Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Forum24

Vain harva sähköpotkulauta on päätynyt pusikkoon – "Olen jopa positiivisesti yllättynyt, miten hyvin niitä on kohdeltu"

Vain harva sähköpotkulauta on päätynyt pusikkoon – "Olen jopa positiivisesti yllättynyt, miten hyvin niitä on kohdeltu"

06:07 5
Asemalaitureille näkyvän muraalin ensimmäinen osa on nyt kaikkien katsottavissa – seinämaalauksen työstäminen jatkuu ensi kesänä

Asemalaitureille näkyvän muraalin ensimmäinen osa on nyt kaikkien katsottavissa – seinämaalauksen työstäminen jatkuu ensi kesänä

15.09.2021 16:07 14
Tuhkausjonot saatiin purettua – aikajänne kuolemasta uurnan luovutukseen on Oulussa tällä hetkellä reilun kuukauden mittainen

Tuh­kaus­jo­not saatiin pu­ret­tua – ai­ka­jän­ne kuo­le­mas­ta uurnan luo­vu­tuk­seen on Oulussa tällä het­kel­lä reilun kuu­kau­den mit­tai­nen

15.09.2021 06:05
Kilpavietti kantaa kaukalossa ja rahamaailmassa – "Kehitys tulee sitä kautta, että nauttii hommasta", sanoo Kärpissä puolustajan tonttia haltuun ottava Veli-Matti Tiuraniemi
Ihmiset

Kil­pa­viet­ti kantaa kau­ka­los­sa ja ra­ha­maail­mas­sa – "Ke­hi­tys tulee sitä kautta, että nauttii hom­mas­ta", sanoo Kär­pis­sä puo­lus­ta­jan tonttia haltuun ottava Ve­li-Mat­ti Tiu­ra­nie­mi

11.09.2021 06:38
Emmi Granlund taiteilee taajuuksista ja universumin antamista merkeistä – Raskausajan hiljentämä luovuus vapautui synnytyksen jälkeen uusiksi teoksiksi

Emmi Gran­lund tai­tei­lee taa­juuk­sis­ta ja uni­ver­su­min an­ta­mis­ta mer­keis­tä – Ras­kaus­ajan hil­jen­tä­mä luovuus va­pau­tui syn­ny­tyk­sen jälkeen uusiksi teok­sik­si

03.09.2021 06:12 4
Ammattilaisnyrkkeilijä Tomi Honka paloi loppuun ja lupaava ura katkesi – Oulusta hän löysi rakkauden ja kipinä lajiin syttyi uudelleen

Am­mat­ti­lais­nyrk­kei­li­jä Tomi Honka paloi loppuun ja lupaava ura katkesi – Ou­lus­ta hän löysi rak­kau­den ja kipinä lajiin syttyi uu­del­leen

29.08.2021 06:38
Sanni Ingetin leveällä Oulun murteella ääntämät videot ihastuttavat somessa – yliopistokin innostui yhteistyöhön

Sanni Ingetin le­veäl­lä Oulun mur­teel­la ään­tä­mät videot ihas­tut­ta­vat somessa – yli­opis­to­kin in­nos­tui yh­teis­työ­hön

28.08.2021 07:18 8
Lähimaksulla ostettu 600–1 000 bussilippua päivässä – onko Waltti-kortti jatkossa turhake?

Lä­hi­mak­sul­la ostettu 600–1 000 bus­si­lip­pua päi­väs­sä – onko Walt­ti-kort­ti jat­kos­sa tur­ha­ke?

14.09.2021 16:13 21
Kuuntelijalle ja seuralle on tarvetta – SPR:n Oulun osaston Terveyspiste avasi ovensa pitkän koronatauon jälkeen

Kuun­te­li­jal­le ja seu­ral­le on tar­vet­ta – SPR:n Oulun osaston Ter­veys­pis­te avasi ovensa pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

13.09.2021 06:25
Portion Boys panttasi Oulun Kivikkokankaalla kyhättyä hittibiisiään vuoden ajan – "Mietimme keskenämme, että tää on kova"

Portion Boys pant­ta­si Oulun Ki­vik­ko­kan­kaal­la ky­hät­tyä hit­ti­bii­siään vuoden ajan – "Mie­tim­me kes­ke­näm­me, että tää on kova"

12.09.2021 06:13 4
Kilpavietti kantaa kaukalossa ja rahamaailmassa – "Kehitys tulee sitä kautta, että nauttii hommasta", sanoo Kärpissä puolustajan tonttia haltuun ottava Veli-Matti Tiuraniemi

Kil­pa­viet­ti kantaa kau­ka­los­sa ja ra­ha­maail­mas­sa – "Ke­hi­tys tulee sitä kautta, että nauttii hom­mas­ta", sanoo Kär­pis­sä puo­lus­ta­jan tonttia haltuun ottava Ve­li-Mat­ti Tiu­ra­nie­mi

11.09.2021 06:38
Kolumnit
Into pinkeänä omiin juttuihin
Kolumni Laura Seppä

Into pin­keä­nä omiin jut­tui­hin

10:46
Opiskelija – tervetuloa nuorten maakuntaan!
Kolumni Pauli Harju

Opis­ke­li­ja – ter­ve­tu­loa nuorten maa­kun­taan!

