Kalajoen maastopalo: Torstai on hyvin rat­kai­se­va päivä sam­mu­tus­töi­den kan­nal­ta

Tokion Olympialaiset: Matti Mattson avasi Suomen mi­ta­li­ti­lin

Oulun seutu

HS: Nightwish soitti eilen ”salakeikan” Oulun Teatrialla – katsomassa oli yli 3 000 ihmistä

HS: Night­wish soitti eilen ”sa­la­kei­kan” Oulun Teat­rial­la – kat­so­mas­sa oli yli 3 000 ihmistä

07:40
Kiiminkijoesta tuli taas lohijoki

Kii­min­ki­joes­ta tuli taas lo­hi­jo­ki

06:00 7
Tilaajille
Oulun Golfkerhon juniorit hakevat onnistumisia Sankivaaran SM-viheriöltä – "Emme ole kisan ennakkosuosikkeja, mutta lähdemme yllättämään"

Oulun Golf­ker­hon ju­nio­rit hakevat on­nis­tu­mi­sia San­ki­vaa­ran SM-vi­he­riöl­tä – "Emme ole kisan en­nak­ko­suo­sik­ke­ja, mutta läh­dem­me yl­lät­tä­mään"

28.07.2021 20:03 1
Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo pitää rokotepassia epätodennäköisenä ja sen merkitystä vähäisenä

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo pitää ro­ko­te­pas­sia epä­to­den­nä­köi­se­nä ja sen mer­ki­tys­tä vä­häi­se­nä

28.07.2021 19:00 28
Tilaajille
Saunarakennuksessa syttyi palo Muhoksella

Sau­na­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi palo Mu­hok­sel­la

28.07.2021 18:56
Hailuoto on merimerkkien paratiisi – Alueella on Suomessa ainutlaatuinen valikoima majakoita, mutta ne ovat tuntemattomia jopa alan harrastajille

Hai­luo­to on me­ri­merk­kien pa­ra­tii­si – Alueel­la on Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­nen va­li­koi­ma ma­ja­koi­ta, mutta ne ovat tun­te­mat­to­mia jopa alan har­ras­ta­jil­le

28.07.2021 22:08 4
Tilaajille
Kasitiellä Limingassa tapahtui kahden auton peräänajo-onnettomuus – onnettomuudessa ei loukkaantuneita

Ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa ta­pah­tui kahden auton pe­rään­ajo-on­net­to­muus – on­net­to­muu­des­sa ei louk­kaan­tu­nei­ta

28.07.2021 16:41
Vihiluodon uimarannalla uineet lapset alkoivat uinnin jälkeen kutista – kyse voi olla loismatojen toukkien aiheuttamasta reaktiosta eli järvisyyhystä

Vi­hi­luo­don ui­ma­ran­nal­la uineet lapset al­koi­vat uinnin jälkeen kutista – kyse voi olla lois­ma­to­jen touk­kien ai­heut­ta­mas­ta reak­tios­ta eli jär­vi­syy­hys­tä

28.07.2021 13:23 2
Oulussa jälleen ryöstö: Teräaseella varustautunut nuori mies vei rahaa kioskista Kaakkurissa

Oulussa jälleen ryöstö: Te­rä­aseel­la va­rus­tau­tu­nut nuori mies vei rahaa kios­kis­ta Kaak­ku­ris­sa

28.07.2021 13:07 1
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä nousee yhä: Nyt THL raportoi 644 uutta koronatartuntaa – Oulussa uusia tautitapauksia 11

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä: Nyt THL ra­por­toi 644 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 11

28.07.2021 13:05 82
Liikenne Hailuotoon on palautumassa normaaliksi

Lii­ken­ne Hai­luo­toon on pa­lau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si

28.07.2021 14:04 5
Oulun ylioppilasteatteri tuo Valvenäyttämölle improvisaationäytelmän marraskuussa – paluu yleisön eteen innoittaa teatterinharrastajia

Oulun yli­op­pi­las­teat­te­ri tuo Val­ve­näyt­tä­möl­le imp­ro­vi­saa­tio­näy­tel­män mar­ras­kuus­sa – paluu yleisön eteen in­noit­taa teat­te­rin­har­ras­ta­jia

28.07.2021 10:00
Tilaajille
Bensiinin hinta kiivennyt jyrkästi kesällä – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

Ben­sii­nin hinta kii­ven­nyt jyr­käs­ti kesällä – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

28.07.2021 10:12 19
Tilaajille
Perämeren lohta saatu tänä kesänä ennätyksellisen hyvin Oulun edustalta – enää hinta ei laske pohjalukemiin, koska kalastuskiintiöt pitävät lohen tarjonnan tasaisena

Pe­rä­me­ren lohta saatu tänä kesänä en­nä­tyk­sel­li­sen hyvin Oulun edus­tal­ta – enää hinta ei laske poh­ja­lu­ke­miin, koska ka­las­tus­kiin­tiöt pitävät lohen tar­jon­nan ta­sai­se­na

28.07.2021 07:00 6
Tilaajille
Ajossa ollut kuorma-auto syttyi tuleen Oulun Ruskossa

Ajossa ollut kuor­ma-au­to syttyi tuleen Oulun Rus­kos­sa

28.07.2021 06:53
Kukka- ja eläinpuisto Escurialissa on edessä muutoksia, omistajan mielestä kauheinta on epätietoisuus eläimistä

Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­ria­lis­sa on edessä muu­tok­sia, omis­ta­jan mie­les­tä kau­hein­ta on epä­tie­toi­suus eläi­mis­tä

28.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Testasimme: Sähköpotkulaudalla liikkuu näppärästi Oulun keskustassa – vapaata laitetta saattaa joutua etsimään

Tes­ta­sim­me: Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la liikkuu näp­pä­räs­ti Oulun kes­kus­tas­sa – vapaata lai­tet­ta saattaa joutua et­si­mään

27.07.2021 18:00 13
Tilaajille
Toivo-laiva seilaa Hailuodon kirkkoon – Legendaarisen fregatin vesillelaskun 150-vuotispäivää juhlitaan torstaina

Toi­vo-lai­va seilaa Hai­luo­don kirk­koon – ­Le­gen­daa­ri­sen fre­ga­tin ve­sil­le­las­kun 150-vuo­tis­päi­vää juh­li­taan tors­tai­na

28.07.2021 13:04 1
Nallikarin rannalla näköpiiristä kadonnut lapsi aiheutti pelastustehtävän

Nal­li­ka­rin ran­nal­la nä­kö­pii­ris­tä ka­don­nut lapsi ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän

27.07.2021 15:30
Kuvauskopteri näyttää, millainen oli Hailuodon kilometrin mittainen lauttajono tiistaina – "Väki jonottaa lomailutuulella"

Ku­vaus­kop­te­ri näyt­tää, mil­lai­nen oli Hai­luo­don ki­lo­met­rin mit­tai­nen laut­ta­jo­no tiis­tai­na – "Väki jo­not­taa lo­mai­lu­tuu­lel­la"

27.07.2021 22:40 15
Tilaajille
Kärpät pestasi venäläisen maalivahdin – kaksinkertainen KHL-mestari Galimov oululaisten tolppien väliin

Kärpät pestasi ve­nä­läi­sen maa­li­vah­din – kak­sin­ker­tai­nen KHL-mes­ta­ri Galimov ou­lu­lais­ten tolp­pien väliin

27.07.2021 12:10 33
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 612 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 19 tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 612 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 tar­tun­taa

27.07.2021 11:56 130
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut, mutta tutkinta-ajat ovat pidentyneet – törkeät väkivaltarikokset kasvussa Oulun poliisin alueella

Po­lii­sin tietoon tul­lei­den ri­kos­ten määrä on las­ke­nut, mutta tut­kin­ta-ajat ovat pi­den­ty­neet – törkeät vä­ki­val­ta­ri­kok­set kas­vus­sa Oulun po­lii­sin alueel­la

27.07.2021 12:11 2
Tilaajille
Hailuodon lauttajono venyi yli kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa

Hai­luo­don laut­ta­jo­no venyi yli ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa

27.07.2021 18:53 26
Rakennusalalla sekä palvelu- ja myyntityössä tarvitaan tekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla – Oulussa maakunnan korkein työttömyysaste

Ra­ken­nus­alal­la sekä pal­ve­lu- ja myyn­ti­työs­sä tar­vi­taan te­ki­jöi­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulussa maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

27.07.2021 09:31 2
Qstock myytiin jälleen loppuun – koronatartunnan saanut voi siirtää lippunsa seuraavaan vuoteen

Qstock myytiin jälleen loppuun – ko­ro­na­tar­tun­nan saanut voi siirtää lip­pun­sa seu­raa­vaan vuoteen

27.07.2021 09:22 28
Kysely: Neljäsosa suomalaisista pelkää myrskyjä jonkin verran – myrskyvahinkoja korvattiin viime vuonna miljoonien eurojen edestä

Kysely: Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pelkää myrs­ky­jä jonkin verran – myrs­ky­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin viime vuonna mil­joo­nien eurojen edestä

27.07.2021 08:20
Tilaajille
Ylikiimingissä lauantaina palanut talo meinasi syttyä uudestaan – pelastuslaitos kävi paikalla sammuttamassa kytöpalon

Yli­kii­min­gis­sä lauan­tai­na palanut talo meinasi syttyä uu­des­taan – pe­las­tus­lai­tos kävi pai­kal­la sam­mut­ta­mas­sa ky­tö­pa­lon

27.07.2021 06:19
Qstock sulkee Suomen vilkkaimpiin kuuluvan pyörätien yli viikoksi – liikenneinsinööri Harri Vaarala: "Pyöräilykaupungin pitäisi pystyä parempaan"

Qstock sulkee Suomen vilk­kaim­piin kuu­lu­van pyö­rä­tien yli vii­kok­si – lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaa­ra­la: "Pyö­räi­ly­kau­pun­gin pitäisi pystyä pa­rem­paan"

26.07.2021 18:30 64
Tilaajille
Kesällä 1971 Iin Illinsaaressa saattoi kuvitella olevansa Woodstockissa – Pohjois-Suomen ensimmäinen oikea rockfestivaali jätti jälkensä kävijöihin ja paikallisiin perunaviljeyksiin

Kesällä 1971 Iin Il­lin­saa­res­sa saattoi ku­vi­tel­la ole­van­sa Woods­toc­kis­sa – Poh­jois-Suo­men en­sim­mäi­nen oikea rock­fes­ti­vaa­li jätti jäl­ken­sä kä­vi­jöi­hin ja pai­kal­li­siin pe­ru­na­vil­jeyk­siin

26.07.2021 18:30
Tilaajille