JUHANNUS: Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne sujunut Oulun seu­dul­la mal­lik­kaas­ti – "Kuu­sa­mon­tiel­lä on pe­rin­tei­ses­ti vilk­kain­ta"

TÄHTIJUTTU: Pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jäl­le eh­dol­lis­ta lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta

Forum24

Työt tyssäsivät, ja Pohjola-opiston rauniot uhmaavat edelleen purkutuomiota – "Toivon mukaan syksyllä ollaan jo konepurkutöissä"

Työt tyssäsivät, ja Pohjola-opiston rauniot uhmaavat edelleen purkutuomiota – "Toivon mukaan syksyllä ollaan jo konepurkutöissä"

06:12 4
Vastanteko on katoava kansan­perinne, mutta oululaiselta Eero Majavalta se vielä sujuu – katso video!

Vastanteko on katoava kansan­perinne, mutta oululaiselta Eero Majavalta se vielä sujuu – katso video!

23.06.2021 06:12 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalervo Ukkola

Ke­hi­te­tään yli­opis­toa ja kau­pun­ki­kult­tuu­ria yhdessä ja erik­seen

23.06.2021 09:17 1
Satavuotias Paula Vahtola on aina ollut positiivinen, vaikka hän on elänyt sota-ajat ja kokenut aviomiehen kuoleman kaksi kertaa
Ihmiset

Sa­ta­vuo­tias Paula Vahtola on aina ollut po­si­tii­vi­nen, vaikka hän on elänyt so­ta-ajat ja kokenut avio­mie­hen kuo­le­man kaksi kertaa

20.06.2021 06:20 3
Haukiputaalaislaulaja-lauluntekijä Jukka Takalo jatkaa lauseita: "Ikävöin 90-luvun kännejä"

Hau­ki­pu­taa­lais­lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jukka Takalo jatkaa lau­sei­ta: "I­kä­vöin 90-lu­vun kän­ne­jä"

12.06.2021 17:19 2
Jazzilla toivon pilkahduksia – hiljattain oululaistunut jazzmuusikko Elena Mindru julkaisee tänään uutta musiikkia

Jaz­zil­la toivon pil­kah­duk­sia – hil­jat­tain ou­lu­lais­tu­nut jazz­muu­sik­ko Elena Mindru jul­kai­see tänään uutta mu­siik­kia

11.06.2021 18:11
Oulun Matkailun toimitusjohtajan paikalta vetäytyvä Päivi Penttilä toivoo, että Oulussa panostettaisiin enemmän matkailuun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11
Satavuotias Paula Vahtola on aina ollut positiivinen, vaikka hän on elänyt sota-ajat ja kokenut aviomiehen kuoleman kaksi kertaa

Sa­ta­vuo­tias Paula Vahtola on aina ollut po­si­tii­vi­nen, vaikka hän on elänyt so­ta-ajat ja kokenut avio­mie­hen kuo­le­man kaksi kertaa

20.06.2021 06:20 3
48 vuotta hyppyjä tyhjän päälle – ”Mikään ei voita sitä fiilistä, kun tiputtaudut lentokoneesta ilmavirran vietäväksi”

48 vuotta hyppyjä tyhjän päälle – ”Mikään ei voita sitä fii­lis­tä, kun ti­put­tau­dut len­to­ko­nees­ta il­ma­vir­ran vie­tä­väk­si”

19.06.2021 06:45 3
Pirkolan maatilan perunahalliin keskelle Tyrnävän lakeuksia avataan neljän taiteilijan näyttely – Täyttymys 2021  pohtii taiteen tekemisen lähtökohtia

Pir­ko­lan maa­ti­lan pe­ru­na­hal­liin kes­kel­le Tyr­nä­vän la­keuk­sia avataan neljän tai­tei­li­jan näyt­te­ly – Täyt­ty­mys 2021 pohtii taiteen te­ke­mi­sen läh­tö­koh­tia

18.06.2021 06:15 4
Löytöeläinkodin on jatkossa otettava vastaan myös eläinsuojelupäätöksellä huostaanotetut lemmikit – "Hinnan pitää olla erittäin kova, joka siihen ryykeliin lähtee"

Löy­tö­eläin­ko­din on jat­kos­sa otet­ta­va vastaan myös eläin­suo­je­lu­pää­tök­sel­lä huos­taa­no­te­tut lem­mi­kit – "Hinnan pitää olla erit­täin kova, joka siihen ryy­ke­liin lähtee"

17.06.2021 06:17 13
Kolumnit
Pohjois-Pohjanmaan yritysten verojalanjälki yli 2,4 miljardia
Kolumni Jari Tuovinen

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tys­ten ve­ro­ja­lan­jäl­ki yli 2,4 mil­jar­dia

23.06.2021 15:29
Millaisen kulttuuripääkaupunkitarinan oululaiset rakentavat?
Kolumni Saila Saraniemi

Mil­lai­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ta­ri­nan ou­lu­lai­set ra­ken­ta­vat?

