Ulkomaat

Aleksei Navalnyi suomii Venäjän oikeudenkäyttöä puhelinvideolla pienestä oikeussalista, johon vangitsemisistunto siirrettiin

Aleksei Na­val­nyi suomii Venäjän oi­keu­den­käyt­töä pu­he­lin­vi­deol­la pie­nes­tä oi­keus­sa­lis­ta, johon van­git­se­mis­is­tun­to siir­ret­tiin

15:13 2
CNN: Donald Trump armahtamassa noin sata ihmistä viimeisenä päivänään Yhdysvaltojen presidenttinä

CNN: Donald Trump ar­mah­ta­mas­sa noin sata ihmistä vii­mei­se­nä päi­vä­nään Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­nä

13:43 3
Presidentti Niinistö HS:lle: Navalnyi pitää vapauttaa mahdollisimman pian, lähestynyt jo asiassa Putinia – ”Miten se voi olla rike?”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö HS:lle: Na­val­nyi pitää va­paut­taa mah­dol­li­sim­man pian, lä­hes­ty­nyt jo asiassa Putinia – ”Miten se voi olla rike?”

13:37 27
Pääministeri Marin vaatii Navalnyin välitöntä vapauttamista: "Venäjän pitäisi tutkia Navalnyin myrkytys ja suojella opposition oikeuksia"

Pää­mi­nis­te­ri Marin vaatii Na­val­nyin vä­li­tön­tä va­paut­ta­mis­ta: "Ve­nä­jän pitäisi tutkia Na­val­nyin myr­ky­tys ja suo­jel­la op­po­si­tion oi­keuk­sia"

09:41 33
Navalnyi joutui varoittamatta pikaoikeudenkäyntiin poliisiasemalla

Na­val­nyi joutui va­roit­ta­mat­ta pi­ka­oi­keu­den­käyn­tiin po­lii­si­ase­mal­la

09:21 1
"Koronan kieltäjät voivat tulla ihan itse koskettamaan näitä ruumisarkkuja" – Saksan huono koronatilanne saa krematorion pullistelemaan

"Ko­ro­nan kiel­tä­jät voivat tulla ihan itse kos­ket­ta­maan näitä ruu­mi­sark­ku­ja" – Saksan huono ko­ro­na­ti­lan­ne saa kre­ma­to­rion pul­lis­te­le­maan

08:17 9
Maailman tunnetuimpiin tuottajiin kuulunut Phil Spector kuoli vankilassa 81-vuotiaana

Maail­man tun­ne­tuim­piin tuot­ta­jiin kuu­lu­nut Phil Spector kuoli van­ki­las­sa 81-vuo­tiaa­na

17.01.2021 19:34
Britannia ilmoitti järjestävänsä G7-huippukokouksen kesäkuussa – johtajat tapaavat kasvokkain ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen

Bri­tan­nia il­moit­ti jär­jes­tä­vän­sä G7-huip­pu­ko­kouk­sen ke­sä­kuus­sa – joh­ta­jat ta­paa­vat kas­vok­kain en­sim­mäis­tä kertaa lähes kahteen vuoteen

17.01.2021 18:39
Aleksei Navalnyi saapui murhayrityksen jälkeen kotiin Venäjälle, pidätettiin heti passintarkastuksessa – "En pelkää"

Aleksei Na­val­nyi saapui mur­ha­yri­tyk­sen jälkeen kotiin Ve­nä­jäl­le, pi­dä­tet­tiin heti pas­sin­tar­kas­tuk­ses­sa – "En pelkää"

17.01.2021 12:17 22
Joe Bidenin virkaanastujaiset lähestyvät: kaikki osavaltiot hälytysvalmiudessa, FBI varoittaa aseellisista protesteista

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set lä­hes­ty­vät: kaikki osa­val­tiot hä­ly­tys­val­miu­des­sa, FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta pro­tes­teis­ta

17.01.2021 11:49 4
"Pahinta on, että tähän kaikkeen on ehtinyt tottua" – Mellakoita pelkäävä Washington on lähes suljettu Bidenin virkaanastujaisten alla

