Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun seutu

Tuiralaiset saivat oman ison seinämaalauksen Valtatielle – "Onhan se piristys, siinä on hyvät värit"
Tilaajille

Tui­ra­lai­set saivat oman ison sei­nä­maa­lauk­sen Val­ta­tiel­le – "Onhan se pi­ris­tys, siinä on hyvät värit"

21:20 3
Humalainen juhlija päätti uida Oulun torinrannassa – joutui pulaan

Hu­ma­lai­nen juhlija päätti uida Oulun to­rin­ran­nas­sa – joutui pulaan

20:26
OP-ryhmä palkkaa Ouluun vähintään kymmeniä uusia työntekijöitä – ict-alalla on nyt Oulun seudulla ennätykselliset 23 000 työntekijää

OP-ryh­mä palkkaa Ouluun vä­hin­tään kym­me­niä uusia työn­te­ki­jöi­tä – ict-alal­la on nyt Oulun seu­dul­la en­nä­tyk­sel­li­set 23 000 työn­te­ki­jää

18:00 6
Tilaajille
Katso kuvia Oulun intiaanikesästä – hyväntuuliset kaupunkilaiset ulkoilivat sankoin joukoin, vaatteet vähenivät kesken lenkin ja uimarannallakin riitti väkeä

Katso kuvia Oulun in­tiaa­ni­ke­säs­tä – hy­vän­tuu­li­set kau­pun­ki­lai­set ul­koi­li­vat sankoin jou­koin, vaat­teet vä­he­ni­vät kesken lenkin ja ui­ma­ran­nal­la­kin riitti väkeä

17:15 8
Tilaajille
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

17:00 30
Tilaajille
Toimitus suosittelee
Ufomainen rakennus nousi avoimelle saarelle, nyt se peittyy metsikköön – Oulun edustalla sijaitsevaan saareen on maanomistajan mukaan haudattu rannalta löytynyt ruumis

Ufo­mai­nen ra­ken­nus nousi avoi­mel­le saa­rel­le, nyt se peittyy met­sik­köön – Oulun edus­tal­la si­jait­se­vaan saareen on maan­omis­ta­jan mukaan hau­dat­tu ran­nal­ta löy­ty­nyt ruumis

15.08.2023 11:16 25
Tilaajille
Oululainen Ossi Salo, 38, takoi miljoonabisnestä, mutta ei jaksanut nousta aamulla sängystä – Sitten apu uupumukseen tuli viime hetkellä

Ou­lu­lai­nen Ossi Salo, 38, takoi mil­joo­na­bis­nes­tä, mutta ei jak­sa­nut nousta aamulla sän­gys­tä – Sitten apu uu­pu­muk­seen tuli viime het­kel­lä

28.08.2023 09:43 18
Tilaajille
Tinderissä naiset tukahtuvat ja miehet turhautuvat, mutta tosirakkaudenkin voi löytää – testasimme kolme erilaista deittisovellusta, joista oululaiset etsivät nyt parisuhdetta

Tin­de­ris­sä naiset tu­kah­tu­vat ja miehet tur­hau­tu­vat, mutta to­si­rak­kau­den­kin voi löytää – tes­ta­sim­me kolme eri­lais­ta deit­ti­so­vel­lus­ta, joista ou­lu­lai­set etsivät nyt pa­ri­suh­det­ta

01.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Yhtenä yönä oululainen Janne Väisänen, 38, valvoi Joku Paikallinen Pubin tiskin takana viiteen, seuraavana aamuna heräsi taaperon kanssa samaan aikaan – Siksi hän päätti myydä osuutensa ravintolasta

Yhtenä yönä ou­lu­lai­nen Janne Väi­sä­nen, 38, valvoi Joku Pai­kal­li­nen Pubin tiskin takana vii­teen, seu­raa­va­na aamuna heräsi taa­pe­ron kanssa samaan aikaan – Siksi hän päätti myydä osuu­ten­sa ra­vin­to­las­ta

23.08.2023 06:00 15
Tilaajille
Tällaiset asunnot käyvät nyt kaupaksi Oulussa – Kiinteistövälittäjä varoittaa hintaharhasta: ”Moni kuvittelee saavansa saman verran kuin pari vuotta sitten”

Täl­lai­set asunnot käyvät nyt kau­pak­si Oulussa – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä va­roit­taa hin­ta­har­has­ta: ”Moni ku­vit­te­lee saa­van­sa saman verran kuin pari vuotta sitten”

