Terveys: Mitä hoito OYSissa oi­keas­ti maksaa? Katso jät­ti­lis­taus

Pääkirjoitus: Viisi huu­me­kuo­le­maa vii­kos­sa on liikaa – uhreja on enemmän kuin lii­ken­tees­sä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Forum24

"Suomi on värien kehitysmaa" – liminkalainen kuvataiteilija Hannu Lukin päätti 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi järjestää näyttelyiden sarjan ja maalata värejä talven harmauden keskelle

"Suomi on värien ke­hi­tys­maa" – li­min­ka­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Hannu Lukin päätti 60-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si jär­jes­tää näyt­te­lyi­den sarjan ja maalata värejä talven har­mau­den kes­kel­le

06:03 4
"Kun tulee puskista ei ole kauheasti paineita", sanoo vahvan liigastartin tehnyt kärppäpuolustaja Arttu Paaso

"Kun tulee pus­kis­ta ei ole kau­heas­ti pai­nei­ta", sanoo vahvan lii­gas­tar­tin tehnyt kärp­pä­puo­lus­ta­ja Arttu Paaso

28.01.2023 06:25 1
Kärppien naisten joukkue valmistautuu playoff-otteluihin Sanna Lankosaaren johdolla – "Olen tyytyväinen nuorten henkiseen kasvuun"

Kärp­pien naisten joukkue val­mis­tau­tuu playoff-ot­te­lui­hin Sanna Lan­ko­saa­ren joh­dol­la – "Olen tyy­ty­väi­nen nuorten hen­ki­seen kas­vuun"

27.01.2023 18:15 1
"Kun tulee puskista ei ole kauheasti paineita", sanoo vahvan liigastartin tehnyt kärppäpuolustaja Arttu Paaso
Ihmiset

"Kun tulee pus­kis­ta ei ole kau­heas­ti pai­nei­ta", sanoo vahvan lii­gas­tar­tin tehnyt kärp­pä­puo­lus­ta­ja Arttu Paaso

28.01.2023 06:25 1
Liminkalainen hiihtolupaus Nelli-Lotta Karppelin kisaa parhaillaan Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleilla Italiassa – "Täältäkin voi tulla ja menestyä"

Li­min­ka­lai­nen hiih­to­lu­paus Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin kisaa par­hail­laan Eu­roo­pan nuorten tal­vio­lym­pia­fes­ti­vaa­leil­la Ita­lias­sa – "Tääl­tä­kin voi tulla ja me­nes­tyä"

25.01.2023 18:01 1
Oululaislähtöinen Emilia Hernesniemi toteutti Maija Vilkkumaan 50-vuotismusiikkivideon, joka on nyt Emma-ehdokkaana – "Yhteiskunnan tulisi tiedostaa keski-ikäinen nainen nykyistä paremmin"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Emilia Her­nes­nie­mi to­teut­ti Maija Vilk­ku­maan 50-vuo­tis­mu­siik­ki­vi­deon, joka on nyt Em­ma-eh­dok­kaa­na – "Yh­teis­kun­nan tulisi tie­dos­taa kes­ki-ikäi­nen nainen ny­kyis­tä pa­rem­min"

21.01.2023 06:10 12
Oululaislähtöinen Henriikka kävi lihavuusleikkauksessa ja haluaa nyt murtaa operaatioon liittyviä tabuja – "Asiaa häpeillään aivan turhaan"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Hen­riik­ka kävi li­ha­vuus­leik­kauk­ses­sa ja haluaa nyt murtaa ope­raa­tioon liit­ty­viä tabuja – "Asiaa hä­peil­lään aivan tur­haan"

15.01.2023 06:10 10
Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa

Top­pi­lan­sal­meen ker­ros­ta­lon ala­ker­taan avattu Joo Hetki -kah­vi­la haluaa mul­lis­taa vuok­ra-asu­mis­ta: suun­ni­tel­mis­sa muun muassa joo­ga­het­kiä ja pyö­rä­huol­toa

27.01.2023 06:04 2
Analyysi: Lauri Marjamäen selässä on nyt puolen Suomen katseet – vain mitalipeleillä Kärpät voi selvitä kaudesta kuivin jaloin

Ana­lyy­si: Lauri Mar­ja­mäen selässä on nyt puolen Suomen katseet – vain mi­ta­li­pe­leil­lä Kärpät voi selvitä kau­des­ta kuivin jaloin

26.01.2023 18:01 17
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Liminkalainen hiihtolupaus Nelli-Lotta Karppelin kisaa parhaillaan Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleilla Italiassa – "Täältäkin voi tulla ja menestyä"

Li­min­ka­lai­nen hiih­to­lu­paus Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin kisaa par­hail­laan Eu­roo­pan nuorten tal­vio­lym­pia­fes­ti­vaa­leil­la Ita­lias­sa – "Tääl­tä­kin voi tulla ja me­nes­tyä"

25.01.2023 18:01 1
Kolumnit
Isäntärenki ja politiikan pöytätavat
Kolumni Pauli Harju

Isän­tä­ren­ki ja po­li­tii­kan pöy­tä­ta­vat

25.01.2023 15:41
Hyvä valinta
Kolumni Susanna Eksymä

Hyvä valinta

25.01.2023 06:00
Jokaisesta valtion eurosta 10 senttiä pois
Kolumni Arto Tahkola

Jo­kai­ses­ta valtion eurosta 10 senttiä pois

20.01.2023 16:00
Positiivisen kautta
Kolumni Markus Paso

Po­si­tii­vi­sen kautta

18.01.2023 06:00
Mistä meidät muistetaan?
Kolumni Sami Ylisaari

Mistä meidät muis­te­taan?

