Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Länsi- ja Pohjois-Suomen rannikolle tulossa kymmenien miljardien investoinnit– Professori: Vaikka pääkonttorit ovat Helsingissä, tuotanto on ympäri Suomea
Tilaajille

Länsi- ja Poh­jois-Suo­men ran­ni­kol­le tulossa kym­me­nien mil­jar­dien in­ves­toin­nit– Pro­fes­so­ri: Vaikka pää­kont­to­rit ovat Hel­sin­gis­sä, tuo­tan­to on ympäri Suomea

18:33 4

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Asiakkuusjohtaja Rovaniemi Pohjolan Osuuspankki 5.6.2023
HR-päällikkö Oulu Pohjolan Osuuspankki 5.6.2023
Lakimiehiä, Oulu, Rovaniemi, Tornio Pohjolan Osuuspankki 5.6.2023
Sivistystoimenjohtajan virka Pyhäjoen kunta 30.6.2023
Elinvoimajohtaja Pyhäjoen kunta 30.6.2023
Ryhmäpäällikkö valvontaryhmään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus a 12.6.2023
Kalatalouspäällikkö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6.6.2023
Kaavasuunnittelija Kuusamon kaupunki 16.6.2023
Kaavoitusinsinööri Kuusamon kaupunki 16.6.2023
Museo- ja Tiedekeskuksen Johtaja Oulun kaupunki Museo- ja Tiedekeskus 9.6.2023
Liikennesuunnittelija Oulun kaupungin Kaupunkiympäristöpalvelut 8.6.2023
Liikenneinsinööri Oulun kaupungin Kaupunkiympäristöpalvelut 8.6.2023
Tuva-opettaja Kemijärvelle Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 6.6.2023
Asiakkuusasiantuntija/-päällikkö Pohjolan Osuuspankki 15.6.2023
Asiakasneuvoja Pohjolan Osuuspankki 15.6.2023
Tila-asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 12.6.2023
Ylitarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 9.6.2023
Teräsrakentamisen työmaapäällikkö Pesmel Oy 25.6.2023
Nuorten työpajan apuohjaajan toimi Keminmaan kunta 12.6.2023
Vuokrauspäällikkö Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 19.6.2023
Asiakaspalveluassistentti Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 19.6.2023
Useita monipuolisia työtehtäviä uudessa toimipisteessä Stark Rovaniemi 18.6.2023
Työelämä tarvitsee osaajia tulevaisuudessakin
Kolumni Pia Hiltunen

Työ­elä­mä tar­vit­see osaajia tu­le­vai­suu­des­sa­kin

16:00 1
Tilaajille
Vaatelaastarille startup-palkinto: oululaisäidit tympääntyivät lasten rikkinäisiin housunpolviin, ja nyt heidän keksintöään käyttävät myös moottoripyöräilijät ja metsurit

Vaa­te­laas­ta­ril­le star­tup-pal­kin­to: ou­lu­lais­äi­dit tym­pään­tyi­vät lasten rik­ki­näi­siin hou­sun­pol­viin, ja nyt heidän kek­sin­töään käyt­tä­vät myös moot­to­ri­pyö­räi­li­jät ja met­su­rit

15:00 2
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Oulun Sivakka-yhtymä keräsi lasten henkilötunnuksia lain vastaisesti

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun Si­vak­ka-yh­ty­mä keräsi lasten hen­ki­lö­tun­nuk­sia lain vas­tai­ses­ti

12:35 9
Tilaajille
Simo Huttula ei saa isänsä pientä perintöä pankista – Pankki vaatii perukirjoja, joita verohallinto ei suostu luovuttamaan

Simo Huttula ei saa isänsä pientä pe­rin­töä pan­kis­ta – Pankki vaatii pe­ru­kir­jo­ja, joita ve­ro­hal­lin­to ei suostu luo­vut­ta­maan

10:00 16
Tilaajille
Nuoret pyörtyilivät ja myyntitiskit kaatuivat, kun Armi ja Danny jakoivat nimmareita – Muistatko legendaarisen oululaisen musiikkiliikkeen, jossa tähdet hengailivat?

Nuoret pyör­tyi­li­vät ja myyn­ti­tis­kit kaa­tui­vat, kun Armi ja Danny ja­koi­vat nim­ma­rei­ta – Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­sen ou­lu­lai­sen mu­siik­ki­liik­keen, jossa tähdet hen­gai­li­vat?

