Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Forum24

Ruoan verkkokauppa on yhä suositumpaa Oulussa – "Kun taistellaan arjessa, käydään töissä ja on harrastuksia, ruokakauppa ei mahdu isoon kuvaan"

Ruoan verkkokauppa on yhä suositumpaa Oulussa – "Kun taistellaan arjessa, käydään töissä ja on harrastuksia, ruokakauppa ei mahdu isoon kuvaan"

06:09 1
Mika Lähteenmäki otti käsiinsä viinatehtaan ohjakset – "Otan tämän mielenkiintoisena haasteena"

Mika Lähteenmäki otti käsiinsä viinatehtaan ohjakset – "Otan tämän mielenkiintoisena haasteena"

28.11.2021 06:40 7
Omaishoitajuudesta luopuminen on tunteiden vuoristorataa – "Se oli yhtä itkua ja raastavaa ikävää"

Omais­hoi­ta­juu­des­ta luo­pu­mi­nen on tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa – "Se oli yhtä itkua ja raas­ta­vaa ikävää"

27.11.2021 06:35 3
Louai Al-Khanji paiskii ainoana suomalaisena töitä WhatsAppilla, tähtää nuorena eläkkeelle ja haaveilee muutosta takaisin Ouluun
Ihmiset
Tilaajille

Louai Al-Khan­ji paiskii ainoana suo­ma­lai­se­na töitä What­sAp­pil­la, tähtää nuorena eläk­keel­le ja haa­vei­lee muu­tos­ta ta­kai­sin Ouluun

20.11.2021 06:02 3
Rehellistä raivoa äidin suusta – Oulun näyttämöillä siipensä kasvattanut Hanna Vahtikari repäisi arjen padotut tunteet kaikkien nähtäviksi

Re­hel­lis­tä raivoa äidin suusta – Oulun näyt­tä­möil­lä sii­pen­sä kas­vat­ta­nut Hanna Vah­ti­ka­ri repäisi arjen padotut tunteet kaik­kien näh­tä­vik­si

18.11.2021 06:03 1
Isänpäivä voi nostaa kipuja pintaan – oululainen Jaakko on isänsä menettäneelle Roosalle todella tärkeänä mieskaverina

Isän­päi­vä voi nostaa kipuja pintaan – ou­lu­lai­nen Jaakko on isänsä me­net­tä­neel­le Roo­sal­le todella tär­keä­nä mies­ka­ve­ri­na

14.11.2021 06:03 6
80-vuotias Eero Hanni juoksi puolimaratonin ennätysvauhdilla – "Juoksen terveyteni tähden, palkinnot tulevat bonuksena"

80-vuo­tias Eero Hanni juoksi puo­li­ma­ra­to­nin en­nä­tys­vauh­dil­la – "Juok­sen ter­vey­te­ni tähden, pal­kin­not tulevat bo­nuk­se­na"

13.11.2021 06:45 9
Houkutteleeko suuri tarjouspäivä? – Näin vastasivat oululaiset katugallupissa

Hou­kut­te­lee­ko suuri tar­jous­päi­vä? – Näin vas­ta­si­vat ou­lu­lai­set ka­tu­gal­lu­pis­sa

26.11.2021 06:15 19
Kuka heistä on Oulun Lucia 2021? – Vielä ehdit äänestää omaa suosikkiasi!

Kuka heistä on Oulun Lucia 2021? – Vielä ehdit ää­nes­tää omaa suo­sik­kia­si!

25.11.2021 18:10 6
Moona kaipasi Ouluun kunnon ysäriteknoa ja tarttui härkää sarvista – Urban Boost -hankkeessa on syntynyt monipuolista kulttuurisäpinää

Moona kaipasi Ouluun kunnon ysä­ri­tek­noa ja tarttui härkää sar­vis­ta – Urban Boost -hank­kees­sa on syn­ty­nyt mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­sä­pi­nää

25.11.2021 06:35
Kulttuuripääkaupunkeja kiertäneet italialaiset matkabloggaajat vierailivat Oulussa – "Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kaupunkiin"

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ke­ja kier­tä­neet ita­lia­lai­set mat­ka­blog­gaa­jat vie­rai­li­vat Oulussa – "Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kau­pun­kiin"

24.11.2021 19:11 7
Kolumnit
Kaikki irti tästä kaupungista
Kolumni Laura Seppä

Kaikki irti tästä kau­pun­gis­ta

24.11.2021 06:00
Pimeys ja kylmyys vahvuuksiksi
Kolumni Niina Hentilä

Pimeys ja kylmyys vah­vuuk­sik­si

19.11.2021 14:34
Mielensäpahoittajien internet
Kolumni Martu Väisänen

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jien in­ter­net

18.11.2021 11:15
Maailma on taas pian auki
Kolumni Yrjötapio Kivisaari

Maailma on taas pian auki

10.11.2021 11:04
Lucian kynttiläkruunun valokeilaa voisi vielä suurentaakin
Kolumni Susanna Eksymä

