Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Oulun seutu

Paperirullia kuljettaneen rekan kuljettaja kärähti huumeista Iissä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin
Tilaajille

Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­neen rekan kul­jet­ta­ja kärähti huu­meis­ta Iissä – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

19:49 7
Oulun Kelloon suunnitellaan uutta 3–4-ryhmäistä päiväkotia nykyisen tilalle

Oulun Kelloon suun­ni­tel­laan uutta 3–4-ryh­mäis­tä päi­vä­ko­tia ny­kyi­sen tilalle

19:49
Tilaajille
Oulun kouluissa esiintyy yhä enemmän ilkivaltaa, häiriköintiä ja aiempaa raaempaa väkivaltaa – Myllytullin kouluun päätettiin ottaa viikoksi vartija

Oulun kou­luis­sa esiin­tyy yhä enemmän il­ki­val­taa, häi­ri­köin­tiä ja aiempaa raaem­paa vä­ki­val­taa – Myl­ly­tul­lin kouluun pää­tet­tiin ottaa vii­kok­si vartija

18:35 22
Tilaajille
Pissahätä nousi puheenaiheeksi Oulun bussikuskien vessapulan vuoksi, asiantuntijoilla selvä näkemys jatkuvan pidättämisen haitoista – "Harva haluaa ajaa vaipoissa linja-autoa"

Pis­sa­hä­tä nousi pu­hee­nai­heek­si Oulun bus­si­kus­kien ves­sa­pu­lan vuoksi, asian­tun­ti­joil­la selvä näkemys jat­ku­van pi­dät­tä­mi­sen hai­tois­ta – "Harva haluaa ajaa vai­pois­sa lin­ja-au­toa"

18:30 9
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan metsistä on saatu saaliiksi jo yli 37 kuorma-autolastillista hirvenlihaa – Katso hirvilaskurista tuoreet kaatoluvut

Poh­jois-Poh­jan­maan met­sis­tä on saatu saa­liik­si jo yli 37 kuor­ma-au­to­las­til­lis­ta hir­ven­li­haa – Katso hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet kaa­to­lu­vut

13:42 9
Tilaajille
Toimitus suosittelee
Harvinainen näky Kajaanissa: Joki tyhjennettiin keskustan tuntumassa – Näin toimitaan aniharvoin hyvästä syystä

Har­vi­nai­nen näky Ka­jaa­nis­sa: Joki tyh­jen­net­tiin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa – Näin toi­mi­taan ani­har­voin hyvästä syystä

07.11.2022 11:48 15
Vapaat kosket hävittänyt vesivoima on nyt tärkeämpää kuin aikoihin – katso kartasta, kuinka pohjoisen joet on valjastettu

Vapaat kosket hä­vit­tä­nyt ve­si­voi­ma on nyt tär­keäm­pää kuin ai­koi­hin – katso kar­tas­ta, kuinka poh­joi­sen joet on val­jas­tet­tu

07.11.2022 06:00 53
Tilaajille
Analyysi: Lauri Marjamäen pelitapa puristaa Kärppien pelaajat pakkopaitaan – tiukat raamit tappavat pelistä tunteen ja tekevät siitä hidasta

Ana­lyy­si: Lauri Mar­ja­mäen pe­li­ta­pa pu­ris­taa Kärp­pien pe­laa­jat pak­ko­pai­taan – tiukat raamit tap­pa­vat pelistä tunteen ja tekevät siitä hidasta

06.11.2022 16:36 81
Tilaajille
Kiertoliittymä saa liikennevalot Oulussa ensimmäistä kertaa – Lue tästä, kenelle palaa punainen valo

Kier­to­liit­ty­mä saa lii­ken­ne­va­lot Oulussa en­sim­mäis­tä kertaa – Lue tästä, kenelle palaa pu­nai­nen valo

07.11.2022 15:07 112
Tilaajille
Oulun seudulta kotoisin oleva Ilari Kinnunen johtaa pohjoisen isoa seurakuntaa – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Oulun seu­dul­ta ko­toi­sin oleva Ilari Kin­nu­nen johtaa poh­joi­sen isoa seu­ra­kun­taa – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

06.11.2022 17:54 8
Tilaajille
Oululainen Aaro Suomela saa toivoa jo toisesta kokeellisesta syöpälääkkeestä – Valtaosa OYSin syöpätutkimuksesta tehdään lääketeollisuuden rahoilla

