Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Pissahätä nousi puheenaiheeksi Oulun bussikuskien vessapulan vuoksi, asiantuntijoilla selvä näkemys jatkuvan pidättämisen haitoista – "Harva haluaa ajaa vaipoissa linja-autoa"
Tilaajille

Pis­sa­hä­tä nousi pu­heen­ai­heek­si Oulun bus­si­kus­kien ves­sa­pu­lan vuoksi, asian­tun­ti­joil­la selvä näkemys jat­ku­van pi­dät­tä­mi­sen hai­tois­ta – "Harva haluaa ajaa vai­pois­sa lin­ja-au­toa"

18:30 9

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Siivoojia N-Clean Oy 30.11.2022
Kuljetuspäällikkö Kuljetuspudas Oy 30.11.2022
Erikoislääkäri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 30.11.2022
Kuljetuspäällikkö Kuljetuspudas Oy 30.11.2022
Käytönhoitaja Tornion Voima 30.11.2022
Hitsaustaitoinen LV-asentaja Napapiirin Energia ja Vesi 4.12.2022
Yritysasiantuntija Kalajoen kaupunki 30.11.2022
Ympäristötarkastaja Kalajoen kaupunki 7.12.2022
Kenttämyyjä Kaleva Media 4.12.2022
Jakeluesihenkilö Kaleva Media 4.12.2022
Vastaanottokeskuksen johtaja SPR Rovaniemen vastaanottokeskus 30.11.2022
Pankkilakimies OP Kemin Seutu 4.12.2022
Verkkoinsinööri Napapiirin Energia ja Vesi 8.12.2022
Rakennuttajapäällikkö tai rakennuttajainsinööri Terwa Kiinteistökehitys Oy 11.12.2022
Projektijohtaja Koulutuskuntayhtymä OSAO 1.12.2022
Toiminnanjohtaja Pohjois-Suomen Rakennusklusteri 5.12.2022
Sivistystoimenjohtaja Kuusamon kaupunki 30.11.2022
Rahoitusasiantuntija Oulun kaupunki / BusinessOulu 2.12.2022
Palveluesihenkilö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 14.12.2022
Uusia työkavereita päivittäispalveluihin OP Oulu 9.12.2022
Pelastusylitarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 7.12.2022
Projektipäällikkö Oulun kaupunki /BusinessOulu 9.12.2022
Tietohallinnon asiantuntija AA Sakatti Mining Oy 16.12.2022
Maastosuunnittelija Rovakairan Verkonrakennus Oy 9.12.2022
Yritys- ja kehittämisasiantuntija Enontekiön kunta 15.12.2022
Työpäällikkö Enontekiön kunta 15.12.2022
Sivistysjohtaja Enontekiön kunta 15.12.2022
Kuljetuspäällikkö UKK-Express 9.12.2022
Talouspäällikkö Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 8.12.2022
Toimitusjohtaja Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 11.12.2022
Skoda -myyjätrainee Skoda 11.12.2022
Conlogille jättikauppa Puolustusvoimilta – työntekijöitä tarvitaan lisää Ylikiimingin tehtaalle

Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta – työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lisää Yli­kii­min­gin teh­taal­le

11:47 14
Tilaajille
Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat lokakuussa eri puolella Suomea – Oulussa asuntojen hinnat kuitenkin nousivat

Van­ho­jen kerros- ja ri­vi­ta­lo­asun­to­jen hinnat las­ki­vat lo­ka­kuus­sa eri puo­lel­la Suomea – Oulussa asun­to­jen hinnat kui­ten­kin nou­si­vat

10:41 6
Oululainen Tommi Karjalainen selviytyi finaaliin lukiolaisten turvallisuuspolitiikan tietämystä testaavassa kilpailussa – voittajaa odottaa opiskelupaikka Turun yliopistossa

Ou­lu­lai­nen Tommi Kar­ja­lai­nen sel­viy­tyi fi­naa­liin lu­kio­lais­ten tur­val­li­suus­po­li­tii­kan tie­tä­mys­tä tes­taa­vas­sa kil­pai­lus­sa – voit­ta­jaa odottaa opis­ke­lu­paik­ka Turun yli­opis­tos­sa

