Kulttuuri

Arvio: Juristi panee kaiken likoon paljastaakseen kemikaalien karmeat vaikutukset
Tilaajille

Arvio: Juristi panee kaiken likoon pal­jas­taak­seen ke­mi­kaa­lien karmeat vai­ku­tuk­set

19:30 0
Puolangan Pessimismitalo on optimismin pesä – ensi kesänä pihan 350-paikkaisessa ulkoilmateatterissa esitetään Uusi pessimismimusikaali

Puo­lan­gan Pes­si­mis­mi­ta­lo on op­ti­mis­min pesä – ensi kesänä pihan 350-paik­kai­ses­sa ul­ko­il­ma­teat­te­ris­sa esi­te­tään Uusi pes­si­mis­mi­mu­si­kaa­li

19:00 0
Tilaajille
"Olen epäillyt uskoni puhki ja jäljelle jäänyt kulkee mukana" – Gospel-muusikko Jari Levy on kulkenut mutkaisen tien matkallaan sellaiseksi kristityksi, jollainen haluaa olla

"Olen epäil­lyt uskoni puhki ja jäl­jel­le jäänyt kulkee mukana" – Gos­pel-muu­sik­ko Jari Levy on kul­ke­nut mut­kai­sen tien mat­kal­laan sel­lai­sek­si kris­ti­tyk­si, jol­lai­nen haluaa olla

19:00 0
Tilaajille
Leffavieras: Animaatio tavoittaa japanilaisnuorten arjen – "Japanissa on vaikeaa löytää kumppania, ja etenkin nuorilla alkavat sosiaaliset taidot olla vähän hukassa"

Lef­fa­vie­ras: Ani­maa­tio ta­voit­taa ja­pa­ni­lais­nuor­ten arjen – "Ja­pa­nis­sa on vaikeaa löytää kump­pa­nia, ja etenkin nuo­ril­la alkavat so­siaa­li­set taidot olla vähän hu­kas­sa"

18:30 0
Tilaajille
Arvio: Naislääkäri korottaa ääntään maassa, jossa mieshoitaja ajaa hänen edelleen

Arvio: Nais­lää­kä­ri ko­rot­taa ääntään maassa, jossa mies­hoi­ta­ja ajaa hänen edel­leen

17:07 0
Tilaajille
Arvio: Pikku Kakkosesta tuttu Samsam hyppää valkokankaalle

Arvio: Pikku Kak­ko­ses­ta tuttu Samsam hyppää val­ko­kan­kaal­le

15:04 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Sotaelokuvassa oli EU:n enteitä – unohdettu klassikko sijoittuu toisen maailmansodan aikaiseen Pohjois-Afrikkaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: So­ta­elo­ku­vas­sa oli EU:n enteitä – unoh­det­tu klas­sik­ko si­joit­tuu toisen maail­man­so­dan ai­kai­seen Poh­jois-Af­rik­kaan

07:00 0
Dingo-hysteria herää eloon – audiodraama palaa 1980-luvun suosikkibändin nousukiidon vuosiin, Dingoa muistellaan myös muissa ohjelmissa

Din­go-hys­te­ria herää eloon – au­dio­draa­ma palaa 1980-lu­vun suo­sik­ki­bän­din nou­su­kii­don vuo­siin, Dingoa muis­tel­laan myös muissa oh­jel­mis­sa

07:00 0
Hylky uppoaa Oulun kasarmin entiseen ruokalaan – ohjaaja Pirjo Yli-Maunulan uusi immersiivinen teos vie katsojan katastrofin keskelle

Hylky uppoaa Oulun ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan – ohjaaja Pirjo Yli-Mau­nu­lan uusi im­mer­sii­vi­nen teos vie kat­so­jan ka­tast­ro­fin kes­kel­le

06:00 0
Tilaajille
Karoliina Erkinjuntti haluaa ottaa kuoseillaan kantaa: "Myös suunnittelijalla on mahdollisuus ja jopa vastuu edistää maailmaa"

