Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Forum24

Oululaisen Tiina Mäkisen huonoennusteinen syöpä löydettiin sattumalta – ”Elämä vain on niin paljon enemmän nykyisin”

Ou­lu­lai­sen Tiina Mäkisen huo­no­en­nus­tei­nen syöpä löy­det­tiin sat­tu­mal­ta – ”E­lä­mä vain on niin paljon enemmän ny­kyi­sin”

06:05
Satu Saarisen suvussa isoäitiä ei koskaan hävetty – "Voi välttyä suorastaan traumalta, jos on edes yksi tai kaksi läheistä ihmistä, jotka tukevat"

Satu Saa­ri­sen suvussa iso­äi­tiä ei koskaan hävetty – "Voi välttyä suo­ras­taan trau­mal­ta, jos on edes yksi tai kaksi lä­heis­tä ih­mis­tä, jotka tu­ke­vat"

24.09.2023 06:05 4
SS Rankkojen Ankkojen liigakausi vauhdissa – "Nyt nähdään paremmin hyökkäävä ja railakkaammin pelaava joukkue"

SS Rank­ko­jen Ank­ko­jen lii­ga­kau­si vauh­dis­sa – "Nyt nähdään pa­rem­min hyök­kää­vä ja rai­lak­kaam­min pelaava jouk­kue"

23.09.2023 06:10
Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta
Ihmiset

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 6
Suomen ensimmäinen MasterChef-voittaja Joonas Hämäläinen aloittaa pian kauppiaana Ritaharjussa

Suomen en­sim­mäi­nen Mas­terC­hef-voit­ta­ja Joonas Hä­mä­läi­nen aloit­taa pian kaup­piaa­na Ri­ta­har­jus­sa

19.08.2023 06:05 6
Oulun lentoaseman takseja laitetaan taas uuteen järjestykseen – "Sen tavoitteena on parantaa palvelua"

Oulun len­to­ase­man takseja lai­te­taan taas uuteen jär­jes­tyk­seen – "Sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pal­ve­lua"

22.09.2023 06:07 22
Uusi ravintola avaa ovensa Oulunsalon keskustassa – ensiksi ajatuksena oli pelkkä lähiökapakka, mutta sitten ideat alkoivat rönsyillä

Uusi ra­vin­to­la avaa ovensa Ou­lun­sa­lon kes­kus­tas­sa – ensiksi aja­tuk­se­na oli pelkkä lä­hiö­ka­pak­ka, mutta sitten ideat al­koi­vat rön­syil­lä

21.09.2023 08:37 6
Koitelikeskukselle ei löytynyt vieläkään tekijää, mutta alueen kehittäminen jatkuu – juuri nyt Sahasaaressa kunnostetaan pitkospuita

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le ei löy­ty­nyt vie­lä­kään te­ki­jää, mutta alueen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu – juuri nyt Sa­ha­saa­res­sa kun­nos­te­taan pit­kos­pui­ta

20.09.2023 06:00 14
Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Kolumnit
Loppuuko Pohjois-Suomesta ilma?
Kolumni Arto Tahkola

Lop­puu­ko Poh­jois-Suo­mes­ta ilma?

09:52
Tarkkana syysliikenteessä ja -luonnossa
Kolumni Susanna Eksymä

Tark­ka­na syys­lii­ken­tees­sä ja -luon­nos­sa

20.09.2023 06:00
Tarttukaamme haasteeseen ikäihmisten hyväksi!
Kolumni Tuija Pohjola

Tart­tu­kaam­me haas­tee­seen ikä­ih­mis­ten hy­väk­si!

13.09.2023 16:04
FOMO, sinäkö siellä?
Kolumni Niina Hentilä

FOMO, sinäkö siellä?