"Pa­hin­ta on, että tähän kaik­keen on ehtinyt tottua" – Mel­la­koi­ta pel­kää­vä Wa­shing­ton on lähes sul­jet­tu Bidenin vir­kaan­as­tu­jais­ten alla

17.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Ugandan presidentti julistettiin vaalivoittajaksi kuudennelle kaudelleen – kotiinsa armeijan saartama oppositioehdokas syyttää vaalivilpistä

Ugandan pre­si­dent­ti ju­lis­tet­tiin vaa­li­voit­ta­jak­si kuu­den­nel­le kau­del­leen – ko­tiin­sa ar­mei­jan saar­ta­ma op­po­si­tio­eh­do­kas syyttää vaa­li­vil­pis­tä

16.01.2021 23:10 4
Donald Trump sai Hollywoodilta täystyrmäyksen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jennifer Lopez ja muut huippunimet esiintyvät presidentiksi nousevan Joe Bidenin virkaanastujaisissa

Donald Trump sai Hol­ly­woo­dil­ta täys­tyr­mäyk­sen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jen­ni­fer Lopez ja muut huip­pu­ni­met esiin­ty­vät pre­si­den­tik­si nou­se­van Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­sis­sa

16.01.2021 22:44 5
Viiden ihmisen uskotaan saaneen surmansa mökkipalossa Pohjois-Norjassa – mökistä pelastautunut joutui kulkemaan kilometrien matkan huonojen puhelinyhteyksien vuoksi

Viiden ihmisen us­ko­taan saaneen sur­man­sa mök­ki­pa­los­sa Poh­jois-Nor­jas­sa – mökistä pe­las­tau­tu­nut joutui kul­ke­maan ki­lo­met­rien matkan huo­no­jen pu­he­lin­yh­teyk­sien vuoksi

16.01.2021 22:16
Mitä Aleksei Navalnyille tapahtuu Venäjälle palatessa? Novitshok-murhayrityksestä toipuva saa tukijoiltaan juhlavastaanoton – Putinin koneisto uhkaa vankilalla

Mitä Aleksei Na­val­nyil­le ta­pah­tuu Ve­nä­jäl­le pa­la­tes­sa? No­vi­tshok-mur­hay­ri­tyk­ses­tä toipuva saa tu­ki­joil­taan juh­la­vas­taan­oton – Putinin ko­neis­to uhkaa van­ki­lal­la

16.01.2021 18:30 2
Tilaajille
Pfizer vakuuttaa: koronarokotteiden toimitusvaikeudet kestävät vain viikon – tämä hidastelusta ja sen vaikutuksista nyt tiedetään

Pfizer va­kuut­taa: ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­mi­tus­vai­keu­det kes­tä­vät vain viikon – tämä hi­das­te­lus­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta nyt tie­de­tään

16.01.2021 13:17
Tilaajille
Angela Merkelin seuraaja Armin Laschet on politiikan keskikentän pelaaja – liittokansleriksi väläytelty myös muita nimiä

Angela Mer­ke­lin seu­raa­ja Armin Laschet on po­li­tii­kan kes­ki­ken­tän pelaaja – liit­to­kans­le­rik­si vä­läy­tel­ty myös muita nimiä

16.01.2021 13:10 12
Ruotsi ei suunnittele koronapotilaiden lähettämistä Suomeen – sairaalat ovat sinnitelleet henkilökunnan ylitöillä

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

16.01.2021 06:00 9
NBC: Oikeudella on todisteita kongressin mellakoijien sieppaus- ja salamurha-aikeista

NBC: Oi­keu­del­la on to­dis­tei­ta kong­res­sin mel­la­koi­jien siep­paus- ja sa­la­mur­ha-ai­keis­ta

15.01.2021 22:36 5
Vaikka Trumpin Twitter-tilin jäädytys tuntuisi järjen voitolta, internetyhtiöiden vallasta on syytä huolestua
Kolumni Tero Vainio

