Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kulttuuri

Kuvataidearvio: Maalaukset kuljettavat maisemien äärelle Oulun murretta unohtamatta
Tilaajille

Ku­va­tai­dear­vio: Maa­lauk­set kul­jet­ta­vat mai­se­mien äärelle Oulun mur­ret­ta unoh­ta­mat­ta

10:00
Kuvataidearvio: Puuveistokset muokkaavat gallerian kulkureittejä uusiksi ja yhdestä teoksesta löytyy ajankohtainen viesti

Ku­va­tai­dear­vio: Puu­veis­tok­set muok­kaa­vat gal­le­rian kul­ku­reit­te­jä uusiksi ja yhdestä teok­ses­ta löytyy ajan­koh­tai­nen viesti

10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Ilkka Hackmanin toisessa romaanissa katoaa ihminen, mutta katoaako ihmisyyskin?

Kir­ja-ar­vio: Ilkka Hack­ma­nin toi­ses­sa ro­maa­nis­sa katoaa ih­mi­nen, mutta ka­toaa­ko ih­mi­syys­kin?

08:36 1
Tilaajille
Häntä heiluttaa koiraa, kun palvelujen mahdollistamiseksi tarkoitettu järjestelmä nouseekin palveluja tärkeämmäksi – Irtoamattomat pullonkorkit ovat vain yksi esimerkki
Kolumni Tero Vainio

Häntä hei­lut­taa koiraa, kun pal­ve­lu­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si tar­koi­tet­tu jär­jes­tel­mä nou­see­kin pal­ve­lu­ja tär­keäm­mäk­si – Ir­toa­mat­to­mat pul­lon­kor­kit ovat vain yksi esi­merk­ki

06:00 6
Tilaajille
Suomen on tuettava Venäjän oppositiota – Navalnyin sukupolvi on ainoa, joka voi tehdä muutoksen
Essee Liubov Alekseeva

Suomen on tuet­ta­va Venäjän op­po­si­tio­ta – Na­val­nyin su­ku­pol­vi on ainoa, joka voi tehdä muu­tok­sen

23.02.2024 15:30 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Barokkimusiikki soi hyväntuulisen viihdyttävästi Oulun tuomiokirkossa

Kon­sert­tiar­vio: Ba­rok­ki­mu­siik­ki soi hy­vän­tuu­li­sen viih­dyt­tä­väs­ti Oulun tuo­mio­kir­kos­sa

23.02.2024 12:47
Tilaajille
Oulussa ensi-illassa tämän hetken kiinnostavin tapaus valkokankaalla – Lue leffauutuuksien arviot tästä

Oulussa en­si-il­las­sa tämän hetken kiin­nos­ta­vin tapaus val­ko­kan­kaal­la – Lue lef­fa­uu­tuuk­sien arviot tästä

22.02.2024 15:20 1
Tilaajille
Nicolas Cage päätyi antisankariksi satiiriin ja sitten selvisi, että elokuva oli kuin hänelle tehty

Nicolas Cage päätyi an­ti­san­ka­rik­si sa­tii­riin ja sitten sel­vi­si, että elokuva oli kuin hänelle tehty

22.02.2024 14:48
Tilaajille
The Prodigy palaa Qstockin päälavalle – festivaali julkisti liudan uusia esiintyjiä

The Prodigy palaa Qstoc­kin pää­la­val­le – fes­ti­vaa­li jul­kis­ti liudan uusia esiin­ty­jiä

22.02.2024 09:00 21
Tällaista ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuudelipaikka – Kolmen ravintolan patiolla ristiinsyöminen on harvinaista

Täl­lais­ta ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuu­de­li­paik­ka – Kolmen ra­vin­to­lan pa­tiol­la ris­tiin­syö­mi­nen on har­vi­nais­ta

21.02.2024 17:00 6
Tilaajille
Oululainen Lauri Tuohimaa kyllästyi jahkailuun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät musiikkia tavallisesta elämästä

Ou­lu­lai­nen Lauri Tuo­hi­maa kyl­läs­tyi jah­kai­luun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät mu­siik­kia ta­val­li­ses­ta elä­mäs­tä