13.09.2023 15:44
Yrittäjät luovat mittaamattoman suurta arvoa
Kolumni Anne Sorvari

Yrit­tä­jät luovat mit­taa­mat­to­man suurta arvoa

07.09.2023 15:49
Sähköasiat taas tapetilla
Kolumni Susanna Eksymä

Säh­kö­asiat taas ta­pe­til­la

06.09.2023 06:00
Taitovalmentajana aloittanut Markus Nutivaara haluaa kivuistaan huolimatta opettaa kärppäjunioreille etenkin yhden asian  – "Se on tärkeää"

Tai­to­val­men­ta­ja­na aloit­ta­nut Markus Nu­ti­vaa­ra haluaa ki­vuis­taan huo­li­mat­ta opettaa kärp­pä­ju­nio­reil­le etenkin yhden asian – "Se on tär­keää"

18.09.2023 06:03 3
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
Omenapuut notkuvat satoa tänä syksynä – katso tästä Marttojen vinkit omenapaljouden hyödyntämiseen

Ome­na­puut not­ku­vat satoa tänä syksynä – katso tästä Mart­to­jen vinkit ome­na­pal­jou­den hyö­dyn­tä­mi­seen

16.09.2023 06:15 4
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 06:03 1
30-vuotias OuDance tarjoaa lapsille ja nuorille kunnian päättää festivaalin – "Tanssilla voi kertoa vaikeita, syvällisiä ja ei niin konkreettisiakin asioita"

30-vuo­tias OuDance tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le kunnian päättää fes­ti­vaa­lin – "­Tans­sil­la voi kertoa vai­kei­ta, sy­väl­li­siä ja ei niin konk­reet­ti­sia­kin asioi­ta"

14.09.2023 06:03
Kärppähyökkääjä Teemu Turunen sai kesällä elämänsä ensimmäisen lohen perholla – seuraavaksi mies tahtoo napata mestaruuden

Kärp­pä­hyök­kää­jä Teemu Turunen sai kesällä elä­män­sä en­sim­mäi­sen lohen per­hol­la – seu­raa­vak­si mies tahtoo napata mes­ta­ruu­den

13.09.2023 06:05 2
Analyysi: Kärpät voi maalailla itselleen haastaja-asemaa, mutta totuus on, ettei seuran tavoite voi olla yhdelläkään kaudella mikään muu kuin mestaruus

Ana­lyy­si: Kärpät voi maa­lail­la it­sel­leen haas­ta­ja-ase­maa, mutta totuus on, ettei seuran tavoite voi olla yh­del­lä­kään kau­del­la mikään muu kuin mes­ta­ruus

12.09.2023 15:32 8
Kysäisimme, miten yritykselle etsitään Oulusta sopivaa tonttia – "On ollut tapauksia, jolloin hakemuksen saapumispäivänä on jo pystytty tekemään tonttivaraus"

Ky­säi­sim­me, miten yri­tyk­sel­le et­si­tään Oulusta sopivaa tonttia – "On ollut ta­pauk­sia, jolloin ha­ke­muk­sen saa­pu­mis­päi­vä­nä on jo pys­tyt­ty te­ke­mään tont­ti­va­raus"

11.09.2023 06:04 7
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 6
Kempeleläinen 14-vuotias esteratsastaja Hugo Kogelnig tähtää korkealle – "Haluan ratsastaa ammatikseni ja olla jonain päivänä MM-kisoissa ja olympialaisissa"

Kem­pe­le­läi­nen 14-vuo­tias es­te­rat­sas­ta­ja Hugo Ko­gel­nig tähtää kor­keal­le – "Haluan rat­sas­taa am­ma­tik­se­ni ja olla jonain päivänä MM-ki­sois­sa ja olym­pia­lai­sis­sa"

09.09.2023 06:15
Koko perhe muutti 12-vuotiaan Liljan harrastuksen vuoksi Kempeleestä Porvooseen – nyt viuluvirtuoosi palaa pohjoiseen Oulu Sinfonian vieraaksi

Koko perhe muutti 12-vuo­tiaan Liljan har­ras­tuk­sen vuoksi Kem­pe­lees­tä Por­voo­seen – nyt viu­lu­vir­tuoo­si palaa poh­joi­seen Oulu Sin­fo­nian vie­raak­si

08.09.2023 06:03 4
Oulun uutta maastoliikuntareittiä ei ole vielä edes virallisesti avattu, mutta opaskylttejä on jo tärvelty ja varastettu

