Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Suurten kaupunkien johtajat: Ulkomaalaisen työvoiman tuloa Suomeen pitää helpottaa – suomen ja ruotsin kielen oppiminen tärkeää

Suurten kau­pun­kien joh­ta­jat: Ul­ko­maa­lai­sen työ­voi­man tuloa Suomeen pitää hel­pot­taa – suomen ja ruotsin kielen op­pi­mi­nen tärkeää

12:59 1

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Kokki Rovalan Setlementti ry 20.3.2023
Maankäyttöpäällikkö Pudasjärven kaupunki 22.3.2023
Rehtori, tulosaluejohtaja Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 2.4.2023
Myynnin asiantuntija OT-Kumi Oy 25.3.2023
Suunnittelupäällikkö/työpäällikkö Aalto Asuntorakennus Oy 22.3.2023
Energia-alan kokemusta omaava toimitusjohtaja, Lappi Rovakaira Oy 29.3.2023
Sales Consultant, Oulu Dream Broker Oy 25.3.2023
Account Executive, Oulu Dream Broker Oy 25.3.2023
Proviisori Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS Apteekki 27.3.2023
Toimitusjohtaja Rovakaira Oy 29.3.2023
Hoitaja Päivärinteen Timantti Oy / Onnenrinne 2.4.2023
Työnjohtaja vesiverkoston kunnossapitoon Napapiirin Infra Oy 2.4.2023
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

12:40 6
Tilaajille
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla ovat kuntastrategia ja kunnantalouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la ovat kun­ta­stra­te­gia ja kun­nan­ta­lou­den ta­sa­pai­no

06:00 10
Tilaajille
Ei laaksoa, ei kukkulaa – vaakasuora talouden kasvukäyrä lisää säästöpaineita
Pääkirjoitus

Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

23.03.2023 20:00 5
Tilaajille
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:30 5
Tilaajille
Conlogille merkittävä kauppa – Ruotsi tilaa oululaiselta yritykseltä taktisia viestiasemalaitesuojia 20 miljoonalla eurolla

Con­lo­gil­le mer­kit­tä­vä kauppa – Ruotsi tilaa ou­lu­lai­sel­ta yri­tyk­sel­tä tak­ti­sia vies­ti­ase­ma­lai­te­suo­jia 20 mil­joo­nal­la eurolla

23.03.2023 15:15 2
Lakkoaalto sen kuin jatkuu – Stora Enson siivouspalvelut tauolla, Oulun kaupungin palveluissa puutteita ja kohteita jää siivoamatta

Lak­ko­aal­to sen kuin jatkuu – Stora Enson sii­vous­pal­ve­lut tauol­la, Oulun kau­pun­gin pal­ve­luis­sa puut­tei­ta ja koh­tei­ta jää sii­voa­mat­ta

23.03.2023 13:32
Tilaajille
Kaakkuriin valmistuu ensi kevääksi tuhansia neliömetrejä uutta liiketilaa – tontille tulevat muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Kaak­ku­riin val­mis­tuu ensi ke­vääk­si tu­han­sia ne­liö­met­re­jä uutta lii­ke­ti­laa – ton­til­le tulevat muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

23.03.2023 13:00 50
Tilaajille
Outokummun johtaja Martti Sassi: Edullisinta olisi, että pienydinvoimala saataisiin Tornion tehtaiden yhteyteen

Ou­to­kum­mun johtaja Martti Sassi: Edul­li­sin­ta olisi, että pien­ydin­voi­ma­la saa­tai­siin Tornion teh­tai­den yh­tey­teen

23.03.2023 14:16 5
Tilaajille

Kar­ja­lai­nen: Lehden sun­nun­tai­ja­ke­lu lak­kau­te­taan kuu­kau­den päästä

23.03.2023 11:51 5
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:22 3
Tyrnäväläinen ravintoloitsija Mikko Kukkohovi kehittelee insinöörin tarkkuudella uusia tuotteita – "Lähiruoka yksinkertaisesti maistuu paremmalta"

Tyr­nä­vä­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja Mikko Kuk­ko­ho­vi ke­hit­te­lee in­si­nöö­rin tark­kuu­del­la uusia tuot­tei­ta – "Lä­hi­ruo­ka yk­sin­ker­tai­ses­ti maistuu pa­rem­mal­ta"

