Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Frank Johansson

Sodan lait täh­tää­vät si­vii­lien suo­je­luun

07:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Johanna Laitala

Pe­las­tus­suun­ni­tel­ma laa­di­taan ta­lo­yh­tiön asuk­kail­le

06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Wood

Lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nyk­sil­le on las­ket­ta­va hin­ta­lap­pu

06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Saija Hyvönen, Jouni Lohi

Kos­teus­vau­rioi­den riskit hal­lin­taan – Tar­vi­taan tu­los­oh­jaus­ta väestön ter­vey­des­tä vas­taa­vil­le lai­tok­sil­le

11.08.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­ha­kua 64-vuo­tiaa­na – Uuden työn­ha­ku­mal­lin su­den­kuo­pat as­kar­rut­ta­vat

10.08.2022 07:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Lap­si­li­sät tar­vit­se­vat pysyvän ko­ro­tuk­sen

10.08.2022 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Oiva Latvalehto

Ha­vain­to­ja luon­to­ka­dos­ta

09.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Perander

Säh­kö­mark­ki­noil­la oleva va­lu­vir­he on kor­jat­ta­va

09.08.2022 07:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Palmu

Yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen huo­mioi­ta­va myös pien­yrit­tä­jät

09.08.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anja Dammert

Kurdien tarina

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aarre Olavi Kylmänen

Runo lu­ki­jal­ta: Mummon mökillä

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Vaarala

Runo lu­ki­jal­ta: Ran­ta­ret­ki

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Autere

Vla­di­mir Putin ja fi­lis­tea­lai­set

08.08.2022 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalervo Ukkola

Hal­vem­pi yösähkö pa­ran­taa huol­to­var­muut­ta

07.08.2022 08:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Ylitalo

Ener­gia­krii­si ja säh­kö­kat­kot

07.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heli Meriläinen

Sa­la­sa­no­jen lou­kus­sa

07.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Suvi Malinen

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kan­nat­taa tehdä asian­tun­ti­jan kanssa

06.08.2022 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kannala

Las­ten­suo­je­lun kes­to­kur­juus

06.08.2022 07:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joel Taskila

Hal­li­tuk­sen otet­ta­va käsi pois pien­yrit­tä­jän kur­kul­ta

06.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Kun tun­teil­le ei löydy sanoja, kyse voi olla alek­si­ty­mias­ta

06.08.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Hyytinen

Yh­dys­val­tain ris­ti­ret­ki Venäjän vai­ku­tus­val­lan vä­hen­tä­mi­sek­si

06.08.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus kuuluu jo­kai­sel­le

05.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Kilpi

Huu­me­on­gel­man juu­ri­syyt esiin

05.08.2022 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Telenius

Hy­vin­voin­ti­alueil­le saatava myös van­hus­asia­val­tuu­te­tun toi­mis­to

05.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alli Huovinen

Lisää nä­ky­vyyt­tä ma­te­ma­tii­kal­le – Tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri ei saa­pu­nut Field­sin mitalin ja­ko­ti­lai­suu­teen Hel­sin­gis­sä

04.08.2022 07:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjo Kolehmainen, Jussi Riikonen

YEL-uu­dis­tus ei palvele poh­joi­ses­sa asuvaa mo­ni­ala- ja yk­sin­yrit­tä­jää

03.08.2022 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus E. Tapani Savolainen

Lääke hoi­ta­ja­pu­laan on ole­mas­sa

03.08.2022 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Väinö Mäkivierikko

Runo lu­ki­jal­ta: Kolmen koronan ko­ke­muk­sel­la

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Koskela

Uh­ka­ku­via Oulusta – Millä Oulu läm­mi­te­tään, jos ei tur­peel­la?

02.08.2022 07:30 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Hietala

Nii­les­jär­vi kutsui nuoria telt­tai­li­joi­ta

02.08.2022 07:00 1
Tilaajille