Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Oubus käyttää y-tunnuksellisia tuuraajia, jotka tekevät vuoroja ilman työsopimusta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työsopimus"
Tilaajille

Oubus käyttää y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työ­so­pi­mus"

06:00 47

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Kesätoimittajia Kaleva Media 28.2.2024
Kunnanjohtajaksi Ylitorniolle Ylitornion kunta 25.2.2023
Kesätyöntekijöitä Boliden Kevitsa 25.2.2023
Kaupunginjohtaja Kemijärven kaupunki 28.2.2023
Kehittäjäopettaja Peräpohjolan opisto 28.2.2023
Kesätyö nuorille metsänistutuksessa Metsä Group 1.3.2023
Hallintosihteeri Sallan kunta 11.3.2023
Seurakuntamestari Sodankylän seurakunta 7.3.2023
Suntio-hautausmaatyöntekijä Sodankylän seurakunta 7.3.2023
Teknisen johtajan virka Limingan kunta 10.3.2023
Kesätöihin sanomalehtityöntekijä ja huoltomekaanikko Kaleva Media 10.3.2023
Näytekäsittelyn ja kenttätöiden työnjohtaja AA Sakatti Mining Oy 29.2.2023
Oululainen Leevi, 9, on jonottanut koulupsykologin tutkimuksiin kahdeksan kuukautta – Tapaus ei etene ilman psykologin lausuntoa

Ou­lu­lai­nen Leevi, 9, on jo­not­ta­nut kou­lu­psy­ko­lo­gin tut­ki­muk­siin kah­dek­san kuu­kaut­ta – Tapaus ei etene ilman psy­ko­lo­gin lau­sun­toa

06:00 10
Tilaajille
Lidl vetää myynnistä erän keksejä – seassa voi olla pieniä metallinpaloja

Lidl vetää myyn­nis­tä erän keksejä – seassa voi olla pieniä me­tal­lin­pa­lo­ja

21.02.2024 17:19
Wolt: Hämeenlinnan hallinto-oikeus linjasi, että Woltin lähetit ovat yrittäjiä

Wolt: Hä­meen­lin­nan hal­lin­to-oi­keus lin­ja­si, että Woltin lähetit ovat yrit­tä­jiä

21.02.2024 16:44 8
Terrafame aloittaa muutosneuvottelut –  Alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi enintään 75 henkilötyövuotta

Ter­ra­fa­me aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut –  Alus­ta­van arvion mukaan työ­voi­man vä­hen­nys­tar­ve olisi enin­tään 75 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

21.02.2024 13:16 9

Oikaisu

21.02.2024 12:47
Oulun asuntomessujen uudeksi projektipäälliköksi valittiin Hanna Mattila

Oulun asun­to­mes­su­jen uudeksi pro­jek­ti­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Hanna Mattila

21.02.2024 11:22 12
Botnia Printin muutosneuvottelut päättyivät – Enintään 25 työntekijää irtisanotaan ja Kajaanin paino suljetaan

Botnia Printin muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – E­nin­tään 25 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan ja Ka­jaa­nin paino sul­je­taan

21.02.2024 09:51 1

Oikaisu

21.02.2024 06:37
Elokuvateatteri Star haluaa laajentaa – yrittäjä vaitonainen suunnitelmista

Elo­ku­va­teat­te­ri Star haluaa laa­jen­taa – yrit­tä­jä vai­to­nai­nen suun­ni­tel­mis­ta

21.02.2024 06:05 33
Uusi pinkki auto täytti oululaisen ostajan toiveet – Autoliikkeet uskovat uusien autojen kaupan elpyvän tänä vuonna

Uusi pinkki auto täytti ou­lu­lai­sen ostajan toiveet – Au­to­liik­keet uskovat uusien autojen kaupan elpyvän tänä vuonna

21.02.2024 06:00 43
Tilaajille
Teknologiayritys Keysight irtisanoo 60 henkilöä Oulussa – Rekrybuumi vaihtui lomautuksiin ja irtisanomisiin ICT-alalla

Tek­no­lo­gia­yri­tys Key­sight ir­ti­sa­noo 60 hen­ki­löä Oulussa – Rek­ry­buu­mi vaihtui lo­mau­tuk­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin ICT-alal­la

21.02.2024 12:34 11
Tilaajille
Vuoden leipäkauppa löytyy Oulusta – Paikallisuus on kaupan leipäosaston valttikortti

Vuoden lei­pä­kaup­pa löytyy Oulusta – ­Pai­kal­li­suus on kaupan lei­pä­osas­ton valt­ti­kort­ti

20.02.2024 15:26 15
Tilaajille
Narvikin rata toimii taas pitkän katkoksen jälkeen – Junarata vaurioitui onnettomuudessa joulukuussa

Nar­vi­kin rata toimii taas pitkän kat­kok­sen jälkeen – Ju­na­ra­ta vau­rioi­tui on­net­to­muu­des­sa jou­lu­kuus­sa

