SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Kolumnit

Se syttyi sittenkin: Naomi Osaka kuljetti soihdun perille, olympiatuli palaa Tokiossa pandemiasta huolimatta
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

Se syttyi sit­ten­kin: Naomi Osaka kul­jet­ti soihdun pe­ril­le, olym­pia­tu­li palaa To­kios­sa pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta

17:53
Hidas matkailu: ei trendi, vaan matkailun murros
Kolumni Anna-Emilia Haapakoski

Hidas mat­kai­lu: ei trendi, vaan mat­kai­lun murros

06:00
Tilaajille
Suomi jää ilman mitalia Tokiossa, mutta entä sitten?
Kolumni Kai Nevala

Suomi jää ilman mitalia To­kios­sa, mutta entä sitten?

22.07.2021 20:05 7
Tilaajille
Tutankhamonin kuolinnaamio ja Oolannin sodan taistelupaikka aiheuttivat vahvan historiallisen elämyksen – niin voi tehdä myös paikallishistoriaan liittyvä asia ja siksi menneisyyttä ei pitäisi pimittää
Kolumni Sauli Pahkasalo

Tu­tank­ha­mo­nin kuo­lin­naa­mio ja Oo­lan­nin sodan tais­te­lu­paik­ka ai­heut­ti­vat vahvan his­to­rial­li­sen elä­myk­sen – niin voi tehdä myös pai­kal­lis­his­to­riaan liit­ty­vä asia ja siksi men­nei­syyt­tä ei pitäisi pi­mit­tää

22.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Kuuden tunnin lomakerallin kautta hotellihuoneeseen karanteeniin
Kolumni Kai Nevala

Kuuden tunnin lo­ma­ke­ral­lin kautta ho­tel­li­huo­nee­seen ka­ran­tee­niin

22.07.2021 08:40 1
Tilaajille
Det ordner seg! Norjassa asioiden uskotaan järjestyvän – ja niin usein käykin
Kolumni Henna Kvam

Det ordner seg! Nor­jas­sa asioi­den us­ko­taan jär­jes­ty­vän – ja niin usein käykin

21.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Det ordner seg! – Norjassa asioilla on tapana järjestyä
Kolumni Hanna Kvam

Det ordner seg! – Nor­jas­sa asioil­la on tapana jär­jes­tyä

21.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Ilmastolinjana on oltava järkivihreys
Kolumni Tuomas Kettunen

Il­mas­to­lin­ja­na on oltava jär­ki­vih­reys

20.07.2021 16:00 5
Tilaajille
Huumepolitiikka on toistanut samoja virheitä yli 50 vuotta
Kolumni Markus Leskinen

Huu­me­po­li­tiik­ka on tois­ta­nut samoja vir­hei­tä yli 50 vuotta

19.07.2021 16:38 18
Tilaajille
Pintaa syvempi luontokokemus syntyy vesistön äärellä
Kolumni Maija Toivanen

Pintaa syvempi luon­to­ko­ke­mus syntyy ve­sis­tön äärellä

18.07.2021 14:00
Tilaajille
Rajoitukset rampauttavat elokuva-alaa – "Kuulopuheen mukaan juuri kulttuuri- ja näytöstoimintaa onkin pidetty suljettuna, koska 'se on niin helppoa'"
Kolumni Tero Vainio

Ra­joi­tuk­set ram­paut­ta­vat elo­ku­va-alaa – "Kuu­lo­pu­heen mukaan juuri kult­tuu­ri- ja näy­tös­toi­min­taa onkin pidetty sul­jet­tu­na, koska 'se on niin help­poa'"

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Nelostien kehittämisessä Pohjois-Pohjanmaa on jäänyt kovasti jälkeen Keski-Suomesta
Kolumni Henrik Kiviniemi

Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­ses­sä Poh­jois-Poh­jan­maa on jäänyt kovasti jälkeen Kes­ki-Suo­mes­ta

16.07.2021 06:00 20
Tilaajille
Uusi kuntajohtaja rohkenee esiintyä ruudullasi
Kolumni Sirpa Kortet

Uusi kun­ta­joh­ta­ja roh­ke­nee esiin­tyä ruu­dul­la­si

15.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Toripolliisi on syrjäytettävä – Oulu on aidoksi pohjoisen kulttuuripääkaupungiksi riittävän etäällä ruuhkasuomesta
Kolumni Kai Latvalehto

To­ri­pol­lii­si on syr­jäy­tet­tä­vä – Oulu on aidoksi poh­joi­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si riit­tä­vän etäällä ruuh­ka­suo­mes­ta

14.07.2021 10:01 24
Tilaajille
Poika, josta ei pitänyt tulla NHL:n huippuvahtia – Pekka Rinteen ura on esimerkki ahkeruudesta ja nöyryydestä
Kolumni Matti Ahola

Poika, josta ei pitänyt tulla NHL:n huip­pu­vah­tia – Pekka Rinteen ura on esi­merk­ki ah­ke­ruu­des­ta ja nöy­ryy­des­tä

13.07.2021 20:50 2
Tilaajille
EU:n metsävallankaappaus estettävä
Kolumni Olli Immonen

