Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Ulkomaat

Komissio esittää uusimmassa pakotepaketissaan Venäjälle vienti- ja tuontikieltoa, hintakattoa venäläiselle öljylle sekä uusia henkilöpakotteita

Ko­mis­sio esittää uu­sim­mas­sa pa­ko­te­pa­ke­tis­saan Ve­nä­jäl­le vienti- ja tuon­ti­kiel­toa, hin­ta­kat­toa ve­nä­läi­sel­le öljylle sekä uusia hen­ki­lö­pa­kot­tei­ta

19:12 1
Von der Leyen: Nord Stream -vuodot johtuivat sabotaasista – Lehti: "Merenalaiset verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä myös internetin vakaudelle"

Von der Leyen: Nord Stream -vuodot joh­tui­vat sa­bo­taa­sis­ta – Lehti: "Me­re­na­lai­set ver­kos­tot ovat ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä myös in­ter­ne­tin va­kau­del­le"

06:18 24
Ukrainalaisalueiden valekansanäänestyksissä ei jännitetty tuloksia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

Uk­rai­na­lais­aluei­den va­le­kan­san­ää­nes­tyk­sis­sä ei jän­ni­tet­ty tu­lok­sia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

27.09.2022 19:56 1
Näkökulma: Putinin hyytävä uhkapeli ydinaseella paljastuu, kun sadattuhannet miehet pakenevat Venäjän liikekannallepanoa – epätoivoiset viimeiset keinot voivat yllättää

Nä­kö­kul­ma: Putinin hyytävä uh­ka­pe­li ydin­aseel­la pal­jas­tuu, kun sa­dat­tu­han­net miehet pa­ke­ne­vat Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­noa – epä­toi­voi­set vii­mei­set keinot voivat yl­lät­tää

15:04 27
Tilaajille
Nord Stream-putkien oudot kaasuvuodot satuttavat Eurooppaa ainakin kolmella tavalla – "Sopii tähän yleiseen kiusantekoon, mitä Venäjältä on nähty"

Nord Stream-put­kien oudot kaa­su­vuo­dot sa­tut­ta­vat Eu­roop­paa ainakin kol­mel­la tavalla – "Sopii tähän ylei­seen kiu­san­te­koon, mitä Ve­nä­jäl­tä on nähty"

27.09.2022 17:04 26
Tilaajille
Molemmissa Nord Stream -kaasuputkissa on havaittu vuotoja – Lehti: Berliinissä puhutaan sabotaasista

Mo­lem­mis­sa Nord Stream -kaa­su­put­kis­sa on ha­vait­tu vuotoja – Lehti: Ber­lii­nis­sä pu­hu­taan sa­bo­taa­sis­ta

27.09.2022 11:21 6
Nasan alus törmäsi asteroidi Dimorphosiin osana historiallista koetta – "Osuma vahvistettu"

Nasan alus törmäsi as­te­roi­di Di­morp­ho­siin osana his­to­rial­lis­ta koetta – "Osuma vah­vis­tet­tu"

27.09.2022 08:20
Venäjän valekansanäänestykset Ukrainassa päättyvät – lopputulos on jo etukäteen selvä

Venäjän va­le­kan­san­ää­nes­tyk­set Uk­rai­nas­sa päät­ty­vät – lop­pu­tu­los on jo etu­kä­teen selvä

27.09.2022 06:34 20
Analyyysi: Italian hallituksesta voi nousta Troijan hevonen Brysseliin – Äärioikeistolaiseksi leimattu Giorgia Meloni voitti vaalit sateenkaariväen höykytyksellä

Ana­lyyy­si: Italian hal­li­tuk­ses­ta voi nousta Troijan hevonen Brys­se­liin – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sek­si lei­mat­tu Giorgia Meloni voitti vaalit sa­teen­kaa­ri­väen höy­ky­tyk­sel­lä

26.09.2022 16:43 11
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksyminen ilmestyi syys-lokakuun asialistalle Unkarin parlamentissa

Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­nen il­mes­tyi syys-lo­ka­kuun asia­lis­tal­le Unkarin par­la­men­tis­sa

26.09.2022 14:51 9
Tilaajille
Venäjän liikekannallepano ontuu pahasti – Venäläislehti: Yli 260 000 miestä on lähtenyt maasta

Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no ontuu pa­has­ti – ­Ve­nä­läis­leh­ti: Yli 260 000 miestä on läh­te­nyt maasta

26.09.2022 19:27 23
Sauli Niinistö CNN-haastattelussa: Putinin on hyvin vaikea hyväksyä tappiota Ukrainassa – "Hän on pannut kaiken peliin"

Sauli Nii­nis­tö CNN-haas­tat­te­lus­sa: Putinin on hyvin vaikea hy­väk­syä tap­pio­ta Uk­rai­nas­sa – "Hän on pannut kaiken peliin"

25.09.2022 19:19 9
Meduza: Venäjä aikoo kieltää palvelusikäisiltä miehiltä maasta poistumisen – jopa Putinin tukijat huolestuneita liikekannallepanon ongelmista

Meduza: Venäjä aikoo kieltää pal­ve­lus­ikäi­sil­tä mie­hil­tä maasta pois­tu­mi­sen – jopa Putinin tukijat huo­les­tu­nei­ta lii­ke­kan­nal­le­pa­non on­gel­mis­ta

25.09.2022 19:15 12
Lavrov syytti länttä "groteskista" russofobiasta ja pyrkimyksestä "tuhota" Venäjä

Lavrov syytti länttä "g­ro­tes­kis­ta" rus­so­fo­bias­ta ja pyr­ki­myk­ses­tä "tu­ho­ta" Venäjä

24.09.2022 23:12 44
Biden varoitti Venäjää liittämästä Ukrainan alueita itseensä – Zelenskyi uskoo maailman tuomitsevan näennäiskansanäänestykset

Biden va­roit­ti Venäjää liit­tä­mäs­tä Uk­rai­nan alueita it­seen­sä – Ze­lens­kyi uskoo maail­man tuo­mit­se­van näen­näis­kan­san­ää­nes­tyk­set

24.09.2022 08:52 1
Näin historiallinen tapahtumasarja eteni Putinin uhkavaatimuksista täyteen sotaan Ukrainassa ja Suomen Nato-käänteeseen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

Näin his­to­rial­li­nen ta­pah­tu­ma­sar­ja eteni Putinin uh­ka­vaa­ti­muk­sis­ta täyteen sotaan Uk­rai­nas­sa ja Suomen Na­to-kään­tee­seen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

24.09.2022 08:00 11
Tilaajille
Zelenskyi kehotti venäläisiä osoittamaan mieltä liikekannallepanoa vastaan – "Protestoikaa, taistelkaa vastaan, paetkaa tai antautukaa ukrainalaisille"

Ze­lens­kyi kehotti ve­nä­läi­siä osoit­ta­maan mieltä lii­ke­kan­nal­le­pa­noa vastaan – "P­ro­tes­toi­kaa, tais­tel­kaa vas­taan, paetkaa tai an­tau­tu­kaa uk­rai­na­lai­sil­le"

23.09.2022 22:56 4
Matkatoimisto Detur keskeyttää toimintansa – pakettimatkaajilta vaadittu hotellimaksuja Turkissa ja Kreikassa

Mat­ka­toi­mis­to Detur kes­keyt­tää toi­min­tan­sa – pa­ket­ti­mat­kaa­jil­ta vaa­dit­tu ho­tel­li­mak­su­ja Tur­kis­sa ja Krei­kas­sa

23.09.2022 18:10 1
YK:n tutkijat vahvistavat: Venäjä syyllistynyt useisiin sotarikoksiin Ukrainassa

YK:n tut­ki­jat vah­vis­ta­vat: Venäjä syyl­lis­ty­nyt usei­siin so­ta­ri­kok­siin Uk­rai­nas­sa

23.09.2022 13:34 15
Ruotsissa kuollut tänä vuonna ampumisissa puolensataa ihmistä – kuolleiden määrä jälleen matkalla uuteen ennätykseen

Ruot­sis­sa kuollut tänä vuonna am­pu­mi­sis­sa puo­len­sa­taa ihmistä – kuol­lei­den määrä jälleen mat­kal­la uuteen en­nä­tyk­seen

23.09.2022 08:01 11
Näistä syistä Venäjän reserviläiset voisivat saada turvapaikan Suomesta – "Se ei automaattisesti ole peruste, että voisi joutua asepalvelukseen"

