Forum24

Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”

Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”

06:08 15
Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa

Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa

21.04.2021 06:12 65
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 11
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia
Ihmiset

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 11
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24 1
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
Kärppäpuolustaja Joona Huttulan voi laskea tämän kauden tasonnostajaksi – "Olen tiedostanut sen, että oma polkuni menee pidemmän kaavan kautta"

Kärp­pä­puo­lus­ta­ja Joona Hut­tu­lan voi laskea tämän kauden ta­son­nos­ta­jak­si – "Olen tie­dos­ta­nut sen, että oma polkuni menee pi­dem­män kaavan kautta"

14.04.2021 20:06
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 2
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24 1
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
Poromafia ponnisti Raksilan jäähallin katsomoon jättitifon – ”Kaipuu hallille on valtava”

Po­ro­ma­fia pon­nis­ti Rak­si­lan jää­hal­lin kat­so­moon jät­ti­ti­fon – ”Kaipuu hal­lil­le on val­ta­va”

15.04.2021 19:52 6
Kolumnit
EU-kuulumisia Oulusta käsin
Kolumni Kari Aalto

EU-kuu­lu­mi­sia Oulusta käsin

09:23
Oulu tuottaa osaavaa ja tunnustettua kulttuuriväkeä – ja sitten moni heistä muuttaa pois
Kolumni Jussi Korhonen

Oulu tuottaa osaavaa ja tun­nus­tet­tua kult­tuu­ri­vä­keä – ja sitten moni heistä muuttaa pois

18.04.2021 20:55
Mahdollistammeko lapsille ja nuorille riittävästi liikettä?
Kolumni Mari Patanen

Mah­dol­lis­tam­me­ko lap­sil­le ja nuo­ril­le riit­tä­väs­ti lii­ket­tä?

14.04.2021 11:58
Pysähtymisen ihana vapaus
Kolumni Martu Väisänen

Py­säh­ty­mi­sen ihana vapaus

08.04.2021 12:04
Suomen johtava burgerikaupunki?
Kolumni Niina Hentilä

Suomen johtava bur­ge­ri­kau­pun­ki?

02.04.2021 08:03
Hömötiainen valtuustoon
Kolumni Arto Tahkola

Hö­mö­tiai­nen val­tuus­toon

01.04.2021 08:51 2
Oulun valtuustossa on ainakin kolmetoista puoluetta, jos kaikki yltävät vaaleissa tavoitteisiinsa – uusista tulokkaista yksi hakee sensaatiovoittoa, jokunen yhtä paikkaa ja muutamat näkyvyyttä

Oulun val­tuus­tos­sa on ainakin kol­me­tois­ta puo­luet­ta, jos kaikki yltävät vaa­leis­sa ta­voit­tei­siin­sa – uusista tu­lok­kais­ta yksi hakee sen­saa­tio­voit­toa, jokunen yhtä paikkaa ja muu­ta­mat nä­ky­vyyt­tä

15.04.2021 06:12 7
Kärppäpuolustaja Joona Huttulan voi laskea tämän kauden tasonnostajaksi – "Olen tiedostanut sen, että oma polkuni menee pidemmän kaavan kautta"

Kärp­pä­puo­lus­ta­ja Joona Hut­tu­lan voi laskea tämän kauden ta­son­nos­ta­jak­si – "Olen tie­dos­ta­nut sen, että oma polkuni menee pi­dem­män kaavan kautta"

14.04.2021 20:06
Hautausmaat kiinnostavat kesätyöpaikkoina – kesätyöllistäjät purkavat nyt tuhansien hakemusten sumaa

Hau­taus­maat kiin­nos­ta­vat ke­sä­työ­paik­koi­na – ke­sä­työl­lis­tä­jät pur­ka­vat nyt tu­han­sien ha­ke­mus­ten sumaa

14.04.2021 06:05 1
Analyysi:  Kärppien tuskainen runkosarja on kolmen asian summa

Ana­lyy­si: Kärp­pien tus­kai­nen run­ko­sar­ja on kolmen asian summa

13.04.2021 17:01 28
Mikko Alatalo juhlii synttäreitään vappuaattona suorassa lähetyksessä

Mikko Alatalo juhlii synt­tä­rei­tään vap­pu­aat­to­na suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

12.04.2021 08:47 7
Oululainen Julius Rantala sijoittui Talent Suomi -kilpailussa toiseksi! Tunnistaisitko hänet nuoruuskuvasta?

Ou­lu­lai­nen Julius Rantala si­joit­tui Talent Suomi -kil­pai­lus­sa toi­sek­si! Tun­nis­tai­sit­ko hänet nuo­ruus­ku­vas­ta?

