Ulkomaat

Etniset armenialaiset joutuivat pakosalle Vuoristo-Karabahissa – "Koko sodan tarkoitus oli välttää tämä tilanne"

Etniset ar­me­nia­lai­set jou­tui­vat pa­ko­sal­le Vuo­ris­to-Ka­ra­ba­his­sa – "Koko sodan tar­koi­tus oli välttää tämä ti­lan­ne"

15:56 0
Ranska aloitti tutkinnan poliisin voimankäytöstä siirtolaisten häätämisessa Pariisin keskustassa

Ranska aloitti tut­kin­nan po­lii­sin voi­man­käy­tös­tä siir­to­lais­ten hää­tä­mi­ses­sa Pa­rii­sin kes­kus­tas­sa

11:01 0
Trump valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin, mutta ei myönnä vaalitappiotaan – Biden: "Elintärkeä askel sujuvan vallansiirron" kannalta

Trump valmis aloit­ta­maan val­lan­vaih­top­ro­ses­sin, mutta ei myönnä vaa­li­tap­pio­taan – Biden: "E­lin­tär­keä askel sujuvan val­lan­siir­ron" kan­nal­ta

07:08 3
Hongkongissa alkoi maanantaina nuorten demokratialiikkeen tähtien oikeudenkäynti – Joshua Wong ja kaksi muuta tunnustivat syyllisyyden, vangittiin välittömästi

Hong­kon­gis­sa alkoi maa­nan­tai­na nuorten de­mo­kra­tia­liik­keen tähtien oi­keu­den­käyn­ti – Joshua Wong ja kaksi muuta tun­nus­ti­vat syyl­li­syy­den, van­git­tiin vä­lit­tö­mäs­ti

23.11.2020 14:54 0
Presidentti Donald Trumpin pyristelyt vaalituloksen pyörtämiseksi ovat saamassa lopun

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin py­ris­te­lyt vaa­li­tu­lok­sen pyör­tä­mi­sek­si ovat saa­mas­sa lopun

23.11.2020 14:33 20
Afganistanissa on surmattu tai haavoitettu viisi lasta joka päivä viimeisten 14 vuoden aikana – Afganistanin avustajamaat kokoontuvat apulupauskonferenssiin

Af­ga­nis­ta­nis­sa on sur­mat­tu tai haa­voi­tet­tu viisi lasta joka päivä vii­meis­ten 14 vuoden aikana – Af­ga­nis­ta­nin avus­ta­ja­maat ko­koon­tu­vat apu­lu­paus­kon­fe­rens­siin

23.11.2020 10:06 0
Venäjän presidentille Vladimir Putinille sorvataan elinikäistä syytesuojaa

Venäjän pre­si­den­til­le Vla­di­mir Pu­ti­nil­le sor­va­taan elin­ikäis­tä syy­te­suo­jaa

22.11.2020 21:30 3
Näkökulma: Muutosten tuulet puhaltavat, mutta se ei riitä – vallanpitäjät on saatava muutosten taakse

Nä­kö­kul­ma: Muu­tos­ten tuulet pu­hal­ta­vat, mutta se ei riitä – val­lan­pi­tä­jät on saatava muu­tos­ten taakse

22.11.2020 19:00 1
Tilaajille
G20-maiden johtajat vetosivat solidaarisuuteen – "On vältettävä tilanne, jossa vain rikkaat voivat suojautua viruksilta"

G20-mai­den joh­ta­jat ve­to­si­vat so­li­daa­ri­suu­teen – "On väl­tet­tä­vä ti­lan­ne, jossa vain rikkaat voivat suo­jau­tua vi­ruk­sil­ta"

22.11.2020 13:07 1
Trump hävisi oikeusjuttunsa Pennsylvaniassa – osavaltion vaalitulos voidaan vahvistaa

Trump hävisi oi­keus­jut­tun­sa Penn­syl­va­nias­sa – osa­val­tion vaa­li­tu­los voidaan vah­vis­taa

22.11.2020 08:35 6
Koronatoimien vastaiset mielenosoitukset muuttuneet väkivaltaisiksi Saksassa

Ko­ro­na­toi­mien vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set muut­tu­neet vä­ki­val­tai­sik­si Sak­sas­sa

21.11.2020 19:35 1
Ruotsissa koronaa osassa minkkitarhoja – Suomen tutkitut näytteet ovat olleet negatiivisia

Ruot­sis­sa koronaa osassa mink­ki­tar­ho­ja – Suomen tut­ki­tut näyt­teet ovat olleet ne­ga­tii­vi­sia

21.11.2020 16:19 1
Presidentti Donald Trumpin ja tv-kanava Foxin symbioosi rakoilee

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin ja tv-ka­na­va Foxin sym­bioo­si ra­koi­lee

21.11.2020 16:19 7
40-vuotias musta mies kuoli ruokakaupan vartijoiden pahoinpitelyyn – protesteja ympäri Brasiliaa

40-vuo­tias musta mies kuoli ruo­ka­kau­pan var­ti­joi­den pa­hoin­pi­te­lyyn – pro­tes­te­ja ympäri Bra­si­liaa

21.11.2020 11:50 0
Yhdysvalloissa Pfizer ja Biontech ovat hakeneet hätälupaa koronarokotteelle

Yh­dys­val­lois­sa Pfizer ja Bion­tech ovat ha­ke­neet hä­tä­lu­paa ko­ro­na­ro­kot­teel­le

21.11.2020 09:00 0
Surmattu mielenosoittaja haudattiin Valko-Venäjällä

Sur­mat­tu mie­len­osoit­ta­ja hau­dat­tiin Val­ko-Ve­nä­jäl­lä

20.11.2020 18:36 5
Perussa on jo kolmas presidentti reilun viikon sisään – edeltäjillä on mittava rikoshistoria

