Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pohjois-Suomi

Oulun poliisilaitos sai uuden poliisiaseman Kuusamoon, rakennus otettiin käyttöön tammikuussa

Oulun po­lii­si­lai­tos sai uuden po­lii­si­ase­man Kuu­sa­moon, ra­ken­nus otet­tiin käyt­töön tam­mi­kuus­sa

10:55 3
Poliisi pyytää havaintoja Kärsämäellä syksyllä tapahtuneista varastopaloista

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Kär­sä­mäel­lä syk­syl­lä ta­pah­tu­neis­ta va­ras­to­pa­lois­ta

09:37 1
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

05:00 49
Tilaajille
Varastorakennus tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä – palosta ei henkilövahinkoja

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­los­ta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.03.2023 23:39
"Tässä kyllästetään Pohjois-Suomea huumausaineilla" – pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittely päättyi

"Tässä kyl­läs­te­tään Poh­jois-Suo­mea huu­mau­sai­neil­la" – poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly päättyi

29.03.2023 19:37 4
Tilaajille
Toimitus suosittelee
Kärppien kausitodistukset: Miljoonanipussa vain yksi kiitettävän arvosanan mies

Kärp­pien kau­si­to­dis­tuk­set: Mil­joo­na­ni­pus­sa vain yksi kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan mies

18.03.2023 15:55
Tilaajille
Natsien ampuma-alueelle kohosi Oulun yliopisto ja öljysatama putkahti merestä – 14 vaikuttavaa ilmakuvaa paljastavat yllättäviä muutoksia Oulusta

Natsien am­pu­ma-alueel­le kohosi Oulun yli­opis­to ja öl­jy­sa­ta­ma put­kah­ti merestä – 14 vai­kut­ta­vaa il­ma­ku­vaa pal­jas­ta­vat yl­lät­tä­viä muu­tok­sia Oulusta

18.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Oulussa opettajat kovilla huoltajien törkyviesteistä – "Kiroilua, panettelua, persoonan arviointia", kuvailee OAJ Oulun puheen­johtaja

Oulussa opet­ta­jat kovilla huol­ta­jien tör­ky­vies­teis­tä – "Ki­roi­lua, pa­net­te­lua, per­soo­nan ar­vioin­tia", ku­vai­lee OAJ Oulun pu­heen­joh­ta­ja

14.03.2023 05:00 267
Tilaajille
Raksilan uudet marketit voivat valmistua jo vuonna 2025 – kaupunki tehnyt sopimuksen Keskon ja Arinan kanssa

Rak­si­lan uudet mar­ke­tit voivat val­mis­tua jo vuonna 2025 – kau­pun­ki tehnyt so­pi­muk­sen Keskon ja Arinan kanssa

13.03.2023 06:00 135
Tilaajille
Lääkärit suostuivat tutkimaan sodankyläläisen Inga Kavakan kunnolla vasta 13 vuoden kärsimyksen jälkeen — tähystyksen aikana jopa epäuskoinen kirurgi hätkähti näkemästään

Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan so­dan­ky­lä­läi­sen Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen — tä­hys­tyk­sen aikana jopa epä­us­koi­nen kirurgi hät­käh­ti nä­ke­mäs­tään

19.03.2023 19:30 11
Tilaajille
Heikko laatu houkuttelee asiakkaita katsastusasemille, Pohjois-Pohjanmaalla annettu 12 varoitusta vuosina 2020–2023: "Valvontaa pitäisi tehdä enemmän"

Heikko laatu hou­kut­te­lee asiak­kai­ta kat­sas­tu­sa­se­mil­le, Poh­jois-Poh­jan­maal­la annettu 12 va­roi­tus­ta vuosina 2020–2023: "Val­von­taa pitäisi tehdä enem­män"

27.02.2023 05:00 59
Tilaajille
Ylivieskan kaupunki järjestää oppilaille kriisiapua koulussa tapahtuneen puukotuksen vuoksi – sivistysjohtaja: "Tämä ei pyyhkiydy ihan hetkessä pois mielistä"

