Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Kolumnit

12-vuotias tytär omillaan olympialaisissa
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

12-vuo­tias tytär omil­laan olym­pia­lai­sis­sa

04.08.2021 19:07 5
Lähteekö Saksan inflaatio vihdoin liikkeelle?
Kolumni Tuuli Koivu

Läh­tee­kö Saksan inf­laa­tio vihdoin liik­keel­le?

04.08.2021 06:00
Tilaajille
Systeeminen muutos vai palasia sieltä täältä?
Kolumni Merja Kyllönen

Sys­tee­mi­nen muutos vai palasia sieltä täältä?

03.08.2021 16:00 10
Tilaajille
Karsten Warholm on poikkeuslahjakkuus, joka saavutti juniorien EM-hopeaa kymmenottelussa – Onko Tokion järjettömän ME-ajan 45,94 selitys trampoliinimaisessa radassa?
Kolumni Kai Nevala

Karsten Warholm on poik­keus­lah­jak­kuus, joka saa­vut­ti ju­nio­rien EM-ho­peaa kym­men­ot­te­lus­sa – Onko Tokion jär­jet­tö­män ME-ajan 45,94 selitys tram­po­lii­ni­mai­ses­sa ra­das­sa?

03.08.2021 08:01 4
Tilaajille
Kukapa meistä ei pari kertaa vuodessa katsoisi YouTubesta uudestaan Sydneyn raskaansarjan finaalia
Kolumni Kai Nevala

Kukapa meistä ei pari kertaa vuo­des­sa kat­soi­si You­Tu­bes­ta uu­des­taan Sydneyn ras­kaan­sar­jan fi­naa­lia

02.08.2021 19:11
Tilaajille
Ilmastokeskustelussa ei ole enää tilaa tunteille, mielipiteille tai uskomuksille
Kolumni Heidi Volotinen

Il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa ei ole enää tilaa tun­teil­le, mie­li­pi­teil­le tai us­ko­muk­sil­le

02.08.2021 06:00 36
Tilaajille
Tokiolainen Hamako ajaa taksia ja ihailee Alvar Aaltoa
Kolumni Kai Nevala

To­kio­lai­nen Hamako ajaa taksia ja ihailee Alvar Aaltoa

01.08.2021 17:31
Tilaajille
Miten elää yhdessä sateenkaaren tällä puolen
Kolumni Hilkka Olkinuora

Miten elää yhdessä sa­teen­kaa­ren tällä puolen

01.08.2021 14:00 9
Tilaajille
Olympiakatsomo olisi ollut turvallisempi paikka kuin Tokion metropolin sykkeessä oleva ihmisvilinä
Kolumni Kai Nevala

Olym­pia­kat­so­mo olisi ollut tur­val­li­sem­pi paikka kuin Tokion met­ro­po­lin syk­kees­sä oleva ih­mis­vi­li­nä

31.07.2021 16:34 1
Tilaajille
Virallisen ja väärän tiedon umpisolmut: "Lännellä pitäisi olla varaa kritisoida Kiinan kaltaisten maiden toimintaa sananvapauskysymyksissä, mutta olemmeko menossa samaan suuntaan?"
Kolumni Tero Vainio

Vi­ral­li­sen ja väärän tiedon um­pi­sol­mut: "Län­nel­lä pitäisi olla varaa kri­ti­soi­da Kiinan kal­tais­ten maiden toi­min­taa sa­nan­va­paus­ky­sy­myk­sis­sä, mutta olem­me­ko menossa samaan suun­taan?"

31.07.2021 06:00 12
Tilaajille
Topi Raitanen on kaikkien janoisten sankari – Nyt he saavat seurata suomalaista kestävyysjuoksijaa olympiafinaalissa
Kolumni Kai Nevala

Topi Rai­ta­nen on kaik­kien ja­nois­ten sankari – Nyt he saavat seurata suo­ma­lais­ta kes­tä­vyys­juok­si­jaa olym­pia­fi­naa­lis­sa

30.07.2021 09:45 2
Tilaajille
Ulkomaista työvoimaa tarvitaan lisää Oulussa ja pohjoisessa
Kolumni Marja Nousiainen

Ul­ko­mais­ta työ­voi­maa tar­vi­taan lisää Oulussa ja poh­joi­ses­sa

30.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Yleisurheilujoukkueen kaava: kuusi ylittää itsensä, kuusi on tasollaan, kuusi jää alle tasonsa
Kolumni Kai Nevala

Yleis­ur­hei­lu­jouk­kueen kaava: kuusi ylittää it­sen­sä, kuusi on ta­sol­laan, kuusi jää alle tasonsa

28.07.2021 19:30
Tilaajille
Parhautta on selvitä seuraavaan päivään
Kolumni Raita Niva

Par­haut­ta on selvitä seu­raa­vaan päivään

28.07.2021 06:00 7
Tilaajille
Valvojat saattavat nukahtaa, kun valvottavaa ei ole
Kolumni Kai Nevala

