Kulttuuri

Kemijärvellä 1980-luvulla perustettu Arched Fire äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä julkaistiin levy, joka ilmestyy pian Japanissakin
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä 1980-lu­vul­la pe­rus­tet­tu Arched Fire äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä jul­kais­tiin levy, joka il­mes­tyy pian Ja­pa­nis­sa­kin

26.09.2021 19:00
Arvio: Göteborgin painajainen vailla onnellista loppua palkitun ruotsalaistoimittajan tietokirjassa

Arvio: Gö­te­bor­gin pai­na­jai­nen vailla on­nel­lis­ta loppua pal­ki­tun ruot­sa­lais­toi­mit­ta­jan tie­to­kir­jas­sa

26.09.2021 16:10
Tilaajille
Blomsterin Kari lähti Hailuodosta isommalle kirkolle Iihin – yksin kirjastossa puurtanut mies iloitsee päästyään nyt rennon työyhteisön jäseneksi

Bloms­te­rin Kari lähti Hai­luo­dos­ta isom­mal­le kir­kol­le Iihin – yksin kir­jas­tos­sa puur­ta­nut mies iloit­see pääs­tyään nyt rennon työ­yh­tei­sön jä­se­nek­si

25.09.2021 14:00 1
Tilaajille
Jari Tervo antoi Mikael Agricolan äidille nimen ja pani Lutherin suuhun hauskoja ajatuksia luterilaisuudesta

Jari Tervo antoi Mikael Ag­ri­co­lan äidille nimen ja pani Lut­he­rin suuhun haus­ko­ja aja­tuk­sia lu­te­ri­lai­suu­des­ta

25.09.2021 11:45 3
Tilaajille
Oulun perinteikäs Hevimesta lopettaa viikonloppuna – kerro meille värikkäimmät muistosi paikasta

Oulun pe­rin­tei­käs He­vi­mes­ta lo­pet­taa vii­kon­lop­pu­na – kerro meille vä­rik­käim­mät muis­to­si pai­kas­ta

24.09.2021 14:50 7
Pähiät Oulusta ja Siepakat Rovaniemeltä ovat mukana Tanssimaniassa – päätöskonsertissa ryhmät esittävät teokset TRAD! ja Roihu

Pähiät Oulusta ja Sie­pa­kat Ro­va­nie­mel­tä ovat mukana Tans­si­ma­nias­sa – pää­tös­kon­ser­tis­sa ryhmät esit­tä­vät teokset TRAD! ja Roihu

24.09.2021 13:00
Mikko Bredenberg valittiin Kemiin teatterinjohtajaksi – Bredenbergiä kannatti yksimielisesti myös teatterin näyttelijäyhdistys

Mikko Bre­den­berg va­lit­tiin Kemiin teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Bre­den­ber­giä kan­nat­ti yk­si­mie­li­ses­ti myös teat­te­rin näyt­te­li­jä­yh­dis­tys

24.09.2021 12:20
Tilaajille
Arvio: Hellyys-hymiöitä lentelee ilmassa

Arvio: Hel­lyys-hy­miöi­tä len­te­lee ilmassa

24.09.2021 10:00
Tilaajille
Kun olkea osaa käsitellä oikein, se taipuu vaikka mihin – sen todistaa Oulun kaupunginkirjastossa esillä oleva himmelitaituri Elsa Pietikäisen näyttely

Kun olkea osaa kä­si­tel­lä oikein, se taipuu vaikka mihin – sen to­dis­taa Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa esillä oleva him­me­li­tai­tu­ri Elsa Pie­ti­käi­sen näyt­te­ly

24.09.2021 08:25
Tilaajille

Mikko Bre­den­berg on ehdolla teat­te­rin­joh­ta­jak­si Kemiin – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päättää joh­ta­ja­va­lin­nas­ta tänään

23.09.2021 08:10 2
Tilaajille
”Steppaaminen on kaikkein kivointa” – Oulun musikaalin Billy Elliotit ovat Kimi Lumme, 11, ja Aslak Kipinä, 13

”S­tep­paa­mi­nen on kaik­kein ki­voin­ta” – Oulun mu­si­kaa­lin Billy El­lio­tit ovat Kimi Lumme, 11, ja Aslak Kipinä, 13

23.09.2021 08:00
Tilaajille
Leffavieras: Teemu Nikin palkittu elokuva on tasavertainen katselukokemus näkeville ja näkövammaisille

Lef­fa­vie­ras: Teemu Nikin pal­kit­tu elokuva on ta­sa­ver­tai­nen kat­se­lu­ko­ke­mus nä­ke­vil­le ja nä­kö­vam­mai­sil­le

22.09.2021 15:15
Tilaajille
Tunnetko oululaiset 1920-luvun klassikot? Kolmiotalo, Kulmatalo ja Vanha apteekki – Ainolan museorakennus ei suinkaan ole ainoa aikansa talokaunokaisista

Tun­net­ko ou­lu­lai­set 1920-lu­vun klas­si­kot? Kol­mio­ta­lo, Kul­ma­ta­lo ja Vanha ap­teek­ki – Ainolan mu­seo­ra­ken­nus ei suin­kaan ole ainoa aikansa ta­lo­kau­no­kai­sis­ta

21.09.2021 18:30 7
Tilaajille
Arvio: Hätä hupparityypistä on raastavasti läsnä Oulun kantaesityksessä

