IHMISET: Ra­nua­lai­nen Petri Tam­mi­nen menetti ka­la­ja­los­ta­mon­sa tu­li­pa­los­sa

SÄÄ: Epä­va­kai­nen sää jatkuu Oulun seu­dul­la – al­ku­vii­kos­ta saattaa sadella

Sosiaalinen media
Kuukausi

Miksi Kii­ke­lin­ran­nan ra­ken­nus­ten sei­nis­sä kulkee ren­kai­ta? Kaleva sel­vit­ti ou­lu­lai­sia as­kar­rut­ta­nut­ta ar­voi­tus­ta

30.07.2021 13:27 9
Tilaajille

Kun sydämet ruu­dul­la vi­lah­taa, pörs­si­yh­tiöl­le raha ki­lah­taa – Tinder teki rak­kau­den et­sin­näs­tä mil­jar­di­bis­nek­sen, jolle käyt­tä­jien pa­ri­suh­de on myrkkyä

12.07.2021 06:30 1
Tilaajille

Somessa toi­mi­vat asian­tun­ti­jat paik­kaa­vat kou­lu­jen puut­teel­lis­ta sek­suaa­li­kas­va­tus­ta, sen­suu­ri uhkaa ou­lu­lai­sen Mari Kor­pe­lan tiedon vä­lit­tä­mis­tä: "Mistä ne nuoret sek­suaa­li­kas­va­tuk­sen­sa sitten saa?"

10.07.2021 18:00 4
Tilaajille
Kolumni

Me ja muut – some ei ole kek­si­nyt ih­mis­ten tai­pu­mus­ta kup­lau­tua, mutta tätä piir­ret­tä se näyttää vain vah­vis­ta­van

03.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun kau­pun­ki tukee ta­pah­tu­ma–a­lan di­gi­mark­ki­noin­tia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn ta­pah­tu­mia varten aukeaa tänään

30.06.2021 10:13 1
Kolumni

Katko on paras lääke fomoon

28.06.2021 06:00 6
Tilaajille

Arvio: Draa­ma­ko­me­dia näyttää hyvin, miten some vie men­nes­sään ja siihen tulee himo

23.06.2021 15:15
Tilaajille

Nos­taa­ko "pyt­tyä" ilmaan Kuk­ko-Las­se vai Las­se-kuk­ko? – Ou­lu­lai­nen Iiro Horsma piirtää hu­mo­ris­ti­sia kuvia so­siaa­li­seen mediaan yleisön ideoi­den poh­jal­ta

12.05.2021 06:00
Tilaajille

Tur­val­li­nen Oulu -hanke jär­jes­tää tou­ko­kuus­sa so­me­vart­te­ja lasten ja nuorten van­hem­mil­le, ta­voit­tee­na luoda pa­rem­paa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

03.05.2021 11:00

Nuus­ka-Mat­ti ja iso­sui­nen Pertti ke­rää­vät somessa satoja tu­han­sia kat­so­jia – niiden takaa löytyy ro­va­nie­me­läi­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja, jonka mie­les­tä ai­kuis­ten pitäisi olla kiin­nos­tu­neem­pia so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta

19.04.2021 06:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lais­tut­ki­ja: "Some pro­vo­soi ver­tai­luun ja al­tis­taa las­kel­moin­nil­le" – Ma­sen­tu­neet kokevat hel­pos­ti huo­nom­muut­ta, toi­sil­la so­siaa­li­nen media voi jopa pa­ran­taa it­se­tun­toa

11.04.2021 06:00 1
Tilaajille

Raa­he­lai­nen Elias Torn­berg tekee meemejä työk­seen luul­ta­vas­ti ainoana Suo­mes­sa – "Vaikka meemit ovat pää­asial­li­ses­ti viih­det­tä, niiden avulla voi myös kä­si­tel­lä omia ko­ke­muk­sia huu­mo­rin kautta"

04.04.2021 09:00 3
Tilaajille
Kolumni

Kan­sa­lais­pa­nee­li mie­li­pi­de­ri­kol­li­sia jah­taa­mas­sa

01.04.2021 18:00 10
Tilaajille
Kolumni

Tun­net­ko ki­ma­lai­sen, joka ei ha­lun­nut herätä?

28.03.2021 14:00
Tilaajille

Twitter ottaa osan vas­tuus­ta lop­piai­sen mel­lak­kaan joh­ta­nees­ta väärän tiedon le­viä­mi­ses­tä – Fa­ce­boo­kin mukaan vastuu ta­pah­tu­nees­ta on mel­la­koit­si­joil­la ja Trum­pil­la

26.03.2021 06:14 1

KGB-po­mon läk­sy­tys pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­den aikana syöpyi syvälle mie­leen, muis­te­lee po­li­tii­kan kon­ka­ri, mi­nis­te­ri Kalevi Kivistö

25.03.2021 07:00 4
Tilaajille
Kolumni

Pul­mu­set ja louk­kaan­tu­mi­sen kult­tuu­ri: "Pul­mus­ten syntinä on, että se oli karkea, sek­sis­ti­nen ja sol­vaa­va, mutta kun sen oli tar­koi­tus­kin olla"

20.03.2021 06:00 14
Tilaajille

Club­hou­se on so­me­rin­ta­mal­la kiin­nos­ta­vin­ta hetkeen – Nuorten ai­kuis­ten suosima so­vel­lus eroaa muista monella tapaa: "Jos haluat olla mukana kes­kus­te­lus­sa, sun pitää olla pai­kal­la"

17.03.2021 20:00
Tilaajille
Kolumni

Suomen "kan­sal­lis­mie­li­sil­lä" on pa­ko­lais­kes­kus itä­ra­jan takana – ja siellä myös ou­lu­lais­ta väkeä

17.03.2021 10:21 7
Tilaajille

"I­lois­ta olla pittää" – Anja Poikela on 86-vuo­tias ak­tii­vi­nen so­me­käyt­tä­jä, joka pi­ris­tää tuttuja päi­vi­tyk­sil­lään

14.03.2021 07:00 1
Tilaajille