HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Pohjois-Suomi

Neljän auton ketjukolari Ylivieskassa, osallisena seitsemän henkilöä – käytössä kiertotie

Neljän auton ket­ju­ko­la­ri Yli­vies­kas­sa, osal­li­se­na seit­se­män hen­ki­löä – käy­tös­sä kier­to­tie

22:33 1
Omakotitalo kärsi pahoja savuvahinkoja tulipalossa Ylivieskassa, tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja sa­vu­va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa, ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

22:10
Pohjoisen suuren huumejutun todisteista kovia väitteitä – saako syyttäjän keskeisiä Anom-viestejä hyödyntää?

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun to­dis­teis­ta kovia väit­tei­tä – saako syyt­tä­jän kes­kei­siä Anom-vies­te­jä hyö­dyn­tää?

17:49 7
Tilaajille
Terveyspalvelujen asiakastietoja päätyi epähuomiossa paperinkeräykseen Utajärvellä – erehdys johtui tietoturvajätteen tuhoamiseen tarkoitetun astian täyttymisestä

Ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­tieto­ja päätyi epä­huo­mios­sa pa­pe­rin­ke­räyk­seen Uta­jär­vel­lä – erehdys johtui tie­to­tur­va­jät­teen tu­hoa­mi­seen tar­koi­te­tun astian täyt­ty­mi­ses­tä

17:40 1
Kaksi autoa kolaroi Kuusamossa – loukkaantuneet toimitettiin sairaalahoitoon

Kaksi autoa kolaroi Kuu­sa­mos­sa – louk­kaan­tu­neet toi­mi­tet­tiin sai­raa­la­hoi­toon

13:59
Tilaajille
STM:n Pasi Pohjola: Epidemiatilanteessa on hentoja, lieviä tasaantumisen merkkejä – Pohjois-Pohjanmaalla 61 uutta tartuntaa

STM:n Pasi Poh­jo­la: Epi­de­mia­ti­lan­tees­sa on hen­to­ja, lieviä ta­saan­tu­mi­sen merk­ke­jä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 61 uutta tar­tun­taa

12:24 55
Ajokeli on monin paikoin edelleen huono tai jopa erittäin huono

Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

06:43 8
Tiedätkö oman sähkönkulutuksesi? Juha Säkkinen osti mökilleen ilmalämpöpumpun pienentääkseen sähkölaskua – "Nyt hinnannousu on niin rajua, että lämmön laskeminen ei riitä"

Tie­dät­kö oman säh­kön­ku­lu­tuk­se­si? Juha Säk­ki­nen osti mö­kil­leen il­ma­läm­pö­pum­pun pie­nen­tääk­seen säh­kö­las­kua – "Nyt hin­nan­nou­su on niin rajua, että lämmön las­ke­mi­nen ei riitä"

20.10.2021 22:12 27
Tilaajille
Pudasjärvellä osoitettiin mieltä kehitysvammaisten asumisolojen puolesta – "Kehitysvammaisen voitava asua siellä, missä muutkin ihmiset"

Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

20.10.2021 17:43 2
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lau­sun­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le pe­rus­tet­ta­vis­ta luon­non­suo­je­lu­alueis­ta

20.10.2021 14:03
Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 35 uutta koronatartuntaa – kakkosrokotteen on saanut 72,7 prosenttia

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 35 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – kak­kos­ro­kot­teen on saanut 72,7 pro­sent­tia

20.10.2021 12:10 18
Lumimyräkkä riehuu Pohjois-Pohjanmaalla: Kymmeniä onnettomuuksia Oulussa ja muualla maakunnassa – viisi ihmistä loukkaantui nokkakolarissa Kalajoella

Lu­mi­my­räk­kä riehuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kym­me­niä on­net­to­muuk­sia Oulussa ja muualla maa­kun­nas­sa – viisi ihmistä louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Ka­la­joel­la

20.10.2021 19:28 86
1,5 vuotta poikkeustilaa sai haaparantalaisisän Suomen sisäministerin juttusille – raja-alueen arkimurheet, koronapassi, kaivoskysymykset ja poliisiyhteistyö nousivat keskusteluun

1,5 vuotta poik­keus­ti­laa sai haa­pa­ran­ta­lai­si­sän Suomen si­sä­mi­nis­te­rin jut­tu­sil­le – ra­ja-alueen ar­ki­mur­heet, ko­ro­na­pas­si, kai­vos­ky­sy­myk­set ja po­lii­si­yh­teis­työ nou­si­vat kes­kus­te­luun

