Oulun seutu

"On liian hyväksyttyä, että rinteessä tulee vammoja" – Oululaistutkijat kävivät läpi rinteessä sattuneita vakavia aivovammoja, joista yli puolet sattui alaikäisille
Tilaajille

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – Ou­lu­lais­tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

18:15
Oulussa maanantain aikana ilmi 9 uutta koronatartuntaa, sairaalahoitoon joutuneiden määrä kasvanut jyrkästi sunnuntain-maanantain aikana

Oulussa maa­nan­tain aikana ilmi 9 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den määrä kas­va­nut jyr­käs­ti sun­nun­tain-maa­nan­tain aikana

18:08 4
Tuilla kitkuttelua vai paimenidylliä – liminkalaiset Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen perustivat podcastin, koska halusivat kertoa, millaista elo maalla ja maatalousyrittäjänä oikeasti on

Tuilla kit­kut­te­lua vai pai­men­idyl­liä – li­min­ka­lai­set Hanna Luu­ki­nen ja Maija Kyl­mä­nen pe­rus­ti­vat pod­cas­tin, koska ha­lu­si­vat kertoa, mil­lais­ta elo maalla ja maa­ta­lous­yrit­tä­jä­nä oi­keas­ti on

17:00 1
Tilaajille
Landella luistaa -podcastissa maaseudun arki jalostuu tarinoiksi

Lan­del­la luistaa -pod­cas­tis­sa maa­seu­dun arki ja­los­tuu ta­ri­noik­si

17:00
Tilaajille
Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

Ve­si­joh­to katkesi lii­ke­kiin­teis­tös­sä Oulun Pa­te­nie­mes­sä

15:57 1
Hovioikeus lievensi vuosia sitten sattuneen pahoinpitelyn tuomiota, korvaussumma kasvoi – maassa maannutta uhria potkittiin ja lyötiin päähän Oulussa

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si vuosia sitten sat­tu­neen pa­hoin­pi­te­lyn tuo­mio­ta, kor­vaus­sum­ma kasvoi – maassa maan­nut­ta uhria pot­kit­tiin ja lyötiin päähän Oulussa

14:25
Tilaajille
Oulun seurakunnat jakavat 500–5000 euron korona-avustuksia kotitalouksille

Oulun seu­ra­kun­nat jakavat 500–5000 euron ko­ro­na-avus­tuk­sia ko­ti­ta­louk­sil­le

14:10 3
Oulussa Posanlenkillä sijaitsevassa autokorjaamossa syttyi uhkaava tulipalo – kolme autoa tuhoutui täysin

Oulussa Po­san­len­kil­lä si­jait­se­vas­sa au­to­kor­jaa­mos­sa syttyi uhkaava tu­li­pa­lo – kolme autoa tu­hou­tui täysin

13:38
THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattiin 14 tapausta, Iihin ja Kempeleeseen yksi

THL: Suo­mes­sa 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tiin 14 ta­paus­ta, Iihin ja Kem­pe­lee­seen yksi

12:00 19
Oulun edustalle muodostunut jäärailoja ja pystyyn noussutta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt paksuksi, se nousee tuulella helposti pystyyn"

Oulun edus­tal­le muo­dos­tu­nut jää­rai­lo­ja ja pystyyn nous­sut­ta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt pak­suk­si, se nousee tuu­lel­la hel­pos­ti pys­tyyn"

11:49 1
Tilaajille
Oulun yliopisto mukana kehittämässä uusia ratkaisuja jäte- ja valumavesien puhdistukseen – hankkeessa on yhdistelty esimerkiksi sammalaltaita, puuhakkeeseen lisättyä sienirihmastoa, bioreaktoreita ja kosteikkoja

