Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ulkomaat

Wallu Valpion ja Hanna Paavolaisen kerrostalokoti Turkissa huojui 500 kilometrin päässä maanjäristyksestä – "Kattovalot heiluivat ja pöydät vaihtoivat paikkaa"
Tilaajille

Wallu Valpion ja Hanna Paa­vo­lai­sen ker­ros­ta­lo­ko­ti Tur­kis­sa huojui 500 ki­lo­met­rin päässä maan­jä­ris­tyk­ses­tä – "Kat­to­va­lot hei­lui­vat ja pöydät vaih­toi­vat paik­kaa"

17:35
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksessä kuolleita jo yli 3000 – Turkkiin julistettiin seitsemän päivän suruaika

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuol­lei­ta jo yli 3000 – Turk­kiin ju­lis­tet­tiin seit­se­män päivän su­ru­ai­ka

22:03 14
Scholz: Zelenskyin kanssa on yksimielisyys länsimaisista aseista – ei käytetä Venäjän alueella

Scholz: Ze­lens­kyin kanssa on yk­si­mie­li­syys län­si­mai­sis­ta aseista – ei käytetä Venäjän alueel­la

05.02.2023 14:52 22
Israelin ex-pääministeri Bennett: Putin lupasi, ettei surmaa Zelenskyiä

Is­rae­lin ex-pää­mi­nis­te­ri Ben­nett: Putin lupasi, ettei surmaa Ze­lens­kyiä

05.02.2023 14:28 17
Armeija ampui epäillyn kiinalaisen vakoilupallon alas Yhdysvaltain itärannikolla

Armeija ampui epäil­lyn kii­na­lai­sen va­koi­lu­pal­lon alas Yh­dys­val­tain itä­ran­ni­kol­la

04.02.2023 23:40 14
WHO: Ukrainassa avun tarpeessa jo viime vuonna 17,7 miljoonaa ihmistä

WHO: Uk­rai­nas­sa avun tar­pees­sa jo viime vuonna 17,7 mil­joo­naa ihmistä

04.02.2023 21:13 3
Ukraina: Yli 130 000 venäläissotilasta saanut surmansa taisteluissa – Ukraina sai vankienvaihdossa takaisin 116 taistelijaa

Uk­rai­na: Yli 130 000 ve­nä­läis­so­ti­las­ta saanut sur­man­sa tais­te­luis­sa – Ukraina sai van­kien­vaih­dos­sa ta­kai­sin 116 tais­te­li­jaa

04.02.2023 14:49 8
Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Pen­ta­gon ha­vait­si toisen kii­na­lai­sen va­koi­luil­ma­pal­lon, tällä kertaa La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

04.02.2023 10:55 6
Yhdysvalloilta, Ranskalta ja Italialta uutta aseapua Ukrainalle – Yhdysvaltojen paketti yli kaksi miljardia dollaria

Yh­dys­val­loil­ta, Rans­kal­ta ja Ita­lial­ta uutta aseapua Uk­rai­nal­le – Yh­dys­val­to­jen paketti yli kaksi mil­jar­dia dol­la­ria

03.02.2023 23:04 13
Kiovassa ilmahälytys, EU:n korkeita diplomaatteja kaupungissa

Kio­vas­sa il­ma­hä­ly­tys, EU:n kor­kei­ta dip­lo­maat­te­ja kau­pun­gis­sa

03.02.2023 12:21 7
Itä-Ukrainassa Donetskin alueella iskettiin asuintaloon, ainakin kolme kuollut

Itä-Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la is­ket­tiin asuin­ta­loon, ainakin kolme kuollut

02.02.2023 06:16 2
Venäjä jatkaa Hersonin kiivasta tulittamista Etelä-Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä jatkaa Her­so­nin kii­vas­ta tu­lit­ta­mis­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

01.02.2023 11:09 5
Putin hyväksyi yhteiset sotilaiden koulutuskeskukset Valko-Venäjän kanssa

Putin hy­väk­syi yh­tei­set so­ti­lai­den kou­lu­tus­kes­kuk­set Val­ko-Ve­nä­jän kanssa

31.01.2023 15:00 10
Memphisin kaupunki julkaisi poliisivideot mustan miehen kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä – Yhdysvalloissa ympäri maata muistotilaisuuksia ja protesteja

Memp­hi­sin kau­pun­ki jul­kai­si po­lii­si­vi­deot mustan miehen kuo­le­maan joh­ta­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä – Yh­dys­val­lois­sa ympäri maata muis­to­ti­lai­suuk­sia ja pro­tes­te­ja

31.01.2023 06:39 1
Yhdysvaltain presidentti Biden ei kannata F-16-hävittäjien toimittamista Ukrainalle

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden ei kannata F-16-hä­vit­tä­jien toi­mit­ta­mis­ta Uk­rai­nal­le

31.01.2023 06:35 16
Venäjä pohtii yhä liikekannallepanon jatkamista, uskoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä pohtii yhä lii­ke­kan­nal­le­pa­non jat­ka­mis­ta, uskoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

