Pohjois-Suomi

Hyrynsalmella koronatapausten määrä roihahti yhtäkkiä – valtaosa sairastuneista lapsia

Hy­ryn­sal­mel­la ko­ro­na­ta­paus­ten määrä roi­hah­ti yht­äk­kiä – val­ta­osa sai­ras­tu­neis­ta lapsia

15:50
Mies myi olemattomia pelikonsoleita ja merkkipaitoja netissä – Kainuun käräjäoikeus tuomitsi 47 petoksesta ehdolliseen vankeuteen

Mies myi ole­mat­to­mia pe­li­kon­so­lei­ta ja merk­ki­pai­to­ja netissä – Kainuun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si 47 pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

15:29
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­lä­osas­sa maa­kun­taa

14:45 2
Mies hukkui jokeen Haapajärvellä

Mies hukkui jokeen Haa­pa­jär­vel­lä

10:54
Katso tästä Kainuun lukioiden tuoreet ylioppilaat

Katso tästä Kainuun lu­kioi­den tuoreet yli­op­pi­laat

13:32
Tilaajille
Kevään ylioppilastulokset saapuivat, oululaislukion abiturientti kirjoitti 11 laudaturia – katso listoja Pohjois-Pohjanmaan uusista ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set saa­pui­vat, ou­lu­lais­lu­kion abi­tu­rient­ti kir­joit­ti 11 lau­da­tu­ria – katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

15:57 2
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la – auton omis­ta­jan sam­mu­tus­työ oli tärkeä

06:31 1
Kemiläinen yrittäjä Mikko Kurtti ei suostu uskomaan, että etelä elättää pohjoista: "Lappilaisten pitäisi ryhtyä yhdensortin skottilaisiksi eikä suostua siirtomaasuomalaisiksi"

Ke­mi­läi­nen yrit­tä­jä Mikko Kurtti ei suostu us­ko­maan, että etelä elättää poh­jois­ta: "Lap­pi­lais­ten pitäisi ryhtyä yh­den­sor­tin skot­ti­lai­sik­si eikä suostua siir­to­maa­suo­ma­lai­sik­si"

06:00 18
Tilaajille

Kuor­mu­rin moot­to­ri­ti­las­sa alkoi palaa kesken ajon Kär­sä­mäel­lä, kul­jet­ta­ja hil­lit­si liek­ke­jä pa­lo­kun­nan saa­pu­mi­seen asti

17.05.2021 21:45
Tieltä suistunut henkilöauton kuski joutui pahaan pinteeseen Kuusamossa – Auto päätyi jumiin kanavaan ja täyttyi vedellä

Tieltä suis­tu­nut hen­ki­lö­au­ton kuski joutui pahaan pin­tee­seen Kuu­sa­mos­sa – Auto päätyi jumiin ka­na­vaan ja täyttyi vedellä

17.05.2021 17:03
Kuusamossa sorateillä poikkeuksellisen paha kelirikko – "Alkuviikon sateet todennäköisesti heikentävät teiden liikennöitävyyttä entisestään"

Kuu­sa­mos­sa so­ra­teil­lä poik­keuk­sel­li­sen paha ke­li­rik­ko – "Al­ku­vii­kon sateet to­den­nä­köi­ses­ti hei­ken­tä­vät teiden lii­ken­nöi­tä­vyyt­tä en­ti­ses­tään"

17.05.2021 16:32 2
Tilaajille
Kallion lähialueella koronatilanne heikentynyt merkittävästi – altistumisen mahdollisuus Kärkkäisen tiloissa Ylivieskassa

Kallion lä­hi­alueel­la ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti – al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus Kärk­käi­sen ti­lois­sa Yli­vies­kas­sa

17.05.2021 13:36 2
Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisen pyhiinvaellusreitin avajaisia vietetään torstaina virtuaalisesti

Poh­jois-Poh­jan­maan en­sim­mäi­sen py­hiin­vael­lus­rei­tin ava­jai­sia vie­te­tään tors­tai­na vir­tuaa­li­ses­ti

17.05.2021 13:35 1
THL: Suomessa 144 uutta koronavirustartuntaa, joista seitsemän Pohjois-Pohjanmaalla – muu Pohjois-Suomi saa tänään nollatuloksen

THL: Suo­mes­sa 144 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista seit­se­män Poh­jois-Poh­jan­maal­la – muu Poh­jois-Suo­mi saa tänään nol­la­tu­lok­sen

17.05.2021 13:44 15
Pohjois-Pohjanmaalla tehdään päällystystöitä touko–lokakuussa – tällä viikolla työt alkavat Nelostiellä Iin pohjoispuolella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la

17.05.2021 11:36
Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on poutaista ja lämmintä, mutta sää muuttuu nopeasti epävakaiseksi

Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on pou­tais­ta ja läm­min­tä, mutta sää muuttuu no­peas­ti epä­va­kai­sek­si

16.05.2021 19:09
Tilaajille
Autoilija kaahasi Nelostiellä Rovaniemellä 165 km/h – Poliisi määräsi ajokieltoon

Au­toi­li­ja kaahasi Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä 165 km/h – Poliisi määräsi ajo­kiel­toon

