Forum24

Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi

Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi

10.05.2021 06:25
Leipomista, piirtämistä ja elokuvia – Forum24 kysyi lapsilta, mikä olisi heidän mielestään mukava tapa viettää äitienpäivää

Leipomista, piirtämistä ja elokuvia – Forum24 kysyi lapsilta, mikä olisi heidän mielestään mukava tapa viettää äitienpäivää

09.05.2021 06:45
Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi
Ihmiset

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 06:25
Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36
Helsinki vähän ällötti Joni Seppästä, mutta Sepikka vei oululaislähtöisen muusikon isojen herrojen kaupunkiin

Hel­sin­ki vähän ällötti Joni Sep­päs­tä, mutta Sepikka vei ou­lu­lais­läh­töi­sen muu­si­kon isojen her­ro­jen kau­pun­kiin

07.05.2021 06:10
Analyysi: Vaalipäivä päättyy pettymysten iltaan Oulussa

Ana­lyy­si: Vaa­li­päi­vä päättyy pet­ty­mys­ten iltaan Oulussa

06.05.2021 06:12 15
Esikoululaisten kouluun tutustumisessa on vaihtelua – osa tutustuu livenä, osa joutuu tyytymään etätilaisuuteen

Esi­kou­lu­lais­ten kouluun tu­tus­tu­mi­ses­sa on vaih­te­lua – osa tu­tus­tuu livenä, osa joutuu tyy­ty­mään etä­ti­lai­suu­teen

05.05.2021 07:38 2
125-vuotias Ynni satsaa nyt tyttöihin – Yhdistysvanhuksen nimen muuttaminen vastaamaan tasa-arvoisempaa todellisuutta on ”mielenkiintoinen keskustelu, jota varmasti käydään”

125-vuo­tias Ynni satsaa nyt tyt­töi­hin – Yh­dis­tys­van­huk­sen nimen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan ta­sa-ar­voi­sem­paa to­del­li­suut­ta on ”mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, jota var­mas­ti käy­dään”

04.05.2021 21:12 3
Kolumnit
Voi äitiyttä  vähän juhliakin
Kolumni Niina Hentilä

Voi äi­tiyt­tä vähän juh­lia­kin

09.05.2021 13:00
Osallistuva budjetointi –  oululaisen oma ohituskaista
Kolumni Mikko Salmi

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti – ou­lu­lai­sen oma ohi­tus­kais­ta

05.05.2021 11:28
Äärikäyttäytyminen yritysmaailmassa
Kolumni Tuija Aitto-oja

Ää­ri­käyt­täy­ty­mi­nen yri­tys­maail­mas­sa

29.04.2021 19:37 2
Mökkeilyä ja "mökkeilyä"
Kolumni Niina Hentilä

Mök­kei­lyä ja "mök­kei­lyä"

23.04.2021 20:06
EU-kuulumisia Oulusta käsin
Kolumni Kari Aalto

EU-kuu­lu­mi­sia Oulusta käsin

22.04.2021 09:23
Oulu tuottaa osaavaa ja tunnustettua kulttuuriväkeä – ja sitten moni heistä muuttaa pois
Kolumni Jussi Korhonen

Oulu tuottaa osaavaa ja tun­nus­tet­tua kult­tuu­ri­vä­keä – ja sitten moni heistä muuttaa pois

18.04.2021 20:55
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Oulu haisee kiljulta rujolla punkilla viivoitetussa sarjakuvassa – "Ilmeisesti se oli jonkinlainen jumalainen interventio", Niko-Petteri Niva miettii neljän vuoden prosessin käynnistänyttä tapahtumaa

Oulu haisee kil­jul­ta rujolla pun­kil­la vii­voi­te­tus­sa sar­ja­ku­vas­sa – "Il­mei­ses­ti se oli jon­kin­lai­nen ju­ma­lai­nen in­ter­ven­tio", Ni­ko-Pet­te­ri Niva miettii neljän vuoden pro­ses­sin käyn­nis­tä­nyt­tä ta­pah­tu­maa

01.05.2021 07:13
Anna katseen harhailla Teams-palaverissa – näytön tuijottaminen on omiaan lisäämään yleisen silmävaivan oireita

Anna katseen har­hail­la Teams-pa­la­ve­ris­sa – näytön tui­jot­ta­mi­nen on omiaan li­sää­mään yleisen sil­mä­vai­van oireita

30.04.2021 06:12 2
Haukiputaalle avataan kesällä metsäalue, jossa koirat voivat temmeltää vapaasti – "Tälläkin hetkellä moni koira on laittomasti irti"

