Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Oulun seutu

Syvälle viiltävä viesti – "Aseman edusta oli täynnä nyyttiensä vieressä odottelevia pohjoisesta tulleita"
Tilaajille

Syvälle viil­tä­vä viesti – "Aseman edusta oli täynnä nyyt­tien­sä vie­res­sä odot­te­le­via poh­joi­ses­ta tul­lei­ta"

19:30
Laulut tuskin raikuvat Raatissa vähään aikaan – AC Oulun äänekkäimpien kannattajien ja seurajohdon sukset ovat ristissä

Laulut tuskin rai­ku­vat Raa­tis­sa vähään aikaan – AC Oulun ää­nek­käim­pien kan­nat­ta­jien ja seu­ra­joh­don sukset ovat ris­tis­sä

19:05 10
Tilaajille
Oulun kouluissa lähikalaruokaa Itämeripäivänä, hankkeessa mukana myös kala-alan yrityksiä

Oulun kou­luis­sa lä­hi­ka­la­ruo­kaa Itä­me­ri­päi­vä­nä, hank­kees­sa mukana myös ka­la-alan yri­tyk­siä

15:07
Tilaajille
12 suomalaista työväentaloa on ehdolla Unescon maailmanperintölistalle – kohteiden joukossa on myös Oulussa sijaitseva Koskelankylän Walo

12 suo­ma­lais­ta työ­väen­ta­loa on ehdolla Unescon maail­man­pe­rin­tö­lis­tal­le – koh­tei­den jou­kos­sa on myös Oulussa si­jait­se­va Kos­ke­lan­ky­län Walo

13:45 1

QMG ostaa toi­min­to­ja Poh­jois-Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lul­ta

13:25
Toimitus suosittelee
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, tai­val­kos­ke­lai­nen Ronja Ha­ka­leh­to, 30, ei aa­vis­ta­nut­kaan, että reilun kym­me­nen vuoden päästä hän suun­nit­te­li­si kan­sain­vä­li­sil­le neu­le­leh­dil­le

06.08.2022 09:00 3
Tilaajille
Lukijat innostuivat: Näitä uusia kauppoja ja toimijoita halutaan Ouluun – "Rustalla on meneillään neuvottelut jopa kahdesta eri tavaratalosta Oulun alueella"

Lukijat in­nos­tui­vat: Näitä uusia kaup­po­ja ja toi­mi­joi­ta ha­lu­taan Ouluun – "Rus­tal­la on me­neil­lään neu­vot­te­lut jopa kah­des­ta eri ta­va­ra­ta­los­ta Oulun alueel­la"

29.07.2022 12:10 76
Tilaajille
Anna Hurmalainen tutkii allekirjoitusten aitoutta – kiistellyn alan asiantuntija oli mukana oululaisfirman taksikuskin ajamassa erikoisessa oikeusjutussa

Anna Hur­ma­lai­nen tutkii al­le­kir­joi­tus­ten ai­tout­ta – kiis­tel­lyn alan asian­tun­ti­ja oli mukana ou­lu­lais­fir­man tak­si­kus­kin aja­mas­sa eri­koi­ses­sa oi­keus­ju­tus­sa

01.08.2022 06:00 3
Tilaajille
15 kilometriä Suomen rajasta sijaitsee kansallispuisto, josta harva on edes kuullut – Hiekkadyynit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan savannit

15 ki­lo­met­riä Suomen rajasta si­jait­see kan­sal­lis­puis­to, josta harva on edes kuullut – Hiek­ka­dyy­nit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan sa­van­nit

31.07.2022 17:30 10
Tilaajille
Panimme kesän marjat paremmuusjärjestykseen: Top 10 -listalla mahtuu hieman oudompiakin metsän antimia

Panimme kesän marjat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen: Top 10 -lis­tal­la mahtuu hieman ou­dom­pia­kin metsän antimia

31.07.2022 14:30
Tilaajille
Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Nal­li­ka­ri, hiek­ka­sär­kät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

01.08.2022 10:39 15
Tilaajille
Ukkonen ryskää taas Oulussa – kuuroja voi tulla pitkin päivää

Ukkonen ryskää taas Oulussa – kuuroja voi tulla pitkin päivää

10:21 1
Tilaajille
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Pohjois-Suomen koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Poh­jois-Suo­men koe­alo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

