Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Sosiaalinen media
Viimeisin 12 tuntia
Oululaisella Ville Tikkasella on 80 000 seuraajan Instagram-tili ja tuore tohtorintutkinto – "Sitä yhdistelmää en suosittele kenellekään"

Ou­lu­lai­sel­la Ville Tik­ka­sel­la on 80 000 seu­raa­jan Ins­ta­gram-ti­li ja tuore toh­to­rin­tut­kin­to – "Sitä yh­dis­tel­mää en suo­sit­te­le ke­nel­le­kään"

18:00
Tilaajille
Kuukausi
Hyvän tekeminen on monimutkainen vyyhti varsinkin, jos auttajan motiivit kyseenalaistetaan
Essee

Hyvän te­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen vyyhti var­sin­kin, jos aut­ta­jan mo­tii­vit ky­seen­alais­te­taan

09.02.2024 15:30 2
Tilaajille
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki Ouluun sinkkuhiihtotapahtuman

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki Ouluun sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man

08.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Alaikäisen tytön sosiaalisessa mediassa levittämät viestit johtivat 45 päiväsakon rangaistukseen

Ala­ikäi­sen tytön so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa le­vit­tä­mät viestit joh­ti­vat 45 päi­vä­sa­kon ran­gais­tuk­seen

07.02.2024 13:49
Tilaajille
Oululainen Olli Litmanen, 25, on Suomen suosituimpia somepersoonia ja seuratuimman jalkapallojoukkueen perustaja – kaikki alkoi yöstä ojassa Höyhtyällä

Ou­lu­lai­nen Olli Lit­ma­nen, 25, on Suomen suo­si­tuim­pia so­me­per­soo­nia ja seu­ra­tuim­man jal­ka­pal­lo­jouk­kueen pe­rus­ta­ja – kaikki alkoi yöstä ojassa Höyh­tyäl­lä

04.02.2024 05:00 4
Tilaajille
Oululainen palomies Harri Minkkinen julkaisi pelastustoimen leikkauksia rajusti kritisoivan somevideon: "Tilanne on tällä hetkellä katastrofaalinen"

Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies Harri Mink­ki­nen jul­kai­si pe­las­tus­toi­men leik­kauk­sia rajusti kri­ti­soi­van so­me­vi­deon: "Ti­lan­ne on tällä het­kel­lä ka­tast­ro­faa­li­nen"

29.01.2024 22:56 21
Tilaajille
Oululainen Pinja Sivonen, 17, käyttää somea myös uutisten jakamiseen – videon muodossa tarjoiltu tieto on nuorille mieluisin

Ou­lu­lai­nen Pinja Si­vo­nen, 17, käyttää somea myös uu­tis­ten ja­ka­mi­seen – videon muo­dos­sa tar­joil­tu tieto on nuo­ril­le mie­lui­sin

29.01.2024 06:00
Vanhemmat
Oululaiskaverusten hullu tempaus: Datsunilla Malagaan ja takaisin – autovanhus meinasi sanoa sopimuksensa irti jo Keravalla

Ou­lu­lais­ka­ve­rus­ten hullu tem­paus: Dat­su­nil­la Ma­la­gaan ja ta­kai­sin – au­to­van­hus meinasi sanoa so­pi­muk­sen­sa irti jo Ke­ra­val­la

23.01.2024 06:00 11
Tilaajille
Oululaiselle somekissa Sämpylle tarjottiin töitä uistinpalkalla – Eläinvaikuttajien omistajille oudot yhteistyökuviot ovat tuttuja

Ou­lu­lai­sel­le so­me­kis­sa Säm­pyl­le tar­jot­tiin töitä uis­tin­pal­kal­la – Eläin­vai­kut­ta­jien omis­ta­jil­le oudot yh­teis­työ­ku­viot ovat tuttuja

21.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Oululaisnuoret arvioivat armottomasti presidenttiehdokkaiden sometilejä

Ou­lu­lais­nuo­ret ar­vioi­vat ar­mot­to­mas­ti pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den so­me­ti­le­jä

19.01.2024 05:00 53
Tilaajille
Kun oululaisen Antti Taanilan puhelin alkaa soida iltaisin, hän tietää että uusi ruokatrendi on puhkeamassa – Tukkuyrittäjä kertoo, mikä nyt menee kaupaksi

Kun ou­lu­lai­sen Antti Taa­ni­lan puhelin alkaa soida il­tai­sin, hän tietää että uusi ruo­ka­tren­di on puh­kea­mas­sa – Tuk­ku­yrit­tä­jä kertoo, mikä nyt menee kau­pak­si

18.01.2024 18:00 13
Tilaajille
Oululainen someammattilainen Jonna Muurinen kokeili TikTokia ja jäi itsekin koukkuun – "Ikärajat ovat siellä hyvästä syystä"

Ou­lu­lai­nen so­me­am­mat­ti­lai­nen Jonna Muu­ri­nen kokeili Tik­To­kia ja jäi itsekin kouk­kuun – "I­kä­ra­jat ovat siellä hyvästä syystä"

17.01.2024 07:00 7
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen, 24, pajavideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset – Bemareiden rakentelusta on käytännössä tullut päätyö

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen, 24, pa­ja­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset – Be­ma­rei­den ra­ken­te­lus­ta on käy­tän­nös­sä tullut päätyö

09.01.2024 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyväksy ih­mi­nen, vaikka et hyväksy hänen aja­tuk­siaan ja te­ko­jaan

22.12.2023 05:30 4
Muhoslainen Irma-koira heilutti häntäänsä takkatulen loimussa – emännän kuvaama video ampaisi seuraavana aamuna viraaliksi

Mu­hos­lai­nen Ir­ma-koi­ra hei­lut­ti hän­tään­sä tak­ka­tu­len loi­mus­sa – emännän kuvaama video ampaisi seu­raa­va­na aamuna vi­raa­lik­si

20.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Nämä kirjat pelastavat joulun – Kolme oululaista somettajaa esittelee parhaat lukuvinkkinsä

Nämä kirjat pe­las­ta­vat joulun – Kolme ou­lu­lais­ta so­met­ta­jaa esit­te­lee parhaat lu­ku­vink­kin­sä

18.12.2023 12:18 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­to­eh­toi­sia asioin­ti­ta­po­ja tar­vi­taan, sillä kaikki eivät ole di­gi­tai­toi­sia

09.12.2023 06:30 1
Oululaisen Elsi Tauriaisen, 37, video lähti Instagramissa viraaliksi ja nyt hänellä on 100 000 uutta seuraajaa

Ou­lu­lai­sen Elsi Tau­riai­sen, 37, video lähti Ins­ta­gra­mis­sa vi­raa­lik­si ja nyt hänellä on 100 000 uutta seu­raa­jaa

09.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Joulukuussa jauhopeukalot pyörivät vinhaa vauhtia – Kinuskikissa Sini Visa inspiroi leivontaharrastajia uusilla resepteillä

Jou­lu­kuus­sa jau­ho­peu­ka­lot pyö­ri­vät vinhaa vauhtia – Ki­nus­ki­kis­sa Sini Visa ins­pi­roi lei­von­ta­har­ras­ta­jia uusilla re­sep­teil­lä

01.12.2023 10:30 1
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

29.11.2023 06:00 20
Tilaajille