Venäjä
Viimeisin 4 tuntia
Kultainen vessaharja on tsaarin valtikka: Navalnyi ja Putin taistelevat elämästä ja kuolemasta – kirjailija Viktor Jerofejev kertoo, kumpi on voitolla

Kul­tai­nen ves­sa­har­ja on tsaarin val­tik­ka: Na­val­nyi ja Putin tais­te­le­vat elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta – kir­jai­li­ja Viktor Je­ro­fe­jev kertoo, kumpi on voi­tol­la

13:55 1
Tilaajille
Viikko
Mielenosoitusten poliisiväkivallan jälkipyykki jatkuu Venäjällä

Mie­len­osoi­tus­ten po­lii­si­vä­ki­val­lan jäl­ki­pyyk­ki jatkuu Ve­nä­jäl­lä

26.01.2021 22:41 4
Aleksei Navalnyin pidätys lisää painetta Saksassa – CDU:n puheenjohtaja tunnetaan höllästä suhtautumisesta Venäjään, eikä tuki kaasuputkihankkeelle horju

Aleksei Na­val­nyin pidätys lisää pai­net­ta Sak­sas­sa – CDU:n pu­heen­joh­ta­ja tun­ne­taan höl­läs­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta Ve­nä­jään, eikä tuki kaa­su­put­ki­hank­keel­le horju

25.01.2021 21:50 3
EU:lta ei vielä pakotteita Venäjälle – ulkoministerit keskustelivat Aleksei Navalnyin pidätyksestä

EU:lta ei vielä pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le – ul­ko­mi­nis­te­rit kes­kus­te­li­vat Aleksei Na­val­nyin pi­dä­tyk­ses­tä

25.01.2021 20:34 4
Venäläiset eivät luota koronarokotteeseen – "Kansalaisemme eivät ole tottuneet luottamaan aktiiviseen kampanjointiin"

Ve­nä­läi­set eivät luota ko­ro­na­ro­kot­tee­seen – "Kan­sa­lai­sem­me eivät ole tot­tu­neet luot­ta­maan ak­tii­vi­seen kam­pan­join­tiin"

24.01.2021 21:34 5
Essee: Nyt olisi helppo menettää viimeinenkin uskonsa politiikkaan – onneksi vielä löytyy myös kunniallisia ja sivistyneitä poliitikkoja

Essee: Nyt olisi helppo me­net­tää vii­mei­nen­kin uskonsa po­li­tiik­kaan – onneksi vielä löytyy myös kun­nial­li­sia ja si­vis­ty­nei­tä po­lii­tik­ko­ja

24.01.2021 09:00 7
Tilaajille
Niinistö: Tilanne Venäjällä on vakava – EU:n sovittava yhteisestä linjasta

Nii­nis­tö: Tilanne Ve­nä­jäl­lä on vakava – EU:n so­vit­ta­va yh­tei­ses­tä lin­jas­ta

23.01.2021 23:03 25
Iso määrä ihmisiä lähti kaduille vaatimaan vapautta Navalnyille ja loppua Putinin korruptiolle – Venäjän kaupungeissa pidätetty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

Iso määrä ihmisiä lähti ka­duil­le vaa­ti­maan va­paut­ta Na­val­nyil­le ja loppua Putinin kor­rup­tiol­le – Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

23.01.2021 23:05 14
Näkökulma: Mitä "ukko bunkkerissaan" pelkää? Putinin valtiokoneisto uhkaa rangaistuksilla pienimmästäkin tuesta Aleksei Navalnyille

Nä­kö­kul­ma: Mitä "ukko bunk­ke­ris­saan" pelkää? Putinin val­tio­ko­neis­to uhkaa ran­gais­tuk­sil­la pie­nim­mäs­tä­kin tuesta Aleksei Na­val­nyil­le

23.01.2021 12:29 9
Tilaajille
Navalnyi haastaa nyt Putinia rajusti jopa telkien takaa – kaduilla valtaa ei Venäjällä kuitenkaan vaihdeta
Pääkirjoitus

Na­val­nyi haastaa nyt Putinia rajusti jopa telkien takaa – ka­duil­la valtaa ei Ve­nä­jäl­lä kui­ten­kaan vaih­de­ta

22.01.2021 20:00 17
Tilaajille
Navalnyin liittolainen: Oppositiopoliitikko tiesi odottaa pidätystä palatessaan Venäjälle, joten hän suunnitteli joukkomielenosoituksia, jotka pakottaisivat viranomaiset vapauttamaan hänet

