Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ulkomaat

Miten Aleksei Navalnyi kuoli ja mitä hänen ruumiilleen tapahtuu? Tämä oppositiopoliitikon kuolemasta tiedetään nyt
Tilaajille

Miten Aleksei Na­val­nyi kuoli ja mitä hänen ruu­miil­leen ta­pah­tuu? Tämä op­po­si­tio­po­lii­ti­kon kuo­le­mas­ta tie­de­tään nyt

15:19
NBC: Bidenin hallinto haluaa lähettää pitkän kantaman ohjuksia Ukrainalle

NBC: Bidenin hal­lin­to haluaa lä­het­tää pitkän kan­ta­man oh­juk­sia Uk­rai­nal­le

20.02.2024 18:20
Fidesz: Unkarin parlamentti äänestää Ruotsin Nato-jäsenyydestä ensi maanantaina

Fidesz: Unkarin par­la­ment­ti ää­nes­tää Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­des­tä ensi maa­nan­tai­na

20.02.2024 10:39
Narvikin rata toimii taas pitkän katkoksen jälkeen – Junarata vaurioitui onnettomuudessa joulukuussa

Nar­vi­kin rata toimii taas pitkän kat­kok­sen jälkeen – Ju­na­ra­ta vau­rioi­tui on­net­to­muu­des­sa jou­lu­kuus­sa

20.02.2024 09:51 1
Tilaajille
Ydinräjähdys avaruudessa voisi johtaa kolmanteen maailmansotaan – "Se olisi niin karmea menetys"

Ydin­rä­jäh­dys ava­ruu­des­sa voisi johtaa kol­man­teen maail­man­so­taan – "Se olisi niin karmea me­ne­tys"

18.02.2024 10:51 9
Samir yritti ensin Puolaan, sitten Suomeen – Näin siirtolaisten liikkeitä järjestellään Venäjällä

Samir yritti ensin Puo­laan, sitten Suomeen – Näin siir­to­lais­ten liik­kei­tä jär­jes­tel­lään Ve­nä­jäl­lä

18.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Trumpille määrättiin kolmen vuoden liiketoimintakielto New Yorkissa ja 350 miljoonan maksut – ex-presidentti ja lakitiimi ryöpyttivät päätöstä

Trum­pil­le mää­rät­tiin kolmen vuoden lii­ke­toi­min­ta­kiel­to New Yor­kis­sa ja 350 mil­joo­nan maksut – ex-pre­si­dent­ti ja la­ki­tii­mi ryö­pyt­ti­vät pää­tös­tä

17.02.2024 09:20
Ukraina vetäytyy Avdijivkan kaupungista pitkän taistelun jälkeen – tavoitteena säästää  ukrainalaissotilaiden henkiä, sanoo kenraali

Ukraina ve­täy­tyy Av­di­jiv­kan kau­pun­gis­ta pitkän tais­te­lun jälkeen – ta­voit­tee­na säästää uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den henkiä, sanoo ken­raa­li

17.02.2024 09:12 23
Biden: "Jälleen uusi todiste Putinin julmuudesta" – Länsimaiden kommenteissa syytettiin Venäjää Navalnyin kuolemasta

Biden: "Jäl­leen uusi todiste Putinin jul­muu­des­ta" – Län­si­mai­den kom­men­teis­sa syy­tet­tiin Venäjää Na­val­nyin kuo­le­mas­ta

16.02.2024 21:07 4
Venäjä etsintäkuulutti Kaja Kallaksen syytettynä neuvostomonumenttien tuhoamisesta – Venäjän mustalla listalla myös suomalaisia

Venäjä et­sin­tä­kuu­lut­ti Kaja Kal­lak­sen syy­tet­ty­nä neu­vos­to­mo­nu­ment­tien tu­hoa­mi­ses­ta – Venäjän mus­tal­la lis­tal­la myös suo­ma­lai­sia

13.02.2024 22:37 11
Voivatko Nato ja Venäjä ajautua yhteenottoon? – Länsimaissa esitellään nyt uhkaavia skenaarioita

Voi­vat­ko Nato ja Venäjä ajautua yh­tee­not­toon? – Län­si­mais­sa esi­tel­lään nyt uh­kaa­via ske­naa­rioi­ta

12.02.2024 09:30 15
Tilaajille
Venäjällä ei ole kiinnostusta hyökätä esimerkiksi Puolaan tai Latviaan, sanoo Putin kiistellyssä haastattelussa – "Se ei tule kysymykseenkään"

Ve­nä­jäl­lä ei ole kiin­nos­tus­ta hyökätä esi­mer­kik­si Puolaan tai Lat­viaan, sanoo Putin kiis­tel­lys­sä haas­tat­te­lus­sa – "Se ei tule ky­sy­myk­seen­kään"

09.02.2024 06:25 24
Tulivuori purkautuu taas Islannissa

Tu­li­vuo­ri pur­kau­tuu taas Is­lan­nis­sa

08.02.2024 10:07
Las Vegasin teknologiatapahtuma esitteli läpinäkyviä näyttöjä ja lumilingoksi taipuvan puutarharobotin

Las Vegasin tek­no­lo­gia­ta­pah­tu­ma esit­te­li lä­pi­nä­ky­viä näyt­tö­jä ja lu­mi­lin­gok­si tai­pu­van puu­tar­ha­ro­bo­tin

07.02.2024 16:24
Tilaajille
Venäjä hakee arktisesta alueesta taloudellista ja sotilaallista vaikutusvaltaa – Asiantuntija: Militarisointi saattaa johtaa konfliktiin

