Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kulttuuri

Gustaf Skarsgårdin esittämä saarnamies taistelee Lapissa riehuvaa pahuutta vastaan – Suomessa kuvataan Laestadiukseen perustuvaa, fiktiivistä Disney+-sarjaa
Tilaajille

Gustaf Skarsgår­din esit­tä­mä saar­na­mies tais­te­lee Lapissa rie­hu­vaa pa­huut­ta vastaan – Suo­mes­sa ku­va­taan Laes­ta­diuk­seen pe­rus­tu­vaa, fik­tii­vis­tä Dis­ney+-sar­jaa

14:20
Nuoret pyörtyilivät ja myyntitiskit kaatuivat, kun Armi ja Danny jakoivat nimmareita – Muistatko legendaarisen oululaisen musiikkiliikkeen, jossa tähdet hengailivat?

Nuoret pyör­tyi­li­vät ja myyn­ti­tis­kit kaa­tui­vat, kun Armi ja Danny ja­koi­vat nim­ma­rei­ta – Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­sen ou­lu­lai­sen mu­siik­ki­liik­keen, jossa tähdet hen­gai­li­vat?

07:00 3
Tilaajille
Osaa ruotsalainenkin synkistellä – paluu 1970-luvun kylään tuo mieleen suomalaiskansallisia tunnelmia

Osaa ruot­sa­lai­nen­kin syn­kis­tel­lä – paluu 1970-lu­vun kylään tuo mieleen suo­ma­lais­kan­sal­li­sia tun­nel­mia

05.06.2023 12:00 3
Tilaajille
Oululainen koreografi Elina Tähtelä tanssittaa Raahen Teatterin näyttelijöitä kohti Myrskyluotoa: "Todellakin tällä porukalla pystyy!"

Ou­lu­lai­nen ko­reo­gra­fi Elina Tähtelä tans­sit­taa Raahen Teat­te­rin näyt­te­li­jöi­tä kohti Myrs­ky­luo­toa: "To­del­la­kin tällä po­ru­kal­la pys­tyy!"

05.06.2023 08:00
Tilaajille
Suomaisemasta ponnistava Kalmah julkaisi yhdeksännen levynsä ja nousee keikkalavoille kesällä – Pudasjärven melodinen hevimetalli kiinnostaa maailmalla

Suo­mai­se­mas­ta pon­nis­ta­va Kalmah jul­kai­si yh­dek­sän­nen levynsä ja nousee keik­ka­la­voil­le kesällä – Pu­das­jär­ven me­lo­di­nen he­vi­me­tal­li kiin­nos­taa maail­mal­la

04.06.2023 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Andrei Kurkovin Harmaat mehiläiset on erilainen romaani Ukrainan sodasta

Kir­ja-ar­vio: Andrei Kur­ko­vin Harmaat me­hi­läi­set on eri­lai­nen romaani Uk­rai­nan sodasta

04.06.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Kiitos Lucy Bartonista, josta on tullut monelle rakas ystävä

Kir­ja-ar­vio: Kiitos Lucy Bar­to­nis­ta, josta on tullut monelle rakas ystävä

04.06.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Laura Andersson tarjoaa rikoksia ja romantiikkaa 1940-luvun lopun Helsingissä

Kir­ja-ar­vio: Laura An­ders­son tarjoaa ri­kok­sia ja ro­man­tiik­kaa 1940-lu­vun lopun Hel­sin­gis­sä

04.06.2023 14:05
Tilaajille
Kaurismäen maailma siirtyi Ranskaan sunnuntain vienosti komediallisessa draamassa

Kau­ris­mäen maailma siirtyi Rans­kaan sun­nun­tain vie­nos­ti ko­me­dial­li­ses­sa draa­mas­sa

04.06.2023 11:00
Tilaajille
Elsa Tikkanen, 91, katseli meren yli, kun Neuvostoliitto pommitti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

Elsa Tik­ka­nen, 91, katseli meren yli, kun Neu­vos­to­liit­to pom­mit­ti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

04.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Pohjois-Suomen vanhimman tanssifestivaalin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apurahoja ei tullutkaan tarpeeksi, taiteellinen johtaja aikoo miettiä koko konseptin uusiksi

Poh­jois-Suo­men van­him­man tans­si­fes­ti­vaa­lin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apu­ra­ho­ja ei tul­lut­kaan tar­peek­si, tai­teel­li­nen johtaja aikoo miettiä koko kon­sep­tin uusiksi

03.06.2023 18:00 5
Tilaajille
Kotimaisen elokuvan tunnettuus laajenee – Suomessa historiallisesti hyljeksitty niin sanottu genre-elokuva alkaakin osoittautua hyväksi kanavaksi maailmalle
Kolumni Tero Vainio

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van tun­net­tuus laa­je­nee – Suo­mes­sa his­to­rial­li­ses­ti hyl­jek­sit­ty niin sanottu gen­re-elo­ku­va al­kaa­kin osoit­tau­tua hyväksi ka­na­vak­si maail­mal­le

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Suomen kansainvälisesti tunnetuin nykysäveltäjä Kaija Saariaho on kuollut – "Ymmärrän, että olen ollut kauhean onnekas"

Suomen kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuin ny­ky­sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ri­aho on kuollut – "Ym­mär­rän, että olen ollut kauhean on­ne­kas"

02.06.2023 20:30 4
Teatteriarvio: Kerttu ja Hannu juonivat aikuisia vastaan, jipii! – Vanha satu on suolistettu löyhkäävien asenteiden osalta

Teat­te­riar­vio: Kerttu ja Hannu juo­ni­vat ai­kui­sia vas­taan, jipii! – Vanha satu on suo­lis­tet­tu löyh­kää­vien asen­tei­den osalta

