Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Kulttuuri

Oulun teatterin Alma Lehmuskallio ja Anu-Maarit Moilanen saivat Olavi Veistäjä -palkinnon – kaksikko näkee teatterin tulevaisuuden myönteisenä viimeaikaisista haasteista huolimatta
Tilaajille

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

12:15
Arvio: Raahen Rantajatsit päättyivät eeppisiin jameihin

Arvio: Raahen Ran­ta­jat­sit päät­tyi­vät eep­pi­siin ja­mei­hin

01.08.2021 18:39
Tilaajille
Vuorovaikutus ja luovuus läsnä Raahen Rantajatseilla – "Tänä vuonna festivaali tuntui tarpeelliselta"

Vuo­ro­vai­ku­tus ja luovuus läsnä Raahen Ran­ta­jat­seil­la – "Tänä vuonna fes­ti­vaa­li tuntui tar­peel­li­sel­ta"

01.08.2021 18:38
Tilaajille
Arvio: Jumalan kanssa keskusteleva Gunnar Barbarotti sekä koston jumalatar Nemesis bussikuskin jäljillä

Arvio: Jumalan kanssa kes­kus­te­le­va Gunnar Bar­ba­rot­ti sekä koston ju­ma­la­tar Nemesis bus­si­kus­kin jäl­jil­lä

01.08.2021 15:15 1
Tilaajille
Arvio: Värikäs kronikka ruotsalaisesta lintukodosta

Arvio: Värikäs kro­nik­ka ruot­sa­lai­ses­ta lin­tu­ko­dos­ta

01.08.2021 14:35 1
Qstock veti 40 000 kävijää vaihtelevassa säässä – korona johti viiteen peruutukseen

Qstock veti 40 000 kävijää vaih­te­le­vas­sa säässä – korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen

01.08.2021 13:41 46
Keikka-arvio: Nightwish esitti Qstockissa hevin ja klassisen musiikin hengästyttävän keitoksen

Keik­ka-ar­vio: Night­wish esitti Qstoc­kis­sa hevin ja klas­si­sen mu­sii­kin hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen

31.07.2021 11:07 17
Tilaajille
Oululaisen taidemaalari Sampo Kaikkosen kesänäyttely tuo uusia näkökulmia kirkkotaiteeseen – "Uskon epäilykselle ei ole aikaisemmassa kirkkotaiteessa ollut tilaa"

Ou­lu­lai­sen tai­de­maa­la­ri Sampo Kaik­ko­sen ke­sä­näyt­te­ly tuo uusia nä­kö­kul­mia kirk­ko­tai­tee­seen – "Uskon epäi­lyk­sel­le ei ole ai­kai­sem­mas­sa kirk­ko­tai­tees­sa ollut tilaa"

31.07.2021 11:26
Tilaajille
Oululaisen nuorallatanssijan Hanna Moisalan soolo sai inspiraationsa Saharasta – "Toiselta nimeltäni olen nomadi", Moisala sanoo.

Ou­lu­lai­sen nuo­ral­la­tans­si­jan Hanna Moi­sa­lan soolo sai ins­pi­raa­tion­sa Sa­ha­ras­ta – "Toi­sel­ta ni­mel­tä­ni olen no­ma­di", Moisala sanoo.

30.07.2021 15:00
Tilaajille
“Entäpä, jos seinät olisivat täynnä nännejä?” – oululainen kuvataiteilija Johanna Pétursdóttir alkoi tehdä keraamisia rintoja leikkimielellä, mutta huomasikin olevansa ison asian äärellä

“En­tä­pä, jos seinät oli­si­vat täynnä nän­ne­jä?” – ou­lu­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Johanna Pé­tursdót­tir alkoi tehdä ke­raa­mi­sia rintoja leik­ki­mie­lel­lä, mutta huo­ma­si­kin ole­van­sa ison asian äärellä

30.07.2021 10:00 1
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 15:45 4
Tilaajille
Nightwish otti Oulun Club Teatrialta varaslähdön maailmankiertueelleen – varsinainen startti on perjantai-iltana Qstockissa

