Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Kun ei tule lapsia, toivottavasti tulee edes työväkeä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun ei tule lapsia, toi­vot­ta­vas­ti tulee edes työ­vä­keä

20:00 2

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Kesä töissä? Oulun Energia 28.2.2023
Asemakaava-arkkitehti Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 6.2.2023
Yleiskaavasuunnittelija Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 8.2.2023
Kaavoitusassistentti Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 8.2.2023
Vuorovaikutussuunnittelija Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 8.2.2023
Toimitusjohtaja Lapin Yrittäjät ry 12.2.2023
Työllisyyspalveluiden päällikkö Oulun kaupunki BusinessOulu 6.2.2023
Ympäristötarkastaja Suomussalmen kunta 6.2.2023
Talous- ja hallintojohtaja Haapajärven kaupunki 15.2.2023
Hankintapäällikkö Nordlab 10.2.2023
Huoltopäällikkö Sivakka 12.2.2023
Hallinto- ja kehitysjohtaja Caritas-säätiö 10.2.2023
Kaavasuunnittelija Paltamon kunta 6.2.2023
Toimistosihteeri Lapin Kuntoutus Oy 12.2.2023
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija Napapiirin Energia ja Vesi 19.2.2023
Kesäksi töihin Nevelle Napapiirin Energia ja Vesi 15.2.2023
Edustaja Rakennusbetoni- ja elementti Oy 28.2.2023
Ohjauspalveluiden päällikkö Oulun kaupunki 8.2.2023
Rakennuttajainsinööri Oulun kaupunki 6.2.2023
Projekti-insinööri Oulun kaupunki 15.2.2023
Ympäristötarkastaja Oulun kaupunki 10.2.2023
Ympäristöasiantuntija Oulun kaupunki 10.2.2023
Á la carte kokki/vuoropäällikkö Airport Hotel Oulu 12.2.2023
Hankejohtaja Oulun kaupunki 7.2.2023
Käyttöininööri Metsä Fibre Oy Kemin tehdas 19.2.2023
Kiinteistöassistentti Senaatti-kiinteistöt 13.2.2023
Toimitusjohtaja Pudasjärven Vuokratalot Oy 15.2.2023
Uravalmennus Momentum 19.2.2023
Tontti-insinööri Ylöjärven kaupunki 24.2.2023
Kunnanjohtaja Vaalan kunta 20.2.2023
Osastonlääkäri Rinnekodit Sairaala 17.2.2023
Alueidenkäytön asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 15.2.2023
Ylitarkastaja, geologia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 15.2.2023
Ylitarkastaja, teollisuuden valvonta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 15.2.2023
Ylitarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 9.2.2023
Ylitarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 9.2.2023
Oululaisyrittäjä ennakoi vain pientä lisätyötä, remontin teettäjä pitää kotitalousvähennyksen uudistusta jopa erinomaisena – Verottaja: ”Emme halua, että vähennys jää keneltäkään saamatta”

Ou­lu­lais­yrit­tä­jä ennakoi vain pientä li­sä­työ­tä, re­mon­tin teet­tä­jä pitää ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen uu­dis­tus­ta jopa erin­omai­se­na – Ve­rot­ta­ja: ”Emme halua, että vä­hen­nys jää ke­nel­tä­kään saa­mat­ta”

18:30 5
Tilaajille
Oulun seurakunnat palkkaavat 130 kesätyöntekijää hautausmaille

Oulun seu­ra­kun­nat palk­kaa­vat 130 ke­sä­työn­te­ki­jää hau­taus­mail­le

18:28 4
Lentoliikenteen Uberiksi kutsuttu Lygg havittelee yrityksille suoraa lentoyhteyttä Oulusta Luulajaan: "Näemme hirveän potentiaalin"

Len­to­lii­ken­teen Ube­rik­si kut­sut­tu Lygg ha­vit­te­lee yri­tyk­sil­le suoraa len­to­yh­teyt­tä Oulusta Luu­la­jaan: "Näemme hirveän po­ten­tiaa­lin"

18:00 9
Tilaajille
Penkkareiden turvallisuusmääräykset ovat tiukat, katso ajoreitti Oulussa – leikkipyssyt on kielletty, Kempeleessä myös naamarit

Penk­ka­rei­den tur­val­li­suus­mää­räyk­set ovat tiukat, katso ajo­reit­ti Oulussa – leik­ki­pys­syt on kiel­let­ty, Kem­pe­lees­sä myös naa­ma­rit