07:00 3
Tilaajille
Pohjantien viereen aiotaan rakentaa 16-kerroksinen toimistotorni – yrityksillä on Oulussa jatkuva pula tiloista

Poh­jan­tien viereen aiotaan ra­ken­taa 16-ker­rok­si­nen toi­mis­to­tor­ni – yri­tyk­sil­lä on Oulussa jatkuva pula ti­lois­ta

06:00 68
Tilaajille
Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen jättää tehtävänsä elokuussa, uuden toimitusjohtajan etsintä on aloitettu

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jun­tu­nen jättää teh­tä­vän­sä elo­kuus­sa, uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan etsintä on aloi­tet­tu

05.06.2023 18:11 10
Taivalkoskelaisten Jaakko ja Niina Polon parisuhdehuumori kerää jopa miljoonia näyttökertoja Instagramissa: "Tuntuu siltä, että puoli Suomea tietää meistä"

Tai­val­kos­ke­lais­ten Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­tag­ra­mis­sa: "Tuntuu siltä, että puoli Suomea tietää meistä"

05.06.2023 12:18 7
Tilaajille
Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja Kaius Niemi siirtyy konsulttiyhtiö Milttonille

Hel­sin­gin Sa­no­mien ex-pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi siirtyy kon­sult­ti­yh­tiö Milt­to­nil­le

05.06.2023 11:06 1
Vihreän siirtymän vastustus uhkaa karkottaa Suomeen luvatut miljardi-investoinnit työpaikkoineen – Luvituksen hitaus turhauttaa 27 vuotta suunnitellun laitoksen toimitusjohtajaa

Vihreän siir­ty­män vas­tus­tus uhkaa kar­kot­taa Suomeen luvatut mil­jar­di-in­ves­toin­nit työ­paik­koi­neen – Lu­vi­tuk­sen hitaus tur­haut­taa 27 vuotta suun­ni­tel­lun lai­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­jaa

05.06.2023 09:00 49
Tilaajille
Kaksi oululaista vaateyritystä taistelee pikamuotibisnestä vastaan – Nakoa uskoo, että vastuulliset toimijat vievät elintilaa luontoa ja ihmisiä tuhoavilta toimijoilta

Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan – Nakoa uskoo, että vas­tuul­li­set toi­mi­jat vievät elin­ti­laa luontoa ja ihmisiä tu­hoa­vil­ta toi­mi­joil­ta

04.06.2023 17:00 8
Tilaajille
Oulun Ruskossa tekee töitä tiukan miehen maineessa oleva kuntotarkastaja, jota kiinteistönvälittäjät eivät halua nähdä – "Tällä alalla hyvä työ näkyy huonona liikevaihtona"

Oulun Rus­kos­sa tekee töitä tiukan miehen mai­nees­sa oleva kun­to­tar­kas­ta­ja, jota kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät eivät halua nähdä – "Tällä alalla hyvä työ näkyy huonona lii­ke­vaih­to­na"

04.06.2023 14:00 84
Tilaajille
Kysyimme kahdelta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

04.06.2023 13:04 17
Tilaajille
Martti Syrjä viettää eläkevuosiaan lasten kanssa – kouluvaari on lapselle tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän turvapaikka"

Martti Syrjä viettää elä­ke­vuo­siaan lasten kanssa – kou­lu­vaa­ri on lap­sel­le tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän tur­va­paik­ka"

04.06.2023 12:00 3
Tilaajille
Puheenaihe: Takaako korkeakoulutus hyvän työpaikan?

Pu­hee­nai­he: Takaako kor­kea­kou­lu­tus hyvän työ­pai­kan?

