Ulkomaat

Uuden huolta aiheuttavan koronavirusvariantin tartunta havaittiin jo Euroopassa – Kiuru: STM edellyttää eteläisestä Afrikasta Suomeen tulleiden ohjaamista karanteeniin ja testeihin

Uuden huolta ai­heut­ta­van ko­ro­na­vi­rus­va­rian­tin tar­tun­ta ha­vait­tiin jo Eu­roo­pas­sa – Kiuru: STM edel­lyt­tää ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta Suomeen tul­lei­den oh­jaa­mis­ta ka­ran­tee­niin ja tes­tei­hin

26.11.2021 21:23
Etelä-Afrikasta löytyi mahdollisesti deltaakin tarttuvampi koronavirusmuunnos – EU ehdottaa lentojen kieltämistä eteläisestä Afrikasta, pörsseissä osakekurssit laskussa

Ete­lä-Af­ri­kas­ta löytyi mah­dol­li­ses­ti del­taa­kin tart­tu­vam­pi ko­ro­na­vi­rus­muun­nos – EU eh­dot­taa len­to­jen kiel­tä­mis­tä ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta, pörs­seis­sä osa­ke­kurs­sit las­kus­sa

26.11.2021 11:30 48

Yli 50 ihmisen us­ko­taan kuol­leen Si­pe­rian kai­vos­on­net­to­muu­des­sa

25.11.2021 23:15
Ruotsin pääministeriksi tänään valittu Andersson eroaa, tähtäimessä yksipuoluehallitus

Ruotsin pää­mi­nis­te­rik­si tänään valittu An­ders­son eroaa, täh­täi­mes­sä yk­si­puo­lue­hal­li­tus

24.11.2021 19:04 12

Bul­ga­rias­sa ainakin 45 ihmistä on kuollut bus­si­tur­mas­sa, mat­kus­ta­jien jou­kos­sa myös lapsia

23.11.2021 09:03
Näkökulma: Trumpin uusi tuleminen on vääjäämätöntä – ex-presidentin oma "Pravda" rohkaisee kostonhimoisia republikaaneja Yhdysvaltojen vaalien lähestyessä

Nä­kö­kul­ma: Trumpin uusi tu­le­mi­nen on vää­jää­mä­tön­tä – ex-pre­si­den­tin oma "P­rav­da" roh­kai­see kos­ton­hi­moi­sia re­pub­li­kaa­ne­ja Yh­dys­val­to­jen vaalien lä­hes­tyes­sä

22.11.2021 18:30 6
Tilaajille
Ruotsalainen pikkukaupunki sai lottovoiton  – maailman puhtaimmaksi luvattuun terästehtaaseen on tulossa  1 500 työpaikkaa

Ruot­sa­lai­nen pik­ku­kau­pun­ki sai lot­to­voi­ton – maail­man puh­taim­mak­si lu­vat­tuun te­räs­teh­taa­seen on tulossa 1 500 työ­paik­kaa

21.11.2021 10:20 25
Tilaajille
Analyysi: Lukashenka ja Putin saivat mitä halusivat härskillä hybridipelillä – EU joutuu arvostelun sijasta keskustelemaan heidän kanssaan rajansa turvallisuudesta

Ana­lyy­si: Lu­kas­hen­ka ja Putin saivat mitä ha­lu­si­vat härs­kil­lä hyb­ri­di­pe­lil­lä – EU joutuu ar­vos­te­lun sijasta kes­kus­te­le­maan heidän kans­saan rajansa tur­val­li­suu­des­ta

17.11.2021 19:10 24
Tilaajille
Latvia koventaa koronarajoituksia rokottamattomille: voi menettää työnsä ja pääsee vain peruskauppoihin – ulkoministeri: "Rokotusaste nousee nyt"

Latvia ko­ven­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ro­kot­ta­mat­to­mil­le: voi me­net­tää työnsä ja pääsee vain pe­rus­kaup­poi­hin – ul­ko­mi­nis­te­ri: "Ro­ko­tu­sas­te nousee nyt"

14.11.2021 18:30 2
Tilaajille
Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ihmisiä hoitava lääkäri: Potilaat kertovat Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpidelleen heitä – "He sanovat, että palauttakaa mieluummin vaikka Irakiin kuin Valko-Venäjälle"

