Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kolumnit

Kärppien urheilujohtajalla Mikko Myllykoskella riittää tekemistä, koska nuorten tähtien perässä ovat kaikki
Tilaajille
Kolumni
Teemu Wilenius

Kärp­pien ur­hei­lu­joh­ta­jal­la Mikko Myl­ly­kos­kel­la riittää te­ke­mis­tä, koska nuorten tähtien perässä ovat kaikki

18:00 4
Oulun yliopiston eläinmuseo, missä olet, minne menet? – oma pysyvä tila olisi parempi vaihtoehto kuin vaihtuva näyttelytila
Kolumni Juha Alavesa

Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seo, missä olet, minne menet? – oma pysyvä tila olisi parempi vaih­to­eh­to kuin vaih­tu­va näyt­te­ly­ti­la

14:00 4
Tilaajille
Torihotellin torso pilaa yhden kaupungin kauneimmista paikoista
Kolumni Katja Kärki

To­ri­ho­tel­lin torso pilaa yhden kau­pun­gin kau­neim­mis­ta pai­kois­ta

24.02.2024 06:05 47
Häntä heiluttaa koiraa, kun palvelujen mahdollistamiseksi tarkoitettu järjestelmä nouseekin palveluja tärkeämmäksi – Irtoamattomat pullonkorkit ovat vain yksi esimerkki
Kolumni Tero Vainio

Häntä hei­lut­taa koiraa, kun pal­ve­lu­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si tar­koi­tet­tu jär­jes­tel­mä nou­see­kin pal­ve­lu­ja tär­keäm­mäk­si – Ir­toa­mat­to­mat pul­lon­kor­kit ovat vain yksi esi­merk­ki

24.02.2024 06:00 15
Tilaajille
Pohjoinen tekoäly tarjoaa suuren mahdollisuuden – Kajaanissa toimiva supertietokone LUMI voi tuoda  pohjoiseen Piilaakson
Kolumni Timo Harakka

Poh­joi­nen tekoäly tarjoaa suuren mah­dol­li­suu­den – Ka­jaa­nis­sa toimiva su­per­tie­to­ko­ne LUMI voi tuoda poh­joi­seen Pii­laak­son

18.02.2024 14:00 28
Tilaajille
Hyvinvointia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myöntää, että haluaa olla hyvännäköinen?
Kolumni Maria Bešlić

Hy­vin­voin­tia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myön­tää, että haluaa olla hy­vän­nä­köi­nen?

17.02.2024 06:00 8
Tilaajille
Ay.-liikkeen muisti on pitkä –viisas hallitus unohtaisi selkävoiton hakemisen ja palaisi neuvottelujen tielle
Kolumni

Ay.-liik­keen muisti on pitkä –viisas hal­li­tus unoh­tai­si sel­kä­voi­ton ha­ke­mi­sen ja palaisi neu­vot­te­lu­jen tielle

16.02.2024 16:10 85
General Manager epäonnistui World Cupissa, vaikka rosterissa oli Most Valuable Player
Kolumni Kai Nevala

General Manager epä­on­nis­tui World Cu­pis­sa, vaikka ros­te­ris­sa oli Most Va­luab­le Player

15.02.2024 13:00 10
Tilaajille
Urheilulukiolaisestakin voi tulla kokki – 16-vuotiaana ei tarvitse tietää, mitä isona halua tehdä
Kolumni Riina Kajatsalo

Ur­hei­lu­lu­kio­lai­ses­ta­kin voi tulla kokki – 16-vuo­tiaa­na ei tar­vit­se tietää, mitä isona halua tehdä

13.02.2024 06:00 11
Kärppien Arttu Hyry antoi taas kovan luokan näytöt kevään MM-kisoja varten
Kolumni Joonas Hentilä

Kärp­pien Arttu Hyry antoi taas kovan luokan näytöt kevään MM-ki­so­ja varten

11.02.2024 19:26 6
Tilaajille
Lasten ja nuorten arkiliikunnan vähentyminen on kasvava ongelma
Kolumni Pauli Miettinen

Lasten ja nuorten ar­ki­lii­kun­nan vä­hen­ty­mi­nen on kasvava ongelma

11.02.2024 14:00 18
Tilaajille
Kulttuurisodat kasvattavat kuiluja – Hyperliberalistisen arvomaailman ylivalta perinteisissä medioissa on tehnyt somesta purkautumiskanavan toisinajattelulle
Kolumni Tero Vainio

Kult­tuu­ri­so­dat kas­vat­ta­vat kuiluja – Hy­per­li­be­ra­lis­ti­sen ar­vo­maail­man yli­val­ta pe­rin­tei­sis­sä me­diois­sa on tehnyt somesta pur­kau­tu­mis­ka­na­van toi­si­na­jat­te­lul­le

10.02.2024 06:00 27
Tilaajille
Onko pakko olla kivaa – no, totta hitossa ei!
Kolumni Anja Harju

Onko pakko olla kivaa – no, totta hitossa ei!