20.02.2024 09:51 1
Tilaajille

Oikaisu

20.02.2024 09:14
Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­miä sel­väs­ti enemmän kuin vuosi sitten

20.02.2024 08:25 12
Sofia Järnström, 38, rakensi uraa maailmalla, mutta sitten piti valita Oulu vai Amsterdam – Työ on aina mukana yrittäjän elämässä, mutta synnytyslaitokselle läppäri ei lähtenyt

Sofia Järnst­röm, 38, rakensi uraa maail­mal­la, mutta sitten piti valita Oulu vai Ams­ter­dam – Työ on aina mukana yrit­tä­jän elä­mäs­sä, mutta syn­ny­tys­lai­tok­sel­le läppäri ei läh­te­nyt

20.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Työntekijäpulasta kärsivissä Iin päiväkodeissa keksittiin kokeilla 4-päiväistä työviikkoa – Opettajilla on mallista vain hyvää sanottavaa

Työn­te­ki­jä­pu­las­ta kär­si­vis­sä Iin päi­vä­ko­deis­sa kek­sit­tiin ko­keil­la 4-päi­väis­tä työ­viik­koa – Opet­ta­jil­la on mal­lis­ta vain hyvää sa­not­ta­vaa

20.02.2024 05:00 23
Tilaajille
Bussiliikenne Suomussalmelta ja Puolangalta Ouluun käynnistyy taas, vaihtoyhteydet Helsingin juniin aiempaa paremmat

Bus­si­lii­ken­ne Suo­mus­sal­mel­ta ja Puo­lan­gal­ta Ouluun käyn­nis­tyy taas, vaih­to­yh­tey­det Hel­sin­gin juniin aiempaa pa­rem­mat

20.02.2024 13:30 7
Lehto Groupin yrityssaneeraus hyväksyttiin – yhtiöllä on velkoja noin 50 miljoonaa euroa

Lehto Groupin yri­tys­sa­nee­raus hy­väk­syt­tiin – yh­tiöl­lä on velkoja noin 50 mil­joo­naa euroa

19.02.2024 15:30 12
Tilaajille
Oulun kaupunki pilotoi erityisnuorten kesätyöharjoittelua

Oulun kau­pun­ki pilotoi eri­tyis­nuor­ten ke­sä­työ­har­joit­te­lua

19.02.2024 14:13 1
Syötekylän kauppias lopettaa – Kalle Tihinen: "Kyllä Syöte nousee uudelleen"

Syö­te­ky­län kaup­pias lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Kyllä Syöte nousee uu­del­leen"

19.02.2024 12:52 9
Tilaajille
Lassila & Tikanoja aloittaa muutosneuvottelut Oulun jätehuollon yksikössä

Lassila & Ti­kan­oja aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Oulun jä­te­huol­lon yk­si­kös­sä

20.02.2024 09:11 5
Tilaajille
Oululainen Paavali Soini ei päässyt kadettikouluun, joten paikka piti löytää ulkomailta – Nyt hänestä tulee ensimmäinen suomalainen upseeri Irlannissa

Ou­lu­lai­nen Paavali Soini ei päässyt ka­det­ti­kou­luun, joten paikka piti löytää ul­ko­mail­ta – Nyt hänestä tulee en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen upseeri Ir­lan­nis­sa

18.02.2024 18:00 9
Tilaajille
Pateniemen Honkapirtti tuskin avautuu vuosiin – Rakennus vaatii todennäköisesti kalliin ja perusteellisen remontin

Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti tuskin avautuu vuosiin – ­Ra­ken­nus vaatii to­den­nä­köi­ses­ti kalliin ja pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

18.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Oululainen Enna opiskeli luokanopettajaksi, mutta nyt hän elättää itsensä kampauksilla, joita on katsottu sosiaalisessa mediassa miljoonia kertoja

Ou­lu­lai­nen Enna opis­ke­li luo­ka­no­pet­ta­jak­si, mutta nyt hän elättää itsensä kam­pauk­sil­la, joita on kat­sot­tu so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa mil­joo­nia kertoja

18.02.2024 06:04 2
Kuluttajan täytyy vain sopeutua sähkön hinnan sahaamiseen, sanoo oululaisprofessori – "Sähkömarkkina toimii kuten pitää"

Ku­lut­ta­jan täytyy vain so­peu­tua sähkön hinnan sa­haa­mi­seen, sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri – "Säh­kö­mark­ki­na toimii kuten pitää"

18.02.2024 06:00
Tilaajille
Suomen suurimmasta poliittisesta lakosta tuli "Kekkosen kruunajaiset"

Suomen suu­rim­mas­ta po­liit­ti­ses­ta lakosta tuli "Kek­ko­sen kruu­na­jai­set"

17.02.2024 17:58 9
Tilaajille
1 600-neliöinen päiväkoti nousi muutamassa kuukaudessa, kun lapsimäärä kasvoi Haukiputaalla

1 600-ne­liöi­nen päi­vä­ko­ti nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa, kun lap­si­mää­rä kasvoi Hau­ki­pu­taal­la

17.02.2024 06:00 6
Tilaajille