Tilinpäätökset: Oulun kau­pun­gin ti­lin­pää­tök­ses­tä on tulossa huikean yli­jää­mäi­nen

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Luitko jo tämän: Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Forum24

Yleinen sauna lämpiää Kempeleen Hakamaalla joka ilta – uuden saunamaailman avannut Antti Kaski haluaa nostaa saunakulttuurin Oulun seudullakin uuteen nousuun

Yleinen sauna lämpiää Kem­pe­leen Ha­ka­maal­la joka ilta – uuden sau­na­maail­man avannut Antti Kaski haluaa nostaa sau­na­kult­tuu­rin Oulun seu­dul­la­kin uuteen nousuun

20.03.2023 06:15 5
"Kun sain kuulla sairastavani lastenreumaa, lapsuus loppui siihen paikkaan", muistelee oululainen Susanna Niemelä – nyt takana on jo 40 leikkausta ja 7 tekoniveltä

"Kun sain kuulla sai­ras­ta­va­ni las­ten­reu­maa, lapsuus loppui siihen paik­kaan", muis­te­lee ou­lu­lai­nen Susanna Niemelä – nyt takana on jo 40 leik­kaus­ta ja 7 te­ko­ni­vel­tä

19.03.2023 06:10
Oululainen Simo Kekäläinen on osallistunut jo seitsemään televisiokisailuun – "Kameroiden edessä olevia taviksia kannattaa katsoa kotisohvalta armollisin silmin"

Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen on osal­lis­tu­nut jo seit­se­mään te­le­vi­sio­ki­sai­luun – "Ka­me­roi­den edessä olevia ta­vik­sia kan­nat­taa katsoa ko­ti­soh­val­ta ar­mol­li­sin silmin"

18.03.2023 06:10 1
"Kun sain kuulla sairastavani lastenreumaa, lapsuus loppui siihen paikkaan", muistelee oululainen Susanna Niemelä – nyt takana on jo 40 leikkausta ja 7 tekoniveltä
Ihmiset

"Kun sain kuulla sai­ras­ta­va­ni las­ten­reu­maa, lapsuus loppui siihen paik­kaan", muis­te­lee ou­lu­lai­nen Susanna Niemelä – nyt takana on jo 40 leik­kaus­ta ja 7 te­ko­ni­vel­tä

19.03.2023 06:10
Oululainen Simo Kekäläinen on osallistunut jo seitsemään televisiokisailuun – "Kameroiden edessä olevia taviksia kannattaa katsoa kotisohvalta armollisin silmin"

Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen on osal­lis­tu­nut jo seit­se­mään te­le­vi­sio­ki­sai­luun – "Ka­me­roi­den edessä olevia ta­vik­sia kan­nat­taa katsoa ko­ti­soh­val­ta ar­mol­li­sin silmin"

18.03.2023 06:10 1
Huonekasveillakin voi hifistellä – oululainen viherpeukalo Reija Ukkola sekoittaa itse mullan viidellekymmenelle huonekasvilleen

Huo­ne­kas­veil­la­kin voi hi­fis­tel­lä – ou­lu­lai­nen vi­her­peu­ka­lo Reija Ukkola se­koit­taa itse mullan vii­del­le­kym­me­nel­le huo­ne­kas­vil­leen

11.03.2023 06:09 1
Oululaislähtöinen Karoliina Koiso-Kanttila sai kipinän esittävään taiteeseen Oulun teatterissa – tänään ensi-iltansa saava Kuolema Venetsiassa toi naisen takaisin juurilleen

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la sai kipinän esit­tä­vään tai­tee­seen Oulun teat­te­ris­sa – tänään en­si-il­tan­sa saava Kuolema Ve­net­sias­sa toi naisen ta­kai­sin juu­ril­leen

10.03.2023 06:05
Tuiran talviuintipaikalla pulahdetaan porukalla kolmesti viikossa tasan kello 6.20 – "Tästähän on tulossa suorastaan kansanliike"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­la pu­lah­de­taan po­ru­kal­la kol­mes­ti vii­kos­sa tasan kello 6.20 – "Täs­tä­hän on tulossa suo­ras­taan kan­san­lii­ke"