Perussa on jo kolmas pre­si­dent­ti reilun viikon sisään – edel­tä­jil­lä on mittava ri­kos­his­to­ria

20.11.2020 15:45 0
Tilaajille
Thaimaan pääministeri uhkasi koventaa otteita mielenosoittajia vastaan – protestoijat vaativat pääministerin eroa ja muutoksia monarkiaan

Thai­maan pää­mi­nis­te­ri uhkasi ko­ven­taa otteita mie­len­osoit­ta­jia vastaan – pro­tes­toi­jat vaa­ti­vat pää­mi­nis­te­rin eroa ja muu­tok­sia mo­nar­kiaan

19.11.2020 21:14 0
Trumpin kampanja toisti katteettomia väitteitä vaalivilpistä tiedotustilaisuudessa

Trumpin kam­pan­ja toisti kat­teet­to­mia väit­tei­tä vaa­li­vil­pis­tä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa

19.11.2020 21:11 14
Analyysi: Kansanterveysviraston ennusteet syksyn koronavirustilanteesta menivät täysin pieleen – Ruotsin hallitus veti vihdoin koronaviruskäsijarrusta

Ana­lyy­si: Kan­san­ter­veys­vi­ras­ton en­nus­teet syksyn ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta menivät täysin pieleen – Ruotsin hal­li­tus veti vihdoin ko­ro­na­vi­rus­kä­si­jar­rus­ta

19.11.2020 18:38 1
Yhdysvalloissa vaaliviranomaisia ja heidän perheitään uhattu osavaltioissa, joissa Biden vei voiton presidentinvaaleissa

Yh­dys­val­lois­sa vaa­li­vi­ran­omai­sia ja heidän per­hei­tään uhattu osa­val­tiois­sa, joissa Biden vei voiton pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

19.11.2020 07:18 8
Pfizerin ja Biontechin koronarokote suojasi tehokkaasti myös ikäihmisiä – yritysten mukaan vakavia sivuvaikutuksia ei ole havaittu

Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­ko­te suojasi te­hok­kaas­ti myös ikä­ih­mi­siä – yri­tys­ten mukaan vakavia si­vu­vai­ku­tuk­sia ei ole ha­vait­tu

18.11.2020 21:58 4
Etiopian konflikti on kärjistymässä – Suomen Etiopian suurlähetystössä työskennellään normaalisti, mutta erilaisiin tilanteisiin on varauduttu

Etio­pian konf­lik­ti on kär­jis­ty­mäs­sä – Suomen Etio­pian suur­lä­he­tys­tös­sä työs­ken­nel­lään nor­maa­lis­ti, mutta eri­lai­siin ti­lan­tei­siin on va­rau­dut­tu

18.11.2020 21:57 0
Puola ja Unkari testaavat EU:n yhtenäisyyttä – "Viktor Orbánilla on erittäin kova paineensietokyky"

Puola ja Unkari tes­taa­vat EU:n yh­te­näi­syyt­tä – "Viktor Orbá­nil­la on erit­täin kova pai­neen­sie­to­ky­ky"

18.11.2020 21:47 2
Perusteettomien vaalivilppiväitteiden kiistäminen vei työpaikan – Trump antoi korkealle turvallisuusvirkamiehelle potkut Twitterissä

Pe­rus­teet­to­mien vaa­li­vilp­pi­väit­tei­den kiis­tä­mi­nen vei työ­pai­kan – Trump antoi kor­keal­le tur­val­li­suus­vir­ka­mie­hel­le potkut Twit­te­ris­sä

18.11.2020 11:01 4
Mikä vei republikaanit Donald Trumpin tielle? Barack Obama kuvaa muistelmissaan käänteet, jotka käänsivät republikaanit puolueen nykylinjalle

Mikä vei re­pub­li­kaa­nit Donald Trumpin tielle? Barack Obama kuvaa muis­tel­mis­saan kään­teet, jotka kään­si­vät re­pub­li­kaa­nit puo­lueen ny­ky­lin­jal­le

17.11.2020 21:37 3
Tilaajille
Etiopiassa pelätään "täysimittaista humanitaarista kriisiä" – Nobelin rauhankomitea kehotti viime vuoden palkinnon saajaa lopettamaan väkivaltaisuudet

Etio­pias­sa pe­lä­tään "täy­si­mit­tais­ta hu­ma­ni­taa­ris­ta krii­siä" – Nobelin rau­han­ko­mi­tea kehotti viime vuoden pal­kin­non saajaa lo­pet­ta­maan vä­ki­val­tai­suu­det

17.11.2020 15:59 1
Syksyn voimakkain hurrikaani iski Nicaraguaan – "Meitä lähestyy pommi"

Syksyn voi­mak­kain hur­ri­kaa­ni iski Ni­ca­ra­guaan – "Meitä lä­hes­tyy pommi"

17.11.2020 13:45 0
Barack Obaman muistelmateos julkaistiin – kirjasta odotetaan yhtä kaikkien aikojen myydyimmistä poliittisista muistelmista

Barack Obaman muis­tel­ma­teos jul­kais­tiin – kir­jas­ta odo­te­taan yhtä kaik­kien aikojen myy­dyim­mis­tä po­liit­ti­sis­ta muis­tel­mis­ta

17.11.2020 12:11 2
Barack Obama järjesti itselleen näyttävän puheenvuoron muistelmiensa julkistamisella – ja nyt hän hyödyntää täysillä ajoituksen

Barack Obama jär­jes­ti it­sel­leen näyt­tä­vän pu­heen­vuo­ron muis­tel­mien­sa jul­kis­ta­mi­sel­la – ja nyt hän hyö­dyn­tää täy­sil­lä ajoi­tuk­sen

17.11.2020 06:00 1