15.08.2023 06:00 51
Tilaajille
Tunnin ajomatkan päässä Oulusta löytynyt kesäpaikka petti odotukset – "Sydänkesällä täällä ei voi uida eikä kalastaa"

Tunnin ajo­mat­kan päässä Oulusta löy­ty­nyt ke­sä­paik­ka petti odo­tuk­set – "­Sy­dän­ke­säl­lä täällä ei voi uida eikä ka­las­taa"

21.08.2023 17:30 22
Tilaajille
Oulussa ratsattiin raskasta kalustoa: yhdeksän rekkaa määrättiin ajokieltoon

Oulussa rat­sat­tiin ras­kas­ta ka­lus­toa: yh­dek­sän rekkaa mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

13:22 9
Rasismia vastustava Me emme vaikene -mielenosoitus marssii sunnuntaina Oulussa

Ra­sis­mia vas­tus­ta­va Me emme vaikene -mie­len­osoi­tus marssii sun­nun­tai­na Oulussa

12:32 9
TUI lisää suoria lomalentoja Oulusta ensi kesänä – uusina kohteina Sisilia, Mallorca, Kroatia ja Bulgaria

TUI lisää suoria lo­ma­len­to­ja Oulusta ensi kesänä – uusina koh­tei­na Si­si­lia, Mal­lor­ca, Kroatia ja Bul­ga­ria

10:58 14
Äitikapina järjestää mielenilmauksen ilmastokriisin hillitsemiseksi Oulussa lauantaina

Äi­ti­ka­pi­na jär­jes­tää mie­len­il­mauk­sen il­mas­to­krii­sin hil­lit­se­mi­sek­si Oulussa lauan­tai­na

13:48 17
Kiinteistöliiton selvitys: Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousseet, vaikka sähkön hinta tuli alas – edullisimpien kuntien joukossa Kempele ja Oulu

Kiin­teis­tö­lii­ton sel­vi­tys: Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set nous­seet, vaikka sähkön hinta tuli alas – edul­li­sim­pien kuntien jou­kos­sa Kempele ja Oulu

09:23 2
Miekat kalahtelevat Oulun keskustassa tänä viikonloppuna – Erikoisen kamppailulajin harrastaja kertoo, miltä kirveenisku päähän tuntuu

Miekat ka­lah­te­le­vat Oulun kes­kus­tas­sa tänä vii­kon­lop­pu­na – Eri­koi­sen kamp­pai­lu­la­jin har­ras­ta­ja kertoo, miltä kir­veen­is­ku päähän tuntuu

06:52 8
Tilaajille
Oulun lentoaseman takseja laitetaan taas uuteen järjestykseen – "Sen tavoitteena on parantaa palvelua"

Oulun len­to­ase­man takseja lai­te­taan taas uuteen jär­jes­tyk­seen – "Sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pal­ve­lua"

06:07 17
Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan liikaa maksettuja palkkoja takaisin, toisin kuin OYSin lääkärit

Kun­nis­sa vir­ka­suh­tei­set työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet mak­sa­maan liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin, toisin kuin OYSin lää­kä­rit

06:00 56
Tilaajille
Oululainen koulupoliisi: vapebisneksen velanperintä kuin huumekaupassa – Youtube neuvoo, miten aineet piilotetaan vanhemmilta

Ou­lu­lai­nen kou­lu­po­lii­si: va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä kuin huu­me­kau­pas­sa – Youtube neuvoo, miten aineet pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

05:00 27
Tilaajille
Ennen Jessie Qiyue Li pompotteli yksin pihalla koripalloa – nyt hän pääsee pelaamaan mukavassa seurassa Talvikankaan Yökoriksessa

Ennen Jessie Qiyue Li pom­pot­te­li yksin pihalla ko­ri­pal­loa – nyt hän pääsee pe­laa­maan mu­ka­vas­sa seu­ras­sa Tal­vi­kan­kaan Yö­ko­rik­ses­sa

21.09.2023 20:08 3
Tilaajille
Kaksi 15-vuotiasta karkasi lastensuojeluyksiköstä, vastusti poliisin kiinniottoa ja rikkoi autoja – Oulun käräjäoikeus tuomitsi rangaistuksiin