Venäjä hakee ark­ti­ses­ta aluees­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­ti­laal­lis­ta vai­ku­tus­val­taa – Asian­tun­ti­ja: Mi­li­ta­ri­soin­ti saattaa johtaa konf­lik­tiin

03.02.2024 12:00 1
Tilaajille
EU-johtajat pääsivät sopuun Ukrainan 50 miljardin apupaketista – Unkarin Orban taipui lähes välittömästi

EU-joh­ta­jat pää­si­vät sopuun Uk­rai­nan 50 mil­jar­din apu­pa­ke­tis­ta – Unkarin Orban taipui lähes vä­lit­tö­mäs­ti

01.02.2024 14:11 14
Tietokoneen ja ihmisaivojen raja hämärtymässä entisestään – miljardööri-Muskin Neuralink on asentanut ensi kertaa aivosirunsa ihmiselle

Tie­to­ko­neen ja ih­mis­ai­vo­jen raja hä­mär­ty­mäs­sä en­ti­ses­tään – mil­jar­döö­ri-Mus­kin Neu­ra­link on asen­ta­nut ensi kertaa ai­vo­si­run­sa ih­mi­sel­le

30.01.2024 07:46 1
Suomen ja Viron välisen sähköyhteyden vika paikannettu ranta-alueelle Virossa – tarkempi paikannus jatkuu

Suomen ja Viron välisen säh­kö­yh­tey­den vika pai­kan­net­tu ran­ta-alueel­le Virossa – tar­kem­pi pai­kan­nus jatkuu

28.01.2024 17:47
Suomi keskeyttää tukensa YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle

Suomi kes­keyt­tää tukensa YK:n pa­les­tii­na­lais­pa­ko­lais­ten avus­tus­jär­jes­töl­le

27.01.2024 14:19 15
Eutanasia nousee polttopisteeseen eri puolilla maailmaa väestön ikääntyessä – Ranskassa on käyty suuri keskustelu, miten taata kaikille ihmisarvoinen loppu

Eu­ta­na­sia nousee polt­to­pis­tee­seen eri puo­lil­la maail­maa väestön ikään­tyes­sä – Rans­kas­sa on käyty suuri kes­kus­te­lu, miten taata kai­kil­le ih­mis­ar­voi­nen loppu

27.01.2024 12:00 3
Tilaajille
Turkin pitkä Ruotsi-saaga päätökseen – Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi astui voimaan Turkissa

Turkin pitkä Ruot­si-saa­ga pää­tök­seen – Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­ti astui voimaan Tur­kis­sa

25.01.2024 23:34 6
Venäläisen sotilaskoneen putoaminen Belgorodissa yhä hämärän peitossa – Ukraina vaatii kansainvälistä tutkintaa

Ve­nä­läi­sen so­ti­las­ko­neen pu­toa­mi­nen Bel­go­ro­dis­sa yhä hämärän pei­tos­sa – Ukraina vaatii kan­sain­vä­lis­tä tut­kin­taa

25.01.2024 21:24 15
Turkin parlamentti hyväksyi Ruotsin Nato-jäsenyyden

Turkin par­la­ment­ti hy­väk­syi Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den

23.01.2024 22:24 18
Mediat: Ruotsin Nato-jäsenyys Turkin parlamentin käsittelyyn huomenna

Mediat: Ruotsin Na­to-jä­se­nyys Turkin par­la­men­tin kä­sit­te­lyyn huo­men­na

22.01.2024 19:53 11
Ron DeSantis luopui republikaanien presidenttikisasta, tukee Trumpia

Ron De­San­tis luopui re­pub­li­kaa­nien pre­si­dent­ti­ki­sas­ta, tukee Trumpia

21.01.2024 22:58 10
Venäläisessä maakaasuterminaalissa syttynyt tulipalo oli ulkoisen tekijän aiheuttama, Novatek sanoo

Ve­nä­läi­ses­sä maa­kaa­su­ter­mi­naa­lis­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo oli ul­koi­sen tekijän ai­heut­ta­ma, Novatek sanoo

21.01.2024 14:05 9
Israelin äärioikeiston tavoitteena on palestiinalaisten karkotus – Hamasin lokakuista verilöylyä käytetään nyt hyväksi sen saavuttamisessa

Is­rae­lin ää­ri­oi­keis­ton ta­voit­tee­na on pa­les­tii­na­lais­ten kar­ko­tus – Hamasin lo­ka­kuis­ta ve­ri­löy­lyä käy­te­tään nyt hyväksi sen saa­vut­ta­mi­ses­sa

20.01.2024 12:00 6
Tilaajille
NRK: Miehet kantoivat vuorten yli satoja kiloja huumeita, Torniojärvi ylitettiin kumiveneellä

NRK: Miehet kan­toi­vat vuorten yli satoja kiloja huu­mei­ta, Tor­nio­jär­vi yli­tet­tiin ku­mi­ve­neel­lä

20.01.2024 11:09 4
Tilaajille
Ukrainan puolustusministeri varoitti maan kärsivän ammuspulasta – "Todellinen ja kiireellinen ongelma"

Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri va­roit­ti maan kär­si­vän am­mus­pu­las­ta – "To­del­li­nen ja kii­reel­li­nen on­gel­ma"

18.01.2024 20:57 18
Pakistan vastasi Iranin ilmaiskuun ohjusiskulla rajaseudulle

Pa­kis­tan vastasi Iranin il­mais­kuun oh­jus­is­kul­la ra­ja­seu­dul­le

18.01.2024 18:21