Yli­vies­kan kau­pun­ki jär­jes­tää op­pi­lail­le krii­si­apua kou­lus­sa ta­pah­tu­neen puu­ko­tuk­sen vuoksi – si­vis­tys­joh­ta­ja: "Tämä ei pyyh­kiy­dy ihan het­kes­sä pois mie­lis­tä"

29.03.2023 10:42 7
Tilaajille
Teiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla jäävät tänä vuonna pienimmiksi koko 2000-luvulla – syynä merkittävästi nousseet kustannukset ja pieni rahoitus

Teiden pääl­lys­tys­mää­rät Poh­jois-Poh­jan­maal­la jäävät tänä vuonna pie­nim­mik­si koko 2000-lu­vul­la – syynä mer­kit­tä­väs­ti nous­seet kus­tan­nuk­set ja pieni ra­hoi­tus

29.03.2023 10:11 33
Ouluun odotettavissa jopa 10–15 senttimetriä lunta keskiviikkoyön ja -aamun aikana: "Tie voi olla yllättävän möykkyinen"

Ouluun odo­tet­ta­vis­sa jopa 10–15 sent­ti­met­riä lunta kes­ki­viik­ko­yön ja -aamun aikana: "Tie voi olla yl­lät­tä­vän möyk­kyi­nen"

28.03.2023 20:21 6
Tilaajille
Itärajan esteaidan pilotin rakentaminen on jo saatu hyvää alkuun Imatralla – Kuusamossa esteaitaa rakennetaan kolmelle osuudelle yhteensä 7 kilometriä

Itä­ra­jan es­te­ai­dan pilotin ra­ken­ta­mi­nen on jo saatu hyvää alkuun Imat­ral­la – Kuu­sa­mos­sa es­te­ai­taa ra­ken­ne­taan kol­mel­le osuu­del­le yh­teen­sä 7 ki­lo­met­riä

28.03.2023 14:09 10
Tilaajille
Opettajakoulutus alkaa jälleen Kajaanissa – Oulun yliopisto järjestää määräaikaisen koulutuksen

Opet­ta­ja­kou­lu­tus alkaa jälleen Ka­jaa­nis­sa – Oulun yli­opis­to jär­jes­tää mää­rä­ai­kai­sen kou­lu­tuk­sen

28.03.2023 12:27 10
Yhdeksäsluokkalainen puukotti koulukaveriaan Ylivieskassa, poliisi ottanut epäillyn kiinni

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen puu­kot­ti kou­lu­ka­ve­riaan Yli­vies­kas­sa, poliisi ottanut epäil­lyn kiinni

28.03.2023 22:26
Poliisi tutkii Kajaanissa rikosvyyhteä, johon liittyy ammattimaiselta vaikuttava törkeä kiristys – kaksi epäiltyä vangittu

Poliisi tutkii Ka­jaa­nis­sa ri­kos­vyyh­teä, johon liittyy am­mat­ti­mai­sel­ta vai­kut­ta­va törkeä ki­ris­tys – kaksi epäil­tyä van­git­tu

28.03.2023 10:49
Avantouintipaikan pukuhuoneeseen jääneet naisten vaatteet aiheuttivat etsintäoperaation Sotkamossa – poliisi pyytää tietoja vaatteiden omistajasta

Avan­to­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­nee­seen jääneet naisten vaat­teet ai­heut­ti­vat et­sin­tä­ope­raa­tion Sot­ka­mos­sa – poliisi pyytää tietoja vaat­tei­den omis­ta­jas­ta

27.03.2023 22:38
Mies kuoli törmättyään moottorikelkalla puuhun Kolarissa

Mies kuoli tör­mät­tyään moot­to­ri­kel­kal­la puuhun Ko­la­ris­sa

27.03.2023 20:58
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Lumijälkilaskennoissa kärpän ja lumikon jälkimäärissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Lu­mi­jäl­ki­las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon jäl­ki­mää­ris­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

27.03.2023 14:23 13
Tilaajille
Osa betonielementtitehtaan katosta romahti Vaalassa – kukaan ei loukkaantunut, tuotantoon tulee pysähdys

Osa be­to­ni­ele­ment­ti­teh­taan katosta romahti Vaa­las­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, tuo­tan­toon tulee py­säh­dys

