Aurinkoenergia: Suomen suurin au­rin­ko­puis­to ra­ken­ne­taan Uta­jär­vel­le

Koulukone: Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen

Lakot: Am­mat­ti­liit­to Pro ja Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti­vat ensi tors­tain työn­sei­sauk­sis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Forum24

Anna Björkgren on Oulun vuoden 2023 Lucia – kruunajaiset järjestetään Rotuaarilla keskiviikkona

Anna Björkg­ren on Oulun vuoden 2023 Lucia – kruu­na­jai­set jär­jes­te­tään Ro­tuaa­ril­la kes­ki­viik­ko­na

06:05 1
Muhoslainen kahden lapsen äiti lähti armeijaan – Nyt hän kertoo millaista on majoittua samassa tuvassa miesten kanssa

Mu­hos­lai­nen kahden lapsen äiti lähti ar­mei­jaan – Nyt hän kertoo mil­lais­ta on ma­joit­tua samassa tuvassa miesten kanssa

06.12.2023 06:03 15
Tilaajille
Aikaisin tullut talvi houkuttelee jo ulkoilijoita meren jäälle – merivartioasemalta muistutetaan, että vaaranpaikkoja on vielä runsaasti

Ai­kai­sin tullut talvi hou­kut­te­lee jo ul­koi­li­joi­ta meren jäälle – me­ri­var­tio­ase­mal­ta muis­tu­te­taan, että vaa­ran­paik­ko­ja on vielä run­saas­ti

05.12.2023 06:00 5
Vaikea tuoksuyliherkkyys hankaloittaa oululaisen Sirkka-Liisa Simosen elämää merkittävästi – "Olen lähes erakoitunut sairauteni takia"
Ihmiset

Vaikea tuok­su­yli­herk­kyys han­ka­loit­taa ou­lu­lai­sen Sirk­ka-Lii­sa Simosen elämää mer­kit­tä­väs­ti – "Olen lähes era­koi­tu­nut sai­rau­te­ni takia"

04.12.2023 06:10 27
Välimatka ei ole huolehtimisen este – oululainen Kaisuleena Joenväärä toimii etäomaishoitajana Nivalassa asuville vanhemmilleen

Vä­li­mat­ka ei ole huo­leh­ti­mi­sen este – ou­lu­lai­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä toimii etä­omais­hoi­ta­ja­na Ni­va­las­sa asu­vil­le van­hem­mil­leen

30.11.2023 06:10 16
Oululaiset Olavi ja Raija Jakkula ovat kolunneet Euroopan joulutoreja ahkerasti jo yli neljännesvuosisadan – "Joulu ei tulekaan, jos ei ole päässyt joulutorireissuun"

Ou­lu­lai­set Olavi ja Raija Jakkula ovat ko­lun­neet Eu­roo­pan jou­lu­to­re­ja ah­ke­ras­ti jo yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan – "Joulu ei tu­le­kaan, jos ei ole päässyt jou­lu­to­ri­reis­suun"

28.11.2023 14:54 7
Oululainen taitoluistelija Selma Välitalo tehtailee piste-ennätyksiä ja jahtaa maajoukkuepaikkaa – "Olen paremmassa kunnossa kuin koskaan"

Ou­lu­lai­nen tai­to­luis­te­li­ja Selma Vä­li­ta­lo teh­tai­lee pis­te-en­nä­tyk­siä ja jahtaa maa­jouk­kue­paik­kaa – "Olen pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan"

26.11.2023 06:04 1
Vaikea tuoksuyliherkkyys hankaloittaa oululaisen Sirkka-Liisa Simosen elämää merkittävästi – "Olen lähes erakoitunut sairauteni takia"

Vaikea tuok­su­yli­herk­kyys han­ka­loit­taa ou­lu­lai­sen Sirk­ka-Lii­sa Simosen elämää mer­kit­tä­väs­ti – "Olen lähes era­koi­tu­nut sai­rau­te­ni takia"

