Kaleva Live

Kaleva Live
Kaleva Live on aktiivisesti mukana Oulun palloilukesän tapahtumissa – katso lista tulevista lähetyksistä täältä

Kaleva Live on ak­tii­vi­ses­ti mukana Oulun pal­loi­lu­ke­sän ta­pah­tu­mis­sa – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

10.06.2021 11:04 6
Kaleva Live: Lipon kausi jatkui vieraskentällä, kun oululaiset ottivat voiton Ulvilasta –katso tallenne ottelusta täältä

Kaleva Live: Lipon kausi jatkui vie­ras­ken­täl­lä, kun ou­lu­lai­set ottivat voiton Ul­vi­las­ta –katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

20:35 2
Tilaajille
Kaleva Live: Hercules lähti venyttämään voittoputkeaan, vastassa yllätysvalmis pietarsaarelaisjoukkue JBK – katso tallenne iltapäiväottelusta

Kaleva Live: Her­cu­les lähti ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan, vas­tas­sa yl­lä­tys­val­mis pie­tar­saa­re­lais­jouk­kue JBK – katso tal­len­ne il­ta­päi­vä­ot­te­lus­ta

13:30
Tilaajille
Lipon kausi jatkuu lauantaina vierasottelulla Ulvilassa – Kaleva näyttää UPV–Lippo -ottelun yhteistyössä Satakunnan Kansan kanssa

Lipon kausi jatkuu lauan­tai­na vie­ras­ot­te­lul­la Ul­vi­las­sa – Kaleva näyttää UPV–­Lip­po -ot­te­lun yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Kansan kanssa

11.06.2021 19:50 3
Virittäydy Huuhkajien EM-huumaan Kaleva Liven iltapäiväottelun kautta, kärjen tuntumaan noussut Hercules saa lauantaina vastaansa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

Vi­rit­täy­dy Huuh­ka­jien EM-huu­maan Kaleva Liven il­ta­päi­vä­ot­te­lun kautta, kärjen tun­tu­maan noussut Her­cu­les saa lauan­tai­na vas­taan­sa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

11.06.2021 14:00
Kaleva Live: Lipolla oli edessään kauden kotiavaus, vastassa heti sarjan ennakkosuosikkeihin kuuluva Alajärvi – katso tallenne kuukauden ottelusta täältä

Kaleva Live: Lipolla oli edes­sään kauden ko­tia­vaus, vas­tas­sa heti sarjan en­nak­ko­suo­sik­kei­hin kuuluva Ala­jär­vi – katso tal­len­ne kuu­kau­den ot­te­lus­ta täältä

06.06.2021 19:03 2
Tilaajille
Kaleva Live: HauPalle oli tarjolla henkisesti isot pisteet, kotikentällä vastaan asettui Vantaan Jalkapalloseura – katso tallenne ottelusta täältä

Kaleva Live: Hau­Pal­le oli tar­jol­la hen­ki­ses­ti isot pis­teet, ko­ti­ken­täl­lä vastaan asettui Vantaan Jal­ka­pal­lo­seu­ra – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

06.06.2021 16:07
Tilaajille
Kaleva Liven supersunnuntai: HauPa taistelee pisteistä kotikentällään, Lipolla edessään Ykköspesiksen kotiavaus – Kaleva näyttää molemmat ottelut suorina

Kaleva Liven su­per­sun­nun­tai: HauPa tais­te­lee pis­teis­tä ko­ti­ken­täl­lään, Lipolla edes­sään Yk­kös­pe­sik­sen ko­ti­avaus – Kaleva näyttää mo­lem­mat ottelut suorina

06.06.2021 11:15 2
Kaleva Live: Etta julkaisi uuden joukkueensa, organisaatioon merkittäviä muutoksia – katso tallenne maksuttomasta lähetyksestä täältä

Kaleva Live: Etta jul­kai­si uuden jouk­kueen­sa, or­ga­ni­saa­tioon mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – katso tal­len­ne mak­sut­to­mas­ta lä­he­tyk­ses­tä täältä

01.06.2021 20:53
Etta julkaisee tänään tulevan kauden joukkueensa, seuran organisaatioon tulossa merkittäviä muutoksia – Kaleva näyttää tiedotustilaisuuden suorana

