Forum24

Kerran tuli sanomista, mutta muuten Raatin kentän on kehuttu olevan yksi Suomen parhaiten hoidetuista jalkapalloalustoista

Kerran tuli sanomista, mutta muuten Raatin kentän on kehuttu olevan yksi Suomen parhaiten hoidetuista jalkapalloalustoista

07:12 5
Tuhansien kesäkukkien väriloisto kaunistaa kaupunkia tänäkin kesänä – Orvokit ja narsissit kukkivat jo

Tuhansien kesäkukkien väriloisto kaunistaa kaupunkia tänäkin kesänä – Orvokit ja narsissit kukkivat jo

12.05.2021 06:44 2
Lukijalta Mielipide Keijo Valle

Ve­ro­tuk­ses­ta

12.05.2021 07:00 1
Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi
Ihmiset

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 06:25
Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36
Oulu on yllättäen koronarokotuksissa osin edellä maan keskiarvoa, vaikka kaupungin rokotuskattavuus kokonaisuudessaan on valtakunnan häntäpäätä

Oulu on yl­lät­täen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa osin edellä maan kes­kiar­voa, vaikka kau­pun­gin ro­ko­tus­kat­ta­vuus ko­ko­nai­suu­des­saan on val­ta­kun­nan hän­tä­pää­tä

11.05.2021 14:56 3
Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 06:25
Leipomista, piirtämistä ja elokuvia – Forum24 kysyi lapsilta, mikä olisi heidän mielestään mukava tapa viettää äitienpäivää

Lei­po­mis­ta, piir­tä­mis­tä ja elo­ku­via – Forum24 kysyi lap­sil­ta, mikä olisi heidän mie­les­tään mukava tapa viettää äi­tien­päi­vää

09.05.2021 06:45
Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Kolumnit
Kontaktien puute ei näytä häirinneen ongelmakäyttäjiä
Kolumni Sami Niinivirta

Kon­tak­tien puute ei näytä häi­rin­neen on­gel­ma­käyt­tä­jiä

12.05.2021 19:26
Voi äitiyttä  vähän juhliakin
Kolumni Niina Hentilä

Voi äi­tiyt­tä vähän juh­lia­kin

09.05.2021 13:00
Osallistuva budjetointi –  oululaisen oma ohituskaista
Kolumni Mikko Salmi

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti – ou­lu­lai­sen oma ohi­tus­kais­ta

05.05.2021 11:28
Äärikäyttäytyminen yritysmaailmassa
Kolumni Tuija Aitto-oja

Ää­ri­käyt­täy­ty­mi­nen yri­tys­maail­mas­sa

29.04.2021 19:37 2
Tekstaripalsta on voimissaan
Kolumni Susanna Eksymä

Teks­ta­ri­pals­ta on voi­mis­saan

28.04.2021 09:24
Mökkeilyä ja "mökkeilyä"
Kolumni Niina Hentilä

Mök­kei­lyä ja "mök­kei­lyä"

23.04.2021 20:06
Helsinki vähän ällötti Joni Seppästä, mutta Sepikka vei oululaislähtöisen muusikon isojen herrojen kaupunkiin

Hel­sin­ki vähän ällötti Joni Sep­päs­tä, mutta Sepikka vei ou­lu­lais­läh­töi­sen muu­si­kon isojen her­ro­jen kau­pun­kiin

07.05.2021 06:10
Analyysi: Vaalipäivä päättyy pettymysten iltaan Oulussa

Ana­lyy­si: Vaa­li­päi­vä päättyy pet­ty­mys­ten iltaan Oulussa

06.05.2021 06:12 15
Esikoululaisten kouluun tutustumisessa on vaihtelua – osa tutustuu livenä, osa joutuu tyytymään etätilaisuuteen

Esi­kou­lu­lais­ten kouluun tu­tus­tu­mi­ses­sa on vaih­te­lua – osa tu­tus­tuu livenä, osa joutuu tyy­ty­mään etä­ti­lai­suu­teen

05.05.2021 07:38 2
125-vuotias Ynni satsaa nyt tyttöihin – Yhdistysvanhuksen nimen muuttaminen vastaamaan tasa-arvoisempaa todellisuutta on ”mielenkiintoinen keskustelu, jota varmasti käydään”

