Oulun seutu

THL: Kuntakohtaisia tartuntalukuja ei tänään tule teknisten ongelmien vuoksi, koko maassa 341 uutta tapausta

THL: Kun­ta­koh­tai­sia tar­tun­ta­lu­ku­ja ei tänään tule tek­nis­ten on­gel­mien vuoksi, koko maassa 341 uutta ta­paus­ta

13:24
Pannukakkutalo lopettaa toimintansa torinrannan makasiinissa Oulussa

Pan­nu­kak­ku­ta­lo lo­pet­taa toi­min­tan­sa to­rin­ran­nan ma­ka­sii­nis­sa Oulussa

11:49 4
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoavat työttömille ja vähävaraisille aamupaloja ja aterioita – avustustarve on kasvussa

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le aa­mu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta – avus­tus­tar­ve on kas­vus­sa

09:41 8
Syömässä: Lounas ilman iltapäiväkoomaa Kempeleen Boulis-ravintolassa

Syö­mäs­sä: Lounas ilman il­ta­päi­vä­koo­maa Kem­pe­leen Bou­lis-ra­vin­to­las­sa

09:30 1
Tilaajille
Digitaalinen älylaastari käyttöön lähivuosina – VTT:llä Oulussa kehitetään puettavaa elektroniikkaa, jota on mukava käyttää

Di­gi­taa­li­nen äly­laas­ta­ri käyt­töön lä­hi­vuo­si­na – VTT:llä Oulussa ke­hi­te­tään puet­ta­vaa elekt­ro­niik­kaa, jota on mukava käyttää

07:00 8
Tilaajille
Satakaksikymppiä jää Pohjantiellä vielä lähiaikoina haaveeksi - sähköautoaikana tilanne voi muuttua
Kolumni Pasi Klemettilä

Sa­ta­kak­si­kymp­piä jää Poh­jan­tiel­lä vielä lä­hi­ai­koi­na haa­veek­si - säh­kö­au­to­ai­ka­na tilanne voi muuttua

06:00 44
Tilaajille
Lions-klubit kaipaisivat nuoria aikuisia mukaan – uusiin yhdistyksiin pääsee sukupuoleen katsomatta ja vanhatkin uudistavat sääntöjään

Lions-klu­bit kai­pai­si­vat nuoria ai­kui­sia mukaan – uusiin yh­dis­tyk­siin pääsee su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta ja van­hat­kin uu­dis­ta­vat sään­tö­jään

06:00 2
Tilaajille
Kommentti: Lippo nukkui onnensa ohi

Kom­ment­ti: Lippo nukkui onnensa ohi

19.09.2021 21:34 4
Tilaajille
Lipolle tulossa kymmenien tuhansien eurojen taloudellinen tappio – pettynyt seurapomo Mika Lähteenmäki: "Joukkue ei pelannut kokonaisuutena yhtään hyvää peliä"

Lipolle tulossa kym­me­nien tu­han­sien eurojen ta­lou­del­li­nen tappio – pet­ty­nyt seu­ra­po­mo Mika Läh­teen­mä­ki: "Jouk­kue ei pe­lan­nut ko­ko­nai­suu­te­na yhtään hyvää peliä"

19.09.2021 21:26 60
Tilaajille
15-vuotias Maisa Kuusikko voimisteli kolme kultaa – Oulun Pyrinnön voimistelijoille neljä mitalia kotikisoista

15-vuo­tias Maisa Kuu­sik­ko voi­mis­te­li kolme kultaa – Oulun Py­rin­nön voi­mis­te­li­joil­le neljä mitalia ko­ti­ki­sois­ta

19.09.2021 21:01
Tilaajille