Pohjois-Suomi

Liikuntarajoitteinen nainen surmattiin tammikuussa Kalajoella, miestä ja naista epäillään murhasta – henkirikos siirtyy syyteharkintaan

Lii­kun­ta­ra­joit­tei­nen nainen sur­mat­tiin tam­mi­kuus­sa Ka­la­joel­la, miestä ja naista epäil­lään mur­has­ta – hen­ki­ri­kos siirtyy syy­te­har­kin­taan

16:46
Pääkirjoitus: Kemin jättimäinen biotuotetehdas etenee, mutta samppanjaa ei vielä kannata ostaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kemin jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das etenee, mutta samp­pan­jaa ei vielä kannata ostaa

16:00 0
Koronavirusepidemia näkyy karulla tavalla Pohjois-Pohjanmaan työllisyydessä – huhtikuun lopussa työttömiä oli enemmän kuin koko vuosituhannen aikana

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia näkyy karulla tavalla Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syy­des­sä – huh­ti­kuun lopussa työt­tö­miä oli enemmän kuin koko vuo­si­tu­han­nen aikana

15:45 0
Jongunjärvellä voi hyvin asua tulvamotissa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asumista, ovat ennen vanhaan osanneet rakentaa paikkoja"

Jon­gun­jär­vel­lä voi hyvin asua tul­va­mo­tis­sa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asu­mis­ta, ovat ennen vanhaan osan­neet ra­ken­taa paik­ko­ja"

14:46 0
Tilaajille

Oulun kon­ser­va­to­rion am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

13:24 0
Kemin biotuotetehtaan vesistövaikutukset ovat jäämässä pelättyä merkittävästi pienemmiksi

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ve­sis­tö­vai­ku­tuk­set ovat jää­mäs­sä pe­lät­tyä mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­mik­si

08:35 0
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

06:00 0
Rovaniemelle odotetaan suurinta tulvaa vuosiin, taloja vuorataan muovin sisään Kemijokivarressa – "Yöunet ovat menneet"

Ro­va­nie­mel­le odo­te­taan suu­rin­ta tulvaa vuo­siin, taloja vuo­ra­taan muovin sisään Ke­mi­jo­ki­var­res­sa – "Yöunet ovat men­neet"

26.05.2020 22:36 0
Tilaajille
Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maakuntakentille – "Pettymystä noussut, mutta keskustelumme maakuntien edustajien kanssa jatkuvat"

Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maa­kun­ta­ken­til­le – "Pet­ty­mys­tä nous­sut, mutta kes­kus­te­lum­me maa­kun­tien edus­ta­jien kanssa jat­ku­vat"

26.05.2020 15:11 0
Traktorinkuljettaja kuoli jäätyään kaatuneen traktorin alle Sotkamossa

Trak­to­rin­kul­jet­ta­ja kuoli jää­tyään kaa­tu­neen trak­to­rin alle Sot­ka­mos­sa

26.05.2020 14:39 0
Pohjois-Suomessa ammattiin valmistuvien nimilistoja on julkistettu - lukukausi saattaa kestää juhannukseen saakka

Poh­jois-Suo­mes­sa am­mat­tiin val­mis­tu­vien ni­mi­lis­to­ja on jul­kis­tet­tu - lu­ku­kau­si saattaa kestää ju­han­nuk­seen saakka

26.05.2020 13:49 0
Kalevan kevätseuranta: Kevätmuutto lopuillaan – syysmuutto alkaa ensi viikolla

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Ke­vät­muut­to lo­puil­laan – syys­muut­to alkaa ensi vii­kol­la

26.05.2020 13:19 0
THL: Suomessa todettu 29 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Suomen luvut ennallaan – neljä uutta koronakuolemaa

THL: Suo­mes­sa todettu 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men luvut en­nal­laan – neljä uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

26.05.2020 12:28 0
Lannoitelastissa ollut kuorma-auto suistui ojaan Pyhännällä

Lan­noi­te­las­tis­sa ollut kuor­ma-au­to suistui ojaan Py­hän­näl­lä

25.05.2020 16:40 0
Heinikossa syttynyt palo uhkasi levitä metsään Oulaisissa - palon uskotaan saaneen alkunsa kytemään jääneestä vanhasta kokosta

Hei­ni­kos­sa syt­ty­nyt palo uhkasi levitä metsään Ou­lai­sis­sa - palon us­ko­taan saaneen alkunsa ky­te­mään jää­nees­tä van­has­ta kokosta

25.05.2020 16:35 0
Naapurin tehokas toiminta esti omakotitalon terassilla syttyneen palon leviämisen Pudasjärvellä

