Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun seutu

Kempeleen Kalliomontun pohjassa maanneet romut nostettiin ylös ja kuskattiin kierrätykseen
Tilaajille

Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tun poh­jas­sa maan­neet romut nos­tet­tiin ylös ja kus­kat­tiin kier­rä­tyk­seen

18:36 7
Oululainen maajoukkuevoimistelija Saara Kokko saa lauantaina ylioppilaslakin ja panostaa sen jälkeen täysillä urheilu-uraansa – "Palaudun ja jaksan harjoitella paremmin"

Ou­lu­lai­nen maa­jouk­kue­voi­mis­te­li­ja Saara Kokko saa lauan­tai­na yli­op­pi­las­la­kin ja pa­nos­taa sen jälkeen täy­sil­lä ur­hei­lu-uraan­sa – "Pa­lau­dun ja jaksan har­joi­tel­la pa­rem­min"

18:00 2
Tilaajille
Teatteritärpit: Aina joku eksyy Liminkaan – Oulun Hupisaarilla tehdään komediahupailuja ja noituuksia

Teat­te­ri­tär­pit: Aina joku eksyy Li­min­kaan – Oulun Hu­pi­saa­ril­la tehdään ko­me­dia­hu­pai­lu­ja ja noi­tuuk­sia

18:00
Tilaajille
Kaleva Live: Tyttöjen Superpesistä Sinisellä Laguunilla – KeKi–Lippo -ottelu tallenteena

Kaleva Live: Tyt­tö­jen Su­per­pe­sis­tä Si­ni­sel­lä La­guu­nil­la – Ke­Ki–­Lip­po -ottelu tal­len­tee­na

20:26 1
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän uudeksi yhtymäjohtajaksi esitetään toimitusjohtaja Aarne Kiviniemeä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män uudeksi yh­ty­mä­joh­ta­jak­si esi­te­tään toi­mi­tus­joh­ta­ja Aarne Ki­vi­nie­meä

15:03
Tilaajille
Toimitus suosittelee
Neljä oululaista lapsiperhettä etsi yhdessä ison tontin Sanginsuusta – Talot valmistuvat loppuvuodesta, mutta nyt kyläkoulua uhkaa lakkautus

Neljä ou­lu­lais­ta lap­si­per­het­tä etsi yhdessä ison tontin San­gin­suus­ta – Talot val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta, mutta nyt ky­lä­kou­lua uhkaa lak­kau­tus

12.05.2023 18:00 123
Tilaajille
Huumeriippuvaisten vanhemmat kertovat lohduttomia tarinoita huonosta hoidosta Oulussa – Äiti muutti asuntovaunuun, jotta harhoista kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

Huu­me­riip­pu­vais­ten van­hem­mat ker­to­vat loh­dut­to­mia ta­ri­noi­ta huo­nos­ta hoi­dos­ta Oulussa – Äiti muutti asun­to­vau­nuun, jotta har­hois­ta kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

14.05.2023 06:00 29
Tilaajille
Muistatko, kun Nokialla työskenteli jopa 6000 ihmistä Oulussa? Listasimme yhtiön vaiheet kaupungissa huippuvuosista romahdukseen ja taas uuteen nousuun

Muis­tat­ko, kun No­kial­la työs­ken­te­li jopa 6000 ihmistä Ou­lus­sa? Lis­ta­sim­me yhtiön vaiheet kau­pun­gis­sa huip­pu­vuo­sis­ta ro­mah­duk­seen ja taas uuteen nousuun

13.05.2023 07:00 59
Tilaajille
Kempeleläisperheen kodin sisustuksessa näkyy minimalistisuus: "Tykkäämme siitä, että on aika tyhjää ja pelkistettyä eikä ole mitään turhaa tavaraa"

Kem­pe­le­läis­per­heen kodin si­sus­tuk­ses­sa näkyy mi­ni­ma­lis­ti­suus: "Tyk­kääm­me siitä, että on aika tyhjää ja pel­kis­tet­tyä eikä ole mitään turhaa ta­va­raa"

13.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Kempeleläinen Andreas Tolonen matkusti nollabudjetilla Afrikkaan ja hautautui elävältä kymmeneksi tunniksi – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