17.03.2023 06:10 10
Kärpistä taalajäille ponkaissut Jani Hakanpää loistaa Dallas Starsin luottopakkina ja nauttii perhe-elämästä pienen tytön isänä – "Kyllä sen eteen on valmis tekemään mitä vain"

Kär­pis­tä taa­la­jäil­le pon­kais­sut Jani Ha­kan­pää loistaa Dallas Starsin luot­to­pak­ki­na ja nauttii per­he-elä­mäs­tä pienen tytön isänä – "Kyllä sen eteen on valmis te­ke­mään mitä vain"

16.03.2023 17:02 4
Painuma heilauttaa autoa Pohjantiellä Oulujoen siltojen kohdalla – kysäisimme, milloin monttu korjataan?

Painuma hei­laut­taa autoa Poh­jan­tiel­lä Ou­lu­joen sil­to­jen koh­dal­la – ky­säi­sim­me, milloin monttu kor­ja­taan?

16.03.2023 06:05 39
Marko Anttila nauttii paineesta ja sitä Kärpillä nyt riittää – "Mulla se lisää halua, kun ratkaisusta pelataan"

Marko Anttila nauttii pai­nees­ta ja sitä Kär­pil­lä nyt riittää – "Mulla se lisää halua, kun rat­kai­sus­ta pe­la­taan"

15.03.2023 16:38 23
Kolumnit
Nuorisolupaukselle tarvetta
Kolumni Markus Paso

Nuo­ri­so­lu­pauk­sel­le tar­vet­ta

16.03.2023 12:43
Yritysmyönteisyystyö
Kolumni Marjo Kolehmainen

Yri­tys­myön­tei­syys­työ

16.03.2023 11:35
Nuorten työuupumus on kasvanut
Kolumni Heli Kiema-Junes

Nuorten työ­uu­pu­mus on kas­va­nut

08.03.2023 06:00
Pelottava kouluverkkoselvitys
Kolumni Niina Hentilä

Pe­lot­ta­va kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys

08.03.2023 06:00
Liikunta on leikin asia
Kolumni Elina Leinonen

Lii­kun­ta on leikin asia

05.03.2023 22:28
Tettiläiseltä: Parempaa ruokaa kouluihin
Kolumni Touko Alavaikko

Tet­ti­läi­sel­tä: Pa­rem­paa ruokaa kou­lui­hin

01.03.2023 06:00 1
Tuiran sillat halutaan uusia lähivuosina, koska niiden käyttöikä on loppumassa – "Pelkona on ollut, miten silta kestää"

Tuiran sillat ha­lu­taan uusia lä­hi­vuo­si­na, koska niiden käyt­tö­ikä on lop­pu­mas­sa – "Pel­ko­na on ollut, miten silta kestää"

15.03.2023 06:02 40
Analyysi: Täydellinen mahalasku kohti lyhyttä kevättä – Kärppien yltäminen mitalipeleihin olisi jättiyllätys

Ana­lyy­si: Täy­del­li­nen ma­ha­las­ku kohti lyhyttä kevättä – Kärp­pien yl­tä­mi­nen mi­ta­li­pe­lei­hin olisi jät­ti­yl­lä­tys

14.03.2023 17:02 48
Huonekasveillakin voi hifistellä – oululainen viherpeukalo Reija Ukkola sekoittaa itse mullan viidellekymmenelle huonekasvilleen

Huo­ne­kas­veil­la­kin voi hi­fis­tel­lä – ou­lu­lai­nen vi­her­peu­ka­lo Reija Ukkola se­koit­taa itse mullan vii­del­le­kym­me­nel­le huo­ne­kas­vil­leen

11.03.2023 06:09 1
Oululaislähtöinen Karoliina Koiso-Kanttila sai kipinän esittävään taiteeseen Oulun teatterissa – tänään ensi-iltansa saava Kuolema Venetsiassa toi naisen takaisin juurilleen