Puolan ja Val­ko-Ve­nä­jän rajalla ihmisiä hoitava lää­kä­ri: Po­ti­laat ker­to­vat Val­ko-Ve­nä­jän vi­ran­omais­ten pa­hoin­pi­del­leen heitä – "He sa­no­vat, että pa­laut­ta­kaa mie­luum­min vaikka Irakiin kuin Val­ko-Ve­nä­jäl­le"

14.11.2021 18:27 11
Tilaajille
Glasgow'n ilmastokokouksen loppulauselman luonnos: Tehottomista fossiilisten polttoaineiden tuista ja hiilivoimasta luopumista kiihdytettävä

Glas­gow'n il­mas­to­ko­kouk­sen lop­pu­lau­sel­man luon­nos: Te­hot­to­mis­ta fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den tuista ja hii­li­voi­mas­ta luo­pu­mis­ta kiih­dy­tet­tä­vä

13.11.2021 15:52 4
Ulkoministeri Pekka Haavisto Ylellä: Valko-Venäjän ja Puolan rajalla saattaa olla suomea puhuvia ihmisten salakuljettajia

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to Ylellä: Val­ko-Ve­nä­jän ja Puolan rajalla saattaa olla suomea puhuvia ih­mis­ten sa­la­kul­jet­ta­jia

13.11.2021 12:30 79
Obaman puheiden kirjoittaja muistuttaa suomalaisia toivon ja inhimillisyyden tärkeydestä politiikassa: "Trumpin paluu on täysin todellinen kauhukuva"

Obaman pu­hei­den kir­joit­ta­ja muis­tut­taa suo­ma­lai­sia toivon ja in­hi­mil­li­syy­den tär­key­des­tä po­li­tii­kas­sa: "T­rum­pin paluu on täysin to­del­li­nen kau­hu­ku­va"

12.11.2021 20:09 2
Tilaajille
Katso, miten Barack Obaman puheenkirjoittaja luonnehtii Yhdysvaltain tämän vuosituhannen presidenttejä

Katso, miten Barack Obaman pu­heen­kir­joit­ta­ja luon­neh­tii Yh­dys­val­tain tämän vuo­si­tu­han­nen pre­si­dent­te­jä

12.11.2021 20:07
Tilaajille
Venäjän syyttäjälaitos valmistautuu lopettamaan arvostetun Memorial-järjestön toiminnan

Venäjän syyt­tä­jä­lai­tos val­mis­tau­tuu lo­pet­ta­maan ar­vos­te­tun Me­mo­rial-jär­jes­tön toi­min­nan

11.11.2021 21:43 1
Näkökulma: Puola on saanut maineen EU:n häirikkönä – rajan takana odottavat siirtolaisjoukot tekivät siitä yhtäkkiä kaikkien kaverin

Nä­kö­kul­ma: Puola on saanut maineen EU:n häi­rik­kö­nä – rajan takana odot­ta­vat siir­to­lais­jou­kot tekivät siitä yht­äk­kiä kaik­kien kaverin

11.11.2021 06:30 12
Tilaajille
Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs odottaisi vielä todisteita Venäjän roolista rajahäirinnässä – "Haaste on suojautua muuttumatta itse Lukashenkaksi"

Latvian ul­ko­mi­nis­te­ri Edgars Rinkē­vičs odot­tai­si vielä to­dis­tei­ta Venäjän roo­lis­ta ra­ja­häi­rin­näs­sä – "Haaste on suo­jau­tua muut­tu­mat­ta itse Lu­kas­hen­kak­si"

09.11.2021 20:32 1
Tilaajille
Haavisto: Suomi voisi sulkea rajansa, jos Puolan tilanne toistuisi meillä

Haa­vis­to: Suomi voisi sulkea ra­jan­sa, jos Puolan tilanne tois­tui­si meillä

09.11.2021 15:04 27
Lähes 40 vaunun malmijuna suistui raiteilta Jällivaaran pohjoispuolella Ruotsissa – liikenne poikki päivien ajan

Lähes 40 vaunun mal­mi­ju­na suistui rai­teil­ta Jäl­li­vaa­ran poh­jois­puo­lel­la Ruot­sis­sa – lii­ken­ne poikki päivien ajan

07.11.2021 18:08
Rokotettujen julkkisten koronatartunnat lietsovat väärää tietoa rokotteiden tehosta – rokote toimii mutta "ei ole maaginen voimakenttä"

