Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Kolumnit

Koulukiusatun kirjailijan viha on oikeutettua, mutta kirjallisuutta on käytetty myös alhaisiin tarkoituksiin
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Kou­lu­kiu­sa­tun kir­jai­li­jan viha on oi­keu­tet­tua, mutta kir­jal­li­suut­ta on käy­tet­ty myös al­hai­siin tar­koi­tuk­siin

06:00 1
Työpaikoilla on tärkeää panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja arvojen näkymiseen arjessa, ja ilahduttavan moni yritys tämän jo ymmärtää
Kolumni Jussi Karjula

Työ­pai­koil­la on tärkeää pa­nos­taa työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin ja arvojen nä­ky­mi­seen ar­jes­sa, ja ilah­dut­ta­van moni yritys tämän jo ym­mär­tää

09.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Ennätyslentäjä lapintiira yhdistää kaksi napa-aluetta – Suomella on arktisena maana tietoa ja osaamista
Kolumni Pekka Haavisto

En­nä­tys­len­tä­jä la­pin­tii­ra yh­dis­tää kaksi na­pa-aluet­ta – Suo­mel­la on ark­ti­se­na maana tietoa ja osaa­mis­ta

09.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Joskus yllättävän pienillä teoilla on iso merkitys – Posio teki puolivahingossa hyvän teon, kun jätti jouluvalot laittamatta
Kolumni Kaisa Vänskä

Joskus yl­lät­tä­vän pie­nil­lä teoilla on iso mer­ki­tys – Posio teki puo­li­va­hin­gos­sa hyvän teon, kun jätti jou­lu­va­lot lait­ta­mat­ta

09.12.2022 06:00
Tilaajille
Onko AC Oulu kasannut liigaan alle 23-vuotiaiden joukkueen?
Kolumni Kai Nevala

Onko AC Oulu ka­san­nut liigaan alle 23-vuo­tiai­den jouk­kueen?

08.12.2022 14:15 12
Tilaajille
Kisapäiväkirja 15: Boum-po-po-po-po-boum-boum eli riffi, jota hoilaavat katsojat ympäri maailmaa Raatista Lusailiin
Kolumni Kai Nevala

Ki­sa­päi­vä­kir­ja 15: Boum-po-po-po-po-boum-boum eli riffi, jota hoi­laa­vat kat­so­jat ympäri maail­maa Raa­tis­ta Lu­sai­liin

07.12.2022 14:25
Tilaajille
Hei virkamies! Muista, ketä varten olet olemassa
Kolumni Tuomas Hirvonen

Hei vir­ka­mies! Muista, ketä varten olet ole­mas­sa

05.12.2022 07:02 29
Tilaajille
Mannerjäätiköiden sulaminen voi jatkua vuosisatoja
Kolumni Ari Laaksonen

Man­ner­jää­ti­köi­den su­la­mi­nen voi jatkua vuo­si­sa­to­ja

04.12.2022 14:00 13
Tilaajille
Jääkiekkoliigan maalimäärät laahaavat verrattuna muihin maailman kärkiliigoihin – yksi syy löytyy ylivoimapelistä
Kolumni Joonas Hentilä

Jää­kiek­ko­lii­gan maa­li­mää­rät laa­haa­vat ver­rat­tu­na muihin maail­man kär­ki­lii­goi­hin – yksi syy löytyy yli­voi­ma­pe­lis­tä

03.12.2022 20:29 3
Tilaajille
Kisapäiväkirja 14: Hollanti ei häikäise, mutta nousee todelliseksi haastajaksi – "Nyt me ollaan jo niin pitkällä", sanoi myös Jari Litmanen
Kolumni Kai Nevala

Ki­sa­päi­vä­kir­ja 14: Hol­lan­ti ei häi­käi­se, mutta nousee to­del­li­sek­si haas­ta­jak­si – "Nyt me ollaan jo niin pit­käl­lä", sanoi myös Jari Lit­ma­nen

03.12.2022 19:46 1
Tilaajille
Koulujen levottomuus kertoo siitä, että aikuiset eivät ole kantaneet vastuutaan
Kolumni Sanna Keskinen

Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

03.12.2022 16:00 70
Tilaajille
Erään televisiokanavan tuho: "Alfa-tv ylsi vaatimattomaan prosentin katsojaosuuteen, mihin on haettu syyllisiä huonosta markkinointistrategiasta ja vähistä resursseista"
Kolumni Tero Vainio

Erään te­le­vi­sio­ka­na­van tuho: "Al­fa-tv ylsi vaa­ti­mat­to­maan pro­sen­tin kat­so­jao­suu­teen, mihin on haettu syyl­li­siä huo­nos­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­ta ja vähistä re­surs­seis­ta"

03.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Yrityksen hinta on ostajakohtaista: "Tuntuu, että yritysten arvottaminen on mystiikkaa, kun television ohjelmissa arvioidaan yritysten valuaatioita"
Kolumni Aki Keisu

Yri­tyk­sen hinta on os­ta­ja­koh­tais­ta: "Tun­tuu, että yri­tys­ten ar­vot­ta­mi­nen on mys­tiik­kaa, kun te­le­vi­sion oh­jel­mis­sa ar­vioi­daan yri­tys­ten va­luaa­tioi­ta"

