Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Venäjä
Viikko
Ainakin 18 ihmistä kuollut Venäjän ohjusiskuissa Odessan alueella perjantaiaamuna

Ainakin 18 ihmistä kuollut Venäjän oh­jus­is­kuis­sa Odessan alueel­la per­jan­tai­aa­mu­na

01.07.2022 15:49 10
Putin: Venäjälle ei ole ongelma, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto Natoon – "Kaikki oli välillämme hyvin, mutta nyt voi olla jännitteitä, niitä todella tulee olemaan"

Putin: Ve­nä­jäl­le ei ole on­gel­ma, jos Suomi ja Ruotsi liit­ty­vät so­ti­las­liit­to Natoon – "Kaikki oli vä­lil­läm­me hyvin, mutta nyt voi olla jän­nit­tei­tä, niitä todella tulee ole­maan"

30.06.2022 07:20 50
Venäjä teki ohjusiskun Krementshukin kaupunkiin Ukrainassa – isku osui täpötäyteen ostoskeskukseen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haavoittui

Venäjä teki oh­jus­is­kun Kre­men­tshu­kin kau­pun­kiin Uk­rai­nas­sa – isku osui tä­pö­täy­teen os­tos­kes­kuk­seen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haa­voit­tui

27.06.2022 22:18 11
Ukrainan armeija: "Massiivista tulitusta" Valko-Venäjältä kohti Pohjois-Ukrainan Tsernihivin aluetta

Uk­rai­nan ar­mei­ja: "Mas­sii­vis­ta tu­li­tus­ta" Val­ko-Ve­nä­jäl­tä kohti Poh­jois-Uk­rai­nan Tser­ni­hi­vin aluetta

25.06.2022 18:07 14
Kuukausi
Brysselissä tehtiin historiallinen päätös antaa EU:n ehdokasmaan asema sotaa käyvälle Ukrainalle

Brys­se­lis­sä tehtiin his­to­rial­li­nen päätös antaa EU:n eh­do­kas­maan asema sotaa käy­väl­le Uk­rai­nal­le

23.06.2022 23:53 11
Ukrainan saamassa EU:n hakijamaan aseman – pääministeri Marinin mukaan päätös näyttää hyvin selvältä

Uk­rai­nan saa­mas­sa EU:n ha­ki­ja­maan aseman – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan päätös näyttää hyvin sel­väl­tä

23.06.2022 19:28 20
NYT: Ukraina kehottaa kansalaisiaan pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta Ukrainan vastahyökkäyksen alta – Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa kohti Sjeverodonetskin länsipuolella sijaitsevaa Lysytshanskia

NYT: Ukraina ke­hot­taa kan­sa­lai­siaan pa­ke­ne­maan Venäjän val­taa­mil­ta alueil­ta Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen alta – Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa kohti Sje­ve­ro­do­nets­kin län­si­puo­lel­la si­jait­se­vaa Ly­sy­tshans­kia

22.06.2022 07:52 4
Naton Stoltenberg: Sota Ukrainassa voi kestää vielä vuosia

Naton Stol­ten­berg: Sota Uk­rai­nas­sa voi kestää vielä vuosia

19.06.2022 18:34 27
Nainen oopperalaulajan takana – Anna Wideniuksen suvun juuret ovat Puolassa ja Ukrainassa

Nainen oop­pe­ra­lau­la­jan takana – Anna Wi­de­niuk­sen suvun juuret ovat Puo­las­sa ja Uk­rai­nas­sa

19.06.2022 09:00
Tilaajille
Analyysi: Onko Putin hullu, vakavasti sairas vai yksinkertaisesti paha – ja muuttuiko "kaikki" sittenkään 24. helmikuuta

Ana­lyy­si: Onko Putin hullu, va­ka­vas­ti sairas vai yk­sin­ker­tai­ses­ti paha – ja muut­tui­ko "kaik­ki" sit­ten­kään 24. hel­mi­kuu­ta

19.06.2022 06:30 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toisiko Putinin syr­jäyt­tä­mi­nen rauhan?

19.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Zelenskyi vieraili ensimmäistä kertaa sodan alettua pahoin vaurioituneessa Mykolajivissa Etelä-Ukrainassa

Ze­lens­kyi vie­rai­li en­sim­mäis­tä kertaa sodan alettua pahoin vau­rioi­tu­nees­sa My­ko­la­ji­vis­sa Ete­lä-Uk­rai­nas­sa

18.06.2022 16:33 18
Millaista on olla toimittaja Putinin Venäjällä?
Kolumni

Mil­lais­ta on olla toi­mit­ta­ja Putinin Ve­nä­jäl­lä?

17.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­taa siltä, ettei Naton jä­sen­ha­ku­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä ole takeita

17.06.2022 05:00
Tilaajille
Ukrainan joukot vetäytyivät Sjevjerodonetskin keskustasta – kaikki kaupungista ulos johtavat sillat on tuhottu, siviilit eivät pääse pakenemaan

Uk­rai­nan joukot ve­täy­tyi­vät Sjev­je­ro­do­nets­kin kes­kus­tas­ta – kaikki kau­pun­gis­ta ulos joh­ta­vat sillat on tu­hot­tu, si­vii­lit eivät pääse pa­ke­ne­maan

13.06.2022 23:55 3
Oululainen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen Suomen Nato-jäsenyydestä: "Kyse on myös Naton avointen ovien politiikan uskottavuudesta"

Ou­lu­lai­nen eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä: "Kyse on myös Naton avoin­ten ovien po­li­tii­kan us­kot­ta­vuu­des­ta"

13.06.2022 19:00 20
Tilaajille
Analyysi: Nato-jäsenyydelle tai Venäjän sodan loppumiselle ei osata antaa aikajanaa – Yksi merkittävä muutos kuului Kultarantaan kootun eliitin puheissa

Ana­lyy­si: Na­to-jä­se­nyy­del­le tai Venäjän sodan lop­pu­mi­sel­le ei osata antaa ai­ka­ja­naa – Yksi mer­kit­tä­vä muutos kuului Kul­ta­ran­taan kootun eliitin pu­heis­sa

13.06.2022 16:32 4
Tilaajille
Näkökulma: Vaikka miten päin olisimme, raja railona aukeaa – Mauno Koivisto saatteli vuonna 1992 hautaan sopimuksen, joka olisi estänyt Suomelta lännentien

Nä­kö­kul­ma: Vaikka miten päin oli­sim­me, raja railona aukeaa – Mauno Koi­vis­to saat­te­li vuonna 1992 hautaan so­pi­muk­sen, joka olisi estänyt Suo­mel­ta län­nen­tien

05.06.2022 06:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Venäjä keskittää taisteluita Sjevjerodonetskin vallattuun kaupunkiin – Yhdysvallat ja Saksa lähettävät aseapua Ukrainaan

Venäjä kes­kit­tää tais­te­lui­ta Sjev­je­ro­do­nets­kin val­lat­tuun kau­pun­kiin – Yh­dys­val­lat ja Saksa lä­het­tä­vät aseapua Uk­rai­naan

01.06.2022 14:03 38
Turvallisuutemme lisääntyminen ei ole keneltäkään pois
Kolumni

Tur­val­li­suu­tem­me li­sään­ty­mi­nen ei ole ke­nel­tä­kään pois

31.05.2022 16:00 13
Tilaajille