06.02.2024 15:10 23
Tilaajille
Vihreä siirtymä perustettava osaamiseen ja oikeudenmukaisuuteen
Kolumni Jaakko Haikonen

Vihreä siir­ty­mä pe­rus­tet­ta­va osaa­mi­seen ja oi­keu­den­mu­kai­suu­teen

04.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Hiljaiset loparit herättivät puhumaan kohtuullisuudesta
Kolumni Katja Kärki

Hil­jai­set loparit he­rät­ti­vät pu­hu­maan koh­tuul­li­suu­des­ta

03.02.2024 06:05 10
Paljon melua tyhjästä – kädenlämpöinen presidentinvaali vie mediatilaa akuuteilta poliittisilta aiheilta
Kolumni Maria Bešlić

Paljon melua tyh­jäs­tä – kä­den­läm­pöi­nen pre­si­den­tin­vaa­li vie me­dia­ti­laa akuu­teil­ta po­liit­ti­sil­ta ai­heil­ta

03.02.2024 06:00 9
Tilaajille
Kärpät hankki kokoonpanoon täydennystä Mestiksestä, mutta on markkinoilla edelleen ostohousut jalassa
Kolumni Joonas Hentilä

Kärpät hankki ko­koon­pa­noon täy­den­nys­tä Mes­tik­ses­tä, mutta on mark­ki­noil­la edel­leen os­to­hou­sut jalassa

01.02.2024 15:06 34
Tilaajille
Luoko merituulivoimabuumi hyvinvointia paikallisesti?
Kolumni Esa Holttinen, Janne Hietaniemi

Luoko me­ri­tuu­li­voi­ma­buu­mi hy­vin­voin­tia pai­kal­li­ses­ti?

28.01.2024 14:00 8
Tilaajille
Sota Euroopassa nostaa kiinnostusta presidentinvaaleihin – äänestämällä olemme osa uutta Nato-Suomen ulkopolitiikkaa
Kolumni Antti Kokkonen

Sota Eu­roo­pas­sa nostaa kiin­nos­tus­ta pre­si­den­tin­vaa­lei­hin – ää­nes­tä­mäl­lä olemme osa uutta Na­to-Suo­men ul­ko­po­li­tiik­kaa

26.01.2024 13:38 9
Sisältövaroituksia ja sensitiivisyyslukijoita: Taidemaailma on alkanut sensuroida ilmaisunvapauttaan ihan itse
Kolumni Tero Vainio

Si­säl­tö­va­roi­tuk­sia ja sen­si­tii­vi­syys­lu­ki­joi­ta: Tai­de­maail­ma on alkanut sen­su­roi­da il­mai­sun­va­paut­taan ihan itse

26.01.2024 13:04 7
Tilaajille
Kärpät rakensi osaamattomuuttaan saippuasarjamaista juonta Nick Ritchien ympärille
Kolumni Teemu Wilenius

Kärpät rakensi osaa­mat­to­muut­taan saip­pua­sar­ja­mais­ta juonta Nick Ritc­hien ym­pä­ril­le

24.01.2024 18:40 52
Tilaajille
Kuinka käännetään Suomen kurssi?
Kolumni Ville Vähämäki

Kuinka kään­ne­tään Suomen kurssi?

23.01.2024 16:00 77
Tarvitsemme riistantutkimusta enemmän kuin koskaan – luonto ja sen ekosysteemit ovat jatkuvassa muutoksessa
Kolumni Jukka Bisi

Tar­vit­sem­me riis­tan­tut­ki­mus­ta enemmän kuin koskaan – luonto ja sen eko­sys­tee­mit ovat jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa

21.01.2024 14:00 11
Tilaajille
Numerodata povaa Kärpille suoraa paikkaa puolivälieriin
Kolumni Teemu Wilenius

Nu­me­ro­da­ta povaa Kär­pil­le suoraa paikkaa puo­li­vä­li­eriin

21.01.2024 11:00 21
Tilaajille
Oman opiskelualan valitseminen on tärkeää, mutta mitään ei pidä hakata kiveen
Kolumni Katja Kärki

Oman opis­ke­lu­alan va­lit­se­mi­nen on tär­keää, mutta mitään ei pidä hakata kiveen

20.01.2024 06:05 6
Vain kieli yhdistää – Jos oma äidinkieli ei kiinnosta, pian ei kiinnosta kotimaakaan
Kolumni Maria Bešlić

Vain kieli yh­dis­tää – Jos oma äi­din­kie­li ei kiin­nos­ta, pian ei kiin­nos­ta ko­ti­maa­kaan

20.01.2024 06:00 11
Tilaajille
Dachaun keskitysleiri Münchenin vieressä on pysäyttävä paikka, jossa jokaisen turistin on syytä vierailla
Kolumni Antti Karvonen

Dachaun kes­ki­tys­lei­ri Mün­che­nin vie­res­sä on py­säyt­tä­vä paikka, jossa jo­kai­sen tu­ris­tin on syytä vie­rail­la

21.01.2024 18:18 41
Tilaajille
Hallitus palautti pöytään realismin ja teki suuren ilmastoteon
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Hal­li­tus pa­laut­ti pöytään rea­lis­min ja teki suuren il­mas­to­teon

16.01.2024 16:00 74
Lounasedun merkitys on paljon verotusarvoaan suurempi – monipuolisesta ruuasta tinkiminen voi kostautua tulevaisuudessa
Kolumni Katja Kärki

Lou­nas­edun mer­ki­tys on paljon ve­ro­tus­ar­voaan suu­rem­pi – mo­ni­puo­li­ses­ta ruuasta tin­ki­mi­nen voi kos­tau­tua tu­le­vai­suu­des­sa

13.01.2024 06:05 11
Lauri Törhönen teki väitöskirjallaan yleiselle keskustelulle palveluksen – Yliopistoissakin ihmetellään, mitä kaikkea voidaan kutsua tieteeksi
Kolumni Tero Vainio

Lauri Tör­hö­nen teki väi­tös­kir­jal­laan ylei­sel­le kes­kus­te­lul­le pal­ve­luk­sen – Yli­opis­tois­sa­kin ih­me­tel­lään, mitä kaikkea voidaan kutsua tie­teek­si

13.01.2024 06:00 17
Tilaajille