Kolumnit

Metsistä saa aina halutessaan mukavan vastakkainasettelun aikaiseksi – puhumalla vaikka asian vierestä
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Met­sis­tä saa aina ha­lu­tes­saan mukavan vas­tak­kain­aset­te­lun ai­kai­sek­si – pu­hu­mal­la vaikka asian vie­res­tä

16:00 7
Alueellinen identiteetti ja  sen muuttuvat merkitykset
Kolumni Anssi Paasi

Alueel­li­nen iden­ti­teet­ti ja sen muut­tu­vat mer­ki­tyk­set

26.11.2021 13:00 3
Tilaajille
Hiihdon maailmancup alkaa – Rukan sprinttirata tarjoaa esimakua Pekingin olympialaisista
Kolumni Joonas Hentilä

Hiihdon maail­man­cup alkaa – Rukan sprint­ti­ra­ta tarjoaa esi­ma­kua Pe­kin­gin olym­pia­lai­sis­ta

26.11.2021 07:05
Tilaajille
Kolumni: En tykkää mustasta perjantaista, ja siihen on hyvä syy
Kolumni Heli Rintala

Ko­lum­ni: En tykkää mus­tas­ta per­jan­tais­ta, ja siihen on hyvä syy

25.11.2021 18:00 4
Tilaajille
Katselin pornoa, ja Hot1350 sai tietää siitä – huijauskirjeiden suomen kieli on toisinaan jo tasokasta
Kolumni Hanna Kuonanoja

Kat­se­lin pornoa, ja Hot1350 sai tietää siitä – hui­jaus­kir­jei­den suomen kieli on toi­si­naan jo ta­so­kas­ta

24.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Politiikan pikavoittoja pitkäjänteisyyden sijaan
Kolumni Tuomas Kettunen

Po­li­tii­kan pi­ka­voit­to­ja pit­kä­jän­tei­syy­den sijaan

23.11.2021 16:00 1
Tilaajille
Pirteä kuljetus on iso ilo nettikaupan asiakkaalle - on järkeä kokeilla uusien yritysten palveluita
Kolumni Pasi Klemettilä

Pirteä kul­je­tus on iso ilo net­ti­kau­pan asiak­kaal­le - on järkeä ko­keil­la uusien yri­tys­ten pal­ve­lui­ta

22.11.2021 06:00 2
Tilaajille
Luonnonsuojelijan vaaralliset stereotyypit
Kolumni Maija Toivanen

Luon­non­suo­je­li­jan vaa­ral­li­set ste­reo­tyy­pit

21.11.2021 14:00 4
Tilaajille
Kunnissa on meneillään jotain kummaa, josta voi koitua vielä iso lasku maksettavaksi
Kolumni Sanna Keskinen

Kun­nis­sa on me­neil­lään jotain kummaa, josta voi koitua vielä iso lasku mak­set­ta­vak­si

20.11.2021 16:00 16
Tilaajille
Hiljainen tieto tuo hyötyä rakennerahastohankkeissa
Kolumni Eeva-Kaisa Prokkola, Fredriika Jakola

Hil­jai­nen tieto tuo hyötyä ra­ken­ne­ra­has­to­hank­keis­sa

20.11.2021 06:00
Tilaajille
Nuorten lukutaidon heikentyminen on poikaerityinen ongelma, joka halutaan virallisissa yhteyksissä ohittaa
Kolumni Tero Vainio

Nuorten lu­ku­tai­don hei­ken­ty­mi­nen on poi­ka­eri­tyi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan vi­ral­li­sis­sa yh­teyk­sis­sä ohittaa

20.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Pop up -myymälä ei niin vain saa vuokrasopimusta, vaikka Oulun keskustassa on liiketiloja tyhjillään
Kolumni Iina Kuvaja

Pop up -myy­mä­lä ei niin vain saa vuok­ra­so­pi­mus­ta, vaikka Oulun kes­kus­tas­sa on lii­ke­ti­lo­ja tyh­jil­lään

19.11.2021 18:00 5
Tilaajille
”Tunnustan, olen kalkkis ja uudistushaluton”
Kolumni Heli Nurkkala

”Tun­nus­tan, olen kalkkis ja uu­dis­tus­ha­lu­ton”

19.11.2021 08:09 10
Tilaajille
Valoa oululaisille, jotka pimeydessä talsivat
Kolumni Elina Ursin

Valoa ou­lu­lai­sil­le, jotka pi­mey­des­sä tal­si­vat

17.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Hallitus sosialisoi suomalaisten rahat Eurooppaan
Kolumni Olli Immonen

Hal­li­tus so­sia­li­soi suo­ma­lais­ten rahat Eu­roop­paan

16.11.2021 16:00 21
Tilaajille
Rujoa menoa ilman kulttuuriperinnön taakkaa – lähtisikö Oulu-brändi tästä?
Kolumni Riitta Taulavuori

Rujoa menoa ilman kult­tuu­ri­pe­rin­nön taakkaa – läh­ti­si­kö Ou­lu-brän­di tästä?

