Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ulkomaat

Venäjän joukot pyrkivät nyt rajusti eteenpäin ja Sjeverodonetskin kaupungin valtaukseen –Donbassin tilanne Itä-Ukrainassa "erittäin vaikea", Zelenskyi sanoo

Venäjän joukot pyr­ki­vät nyt rajusti eteen­päin ja Sje­ve­ro­do­nets­kin kau­pun­gin val­tauk­seen –Don­bas­sin tilanne Itä-Uk­rai­nas­sa "e­rit­täin vai­kea", Ze­lens­kyi sanoo

10:57
Venäjä harkitsee vaihtavansa ukrainalaisen petturioligarkin Azovstalin sotilaihin

Venäjä har­kit­see vaih­ta­van­sa uk­rai­na­lai­sen pet­tu­ri­oli­gar­kin Azovs­ta­lin so­ti­lai­hin

21.05.2022 23:49
Venäjä väittää Azovstalin terästehtaan olevan täysin venäläisjoukkojen hallinnassa – maan mukaan yli 2 400 ukrainalaistaistelijaa antautunut tällä viikolla

Venäjä väittää Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan olevan täysin ve­nä­läis­jouk­ko­jen hal­lin­nas­sa – maan mukaan yli 2 400 uk­rai­na­lais­tais­te­li­jaa an­tau­tu­nut tällä vii­kol­la

20.05.2022 23:56 12
Zelenskyi: Venäjä on tuhonnut Donbassin alueen täysin – "Tämä tullaan määrittelemään ukrainalaisten kansanmurhaksi"

Ze­lens­kyi: Venäjä on tu­hon­nut Don­bas­sin alueen täysin – "Tämä tullaan mää­rit­te­le­mään uk­rai­na­lais­ten kan­san­mur­hak­si"

20.05.2022 11:08 2
Niinistön ja Anderssonin vierailu Valkoisessa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Nato-jäsenyyden edellytykset

Nii­nis­tön ja An­ders­so­nin vie­rai­lu Val­koi­ses­sa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyt­tä­vät kaikki Na­to-jä­se­nyy­den edel­ly­tyk­set

19.05.2022 18:56 9
Suomen suurlähettiläs on palannut Ukrainaan – matkustusta maahan kehotetaan edelleen välttämään

Suomen suur­lä­het­ti­läs on pa­lan­nut Uk­rai­naan – mat­kus­tus­ta maahan ke­ho­te­taan edel­leen vält­tä­mään

19.05.2022 12:08 5
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

Biden lupasi Yh­dys­val­loil­ta tukea Suo­mel­le ja Ruot­sil­le mah­dol­li­sia hyök­käyk­siä vastaan Na­to-ha­ku­pro­ses­sin aikana – Yh­dys­val­lat on luot­ta­vai­nen, että "Turkin huolet pois­tu­vat"

18.05.2022 22:50 19
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 20:12 4
Tilaajille
Suomi ja Ruotsi toimittavat Nato-kirjeet Stoltenbergille yhdessä aamulla kello yhdeksän

Suomi ja Ruotsi toi­mit­ta­vat Na­to-kir­jeet Stol­ten­ber­gil­le yhdessä aamulla kello yh­dek­sän

18.05.2022 07:08
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritettiin jatkaa Ukrainassa – kansainvälinen rikostuomioistuin lähetti ryhmän tutkimaan sotarikoksia

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­tet­tiin jatkaa Uk­rai­nas­sa – kan­sain­vä­li­nen ri­kos­tuo­miois­tuin lähetti ryhmän tut­ki­maan so­ta­ri­kok­sia

17.05.2022 23:43 1
Asiantuntija arvelee, ettei Turkki voi pysäyttää Suomen ja Ruotsin Nato-junaa – "Hakuprosessi voi kuitenkin viivästyä"

Asian­tun­ti­ja ar­ve­lee, ettei Turkki voi py­säyt­tää Suomen ja Ruotsin Na­to-ju­naa – "Ha­kup­ro­ses­si voi kui­ten­kin vii­väs­tyä"

17.05.2022 18:05 12
Tilaajille
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritetään jatkaa Ukrainassa – evakuoidut on tarkoitus myöhemmin vaihtaa venäläisvankeihin

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­te­tään jatkaa Uk­rai­nas­sa – eva­kuoi­dut on tar­koi­tus myö­hem­min vaihtaa ve­nä­läis­van­kei­hin

17.05.2022 10:56 6
Erdogan: Suomen ja Ruotsin edustajien ei kannata vaivautua matkustamaan Turkkiin taivuttelemaan Turkkia Nato-asiassa – Marin uskoo asian ratkeavan

Er­do­gan: Suomen ja Ruotsin edus­ta­jien ei kannata vai­vau­tua mat­kus­ta­maan Turk­kiin tai­vut­te­le­maan Turkkia Na­to-asias­sa – Marin uskoo asian rat­kea­van

17.05.2022 06:11
Yritysten vetäytyminen Venäjältä jatkuu: Renault ja Stora Enso myivät tehtaitaan, McDonald's lähtee – Moskovan kaupunki aikoo valmistaa Renaultin tehtaalla Mosseja

Yri­tys­ten ve­täy­ty­mi­nen Ve­nä­jäl­tä jatkuu: Renault ja Stora Enso myivät teh­tai­taan, McDo­nald's lähtee – Mos­ko­van kau­pun­ki aikoo val­mis­taa Re­naul­tin teh­taal­la Mosseja

16.05.2022 16:58 6
Analyysi: Venäjän valetelevisiolla Suomi-aseet vähissä – Kirjeenvaihtaja kansalle: "Miksi Suomen Nato-jäsenyydestä päätetään pikavauhtia, siitä ei ole tietoa"

