Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sananvapaus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mok­ra­tia ja vapaus – ihmiset eivät enää ymmärrä sitä, miksi valtio on ole­mas­sa

24.02.2024 06:00 5
Toimittajan käräjäkulujen verottaminen herätti laajan vastarinnan – "Päätös uhkaa heikentää vallan valvontaa"

Toi­mit­ta­jan kä­rä­jä­ku­lu­jen ve­rot­ta­mi­nen herätti laajan vas­ta­rin­nan – "Päätös uhkaa hei­ken­tää vallan val­von­taa"

15.12.2023 11:00 8
Tilaajille
Junes Lokan saama kunnianloukkaustuomio ei muuttunut hovioikeudessa – saa hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi

Junes Lokan saama kun­nian­louk­kaus­tuo­mio ei muut­tu­nut ho­vioi­keu­des­sa – saa hy­vi­tys­tä oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mi­sen vuoksi

25.09.2023 13:55 1
Tilaajille
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

17.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Kommentointi Facebookin Kempele-ryhmässä toi miehelle sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – oikeuden mielestä mies panetteli ja solvasi lestadiolaisia

Kom­men­toin­ti Fa­ce­boo­kin Kem­pe­le-ryh­mäs­sä toi mie­hel­le sak­ko­tuo­mion kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan – oi­keu­den mie­les­tä mies pa­net­te­li ja solvasi les­ta­dio­lai­sia

12.09.2023 15:00 6
Tilaajille
Uskonrauhapykälistä on luovuttu monissa Euroopan maissa – näin pitäisi tehdä Suomessakin
Essee

Us­kon­rau­ha­py­kä­lis­tä on luo­vut­tu monissa Eu­roo­pan maissa – näin pitäisi tehdä Suo­mes­sa­kin

18.08.2023 15:30 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­nan­va­paus on län­si­mai­sen de­mok­ra­tian kes­kei­sin ele­ment­ti

16.08.2023 08:01 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­nan­va­pau­den lo­pul­li­nen um­pi­ku­ja

10.08.2023 08:00 8
Tilaajille
Sananvapaus vaatii sietokykyä jokaiselta, sillä se voi myös iskeä kipeästi
Pääkirjoitus

Sa­nan­va­paus vaatii sie­to­ky­kyä jo­kai­sel­ta, sillä se voi myös iskeä ki­peäs­ti

03.07.2023 20:00 16
Tilaajille
Suosittuun Counter-Strike-peliin ilmestyi salahuone – välittää riippumatonta journalismia Ukrainan sodan tapahtumista miljoonille pelaajille Venäjällä

Suo­sit­tuun Coun­ter-Stri­ke-pe­liin il­mes­tyi sa­la­huo­ne – vä­lit­tää riip­pu­ma­ton­ta jour­na­lis­mia Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­ta mil­joo­nil­le pe­laa­jil­le Ve­nä­jäl­lä

03.05.2023 08:11 4
Poliisihallitus aikoo aloittaa selvityksen poliisin toiminnasta mielenosoituksissa, jotka ovat koskeneet Turkin presidenttiä

Po­lii­si­hal­li­tus aikoo aloit­taa sel­vi­tyk­sen po­lii­sin toi­min­nas­ta mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, jotka ovat kos­ke­neet Turkin pre­si­dent­tiä

28.03.2023 11:25 18
Lauri Taneli Lassilan näkemyksiä nationalismista voi syyttää kärjistämisestä, mutta toisaalta hän nostaa esiin kysymyksiä, joihin juuri kukaan ei ole tohtinut tarttua
Kolumni

Lauri Taneli Las­si­lan nä­ke­myk­siä na­tio­na­lis­mis­ta voi syyttää kär­jis­tä­mi­ses­tä, mutta toi­saal­ta hän nostaa esiin ky­sy­myk­siä, joihin juuri kukaan ei ole toh­ti­nut tarttua

11.03.2023 06:00 14
Tilaajille
Näkökulma: Oulun poliisi kirjoitti härskisti omaa lakiaan estäessään toimintansa kuvaamisen Aalistunturilla

Nä­kö­kul­ma: Oulun poliisi kir­joit­ti härs­kis­ti omaa lakiaan es­täes­sään toi­min­tan­sa ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­ril­la

03.03.2023 10:32 50
Tilaajille
Ovatko mielenilmaisun keinot jo liian kovia, Sunnuntaikäräjät pohtii

Ovatko mie­le­nil­mai­sun keinot jo liian kovia, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.02.2023 08:00
Tilaajille
Koraanin polttoa tai pilakuvien piirtämistä Erdoganista voi pitää epäviisaana, mutta sananvapauteen kuuluvat ristiriidat
Kolumni

Ko­raa­nin polttoa tai pi­la­ku­vien piir­tä­mis­tä Er­do­ga­nis­ta voi pitää epä­vii­saa­na, mutta sa­nan­va­pau­teen kuu­lu­vat ris­ti­rii­dat

04.02.2023 06:00 7
Tilaajille
Viestikoekeskusjupakka heijastuu toimituksiin, mutta sotilaallinen turvallisuus ei saa muodostua tabuksi
Kolumni

Vies­ti­koe­kes­kus­ju­pak­ka hei­jas­tuu toi­mi­tuk­siin, mutta so­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei saa muo­dos­tua tabuksi

28.01.2023 10:00 43
Tilaajille
Jutun takaa: Viiime vuonna kuoli ainakin 57 työtehtävissä ollutta toimittajaa, vangittuina heitä oli ennätysmäärä

Jutun takaa: Viiime vuonna kuoli ainakin 57 työ­teh­tä­vis­sä ollutta toi­mit­ta­jaa, van­git­tui­na heitä oli en­nä­tys­mää­rä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Keskiajan oppiriidat jatkuvat myös omassa ajassamme
Kolumni

Kes­kia­jan op­pi­rii­dat jat­ku­vat myös omassa ajas­sam­me

29.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Sananvapautta voi käyttää väärin, mutta niin voi sen rajoituksiakin – ja siinä vasta piilee kavala uhka
Kolumni

Sa­nan­va­paut­ta voi käyttää väärin, mutta niin voi sen ra­joi­tuk­sia­kin – ja siinä vasta piilee kavala uhka

15.10.2022 06:00 20
Tilaajille
Jutun takaa: Sotilastiedustelu ja journalistinen sananvapaus vastakkain käräjillä

Jutun takaa: So­ti­las­tie­dus­te­lu ja jour­na­lis­ti­nen sa­nan­va­paus vas­tak­kain kä­rä­jil­lä

08.10.2022 16:00 3
Tilaajille