Festariliput: Qstoc­kin lippuja myyn­nis­sä To­ri.fi:s­sä sa­doit­tain fes­ta­rin lä­hes­tyes­sä

Kuluttajansuoja: Ku­lut­ta­ja­ju­ris­ti: Ter­veys­ta­lo pii­lot­te­lee pal­ve­lu­nu­me­roi­taan ja niiden hintoja

Forum24

Oulun seudun ampumaurheilijat jäämässä ilman sisäampumarataa – "Vaarana on, että koko ampumaurheilu näivettyy alueella"

Oulun seudun ampumaurheilijat jäämässä ilman sisäampumarataa – "Vaarana on, että koko ampumaurheilu näivettyy alueella"

06:15 8
Syyskuussa aloittava laamanni Kari Turtiainen arvostaa arkisia hetkiä

Syyskuussa aloittava laamanni Kari Turtiainen arvostaa arkisia hetkiä

27.07.2021 08:00
Riksat tulivat Ouluun jäädäkseen – ”Ensimmäinen kesä on ollut menestys”, iloitsee nuori pyörätaksiyrittäjä

Riksat tulivat Ouluun jää­däk­seen – ”En­sim­mäi­nen kesä on ollut me­nes­tys”, iloit­see nuori pyö­rä­tak­siy­rit­tä­jä

24.07.2021 06:30 16
Oululainen Henna Palosaari remontoi itselleen kodin pakettiauton takatilaan – "Tämä vapaus on ihan mahtavaa"
Ihmiset

Ou­lu­lai­nen Henna Pa­lo­saa­ri re­mon­toi it­sel­leen kodin pa­ket­tiau­ton ta­ka­ti­laan – "Tämä vapaus on ihan mah­ta­vaa"

18.07.2021 07:05 15
Pelkkä turvallinen pulla lamauttaa robotiksi, uskoo Kaikki synnit -sarjan kolmatta kautta tekevä Mika Ronkainen – “Ihminen on pohjattoman kiinnostava kaikkine hyveineen ja paheineen”

Pelkkä tur­val­li­nen pulla la­maut­taa ro­bo­tik­si, uskoo Kaikki synnit -sarjan kol­mat­ta kautta tekevä Mika Ron­kai­nen – “Ih­mi­nen on poh­jat­to­man kiin­nos­ta­va kaik­ki­ne hy­vei­neen ja pa­hei­neen”

17.07.2021 06:17
Synkkä päältä, mutta ei sisältä – oululainen Underground Model -finalisti Noora ”Nooti” Pulkkinen pukeutuu mustaan, keräilee kalloja ja inspiroituu noidista ja vampyyreista

Synkkä päältä, mutta ei sisältä – ou­lu­lai­nen Un­derg­round Model -fi­na­lis­ti Noora ”Nooti” Pulk­ki­nen pu­keu­tuu mus­taan, ke­räi­lee kalloja ja ins­pi­roi­tuu noi­dis­ta ja vam­pyy­reis­ta

16.07.2021 06:25 2
Jahti-televisiovisailusta tuttu Eero "Herra Arkisto" Ylitalo jatkaa lauseita – "Jos on tarpeen, pystyn vaikka poliisikuulustelussa kertomaan tarkasti, mitä tein tällä päivämäärällä 10 vuotta sitten"

Jah­ti-te­le­vi­sio­vi­sai­lus­ta tuttu Eero "Herra Ar­kis­to" Ylitalo jatkaa lau­sei­ta – "Jos on tar­peen, pystyn vaikka po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa ker­to­maan tar­kas­ti, mitä tein tällä päi­vä­mää­räl­lä 10 vuotta sitten"

15.07.2021 06:44 4
Traktoriurheilijat mittelevät parin vuoden tauon jälkeen lauantaina Tyrnävän Ojakylässä – kovatasoisella lähtölistalla vain yksi paikallinen nimi

Trak­to­riur­hei­li­jat mit­te­le­vät parin vuoden tauon jälkeen lauan­tai­na Tyr­nä­vän Oja­ky­läs­sä – ko­va­ta­soi­sel­la läh­tö­lis­tal­la vain yksi pai­kal­li­nen nimi