Ka­ro­lii­na Er­kin­junt­ti haluaa ottaa kuo­seil­laan kantaa: "Myös suun­nit­te­li­jal­la on mah­dol­li­suus ja jopa vastuu edistää maail­maa"

01.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Vammautuminen mullistaa ratsastajan elämän – tositarinaan pohjautuva Aika jonka sain vakuuttaa tallimaailman kuvauksellaan

Arvio: Vam­mau­tu­mi­nen mul­lis­taa rat­sas­ta­jan elämän – to­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va Aika jonka sain va­kuut­taa tal­li­maail­man ku­vauk­sel­laan

01.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Vapaan taiteen tilassa Oulun torilla kutsunäyttelyitä, runoklubi ja kirjakirppis ensi maanantaina

Vapaan taiteen tilassa Oulun torilla kut­su­näyt­te­lyi­tä, ru­no­klu­bi ja kir­ja­kirp­pis ensi maa­nan­tai­na

01.07.2020 15:24 0
Oulunsalo Soi elokuussa pääosin kotimaisten esiintyjien voimin – "Esiintyjät tulevat paikoista, joista ei karanteenia vaadita"

Ou­lun­sa­lo Soi elo­kuus­sa pääosin ko­ti­mais­ten esiin­ty­jien voimin – "E­siin­ty­jät tulevat pai­kois­ta, joista ei ka­ran­tee­nia vaa­di­ta"

01.07.2020 13:11 0
Suven runoilijan Tua Forsströmin Runokivi paljastettiin Kajaanissa

Suven ru­noi­li­jan Tua Fors­strö­min Ru­no­ki­vi pal­jas­tet­tiin Ka­jaa­nis­sa

01.07.2020 11:50 0
Tunnet pelin, tunnetko tekijän? – Ohjelmasarja johdattaa Afrikan tähden maailmaan pelin kehittäjän henkilökuvan kautta

Tunnet pelin, tun­net­ko te­ki­jän? – Oh­jel­ma­sar­ja joh­dat­taa Afrikan tähden maail­maan pelin ke­hit­tä­jän hen­ki­lö­ku­van kautta

01.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Maailman lempein nyrkkeilyelokuva ansaitsee täydet viisi tähteä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maail­man lempein nyrk­kei­ly­elo­ku­va an­sait­see täydet viisi tähteä

01.07.2020 07:00 0
Elokuvateatterit avautuvat Oulussa heinäkuussa – Yhdysvaltain ja Kiinan koronatilanteet voivat vielä siirtää Hollywood-ensi-iltoja

Elo­ku­va­teat­te­rit avau­tu­vat Oulussa hei­nä­kuus­sa – Yh­dys­val­tain ja Kiinan ko­ro­na­ti­lan­teet voivat vielä siirtää Hol­ly­wood-en­si-il­to­ja

01.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Salkkarit-tähti Nora Rinne Pihlajasadusta: "Koronan vuoksi intiimikohtauksia on poistettu tai tehty toisella lailla" – Leikkisässä rinnakkaissarjassa nähdään toisenlainen Camilla

Salk­ka­rit-täh­ti Nora Rinne Pih­la­ja­sa­dus­ta: "Ko­ro­nan vuoksi in­tii­mi­koh­tauk­sia on pois­tet­tu tai tehty toi­sel­la lailla" – Leik­ki­säs­sä rin­nak­kais­sar­jas­sa nähdään toi­sen­lai­nen Camilla

29.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Miekoissa kolahtelee vapaus – Klaus Härö on draamassaan pienen ihmisen asialla

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Mie­kois­sa ko­lah­te­lee vapaus – Klaus Härö on draa­mas­saan pienen ihmisen asialla

