Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulun poliisilaitos
Kuukausi
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 10:31
Tilaajille
Passit menevät Oulussa kuin kuumille kiville, huhtikuulle vapaana vielä muutamia aikoja – Raahessa ajan voi saada jopa viikon päähän

Passit menevät Oulussa kuin kuu­mil­le ki­vil­le, huh­ti­kuul­le vapaana vielä muu­ta­mia aikoja – Raa­hes­sa ajan voi saada jopa viikon päähän

19.03.2023 18:00 8
Tilaajille
Tupoksen koululla sattui väkivaltatilanne päivällä – Poliisi: ei vakavia seurauksia

Tu­pok­sen kou­lul­la sattui vä­ki­val­ta­ti­lan­ne päi­väl­lä – Po­lii­si: ei vakavia seu­rauk­sia

17.03.2023 13:51 35
Väkivaltarikosten määrä nousi Oulun poliisilaitoksen alueella – lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä tilastoitiin lisäystä lähes 60 prosenttia

Vä­ki­val­ta­ri­kos­ten määrä nousi Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – lapsen sek­suaa­li­sis­sa hy­väk­si­käy­töis­sä ti­las­toi­tiin li­säys­tä lähes 60 pro­sent­tia

14.03.2023 11:00 8
Tilaajille
Alaikäistä epäillään Oulun Kaukovainiolla tapahtuneesta puukotuksesta

Ala­ikäis­tä epäil­lään Oulun Kau­ko­vai­niol­la ta­pah­tu­nees­ta puu­ko­tuk­ses­ta

07.03.2023 21:35
Näkökulma: Oulun poliisi kirjoitti härskisti omaa lakiaan estäessään toimintansa kuvaamisen Aalistunturilla

Nä­kö­kul­ma: Oulun poliisi kir­joit­ti härs­kis­ti omaa lakiaan es­täes­sään toi­min­tan­sa ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­ril­la

03.03.2023 10:32 50
Tilaajille
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

03.03.2023 14:25
Tilaajille
Poliisi esti Aalistunturilla puisen kolmijalan sahauksen kuvaamisen – Poliisihallitus selvittää Oulun ja Lapin poliisilaitoksien toiminnan

Poliisi esti Aa­lis­tun­tu­ril­la puisen kol­mi­ja­lan sa­hauk­sen ku­vaa­mi­sen – Po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tok­sien toi­min­nan

27.02.2023 19:19 11
Tilaajille
Professori: Poliisi ylitti selvästi toimivaltansa estäessään sahausoperaation kuvaamisen Aalistunturin mielenosoituksessa – "Poliisin perusteluissa jopa huvittavia piirteitä"

Pro­fes­so­ri: Poliisi ylitti sel­väs­ti toi­mi­val­tan­sa es­täes­sään sa­haus­ope­raa­tion ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin mie­le­no­soi­tuk­ses­sa – "Po­lii­sin pe­rus­te­luis­sa jopa hu­vit­ta­via piir­tei­tä"

25.02.2023 11:38 9
Tilaajille
Poliisi tiedotti keskiviikkona lähettäneensä syyteharkintaan Oulun vanhan asuntomurron – Syyttäjä onkin jo tehnyt päätöksensä: Ei syytettä

Poliisi tie­dot­ti kes­ki­viik­ko­na lä­het­tä­neen­sä syy­te­har­kin­taan Oulun vanhan asun­to­mur­ron – Syyt­tä­jä onkin jo tehnyt pää­tök­sen­sä: Ei syy­tet­tä

23.02.2023 14:53 6
Tilaajille
Loukkaantunut susi lopetettiin Siikalatvalla – eläimen toinen takajalka puuttui kokonaan

Louk­kaan­tu­nut susi lo­pe­tet­tiin Sii­ka­lat­val­la – e­läi­men toinen ta­ka­jal­ka puuttui ko­ko­naan

23.02.2023 13:59 2
Oulun poliisi: Ratsiassa tarkastettujen ajoneuvojen kunto oli poikkeuksellisen kehno – kolme määrättiin ajokieltoon

Oulun po­lii­si: Rat­sias­sa tar­kas­tet­tu­jen ajo­neu­vo­jen kunto oli poik­keuk­sel­li­sen kehno – kolme mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

22.02.2023 18:05 17
Oulun poliisin pitkä käsi tavoitti rivitalomurtautujan 9 vuotta teon jälkeen – sormenjälkien tutkinnan kehitys avainroolissa

Oulun po­lii­sin pitkä käsi ta­voit­ti ri­vi­ta­lo­mur­tau­tu­jan 9 vuotta teon jälkeen – sor­men­jäl­kien tut­kin­nan kehitys avain­roo­lis­sa

22.02.2023 09:44 14
Tilaajille
Vanhemmat
IS: Ylivieskassa tapahtui viime kesänä henkirikos, josta poliisi ei ole tiedottanut

IS: Yli­vies­kas­sa ta­pah­tui viime kesänä hen­ki­ri­kos, josta poliisi ei ole tie­dot­ta­nut

19.02.2023 13:59
Poliisipartio törmäsi autolla jalankulkijaan suojatiellä, jonka vaarallisuus todettiin Oulussa aikoja sitten – poistoa esitettiin vuonna 2018, mutta päätökset ovat yhä tekemättä

Po­lii­si­par­tio törmäsi autolla ja­lan­kul­ki­jaan suo­ja­tiel­lä, jonka vaa­ral­li­suus to­det­tiin Oulussa aikoja sitten – poistoa esi­tet­tiin vuonna 2018, mutta pää­tök­set ovat yhä te­ke­mät­tä

03.02.2023 18:30 91
Tilaajille
Kyyti ja ilmaiset juomat ovat koituneet yksinäisten kulkijoiden rahojen kohtaloksi Oulussa – viime aikojen tapahtumat eivät ole harvinaislaatuisia

Kyyti ja il­mai­set juomat ovat koi­tu­neet yk­si­näis­ten kul­ki­joi­den rahojen koh­ta­lok­si Oulussa – viime aikojen ta­pah­tu­mat eivät ole har­vi­nais­laa­tui­sia

03.02.2023 14:00 3
Tilaajille
Oulun poliisin mukaan maija kulkee "riittävän" kovaa – pitkät takaa-ajot ovat harvinaisia ja tulevat vastaan yleensä kesäöinä

Oulun po­lii­sin mukaan maija kulkee "riit­tä­vän" kovaa – pitkät ta­kaa-ajot ovat har­vi­nai­sia ja tulevat vastaan yleensä ke­sä­öi­nä

02.02.2023 15:04 12
Tilaajille
Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy yhä ta­ka­va­ri­kos­sa – Oulun käräjäoikeus antoi lisää aikaa syytteen nostamiselle

Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy yhä ta­ka­va­ri­kos­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus antoi lisää aikaa syyt­teen nos­ta­mi­sel­le

02.02.2023 13:10
Tilaajille
Raahelaismies sai syytteet murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

31.01.2023 11:41
Tilaajille
Poliisiauto törmäsi jalankulkijaan Oulussa, nuori nainen kuljetettiin sairaalaan

Po­lii­si­au­to törmäsi ja­lan­kul­ki­jaan Ou­lus­sa, nuori nainen kul­je­tet­tiin sai­raa­laan

29.01.2023 18:04 27