Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Kolumnit

Tällaisia stadioneita ei rakenneta enää – Vuoden 1972 olympianäyttämö on yhä ainutlaatuinen
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

Täl­lai­sia sta­dio­nei­ta ei ra­ken­ne­ta enää – Vuoden 1972 olym­pia­näyt­tä­mö on yhä ai­nut­laa­tui­nen

15.08.2022 21:19
Ei kukaan meistä osaa käyttäytyä liikenteessä
Kolumni Maarit Juntti

Ei kukaan meistä osaa käyt­täy­tyä lii­ken­tees­sä

15.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin sketsihahmo oli keihäänheittäjänä aikaansa edellä jo 1980-luvulla
Kolumni Kai Nevala

Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

14.08.2022 16:30
Tilaajille
Miksi uutiset saavat meidät suuttumaan?
Kolumni Matleena Ylikoski

Miksi uutiset saavat meidät suut­tu­maan?

14.08.2022 14:00
Tilaajille
Kukaan ei saisi joutua kiusatuksi, mutta yhä liian moni joutuu
Kolumni Sanna Keskinen

Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

13.08.2022 16:00 22
Tilaajille
Oikeustaistelu kahden kustannusjätin yhdistymisestä kuvaa ajan henkeä – kirja-ala on keskittymisen tiellä myös Suomessa
Kolumni Tero Vainio

Oi­keus­tais­te­lu kahden kus­tan­nus­jä­tin yh­dis­ty­mi­ses­tä kuvaa ajan henkeä – kir­ja-ala on kes­kit­ty­mi­sen tiellä myös Suo­mes­sa

13.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Hallitus haluaa pienyrittäjät eläkeuudistuksen maksajiksi – mutta onko yrittäjien vika, jos YEL-järjestelmä ei toimi?
Kolumni Hanna Manninen

Hal­li­tus haluaa pien­yrit­tä­jät elä­keuu­dis­tuk­sen mak­sa­jik­si – mutta onko yrit­tä­jien vika, jos YEL-jär­jes­tel­mä ei toimi?

12.08.2022 18:00 17
Tilaajille
Poikkimaantie on pohjoisen yhteistyön symboli
Kolumni Päivi Laajala

Poik­ki­maan­tie on poh­joi­sen yh­teis­työn symboli

12.08.2022 06:00 10
Tilaajille
Kolumni: Muutosta tahtoneet valkovenäläiset jäivät yksin
Kolumni Kristiina Silvan

Ko­lum­ni: Muu­tos­ta tah­to­neet val­ko­ve­nä­läi­set jäivät yksin

10.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Kolumni: Jos olin matkalla, en enää tiedä minne
Kolumni Iida Leinonen

Ko­lum­ni: Jos olin mat­kal­la, en enää tiedä minne

08.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa
Kolumni

Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä ki­vat­kaan ihmiset aina ole oi­keas­sa

07.08.2022 14:00 12
Tilaajille
Keihäsmiehet tutun tilanteen edessä – Toni Keränen taistelee viimeisestä EM-kisalipusta klassisessa valintakilpailussa
Kolumni Jarkko Harjumaa

Kei­häs­mie­het tutun ti­lan­teen edessä – Toni Keränen tais­te­lee vii­mei­ses­tä EM-ki­sa­li­pus­ta klas­si­ses­sa va­lin­ta­kil­pai­lus­sa

06.08.2022 22:35 2
Tilaajille
Nykynuoret päättävät itse, millaisiin kirjoihin tarttuvat, ja kännykkäsukupolvelle löytyy myös matalan kynnyksen lukemista
Kolumni Tero Vainio

Ny­ky­nuo­ret päät­tä­vät itse, mil­lai­siin kir­joi­hin tart­tu­vat, ja kän­nyk­kä­su­ku­pol­vel­le löytyy myös matalan kyn­nyk­sen lu­ke­mis­ta

06.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Oliver Helander nielee kiltisti pakkopullan – Oulun Pyrinnön onneksi keihäsmies on velvoitettu heittämään Kalevan kisoissa
Kolumni Jarkko Harjumaa

Oliver He­lan­der nielee kil­tis­ti pak­ko­pul­lan – Oulun Py­rin­nön onneksi kei­häs­mies on vel­voi­tet­tu heit­tä­mään Kalevan ki­sois­sa

05.08.2022 21:10 4
Tilaajille
Nuoret vievät läpi työelämän murroksen ja rakentavat tulevaisuuden Suomen, ja heidän tukemisensa on kansakuntamme kohtalonkysymys
Kolumni Jussi Karjula