12.01.2023 16:09
Laturaivo tekstaripalstalla
Kolumni Niina Hentilä

La­tu­rai­vo teks­ta­ri­pals­tal­la

12.01.2023 15:08
Vuoden oululainen ratkesi yhden äänen erolla – voittajaksi nousi Help Center Ukraine

Vuoden ou­lu­lai­nen ratkesi yhden äänen erolla – voit­ta­jak­si nousi Help Center Ukraine

25.01.2023 06:02 12
Uusi hotelli avasi ovensa Oulun keskustassa Otto Karhin puiston kupeessa – katutasoon saneerattiin aamiaisravintola

Uusi hotelli avasi ovensa Oulun kes­kus­tas­sa Otto Karhin puiston ku­pees­sa – ka­tu­ta­soon sa­nee­rat­tiin aa­miais­ra­vin­to­la

22.01.2023 06:25 19
Oululaislähtöinen Emilia Hernesniemi toteutti Maija Vilkkumaan 50-vuotismusiikkivideon, joka on nyt Emma-ehdokkaana – "Yhteiskunnan tulisi tiedostaa keski-ikäinen nainen nykyistä paremmin"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Emilia Her­nes­nie­mi to­teut­ti Maija Vilk­ku­maan 50-vuo­tis­mu­siik­ki­vi­deon, joka on nyt Em­ma-eh­dok­kaa­na – "Yh­teis­kun­nan tulisi tie­dos­taa kes­ki-ikäi­nen nainen ny­kyis­tä pa­rem­min"

21.01.2023 06:10 12
Roller derbyn SM-sarjaa pelataan Oulussa lauantaina parin vuoden tauon jälkeen – Oulun joukkue on kokematon, mutta päättäväinen

Roller derbyn SM-sar­jaa pe­la­taan Oulussa lauan­tai­na parin vuoden tauon jälkeen – Oulun joukkue on ko­ke­ma­ton, mutta päät­tä­väi­nen

20.01.2023 06:15
Kauan odotettu Pateniemen koulun jättiremontti etenee – 50-luvun ongelmarakennukset saneerataan ja korvataan uusilla, alueelle rakentuu myös moderni monitoimitalo

Kauan odo­tet­tu Pa­te­nie­men koulun jät­ti­re­mont­ti etenee – 50-lu­vun on­gel­ma­ra­ken­nuk­set sa­nee­ra­taan ja kor­va­taan uu­sil­la, alueel­le ra­ken­tuu myös moderni mo­ni­toi­mi­ta­lo

19.01.2023 06:05 12
Yli 4 000 oululaista saa liukastumisvaroituksia tekstiviestillä – "Vaikka kuinka hiekoittaa, aina jää paikkoja, missä liukastuminen on mahdollista"

Yli 4 000 ou­lu­lais­ta saa liu­kas­tu­mis­va­roi­tuk­sia teks­ti­vies­til­lä – "Vaikka kuinka hie­koit­taa, aina jää paik­ko­ja, missä liu­kas­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta"

18.01.2023 06:06 17
Yli 350 luonnossa liikkujaa rikkoi lakia – Oulu erottuu erätarkastajan kartalta, etenkin Sanginjoen alueen virkistyskäytössä riittää valvottavaa

Yli 350 luon­nos­sa liik­ku­jaa rikkoi lakia – Oulu erottuu erä­tar­kas­ta­jan kar­tal­ta, etenkin San­gin­joen alueen vir­kis­tys­käy­tös­sä riittää val­vot­ta­vaa

17.01.2023 06:10 10
Tulevan kaupunginjohtajan terveiset oululaisille: "Yritän esittää enemmän hyviä kysymyksiä kuin välittömiä vastauksia"

Tulevan kau­pun­gin­joh­ta­jan ter­vei­set ou­lu­lai­sil­le: "Yritän esittää enemmän hyviä ky­sy­myk­siä kuin vä­lit­tö­miä vas­tauk­sia"

16.01.2023 06:07 25
Oululaislähtöinen Henriikka kävi lihavuusleikkauksessa ja haluaa nyt murtaa operaatioon liittyviä tabuja – "Asiaa häpeillään aivan turhaan"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Hen­riik­ka kävi li­ha­vuus­leik­kauk­ses­sa ja haluaa nyt murtaa ope­raa­tioon liit­ty­viä tabuja – "Asiaa hä­peil­lään aivan tur­haan"

