Kaleva Live

Kaleva Live
Lippo tavoittelee nousua Superpesikseen, jalkapallon Kakkosen C-lohkossa peräti kolme oululaisjoukkuetta – katso Kaleva Liven kattava lista tulevista lähetyksistä täältä

Lippo ta­voit­te­lee nousua Su­per­pe­sik­seen, jal­ka­pal­lon Kak­ko­sen C-loh­kos­sa peräti kolme ou­lu­lais­jouk­kuet­ta – katso Kaleva Liven kattava lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

14.04.2021 14:59 2
Virtuaalisesti järjestettävä Stara-aluetapahtuma esittelee voimistelun tulevaisuuden tähtiä, mukana 33 esitystä ja 253 urheilijaa – Kaleva näyttää suorana

Vir­tuaa­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vä Sta­ra-alue­ta­pah­tu­ma esit­te­lee voi­mis­te­lun tu­le­vai­suu­den tähtiä, mukana 33 esi­tys­tä ja 253 ur­hei­li­jaa – Kaleva näyttää suorana

11:00
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luennolla käsittelyssä älykkäät hyönteiset – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luen­nol­la kä­sit­te­lys­sä älyk­käät hyön­tei­set – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

12.04.2021 16:30
Kentälle sankasti satanut lumikerros estää pelaamisen – RoPSin ja Herculesin välinen harjoitusottelu siirrettiin huomiselle

Ken­täl­le san­kas­ti satanut lu­mi­ker­ros estää pe­laa­mi­sen – RoPSin ja Her­cu­le­sin välinen har­joi­tus­ot­te­lu siir­ret­tiin huo­mi­sel­le

10.04.2021 11:37
Kaleva Live: Hetan Musiikkipäivien päätöskonsertissa esiintyy Ulla Pirttijärvi & Ulda – katso tallenne konsertista

Kaleva Live: Hetan Mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­ser­tis­sa esiin­tyy Ulla Pirt­ti­jär­vi & Ulda – katso tal­len­ne kon­ser­tis­ta

05.04.2021 18:50 1
Tilaajille
Hetan Musiikkipäivien päätöskonsertissa esiintyy Ulla Pirttijärvi & Ulda- yhtye – Kaleva lähettää esityksen suorana

Hetan Mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­ser­tis­sa esiin­tyy Ulla Pirt­ti­jär­vi & Ulda- yhtye – Kaleva lä­het­tää esi­tyk­sen suorana

05.04.2021 12:00
Kaleva Live: Suezin tapahtumat säikäyttivät, Toppilansalmessa suuri konttialusharjoitus – katso tallenne suorasta lähetyksestä

Kaleva Live: Suezin ta­pah­tu­mat säi­käyt­ti­vät, Top­pi­lan­sal­mes­sa suuri kont­ti­alus­har­joi­tus – katso tal­len­ne suo­ras­ta lä­he­tyk­ses­tä

01.04.2021 10:00 24
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään liikkumisen yhteyttä ikääntyneiden diabetes- ja kuolemanriskiin – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään liik­ku­mi­sen yh­teyt­tä ikään­ty­nei­den dia­be­tes- ja kuo­le­man­ris­kiin – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

29.03.2021 16:30 2
Kaleva Live: Arktiset Askeleet huipentui loppunäytökseen – katso valtakunnallisen tanssikatselmuksen päätöspäivä tallenteena täältä

Kaleva Live: Ark­ti­set As­ke­leet hui­pen­tui lop­pu­näy­tök­seen – katso val­ta­kun­nal­li­sen tans­si­kat­sel­muk­sen pää­tös­päi­vä tal­len­tee­na täältä

28.03.2021 12:30 3
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään virtuaalitodellisuuden haasteita ja mahdollisuuksia – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

22.03.2021 16:30
Kaleva Live: Yliopiston pop-up-luennolla pohditaan tänään, miksi syömisestä tulee ongelma – Seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Yli­opis­ton pop-up-luen­nol­la poh­di­taan tänään, miksi syö­mi­ses­tä tulee ongelma – Seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

15.03.2021 18:43
Kaleva Live: Nettisovelluksesta ratkaisu painonhallintaan? Tiedon valossa -sarjassa kerrotaan uudesta Onnikka-sovelluksesta – seuraa yliopiston pop-up-tilan maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Net­ti­so­vel­luk­ses­ta rat­kai­su pai­non­hal­lin­taan? Tiedon valossa -sar­jas­sa ker­ro­taan uudesta On­nik­ka-so­vel­luk­ses­ta – seuraa yli­opis­ton pop-up-ti­lan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