Ana­lyy­si: Venäjän va­le­te­le­vi­siol­la Suo­mi-aseet vähissä – Kir­jeen­vaih­ta­ja kan­sal­le: "Miksi Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä pää­te­tään pi­ka­vauh­tia, siitä ei ole tietoa"

16.05.2022 12:36 21
Tilaajille
Kanada pystyisi hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset jopa päivissä – Suomi on saanut erittäin paljon tukea Nato-maista

Kanada pys­tyi­si hy­väk­sy­mään Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­set jopa päi­vis­sä – Suomi on saanut erit­täin paljon tukea Na­to-mais­ta

16.05.2022 11:57
Venäjä varoitti taas Suomea ja Ruotsia Naton jäseneksi pyrkimisestä

Venäjä va­roit­ti taas Suomea ja Ruotsia Naton jä­se­nek­si pyr­ki­mi­ses­tä

16.05.2022 14:27 16
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 09:14 8
Ruotsin sosiaalidemokraatit näyttivät vihreää valoa Nato-jäsenyydelle, mutta eivät halua ydinaseita tai tukikohtia

Ruotsin so­siaa­li­de­mo­kraa­tit näyt­ti­vät vihreää valoa Na­to-jä­se­nyy­del­le, mutta eivät halua ydin­asei­ta tai tu­ki­koh­tia

15.05.2022 21:11
Rajut taistelut jatkuneet Ukrainan itäosassa – euroviisuvoitto nostatti henkeä

Rajut tais­te­lut jat­ku­neet Uk­rai­nan itä­osas­sa – eu­ro­vii­su­voit­to nos­tat­ti henkeä

15.05.2022 15:19 9
Ukrainassa sota uhkaa reportterien henkeä, Venäjän kriittiset toimittajat pakenevat omia vallanpitäjiään – Ukrainalaisella ja venäläisellä eri katsanto

Uk­rai­nas­sa sota uhkaa re­port­te­rien henkeä, Venäjän kriit­ti­set toi­mit­ta­jat pa­ke­ne­vat omia val­lan­pi­tä­jiään – Uk­rai­na­lai­sel­la ja ve­nä­läi­sel­lä eri kat­san­to

14.05.2022 18:30
Tilaajille
Ukrainan sotilastiedustelun johtaja ennustaa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun mennessä – venäläisjoukot joutuneet vetäytymään Harkovan suunnalla

Uk­rai­nan so­ti­las­tie­dus­te­lun johtaja en­nus­taa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun men­nes­sä – ve­nä­läis­jou­kot jou­tu­neet ve­täy­ty­mään Har­ko­van suun­nal­la

14.05.2022 16:37 9
Ruotsi julkisti Nato-myönteisyyttä huokuvan analyysin, mutta ei ota vielä kantaa jäsenyyteen

Ruotsi jul­kis­ti Na­to-myön­tei­syyt­tä huo­ku­van ana­lyy­sin, mutta ei ota vielä kantaa jä­se­nyy­teen

13.05.2022 13:18
Venäjän EU-lähettiläs Sky Newsille: Venäjän vahvistettava puolustuksiaan Suomen rajalla, jos tämä liittyy Natoon

Venäjän EU-lä­het­ti­läs Sky New­sil­le: Venäjän vah­vis­tet­ta­va puo­lus­tuk­siaan Suomen ra­jal­la, jos tämä liittyy Natoon

13.05.2022 09:18 11
Zelenskyi: Venäläisjoukot tuhonneet liki 600 terveydenhuoltolaitosta – satakunta sairaalaa täysin tuhoutunut

Ze­lens­kyi: Ve­nä­läis­jou­kot tu­hon­neet liki 600 ter­vey­den­huol­to­lai­tos­ta – sa­ta­kun­ta sai­raa­laa täysin tu­hou­tu­nut

13.05.2022 06:23
Azovstalissa haavoittuneita ukrainalaissotilaita yritetään vaihtaa vangittuihin venäläisiin –  Unicefin mukaan pelkästään huhtikuun aikana Ukrainassa on tapettu lähes sata lasta

Azovs­ta­lis­sa haa­voit­tu­nei­ta uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta yri­te­tään vaihtaa van­git­tui­hin ve­nä­läi­siin – Uni­ce­fin mukaan pel­käs­tään huh­ti­kuun aikana Uk­rai­nas­sa on tapettu lähes sata lasta

12.05.2022 23:35
Venäjä toisteli vanhoja kantojaan Suomen Nato-aikeista ja "sotilaallis-teknisistä" toimenpiteistä

Venäjä tois­te­li vanhoja kan­to­jaan Suomen Na­to-ai­keis­ta ja "so­ti­laal­lis-tek­ni­sis­tä" toi­men­pi­teis­tä

12.05.2022 14:54 8
Useat Nato-maat reagoineet positiivisesti Suomen Nato-ilmoitukseen – "Suomi on sotilaallisesti erittäin vahva maa"

Useat Na­to-maat rea­goi­neet po­si­tii­vi­ses­ti Suomen Na­to-il­moi­tuk­seen – "Suomi on so­ti­laal­li­ses­ti erit­täin vahva maa"

12.05.2022 13:55 2
Expressen: Ruotsi aikoo jättää Nato-hakemuksen maanantaina

Exp­res­sen: Ruotsi aikoo jättää Na­to-ha­ke­muk­sen maa­nan­tai­na

12.05.2022 10:55 7
Näkökulma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin historiallinen Nato-ratkaisu eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suomelle joukkojaan

Nä­kö­kul­ma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin his­to­rial­li­nen Na­to-rat­kai­su eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suo­mel­le jouk­ko­jaan

11.05.2022 17:31 9
Tilaajille