Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Marja Vilkama

Oma kylä maail­man­kar­tal­le – val­tio­ta on turha huutaa tällä het­kel­lä apuun, kaikki on itsestä kiinni

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tainio

Mikä tekee työ­pai­kas­ta ha­lu­tun? – Z- ja Y-su­ku­pol­ven työn­te­ki­jät si­tou­tu­vat, jos ar­voil­le ja vas­tuul­li­suu­del­le an­ne­taan tilaa

05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Vaarala

Runo lu­ki­jal­ta: Jää­hy­väi­set

05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Ollako vai eikö, siinä pulma

05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anssi Kujala

Vä­hä­pääs­töi­sen lii­ken­teen ja­ke­luinf­ra on puut­teel­lis­ta – haas­teen rat­ko­mi­nen aloi­tet­ta­va maa­kun­ta­kaa­va­ta­sos­ta

24.09.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Taneli

Si­vis­tys ei ole eikä saa olla kaup­pa­ta­va­raa

24.09.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsuus oli yhtä vuo­ris­to­ra­taa – van­hem­pie­ni liial­li­nen al­ko­ho­lin­käyt­tö vai­kut­taa elä­mäs­sä­ni yhä

23.09.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalle Alin

Miksi emme osaa vi­sioi­da tu­le­vai­suut­tam­me roh­keam­min ja ins­pi­roi­vam­min?

23.09.2023 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kallinen Tuula

Yh­tei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti saatava pi­kai­ses­ti kuntoon – kukaan ei ole ojen­ta­nut aut­ta­vaa kättä ko­koon­tu­mis­paik­kaa vaille jää­neil­le

23.09.2023 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapio Lipsonen

Hal­li­tuk­sen tehtävä on mah­do­ton, mission im­pos­sib­le

23.09.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erika Holck

Oululla olisi tu­ris­teil­le tar­jot­ta­vaa – onko tu­le­vai­suu­den trendi vie­rail­la To­ri­pol­lii­sin kai­na­los­sa jou­lu­pu­kin sijaan?

22.09.2023 06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Huttu

Vanhan kir­jas­to­au­ton kyl­jes­sä lukee: Ter­veys­pal­ve­lun myy­mä­lä­au­to

22.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Hänninen

Hal­li­tus tarttuu työl­lis­ty­mi­sen haas­tei­siin

22.09.2023 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Richter

Suomen ve­ro­tus­ta­so kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muu­ton esteenä

22.09.2023 05:14 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Ym­mär­re­tään­kö työ­elä­män rea­li­teet­te­ja? – jos hal­li­tus olisi loo­gi­nen, se sää­täi­si työ­ta­kuun

21.09.2023 05:45 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Kilpeläinen

Au­te­taan, kuun­nel­laan ja ollaan tukena

21.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esa Kankainen

Hal­li­tuk­sen linjaus uhkaa vä­hen­tää koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja

21.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Parkkila

Pohde lopetti ky­lä­kyy­dit Pu­das­jär­vel­lä, miten käy syr­jä­ky­lä­läis­ten?

20.09.2023 06:00 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Vilkuna

Asian­tun­ti­ja­yh­teis­kun­ta pas­si­voi am­mat­ti­lai­set­kin avut­to­muu­teen

20.09.2023 05:45 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Maria Piltonen

Kauniit puheet Oulun kylien elin­voi­man säi­lyt­tä­mi­ses­tä ovat ilmaa – miten lapsia on liian vähän, jos samaan aikaan kouluun ei mahdu enempää lapsia?

19.09.2023 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elsi Katainen

Unionin laa­jen­tu­mi­nen luo si­säi­siä muu­tos­tar­pei­ta

19.09.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha-Matti Mustonen

Hal­li­tus leikkaa kai­kil­ta muilta, paitsi it­sel­tään

19.09.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Michaela Sannholm, Jenni Marsio

Liik­ku­mi­sen li­sää­mi­seen on monia vaih­to­eh­to­ja arjen kes­kel­lä

19.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Käkelä

Pohde, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Päivärinta

Olenko ter­ve­tul­lut Ouluun? – Oulu on myös tuote, mitä kau­pun­gin pitäisi myydä, eikä siihen sovi hil­jai­suus

18.09.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jenni Järvelä

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen pää­toi­mi­jat yh­dis­ti­vät voi­man­sa Nuorten NYTiksi

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anneliina Wevelsiep

Osaava kan­sa­lais­yh­teis­kun­ta on vaa­ras­sa

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Pihakivi

Hy­vin­voin­nis­ta ei voi tinkiä – toi­men­pi­tei­siin, jotka edis­tä­vät lapsen ja nuoren etua, on ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti

17.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Salovuori

Hal­li­tuk­sen tar­kis­tet­ta­va ASO-uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen lin­jaus­taan

17.09.2023 05:30
Tilaajille