Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ulkomaat

Niinistö New Yorkissa: Ydinasevaara on nyt täysin teoreettinen, mutta se kasvaa, jos suursota syttyy tai tilanne eskaloituu

Nii­nis­tö New Yor­kis­sa: Ydin­ase­vaa­ra on nyt täysin teo­reet­ti­nen, mutta se kasvaa, jos suur­so­ta syttyy tai tilanne es­ka­loi­tuu

18.09.2023 23:53 12
Niinistö varoittelee New York Timesin haastattelussa eskalaation riskeistä Ukrainan sodassa

Nii­nis­tö va­roit­te­lee New York Timesin haas­tat­te­lus­sa es­ka­laa­tion ris­keis­tä Uk­rai­nan sodassa

17.09.2023 16:47 25
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

17.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Turkin Erdogan: Ruotsi ei ole täyttänyt Nato-jäsenyyteen liittyvän asiakirjan ehtoja

Turkin Er­do­gan: Ruotsi ei ole täyt­tä­nyt Na­to-jä­se­nyy­teen liit­ty­vän asia­kir­jan ehtoja

16.09.2023 23:43 21
Sanna Marinin palkannut Tony Blair haluaa työväenpuolueelle vaalivoittoa ja konsultoi satraappeja – Rahakas instituutti saa Britanniasta purevaa kritiikkiä

Sanna Marinin pal­kan­nut Tony Blair haluaa työ­väen­puo­lueel­le vaa­li­voit­toa ja kon­sul­toi sat­raap­pe­ja – Rahakas ins­ti­tuut­ti saa Bri­tan­nias­ta purevaa kri­tiik­kiä

16.09.2023 12:00 6
Tilaajille
Kärpille kauden avausvoitto – Sport kaatui vasta jatkoajalla Jandusin ylivoimamaalilla

Kär­pil­le kauden avaus­voit­to – Sport kaatui vasta jat­ko­ajal­la Jan­du­sin yli­voi­ma­maa­lil­la

13.09.2023 21:07 31
Tilaajille
Ukraina iski telakalle Venäjän miehittämällä Krimillä – paikalla tulipalo, iso maihinnousualus ja sukellusvene todennäköisesti vahingoittuneet

Ukraina iski te­la­kal­le Venäjän mie­hit­tä­mäl­lä Kri­mil­lä – pai­kal­la tu­li­pa­lo, iso mai­hin­nou­su­alus ja su­kel­lus­ve­ne to­den­nä­köi­ses­ti va­hin­goit­tu­neet

13.09.2023 14:01 1
Dmitri Medvedev solvaa somessa EU-maita, vähemmistöjä ja suomalaista Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden presidentti, joka oli mukavampi kuin Putin?

Dmitri Med­ve­dev solvaa somessa EU-mai­ta, vä­hem­mis­tö­jä ja suo­ma­lais­ta Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden pre­si­dent­ti, joka oli mu­ka­vam­pi kuin Putin?

10.09.2023 12:00 15
Tilaajille
Marokon maanjäristyksessä kuollut yli 2 000 ihmistä, ulkoministeriön tietojen mukaan järistyksessä ei loukkaantunut suomalaisia

Marokon maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuollut yli 2 000 ih­mis­tä, ul­ko­mi­nis­te­riön tie­to­jen mukaan jä­ris­tyk­ses­sä ei louk­kaan­tu­nut suo­ma­lai­sia

10.09.2023 10:50
Venäjä iski Ukrainaan kymmenillä lennokeilla, valtaosa suunnattiin Kiovaan ja sen ympäristöön

Venäjä iski Uk­rai­naan kym­me­nil­lä len­no­keil­la, val­ta­osa suun­nat­tiin Kiovaan ja sen ym­pä­ris­töön

10.09.2023 08:29 1
Marokon maanjäristyksen uhriluku on noussut yli tuhanteen – Petteri Orpo: Suomi on valmis auttamaan