Kaksi 15-vuo­tias­ta karkasi las­ten­suo­je­luyk­si­kös­tä, vas­tus­ti po­lii­sin kiin­ni­ot­toa ja rikkoi autoja – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si ran­gais­tuk­siin

21.09.2023 18:59 2
Tilaajille
Oulun farmaseuttikoulutukselta puuttuu enää 5 miljoonaa – Pohjois-Suomen apteekkeja vaivaa pula osaajista

Oulun far­ma­seut­ti­kou­lu­tuk­sel­ta puuttuu enää 5 mil­joo­naa – Poh­jois-Suo­men ap­teek­ke­ja vaivaa pula osaa­jis­ta

21.09.2023 17:07 13
Tilaajille
Pohde etsii leikkaussaleihin työntekijöitä ostopalveluista– Henkilöstöpula on vaikuttanut myös kiireellisiin leikkauksiin

Pohde etsii leik­kaus­sa­lei­hin työn­te­ki­jöi­tä os­to­pal­ve­luis­ta– Hen­ki­lös­tö­pu­la on vai­kut­ta­nut myös kii­reel­li­siin leik­kauk­siin

21.09.2023 17:00 10
Tilaajille
Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huumemaailmassa tekee rottailujuttuja, silloin tapahtuu" – Hii­ro­sen murhasta syytetty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu" – Hii­ro­sen mur­has­ta syy­tet­ty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

21.09.2023 16:19 8
Tilaajille
Rauhoitetut viitasammakot puolittivat Kaakkuriin suunnitellun ison rakennushankkeen: "Alue on helpompi jättää luonnontilaiseksi"

Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen: "Alue on hel­pom­pi jättää luon­non­ti­lai­sek­si"

21.09.2023 16:07 27
Tilaajille
Oulun normaalikoulun oppilaat muuttavat kalliisiin väistötiloihin ensi syksynä – vanhaa ei korjata, vaan tilalle nousee uusi koulurakennus

Oulun nor­maa­li­kou­lun op­pi­laat muut­ta­vat kal­lii­siin väis­tö­ti­loi­hin ensi syksynä – vanhaa ei kor­ja­ta, vaan tilalle nousee uusi kou­lu­ra­ken­nus

21.09.2023 14:56 41
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 12:43 122
Tilaajille
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 11:24
Tilaajille
Oululainen Autolle.com laajentaa toimintaansa – osti autoja vuokraavan Green Motion Finlandin

Ou­lu­lai­nen Au­tol­le.com laa­jen­taa toi­min­taan­sa – osti autoja vuok­raa­van Green Motion Fin­lan­din

21.09.2023 11:15 5
Siipiweikot avaa ravintolan Oulun keskustaan loppuvuoden aikana – toimitusjohtajan mukaan ravintolaa toivottiin kaupunkiin äänekkäästi

Sii­pi­wei­kot avaa ra­vin­to­lan Oulun kes­kus­taan lop­pu­vuo­den aikana – ­toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ra­vin­to­laa toi­vot­tiin kau­pun­kiin ää­nek­kääs­ti

21.09.2023 10:29 25
Tilaajille
Oululainen galleria rikkoo ennätyksiä lehmätauluilla – Ilmeikkäiden lehmien lempeä katse pysäyttää ja vetoaa näyttelyvieraisiin

Ou­lu­lai­nen gal­le­ria rikkoo en­nä­tyk­siä leh­mä­tau­luil­la – Il­meik­käi­den lehmien lempeä katse py­säyt­tää ja vetoaa näyt­te­ly­vie­rai­siin

21.09.2023 07:00 3
Tilaajille
Kun Katja Hannula avasi hevosaiheisen näyttelynsä oululaisgalleriassa, monella vieraalla oli kyynel silmäkulmassa

Kun Katja Hannula avasi he­vos­ai­hei­sen näyt­te­lyn­sä ou­lu­lais­gal­le­rias­sa, monella vie­raal­la oli kyynel sil­mä­kul­mas­sa

21.09.2023 07:00
Tilaajille
Lappilainen kirjailija Annikki Kariniemi on taas kuuma puheenaihe – Everstinna-näytelmä vierailee Oulussa

Lap­pi­lai­nen kir­jai­li­ja Annikki Ka­ri­nie­mi on taas kuuma pu­heen­ai­he – Evers­tin­na-näy­tel­mä vie­rai­lee Oulussa

21.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 82
Tilaajille