Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Kulttuuri

Uusi julkinen taideteos Oulun Kanavarantaan: Kaija Hinkulan Kummeli juhlistaa merellistä Oulua

Uusi jul­ki­nen tai­de­teos Oulun Ka­na­va­ran­taan: Kaija Hin­ku­lan Kummeli juh­lis­taa me­rel­lis­tä Oulua

18:32 5
Arvio: Karhukopla villitsi kansaa Oulussa – Ursus Factory veti onnistuneen keikan Teatrialla

Arvio: Kar­hu­kop­la vil­lit­si kansaa Oulussa – Ursus Factory veti on­nis­tu­neen keikan Teat­rial­la

17:50
Tilaajille
Arvio: Jaani Föhr tavoittaa kuviinsa harvemmin ikuistettua arjen runoutta

Arvio: Jaani Föhr ta­voit­taa ku­viin­sa har­vem­min ikuis­tet­tua arjen ru­nout­ta

15:00
Tilaajille
Arvio: Pekka Vesterisen maalaukset ilmentävät valoa, tilaa, liikettä ja jännitettä

Arvio: Pekka Ves­te­ri­sen maa­lauk­set il­men­tä­vät valoa, tilaa, lii­ket­tä ja jän­ni­tet­tä

14:00
Tilaajille
Leikatako taiteen ja kulttuurin tukirahoista vai eikö, siinä pulma
Kolumni Tero Vainio

Lei­ka­ta­ko taiteen ja kult­tuu­rin tu­ki­ra­hois­ta vai eikö, siinä pulma

06:00 2
Tilaajille
AER-teoksessa partnereina ovat kivet, silkkipaperi ja ilmavirtaus – "Yhtymäkohtia ihmiselämään on monia, alkaen sanonnasta kivi sydämellä", Pirjo Yli-Maunula toteaa.

AER-teok­ses­sa part­ne­rei­na ovat kivet, silk­ki­pa­pe­ri ja il­ma­vir­taus – "Yh­ty­mä­koh­tia ih­mis­elä­mään on monia, alkaen sa­non­nas­ta kivi sy­dä­mel­lä", Pirjo Yli-Mau­nu­la toteaa.

15.10.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Oulu Sinfonian konsertti tarjosi romanttisuutta ilman pateettisuutta.

Arvio: Oulu Sin­fo­nian kon­sert­ti tarjosi ro­mant­ti­suut­ta ilman pa­teet­ti­suut­ta.

15.10.2021 15:30
Tilaajille
Aarne Kumpuvaaran Leslie on uhmakas punkkari brittifarssin keskiössä – "Teatterissa voit olla melkein mitä vaan, mitä et välttämättä itse ole", hän sanoo.

Aarne Kum­pu­vaa­ran Leslie on uhmakas punk­ka­ri brit­ti­fars­sin kes­kiös­sä – "Teat­te­ris­sa voit olla melkein mitä vaan, mitä et vält­tä­mät­tä itse ole", hän sanoo.

15.10.2021 08:00
Tilaajille
Arvio: Yläluokkaiset häät päättyvät ikävästi, ja kohta vallankumouksen kurimus näyttäytyy kaikessa karmeudessaan

Arvio: Ylä­luok­kai­set häät päät­ty­vät ikä­väs­ti, ja kohta val­lan­ku­mouk­sen kurimus näyt­täy­tyy kai­kes­sa kar­meu­des­saan

14.10.2021 18:10
Tilaajille
Arvio: Pahan Michael Myersin paluu valkokankaalle ei tavoita alkuperäisen Halloweenin kihelmöivää jännitystä

Arvio: Pahan Michael Myersin paluu val­ko­kan­kaal­le ei tavoita al­ku­pe­räi­sen Hal­lo­wee­nin ki­hel­möi­vää jän­ni­tys­tä

14.10.2021 17:45
Tilaajille
Arvio: Nuoren jalkapalloilijan unelmasta tulee painajainen erilaisessa kasvutarinassa

Arvio: Nuoren jal­ka­pal­loi­li­jan unel­mas­ta tulee pai­na­jai­nen eri­lai­ses­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa

14.10.2021 16:05
Tilaajille
Arvio: Pikku-Pomo riehuu taas, ja lopputulos jakaa mielipiteet

Arvio: Pik­ku-Po­mo riehuu taas, ja lop­pu­tu­los jakaa mie­li­pi­teet

14.10.2021 15:50
Tilaajille
Arvio: Elokuvamaestro Ridley Scott vakuuttaa ajatuksia herättävällä moraalitarinalla

Arvio: Elo­ku­va­maest­ro Ridley Scott va­kuut­taa aja­tuk­sia he­rät­tä­väl­lä mo­raa­li­ta­ri­nal­la

14.10.2021 15:30
Tilaajille
Arvio: Kävelevä katastrofi jahtaa avecia elokuvassa, jonka päähenkilöstä on mahdoton pitää

Arvio: Kä­ve­le­vä ka­tast­ro­fi jahtaa avecia elo­ku­vas­sa, jonka pää­hen­ki­lös­tä on mah­do­ton pitää

14.10.2021 14:30 1
Tilaajille
Arvio: Eksoottisten äänten konsertissa solisti Carolina Eyck tuntui kahmivan ääniä tyhjästä ilmasta

Arvio: Ek­soot­tis­ten äänten kon­ser­tis­sa solisti Ca­ro­li­na Eyck tuntui kah­mi­van ääniä tyh­jäs­tä ilmasta

14.10.2021 14:30
Tilaajille
Mikko Bredenbergin ensimmäiset myrskyisät päivät teatterinjohtajana – "Oli niin tuulista, että pystyin nojaamaan sivutuuleen. Ajattelin, että hyvä juttu: Kemi kannattelee."

Mikko Bre­den­ber­gin en­sim­mäi­set myrs­kyi­sät päivät teat­te­rin­joh­ta­ja­na – "Oli niin tuu­lis­ta, että pystyin no­jaa­maan si­vu­tuu­leen. Ajat­te­lin, että hyvä juttu: Kemi kan­nat­te­lee."

13.10.2021 17:00
Tilaajille
Leffavieras: Koukkukätinen tappaja palaa visuaalisesti näyttävässä kauhuelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Kouk­ku­kä­ti­nen tappaja palaa vi­suaa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä kau­hu­elo­ku­vas­sa

13.10.2021 15:45
Tilaajille
Outi Mäenpää luuli ettei isoja elokuvarooleja enää tule, mutta nyt niitä on kaksi: "Jos vertaa moniin muihin ikäisiini, olen saanut mahdollisuuksia kultalusikalla"

Outi Mäenpää luuli ettei isoja elo­ku­va­roo­le­ja enää tule, mutta nyt niitä on kaksi: "Jos vertaa moniin muihin ikäi­sii­ni, olen saanut mah­dol­li­suuk­sia kul­ta­lu­si­kal­la"

13.10.2021 15:30
Tilaajille
Arvio: Sosiaaliset kuplat puhkeavat

Arvio: So­siaa­li­set kuplat puh­kea­vat

12.10.2021 16:00
Tilaajille
Punalippu liehui lauluissa 1970-luvulla – dokumentti kuvittaa muistoja sopivan etäältä

Pu­na­lip­pu liehui lau­luis­sa 1970-lu­vul­la – do­ku­ment­ti ku­vit­taa muis­to­ja sopivan etäältä

12.10.2021 16:00 1
Tilaajille
Kaboom avaa teatterin ison näyttämön Oulussa – Ahti-myrsky aiheutti yli puolen miljoonan euron vahingot

Kaboom avaa teat­te­rin ison näyt­tä­mön Oulussa – Ah­ti-myrs­ky ai­heut­ti yli puolen mil­joo­nan euron va­hin­got

11.10.2021 15:00 3
Tilaajille
Arvio: Uuno on numero Yksi on sujuvasti kirjoitettu, runsaasti tietoa tarjoava paketti hahmosta, joka sai ensiesiintymisensä Spede-show'n televisiosketseissä 1971

