Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun seutu

Mikko Raudaskoski jatkaa vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmän johdossa

Mikko Rau­das­kos­ki jatkaa va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

22:36
Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän johtajasopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa – palkka 14 000 euroa kuukaudessa ja puhelinetu

Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Seppo Määtän joh­ta­ja­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – palkka 14 000 euroa kuu­kau­des­sa ja pu­he­lin­etu

21:30 11
Tilaajille
Linja-auto törmäsi rekan perään Kempeleessä – bussikuskille ja yhdelle matkustajalle lieviä vammoja

Lin­ja-au­to törmäsi rekan perään Kem­pe­lees­sä – bus­si­kus­kil­le ja yhdelle mat­kus­ta­jal­le lieviä vammoja

20:52 6
Merja Rasinkangas ehdolle perussuomalaisten listalta – kokoomus nousee Oulun suurimmaksi valtuustoryhmäksi

Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

19:46 64
Tilaajille
Oululaisyrittäjä ennakoi vain pientä lisätyötä, remontin teettäjä pitää kotitalousvähennyksen uudistusta jopa erinomaisena – Verottaja: ”Emme halua, että vähennys jää keneltäkään saamatta”

Ou­lu­lais­yrit­tä­jä ennakoi vain pientä li­sä­työ­tä, re­mon­tin teet­tä­jä pitää ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen uu­dis­tus­ta jopa erin­omai­se­na – Ve­rot­ta­ja: ”Emme halua, että vä­hen­nys jää ke­nel­tä­kään saa­mat­ta”

18:30 5
Tilaajille
Toimitus suosittelee
Salassa pysyttelevä tubettaja kiertää Oulun grillejä ja pizzerioita ja pisteyttää niiden ruoat kuin Michelin-tarkastaja konsanaan – nyt hän kertoo, mikä on kaupungin paras grilliannos

Salassa py­syt­te­le­vä tu­bet­ta­ja kiertää Oulun gril­le­jä ja piz­ze­rioi­ta ja pis­teyt­tää niiden ruoat kuin Mic­he­lin-tar­kas­ta­ja kon­sa­naan – nyt hän kertoo, mikä on kau­pun­gin paras gril­li­an­nos

21.01.2023 18:00 49
Tilaajille
Oulun keskustassa toimiva yrittäjä yllättyi, kun poliisi koputti oveen ja palautti repullisen alaikäisten tyttöjen varastamia kristallikiviä ja suitsukkeita

Oulun kes­kus­tas­sa toimiva yrit­tä­jä yl­lät­tyi, kun poliisi koputti oveen ja pa­laut­ti re­pul­li­sen ala­ikäis­ten tyt­tö­jen va­ras­ta­mia kris­tal­li­ki­viä ja suit­suk­kei­ta

19.01.2023 18:00 12
Tilaajille
Sielut sykähtivät, kun asunnon myynnistä vielä tietämättömät myyjä ja ostaja kohtasivat – oululaisnaisen uusi koti löytyi sattumalta samasta rapusta 1950-luvun talosta

Sielut sy­käh­ti­vät, kun asunnon myyn­nis­tä vielä tie­tä­mät­tö­mät myyjä ja ostaja koh­ta­si­vat – ou­lu­lais­nai­sen uusi koti löytyi sat­tu­mal­ta samasta rapusta 1950-lu­vun talosta

21.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on kuollut viime vuosina kymmeniä nuoria ihmisiä huumemyrkytyksiin – Oululainen "Matti", 25, on ollut useita kertoja hengenvaarassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on kuollut viime vuosina kym­me­niä nuoria ihmisiä huu­me­myr­ky­tyk­siin – Ou­lu­lai­nen "Mat­ti", 25, on ollut useita kertoja hen­gen­vaa­ras­sa

21.01.2023 17:00 53
Tilaajille
Kaleva Live: Ricardo Duarten miehistöllä kenraaliharjoitus ennen tosipelien alkua – katso AC Oulu–KPV -harjoitusottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Ricardo Duarten mie­his­töl­lä ken­raa­li­har­joi­tus ennen to­si­pe­lien alkua – katso AC Ou­lu–KPV -har­joi­tus­ot­te­lu tal­len­tee­na täältä

21.01.2023 17:03 1
Tilaajille
Oulun seurakunnat palkkaavat 130 kesätyöntekijää hautausmaille