27.03.2023 12:53
Oulun vaalipiirissä on äänestetty ennakkoon toiseksi vähiten koko maassa – Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen äänestysprosentti nousi 24,4:ään

Oulun vaa­li­pii­ris­sä on ää­nes­tet­ty en­nak­koon toi­sek­si vähiten koko maassa – E­dus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi 24,4:ään

26.03.2023 19:33 26
Viisi henkilöä loukkaantui risteyskolarissa Torniossa. yksi jouduttiin irrottamaan autosta

Viisi hen­ki­löä louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Tor­nios­sa. yksi jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan autosta

26.03.2023 16:34
Tilaajille
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.03.2023 12:28 5
Tilaajille
Tällaista on talvigolf, jota pelataan Rovaniemen lisäksi vain muutamassa paikassa maailmassa

Täl­lais­ta on tal­vi­golf, jota pe­la­taan Ro­va­nie­men lisäksi vain muu­ta­mas­sa pai­kas­sa maail­mas­sa

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Rattijuopumusratsiassa puhallutettiin yli 4 000 kuljettajaa Oulun poliisilaitoksen alueella – viisi määrättiin ajokieltoon

Rat­ti­juo­pu­mus­rat­sias­sa pu­hal­lu­tet­tiin yli 4 000 kul­jet­ta­jaa Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – viisi mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

26.03.2023 10:03 28
SSAB:n Raahen terästehtaan muutoksen ympäristölupahakemus viimeistelyvaiheessa, tulevalla investoinnilla pyritään fossiilivapaaseen teräkseen

SSAB:n Raahen te­räs­teh­taan muu­tok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus vii­meis­te­ly­vai­hees­sa, tu­le­val­la in­ves­toin­nil­la py­ri­tään fos­sii­li­va­paa­seen te­räk­seen

26.03.2023 09:54 12
Tilaajille
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä, tulevaisuus näyttää valoisalta: "Nythän on uusia tehdashankkeita, niin hyvältä näyttää"

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä, tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Nythän on uusia teh­das­hank­kei­ta, niin hyvältä näyt­tää"

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Ennakkoäänestys jatkui vilkkaampana kuin edellisissä eduskuntavaaleissa – Oulun vaalipiirissä äänensä on antanut 18,9 prosenttia äänioikeutetuista

En­nak­ko­ää­nes­tys jatkui vilk­kaam­pa­na kuin edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä äänensä on antanut 18,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

25.03.2023 20:04 4
Petteri Polojärvi tuntee Ylä-Lapin ahmojen tavat paremmin kuin kukaan – suurpedon jälkiä löytyy kansallispuistoista yhä harvemmin, ja se on ahmamiehen mielestä häpeällistä

Petteri Po­lo­jär­vi tuntee Ylä-La­pin ahmojen tavat pa­rem­min kuin kukaan – suur­pe­don jälkiä löytyy kan­sal­lis­puis­tois­ta yhä har­vem­min, ja se on ah­ma­mie­hen mie­les­tä hä­peäl­lis­tä

25.03.2023 18:00 8
Tilaajille
Teräksen sulatusuuniin tuli reikä Tornion terästehtaalla

Te­räk­sen su­la­tus­uu­niin tuli reikä Tornion te­räs­teh­taal­la

25.03.2023 15:57
Tilaajille

Useita autoja mukana ko­la­ris­sa Ka­jaa­nis­sa – kaksi hen­ki­löä vietiin sai­raa­laan

25.03.2023 14:27 2
Oululaisesta Mikko Karjalaisesta tuli tv:stäkin tuttu Mehtämikko ensimmäisellä kaamosvaelluksellaan sattumalta – Nyt hän viihtyy erämaassa viikkoja yksin

Ou­lu­lai­ses­ta Mikko Kar­ja­lai­ses­ta tuli tv:stäkin tuttu Meh­tä­mik­ko en­sim­mäi­sel­lä kaa­mos­vael­luk­sel­laan sat­tu­mal­ta – Nyt hän viihtyy erä­maas­sa viik­ko­ja yksin

25.03.2023 13:52 2
Tilaajille