23.07.2021 06:35 10
Tervahauta syttyy tänään Turkansaaressa – "Tämä ei ole hätäisen miehen hommaa"

Ter­va­hau­ta syttyy tänään Tur­kan­saa­res­sa – "Tämä ei ole hä­täi­sen miehen hommaa"

22.07.2021 06:15 1
Uudet rokotustilat tulossa – Limingantullin näytteenottopaikka siirtynee rokotusten tieltä muualle

Uudet ro­ko­tus­ti­lat tulossa – Li­min­gan­tul­lin näyt­tee­not­to­paik­ka siir­ty­nee ro­ko­tus­ten tieltä muualle

21.07.2021 06:00 12
Oululainen Henna Palosaari remontoi itselleen kodin pakettiauton takatilaan – "Tämä vapaus on ihan mahtavaa"

Ou­lu­lai­nen Henna Pa­lo­saa­ri re­mon­toi it­sel­leen kodin pa­ket­tiau­ton ta­ka­ti­laan – "Tämä vapaus on ihan mah­ta­vaa"

18.07.2021 07:05 15
Kolumnit
Arkijärki lakisääteiseksi
Kolumni Arto Tahkola

Ar­ki­jär­ki la­ki­sää­tei­sek­si

10:10
Käytä käsimerkkiä
Kolumni Saara Kärki

Käytä kä­si­merk­kiä

09:00
Metsäpolitiikka on ruohonjuuritason kysymys
Kolumni Tytti Tuppurainen

Met­sä­po­li­tiik­ka on ruo­hon­juu­ri­ta­son kysymys

22.07.2021 09:24
Hillahurmoksen jälkimainingeissa
Kolumni Susanna Eksymä

Hil­la­hur­mok­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa

21.07.2021 12:00
Joellisuuden tulppaus
Kolumni Jussi Korhonen

Joel­li­suu­den tulp­paus

19.07.2021 07:00
Kaikki vaikuttaa kaikkeen
Kolumni Hanna Sarkkinen

Kaikki vai­kut­taa kaik­keen

14.07.2021 12:31
Pelkkä turvallinen pulla lamauttaa robotiksi, uskoo Kaikki synnit -sarjan kolmatta kautta tekevä Mika Ronkainen – “Ihminen on pohjattoman kiinnostava kaikkine hyveineen ja paheineen”

Pelkkä tur­val­li­nen pulla la­maut­taa ro­bo­tik­si, uskoo Kaikki synnit -sarjan kol­mat­ta kautta tekevä Mika Ron­kai­nen – “Ih­mi­nen on poh­jat­to­man kiin­nos­ta­va kaik­ki­ne hy­vei­neen ja pa­hei­neen”

17.07.2021 06:17
Synkkä päältä, mutta ei sisältä – oululainen Underground Model -finalisti Noora ”Nooti” Pulkkinen pukeutuu mustaan, keräilee kalloja ja inspiroituu noidista ja vampyyreista

Synkkä päältä, mutta ei sisältä – ou­lu­lai­nen Un­derg­round Model -fi­na­lis­ti Noora ”Nooti” Pulk­ki­nen pu­keu­tuu mus­taan, ke­räi­lee kalloja ja ins­pi­roi­tuu noi­dis­ta ja vam­pyy­reis­ta

16.07.2021 06:25 2
Jahti-televisiovisailusta tuttu Eero "Herra Arkisto" Ylitalo jatkaa lauseita – "Jos on tarpeen, pystyn vaikka poliisikuulustelussa kertomaan tarkasti, mitä tein tällä päivämäärällä 10 vuotta sitten"

Jah­ti-te­le­vi­sio­vi­sai­lus­ta tuttu Eero "Herra Ar­kis­to" Ylitalo jatkaa lau­sei­ta – "Jos on tar­peen, pystyn vaikka po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa ker­to­maan tar­kas­ti, mitä tein tällä päi­vä­mää­räl­lä 10 vuotta sitten"

15.07.2021 06:44 4
Heinäpään kuntoiluportaat ovat valmiit – syksymmällä valmistuu myös kuntoilupuisto