Hau­ki­pu­taal­le avataan kesällä met­säa­lue, jossa koirat voivat tem­mel­tää va­paas­ti – "Täl­lä­kin het­kel­lä moni koira on lait­to­mas­ti irti"

29.04.2021 06:17 19
Oulu hankkii tulevaisuuden kirjastoauton – Teuvon tilalle tulossa liikkuva monitoimitila

Oulu hankkii tu­le­vai­suu­den kir­jas­to­au­ton – Teuvon tilalle tulossa liik­ku­va mo­ni­toi­mi­ti­la

28.04.2021 06:12 6
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36
Kärppälegenda Jari Viuhkolasta tuli ihmiskehon asiantuntija – "Ihmisten auttaminen on kiinnostanut aina"

Kärp­pä­le­gen­da Jari Viuh­ko­las­ta tuli ih­mis­ke­hon asian­tun­ti­ja – "Ih­mis­ten aut­ta­mi­nen on kiin­nos­ta­nut aina"

26.04.2021 06:36 1
Mikko Alatalo: Pilasin Suomen nuorison esittelemällä Sex Pistolsin – 70 vuotta täyttävä laulajaikoni jatkaa lauseita

Mikko Ala­ta­lo: Pilasin Suomen nuo­ri­son esit­te­le­mäl­lä Sex Pis­tol­sin – 70 vuotta täyt­tä­vä lau­la­ja­iko­ni jatkaa lau­sei­ta

25.04.2021 06:17 8
Näätäkin kuulee – Oulun murre elää ja voi hyvin, vaikka pullua, tyttyä ja mopua ei entiseen malliin sanota

Nää­tä­kin kuulee – Oulun murre elää ja voi hyvin, vaikka pullua, tyttyä ja mopua ei en­ti­seen malliin sanota

24.04.2021 07:11 12
Velvet Oceanista tuttu Riitu Ronkainen sukkuloi popin ja metallin välillä

Velvet Ocea­nis­ta tuttu Riitu Ron­kai­nen suk­ku­loi popin ja me­tal­lin välillä

23.04.2021 06:48
Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”

Enim­mil­lään liki kol­mas­osa Otaxin au­tois­ta on seissyt tal­lis­sa – ”Y­ri­tyk­siä myydään nyt joka kuu­kau­si”

22.04.2021 06:08 29
Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa

Syk­ke­lei­den seu­raa­jat haussa – alus­ta­va tar­jous­pyyn­tö tulossa julki tou­ko­kuus­sa

21.04.2021 06:12 69
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 14
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 2
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24 1
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
Poromafia ponnisti Raksilan jäähallin katsomoon jättitifon – ”Kaipuu hallille on valtava”

Po­ro­ma­fia pon­nis­ti Rak­si­lan jää­hal­lin kat­so­moon jät­ti­ti­fon – ”Kaipuu hal­lil­le on val­ta­va”

15.04.2021 19:52 6
Oulun valtuustossa on ainakin kolmetoista puoluetta, jos kaikki yltävät vaaleissa tavoitteisiinsa – uusista tulokkaista yksi hakee sensaatiovoittoa, jokunen yhtä paikkaa ja muutamat näkyvyyttä

Oulun val­tuus­tos­sa on ainakin kol­me­tois­ta puo­luet­ta, jos kaikki yltävät vaa­leis­sa ta­voit­tei­siin­sa – uusista tu­lok­kais­ta yksi hakee sen­saa­tio­voit­toa, jokunen yhtä paikkaa ja muu­ta­mat nä­ky­vyyt­tä

15.04.2021 06:12 7
Kärppäpuolustaja Joona Huttulan voi laskea tämän kauden tasonnostajaksi – "Olen tiedostanut sen, että oma polkuni menee pidemmän kaavan kautta"

Kärp­pä­puo­lus­ta­ja Joona Hut­tu­lan voi laskea tämän kauden ta­son­nos­ta­jak­si – "Olen tie­dos­ta­nut sen, että oma polkuni menee pi­dem­män kaavan kautta"

14.04.2021 20:06
Hautausmaat kiinnostavat kesätyöpaikkoina – kesätyöllistäjät purkavat nyt tuhansien hakemusten sumaa

Hau­taus­maat kiin­nos­ta­vat ke­sä­työ­paik­koi­na – ke­sä­työl­lis­tä­jät pur­ka­vat nyt tu­han­sien ha­ke­mus­ten sumaa

14.04.2021 06:05 1
Analyysi:  Kärppien tuskainen runkosarja on kolmen asian summa

Ana­lyy­si: Kärp­pien tus­kai­nen run­ko­sar­ja on kolmen asian summa

13.04.2021 17:01 28