Lucian kynt­ti­lä­kruu­nun va­lo­kei­laa voisi vielä suu­ren­taa­kin

10.11.2021 10:46
Pohjois-Pohjanmaa uskoo väestönkasvuun
Kolumni Ari Näpänkangas

Poh­jois-Poh­jan­maa uskoo väes­tön­kas­vuun

05.11.2021 23:06
Oulun keskusta pukeutuu jouluun, kun jouluvalot syttyvät perjantaina illalla

Oulun kes­kus­ta pu­keu­tuu jou­luun, kun jou­lu­va­lot syt­ty­vät per­jan­tai­na illalla

25.11.2021 18:19 7
Joulupukin arkisto on Kansallisarkiston Oulun toimipisteen ylpeys ja erikoisuus – liki 25 vuoden kokoelmasta löytyy sydäntä särkeviäkin kirjeitä

Jou­lu­pu­kin arkisto on Kan­sal­lis­ar­kis­ton Oulun toi­mi­pis­teen ylpeys ja eri­koi­suus – liki 25 vuoden ko­koel­mas­ta löytyy sydäntä sär­ke­viä­kin kir­jei­tä

21.11.2021 06:30
Louai Al-Khanji paiskii ainoana suomalaisena töitä WhatsAppilla, tähtää nuorena eläkkeelle ja haaveilee muutosta takaisin Ouluun

Louai Al-Khan­ji paiskii ainoana suo­ma­lai­se­na töitä What­sAp­pil­la, tähtää nuorena eläk­keel­le ja haa­vei­lee muu­tos­ta ta­kai­sin Ouluun

20.11.2021 06:02 3
Tilaajille
Oulun Pikku-Moskovassa varttui 70- ja 80-luvulla viisikymmenpäinen lapsilauma – "Vartuimme poikkeuksellisen yhteisöllisessä ilmapiirissä"

Oulun Pik­ku-Mos­ko­vas­sa varttui 70- ja 80-lu­vul­la vii­si­kym­men­päi­nen lap­si­lau­ma – "Var­tuim­me poik­keuk­sel­li­sen yh­tei­söl­li­ses­sä il­ma­pii­ris­sä"

19.11.2021 06:10 15
Rehellistä raivoa äidin suusta – Oulun näyttämöillä siipensä kasvattanut Hanna Vahtikari repäisi arjen padotut tunteet kaikkien nähtäviksi

Re­hel­lis­tä raivoa äidin suusta – Oulun näyt­tä­möil­lä sii­pen­sä kas­vat­ta­nut Hanna Vah­ti­ka­ri repäisi arjen padotut tunteet kaik­kien näh­tä­vik­si

18.11.2021 06:03 1
Sankivaaran ensilumenladulla on hiihdetty jopa 3 000 kierrosta päivässä – "Pienet vesisateet eivät vaikuta kuin hiihtomukavuuteen"

San­ki­vaa­ran en­si­lu­men­la­dul­la on hiih­det­ty jopa 3 000 kier­ros­ta päi­väs­sä – "­Pie­net ve­si­sa­teet eivät vaikuta kuin hiih­to­mu­ka­vuu­teen"

17.11.2021 10:04 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Richter

An­ti­ra­sis­min uhrit

17.11.2021 06:00 9
Vakuutustalon kylkeen kaavaillaan uutta 9-kerroksista asuinkerrostaloa ikäihmisille – "Tiivistä rakentamista, mutta ei aivan poikkeuksellista"

Va­kuu­tus­ta­lon kylkeen kaa­vail­laan uutta 9-ker­rok­sis­ta asuin­ker­ros­ta­loa ikä­ih­mi­sil­le – "Tii­vis­tä ra­ken­ta­mis­ta, mutta ei aivan poik­keuk­sel­lis­ta"

16.11.2021 18:45 12
Oulunkin sillankaiteista löytyy ikuisen rakkauden merkiksi kiinnitettyjä lukkoja – "Periaatteessa kiellettyä"

Ou­lun­kin sil­lan­kai­teis­ta löytyy ikuisen rak­kau­den mer­kik­si kiin­ni­tet­ty­jä lukkoja – "Pe­riaat­tees­sa kiel­let­tyä"

15.11.2021 06:25 15
Isänpäivä voi nostaa kipuja pintaan – oululainen Jaakko on isänsä menettäneelle Roosalle todella tärkeänä mieskaverina