Naa­pu­rin tehokas toi­min­ta esti oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la syt­ty­neen palon le­viä­mi­sen Pu­das­jär­vel­lä

25.05.2020 15:50 0
Kahden henkilöauton nokkakolari Simossa Etappitien risteyksessä, voi vaikuttaa liikenteeseen

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Simossa Etap­pi­tien ris­teyk­ses­sä, voi vai­kut­taa lii­ken­tee­seen

25.05.2020 15:38 0
Suomessa todettu 20 uutta koronavirustartuntaa – PPSHP: Epidemia vaikuttaa laantuneen toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Suo­mes­sa todettu 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – PPSHP: Epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen tois­tai­sek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2020 12:31 0
Inisijät eivät levitä koronaa - seuraavat pari viikkoa ratkaisevat hyttysten määrän pohjoisessa

Ini­si­jät eivät levitä koronaa - seu­raa­vat pari viikkoa rat­kai­se­vat hyt­tys­ten määrän poh­joi­ses­sa

25.05.2020 12:03 0
Rekan perävaunun säiliö räjähti ajon aikana Kalajoella, kappaleet sinkoilivat ympäriinsä – "Hyvin poikkeuksellinen tilanne"

Rekan pe­rä­vau­nun säiliö räjähti ajon aikana Ka­la­joel­la, kap­pa­leet sin­koi­li­vat ym­pä­riin­sä – "Hyvin poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne"

25.05.2020 09:45 0
Takatalvi pelastaisi Lapin tulvilta, mutta sellaista ei ole luvassa  – "Nyt on pakko olla huolissaan", sanoo johtava hydrologi

Ta­ka­tal­vi pe­las­tai­si Lapin tul­vil­ta, mutta sel­lais­ta ei ole luvassa – "Nyt on pakko olla huo­lis­saan", sanoo johtava hyd­ro­lo­gi

24.05.2020 21:32 0
Tuli karkasi ja tuhosi pienen mökin Alavieskassa, parin aarin alueelle levinnyt metsäpalo työllisti Raahessa – Palomestari varoittaa kuivan heinän olevan nyt todella palonarkaa: "Kuin ruutia"

Tuli karkasi ja tuhosi pienen mökin Ala­vies­kas­sa, parin aarin alueel­le le­vin­nyt met­sä­pa­lo työl­lis­ti Raa­hes­sa – Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa kuivan heinän olevan nyt todella pa­lo­nar­kaa: "Kuin ruutia"

24.05.2020 20:12 0
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:56 0
Peltoalue paloi Haapajärvellä – liekit tuhosivat myös pienen puuliiterin

Pel­to­alue paloi Haa­pa­jär­vel­lä – liekit tu­ho­si­vat myös pienen puu­lii­te­rin

24.05.2020 13:56 0
Suomessa 11 uutta koronavirustartuntaa, kuolemia yksi lisää – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kuo­le­mia yksi lisää – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja

24.05.2020 12:00 0
Rattijuopot jäivät nalkkiin lauantai-iltana Ylitorniolla ja Keminmaassa

Rat­ti­juo­pot jäivät nalk­kiin lauan­tai-il­ta­na Yli­tor­niol­la ja Ke­min­maas­sa

24.05.2020 09:23 0
Tuomas Sammelvuo ei epäile Venäjän lentopallomaajoukkueen pääsyä Tokion olympialaisiin: "On aivan hirveä lisämotivaattori tällaiselle ylpeälle kansalle, jos meille ei anneta kisoihin omaa lippua"

Tuomas Sam­mel­vuo ei epäile Venäjän len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen pääsyä Tokion olym­pia­lai­siin: "On aivan hirveä li­sä­mo­ti­vaat­to­ri täl­lai­sel­le yl­peäl­le kan­sal­le, jos meille ei anneta ki­soi­hin omaa lippua"

24.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Vesi tulee Satu Murtomaan taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapissa vapaaehtoiset auttavat tulvasuojauksessa, kun omat keinot eivät riitä

Vesi tulee Satu Mur­to­maan taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapissa va­paa­eh­toi­set aut­ta­vat tul­va­suo­jauk­ses­sa, kun omat keinot eivät riitä

23.05.2020 22:19 0
Kajakki kaatui voimakkaassa koskessa Pudasjärvellä – meloja selvisi säikähdyksellä

Kajakki kaatui voi­mak­kaas­sa kos­kes­sa Pu­das­jär­vel­lä – meloja selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

23.05.2020 20:23 0