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille
Jungle Cruise on kuin Disney-versio Katherine Hepburnin ja Humphrey Bogartin tähdittämästä Afrikan kuningattaresta

Jungle Cruise on kuin Dis­ney-ver­sio Kat­he­ri­ne Hep­bur­nin ja Humph­rey Bo­gar­tin täh­dit­tä­mäs­tä Afrikan ku­nin­gat­ta­res­ta

29.07.2021 15:15
Tilaajille
HS: Nightwish soitti eilen ”salakeikan” Oulun Teatrialla – katsomassa oli yli 3 000 ihmistä

HS: Night­wish soitti eilen ”sa­la­kei­kan” Oulun Teat­rial­la – kat­so­mas­sa oli yli 3 000 ihmistä

29.07.2021 07:40 34
Leffavieras: Kehno dubbaus ja Lassie-koiran jatkuva vikinä ja vinkuna häiritsevät katsomiskokemusta

Lef­fa­vie­ras: Kehno dubbaus ja Las­sie-koi­ran jatkuva vikinä ja vinkuna häi­rit­se­vät kat­so­mis­ko­ke­mus­ta

28.07.2021 16:10
Tilaajille
Oulun teatterin syksyn esityskalenteri menee uusiksi Ahti-myrskyn tuhojen takia – kaikki kuusi ensi-iltaa yritetään kuitenkin toteuttaa

Oulun teat­te­rin syksyn esi­tys­ka­len­te­ri menee uusiksi Ah­ti-myrs­kyn tuhojen takia – kaikki kuusi en­si-il­taa yri­te­tään kui­ten­kin to­teut­taa

28.07.2021 15:00 7
Tilaajille
Elisar Riddelinilta tilattu sävelruno Voara johdattaa kuulijan Luoston muinaishistoriaan

Elisar Rid­de­li­nil­ta tilattu sä­vel­ru­no Voara joh­dat­taa kuu­li­jan Luoston mui­nais­his­to­riaan

27.07.2021 19:20
Tilaajille
Tyrnävän verikoirat ei ole tulossa takaisin, arvelee pottupitäjästä lähtöisin oleva kuvittaja Esa Holopainen: "Yllättävän moni kyselee edelleen sen perään"

Tyr­nä­vän ve­ri­koi­rat ei ole tulossa ta­kai­sin, arvelee pot­tu­pi­tä­jäs­tä läh­töi­sin oleva ku­vit­ta­ja Esa Ho­lo­pai­nen: "Yl­lät­tä­vän moni kyselee edel­leen sen perään"

26.07.2021 19:30 2
Tilaajille
Aapo Salonen Limingan teatterilinjalta valittiin Teatterikorkeaan yli 1 200 pyrkijän joukosta – "Näyttelijäihanteita ovat vanhan liiton kaatuilijat"

Aapo Salonen Li­min­gan teat­te­ri­lin­jal­ta va­lit­tiin Teat­te­ri­kor­keaan yli 1 200 pyr­ki­jän jou­kos­ta – "Näyt­te­li­jäi­han­tei­ta ovat vanhan liiton kaa­tui­li­jat"

26.07.2021 19:00
Tilaajille
Kesällä 1971 Iin Illinsaaressa saattoi kuvitella olevansa Woodstockissa – Pohjois-Suomen ensimmäinen oikea rockfestivaali jätti jälkensä kävijöihin ja paikallisiin perunaviljeyksiin

Kesällä 1971 Iin Il­lin­saa­res­sa saattoi ku­vi­tel­la ole­van­sa Woods­toc­kis­sa – Poh­jois-Suo­men en­sim­mäi­nen oikea rock­fes­ti­vaa­li jätti jäl­ken­sä kä­vi­jöi­hin ja pai­kal­li­siin pe­ru­na­vil­jeyk­siin

26.07.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Pää täynnä aurinkoa ja kuumaa tuulta