01.06.2023 16:26 5
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kaikkien aikojen pisin amerikkalainen animaatio tarjoaa Hämähäkkimiehiä ja -naisia yllin kyllin

Elo­ku­va-ar­vio: Kaik­kien aikojen pisin ame­rik­ka­lai­nen ani­maa­tio tarjoaa Hä­mä­häk­ki­mie­hiä ja -naisia yllin kyllin

01.06.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Natsihallinnon ajalle sijoittuva Väärentäjä tarjoaa sarjan venytettyjä, seisahtuneita kohtauksia

Elo­ku­va-ar­vio: Nat­si­hal­lin­non ajalle si­joit­tu­va Vää­ren­tä­jä tarjoaa sarjan ve­ny­tet­ty­jä, sei­sah­tu­nei­ta koh­tauk­sia

01.06.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Stephen Kingin varhaiseen novelliin perustuva perhemörköily kierrättää vanhaa eikä edes pelota

Elo­ku­va-ar­vio: Stephen Kingin var­hai­seen no­vel­liin pe­rus­tu­va per­he­mör­köi­ly kier­rät­tää vanhaa eikä edes pelota

01.06.2023 13:05 1
Tilaajille
Hupisaaret puhkeavat kukkaan, kun sinne tehdään "kasvien Lumo-festivaali" – 62 kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeelle jaettiin yhteensä 4,2 miljoonaa euroa

Hu­pi­saa­ret puh­kea­vat kuk­kaan, kun sinne tehdään "kas­vien Lu­mo-fes­ti­vaa­li" – 62 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hank­keel­le jaet­tiin yh­teen­sä 4,2 mil­joo­naa euroa

31.05.2023 17:16 6
Tilaajille
Leffavieras: Oululainen Pariisi-fani Minna Peltola harmittelee kliseistä kuvaa kaupungista: kuvissa tietysti Eiffel-torni, Seinen rannat ja vauhko pariisitar

Lef­fa­vie­ras: Ou­lu­lai­nen Pa­rii­si-fa­ni Minna Peltola har­mit­te­lee kli­seis­tä kuvaa kau­pun­gis­ta: kuvissa tie­tys­ti Eif­fel-tor­ni, Seinen rannat ja vauhko pa­rii­si­tar

31.05.2023 14:10
Tilaajille
Oululaisen Jarkko Someron lauluissa kuuluvat niin paikallisten ikäihmisten kuin kaukomaidenkin senioreiden tarinat

Ou­lu­lai­sen Jarkko Someron lau­luis­sa kuu­lu­vat niin pai­kal­lis­ten ikä­ih­mis­ten kuin kau­ko­mai­den­kin se­nio­rei­den tarinat

31.05.2023 08:00
Tilaajille
Teatteritärpit: Aina joku eksyy Liminkaan – Oulun Hupisaarilla tehdään komediahupailuja ja noituuksia

Teat­te­ri­tär­pit: Aina joku eksyy Li­min­kaan – Oulun Hu­pi­saa­ril­la tehdään ko­me­dia­hu­pai­lu­ja ja noi­tuuk­sia

30.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Mitä läheisyyskoreografi tekee? Oulun teatterin henkilökuntaa kouluttanut Pia Rickman kertoo.

Mitä lä­hei­syys­ko­reo­gra­fi tekee? Oulun teat­te­rin hen­ki­lö­kun­taa kou­lut­ta­nut Pia Rickman kertoo.

30.05.2023 09:40
Tilaajille
Sänkykohtauksen jälkeen piti niellä vielä kollegoiden kommentit, kun oululaisnäyttelijä Jaana Kahra oli nuori – Nykyään seksikohtauksia suunnittelee kokonaan uusi ammattikunta

Sän­ky­koh­tauk­sen jälkeen piti niellä vielä kol­le­goi­den kom­men­tit, kun ou­lu­lais­näyt­te­li­jä Jaana Kahra oli nuori – Nykyään sek­si­koh­tauk­sia suun­nit­te­lee ko­ko­naan uusi am­mat­ti­kun­ta

30.05.2023 16:17 1
Tilaajille
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – Oulussa hän saa viimein lapsensa mukaan kiertueelle

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – Oulussa hän saa viimein lap­sen­sa mukaan kier­tueel­le

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Ydintuhon jälkeen jää vain säteilyvaara, ja Popeda – joka Ouluunkin vielä ehtii
Kolumni Heikki Uusitalo

Ydin­tu­hon jälkeen jää vain sä­tei­ly­vaa­ra, ja Popeda – joka Ou­luun­kin vielä ehtii

29.05.2023 06:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

28.05.2023 16:10
Tilaajille
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­vo­asun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Aki Kaurismäki voitti tuomaristopalkinnon Cannesin elokuvajuhlilla – "Twist and shout!" kuuluivat ohjaajan terveiset

Aki Kau­ris­mä­ki voitti tuo­ma­ris­to­pal­kin­non Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la – "Twist and shout!" kuu­lui­vat oh­jaa­jan ter­vei­set

27.05.2023 22:42 7
Colin on vapaa, kun juoksee – lauantain mustavalkoinen elokuva läikkyy levottomasti

Colin on vapaa, kun juoksee – lauan­tain mus­ta­val­koi­nen elokuva läikkyy le­vot­to­mas­ti

27.05.2023 12:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Evakot kantoivat perinteitään mukanaan ja joutuivat samalla peittelemään niitä

Näyt­te­lyar­vio: Evakot kan­toi­vat pe­rin­tei­tään mu­ka­naan ja jou­tui­vat samalla peit­te­le­mään niitä

26.05.2023 16:25
Tilaajille