15.11.2021 06:00 17
Tilaajille
Ilmastomallien avulla ymmärrämme ihmistoiminnan vaikutuksen ilmastoon
Kolumni Ari Laaksonen

Il­mas­to­mal­lien avulla ym­mär­räm­me ih­mis­toi­min­nan vai­ku­tuk­sen il­mas­toon

14.11.2021 14:00 7
Tilaajille
Yhä useampi meistä jää yksin, eivätkä syyt ole aina yksilössä
Kolumni Sanna Keskinen

Yhä useampi meistä jää yksin, eivätkä syyt ole aina yk­si­lös­sä

13.11.2021 16:00 10
Tilaajille
Ideologisten heimojen moraali sitoo ja sokaisee – heimoutumista vastaan on vain yksi lääke
Kolumni Tero Vainio

Ideo­lo­gis­ten hei­mo­jen moraali sitoo ja so­kai­see – hei­mou­tu­mis­ta vastaan on vain yksi lääke

13.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Vaikka ilmastoasia on erittäin tärkeä, suomalaisten silti syytä toivoa lauhaa talvea
Kolumni Pasi Kinnunen

Vaikka il­mas­to­asia on erit­täin tärkeä, suo­ma­lais­ten silti syytä toivoa lauhaa talvea

12.11.2021 18:00 4
Tilaajille
Miksi rikkaita pitäisi Suomessa paheksua?
Kolumni Erkki Ahola

Miksi rik­kai­ta pitäisi Suo­mes­sa pa­hek­sua?

12.11.2021 14:00 9
Tilaajille
Pohjoisesta Pohjanmaasta tuli murrosten kautta elinvoimainen maakunta
Kolumni Matti Enbuske

Poh­joi­ses­ta Poh­jan­maas­ta tuli mur­ros­ten kautta elin­voi­mai­nen maa­kun­ta

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Sydänten mestareiden kriisi
Kolumni Kimmo Siira

Sy­dän­ten mes­ta­rei­den kriisi

10.11.2021 20:46 6
Tilaajille
Kieli poliisista, päivää! Pahoittelen aiheuttamaani mielipahaa, mutta koska sain kuitenkin huomionne, voimme mennä itse asiaan
Kolumni Tinja Huoviala

Kieli po­lii­sis­ta, päivää! Pa­hoit­te­len ai­heut­ta­maa­ni mie­li­pa­haa, mutta koska sain kui­ten­kin huo­mion­ne, voimme mennä itse asiaan

09.11.2021 18:00 24
Tilaajille
Jesse Puljujärven hymy on entistä leveämpi
Kolumni Joonas Hentilä

Jesse Pul­ju­jär­ven hymy on entistä le­veäm­pi

09.11.2021 17:31
Tilaajille
Etätyö haastaa työn ja muun elämän rajat
Kolumni Katja Hänninen

Etätyö haastaa työn ja muun elämän rajat

09.11.2021 16:00 2
Tilaajille
Puisto luo muistot, jotka kannattelevat kauas
Kolumni Pia Kaitasuo

Puisto luo muis­tot, jotka kan­nat­te­le­vat kauas

08.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Keskiviikona kauhistuttanut uikutus vaihtui sunnuntaina leveään hymyyn – AC Oulu ja RoPS kohtaavat liigassa ehkä 2023
Kolumni Kai Nevala

Kes­ki­vii­ko­na kau­his­tut­ta­nut uikutus vaihtui sun­nun­tai­na leveään hymyyn – AC Oulu ja RoPS koh­taa­vat lii­gas­sa ehkä 2023

07.11.2021 21:34 1
Tilaajille
Kaupungit ja kansalaiset ovat liukumassa marginaaliin nykyisessä järjestelmässämme
Kolumni Mari Vaattovaara

Kau­pun­git ja kan­sa­lai­set ovat liu­ku­mas­sa mar­gi­naa­liin ny­kyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­säm­me

07.11.2021 10:00 7
Tilaajille
Sananvapaus on liian tärkeä poljettavaksi, mutta yrittäjiä riittää
Kolumni Sanna Keskinen

Sa­nan­va­paus on liian tärkeä pol­jet­ta­vak­si, mutta yrit­tä­jiä riittää

06.11.2021 06:00 40
Tilaajille