Arvio: Pää täynnä au­rin­koa ja kuumaa tuulta

26.07.2021 12:35
Tilaajille
Arvio: Ontohko juhlateos osoittaa: Toverikunnan lehti innosti Aaro Hellaakoskea kirjoittamaan

Arvio: Ontohko juh­la­teos osoit­taa: To­ve­ri­kun­nan lehti innosti Aaro Hel­laa­kos­kea kir­joit­ta­maan

26.07.2021 11:40
Tilaajille
Festivaalin taiteellinen johtaja on paljon vartijana – Alpo Aaltokoski odottaa Pyhäjärven kaupungilta pidempää sopimusta avustuksista

Fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­nen johtaja on paljon var­ti­ja­na – Alpo Aal­to­kos­ki odottaa Py­hä­jär­ven kau­pun­gil­ta pi­dem­pää so­pi­mus­ta avus­tuk­sis­ta

26.07.2021 11:40
Tilaajille
Tärkeintä on nauttia matkasta – Jani Outisen sooloalbumi rakentuu Tyrnävän lakeuksilla ilman paineita

Tär­kein­tä on nauttia mat­kas­ta – Jani Outisen soo­lo­al­bu­mi ra­ken­tuu Tyr­nä­vän la­keuk­sil­la ilman pai­nei­ta

26.07.2021 10:25 1
Tilaajille
Arvio: Erkki Tuomioja pelkää, että ihmiskunta voi demokraattisessa järjestyksessä tehdä itsestään lopun

Arvio: Erkki Tuo­mi­oja pelkää, että ih­mis­kun­ta voi de­mo­kraat­ti­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä tehdä it­ses­tään lopun

25.07.2021 17:35 6
Tilaajille
"Silloin avasin suuni ja aloin kokeilla, mitä ääniä sieltä tulisi" – klassisen laulun lukioiässä löytänyt haukiputaalainen Jere Hölttä voitti toisen palkinnon arvostetussa Timo Mustakallio -kilpailussa

"Sil­loin avasin suuni ja aloin ko­keil­la, mitä ääniä sieltä tulisi" – klas­si­sen laulun lu­kio­iäs­sä löy­tä­nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen Jere Hölttä voitti toisen pal­kin­non ar­vos­te­tus­sa Timo Mus­ta­kal­lio -kil­pai­lus­sa

25.07.2021 11:00
Tilaajille
Oululaisen Veikko Törmäsen seinämaalaus avautuu katsojalle parhaiten asemalaiturilta ja junan ikkunasta – Valmiilla muraalilla on pituutta 125 metriä

Ou­lu­lai­sen Veikko Tör­mä­sen sei­nä­maa­laus avautuu kat­so­jal­le par­hai­ten ase­ma­lai­tu­ril­ta ja junan ik­ku­nas­ta – Val­miil­la mu­raa­lil­la on pi­tuut­ta 125 metriä

25.07.2021 10:50 3
Tilaajille
Essee: Onko ihmisellä velvollisuus tiedostaa se paha, mitä maailmassa tapahtuu?
Essee Pauli Tapio

Essee: Onko ih­mi­sel­lä vel­vol­li­suus tie­dos­taa se paha, mitä maail­mas­sa ta­pah­tuu?

25.07.2021 09:00 4
Tilaajille
Arvio: Laatusarjakuvan klassikot ovat ajankohtaisia ja sopivasti retroja

Arvio: Laa­tu­sar­ja­ku­van klas­si­kot ovat ajan­koh­tai­sia ja so­pi­vas­ti retroja

24.07.2021 19:45 1
Tilaajille
Liikkuva Laulureppu soittaa suvaitsevaisuuden puolesta – tulevassa kampanjassa mukana jo muiden muassa Sebastian Aho ja Pelle Miljoona

Liik­ku­va Lau­lu­rep­pu soittaa su­vait­se­vai­suu­den puo­les­ta – tu­le­vas­sa kam­pan­jas­sa mukana jo muiden muassa Se­bas­tian Aho ja Pelle Mil­joo­na

24.07.2021 08:10 1
Tilaajille