Oulun yli­opis­to mukana ke­hit­tä­mäs­sä uusia rat­kai­su­ja jäte- ja va­lu­ma­ve­sien puh­dis­tuk­seen – hank­kees­sa on yh­dis­tel­ty esi­mer­kik­si sam­ma­lal­tai­ta, puu­hak­kee­seen li­sät­tyä sie­ni­rih­mas­toa, bio­reak­to­rei­ta ja kos­teik­ko­ja

09:58
Oulun seurakuntien virtuaalitapahtumat kiinnostivat joulun aikana – "Virtuaalilähetykset avaavat uusia mahdollisuuksia"

Oulun seu­ra­kun­tien vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mat kiin­nos­ti­vat joulun aikana – "Vir­tuaa­li­lä­he­tyk­set avaavat uusia mah­dol­li­suuk­sia"

09:00
Aluehallintovirasto antoi perintäyhtiölle varoituksen liian suurista perimiskuluista – kysyimme: mitä varoitus oikeastaan tarkoittaa?

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pe­rin­tä­yh­tiöl­le va­roi­tuk­sen liian suu­ris­ta pe­ri­mis­ku­luis­ta – ky­syim­me: mitä va­roi­tus oi­keas­taan tar­koit­taa?

06:00 11
Tilaajille
Sää jatkuu Oulun seudulla talvisena alkavalla viikolla – Viiden asteen pakkaset kylmenevät loppuviikolla jopa -25 asteeseen

Sää jatkuu Oulun seu­dul­la tal­vi­se­na al­ka­val­la vii­kol­la – Viiden asteen pak­ka­set kyl­me­ne­vät lop­pu­vii­kol­la jopa -25 as­tee­seen

17.01.2021 21:28
Tilaajille
Kiiminkipuiston koulua käydään täydellä teholla – Uljas uusi koulurakennus yhdistää viihtyisyyden ja käytännöllisyyden

Kii­min­ki­puis­ton koulua käydään täy­del­lä teholla – Uljas uusi kou­lu­ra­ken­nus yh­dis­tää viih­tyi­syy­den ja käy­tän­nöl­li­syy­den

17.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Oulu raportoi 13 tuoretta tartuntaa sunnuntain aikana, lomakautta seurannut tartuntojen kasvu on taittunut laskuun – kaupungissa kaksi uutta joukkoaltistusta

Oulu ra­por­toi 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa sun­nun­tain aikana, lo­ma­kaut­ta seu­ran­nut tar­tun­to­jen kasvu on tait­tu­nut laskuun – kau­pun­gis­sa kaksi uutta jouk­ko­al­tis­tus­ta

17.01.2021 17:21 26
Iissä yritettiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väitöskirja autoilun alkuhistoriasta kertoo, että auto koki vastatuulta ennen kuin yleistyi

Iissä yri­tet­tiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väi­tös­kir­ja au­toi­lun al­ku­his­to­rias­ta kertoo, että auto koki vas­ta­tuul­ta ennen kuin yleis­tyi

17.01.2021 17:00 4
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 236 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa ja Tyrnävällä

THL: Suo­mes­sa todettu 236 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Oulussa ja Tyr­nä­väl­lä

17.01.2021 12:03
Putkirikko aiheutti vesivahingon liikuntakeskuksessa Oulussa, pelastuslaitos hälytettiin vahingontorjuntatyöhön

Put­ki­rik­ko ai­heut­ti ve­si­va­hin­gon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ou­lus­sa, pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin va­hin­gon­tor­jun­ta­työ­hön

17.01.2021 10:11
Ali elää! Oululaistunut räppäri Stepa julkaisi kappaleen sankaristaan: "Jos voin räpin avulla kertoa Muhammad Alista, suurimmasta ja kauneimmasta, teen sen mielelläni"

Ali elää! Ou­lu­lais­tu­nut räppäri Stepa jul­kai­si kap­pa­leen san­ka­ris­taan: "Jos voin räpin avulla kertoa Mu­ham­mad Alista, suu­rim­mas­ta ja kau­neim­mas­ta, teen sen mie­lel­lä­ni"