08.03.2021 16:30
Oulun parhaat jalkapallojoukkueet iskivät yhteen viikonloppuna, kuinka harjoitusotteluissa kävi? Katso tallenne superlauantain kohtaamisista

Oulun parhaat jal­ka­pal­lo­jouk­kueet iskivät yhteen vii­kon­lop­pu­na, kuinka har­joi­tus­ot­te­luis­sa kävi? Katso tal­len­ne su­per­lauan­tain koh­taa­mi­sis­ta

28.02.2021 13:57 9
Tilaajille
Kaleva Livessä vietetään huomenna oululaisen jalkapallon superlauantaita, tilaajana pääset katsomaan kaksi mielenkiintoista paikallisottelua putkeen – Lue huomisen ennakko

Kaleva Livessä vie­te­tään huo­men­na ou­lu­lai­sen jal­ka­pal­lon su­per­lauan­tai­ta, ti­laa­ja­na pääset kat­so­maan kaksi mie­len­kiin­tois­ta pai­kal­lis­ot­te­lua putkeen – Lue huo­mi­sen ennakko

26.02.2021 18:00 4
Oulun yliopiston pop-up-tila tuo tieteen ihmisten koteihin, kemian professori Jouni Pursiainen kertoo, miten kaiken takana onkin vesi – seuraa maksutonta lähetystä suorana

Oulun yli­opis­ton pop-up-ti­la tuo tieteen ih­mis­ten ko­tei­hin, kemian pro­fes­so­ri Jouni Pur­siai­nen kertoo, miten kaiken takana onkin vesi – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana

23.02.2021 16:45 2
Oulun yliopiston keskustassa sijaitseva pop-up-tila tuo tieteen ja tutkimuksen ihmisten keskelle – Voit seurata maksuttomia tilaisuuksia suorana Kaleva Liven kautta

Oulun yli­opis­ton kes­kus­tas­sa si­jait­se­va pop-up-ti­la tuo tieteen ja tut­ki­muk­sen ih­mis­ten kes­kel­le – Voit seurata mak­sut­to­mia ti­lai­suuk­sia suorana Kaleva Liven kautta

22.02.2021 19:00 12
Liikukko Nää? -tapahtumassa lisätään tietoisuutta alueen harrastusmahdollisuuksista, luvassa urheilulajien esittelyjä ja live-tunteja – Katso koko perheen ohjelmaa suorana täältä

Lii­kuk­ko Nää? -ta­pah­tu­mas­sa li­sä­tään tie­toi­suut­ta alueen har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta, luvassa ur­hei­lu­la­jien esit­te­ly­jä ja li­ve-tun­te­ja – Katso koko perheen oh­jel­maa suorana täältä

20.02.2021 09:40
Liikukko Nää? -ilmaistapahtuma järjestetään nyt etänä, luvassa erilaisten urheilulajien esittelyjä ja live-tunteja – Voit seurata koko perheen tapahtumaa lauantaina suorana kotisohvaltasi

Lii­kuk­ko Nää? -il­mais­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt etänä, luvassa eri­lais­ten ur­hei­lu­la­jien esit­te­ly­jä ja li­ve-tun­te­ja – Voit seurata koko perheen ta­pah­tu­maa lauan­tai­na suorana ko­ti­soh­val­ta­si

19.02.2021 19:30 1
Kaleva tarjoili pesäpalloviihdettä keskelle helmikuuta, KeKi:n naiset kohtasivat harjoitusottelussa farmiseuransa Tyrnävältä – Katso tallenne lauantailta

Kaleva tar­joi­li pe­sä­pal­lo­viih­det­tä kes­kel­le hel­mi­kuu­ta, KeKi:n naiset koh­ta­si­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa far­mi­seu­ran­sa Tyr­nä­väl­tä – Katso tal­len­ne lauan­tail­ta

15.02.2021 12:10 4
Tilaajille
KeKi:n naiset haluavat olla tulevalla kaudella aikaisempaa lyöntivoimaisempi joukkue, harjoitusottelut alkavat lauantaina – Kaleva näyttää hallipelin suorana

KeKi:n naiset ha­lua­vat olla tu­le­val­la kau­del­la ai­kai­sem­paa lyön­ti­voi­mai­sem­pi jouk­kue, har­joi­tus­ot­te­lut alkavat lauan­tai­na – Kaleva näyttää hal­li­pe­lin suorana

