Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Matematiikan opettaja Piia Haapsaari toteuttaa haaveensa ja järjestää lapsille kesäksi matikkapajoja – "En malta olla kotona"

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Piia Haap­saa­ri to­teut­taa haa­veen­sa ja jär­jes­tää lap­sil­le kesäksi ma­tik­ka­pa­jo­ja – "En malta olla kotona"

06:06

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Sairaanhoitajan sijaisuuksia Tornion kaupunki 31.12.2022
Järjestöpäällikkö Lapin yrittäjät ry 31.12.2022
Energiainsinööri Oulun Energia 22.5.2022
Projektisuunnittelija Kiertokaari Oy 22.5.2022
Tietojärjestelmäasiantuntija Kiertokaari Oy 22.5.2022
Kehitysinsinööri, mekaaninen kunnossapito UPM Pietarsaaren sellutehdas 31.5.2022
Iltapäivätoiminnan ohjaaja Suomen Nuorisoseurat ry 24.5.2022
Teatteriohjaaja Suomen Nuorisoseurat ry 24.5.2022
Asiantuntija Suomen Punainen risti Lapin piiri 23.5.2022
Asiakkuusneuvoja Osuuspankki Salla 22.5.2022
Aurinkosähköratkaisujen myyntiedustaja Lumme Energia 22.5.2022
Lähihoitajia, sairaanhoitajia kotihoitoon ja asumispalveluihin Rovaniemen kaupunki 22.5.2022
Osastoinsinööri Metsä Group 22.5.2022
Sähkösuunnittelija Fortum Oyj 22.5.2022
Lakimies Pohjois-Pohjanmaan liitto 29.5.2022
EUSBR PAC Tourism projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto 29.5.2022
Valmistuspäällikkö Apetit 29.5.2022
Kylmälaiteasentajiaö SFT-Finntekniikka 29.5.2022
Toimitusjohtaja Kuntien Heta Palvelut 27.5.2022
Myyjä Lappituote 28.5.2022
Osastonhoitajan virka Tervolan kunnan sosiaali- ja terveystoimi 23.5.2022
Terveyskeskuslääkäria Tervolan kunnan sosiaali- ja terveystoimi 23.5.2022
Kunnossapitovastaava Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.5.2022
Kehittämispäällikkö Lapin Kuntoutus Oy 24.5.2022
Keittiöpäällikkö Kairosmaja 31.5.2022
Autofiksari Juhan Auto 10.6.2022
Asiakkuuspäällikkö Kaleva Media 31.5.2022
Vastaava sairaanhoitaja Humana 31.5.2022
Palveluvastaava Humana 31.5.2022
Lähihoitajia Humana 31.5.2022
Asiakaspalvelupäällikkö Scania Suomi Oy 29.5.2022
Laskentapäällikkö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2.6.2022
Sisäisen tarkastuksen päällikkö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2.6.2022
Talousasiantuntijan määräaikainen virka Keminmaan kunta 30.5.2022
Kunnanjohtaja Keminmaan kunta 30.5.2022
Johtaja Isojoen Konehalli OY / IKH 3.6.2022
Maankäytön asiantuntija Kemijoki Oy 7.6.2022
Huoltoasentajaa Oulun tiimiimme KSB-Konserni 30.5.2022
Hallintopäällikkö Kirkon Palvelukeskus 3.6.2022
Rahoitusasiantuntija Oulun kaupunki 27.5.2022
Kolme kaavoitusarkkitehtia Oulun kaupunki yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 10.6.2022
Kahta kaavasuunnittelijaa Oulun kaupunki yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 10.6.2022
Kaavoitusassintentti Oulun kaupunki yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 10.6.2022
Tule meille töihin! Onnenrinne 5.6.2022
Tuhotusta Mariupolista Ouluun tullut Nina Önol saa suomen opiskelusta lohtua, kun voi välillä keskittyä muuhun kuin sotaan

Tu­ho­tus­ta Ma­riu­po­lis­ta Ouluun tullut Nina Önol saa suomen opis­ke­lus­ta lohtua, kun voi välillä kes­kit­tyä muuhun kuin sotaan

06:00
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalle kuljetetaan taas jättimäisiä komponentteja, muutaman kilometrin matkaan kuluu neljä tuntia

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le kul­je­te­taan taas jät­ti­mäi­siä kom­po­nent­te­ja, muu­ta­man ki­lo­met­rin matkaan kuluu neljä tuntia

22.05.2022 22:15
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30 7
Tilaajille
Vihreissä ei ymmärretty sunnuntailisien yleisyyttä, moittii tutkija: "Tällaiset lisät ovat joidenkin alojen ansiokehitykselle olennaisia"

