Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Eduskuntavaalit
Paavo Väyrynen perui puheensa ja ilmoittautui takaisin kevään eduskuntavaaleihin: "Puolueessa käydään sisäistä valtataistelua"

Paavo Väy­ry­nen perui pu­heen­sa ja il­moit­tau­tui ta­kai­sin kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin: "Puo­luees­sa käydään si­säis­tä val­ta­tais­te­lua"

01.12.2022 09:55 38
Tilaajille
Perussuomalaiset valmiit hallitusvastuuseen – Riikka Purra arvioi porvarihallituksen vaativan keskustan nykyistä vahvempaa kannatusta

Pe­rus­suo­ma­lai­set valmiit hal­li­tus­vas­tuu­seen – Riikka Purra arvioi por­va­ri­hal­li­tuk­sen vaa­ti­van kes­kus­tan ny­kyis­tä vah­vem­paa kan­na­tus­ta

26.11.2022 06:00 50
Tilaajille
Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg pyrkii eduskuntavaaliehdokkaaksi

Puo­lus­tus­voi­mien ex-ko­men­ta­ja Jarmo Lind­berg pyrkii edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

25.11.2022 09:33 5
Paavo Väyrynen peruuttaa ehdokkuutensa eduskuntavaaleissa: "Vaalitappio aiotaan panna minun syykseni"

Paavo Väy­ry­nen pe­ruut­taa eh­dok­kuu­ten­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa: "Vaa­li­tap­pio aiotaan panna minun syyk­se­ni"

19.10.2022 10:18 21
Tilaajille
Keskustalla nimettynä Oulun vaalipiiriin yhtä vaille kaikki eduskuntavaaliehdokkaat – katso lista ehdokkaista

Kes­kus­tal­la ni­met­ty­nä Oulun vaa­li­pii­riin yhtä vaille kaikki edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – katso lista eh­dok­kais­ta

24.09.2022 18:09 28
Tilaajille
Talvi voi olla hyytävä monessakin mielessä, ja siitä selviämiseksi kannattaa kiinnittää huomio muutamaan asiaan
Kolumni

Talvi voi olla hyytävä mo­nes­sa­kin mie­les­sä, ja siitä sel­viä­mi­sek­si kan­nat­taa kiin­nit­tää huomio muu­ta­maan asiaan

17.09.2022 16:00 10
Tilaajille
Keskustan ajatus erityistalousalueista on vaalikikka, jolla on silti syvempikin sisältö
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan ajatus eri­tyis­ta­lous­alueis­ta on vaa­li­kik­ka, jolla on silti sy­vem­pi­kin sisältö

14.06.2022 20:00 13
Tilaajille
Oulun äänestysalueita rukataan – taustalla eri alueiden asukasmäärien muutokset

Oulun ää­nes­tys­aluei­ta ru­ka­taan – ­taus­tal­la eri aluei­den asu­kas­mää­rien muu­tok­set

02.05.2022 20:29 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lueet etsivät in­nok­kaas­ti eh­dok­kai­ta kevään kun­ta­vaa­lei­hin – les­ta­dio­lais­ten ja hel­lun­tai­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen po­li­tiik­kaan eroaa toi­sis­taan

07.12.2020 05:30
Tilaajille
Susijengissäkin esiintynyt Ville Kaunisto lopettaa koripallouransa tyylillä – aloittaa työt kansanedustajana

Su­si­jen­gis­sä­kin esiin­ty­nyt Ville Kau­nis­to lo­pet­taa ko­ri­pal­lo­uran­sa tyy­lil­lä – aloit­taa työt kan­san­edus­ta­ja­na

17.04.2019 11:54 1
Vihreät menestyivät Linnanmaalla, kun naapurikaupunginosassa kannatettiin perussuomalaisia – "On tätä päivää, että ympäristökysymykset ovat isossa osassa"

Vihreät me­nes­tyi­vät Lin­nan­maal­la, kun naa­pu­ri­kau­pun­gin­osas­sa kan­na­tet­tiin pe­rus­suo­ma­lai­sia – "On tätä päivää, että ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­set ovat isossa osassa"

16.04.2019 07:00
Tilaajille
Näkökulma: Hallitustunnustelija saa erot esiin kysymyksillä – ilmastopolitiikka ainakin erottaa sdp:n ja perussuomalaiset kirjoittaa politiikan toimittaja Kirsi Turkki

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja saa erot esiin ky­sy­myk­sil­lä – il­mas­to­po­li­tiik­ka ainakin erottaa sdp:n ja pe­rus­suo­ma­lai­set kir­joit­taa po­li­tii­kan toi­mit­ta­ja Kirsi Turkki

15.04.2019 19:22 30
Nuoret rynnistivät vaaleissa, ja Oulun vaalipiirin kansanedustajien keski-ikä laski – oululaisten kansanedustajien määrä kaksinkertaistui ja on nyt reilusti yli puolet

Nuoret ryn­nis­ti­vät vaa­leis­sa, ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien kes­ki-ikä laski – ou­lu­lais­ten kan­san­edus­ta­jien määrä kak­sin­ker­tais­tui ja on nyt rei­lus­ti yli puolet

15.04.2019 19:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin uusia kansanedustajia kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli yhdeksän edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin uusia kan­san­edus­ta­jia ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli yh­dek­sän edus­ta­jaa

15.04.2019 17:41 2
Sipilän kannatus suli puoleen Kempeleessä – "Keskusta harjoitti niin oikeistolaista politiikkaa, että se ei miellyttänyt kaikkia keskustalaisiakaan"

Sipilän kan­na­tus suli puoleen Kem­pe­lees­sä – "Kes­kus­ta har­joit­ti niin oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa, että se ei miel­lyt­tä­nyt kaikkia kes­kus­ta­lai­sia­kaan"

15.04.2019 16:58
Tilaajille
Halla-aho odottaa aloitetta Sdp:ltä – eurovaalien kampanjat voivat tuoda oman lisämausteensa hallitustunnusteluihin

Hal­la-aho odottaa aloi­tet­ta Sdp:ltä – eu­ro­vaa­lien kam­pan­jat voivat tuoda oman li­sä­maus­teen­sa hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin

15.04.2019 16:37 5
Uusissa edustajissa monta politiikan ulkopuolelta tuttua kasvoa — Suomen asioista päättävät muun muassa dekkarikirjailija, koomikko ja "joulupukki"

Uusissa edus­ta­jis­sa monta po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­ta tuttua kasvoa — Suomen asiois­ta päät­tä­vät muun muassa dek­ka­ri­kir­jai­li­ja, koo­mik­ko ja "jou­lu­puk­ki"

15.04.2019 16:17 3
Tässä ovat kolmen suurimman puolueen uudet kansanedustajat

Tässä ovat kolmen suu­rim­man puo­lueen uudet kan­san­edus­ta­jat

15.04.2019 16:13
Vaalipiiriä kiertänyt vihreiden Satu Haapanen: No hard feelings

Vaa­li­pii­riä kier­tä­nyt vih­rei­den Satu Haa­pa­nen: No hard fee­lings

15.04.2019 15:55 7
Eduskunnasta pudonnut kokoomuksen Eero Suutari 75 000 euron kampanjabudjetistaan: "Otin hallitun riskin"

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut ko­koo­muk­sen Eero Suutari 75 000 euron kam­pan­ja­bud­je­tis­taan: "Otin hal­li­tun riskin"

15.04.2019 15:55 14