Val­vo­jat saat­ta­vat nu­kah­taa, kun val­vot­ta­vaa ei ole

27.07.2021 19:30 1
Tilaajille
Jokaisesta nuoresta otettava koppi
Kolumni Mikko Kinnunen

Jo­kai­ses­ta nuo­res­ta otet­ta­va koppi

27.07.2021 16:00 5
Tilaajille
Viikko lammaspaimenena Kolilla antoi hyvät unet, vaikka lampaiden laskeminen onkin yllättävän vaikeaa
Kolumni Anni Hyypiö, Toimittaja, anni.hyypio@kaleva.fi

Viikko lam­mas­pai­me­ne­na Kolilla antoi hyvät unet, vaikka lam­pai­den las­ke­mi­nen onkin yl­lät­tä­vän vaikeaa

26.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Omien ennakkoluulojen tunnistaminen on tärkeää toimittajille
Kolumni Matleena Ylikoski

Omien en­nak­ko­luu­lo­jen tun­nis­ta­mi­nen on tärkeää toi­mit­ta­jil­le

25.07.2021 14:00 11
Tilaajille
Tv-kolumni: Sanojen jälkeen katoaa ihminen – Pekka Erosen isä sairastui samaan tautiin kuin Alice illan elokuvassa
Kolumni Pekka Eronen

Tv-ko­lum­ni: Sanojen jälkeen katoaa ihminen – Pekka Erosen isä sai­ras­tui samaan tautiin kuin Alice illan elo­ku­vas­sa

25.07.2021 12:00
Tilaajille
Ei maastojuoksua eikä leuanvetoa, mutta olympiaohjelmaan pääsivät lainelautailu ja breakdance
Kolumni Kai Nevala

Ei maas­to­juok­sua eikä leuan­ve­toa, mutta olym­pia­oh­jel­maan pää­si­vät lai­ne­lau­tai­lu ja break­dan­ce

24.07.2021 17:52 5
Tilaajille
Jos baseball on suosituin urheilulaji Japanissa, voiko maan kulttuuri olla enää omalaatuista?
Kolumni Tero Vainio

Jos ba­se­ball on suo­si­tuin ur­hei­lu­la­ji Ja­pa­nis­sa, voiko maan kult­tuu­ri olla enää oma­laa­tuis­ta?

24.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Se syttyi sittenkin: Naomi Osaka kuljetti soihdun perille, olympiatuli palaa Tokiossa pandemiasta huolimatta
Kolumni Kai Nevala

Se syttyi sit­ten­kin: Naomi Osaka kul­jet­ti soihdun pe­ril­le, olym­pia­tu­li palaa To­kios­sa pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta

23.07.2021 17:53
Tilaajille
Hidas matkailu: ei trendi, vaan matkailun murros
Kolumni Anna-Emilia Haapakoski

Hidas mat­kai­lu: ei trendi, vaan mat­kai­lun murros

23.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Suomi jää ilman mitalia Tokiossa, mutta entä sitten?
Kolumni Kai Nevala

Suomi jää ilman mitalia To­kios­sa, mutta entä sitten?

22.07.2021 20:05 8
Tilaajille
Tutankhamonin kuolinnaamio ja Oolannin sodan taistelupaikka aiheuttivat vahvan historiallisen elämyksen – niin voi tehdä myös paikallishistoriaan liittyvä asia ja siksi menneisyyttä ei pitäisi pimittää
Kolumni Sauli Pahkasalo

Tu­tank­ha­mo­nin kuo­lin­naa­mio ja Oo­lan­nin sodan tais­te­lu­paik­ka ai­heut­ti­vat vahvan his­to­rial­li­sen elä­myk­sen – niin voi tehdä myös pai­kal­lis­his­to­riaan liit­ty­vä asia ja siksi men­nei­syyt­tä ei pitäisi pi­mit­tää

22.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Kuuden tunnin lomakerallin kautta hotellihuoneeseen karanteeniin
Kolumni Kai Nevala

Kuuden tunnin lo­ma­ke­ral­lin kautta ho­tel­li­huo­nee­seen ka­ran­tee­niin

22.07.2021 08:40 1
Tilaajille
Det ordner seg! Norjassa asioiden uskotaan järjestyvän – ja niin usein käykin
Kolumni Henna Kvam

Det ordner seg! Nor­jas­sa asioi­den us­ko­taan jär­jes­ty­vän – ja niin usein käykin

21.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Det ordner seg! – Norjassa asioilla on tapana järjestyä
Kolumni Hanna Kvam

Det ordner seg! – Nor­jas­sa asioil­la on tapana jär­jes­tyä

21.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Ilmastolinjana on oltava järkivihreys
Kolumni Tuomas Kettunen

Il­mas­to­lin­ja­na on oltava jär­ki­vih­reys

20.07.2021 16:00 5
Tilaajille
Huumepolitiikka on toistanut samoja virheitä yli 50 vuotta
Kolumni Markus Leskinen

Huu­me­po­li­tiik­ka on tois­ta­nut samoja vir­hei­tä yli 50 vuotta

19.07.2021 16:38 18
Tilaajille