13:40 9
Tilaajille
Kuusamoon nousee kahden toimijan yhteinen kalatalo, samalla Kuusamon kala siirtyy isoille vesille – "Hypätään pienestä toimijasta tehdasskaalaan"

Kuu­sa­moon nousee kahden toi­mi­jan yh­tei­nen ka­la­ta­lo, samalla Kuu­sa­mon kala siirtyy isoille vesille – "­Hy­pä­tään pie­nes­tä toi­mi­jas­ta teh­dass­kaa­laan"

12:21 3
Tilaajille
Stora Enso: Oulun tehtaalle palkataan tänä vuonna 300 uutta työntekijää

Stora Enso: Oulun teh­taal­le pal­ka­taan tänä vuonna 300 uutta työn­te­ki­jää

09:39 33
Tulipalossa puolitoista vuotta sitten tuhoutunut Kastellin Göreme avaa ovensa uudelleen – "Olemme valmiita uuteen alkuun"

Tu­li­pa­los­sa puo­li­tois­ta vuotta sitten tu­hou­tu­nut Kas­tel­lin Göreme avaa ovensa uu­del­leen – "Olemme val­mii­ta uuteen alkuun"

06:05 17
Moni ruksasi sähkönhintalotossa väärin, ja näillä sopimuksilla myyntiyhtiöt kauhovat nyt rahaa
Pääkirjoitus

Moni ruksasi säh­kön­hin­ta­lo­tos­sa väärin, ja näillä so­pi­muk­sil­la myyn­ti­yh­tiöt kau­ho­vat nyt rahaa

05.02.2023 20:00 34
Tilaajille
Oulun VTT:n droonitutkija Timo Lind esittelee drooneja

Oulun VTT:n droo­ni­tut­ki­ja Timo Lind esit­te­lee droo­ne­ja

05.02.2023 17:00
Tilaajille
Tuleeko Oulun keskustasta droonien laskupaikka? Nyt asia selvitetään – ravintola-annokset tai apteekkiostokset voisivat lähteä lentoon Pekurin katolta

Tuleeko Oulun kes­kus­tas­ta droo­nien las­ku­paik­ka? Nyt asia sel­vi­te­tään – ra­vin­to­la-an­nok­set tai ap­teek­ki­os­tok­set voi­si­vat lähteä lentoon Pekurin katolta

05.02.2023 17:00 22
Tilaajille
Yle: Ministeriö aikoo esittää Loviisan ydinvoimalalle 20 vuoden jatkoaikaa

Yle: Mi­nis­te­riö aikoo esittää Lo­vii­san ydin­voi­ma­lal­le 20 vuoden jat­ko­ai­kaa

04.02.2023 21:06 1
Pasi Jaakonaho takoo laakereista puukkoja – inarilainen puukkoseppämestari opiskelee tohtoriksi ja aikoo tehdä väitöskirjansa puukoista

Pasi Jaa­kon­aho takoo laa­ke­reis­ta puuk­ko­ja – i­na­ri­lai­nen puuk­ko­sep­pä­mes­ta­ri opis­ke­lee toh­to­rik­si ja aikoo tehdä väi­tös­kir­jan­sa puu­kois­ta

04.02.2023 19:00
Tilaajille
Jutun takaa: Journalismin tunnistaminen sosiaalisessa mediassa on tärkeä taito

Jutun takaa: Jour­na­lis­min tun­nis­ta­mi­nen so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on tärkeä taito

04.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotannon alku lykkääntyy muutamilla päivillä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non alku lyk­kään­tyy muu­ta­mil­la päi­vil­lä

04.02.2023 15:25 26
Koulujen suhtautuminen kiusaamiseen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan – Maikkulaan oma kiusaamisen vastainen malli

Kou­lu­jen suh­tau­tu­mi­nen kiu­saa­mi­seen asettaa lapset eri­ar­voi­seen asemaan – Maik­ku­laan oma kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli

04.02.2023 08:00 12
Tilaajille
Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos

Ke­mian­teol­li­suu­den ja Teol­li­suus­lii­ton työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta on saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los

03.02.2023 23:51 3
Martinniemen satamassa aloitetaan peruskorjaustyöt ensi viikolla