16.05.2021 16:11 1
Tilaajille
Miltä kuulostaa muurahaispesä tai revontulet? Lapin äänimaisemalla on kasvava kysyntä, ja siksi Niklas Eurén kulkee kansallispuistossa lampunkupua muistuttavan laitteen kanssa

Miltä kuu­los­taa muu­ra­hais­pe­sä tai re­von­tu­let? Lapin ää­ni­mai­se­mal­la on kasvava ky­syn­tä, ja siksi Niklas Eurén kulkee kan­sal­lis­puis­tos­sa lam­pun­ku­pua muis­tut­ta­van lait­teen kanssa

16.05.2021 13:10
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Iissä ja Nivalassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Iissä ja Ni­va­las­sa

16.05.2021 12:00 56
Puutarhanhoito nollaa pään – "Kun päivänvalo loppuu, otetaan raksalamppu ja otsalamppu avuksi"

Puu­tar­han­hoi­to nollaa pään – "Kun päi­vän­va­lo loppuu, otetaan rak­sa­lamp­pu ja ot­sa­lamp­pu avuksi"

16.05.2021 12:00 1
Tilaajille
Hyrynsalmen päivähoidon koronarypäs laajenee: kuusi sairastunut ja karanteeniin asetettu 41 henkilöä, joista valtaosa lapsia

Hy­ryn­sal­men päi­vä­hoi­don ko­ro­na­ry­päs laa­je­nee: kuusi sai­ras­tu­nut ja ka­ran­tee­niin ase­tet­tu 41 hen­ki­löä, joista val­ta­osa lapsia

16.05.2021 11:16 2
Huonekaluja poltettiin keskellä yötä talon pihalla Sodankylässä

Huo­ne­ka­lu­ja pol­tet­tiin kes­kel­lä yötä talon pihalla So­dan­ky­läs­sä

16.05.2021 10:28 5
Tilaajille
Satakuntalainen mies ajoi pitkän matkan kohti pohjoista ja kärysi kolmesti – Näin matka eteni: Kovin humalatila mitattiin Oulussa, Kemissä taival lopulta katkesi

Sa­ta­kun­ta­lai­nen mies ajoi pitkän matkan kohti poh­jois­ta ja kärysi kol­mes­ti – Näin matka eteni: Kovin hu­ma­la­ti­la mi­tat­tiin Ou­lus­sa, Kemissä taival lopulta katkesi

15.05.2021 16:31 26
Tilaajille
Hissiyhtiöriitojen todellinen tausta yhä epäselvä entiselle kunnanjohtajan tukimiehelle: "Kittilän kunnanjohtajalla oli vain muutaman uskotun piiri"

His­si­yh­tiö­rii­to­jen to­del­li­nen tausta yhä epä­sel­vä en­ti­sel­le kun­nan­joh­ta­jan tu­ki­mie­hel­le: "Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jal­la oli vain muu­ta­man uskotun piiri"

15.05.2021 14:22 6
Tilaajille
THL: Suomessa 192 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu neljä

THL: Suo­mes­sa 192 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu neljä

15.05.2021 12:23 14
Päivähoidossa kaksi koronatartuntaa Hyrynsalmella – karanteenissa sairastuneiden lisäksi 15 henkilöä

Päi­vä­hoi­dos­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa Hy­ryn­sal­mel­la – ka­ran­tee­nis­sa sai­ras­tu­nei­den lisäksi 15 hen­ki­löä

15.05.2021 11:07
50-vuotias mies ajoi humalassa kolmatta kertaa vuorokauden sisällä Simossa – Auto takavarikoitiin ja kuljettaja vietiin Kemin poliisivankilaan

50-vuo­tias mies ajoi hu­ma­las­sa kol­mat­ta kertaa vuo­ro­kau­den sisällä Simossa – Auto ta­ka­va­ri­koi­tiin ja kul­jet­ta­ja vietiin Kemin po­lii­si­van­ki­laan

15.05.2021 10:59 1
Tilaajille
Raahelainen Ville Martinmäki: "Ikähän on tuonut kaikenlaista kömpelyyttä matkassaan, mutta muuten olen kyllä hyvin tyytyväinen"

Raa­he­lai­nen Ville Mar­tin­mä­ki: "Ikähän on tuonut kai­ken­lais­ta köm­pe­lyyt­tä mat­kas­saan, mutta muuten olen kyllä hyvin tyy­ty­väi­nen"

15.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Tällainen on syrjäinen erämaakämppä, jonka sesonkiviikot varataan muutamassa minuutissa – Lähde mukaan matkalle kämpälle, jossa Kekkonen hiihti ja Kekkonen kalasti

Täl­lai­nen on syr­jäi­nen erä­maa­kämp­pä, jonka se­son­ki­vii­kot va­ra­taan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa – Lähde mukaan mat­kal­le käm­päl­le, jossa Kek­ko­nen hiihti ja Kek­ko­nen kalasti

15.05.2021 06:00 7
Tilaajille
Lämpö sai lintuihin vauhtia – Sinipyrstön kevätmuutto on aikaistunut huomattavasti

Lämpö sai lin­tui­hin vauhtia – Si­ni­pyrs­tön ke­vät­muut­to on ai­kais­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti

14.05.2021 20:00 4
Tilaajille