Ulkomaat

Venäjä lopettaa sotaharjoitukset Ukrainan rajan läheisyydessä

Venäjä lo­pet­taa so­ta­har­joi­tuk­set Uk­rai­nan rajan lä­hei­syy­des­sä

15:28
EMA: Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä mahdollinen yhteys

EMA: Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja hyvin har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pien välillä mah­dol­li­nen yhteys

20.04.2021 18:48 8
Norjassa taas iso maanvyöry ja pitkä kiertotie: Parisataa metriä maantietä tuhoutui Utsjoen naapurikunnassa Tenojokisuulla  – Katso kuva

Nor­jas­sa taas iso maan­vyö­ry ja pitkä kier­to­tie: Pa­ri­sa­taa metriä maan­tie­tä tu­hou­tui Utsjoen naa­pu­ri­kun­nas­sa Te­no­jo­ki­suul­la – Katso kuva

18.04.2021 11:16
Tilaajille
Rehelliset vaalit Valko-Venäjälle on vielä "vaikea rasti" – ulkopolitiikan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kansanvaltaa ja Etyjin mahdollisuuksia

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Prinssi Philip saateltiin viimeiselle matkalleen Britanniassa – katso lähetys tapahtumasta

Prinssi Philip saa­tel­tiin vii­mei­sel­le mat­kal­leen Bri­tan­nias­sa – katso lähetys ta­pah­tu­mas­ta

17.04.2021 16:27
Tilaajille

Useita ihmisiä ammuttu In­dia­na­po­li­sis­sa

16.04.2021 09:12 2
Intian hallitus valitsi oululaislähtöisen Uros-yhtiön mukaan valtakunnalliseen projektiinsa – tavoitteena tuoda puhdas hanavesi jokaiseen intialaiseen kotiin

Intian hal­li­tus valitsi ou­lu­lais­läh­töi­sen Uros-yh­tiön mukaan val­ta­kun­nal­li­seen pro­jek­tiin­sa – ta­voit­tee­na tuoda puhdas ha­na­ve­si jo­kai­seen in­tia­lai­seen kotiin

15.04.2021 14:12 9
USA:n Nato-liittolaiset aloittavat vetäytymisen Afganistanista toukokuun alussa – suomalaiset palaavat kotiin todennäköisesti syksyyn mennessä

USA:n Na­to-liit­to­lai­set aloit­ta­vat ve­täy­ty­mi­sen Af­ga­nis­ta­nis­ta tou­ko­kuun alussa – suo­ma­lai­set pa­laa­vat kotiin to­den­nä­köi­ses­ti syksyyn men­nes­sä

14.04.2021 22:51 1
Saksassa alle 60-vuotiaat AstraZenecalla rokotetut saavat toisen annoksen eri yhtiön rokotteella

Sak­sas­sa alle 60-vuo­tiaat Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saavat toisen an­nok­sen eri yhtiön ro­kot­teel­la

14.04.2021 07:06 5
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:32 9
Yhdysvallat vetää joukkonsa Afganistanista syyskuuhun mennessä 20 sotavuoden jälkeen

Yh­dys­val­lat vetää jouk­kon­sa Af­ga­nis­ta­nis­ta syys­kuu­hun men­nes­sä 20 so­ta­vuo­den jälkeen

13.04.2021 21:49 3
Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:30 3
Tilaajille
Venäjä uhittelee Ukrainaa kasaamalla hyökkäysjoukkoja rajan pintaan – Näin asiantuntijat arvioivat Putinin tavoitteita

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:30
Tilaajille
Johnson & Johnson pysäyttää koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan – keskeytys hidastaa Suomen rokotustahtia

Johnson & Johnson py­säyt­tää ko­ro­na­ro­kot­teen­sa toi­mi­tuk­set Eu­roop­paan – kes­key­tys hi­das­taa Suomen ro­ko­tus­tah­tia

13.04.2021 19:41 25
Minneapolisissa osoitettiin liikkumiskiellosta huolimatta jälleen mieltä mustan miehen kuoleman vuoksi

Min­nea­po­li­sis­sa osoi­tet­tiin liik­ku­mis­kiel­los­ta huo­li­mat­ta jälleen mieltä mustan miehen kuo­le­man vuoksi

13.04.2021 10:41 1
Poliisin pidätystilanteessa ampuma musta mies kuoli Minneapolisin lähellä – mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa

Po­lii­sin pi­dä­tys­ti­lan­tees­sa ampuma musta mies kuoli Min­nea­po­li­sin lähellä – mie­len­osoit­ta­jat ottivat yhteen po­lii­sin kanssa

12.04.2021 10:24 10
Iran kertoo, että sen ydinlaitokseen tehtiin sunnuntaina terroristinen isku

Iran kertoo, että sen ydin­lai­tok­seen tehtiin sun­nun­tai­na ter­ro­ris­ti­nen isku

11.04.2021 21:58
Selviytyi Siperiassa murhayrityksestä kemiallisella aseella, toipui Saksassa, palasi kotiin ja sairastaa hoidotta – kuoleeko Navalnyi Vladimirin vankilassa?