Ou­lu­lai­nen Aaro Suomela saa toivoa jo toi­ses­ta ko­keel­li­ses­ta syö­pä­lääk­kees­tä – Val­tao­sa OYSin syö­pä­tut­ki­muk­ses­ta tehdään lää­ke­teol­li­suu­den ra­hoil­la

07.11.2022 09:39 2
Tilaajille
Katso videolta, miltä reserviläiskuoron flash mob -esitys kuulosti Valkeassa – Puolustusvoimien kirkkojuhla illalla Oulussa

Katso vi­deol­ta, miltä re­ser­vi­läis­kuo­ron flash mob -esitys kuu­los­ti Val­keas­sa – Puo­lus­tus­voi­mien kirk­ko­juh­la illalla Oulussa

13:17 15
Limingantullin rokotuspiste on jatkossa auki vain keskiviikkoisin – myös Hallituskadun koronatestauspaikan aukioloajat muuttuvat

Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­te on jat­kos­sa auki vain kes­ki­viik­koi­sin – myös Hal­li­tus­ka­dun ko­ro­na­tes­taus­pai­kan au­kio­loa­jat muut­tu­vat

12:27
Conlogille jättikauppa Puolustusvoimilta – työntekijöitä tarvitaan lisää Ylikiimingin tehtaalle

Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta – työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lisää Yli­kii­min­gin teh­taal­le

11:47 14
Tilaajille
Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat lokakuussa eri puolella Suomea – Oulussa asuntojen hinnat kuitenkin nousivat

Van­ho­jen kerros- ja ri­vi­ta­loa­sun­to­jen hinnat las­ki­vat lo­ka­kuus­sa eri puo­lel­la Suomea – Oulussa asun­to­jen hinnat kui­ten­kin nou­si­vat

10:41 6
Qstock julkaisi ensimmäiset esiintyjät ensi kesälle, mukana muun muassa paluun tekevä Ville Valo  – lipunmyynti alkaa torstaina

Qstock jul­kai­si en­sim­mäi­set esiin­ty­jät ensi ke­säl­le, mukana muun muassa paluun tekevä Ville Valo – li­pun­myyn­ti alkaa tors­tai­na

10:14 25
Henkilöauto suistui keskikaiteeseen Iissä – myös Limingassa ja Kempeleessä ulosajoja

Hen­ki­löau­to suistui kes­ki­kai­tee­seen Iissä – myös Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä ulo­sa­jo­ja

12:38 11
Lemmikin eutanasia on usein sydäntäsärkevä päätös – oululaiset eläinlääkärit neuvovat, kuinka tilanteeseen kannattaa valmistautua

Lem­mi­kin eu­ta­na­sia on usein sy­dän­tä­sär­ke­vä päätös – ou­lu­lai­set eläin­lää­kä­rit neu­vo­vat, kuinka ti­lan­tee­seen kan­nat­taa val­mis­tau­tua

07:45 16
Tilaajille
Oululainen Tommi Karjalainen selviytyi finaaliin lukiolaisten turvallisuuspolitiikan tietämystä testaavassa kilpailussa – voittajaa odottaa opiskelupaikka Turun yliopistossa

Ou­lu­lai­nen Tommi Kar­ja­lai­nen sel­viy­tyi fi­naa­liin lu­kio­lais­ten tur­val­li­suus­po­li­tii­kan tie­tä­mys­tä tes­taa­vas­sa kil­pai­lus­sa – voit­ta­jaa odottaa opis­ke­lu­paik­ka Turun ylio­pis­tos­sa

07:00
Tilaajille
Osakesijoittamisen kasvu pysähtyi – "pitkäjänteiselle sijoittajalle aika on nyt parempi kuin se oli vuosi sitten"

Osa­ke­si­joit­ta­mi­sen kasvu py­säh­tyi – "pit­kä­jän­tei­sel­le si­joit­ta­jal­le aika on nyt parempi kuin se oli vuosi sitten"

07:00 2
Tilaajille
Enya Hjulfors on Oulun vuoden 2022 Lucia-neito – kruunajaiset Rotuaarilla Lucian päivänä

Enya Hjul­fors on Oulun vuoden 2022 Lu­cia-nei­to – kruu­na­jai­set Ro­tuaa­ril­la Lucian päivänä

06:05 2
Vihdoinkin Oulun kaupunkialueen lämpötiloista saadaan oikeaa tietoa – Ilmatieteen laitos rakentaa uuden säähavaintoaseman Kaukovainiolle

Vih­doin­kin Oulun kau­pun­kia­lueen läm­pö­ti­lois­ta saadaan oikeaa tietoa – Il­ma­tie­teen laitos ra­ken­taa uuden sää­ha­vain­toa­se­man Kau­ko­vai­niol­le

