Oulun poliisilaitos
Kuukausi
Oikeus: Oulun poliisilaitoksen poliisit eivät käyttäneet tarpeettomia voimakeinoja kiinniottotilanteessa – jättimäinen korvausvaatimus kaatui

Oikeus: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sit eivät käyt­tä­neet tar­peet­to­mia voi­ma­keinoja kiin­ni­ot­to­ti­lan­tees­sa – jät­ti­mäi­nen kor­vaus­vaa­ti­mus kaatui

14.09.2020 14:34 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jyrki Wasastjerna, Mika Heinilä

Oulu tar­vit­see uuden po­lii­si­ta­lon no­peal­la ai­ka­tau­lul­la, Rus­kon­se­län kampus tulee val­mis­tut­tuaan olemaan to­teu­tus­ta­val­taan edel­lä­kä­vi­jä

12.09.2020 07:00 4
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen poliisille ehdollista vankeutta suuresta määrästä lapsipornoaineistoa - Poliisipäällikkö: Tämä on todella vakava asia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta suu­res­ta mää­räs­tä lap­si­por­no­ai­neis­toa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Tämä on todella vakava asia

10.09.2020 12:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Po­lii­si­ase­man paikka on kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä – muutto vai­kut­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sin nä­ky­vyy­teen Oulun kes­kus­tan alueel­la

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Humalaisen nuoren kuljettama auto suistui katolleen ojaan Arkalassa, huumekuski kolhi liikenteenjakajaa Muhoksella – poliisi poimi Oulun seudun liikenteestä useita rattijuoppoja

Hu­ma­lai­sen nuoren kul­jet­ta­ma auto suistui ka­tol­leen ojaan Ar­ka­las­sa, huu­me­kus­ki kolhi lii­ken­teen­ja­ka­jaa Mu­hok­sel­la – poliisi poimi Oulun seudun lii­ken­tees­tä useita rat­ti­juop­po­ja

30.08.2020 08:52 1
Kaleva seurasi poliisipartion iltavuoroa Oulussa – "Päivällä poliisi tarjoaa poliisipalveluja veronmaksajille, ilta- ja yöaikaan alkaa rosvojahti"

Kaleva seurasi po­lii­si­par­tion il­ta­vuo­roa Oulussa – "Päi­väl­lä poliisi tarjoaa po­lii­si­pal­ve­lu­ja ve­ron­mak­sa­jil­le, ilta- ja yö­ai­kaan alkaa ros­vo­jah­ti"

29.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Nuori nainen menehtyi Pohjantiellä perjantain vastaisena yönä, liikkui moottoritiellä jalkaisin

Nuori nainen me­neh­tyi Poh­jan­tiel­lä per­jan­tain vas­tai­se­na yönä, liikkui moot­to­ri­tiel­lä jal­kai­sin

28.08.2020 06:31
Mopo ja henkilöauto törmäsivät Itä-Tuirassa sunnuntai-iltana – mopoilija tarkastettavaksi sairaalaan

Mopo ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät Itä-Tui­ras­sa sun­nun­tai-il­ta­na – mo­poi­li­ja tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

24.08.2020 06:44 8
Vanhemmat
Oulussa kiinniotettu vaatii poliisipartiolle tuomiota murhan yrityksestä – Syytteen kiistävien poliisien puolustus: Miljoonan euron korvausvaatimus on ”posketon”, jopa historiallinen

Oulussa kiin­ni­otet­tu vaatii po­lii­si­par­tiol­le tuo­mio­ta murhan yri­tyk­ses­tä – Syyt­teen kiis­tä­vien po­lii­sien puo­lus­tus: Mil­joo­nan euron kor­vaus­vaa­ti­mus on ”pos­ke­ton”, jopa his­to­rial­li­nen

19.08.2020 11:27 1
Tilaajille
Kahta oululaispoliisia syytetään murhan yrityksestä, syytettä ajaa kymmenen vuotta sitten kiinniotettu mies – Lauri Nikula: "Päätös on haastettu moneen kertaan, ja siitä huolimatta mennään käräjille"

Kahta ou­lu­lais­po­lii­sia syy­te­tään murhan yri­tyk­ses­tä, syy­tet­tä ajaa kym­me­nen vuotta sitten kiin­ni­otet­tu mies – Lauri Nikula: "Päätös on haas­tet­tu moneen ker­taan, ja siitä huo­li­mat­ta mennään kä­rä­jil­le"

10.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Poliisi ajoi takaa nuorta rattijuoppoa lauantain vastaisena yönä Oulussa

Poliisi ajoi takaa nuorta rat­ti­juop­poa lauan­tain vas­tai­se­na yönä Oulussa

08.08.2020 09:00 0
Missä on Markus Mutanen? Poliisi kaipaa havaintoja yli kaksi viikkoa sitten kadonneesta miehestä

Missä on Markus Mu­ta­nen? Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja yli kaksi viikkoa sitten ka­don­nees­ta mie­hes­tä

06.08.2020 10:22 0
Huolimaton varas ei muistanut, millä pyörällä oli liikkeellä – oululainen Niko yllätti miehen jo kolmannen anastetun polkupyörän kanssa ja päätti puuttua asiaan omatoimisesti

Huo­li­ma­ton varas ei muis­ta­nut, millä pyö­räl­lä oli liik­keel­lä – ou­lu­lai­nen Niko yllätti miehen jo kol­man­nen anas­te­tun pol­ku­pyö­rän kanssa ja päätti puuttua asiaan oma­toi­mi­ses­ti

05.08.2020 18:00 7
Tilaajille
Poliisi kaipaa vihjeitä moottoriveneiden ja rahalippaan varkauksista Hyrynsalmella

Poliisi kaipaa vih­jei­tä moot­to­ri­ve­nei­den ja ra­ha­lip­paan var­kauk­sis­ta Hy­ryn­sal­mel­la

03.08.2020 19:02 0
Huumausaine- ja liikennerikosten määrät nousivat Oulun poliisilaitoksen alueella alkuvuoden aikana – kotihälytyksiä 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Huu­maus­ai­ne- ja lii­ken­ne­ri­kos­ten määrät nou­si­vat Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la al­ku­vuo­den aikana – ko­ti­hä­ly­tyk­siä 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

03.08.2020 13:56 0
Päihtynyt kuljettaja pakeni poliisia ja suistui tieltä Oulussa

Päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia ja suistui tieltä Oulussa

02.08.2020 08:40 0
Pyöräilijä loukkaantui vakavasti Alavieskassa törmäyksessä matkailuauton kanssa – Jokilaaksojen alueella sattui lauantaina runsaasti kolareita

Pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Ala­vies­kas­sa tör­mäyk­ses­sä mat­kai­lu­au­ton kanssa – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la sattui lauan­tai­na run­saas­ti ko­la­rei­ta

01.08.2020 18:50 1
Poliisi: Suomussalmelta kadonnut muistisairas nainen on löytynyt

Po­lii­si: Suo­mus­sal­mel­ta ka­don­nut muis­ti­sai­ras nainen on löy­ty­nyt

28.07.2020 15:51 0
Kempeleläisestä omakotitalosta löytyi kannabiskasvattamo

Kem­pe­le­läi­ses­tä oma­ko­ti­ta­los­ta löytyi kan­na­bis­kas­vat­ta­mo

28.07.2020 09:18 3
Auto suistui tieltä Limingassa tiistaiyönä, kuski ja matkustaja eivät loukkaantuneet

Auto suistui tieltä Li­min­gas­sa tiis­taiyö­nä, kuski ja mat­kus­ta­ja eivät louk­kaan­tu­neet

28.07.2020 07:28 0