Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi
Tilaajille

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

12:00

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Diakonian virka Kempeleen seurakunta 15.8.2022
Psykologi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 10.8.2022
Hankintapäällikkö Oulun kaupunki 11.8.2022
Toimistosihteeri Potential Oy 12.8.2022
Palveluohjaaja N-Clean Oy 15.8.2022
Kohdeohjaaja N-Clean Oy 31.8.2022
Siivoojia N-Clean Oy 30.11.2022
Instrumentointi- ja automaatioinsinööri Orion 14.8.2022
Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Ylitornion kunta 12.8.2022
Rehtori Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 17.8.2022
Tuotantojohtaja FM Timber Oy 14.8.2022
Suunnittelija Oulun kaupunki 15.8.2022
Osastonlääkäri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 17.8.2022
Tekninen myyjä Wurth Oy 11.8.2022
Tuotantotyöntekijää Saint-Gobain Finland OY 31.8.2022
Toimitusjohtaja Työterveys Lappica 14.8.2022
Kaavoitussuunnittelija Utajärven kunta 15.8.2022
Ammattimiehen toimi Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 29.8.2022
Puheenaihe: Saavatko muutokset kiusaamisen kouluissa kuriin, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Saa­vat­ko muu­tok­set kiu­saa­mi­sen kou­luis­sa kuriin, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

08:00
Tilaajille
Maksu sujuu hyvin kännykällä lähimaksulla – yhä useampi uskaltaa kokeilla kännykkämaksua kaupan kassalla

Maksu sujuu hyvin kän­ny­käl­lä lä­hi­mak­sul­la – yhä useampi us­kal­taa ko­keil­la kän­nyk­kä­mak­sua kaupan kas­sal­la

06:00 16
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ouluun kouluun ilman kiusaamisrituaalia eli ökökastetta

Vanha Kaleva: Ouluun kouluun ilman kiu­saa­mis­ri­tuaa­lia eli ökö­kas­tet­ta

13.08.2022 10:00
Tilaajille
Kävimme katsomassa, miten yli 20 000 asukkaan kaupungin siirtäminen sujuu – Kiirunan keskustan jättimäinen muutto on nyt kriittisessä vaiheessa

Kävimme kat­so­mas­sa, miten yli 20 000 asuk­kaan kau­pun­gin siir­tä­mi­nen sujuu – Kii­ru­nan kes­kus­tan jät­ti­mäi­nen muutto on nyt kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa

13.08.2022 08:00 14
Tilaajille
Osa Pohjois-Pohjanmaan lukioista suosii painettuja kirjoja vauhdikkaasta digiloikasta huolimatta – "Onhan tässä tällainen ihmiskoe meneillään"

Osa Poh­jois-Poh­jan­maan lu­kiois­ta suosii pai­net­tu­ja kirjoja vauh­dik­kaas­ta di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta – "Onhan tässä täl­lai­nen ih­mis­koe me­neil­lään"

13.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Mainio uutinen Suomen pelloilta – hyvät satonäkymät lisäävät huoltovarmuutta
Pääkirjoitus

Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

12.08.2022 20:00 14
Tilaajille
Hallitus haluaa pienyrittäjät eläkeuudistuksen maksajiksi – mutta onko yrittäjien vika, jos YEL-järjestelmä ei toimi?
Kolumni Hanna Manninen

Hal­li­tus haluaa pien­yrit­tä­jät elä­ke­uu­dis­tuk­sen mak­sa­jik­si – mutta onko yrit­tä­jien vika, jos YEL-jär­jes­tel­mä ei toimi?