07:03 1
Tilaajille
Oulussa järjestetään Suomen ensimmäiset hävikkiruokafestivaalit – "Silmäni avautuivat, kuinka järkyttävä määrä käyttökelpoista ruokaa menee roskiin"

Oulussa jär­jes­te­tään Suomen en­sim­mäi­set hä­vik­ki­ruo­ka­fes­ti­vaa­lit – "Sil­mä­ni avau­tui­vat, kuinka jär­kyt­tä­vä määrä käyt­tö­kel­pois­ta ruokaa menee ros­kiin"

06:00 7
Miksi liikuntaesteiset joutuvat maksamaan Kivisydämeen pysäköinnistä? – "Järjestely on vähän eriskummallinen"

Miksi lii­kun­ta­es­tei­set jou­tu­vat mak­sa­maan Ki­vi­sy­dä­meen py­sä­köin­nis­tä? – "Jär­jes­te­ly on vähän eris­kum­mal­li­nen"

06:00 28
Tilaajille
Moottoripyöräilijä törmäsi liikenteenjakajaan Oulun Kuivasjärvellä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä törmäsi lii­ken­teen­ja­ka­jaan Oulun Kui­vas­jär­vel­lä

09:06
Einar vei Emanuelssonin veljesten taiston ja laukoi Kärpät kumoon – "Hosuimme ja ammuimme ohi"

Einar vei Ema­nuels­so­nin vel­jes­ten taiston ja laukoi Kärpät kumoon – "Ho­suim­me ja am­muim­me ohi"

18.08.2022 22:00 9
Tilaajille
Oululainen Aada-Minea Hanhela voitti ensimmäisissä SM-kisoissaan pronssia – 16-vuotias esteratsastaja on on käytännössä asunut kotipihansa hevostallilla pienestä pitäen

Ou­lu­lai­nen Aa­da-Mi­nea Hanhela voitti en­sim­mäi­sis­sä SM-ki­sois­saan prons­sia – 16-vuo­tias es­te­rat­sas­ta­ja on on käy­tän­nös­sä asunut ko­ti­pi­han­sa he­vos­tal­lil­la pie­nes­tä pitäen

18.08.2022 19:00
Tilaajille
Vuoden 2022 Rotuvaariksi on valittu Jussi Roine – "Oulussa on puitteet kunnossa"

Vuoden 2022 Ro­tu­vaa­rik­si on valittu Jussi Roine – "Ou­lus­sa on puit­teet kun­nos­sa"

18.08.2022 16:35 17
Käräjäoikeus sai toimitettua tiedoksiannon Oulun torihotellin konkurssihakemuksesta – tiedoksianto tehtiin Jyrki Hallikaiselle Oulussa

Kä­rä­jä­oi­keus sai toi­mi­tet­tua tie­dok­si­an­non Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – tie­dok­si­an­to tehtiin Jyrki Hal­li­kai­sel­le Oulussa

18.08.2022 14:48 21
Tilaajille
Ukkosen aiheuttamat vahingot saatiin korjattua Haukiputaan poliisivankilassa

Ukkosen ai­heut­ta­mat va­hin­got saatiin kor­jat­tua Hau­ki­pu­taan po­lii­si­van­ki­las­sa

18.08.2022 12:45
Tilaajille
Sähköt katkesivat 1 400:lta Yli-Iissä torstaiaamuna

Sähköt kat­ke­si­vat 1 400:l­ta Yli-Iis­sä tors­tai­aa­mu­na

18.08.2022 11:18
Oulussa aloitetaan hanke ohjelmistoalan etäopetuksen kehittämiseksi

Oulussa aloi­te­taan hanke oh­jel­mis­to­alan etä­ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si

18.08.2022 08:32
Pitkäaikainen unelma täyttyy Taiteiden yönä – taidetta keräävä oululainen aviopari ripustaa kuuluisan italialaistaiteilijan teoksia Oulussa avautuvaan galleriaan

Pit­kä­ai­kai­nen unelma täyttyy Tai­tei­den yönä – tai­det­ta keräävä ou­lu­lai­nen avio­pa­ri ri­pus­taa kuu­lui­san ita­lia­lais­tai­tei­li­jan teoksia Oulussa avau­tu­vaan gal­le­riaan

18.08.2022 08:00
Tilaajille
Kun kaverit lähtevät viettämään saunailtaa, Rene Räsänen lähtee metsästämään – "Kaikki syödään itse, hylkeetkin."

