Kulttuuri

Runoilija varjeli salaisuutta – Tua Forsström luki valekansiin puettuja kirjoja ja keskusteli niistä verkossa koodinumeroilla
Tilaajille

Ru­noi­li­ja varjeli sa­lai­suut­ta – Tua Fors­ström luki va­le­kan­siin puet­tu­ja kirjoja ja kes­kus­te­li niistä ver­kos­sa koo­di­nu­me­roil­la

08:00 0
Upea ja pysäyttävä luontosarja – BBC:n jättisarjassa tutustutaan eri maanosiin, Suomestakin nähdään yksi eläin

Upea ja py­säyt­tä­vä luon­to­sar­ja – BBC:n jät­ti­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan eri maa­no­siin, Suo­mes­ta­kin nähdään yksi eläin

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Kotimaisessa komediassa odotellaan Norjan festarikeikkaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ko­ti­mai­ses­sa ko­me­dias­sa odo­tel­laan Norjan fes­ta­ri­keik­kaa

07:00 1
"Nyt Aino sitä raivoa kehiin" – äärimmäisten tunteiden näytteleminen tuotti päänvaivaa Kaikki synnit -sarjassa nähtäville oululaisnuorille

"Nyt Aino sitä raivoa kehiin" – ää­rim­mäis­ten tun­tei­den näyt­te­le­mi­nen tuotti pään­vai­vaa Kaikki synnit -sar­jas­sa näh­tä­vil­le ou­lu­lais­nuo­ril­le

23.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Isojalka pelastaa luonnonpuistoa öljynporauksen tuhoilta – tällaista animaatiota Disney ei tekisi

Arvio: Iso­jal­ka pe­las­taa luon­non­puis­toa öl­jyn­po­rauk­sen tu­hoil­ta – täl­lais­ta ani­maa­tio­ta Disney ei tekisi

23.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Dokumentti kertoo kolmosten synkän kohtalon – Muokkaako meidät kasvatus vai geenit?

Do­ku­ment­ti kertoo kol­mos­ten synkän koh­ta­lon – Muok­kaa­ko meidät kas­va­tus vai geenit?

23.10.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tämän pääosan jälkeen on Tommi Korpelalle riittänyt kutsuja filmirooleihin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tämän pääosan jälkeen on Tommi Kor­pe­lal­le riit­tä­nyt kutsuja fil­mi­roo­lei­hin

23.10.2020 07:00 0
Tintti-sarjakuvien avulla voi käydä läpi lähes koko 1900-luvun historian, tietää oululainen Reijo Valta

Tint­ti-sar­ja­ku­vien avulla voi käydä läpi lähes koko 1900-lu­vun his­to­rian, tietää ou­lu­lai­nen Reijo Valta

22.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Arvio: Parasite-ohjaajan kehutussa filmissä sarjamurhaaja tappaa punaisiin pukeutuneita naisia sadeöinä – elokuva auttoi nappaamaan Etelä-Korean historian pahimman sarjamurhaajan

Arvio: Pa­ra­si­te-oh­jaa­jan ke­hu­tus­sa fil­mis­sä sar­ja­mur­haa­ja tappaa pu­nai­siin pu­keu­tu­nei­ta naisia sa­de­öi­nä – elokuva auttoi nap­paa­maan Ete­lä-Ko­rean his­to­rian pa­him­man sar­ja­mur­haa­jan

22.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Parisuhdemelodraamaa pää kolmantena jalkana – Oulun Työväen Näyttämön uutuus tuo iloa ja valoa erikoiseen aikaan

Arvio: Pa­ri­suh­de­me­lo­draa­maa pää kol­man­te­na jalkana – Oulun Työväen Näyt­tä­mön uutuus tuo iloa ja valoa eri­koi­seen aikaan

22.10.2020 14:24 0
Tilaajille
Arvio: Hamy Ramezanin elokuvassa elämä vastaanottokeskuksessa näyttää sopuisalta ja helpolta

Arvio: Hamy Ra­me­za­nin elo­ku­vas­sa elämä vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa näyttää so­pui­sal­ta ja hel­pol­ta

22.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Raha polttelee ja kosto janottaa viiden tähden italowesternissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Raha polt­te­lee ja kosto ja­not­taa viiden tähden ita­lo­wes­ter­nis­sä

22.10.2020 07:00 0
Kaikki synnit palaa toisella tuotantokaudella menneeseen – viiden tähden arvoisesti

Kaikki synnit palaa toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la men­nee­seen – viiden tähden ar­voi­ses­ti

22.10.2020 07:00 0
Korona toi amerikkalaisen indie-tieteiselokuvan tuotannon Tampereelle – pääosissa Marvel- ja Breaking Bad -tähdet

Korona toi ame­rik­ka­lai­sen in­die-tie­tei­se­lo­ku­van tuo­tan­non Tam­pe­reel­le – pää­osis­sa Marvel- ja Brea­king Bad -tähdet

21.10.2020 21:46 0
Näyttämön tarve yhdistää puolta Kemiä, uuden Kulttuuritalon toteutus yhä epäselvä – "On todella vaikea suunnitella yhtään mitään"

Näyt­tä­mön tarve yh­dis­tää puolta Kemiä, uuden Kult­tuu­ri­ta­lon to­teu­tus yhä epä­sel­vä – "On todella vaikea suun­ni­tel­la yhtään mitään"

21.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Meissä kaikissa asuu pieni Loviisa, Heta, Juhani, Siipirikko, Malviina...

