Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"
Tilaajille

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

18:15 20

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
NC-Koneistaja Koneistamo Alm Oy 30.9.2023
Hallintojohtaja Nivalan kaupunki 20.9.2023
Hankintakoordinaattori Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS 20.9.2023
Vienti/myyntiassistentti Pölkky Oy 28.9.2023
Kaupunginjohtaja Haapajärven kaupunki 22.9.2023
Talousjohtaja Lapin Hyvinvointialue 25.9.2023
Projektipäällikkö A-Insinöörit Oy 20.9.2023
Kustannusasiantuntija A-Insinöörit Oy 20.9.2023
Toimistosihteeri Rovalan Setlementti 25.9.2023
Maanteiden hoidon projektipäällikkö, Oulu Lapin ELY 25.9.2023
Maanteiden hoidon projektipäällikkö, Pyhäjärvi-Siikalatva alue Lapin ELY 25.9.2023
Suunnittelupäällikkö Lapin korkeakoulukonserni (LUC) 1.10.2023
Sivistystoimenjohtaja Keminmaan kunta 2.10.2023
Toimitusjohtaja Meriva sr 29.9.2023
Mittaustietojen käsittelijä Tornion Energia 29.9.2023
Sähköasentaja/verkostoasentaja Tornion Energia 29.9.2023
2 verkostoasentajaa Tornion Vesi 6.10.2023
Rauhoitetut viitasammakot puolittivat Kaakkuriin suunnitellun ison rakennushankkeen: "Alue on helpompi jättää luonnontilaiseksi"

Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen: "Alue on hel­pom­pi jättää luon­non­ti­lai­sek­si"

16:07 20
Tilaajille
SAK ja jäsenliitot aloittavat poliittiset työtaistelutoimet ensi viikolla – EK:n Häkämies toimintapäivistä: Äärimmäisen huolestuttavaa

SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

17:01 51
Oulun normaalikoulun oppilaat muuttavat kalliisiin väistötiloihin ensi syksynä – vanhaa ei korjata, vaan tilalle nousee uusi koulurakennus

Oulun nor­maa­li­kou­lun op­pi­laat muut­ta­vat kal­lii­siin väis­tö­ti­loi­hin ensi syksynä – vanhaa ei kor­ja­ta, vaan tilalle nousee uusi kou­lu­ra­ken­nus

14:56 30
Tilaajille
Risto Leppänen valittiin Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtoon

Risto Lep­pä­nen va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja inf­ra­struk­tuu­ri -vas­tuu­alueen johtoon

12:16 2
Oululainen Autolle.com laajentaa toimintaansa – osti autoja vuokraavan Green Motion Finlandin

Ou­lu­lai­nen Au­tol­le.com laa­jen­taa toi­min­taan­sa – osti autoja vuok­raa­van Green Motion Fin­lan­din

11:15 5
Siipiweikot avaa ravintolan Oulun keskustaan loppuvuoden aikana – toimitusjohtajan mukaan ravintolaa toivottiin kaupunkiin äänekkäästi

Sii­pi­wei­kot avaa ra­vin­to­lan Oulun kes­kus­taan lop­pu­vuo­den aikana – ­toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ra­vin­to­laa toi­vot­tiin kau­pun­kiin ää­nek­kääs­ti

10:29 23
Tilaajille
Uusi ravintola avaa ovensa Oulunsalon keskustassa – ensiksi ajatuksena oli pelkkä lähiökapakka, mutta sitten ideat alkoivat rönsyillä

Uusi ra­vin­to­la avaa ovensa Ou­lun­sa­lon kes­kus­tas­sa – ensiksi aja­tuk­se­na oli pelkkä lä­hiö­ka­pak­ka, mutta sitten ideat al­koi­vat rön­syil­lä

08:37 4
Elokapinan mielenilmaus haittasi torstaina kuljetusten pääsyä Kemin biotuotetehtaalle, katso kuvat paikalta

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus hait­ta­si tors­tai­na kul­je­tus­ten pääsyä Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le, katso kuvat pai­kal­ta

17:40 42
Tilaajille
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

06:00 74
Tilaajille
Pankit eivät vaihda valuuttaa, eikä valuutanvaihtoliikkeillä ole toimipisteitä Oulussa – Kannattaako matkailijan edes vaihtaa rahaa?

Pankit eivät vaihda va­luut­taa, eikä va­luu­tan­vaih­to­liik­keil­lä ole toi­mi­pis­tei­tä Oulussa – ­Kan­nat­taa­ko mat­kai­li­jan edes vaihtaa rahaa?