Isän­päi­vä voi nostaa kipuja pintaan – ou­lu­lai­nen Jaakko on isänsä me­net­tä­neel­le Roo­sal­le todella tär­keä­nä mies­ka­ve­ri­na

14.11.2021 06:03 6
80-vuotias Eero Hanni juoksi puolimaratonin ennätysvauhdilla – "Juoksen terveyteni tähden, palkinnot tulevat bonuksena"

80-vuo­tias Eero Hanni juoksi puo­li­ma­ra­to­nin en­nä­tys­vauh­dil­la – "Juok­sen ter­vey­te­ni tähden, pal­kin­not tulevat bo­nuk­se­na"

13.11.2021 06:45 9
Hollihaan kulttuurihistoriallisesti arvokas hirsitalo aiotaan siirtää Hietasaareen – tilalle suunnitellaan kerrostaloja

Hol­li­haan kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas hir­si­ta­lo aiotaan siirtää Hie­ta­saa­reen – tilalle suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja

12.11.2021 06:11 32
Oululaistaiteilija Pia Leppänen innosti sadat oululaiset lapset ja nuoret taiteilemaan kurkiorigameja – valaistut kurkiparvet nähdään osana Lumo-valofestivaalia

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Pia Lep­pä­nen innosti sadat ou­lu­lai­set lapset ja nuoret tai­tei­le­maan kur­ki­ori­ga­me­ja – va­lais­tut kur­ki­par­vet nähdään osana Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lia

11.11.2021 17:45
Ensimmäiset esitykset tällä viikolla – moni Ynnin Poikien laulaja on tienannut moporahat tiernapojilla

En­sim­mäi­set esi­tyk­set tällä vii­kol­la – moni Ynnin Poikien laulaja on tie­nan­nut mo­po­ra­hat tier­na­po­jil­la

11.11.2021 06:10 17
Kenen kutreille kynttiläkruunu? – Tästä pääset äänestämään Oulun vuoden 2021 Luciaa

Kenen kut­reil­le kynt­ti­läk­ruu­nu? – Tästä pääset ää­nes­tä­mään Oulun vuoden 2021 Luciaa

10.11.2021 06:00 12
Oulun seudun vuoden yrittäjänainen Minna Pekuri herää töihin aamukolmelta – "Oli aina ihan selvää, että lähden tähän hommaan"

Oulun seudun vuoden yrit­tä­jä­nai­nen Minna Pekuri herää töihin aa­mu­kol­mel­ta – "Oli aina ihan selvää, että lähden tähän hom­maan"

09.11.2021 19:00 11
Oulun kriisikeskuksen vapaaehtoiset auttavat monenlaisissa elämänkriiseissä – "Jotkut saattavat empiä, onko oma kriisi tarpeeksi iso"

Oulun krii­si­kes­kuk­sen va­paa­eh­toi­set aut­ta­vat mo­nen­lai­sis­sa elä­män­krii­seis­sä – "Jotkut saat­ta­vat empiä, onko oma kriisi tar­peek­si iso"

08.11.2021 06:08 3
Kurvikuningatar-kilpailussa toiseksi tullut oululainen Maria Pohjoisaho: "Haluan olla esikuva naisille ja välittää sanomaa siitä, että kaiken kokoiset, näköiset ja ikäiset saavat näkyä ja kuulua"

Kur­vi­ku­nin­ga­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si tullut ou­lu­lai­nen Maria Poh­joi­sa­ho: "Haluan olla esikuva nai­sil­le ja vä­lit­tää sanomaa siitä, että kaiken ko­koi­set, nä­köi­set ja ikäiset saavat näkyä ja kuulua"

07.11.2021 06:09 2
Monet pippalot jäivät viime vuonna pitämättä – nyt pikkujoulukalentereissa on tunkua

Monet pip­pa­lot jäivät viime vuonna pi­tä­mät­tä – nyt pik­ku­jou­lu­ka­len­te­reis­sa on tunkua

06.11.2021 06:06 14
Kynttilämeri syttyy hautausmaille – tuleva lauantai on hautausmailla yksi vuoden ruuhkaisimmista päivistä

Kynt­ti­lä­me­ri syttyy hau­taus­mail­le – tuleva lauan­tai on hau­taus­mail­la yksi vuoden ruuh­kai­sim­mis­ta päi­vis­tä

05.11.2021 08:59 7
Sininen pallo pomppi ulos – Oulu Sinfonia julkaisi lastenlevyn Tuomo Rannankarin ja oululaisen oppilaskuoron kanssa

Sininen pallo pomppi ulos – Oulu Sin­fo­nia jul­kai­si las­ten­le­vyn Tuomo Ran­nan­ka­rin ja ou­lu­lai­sen op­pi­las­kuo­ron kanssa

04.11.2021 06:15 1