Na­val­nyin liit­to­lai­nen: Op­po­si­tio­po­lii­tik­ko tiesi odottaa pi­dä­tys­tä pa­la­tes­saan Ve­nä­jäl­le, joten hän suun­nit­te­li jouk­ko­mie­le­no­soi­tuk­sia, jotka pa­kot­tai­si­vat vi­ran­omai­set va­paut­ta­maan hänet

22.01.2021 16:57 1
Presidentti Joe Biden haluaa pidentää Uusi Start -ydinsopimusta viidellä vuodella – Yhdysvaltain ja Venäjän välisen asevarustelukilvan estämisellä enää kaksi viikkoa aikaa

Pre­si­dent­ti Joe Biden haluaa pi­den­tää Uusi Start -y­din­so­pi­mus­ta vii­del­lä vuo­del­la – Yh­dys­val­tain ja Venäjän välisen ase­va­rus­te­lu­kil­van es­tä­mi­sel­lä enää kaksi viikkoa aikaa

22.01.2021 14:03 4
EU-parlamentti esittää Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttämistä – taustalla oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pidättäminen Venäjällä

EU-par­la­ment­ti esittää Nord Stream 2 -kaa­su­put­ki­hank­keen kes­keyt­tä­mis­tä – taus­tal­la op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyin pi­dät­tä­mi­nen Ve­nä­jäl­lä

22.01.2021 08:45 10
Lukijalta Mielipide Raimo Tuomas Akolahti

Na­val­nyi palasi va­paaeh­toi­ses­ti, vaikka tiesi van­ki­lan odot­ta­van

22.01.2021 04:45
Tilaajille
Poliisi on pidättänyt Venäjällä useita Aleksei Navalnyin tukijoita – "Poliisi on alkanut väkisin avata oveani"

Poliisi on pi­dät­tä­nyt Ve­nä­jäl­lä useita Aleksei Na­val­nyin tu­ki­joi­ta – "Po­lii­si on alkanut väkisin avata oveani"

21.01.2021 22:30 6
Aleksei Navalnyia pidetään pahamaineisessa vankilassa Moskovassa – "Se on kova paikka aluksi, eikä paljon helpommaksi muutu"

Aleksei Na­val­nyia pi­de­tään pa­ha­mai­nei­ses­sa van­ki­las­sa Mos­ko­vas­sa – "Se on kova paikka aluksi, eikä paljon hel­pom­mak­si muutu"

21.01.2021 21:06 4
Yle: Nopein 5G-verkko saattaa jäädä vain haaveeksi Suomen itäosassa, esimerkiksi Kuusamo jäämässä vaille tehokkainta verkkoa – syynä Venäjän käyttämä taajuusalue

Yle: Nopein 5G-verk­ko saattaa jäädä vain haa­veek­si Suomen itäo­sas­sa, esi­mer­kik­si Kuusamo jää­mäs­sä vaille te­hok­kain­ta verkkoa – syynä Venäjän käyt­tä­mä taa­juus­alue

21.01.2021 17:57 6
Tilaajille
Siperialaisessa sotilastukikohdassa kahdeksan ihmistä surmanneelle varusmiehelle 24,5 vuotta vankeutta – teon motiivi oli simputus, johon myös upseerit osallistuivat

Si­pe­ria­lai­ses­sa so­ti­las­tu­ki­koh­das­sa kah­dek­san ihmistä sur­man­neel­le va­rus­mie­hel­le 24,5 vuotta van­keut­ta – teon motiivi oli sim­pu­tus, johon myös up­see­rit osal­lis­tui­vat

21.01.2021 16:10 4
Pääministeri Marin ei ollut keskustellut presidentti Niinistön kanssa, ennen kuin vaati Twitterissä Venäjän oppositiojohtajan vapauttamista

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei ollut kes­kus­tel­lut pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa, ennen kuin vaati Twit­te­ris­sä Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­jan va­paut­ta­mis­ta

21.01.2021 15:00 37
Vanhemmat
Presidentti Niinistö puhui Putinin kanssa Navalnyin tapauksesta – puhelu käytiin Suomen aloitteesta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö puhui Putinin kanssa Na­val­nyin ta­pauk­ses­ta – puhelu käytiin Suomen aloit­tees­ta

21.01.2021 14:33 14