Arvio: Meissä kai­kis­sa asuu pieni Lo­vii­sa, Heta, Juhani, Sii­pi­rik­ko, Mal­vii­na...

21.10.2020 14:57 0
Tilaajille
Battle Beastin konsertti siirtyy taas – bändi tulee Oulun jäähalliin ensi vuoden joulukuussa

Battle Beastin kon­sert­ti siirtyy taas – bändi tulee Oulun jää­hal­liin ensi vuoden jou­lu­kuus­sa

21.10.2020 10:44 3
Hyvästi Le Bureaun väki, toivottavasti tavataan vielä!

Hyvästi Le Bureaun väki, toi­vot­ta­vas­ti ta­va­taan vielä!

21.10.2020 07:00 3
Päivän leffapoiminnat: Naiset korjaavat satoa puhuttelevassa ranskalaiselokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Naiset kor­jaa­vat satoa pu­hut­te­le­vas­sa rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

21.10.2020 07:00 0
Arvio: Psykoterapeutti Maaret Kallio jatkaa voimakirjasarjaansa keskittymällä toivoon

Arvio: Psy­ko­te­ra­peut­ti Maaret Kallio jatkaa voi­ma­kir­ja­sar­jaan­sa kes­kit­ty­mäl­lä toivoon

20.10.2020 17:30 0
Tilaajille
Marraskuussa Oulussa järjestetty Lumo-valofestivaali perutaan koronatilanteen vuoksi – "Riskialttiita ruuhkasumppuja voisi järjestelyistä huolimatta syntyä"

Mar­ras­kuus­sa Oulussa jär­jes­tet­ty Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li pe­ru­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – "Ris­kialt­tii­ta ruuh­ka­sump­pu­ja voisi jär­jes­te­lyis­tä huo­li­mat­ta syntyä"

20.10.2020 10:15 10
Päivän leffapoiminnat: Esko Salminen ja muut jatkosodan synkät miehet

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Esko Sal­mi­nen ja muut jat­ko­so­dan synkät miehet

20.10.2020 07:00 0
Nuoret näyttelijät ilahduttavat nettisarjassa – luvassa noloja tilanteita ihastusten parissa

Nuoret näyt­te­li­jät ilah­dut­ta­vat net­ti­sar­jas­sa – luvassa noloja ti­lan­tei­ta ihas­tus­ten parissa

20.10.2020 07:00 0
Säynäjäjärvessä ei elä säynävän säynävää – vanha tarina pienestä järvestä Kittilässä innosti Taisto Tammelan kirjoittamaan Kustaa Vaasan aikaiseen Lappiin sijoittuvan romaanin

Säy­nä­jä­jär­ves­sä ei elä säy­nä­vän säy­nä­vää – vanha tarina pie­nes­tä jär­ves­tä Kit­ti­läs­sä innosti Taisto Tam­me­lan kir­joit­ta­maan Kustaa Vaasan ai­kai­seen Lappiin si­joit­tu­van ro­maa­nin

19.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Pauli Kallion käsikirjoittamien sarjakuvien kokoelma on läpileikkaus suurmestarin töistä

Arvio: Pauli Kallion kä­si­kir­joit­ta­mien sar­ja­ku­vien ko­koel­ma on lä­pi­leik­kaus suur­mes­ta­rin töistä

19.10.2020 14:57 0
Tilaajille
Arvio: Mauri myrskyää miehen mielessä kemiläistaustaisen Hannu Kauppisen esikoisromaanissa

Arvio: Mauri myrs­kyää miehen mie­les­sä ke­mi­läis­taus­tai­sen Hannu Kaup­pi­sen esi­kois­ro­maa­nis­sa

19.10.2020 14:13 0
Tilaajille
Haapavesi Folk -festivaali saa uuden toiminnanjohtajan – Salla Ahvenjärvi uskoo luvassa olevan sopivasti kehitettävää ja perinteiden kunnioitusta

Haa­pa­ve­si Folk -fes­ti­vaa­li saa uuden toi­min­nan­joh­ta­jan – Salla Ah­ven­jär­vi uskoo luvassa olevan so­pi­vas­ti ke­hi­tet­tä­vää ja pe­rin­tei­den kun­nioi­tus­ta

19.10.2020 12:41 1

KEKSI Kol­lek­tii­vi opettaa hip­ho­pia Oulun alueen nuo­ri­so­ta­lois­sa syys­lo­ma­vii­kol­la

19.10.2020 10:28 0
Arvio: Kauko Röyhkän vetävässä lukuromaanissa paetaan Jehovan todistajien ja natsien valtakuntia

Arvio: Kauko Röyhkän ve­tä­väs­sä lu­ku­ro­maa­nis­sa paetaan Jehovan to­dis­ta­jien ja natsien val­ta­kun­tia

18.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Salakuljetus ja meänkieli viiltävät korvamerkkinsä tornionjokilaaksolaisiin Maria Peuran julman kauniissa kirjassa

Arvio: Sa­la­kul­je­tus ja meän­kie­li viil­tä­vät kor­va­merk­kin­sä tor­nion­jo­ki­laak­so­lai­siin Maria Peuran julman kau­niis­sa kir­jas­sa

18.10.2020 15:00 0
Tilaajille