Estonia: Täl­lai­nen on suo­ma­lai­nen Es­to­nia-to­dis­ta­ja – Harri Ruot­sa­lai­nen kertoo näh­neen­sä to­dis­teen up­poa­mi­sen syistä

Jääkiekko: Kärp­pien huip­pu­vi­rei­nen ve­nä­läis­vah­ti kertoo, kuka hän oikein on

Mainos: Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Forum24

Liisa Virta istutti tuhat kukkasipulia kotipihalleen –  "Itsekin vähän kauhistelin määrää"

Liisa Virta istutti tuhat kukkasipulia kotipihalleen –  "Itsekin vähän kauhistelin määrää"

06:08
Uusi oululainen kristillisen raskaan musiikin festivaali Incarn Fest pyrkii antamaan genrelle uutta nostetta – "Lauma on hajallaan"

Uusi oululainen kristillisen raskaan musiikin festivaali Incarn Fest pyrkii antamaan genrelle uutta nostetta – "Lauma on hajallaan"

15.10.2021 06:09
Oululainen Ville-Valtteri Visuri ryhtyi esimerkkihenkilöksi, kuinka hiilijalanjälkeä voi keventää kestävälle tasolle – "Silmiä avaava hanke"

Ou­lu­lai­nen Vil­le-Valt­te­ri Visuri ryhtyi esi­merk­ki­hen­ki­lök­si, kuinka hii­li­ja­lan­jäl­keä voi ke­ven­tää kes­tä­väl­le tasolle – "Silmiä avaava hanke"

14.10.2021 06:15 18
Oululainen Ville-Valtteri Visuri ryhtyi esimerkkihenkilöksi, kuinka hiilijalanjälkeä voi keventää kestävälle tasolle – "Silmiä avaava hanke"
Ihmiset

Ou­lu­lai­nen Vil­le-Valt­te­ri Visuri ryhtyi esi­merk­ki­hen­ki­lök­si, kuinka hii­li­ja­lan­jäl­keä voi ke­ven­tää kes­tä­väl­le tasolle – "Silmiä avaava hanke"

14.10.2021 06:15 18
Nuori hiihtäjälupaus ei mieti liikoja paineita – maailmanmestari Niilo Moilanen oli aiemmin kovempi jännittäjä

Nuori hiih­tä­jä­lu­paus ei mieti liikoja pai­nei­ta – maail­man­mes­ta­ri Niilo Moi­la­nen oli aiemmin kovempi jän­nit­tä­jä

10.10.2021 06:12 1
Oululainen Joni Hannuksela valittiin Turkin jääkiekkomaajoukkueen valmentajaksi – "He pelaavat suuresta innostuksesta lajiin, ja se on tärkein kehittymisen lähtökohta"

Ou­lu­lai­nen Joni Han­nuk­se­la va­lit­tiin Turkin jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen val­men­ta­jak­si – "He pe­laa­vat suu­res­ta in­nos­tuk­ses­ta lajiin, ja se on tärkein ke­hit­ty­mi­sen läh­tö­koh­ta"

06.10.2021 19:07
Karumaineinen hiphop on sisältä muutakin, tietää Tuomo Pee: "En ole kova jätkä, vaan kiltti ja lempeä"

Ka­ru­mai­nei­nen hiphop on sisältä muu­ta­kin, tietää Tuomo Pee: "En ole kova jätkä, vaan kiltti ja lempeä"

04.10.2021 06:05 1
Liminganlahden luontokeskuksessa pääsee pian tulistelemaan pyörivässä laavussa – "Sopii erinomaisesti tuuliseen merimaisemaan"

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­ses­sa pääsee pian tu­lis­te­le­maan pyö­ri­väs­sä laa­vus­sa – "Sopii erin­omai­ses­ti tuu­li­seen me­ri­mai­se­maan"

13.10.2021 19:20
Ouluun saapui vajaat 80 000 influenssarokotetta joita pistetään samanaikaisesti koronarokotusten kanssa – "Alkava influenssakausi on todennäköisesti vaikeampi kuin viime kausi"