21.02.2024 15:00
Tilaajille
Oululainen Ville Vuoti lainasi yläasteella opettajalta C-kasetteja ja innostui reggaesta – Hänen bändinsä on soittanut yhtä vaille kaikki Bob Marley -elokuvan biisit

Ou­lu­lai­nen Ville Vuoti lainasi ylä­as­teel­la opet­ta­jal­ta C-ka­set­te­ja ja in­nos­tui reg­gaes­ta – Hänen bän­din­sä on soit­ta­nut yhtä vaille kaikki Bob Marley -e­lo­ku­van biisit

21.02.2024 13:45
Tilaajille
Oululaisen Mikko Sorrin mielestä olisi harmi, jos moderni orkesteri ei uskaltaisi soittaa vuosisatoja vanhaa barokkia – Torstaina hän soittaa Nicholas McGeganin johdolla

Ou­lu­lai­sen Mikko Sorrin mie­les­tä olisi harmi, jos moderni or­kes­te­ri ei us­kal­tai­si soittaa vuo­si­sa­to­ja vanhaa ba­rok­kia – Tors­tai­na hän soittaa Ni­cho­las McGe­ga­nin joh­dol­la

21.02.2024 10:13 1
Oululaislähtöinen Leena Nousiainen löi läpi Ranskan taidepiireissä, mutta joutui vetämään sukunimensä lopun yli ruksin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Leena Nou­siai­nen löi läpi Ranskan tai­de­pii­reis­sä, mutta joutui ve­tä­mään su­ku­ni­men­sä lopun yli ruksin

21.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Suomen pienin tanssikoulu toimii Oulussa ja se sai nimensä perustajansa Liisa Heikkisen isosta naurusta

Suomen pienin tans­si­kou­lu toimii Oulussa ja se sai nimensä pe­rus­ta­jan­sa Liisa Heik­ki­sen isosta nau­rus­ta

20.02.2024 16:00
Tilaajille
Windows95manin lähtö Euroviisuihin vahvistui – "Päätös oli vaikea, mutta nyt se on tehty"

Win­dows95­ma­nin lähtö Eu­ro­vii­sui­hin vah­vis­tui – "Päätös oli vaikea, mutta nyt se on tehty"

20.02.2024 12:45 4
Oulun yliopiston suomen kielen opiskelijat palkitsivat Lapua 1976 -elokuvan murrepalkinnolla

Oulun yli­opis­ton suomen kielen opis­ke­li­jat pal­kit­si­vat Lapua 1976 -e­lo­ku­van mur­re­pal­kin­nol­la

20.02.2024 10:33 3
Akseli Klonk ja Prinssi Charlesin tunne vierailee pääkaupungissa – Lisää Liv Strömquistin parisuhdepöhinää tulossa Oulun teatterin näyttämölle

Akseli Klonk ja Prinssi Char­le­sin tunne vie­rai­lee pää­kau­pun­gis­sa – Lisää Liv Ström­quis­tin pa­ri­suh­de­pö­hi­nää tulossa Oulun teat­te­rin näyt­tä­möl­le

20.02.2024 09:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kemiläiskirjailija Jussi Siirilän romaanissa loistaa jälleen kerran kirkkaasti säkenöivä, satiirinen äly

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­läis­kir­jai­li­ja Jussi Sii­ri­län ro­maa­nis­sa loistaa jälleen kerran kirk­kaas­ti sä­ke­nöi­vä, sa­tii­ri­nen äly

19.02.2024 19:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Kohti Pohjolan Preussia – Juhani Suomi punnitsee 12 presidenttiämme ja arvottaa heidät vahvoiksi ja heikoiksi

Kir­ja-ar­vio: Kohti Poh­jo­lan Preus­sia – Juhani Suomi pun­nit­see 12 pre­si­dent­tiäm­me ja ar­vot­taa heidät vah­voik­si ja hei­koik­si

19.02.2024 16:15 21
Tilaajille
Kirja-arvio: Jälleenrakennusajan Suomi avautuu elävänä ja autenttisena Mooses Mentulan romaanissa

