Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjois-Suomi

Reijo Suonvieri kertoo, miten suvun kiviyritys kasvatettiin "hirveällä taistelulla" – Alvar Aaltokin hyväksyi mustan kiven Finlandia-taloon
Tilaajille

Reijo Suon­vie­ri kertoo, miten suvun ki­vi­yri­tys kas­va­tet­tiin "hir­veäl­lä tais­te­lul­la" – Alvar Aal­to­kin hy­väk­syi mustan kiven Fin­lan­dia-ta­loon

20:58
Meri-Lapin liitospuheet yllättivät Pohteen päättäjät: "Ei meillä ole ollut tästä minkäänlaista keskustelua"

Me­ri-La­pin lii­tos­pu­heet yl­lät­ti­vät Pohteen päät­tä­jät: "Ei meillä ole ollut tästä min­kään­lais­ta kes­kus­te­lua"

14:55 1
Tilaajille
Kärsämäki jatkaa kunnanjohtajan hakua kuukaudella – Ensimmäisellä kierroksella virkaa tavoitteli yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mä­ki jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua kuu­kau­del­la – En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la virkaa ta­voit­te­li yh­dek­sän hakijaa

13:41 1
Vastaa kyselyyn: Kävikö koti liian isoksi, kun lapset muuttivat pois?

Vastaa ky­se­lyyn: Kävikö koti liian isoksi, kun lapset muut­ti­vat pois?

12:05
Hakekuivurin yöllinen palo aiheutti satojentuhansien vahingot GRK-konsernin biohiiltä tuottavassa laitoksessa Utajärvellä

Ha­ke­kui­vu­rin yöl­li­nen palo ai­heut­ti sa­to­jen­tu­han­sien va­hin­got GRK-kon­ser­nin bio­hiil­tä tuot­ta­vas­sa lai­tok­ses­sa Uta­jär­vel­lä

11:48
Toimitus suosittelee
Isä antoi Johanna Riihijärvelle potkut ja välit katkesivat – Nyt oululaisyrityksellä on jo 51 kuntosalia: "Isä saattaisi olla ylpeä"

Isä antoi Johanna Riihijärvelle potkut ja välit katkesivat – Nyt oululaisyrityksellä on jo 51 kuntosalia: "Isä saattaisi olla ylpeä"

16.02.2024 05:00 23
Tilaajille
Näillä Oulun asuinalueilla tehdään eniten rikoksia – Kartta paljastaa yllättäviä rikoskeskittymiä

Näillä Oulun asuinalueilla tehdään eniten rikoksia – Kartta paljastaa yllättäviä rikoskeskittymiä

03.02.2024 05:00 44
Tilaajille
Oulun Itsudemo-ravintolassa viilettänyt rotta tallentui asiakkaan kuvaamalle videolle – ravintola kertoo, että terveystarkastajat kävivät tarkastamassa tilanteen

Oulun Itsudemo-ravintolassa viilettänyt rotta tallentui asiakkaan kuvaamalle videolle – ravintola kertoo, että terveystarkastajat kävivät tarkastamassa tilanteen

30.01.2024 15:03 20
Tilaajille
Aggressiivinen rekkakuski roikkui kilometritolkulla oululaisen Johanna Pakosen takapuskurissa – Sitten pikkupoika juoksi suojatielle ja rysähti

Aggressiivinen rekkakuski roikkui kilometritolkulla oululaisen Johanna Pakosen takapuskurissa – Sitten pikkupoika juoksi suojatielle ja rysähti

17.02.2024 17:00 61
Tilaajille
Isovanhemmilla meni kahvit väärään kurkkuun Haukiputaalla, kun tyttärenpoika Henri Piispanen lauloi tiensä Euroviisuihin

Isovanhemmilla meni kahvit väärään kurkkuun Haukiputaalla, kun tyttärenpoika Henri Piispanen lauloi tiensä Euroviisuihin

15.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

19.02.2024 17:00 22
Tilaajille
Lapin pelastuslaitos tarkastaa järjestelmänsä Äkäslompolon turmahostellin virhekirjauksen vuoksi

