Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Sosiaalinen media
Kuukausi
Oulussa opettajat kovilla huoltajien törkyviesteistä – "Kiroilua, panettelua, persoonan arviointia", kuvailee OAJ Oulun puheen­johtaja

Oulussa opet­ta­jat kovilla huol­ta­jien tör­ky­vies­teis­tä – "Ki­roi­lua, pa­net­te­lua, per­soo­nan ar­vioin­tia", ku­vai­lee OAJ Oulun pu­heen­joh­ta­ja

14.03.2023 05:00 261
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Twit­te­ris­sä po­li­tii­kan jyvät erot­tu­vat aka­nois­ta – osa nuo­rem­man su­ku­pol­ven po­lii­ti­kois­ta on luonut po­liit­ti­sen uransa täysin somen kautta

11.03.2023 05:30
Tilaajille
Meta kehittelee mahdollista kilpailijaa Twitterille – "Tekstipäivitysten jakamiseen tarkoitettu itsenäinen ja hajautettu verkosto"

Meta ke­hit­te­lee mah­dol­lis­ta kil­pai­li­jaa Twit­te­ril­le – "Teks­ti­päi­vi­tys­ten ja­ka­mi­seen tar­koi­tet­tu it­se­näi­nen ja ha­jau­tet­tu ver­kos­to"

10.03.2023 20:10 1
Oululainen Jenni Juutinen julkaisi kokeilumielessä myynti-ilmoituksen virkkaamistaan unikavereista – parissa tunnissa perheenäidin some täyttyi yhteydenotoista: "En ole vieläkään ehtinyt käydä kaikkia viestejä läpi"

Ou­lu­lai­nen Jenni Juu­ti­nen jul­kai­si ko­kei­lu­mie­les­sä myyn­ti-il­moi­tuk­sen virk­kaa­mis­taan uni­ka­ve­reis­ta – parissa tun­nis­sa per­heen­äi­din some täyttyi yh­tey­de­no­tois­ta: "En ole vie­lä­kään ehtinyt käydä kaikkia vies­te­jä läpi"

09.03.2023 08:00 7
Tilaajille
Rehellistä puhetta Lappiin muuttaneen somevaikuttajan arjesta – Inari Fernándezin uusi äänikirja paljastaa asioita, joista hän ei ole puhunut koskaan somessa

Re­hel­lis­tä puhetta Lappiin muut­ta­neen so­me­vai­kut­ta­jan arjesta – Inari Fernán­de­zin uusi ää­ni­kir­ja pal­jas­taa asioi­ta, joista hän ei ole puhunut koskaan somessa

04.03.2023 18:22 2
Tilaajille
Vanhemmat
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometriä Nivalasta Afrikkaan ja takaisin – Oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­riä Ni­va­las­ta Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – Oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

17.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Sosiaalinen media on kaksiteräinen miekka, näin todettiin Haukiputaan koululla: "Somea ei pitäisi demonisoida liikaa"

So­siaa­li­nen media on kak­si­te­räi­nen miekka, näin to­det­tiin Hau­ki­pu­taan kou­lul­la: "Somea ei pitäisi de­mo­ni­soi­da liikaa"

17.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­sa-tu­lok­set las­kus­sa – OAJ:n tulisi nostaa yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun kärkeen kän­nyk­kä­kult­tuu­ri vai­ku­tuk­si­neen

15.02.2023 06:00 18
Tilaajille
Jutun takaa: Journalismin tunnistaminen sosiaalisessa mediassa on tärkeä taito

Jutun takaa: Jour­na­lis­min tun­nis­ta­mi­nen so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on tärkeä taito

04.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Oulun kaupungin museo- ja tiedekeskuksen Twitteriin ilmestyi kuluvalla viikolla omituisia julkaisuja: "Kukaan työntekijöistämme ei ole tämän takana"

Oulun kau­pun­gin museo- ja tie­de­kes­kuk­sen Twit­te­riin il­mes­tyi ku­lu­val­la vii­kol­la omi­tui­sia jul­kai­su­ja: "Kukaan työn­te­ki­jöis­täm­me ei ole tämän takana"

03.02.2023 16:19 3
Tilaajille
Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

03.02.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­dään­kö kah­vi­pöy­dis­sä jat­ku­vaa sa­na­so­taa?

31.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Oululainen opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa TikTok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että TikTokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­Tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­To­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 10:30 1
Tilaajille
Tiktokin suosio uutislähteenä kasvaa nopeasti, mutta saa oululaisnuorilta myös kritiikkiä – "Kaikkea ei kannata uskoa"

Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä – "­Kaik­kea ei kannata uskoa"

30.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tyhjä sa­na­saas­te kier­toon!

22.01.2023 05:30 1
Tilaajille
THL luopuu Twitterin käytöstä – syynä disinformaatio ja yleinen asiattomuus

THL luopuu Twit­te­rin käy­tös­tä – syynä dis­in­for­maa­tio ja yleinen asiat­to­muus

15.01.2023 21:43 11
Oululainen 15-vuotias Katri Nuutinen ihmettelee, millaiseen some-sisältöön moni yhä uskoo – Miksi ihmiskaupasta syytetty somejulkkis on nuorten miesten idoli?

Ou­lu­lai­nen 15-vuo­tias Katri Nuu­ti­nen ih­met­te­lee, mil­lai­seen so­me-si­säl­töön moni yhä uskoo – Miksi ih­mis­kau­pas­ta syy­tet­ty so­me­julk­kis on nuorten miesten idoli?

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Suomalaiset innostuivat ostamaan tappavia terveisiä Ukrainaan hyökkääville venäläisille – tavoitimme SignMyRocketin puuhamiehen, näin Anton kertoo kerättyjen rahojen käytöstä

Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat os­ta­maan tap­pa­via ter­vei­siä Uk­rai­naan hyök­kää­vil­le ve­nä­läi­sil­le – ­ta­voi­tim­me Sign­My­Roc­ke­tin puu­ha­mie­hen, näin Anton kertoo ke­rät­ty­jen rahojen käy­tös­tä

13.01.2023 20:30 36
Tilaajille
Oululainen Julia Ojala vilautti TikTok-videollaan Kaukovainion vanhaa ja rähjäistä Sparia – kauppa päätyi satojentuhansien ihmisten nähtäville: "Fiilis oli täysin absurdi"

Ou­lu­lai­nen Julia Ojala vi­laut­ti Tik­Tok-vi­deol­laan Kau­ko­vai­nion vanhaa ja räh­jäis­tä Sparia – ­kaup­pa päätyi sa­to­jen­tu­han­sien ih­mis­ten näh­tä­vil­le: "Fiilis oli täysin ab­sur­di"

29.12.2022 07:00 10
Tilaajille
Tiktokista tuttu butter board eli levitelauta levisi nopeasti villitykseksi – Poimi kolmesta helposta reseptistä suosikkisi

Tik­to­kis­ta tuttu butter board eli le­vi­te­lau­ta levisi no­peas­ti vil­li­tyk­sek­si – Poimi kol­mes­ta hel­pos­ta re­sep­tis­tä suo­sik­ki­si

29.12.2022 06:30
Tilaajille