Arvio: Uuno on numero Yksi on su­ju­vas­ti kir­joi­tet­tu, run­saas­ti tietoa tar­joa­va paketti hah­mos­ta, joka sai en­si­esiin­ty­mi­sen­sä Spe­de-show'n te­le­vi­sio­sket­seis­sä 1971

10.10.2021 15:15
Tilaajille
Legendaarinen Agents-yhtye ja Vaalasta ponnistava Maustetytöt yhteistyöhön – nousevat lavalle Ruisrockissa

Le­gen­daa­ri­nen Agents-yh­tye ja Vaa­las­ta pon­nis­ta­va Maus­te­ty­töt yh­teis­työ­hön – nou­se­vat lavalle Ruis­roc­kis­sa

10.10.2021 13:35 7
Media maailmanlopun tunnelmissa: "kärjistyksistä elävä media puhuu ilmastonmuutoksesta pääasiallisesti katastrofitunnelmin"
Kolumni Tero Vainio

Media maail­man­lo­pun tun­nel­mis­sa: "kär­jis­tyk­sis­tä elävä media puhuu il­mas­ton­muu­tok­ses­ta pää­asial­li­ses­ti ka­tast­ro­fi­tun­nel­min"

09.10.2021 06:00 17
Tilaajille
60 vuotta täyttävä laulaja Jore Marjaranta on joogan ansiosta elämänsä vireessä: "Oli hienoa, että sain oppia uuden taidon, josta tuli sattumalta toinen ammatti"

60 vuotta täyt­tä­vä laulaja Jore Mar­ja­ran­ta on joogan an­sios­ta elä­män­sä vi­rees­sä: "Oli hienoa, että sain oppia uuden taidon, josta tuli sat­tu­mal­ta toinen am­mat­ti"

08.10.2021 19:30
Tilaajille
"Soittakaa Paranoid!" Jarkko Ahola palaa yhteen Oulu All Star Big Bandin kanssa – ja Paranoidkin kuullaan

"Soit­ta­kaa Pa­ra­noid!" Jarkko Ahola palaa yhteen Oulu All Star Big Bandin kanssa – ja Pa­ra­noid­kin kuul­laan

08.10.2021 17:30
Tilaajille
Arvio: Oulu sinfonian Pintaa syvemmältä -konsertti tarjosi virtoja ja urbaaneja visioita – illan huipuiksi nousivat Selim Palmgrenin Pianokonsertto nro 2 ja pianisti Janne Oksanen

Arvio: Oulu sin­fo­nian Pintaa sy­vem­mäl­tä -kon­sert­ti tarjosi virtoja ja ur­baa­ne­ja vi­sioi­ta – il­lan hui­puik­si nou­si­vat Selim Palm­gre­nin Pia­no­kon­sert­to nro 2 ja pia­nis­ti Janne Oksanen

08.10.2021 16:25
Tilaajille
Arvio: Lämminhenkistä kuvausta murenevan talon ja yhteisön ympärillä

Arvio: Läm­min­hen­kis­tä ku­vaus­ta mu­re­ne­van talon ja yh­tei­sön ym­pä­ril­lä

07.10.2021 18:15
Tilaajille
Arvio: Erikoislaatuinen nukkeanimaatio vie syvälle tulevaisuuteen

Arvio: Eri­kois­laa­tui­nen nuk­ke­ani­maa­tio vie syvälle tu­le­vai­suu­teen

07.10.2021 17:15
Tilaajille
Supernatural-leivos on oululaisen kondiittorimestari Sampo Kotajärven luomus – "Minusta leivos kuvastaa ihmisen ja luonnon suhdetta, joka muuttuu koko ajan"

Su­per­na­tu­ral-lei­vos on ou­lu­lai­sen kon­diit­to­ri­mes­ta­ri Sampo Ko­ta­jär­ven luomus – "Mi­nus­ta leivos ku­vas­taa ihmisen ja luonnon suh­det­ta, joka muuttuu koko ajan"

07.10.2021 17:00 3
Tilaajille