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la sai kipinän esit­tä­vään tai­tee­seen Oulun teat­te­ris­sa – tänään en­si-il­tan­sa saava Kuolema Ve­net­sias­sa toi naisen ta­kai­sin juu­ril­leen

10.03.2023 06:05
Sosiaalinen media ei ole vähentänyt painotuotteiden tarvetta vaalikampanjoinnissa –  "Kun eduskuntavaaliehdokas liikkuu toreilla, pitää sen näkyä"

So­siaa­li­nen media ei ole vä­hen­tä­nyt pai­no­tuot­tei­den tar­vet­ta vaa­li­kam­pan­join­nis­sa – "Kun edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas liikkuu to­reil­la, pitää sen näkyä"

09.03.2023 06:06 12
Oulun kaupunki kuvauttaa 1 740 kilometriä omaa tie- ja puistoverkostoaan – "Tällä säästetään aikaa ja rahaa"

Oulun kau­pun­ki ku­vaut­taa 1 740 ki­lo­met­riä omaa tie- ja puis­to­ver­kos­toaan – "Tällä sääs­te­tään aikaa ja rahaa"

08.03.2023 06:10 9
Oululainen Dimi Salo pohtii sopivanlaisuuden teemaa pian julkaistavalla levyllään ja esikoiskirjassaan – haaveissa myös äänikirja ja musiikkinäytelmä

Ou­lu­lai­nen Dimi Salo pohtii so­pi­van­lai­suu­den teemaa pian jul­kais­ta­val­la le­vyl­lään ja esi­kois­kir­jas­saan – haa­veis­sa myös ää­ni­kir­ja ja mu­siik­ki­näy­tel­mä

05.03.2023 06:15 2
Pyysimme paikallisia puolueiden edustajia jatkamaan lauseita – näin he vastasivat

Pyy­sim­me pai­kal­li­sia puo­luei­den edus­ta­jia jat­ka­maan lau­sei­ta – näin he vas­ta­si­vat

03.03.2023 06:05 1
Sanginjoen luontokeskuksen remontti on tarjoillut positiivisia yllätyksiä ja mielenkiintoisia löytöjä – Loppulan ovet pysyvät säpissä ainakin elokuulle, mutta talvilomalla pihapiirissä tapahtuu

San­gin­joen luon­to­kes­kuk­sen re­mont­ti on tar­joil­lut po­si­tii­vi­sia yl­lä­tyk­siä ja mie­len­kiin­toi­sia löytöjä – Lop­pu­lan ovet pysyvät säpissä ainakin elo­kuul­le, mutta tal­vi­lo­mal­la pi­ha­pii­ris­sä ta­pah­tuu

02.03.2023 06:05 9
Rotuaarin aukiolle avataan vaalikylä pitkän tauon jälkeen – säpinää riittää aprillipäivään saakka

Ro­tuaa­rin au­kiol­le avataan vaa­li­ky­lä pitkän tauon jälkeen – säpinää riittää ap­ril­li­päi­vään saakka

01.03.2023 06:10 13
Laitoshoito ei ollut vaihtoehto, kun oululainen Anu synnytti vaikeasti kehitysvammaiset kaksoset – "Vaikeinta oman lapsen omaishoitajuudessa on sen päättyminen"

Lai­tos­hoi­to ei ollut vaih­toeh­to, kun ou­lu­lai­nen Anu syn­nyt­ti vai­keas­ti ke­hi­tys­vam­mai­set kak­so­set – "Vai­kein­ta oman lapsen omais­hoi­ta­juu­des­sa on sen päät­ty­mi­nen"

26.02.2023 06:15 9
”Miten taitavia tekijät ovatkaan olleet” – Oulun kansallispukukurssilla ihastellaan vanhoja perinteitä ja valmistetaan oma puku ommel kerrallaan

”Miten tai­ta­via tekijät ovat­kaan olleet” – Oulun kan­sal­lis­pu­ku­kurs­sil­la ihas­tel­laan vanhoja pe­rin­tei­tä ja val­mis­te­taan oma puku ommel ker­ral­laan

25.02.2023 06:05 1
Kysäisimme: Kalastajat parkkeeraavat autojaan Kuusisaaren kärkeen – luvallista vai ei?

