Ulkomaat

Varapresidenttiehdokas Kamala Harris on ankara syyttäjä, mutta maltillisena pidetty poliitikko: "Yksi koko maan hienoimmista virkamiehistä"

Va­ra­pre­si­dent­ti­eh­do­kas Kamala Harris on ankara syyt­tä­jä, mutta mal­til­li­se­na pidetty po­lii­tik­ko: "Yksi koko maan hie­noim­mis­ta vir­ka­mie­his­tä"

07:47 0
Joe Biden valitsi varapresidenttiehdokkaakseen Kamala Harrisin

Joe Biden valitsi va­ra­pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­seen Kamala Har­ri­sin

11.08.2020 23:55 0
Libanonissa ei ole vallankumousta, hallituksen ero on vain pieni askel – Muutosten tiellä seisoo vielä muun muassa "kaksi kolmesta presidentistä"

Li­ba­no­nis­sa ei ole val­lan­ku­mous­ta, hal­li­tuk­sen ero on vain pieni askel – Muu­tos­ten tiellä seisoo vielä muun muassa "kaksi kol­mes­ta pre­si­den­tis­tä"

11.08.2020 17:25 0
Bidenin varapresidenttikisa on nyt kahden kauppa, arvelee suomalaisprofessori – "Kyllä tässä nyt raha ratkaisee"

Bidenin va­ra­pre­si­dent­ti­ki­sa on nyt kahden kauppa, arvelee suo­ma­lais­pro­fes­so­ri – "Kyllä tässä nyt raha rat­kai­see"

11.08.2020 16:35 1
Vladimir Putinin mukaan Venäjä on kehittänyt rokotteen koronaa vastaan

Vla­di­mir Putinin mukaan Venäjä on ke­hit­tä­nyt ro­kot­teen koronaa vastaan

11.08.2020 15:14 3
Putin: Venäjä on saanut koronavirusrokotteen valmiiksi

Putin: Venäjä on saanut ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen val­miik­si

11.08.2020 12:34 2
Kanadalaispanimo halusi luoda oluestaan höyhenenkevyen kuvan – tv-kasvon yhteydenotto paljasti nimen härskin sivumaun

Ka­na­da­lais­pa­ni­mo halusi luoda olues­taan höy­he­nen­ke­vyen kuvan – tv-kas­von yh­tey­den­ot­to pal­jas­ti nimen härskin si­vu­maun

11.08.2020 11:10 1
Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas on Liettuassa – kiistää oman kampanjansa väitteet siitä, että hänet pakotettiin lähtemään

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tion pre­si­dent­ti­eh­do­kas on Liet­tuas­sa – kiistää oman kam­pan­jan­sa väit­teet siitä, että hänet pa­ko­tet­tiin läh­te­mään

11.08.2020 11:01 0
Yksi ihminen on kuollut Valko-Venäjän protesteissa, vahvistaa poliisi

Yksi ihminen on kuollut Val­ko-Ve­nä­jän pro­tes­teis­sa, vah­vis­taa poliisi

11.08.2020 07:18 0
Valkoisen talon ulkopuolella ammuttu aseistautunutta ihmistä, Trump kiidätettiin hetkellisesti pois tiedotustilaisuudestaan

Val­koi­sen talon ul­ko­puo­lel­la ammuttu aseis­tau­tu­nut­ta ih­mis­tä, Trump kii­dä­tet­tiin het­kel­li­ses­ti pois tie­do­tus­ti­lai­suu­des­taan

11.08.2020 06:59 0
Poliisi on ampunut mielenosoittajia kumiluodeilla ja kyynelkaasulla Valko-Venäjällä – Lukashenkon vastaiset mielenosoitukset jatkuivat maanantaina toista päivää

Poliisi on ampunut mie­len­osoit­ta­jia ku­mi­luo­deil­la ja kyy­nel­kaa­sul­la Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – Lu­kas­hen­kon vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set jat­kui­vat maa­nan­tai­na toista päivää

10.08.2020 23:36 0
Libanonin hallitus kaatui kuten suomalaisprofessori ennakoi: "Paljoa ei muutu – Maassa on poikkeuksellinen vallanjako, jossa "siivoojakin saa paikkansa ryhmänsä perusteella"

