Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Kulttuuri

Koulukiusatun kirjailijan viha on oikeutettua, mutta kirjallisuutta on käytetty myös alhaisiin tarkoituksiin
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Kou­lu­kiu­sa­tun kir­jai­li­jan viha on oi­keu­tet­tua, mutta kir­jal­li­suut­ta on käy­tet­ty myös al­hai­siin tar­koi­tuk­siin

06:00 1
Pastellipilvet ja keijupöly kuuluvat kaikille, ja siksi tyttöjen ja poikien kulttuurien raja-aidat ovat harmillisia
Essee Noora Vaarala

Pas­tel­li­pil­vet ja kei­ju­pö­ly kuu­lu­vat kai­kil­le, ja siksi tyt­tö­jen ja poikien kult­tuu­rien ra­ja-ai­dat ovat har­mil­li­sia

08:53
Tilaajille
Uhrin osasta Herra Suden rooliin – Tapani Mononen kohtaa itsensä Poikana, joka oli Herra-sedän seksuaalisen hyväksikäytön uhri

Uhrin osasta Herra Suden rooliin – Tapani Mononen kohtaa itsensä Poi­ka­na, joka oli Her­ra-se­dän sek­suaa­li­sen hy­väk­si­käy­tön uhri

09.12.2022 14:30 1
Tilaajille
Teknologia mullisti dj-touhun – Orkidea tulee juhlakeikalle Ouluun mukanaan kaksi muistitikkua ja kuulokkeet

Tek­no­lo­gia mul­lis­ti dj-tou­hun – Orkidea tulee juh­la­kei­kal­le Ouluun mu­ka­naan kaksi muis­ti­tik­kua ja kuu­lok­keet

09.12.2022 07:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Hurjia tunteita ja suurta pauhua – vain Finlandia jäi puuttumaan

Kon­sert­tiar­vio: Hurjia tun­tei­ta ja suurta pauhua – vain Fin­lan­dia jäi puut­tu­maan

08.12.2022 17:20 5
Tilaajille
Elokuva-arvio: Musta komedia perinnönkärkkyjistä jää valjuksi, kun heitot ja vitsit lässähtävät kerta toisensa jälkeen

Elo­ku­va-ar­vio: Musta komedia pe­rin­nön­kärk­ky­jis­tä jää val­juk­si, kun heitot ja vitsit läs­säh­tä­vät kerta toi­sen­sa jälkeen

08.12.2022 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Roolipeli lähtee lapasesta elokuvassa, jonka pitäisi olla komedia, mutta hauskuutta on vaikea löytää

Elo­ku­va-ar­vio: Roo­li­pe­li lähtee la­pa­ses­ta elo­ku­vas­sa, jonka pitäisi olla ko­me­dia, mutta haus­kuut­ta on vaikea löytää

08.12.2022 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Abdirahman Bilen vakuuttaa somalitaustaisena poliisina kotimaisessa rikoselokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Ab­di­rah­man Bilen va­kuut­taa so­ma­li­taus­tai­se­na po­lii­si­na ko­ti­mai­ses­sa ri­kos­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kauhuelokuva lihavan tytön koettelemuksista taantuu sekavaksi edestakaisin säntäilyksi

Elo­ku­va-ar­vio: Kau­hu­elo­ku­va lihavan tytön koet­te­le­muk­sis­ta taantuu se­ka­vak­si edes­ta­kai­sin sän­täi­lyk­si

08.12.2022 13:05
Tilaajille
Kirja-arvio: August Strindberg sekaantuu murhajuttuun Kristina Ohlssonin uuden jännityssarjan avauksessa

Kir­ja-ar­vio: August Strind­berg se­kaan­tuu mur­ha­jut­tuun Kris­ti­na Ohls­so­nin uuden jän­ni­tys­sar­jan avauk­ses­sa

08.12.2022 11:40
Tilaajille
Koiteli elää -festivaali tekee paluun välivuoden jälkeen, katso esiintyjät

