Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kierrätys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­la­taan jä­te­kul­je­tuk­sis­sa vanhaan sys­tee­miin

25.01.2024 05:00 2
Oululainen isännöitsijä syyttää Kiertokaarta "ryöstöstä" – Kiertokaaren toimitusjohtajan mukaan moni taloyhtiö voisi selvitä halvemmallakin

Ou­lu­lai­nen isän­nöit­si­jä syyttää Kier­to­kaar­ta "ryös­tös­tä" – Kier­to­kaa­ren toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan moni ta­lo­yh­tiö voisi selvitä hal­vem­mal­la­kin

22.01.2024 06:00 84
Tilaajille
Limingantullissa lajitelluista farkuista ei ole enää vaatteiksi – Vaikka kierrätykseen veisi käyvät housut, ne menevät lähes poikkeuksetta paaliin

Li­min­gan­tul­lis­sa la­ji­tel­luis­ta far­kuis­ta ei ole enää vaat­teik­si – Vaikka kier­rä­tyk­seen veisi käyvät housut, ne menevät lähes poik­keuk­set­ta paaliin

11.01.2024 17:00 13
Tilaajille
Hyppäsimme jäteauton kyytiin Oulun kaupunkialueella – Roskakuski Ville Oikarinen toivoo, että ihmiset tekisivät lumityönsä

Hyp­pä­sim­me jä­te­au­ton kyytiin Oulun kau­pun­ki­alueel­la – Ros­ka­kus­ki Ville Oi­ka­ri­nen toivoo, että ihmiset te­ki­si­vät lu­mi­työn­sä

31.12.2023 05:00 42
Tilaajille
Oulun seudun pienpanimot pelkäävät EU:n kierrätyspäätöksen tuovan lisäkuluja ja hankaluuksia alalle – tölkit voisivat kadota

Oulun seudun pien­pa­ni­mot pel­kää­vät EU:n kier­rä­tys­pää­tök­sen tuovan li­sä­ku­lu­ja ja han­ka­luuk­sia alalle – tölkit voi­si­vat kadota

28.12.2023 16:20 19
Tilaajille
Limingassa, Tyrnävällä, Muhoksella ja Utajärvellä käyttöön jätehuollon perusmaksu – se maksetaan kaikista asuin- ja vapaa-ajan rakennuksista

Li­min­gas­sa, Tyr­nä­väl­lä, Mu­hok­sel­la ja Uta­jär­vel­lä käyt­töön jä­te­huol­lon pe­rus­mak­su – se mak­se­taan kai­kis­ta asuin- ja va­paa-ajan ra­ken­nuk­sis­ta

22.12.2023 10:57 14
Tilaajille
Uusi kierrätysmuotia tarjoava liike avasi Oulun keskustassa – "Se ei vie toisilta second hand -liikkeiltä asiakkaita, vaan tuo lisää volyymia kaikille"

Uusi kier­rä­tys­muo­tia tar­joa­va liike avasi Oulun kes­kus­tas­sa – "Se ei vie toi­sil­ta second hand -liik­keil­tä asiak­kai­ta, vaan tuo lisää vo­lyy­mia kai­kil­le"

21.10.2023 06:05 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ni­kö­hän jä­te­uu­dis­tus öve­rik­si? – vas­tas­sa­ni oli juhlava rivi jä­teas­tioi­ta, seit­se­män kap­pa­let­ta

14.10.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirp­pu­to­ri on villi vii­dak­ko – toi­mi­si­ko käytös samassa mit­ta­kaa­vas­sa muissa kau­pois­sa?

03.10.2023 05:45 1
Purkutyöt muuttavat aina kaupunkikuvaa – Oulussa puretaan eniten vanhoja omakotitaloja
Pääkirjoitus

Pur­ku­työt muut­ta­vat aina kau­pun­ki­ku­vaa – Oulussa pu­re­taan eniten vanhoja oma­ko­ti­ta­lo­ja

24.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnia kit­sas­te­li­joil­le – maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vä yli­tet­tiin Suomen osalta jo maa­lis­kuus­sa

09.09.2023 05:45 3
Tilaajille
Kiertokaaren hyötyjätekuljetuksissa viiveitä – ongelmat johtuvat ajojärjestelmän häiriöistä ja jätetilojen puuttuvista avaimista

Kier­to­kaa­ren hyö­ty­jä­te­kul­je­tuk­sis­sa vii­vei­tä – on­gel­mat joh­tu­vat ajo­jär­jes­tel­män häi­riöis­tä ja jä­te­ti­lo­jen puut­tu­vis­ta avai­mis­ta

07.09.2023 09:46 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vol­vo-kat­ti­lal­la pottuja

21.08.2023 07:00 2
Tilaajille
Pikaroskan ostamiselle pitäisi jo saada loppu
Kolumni

Pi­ka­ros­kan os­ta­mi­sel­le pitäisi jo saada loppu

14.08.2023 06:00 18
Tilaajille
Kiertokaaren järjestämät jätekuljetukset alkavat viidessä kunnassa – taloyhtiöissä tarkistettava nämä asiat

Kier­to­kaa­ren jär­jes­tä­mät jä­te­kul­je­tuk­set alkavat vii­des­sä kun­nas­sa – ta­lo­yh­tiöis­sä tar­kis­tet­ta­va nämä asiat

07.08.2023 11:00 15
Oletko aina halunnut hakata tietokoneen säpäleiksi? Rovaniemellä avautuneessa Runttaamossa se on sallittua

Oletko aina ha­lun­nut hakata tie­to­ko­neen sä­pä­leik­si? Ro­va­nie­mel­lä avau­tu­nees­sa Runt­taa­mos­sa se on sal­lit­tua

01.08.2023 12:00
Tilaajille
Halpa paita ei ole enää välttämättä järkevin ostos
Pääkirjoitus

Halpa paita ei ole enää vält­tä­mät­tä jär­ke­vin ostos

16.07.2023 20:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden jä­te­lain tar­koi­tuk­se­na on nostaa kier­rä­tys­as­tet­ta – muu­tos­ten ei tar­vit­se huo­let­taa

11.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Oululainen Karoliina Pietilä laittoi luksuslaukun myyntiin nettiin, ja  pian kaikki viestikanavat olivat tukossa – Selvitimme, voiko merkkilaukku olla sijoitus

Ou­lu­lai­nen Ka­ro­lii­na Pietilä laittoi luk­sus­lau­kun myyn­tiin net­tiin, ja  pian kaikki vies­ti­ka­na­vat olivat tukossa – Sel­vi­tim­me, voiko merk­ki­lauk­ku olla si­joi­tus

01.07.2023 18:00 1
Tilaajille
Jätehuollon uudet kuviot hämmentävät Oulun seudulla, eikä se ole mikään ihme
Pääkirjoitus

Jä­te­huol­lon uudet kuviot häm­men­tä­vät Oulun seu­dul­la, eikä se ole mikään ihme

29.06.2023 20:00 16
Tilaajille