Kem­pe­le­läi­nen Andreas Tolonen mat­kus­ti nol­la­bud­je­til­la Af­rik­kaan ja hau­tau­tui elä­väl­tä kym­me­nek­si tun­nik­si – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

13.05.2023 06:00 10
Tilaajille
Valkean edustan penkit poistettiin häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vuoksi – Aukion ilmettä piristetään vehreällä keitaalla

Valkean edustan penkit pois­tet­tiin häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ja tur­vat­to­muu­den vuoksi – Aukion ilmettä pi­ris­te­tään veh­reäl­lä kei­taal­la

17:27 61
Tilaajille
Kysäisimme: Voisiko Toripolliisi-patsasta kääntää? "Vaihtelu voisi virkistää ja tuoda Oulua esille uudesta näkökulmasta"

Ky­säi­sim­me: Voisiko To­ri­pol­lii­si-pat­sas­ta kään­tää? "Vaih­te­lu voisi vir­kis­tää ja tuoda Oulua esille uudesta nä­kö­kul­mas­ta"

13:45 26
Kaakkurin liikuntamaan alueelle tuodaan uutta maata, reitteihin tulee muutos kesäkuun alusta lähtien

Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maan alueel­le tuodaan uutta maata, reit­tei­hin tulee muutos ke­sä­kuun alusta lähtien

13:15 1
Kirjastot siirtyvät kesäaukioloaikoihin lauantaina 3. kesäkuuta – Osa kirjastoista kokonaan suljettu

Kir­jas­tot siir­ty­vät ke­sä­au­ki­olo­ai­koi­hin lauan­tai­na 3. ke­sä­kuu­ta – Osa kir­jas­tois­ta ko­ko­naan sul­jet­tu

12:41
Tilaajille
Puistoissa autoilu vähenee, kun Oulun Infran käyttöön tuli liuta sähköavusteisia tavarapyöriä

Puis­tois­sa autoilu vä­he­nee, kun Oulun Infran käyt­töön tuli liuta säh­kö­avus­tei­sia ta­va­ra­pyö­riä

11:53 4
Oudolta haissut jauhelihakeittoerä tutkitaan laboratoriossa – keittoa ehdittiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päiväkoteja

Oudolta haissut jau­he­li­ha­keit­to­erä tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa – keittoa eh­dit­tiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päi­vä­ko­te­ja

12:47 21
Tilaajille
Mitä läheisyyskoreografi tekee? Oulun teatterin henkilökuntaa kouluttanut Pia Rickman kertoo.

Mitä lä­hei­syys­ko­reo­gra­fi tekee? Oulun teat­te­rin hen­ki­lö­kun­taa kou­lut­ta­nut Pia Rickman kertoo.

09:40
Tilaajille
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

07:00 43
Tilaajille
Oulun matkailuneuvonta puuhaa muuttoa kauppahalliin – palvelut aloittaisivat jo kesäkuun alussa

Oulun mat­kai­lu­neu­von­ta puuhaa muuttoa kaup­pa­hal­liin – pal­ve­lut aloit­tai­si­vat jo ke­sä­kuun alussa

06:30 30
Tilaajille
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – Ritaharjun opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – Ri­ta­har­jun opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

06:00 3
Tilaajille
Oulun kaupungin verotulot vähenevät, mutta velkaantuminen ja investoinnit kasvavat tulevina vuosina

Oulun kau­pun­gin ve­ro­tu­lot vä­he­ne­vät, mutta vel­kaan­tu­mi­nen ja in­ves­toin­nit kas­va­vat tu­le­vi­na vuosina

29.05.2023 19:30 33
Tilaajille
Siili takertui sulkapalloverkkoon Oulun Kaakkurissa – pelastuslaitos vei piikkipallon paloasemalle saamaan apua ja toipumaan

Siili ta­ker­tui sul­ka­pal­lo­verk­koon Oulun Kaak­ku­ris­sa – ­pe­las­tus­lai­tos vei piik­ki­pal­lon pa­lo­ase­mal­le saamaan apua ja toi­pu­maan