07:00
Tilaajille
Osakesijoittamisen kasvu pysähtyi – "pitkäjänteiselle sijoittajalle aika on nyt parempi kuin se oli vuosi sitten"

Osa­ke­si­joit­ta­mi­sen kasvu py­säh­tyi – "pit­kä­jän­tei­sel­le si­joit­ta­jal­le aika on nyt parempi kuin se oli vuosi sitten"

07:00 2
Tilaajille
Kaupat eivät ole luopumassa käsidesistä Oulun seudulla, eikä sellainen ole suunnitelmissa

Kaupat eivät ole luo­pu­mas­sa kä­si­de­sis­tä Oulun seu­dul­la, eikä sel­lai­nen ole suun­ni­tel­mis­sa

29.11.2022 20:21 6
Tilaajille
Kerro meille: Teitkö korona-aikana pysyvän elämänmuutoksen?

Kerro meille: Teitkö ko­ro­na-ai­ka­na pysyvän elä­män­muu­tok­sen?

29.11.2022 16:00 14
Kokoomus esittää leikkauksia ansiosidonnaiseen ja hitaampaa etuuksien korottamista

Ko­koo­mus esittää leik­kauk­sia an­sio­si­don­nai­seen ja hi­taam­paa etuuk­sien ko­rot­ta­mis­ta

29.11.2022 13:48 71
FinnHEMSin muutosneuvotteluissa löytyi ratkaisu – pitkien lentokatkojen uhka väistyi

Finn­HEM­Sin muu­tos­neu­vot­te­luis­sa löytyi rat­kai­su – ­pit­kien len­to­kat­ko­jen uhka väistyi

29.11.2022 13:34
PAM: Hiihtokeskusalan työriidassa ei tulosta – lakot alkavat myös Rukalla tulevana torstaina

PAM: Hiih­to­kes­kus­alan työ­rii­das­sa ei tulosta – lakot alkavat myös Rukalla tu­le­va­na tors­tai­na

29.11.2022 06:45 1
Tilaajille
Hiihtokeskusalan sovittelu päättyi tuloksettomana – lakko alkaa torstaina

Hiih­to­kes­kus­alan so­vit­te­lu päättyi tu­lok­set­to­ma­na – lakko alkaa tors­tai­na

28.11.2022 20:15 7
Seppien syntyminen vaatii myös lähiopetusta ja ohjausta, ja nyt liian moni ammattiin opiskeleva jää niitä vaille
Pääkirjoitus

Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

28.11.2022 20:00 12
Tilaajille
Oulun Kärppien jäähallin rakentaminen törmäsi vaikeuksiin ja lähiaikoina pitäisi selvitä, miten koko hankkeelle käy

Oulun Kärp­pien jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen törmäsi vai­keuk­siin ja lä­hi­ai­koi­na pitäisi sel­vi­tä, miten koko hank­keel­le käy

28.11.2022 16:03 126
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yt-neuvottelut päättyivät: Vaikutukset kohdentuvat 300 työntekijään

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Vai­ku­tuk­set koh­den­tu­vat 300 työn­te­ki­jään

28.11.2022 17:38 8
Kiertokaari laajentaa poistotekstiilin keräystä: Uusia keräysrullakoita on viety kolmeen paikkaan Oulussa ja Kempeleeseen

Kier­to­kaa­ri laa­jen­taa pois­to­teks­tii­lin ke­räys­tä: Uusia ke­räys­rul­la­koi­ta on viety kolmeen paik­kaan Oulussa ja Kem­pe­lee­seen

28.11.2022 15:15
KKV varoittaa taas sähköyhtiö 365 Hankinnasta: Yhtiö vienyt perusteetta käräjille satoja ihmisiä – "Yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka"

KKV va­roit­taa taas säh­kö­yh­tiö 365 Han­kin­nas­ta: Yhtiö vienyt pe­rus­teet­ta kä­rä­jil­le satoja ihmisiä – "Yk­sit­täi­sel­le ku­lut­ta­jal­le vakava paikka"

28.11.2022 14:32 1
Puheenaihe: Onko uusien tavaroiden ostaminen vanhanaikaista, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

