Vanhuus
Lukijalta Mielipide Riitta Antikainen, Timo Strandberg

Myös on­nel­li­nen vanhuus on mah­dol­lis­ta – aut­ta­mi­sen kult­tuu­ris­ta on jär­ke­vää siirtyä oh­jaa­mi­sen kult­tuu­riin, tu­ke­maan van­huk­sen omia voi­ma­va­ro­ja

13.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Viholainen

Vai onkohan se sit­ten­kään niin, että haluan elää van­hak­si?

06.04.2021 11:00 3
Tilaajille
Haluan päättää itse koska ulkoilen tai juon lasin viiniä – olin sitten 45 tai 85
Kolumni Sanna Keskinen

Haluan päättää itse koska ul­koi­len tai juon lasin viiniä – olin sitten 45 tai 85

27.03.2021 16:00 6
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi neljä miljoona euroa avustuksia ikäihmisten kotona asumista teknologian avulla edistäville hankkeille – yksi hankkeista toimii Oulussa

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö myönsi neljä mil­joo­na euroa avus­tuk­sia ikä­ih­mis­ten kotona asu­mis­ta tek­no­lo­gian avulla edis­tä­vil­le hank­keil­le – yksi hank­keis­ta toimii Oulussa

09.03.2021 15:22 2
Lukijalta Mielipide Aarre Olavi Kylmänen

Olem­me­ko me van­huk­set heit­teil­lä?

08.03.2021 05:00 1
Tilaajille
Oululle luotiin ennaltaehkäisevä ikääntymispoliittinen ohjelma, näin kommentoi Seppo Lipponen, 81: ”Hiukan skeptinen olo tästä tuli”

Oululle luotiin en­nal­ta­eh­käi­se­vä ikään­ty­mis­po­liit­ti­nen oh­jel­ma, näin kom­men­toi Seppo Lip­po­nen, 81: ”Hiukan skep­ti­nen olo tästä tuli”

10.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Vanhusten hoivakodeissa eliitti taistelee vallasta samaan tapaan kuin koulussa tai työpaikalla – "Ei tule mieleen yhtään kertaa, että kiusaamiseen olisi puututtu"

Van­hus­ten hoi­va­ko­deis­sa eliitti tais­te­lee val­las­ta samaan tapaan kuin kou­lus­sa tai työ­pai­kal­la – "Ei tule mieleen yhtään kertaa, että kiu­saa­mi­seen olisi puu­tut­tu"

15.08.2020 08:00 4
Tilaajille