Li­ba­no­nin hal­li­tus kaatui kuten suo­ma­lais­pro­fes­so­ri en­na­koi: "Paljoa ei muutu – Maassa on poik­keuk­sel­li­nen val­lan­ja­ko, jossa "sii­voo­ja­kin saa paik­kan­sa ryh­män­sä pe­rus­teel­la"

10.08.2020 21:12 1
Lukashenkon murskavoitto johti laajoihin mielenosoituksiin ja pidätyksiin – ahtaalla olevan johtajan asema roikkuu enää poliittisen eliitin ja poliisin varassa

Lu­kas­hen­kon murs­ka­voit­to johti laa­joi­hin mie­len­osoi­tuk­siin ja pi­dä­tyk­siin – ah­taal­la olevan joh­ta­jan asema roikkuu enää po­liit­ti­sen eliitin ja po­lii­sin varassa

10.08.2020 18:50 4
Suomalaisprofessori Libanonista: Hallitus luultavasti kaatuu, paljoa ei muutu – Maassa on poikkeuksellinen vallanjako, jossa "siivoojakin saa paikkansa ryhmänsä perusteella"

Suo­ma­lais­pro­fes­so­ri Li­ba­no­nis­ta: Hal­li­tus luul­ta­vas­ti kaatuu, paljoa ei muutu – Maassa on poik­keuk­sel­li­nen val­lan­ja­ko, jossa "sii­voo­ja­kin saa paik­kan­sa ryh­män­sä pe­rus­teel­la"

10.08.2020 17:28 1
"Ehkä jossain kolmannen maailman maassa on tällaista" – mediamoguli ja kuusi muuta pidätettiin Hongkongissa

"Ehkä jossain kol­man­nen maail­man maassa on täl­lais­ta" – me­dia­mo­gu­li ja kuusi muuta pi­dä­tet­tiin Hong­kon­gis­sa

10.08.2020 09:44 0
Valko-Venäjän oppositio ei hyväksy vaalitulosta – tuhansia mielenosoittajia on pidätetty

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio ei hyväksy vaa­li­tu­los­ta – tu­han­sia mie­len­osoit­ta­jia on pi­dä­tet­ty

10.08.2020 09:20 1
Poliisi on ampunut kyynelkaasulla riehuvia mellakoitsijoita Beirutissa

Poliisi on ampunut kyy­nel­kaa­sul­la rie­hu­via mel­la­koit­si­joi­ta Bei­ru­tis­sa

09.08.2020 20:59 0
Oli "puhdas onni", että WHO:n pääjohtaja Tedros selvisi lapsena taudista – nyt hän taistelee koronavirusta vastaan ilman Yhdysvaltain rahoitusta

Oli "puhdas onni", että WHO:n pää­joh­ta­ja Tedros selvisi lapsena tau­dis­ta – nyt hän tais­te­lee ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan ilman Yh­dys­val­tain ra­hoi­tus­ta

09.08.2020 20:54 3
Lukashenko kiistää oppositioon kohdistuneet sortotoimet Valko-Venäjällä – "He eivät ole tarpeeksi arvokkaita sortotoimenpiteiden täytäntöönpanolle"

Lu­kas­hen­ko kiistää op­po­si­tioon koh­dis­tu­neet sor­to­toi­met Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – "He eivät ole tar­peek­si ar­vok­kai­ta sor­to­toi­men­pi­tei­den täy­tän­töön­pa­nol­le"

09.08.2020 20:49 2
Trump antoi määräyksen koronatuista työttömille, mutta tuki voi törmätä perustuslakiin – Yhdysvalloissa yli viisi miljoonaa koronatartuntaa

Trump antoi mää­räyk­sen ko­ro­na­tuis­ta työt­tö­mil­le, mutta tuki voi törmätä pe­rus­tus­la­kiin – Yh­dys­val­lois­sa yli viisi mil­joo­naa ko­ro­na­tar­tun­taa

09.08.2020 10:03 2
Olosuhteiden pakosta presidenttikisaan lähtenyt Tsihanouskaja on noussut Valko-Venäjän opposition tähdeksi – ehdokkuuden salliminen saattoi olla virhearvio Lukashenkolta

