Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Venäjä
Viimeisin 4 tuntia
Tällainen Mariupol oli ennen kuin ukrainalaiskaupunki muuttui hautausmaaksi – Vaalitarkkailija muistaa: "Siellä oli katusoittoa, leivoksia ja toritapahtumia"

Täl­lai­nen Ma­riu­pol oli ennen kuin uk­rai­na­lais­kau­pun­ki muuttui hau­taus­maak­si – Vaa­li­tark­kai­li­ja muis­taa: "Siellä oli ka­tu­soit­toa, lei­vok­sia ja to­ri­ta­pah­tu­mia"

08:00 1
Tilaajille
Viikko

Ainakin yksi ihminen kuollut mas­sii­vi­ses­sa os­tos­kes­kuk­sen tu­li­pa­los­sa lähellä Mos­ko­vaa – palo saattoi sit­ten­kin johtua tur­val­li­suu­den lai­min­lyön­nis­tä

09.12.2022 09:17 3
Venäjällä vangitulle toisinajattelijalle Ilja Jashinille määrä lukea tuomio tänään

Ve­nä­jäl­lä van­gi­tul­le toi­sin­ajat­te­li­jal­le Ilja Jas­hi­nil­le määrä lukea tuomio tänään

09.12.2022 06:59 3
Venäjä on iskenyt Ukrainan sähköntuotantoon yli tuhannella ohjuksella ja ammuksella, sanoo sähköyhtiön edustaja

Venäjä on iskenyt Uk­rai­nan säh­kön­tuo­tan­toon yli tu­han­nel­la oh­juk­sel­la ja am­muk­sel­la, sanoo säh­kö­yh­tiön edus­ta­ja

08.12.2022 14:19 18
Putin: 150 000 syksyllä mobilisoitua venäläissotilasta lähetetty Ukrainaan

Putin: 150 000 syk­syl­lä mo­bi­li­soi­tua ve­nä­läis­so­ti­las­ta lä­he­tet­ty Uk­rai­naan

07.12.2022 20:03 30
Velse puolusti kotikaupunkiaan 17-vuotiaana – Venäläiset hyökkäsivät siviilejä vastaan Oulussa ihan niin kuin Ukrainassa nyt

Velse puo­lus­ti ko­ti­kau­pun­kiaan 17-vuo­tiaa­na – Ve­nä­läi­set hyök­kä­si­vät si­vii­le­jä vastaan Oulussa ihan niin kuin Uk­rai­nas­sa nyt

07.12.2022 09:27 29
Tilaajille
Venäläisessä lentotukikohdassa räjähti, syynä ehkä Ukrainan lennokki-isku – Venäjä moukaroinut Ukrainaa maanantaina

Ve­nä­läi­ses­sä len­to­tu­ki­koh­das­sa rä­jäh­ti, syynä ehkä Uk­rai­nan len­nok­ki-is­ku – Venäjä mou­ka­roi­nut Uk­rai­naa maa­nan­tai­na

05.12.2022 16:13 7
Taistelut Ukrainassa hidastunevat talvella, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu – Venäjän iskut sähköinfrastruktuuriin ovat kuitenkin jatkuneet

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa hi­das­tu­ne­vat tal­vel­la, arvioi Yh­dys­val­to­jen tie­dus­te­lu – Venäjän iskut säh­kö­inf­ra­struk­tuu­riin ovat kui­ten­kin jat­ku­neet

04.12.2022 15:24 13
Näkökulma: Putin voi tavoitella Ukrainaan Tshetshenian Hasavjurtin kaltaista "rauhaa" – neuvottelujen takana Venäjä valmistautui uuteen, vielä raaempaan sotaan

Nä­kö­kul­ma: Putin voi ta­voi­tel­la Uk­rai­naan Tshe­tshe­nian Ha­sav­jur­tin kal­tais­ta "rau­haa" – neu­vot­te­lu­jen takana Venäjä val­mis­tau­tui uuteen, vielä raaem­paan sotaan

04.12.2022 14:30 16
Tilaajille
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 6
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Venäjä on kuin myrkkyskorpioni, joka ei voi luonteelleen mitään – "Erityisen kipeää tekee huomata, ettei Venäjään ollut taaskaan luottamista"
Essee

Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään – "E­ri­tyi­sen kipeää tekee huo­ma­ta, ettei Ve­nä­jään ollut taas­kaan luot­ta­mis­ta"

03.12.2022 19:57 29
Tilaajille
Venäjä jatkoi lännen parjaamista ja perättömien väitteiden levittämistä Ukrainan sodasta

Venäjä jatkoi lännen par­jaa­mis­ta ja pe­rät­tö­mien väit­tei­den le­vit­tä­mis­tä Uk­rai­nan sodasta

02.12.2022 20:31 38
Venäjän television iso propagandakanava kuuluu yhä DNA:n kanavapakettiin – Putinin valeuutisia välitetään Suomessa "viranomaisasiakkaiden toiveesta"

Venäjän te­le­vi­sion iso pro­pa­gan­da­ka­na­va kuuluu yhä DNA:n ka­na­va­pa­ket­tiin – Putinin va­le­uu­ti­sia vä­li­te­tään Suo­mes­sa "vi­ra­no­mai­sa­siak­kai­den toi­vees­ta"

30.11.2022 17:09 18
Tilaajille
Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brittitutkija Keir Giles: "Suomen ajatusta kokonaisturvallisuudesta tarvitaan nyt myös muualla Euroopassa"

Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brit­ti­tut­ki­ja Keir Giles: "Suomen aja­tus­ta ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­ta tar­vi­taan nyt myös muualla Eu­roo­pas­sa"

29.11.2022 17:12 2
Tilaajille
Ukrainassa Donetskin alueella kiivaita taisteluita, mutta joukot eivät juuri ole liikkuneet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la kii­vai­ta tais­te­lui­ta, mutta joukot eivät juuri ole liik­ku­neet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

27.11.2022 19:02 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Ruotsin tie Natoon – yhdessä vai erik­seen?

27.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­läis­ten tie­tä­mät­tö­myys ei häviä ruoskan si­val­luk­sin

27.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

26.11.2022 12:41 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Han­hi­ki­ven­nie­mel­lä val­lit­see hä­vi­tyk­sen kau­his­tus

25.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Euroopan parlamentti katsoo Venäjän tukevan terrorismia ja käyttävän sen keinoja

Eu­roo­pan par­la­ment­ti katsoo Venäjän tukevan ter­ro­ris­mia ja käyt­tä­vän sen keinoja

23.11.2022 14:58 11