Mar­tin­nie­men sa­ta­mas­sa aloi­te­taan pe­rus­kor­jaus­työt ensi vii­kol­la

03.02.2023 21:46 2
Uutisten viikko on vastaisku humpuukille – medialukutaitoa tarvitsevat kaikki
Pääkirjoitus

Uu­tis­ten viikko on vas­ta­is­ku hum­puu­kil­le – me­dia­lu­ku­tai­toa tar­vit­se­vat kaikki

03.02.2023 20:00 10
Tilaajille
OAJ puheenjohtaja Oulussa: Oppimistulosten huononeminen johtuu liian niukoista resursseista

OAJ pu­heen­joh­ta­ja Ou­lus­sa: Op­pi­mis­tu­los­ten huo­no­ne­mi­nen johtuu liian niu­kois­ta re­surs­seis­ta

03.02.2023 18:15 35
Tilaajille
Turvallisuusala syynää nyt itse itseään – Vartioalan rikosepäilyjen jälkipyykki on käynnissä, mutta uusista toimista saa vastauksia nihkeästi

Tur­val­li­suus­ala syynää nyt itse itseään – Var­tio­alan ri­kos­epäi­ly­jen jäl­ki­pyyk­ki on käyn­nis­sä, mutta uusista toi­mis­ta saa vas­tauk­sia nih­keäs­ti

03.02.2023 16:40
Tilaajille
Koksaamon luottamusmiehet erotettiin ammattiosastosta SSAB:n Raahen terästehtaalla, kun he pullikoivat ammattiosastoa vastaan

Kok­saa­mon luot­ta­mus­mie­het ero­tet­tiin am­mat­ti­osas­tos­ta SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la, kun he pul­li­koi­vat am­mat­ti­osas­toa vastaan

03.02.2023 15:41 13
Tilaajille
Saako sähkön hinta aivot ylikierroksille, menivätkö sähkötuet yli hilseen? Tämän jutun luettuasi ymmärrät niistä kaiken – tai sitten et
Essee Hanna Kuonanoja

Saako sähkön hinta aivot yli­kier­rok­sil­le, me­ni­vät­kö säh­kö­tuet yli hil­seen? Tämän jutun luet­tua­si ym­mär­rät niistä kaiken – tai sitten et

03.02.2023 15:30 13
Tilaajille
Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen – ratkaisua käsitellään viikonloppuna

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat ja Teol­li­suus­liit­to pää­si­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­seen – rat­kai­sua kä­si­tel­lään vii­kon­lop­pu­na

03.02.2023 13:58 19
Oomi laskee hintoja myös huhtikuusta eteenpäin – jatkuvissa sopimuksissa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

Oomi laskee hintoja myös huh­ti­kuus­ta eteen­päin – jat­ku­vis­sa so­pi­muk­sis­sa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

03.02.2023 11:02 62
Asuntovelallisten ahdinko kasvaa, kun korot jatkavat nousuaan – Katso täältä, paljonko pohjoispohjalaisilla on velkaa ja mikä korko on juuri nyt

Asun­to­ve­lal­lis­ten ahdinko kasvaa, kun korot jat­ka­vat nou­suaan – Katso täältä, pal­jon­ko poh­jois­poh­ja­lai­sil­la on velkaa ja mikä korko on juuri nyt

03.02.2023 10:54 27
Tilaajille
Stora Enson muutosneuvottelut päättyivät, lomautuksiin voidaan ryhtyä tarvittaessa – Oulun tehtaalla niitä ei tällä hetkellä ole tulossa

Stora Enson muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, lo­mau­tuk­siin voidaan ryhtyä tar­vit­taes­sa – Oulun teh­taal­la niitä ei tällä het­kel­lä ole tulossa

03.02.2023 14:34 14
Stora Enson Oulun tehtaalle etsitään osaajia rekrytointitapahtumassa

Stora Enson Oulun teh­taal­le et­si­tään osaajia rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

03.02.2023 10:37 2
Giffit ja meemit kertovat vahvemmin kuin sanat – Päivi Jokinen haluaisi muuttaa luutuneita käsityksiä lukutaidosta ja tuoda opetukseen tunteet järjen ja älyn rinnalle

Giffit ja meemit ker­to­vat vah­vem­min kuin sanat – Päivi Jokinen ha­luai­si muuttaa luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä lu­ku­tai­dos­ta ja tuoda ope­tuk­seen tunteet järjen ja älyn rin­nal­le

03.02.2023 08:00 7
Tilaajille