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li tekee paluun vä­li­vuo­den jäl­keen, katso esiin­ty­jät

07.12.2022 21:22 17
Limingan seudun musiikkiopiston rehtoria jännittää jo, sillä reilun kolmen viikon päästä hän pääsee testaamaan uuden Heikki Sarvela -salin akustiikan

Li­min­gan seudun mu­siik­ki­opis­ton reh­to­ria jän­nit­tää jo, sillä reilun kolmen viikon päästä hän pääsee tes­taa­maan uuden Heikki Sarvela -salin akus­tii­kan

07.12.2022 19:00
Tilaajille
Pirjo Lakkapää joutui lopettamaan kätilön työt OYSin sisäilmaongelmien takia – uusi ura löytyi jalometallien parista

Pirjo Lak­ka­pää joutui lo­pet­ta­maan kätilön työt OYSin si­sä­il­ma­on­gel­mien takia – uusi ura löytyi ja­lo­me­tal­lien parista

07.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Istahda kangaspuihin ja luo uutta – tanskalainen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa käsitöiden arvostusta

Istahda kan­gas­pui­hin ja luo uutta – tans­ka­lai­nen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa kä­si­töi­den ar­vos­tus­ta

07.12.2022 19:00
Tilaajille
Leffavieras: Devotion tarjoaa aidon näköistä lentämistä toisin kuin monessa muussa sotaelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: De­vo­tion tarjoaa aidon nä­köis­tä len­tä­mis­tä toisin kuin monessa muussa so­ta­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 11:57 2
Tilaajille
Alma Lehmuskallio tiesi heti, kenen luomukseen haluaa Linnaan pukeutua – edustaa ylpeänä Oulun teatteria: "Meillä on hieno meininki"

Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa Linnaan pu­keu­tua – edustaa ylpeänä Oulun teat­te­ria: "Meillä on hieno mei­nin­ki"

06.12.2022 21:26 25
Tilaajille
"Nyt syttyy valot tuhannet" – on joululaulujen aika!

"Nyt syttyy valot tu­han­net" – on jou­lu­lau­lu­jen aika!

06.12.2022 07:00
Tilaajille
Teatteriarvio: "Millään lailla näitä lakeja ei tarvita" – Teatteri keskustelee samansukupuolisten parisuhteesta kansanedustajien aidoilla repliikeillä

Teat­te­riar­vio: "Mil­lään lailla näitä lakeja ei tar­vi­ta" – Teat­te­ri kes­kus­te­lee sa­man­su­ku­puo­lis­ten pa­ri­suh­tees­ta kan­san­edus­ta­jien ai­doil­la rep­lii­keil­lä

05.12.2022 14:00 1
Tilaajille
Pohjoisen kulttuuriympäristöstä inspiroitunut taiteilija Enrico Mazzone haaveilee muutosta Ouluun – kilometrin pituiselle teokselle etsitään tilaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungista

Poh­joi­sen kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tös­tä ins­pi­roi­tu­nut tai­tei­li­ja Enrico Mazzone haa­vei­lee muu­tos­ta Ouluun – ki­lo­met­rin pi­tui­sel­le teok­sel­le et­si­tään tilaa vuoden 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta

04.12.2022 17:00 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Lukiolainen, muista löysätä, sillä koulu ei ole koko elämä

Kir­ja-ar­vio: Lu­kio­lai­nen, muista löy­sä­tä, sillä koulu ei ole koko elämä

04.12.2022 16:15 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Ville Eerola kertoo Tove Janssonin ja Eva Konikoffin kirjeenvaihtosuhteesta

Kir­ja-ar­vio: Ville Eerola kertoo Tove Jans­so­nin ja Eva Ko­ni­kof­fin kir­jeen­vaih­to­suh­tees­ta

04.12.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Ulla-Lena Lundbergin jännittävässä ja viehättävässä tarinassa kerrotaan kansanopiston tulosta Suomeen

