Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuluttaminen
Kirpputoriharrastus ei tee minusta parempaa ihmistä – mutta iloisemman se tekee
Essee

Kirp­pu­to­ri­har­ras­tus ei tee minusta pa­rem­paa ihmistä – mutta iloi­sem­man se tekee

12.05.2023 15:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi haa­lim­me ta­va­roi­ta?

02.02.2023 05:00
Tilaajille
Normaali rahatilanne on nyt taloudessa ilonaihe – Etlan toimitusjohtaja yllättyi kuluttajien luottamuksesta: "Ajattelepa, miten optimistinen tuo lausunto on!"

Nor­maa­li ra­ha­ti­lan­ne on nyt ta­lou­des­sa ilon­ai­he – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja yl­lät­tyi ku­lut­ta­jien luot­ta­muk­ses­ta: "A­jat­te­le­pa, miten op­ti­mis­ti­nen tuo lau­sun­to on!"

31.01.2023 13:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­ku­lu­tus ei ole tätä päivää – mil­lai­sin toivein ja pää­tök­sin ha­luam­me aloit­taa uuden vuoden?

31.12.2022 06:00 13
Tilaajille
Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vähemmästä?

Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vä­hem­mäs­tä?

05.12.2022 12:40 97
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö ku­lu­tuk­sel­le heh­taa­rin aukko vai onko pakko hakata kaksi?

04.12.2022 05:45 4
Tilaajille
Puheenaihe: Onko uusien tavaroiden ostaminen vanhanaikaista, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

28.11.2022 16:08
Tilaajille
Suomalaiskuluttajat haluavat tukea valinnoissaan yhä kotimaisuutta ja vastuullisuutta – hintojen nousu saa suosimaan huokeita brändejä

Suo­ma­lais­ku­lut­ta­jat ha­lua­vat tukea va­lin­nois­saan yhä ko­ti­mai­suut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta – hin­to­jen nousu saa suo­si­maan huo­kei­ta brän­de­jä

14.11.2022 09:51 4
Ostamisen ilo, onko sitä? "Toivottavasti olen oppinut ostamaan vähemmän, ja saan ilon aiheita ennemmin hyväntekeväisyydestä"
Kolumni

Os­ta­mi­sen ilo, onko sitä? "Toi­vot­ta­vas­ti olen oppinut os­ta­maan vä­hem­män, ja saan ilon aiheita en­nem­min hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä"

21.10.2022 18:00 2
Tilaajille
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 16:46 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rahaa meillä hy­vä­osai­sil­la on aivan riit­tä­väs­ti ku­lu­tet­ta­vak­si, mutta aika on ra­jal­lis­ta

04.01.2022 05:45 5
Tilaajille
Nyt kuuluu ostaa vähän mutta laadukasta, eli kallista, ja eikö näin olla pelastamassa paitsi Suomen kansantaloutta myös koko planeettaamme?
Essee

Nyt kuuluu ostaa vähän mutta laa­du­kas­ta, eli kal­lis­ta, ja eikö näin olla pe­las­ta­mas­sa paitsi Suomen kan­san­ta­lout­ta myös koko pla­neet­taam­me?

19.12.2021 09:00
Tilaajille
Houkutteleeko suuri tarjouspäivä? – Näin vastasivat oululaiset katugallupissa

Hou­kut­te­lee­ko suuri tar­jous­päi­vä? – Näin vas­ta­si­vat ou­lu­lai­set ka­tu­gal­lu­pis­sa

26.11.2021 06:15 19
Kolumni: En tykkää mustasta perjantaista, ja siihen on hyvä syy
Kolumni

Ko­lum­ni: En tykkää mus­tas­ta per­jan­tais­ta, ja siihen on hyvä syy

07.04.2022 12:18 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun ei eletä niin kuin ope­te­taan, vaan chil­lail­laan

29.10.2021 00:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­ni­tel­ma­ta­lou­del­la il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan

10.10.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ris­ti­rii­tais­ta rea­lis­mia

28.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Suomalaisille kertyi korona-aikana miljardien säästöt – patoutunut kysyntä voi pian vyöryä talouteen kulutusjuhlana

Suo­ma­lai­sil­le kertyi ko­ro­na-ai­ka­na mil­jar­dien säästöt – pa­tou­tu­nut kysyntä voi pian vyöryä ta­lou­teen ku­lu­tus­juh­la­na

21.03.2021 22:51 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­tos­pää­tök­sil­lä­si voit vai­kut­taa maa­pal­lom­me tu­le­vai­suu­teen – ihmiset muut­tu­vat joskus suo­ras­taan hul­luik­si teh­des­sään os­tok­sia

03.03.2021 08:00
Tilaajille
"Ei oo" on ollut yksi kesän menekkituotteista – pulaa on ollut sahoista, veneistä, pyöristä ja jopa pakastimista
Kolumni

"Ei oo" on ollut yksi kesän me­nek­ki­tuot­teis­ta – pulaa on ollut sa­hois­ta, ve­neis­tä, pyö­ris­tä ja jopa pa­kas­ti­mis­ta

21.08.2020 07:30
Tilaajille