04.12.2023 06:10 27
Oulussa voi lasillisen ääressä kirjoittaa, maalata tai tehdä käsitöitä – "Seuraava mietinnän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toimintaan"

Oulussa voi la­sil­li­sen ääressä kir­joit­taa, maalata tai tehdä kä­si­töi­tä – "Seu­raa­va mie­tin­nän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toi­min­taan"

03.12.2023 06:05 7
Tanssijatonttu tuo Oulussa taide-elämyksiä päiväkotilapsille polkupyörällä: "Kuinka moni onkaan mennyt ikkunaan niin, ettei siellä ole mitään tonttua ollut – mutta nytpä on"

Tans­si­ja­tont­tu tuo Oulussa tai­de-elä­myk­siä päi­vä­ko­ti­lap­sil­le pol­ku­pyö­räl­lä: "Kuinka moni onkaan mennyt ik­ku­naan niin, ettei siellä ole mitään tonttua ollut – mutta nytpä on"

02.12.2023 06:04 6
Uusi kreikkalainen ravintola avasi ovensa Oulun keskustassa – "Tämä on omin käsin tehty"

Uusi kreik­ka­lai­nen ra­vin­to­la avasi ovensa Oulun kes­kus­tas­sa – "Tämä on omin käsin tehty"

01.12.2023 06:04 40
Kolumnit
Tunnustan, olen jouluttaja
Kolumni Saara Pasanen

Tun­nus­tan, olen jou­lut­ta­ja

05.12.2023 16:11
Rauhanturvaamista ja itsenäisyyttä
Kolumni Veli-Pekka Luukinen

Rau­han­tur­vaa­mis­ta ja it­se­näi­syyt­tä

05.12.2023 16:06
Varautuminen osaksi elämää
Kolumni Miia Seppänen

Va­rau­tu­mi­nen osaksi elämää

01.12.2023 10:50
Kohta saa avata
Kolumni Susanna Eksymä

Kohta saa avata

29.11.2023 06:00
Aina saa hävetä
Kolumni Saara Pasanen

Aina saa hävetä

23.11.2023 16:02
Tulevaisuudessa tarvitaan tiiviimpää valtion ja kaupunkien välistä kumppanuutta
Kolumni Claes Krüger

Tu­le­vai­suu­des­sa tar­vi­taan tii­viim­pää valtion ja kau­pun­kien välistä kump­pa­nuut­ta

23.11.2023 11:05
Välimatka ei ole huolehtimisen este – oululainen Kaisuleena Joenväärä toimii etäomaishoitajana Nivalassa asuville vanhemmilleen

Vä­li­mat­ka ei ole huo­leh­ti­mi­sen este – ou­lu­lai­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä toimii etä­omais­hoi­ta­ja­na Ni­va­las­sa asu­vil­le van­hem­mil­leen

30.11.2023 06:10 16
Tuiran talviuintipaikan pukuhuone­parakin ovet ovat pysyneet säpissä alkutalven ajan – "Ihmiset ihmettelevät, mikä teknologiakaupunki Oulu oikein on"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­ne­pa­ra­kin ovet ovat py­sy­neet säpissä al­ku­tal­ven ajan – "Ih­mi­set ih­met­te­le­vät, mikä tek­no­lo­gia­kau­pun­ki Oulu oikein on"

29.11.2023 06:04 32
Oululaiset Olavi ja Raija Jakkula ovat kolunneet Euroopan joulutoreja ahkerasti jo yli neljännesvuosisadan – "Joulu ei tulekaan, jos ei ole päässyt joulutorireissuun"

Ou­lu­lai­set Olavi ja Raija Jakkula ovat ko­lun­neet Eu­roo­pan jou­lu­to­re­ja ah­ke­ras­ti jo yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan – "Joulu ei tu­le­kaan, jos ei ole päässyt jou­lu­to­ri­reis­suun"