Marokon maan­jä­ris­tyk­sen uh­ri­lu­ku on noussut yli tu­han­teen – ­Pet­te­ri Orpo: Suomi on valmis aut­ta­maan

09.09.2023 18:34 7
Zelenskyi erottaa Ukrainan puolustusministerin virastaan

Ze­lens­kyi erottaa Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­rin vi­ras­taan

03.09.2023 23:13 7
Venäjällä lennokki-isku lentokentälle Viron rajan tuntumassa, neljä kuljetuskonetta vaurioitui

Ve­nä­jäl­lä len­nok­ki-is­ku len­to­ken­täl­le Viron rajan tun­tu­mas­sa, neljä kul­je­tus­ko­net­ta vau­rioi­tui

30.08.2023 08:29 1
Prigozhinin kuolema jätti pohjoismaille uhan perinnöksi – Suomi harkitsee Wagner-pomon luovutusta Ukrainalle, Norjassa ex-komentaja myhäilee haastatteluissa

Pri­go­zhi­nin kuolema jätti poh­jois­mail­le uhan pe­rin­nök­si – Suomi har­kit­see Wag­ner-po­mon luo­vu­tus­ta Uk­rai­nal­le, Nor­jas­sa ex-ko­men­ta­ja my­häi­lee haas­tat­te­luis­sa

28.08.2023 18:30 10
Tilaajille
Tuhoisa maastopalojen kesä on luonnon hätähuuto – Ilmatieteen tutkija: "Tämä ei todellakaan jää tälle tasolle, vaan tilanne pahenee vuosi vuodelta"

Tuhoisa maas­to­pa­lo­jen kesä on luonnon hä­tä­huu­to – Il­ma­tie­teen tut­ki­ja: "Tämä ei to­del­la­kaan jää tälle ta­sol­le, vaan tilanne pahenee vuosi vuo­del­ta"

26.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Ukrainaa kiinnostaa suomalaispanssareiden rakentaminen Ukrainassa, kertoi Zelenskyi Orpolle Kiovassa

Uk­rai­naa kiin­nos­taa suo­ma­lais­pans­sa­rei­den ra­ken­ta­mi­nen Uk­rai­nas­sa, kertoi Ze­lens­kyi Orpolle Kio­vas­sa

23.08.2023 20:57 2
Venäläismedia: Wagner-joukkojen johtaja Prigozhinin nimi on maahan syöksyneen koneen matkustajalistalla

Ve­nä­läis­me­dia: Wag­ner-jouk­ko­jen johtaja Pri­go­zhi­nin nimi on maahan syök­sy­neen koneen mat­kus­ta­ja­lis­tal­la

23.08.2023 20:33 26
New York Times: Ukrainan vastahyökkäys kärsii joukkojen huonosta sijoittelusta

New York Times: Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys kärsii jouk­ko­jen huo­nos­ta si­joit­te­lus­ta

23.08.2023 06:55 5
Zelenskyi vieraili sekä Hollannissa että Tanskassa – kymmenien F-16-hävittäjien saamisessa Ukrainaan edetään vauhdilla

Ze­lens­kyi vie­rai­li sekä Hol­lan­nis­sa että Tans­kas­sa – kym­me­nien F-16-hä­vit­tä­jien saa­mi­ses­sa Uk­rai­naan edetään vauh­dil­la

20.08.2023 19:26 12
Näkökulma: Ruotsissa nostettu terrorismiuhkan taso johtuu maabrändin romahduksesta – Tilanne kuin hybridisodan käsikirjoista

Nä­kö­kul­ma: Ruot­sis­sa nos­tet­tu ter­ro­ris­mi­uh­kan taso johtuu maa­brän­din ro­mah­duk­ses­ta – Tilanne kuin hyb­ri­di­so­dan kä­si­kir­jois­ta