15.01.2023 06:10 10
Kempeleläinen Kristian Heberg on ollut yhtä vaille jokaisessa Taikahuilun harjoituksessa mukana – "Se soi jatkuvasti päässä"

Kem­pe­le­läi­nen Kris­tian Heberg on ollut yhtä vaille jo­kai­ses­sa Tai­ka­hui­lun har­joi­tuk­ses­sa mukana – "Se soi jat­ku­vas­ti päässä"

13.01.2023 06:07 1
Uusi ravintola Oulun keskustaan – suunnitelmissa jopa 150-paikkainen terassialue ja talvi-igluja

Uusi ra­vin­to­la Oulun kes­kus­taan – suun­ni­tel­mis­sa jopa 150-paik­kai­nen te­ras­sia­lue ja tal­vi-ig­lu­ja

12.01.2023 06:06 65
Oulun hiihtoladut kaipaavat lisää lunta – "Latukoneilla ajoja on jouduttu monin paikoin rajoittamaan"

Oulun hiih­to­la­dut kai­paa­vat lisää lunta – "La­tu­ko­neil­la ajoja on jou­dut­tu monin paikoin ra­joit­ta­maan"

11.01.2023 06:10 15
Jo 500 löydettyä pyörää – kysäisimme, mitä kuuluu varastettuja pyöriä etsivän Bike's Patrullenin toiminnalle

Jo 500 löy­det­tyä pyörää – ky­säi­sim­me, mitä kuuluu va­ras­tet­tu­ja pyöriä etsivän Bike's Pat­rul­le­nin toi­min­nal­le

07.01.2023 11:31 36
Uusi mobiilisovellus vie oululaiset löytöretkiseikkailulle omaan kotikaupunkiin – "Sovellusta tehdessä minusta tuli Oulu-fani"

Uusi mo­bii­li­so­vel­lus vie ou­lu­lai­set löy­tö­ret­ki­seik­kai­lul­le omaan ko­ti­kau­pun­kiin – "So­vel­lus­ta teh­des­sä minusta tuli Ou­lu-fa­ni"

06.01.2023 06:10 9
Mika Räinän uusi vuosi käynnistyy Miesflunssalla – helmikuussa ensi-iltansa saa Räinän käsikirjoittama dokumenttielokuva Jope Ruonansuusta

Mika Räinän uusi vuosi käyn­nis­tyy Miesf­luns­sal­la – hel­mi­kuus­sa en­si-il­tan­sa saa Räinän kä­si­kir­joit­ta­ma do­ku­ment­tie­lo­ku­va Jope Ruo­nan­suus­ta

05.01.2023 06:10
Äänestä: kuka on mielestäsi Vuoden oululainen 2022

Ää­nes­tä: kuka on mie­les­tä­si Vuoden ou­lu­lai­nen 2022

04.01.2023 06:04 32
Kuntouttavan työtoiminnan paikka ei ole vieläkään kaikilla tiedossa – "Saamme ohjattua asiakkaat palvelun piiriin tämän ja ensi viikon aikana."

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan paikka ei ole vie­lä­kään kai­kil­la tie­dos­sa – "Saamme oh­jat­tua asiak­kaat pal­ve­lun piiriin tämän ja ensi viikon ai­ka­na."

03.01.2023 17:06 7
"Italia-hullut" automiehet perustivat Ouluun uuden autokerhon – "Upeat muodot ja urheiluauton tuntu herättivät kiinnostuksen"

"I­ta­lia-hul­lut" au­to­mie­het pe­rus­ti­vat Ouluun uuden au­to­ker­hon – "Upeat muodot ja ur­hei­luau­ton tuntu he­rät­ti­vät kiin­nos­tuk­sen"

01.01.2023 06:20 13
Mitä tapahtuikaan vuonna 2022? – Forum24 kokosi Oulun seudun kuluneen vuoden kohokohtia

Mitä ta­pah­tui­kaan vuonna 2022? – Forum24 kokosi Oulun seudun ku­lu­neen vuoden ko­ho­koh­tia

31.12.2022 06:15
Oulun talousneuvola jatkaa toimintaansa Pohteen alaisuudessa – "Suuret sähkölaskut tulevat näkymään viiveellä"

Oulun ta­lous­neu­vo­la jatkaa toi­min­taan­sa Pohteen alai­suu­des­sa – "Suuret säh­kö­las­kut tulevat nä­ky­mään vii­veel­lä"

30.12.2022 09:04 1
Oululaisen Janne Ukonmaanahon oli tarkoitus lopettaa EM-kultaa juosseen Topi Raitasen valmentaminen jo vuonna 2020 – nyt hän on ehdolla Vuoden valmentajaksi

Ou­lu­lai­sen Janne Ukon­maa­na­hon oli tar­koi­tus lo­pet­taa EM-kul­taa juos­seen Topi Rai­ta­sen val­men­ta­mi­nen jo vuonna 2020 – nyt hän on ehdolla Vuoden val­men­ta­jak­si

29.12.2022 06:07 1