06:00 17
Tilaajille
Pitkän matkan työmatkalaisten kukkaroon satojen eurojen lovi – Oulusta Pudasjärvelle kulkemiseen tarvitsee oman auton: "Iskee aika kovasti"

Pitkän matkan työ­mat­ka­lais­ten kuk­ka­roon satojen eurojen lovi – Ou­lus­ta Pu­das­jär­vel­le kul­ke­mi­seen tar­vit­see oman auton: "Iskee aika ko­vas­ti"

20.09.2023 18:50 28
Tilaajille
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 7
Tilaajille
Metsä Fibren jättilaitos Kemissä käynnistyi ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Metsä Fibren jät­ti­lai­tos Kemissä käyn­nis­tyi ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 15:38 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan kommentit budjetista: Vihreä siirtymä nopeutuu ja raideyhteydet paranevat pohjoisessa

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan kom­men­tit bud­je­tis­ta: Vihreä siir­ty­mä no­peu­tuu ja rai­de­yh­tey­det pa­ra­ne­vat poh­joi­ses­sa

20.09.2023 13:28 27
Tilaajille
Finnair peruu kymmeniä lentoja ulosmarssin vuoksi – vaikutuksia myös Oulun-lentoihin

Finnair peruu kym­me­niä lentoja ulos­mars­sin vuoksi – vai­ku­tuk­sia myös Ou­lun-len­toi­hin

19.09.2023 18:56 17
Kemin jättitehdas käynnistyy keskiviikkona – Tuotanto ajetaan ylös rivakasti, mutta täyteen vauhtiin päästään vasta 2025

Kemin jät­ti­teh­das käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na – Tuo­tan­to ajetaan ylös ri­va­kas­ti, mutta täyteen vauh­tiin pääs­tään vasta 2025

19.09.2023 11:30 1
Tilaajille
Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky jättää tehtävänsä, tilalle Hans Sohlström

Stora Enson toi­mi­tus­joh­ta­ja Annica Bresky jättää teh­tä­vän­sä, tilalle Hans Sohlst­röm

19.09.2023 07:00
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

19.09.2023 06:00 12
Tilaajille
Teollisuusliiton aluepäällikkö LapWallin Raaheen kohdistuvista leikkauksista: Lomautuksia ja irtisanomisia voi olla alalla tulossa lisää

Teol­li­suus­lii­ton alue­pääl­lik­kö Lap­Wal­lin Raaheen koh­dis­tu­vis­ta leik­kauk­sis­ta: Lo­mau­tuk­sia ja ir­ti­sa­no­mi­sia voi olla alalla tulossa lisää

18.09.2023 20:26
Tilaajille
Rakennusala saa katsoa myös peiliin, sijoitusasuntoihin panostus oli riski
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­ala saa katsoa myös pei­liin, si­joi­tus­asun­toi­hin pa­nos­tus oli riski

18.09.2023 20:00 13
Tilaajille
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Oululainen Jouko Haapalainen huomasi maalaavansa kattoa, kun olisi pitänyt maalata seinää – Hänellä todettiin Alzheimerin tauti viisikymppisenä

Ou­lu­lai­nen Jouko Haa­pa­lai­nen huomasi maa­laa­van­sa kattoa, kun olisi pitänyt maalata seinää – Hänellä to­det­tiin Al­zhei­me­rin tauti vii­si­kymp­pi­se­nä

18.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Heinätorin puistoon kokoontuneet Wolt-lähetit herättivät huomiota Oulussa – Woltin maajohtaja: "Saimme yhden viestin aiheen tiimoilta"

Hei­nä­to­rin puis­toon ko­koon­tu­neet Wolt-lä­he­tit he­rät­ti­vät huo­mio­ta Oulussa – ­Wol­tin maa­joh­ta­ja: "Saimme yhden viestin aiheen tii­moil­ta"

18.09.2023 16:53 18
Tilaajille
Intiön vesitornin sauna- ja kahvilasuunnitelmat jäissä – nykyisellä omistajalla keskusteltavaa edellisen vuokralaisen kanssa

Intiön ve­si­tor­nin sauna- ja kah­vi­la­suun­ni­tel­mat jäissä – ­ny­kyi­sel­lä omis­ta­jal­la kes­kus­tel­ta­vaa edel­li­sen vuok­ra­lai­sen kanssa

18.09.2023 14:00 12
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen

18.09.2023 12:43 9
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko iski nyt Raahessa: Puuelementtejä tekevä LapWall lopettaa yksikön, työntekijät irtisanotaan

Ra­ken­nus­alan ahdinko iski nyt Raa­hes­sa: Puu­ele­ment­te­jä tekevä LapWall lo­pet­taa yk­si­kön, työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

19.09.2023 08:01 15
Tilaajille
Oululaisten suosimalla mökkijärvellä heräsi huoli muikkukannan kohtalosta – Jättimäinen patourakka puskettiin maaliin byrokratiaa pelkäämättä

Ou­lu­lais­ten suo­si­mal­la mök­ki­jär­vel­lä heräsi huoli muik­ku­kan­nan koh­ta­los­ta – ­Jät­ti­mäi­nen pa­to­urak­ka pus­ket­tiin maaliin by­ro­kra­tiaa pel­kää­mät­tä

18.09.2023 07:00 12
Tilaajille
Minivuokra-asunnot kelpaavat oululaisille, kun mukana saa herkkuja – Oulun uusimmasta vuokranantajasta tuli iso tekijä muutamassa vuodessa

Mi­ni­vuok­ra-asun­not kel­paa­vat ou­lu­lai­sil­le, kun mukana saa herk­ku­ja – Oulun uu­sim­mas­ta vuok­ran­an­ta­jas­ta tuli iso tekijä muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

17.09.2023 06:00 25
Tilaajille