12.08.2022 18:00 16
Tilaajille
Oulun Energia ilmoittaa päättäneensä Teboil-sopimuksen – yhtiön mukaan venäläisperäisestä öljyvirrasta on nyt päästy irti

Oulun Energia il­moit­taa päät­tä­neen­sä Te­boil-so­pi­muk­sen – yhtiön mukaan ve­nä­läis­pe­räi­ses­tä öl­jy­vir­ras­ta on nyt päästy irti

12.08.2022 14:54 33
Tilaajille
Vihreiden Iiris Suomela ehdottaa energiarahaa maaseudun pienituloisille, haluaa tukea yksinasuvia hintojen noustessa

Vih­rei­den Iiris Suomela eh­dot­taa ener­gia­ra­haa maa­seu­dun pie­ni­tu­loi­sil­le, haluaa tukea yk­sin­asu­via hin­to­jen nous­tes­sa

12.08.2022 12:13 31
Tilaajille
Rovaniemen kelkkatehtaan toiminta keskeytyksissä – emoyhtiö BRP:tä kohtaan kohdistui kyberhyökkäys

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan toi­min­ta kes­key­tyk­sis­sä – emo­yh­tiö BRP:tä kohtaan koh­dis­tui ky­ber­hyök­käys

12.08.2022 15:10 1
Tilaajille
Ivalon rajajääkärit taittavat 45 kilometrin vaativan valamarssin 30-kiloinen tiedustelijan rinkka selässä – ylikiiminkiläinen Valtter Kaski janosi tiedustelijan koulutuksesta riittävää haastetta

Ivalon ra­ja­jää­kä­rit tait­ta­vat 45 ki­lo­met­rin vaa­ti­van va­la­mars­sin 30-ki­loi­nen tie­dus­te­li­jan rinkka selässä – yli­kii­min­ki­läi­nen Valtter Kaski janosi tie­dus­te­li­jan kou­lu­tuk­ses­ta riit­tä­vää haas­tet­ta

12.08.2022 10:08 6
Tilaajille
Oulu luottaa Partneraan heikosta kurssista huolimatta – Entisen Oulun Puhelimen tilalle syntynyt yhtiö antanut tänä vuonna tulosvaroituksen ja vetänyt pois loppuvuoden näkymät

Oulu luottaa Part­ne­raan hei­kos­ta kurs­sis­ta huo­li­mat­ta – Entisen Oulun Pu­he­li­men tilalle syn­ty­nyt yhtiö antanut tänä vuonna tu­los­va­roi­tuk­sen ja vetänyt pois lop­pu­vuo­den näkymät

12.08.2022 06:00 34
Tilaajille
Säästövinkkejä jaetaan sosiaalisessa mediassa nyt urakalla

Sääs­tö­vink­ke­jä jaetaan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa nyt ura­kal­la

12.08.2022 06:00
Tilaajille
Mäntylässä on taas lähikauppa – uusi Sale avasi ovensa torstaina

Män­ty­läs­sä on taas lä­hi­kaup­pa – uusi Sale avasi ovensa tors­tai­na

11.08.2022 20:55 17
Tuntien odotus venyy vuorokausiksi – hoitajapulasta tullut vaarallinen terveysriski
Pääkirjoitus

Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

11.08.2022 20:00 42
Tilaajille
Opiskelijajärjestöjen johtajat tyrmäävät hallituksen väläyttämän hyvityksen töistä muuttotappioalueella – "Opiskelijoille mieluummin tukea arkeen"

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen joh­ta­jat tyr­mää­vät hal­li­tuk­sen vä­läyt­tä­män hy­vi­tyk­sen töistä muut­to­tap­pio­alueel­la – "O­pis­ke­li­joil­le mie­luum­min tukea arkeen"

11.08.2022 16:53 3
Tilaajille
Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

Yle: Py­hän­tä­läi­nen ruo­ka­kon­ser­ni Fodelia on kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toaan al­ku­vuon­na, mutta verk­ko­kaup­pa­toi­min­nois­sa haetaan sääs­tö­jä

11.08.2022 12:54
IL: Fortum seisottaa voimalaitostaan, vaikka sähkön hinta on pilvissä – oululaisministeri Tuppurainen pyytänyt selvitystä

IL: Fortum sei­sot­taa voi­ma­lai­tos­taan, vaikka sähkön hinta on pil­vis­sä – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

