Pääkirjoitus: Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

Jääkiekko: Tors­tai­na Veini Veh­vi­läi­nen haluaa sy­ven­tää Kärp­pien ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki lau­kauk­set

Mielipiteet: Älä riko leik­ki­puis­to­ja, ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja, toi­vo­vat 5.-luok­ka­lai­set

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Sami Hirvonen

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­su lisää lä­pi­nä­ky­vyyt­tä la­ki­sää­tei­siin pal­ve­lui­hin

07:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Pakkalan koulun 5A-luokka

Älä riko leik­ki­puis­to­ja, kor­jaus­ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja

07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Merja Rasinkangas

Nuorten li­sään­ty­nyt ja raais­tu­nut vä­ki­val­ta on totta

07.12.2022 12:50 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Akolahti

Olem­me­ko taas läh­dös­sä uuteen ydin­voi­ma­seik­kai­luun?

06.12.2022 08:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sami Korkiakoski

Kär­pil­le tulee liikaa vir­hei­tä – ­Pal­jon­ko vielä an­ne­taan aikaa Lauri Mar­ja­mäel­le?

06.12.2022 07:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arto Hautala, Jari Laukkanen

Sy­dän­kun­tou­tus säästää rahaa – onko meillä varaa olla kun­tout­ta­mat­ta?

06.12.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Richter

Ve­te­raa­nien uh­rauk­sien vuoksi Suomi on ole­mas­sa

05.12.2022 14:11 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Haaja

Runo lu­ki­jal­ta: It­se­näi­syy­den puo­les­ta

05.12.2022 14:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Peppi Tervo-Hiltula, Johanna Vinberg

Pu­hu­taan lap­sel­le työstä ja työt­tö­myy­des­tä – ta­val­li­sen elämän iloista ja su­ruis­ta

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Paasu-Hynynen, Tiina Mäkinen

Mieli voi kun­tou­tua myös kehon kautta

05.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Metso

Sähkön, vael­lus­ka­lo­jen ja vedyn tuo­tan­to Ke­mi­jo­ki­laak­sos­sa

05.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Lahdenperä

Unoh­tui­vat­ko ero­lap­set? – van­hem­pien ero kos­ket­taa vuo­sit­tain kym­me­niä tu­han­sia lapsia ja nuoria

04.12.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvi Pöyhönen

Riit­tää­kö ku­lu­tuk­sel­le heh­taa­rin aukko vai onko pakko hakata kaksi?

04.12.2022 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Blomster

Ink­luu­sio, mitä se on ja mitä siitä on seu­ran­nut?

04.12.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anja Dammert

YK:n teh­tä­vät – rauha ja tur­val­li­suus tär­kein­tä

04.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Hatva

Tuu­li­voi­maa, mutta oi­keu­den­mu­kai­ses­ti!

03.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Hal­li­tus vastaa hin­ta­krii­siin ja kan­sa­lais­ten huoliin

03.12.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Tervakangas

Poh­di­taan­pa hieman ih­mis­oi­keuk­sia Qa­ta­ris­sa

03.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Inkilä

Gallup vai lau­sun­to­pyyn­tö Na­to-rat­kai­sun pe­rus­tee­na?

03.12.2022 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Saraste

Oliko hä­vit­tä­jien osto ereh­dys?

03.12.2022 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Kokko, Sami Kilpeläinen

Maa­ta­lou­des­sa on nyt hätä – jos mitään ei tehdä, uhkaa kon­kurs­si­aal­to

02.12.2022 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heikki Häyrynen

Hal­li­tuk­sel­ta vaa­dit­ta­va vas­tuun­kan­toa – hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat tur­val­li­suus­te­ki­jöi­tä

02.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauri Moilanen

Ou­lu­lais­ten bus­si­kus­kien ves­sa­ti­lan­ne rat­kais­ta­va – mikään ba­ja­ma­ja ei tule ky­sy­myk­seen

02.12.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kostia Järviaho

Py­sy­kääm­me erossa kai­kis­ta so­ti­las­lii­tois­ta

02.12.2022 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Murto, Riitta Lindgren

Suomeen tar­vi­taan kii­rees­ti tuu­li­voi­ma­la­ki – epä­koh­tien kor­jaa­mi­nen ei saisi jäädä alan toi­mi­joi­den va­paa­eh­toi­suu­den varaan

01.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Örling, Valto Salonperä

Var­mis­te­taan hyvät ja riit­tä­vät so­te-pal­ve­lut – eri­tyi­ses­ti tulee tukea paljon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien ja hei­kom­pi­osais­ten tar­pei­ta

01.12.2022 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lauri Nikula

En­nal­lis­ta­mi­nen uhkaa maa­seu­tu­elin­kei­no­ja – met­sä­po­li­tiik­ka kuuluu kan­sal­li­seen pää­tös­val­taan ja tästä on Suomen pi­det­tä­vä kiinni

01.12.2022 05:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä ou­lu­lais­nuo­ret pois ri­kos­ten maail­mas­ta – "Nuo­rem­me ovat olleet mo­ti­voi­tu­nei­ta ja si­tou­tu­nei­ta Nur­ri-hank­keen tar­joa­maan tukeen ja toi­min­taan"

30.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Styng

Maail­man­po­li­tiik­kaa on vaikea ym­mär­tää

30.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pasi Backman

Tur­val­li­suus kuuluu kai­kil­le

30.11.2022 05:00 3
Tilaajille