Vih­reis­sä ei ym­mär­ret­ty sun­nun­tai­li­sien ylei­syyt­tä, moittii tut­ki­ja: "Täl­lai­set lisät ovat joi­den­kin alojen an­sio­ke­hi­tyk­sel­le olen­nai­sia"

22.05.2022 18:03 22
Uusi jäähdytyskanava auttaa liiat lämmöt pois – Oululaiset kehittivät pyöreän putkirakenteen, kun asiakas kertoi mitat ledivalaisinta varten

Uusi jääh­dy­tys­ka­na­va auttaa liiat lämmöt pois – Ou­lu­lai­set ke­hit­ti­vät pyöreän put­ki­ra­ken­teen, kun asiakas kertoi mitat le­di­va­lai­sin­ta varten

22.05.2022 18:00 4
Tilaajille
Arvio: Opettaja lietsoo väkivaltaa ja hävittää musiikkiluokkalaisen elämänhalun Iida Rauman tärkeässä romaanissa

Arvio: Opet­ta­ja lietsoo vä­ki­val­taa ja hä­vit­tää mu­siik­ki­luok­ka­lai­sen elä­män­ha­lun Iida Rauman tär­keäs­sä ro­maa­nis­sa

22.05.2022 15:10
Tilaajille
Pohjolan tulevaisuutta katsellessa on nähtävä myös se, mikä jää piiloon ja mistä ei puhuta
Kolumni Mikko Dufva

Poh­jo­lan tu­le­vai­suut­ta kat­sel­les­sa on nähtävä myös se, mikä jää piiloon ja mistä ei puhuta

22.05.2022 14:00 1
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 11:00 4
Tilaajille
Saatavuus heikentynyt osassa terassi- ja saunarakentamisessa käytetyistä puulajeista – sota Ukrainassa voi vaikeuttaa suomalaisten remontointia

Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

22.05.2022 08:58 4
Tilaajille
Puheenaihe: Onko merkitystä, mihin lukioon hakeutuu opiskelemaan, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko mer­ki­tys­tä, mihin lukioon ha­keu­tuu opis­ke­le­maan, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

22.05.2022 08:00
Tilaajille
Työelämäprofessori lataa suorat sanat suomalaisesta johtamiskulttuurista: Hyvä johtaja ei kahmi valtaa, vaan uskaltaa luovuttaa sen työntekijälle

Työ­elä­mä­pro­fes­so­ri lataa suorat sanat suo­ma­lai­ses­ta joh­ta­mis­kult­tuu­ris­ta: Hyvä johtaja ei kahmi valtaa, vaan us­kal­taa luo­vut­taa sen työn­te­ki­jäl­le

21.05.2022 19:00 19
Tilaajille
Oulun yliopistossa on promovoitu tarinan taitajiakin – kunniatohtoreiksi on vihitty niin Rosa Liksom kuin Kalle Päätalokin

Oulun yli­opis­tos­sa on pro­mo­voi­tu tarinan tai­ta­jia­kin – ­kun­nia­toh­to­reik­si on vihitty niin Rosa Liksom kuin Kalle Pää­ta­lo­kin

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Kaasuyhtiö Gasum: Venäjä on lauantaiaamuna sulkenut kaasuhanat Suomeen

Kaa­su­yh­tiö Gasum: Venäjä on lauan­tai­aa­mu­na sul­ke­nut kaa­su­ha­nat Suomeen

21.05.2022 08:30 42
Oululaiselle kevään ylioppilaalle Pieta Parttimaalle tulevaisuus avautuu edessä jännittävän avoimena – "Onneksi nyt on aikaa miettiä"

Ou­lu­lai­sel­le kevään yli­op­pi­laal­le Pieta Part­ti­maal­le tu­le­vai­suus avautuu edessä jän­nit­tä­vän avoi­me­na – "On­nek­si nyt on aikaa miet­tiä"

21.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Seurakuntapastori Olli Seikkula esittää makkaraperunoita maailmanperintökohteeksi – Urkenevan uran musiikin parissa hän on ottamassa kaikilla mausteilla, kuten Höhärillä tilaamansa annoksenkin

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Olli Seik­ku­la esittää mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta maail­man­pe­rin­tö­koh­teek­si – Ur­ke­ne­van uran mu­sii­kin parissa hän on ot­ta­mas­sa kai­kil­la maus­teil­la, kuten Hö­hä­ril­lä ti­laa­man­sa an­nok­sen­kin

21.05.2022 06:08 1
Koronavuosien sankarien urakka päättyy - onnea uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuvat!
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien san­ka­rien urakka päättyy - onnea uudet yli­op­pi­laat ja am­mat­tiin val­mis­tu­vat!