Nuoret vievät läpi työe­lä­män mur­rok­sen ja ra­ken­ta­vat tu­le­vai­suu­den Suomen, ja heidän tu­ke­mi­sen­sa on kan­sa­kun­tam­me koh­ta­lon­ky­sy­mys

05.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Puolustusratkaisua on Suomessa haettu aiemminkin liittoutumalla
Kolumni Tuukka Timonen

Puo­lus­tus­rat­kai­sua on Suo­mes­sa haettu aiem­min­kin liit­tou­tu­mal­la

05.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Kalle Rovanperä on luonnonoikku ja suomalaisen ralliautoilun pelastaja
Kolumni Joonas Hentilä

Kalle Ro­van­pe­rä on luon­no­noik­ku ja suo­ma­lai­sen ral­liau­toi­lun pe­las­ta­ja

03.08.2022 18:10 9
Tilaajille
Panssarivaunu, jonka kyljessä on punatähti
Kolumni Kaja Kunnas

Pans­sa­ri­vau­nu, jonka kyl­jes­sä on pu­na­täh­ti

03.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Raha ei yksin tuo hyvinvointia
Kolumni Tuomas Kettunen

Raha ei yksin tuo hy­vin­voin­tia

02.08.2022 16:00 16
Tilaajille
Kolumni: Puolustuspuhe hedonismille
Kolumni Lauri Niemelä

Ko­lum­ni: Puo­lus­tus­pu­he he­do­nis­mil­le

01.08.2022 06:00 16
Tilaajille
Ennätyskuumat lämmöt ja helleaallot pahenevat ihmisen toiminnan takia
Kolumni Ari Laaksonen

En­nä­tys­kuu­mat lämmöt ja hel­leaal­lot pa­he­ne­vat ihmisen toi­min­nan takia

31.07.2022 14:00 13
Tilaajille
Millä mallilla maa makaa – Kriisitunnelma tuntuu vallitsevan vähän joka puolella
Kolumni Tero Vainio

Millä mal­lil­la maa makaa – Krii­si­tun­nel­ma tuntuu val­lit­se­van vähän joka puo­lel­la

30.07.2022 06:00 12
Tilaajille
Venäjän poliittisen uskonnon sekä ystävyyden kriittiseen tarkasteluun tarvitaan muutakin kuin aseita, hävittäjiä ja sotalaivoja
Kolumni Elina Kahla

Venäjän po­liit­ti­sen us­kon­non sekä ys­tä­vyy­den kriit­ti­seen tar­kas­te­luun tar­vi­taan muu­ta­kin kuin aseita, hä­vit­tä­jiä ja so­ta­lai­vo­ja

29.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Kolumni: Perä edellä ympyrään ja muita törttöilyjä
Kolumni Kirsi Junttila

Ko­lum­ni: Perä edellä ym­py­rään ja muita tört­töi­ly­jä

28.07.2022 20:00 2
Tilaajille
Kolumni: Polvia myöten meressä
Kolumni Katariina Vuori

Ko­lum­ni: Polvia myöten meressä

27.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Rohkaisevia säkeitä vaahtopäiden äärellä
Kolumni Niko Salmela

Roh­kai­se­via säkeitä vaah­to­päi­den äärellä

25.07.2022 06:00
Tilaajille
Tulevaisuuksien tuntemista voi harjoitella vaikkapa kaupungissa kävellen
Kolumni Mikko Dufva

Tu­le­vai­suuk­sien tun­te­mis­ta voi har­joi­tel­la vaik­ka­pa kau­pun­gis­sa kä­vel­len

24.07.2022 14:00 3
Tilaajille
Kauppasuhteiden kovaa peliä: "Venäjän tavoin Kiina on valmis täysin sumeilematta käyttämään niin pehmeitä kuin kovia vaikutuskeinoja ajaakseen tavoitteitaan"
Kolumni Tero Vainio

Kaup­pa­suh­tei­den kovaa peliä: "Ve­nä­jän tavoin Kiina on valmis täysin su­mei­le­mat­ta käyt­tä­mään niin peh­mei­tä kuin kovia vai­ku­tus­kei­no­ja ajaak­seen ta­voit­tei­taan"

23.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Kolumni: Älä ole sohvaperuna, lähde nauttimaan kulttuurista
Kolumni Juulia Korkiakangas

Ko­lum­ni: Älä ole soh­va­pe­ru­na, lähde naut­ti­maan kult­tuu­ris­ta

22.07.2022 08:15 3
Tilaajille
Työllisyyspalvelut uudistuvat, tavoitteena lisää työllisyyttä
Kolumni Maire Mäki

Työl­li­syys­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat, ta­voit­tee­na lisää työl­li­syyt­tä

22.07.2022 06:00 3
Tilaajille