Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Birger Ylisaukko-oja

Oulun tulee tun­nis­taa ikään­ty­neet voi­ma­va­ra­na yh­tei­sen hyvän edis­tä­mi­ses­sä

06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Leskelä

Vaa­li­kuu­met­ta on ha­vait­ta­vis­sa – Suo­mes­sa on ollut käy­tän­tö, että py­ri­tään muo­dos­ta­maan enem­mis­tö­hal­li­tus

05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Kivinen ja kuop­pai­nen Na­to-tie

05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouko Pelkonen

Runo lu­ki­jal­ta: Ystävä us­kol­li­nen

05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Järvenpää

En­na­koin­ti lii­ken­tees­sä ja elä­mäs­sä

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kilpeläinen

Ouluun tar­vi­taan yli­op­pi­las­ta­lo – so­siaa­lis­ten kon­tak­tien tärkeys ko­ros­tuu yksin asu­mi­sen ja etä­opis­ke­lun aikana

05.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Viil­te­lee­kö sinun lap­se­si? – viil­te­ly on vaa­ral­lis­ta ja merkki ah­dis­tuk­ses­ta, jonka kä­sit­te­lyyn lapsi tar­vit­see tur­val­li­sia ai­kui­sia

05.02.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Moilanen

Luon­to­ka­to py­säh­tyy vain pu­heis­sa

05.02.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paula Himanen

Kor­vaa­va ra­ken­ta­mi­nen köyh­dyt­tää Kuu­si­luo­don ilmettä – Oulun kaa­voit­ta­jan käy­tän­nön toimien ja tee­ma­yleis­kaa­van lin­jaus­ten välillä ris­ti­rii­ta

05.02.2023 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elna Stjerna

Po­lii­ti­kot, nyt huomio yksin asuviin van­huk­siin!

05.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Sinä et hyödy tästä sai­raa­las­ta mi­ten­kään" – jos Pohteen hal­lin­to ei tiedä pää­tök­sien­sä seu­rauk­sia, on tilanne paha

04.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapio Koivu, Eva Raudasoja, Vesa-Matti Sarenius

Reit­te­jä kor­kea­kou­luun on paljon – opin­toi­hin voi tu­tus­tua jo lu­kio­ai­ka­na eri­lais­ten kur­kis­tus­kurs­sien avulla

04.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Kaijanen, Anniina Lavikainen

Suo­mel­la ei ole varaa jättää yh­den­kään työ­ikäi­sen työ­pa­nos­ta hyö­dyn­tä­mät­tä

04.02.2023 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna Kontula

Kom­ment­ti ko­lum­nis­tin ah­das­mie­li­syys­väit­tei­siin

04.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teija Ylönen

Yh­tei­söl­li­syys ei toteudu etä­työs­sä – hyb­ri­di­työn pitäisi joustaa työ­teh­tä­vien ja työn­te­ki­jän vaa­ti­mus­ten mukaan

03.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Myy Annunen

"Hei, mähän ostan kis­san!" – älä hanki lem­mik­kiä hetken mie­li­joh­tees­ta

03.02.2023 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Leskelä

Mitä puo­luei­ta näemme tu­le­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa?

03.02.2023 05:15 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Susa Vikeväkorva

On aika lo­pet­taa var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ten ja lasten hy­vin­voin­nil­la sekä tur­val­li­suu­del­la leik­ki­mi­nen

03.02.2023 05:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riikka Sirkiä

Nuoret: tark­kail­kaa, reis­sat­kaa, haas­ta­kaa, eläkää!

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eelis Leskinen, Toivo Vahtola

Meidän täytyy olla valmiit muut­tu­maan ja hyö­dyn­tä­mään te­ko­älyä pa­ran­taak­sem­me elä­määm­me

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Styng

Palloa kan­nat­taa pyö­ri­tel­lä, ei puh­kais­ta

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moni nuori jää ilman tar­vit­se­maan­sa kes­kus­te­lu­apua

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Vaarala

Runo lu­ki­jal­ta: Vuoden jat­kues­sa

03.02.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia – "Tuntuu pa­hal­ta, kun ai­kui­set heit­tä­vät asiat­to­mia vitsejä liit­tyen su­ku­puo­leen"

02.02.2023 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Amira Bushnaief

Päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kär­si­vää nuorta on au­tet­ta­va ko­ko­nais­val­tai­ses­ti

02.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mari Kärkkäinen

Pa­nos­ta­mi­nen kou­lu­ruoan makuun ei ole eu­rois­ta kiinni

02.02.2023 05:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maeve Hempenstall

Miksi haa­lim­me ta­va­roi­ta?

02.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tapio

Koh­taa­mi­sen hyvän muiston tärkeys

02.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Jansa

Mar­ja-ala on uhat­tu­na – TEM:n vir­ka­mies­ten olisi tärkeää taipua neu­vot­te­le­maan thai­maa­lais­ten vir­ka­vel­jien kanssa

01.02.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden kodin kas­vat­ti: "Van­hem­pien ero lau­kai­si minussa paljon eri­lai­sia oireita ja on­gel­mia"

01.02.2023 05:45 4
Tilaajille