Lapin pe­las­tus­lai­tos tar­kas­taa jär­jes­tel­män­sä Äkäs­lom­po­lon tur­ma­hos­tel­lin vir­he­kir­jauk­sen vuoksi

28.02.2024 21:27 2
Raskas liikenne lisääntyy Utajärvellä aurinkovoimalan rakentamisen vuoksi

Raskas lii­ken­ne li­sään­tyy Uta­jär­vel­lä au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sen vuoksi

28.02.2024 21:16 1
Tornion Panimo löysi keinon auttaa Ukrainaa, vaikka olutta ei saa markkinoida "hyväntekeväisyydellä"

Tornion Panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da "hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä"

28.02.2024 19:00 1
Tilaajille
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja on valittu: "Tahdon olla luottamuksen arvoinen kaikille niillekin, jotka olivat vielä epäileväisiä valitsemiseni suhteen"

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja on va­lit­tu: "Tahdon olla luot­ta­muk­sen ar­voi­nen kai­kil­le niil­le­kin, jotka olivat vielä epäi­le­väi­siä va­lit­se­mi­se­ni suh­teen"

28.02.2024 18:54
Tilaajille
Sairaalapäätöksiin pettynyt Meri-Lappi pohtii eroavansa Lapista ja liittyvänsä Pohteeseen

Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

28.02.2024 18:00 91
Tilaajille
Ammattiliitto Jytyn kuntien työntekijät kokevat työnsä kuormittavaksi Pohjois-Pohjanmaalla – syy on usein se, että voimistuva työvoimapula niukentaa voimavarat ja lisää töiden määrää

Am­mat­ti­liit­to Jytyn kuntien työn­te­ki­jät kokevat työnsä kuor­mit­ta­vak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la – syy on usein se, että voi­mis­tu­va työ­voi­ma­pu­la niu­ken­taa voi­ma­va­rat ja lisää töiden määrää

08:42 5
Tilaajille
Poliisi aloitti esitutkinnan Haapajärven ex-johtajien tavasta käsitellä kuolleen kärkipoliitikon rikosepäilyjä – "Onko toimittu virkavelvollisuuden mukaisesti vai ei"

Poliisi aloitti esi­tut­kin­nan Haa­pa­jär­ven ex-joh­ta­jien tavasta kä­si­tel­lä kuol­leen kär­ki­po­lii­ti­kon ri­kos­epäi­ly­jä – "Onko toi­mit­tu vir­ka­vel­vol­li­suu­den mu­kai­ses­ti vai ei"

28.02.2024 13:53
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö sai Raahesta lahjaksi metsää – Säätiölle on tulossa lisää suojelualueita Pohjois-Pohjanmaalle lähiaikoina

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai Raa­hes­ta lah­jak­si metsää – ­Sää­tiöl­le on tulossa lisää suo­je­lu­aluei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le lä­hi­ai­koi­na

28.02.2024 13:14 3
Tältä näyttää maailman suurin kahden puulajin kuivauskone, joka pystyy kuivaamaan 4 500 tonnia sellua vuorokaudessa

Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne, joka pystyy kui­vaa­maan 4 500 tonnia sellua vuo­ro­kau­des­sa

28.02.2024 08:00 11
Tilaajille
Naton harjoitus tuo Tunturi-Lappiin ennen näkemättömät ruuhkat – Vilkkain päivä on lauantai, joka on myös hiihtolomalaisten vaihtopäivä

Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat – Vilk­kain päivä on lauan­tai, joka on myös hiih­to­lo­ma­lais­ten vaih­to­päi­vä

28.02.2024 06:00 10
Tilaajille
Pohde muistuttaa: Työntekijöillä on kotikäynneillä henkilökortti  – Rannikon alueella paljastui väärinkäytöksen epäily

Pohde muis­tut­taa: Työn­te­ki­jöil­lä on ko­ti­käyn­neil­lä hen­ki­lö­kort­ti – Ran­ni­kon alueel­la pal­jas­tui vää­rin­käy­tök­sen epäily

27.02.2024 14:25 6
Tilaajille
Haapaveden terveyskeskuksen päiväaikainen päivystys siirtyy Oulaisten terveyskeskukseen

