Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Energia
Kuukausi
Vihreä siirtymä kiihtyy ja irtautuminen fossiilitaloudesta ottaa nyt uusia harppauksia
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä kiihtyy ja ir­tau­tu­mi­nen fos­sii­li­ta­lou­des­ta ottaa nyt uusia harp­pauk­sia

17.09.2023 20:00 22
Tilaajille
Oulun yliopiston uudet tutkimushankkeet käsittelevät vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

13.09.2023 11:54 5
Suomesta puhtaan energian suurvalta
Kolumni

Suo­mes­ta puhtaan ener­gian suur­val­ta

29.08.2023 16:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma­lai­tos­ten vuo­si­huol­lot ajoi­te­taan vuosia etu­kä­teen

29.08.2023 08:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön voi­ma­kas hin­ta­lii­ke ei ole toi­vot­ta­va ilmiö

25.08.2023 07:30 2
Tilaajille
Sähkön hintapiikit kouraisevat lompakkoa mutta tekevät hyvää säästöhaluille
Pääkirjoitus

Sähkön hin­ta­pii­kit kou­rai­se­vat lom­pak­koa mutta tekevät hyvää sääs­tö­ha­luil­le

21.08.2023 20:00 15
Tilaajille
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­gia­yh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3
Mitä tilalle, kun Kempeleessä asuvien Savolaisten sähkösopimus päättyy elokuussa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hintaan"

Mitä ti­lal­le, kun Kem­pe­lees­sä asuvien Sa­vo­lais­ten säh­kö­so­pi­mus päättyy elo­kuus­sa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hin­taan"

14.07.2023 18:00 12
Tilaajille
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Kerro meille: Millaisia mietteitä sähkön hinta herättää tällä hetkellä? Luotatko pörssisähkön hintaan vai sovitko määräaikaisen sopimuksen?

Kerro meille: Mil­lai­sia miet­tei­tä sähkön hinta he­rät­tää tällä het­kel­lä? Luo­tat­ko pörs­si­säh­kön hintaan vai sovitko mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen?

10.07.2023 12:51 37
Olkiluoto 3 voi toimia vajaalla vielä pakkasillakin, kiista "fysiikan laeista" nostettiin jopa hallitusohjelmaan – Miten käy sähkön hinnan?

Ol­ki­luo­to 3 voi toimia va­jaal­la vielä pak­ka­sil­la­kin, kiista "fy­sii­kan laeis­ta" nos­tet­tiin jopa hal­li­tus­oh­jel­maan – Miten käy sähkön hinnan?

22.06.2023 12:00 9
Tilaajille
Haukiputaalle suunniteltu aurinkovoimala palautettiin valmisteluun – Voimala tuottaisi sähköä 30 vuoden ajan

Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­tu au­rin­ko­voi­ma­la pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun – Voimala tuot­tai­si sähköä 30 vuoden ajan

06.06.2023 19:07 2
Tilaajille
Tornioon kaavaillaan noin sadan hehtaarin aurinkovoimalaa moottoritien lähelle

Tor­nioon kaa­vail­laan noin sadan heh­taa­rin au­rin­ko­voi­ma­laa moot­to­ri­tien lähelle

08.05.2023 14:08 12
Kauan kaivattu "pohjoinen voimabanaani" tekee lopulta tuloaan
Pääkirjoitus

Kauan kai­vat­tu "poh­joi­nen voi­ma­ba­naa­ni" tekee lopulta tuloaan

02.05.2023 20:00 18
Tilaajille
Suomessa ollaan edelläkävijöitä ydinjätteen loppusijoittamisessa, mutta laki estää ulkomaalaisen ydinjätebisneksen

Suo­mes­sa ollaan edel­lä­kä­vi­jöi­tä ydin­jät­teen lop­pu­si­joit­ta­mi­ses­sa, mutta laki estää ul­ko­maa­lai­sen ydin­jä­te­bis­nek­sen

11.04.2023 18:00 20
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23 98
Tilaajille
Ydinvoimaa Outokummun terästehtaan alueelle? Kysyimme, mitä ajatuksia teräsyhtiön pienydinvoimala herättää Torniossa

Ydin­voi­maa Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan alueel­le? Ky­syim­me, mitä aja­tuk­sia te­räs­yh­tiön pien­ydin­voi­ma­la he­rät­tää Tor­nios­sa

24.03.2023 20:00 1
Tilaajille
Päättymättömien viivästysten Olkiluoto 3 tuonee nyt lopulta vakautta ja energiaturvaa
Pääkirjoitus

Päät­ty­mät­tö­mien vii­väs­tys­ten Ol­ki­luo­to 3 tuonee nyt lopulta va­kaut­ta ja ener­gia­tur­vaa

15.03.2023 20:00 10
Tilaajille
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön tutkitaan viisivuotisessa hankeessa – Suden, metsäpeuran ja maakotkan elinympäristövaatimukset halutaan ottaa paremmin huomioon

Tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sia met­sä­eläi­mis­töön tut­ki­taan vii­si­vuo­ti­ses­sa han­kees­sa – ­Su­den, met­sä­peu­ran ja maa­kot­kan elin­ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ha­lu­taan ottaa pa­rem­min huo­mioon

06.03.2023 11:00 18
Tilaajille