20.05.2022 20:00 4
Oululaisen kaupunkikulttuurin ilmastonmuutos: "Kaupunki voi viestiä ja luoda kaupunkibrändiä ja -strategiaa, mutta me kaupunkilaiset luomme kaupunkimme kulttuurin"
Kolumni Hanna Manninen

Ou­lu­lai­sen kau­pun­ki­kult­tuu­rin il­mas­ton­muu­tos: "Kau­pun­ki voi viestiä ja luoda kau­pun­ki­brän­diä ja -st­ra­te­giaa, mutta me kau­pun­ki­lai­set luomme kau­pun­kim­me kult­tuu­rin"

20.05.2022 18:00 4
Tilaajille
Ammattiliitto Pro jätti neljännen lakkovaroituksen ict-alalle

Am­mat­ti­liit­to Pro jätti nel­jän­nen lak­ko­va­roi­tuk­sen ict-alal­le

20.05.2022 17:55
North Outdoor avasi Ouluun neulomon, jossa valmistetaan neuleita ainutlaatuisella teknologialla – "Vastaavanlaisia koneita ei muualla Suomessa ole, ja Pohjoismaissakin vain muutama"

North Outdoor avasi Ouluun neu­lo­mon, jossa val­mis­te­taan neu­lei­ta ai­nut­laa­tui­sel­la tek­no­lo­gial­la – "­Vas­taa­van­lai­sia koneita ei muualla Suo­mes­sa ole, ja Poh­jois­mais­sa­kin vain muu­ta­ma"

20.05.2022 17:18 16
Tilaajille
Oululaismies jäi kaupassa ilman kopiopaperia, kyseessä laaja ongelma – selvitimme, missä on syy

Ou­lu­lais­mies jäi kau­pas­sa ilman ko­pio­pa­pe­ria, ky­sees­sä laaja ongelma – sel­vi­tim­me, missä on syy

20.05.2022 15:47 20
Tilaajille
Viikon lopuksi: Montako minuuttia vuosittaisesta työajasta kuluu siihen, että kirjaa sen työnajanseurantaohjelmaan?
Essee Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Montako mi­nuut­tia vuo­sit­tai­ses­ta työ­ajas­ta kuluu siihen, että kirjaa sen työ­na­jan­seu­ran­taoh­jel­maan?

20.05.2022 14:39 14
Tilaajille
Sopimus LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta allekirjoitettu – Venäjä katkaisee kaasuhanat lauantaina

Sopimus LNG-ter­mi­naa­li­lai­van vuok­raa­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tu – Venäjä kat­kai­see kaa­su­ha­nat lauan­tai­na

20.05.2022 17:36 25
Oululainen kaapelivalmistaja Nestor Cables myydään USA:han – tuotanto jatkaa kasvua Oulussa

Ou­lu­lai­nen kaa­pe­li­val­mis­ta­ja Nestor Cables myydään USA:han – tuo­tan­to jatkaa kasvua Oulussa

20.05.2022 13:42 15
Tilaajille
OSAOn opiskelijat voittivat mitaleja ammattitaidon SM-kisoissa – menestystä tuli yrittäjyydessä ja automaalauksessa

OSAOn opis­ke­li­jat voit­ti­vat mi­ta­le­ja am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­sa – me­nes­tys­tä tuli yrit­tä­jyy­des­sä ja au­to­maa­lauk­ses­sa

20.05.2022 13:41 2
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat yli viisi prosenttia Oulussa alkuvuonna – rivitaloasuntojen kysyntä on vilkasta

Van­ho­jen osa­ke­asun­to­jen hinnat nou­si­vat yli viisi pro­sent­tia Oulussa al­ku­vuon­na – ri­vi­ta­lo­asun­to­jen kysyntä on vil­kas­ta

20.05.2022 11:49 5
Turvetta halutaan ylös suosta ensi talven varalle – turveyrittäjille lyhyt näkymä kysynnästä tarkoittaa epävarmuutta

Tur­vet­ta ha­lu­taan ylös suosta ensi talven varalle – tur­ve­yrit­tä­jil­le lyhyt näkymä ky­syn­näs­tä tar­koit­taa epä­var­muut­ta

20.05.2022 10:10 9
Tilaajille
Kiertotalousliiketoiminta siirtyy Oulun Energialta uuteen Syklo-yhtiöön

Kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­ta siirtyy Oulun Ener­gial­ta uuteen Syk­lo-yh­tiöön

20.05.2022 10:02 3

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kök­si kuusi hakijaa

20.05.2022 09:59 1