Oulun seu­ra­kun­nat palk­kaa­vat 130 ke­sä­työn­te­ki­jää hau­taus­mail­le

18:28 4
Lentoliikenteen Uberiksi kutsuttu Lygg havittelee yrityksille suoraa lentoyhteyttä Oulusta Luulajaan: "Näemme hirveän potentiaalin"

Len­to­lii­ken­teen Ube­rik­si kut­sut­tu Lygg ha­vit­te­lee yri­tyk­sil­le suoraa len­to­yh­teyt­tä Oulusta Luu­la­jaan: "Näemme hirveän po­ten­tiaa­lin"

18:00 9
Tilaajille
Bartavegen esittämä kritiikki junioripelissä oli liikaa Oulun seudun seurayhteisölle: Selostukset pantiin hetkeksi pannaan, mutta asiat saatiin sovittua nopeasti

Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa Oulun seudun seu­rayh­tei­söl­le: Se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pan­naan, mutta asiat saatiin so­vit­tua no­peas­ti

16:20 9
Tilaajille
Dream Theater sortui laskuvirheeseen – Oulun-keikka peruutettiin, kun huomattiin, että tilatun esiintymislavan kantavuus oli laskettu väärin: "Ei neljää tonnia voi ripustaa ylös rakenteisiin, jotka virallisesti kestävät 2,5 tonnia"

Dream Theater sortui las­ku­vir­hee­seen – Ou­lun-keik­ka pe­ruu­tet­tiin, kun huo­mat­tiin, että tilatun esiin­ty­mis­la­van kan­ta­vuus oli las­ket­tu väärin: "Ei neljää tonnia voi ri­pus­taa ylös ra­ken­tei­siin, jotka vi­ral­li­ses­ti kes­tä­vät 2,5 tonnia"

15:58 14
Tilaajille
Kahden auton nokkakolari sattui risteyksessä Puolivälinkankaalla Oulussa

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri sattui ris­teyk­ses­sä Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la Oulussa

15:43 6
Turvatyynyt laukesivat peräänajokolarissa Pohjantiellä Oulussa

Tur­va­tyy­nyt lau­ke­si­vat pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Poh­jan­tiel­lä Oulussa

15:55 30
Iinatin reitti suljettu tiistaina – töiden arvioidaan valmistuvan iltapäivällä

Iinatin reitti sul­jet­tu tiis­tai­na – ­töi­den ar­vioi­daan val­mis­tu­van il­ta­päi­väl­lä

13:50
Kaakkurissa sijaitseva Salotorpan koira-aitaus menee täysin uusiksi – valmista tulee loppukesästä

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­va Sa­lo­tor­pan koi­ra-ai­taus menee täysin uusiksi – val­mis­ta tulee lop­pu­ke­säs­tä

13:44 3
Penkkareiden turvallisuusmääräykset ovat tiukat, katso ajoreitti Oulussa – leikkipyssyt on kielletty, Kempeleessä myös naamarit

Penk­ka­rei­den tur­val­li­suus­mää­räyk­set ovat tiukat, katso ajo­reit­ti Oulussa – leik­ki­pys­syt on kiel­let­ty, Kem­pe­lees­sä myös naa­ma­rit

13:40 9
Tilaajille
Oulu kysyy asukkailta mielipiteitä osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista – robottipuheluissa on äänessä uusi kaupunginjohtaja

Oulu kysyy asuk­kail­ta mie­li­pi­tei­tä osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta – ro­bot­ti­pu­he­luis­sa on äänessä uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja

12:58 9
Oulun Rotuaarilla osoitetaan mieltä Suomen ja Turkin lähentymisen vuoksi sekä vaaditaan Öcalanin vapauttamista

Oulun Ro­tuaa­ril­la osoi­te­taan mieltä Suomen ja Turkin lä­hen­ty­mi­sen vuoksi sekä vaa­di­taan Öca­la­nin va­paut­ta­mis­ta

10:42 17
Stora Enso: Oulun tehtaalle palkataan tänä vuonna 300 uutta työntekijää

Stora Enso: Oulun teh­taal­le pal­ka­taan tänä vuonna 300 uutta työn­te­ki­jää

09:39 33
Työn sankari Ylikiimingin hankien keskeltä – skeet-ampuja Marjut Heinonen, 46, luovii taitavasti siviilitöiden ja huippu-urheilun sekamelskassa: "Hieman pöljä pitää olla, kun tätä tekee"

