Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Forum24

Vuosi käyntiin takapakilla – Kärpissä mietitään nyt kuumeisesti talouden korjausliikkeitä ja sitä, miten kadonnut halliyleisö saadaan houkuteltua takaisin

Vuosi käyntiin takapakilla – Kärpissä mietitään nyt kuumeisesti talouden korjausliikkeitä ja sitä, miten kadonnut halliyleisö saadaan houkuteltua takaisin

06:15 12
Blind Channel on Vuoden oululainen – maailman­maineeseen nousevalla bändillä edessä historiansa kiireisin keikkavuosi

Blind Channel on Vuoden oululainen – maailman­maineeseen nousevalla bändillä edessä historiansa kiireisin keikkavuosi

26.01.2022 06:04 4
Analyysi: Kärpät on tällä hetkellä säälipleijarijoukkue, mutta sillä on nyt ainutlaatuinen sauma oikaista kurssi harjoituskaukalossa ilman huolta pelipaineista

Ana­lyy­si: Kärpät on tällä het­kel­lä sää­lip­lei­ja­ri­jouk­kue, mutta sillä on nyt ai­nut­laa­tui­nen sauma oi­kais­ta kurssi har­joi­tus­kau­ka­los­sa ilman huolta pe­li­pai­neis­ta

25.01.2022 16:08 14
Äänestä: Kuka on Vuoden oululainen 2021?
Ihmiset

Ää­nes­tä: Kuka on Vuoden ou­lu­lai­nen 2021?

05.01.2022 06:07 35
Uusi oululaisyhtye Havina musisoi ylimaailmallista indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuulessa, sitä on pysähdyttävä kuuntelemaan"

Uusi ou­lu­lais­yh­tye Havina musisoi yli­maail­mal­lis­ta indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuu­les­sa, sitä on py­säh­dyt­tä­vä kuun­te­le­maan"

02.01.2022 06:25 2
Erotiikan asialla jo vuosikymmenen – "Tässä ei ole mitään likaista ja sopimatonta", sanoo oululainen Armi Soilanterä

Ero­tii­kan asialla jo vuo­si­kym­me­nen – "Tässä ei ole mitään li­kais­ta ja so­pi­ma­ton­ta", sanoo ou­lu­lai­nen Armi Soi­lan­te­rä

01.01.2022 06:35 21
Puhetta porttikiellosta pelastukseen – oululainen Aaron Putula antaa tuoreessa podcastissaan äänen uskonnosta eronneille

Puhetta port­ti­kiel­los­ta pe­las­tuk­seen – ou­lu­lai­nen Aaron Putula antaa tuo­rees­sa pod­cas­tis­saan äänen us­kon­nos­ta eron­neil­le

25.12.2021 06:15 25
Luonnosta valtavasti voimaa – 70-vuotias Oulun Latu liikuttaa tuhansia ihmisiä ja innostaa kokeilemaan kaikkea uutta

Luon­nos­ta val­ta­vas­ti voimaa – 70-vuo­tias Oulun Latu lii­kut­taa tu­han­sia ihmisiä ja in­nos­taa ko­kei­le­maan kaikkea uutta

23.01.2022 06:05 3
Poliisit-sarjan uusi oululaiskaksikko ei tosielämässä istu samassa autossa – "Ohjelmasta saa läpileikkauksen siitä, miten laidasta laitaan poliisilla on erilaisia tehtäviä"

Po­lii­sit-sar­jan uusi ou­lu­lais­kak­sik­ko ei to­si­elä­mäs­sä istu samassa autossa – "Oh­jel­mas­ta saa lä­pi­leik­kauk­sen siitä, miten lai­das­ta laitaan po­lii­sil­la on eri­lai­sia teh­tä­viä"

22.01.2022 06:09 7
Oululaisviisikko lähtee leuanvedon MM-kilpailuihin mitalinkiilto silmissä – "Niin kauan kuin voi sulaa suussa ja pääsee lämmin pieru, voimaa on lisättävissä"

Ou­lu­lais­vii­sik­ko lähtee leuan­ve­don MM-kil­pai­lui­hin mi­ta­lin­kiil­to sil­mis­sä – "Niin kauan kuin voi sulaa suussa ja pääsee lämmin pieru, voimaa on li­sät­tä­vis­sä"

21.01.2022 06:11 7
Heli Similä otti Pohjois-Pohjanmaan Marttojen ohjakset – "Marttailu kuuluu kaikille"

Heli Similä otti Poh­jois-Poh­jan­maan Mart­to­jen oh­jak­set – "Mart­tai­lu kuuluu kai­kil­le"

20.01.2022 06:15
Kolumnit
Säätutka päällä aamuin ja illoin
Kolumni Laura Seppä

Sää­tut­ka päällä aamuin ja illoin

26.01.2022 06:03
Terve kaupunki
Kolumni Heini Hakosalo

Terve kau­pun­ki

26.01.2022 06:00
Osallisuus ja aktiivisuus muotoilee hyvinvointialueen
Kolumni Liisa Jurmu ja Marjukka Manninen

