Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Oulun poliisilaitos
Viikko
Oulun poliisilaitoksen työsuojeluvaltuutettu pohtii mahdollisia jatkotoimia KKO:n astmakorvauspäätösten vuoksi – Asiantuntijan mukaan myös muilla voi olla mahdollisuus korvauksiin

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu pohtii mah­dol­li­sia jat­ko­toi­mia KKO:n ast­ma­kor­vaus­pää­tös­ten vuoksi – Asian­tun­ti­jan mukaan myös muilla voi olla mah­dol­li­suus kor­vauk­siin

02.12.2022 18:30 15
Tilaajille
Poliisilta uutta tietoa Hiirosen henkirikoksesta: Seitsemän henkilöä on vangittu tapaukseen liittyen, rikoksen motiivia selvitetään yhä

Po­lii­sil­ta uutta tietoa Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta: Seit­se­män hen­ki­löä on van­git­tu ta­pauk­seen liit­tyen, ri­kok­sen mo­tii­via sel­vi­te­tään yhä

02.12.2022 16:42 3
Sädesieni lymysi Oulun poliisitalon huoneessa 449, poliisin yksinäinen taistelu päättyi ällistyttävään voittoon korkeimmassa oikeudessa – "Sanottiin, että mulla on vain tavallinen flunssakierre"

Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­lon huo­nees­sa 449, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – "Sa­not­tiin, että mulla on vain ta­val­li­nen fluns­sa­kier­re"

02.12.2022 06:00 44
Tilaajille
Poliisi kutsumassa nuoria puhutettavaksi Kiiminkipuiston koulu-uhkaukseen liittyen – Myös alle 15-vuotias korvausvastuussa teon seurauksista

Poliisi kut­su­mas­sa nuoria pu­hu­tet­ta­vak­si Kii­min­ki­puis­ton kou­lu-uh­kauk­seen liit­tyen – Myös alle 15-vuo­tias kor­vaus­vas­tuus­sa teon seu­rauk­sis­ta

01.12.2022 13:01 12
Tilaajille
Kuukausi
Alaikäinen sai syytteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsenraiskauksesta Limingassa

Ala­ikäi­nen sai syyt­teen nuorena hen­ki­lö­nä teh­dys­tä tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta Li­min­gas­sa

29.11.2022 09:45
Tilaajille
Hiirosen surmajutussa uusi käänne, oikeus vangitsi 40-vuotiaan naisen

Hii­ro­sen sur­ma­ju­tus­sa uusi käänne, oikeus van­git­si 40-vuo­tiaan naisen

28.11.2022 16:13
Tilaajille
Korkein oikeus: Oulun poliisilaitoksen vartija ja poliisi sairastuivat astmaan poliisitalon huonon sisäilman vuoksi – Valtiokonttori määrättiin maksamaan korvaukset

Korkein oikeus: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen vartija ja poliisi sai­ras­tui­vat astmaan po­lii­si­ta­lon huonon si­sä­il­man vuoksi – ­Val­tio­kont­to­ri mää­rät­tiin mak­sa­maan kor­vauk­set

28.11.2022 15:54 23
Tilaajille
Poliisi tutkii väkivaltarikosta Oulun Hiirosessa

Poliisi tutkii vä­ki­val­ta­ri­kos­ta Oulun Hii­ro­ses­sa

21.11.2022 21:08
Vaikeavammaista poliisia syrjittiin Oulun poliisilaitoksella – hovioikeus korotti hyvityskorvauksia

Vai­kea­vam­mais­ta po­lii­sia syr­jit­tiin Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la – ho­vi­oi­keus korotti hy­vi­tys­kor­vauk­sia

21.11.2022 15:11 8
Tilaajille
Poliisi ajoi kaaharia takaa Oulussa, pakomatka jatkui myös jalkaisin

Poliisi ajoi kaa­ha­ria takaa Ou­lus­sa, pa­ko­mat­ka jatkui myös jal­kai­sin

19.11.2022 08:24 18
Oikeus hylkäsi Oulun poliisin tutkinnanjohtajaa vastaan nostetut syytteet – vaihtoehtoista tapahtumainkulkua ei voitu poissulkea

