to­lo­ma­lais­ten vaih­to­päi­vä

28.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Apteekkari Anu Töyräs haluaa apteekkeihin oikeuden rokottaa – Hän kasvattaisi myös apteekkien roolia hyvinvointialueilla

Ap­teek­ka­ri Anu Töyräs haluaa ap­teek­kei­hin oi­keu­den ro­kot­taa – Hän kas­vat­tai­si myös ap­teek­kien roolia hy­vin­voin­ti­alueil­la

28.02.2024 05:00 21
Tilaajille
Terwa Towerin asemakaavamuutoksen hyväksyminen etenee Oulun kaupunginvaltuustoon

Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

27.02.2024 18:48 103
Tilaajille
Oulun tuleva museo- ja tiedekeskus tarvitsee yli kuusi miljoonaa lisää rahaa – kasvua on yli 20 prosenttia edelliseen hankearvioon verrattuna

Oulun tuleva museo- ja tie­de­kes­kus tar­vit­see yli kuusi mil­joo­naa lisää rahaa – ­kas­vua on yli 20 pro­sent­tia edel­li­seen han­ke­ar­vioon ver­rat­tu­na

27.02.2024 21:10 56
Tilaajille
Oulun Vedelle aletaan hakea uutta johtajaa

Oulun Vedelle aletaan hakea uutta joh­ta­jaa

27.02.2024 18:42 12
Tilaajille
Oulun yliopiston uudeksi koulutusvararehtoriksi Mirja Illikainen

Oulun yli­opis­ton uudeksi kou­lu­tus­va­ra­reh­to­rik­si Mirja Il­li­kai­nen

27.02.2024 17:28 7