Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Venäjä
Viikko
Venäjä sulkee Suomen toimipisteet Murmanskissa ja Petroskoissa – Suomen Venäjän-suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun

Venäjä sulkee Suomen toi­mi­pis­teet Mur­mans­kis­sa ja Pet­ros­kois­sa – Suomen Ve­nä­jän-suur­lä­het­ti­läs kut­sut­tiin pu­hut­te­luun

30.05.2023 22:52 14
Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

Mos­ko­van len­nok­ki-is­ku oli Uk­rai­nan vastaus Venäjän is­kui­hin – pre­si­dent­ti sai tiedon is­kuis­ta reaa­li­ajas­sa

30.05.2023 13:32 11
Suomalaiset sanovat suorat sanat Venäjästä jättikyselyssä: "Minulle moista maata ei ole edes olemassa"

Suo­ma­lai­set sanovat suorat sanat Ve­nä­jäs­tä jät­ti­ky­se­lys­sä: "Mi­nul­le moista maata ei ole edes ole­mas­sa"

28.05.2023 18:30 18
Tilaajille
Venäjä hyökkäsi Kiovaan kymmenillä ilma-aluksilla, ilmatorjunta onnistui pudottamaan valtaosan

Venäjä hyök­kä­si Kiovaan kym­me­nil­lä il­ma-aluk­sil­la, il­ma­tor­jun­ta on­nis­tui pu­dot­ta­maan val­ta­osan

28.05.2023 20:06 6
Kuukausi ja vanhemmat
Venäjä alkanut siirtää ydinaseita Valko-Venäjälle, sanoi presidentti Lukashenka

Venäjä alkanut siirtää ydin­asei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le, sanoi pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­ka

25.05.2023 21:12 1
Mediat: Venäjä ja Valko-Venäjä allekirjoittivat sopimuksen Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle

Mediat: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä al­le­kir­joit­ti­vat so­pi­muk­sen Venäjän tak­tis­ten ydin­asei­den si­joit­ta­mi­ses­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le

25.05.2023 11:30 8
Taistelut Venäjän puolella rajaa voivat pohjustaa Ukrainan vastahyökkäystä

Tais­te­lut Venäjän puo­lel­la rajaa voivat poh­jus­taa Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys­tä

23.05.2023 20:46 7
Aloite sodassa on yhä enemmän Ukrainalla, arvioi suomalaisasiantuntija – keskittyminen Bahmutin kaupunkiin on hämärtänyt kokonaiskuvaa

Aloite sodassa on yhä enemmän Uk­rai­nal­la, arvioi suo­ma­lais­asian­tun­ti­ja – kes­kit­ty­mi­nen Bah­mu­tin kau­pun­kiin on hä­mär­tä­nyt ko­ko­nais­ku­vaa

23.05.2023 11:09 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Putinin psy­ko­his­to­rian kään­ne­koh­ta – puhe Münc­he­nins­sa 2007 oli pitkä ja re­to­ri­ses­ti tai­do­kas, ag­gres­sii­vi­nen ja katkera

23.05.2023 05:30 3
Tilaajille
Zelenskyin mukaan venäläiset ovat päässeet Bahmutiin, mutta eivät miehitä sitä

Ze­lens­kyin mukaan ve­nä­läi­set ovat pääs­seet Bah­mu­tiin, mutta eivät miehitä sitä

21.05.2023 16:11 11
Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-johtaja Stefanie Babst suomii Stoltenbergin alkuvuosia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-joh­ta­ja Ste­fa­nie Babst suomii Stol­ten­ber­gin al­ku­vuo­sia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

21.05.2023 12:00 6
Tilaajille
Venäjä on jäädyttänyt myös Tanskan Moskovan-suurlähetystön pankkikortin – HS: Venäjä pitää Suomen edustustojen tilien jäädyttämistä reagointina

Venäjä on jää­dyt­tä­nyt myös Tanskan Mos­ko­van-suur­lä­he­tys­tön pank­ki­kor­tin – HS: Venäjä pitää Suomen edus­tus­to­jen tilien jää­dyt­tä­mis­tä rea­goin­ti­na

18.05.2023 15:23 22
Suomi odottaa EU:n linjausta ennen kuin se päättää satojen Venäjän kutsuntoja paenneiden kohtalosta – yli tuhat venäläistä on hakenut turvapaikkaa

Suomi odottaa EU:n lin­jaus­ta ennen kuin se päättää satojen Venäjän kut­sun­to­ja paen­nei­den koh­ta­los­ta – yli tuhat ve­nä­läis­tä on hakenut tur­va­paik­kaa

18.05.2023 08:32 13
Venäjän kiusanteko Suomen edustustoja kohtaan on surkuhupaisaa ja häpeällistä
Pääkirjoitus

Venäjän kiu­san­te­ko Suomen edus­tus­to­ja kohtaan on sur­ku­hu­pai­saa ja hä­peäl­lis­tä

17.05.2023 15:40 30
Tilaajille
Suomelta nootti Venäjälle – Venäjä jäädytti Suomen edustustojen pankkitilit, ulkoministeri Haavisto kuvailee toimintaa kiusanteoksi

Suo­mel­ta nootti Ve­nä­jäl­le – Venäjä jää­dyt­ti Suomen edus­tus­to­jen pank­ki­ti­lit, ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ku­vai­lee toi­min­taa kiu­san­teok­si

17.05.2023 13:26 13
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Edustustojen tilien jäädyttäminen Venäjältä ylimitoitettu toimi

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Edus­tus­to­jen tilien jää­dyt­tä­mi­nen Ve­nä­jäl­tä yli­mi­toi­tet­tu toimi

17.05.2023 13:01 14
Analyysi: Ukraina kumosi parissa päivässä Venäjän "voitokkaat" etenemiset Bahmutissa – Kauanko kävelevä ruumis Jevgeni Prigozhin vielä saa kailottaa?

Ana­lyy­si: Ukraina kumosi parissa päi­väs­sä Venäjän "voi­tok­kaat" ete­ne­mi­set Bah­mu­tis­sa – Kauanko kä­ve­le­vä ruumis Jevgeni Pri­go­zhin vielä saa kai­lot­taa?

15.05.2023 17:46 5
Tilaajille
Ainakin yksi Venäjän helikopteri syöksyi maahan lähellä Ukrainan rajaa – venäläislehti puhuu kahdesta helikopterista ja kahdesta hävittäjästä

Ainakin yksi Venäjän he­li­kop­te­ri syöksyi maahan lähellä Uk­rai­nan rajaa – ve­nä­läis­leh­ti puhuu kah­des­ta he­li­kop­te­ris­ta ja kah­des­ta hä­vit­tä­jäs­tä

14.05.2023 00:06 2
Prigozhinin mukaan venäläiset pakenevat Bahmutissa, Venäjän puolustusministeriön mukaan eivät

Pri­go­zhi­nin mukaan ve­nä­läi­set pa­ke­ne­vat Bah­mu­tis­sa, Venäjän puo­lus­tus­mi­nis­te­riön mukaan eivät

12.05.2023 18:47 8
Siperia opetti: Fortumin Venäjän-matka päättyy, omistusten koko 1,7 miljardin kirjanpitoarvo kirjataan alas

Siperia opetti: For­tu­min Ve­nä­jän-mat­ka päät­tyy, omis­tus­ten koko 1,7 mil­jar­din kir­jan­pi­to­ar­vo kir­ja­taan alas

11.05.2023 14:41 16