06:00 22
Tilaajille
Ouluun uusi aurinkovoimala – kaupunki vuokraamassa Skarta Oy:lle tontin voimalaa varten Ruskonselästä

Ouluun uusi au­rin­ko­voi­ma­la – kau­pun­ki vuok­raa­mas­sa Skarta Oy:lle tontin voi­ma­laa varten Rus­kon­se­läs­tä

06:00 35
Tilaajille
Kuka keksi laittaa kävelykadun pätkälle noppakiviä? – Oulussa kynnetään epätasaisia noppakivikatuja vielä pitkään
Kolumni

Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

06:00 43
Tilaajille
Kaupat eivät ole luopumassa käsidesistä Oulun seudulla, eikä sellainen ole suunnitelmissa

Kaupat eivät ole luo­pu­mas­sa kä­si­de­sis­tä Oulun seu­dul­la, eikä sel­lai­nen ole suun­ni­tel­mis­sa

29.11.2022 20:21 6
Tilaajille
Raskasta joulua -kiertueen Oulun konsertti järjestetään – Ylivieskan tapahtuma perutaan

Ras­kas­ta joulua -kier­tueen Oulun kon­sert­ti jär­jes­te­tään – Yli­vies­kan ta­pah­tu­ma pe­ru­taan

29.11.2022 22:33 3
Oulun uuteen yliopistosairaalaan tulee tila, jossa omaiset voivat hyvästellä sairaalassa menehtyneen läheisensä

Oulun uuteen ylio­pis­to­sai­raa­laan tulee tila, jossa omaiset voivat hy­väs­tel­lä sai­raa­las­sa me­neh­ty­neen lä­hei­sen­sä

29.11.2022 15:26 7
Kahden esikoisen aika – debyyttialbuminsa julkaissut Heta Keskinarkaus työsti hyvin henkilökohtaisia laulujaan valmistautuessaan vanhemmuuteen

Kahden esi­koi­sen aika – de­byyt­tial­bu­min­sa jul­kais­sut Heta Kes­ki­nar­kaus työsti hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sia lau­lu­jaan val­mis­tau­tues­saan van­hem­muu­teen

29.11.2022 14:45
Tilaajille
Hailuotoon suunniteltavat sillat ja pengertie toteutumassa ilman minkäänlaista valaistusta: "Tämmöisiä riskejä meillä on joka paikassa"

Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta: "Täm­möi­siä riskejä meillä on joka pai­kas­sa"

29.11.2022 13:56 186
Tilaajille
FinnHEMSin muutosneuvotteluissa löytyi ratkaisu – pitkien lentokatkojen uhka väistyi

Finn­HEM­Sin muu­tos­neu­vot­te­luis­sa löytyi rat­kai­su – ­pit­kien len­to­kat­ko­jen uhka väistyi

29.11.2022 13:34
Syömässä: Tyylikäs lounas arjen yläpuolella Pekurin pation Ballou Grillissä

Syö­mäs­sä: Tyy­li­käs lounas arjen ylä­puo­lel­la Pekurin pation Ballou Gril­lis­sä

29.11.2022 10:10 2
Tilaajille
Alaikäinen sai syytteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsenraiskauksesta Limingassa

Alai­käi­nen sai syyt­teen nuorena hen­ki­lö­nä teh­dys­tä tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta Li­min­gas­sa

29.11.2022 09:45
Tilaajille
Mönkijä ja polkupyöräilijä kolaroivat Kempeleessä – pyöräilijä loukkaantui

Mönkijä ja pol­ku­pyö­räi­li­jä ko­la­roi­vat Kem­pe­lees­sä – pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui

29.11.2022 08:06 2
Oululaisministeri Tuppuraisella eniten poissaoloja aluevaltuustossa – "En arvannut, että Euroopassa syttyy sota"

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­sel­la eniten pois­sao­lo­ja alue­val­tuus­tos­sa – "En ar­van­nut, että Eu­roo­pas­sa syttyy sota"

29.11.2022 06:00 42
Tilaajille
Linnut tai lepakot eivät estä Heinäpään jalkapallostadionin rakentamista – toiminnasta ei aiheudu myöskään liikaa meteliä

Linnut tai lepakot eivät estä Hei­nä­pään jal­ka­pal­los­ta­dio­nin ra­ken­ta­mis­ta – toi­min­nas­ta ei aiheudu myös­kään liikaa meteliä

29.11.2022 06:00 67
Tilaajille