Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kotimaa

Teron rakas on 23-vuotias – vuonna 2000 alkanut suhde on kestänyt yli 400 000 yhteistä kilometriä, mutta nyt varaosat alkavat olla kiven alla
Tilaajille

Teron rakas on 23-vuo­tias – vuonna 2000 alkanut suhde on kes­tä­nyt yli 400 000 yh­teis­tä ki­lo­met­riä, mutta nyt va­ra­osat alkavat olla kiven alla

17:00
Oululaiskaksikon suunnistuskisa sai uuden käänteen, kun metsästä kuului avunhuuto – Kellosta kadonnut nainen löytyi maastosta Muhokselta

Ou­lu­lais­kak­si­kon suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun met­säs­tä kuului avun­huu­to – Kel­los­ta ka­don­nut nainen löytyi maas­tos­ta Mu­hok­sel­ta

16:42
Tilaajille
Professori: "Aito kohtuuttomuus" voisi olla avain kalliin sähkösopimuksen vangeille

Pro­fes­so­ri: "Aito koh­tuut­to­muus" voisi olla avain kalliin säh­kö­so­pi­muk­sen van­geil­le

13:16 9
Julkkiskokinkin keittiössä on parantamisen varaa – tämän takia kannattaa miettiä kaksi kertaa liesityyppiä ja integroituja kylmäkalusteita

Julk­kis­ko­kin­kin keit­tiös­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa – tämän takia kan­nat­taa miettiä kaksi kertaa lie­si­tyyp­piä ja in­teg­roi­tu­ja kyl­mä­ka­lus­tei­ta

10:00 3
Tilaajille
Oululaisopettaja kertoo, mikä käsityön opetuksessa meni pieleen – Koulun käsityöstä tuli sukupuoliongelma, ja erityisesti siitä kärsivät nyt pojat

Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen – Koulun kä­si­työs­tä tuli su­ku­puo­lion­gel­ma, ja eri­tyi­ses­ti siitä kär­si­vät nyt pojat

06:30 34
Tilaajille
Orpo: Sopu on löytynyt ja hallitusneuvottelut jatkuvat maanantaina – Purran mukaan maahanmuuttopaperin oleelliset kysymykset pysyivät muuttumattomina

Orpo: Sopu on löy­ty­nyt ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat maa­nan­tai­na – Purran mukaan maa­han­muut­to­pa­pe­rin oleel­li­set ky­sy­myk­set py­syi­vät muut­tu­mat­to­mi­na

27.05.2023 18:16 94
Katso video: Bussi ajoi törkeästi päin punaisia Kaijonharjussa, muut autot joutuivat pysähtymään – "Kääntö oli rallimainen"

Katso video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa, muut autot jou­tui­vat py­säh­ty­mään – "Kääntö oli ral­li­mai­nen"

27.05.2023 17:30 58
Tilaajille
Nato-Suomi hakemassa EU:sta sotilaallisen liikkuvuuden rahaa isoihin väyläinvestointeihin – Etujärjestöt toivovat nyt nopeita liikkeitä

Na­to-Suo­mi ha­ke­mas­sa EU:sta so­ti­laal­li­sen liik­ku­vuu­den rahaa isoihin väy­lä­in­ves­toin­tei­hin – Etu­jär­jes­töt toi­vo­vat nyt nopeita liik­kei­tä

27.05.2023 17:23 2
Tilaajille
Kommentti: Rkp yliarvioi mahtinsa – Puolue sai korjattua kirjauksia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen oppositioon

Kom­ment­ti: Rkp yli­ar­vioi mah­tin­sa – Puolue sai kor­jat­tua kir­jauk­sia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen op­po­si­tioon

27.05.2023 18:31 13
Tilaajille
Rkp hyväksyi ilmastopaperin, mutta ei maahanmuuttolinjauksia – Henriksson: "Haluamme jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta"

Rkp hy­väk­syi il­mas­to­pa­pe­rin, mutta ei maa­han­muut­to­lin­jauk­sia – Hen­riks­son: "Ha­luam­me jatkaa neu­vot­te­lu­ja maa­han­muu­tos­ta"

27.05.2023 15:48 15
Tilaajille
RKP haluaa jatkaa keskusteluja maahanmuuttolinjauksista, puolue ei hyväksy pohjapaperia sellaisenaan

RKP haluaa jatkaa kes­kus­te­lu­ja maa­han­muut­to­lin­jauk­sis­ta, puolue ei hyväksy poh­ja­pa­pe­ria sel­lai­se­naan

27.05.2023 15:39 21
Tivoli avasi ovensa Kempeleessä – katso tallenne huvittelukentän ensitunnelmista

Tivoli avasi ovensa Kem­pe­lees­sä – katso tal­len­ne hu­vit­te­lu­ken­tän en­si­tun­nel­mis­ta

27.05.2023 11:30 5
Tilaajille
Näkökulma: Säätytalolla salamoi ja kenttä kiittää – perussuomalaiset päätti osoittaa, ettei apupuolueen pesti sovi

Nä­kö­kul­ma: Sää­ty­ta­lol­la salamoi ja kenttä kiittää – pe­rus­suo­ma­lai­set päätti osoit­taa, ettei apu­puo­lueen pesti sovi

27.05.2023 06:30 23
Tilaajille
Koulun ja terveydenhuollon kriisien takana ovat uudistukset, joiden tehtailijoilta puuttuu kosketus arkeen
Kolumni Tero Vainio

Koulun ja ter­vey­den­huol­lon krii­sien takana ovat uu­dis­tuk­set, joiden teh­tai­li­joil­ta puuttuu kos­ke­tus arkeen

