Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Kaisa Peltomäki

San­gin­suun koulu lak­kau­tus­uhan alla – kau­pun­gin vir­ka­kun­nan tah­to­ti­las­sa pie­nil­lä kou­luil­la ei ole ja­lan­si­jaa

07:00 4
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila

Suo­ma­lai­nen tur­kis­ala on eet­ti­nen valinta

06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirkko Liikanen

Valtion hen­gäs­tyt­tä­väl­le li­sä­ve­lan­otol­le ei näy loppua

06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Jussinniemi

Mitä pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen laa­jen­ta­mis­ta vaa­ti­vat to­del­li­suu­des­sa ha­lua­vat?

13.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapani Sillanpää, Tuomas Kuusniemi, Heidi Hietalahti, Mari Vauhkonen, Kalervo Ukkola

Ke­hit­ty­vä kam­pus­kau­pun­ki, mo­ni­alai­nen ja ve­to­voi­mai­nen yli­opis­to

13.08.2020 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli Vähämäki

Nuo­ri­so­alan jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus tur­vat­ta­va

13.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Kess

Yli­opis­ton ve­to­voi­ma on monen tekijän summa

12.08.2020 06:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Kangas-Lammi

Runo lu­ki­jal­ta: Kou­lu­tiel­le

12.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Pihlajamaa

Oulu pyyhkii lä­hi­kou­lu­pää­tök­sil­lä pöytää

11.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Heinonen, Elina Pekkarinen, Ulla Siimes

Ko­ro­na­syk­sy vaatii työ­elä­mäl­tä per­he­ys­tä­väl­li­syyt­tä

11.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Järvenpää

Si­jain­ti määrää ra­ken­nuk­sen ul­ko­muo­don – Kar­ja­sil­lal­la tulisi pysyä rin­ta­ma­mies­ta­lo­jen tyy­lis­sä

11.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Johansson

Ih­mis­ar­vo ka­dok­sis­sa vi­ran­omais­ten ar­moil­la

10.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taito Taskinen

EU:n on aika ottaa vastuu omasta puo­lus­tuk­ses­taan

10.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Iho

Runo lu­ki­jal­ta: Varaudu ko­ro­naan, lainaa kirjoja

10.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Halmeenpää, Eero Moilanen, Antti Ylitalo

Voi­ma­yh­tiöt yrit­tä­vät estää ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­sen

09.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti A.K. Hukkanen

To­tuu­den ja harhan pu­ris­tuk­ses­sa

09.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Vinyyli vai nit­rii­li?

09.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Yh­teis­kun­ta on in­ves­toi­nut Lin­nan­maan kam­puk­seen kym­me­niä mil­joo­nia

08.08.2020 07:15 28
Lukijalta Mielipide Juhani Happonen

Kil­pai­lu kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta kiin­nos­taa

08.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Niku

Ja­lan­kul­ki­jat lain­suo­jat­to­mi­na

08.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Miksi Angela Mer­ke­lin mieli muut­tui?

07.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Räsänen

Lasten hy­vin­voin­ti vaatii tar­pei­den huo­mioi­mis­ta

07.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Hyytinen

Vaa­ti­mus pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta on kulunut fraasi

07.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tiina Rajala

Hal­lit­se, hajauta ja hävitä on tuhon tie – Yli­opis­ton ha­jaut­ta­mi­nen joh­tai­si poh­joi­sen kil­pai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mi­seen

06.08.2020 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Am­mat­ti­liit­to­jen mer­ki­tys kasvaa koko ajan

06.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päivihellen Luoma

Katri Kul­mu­nin an­net­ta­va jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirkka-Liisa Anttila

Puolue me­nes­tyy par­hai­ten yh­te­näi­se­nä jouk­kuee­na – kes­kus­ta on kovien pää­tös­ten edessä

05.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aki Suokko

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousi, sam­mut­taa­ko vii­mei­nen valot? – Tiu­ken­tu­neet ym­pä­ris­tö­nor­mit ovat hyväksi bis­nek­sel­le

04.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kauko Määttä

Vä­li­por­taan hal­lin­to maa­kun­ta­hal­lin­non sijaan

04.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tiina Ahva

Suomi epä­on­nis­tui EU-neu­vot­te­luis­sa

04.08.2020 06:00 1
Tilaajille