16.06.2021 15:23
Asunnottomuus yksilön kokemana
Kolumni Katja Karppinen

Asun­not­to­muus yksilön ko­ke­ma­na

14.06.2021 12:46
Kansalainen, ole viisas – Tiedä tämä, kun menet sunnuntaina äänestämään
Kolumni Jussi Korhonen

Kan­sa­lai­nen, ole viisas – Tiedä tämä, kun menet sun­nun­tai­na ää­nes­tä­mään

12.06.2021 16:36 5
Suomi on valloitettu maa
Kolumni Erkki Karvonen

Suomi on val­loi­tet­tu maa

11.06.2021 15:42 2
Oulu-huumaa ansaitusti
Kolumni Niina Hentilä

Ou­lu-huu­maa an­sai­tus­ti

09.06.2021 14:58
Vain vaalien suurin häviäjä ylsi Oulussa tavoitteeseensa – Palkinnoksi se saa paikan, joka on "totaalisesti numero yksi"

Vain vaalien suurin häviäjä ylsi Oulussa ta­voit­tee­seen­sa – Pal­kin­nok­si se saa paikan, joka on "to­taa­li­ses­ti numero yksi"

16.06.2021 06:12 15
Näin oululaiset evästävät uutta valtuustoa: ikäihmiset, yritykset, kulttuuri, talous, ilmasto ja keskustan vireys mielessä – ja kaikkea hyvää toiveissa

Näin ou­lu­lai­set eväs­tä­vät uutta val­tuus­toa: ikäih­mi­set, yri­tyk­set, kult­tuu­ri, talous, ilmasto ja kes­kus­tan vireys mie­les­sä – ja kaikkea hyvää toi­veis­sa

15.06.2021 19:48 9
”Mistä vauvat tulevat?” – Asiantuntijat kertovat, mitä lasten kiperiin seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin pitäisi vastata.

”Mistä vauvat tu­le­vat?” – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, mitä lasten ki­pe­riin sek­suaa­li­ter­vey­teen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin pitäisi vas­ta­ta.

15.06.2021 06:14 1
Vintage-vaatteita ja sukututkimusta – oululaisnuoret perustavat kesäksi monenlaisia yrityksiä

Vin­ta­ge-vaat­tei­ta ja su­ku­tut­ki­mus­ta – ou­lu­lais­nuo­ret pe­rus­ta­vat kesäksi mo­nen­lai­sia yri­tyk­siä

14.06.2021 06:15
Pyrstön kanssa vedessä temppuilu vaatii hyvää vartalonhallintaa – merenneitouinti on edelleen suosittua

Pyrstön kanssa vedessä temp­pui­lu vaatii hyvää var­ta­lon­hal­lin­taa – me­ren­nei­to­uin­ti on edel­leen suo­sit­tua

13.06.2021 19:40 1
Oulun kaupunki satsaa vessoihin entiseen tapaan – Helpotusta tarjolla kymmenissä bajamajoissa, kontissa ja kiinteässä puistokäymälässä

Oulun kau­pun­ki satsaa ves­soi­hin en­ti­seen tapaan – Hel­po­tus­ta tar­jol­la kym­me­nis­sä ba­ja­ma­jois­sa, kon­tis­sa ja kiin­teäs­sä puis­to­käy­mä­läs­sä

13.06.2021 06:12 10
Haukiputaalaislaulaja-lauluntekijä Jukka Takalo jatkaa lauseita: "Ikävöin 90-luvun kännejä"

Hau­ki­pu­taa­lais­lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jukka Takalo jatkaa lau­sei­ta: "I­kä­vöin 90-lu­vun kän­ne­jä"

12.06.2021 17:19 2
Esikoislevynsä julkaiseva kansanmusiikkiyhtye Rällä ei ole mikään tylsä tuohivirsutrio – "Kunnioitamme perinteitä, mutta emme halua olla väinämöisiä"

Esi­kois­le­vyn­sä jul­kai­se­va kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Rällä ei ole mikään tylsä tuo­hi­vir­su­trio – "Kun­nioi­tam­me pe­rin­tei­tä, mutta emme halua olla väi­nä­möi­siä"

12.06.2021 07:15
Jazzilla toivon pilkahduksia – hiljattain oululaistunut jazzmuusikko Elena Mindru julkaisee tänään uutta musiikkia

Jaz­zil­la toivon pil­kah­duk­sia – hil­jat­tain ou­lu­lais­tu­nut jazz­muu­sik­ko Elena Mindru jul­kai­see tänään uutta mu­siik­kia

11.06.2021 18:11
Forum24 listasi Oulun valtuuston läsnäolot: Kuudella täydet minuutit, neljä kävi alle puolessa kokouksista – Katso vuoden 2017 vaaleissa valittujen kokousläsnäolot nimi nimeltä

Forum24 listasi Oulun val­tuus­ton läs­näo­lot: Kuu­del­la täydet mi­nuu­tit, neljä kävi alle puo­les­sa ko­kouk­sis­ta – Katso vuoden 2017 vaa­leis­sa va­lit­tu­jen ko­kous­läs­nä­olot nimi nimeltä