Ro­ko­tet­tu­jen julk­kis­ten ko­ro­na­tar­tun­nat liet­so­vat väärää tietoa ro­kot­tei­den tehosta – rokote toimii mutta "ei ole maa­gi­nen voi­ma­kent­tä"

07.11.2021 08:42 7
Voiko Elon Musk antaa kuusi miljardia omia rahojaan ja poistaa sillä nälänhädän maailmasta? – ex-kehitysministeri Mykkäsellä on Tesla-pomolle parempi ehdotus

Voiko Elon Musk antaa kuusi mil­jar­dia omia ra­ho­jaan ja poistaa sillä nä­län­hä­dän maail­mas­ta? – ex-ke­hi­tys­mi­nis­te­ri Myk­kä­sel­lä on Tes­la-po­mol­le parempi ehdotus

07.11.2021 06:30 26
Tilaajille

Kolme ihmistä haa­voit­tui puuk­ko­is­kus­sa sak­sa­lai­ses­sa junassa

06.11.2021 13:35
Bidenin jättimäisistä lakipaketeista äänestetään Yhdysvaltaina edustajainhuoneessa tänään

Bidenin jät­ti­mäi­sis­tä la­ki­pa­ke­teis­ta ää­nes­te­tään Yh­dys­val­tai­na edus­ta­jain­huo­nees­sa tänään

05.11.2021 08:00 1
Uusi virusmuunnos delta plus leviää Pohjois-Norjan Tromssassa – infektiotautien ylilääkäri pitää viruksen tuloa Lappiin mahdollisena

Uusi vi­rus­muun­nos delta plus leviää Poh­jois-Nor­jan Troms­sas­sa – in­fek­tio­tau­tien yli­lää­kä­ri pitää vi­ruk­sen tuloa Lappiin mah­dol­li­se­na

01.11.2021 11:52 9
Tilaajille

Bri­tan­nias­sa ta­pah­tu­nut vakava ju­na­tur­ma, louk­kaan­tu­nei­ta yli kym­me­nen

31.10.2021 23:58
G20-johtajat sopuun ilmaston lämpenemisen 1,5 asteen rajoitustavoitteesta, kertoo uutistoimisto AFP

G20-joh­ta­jat sopuun il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen 1,5 asteen ra­joi­tus­ta­voit­tees­ta, kertoo uu­tis­toi­mis­to AFP

31.10.2021 16:40 4
Ilmastonmuutoksen torjunnassa kiire, mutta löytyykö ratkaisu Glasgow'ssa? Näistä asioista kokouksessa neuvotellaan

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa kiire, mutta löy­tyy­kö rat­kai­su Glas­gow'ssa? Näistä asiois­ta ko­kouk­ses­sa neu­vo­tel­laan

31.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Terveysturvasta huolehtiva Putin vastaanotti Niinistön Kremlissä – Niinistö torjui koronatilanteen takia ajatuksen matkailun avaamisesta pikavauhtia

Ter­veys­tur­vas­ta huo­leh­ti­va Putin vas­taan­ot­ti Nii­nis­tön Krem­lis­sä – Nii­nis­tö torjui ko­ro­na­ti­lan­teen takia aja­tuk­sen mat­kai­lun avaa­mi­ses­ta pi­ka­vauh­tia

29.10.2021 20:29 7
Tilaajille
Näkökulma: Onko tässä Venäjän seuraava presidentti? Demokratiassa Putin olisi syvissä vaikeuksissa mokattuaan koronapandemian hoidon

Nä­kö­kul­ma: Onko tässä Venäjän seu­raa­va pre­si­dent­ti? De­mo­kra­tias­sa Putin olisi syvissä vai­keuk­sis­sa mo­kat­tuaan ko­ro­na­pan­de­mian hoidon

28.10.2021 18:46 5
Tilaajille
Analyysi: Haussa myönteinen yhteistyö Venäjän kanssa – voiko ratkaisujen etsiminen ilmastonmuutokseen onnistua sanktioiden ja oikeusmurhien keskellä?

Ana­lyy­si: Haussa myön­tei­nen yh­teis­työ Venäjän kanssa – voiko rat­kai­su­jen et­si­mi­nen il­mas­ton­muu­tok­seen on­nis­tua sank­tioi­den ja oi­keus­mur­hien kes­kel­lä?

24.10.2021 18:30 2
Tilaajille