Ouluun saapui vajaat 80 000 inf­luens­sa­ro­ko­tet­ta joita pis­te­tään sa­man­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten kanssa – "Alkava inf­luens­sa­kau­si on to­den­nä­köi­ses­ti vai­keam­pi kuin viime kausi"

12.10.2021 15:31 24
Uusi paperikauppa avaa tänään ovensa Oulun keskustassa – "Luulen, että ihmiset kaipaavat iloa elämäänsä"

Uusi pa­pe­ri­kaup­pa avaa tänään ovensa Oulun kes­kus­tas­sa – "Luu­len, että ihmiset kai­paa­vat iloa elä­mään­sä"

12.10.2021 06:10 11
Nuori hiihtäjälupaus ei mieti liikoja paineita – maailmanmestari Niilo Moilanen oli aiemmin kovempi jännittäjä

Nuori hiih­tä­jä­lu­paus ei mieti liikoja pai­nei­ta – maail­man­mes­ta­ri Niilo Moi­la­nen oli aiemmin kovempi jän­nit­tä­jä

10.10.2021 06:12 1
Kolumnit
Mitä paremmin sinä voit, sitä paremmin me voimme
Kolumni Ilkka Kurttila

Mitä pa­rem­min sinä voit, sitä pa­rem­min me voimme

13.10.2021 10:11
Tuleen tuijottava kansa
Kolumni Susanna Eksymä

Tuleen tui­jot­ta­va kansa

13.10.2021 09:37
Huijareita liikkeellä
Kolumni Marjo Kolehmainen

Hui­ja­rei­ta liik­keel­lä

08.10.2021 15:31
Pyörälenkki hoitaa sekä kuntoa että päätä
Kolumni Laura Seppä

Pyö­rä­lenk­ki hoitaa sekä kuntoa että päätä

07.10.2021 12:22
Lisäämmekö yhteisöllisyyttä pirstaloimalla kampuksen?
Kolumni Olli Joki

Li­sääm­me­kö yh­tei­söl­li­syyt­tä pirs­ta­loi­mal­la kam­puk­sen?

05.10.2021 14:46 1
Kiitos Hevimesta ja Pannukakkutalo
Kolumni Niina Hentilä

Kiitos He­vi­mes­ta ja Pan­nu­kak­ku­ta­lo

29.09.2021 13:29
Oululainen Ässät-orkesteri on tanssittanut yli neljä vuosikymmentä eikä loppua näy – Vuoden tanssittaja 2021 -tunnustus antaa uutta virtaa

Ou­lu­lai­nen Äs­sät-or­kes­te­ri on tans­sit­ta­nut yli neljä vuo­si­kym­men­tä eikä loppua näy – Vuoden tans­sit­ta­ja 2021 -tun­nus­tus antaa uutta virtaa

09.10.2021 07:10 1
Hitaasti muotiaan muuttavien OYS:n sairaalavaatteiden liikkeitä seurataan mikrosirulla – purkka taskussa katkaisee sadan pesun elinkaaren

Hi­taas­ti muo­tiaan muut­ta­vien OYS:n sai­raa­la­vaat­tei­den liik­kei­tä seu­ra­taan mik­ro­si­rul­la – purkka tas­kus­sa kat­kai­see sadan pesun elin­kaa­ren

08.10.2021 06:15
Hiukkavaarassa ja Metsokankaalla päästään paistamaan makkaraa vielä tänä vuonna: osallistuvassa budjetoinnissa äänestettyjen  nuotiopaikkojen sijainnit on päätetty

Hiuk­ka­vaa­ras­sa ja Met­so­kan­kaal­la pääs­tään pais­ta­maan mak­ka­raa vielä tänä vuonna: osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa ää­nes­tet­ty­jen  nuo­tio­paik­ko­jen si­jain­nit on pää­tet­ty

07.10.2021 18:00 19
Jumalanpalveluksia kaupan kyljessä –  Pateniemenrannan K-marketin yhteyteen valmistuva uusi seurakuntakoti saa noin 300 neliön suuruiset tilat