Haa­pa­ve­den ter­veys­kes­kuk­sen päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys siirtyy Ou­lais­ten ter­veys­kes­kuk­seen

27.02.2024 12:50 9
Kevätmuutto alkoi Oulun seudulla tavanomaista varhaisemmin – Mustavarikset ja merilokit saapuivat

Ke­vät­muut­to alkoi Oulun seu­dul­la ta­van­omais­ta var­hai­sem­min – ­Mus­ta­va­rik­set ja me­ri­lo­kit saa­pui­vat

26.02.2024 19:00 7
Tilaajille
Kärsämäen kunnanjohtajaksi yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mäen kun­nan­joh­ta­jak­si yh­dek­sän hakijaa

26.02.2024 18:55 8
Nainen heräsi ja soitti hätäkeskukseen asunnossa olleesta ruumiista Kemissä – syyttäjä vaatii naiselle yli 10 vuoden vankeutta miehen taposta

Nainen heräsi ja soitti hä­tä­kes­kuk­seen asun­nos­sa ol­lees­ta ruu­miis­ta Kemissä – syyt­tä­jä vaatii nai­sel­le yli 10 vuoden van­keut­ta miehen taposta

26.02.2024 16:37
Kemijärveltä lähtenyttä Pekka Iivaria esitetään Siikalatvan kunnanjohtajaksi

Ke­mi­jär­vel­tä läh­te­nyt­tä Pekka Iivaria esi­te­tään Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si

26.02.2024 15:54 2
Tilaajille
Nollakelit jatkuvat Oulun seudulla alkavalla viikolla

Nol­la­ke­lit jat­ku­vat Oulun seu­dul­la al­ka­val­la vii­kol­la

25.02.2024 19:19 2
Tilaajille
Irtaimistoa kärysi kerrostalossa Oulaisissa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Ir­tai­mis­toa kärysi ker­ros­ta­los­sa Ou­lai­sis­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

25.02.2024 15:22
Armeija varasi kaikki liikenevät petipaikat Hetan suunnalta – Naton suurharjoitus tuo Enontekiölle jopa 8 000 sotilasta

Armeija varasi kaikki lii­ke­ne­vät pe­ti­pai­kat Hetan suun­nal­ta – Naton suur­har­joi­tus tuo Enon­te­kiöl­le jopa 8 000 so­ti­las­ta

25.02.2024 12:00 21
Tilaajille
Oululainen Risto Hoikkaniemi vastasi puheluun, joka johti konkurssiin ja miljoonavelkoihin – ”Olisi pitänyt suostua kiristykseen”

Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin – ”Olisi pitänyt suostua ki­ris­tyk­seen”

24.02.2024 05:00 68
Tilaajille
Äkäslompolossa palanut hostelli oli jäänyt pelastuslaitoksen valvonnan ulkopuolelle – viimeisen kymmenen vuoden ajalta ei löydy palotarkastuspöytäkirjoja

Äkäs­lom­po­los­sa palanut hos­tel­li oli jäänyt pe­las­tus­lai­tok­sen val­von­nan ul­ko­puo­lel­le – vii­mei­sen kym­me­nen vuoden ajalta ei löydy pa­lo­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jo­ja

23.02.2024 19:41 15
Tilaajille
Kuoliko lakkolainen omien vai poliisiin luotiin – täyttä varmuutta Kemin kahakan surmasta ei ole saatu

Kuoliko lak­ko­lai­nen omien vai po­lii­siin luotiin – täyttä var­muut­ta Kemin kahakan sur­mas­ta ei ole saatu

23.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Haapajärven tunnelma on tragedian keskellä surullinen ja epätietoinen – Pikkukaupungin päättäjät saavat kritiikkiä asukkailta

Haa­pa­jär­ven tun­nel­ma on tra­ge­dian kes­kel­lä su­rul­li­nen ja epä­tie­toi­nen – Pik­ku­kau­pun­gin päät­tä­jät saavat kri­tiik­kiä asuk­kail­ta

23.02.2024 16:13 22
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syys­aluet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hi­ai­koi­na

23.02.2024 14:09 3