15.09.2021 15:42
Rajoituksista uuteen alkuun
Kolumni Maija Kuusisto

Ra­joi­tuk­sis­ta uuteen alkuun

08.09.2021 09:32
Pohjoisen elämän perusasiat vallanpitäjillä hukassa
Kolumni Jenna Simula

Poh­joi­sen elämän pe­rus­asiat val­lan­pi­tä­jil­lä hukassa

02.09.2021 10:48 1
Hyvästi
Kolumni Jussi Korhonen

Hyvästi

01.09.2021 06:59
Muutoksia, muutoksia
Kolumni Niina Hentilä

Muu­tok­sia, muu­tok­sia

27.08.2021 09:42
Analyysi: Uudistuneella joukkueella on edessä suurten kysymysmerkkien kausi

Ana­lyy­si: Uu­dis­tu­neel­la jouk­kueel­la on edessä suurten ky­sy­mys­merk­kien kausi

10.09.2021 22:45
Maalivahtien viereen rauhalliset kaverit, nuoria pelaajia kokeneiden viereen – katso Kärppien tämän kauden istumajärjestys pukukopissa

Maa­li­vah­tien viereen rau­hal­li­set ka­ve­rit, nuoria pe­laa­jia ko­ke­nei­den viereen – katso Kärp­pien tämän kauden is­tu­ma­jär­jes­tys pu­ku­ko­pis­sa

10.09.2021 06:18 9
Atte Ohtamaa uskoo Kärppien ottavan vaisuista harjoituspeleistä opikseen: "Varmaan aina pitää vähän huolissaan olla"

Atte Ohtamaa uskoo Kärp­pien ottavan vai­suis­ta har­joi­tus­pe­leis­tä opik­seen: "Var­maan aina pitää vähän huo­lis­saan olla"

09.09.2021 19:45 1
Second hand valtaa alaa Oulun keskustasta – uudet liikkeet haluavat kiillottaa mielikuvaa kierrätysvaatteista

Second hand valtaa alaa Oulun kes­kus­tas­ta – uudet liik­keet ha­lua­vat kiil­lot­taa mie­li­ku­vaa kier­rä­tys­vaat­teis­ta

09.09.2021 06:40 5
Raksilan jäähallin uusi ilme kirvoittaa somekritiikkiä – "Onhan siinä sellaista ruotsalaishenkisyyttä"

Rak­si­lan jää­hal­lin uusi ilme kir­voit­taa so­mek­ri­tiik­kiä – "Onhan siinä sel­lais­ta ruot­sa­lais­hen­ki­syyt­tä"

08.09.2021 19:40 19
Jakkukylän riippusillan rakennus loppusuoralla – "Tulisilla hiilillä tässä aletaan olemaan"

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus lop­pu­suo­ral­la – "Tu­li­sil­la hii­lil­lä tässä aletaan ole­maan"

08.09.2021 06:36 29
Outojen oireiden kimppu paljastui keliakiaksi – "Diagnoosi oli samaan aikaan helpotus ja järkytys"

Outojen oi­rei­den kimppu pal­jas­tui ke­lia­kiak­si – "Diag­noo­si oli samaan aikaan hel­po­tus ja jär­ky­tys"

05.09.2021 06:30 5
Vapaa viikonloppu on monelle vanhemmalle tuntematon käsite lasten harrastusten vuoksi – "Saan hirveän paljon siitä itse, kun näen, että lapsilla on mukavaa"

Vapaa vii­kon­lop­pu on monelle van­hem­mal­le tun­te­ma­ton käsite lasten har­ras­tus­ten vuoksi – "Saan hirveän paljon siitä itse, kun näen, että lap­sil­la on mu­ka­vaa"

04.09.2021 06:11 4
Emmi Granlund taiteilee taajuuksista ja universumin antamista merkeistä – Raskausajan hiljentämä luovuus vapautui synnytyksen jälkeen uusiksi teoksiksi

Emmi Gran­lund tai­tei­lee taa­juuk­sis­ta ja uni­ver­su­min an­ta­mis­ta mer­keis­tä – Ras­kaus­ajan hil­jen­tä­mä luovuus va­pau­tui syn­ny­tyk­sen jälkeen uusiksi teok­sik­si

03.09.2021 06:12 4
Erinomainen omenasesonki näkyy säpinänä mehustamolla – mehua lorisee nyt parintuhannen litran päivävauhdilla

Erin­omai­nen ome­na­se­son­ki näkyy sä­pi­nä­nä me­hus­ta­mol­la – mehua lorisee nyt pa­rin­tu­han­nen litran päi­vä­vauh­dil­la

01.09.2021 06:20 1
Oulussa osallistuvaan budjetointiin osoitettu rahasumma voi kymmenkertaistua jo lähivuosina – "Se voi olla realismia jo tämän valtuustokauden aikana", arvioi kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka

Oulussa osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin osoi­tet­tu ra­ha­sum­ma voi kym­men­ker­tais­tua jo lä­hi­vuo­si­na – "Se voi olla rea­lis­mia jo tämän val­tuus­to­kau­den ai­ka­na", arvioi kau­pun­gin yh­tei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Laukka

01.09.2021 06:12 2
Ammattilaisnyrkkeilijä Tomi Honka paloi loppuun ja lupaava ura katkesi – Oulusta hän löysi rakkauden ja kipinä lajiin syttyi uudelleen

Am­mat­ti­lais­nyrk­kei­li­jä Tomi Honka paloi loppuun ja lupaava ura katkesi – Ou­lus­ta hän löysi rak­kau­den ja kipinä lajiin syttyi uu­del­leen

29.08.2021 06:38
Sanni Ingetin leveällä Oulun murteella ääntämät videot ihastuttavat somessa – yliopistokin innostui yhteistyöhön

Sanni Ingetin le­veäl­lä Oulun mur­teel­la ään­tä­mät videot ihas­tut­ta­vat somessa – yli­opis­to­kin in­nos­tui yh­teis­työ­hön

28.08.2021 07:18 8
Oulun taidemuseon Supernatural-näyttelyn keskellä voi pian vaikka tanssia – "Tapahtumia oli suunniteltu myös näyttelyn alkuun, mutta vasta nyt uskallamme alkaa niitä järjestää"

Oulun tai­de­mu­seon Su­per­na­tu­ral-näyt­te­lyn kes­kel­lä voi pian vaikka tanssia – "Ta­pah­tu­mia oli suun­ni­tel­tu myös näyt­te­lyn alkuun, mutta vasta nyt us­kal­lam­me alkaa niitä jär­jes­tää"

27.08.2021 06:10 1
Syksyn tonttihaku päättyy maanantaina – suositussa Hiukkavaarassa on aiottua vähemmän tontteja tarjolla

Syksyn tont­ti­ha­ku päättyy maa­nan­tai­na – ­suo­si­tus­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa on aiottua vä­hem­män tont­te­ja tar­jol­la

26.08.2021 09:18 1
Oulun teatterin uusi PikiTalk kurottaa kohti yleisöä – maksuttomien keskustelutilaisuuksien toivotaan madaltavan kynnystä tulla teatteriin

Oulun teat­te­rin uusi Pi­ki­Talk ku­rot­taa kohti yleisöä – mak­sut­to­mien kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien toi­vo­taan ma­dal­ta­van kyn­nys­tä tulla teat­te­riin

25.08.2021 16:00 4
Sienihuuma täydessä vauhdissa – aloittelijan on turvallisinta aloittaa sienestysharrastus tateista

Sie­ni­huu­ma täy­des­sä vauh­dis­sa – aloit­te­li­jan on tur­val­li­sin­ta aloit­taa sie­nes­tys­har­ras­tus ta­teis­ta

25.08.2021 06:11 6
Oululaiskoti nähdään Suomen kaunein koti -sarjan pian alkavalla kaudella – "Olin leikitellyt ajatuksella, missä punainen matto olisi"

Ou­lu­lais­ko­ti nähdään Suomen kaunein koti -sarjan pian al­ka­val­la kau­del­la – "Olin lei­ki­tel­lyt aja­tuk­sel­la, missä pu­nai­nen matto olisi"

22.08.2021 06:12 13
Oululainen Janne Niskala ajautui vahingossa tekemään dokumentteja – Nyt hänen tuottamansa elokuva on ehdolla parhaaksi pohjoismaiseksi dokumentiksi

Ou­lu­lai­nen Janne Niskala ajautui va­hin­gos­sa te­ke­mään do­ku­ment­te­ja – Nyt hänen tuot­ta­man­sa elokuva on ehdolla par­haak­si poh­jois­mai­sek­si do­ku­men­tik­si

21.08.2021 06:16 1
Flanellipaita hautui ronskimmaksi – Haukiputaalainen Noppasoppa palaa väli-aikaisesti viikonloppuna

Fla­nel­li­pai­ta hautui rons­kim­mak­si – ­Hau­ki­pu­taa­lai­nen Nop­pa­sop­pa palaa vä­li-ai­kai­ses­ti vii­kon­lop­pu­na

20.08.2021 06:12 1
120-vuotisjuhliaan viettävä Oulun kauppahalli on ollut peruskorjauksen jälkeen auki vuoden verran – "Kun remontin jälkeen aukaisimme, ja korona tuli, entiset hyvät asiakkaat eivät enää palanneetkaan"

120-vuo­tis­juh­liaan viet­tä­vä Oulun kaup­pa­hal­li on ollut pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen auki vuoden verran – "Kun re­mon­tin jälkeen au­kai­sim­me, ja korona tuli, entiset hyvät asiak­kaat eivät enää pa­lan­neet­kaan"

19.08.2021 06:11 15