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia kaupan kyl­jes­sä – Pa­te­nie­men­ran­nan K-mar­ke­tin yh­tey­teen val­mis­tu­va uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti saa noin 300 neliön suu­rui­set tilat

07.10.2021 06:08 7
Oululainen Joni Hannuksela valittiin Turkin jääkiekkomaajoukkueen valmentajaksi – "He pelaavat suuresta innostuksesta lajiin, ja se on tärkein kehittymisen lähtökohta"

Ou­lu­lai­nen Joni Han­nuk­se­la va­lit­tiin Turkin jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen val­men­ta­jak­si – "He pe­laa­vat suu­res­ta in­nos­tuk­ses­ta lajiin, ja se on tärkein ke­hit­ty­mi­sen läh­tö­koh­ta"

06.10.2021 19:07
Hietasaaren nuotiopaikalle ilmestyi polttopuuautomaatti – vitsistä liikkeelle lähtenyt idea jalostui vuoden aikana oikeaksi laitteeksi

Hie­ta­saa­ren nuo­tio­pai­kal­le il­mes­tyi polt­to­puu­au­to­maat­ti – vit­sis­tä liik­keel­le läh­te­nyt idea ja­los­tui vuoden aikana oi­keak­si lait­teek­si

06.10.2021 06:07 91
Karumaineinen hiphop on sisältä muutakin, tietää Tuomo Pee: "En ole kova jätkä, vaan kiltti ja lempeä"

Ka­ru­mai­nei­nen hiphop on sisältä muu­ta­kin, tietää Tuomo Pee: "En ole kova jätkä, vaan kiltti ja lempeä"

04.10.2021 06:05 1
Jaakko Tauriaisen käsissä eläimet saavat uuden elämän jalustalla – Tietomaan uusi luontonäyttely pitää konservaattorin kiireisenä

Jaakko Tau­riai­sen käsissä eläimet saavat uuden elämän ja­lus­tal­la – Tie­to­maan uusi luon­to­näyt­te­ly pitää kon­ser­vaat­to­rin kii­rei­se­nä

03.10.2021 06:18
Oulun nuorin kaupunginvaltuutettu Jessi Jokelainen ei ole antanut työn muuttaa tyyliään: "Oletus on, että poliitikot eivät kiroile julkisesti, eivätkä puhu omista inhimillisistä tuntemuksistaan"

Oulun nuorin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jessi Jo­ke­lai­nen ei ole antanut työn muuttaa tyy­liään: "Oletus on, että po­lii­ti­kot eivät kiroile jul­ki­ses­ti, eivätkä puhu omista in­hi­mil­li­sis­tä tun­te­muk­sis­taan"

02.10.2021 06:08 20
Huumorikisa vetää pojat ja miehet hevosmaailmaan: "On hauskaa seurata, pysytäänkö selässä loppuun asti"

Huu­mo­ri­ki­sa vetää pojat ja miehet he­vos­maail­maan: "On hauskaa seu­ra­ta, py­sy­tään­kö selässä loppuun asti"

01.10.2021 06:27
Nuohoussesonki täydessä vauhdissa – piirinuohousjärjestelmästä luopuminen on hankaloittanut nuohouksen valvontaa

Nuo­hous­se­son­ki täy­des­sä vauh­dis­sa – pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­nen on han­ka­loit­ta­nut nuo­houk­sen val­von­taa

30.09.2021 06:10 7
OYS:ssa avattiin perhehuone vastasyntyneiden teholle – "Ajatuksena on, että vastasyntynyt erotetaan vain pakottavista syistä vanhemmastaan"

OYS:ssa avat­tiin per­he­huo­ne vas­ta­syn­ty­nei­den teholle – "A­ja­tuk­se­na on, että vas­ta­syn­ty­nyt ero­te­taan vain pa­kot­ta­vis­ta syistä van­hem­mas­taan"