30.01.2023 20:58 1
BBC: Boris Johnson väittää Putinin uhanneen häntä ohjusiskulla ennen hyökkäystä Ukrainaan

BBC: Boris Johnson väittää Putinin uhan­neen häntä oh­jus­is­kul­la ennen hyök­käys­tä Uk­rai­naan

30.01.2023 06:23 5
Wagner väittää edenneensä Bahmutin pohjoispuolella, Ukraina kiistää

Wagner väittää eden­neen­sä Bah­mu­tin poh­jois­puo­lel­la, Ukraina kiistää

29.01.2023 23:51 1
Erdogan: Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon ilman Ruotsia

Er­do­gan: Turkki voisi hy­väk­syä Suomen Natoon ilman Ruotsia

29.01.2023 22:23 32
Zelenskyi kutsui KOK-pomon vierailemaan etulinjakaupungissa: "Jotta hän näkee ihan itse, että neutraliteettia ei ole olemassa"

Ze­lens­kyi kutsui KOK-po­mon vie­rai­le­maan etu­lin­ja­kau­pun­gis­sa: "Jotta hän näkee ihan itse, että neut­ra­li­teet­tia ei ole ole­mas­sa"

27.01.2023 22:20 13
Analyysi: Suomen liittyminen Natoon ennen Ruotsia pelastaisi sekä Naton että Erdoğanin kasvot – Porrasteinen liitos helpottaisi byrokratiaa ja tekisi välttämättömyydestä hyveen

Ana­lyy­si: Suomen liit­ty­mi­nen Natoon ennen Ruotsia pe­las­tai­si sekä Naton että Er­doğa­nin kasvot – Por­ras­tei­nen liitos hel­pot­tai­si by­ro­kra­tiaa ja tekisi vält­tä­mät­tö­myy­des­tä hyveen

27.01.2023 14:40 20
Tilaajille
Leopard-taistelupanssarivaunut saataneen Ukrainaan maaliskuun lopussa, kertoo Saksan puolustusministeri

Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­ta­neen Uk­rai­naan maa­lis­kuun lo­pus­sa, kertoo Saksan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

26.01.2023 22:42 6
Ukraina kertoo Venäjän iskeneen maahan kymmenillä ohjuksilla – viranomaisten mukaan iskuissa kuoli 11 ihmistä

Ukraina kertoo Venäjän is­ke­neen maahan kym­me­nil­lä oh­juk­sil­la – vi­ran­omais­ten mukaan is­kuis­sa kuoli 11 ihmistä

26.01.2023 20:11 3
Kaksi kuoli ja useita haavoittui puukkoiskussa saksalaisessa lähijunassa

Kaksi kuoli ja useita haa­voit­tui puuk­ko­is­kus­sa sak­sa­lai­ses­sa lä­hi­ju­nas­sa

25.01.2023 21:38
Puolustusministeri Savola Leopard-vaunujen lähettämisestä: Suomi on yhteistyössä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola Leo­pard-vau­nu­jen lä­het­tä­mi­ses­tä: Suomi on yh­teis­työs­sä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

25.01.2023 17:44 36
Venäjän suurlähettiläs arvostelee USA:n mahdollista päätöstä lähettää tankkeja Ukrainaan: "Häpeämätön provokaatio"

Venäjän suur­lä­het­ti­läs ar­vos­te­lee USA:n mah­dol­lis­ta pää­tös­tä lä­het­tää tank­ke­ja Uk­rai­naan: "Hä­peä­mä­tön pro­vo­kaa­tio"

25.01.2023 12:57 35
Zelenskyi penää päätöksiä panssarivaunukeskusteluissa – CNN: Yhdysvallat luovuttamassa 30 Abramsia Saksan Leopardien rinnalle

Ze­lens­kyi penää pää­tök­siä pans­sa­ri­vau­nu­kes­kus­te­luis­sa – CNN: Yh­dys­val­lat luo­vut­ta­mas­sa 30 Ab­ram­sia Saksan Leo­par­dien rin­nal­le

25.01.2023 07:05 16
Spiegel: Saksa aikoo toimittaa Leopardeja Ukrainaan – myös muut maat saivat luvan panssarivaunujen lähettämiseen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

Spie­gel: Saksa aikoo toi­mit­taa Leo­par­de­ja Uk­rai­naan – myös muut maat saivat luvan pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­seen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

24.01.2023 22:33 13
Turkki on perunut Nato-ratifiointeja koskevat neuvottelut Suomen ja Ruotsin kanssa toistaiseksi

Turkki on perunut Na­to-ra­ti­fioin­te­ja kos­ke­vat neu­vot­te­lut Suomen ja Ruotsin kanssa tois­tai­sek­si

24.01.2023 18:17 7
Analyysi: Nato-tandem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turkkilaisaisantuntija: "Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys"

Ana­lyy­si: Na­to-tan­dem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turk­ki­lai­sai­san­tun­ti­ja: "Turkin olisi hel­pom­pi hy­väk­syä Suomen Na­to-jä­se­nyys"

24.01.2023 17:18 9
Tilaajille