Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sosiaalinen media
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 6
Onko lapset villinnyt Prime-juoma terveydelle haitallista? Kiiminkiläinen Veeti Näyhä, 9, innostui Primesta Youtubessa, ja vaalii tyhjiäkin pulloja aarteina

Onko lapset vil­lin­nyt Pri­me-juo­ma ter­vey­del­le hai­tal­lis­ta? Kii­min­ki­läi­nen Veeti Näyhä, 9, in­nos­tui Pri­mes­ta You­tu­bes­sa, ja vaalii tyh­jiä­kin pulloja aar­tei­na

08.09.2023 17:00 13
Tilaajille
Kun tavis osallistuu tiedekeskusteluun, ei tiedeyhteisöltä heru välttämättä ymmärrystä
Kolumni

Kun tavis osal­lis­tuu tie­de­kes­kus­te­luun, ei tie­de­yh­tei­söl­tä heru vält­tä­mät­tä ym­mär­rys­tä

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Rima laskee loanheiton limbokisoissa – sain tarpeekseni Twitteristä ja kohta koko internetin keskustelusta
Kolumni

Rima laskee loan­hei­ton lim­bo­ki­sois­sa – sain tar­peek­se­ni Twit­te­ris­tä ja kohta koko in­ter­ne­tin kes­kus­te­lus­ta

28.08.2023 06:00 15
Tilaajille
Kun konstaapeli Olli Kärsämä tiktokkaa, kymmenettuhannet nuoret katsovat – Oulun poliisilaitoksen uudella somepoliisilla on yksi viesti, jota ei voi painottaa liikaa

Kun kons­taa­pe­li Olli Kärsämä tik­tok­kaa, kym­me­net­tu­han­net nuoret kat­so­vat – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen uudella so­me­po­lii­sil­la on yksi viesti, jota ei voi pai­not­taa liikaa

25.08.2023 18:00 10
Tilaajille
Oulun valtuutettu Anna Koskela (ps.) kiistää  kirjoituksensa olevan rasistinen – Kokoomuksen Husso: "On surullista, että tähän on tultu"

Oulun val­tuu­tet­tu Anna Koskela (ps.) kiistää  kir­joi­tuk­sen­sa olevan ra­sis­ti­nen – Ko­koo­muk­sen Husso: "On su­rul­lis­ta, että tähän on tultu"

21.08.2023 17:57 71
Tilaajille
Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev julkaisi suomenkielisen meemin sosiaalisessa mediassa

Venäjän entinen pre­si­dent­ti Dmitri Med­ve­dev jul­kai­si suo­men­kie­li­sen meemin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

14.08.2023 14:41 18
Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Sosiaalinen media on nykyään ainoa paikka, jossa osuva ja perusteltu kritiikki valtaeliittiä vastaan voi kukoistaa
Kolumni

So­siaa­li­nen media on nykyään ainoa paikka, jossa osuva ja pe­rus­tel­tu kri­tiik­ki val­ta­eliit­tiä vastaan voi ku­kois­taa

05.08.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

02.08.2023 07:00 8
Tilaajille
Maistuisiko jääpuikko sinapilla? Oululainen jääkuningas Antti Niittyviita valloittaa Tiktokia syömällä jäätä ja lunta

Mais­tui­si­ko jää­puik­ko si­na­pil­la? Ou­lu­lai­nen jää­ku­nin­gas Antti Niit­ty­vii­ta val­loit­taa Tik­to­kia syö­mäl­lä jäätä ja lunta

29.07.2023 13:00 1
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kär­jis­ty­nees­tä kes­kus­te­lu­il­ma­pii­ris­tä on syytä huo­les­tua ja tehdä ryh­ti­lii­ke

28.07.2023 07:30 9
Tilaajille
Solvaamista, vääristelyä ja valehtelua – keskustelun kierrokset nousseet hälyttävälle tasolle
Pääkirjoitus

Sol­vaa­mis­ta, vää­ris­te­lyä ja va­leh­te­lua – kes­kus­te­lun kier­rok­set nous­seet hä­lyt­tä­väl­le tasolle

22.07.2023 10:26 67
Tilaajille
Tiina Mansikalla on ainutlaatuinen ikkuna oululaisten elämiin – Suosittu Facebookin puskaradio kokoaa yhteen lähes 100 000 ihmistä

Tiina Man­si­kal­la on ai­nut­laa­tui­nen ikkuna ou­lu­lais­ten elämiin – Suo­sit­tu Fa­ce­boo­kin pus­ka­ra­dio kokoaa yhteen lähes 100 000 ihmistä

20.07.2023 08:18 5
Tilaajille
Oululainen jääkiekkohuumori tavoitti suomalaiset somessa – Icemachineman36-tilin takaa löytyvä mies suhtautuu suosioon maltilla

Ou­lu­lai­nen jää­kiek­ko­huu­mo­ri ta­voit­ti suo­ma­lai­set somessa – Icemachineman36-ti­lin takaa löytyvä mies suh­tau­tuu suo­sioon mal­til­la

16.07.2023 06:10 1
Sosiaalisen median nostama Terapeutti-Ville julistautuu lempeämmän politiikan puolestapuhujaksi: "En usko, että kukaan täällä haluaa mitään huutelua"

So­siaa­li­sen median nostama Te­ra­peut­ti-Vil­le ju­lis­tau­tuu lem­peäm­män po­li­tii­kan puo­les­ta­pu­hu­jak­si: "En usko, että kukaan täällä haluaa mitään huu­te­lua"

15.07.2023 12:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi en käytä so­siaa­lis­ta mediaa – ai­vo­tut­ki­jat ovat syys­tä­kin huo­lis­saan siitä, että in­for­maa­tio­pom­mi­tus tappaa luo­vuu­den

14.07.2023 06:00 20
Tilaajille
Oululaislähtöinen Heidi Ylimartimo on nuori ja kaunis yrittäjä – nyt hän haluaa puhua siitä, miksi häntä ei ulkonäkönsä vuoksi oteta vakavasti

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heidi Yli­mar­ti­mo on nuori ja kaunis yrit­tä­jä – nyt hän haluaa puhua siitä, miksi häntä ei ul­ko­nä­kön­sä vuoksi oteta va­ka­vas­ti

08.07.2023 18:00 28
Tilaajille
Facebookin emoyhtiö julkaisi kilpailijan Twitterille, yli 30 miljoonaa rekisteröityi ensi tunteina – Eurooppa saa vielä odottaa Threads-viestipalvelua

Fa­ce­boo­kin emo­yh­tiö jul­kai­si kil­pai­li­jan Twit­te­ril­le, yli 30 mil­joo­naa re­kis­te­röi­tyi ensi tun­tei­na – Eu­roop­pa saa vielä odottaa Threads-vies­ti­pal­ve­lua

06.07.2023 22:28 4