Ulkomaat

Afganistanissa ainakin 30 ihmistä on kuollut koulun lähellä tapahtuneessa räjähdyksessä

Af­ga­nis­ta­nis­sa ainakin 30 ihmistä on kuollut koulun lähellä ta­pah­tu­nees­sa rä­jäh­dyk­ses­sä

08.05.2021 20:28
Kiinalainen kantoraketti lähestyy maapalloa – voi saapua ilmakehään tänään tai huomenna

Kii­na­lai­nen kan­to­ra­ket­ti lä­hes­tyy maa­pal­loa – voi saapua il­ma­ke­hään tänään tai huo­men­na

08.05.2021 19:22
WP: Donald Trumpin hallinto hankki toimittajien puhelutietoja, oikeusministeriö puolustelee "viimeisenä keinona"

WP: Donald Trumpin hal­lin­to hankki toi­mit­ta­jien pu­he­lu­tie­to­ja, oi­keus­mi­nis­te­riö puo­lus­te­lee "vii­mei­se­nä kei­no­na"

08.05.2021 13:34
Analyysi: Paluuta normaaliin ei ole niin kauan kuin koronapandemia jyllää muualla – rokotenationalismi levisi Intiaan, kun kriisi pahenee

Ana­lyy­si: Paluuta nor­maa­liin ei ole niin kauan kuin ko­ro­na­pan­de­mia jyllää muualla – ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi levisi In­tiaan, kun kriisi pahenee

08.05.2021 08:00 10
Tilaajille
Tanska höllentää koronarajoituksia koronapassin avulla – toukokuun lopussa sallitaan jo 2  000 hengen ulkotilaisuudet

Tanska höl­len­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ko­ronapas­sin avulla – tou­ko­kuun lopussa sal­li­taan jo 2  000 hengen ul­ko­ti­lai­suu­det

04.05.2021 21:31 2
Meksikossa ainakin 20 ihmistä on kuollut tuhoisassa metroturmassa

Mek­si­kos­sa ainakin 20 ihmistä on kuollut tu­hoi­sas­sa met­ro­tur­mas­sa

04.05.2021 11:44
"He ovat kieltämättä hävinneet taistelunsa" – Demokraattinen oppositio jäähylle Hongkongissa, kun poliittista järjestelmää mullistetaan Kiinan alla

"He ovat kiel­tä­mät­tä hä­vin­neet tais­te­lun­sa" – De­mo­kraat­ti­nen op­po­si­tio jää­hyl­le Hong­kon­gis­sa, kun po­liit­tis­ta jär­jes­tel­mää mul­lis­te­taan Kiinan alla

02.05.2021 17:38 1
NRK: Kaksi kuollut lumivyöryssä Norjan Lyngenissä

NRK: Kaksi kuollut lu­mi­vyö­rys­sä Norjan Lyn­ge­nis­sä

01.05.2021 20:36
Tilaajille
400 000 uutta tartuntaa päivässä – Intian koronapainajaisessa pahin on vielä edessä, uskoo Suomen suurlähettiläs

400 000 uutta tar­tun­taa päi­väs­sä – Intian ko­ro­na­pai­na­jai­ses­sa pahin on vielä edessä, uskoo Suomen suur­lä­het­ti­läs

01.05.2021 19:54 13
Luksusautojen kauppa käy hyvin Ruotsissa – korona-aikana tavallisten autojen myynti väheni, mutta kalliita urheiluautoja ostetaan entistä innokkaammin

Luk­sus­au­to­jen kauppa käy hyvin Ruot­sis­sa – ko­ro­na-ai­ka­na ta­val­lis­ten autojen myynti väheni, mutta kal­lii­ta ur­hei­lu­au­to­ja os­te­taan entistä in­nok­kaam­min

01.05.2021 15:20 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Itä on punainen, lauletaan Kiinassa – maassa, joka yhdisti kommunismin ja kapitalismin

Viikon lo­puk­si: Itä on pu­nai­nen, lau­le­taan Kii­nas­sa – maassa, joka yhdisti kom­mu­nis­min ja ka­pi­ta­lis­min

01.05.2021 06:00 2
Tilaajille
"Uneliaaksi Joeksi" mollattu Biden on pannut presidenttinä tuulemaan – "Hän linjasi noin 60 tavoitetta ensimmäiselle sadalle päivälle, niistä noin 20 on jo toteutunut"

"U­ne­liaak­si Joeksi" mol­lat­tu Biden on pannut pre­si­dent­ti­nä tuu­le­maan – "Hän linjasi noin 60 ta­voi­tet­ta en­sim­mäi­sel­le sadalle päi­väl­le, niistä noin 20 on jo to­teu­tu­nut"

27.04.2021 12:27 5
Irakissa yli 80 ihmistä kuoli koronapotilaita hoitavan sairaalan palossa

Ira­kis­sa yli 80 ihmistä kuoli ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­van sai­raa­lan palossa