Sel­viy­tyi Si­pe­rias­sa mur­ha­yri­tyk­ses­tä ke­mial­li­sel­la aseel­la, toipui Sak­sas­sa, palasi kotiin ja sai­ras­taa hoi­dot­ta – kuo­lee­ko Na­val­nyi Vla­di­mi­rin van­ki­las­sa?

10.04.2021 18:30 8
Tilaajille
Yksi aikakausi lähestyy vääjäämättä päätöstään, ja siksi prinssi Philipin kuolema on muutakin kuin puolison poismeno

Yksi ai­ka­kau­si lä­hes­tyy vää­jää­mät­tä pää­tös­tään, ja siksi prinssi Phi­li­pin kuolema on muu­ta­kin kuin puo­li­son pois­me­no

10.04.2021 13:08
EMA tutkii mahdollista yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja harvinaisten veritulppatapausten välillä

EMA tutkii mah­dol­lis­ta yh­teyt­tä Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pa­ta­paus­ten välillä

09.04.2021 18:08 4
Prinssi Philip on kuollut 99-vuotiaana

Prinssi Philip on kuollut 99-vuo­tiaa­na

09.04.2021 14:27
Media: Biden julistamassa uusia määräyksiä aseväkivallan hillitsemiseksi Yhdysvalloissa

Media: Biden ju­lis­ta­mas­sa uusia mää­räyk­siä ase­vä­ki­val­lan hil­lit­se­mi­sek­si Yh­dys­val­lois­sa

08.04.2021 06:08 2
Intiassa ja Brasiliassa synkät koronaennätykset: Intiassa 116 000 uutta tartuntaa ja Brasiliassa yli 4 000 koronakuolemaa vuorokaudessa

In­tias­sa ja Bra­si­lias­sa synkät ko­ro­naen­nä­tyk­set: In­tias­sa 116 000 uutta tar­tun­taa ja Bra­si­lias­sa yli 4 000 ko­ro­na­kuo­le­maa vuo­ro­kau­des­sa

07.04.2021 15:05 3
Vanhanen: Suomella ei ole kantaa Yhdysvaltain ajamaan yritysten globaaliin minimiveroasteeseen

Van­ha­nen: Suo­mel­la ei ole kantaa Yh­dys­val­tain ajamaan yri­tys­ten glo­baa­liin mi­ni­mi­ve­ro­as­tee­seen

06.04.2021 22:31 9
Euroopan lääkeviraston rokoteosaston johtaja italialaislehdelle: Astra Zenecan koronarokotteella todettu "mielestäni selvä yhteys veritulppiin"

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton ro­ko­te­osas­ton johtaja ita­lia­lais­leh­del­le: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teel­la todettu "mie­les­tä­ni selvä yhteys ve­ri­tulp­piin"

06.04.2021 13:40 15
Poliisipäällikön mukaan George Floydin kuolemasta syytetty rikkoi poliisin käytäntöjä ja etiikkaa

Po­lii­si­pääl­li­kön mukaan George Floydin kuo­le­mas­ta syy­tet­ty rikkoi po­lii­sin käy­tän­tö­jä ja etiik­kaa

06.04.2021 09:07
Vankilassa nälkälakkoaan jatkava Navalnyi on siirretty sairaalaosastolle

Van­ki­las­sa näl­kä­lak­koaan jatkava Na­val­nyi on siir­ret­ty sai­raa­la­osas­tol­le

06.04.2021 07:59 3
Putin vahvisti lain uusista virkakausistaan: mahdollisuus hallita Venäjää vuoteen 2036 asti

Putin vah­vis­ti lain uusista vir­ka­kau­sis­taan: mah­dol­li­suus hallita Venäjää vuoteen 2036 asti

05.04.2021 19:20 11

SVT: Mies kuoli moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Jäl­li­vaa­ras­sa

04.04.2021 12:36
Tilaajille
SVT: Poliisi epäilee kelkkailijan ajaneen tahallaan poron päälle Pajalassa

SVT: Poliisi epäilee kelk­kai­li­jan ajaneen ta­hal­laan poron päälle Pa­ja­las­sa

04.04.2021 12:29 1
Tilaajille