Osal­li­suus ja ak­tii­vi­suus muo­toi­lee hy­vin­voin­ti­alueen

19.01.2022 14:26
Vaalihuumaa etsimässä
Kolumni Susanna Eksymä

Vaa­li­huu­maa et­si­mäs­sä

19.01.2022 06:00
Pidetään lasten arki rullaamassa
Kolumni Niina Hentilä

Pi­de­tään lasten arki rul­laa­mas­sa

13.01.2022 15:38
Nuoretkin terveyspalveluista äänestämään
Kolumni Erkki Karvonen

Nuo­ret­kin ter­veys­pal­ve­luis­ta ää­nes­tä­mään

13.01.2022 15:22
Suosittu oululaislähtöinen tubettaja HurHur hakkeroitiin ja YouTube poisti hänen tilinsä – "Koko firma nurin kertaheitolla"

Suo­sit­tu ou­lu­lais­läh­töi­nen tu­bet­ta­ja HurHur hak­ke­roi­tiin ja YouTube poisti hänen tilinsä – "Koko firma nurin ker­ta­hei­tol­la"

19.01.2022 17:00 2
Ruskon jätekeskus halutaan auki ympärivuorokautisesti – eteläistä Oivapistettä ei rakenneta lähivuosina: "Yhden paikan operointi on edullisempaa kuin kahden"

Ruskon jä­te­kes­kus ha­lu­taan auki ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti – ete­läis­tä Oi­va­pis­tet­tä ei ra­ken­ne­ta lä­hi­vuo­si­na: "Yhden paikan ope­roin­ti on edul­li­sem­paa kuin kahden"

19.01.2022 06:09 23
Oulussa hiljainen viimeisen aluevaaliviikon startti – vaalihuumaa on verkossa vaikea nostattaa

Oulussa hil­jai­nen vii­mei­sen alue­vaa­li­vii­kon startti – vaa­li­huu­maa on ver­kos­sa vaikea nos­tat­taa

18.01.2022 19:25 4
Harri Niskala ja Mika Rajala pistivät elämäntapansa remonttiin ja sivutuotteena syntyi podcast – "Olemme tienneet missä on vika, selkäranka on vain ollut kuin imurin letku"

Harri Niskala ja Mika Rajala pis­ti­vät elä­män­ta­pan­sa re­mont­tiin ja si­vu­tuot­tee­na syntyi podcast – "Olemme tien­neet missä on vika, sel­kä­ran­ka on vain ollut kuin imurin letku"

17.01.2022 06:20 1
Jouni Ronkainen on pilkillä kuin kala vedessä ja haluaa tarjota kalastuselämyksiä myös muille kehitysvammaisille – "Viihdyn ennemmin luonnossa kuin porinapiireissä"

Jouni Ron­kai­nen on pil­kil­lä kuin kala vedessä ja haluaa tarjota ka­las­tus­elä­myk­siä myös muille ke­hi­tys­vam­mai­sil­le – "Viih­dyn en­nem­min luon­nos­sa kuin po­ri­na­pii­reis­sä"

16.01.2022 06:45 5
Hiljaiset ajat ruokkivat luovuutta – "Taiteilijalle tämä on ollut antoisaa aikaa", sanoo oulunsalolaistaiteilija Raili Kukkohovi

Hil­jai­set ajat ruok­ki­vat luo­vuut­ta – "Tai­tei­li­jal­le tämä on ollut an­toi­saa aikaa", sanoo ou­lun­sa­lo­lais­tai­tei­li­ja Raili Kuk­ko­ho­vi

15.01.2022 07:00
Oulun luistelukenttien kunto puhuttaa somessa: tekonurmen päälle tehty jää halkeilee herkästi – "Ei voi olettaa, että koulujen kentillä on samantasoiset jäät kuin urheilukeskuksissa"

Oulun luis­te­lu­kent­tien kunto pu­hut­taa so­mes­sa: te­ko­nur­men päälle tehty jää hal­kei­lee her­käs­ti – "Ei voi olet­taa, että kou­lu­jen ken­til­lä on sa­man­ta­soi­set jäät kuin ur­hei­lu­kes­kuk­sis­sa"

14.01.2022 06:11 34
Vanhan Pohjola-opiston purkutyöt seisovat edelleen Haukiputaalla – "Tavoitteena on päästä purkutöihin tänä vuonna"

Vanhan Poh­jo­la-opis­ton pur­ku­työt sei­so­vat edel­leen Hau­ki­pu­taal­la – "Ta­voit­tee­na on päästä pur­ku­töi­hin tänä vuonna"

13.01.2022 06:15 12
Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo äänestämisen olevan turvallista pahentuneessa koronatilanteessakin: "Eihän äänestys ole massatapahtuma, jossa huudetaan ja lauletaan"

Ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo sanoo ää­nes­tä­mi­sen olevan tur­val­lis­ta pa­hen­tu­nees­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­sa­kin: "Eihän ää­nes­tys ole mas­sa­ta­pah­tu­ma, jossa huu­de­taan ja lau­le­taan"

12.01.2022 06:07 39
Miss Oulua etsitään taas parin välivuoden jälkeen – "Tällaiselle kilpailulle on selkeästi kysyntää"

Miss Oulua et­si­tään taas parin vä­li­vuo­den jälkeen – "Täl­lai­sel­le kil­pai­lul­le on sel­keäs­ti ky­syn­tää"

09.01.2022 06:25 14
Meren jäällä kaasutellaan tänäkin talvena – Kempeleenlahdelle on valmistumassa kaksi jäärataa siviiliautoille

Meren jäällä kaa­su­tel­laan tänäkin talvena – Kem­pe­leen­lah­del­le on val­mis­tu­mas­sa kaksi jää­ra­taa si­vii­li­au­toil­le

08.01.2022 06:25 38
Forum24 kysyi, pääsevätkö Pohjois-Pohjanmaalla asuvat vaikuttamaan sote-asioihin aluevaalien jälkeenkin

Forum24 kysyi, pää­se­vät­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la asuvat vai­kut­ta­maan so­te-asioi­hin alue­vaa­lien jäl­keen­kin

07.01.2022 06:07 13
Vahti vaihtuu tiskin takana – laulava kalakauppias siirtyy Oulun kauppahallista Liha- ja Kalakaupan ohjaksiin

Vahti vaihtuu tiskin takana – laulava ka­la­kaup­pias siirtyy Oulun kaup­pa­hal­lis­ta Liha- ja Ka­la­kau­pan oh­jak­siin

06.01.2022 06:32 20
Äänestä: Kuka on Vuoden oululainen 2021?

Ää­nes­tä: Kuka on Vuoden ou­lu­lai­nen 2021?

05.01.2022 06:07 35
Uusi oululaisyhtye Havina musisoi ylimaailmallista indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuulessa, sitä on pysähdyttävä kuuntelemaan"

Uusi ou­lu­lais­yh­tye Havina musisoi yli­maail­mal­lis­ta indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuu­les­sa, sitä on py­säh­dyt­tä­vä kuun­te­le­maan"

02.01.2022 06:25 2
Erotiikan asialla jo vuosikymmenen – "Tässä ei ole mitään likaista ja sopimatonta", sanoo oululainen Armi Soilanterä

Ero­tii­kan asialla jo vuo­si­kym­me­nen – "Tässä ei ole mitään li­kais­ta ja so­pi­ma­ton­ta", sanoo ou­lu­lai­nen Armi Soi­lan­te­rä

01.01.2022 06:35 21
Vieraita laidasta laitaan Oulun kaupungin juhlalähetyksessä – uusi vuosi vastaan ulkotulien loisteessa Tyrnävällä

Vie­rai­ta lai­das­ta laitaan Oulun kau­pun­gin juh­la­lä­he­tyk­ses­sä – uusi vuosi vastaan ul­ko­tu­lien lois­tees­sa Tyr­nä­väl­lä

31.12.2021 06:04 7
Massarokotukset, euroviisuhuumaa,  kuntavaalit – katso tästä kooste Oulun kuluneen vuoden tapahtumista

Mas­sa­ro­ko­tuk­set, eu­ro­vii­su­huu­maa, kun­ta­vaa­lit – katso tästä kooste Oulun ku­lu­neen vuoden ta­pah­tu­mis­ta

30.12.2021 06:09 5
Toiset jäljitetään nopeammin kuin toiset – koronaan altistuneista tavoitellaan ensin iäkkäät ja raskaana olevat, sekä selvitetään asumisyksiköiden tilanne

Toiset jäl­ji­te­tään no­peam­min kuin toiset – ko­ro­naan al­tis­tu­neis­ta ta­voi­tel­laan ensin iäkkäät ja ras­kaa­na olevat, sekä sel­vi­te­tään asu­mis­yk­si­köi­den tilanne

29.12.2021 06:03 8
OSAOn opettajat ovat vahtineet 1-vuotiasta Lumia, jotta hänen äitinsä on saanut tehtyä koulutehtäviä rauhassa: "Kyllähän Laura se sankari on"

OSAOn opet­ta­jat ovat vah­ti­neet 1-vuo­tias­ta Lumia, jotta hänen äitinsä on saanut tehtyä kou­lu­teh­tä­viä rau­has­sa: "Kyl­lä­hän Laura se sankari on"

28.12.2021 15:52 25
Mikä sopisi nimeksi uudelle kirjastoautolle? – edelliseen nimikilpailuun saapui peräti 1500 nimiehdotusta

Mikä sopisi nimeksi uudelle kir­jas­toau­tol­le? – edel­li­seen ni­mi­kil­pai­luun saapui peräti 1500 ni­mi­eh­do­tus­ta

27.12.2021 06:02 29