Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kulttuuri

Dream Theater sortui laskuvirheeseen – Oulun-keikka peruutettiin, kun huomattiin, että tilatun esiintymislavan kantavuus oli laskettu väärin: "Ei neljää tonnia voi ripustaa ylös rakenteisiin, jotka virallisesti kestävät 2,5 tonnia"
Tilaajille

Dream Theater sortui las­ku­vir­hee­seen – Ou­lun-keik­ka pe­ruu­tet­tiin, kun huo­mat­tiin, että tilatun esiin­ty­mis­la­van kan­ta­vuus oli las­ket­tu väärin: "Ei neljää tonnia voi ri­pus­taa ylös ra­ken­tei­siin, jotka vi­ral­li­ses­ti kes­tä­vät 2,5 tonnia"

15:58 14
Teatteriarvio: Edes murha ei ole kuolemanvakavaa Upseerinkadulla

Teat­te­riar­vio: Edes murha ei ole kuo­le­man­va­ka­vaa Up­see­rin­ka­dul­la

15:30 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Anne Tylerin romaanissa parasta ovat elävät hahmot, juonen kulku on toissijaista

Kir­ja-ar­vio: Anne Tylerin ro­maa­nis­sa parasta ovat elävät hahmot, juonen kulku on tois­si­jais­ta

05.02.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobelistin novelleja julkaistaan viimein suomeksi – Olga Tokarczuk kartoittaa teksteissään kiehtovia pienoismaailmoja

Kir­ja-ar­vio: No­be­lis­tin no­vel­le­ja jul­kais­taan viimein suo­mek­si – Olga To­karc­zuk kar­toit­taa teks­teis­sään kieh­to­via pie­nois­maail­mo­ja

05.02.2023 15:15
Tilaajille
Flamencolaulaja Anna Murtola pohti uutta levyään tehdessään kulttuurista omimista – "Kävin ison keskustelun siitä, saako tällaista edes tehdä"

Fla­men­co­lau­la­ja Anna Murtola pohti uutta levyään teh­des­sään kult­tuu­ris­ta omi­mis­ta – "Kävin ison kes­kus­te­lun siitä, saako täl­lais­ta edes tehdä"

05.02.2023 13:00 6
Tilaajille
Ohut hiekkaa valuu näyttämölle kuin sade – Pohjoisen oopperakomppanian Hiekkasilmä valmistuu Oulussa apuraha kerrallaan

Ohut hiekkaa valuu näyt­tä­möl­le kuin sade – Poh­joi­sen oop­pe­ra­komp­pa­nian Hiek­ka­sil­mä val­mis­tuu Oulussa apuraha ker­ral­laan

05.02.2023 08:00 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Puut kantavat valoa ja tekevät luonnon kiertokulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Puut kan­ta­vat valoa ja tekevät luonnon kier­to­ku­lun nä­ky­väk­si

04.02.2023 13:10
Tilaajille
Iida Rauma kysyy, miksi tietyistä asioista hänen Finlandia-palkitussa romaanissaan ei puhuta – "Sanotaan sen olevan tärkeä kirja tärkeästä aiheesta, mutta..."

Iida Rauma kysyy, miksi tie­tyis­tä asiois­ta hänen Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan ei puhuta – "Sa­no­taan sen olevan tärkeä kirja tär­keäs­tä ai­hees­ta, mut­ta..."

04.02.2023 10:00 4
Tilaajille
Koraanin polttoa tai pilakuvien piirtämistä Erdoganista voi pitää epäviisaana, mutta sananvapauteen kuuluvat ristiriidat
Kolumni Tero Vainio

Ko­raa­nin polttoa tai pi­la­ku­vien piir­tä­mis­tä Er­do­ga­nis­ta voi pitää epä­vii­saa­na, mutta sa­nan­va­pau­teen kuu­lu­vat ris­ti­rii­dat

04.02.2023 06:00 7
Tilaajille
Bess voitti neljä musiikkialan Emma-palkintoa, muita voittajia olivat muun muassa Gettomasa ja Pehmoaino

Bess voitti neljä mu­siik­ki­alan Em­ma-pal­kin­toa, muita voit­ta­jia olivat muun muassa Get­to­ma­sa ja Peh­moai­no

03.02.2023 23:11 8
Ripaus Fleetwood Macia, toinen mokoma Doorsia, sekaan Chris Rea -kitaroita – Garbo imee vaikutteita sieltä sun täältä, mutta onnistuu kuulostamaan itseltään

Ripaus Fleet­wood Macia, toinen mokoma Door­sia, sekaan Chris Rea -ki­ta­roi­ta – Garbo imee vai­kut­tei­ta sieltä sun täältä, mutta on­nis­tuu kuu­los­ta­maan it­sel­tään

03.02.2023 16:30 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Vakavien ukkojen leikkiä parta täristen

Teat­te­riar­vio: Va­ka­vien ukkojen leikkiä parta tä­ris­ten

03.02.2023 13:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Lasse-sarja paranee kertaheitolla pikkuveli Håkanin astuessa pääosaan

Elo­ku­va-ar­vio: Las­se-sar­ja paranee ker­ta­hei­tol­la pik­ku­ve­li Håkanin as­tues­sa pää­osaan

02.02.2023 16:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: M. Night Shyamalan singahti ensin kulttimaineeseen ja luisui sitten jyrkkään alamäkeen – tuore trilleri osoittaa taas ohjaajan kyvyt

Elo­ku­va-ar­vio: M. Night Shya­ma­lan sin­gah­ti ensin kult­ti­mai­nee­seen ja luisui sitten jyrk­kään ala­mä­keen – tuore tril­le­ri osoit­taa taas oh­jaa­jan kyvyt