12.02.2021 18:00 10
AC Oulu pelaa viimeisen harjoitusottelunsa ennen Suomen Cupia, kun vastaan asettuu KPV – katso ottelu suorana

AC Oulu pelaa vii­mei­sen har­joi­tus­ot­te­lun­sa ennen Suomen Cupia, kun vastaan asettuu KPV – katso ottelu suorana

30.01.2021 13:00 7
Tilaajille
"Meidän pitää kehittää pelaajamme liigavauhtiin" – AC Oululla edessään kenraaliharjoitus ennen kivenkovaa Suomen Cup -haastetta, Kaleva näyttää ottelun suorana

"Meidän pitää ke­hit­tää pe­laa­jam­me lii­ga­vauh­tiin" – AC Oululla edes­sään ken­raa­li­har­joi­tus ennen ki­ven­ko­vaa Suomen Cup -haas­tet­ta, Kaleva näyttää ottelun suorana

29.01.2021 19:00 5
AC Oulu aloitti harjoituskautensa voitolla, nuori RoPS kaatui Heinäpäässä 2-0 - katso tallenne ottelusta

AC Oulu aloitti har­joi­tus­kau­ten­sa voi­tol­la, nuori RoPS kaatui Hei­nä­pääs­sä 2-0 - katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

16.01.2021 22:43 6
Tilaajille
Uudistunut AC Oulu kerää yhteisiä kokemuksia RoPSia vastaan – Kaleva näyttää kauden ensimmäisen harjoitusottelun suorana

Uu­dis­tu­nut AC Oulu kerää yh­tei­siä ko­ke­muk­sia RoPSia vastaan – Kaleva näyttää kauden en­sim­mäi­sen har­joi­tus­ot­te­lun suorana

15.01.2021 17:30 2
Kaleva Live: Nyrkkeilyn SM-kisojen ratkaisuhetket käsillä, finaalit käynnistyvät kello 13 – Katso kisojen huipennus suorana

Kaleva Live: Nyrk­kei­lyn SM-ki­so­jen rat­kai­su­het­ket kä­sil­lä, fi­naa­lit käyn­nis­ty­vät kello 13 – Katso kisojen hui­pen­nus suorana

29.11.2020 12:30
Tilaajille
Suomen parhaat amatöörinyrkkeilijät iskevät yhteen Rovaniemellä, oululainen Aydin Behruz puolustaa kultaansa 69-kiloisissa - Kaleva näyttää sunnuntain finaalit suorana

Suomen parhaat ama­töö­ri­nyrk­kei­li­jät iskevät yhteen Ro­va­nie­mel­lä, ou­lu­lai­nen Aydin Behruz puo­lus­taa kul­taan­sa 69-ki­loi­sis­sa - Kaleva näyttää sun­nun­tain fi­naa­lit suorana

27.11.2020 15:30
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 15:12
Tilaajille
Palaako Kärpät takaisin voittojen tielle? Murskatappion eilen kärsinyt sarjakärki isännöi Pelicansia U18 SM-sarjan kuukauden ottelussa – Kaleva näyttää suorana

Palaako Kärpät ta­kai­sin voit­to­jen tielle? Murs­ka­tap­pion eilen kär­si­nyt sar­ja­kär­ki isännöi Pe­li­can­sia U18 SM-sar­jan kuu­kau­den ot­te­lus­sa – Kaleva näyttää suorana

22.11.2020 09:30
Teekkaritorvet juhli 50-vuotista taivaltaan näyttävin menoin –  katso juhlakonsertti tallenteena

Teek­ka­ri­tor­vet juhli 50-vuo­tis­ta tai­val­taan näyt­tä­vin menoin – katso juh­la­kon­sert­ti tal­len­tee­na

14.11.2020 18:09 11
Tilaajille
Teekkaritorvien 50-vuotisjuhlakonsertti on läpileikkaus oululaisesta opiskelija- ja musiikkikultuurista – "Luvassa on monipuolinen kattaus musiikkia, joka rikkoo puhallinmusiikin rajoja"

Teek­ka­ri­tor­vien 50-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti on lä­pi­leik­kaus ou­lu­lai­ses­ta opis­ke­li­ja- ja mu­siik­ki­kul­tuu­ris­ta – "Lu­vas­sa on mo­ni­puo­li­nen kattaus mu­siik­kia, joka rikkoo pu­hal­lin­mu­sii­kin rajoja"

14.11.2020 09:00