Vaikka Trumpin Twit­ter-ti­lin jää­dy­tys tun­tui­si järjen voi­tol­ta, in­ter­net­yh­tiöi­den val­las­ta on syytä huo­les­tua

15.01.2021 20:00 8
Tilaajille
Suomi ja useat muut pohjoiset maat vaativat EU-komissiolta vauhtia rokotteisiin – toimitukset hidastuvat, kun niiden pitäisi kiihtyä

Suomi ja useat muut poh­joi­set maat vaa­ti­vat EU-ko­mis­siol­ta vauhtia ro­kot­tei­siin – toi­mi­tuk­set hi­das­tu­vat, kun niiden pitäisi kiihtyä

15.01.2021 19:14 3
Euroopassa ollaan huolissaan virusmuunnoksen leviämisestä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Ranskassa ulkonaliikkumiskieltoa laajennetaan

Eu­roo­pas­sa ollaan huo­lis­saan vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Rans­kas­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa laa­jen­ne­taan

15.01.2021 13:58 1
Joe Biden julkisti suunnitelman 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketista – lisää suoraa tukea kansalaisille ja rahaa pandemian torjuntaan

Joe Biden jul­kis­ti suun­ni­tel­man 1 900 mil­jar­din dol­la­rin el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – lisää suoraa tukea kan­sa­lai­sil­le ja rahaa pan­de­mian tor­jun­taan

15.01.2021 09:31 7
Pohjois-Korea esitteli uusia sukellusveneestä laukaistavia ballistisia ohjuksia – "maailman voimakkain ase"

Poh­jois-Ko­rea esit­te­li uusia su­kel­lus­ve­nees­tä lau­kais­ta­via bal­lis­ti­sia oh­juk­sia – "maail­man voi­mak­kain ase"

15.01.2021 09:29
Donald Trump joutuu valtakunnanoikeuteen – näin virkasyytteen käsittely jatkuu ja tällaisia seurauksia siitä voi olla Trumpille

Donald Trump joutuu val­ta­kun­nan­oi­keu­teen – näin vir­ka­syyt­teen kä­sit­te­ly jatkuu ja täl­lai­sia seu­rauk­sia siitä voi olla Trum­pil­le

14.01.2021 14:25 20
Tiedemiehet varoittavat maapalloa uhkaavasta tuhosta – "johtajat ovat aliarvioineet ympäristöuhkien vakavuuden"

Tie­de­mie­het va­roit­ta­vat maa­pal­loa uh­kaa­vas­ta tuhosta – "joh­ta­jat ovat ali­ar­vioi­neet ym­pä­ris­tö­uh­kien va­ka­vuu­den"

14.01.2021 10:06 23
Trump saa virkasyytteen kapinaan kiihottamisesta – kymmenen republikaania kääntyi presidenttiä vastaan

Trump saa vir­ka­syyt­teen ka­pi­naan kii­hot­ta­mi­ses­ta – kym­me­nen re­pub­li­kaa­nia kääntyi pre­si­dent­tiä vastaan

13.01.2021 23:42 9
Vaaniiko seuraava virusvihulainen jo nurkan takana? – Tappava lintuinfluenssa leviää Euroopassa massateurastuksista huolimatta

Vaa­nii­ko seu­raa­va vi­rus­vi­hu­lai­nen jo nurkan takana? – Tappava lin­tu­inf­luens­sa leviää Eu­roo­pas­sa mas­sa­teu­ras­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Norjan maanvyöry: kolmen kadonneen etsintä jatkuu ensi viikolla

Norjan maan­vyö­ry: kolmen ka­don­neen etsintä jatkuu ensi vii­kol­la

13.01.2021 16:00 1
Ainakin viisi republikaaniedustajaa tukee Donald Trumpin syyttämistä – "Presidentti rikkoi virkavalansa ja yllytti kapinaan"

Ainakin viisi re­pub­li­kaa­ni­edus­ta­jaa tukee Donald Trumpin syyt­tä­mis­tä – "P­re­si­dent­ti rikkoi vir­ka­va­lan­sa ja yllytti ka­pi­naan"

13.01.2021 14:23 6