EU:n met­sä­val­lan­kaap­paus es­tet­tä­vä

13.07.2021 16:00 11
Tilaajille
Pettyneen pikkuprinssin ilme Wembleyn vip-aitiossa kertoi kaiken
Kolumni Kimmo Siira

Pet­ty­neen pik­ku­prins­sin ilme Wemb­leyn vip-ai­tios­sa kertoi kaiken

12.07.2021 14:02 1
Tilaajille
Junissa suomalaisistakin tulee small talkin mestareita
Kolumni Saara Karjalainen

Junissa suo­ma­lai­sis­ta­kin tulee small talkin mes­ta­rei­ta

12.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Älkää ampuko ilmastoviestintuojaa – kerromme, että ilmastonmuutos voimistaa helteitä
Kolumni Ari Laaksonen

Älkää ampuko il­mas­to­vies­tin­tuo­jaa – ker­rom­me, että il­mas­ton­muu­tos voi­mis­taa hel­tei­tä

11.07.2021 14:00 12
Tilaajille
Kuka saa sanoa ja mitä? – Uusia tabuaiheita löytyy jatkuvasti ja niistä saa puhua vain tietyllä, ennalta määrätyllä tavalla
Kolumni Tero Vainio

Kuka saa sanoa ja mitä? – Uusia ta­bu­ai­hei­ta löytyy jat­ku­vas­ti ja niistä saa puhua vain tie­tyl­lä, ennalta mää­rä­tyl­lä tavalla

11.07.2021 06:00 10
Tilaajille
Geotermistä energiaa voidaan saada lämmöntuotantoon tai lämmitykseen kestävästi Muhoksella
Kolumni Pirjo Partanen, Veli-Matti Mäkelä

Geo­ter­mis­tä ener­giaa voidaan saada läm­mön­tuo­tan­toon tai läm­mi­tyk­seen kes­tä­väs­ti Mu­hok­sel­la

09.07.2021 06:00 12
Tilaajille
Tekohengitän Astralla loppuun asti  –  sähköautot ovat väistämättä täällä, mutta tulen silti ikävöimään ensiautoani
Kolumni Monica Hepo-oja

Te­ko­hen­gi­tän Ast­ral­la loppuun asti  – säh­kö­au­tot ovat väis­tä­mät­tä täällä, mutta tulen silti ikä­vöi­mään en­si­au­toa­ni

08.07.2021 18:00 6
Tilaajille
Kuluttaja on koronakriisin suurin yllättäjä – hän on ottanut talouden tahtipuikon tiukasti käsiinsä
Kolumni Tuuli Koivu

Ku­lut­ta­ja on ko­ro­na­krii­sin suurin yl­lät­tä­jä – hän on ottanut ta­lou­den tah­ti­pui­kon tiu­kas­ti kä­siin­sä

07.07.2021 06:00
Tilaajille
Velallisten kurittaminen ei hyödytä ketään
Kolumni Katja Hänninen

Ve­lal­lis­ten ku­rit­ta­mi­nen ei hyödytä ketään

06.07.2021 16:00 10
Tilaajille
En ole masokisti, mutta tahdon silti kärsiä
Kolumni Iida Leinonen

En ole ma­so­kis­ti, mutta tahdon silti kärsiä

05.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Asukkaan, kaupungin, seudun vai valtion Oulu?
Kolumni Mari Vaattovaara

Asuk­kaan, kau­pun­gin, seudun vai valtion Oulu?

04.07.2021 14:00 6
Tilaajille
Zombin pää ei lyö tyhjää – televisiokolumnisti Pekka Eronen erittelee kauhun anatomiaa
Kolumni Pekka Eronen

Zombin pää ei lyö tyhjää – te­le­vi­sio­ko­lum­nis­ti Pekka Eronen erit­te­lee kauhun ana­to­miaa

04.07.2021 12:00
Tilaajille
Emme olekaan ensiluokkaisia varautumaan kriiseihin, vaikka vielä vuosi sitten niin kuvittelimme
Kolumni Sanna Keskinen

Emme olekaan en­si­luok­kai­sia va­rau­tu­maan krii­sei­hin, vaikka vielä vuosi sitten niin ku­vit­te­lim­me

03.07.2021 16:00 21
Tilaajille
Me ja muut – some ei ole keksinyt ihmisten taipumusta kuplautua,  mutta tätä piirrettä  se näyttää vain vahvistavan
Kolumni Tero Vainio

Me ja muut – some ei ole kek­si­nyt ih­mis­ten tai­pu­mus­ta kup­lau­tua, mutta tätä piir­ret­tä se näyttää vain vah­vis­ta­van

03.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Hoivavastuun tasaisempi jakaantuminen äitien ja isien kesken hyödyttää koko yhteiskuntaa
Kolumni Hanna Sarkkinen

Hoi­va­vas­tuun ta­sai­sem­pi ja­kaan­tu­mi­nen äitien ja isien kesken hyö­dyt­tää koko yh­teis­kun­taa

02.07.2021 06:00 4
Tilaajille