17.01.2021 09:00
Tilaajille
Mies pahoinpideltiin tajuttomaksi Oulun keskustan ravintolassa – KRP:n mukaan epäillyillä oli yllään rikollisjärjestön liivit

Mies pa­hoin­pi­del­tiin ta­jut­to­mak­si Oulun kes­kus­tan ra­vin­to­las­sa – KRP:n mukaan epäil­lyil­lä oli yllään ri­kol­lis­jär­jes­tön liivit

17.01.2021 06:00 16
Tilaajille
Maantieteen opeilla Muhoksen johtoon – Jussi Rämet vaihtaa maakuntien kehittämisen kunnan johtamiseen

Maan­tie­teen opeilla Mu­hok­sen johtoon – Jussi Rämet vaihtaa maa­kun­tien ke­hit­tä­mi­sen kunnan joh­ta­mi­seen

17.01.2021 06:00 5
Tilaajille
AC Oulu avasi voitolla RoPS:sta – Oululaisjoukkueen hyökkäyspäässä piisaa kovaa kilpailua peliajasta

AC Oulu avasi voi­tol­la RoPS:s­ta – Ou­lu­lais­jouk­kueen hyök­käys­pääs­sä piisaa kovaa kil­pai­lua pe­li­ajas­ta

16.01.2021 21:02 4
Tilaajille
Yöllinen elämä näkyy omakotitalon pihan jäljissä Oulun Peltolassa, mutta loukkuun rotat eivät enää jää – Asiantuntija: Rotat oppivat toisiltaan ja järjestäytyvät jopa työvuoroihin

Yöl­li­nen elämä näkyy oma­ko­ti­ta­lon pihan jäl­jis­sä Oulun Pel­to­las­sa, mutta louk­kuun rotat eivät enää jää – Asian­tun­ti­ja: Rotat oppivat toi­sil­taan ja jär­jes­täy­ty­vät jopa työ­vuo­roi­hin

16.01.2021 18:00 32
Tilaajille
Autotallin räystään alta noussut savu kiinnitti ohikulkijan huomion – autopalo tarttui tallirakennukseen Iissä

Au­to­tal­lin räys­tään alta noussut savu kiin­nit­ti ohi­kul­ki­jan huomion – au­to­pa­lo tarttui tal­li­ra­ken­nuk­seen Iissä

16.01.2021 15:25
AC Oulu aloitti harjoituskautensa voitolla, nuori RoPS kaatui Heinäpäässä 2-0 - katso tallenne ottelusta

AC Oulu aloitti har­joi­tus­kau­ten­sa voi­tol­la, nuori RoPS kaatui Hei­nä­pääs­sä 2-0 - katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

16.01.2021 14:15 6
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 190 koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa on todettu 190 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män uutta ta­paus­ta

16.01.2021 12:12 23
Ruotsin ja Suomen erottaa 20 kilometrin puuttuva pätkä junarataa – uusi yhdistys pyrkii tuomaan yhteistyötahot yhteen ja kuromaan kuilun umpeen

Ruotsin ja Suomen erottaa 20 ki­lo­met­rin puut­tu­va pätkä ju­na­ra­taa – uusi yh­dis­tys pyrkii tuomaan yh­teis­työ­ta­hot yhteen ja ku­ro­maan kuilun umpeen

16.01.2021 09:00 4
Tilaajille
Kaleva testasi oululaisen Janne Rajalan sähköauton talven kylmimpänä pakkaspäivänä, eikä akkukaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jännempää nähdä, päästäänkö perille vai ei"

Kaleva testasi ou­lu­lai­sen Janne Rajalan säh­kö­au­ton talven kyl­mim­pä­nä pak­kas­päi­vä­nä, eikä ak­ku­kaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jän­nem­pää nähdä, pääs­tään­kö perille vai ei"

16.01.2021 07:00 98
Tilaajille