25.04.2021 13:30
Venäjä lopettaa sotaharjoitukset Ukrainan rajan läheisyydessä

Venäjä lo­pet­taa so­ta­har­joi­tuk­set Uk­rai­nan rajan lä­hei­syy­des­sä

22.04.2021 17:44 6
Venäjä lopettaa sotaharjoitukset Ukrainan rajan läheisyydessä

Venäjä lo­pet­taa so­ta­har­joi­tuk­set Uk­rai­nan rajan lä­hei­syy­des­sä

22.04.2021 15:28 6
EMA: Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä mahdollinen yhteys

EMA: Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja hyvin har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pien välillä mah­dol­li­nen yhteys

20.04.2021 18:48 8
Norjassa taas iso maanvyöry ja pitkä kiertotie: Parisataa metriä maantietä tuhoutui Utsjoen naapurikunnassa Tenojokisuulla  – Katso kuva

Nor­jas­sa taas iso maan­vyö­ry ja pitkä kier­to­tie: Pa­ri­sa­taa metriä maan­tie­tä tu­hou­tui Utsjoen naa­pu­ri­kun­nas­sa Te­no­jo­ki­suul­la – Katso kuva

18.04.2021 11:16
Tilaajille
Rehelliset vaalit Valko-Venäjälle on vielä "vaikea rasti" – ulkopolitiikan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kansanvaltaa ja Etyjin mahdollisuuksia

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Prinssi Philip saateltiin viimeiselle matkalleen Britanniassa – katso lähetys tapahtumasta

Prinssi Philip saa­tel­tiin vii­mei­sel­le mat­kal­leen Bri­tan­nias­sa – katso lähetys ta­pah­tu­mas­ta

17.04.2021 16:27
Tilaajille

Useita ihmisiä ammuttu In­dia­na­po­li­sis­sa

16.04.2021 09:12 2
Intian hallitus valitsi oululaislähtöisen Uros-yhtiön mukaan valtakunnalliseen projektiinsa – tavoitteena tuoda puhdas hanavesi jokaiseen intialaiseen kotiin

Intian hal­li­tus valitsi ou­lu­lais­läh­töi­sen Uros-yh­tiön mukaan val­ta­kun­nal­li­seen pro­jek­tiin­sa – ta­voit­tee­na tuoda puhdas ha­na­ve­si jo­kai­seen in­tia­lai­seen kotiin

15.04.2021 14:12 9
USA:n Nato-liittolaiset aloittavat vetäytymisen Afganistanista toukokuun alussa – suomalaiset palaavat kotiin todennäköisesti syksyyn mennessä

USA:n Na­to-liit­to­lai­set aloit­ta­vat ve­täy­ty­mi­sen Af­ga­nis­ta­nis­ta tou­ko­kuun alussa – suo­ma­lai­set pa­laa­vat kotiin to­den­nä­köi­ses­ti syksyyn men­nes­sä

14.04.2021 22:51 1
Saksassa alle 60-vuotiaat AstraZenecalla rokotetut saavat toisen annoksen eri yhtiön rokotteella

Sak­sas­sa alle 60-vuo­tiaat Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saavat toisen an­nok­sen eri yhtiön ro­kot­teel­la

14.04.2021 07:06 5
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:32 9
Yhdysvallat vetää joukkonsa Afganistanista syyskuuhun mennessä 20 sotavuoden jälkeen

Yh­dys­val­lat vetää jouk­kon­sa Af­ga­nis­ta­nis­ta syys­kuu­hun men­nes­sä 20 so­ta­vuo­den jälkeen

13.04.2021 21:49 3
Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:30 3
Tilaajille
Venäjä uhittelee Ukrainaa kasaamalla hyökkäysjoukkoja rajan pintaan – Näin asiantuntijat arvioivat Putinin tavoitteita

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:30
Tilaajille
Johnson & Johnson pysäyttää koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan – keskeytys hidastaa Suomen rokotustahtia

Johnson & Johnson py­säyt­tää ko­ro­na­ro­kot­teen­sa toi­mi­tuk­set Eu­roop­paan – kes­key­tys hi­das­taa Suomen ro­ko­tus­tah­tia

13.04.2021 19:41 25
Minneapolisissa osoitettiin liikkumiskiellosta huolimatta jälleen mieltä mustan miehen kuoleman vuoksi

Min­nea­po­li­sis­sa osoi­tet­tiin liik­ku­mis­kiel­los­ta huo­li­mat­ta jälleen mieltä mustan miehen kuo­le­man vuoksi

13.04.2021 10:41 1
Poliisin pidätystilanteessa ampuma musta mies kuoli Minneapolisin lähellä – mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa

Po­lii­sin pi­dä­tys­ti­lan­tees­sa ampuma musta mies kuoli Min­nea­po­li­sin lähellä – mie­len­osoit­ta­jat ottivat yhteen po­lii­sin kanssa

12.04.2021 10:24 10