Kir­ja-ar­vio: Jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomi avautuu elävänä ja au­tent­ti­se­na Mooses Men­tu­lan ro­maa­nis­sa

19.02.2024 15:20
Muistokirjoitus: Diplomisäveltäjä ja yliopettaja Kari Kuosmanen 1946–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Dip­lo­mi­sä­vel­tä­jä ja yli­opet­ta­ja Kari Kuos­ma­nen 1946–2024

19.02.2024 15:08
Kuvataidearvio: Kuvataiteilija Hanna Holopaisen Kaiken kansan kakku -teoskokonaisuus välittää yhteiskunnallisia viestejä kakkupaperilla

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­va­tai­tei­li­ja Hanna Ho­lo­pai­sen Kaiken kansan kakku -teos­ko­ko­nai­suus vä­lit­tää yh­teis­kun­nal­li­sia vies­te­jä kak­ku­pa­pe­ril­la

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tiina Törmäsen valokuvat kertovat eräästä nuoruudesta, mutta samalla myös yhdestä aikakaudesta

Ku­va­tai­dear­vio: Tiina Tör­mä­sen va­lo­ku­vat ker­to­vat eräästä nuo­ruu­des­ta, mutta samalla myös yhdestä ai­ka­kau­des­ta

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Hyvinvointia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myöntää, että haluaa olla hyvännäköinen?
Kolumni Maria Bešlić

Hy­vin­voin­tia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myön­tää, että haluaa olla hy­vän­nä­köi­nen?

17.02.2024 06:00 8
Tilaajille
Homofobia voitti ja hävisi vaalit – "Homovastaiset äänestäjät saivat homomyönteisen presidentin, se lienee heidän mielestään pienempi paha"
Essee Noora Vaarala

Ho­mo­fo­bia voitti ja hävisi vaalit – "Ho­mo­vas­tai­set ää­nes­tä­jät saivat ho­mo­myön­tei­sen pre­si­den­tin, se lienee heidän mie­les­tään pie­nem­pi paha"

16.02.2024 15:30 106
Tilaajille
Elokuva-arvio: Bob Marley: One Love on yksityiskohtainen elämäkertaelokuva reggaen supertähdestä – Musiikin ohella keskiössä pysyttelee Jamaikalla syntynyt rastafarilaisuus

Elo­ku­va-ar­vio: Bob Marley: One Love on yk­si­tyis­koh­tai­nen elä­mä­ker­ta­elo­ku­va reggaen su­per­täh­des­tä – Mu­sii­kin ohella kes­kiös­sä py­syt­te­lee Ja­mai­kal­la syn­ty­nyt ras­ta­fa­ri­lai­suus

16.02.2024 13:35
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian kausikonsertissa vuodenajat laitettiin uusiksi – Max Richterin uudisteos ammentaa Vivaldista ja ambient-musiikista, Lauri Porra luo harmonista muumitunnelmaa

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian kau­si­kon­ser­tis­sa vuo­den­ajat lai­tet­tiin uusiksi – Max Rich­te­rin uu­dis­teos am­men­taa Vi­val­dis­ta ja am­bient-mu­sii­kis­ta, Lauri Porra luo har­mo­nis­ta muu­mi­tun­nel­maa

16.02.2024 11:05
Tilaajille
Oulunsalolaislähtöinen Ernest Lawson kutsuu itseään hupiukoksi, joka on monessa mukana – nyt hänet toi Ouluun kotimaisen lastenelokuvan ensi-ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen Ernest Lawson kutsuu itseään hu­piu­kok­si, joka on monessa mukana – nyt hänet toi Ouluun ko­ti­mai­sen las­ten­elo­ku­van en­si-il­ta

15.02.2024 15:00
Tilaajille
Sofia Coppolan elokuva näyttää, että Priscilla Presleyn osa oli olla Elviksen kaunis nukke – Arvioissa 5 Oulun ensi-iltaelokuvaa

Sofia Cop­po­lan elokuva näyt­tää, että Pris­cil­la Pres­leyn osa oli olla El­vik­sen kaunis nukke – Ar­viois­sa 5 Oulun en­si-il­ta­elo­ku­vaa

15.02.2024 14:05
Tilaajille