Kolumnit

Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta
Tilaajille
Kolumni
Jenni Pitko

Työuria on pi­den­net­tä­vä alusta, kes­kel­tä ja lopusta

11.08.2020 20:00 9
Korona-luonto pakotti meidät muutokseen – uudet kokemukset ovat muuttaneet meitä pysyvästi
Kolumni Tytti Määttä

Ko­ro­na-luon­to pakotti meidät muu­tok­seen – uudet ko­ke­muk­set ovat muut­ta­neet meitä py­sy­väs­ti

11.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Tunnistatko narsismin lähelläsi – taisteletko vai pakenetko?
Kolumni

Tun­nis­tat­ko nar­sis­min lä­hel­lä­si – tais­te­let­ko vai pa­ke­net­ko?

10.08.2020 12:00 1
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni Pasi Klemettilä

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille
Pokkitörmäilijä: Nuoret työnhakijat, ottakaa mallia Miika Juntusesta!
Kolumni Juhopekka Pietilä

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Nuoret työn­ha­ki­jat, ottakaa mallia Miika Jun­tu­ses­ta!

09.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Englannin runouden romantikot tekevät paluuta
Kolumni Osmo Pekonen

Eng­lan­nin ru­nou­den ro­man­ti­kot tekevät paluuta

09.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Miten voimme selättää mahdollisen uuden pandemian?
Kolumni Seppo Vainio

Miten voimme se­lät­tää mah­dol­li­sen uuden pan­de­mian?

08.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Olympialogossa on viisi kysymysmerkkiä – koronan aiheuttama epävarmuus ei hellitä ennen rokotteen löytämistä
Kolumni Matti Ahola

Olym­pia­lo­gos­sa on viisi ky­sy­mys­merk­kiä – koronan ai­heut­ta­ma epä­var­muus ei hellitä ennen ro­kot­teen löy­tä­mis­tä

08.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Elämä on nyt, ja siksi kouluaika on arvokasta

Elämä on nyt, ja siksi kou­lu­ai­ka on ar­vo­kas­ta

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Korona kieputtaa elokuva-alaa – suoratoistopalvelujen laajentuminen sisällöntuottajiksi on jo muuttanut bisneksen rakennetta
Kolumni Tero Vainio

Korona kie­put­taa elo­ku­va-alaa – suo­ra­tois­to­pal­ve­lu­jen laa­jen­tu­mi­nen si­säl­lön­tuot­ta­jik­si on jo muut­ta­nut bis­nek­sen ra­ken­net­ta

07.08.2020 20:00 0
Tilaajille
"Ei se taaskaan sanonut mitään uutta"
Kolumni Jenni Karimäki

"Ei se taas­kaan sanonut mitään uutta"

07.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Alvar Aallon siilo on rauhoitettava raunioitumaan Toppilassa
Kolumni Vesa-Pekka Herva

Alvar Aallon siilo on rau­hoi­tet­ta­va rau­nioi­tu­maan Top­pi­las­sa

06.08.2020 12:00 14
Tilaajille
Kolumni: Metsähistorian armottomat itsensä käskijät
Kolumni Teemu Keskisarja

Ko­lum­ni: Met­sä­his­to­rian ar­mot­to­mat itsensä käs­ki­jät

05.08.2020 20:00 11
Tilaajille
Nykyihmisen matka Afrikan metsistä pohjolalaiseksi hylkeenpyytäjäksi on iloinen sekoitus populaatioiden kohtaamisia
Kolumni Tiina Mattila

Ny­ky­ih­mi­sen matka Afrikan met­sis­tä poh­jo­la­lai­sek­si hyl­keen­pyy­tä­jäk­si on iloinen se­koi­tus po­pu­laa­tioi­den koh­taa­mi­sia

05.08.2020 12:00 1
Tilaajille
Lastensuojelun tilaan tarvitaan parannuksia
Kolumni Raimo Piirainen

Las­ten­suo­je­lun tilaan tar­vi­taan pa­ran­nuk­sia

04.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Itsenäisten keskustelijoiden tarve korostuu somen aikakaudella
Kolumni Jouni-Matti Kuukkanen

It­se­näis­ten kes­kus­te­li­joi­den tarve ko­ros­tuu somen ai­ka­kau­del­la

04.08.2020 12:00 2
Tilaajille
Pokkitörmäilijä: Ihminen – usko itseesi, älä laitteeseen
Kolumni Tinja Huoviala

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Ihminen – usko it­see­si, älä lait­tee­seen

03.08.2020 12:16 0
Tilaajille
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

03.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Hillahulluus levisi kuin kulkutauti
Kolumni Matti Ahola

Hil­la­hul­luus levisi kuin kul­ku­tau­ti

02.08.2020 20:00 3
Tilaajille
Tarina elää pysyäkseen elossa
Kolumni Risto Nurmi

Tarina elää py­syäk­seen elossa

02.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Parisuhteen kriisi mahdollistaa kasvun
Kolumni Satu Perttunen

Pa­ri­suh­teen kriisi mah­dol­lis­taa kasvun

01.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Sananvapauden majakka sammui
Kolumni Tero Vainio

Sa­nan­va­pau­den majakka sammui

31.07.2020 20:00 1
Tilaajille
EU:n elvytyspaketti voi käynnistää uuden kehityssuunnan
Kolumni Hannu Takkula

EU:n el­vy­tys­pa­ket­ti voi käyn­nis­tää uuden ke­hi­tys­suun­nan

31.07.2020 12:00 4
Tilaajille
Miksi todistelen sen olevan vain pikkuflunssaa?
Kolumni Riina Rastas

Miksi to­dis­te­len sen olevan vain pik­kuf­luns­saa?

31.07.2020 11:10 1
Myös teknologian etiikkaa olisi opetettava
Kolumni Petteri Näreikkö

Myös tek­no­lo­gian etiik­kaa olisi ope­tet­ta­va

30.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Vain oikea nykäys merkitsee
Kolumni Heidi Köngäs

Vain oikea nykäys mer­kit­see

29.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Populaarikulttuuri selättää nuoren liikuntaharrastuksen
Kolumni Pauli Miettinen

Po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri se­lät­tää nuoren lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen

29.07.2020 12:00 3
Tilaajille
Virheiden tunnustaminen on keskustan uuden nousun perusta
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Vir­hei­den tun­nus­ta­mi­nen on kes­kus­tan uuden nousun perusta

28.07.2020 20:00 16
Tilaajille
Huomataanko toimituksissa nuorten suomalaisten uutisnälkä?
Kolumni Karina Jutila

Huo­ma­taan­ko toi­mi­tuk­sis­sa nuorten suo­ma­lais­ten uu­tis­näl­kä?

28.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Unikeko – väsynyt ja unelias vai kesästä virkustunut?
Kolumni Eeva-Maija Lappalainen

Unikeko – väsynyt ja unelias vai kesästä vir­kus­tu­nut?

27.07.2020 12:00 0
Tilaajille