28.11.2022 16:08
Tilaajille
Lotossa täysosuma Rovaniemelle

Lotossa täys­osu­ma Ro­va­nie­mel­le

26.11.2022 22:51 1
Ammattiopetuksen mielekkyys on usein koetuksella – Kysyimme Oulussa, mitä nuoret kaipaavat opettajalta: "Voisivat sanoa kunnolla vastaan, jos ei tottele"

Am­mat­ti­ope­tuk­sen mie­lek­kyys on usein koe­tuk­sel­la – Ky­syim­me Ou­lus­sa, mitä nuoret kai­paa­vat opet­ta­jal­ta: "Voi­si­vat sanoa kun­nol­la vas­taan, jos ei tot­te­le"

26.11.2022 18:30 44
Tilaajille
Utajärvi ryhtyy itse tuottamaan edullista sähköä alueen yritysten käyttöön – energiaa tehtäisiin auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä

Uta­jär­vi ryhtyy itse tuot­ta­maan edul­lis­ta sähköä alueen yri­tys­ten käyt­töön – ener­giaa teh­täi­siin au­rin­gol­la, tuu­lel­la, vedellä ja vedyllä

26.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Utajärvelle perustetaan energiayhteisöä

Uta­jär­vel­le pe­rus­te­taan ener­gia­yh­tei­söä

26.11.2022 14:00
Kaiken takana on tietysti täydellisesti kaiken hoitava nainen
Kolumni Riikka Pesämaa

Kaiken takana on tie­tys­ti täy­del­li­ses­ti kaiken hoitava nainen

25.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Halla-merituulipuistosta tarvitaan lisätietoa – Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole hyödynnetty täysimääräisesti olemassa olevaa tietoa

Hal­la-me­ri­tuu­li­puis­tos­ta tar­vi­taan li­sä­tie­toa – Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nis­sa ei ole hyö­dyn­net­ty täy­si­mää­räi­ses­ti ole­mas­sa olevaa tietoa

25.11.2022 16:49 14
Tilaajille
Lukijat Kalevan kyselyssä: Musta perjantai herättää mielipiteitä – "Tarjouskampanjat ovat normaalia yritystoimintaa, mutta en kannata kulutushysterian luomista"

Lukijat Kalevan ky­se­lys­sä: Musta per­jan­tai he­rät­tää mie­li­pi­tei­tä – "Tar­jous­kam­pan­jat ovat nor­maa­lia yri­tys­toi­min­taa, mutta en kannata ku­lu­tus­hys­te­rian luo­mis­ta"

25.11.2022 12:52
Tilaajille

Alfa TV:n toi­min­ta loppuu, omis­ta­ja on jät­tä­nyt kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen

25.11.2022 12:47 5
Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna

Al­ko­ho­lin hinnan kehitys yl­lät­tää – Kympin vii­ni­pul­lo maksaa nyt hii­va­pa­ke­tin verran enemmän kuin viime vuonna

25.11.2022 12:00 1
Tilaajille
Kaleva sai vinkin Oulussa metsään tarpeitaan tekevistä bussikuskeista, taustalta löytyi valtakunnallinen ongelma – Kuljettaja: "On äärettömän nöyryyttävää, jos joutuu kyykkimään linja-auton renkaan takana"

Kaleva sai vinkin Oulussa metsään tar­pei­taan te­ke­vis­tä bus­si­kus­keis­ta, taus­tal­ta löytyi val­ta­kun­nal­li­nen ongelma – Kul­jet­ta­ja: "On ää­ret­tö­män nöy­ryyt­tä­vää, jos joutuu kyyk­ki­mään lin­ja-au­ton renkaan takana"

25.11.2022 09:52 90
Tilaajille
Saako Oulusta patterikäyttöistä radiota? "Tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan viime kevään ja kesän hurjaan kysyntään"

Saako Oulusta pat­te­ri­käyt­töis­tä ra­dio­ta? "Ta­va­ran­toi­mit­ta­jat eivät pys­ty­neet vas­taa­maan viime kevään ja kesän hurjaan ky­syn­tään"

25.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Juha Marttila jatkaa MTK:n puheenjohtajana, mutta ensimmäistä kertaa äänestyksen jälkeen

Juha Mart­ti­la jatkaa MTK:n pu­heen­joh­ta­ja­na, mutta en­sim­mäis­tä kertaa ää­nes­tyk­sen jälkeen

24.11.2022 21:31 5