Etta jul­kai­see tänään tulevan kauden jouk­kueen­sa, seuran or­ga­ni­saa­tioon tulossa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – Kaleva näyttää tie­do­tus­ti­lai­suu­den suorana

01.06.2021 11:00
Kaleva Live: Kak­ko­sen huip­pu­ot­te­lu nähtiin Cast­re­nin per­jan­tai-il­las­sa, Her­cu­les sai vieraita Rovaniemeltä – katso RFA-ottelu täältä

Kaleva Live: Kak­ko­sen huip­pu­ot­te­lu nähtiin Cast­re­nin per­jan­tai-il­las­sa, Her­cu­les sai vie­rai­ta Ro­va­nie­mel­tä – katso RFA-ot­te­lu täältä

28.05.2021 20:46 3
Tilaajille
Kakkosen huippuottelu Castrenin perjantai-illassa, Hercules saa vastaansa tappiottoman RFA:n – Kaleva näyttää kamppailun suorana

Kak­ko­sen huip­pu­ot­te­lu Cast­re­nin per­jan­tai-il­las­sa, Her­cu­les saa vas­taan­sa tap­piot­to­man RFA:n – Kaleva näyttää kamp­pai­lun suorana

28.05.2021 15:00
Kaleva Live: Kuntavaalikeskustelussa ruodittiin Oulun roolia kulttuurikaupunkina – katso tallenne tilaisuudesta täältä

Kaleva Live: Kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lus­sa ruo­dit­tiin Oulun roolia kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta täältä

27.05.2021 21:07 12
Kaleva Live: Oulun suuri kuntavaalikeskustelu keräsi ehdokkaat yhteen, aiheena kaupungin kehittäminen ja sen elinvoima – katso tallenne keskustelusta tästä!

Kaleva Live: Oulun suuri kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lu keräsi eh­dok­kaat yhteen, aiheena kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­nen ja sen elin­voi­ma – katso tal­len­ne kes­kus­te­lus­ta tästä!

25.05.2021 20:58 23
Kaleva Live: Palkittu poronhoidon historiaa selvittävä hanke päättää yliopiston yleisöluentosarjan – seuraa lähetystä suorana täältä

Kaleva Live: Pal­kit­tu po­ron­hoi­don his­to­riaa sel­vit­tä­vä hanke päättää yli­opis­ton ylei­sö­luen­to­sar­jan – seuraa lä­he­tys­tä suorana täältä

24.05.2021 16:30
Kaleva Live: HauPa kärsi kotikentällään tylyn tappion espoolaiselle EBK:lle – katso tallenne ottelusta täältä

Kaleva Live: HauPa kärsi ko­ti­ken­täl­lään tylyn tappion es­poo­lai­sel­le EBK:lle – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

22.05.2021 16:09
Tilaajille
HauPa metsästää pisteitä kotikentällään säätä uhmaten, vastaan asettuu ennakkoluulottomasti kautensa aloittanut EBK – Kaleva näyttää lauantain ottelun suorana

HauPa met­säs­tää pis­tei­tä ko­ti­ken­täl­lään säätä uh­ma­ten, vastaan asettuu en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti kau­ten­sa aloit­ta­nut EBK – Kaleva näyttää lauan­tain ottelun suorana

21.05.2021 19:00 2
Kaleva Live: Luonto- ja retkeilyaiheinen keskusteluilta kerää asiantuntijat yhteen Sanginjoella – katso tallenne täältä

Kaleva Live: Luonto- ja ret­kei­ly­ai­hei­nen kes­kus­te­luil­ta kerää asian­tun­ti­jat yhteen San­gin­joel­la – katso tal­len­ne täältä

20.05.2021 17:30 6
Kaleva Live: Kärpät järjesti Raksilassa tiedotustilaisuuden – katso tallenne tästä

Kaleva Live: Kärpät jär­jes­ti Rak­si­las­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­den – katso tal­len­ne tästä

19.05.2021 13:30 6
Kaleva Live: Muumioiden tutkimus kertoo entisajan elämästä – seuraa Tiedon valossa -sarjan maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Muu­mioi­den tut­ki­mus kertoo en­tis­ajan elä­mäs­tä – seuraa Tiedon valossa -sarjan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