02.02.2023 15:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jason Statham astuu kehiin, kun kaivataan kovanaamaa – uusi agenttiseikkailu viihdyttää, muttei lähde lentoon

Elo­ku­va-ar­vio: Jason Statham astuu kehiin, kun kai­va­taan ko­va­naa­maa – uusi agent­ti­seik­kai­lu viih­dyt­tää, muttei lähde lentoon

02.02.2023 14:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun kaveri kieltäytyy lähtemästä oluelle, syttyy kahden miehen välinen sisällissota

Elo­ku­va-ar­vio: Kun kaveri kiel­täy­tyy läh­te­mäs­tä oluel­le, syttyy kahden miehen välinen si­säl­lis­so­ta

02.02.2023 13:55
Tilaajille
Nykysirkusarvio: Vuoristoratafani ja taiturimainen tuubittaja

Ny­ky­sir­ku­sar­vio: Vuo­ris­to­ra­ta­fa­ni ja tai­tu­ri­mai­nen tuu­bit­ta­ja

02.02.2023 08:00
Tilaajille
Pop-punk-jonglööri Wes Pedenin suosikkivuoristorata on Suomessa – ”En tykkää radoista, jotka yrittävät vain pelotella ja saavat vatsanpohjan putoamaan”

Pop-punk-jong­löö­ri Wes Pedenin suo­sik­ki­vuo­ris­to­ra­ta on Suo­mes­sa – ”En tykkää ra­dois­ta, jotka yrit­tä­vät vain pe­lo­tel­la ja saavat vat­san­poh­jan pu­toa­maan”

02.02.2023 08:00
Tilaajille
Leffavieras: Sisu-toimintaelokuvan saksalaissotilaat ajavat näyttävällä panssarivaunulla – Lapin sodassa kalusto oli vaatimattomampaa

Lef­fa­vie­ras: Si­su-toi­min­tae­lo­ku­van sak­sa­lais­so­ti­laat ajavat näyt­tä­väl­lä pans­sa­ri­vau­nul­la – Lapin sodassa kalusto oli vaa­ti­mat­to­mam­paa

01.02.2023 14:10 3
Tilaajille
Miksi somessa ihaillaan julkkiksia lähes vailla rihman kiertämää, mutta tavallisen suomalaisen luomutakaliston näkeminen on kauhistus?

Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

01.02.2023 14:00 4
Tilaajille
Varjo-festivaali täydensi ensi kesän ohjelmaansa – yhteensä 16 esiintyjää on nyt julki

Var­jo-fes­ti­vaa­li täy­den­si ensi kesän oh­jel­maan­sa – yh­teen­sä 16 esiin­ty­jää on nyt julki

01.02.2023 12:00 3
Kanttorin työtä juhlitaan Haukiputaalla – 40 vuotta uskollisesti seurakuntalaisten rinnalla toiminutta Hannu Niemelää muistetaan musiikilla

Kant­to­rin työtä juh­li­taan Hau­ki­pu­taal­la – 40 vuotta us­kol­li­ses­ti seu­ra­kun­ta­lais­ten rin­nal­la toi­mi­nut­ta Hannu Nie­me­lää muis­te­taan mu­sii­kil­la

01.02.2023 11:00 1
Urkumusiikin ikonisin teos jylisee perjantaina tuomiokirkon mahtavasta pillistöstä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen konsertin

Ur­ku­mu­sii­kin iko­ni­sin teos jylisee per­jan­tai­na tuo­mio­kir­kon mah­ta­vas­ta pil­lis­tös­tä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen kon­ser­tin

01.02.2023 10:45 3
Hattuateljee Saara on sijainnut samassa kivijalassa Oulun keskustassa jo 60 vuotta – liikkeessä omistajuus ja kokemus on siirtynyt oppiäidiltä oppityttärelle

Hat­tu­atel­jee Saara on si­jain­nut samassa ki­vi­ja­las­sa Oulun kes­kus­tas­sa jo 60 vuotta – liik­kees­sä omis­ta­juus ja kokemus on siir­ty­nyt op­pi­äi­dil­tä op­pi­tyt­tä­rel­le

01.02.2023 08:00 4
Tilaajille
Hailuodon Bättre Folkin pääesiintyjäksi saapuu J.Karjalainen – toinen pääartisteista paljastetaan myöhemmin

Hai­luo­don Bättre Folkin pää­esiin­ty­jäk­si saapuu J.Kar­ja­lai­nen – toinen pää­ar­tis­teis­ta pal­jas­te­taan myö­hem­min

01.02.2023 06:57
Tilaajille
Meri-Lapin jousikvartetti hakee neljättä soittajaa – juhlavuosi alkaa kansainvälisien vieraiden konserteilla

Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti hakee nel­jät­tä soit­ta­jaa – juh­la­vuo­si alkaa kan­sain­vä­li­sien vie­rai­den kon­ser­teil­la

31.01.2023 19:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa toteutettaviin taidepilotteihin etsitään tekijöitä

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa to­teu­tet­ta­viin tai­de­pi­lot­tei­hin et­si­tään te­ki­jöi­tä

31.01.2023 09:45
Oululainen opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa TikTok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että TikTokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­Tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­To­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 10:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

29.01.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Taistelu- ja valitushuudot kaikuvat ristiretkellä ja ennakoivat tulevaa

Kir­ja-ar­vio: Tais­te­lu- ja va­li­tus­huu­dot kai­ku­vat ris­ti­ret­kel­lä ja en­na­koi­vat tulevaa

29.01.2023 15:10
Tilaajille