Energia
Lukijalta Mielipide Hannu Tolonen

Mök­ki­läis­ten säh­kö­ku­lut älyt­tö­mäl­lä tasolla

06.11.2020 04:30 0
Tilaajille

Kar­ja­sil­lal­le tulossa ener­gia­jär­jes­tel­mä, joka mah­dol­lis­taa läm­mi­tyk­sen ja vii­len­nyk­sen

16.09.2020 11:02 1
Mitä, jos Nord Stream 2 -kaasuputki ei toteutuisi? Näin riippuvaisia Suomi ja EU ovat Venäjän tuomasta energiasta

Mitä, jos Nord Stream 2 -kaa­su­put­ki ei to­teu­tui­si? Näin riip­pu­vai­sia Suomi ja EU ovat Venäjän tuo­mas­ta ener­gias­ta

14.09.2020 19:00 2
Itämeren kaasuputkesta tuli maailmanpolitiikan kuuma peruna – Lähiviikkoina ratkeaa, pysähtyykö rakennushanke viime kilometreillä

Itä­me­ren kaa­su­put­kes­ta tuli maail­man­po­li­tii­kan kuuma peruna – Lä­hi­viik­koi­na rat­keaa, py­säh­tyy­kö ra­ken­nus­han­ke viime ki­lo­met­reil­lä

12.08.2020 18:17 3
Tuulivoimaloiden lavat vatkaavat maakuntaan verotuloja
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­loi­den lavat vat­kaa­vat maa­kun­taan ve­ro­tu­lo­ja

07.08.2020 20:00 4
Tilaajille

Ka­jaa­nin kau­pun­ki osti ko­ko­naan Kainuun Voima Oy:n – osak­kei­den kaup­pa­hin­ta lähes 18 mil­joo­naa euroa

03.07.2020 12:43 2
Supertietokoneen hukkalämmöllä tuotetaan 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä

Su­per­tie­to­ko­neen huk­ka­läm­möl­lä tuo­te­taan 20 pro­sent­tia Ka­jaa­nin kau­ko­läm­mös­tä

20.05.2020 08:36 2

Nyt alkaa olla halpaa – ben­sii­nin ja sähkön hinta alim­mil­laan vuo­si­kym­me­neen

16.05.2020 09:27 3
Tilaajille
Oulun urheiluhallit ahmivat energiaa kuin yli 800 omakotitaloa – säästöjä saataisiin käyttämällä jäähallin lauhdelämpöä, mutta Raksilan uimahallin kohtalo viivästyttää hanketta

Oulun ur­hei­lu­hal­lit ahmivat ener­giaa kuin yli 800 oma­ko­ti­ta­loa – sääs­tö­jä saa­tai­siin käyt­tä­mäl­lä jää­hal­lin lauh­de­läm­pöä, mutta Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo vii­väs­tyt­tää han­ket­ta

15.05.2020 11:22 2
Tilaajille