11.08.2022 12:14 69
Ensi syksynä aloittavan Raksilan lukion rehtori on valittu, myös Kastelliin haetaan rehtoria

Ensi syksynä aloit­ta­van Rak­si­lan lukion rehtori on va­lit­tu, myös Kas­tel­liin haetaan reh­to­ria

11.08.2022 06:00 7
Tilaajille
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta – ­jat­ko­hoi­toon pääsyä jou­dut­tu odot­ta­maan jopa toista vuo­ro­kaut­ta

11.08.2022 06:00 35
Tilaajille
"Lapsilta murtui jopa luita ja irtosi hiuksia tupoittain kun kuria luettiin" – Kalevan lukijoiden muistoissa osalle koulu oli kaamea koettelemus, toisille se toi tukea ja turvaa

"Lap­sil­ta murtui jopa luita ja irtosi hiuksia tu­poit­tain kun kuria luet­tiin" – ­Ka­le­van lu­ki­joi­den muis­tois­sa osalle koulu oli kaamea koet­te­le­mus, toi­sil­le se toi tukea ja turvaa

10.08.2022 18:30 12
Tilaajille
Monien uusien koululaisten taival alkaa väistötiloissa – "Oulu on sen verran iso kaupunki, että kouluja täytyy remontoida jatkuvasti"

Monien uusien kou­lu­lais­ten taival alkaa väis­tö­ti­lois­sa – "Oulu on sen verran iso kau­pun­ki, että kouluja täytyy re­mon­toi­da jat­ku­vas­ti"

10.08.2022 17:00 6
Tilaajille
Alkon myynti laski heinäkuussa 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna – Pohjois-Pohjanmaalla myytiin 432 000 litraa alkoholia

Alkon myynti laski hei­nä­kuus­sa 14 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na – Poh­jois-Poh­jan­maal­la myytiin 432 000 litraa al­ko­ho­lia

10.08.2022 10:13 20
Liki 2 300 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa Oulussa tänään – eniten ekaluokkalaisia on Ritaharjun ja Hiukkavaaran kouluissa

Liki 2 300 eka­luok­ka­lais­ta aloit­taa kou­lu­tai­pa­leen­sa Oulussa tänään – eniten eka­luok­ka­lai­sia on Ri­ta­har­jun ja Hiuk­ka­vaa­ran kou­luis­sa

10.08.2022 06:03 6
Koulujen alkaessa myös kymmenet ukrainalaislapset suuntaavat reppuineen Oulun kouluihin – 9-vuotias harkovalainen Anastasia Khudyaeva on yksi heistä

Kou­lu­jen al­kaes­sa myös kym­me­net uk­rai­na­lais­lap­set suun­taa­vat rep­pui­neen Oulun kou­lui­hin – 9-vuo­tias har­ko­va­lai­nen Anas­ta­sia Khu­dyae­va on yksi heistä

10.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukiot voivat joutua järjestämään kursseja etänä, jos opettajapulaa ei ratkaista – "Jotkut kunnat ovat todella tiukassa tilanteessa"

Lukiot voivat joutua jär­jes­tä­mään kurs­se­ja etänä, jos opet­ta­ja­pu­laa ei rat­kais­ta – "Jotkut kunnat ovat todella tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa"

10.08.2022 06:00 15
Tilaajille
Oulun torihotellin konkurssi seisoo paikallaan: käräjäoikeuden tiedonanto ei ole tavoittanut Hallikaisia Sveitsissä ja Liechtensteinissa

Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo pai­kal­laan: kä­rä­jä­oi­keu­den tie­don­an­to ei ole ta­voit­ta­nut Hal­li­kai­sia Sveit­sis­sä ja Liech­ten­stei­nis­sa

09.08.2022 18:30 109
Tilaajille
Kerro meille: Mitä ovat parhaat tai painajaismaiset koulumuistosi?

Kerro meille: Mitä ovat parhaat tai pai­na­jais­mai­set kou­lu­muis­to­si?

09.08.2022 11:06 63