23.03.2023 09:00 12
Tilaajille

Sievi Ca­pi­ta­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

22.03.2023 21:37
Help Center Ukraine saa uudet tilat Oulun Torikadulta, lahjoituksia otetaan taas vastaan

Help Center Ukraine saa uudet tilat Oulun To­ri­ka­dul­ta, lah­joi­tuk­sia otetaan taas vastaan

22.03.2023 20:54 15
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57 6
Puheenjohtajilta lähtenyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaalitenteissä, mallia pohjoisesta
Pääkirjoitus

Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

22.03.2023 20:00 78
Tilaajille
Hoitajat raivoissaan Pohteen palkkojen ongelmista: saatavia ei kuulu ja velkaa on otettava, että pärjää – Mikä korjauksissa kestää?

Hoi­ta­jat rai­vois­saan Pohteen palk­ko­jen on­gel­mis­ta: saa­ta­via ei kuulu ja velkaa on otet­ta­va, että pärjää – Mikä kor­jauk­sis­sa kestää?

22.03.2023 18:00 66
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, tällaisia vaikutuksia sillä on Oulun kaupungin toimintoihin

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, täl­lai­sia vai­ku­tuk­sia sillä on Oulun kau­pun­gin toi­min­toi­hin

22.03.2023 17:07 17
Uusi Raksilan lukio nousi suosituimmaksi oululaislukioksi tämän kevään yhteishaussa – aloituspaikkoihin suhteutettuna suosituin oli Kastellin lukion urheilulinja

Uusi Rak­si­lan lukio nousi suo­si­tuim­mak­si ou­lu­lais­lu­kiok­si tämän kevään yh­teis­haus­sa – aloi­tus­paik­koi­hin suh­teu­tet­tu­na suo­si­tuin oli Kas­tel­lin lukion ur­hei­lu­lin­ja

22.03.2023 15:30 2
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaasta voisi tulla vetymaakunta – VTT:n selvitys: Pohjois-Pohjanmaa voisi tuottaa koko Suomen tarvitseman vedyn

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta voisi tulla ve­ty­maa­kun­ta – VTT:n sel­vi­tys: Poh­jois-Poh­jan­maa voisi tuottaa koko Suomen tar­vit­se­man vedyn

22.03.2023 09:00 18
Oululaiskoulun hyvät kokemukset koulupudokkaiden kanssa osoittavat, miten tärkeää on kokemus porukkaan kuulumisesta
Kolumni Silja Aitoaho

Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

22.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Kuntoutujat jäivät kuukausiksi ilman työtoimintaa – Pohde järjesti hämmentävän kilpailutuksen, mutta kiistää olevansa vastuussa

Kun­tou­tu­jat jäivät kuu­kau­sik­si ilman työ­toi­min­taa – Pohde jär­jes­ti häm­men­tä­vän kil­pai­lu­tuk­sen, mutta kiistää ole­van­sa vas­tuus­sa

22.03.2023 05:00 71
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole viherhumppaa – maapallon lämpeneminen mahdollista saada kuriin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

21.03.2023 20:00 91
Tilaajille
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

21.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Etla ennustaa lievää taantumaa – "Talouskasvun eväät on syöty Suomessa"

Etla en­nus­taa lievää taan­tu­maa – "Ta­lous­kas­vun eväät on syöty Suo­mes­sa"

21.03.2023 10:38 17
Nuorten työttömyys kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – näistä työntekijöistä on tarvetta maakunnassa

Nuorten työt­tö­myys kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – näistä työn­te­ki­jöis­tä on tar­vet­ta maa­kun­nas­sa

21.03.2023 09:23 7
Puolueiden näytettävä korttinsa – leikkauskohteet kerrottava tarkemmin
Pääkirjoitus

Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

20.03.2023 20:00 41
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakossa on kyse työhyvinvoinnista –  RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja: "Miksi meidän pitäisi vuodesta toiseen joustaa"

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakossa on kyse työ­hy­vin­voin­nis­ta –  RAU:n Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Miksi meidän pitäisi vuo­des­ta toiseen jous­taa"

20.03.2023 16:37 29
Tilaajille