11.06.2021 06:12 5
Oulun uusi valtuusto jatkaa Pikisalissa – toiveena on, että ensimmäinen kokous elokuussa pidettäisiin fyysisenä kokouksena

Oulun uusi val­tuus­to jatkaa Pi­ki­sa­lis­sa – toi­vee­na on, että en­sim­mäi­nen kokous elo­kuus­sa pi­det­täi­siin fyy­si­se­nä ko­kouk­se­na

10.06.2021 06:15 2
Oulu on valtakunnan innokkain rengaslukottaja, mutta siihen ei paljoa vaadita

Oulu on val­ta­kun­nan in­nok­kain ren­gas­lu­kot­ta­ja, mutta siihen ei paljoa vaadita

09.06.2021 06:12 8
Haukiputaan keskusta kaunistettiin talkoovoimin – "Oli pakko ottaa ohjakset omiin käsiin"

Hau­ki­pu­taan kes­kus­ta kau­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min – "Oli pakko ottaa oh­jak­set omiin käsiin"

08.06.2021 16:19 18
Tuhansien työnhakijoiden kohtaamiset jäivät TE-toimistolla tekemättä – Oulun kaupungille lankesi päivitysvelasta arvioitua isompi urakka työllisyyden kuntakokeilun alkuun

Tu­han­sien työn­ha­ki­joi­den koh­taa­mi­set jäivät TE-toi­mis­tol­la te­ke­mät­tä – Oulun kau­pun­gil­le lankesi päi­vi­tys­ve­las­ta ar­vioi­tua isompi urakka työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun alkuun

07.06.2021 06:12 3
Aaron Gorman kertoo YouTubessa suomalaisille Suomesta – ja hänelle Oulu on yhtä kuin Suomi

Aaron Gorman kertoo You­Tu­bes­sa suo­ma­lai­sil­le Suo­mes­ta – ja hänelle Oulu on yhtä kuin Suomi

06.06.2021 19:35
Oulun Matkailun toimitusjohtajan paikalta vetäytyvä Päivi Penttilä toivoo, että Oulussa panostettaisiin enemmän matkailuun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11
Rautiaisen sisarukset jakavat nykyisin yhdessä tuomioita – "Pieni sävy on edelleen jäljellä, kun Jymyn otteluita tuomaroi, mutta se vähenee koko ajan"

Rau­tiai­sen si­sa­ruk­set jakavat ny­kyi­sin yhdessä tuo­mioi­ta – "Pieni sävy on edel­leen jäl­jel­lä, kun Jymyn ot­te­lui­ta tuo­ma­roi, mutta se vähenee koko ajan"

05.06.2021 19:35
Nuorisovaalit olisivat nostaneet Oulun valtuustoon uuden ykkösen ja jymy-yllättäjän – Katrina Immonen ja Julia Kelloniemi pitävät itsestään selvänä, että äänioikeutta käytetään, kun sen saa

Nuo­ri­so­vaa­lit oli­si­vat nos­ta­neet Oulun val­tuus­toon uuden ykkösen ja jy­my-yl­lät­tä­jän – Katrina Immonen ja Julia Kel­lo­nie­mi pitävät it­ses­tään sel­vä­nä, että ää­ni­oi­keut­ta käy­te­tään, kun sen saa

05.06.2021 07:38 1
Hannu "Enzo" Pulkkinen joi Take Thatin viinat Keravalla vuonna 1993 – Lauantaina haukiputaalaistunut Hausmylly-tähti konsertoi oululaisen kirpputorin parkkipaikalla ja kokee sen kunnia-asiaksi

Hannu "Enzo" Pulk­ki­nen joi Take Thatin viinat Ke­ra­val­la vuonna 1993 – Lauan­tai­na hau­ki­pu­taa­lais­tu­nut Haus­myl­ly-täh­ti kon­ser­toi ou­lu­lai­sen kirp­pu­to­rin park­ki­pai­kal­la ja kokee sen kun­nia-asiak­si

04.06.2021 19:35
Ensimmäinen vuosi evakossa sujuikin mukavasti –Ritaharjun kakkosluokkalaisten vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin Kaukovainiolla

En­sim­mäi­nen vuosi eva­kos­sa su­jui­kin mu­ka­vas­ti –Ri­ta­har­jun kak­kos­luok­ka­lais­ten van­hem­mat ovat olleet tyy­ty­väi­siä jär­jes­te­lyi­hin Kau­ko­vai­niol­la

04.06.2021 06:12
Keskustan junttausasema katkolla Oulun seudulla – Forum24 kysyi Hailuodon, Lumijoen ja Limingan kokeneilta päättäjiltä, kuinka muut puolueet ovat saaneet äänensä kuuluviin

Kes­kus­tan junt­taus­ase­ma kat­kol­la Oulun seu­dul­la – Forum24 kysyi Hai­luo­don, Lu­mi­joen ja Li­min­gan ko­ke­neil­ta päät­tä­jil­tä, kuinka muut puo­lueet ovat saaneet äänensä kuu­lu­viin

03.06.2021 19:51 4