Kun kaverit läh­te­vät viet­tä­mään sau­nail­taa, Rene Räsänen lähtee met­säs­tä­mään – "Kaikki syödään itse, hyl­keet­kin."

18.08.2022 06:09 8
Oulun Poikkimaantien työt voivat alkaa investointipäätöksen jälkeen nopeasti – tie- ja rakennesuunnitelmat valmiita

Oulun Poik­ki­maan­tien työt voivat alkaa in­ves­toin­ti­pää­tök­sen jälkeen no­peas­ti – tie- ja ra­ken­ne­suun­ni­tel­mat val­mii­ta

18.08.2022 06:00 16
Tilaajille
Keskiviikon raju mutta lyhyen vierailun tehnyt ukkosrintama pyyhkäisi Oulun yli, vahingot jäivät pelättyä pienemmiksi

Kes­ki­vii­kon raju mutta lyhyen vie­rai­lun tehnyt uk­kos­rin­ta­ma pyyh­käi­si Oulun yli, va­hin­got jäivät pe­lät­tyä pie­nem­mik­si

17.08.2022 22:17 12
Oululainen Veera Kivirinta kauhoi EM-finaalin viidenneksi ja murtui kisan jälkeen itkuun – ajanjakso Tampereella tulee päätökseen: "Olin jo lopettamassa"

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta kauhoi EM-fi­naa­lin vii­den­nek­si ja murtui kisan jälkeen itkuun – ajan­jak­so Tam­pe­reel­la tulee pää­tök­seen: "Olin jo lo­pet­ta­mas­sa"

17.08.2022 20:16 1
Tilaajille
Finnair etsii säästöjä ja kääntää firmassa kaikki kivet –  lentojen lukumäärä Ouluun selviää syksyllä

Finnair etsii sääs­tö­jä ja kääntää fir­mas­sa kaikki kivet –  len­to­jen lu­ku­mää­rä Ouluun selviää syk­syl­lä

17.08.2022 18:00 23
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila on saanut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta tie­dot­ta­mi­ses­taan – "Olen saanut muu­ta­man törkeän säh­kö­pos­tin, jossa ke­ho­te­taan tap­pa­maan itseni"

17.08.2022 15:36 17
Tilaajille
Remonttiin menevä Oulun pääkirjasto auki viimeistä kertaa syyskuun 11. päivänä – remonttivuosien ajaksi pääkirjaston aineisto jaetaan lähikirjastoihin ja varastoon

Re­mont­tiin menevä Oulun pää­kir­jas­to auki vii­meis­tä kertaa syys­kuun 11. päivänä – re­mont­ti­vuo­sien ajaksi pää­kir­jas­ton ai­neis­to jaetaan lä­hi­kir­jas­toi­hin ja va­ras­toon

17.08.2022 14:51 10
Haukiputaan poliisivankilalle ongelmia ukkosmyrskystä – Jos vian korjaaminen pitkittyy, poliisi joutuu miettimään putkassa olevien siirtämistä

Hau­ki­pu­taan po­lii­si­van­ki­lal­le on­gel­mia uk­kos­myrs­kys­tä – Jos vian kor­jaa­mi­nen pit­kit­tyy, poliisi joutuu miet­ti­mään put­kas­sa olevien siir­tä­mis­tä

17.08.2022 14:31
Tilaajille
Merijalin entisen konttorin korjausrakentamiselle haussa taas jatkoaika – Rakentaja YIT pyrkii saamaan kohteelle rakennusluvan syksyllä

Me­ri­ja­lin entisen kont­to­rin kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sel­le haussa taas jat­ko­ai­ka – Ra­ken­ta­ja YIT pyrkii saamaan koh­teel­le ra­ken­nus­lu­van syk­syl­lä

17.08.2022 14:00 31
Tilaajille
Uudet talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja aloittivat koulutuskuntayhtymä OSAOssa

Uudet ta­lous­joh­ta­ja ja kiin­teis­tö­joh­ta­ja aloit­ti­vat kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAOssa

17.08.2022 13:25 2
Uudet ukkosrintamat ovat jo liikkumassa kohti Oulun seutua – myrskyyn voi myös liittyä trombeja ja syöksyvirtauksia

Uudet uk­kos­rin­ta­mat ovat jo liik­ku­mas­sa kohti Oulun seutua – myrs­kyyn voi myös liittyä trom­be­ja ja syök­sy­vir­tauk­sia

17.08.2022 12:14 5
Tilaajille