17.05.2021 16:30
Mitä olet aina halunnut tietää retkeilystä? Asiantuntijat vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin Sanginjoen luonto- ja retkeilyaiheisessa keskusteluillassa

Mitä olet aina ha­lun­nut tietää ret­kei­lys­tä? Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat mieltä as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin San­gin­joen luonto- ja ret­kei­ly­ai­hei­ses­sa kes­kus­te­lu­il­las­sa

17.05.2021 14:39 4
Kaleva Live: Miesten Kakkosen kausi potkaistiin käyntiin paikallisottelulla, kun Castrenissa iskivät yhteen sarjan ääripäät – katso tallenne ottelusta

Kaleva Live: Miesten Kak­ko­sen kausi pot­kais­tiin käyn­tiin pai­kal­li­sot­te­lul­la, kun Cast­re­nis­sa iskivät yhteen sarjan ää­ri­päät – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

07.05.2021 23:38 5
Tilaajille
Miesten Kakkonen pyörähtää Oulussa käyntiin paikallisottelulla, lohkon ennakkosuosikki JS Hercules isännöi AC Oulun reservijoukkuetta – Kaleva näyttää ottelun suorana

Miesten Kak­ko­nen pyö­räh­tää Oulussa käyn­tiin pai­kal­li­sot­te­lul­la, lohkon en­nak­ko­suo­sik­ki JS Her­cu­les isännöi AC Oulun re­ser­vi­jouk­kuet­ta – Kaleva näyttää ottelun suorana

06.05.2021 17:00
Kaleva Live: Minkälaista oli potilaan elämä Oulun Piirimielisairaalassa? Seuraa Tiedon valossa -luentosarjan maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Min­kä­lais­ta oli po­ti­laan elämä Oulun Pii­ri­mie­li­sai­raa­las­sa? Seuraa Tiedon valossa -luen­to­sar­jan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

03.05.2021 16:30
Kaleva Live: HauPa kohtasi Ykkösen kotiavauksessaan VIFK:n, Länsituulen kentällä kirmasi myös Mestarien liigassa meritoitunut pelaaja – katso ottelu tallenteena tästä!

Kaleva Live: HauPa kohtasi Ykkösen ko­ti­avauk­ses­saan VIFK:n, Län­si­tuu­len ken­täl­lä kirmasi myös Mes­ta­rien lii­gas­sa me­ri­toi­tu­nut pelaaja – katso ottelu tal­len­tee­na tästä!

02.05.2021 16:43 5
Tilaajille
HauPa kohtaa kotiavauksessaan viime kauden liigakarsijan – Kaleva näyttää VIFK-ottelun suorana ja selostettuna lähetyksenä

HauPa kohtaa ko­ti­avauk­ses­saan viime kauden lii­ga­kar­si­jan – Kaleva näyttää VIFK-ot­te­lun suorana ja se­los­tet­tu­na lä­he­tyk­se­nä

02.05.2021 10:20 2
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään tänään lasten kielellisiä vaikeuksia – seuraa maksutonta lähetystä suorana täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään tänään lasten kie­lel­li­siä vai­keuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana täältä

26.04.2021 16:30
Kaleva Live: Pohjois-Suomen nuoret voimistelijalupaukset näyttivät parastaan – katso Stara-aluetapahtuman lähetyksen tallenne täältä

Kaleva Live: Poh­jois-Suo­men nuoret voi­mis­te­li­ja­lu­pauk­set näyt­ti­vät pa­ras­taan – katso Sta­ra-alue­ta­pah­tu­man lä­he­tyk­sen tal­len­ne täältä

24.04.2021 18:27 5
Tilaajille
Virtuaalisesti järjestettävä Stara-aluetapahtuma esittelee voimistelun tulevaisuuden tähtiä, mukana 33 esitystä ja 253 urheilijaa – Kaleva näyttää tänään suorana

Vir­tuaa­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vä Sta­ra-alue­ta­pah­tu­ma esit­te­lee voi­mis­te­lun tu­le­vai­suu­den tähtiä, mukana 33 esi­tys­tä ja 253 ur­hei­li­jaa – Kaleva näyttää tänään suorana

22.04.2021 11:00
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luennolla käsittelyssä älykkäät hyönteiset – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luen­nol­la kä­sit­te­lys­sä älyk­käät hyön­tei­set – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

12.04.2021 16:30