Olo­suh­tei­den pakosta pre­si­dent­ti­ki­saan läh­te­nyt Tsi­ha­nous­ka­ja on noussut Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tion täh­dek­si – eh­dok­kuu­den sal­li­mi­nen saattoi olla vir­he­ar­vio Lu­kas­hen­kol­ta

09.08.2020 08:00 4
Beirutin mielenosoitukset kiihtyvät – yksi poliisi kuollut, useiden ministeriöiden tiloihin tunkeuduttu, kymmeniä ihmisiä viety

Bei­ru­tin mie­len­osoi­tuk­set kiih­ty­vät – yksi poliisi kuol­lut, useiden mi­nis­te­riöi­den ti­loi­hin tun­keu­dut­tu, kym­me­niä ihmisiä viety

08.08.2020 22:41 0
Yhdysvalloissa ei vieläkään päästy sopuun koronatukipaketista – Trump väläytti kongressin ohittamista presidentin asetuksilla

Yh­dys­val­lois­sa ei vie­lä­kään päästy sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – Trump vä­läyt­ti kong­res­sin ohit­ta­mis­ta pre­si­den­tin ase­tuk­sil­la

08.08.2020 12:50 0
Suomessa vieraillut Huawei-johtaja ei kavahda Trumpin hampaisiin joutumista – vakoiluväitteet jatkuvat kolmatta vuotta, ja taustalla on armotonta kauppapolitiikkaa

Suo­mes­sa vie­rail­lut Hua­wei-joh­ta­ja ei kavahda Trumpin ham­pai­siin jou­tu­mis­ta – va­koi­lu­väit­teet jat­ku­vat kol­mat­ta vuotta, ja taus­tal­la on ar­mo­ton­ta kaup­pa­po­li­tiik­kaa

08.08.2020 11:18 1
Tilaajille
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­to­alue har­kit­see vas­ta­toi­mia

08.08.2020 09:27 1
Trump kieltää liiketoimet kiinalaissovellusten TikTokin ja WeChatin kanssa – pitää niitä merkittävänä uhkana

Trump kieltää lii­ke­toi­met kii­na­lais­so­vel­lus­ten Tik­To­kin ja WeC­ha­tin kanssa – pitää niitä mer­kit­tä­vä­nä uhkana

07.08.2020 23:00 3
Joillekin omakuvan rakentaminen tapahtuu kasvosuojia vastustamalla – maskit jakavat saksalaisia yhä voimakkaammin, ja ääripäät ovat yhä äänekkäämpiä

Joil­le­kin oma­ku­van ra­ken­ta­mi­nen ta­pah­tuu kas­vo­suo­jia vas­tus­ta­mal­la – maskit jakavat sak­sa­lai­sia yhä voi­mak­kaam­min, ja ää­ri­päät ovat yhä ää­nek­kääm­piä

07.08.2020 22:11 0
Tilaajille
Beirut etsii syyllisiä räjähdykseen: Laivan hylännyt omistaja kuulusteltavana, oikeuslaitosta varoitettiin tiettävästi ainakin kuusi kertaa

Beirut etsii syyl­li­siä rä­jäh­dyk­seen: Laivan hy­län­nyt omis­ta­ja kuu­lus­tel­ta­va­na, oi­keus­lai­tos­ta va­roi­tet­tiin tiet­tä­väs­ti ainakin kuusi kertaa

07.08.2020 21:45 0
Intiaan matkalla ollut lentokone katkesi – onnettomuudessa useita kuolleita ja loukkaantuneita

Intiaan mat­kal­la ollut len­to­ko­ne katkesi – on­net­to­muu­des­sa useita kuol­lei­ta ja louk­kaan­tu­nei­ta

07.08.2020 20:18 1
Beirutin asukkaiden suru vaihtumassa vihaan surkeaa hallintoa kohtaan – sataman työntekijöitä pidätetty, entistä laivanomistajaa kuulusteltu

Bei­ru­tin asuk­kai­den suru vaih­tu­mas­sa vihaan surkeaa hal­lin­toa kohtaan – sataman työn­te­ki­jöi­tä pi­dä­tet­ty, entistä lai­van­omis­ta­jaa kuu­lus­tel­tu

06.08.2020 23:23 5