29.09.2021 19:06 3
Alvar Aallon suunnitteleman siilon harjalle haaveillaan näköalapaikkaa – "Toiveena on, että saataisiin rappuset sinne ylös"

Alvar Aallon suun­nit­te­le­man siilon har­jal­le haa­veil­laan nä­kö­ala­paik­kaa – "Toi­vee­na on, että saa­tai­siin rap­pu­set sinne ylös"

29.09.2021 06:07 28
Haukiputaalainen Mira Tuovinen teki ensimmäisen villapaitansa jo 9-vuotiaana – "Kun ilma viilenee, neuloosi pahenee"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mira Tuo­vi­nen teki en­sim­mäi­sen vil­la­pai­tan­sa jo 9-vuo­tiaa­na – "Kun ilma vii­le­nee, neu­loo­si pa­he­nee"

27.09.2021 06:07 8
Vaikka kamppeet kastuisivat, maasto muuttuisi mahdottomaksi, tai pimeä yllättäisi, olisi Sami Viljanmaa kuin kotonaan

Vaikka kamp­peet kas­tui­si­vat, maasto muut­tui­si mah­dot­to­mak­si, tai pimeä yl­lät­täi­si, olisi Sami Vil­jan­maa kuin ko­to­naan

26.09.2021 06:31
Harvinainen ja vaarallinen sydänsairaus mullisti nuoren kilpaurheilijan elämän – "Miten ihmeessä näin pystyy elämään?", Niina kysyi diagnoosin saatuaan

Har­vi­nai­nen ja vaa­ral­li­nen sy­dän­sai­raus mul­lis­ti nuoren kil­pa­ur­hei­li­jan elämän – "Miten ih­mees­sä näin pystyy elä­mään?", Niina kysyi diag­noo­sin saa­tuaan

25.09.2021 06:10 1
Kempeleläislähtöisellä Sari Aallolla on TikTokissa huimat 4,4 miljoonaa seuraajaa – "Olen syntynyt sellaiseen ympäristöön, jossa on aina tuettu sitä, että itseään voi toteuttaa laajasti"

Kem­pe­le­läis­läh­töi­sel­lä Sari Aal­lol­la on Tik­To­kis­sa huimat 4,4 mil­joo­naa seu­raa­jaa – "Olen syn­ty­nyt sel­lai­seen ym­pä­ris­töön, jossa on aina tuettu sitä, että itseään voi to­teut­taa laa­jas­ti"

24.09.2021 19:05 3
Pannukakkutalon tilalle uusi kahvila-ravintola – " Pysymme edelleen perheravintolana ja myös lemmikkiystävällisenä paikkana, mutta pannareita meiltä ei jatkossa enää saa"

Pan­nu­kak­ku­ta­lon tilalle uusi kah­vi­la-ra­vin­to­la – " Pysymme edel­leen per­he­ra­vin­to­la­na ja myös lem­mik­ki­ys­tä­väl­li­se­nä paik­ka­na, mutta pan­na­rei­ta meiltä ei jat­kos­sa enää saa"

24.09.2021 06:05 13
Monttuista tietä luontoon – Pilpaselän metsätie on kulunut retkeilijöiden paljoudesta

Mont­tuis­ta tietä luon­toon – Pil­pa­se­län met­sä­tie on kulunut ret­kei­li­jöi­den pal­jou­des­ta

23.09.2021 06:22 5
Robotti soittaa 10 000 oululaiselle ensi viikolla – "Jos ensimmäisellä kerralla ei vastaa, robotti soittaa uudestaan"

Robotti soittaa 10 000 ou­lu­lai­sel­le ensi vii­kol­la – "Jos en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ei vastaa, robotti soittaa uu­des­taan"

22.09.2021 06:09 31
Elämä on yhtä tanssia – oululainen Veera Pyykkö vetää minuuttiaikataululla ja intohimolla

Elämä on yhtä tanssia – ou­lu­lai­nen Veera Pyykkö vetää mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la ja in­to­hi­mol­la

19.09.2021 06:04