Ky­säi­sim­me: Ka­las­ta­jat park­kee­raa­vat au­to­jaan Kuu­si­saa­ren kärkeen – lu­val­lis­ta vai ei?

24.02.2023 06:10 30
Oululaislähtöinen näyttelijä Eero Ojala tuo Klonkka-näyttämölle yksinpuhelua erosta ja esikoislapsen syntymästä

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Eero Ojala tuo Klonk­ka-näyt­tä­möl­le yk­sin­pu­he­lua erosta ja esi­kois­lap­sen syn­ty­mäs­tä

23.02.2023 06:10 2
”Tornipöllön” työpiste aiotaan lyödä Virpiniemessä matalaksi – "Siellä päivystettiin vuorokauden ympäri"

”Tor­ni­pöl­lön” työ­pis­te aiotaan lyödä Vir­pi­nie­mes­sä ma­ta­lak­si – "­Siel­lä päi­vys­tet­tiin vuo­ro­kau­den ympäri"

22.02.2023 06:04 10
Kysäisimme: Mitä tapahtuu Ruskon jäteasemalle toimitettaville kuolleille eläimille? – "Ei ole sellainen paikka johon tullaan sytyttämään kynttilä"

Ky­säi­sim­me: Mitä ta­pah­tuu Ruskon jä­te­ase­mal­le toi­mi­tet­ta­vil­le kuol­leil­le eläi­mil­le? – "Ei ole sel­lai­nen paikka johon tullaan sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lä"

20.02.2023 06:10 14
Kukkakimppujen kuivaamiselle löytyy myös vaihtoehto – oululainen Elina taiteilee juhlakukkasista tauluja

Kuk­ka­kimp­pu­jen kui­vaa­mi­sel­le löytyy myös vaih­to­eh­to – ou­lu­lai­nen Elina tai­tei­lee juh­la­kuk­ka­sis­ta tauluja

19.02.2023 06:20 2
Oululais-liminkalainen Sagastrophe-bändi tiputtelee sinkkuja pitkin kevättä ja tähyää kesän festareille

Ou­lu­lais-li­min­ka­lai­nen Sa­gast­rop­he-bän­di ti­put­te­lee sink­ku­ja pitkin kevättä ja tähyää kesän fes­ta­reil­le

18.02.2023 06:20 6
Oulun kauppahalli tyhjenee tyhjenemistään, mutta toimenpiteisiinkin on ryhdytty – "Vuokria tarkistettiin nyt kun hallin vetovoimaisuus ei ole riittävällä tasolla"

Oulun kaup­pa­hal­li tyh­je­nee tyh­je­ne­mis­tään, mutta toi­men­pi­tei­siin­kin on ryh­dyt­ty – "­Vuok­ria tar­kis­tet­tiin nyt kun hallin ve­to­voi­mai­suus ei ole riit­tä­väl­lä ta­sol­la"

17.02.2023 06:06 185
Hiukkavaaraan rakennetaan uusi keskusleikkipuisto, johon tulee Oulun korkein kiipeilytorni – katso kuva 8 metrin korkeuteen kohoavasta leikkitelineestä

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­ne­taan uusi kes­kus­leik­ki­puis­to, johon tulee Oulun korkein kii­pei­ly­tor­ni – katso kuva 8 metrin kor­keu­teen ko­hoa­vas­ta leik­ki­te­li­nees­tä

16.02.2023 06:15 18
Jaajo Linnonmaa lähti mukaan oululaiseen suklaabisnekseen – yhtiö mukana myös alkavalla Diili-kaudella

Jaajo Lin­non­maa lähti mukaan ou­lu­lai­seen suk­laa­bis­nek­seen – yhtiö mukana myös al­ka­val­la Dii­li-kau­del­la

15.02.2023 06:04 18