Työn sankari Yli­kii­min­gin hankien kes­kel­tä – skeet-am­pu­ja Marjut Hei­no­nen, 46, luovii tai­ta­vas­ti si­vii­li­töi­den ja huip­pu-ur­hei­lun se­ka­mels­kas­sa: "Hieman pöljä pitää olla, kun tätä tekee"

08:00 3
Tilaajille
Neuvolakäynnistä kehkeytyi yllättävän jännittävä kokemus – julkisten palvelujen kannattaisi tutustua palvelumuotoilun perusteisiin
Kolumni Tuomas Hirvonen

Neu­vo­la­käyn­nis­tä keh­key­tyi yl­lät­tä­vän jän­nit­tä­vä kokemus – jul­kis­ten pal­ve­lu­jen kan­nat­tai­si tu­tus­tua pal­ve­lu­muo­toi­lun pe­rus­tei­siin

06:00 23
Tilaajille
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä aloittaa työt tänään – hän uskoo yhteistyön voimaan, mutta tietää myös, mitä on perioululainen jappasu

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä aloit­taa työt tänään – hän uskoo yh­teis­työn voi­maan, mutta tietää myös, mitä on pe­ri­ou­lu­lai­nen jappasu

05:00 65
Tilaajille
Itseluottamus kuntoon voitoilla ennen tärkeimpiä pelejä – Kärpät kukisti RoKi:n toistamiseen

It­se­luot­ta­mus kuntoon voi­toil­la ennen tär­keim­piä pelejä – Kärpät kukisti RoKi:n tois­ta­mi­seen

05.02.2023 20:39
Tilaajille
Tiistaina mennään Oulun seudulla jo plussan puolelle, mutta viikonloppua kohti kylmenee

Tiis­tai­na mennään Oulun seu­dul­la jo plussan puo­lel­le, mutta vii­kon­lop­pua kohti kyl­me­nee

05.02.2023 19:35 1
Tilaajille
Pariskunta pahoinpiteli naisen hengenvaarallisesti Oulun Meri-Toppilassa – oikeus tuomitsi molemmat vankeuteen

Pa­ris­kun­ta pa­hoin­pi­te­li naisen hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti Oulun Me­ri-Top­pi­las­sa – oikeus tuo­mit­si mo­lem­mat van­keu­teen

05.02.2023 18:26
Tilaajille
Tuleeko Oulun keskustasta droonien laskupaikka? Nyt asia selvitetään – ravintola-annokset tai apteekkiostokset voisivat lähteä lentoon Pekurin katolta

Tuleeko Oulun kes­kus­tas­ta droo­nien las­ku­paik­ka? Nyt asia sel­vi­te­tään – ra­vin­to­la-an­nok­set tai ap­teek­ki­os­tok­set voi­si­vat lähteä lentoon Pekurin katolta

05.02.2023 17:00 22
Tilaajille
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja."

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja."

05.02.2023 12:00 6
Tilaajille
Ohut hiekkaa valuu näyttämölle kuin sade – Pohjoisen oopperakomppanian Hiekkasilmä valmistuu Oulussa apuraha kerrallaan

Ohut hiekkaa valuu näyt­tä­möl­le kuin sade – Poh­joi­sen oop­pe­ra­komp­pa­nian Hiek­ka­sil­mä val­mis­tuu Oulussa apuraha ker­ral­laan

05.02.2023 08:00 2
Tilaajille
Mahtuvatko Hietasaareen sekä bisnes että luonto, Sunnuntaikäräjät pohtii

Mah­tu­vat­ko Hie­ta­saa­reen sekä bisnes että luonto, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.02.2023 08:00
Tilaajille
Oululainen Ari, 33, tehostaa treeniä anabolisilla steroideilla, vaikka riskit ovat suuret – kuurilla olo on voittamaton, mutta sen jälkeen voimat ja seksihalut romahtavat

Ou­lu­lai­nen Ari, 33, te­hos­taa treeniä ana­bo­li­sil­la ste­roi­deil­la, vaikka riskit ovat suuret – kuu­ril­la olo on voit­ta­ma­ton, mutta sen jälkeen voimat ja sek­si­ha­lut ro­mah­ta­vat

05.02.2023 11:26 30
Tilaajille