27.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Jumiin jääneet räystäspääskyt aiheuttivat ely-keskukselle ja poliisille pelastusoperaation Iin Kärkkäisellä: "Kyse oli inhimillisestä virheestä"

Jumiin jääneet räys­täs­pääs­kyt ai­heut­ti­vat ely-kes­kuk­sel­le ja po­lii­sil­le pe­las­tus­ope­raa­tion Iin Kärk­käi­sel­lä: "Kyse oli in­hi­mil­li­ses­tä vir­hees­tä"

26.05.2023 21:29 3
Tilaajille
Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen koskien Tuiran seurakuntaneuvoston päätöstä

Hal­lin­to-oi­keus jätti tut­ki­mat­ta va­li­tuk­sen koskien Tuiran seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pää­tös­tä

26.05.2023 20:21
Rkp nousi ratkaisijan asemaan hallitusneuvotteluiden jatkon kannalta – Puolueen neuvotteluryhmä ei hyväksynyt saavutettua maahanmuuttoratkaisua

Rkp nousi rat­kai­si­jan asemaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den jatkon kan­nal­ta – Puo­lueen neu­vot­te­lu­ryh­mä ei hy­väk­sy­nyt saa­vu­tet­tua maa­han­muut­to­rat­kai­sua

26.05.2023 19:57 14
Tilaajille
Maahanmuutto ja ilmastoasiat on käsitelty hallitusneuvotteluissa, RKP:n kantaa odotetaan vielä – Orpo: "Kaikki ovat joutunet joustamaan"

Maa­han­muut­to ja il­mas­to­asiat on kä­si­tel­ty hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, RKP:n kantaa odo­te­taan vielä – Orpo: "Kaikki ovat jou­tu­net jous­ta­maan"

26.05.2023 19:50 35
Armoton puhuri puhalsi popcornit taivaan tuuliin ennen Sirkus Finlandian näytöstä Kaukovainiolla – Oulun alueen huvipuistot avaavat ovensa lauantaina

Armoton puhuri puhalsi pop­cor­nit taivaan tuuliin ennen Sirkus Fin­lan­dian näy­tös­tä Kau­ko­vai­niol­la – Oulun alueen hu­vi­puis­tot avaavat ovensa lauan­tai­na

26.05.2023 19:14 2
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:59
Tilaajille
LänsiAuto avaa vaihtoautoja myyvän liikkeen Oulun Limingantulliin

Län­si­Au­to avaa vaih­to­au­to­ja myyvän liik­keen Oulun Li­min­gan­tul­liin

26.05.2023 17:21 8
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:58
Tilaajille
Kaasuvuoto kauppakeskus Pekurin ulkovarastossa Oulussa aiheutti hälytyksen

Kaa­su­vuo­to kaup­pa­kes­kus Pekurin ul­ko­va­ras­tos­sa Oulussa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen

26.05.2023 15:44
Neljän miehen epäil­lään kuol­leen huu­mei­siin Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä – syiksi epäil­lään tun­te­ma­ton­ta huu­met­ta ja Suo­mes­sa hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

Neljän miehen epäil­lään kuol­leen huu­mei­siin Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä – syiksi epäil­lään tun­te­ma­ton­ta huu­met­ta ja Suo­mes­sa hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

26.05.2023 16:04 5
Professori on Paavo Lipposen linjoilla ja tuomitsee presidentti Sauli Niinistön toiminnan: "Ei presidentti voi mennä kyynärpäät edellä"

Pro­fes­so­ri on Paavo Lip­po­sen lin­joil­la ja tuo­mit­see pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön toi­min­nan: "Ei pre­si­dent­ti voi mennä kyy­när­päät edellä"

26.05.2023 15:00 65
Tilaajille
Oulun viheralueita kehitetään luonnonmukaisempaan suuntaan – tavoitteena ovat kukkivat niityt

Oulun vi­her­aluei­ta ke­hi­te­tään luon­non­mu­kai­sem­paan suun­taan – ta­voit­tee­na ovat kuk­ki­vat niityt

26.05.2023 14:49 4
Tilaajille
OP:n Timo Ritakallio suitsuttaa vihreää siirtymää, mutta pitää ongelmallisena hiilineutraalisuusrajaa vuonna 2035 – "Liian tiukat rajaukset voivat johtaa vääriinkin ratkaisuihin"

OP:n Timo Ri­ta­kal­lio suit­sut­taa vihreää siir­ty­mää, mutta pitää on­gel­mal­li­se­na hii­li­neut­raa­li­suus­ra­jaa vuonna 2035 – "Liian tiukat ra­jauk­set voivat johtaa vää­riin­kin rat­kai­sui­hin"

26.05.2023 14:32 3
Tilaajille
Vastaavaa ei ole toteutettu koko Suomessa:  Oulun noin 130 miljoonaa euroa maksava uusi pääpoliisiasema ja vankila -kokonaisuus on nyt tässä vaiheessa

Vas­taa­vaa ei ole to­teu­tet­tu koko Suo­mes­sa: Oulun noin 130 mil­joo­naa euroa maksava uusi pää­po­lii­si­ase­ma ja vankila -ko­ko­nai­suus on nyt tässä vai­hees­sa

26.05.2023 17:37 28
Tilaajille
Taisteluni George Orwellin kaukovarjostinta vastaan – Twitter-koukusta irrottautumista voi verrata alkoholismista toipumiseen
Kolumni Petteri Sihvonen

Tais­te­lu­ni George Or­wel­lin kau­ko­var­jos­tin­ta vastaan – T­wit­ter-kou­kus­ta ir­rot­tau­tu­mis­ta voi verrata al­ko­ho­lis­mis­ta toi­pu­mi­seen

26.05.2023 14:00 3
Tilaajille