Oikeus hylkäsi Oulun po­lii­sin tut­kin­nan­joh­ta­jaa vastaan nos­te­tut syyt­teet – vaih­to­eh­tois­ta ta­pah­tu­main­kul­kua ei voitu pois­sul­kea

18.11.2022 14:15 7
Tilaajille
Puolustusvoimat ja poliisi harjoittelevat perjantaina Ylivieskassa – tapahtumat painottuvat lentokentälle

Puo­lus­tus­voi­mat ja poliisi har­joit­te­le­vat per­jan­tai­na Yli­vies­kas­sa – ­ta­pah­tu­mat pai­not­tu­vat len­to­ken­täl­le

18.11.2022 07:56
Omaisuusrikoksista epäillyt miehet kaahasivat poliisia pakoon Iissä – kaksikko jäi kiinni kesämökin pihalla

Omai­suus­ri­kok­sis­ta epäil­lyt miehet kaa­ha­si­vat po­lii­sia pakoon Iissä – ­kak­sik­ko jäi kiinni ke­sä­mö­kin pihalla

18.11.2022 07:11 3
Miehen epäillään ajaneen huumeissa Iissä – tilillä pian puolensataa kiinnijäämistä kortitta ajosta vuoden sisällä

Miehen epäil­lään ajaneen huu­meis­sa Iissä – tilillä pian puo­len­sa­taa kiin­ni­jää­mis­tä kor­tit­ta ajosta vuoden sisällä

14.11.2022 20:33
Oulussa luvattomia ajoja sunnuntaina – humalassa, huumeissa ja ilman korttia

Oulussa lu­vat­to­mia ajoja sun­nun­tai­na – hu­ma­las­sa, huu­meis­sa ja ilman korttia

14.11.2022 07:53 15
Oulun seudulla ilmoitettu tänä vuonna jo 13 henkirikosta – Tutkinta on haastavaa, nämä vanhat murhat ovat yhä selvittämättä

Oulun seu­dul­la il­moi­tet­tu tänä vuonna jo 13 hen­ki­ri­kos­ta – Tut­kin­ta on haas­ta­vaa, nämä vanhat murhat ovat yhä sel­vit­tä­mät­tä

14.11.2022 07:00 1
Tilaajille
Poliisit väijyivät murhaajaa alamaailman suosimissa baareissa – Näin Kaleva on uutisoinut Oulun kaksoismurhasta 25 vuoden aikana

Po­lii­sit väi­jyi­vät mur­haa­jaa ala­maail­man suo­si­mis­sa baa­reis­sa – Näin Kaleva on uu­ti­soi­nut Oulun kak­sois­mur­has­ta 25 vuoden aikana

09.11.2022 18:11 5
Tilaajille
Poliisi: Ovitehtaalla yövuorossa ollut työntekijä kuoli Nivalassa, tapahtumia tutkitaan alustavasti työtapaturmana

Po­lii­si: Ovi­teh­taal­la yö­vuo­ros­sa ollut työn­te­ki­jä kuoli Ni­va­las­sa, ta­pah­tu­mia tut­ki­taan alus­ta­vas­ti työ­ta­pa­tur­ma­na

08.11.2022 13:22
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisipartiolla refleksit kunnossa: Video näyttää poron väistön viime hetkellä Kuusamontiellä

Po­lii­si­par­tiol­la ref­lek­sit kun­nos­sa: Video näyttää poron väistön viime het­kel­lä Kuu­sa­mon­tiel­lä

04.11.2022 15:46 12
Poliisi kertoo selvittäneensä Oulussa mittavan huumausainerikosten kokonaisuuden, jossa takavarikoitujen huumeiden katukauppa-arvo on jopa kaksi miljoonaa euroa

Poliisi kertoo sel­vit­tä­neen­sä Oulussa mit­ta­van huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten ko­ko­nai­suu­den, jossa ta­ka­va­ri­koi­tu­jen huu­mei­den ka­tu­kaup­pa-ar­vo on jopa kaksi mil­joo­naa euroa

01.11.2022 13:35 20