Oulun uutta maas­to­lii­kun­ta­reit­tiä ei ole vielä edes vi­ral­li­ses­ti avattu, mutta opas­kylt­te­jä on jo tär­vel­ty ja va­ras­tet­tu

07.09.2023 06:05 57
Oulun kaupunki tavoittelee energian­säästöä edellistalvelta tutuilla toimen­piteillä – esimerkiksi Heinä­pään jalka­pallokenttää ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ta­voit­te­lee ener­gian­sääs­töä edel­lis­tal­vel­ta tu­tuil­la toi­men­pi­teil­lä – esi­mer­kik­si Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­kent­tää ei läm­mi­te­tä

06.09.2023 06:10 25
Sairaus pakottaa oululaisen kotitalousopettajan tekemään erityisjärjestelyitä – "Kun oppilaat leipovat, pidän maskia päässä"

Sairaus pa­kot­taa ou­lu­lai­sen ko­ti­ta­lous­opet­ta­jan te­ke­mään eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä – "Kun op­pi­laat lei­po­vat, pidän maskia päässä"

03.09.2023 06:04 1
Keppihevostelu on monelle enemmän tavoitteellista urheilua kuin leikkiä – täysi-ikäinenkään harrastaja ei ole enää harvinaisuus

Kep­pi­he­vos­te­lu on monelle enemmän ta­voit­teel­lis­ta ur­hei­lua kuin leikkiä – täy­si-ikäi­nen­kään har­ras­ta­ja ei ole enää har­vi­nai­suus

02.09.2023 06:15 2
Pimeä kausi käynnistyy Hietasaaresta – uusi Oulu Bat Night -tapahtuma on sekoitus pohjanlepakoita, kulttuuria ja kauhua

Pimeä kausi käyn­nis­tyy Hie­ta­saa­res­ta – uusi Oulu Bat Night -ta­pah­tu­ma on se­koi­tus poh­jan­le­pa­koi­ta, kult­tuu­ria ja kauhua

01.09.2023 06:10
Tivolin lisäksi Meri Oulun kesäteatterikin siirtyy Kempeleeseen – onko Oulussa syytä olla huolissaan?

Tivolin lisäksi Meri Oulun ke­sä­teat­te­ri­kin siirtyy Kem­pe­lee­seen – onko Oulussa syytä olla huo­lis­saan?

31.08.2023 06:03 122
Kolme ehdolla Museo- ja tiedekeskus Luupin johtajaksi – "Toivomme, että uusi johtaja pääsisi aloittamaan aika pian"

Kolme ehdolla Museo- ja tie­de­kes­kus Luupin joh­ta­jak­si – "Toi­vom­me, että uusi johtaja pääsisi aloit­ta­maan aika pian"

30.08.2023 06:02
Karjasillan epätavallinen risuaita ihastuttaa ohikulkijoita – "Ei ole kukaan vielä haukkunut"

Kar­ja­sil­lan epä­ta­val­li­nen ri­su­ai­ta ihas­tut­taa ohi­kul­ki­joi­ta – "Ei ole kukaan vielä hauk­ku­nut"

28.08.2023 08:46 10
Hollihakaan ilmestyi kaksitoista nuorten maalaamaa taideroskista – "Asenteet katutaidetta kohtaan ovat muuttuneet"

Hol­li­ha­kaan il­mes­tyi kak­si­tois­ta nuorten maa­laa­maa tai­de­ros­kis­ta – "A­sen­teet ka­tu­tai­det­ta kohtaan ovat muut­tu­neet"

26.08.2023 06:15 8
Politiikka- ja uskontoaiheiset vitsit ovat joillekin liikaa – Remakka Stand Up -festivaalin  Tommi Ylimäinen on kuitenkin sitä mieltä, että kaikesta voi vitsailla

Po­li­tiik­ka- ja us­kon­to­ai­hei­set vitsit ovat joil­le­kin liikaa – Remakka Stand Up -fes­ti­vaa­lin  Tommi Yli­mäi­nen on kui­ten­kin sitä mieltä, että kai­kes­ta voi vit­sail­la

25.08.2023 06:02 8