12.04.2021 09:05 1
Alexander Saloranta: "Ilman pesäpallon lopettamista ja sukupuolen korjaamista en olisi tässä kertomassa kuulumisiani"

Ale­xan­der Sa­lo­ran­ta: "Ilman pe­sä­pal­lon lo­pet­ta­mis­ta ja su­ku­puo­len kor­jaa­mis­ta en olisi tässä ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia­ni"

09.04.2021 06:30 9
Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä

Ou­lun­tul­lin lou­hos­mont­tu tar­joi­lee tal­vi­su­kel­ta­jal­le unen­omai­sen maail­man täynnä jou­lu­kuu­sia ja pol­ku­pyö­riä

08.04.2021 06:10 12
Onnikat palaavat tuhansien ihmisten työpaikka-alueelle vuosien tauon jälkeen, mutta korona lykkäsi Ruskon pilottilinjan aloituksen ensi vuoteen

Onnikat pa­laa­vat tu­han­sien ih­mis­ten työ­paik­ka-alueel­le vuosien tauon jäl­keen, mutta korona lykkäsi Ruskon pi­lot­ti­lin­jan aloi­tuk­sen ensi vuoteen

07.04.2021 06:12 21
Vaikea siitepölykausi alkamassa – allergikkojen syytä aloittaa lääkitys jo Oulussakin

Vaikea sii­te­pö­ly­kau­si al­ka­mas­sa – al­ler­gik­ko­jen syytä aloit­taa lää­ki­tys jo Ou­lus­sa­kin

06.04.2021 20:39
Eskarilaiset haastavat roskatalkoisiin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

Es­ka­ri­lai­set haas­ta­vat ros­ka­tal­koi­siin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

03.04.2021 09:13 8
Oululaislähtöinen näyttelijä Jaakko Ohtonen sai Vikings-roolin – koe-esiintyminen kuvattiin kännykällä anoppilan vierashuoneessa julkkispuolison avustuksella

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Jaakko Ohtonen sai Vi­kings-roo­lin – koe-esiin­ty­mi­nen ku­vat­tiin kän­ny­käl­lä anop­pi­lan vie­ras­huo­nees­sa julk­kis­puo­li­son avus­tuk­sel­la

02.04.2021 07:17
Pääsiäinen maistuu keväältä – lue oululaisten ruokabloggaajien vinkit juhlapöytään

Pää­siäi­nen maistuu ke­vääl­tä – lue ou­lu­lais­ten ruo­ka­blog­gaa­jien vinkit juh­la­pöy­tään

01.04.2021 14:01
Valtuuston pienet hakevat kasvua Oulussa – suuremmat kosiskelleet yhden valtuutetun ryhmiä kantojensa taakse tiukkojen äänestysten alla

Val­tuus­ton pienet hakevat kasvua Oulussa – suu­rem­mat ko­sis­kel­leet yhden val­tuu­te­tun ryhmiä kan­to­jen­sa taakse tiuk­ko­jen ää­nes­tys­ten alla

01.04.2021 06:12 3
Never Grow Oldiin pääsee jälleen muutenkin kuin muistoissa – Mikko Huovisen harrastus avaa virtuaalisesti koronan sulkemia pubeja ja herättää henkiin purettuja baaritiloja

Never Grow Oldiin pääsee jälleen muu­ten­kin kuin muis­tois­sa – Mikko Huo­vi­sen har­ras­tus avaa vir­tuaa­li­ses­ti koronan sul­ke­mia pubeja ja he­rät­tää henkiin pu­ret­tu­ja baa­ri­ti­lo­ja

31.03.2021 21:11 1
Nallikariin valmistuu täksi kesäksi uusi pysäköintialue – "Tavoitteena on, että autot eivät dominoi rantanäkymää"

Nal­li­ka­riin val­mis­tuu täksi kesäksi uusi py­sä­köin­ti­alue – "Ta­voit­tee­na on, että autot eivät dominoi ran­ta­nä­ky­mää"

31.03.2021 06:13 41
Eläkeläiset Raili ja Eero Yrjänäinen harrastavat mainosten jakamista – "On kivaa nähdä uusia alueita"

Elä­ke­läi­set Raili ja Eero Yr­jä­näi­nen har­ras­ta­vat mai­nos­ten ja­ka­mis­ta – "On kivaa nähdä uusia aluei­ta"

28.03.2021 06:10 5
Sanna "Sana" Rönnberg jatkaa lauseita – "Twerkkausvideon julkaiseminen Instassa oli vapauttavaa"

Sanna "Sana" Rönn­berg jatkaa lau­sei­ta – "T­werk­kaus­vi­deon jul­kai­se­mi­nen Ins­tas­sa oli va­paut­ta­vaa"

27.03.2021 20:10 3
Yksityinen pienvenesatama täksi kesäksi Toppilansalmeen – "Vesimiljöö on olennainen osa turismia"

Yk­si­tyi­nen pien­ve­ne­sa­ta­ma täksi kesäksi Top­pi­lan­sal­meen – "Ve­si­mil­jöö on olen­nai­nen osa tu­ris­mia"

26.03.2021 06:10 26
Oululainen Sampo Salmela haaveilee isojen lavojen valloittamisesta stadion­iskelmillään - "Koskaan ei pidä lopettaa unelmoimasta"

Ou­lu­lai­nen Sampo Salmela haa­vei­lee isojen lavojen val­loit­ta­mi­ses­ta sta­dion­is­kel­mil­lään - "Kos­kaan ei pidä lo­pet­taa unel­moi­mas­ta"

25.03.2021 20:44
Perussuomalaiset tavoittelee Oulussa tuplausta – kansanedustajat miehisen listan kärkinä

Pe­rus­suo­ma­lai­set ta­voit­te­lee Oulussa tup­laus­ta – kan­san­edus­ta­jat mie­hi­sen listan kärkinä

25.03.2021 06:12 56