04.06.2023 08:00 6
Tilaajille
Hävettävän huonokuntoinenkin neule voi olla yllättävän helppo pelastaa – Oululainen yrittäjä Maria Manninen pidentää vaatteiden elinikää ja näyttää, miten se onnistuu

Hä­vet­tä­vän huo­no­kun­toi­nen­kin neule voi olla yl­lät­tä­vän helppo pe­las­taa – Ou­lu­lai­nen yrit­tä­jä Maria Man­ni­nen pi­den­tää vaat­tei­den elin­ikää ja näyt­tää, miten se on­nis­tuu

04.06.2023 06:30
Tilaajille
Onko kompostori tämän kesän hittituote, jonka haluavat kaikki? Oululaiskaupoissa iso buumi ei ole vielä alkanut, vaikka pian biojäte on pakko kerätä erikseen

Onko kom­pos­to­ri tämän kesän hit­ti­tuo­te, jonka ha­lua­vat kaikki? Ou­lu­lais­kau­pois­sa iso buumi ei ole vielä al­ka­nut, vaikka pian biojäte on pakko kerätä erik­seen

04.06.2023 06:00 15
Tilaajille
Oululainen tuore ylioppilas Ilari Lohi kertoo, miten kirjoitti täydet pisteet äidinkielen kokeesta – Lue Lohen harvinaiseen saavutukseen yltänyt essee

Ou­lu­lai­nen tuore yli­op­pi­las Ilari Lohi kertoo, miten kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta – ­Lue Lohen har­vi­nai­seen saa­vu­tuk­seen yltänyt essee

03.06.2023 11:00 14
Tilaajille
Oululainen Riitta Karjula myy tänä viikonloppuna liki pari tuhatta ruusua onnitteluksi valmistujille – nyt hän kertoo, miten ne saa säilymään pidempään kuin seuraavaan päivään

Ou­lu­lai­nen Riitta Karjula myy tänä vii­kon­lop­pu­na liki pari tuhatta ruusua on­nit­te­luk­si val­mis­tu­jil­le – nyt hän kertoo, miten ne saa säi­ly­mään pi­dem­pään kuin seu­raa­vaan päivään

03.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Ylioppilaslakki on ajan kuva – Aluksi se oli naisilta kielletty, nyt sitä myydään mustana, valkeana ja kimaltavana

Yli­op­pi­las­lak­ki on ajan kuva – Aluksi se oli nai­sil­ta kiel­let­ty, nyt sitä myydään mus­ta­na, val­kea­na ja ki­mal­ta­va­na

02.06.2023 18:30
Tilaajille
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 8
Tilaajille
Opiskelijajärjestön puheenjohtaja: Opiskelijat joutuivat asiattoman painostuksen kohteeksi Oulun yliopiston kampuskeskustelussa – Hentilä: "Olen todella hämmästynyt"

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja: Opis­ke­li­jat jou­tui­vat asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lus­sa – Hen­ti­lä: "Olen todella häm­mäs­ty­nyt"

02.06.2023 17:05 62
Tilaajille
Huonot lentoyhteydet estävät turistiryhmien tuomisen Ouluun – Yrjötapio Kivisaaren mukaan Finnairin poskettomat hinnat ovat imago-ongelma kaupungille

Huonot len­to­yh­tey­det estävät tu­ris­ti­ryh­mien tuo­mi­sen Ouluun – Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ren mukaan Finn­ai­rin pos­ket­to­mat hinnat ovat ima­go-on­gel­ma kau­pun­gil­le

02.06.2023 17:00 34
Tilaajille
Opelin edustus Oulussa ja useilla muilla pohjoisen paikkakunnilla siirtyy Pörhölle

Opelin edustus Oulussa ja useilla muilla poh­joi­sen paik­ka­kun­nil­la siirtyy Pör­höl­le

02.06.2023 16:05 9
Oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana sai huomautuksen valvojalta – PRH:n mielestä lakia ei ole noudatettu

Ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na sai huo­mau­tuk­sen val­vo­jal­ta – PRH:n mie­les­tä lakia ei ole nou­da­tet­tu

02.06.2023 16:00 10
Tilaajille
Raahe joutuu vielä odottamaan – SSAB päätti investoida ensiksi Ruotsiin

Raahe joutuu vielä odot­ta­maan – SSAB päätti in­ves­toi­da ensiksi Ruot­siin

02.06.2023 14:12 3
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen edustalle tulevan merituulivoiman kilpailutus käynnistyy – kunnat ovat sitoutuneita hankkeisiin

Py­hä­joen ja Raahen edus­tal­le tulevan me­ri­tuu­li­voi­man kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy – kunnat ovat si­tou­tu­nei­ta hank­kei­siin

02.06.2023 13:25 2
Tilaajille