28.11.2023 14:54 7
Lasten ja nuorten puhelimiin Oulussa vastaavat päivystäjät ovat huomanneet keskusteluaiheiden vakavoituneen – "Puheluissa on tapahtunut selkeä muutos"

Lasten ja nuorten pu­he­li­miin Oulussa vas­taa­vat päi­vys­tä­jät ovat huo­man­neet kes­kus­te­lu­ai­hei­den va­ka­voi­tu­neen – "­Pu­he­luis­sa on ta­pah­tu­nut selkeä muutos"

27.11.2023 06:05 6
Oululainen taitoluistelija Selma Välitalo tehtailee piste-ennätyksiä ja jahtaa maajoukkuepaikkaa – "Olen paremmassa kunnossa kuin koskaan"

Ou­lu­lai­nen tai­to­luis­te­li­ja Selma Vä­li­ta­lo teh­tai­lee pis­te-en­nä­tyk­siä ja jahtaa maa­jouk­kue­paik­kaa – "Olen pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan"

26.11.2023 06:04 1
Kysäisimme: Onko syksyllä Oulun kaduille saapuneille kuljetusroboteille ollut kysyntää?

Ky­säi­sim­me: Onko syk­syl­lä Oulun ka­duil­le saa­pu­neil­le kul­je­tus­ro­bo­teil­le ollut ky­syn­tää?

25.11.2023 06:03 15
Tervatarinoiden reitti sukeltaa Oulun kulttuurihistoriaan – Lumon yhteydessä avattu reitti jää käyttöön toistaiseksi

Ter­va­ta­ri­noi­den reitti su­kel­taa Oulun kult­tuu­ri­his­to­riaan – Lumon yh­tey­des­sä avattu reitti jää käyt­töön tois­tai­sek­si

24.11.2023 06:03 3
Oululainen Jukka Kauppila pääsi mestaruusvauhtiin pitkäaikaisen vaivan löydyttyä – "Olin aina ihmetellyt, miten kroppa hyytyy kuin bensa-auto, jossa on jäätynyt kaasutin"

Ou­lu­lai­nen Jukka Kaup­pi­la pääsi mes­ta­ruus­vauh­tiin pit­kä­ai­kai­sen vaivan löy­dyt­tyä – "Olin aina ih­me­tel­lyt, miten kroppa hyytyy kuin ben­sa-au­to, jossa on jää­ty­nyt kaa­su­tin"

23.11.2023 09:47
Yhdyskuntapalvelun suorituspaikoista on Oulun alueella huutava pula – "Tarvittaisiin ainakin 20–30 paikkaa lisää"

Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun suo­ri­tus­pai­kois­ta on Oulun alueel­la huutava pula – "Tar­vit­tai­siin ainakin 20–30 paikkaa lisää"

22.11.2023 06:10 8
Joulupukkeja baaritiskillä, osoitelappu kaulassa taksin takapenkille – Forum24 kysyi, miten Oulussa vietetään pikkujouluja

Jou­lu­puk­ke­ja baa­ri­tis­kil­lä, osoi­te­lap­pu kau­las­sa taksin ta­ka­pen­kil­le – Forum24 kysyi, miten Oulussa vie­te­tään pik­ku­jou­lu­ja

19.11.2023 06:04 6
Hupisaarten kasvihuoneessa nähdään Lumo-valofestivaaleilla opiskelijoiden monitaiteellinen äänen, liikkeen ja valon kudelma

Hu­pi­saar­ten kas­vi­huo­nees­sa nähdään Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­leil­la opis­ke­li­joi­den mo­ni­tai­teel­li­nen äänen, liik­keen ja valon kudelma

17.11.2023 06:15 1
Laskettelukausi alkoi ennätysaikaisin Ruskotunturilla – Köykkyrin mäkeen asennetaan uutta taikamattoa

Las­ket­te­lu­kau­si alkoi en­nä­tys­ai­kai­sin Rus­ko­tun­tu­ril­la – Köyk­ky­rin mäkeen asen­ne­taan uutta tai­ka­mat­toa