Hei­nä­pään kun­toi­lu­por­taat ovat valmiit – syk­sym­mäl­lä val­mis­tuu myös kun­toi­lu­puis­to

14.07.2021 06:30 10
Lämsänjärvellä ilakoidaan käyttökiellosta huolimatta – "Tällä hetkellä ei ole syytä olettaa, että vedessä olisi laatua heikentäviä bakteereja"

Läm­sän­jär­vel­lä ila­koi­daan käyt­tö­kiel­los­ta huo­li­mat­ta – "Tällä het­kel­lä ei ole syytä olet­taa, että vedessä olisi laatua hei­ken­tä­viä bak­tee­re­ja"

13.07.2021 20:30 11
Oulun Rajakylästä löytyneen hautakiven arvoitus ratkesi – Joku pölli Ahvenanmaalta tuodun muistomerkin, joka  oli toiminut koiran esteenä ja koristeena

Oulun Ra­ja­ky­läs­tä löy­ty­neen hau­ta­ki­ven ar­voi­tus ratkesi – Joku pölli Ah­ve­nan­maal­ta tuodun muis­to­mer­kin, joka oli toi­mi­nut koiran esteenä ja ko­ris­tee­na

10.07.2021 07:12 11
Buscom muuttui Faraksi ja siirtyi brittiomistukseen, mutta Linnanmaalta ei ole kiire minnekään – Toimitusjohtaja Antti Jurvelin paljastaa, mikä on Oulun valtti

Buscom muuttui Faraksi ja siirtyi brit­tio­mis­tuk­seen, mutta Lin­nan­maal­ta ei ole kiire min­ne­kään – ­Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Jur­ve­lin pal­jas­taa, mikä on Oulun valtti

09.07.2021 06:12
Oulun uimahallit huoltotauolla – tästä yksinkertaisesta syystä halleja ei huollettu koronatauon aikana

Oulun ui­ma­hal­lit huol­to­tauol­la – tästä yk­sin­ker­tai­ses­ta syystä halleja ei huol­let­tu ko­ro­na­tauon aikana

08.07.2021 09:31 13
Laulava nelikko pakenee ruuhkavuosia ja esiintyy tunneleissa – Yläfemman a cappella ottaa keskiviikkona Oulussa tilaa kulttuurille

Laulava nelikko pakenee ruuh­ka­vuo­sia ja esiin­tyy tun­ne­leis­sa – Ylä­fem­man a cap­pel­la ottaa kes­ki­viik­ko­na Oulussa tilaa kult­tuu­ril­le

07.07.2021 06:12 3
Huonolla elämällä häiritseminen on kielletty pykälällä numero 13 Artturilassa, joka on Oulun pormestarina toimineen Arthur Castrénin kahta puolen Plaanaojaa lahjoittamien maiden peruja

Huo­nol­la elä­mäl­lä häi­rit­se­mi­nen on kiel­let­ty py­kä­läl­lä numero 13 Art­tu­ri­las­sa, joka on Oulun por­mes­ta­ri­na toi­mi­neen Arthur Castré­nin kahta puolen Plaa­nao­jaa lah­joit­ta­mien maiden peruja

05.07.2021 06:12 4
Oululaispariskunnan puutarha on rakentunut pikkuhiljaa eri puolilta Suomea tuoduista puista ja kasveista – "Ei mikään tylsä piha"

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on ra­ken­tu­nut pik­ku­hil­jaa eri puo­lil­ta Suomea tuo­duis­ta puista ja kas­veis­ta – "Ei mikään tylsä piha"

04.07.2021 06:13 8
Olut ja jäätelö ovat herkullinen yhdistelmä, sanoo Milja Seppälä – Maistatusmuikkelin mukaan sopivasti paritellen löytyy osuva olut myös niille purtaville, joita ei juoman kavereiksi heti arvaisi

Olut ja jäätelö ovat her­kul­li­nen yh­dis­tel­mä, sanoo Milja Seppälä – ­Mais­ta­tus­muik­ke­lin mukaan so­pi­vas­ti pa­ri­tel­len löytyy osuva olut myös niille pur­ta­vil­le, joita ei juoman ka­ve­reik­si heti arvaisi