29.06.2020 07:00 0
HBO:n uutuusdokumentti avaa polkua karmivan rikollisen jäljille – Michelle McNamara tutki pakkomielteisesti kultaisen osavaltion tappajaa

HBO:n uu­tuus­do­ku­ment­ti avaa polkua kar­mi­van ri­kol­li­sen jäl­jil­le – Mic­hel­le McNa­ma­ra tutki pak­ko­miel­tei­ses­ti kul­tai­sen osa­val­tion tap­pa­jaa

29.06.2020 07:00 0
Arvio: Kertomus pienen laivan surullisesta matkasta, joka päättyi yhteen Suomen rauhanajan tuhoisimmista haaksirikoista

Arvio: Ker­to­mus pienen laivan su­rul­li­ses­ta mat­kas­ta, joka päättyi yhteen Suomen rau­han­ajan tu­hoi­sim­mis­ta haak­si­ri­kois­ta

29.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Arvio: On vanha jengi koolla taas – Van Veeteren ja Barbarotti kohtaavat Håkan Nesserin erinomaisessa rikosromaanissa

Arvio: On vanha jengi koolla taas – Van Vee­te­ren ja Bar­ba­rot­ti koh­taa­vat Håkan Nes­se­rin erin­omai­ses­sa ri­kos­ro­maa­nis­sa

28.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvio: ITE-taiteilijat ovat olleet kierrätyksen edelläkävijöitä, ja heidän esimerkkinsä on nyt varsin ajankohtainen

Arvio: ITE-tai­tei­li­jat ovat olleet kier­rä­tyk­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä, ja heidän esi­merk­kin­sä on nyt varsin ajan­koh­tai­nen

28.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Miten kirjailija kestää epävarmuutta ja arvostelua? Saara Turunen kertoo teoksen etenemisestä ideasta kirjaksi – "Teen töitä muutaman tunnin, ja sitten olen väsynyt"

Miten kir­jai­li­ja kestää epä­var­muut­ta ja ar­vos­te­lua? Saara Turunen kertoo teoksen ete­ne­mi­ses­tä ideasta kir­jak­si – "Teen töitä muu­ta­man tunnin, ja sitten olen vä­sy­nyt"

28.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Varastohallissa lentävät luodit ja herjat – tunteet kuohahtavat asekaupoissa brittiläisessä toimintajännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Va­ras­to­hal­lis­sa len­tä­vät luodit ja herjat – tunteet kuo­hah­ta­vat ase­kau­pois­sa brit­ti­läi­ses­sä toi­min­ta­jän­nä­ris­sä

28.06.2020 07:00 0
Dokumentti: Miten kätevästä materiaalista tuli suuri ongelma?

Do­ku­ment­ti: Miten kä­te­väs­tä ma­te­riaa­lis­ta tuli suuri on­gel­ma?

28.06.2020 07:00 0
Olen elänyt intensiivisen, väkevän elämän, sanoo Pariisin-vuosiensa aikana taiteilijaksi kasvanut Jorma Uotinen

Olen elänyt in­ten­sii­vi­sen, väkevän elämän, sanoo Pa­rii­sin-vuo­sien­sa aikana tai­tei­li­jak­si kas­va­nut Jorma Uotinen

27.06.2020 19:00 0
”Suviyö, satu surmana rintaan!” – Valoisat kesäyöt ovat kiehtoneet suomalaistaiteilijoita Eino Leinosta Eeva-Liisa Manneriin

”Su­viyö, satu surmana rin­taan!” – Va­loi­sat kesäyöt ovat kieh­to­neet suo­ma­lais­tai­tei­li­joi­ta Eino Lei­nos­ta Ee­va-Lii­sa Man­ne­riin

26.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Tv-kolumni: Mussolini halusi Roomaan oman Hollywoodinsa

Tv-ko­lum­ni: Mus­so­li­ni halusi Roomaan oman Hol­ly­woo­din­sa

26.06.2020 07:00 0
Tilaajille