16.11.2023 06:15 6
Oululle valitaan jälleen oma Lucia-neito – tästä pääset tutustumaan ehdokkaisiin ja äänestämään suosikkiasi

Oululle va­li­taan jälleen oma Lu­cia-nei­to – tästä pääset tu­tus­tu­maan eh­dok­kai­siin ja ää­nes­tä­mään suo­sik­kia­si

15.11.2023 06:00 12
Selviytyjistä pudonnut Riitta-Liisa Roponen muistelee viidakkoseikkailua lämmöllä – "Eniten haastoivat sosiaaliset tilanteet"

Sel­viy­ty­jis­tä pu­don­nut Riit­ta-Lii­sa Roponen muis­te­lee vii­dak­ko­seik­kai­lua läm­möl­lä – "Eniten haas­toi­vat so­siaa­li­set ti­lan­teet"

11.11.2023 06:15 4
Uusi kalaravintola avasi ovensa Limingantullissa – Oulun torilta tutut kalaruokakauppiaat toteuttivat pitkäaikaisen haaveensa

Uusi ka­la­ra­vin­to­la avasi ovensa Li­min­gan­tul­lis­sa – Oulun torilta tutut ka­la­ruo­ka­kaup­piaat to­teut­ti­vat pit­kä­ai­kai­sen haa­veen­sa

10.11.2023 06:10 43
Rotuaarin aukiosta puuhataan tunnelmallista joulumetsää – "Katsotaan, mitä ihmiset tykkäävät"

Ro­tuaa­rin au­kios­ta puu­ha­taan tun­nel­mal­lis­ta jou­lu­met­sää – "Kat­so­taan, mitä ihmiset tyk­kää­vät"

09.11.2023 06:04 25
Oulun Liikasenperän alueelle kaavoitetaan uutta luonnonläheistä asuinaluetta – "Hiihtämään pääsee omalta kotipihalta"

Oulun Lii­ka­sen­pe­rän alueel­le kaa­voi­te­taan uutta luon­non­lä­heis­tä asuin­aluet­ta – "Hiih­tä­mään pääsee omalta ko­ti­pi­hal­ta"

08.11.2023 06:10 13
Oululainen Henna Ryynänen kuvitti uuden lastenkirjan, joka auttaa lapsiperheitä pukemisrumbassa

Ou­lu­lai­nen Henna Ryy­nä­nen kuvitti uuden las­ten­kir­jan, joka auttaa lap­si­per­hei­tä pu­ke­mis­rum­bas­sa

07.11.2023 06:15
Oululainen Jani Isokääntä auttaa eronneita miehiä työkseen – "Ero tulee usein miehelle täytenä yllätyksenä"

Ou­lu­lai­nen Jani Iso­kään­tä auttaa eron­nei­ta miehiä työk­seen – "Ero tulee usein mie­hel­le täytenä yl­lä­tyk­se­nä"

06.11.2023 08:37 4
Oululainen Kati Rasmus tekee julkkiksista hamahelmitaidetta – vasta valmistuneeseen Suvi Teräsniskan muotokuvaan upposi 13 700 hamahelmeä

Ou­lu­lai­nen Kati Rasmus tekee julk­kik­sis­ta ha­ma­hel­mi­tai­det­ta – vasta val­mis­tu­nee­seen Suvi Te­räs­nis­kan muo­to­ku­vaan upposi 13 700 ha­ma­hel­meä

04.11.2023 06:06
Hanna Jämsén perusti Ouluun käytettyjen hääpukujen myymälän – "Tällaista olisin itse kaivannut, kun järjestin omia häitäni"

Hanna Jämsén perusti Ouluun käy­tet­ty­jen hää­pu­ku­jen myy­mä­län – "­Täl­lais­ta olisin itse kai­van­nut, kun jär­jes­tin omia häi­tä­ni"

03.11.2023 06:05 4