03.07.2021 07:12 5
Tasoristeyksiä on yhä paljon Oulussa: kuudestatoista tasoristeyksestä yhdeksässä ei ole varolaitetta

Ta­so­ris­teyk­siä on yhä paljon Ou­lus­sa: kuu­des­ta­tois­ta ta­so­ris­teyk­ses­tä yh­dek­säs­sä ei ole va­ro­lai­tet­ta

02.07.2021 06:17 5
Sivakka haluaa rakentaa Pikisaareen uusia asuntoja – nykyiset asukkaat varuillaan: "Onhan se uhka"

Sivakka haluaa ra­ken­taa Pi­ki­saa­reen uusia asun­to­ja – ny­kyi­set asuk­kaat va­ruil­laan: "Onhan se uhka"

01.07.2021 06:12 28
Mikko Pohjola astui sivuun musiikkibisneksestä, palasi Ouluun ja löysi tekemisen ilon uudelleen Toivoniemessä – keskiviikkona hän astuu ensimmäistä kertaa kesäteatterinäyttämölle

Mikko Pohjola astui sivuun mu­siik­ki­bis­nek­ses­tä, palasi Ouluun ja löysi te­ke­mi­sen ilon uu­del­leen Toi­vo­nie­mes­sä – kes­ki­viik­ko­na hän astuu en­sim­mäis­tä kertaa ke­sä­teat­te­ri­näyt­tä­möl­le

30.06.2021 06:12
Linnansaareen  on rantautunut roskankeruuseen modifioitu kajakki, jonka  kuka tahansa voi varata maksutta käyttöönsä ja osallistua Itämeren siivoustalkoisiin

Lin­nan­saa­reen on ran­tau­tu­nut ros­kan­ke­ruu­seen mo­di­fioi­tu ka­jak­ki, jonka kuka tahansa voi varata mak­sut­ta käyt­töön­sä ja osal­lis­tua Itä­me­ren sii­vous­tal­koi­siin

28.06.2021 06:12 4
Lapset löysivät yli 100 vuotta sitten kuolleen miehen hautakiven rivitalon pihalta Oulun Rajakylässä – mysteerimuistomerkki ajautunut paikalle ilmeisesti vuosikymmeniä ennen löytymistään

Lapset löy­si­vät yli 100 vuotta sitten kuol­leen miehen hau­ta­ki­ven ri­vi­ta­lon pihalta Oulun Ra­ja­ky­läs­sä – mys­tee­ri­muis­to­merk­ki ajau­tu­nut pai­kal­le il­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä ennen löy­ty­mis­tään

27.06.2021 06:12 3
Kommari-Veikko ja Kasari-Piia löytyivät värittämään Peisterän oodia kantakapakoille

Kom­ma­ri-Veik­ko ja Ka­sa­ri-Piia löy­tyi­vät vä­rit­tä­mään Peis­te­rän oodia kan­ta­ka­pa­koil­le

26.06.2021 07:28
Lulu Sariola asuu puolet vuodesta tivolissa perheensä kanssa – katso millainen on perheen liikkuva koti

Lulu Sariola asuu puolet vuo­des­ta ti­vo­lis­sa per­heen­sä kanssa – katso mil­lai­nen on perheen liik­ku­va koti

25.06.2021 06:13 1
Työt tyssäsivät, ja Pohjola-opiston rauniot uhmaavat edelleen purkutuomiota – "Toivon mukaan syksyllä ollaan jo konepurkutöissä"

Työt tys­sä­si­vät, ja Poh­jo­la-opis­ton rauniot uh­maa­vat edel­leen pur­ku­tuo­mio­ta – "­Toi­von mukaan syk­syl­lä ollaan jo ko­ne­pur­ku­töis­sä"

24.06.2021 06:12 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalervo Ukkola

Ke­hi­te­tään ylio­pis­toa ja kau­pun­ki­kult­tuu­ria yhdessä ja erik­seen

23.06.2021 09:17 1