29.05.2023 19:26 10
Sänkykohtauksen jälkeen piti niellä vielä kollegoiden kommentit, kun oululaisnäyttelijä Jaana Kahra oli nuori – Nykyään seksikohtauksia suunnittelee kokonaan uusi ammattikunta

Sän­ky­koh­tauk­sen jälkeen piti niellä vielä kol­le­goi­den kom­men­tit, kun ou­lu­lais­näyt­te­li­jä Jaana Kahra oli nuori – Nykyään sek­si­koh­tauk­sia suun­nit­te­lee ko­ko­naan uusi am­mat­ti­kun­ta

16:17 1
Tilaajille
Yle: Jauhelihakeitto haisi oudolta oululaiskouluissa – Lööki veti tuotteen pois

Yle: Jau­he­li­ha­keit­to haisi oudolta ou­lu­lais­kou­luis­sa – Lööki veti tuot­teen pois

29.05.2023 16:28 22
Uusia opiskelijoita valittiin Oulun yliopistoon – Opintopolku-palvelun häiriöstä ei haittaa

Uusia opis­ke­li­joi­ta va­lit­tiin Oulun yli­opis­toon – Opin­to­pol­ku-pal­ve­lun häi­riös­tä ei haittaa

29.05.2023 14:28 2
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 13:35 3
Tilaajille
Rotuaarin pallon mystinen vika jatkuu Oulussa – jo viime kesänä taisteltiin saman ongelman kanssa

Ro­tuaa­rin pallon mys­ti­nen vika jatkuu Oulussa – jo viime kesänä tais­tel­tiin saman on­gel­man kanssa

29.05.2023 10:32 39
Tilaajille
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – Oulussa hän saa viimein lapsensa mukaan kiertueelle

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – Oulussa hän saa viimein lap­sen­sa mukaan kier­tueel­le

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
"Voiko jooga olla niin ihmeellistä", Ida Holmberg mietti ennen kuin kokeili oululaisella studiolla – suosikkilajiin liittyy myös ennakkoluuloja, mutta vaikein asia hätkähdyttää

"Voiko jooga olla niin ih­meel­lis­tä", Ida Holm­berg mietti ennen kuin kokeili ou­lu­lai­sel­la stu­diol­la – suo­sik­ki­la­jiin liittyy myös en­nak­ko­luu­lo­ja, mutta vaikein asia hät­käh­dyt­tää

29.05.2023 06:30
Tilaajille
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on suuri tarve uusille sijaiskodeille: Lyhyen ajan sisällä yhdistykselle on tullut lauma koiria ja parvi kanarialintuja

Oulun seudun eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sel­lä on suuri tarve uusille si­jais­ko­deil­le: Lyhyen ajan sisällä yh­dis­tyk­sel­le on tullut lauma koiria ja parvi ka­na­ria­lin­tu­ja

29.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Ydintuhon jälkeen jää vain säteilyvaara, ja Popeda – joka Ouluunkin vielä ehtii
Kolumni Heikki Uusitalo

Ydin­tu­hon jälkeen jää vain sä­tei­ly­vaa­ra, ja Popeda – joka Ou­luun­kin vielä ehtii

29.05.2023 06:00
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 06:00 105
Tilaajille
Iin kunnanhallitus haluaa selvittää Olhavan koulun jatkomahdollisuuksia – koulua ei esitetä lakkautettavaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus haluaa sel­vit­tää Olhavan koulun jat­ko­mah­dol­li­suuk­sia – ­kou­lua ei esitetä lak­kau­tet­ta­vak­si

28.05.2023 21:37 4
Tilaajille
Kasvot ravassa, avaimet hukassa ja pyörät pesukunnossa – Kempeleen suunnistustapahtumassa sattui ja tapahtui: "Kettingeissä on kiinni männynkäpyjä"

Kasvot ra­vas­sa, avaimet hukassa ja pyörät pe­su­kun­nos­sa – Kem­pe­leen suun­nis­tus­ta­pah­tu­mas­sa sattui ja ta­pah­tui: "Ket­tin­geis­sä on kiinni män­nyn­kä­py­jä"

28.05.2023 17:32 4
Tilaajille