02.12.2022 18:00 2
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 13: Qatarissa pääsee toki baariin – Osa paikallisistakin miehistä juo verhojen takana
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 13: Qa­ta­ris­sa pääsee toki baariin – Osa pai­kal­li­sis­ta­kin mie­his­tä juo ver­ho­jen takana

02.12.2022 17:50 7
Tilaajille
Elämä jatkuu Pyhäjoella ydinvoimalahankkeen jälkeenkin
Kolumni Josefiina Soronen

Elämä jatkuu Py­hä­joel­la ydin­voi­ma­la­hank­keen jäl­keen­kin

02.12.2022 06:00 6
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 12: Vuoden 2030 MM-turnaus pitäisi järjestää Espanjassa, Portugalissa ja Ukrainassa
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 12: Vuoden 2030 MM-tur­naus pitäisi jär­jes­tää Es­pan­jas­sa, Por­tu­ga­lis­sa ja Uk­rai­nas­sa

01.12.2022 20:01
Tilaajille
Kolumni: Lääkitään kaamosoireita valolla ja ilolla
Kolumni Kirsi Junttila

Ko­lum­ni: Lää­ki­tään kaa­mos­oi­rei­ta valolla ja ilolla

01.12.2022 20:00 2
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 11: Mitä ihmettä Tanskalle on tapahtunut? – Apaattinen juuttilauma ulos kisoista
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 11: Mitä ihmettä Tans­kal­le on ta­pah­tu­nut? – Apaat­ti­nen juut­ti­lau­ma ulos ki­sois­ta

30.11.2022 19:44
Tilaajille
Kuka keksi laittaa kävelykadun pätkälle noppakiviä? – Oulussa kynnetään epätasaisia noppakivikatuja vielä pitkään
Kolumni Elina Ursin

Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

30.11.2022 06:00 57
Tilaajille
Katujengiongelma on pääosin seurausta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta
Kolumni Olli Immonen

Ka­tu­jen­gi­on­gel­ma on pääosin seu­raus­ta epä­on­nis­tu­nees­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta

29.11.2022 16:00 14
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 9: Brasilia on vakuuttava, mutta nyt kysymys kuuluu: Neymarilla vai ilman Neymaria?
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 9: Bra­si­lia on va­kuut­ta­va, mutta nyt kysymys kuuluu: Ney­ma­ril­la vai ilman Ney­ma­ria?

28.11.2022 20:28
Tilaajille
Kasvikartoitus uhkaa hiipua harrastajien puutteeseen
Kolumni Pekka Rahko

Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

28.11.2022 06:00 7
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 8: Messi kävi taas kävelemässä yhden ottelun läpi
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 8: Messi kävi taas kä­ve­le­mäs­sä yhden ottelun läpi

27.11.2022 14:09 2
Tilaajille
Skenaariot Oulun yliopistokampuksesta kehystävät keskustelua tulevaisuudesta
Kolumni Mikko Dufva

Ske­naa­riot Oulun yli­opis­to­kam­puk­ses­ta ke­hys­tä­vät kes­kus­te­lua tu­le­vai­suu­des­ta

27.11.2022 14:00 1
Tilaajille
Onko Natosta tulossa uusi Neuvostoliitto suomalaisessa keskustelussa?
Kolumni Sanna Keskinen

Onko Natosta tulossa uusi Neu­vos­to­liit­to suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa?

26.11.2022 16:00 41
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 7: Saksa ja Argentiina ovat tänä viikonloppuna alkulohkoissaan selkä seinää vasten – Juuri tähän MM-kisojen systeemin viehätys perustuu ja sitä Fifa on romuttamassa 2026
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 7: Saksa ja Ar­gen­tii­na ovat tänä vii­kon­lop­pu­na al­ku­loh­kois­saan selkä seinää vasten – Juuri tähän MM-ki­so­jen sys­tee­min vie­hä­tys pe­rus­tuu ja sitä Fifa on ro­mut­ta­mas­sa 2026

26.11.2022 11:45 1
Tilaajille
Jopa synkistelijä saattaa tuumata, että olisi tämä voinut paremminkin mennä – vai onko median välittämä kuva maamme tilasta liian negatiivinen?
Kolumni Tero Vainio

Jopa syn­kis­te­li­jä saattaa tuu­ma­ta, että olisi tämä voinut pa­rem­min­kin mennä – vai onko median vä­lit­tä­mä kuva maamme tilasta liian ne­ga­tii­vi­nen?

26.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Kaiken takana on tietysti täydellisesti kaiken hoitava nainen
Kolumni Riikka Pesämaa

Kaiken takana on tie­tys­ti täy­del­li­ses­ti kaiken hoitava nainen

25.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Rukalla on palattu aikaan, jota elimme viime vuosikymmenellä
Kolumni Joonas Hentilä

Rukalla on palattu aikaan, jota elimme viime vuo­si­kym­me­nel­lä

25.11.2022 15:24 5
Tilaajille
MM-kisapäiväkirja 6: Lohikäärmeet, Siniset samurait ja Lannistumattomat leijonat pelaavat, mutta Merirosvolaiva ja Kahvinviljelijät jäivät kotiin
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 6: Lo­hi­käär­meet, Siniset sa­mu­rait ja Lan­nis­tu­mat­to­mat lei­jo­nat pe­laa­vat, mutta Me­ri­ros­vo­lai­va ja Kah­vin­vil­je­li­jät jäivät kotiin

25.11.2022 14:08
Tilaajille