Arvio: Hätä hup­pa­ri­tyy­pis­tä on raas­ta­vas­ti läsnä Oulun kan­ta­esi­tyk­ses­sä

21.09.2021 18:00 1
Tilaajille
"Kuin kahdet aivot yhdessä" – Galleristi Veikko Halmetoja ja kuvataiteilija Anni Kinnunen toimivat säpäkästi yhteen

"Kuin kahdet aivot yh­des­sä" – Gal­le­ris­ti Veikko Hal­met­oja ja ku­va­tai­tei­li­ja Anni Kin­nu­nen toi­mi­vat sä­pä­käs­ti yhteen

21.09.2021 11:30
Tilaajille
Taidetestaajat palaavat taiteen äärelle vaiheittain – kahdeksasluokkalaiset pääsivät Torniossa rikostarinan äärelle Aineen taidemuseoon

Tai­de­tes­taa­jat pa­laa­vat taiteen äärelle vai­heit­tain – kah­dek­sas­luok­ka­lai­set pää­si­vät Tor­nios­sa ri­kos­ta­ri­nan äärelle Aineen tai­de­mu­seoon

21.09.2021 09:30
Arvio: Pellon Oranki Art sai taas uuden veistosvuosikerran luonnon keskelle

Arvio: Pellon Oranki Art sai taas uuden veis­tos­vuo­si­ker­ran luonnon kes­kel­le

20.09.2021 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Eläinystävällistä kepparisirkusta lapsenmielisille

Arvio: Eläin­ys­tä­väl­lis­tä kep­pa­ri­sir­kus­ta lap­sen­mie­li­sil­le

20.09.2021 15:00
Tilaajille
The Crown palkittiin Emmy-gaalassa parhaana draamasarjana, Ted Lassolle komediasarjan palkinto

The Crown pal­kit­tiin Em­my-gaa­las­sa par­haa­na draa­ma­sar­ja­na, Ted Las­sol­le ko­me­dia­sar­jan pal­kin­to

20.09.2021 07:34
Arvio: Yksityisiä asioita muurin varjosta oululaisen Esko Karppasen etevässä romaanissa

Arvio: Yk­si­tyi­siä asioita muurin var­jos­ta ou­lu­lai­sen Esko Karp­pa­sen ete­väs­sä ro­maa­nis­sa

19.09.2021 16:05
Tilaajille
Arvio: Tommi Liimatan uutuus ruotii kainuulaista mielenmaisemaa vaivattoman tarkasti

Arvio: Tommi Lii­ma­tan uutuus ruotii kai­nuu­lais­ta mie­len­mai­se­maa vai­vat­to­man tar­kas­ti

19.09.2021 15:45
Tilaajille
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

19.09.2021 09:00
Tilaajille
Kemin teatteria vaivaa akuutti tilapula – kolme visiota: Säästöpankin entinen konttori, Mansikkanokan kulttuurisali ja kulttuurikeskuksen suuri auditorio

Kemin teat­te­ria vaivaa akuutti ti­la­pu­la – kolme vi­sio­ta: Sääs­tö­pan­kin entinen kont­to­ri, Man­sik­ka­no­kan kult­tuu­ri­sa­li ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sen suuri au­di­to­rio

18.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Amalgam puhuttelee mutkattomuudellaan

Arvio: Amalgam pu­hut­te­lee mut­kat­to­muu­del­laan

17.09.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Kehtolaulu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sinfonian levynjulkaisukonsertissa

Arvio: Keh­to­lau­lu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sin­fo­nian le­vyn­jul­kai­su­kon­ser­tis­sa

17.09.2021 15:00 2
Tilaajille
Paratiisi-tv-sarjan toisella tuotantokaudella Oulu näyttää myös valoisat kasvonsa

Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

17.09.2021 14:30 1
Tilaajille
Arvio: Seinän takana asustaa painajainen ruotsalaisessa kauhuelokuvassa

Arvio: Seinän takana asustaa pai­na­jai­nen ruot­sa­lai­ses­sa kau­hu­elo­ku­vas­sa

16.09.2021 17:45
Tilaajille
Arvio: Kauhuelokuvien kliseiden sulatusuuni onnistuu kääntymään positiiviseksi katsojakokemukseksi

Arvio: Kau­hu­elo­ku­vien kli­sei­den su­la­tus­uu­ni on­nis­tuu kään­ty­mään po­si­tii­vi­sek­si kat­so­ja­ko­ke­muk­sek­si

16.09.2021 15:05
Tilaajille
Arvio: Keskitysleirivanki pyrkii säilymään hengissä opettamalla vartijalleen keksittyä persiaa

Arvio: Kes­ki­tys­lei­ri­van­ki pyrkii säi­ly­mään hen­gis­sä opet­ta­mal­la var­ti­jal­leen kek­sit­tyä persiaa

16.09.2021 14:45
Tilaajille
Arvio: Mykistävä tieteiselokuva Dyyni tarjoaa messiaanista majesteettisuutta mutta vaatii paljon katsojalta

Arvio: My­kis­tä­vä tie­teis­elo­ku­va Dyyni tarjoaa mes­siaa­nis­ta ma­jes­teet­ti­suut­ta mutta vaatii paljon kat­so­jal­ta

16.09.2021 14:14 1
Tilaajille