Näistä syistä Venäjän re­ser­vi­läi­set voi­si­vat saada tur­va­pai­kan Suo­mes­ta – "Se ei au­to­maat­ti­ses­ti ole pe­rus­te, että voisi joutua ase­pal­ve­luk­seen"

22.09.2022 20:08 14
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjällä tulee todennäköisesti olemaan suuria haasteita reserviläisten ottamisessa palvelukseen

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Ve­nä­jäl­lä tulee to­den­nä­köi­ses­ti olemaan suuria haas­tei­ta re­ser­vi­läis­ten ot­ta­mi­ses­sa pal­ve­luk­seen

22.09.2022 12:14 15
Pohjois-Korea väittää ettei ole toimittanut Venäjälle aseita ja ampumatarvikkeita – eikä aio toimittaa jatkossakaan

Poh­jois-Ko­rea väittää ettei ole toi­mit­ta­nut Ve­nä­jäl­le aseita ja am­pu­ma­tar­vik­kei­ta – eikä aio toi­mit­taa jat­kos­sa­kaan

22.09.2022 08:40 7
Venäjällä osoitetaan mieltä liikekannallepanoa vastaan – Yli tuhat ihmistä otettu kiinni protesteissa, kertoo kansalaisjärjestö

Ve­nä­jäl­lä osoi­te­taan mieltä lii­ke­kan­nal­le­pa­noa vastaan – Yli tuhat ihmistä otettu kiinni pro­tes­teis­sa, kertoo kan­sa­lais­jär­jes­tö

21.09.2022 22:11 15
Analyysi: Venäjän liikekannallepano voi viedä Suomen Viron viisumilinjalle – Virossa ihmetellään Suomen laillisuuspuheita, kun viisumipaine itärajalla todennäköisesti kasvaa

Ana­lyy­si: Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no voi viedä Suomen Viron vii­su­mi­lin­jal­le – Virossa ih­me­tel­lään Suomen lail­li­suus­pu­hei­ta, kun vii­su­mi­pai­ne itä­ra­jal­la to­den­nä­köi­ses­ti kasvaa

21.09.2022 15:36 18
Tilaajille
Analyysi: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä kovempaa ukrainalaisvihaa – Vanhoja valheitaan syventämällä diktaattori ylipuhuu sotilasikäisiä venäläisiä armeijaan

Ana­lyy­si: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä ko­vem­paa uk­rai­na­lais­vi­haa – Vanhoja val­hei­taan sy­ven­tä­mäl­lä dik­taat­to­ri yli­pu­huu so­ti­las­ikäi­siä ve­nä­läi­siä ar­mei­jaan

21.09.2022 12:00 39
Tilaajille
Pekka Toveri: Venäjän johto näyttää olevan paniikissa ja uhkailee epäsuorasti ydinaseilla – osittainen liikekannallepano ei paranna tilannetta

Pekka Toveri: Venäjän johto näyttää olevan pa­nii­kis­sa ja uh­kai­lee epä­suo­ras­ti ydin­aseil­la – osit­tai­nen lii­ke­kan­nal­le­pa­no ei paranna ti­lan­net­ta

21.09.2022 10:47 11
Putin ilmoitti tv-puheessaan määränneensä Venäjälle "osittaisen" liikekannallepanon

Putin il­moit­ti tv-pu­hees­saan mää­rän­neen­sä Ve­nä­jäl­le "o­sit­tai­sen" lii­ke­kan­nal­le­pa­non

21.09.2022 12:21 40
Länsimaat tuomitsivat kovin sanoin Ukrainan valloitettujen alueiden kansanäänestykset

Län­si­maat tuo­mit­si­vat kovin sanoin Uk­rai­nan val­loi­tet­tu­jen aluei­den kan­san­ää­nes­tyk­set

20.09.2022 22:55 11
Fortum vahvistaa Uniper-neuvottelujen olevan loppusuoralla – esillä myös Fortumin myöntämän rahoituksen palauttaminen

Fortum vah­vis­taa Uni­per-neu­vot­te­lu­jen olevan lop­pu­suo­ral­la – esillä myös For­tu­min myön­tä­män ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen

20.09.2022 21:13 28