Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuluttaminen
Huippuniksi: Osta ylisuuri merkkitakki alesta ja vie ompelimoon – Kolme alan oululaisyrittäjää kertoo, mikä nyt pitää kiireisenä

Huip­pu­nik­si: Osta yli­suu­ri merk­ki­tak­ki alesta ja vie om­pe­li­moon – Kolme alan ou­lu­lais­yrit­tä­jää kertoo, mikä nyt pitää kii­rei­se­nä

27.01.2024 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja-alen­nuk­set mah­dol­lis­ta­vat enemmän – vaikka alen­nuk­set eivät ole suuria, tuovat ne huo­mioi­dun olon

17.01.2024 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ethän anna lap­sel­le turhaa tavaraa – kan­nus­tan ideoi­maan ai­neet­to­mia syn­ty­mä­päi­vä- ja jou­lu­lah­jo­ja

04.12.2023 06:00 4
Oululaisessa Kiviojan perheessä joulukalenteri on naisten yhteinen juttu – Äiti availee sadan euron kalenterinsa luukkuja vielä ensi vuoden puolellakin

Ou­lu­lai­ses­sa Ki­vi­ojan per­hees­sä jou­lu­ka­len­te­ri on naisten yh­tei­nen juttu – Äiti availee sadan euron ka­len­te­rin­sa luuk­ku­ja vielä ensi vuoden puo­lel­la­kin

03.12.2023 06:00 12
Tilaajille
Globaalit suuryritykset aiheuttavat tuhoa – jos eivät Gazassa, niin jossain muualla
Kolumni

Glo­baa­lit suur­yri­tyk­set ai­heut­ta­vat tuhoa – jos eivät Ga­zas­sa, niin jossain muualla

25.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­tii­li on vies­ti­ka­pu­la – ajat­te­le­va pu­keu­tu­ja ja si­sus­ta­ja on vä­lit­tä­vä ku­lut­ta­ja

16.11.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vis­tys ei ole eikä saa olla kaup­pa­ta­va­raa

24.09.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­ku­van kasvun mah­dol­li­suut­ta ei enää ole

11.09.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnia kit­sas­te­li­joil­le – maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vä yli­tet­tiin Suomen osalta jo maa­lis­kuus­sa

09.09.2023 05:45 3
Tilaajille
Kuluttajaliitto: Kuluttajien taloustilanne kiristynyt entisestään – nyt jo neljäsosa äärirajoilla

Ku­lut­ta­ja­liit­to: Ku­lut­ta­jien ta­lous­ti­lan­ne ki­ris­ty­nyt en­ti­ses­tään – nyt jo nel­jäs­osa ää­ri­ra­joil­la

14.07.2023 10:38 9
Tilaajille
Kirpputoriharrastus ei tee minusta parempaa ihmistä – mutta iloisemman se tekee
Essee

Kirp­pu­to­ri­har­ras­tus ei tee minusta pa­rem­paa ihmistä – mutta iloi­sem­man se tekee

12.05.2023 15:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi haa­lim­me ta­va­roi­ta?

02.02.2023 05:00
Tilaajille
Normaali rahatilanne on nyt taloudessa ilonaihe – Etlan toimitusjohtaja yllättyi kuluttajien luottamuksesta: "Ajattelepa, miten optimistinen tuo lausunto on!"

Nor­maa­li ra­ha­ti­lan­ne on nyt ta­lou­des­sa ilon­ai­he – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja yl­lät­tyi ku­lut­ta­jien luot­ta­muk­ses­ta: "A­jat­te­le­pa, miten op­ti­mis­ti­nen tuo lau­sun­to on!"

31.01.2023 13:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­ku­lu­tus ei ole tätä päivää – mil­lai­sin toivein ja pää­tök­sin ha­luam­me aloit­taa uuden vuoden?

31.12.2022 06:00 13
Tilaajille
Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vähemmästä?

Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vä­hem­mäs­tä?

05.12.2022 12:40 97
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö ku­lu­tuk­sel­le heh­taa­rin aukko vai onko pakko hakata kaksi?

04.12.2022 05:45 4
Tilaajille
Puheenaihe: Onko uusien tavaroiden ostaminen vanhanaikaista, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

28.11.2022 16:08
Tilaajille
Suomalaiskuluttajat haluavat tukea valinnoissaan yhä kotimaisuutta ja vastuullisuutta – hintojen nousu saa suosimaan huokeita brändejä

Suo­ma­lais­ku­lut­ta­jat ha­lua­vat tukea va­lin­nois­saan yhä ko­ti­mai­suut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta – hin­to­jen nousu saa suo­si­maan huo­kei­ta brän­de­jä

14.11.2022 09:51 4
Ostamisen ilo, onko sitä? "Toivottavasti olen oppinut ostamaan vähemmän, ja saan ilon aiheita ennemmin hyväntekeväisyydestä"
Kolumni

Os­ta­mi­sen ilo, onko sitä? "Toi­vot­ta­vas­ti olen oppinut os­ta­maan vä­hem­män, ja saan ilon aiheita en­nem­min hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä"

21.10.2022 18:00 2
Tilaajille
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 16:46 1
Tilaajille