19.10.2021 19:38 3
Tilaajille
Raahelaisen Saara Kaarelan siveltimestä syntyy lohikäärmeitä ja taruolentoja: "Ei hävetä sanoa, että näin 53-vuotiaana tykkään fantasiasta ja saduista"

Raa­he­lai­sen Saara Kaa­re­lan si­vel­ti­mes­tä syntyy lo­hi­käär­mei­tä ja ta­ruo­len­to­ja: "Ei hävetä sanoa, että näin 53-vuo­tiaa­na tykkään fan­ta­sias­ta ja sa­duis­ta"

19.10.2021 19:00
Tilaajille
Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve tasoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan rokotuskattavuus nousee, mutta hitaasti

Ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tarve ta­soit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan ro­ko­tus­kat­ta­vuus nousee, mutta hi­taas­ti

19.10.2021 16:44
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 17 uutta koronatartuntaa – 580 koronatartuntaa koko maassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – 580 ko­ro­na­tar­tun­taa koko maassa

19.10.2021 11:54 20

Va­paa-ajan asunnon sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mi­jär­vel­lä – ­nel­jän hen­ki­lön vointi tar­kas­tet­tiin

19.10.2021 06:31
Pudasjärvi sai valmiiksi suururakan, joka muokkasi kaupungin keskustan perusteellisesti uusiksi – moderni hirsilinna nousi valtatien kupeeseen

Pu­das­jär­vi sai val­miik­si suu­ru­ra­kan, joka muok­ka­si kau­pun­gin kes­kus­tan pe­rus­teel­li­ses­ti uusiksi – moderni hir­si­lin­na nousi val­ta­tien ku­pee­seen

19.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Vihannin kinttupolut Vuoden maisemateko 2021 Pohjois-Pohjanmaalla – hailuotolaiselle Kujalan tilalle kunniamaininta

Vi­han­nin kint­tu­po­lut Vuoden mai­se­ma­te­ko 2021 Poh­jois-Poh­jan­maal­la – hai­luo­to­lai­sel­le Kujalan tilalle kun­nia­mai­nin­ta

18.10.2021 15:55 3
Napero-Finlandian voitto laukaalaiselle Adele Huhtiselle – Ouluun ja Oulunsaloon kunniamaininnat

Na­pe­ro-Fin­lan­dian voitto lau­kaa­lai­sel­le Adele Huh­ti­sel­le – Ouluun ja Ou­lun­sa­loon kun­nia­mai­nin­nat

18.10.2021 14:58
Kärppä-ottelussa voi käydä koronapiikillä – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 77 uutta koronatartuntaa viikonlopun aikana

Kärp­pä-ot­te­lus­sa voi käydä ko­ro­na­pii­kil­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 77 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aikana

18.10.2021 17:36 69

Kuumuus ja ki­pi­nöin­ti tuo­te­lin­jal­la lau­kai­si­vat yöllä sam­mu­tus­jär­jes­tel­män Ou­to­kum­mun Tornion teh­taal­la

18.10.2021 06:43
Nokkakolari Kajaanissa – kolme henkilöä sairaalaan

Nok­ka­ko­la­ri Ka­jaa­nis­sa – kolme hen­ki­löä sai­raa­laan

17.10.2021 20:27 1
Viikon puolivälissä odotettavissa runsasta lumisadetta Pohjois-Pohjanmaalle – viikonlopuksi kylmenee

Viikon puo­li­vä­lis­sä odo­tet­ta­vis­sa run­sas­ta lu­mi­sa­det­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le – vii­kon­lo­puk­si kyl­me­nee

17.10.2021 19:48 7
Tilaajille
Yhteisöllisyys on kylän voimavara, alleviivaa Vuoden nuori paikallistoimija Sanna Petäjämaa Luohuan kylältä Siikajoelta – "Oma kylä on maailman tärkein"

Yh­tei­söl­li­syys on kylän voi­ma­va­ra, al­le­vii­vaa Vuoden nuori pai­kal­lis­toi­mi­ja Sanna Pe­tä­jä­maa Luohuan kylältä Sii­ka­joel­ta – "Oma kylä on maail­man tär­kein"

17.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Autotalli ja kaksi autoa tuhoutuivat tulipalossa Hyrynsalmella

Au­to­tal­li ja kaksi autoa tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Hy­ryn­sal­mel­la

17.10.2021 09:03
Lumentulo jatkuu Lapissa – yksittäisellä asemalla on mitattu jo miltei puoli metriä

Lu­men­tu­lo jatkuu Lapissa – yk­sit­täi­sel­lä ase­mal­la on mitattu jo miltei puoli metriä

17.10.2021 08:17 3
Tilaajille
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 06:00 43
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

16.10.2021 20:59
Tilaajille