Kir­ja-ar­vio: Ul­la-Le­na Lund­ber­gin jän­nit­tä­väs­sä ja vie­hät­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa ker­ro­taan kan­san­opis­ton tulosta Suomeen

04.12.2022 14:05
Tilaajille
Kuvataidearvio: Christelle Masin teokset ovat kuin matkakuvia ja siirtymiä pastelliväreissä

Ku­va­tai­dear­vio: Chris­tel­le Masin teokset ovat kuin mat­ka­ku­via ja siir­ty­miä pas­tel­li­vä­reis­sä

03.12.2022 14:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kaijonharju Photowalk tarjoaa yllätyksiä metsäisessä lähiössä, metsän ja kaupungin rajalla

Ku­va­tai­dear­vio: Kai­jon­har­ju Pho­to­walk tarjoaa yl­lä­tyk­siä met­säi­ses­sä lä­hiös­sä, metsän ja kau­pun­gin rajalla

03.12.2022 12:30
Tilaajille
Ukin pihapihlajasta tuli tatuointimustetta, kun oululainen Veikko Mikkonen otti tatuoinnin muinaisin menetelmin – Katso videolta, miten tatuointi syntyy orapihlajan piikillä naputtaen

Ukin pi­ha­pih­la­jas­ta tuli ta­tuoin­ti­mus­tet­ta, kun ou­lu­lai­nen Veikko Mik­ko­nen otti ta­tuoin­nin mui­nai­sin me­ne­tel­min – Katso vi­deol­ta, miten ta­tuoin­ti syntyy ora­pih­la­jan pii­kil­lä na­put­taen

03.12.2022 07:00 6
Tilaajille
Erään televisiokanavan tuho: "Alfa-tv ylsi vaatimattomaan prosentin katsojaosuuteen, mihin on haettu syyllisiä huonosta markkinointistrategiasta ja vähistä resursseista"
Kolumni Tero Vainio

Erään te­le­vi­sio­ka­na­van tuho: "Al­fa-tv ylsi vaa­ti­mat­to­maan pro­sen­tin kat­so­jao­suu­teen, mihin on haettu syyl­li­siä huo­nos­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­ta ja vähistä re­surs­seis­ta"

03.12.2022 06:00 7
Tilaajille
"Ihanaa, Polokkarit ihanaa!" – Tanssiteos Finaali yhdistää kilpaurheilun kansantanssiin, kasariestetiikkaan ja karpaaseihin

"I­ha­naa, Po­lok­ka­rit iha­naa!" – Tans­si­teos Finaali yh­dis­tää kil­pa­ur­hei­lun kan­san­tans­siin, ka­sa­ri­es­te­tiik­kaan ja kar­paa­sei­hin

02.12.2022 18:00
Tilaajille
Mielensäpahoittaja sai katsojat elokuviin koronatauon jälkeen Oulussakin: "Vähän jännitti, löytääkö vanhempi yleisö teattereihin"

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja sai kat­so­jat elo­ku­viin ko­ro­na­tauon jälkeen Ou­lus­sa­kin: "Vähän jän­nit­ti, löy­tää­kö van­hem­pi yleisö teat­te­rei­hin"

02.12.2022 07:00
Tilaajille
Joutsenet liihottavat Oulun Madetojan salissa kahteen otteeseen kahden ukrainalaisen balettiryhmän tulkintoina – kiovalaisten Joutsenlampi nähdään sunnuntaina, odessalaisten kahden viikon päästä

Jout­se­net lii­hot­ta­vat Oulun Ma­det­ojan salissa kahteen ot­tee­seen kahden uk­rai­na­lai­sen ba­let­ti­ryh­män tul­kin­toi­na – kio­va­lais­ten Jout­sen­lam­pi nähdään sun­nun­tai­na, odes­sa­lais­ten kahden viikon päästä

02.12.2022 05:00 1
Tilaajille