125-vuo­tias Ynni satsaa nyt tyt­töi­hin – Yh­dis­tys­van­huk­sen nimen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan ta­sa-ar­voi­sem­paa to­del­li­suut­ta on ”mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, jota var­mas­ti käy­dään”

04.05.2021 21:12 3
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Oulu haisee kiljulta rujolla punkilla viivoitetussa sarjakuvassa – "Ilmeisesti se oli jonkinlainen jumalainen interventio", Niko-Petteri Niva miettii neljän vuoden prosessin käynnistänyttä tapahtumaa

Oulu haisee kil­jul­ta rujolla pun­kil­la vii­voi­te­tus­sa sar­ja­ku­vas­sa – "Il­mei­ses­ti se oli jon­kin­lai­nen ju­ma­lai­nen in­ter­ven­tio", Ni­ko-Pet­te­ri Niva miettii neljän vuoden pro­ses­sin käyn­nis­tä­nyt­tä ta­pah­tu­maa

01.05.2021 07:13
Anna katseen harhailla Teams-palaverissa – näytön tuijottaminen on omiaan lisäämään yleisen silmävaivan oireita

Anna katseen har­hail­la Teams-pa­la­ve­ris­sa – näytön tui­jot­ta­mi­nen on omiaan li­sää­mään yleisen sil­mä­vai­van oireita

30.04.2021 06:12 2
Haukiputaalle avataan kesällä metsäalue, jossa koirat voivat temmeltää vapaasti – "Tälläkin hetkellä moni koira on laittomasti irti"

Hau­ki­pu­taal­le avataan kesällä met­säa­lue, jossa koirat voivat tem­mel­tää va­paas­ti – "Täl­lä­kin het­kel­lä moni koira on lait­to­mas­ti irti"

29.04.2021 06:17 19
Oulu hankkii tulevaisuuden kirjastoauton – Teuvon tilalle tulossa liikkuva monitoimitila

Oulu hankkii tu­le­vai­suu­den kir­jas­to­au­ton – Teuvon tilalle tulossa liik­ku­va mo­ni­toi­mi­ti­la

28.04.2021 06:12 6
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36
Kärppälegenda Jari Viuhkolasta tuli ihmiskehon asiantuntija – "Ihmisten auttaminen on kiinnostanut aina"

Kärp­pä­le­gen­da Jari Viuh­ko­las­ta tuli ih­mis­ke­hon asian­tun­ti­ja – "Ih­mis­ten aut­ta­mi­nen on kiin­nos­ta­nut aina"

26.04.2021 06:36 1
Mikko Alatalo: Pilasin Suomen nuorison esittelemällä Sex Pistolsin – 70 vuotta täyttävä laulajaikoni jatkaa lauseita

Mikko Ala­ta­lo: Pilasin Suomen nuo­ri­son esit­te­le­mäl­lä Sex Pis­tol­sin – 70 vuotta täyt­tä­vä lau­la­ja­iko­ni jatkaa lau­sei­ta

25.04.2021 06:17 8
Näätäkin kuulee – Oulun murre elää ja voi hyvin, vaikka pullua, tyttyä ja mopua ei entiseen malliin sanota

Nää­tä­kin kuulee – Oulun murre elää ja voi hyvin, vaikka pullua, tyttyä ja mopua ei en­ti­seen malliin sanota

24.04.2021 07:11 12
Velvet Oceanista tuttu Riitu Ronkainen sukkuloi popin ja metallin välillä

Velvet Ocea­nis­ta tuttu Riitu Ron­kai­nen suk­ku­loi popin ja me­tal­lin välillä

23.04.2021 06:48
Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”

Enim­mil­lään liki kol­mas­osa Otaxin au­tois­ta on seissyt tal­lis­sa – ”Y­ri­tyk­siä myydään nyt joka kuu­kau­si”

22.04.2021 06:08 29
Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa

Syk­ke­lei­den seu­raa­jat haussa – alus­ta­va tar­jous­pyyn­tö tulossa julki tou­ko­kuus­sa

21.04.2021 06:12 69
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 14
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 2
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24 1
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
Poromafia ponnisti Raksilan jäähallin katsomoon jättitifon – ”Kaipuu hallille on valtava”

Po­ro­ma­fia pon­nis­ti Rak­si­lan jää­hal­lin kat­so­moon jät­ti­ti­fon – ”Kaipuu hal­lil­le on val­ta­va”

15.04.2021 19:52 6