20.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Ruotsin tiedusteluviranomaiset nostivat terroriuhkan riskitasoa – Supo: "Ruotsin tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut Suomen terrorismin uhkatasoon"

Ruotsin tie­dus­te­lu­vi­ran­omai­set nos­ti­vat ter­ro­ri­uh­kan ris­ki­ta­soa – Supo: "Ruot­sin tilanne ei ole tois­tai­sek­si vai­kut­ta­nut Suomen ter­ro­ris­min uh­ka­ta­soon"

17.08.2023 16:00 1
Tilaajille
DN: Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan 3:sta 4:ään – tarkoittaa konkreettista uhkaa

DN: Ter­ro­ri­uh­ka­ta­soa Ruot­sis­sa nos­te­taan 3:sta 4:ään – tar­koit­taa konk­reet­tis­ta uhkaa

17.08.2023 13:37 2
Venäjällä lähes 30 ihmistä kuollut huoltoaseman tulipalossa ja räjähdyksessä

Ve­nä­jäl­lä lähes 30 ihmistä kuollut huol­to­ase­man tu­li­pa­los­sa ja rä­jäh­dyk­ses­sä

15.08.2023 08:46
Ex-presidentti Donald Trumpille jälleen uusia syytteitä vaalihäirinnästä

Ex-pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­le jälleen uusia syyt­tei­tä vaa­li­häi­rin­näs­tä

15.08.2023 08:06 8
Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev julkaisi suomenkielisen meemin sosiaalisessa mediassa

Venäjän entinen pre­si­dent­ti Dmitri Med­ve­dev jul­kai­si suo­men­kie­li­sen meemin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

14.08.2023 14:41 18
Valko-Venäjän vankiloissa istuu 36 toimittajaa ja Yuliya Alherchik oli melkein yksi heistä – Diktatuurissa luetaan vuosien tuomioita jopa punavalkeista sukista

Val­ko-Ve­nä­jän van­ki­lois­sa istuu 36 toi­mit­ta­jaa ja Yuliya Al­herc­hik oli melkein yksi heistä – Dik­ta­tuu­ris­sa luetaan vuosien tuo­mioi­ta jopa pu­na­val­keis­ta sukista

13.08.2023 12:00
Tilaajille
Ukraina erottaa kaikki asevoimien värväyksestä vastaavat aluejohtajat korruption kitkemiseksi

Ukraina erottaa kaikki ase­voi­mien vär­väyk­ses­tä vas­taa­vat alue­joh­ta­jat kor­rup­tion kit­ke­mi­sek­si

11.08.2023 17:55 1
Venäjä on ampunut alas kaksi Moskovaa kohti lentänyttä lennokkia, sanoo kaupungin pormestari – Venäjän Ukrainaan tekemien ohjusiskujen uhrien määrä nousi yhdeksään

Venäjä on ampunut alas kaksi Mos­ko­vaa kohti len­tä­nyt­tä len­nok­kia, sanoo kau­pun­gin por­mes­ta­ri – Venäjän Uk­rai­naan te­ke­mien oh­jus­is­ku­jen uhrien määrä nousi yh­dek­sään

09.08.2023 10:43 4
Venäjän ulkomaankauppa ei romahtanut, vaan kääntyi Aasiaan – Talousprofessorilta karu arvio: "Venäjän sotaan vuotaa länsitavaraa etu- ja takaovista"

Venäjän ul­ko­maan­kaup­pa ei ro­mah­ta­nut, vaan kääntyi Aasiaan – Ta­lous­pro­fes­so­ril­ta karu arvio: "Ve­nä­jän sotaan vuotaa län­si­ta­va­raa etu- ja ta­kao­vis­ta"

07.08.2023 19:30 42
Tilaajille
Yli sata partiolaista Oulun seudulta on mukana hirmuhelteissä Etelä-Korean leirillä – kaikki viilentymisniksit on käytössä, mutta saunominenkin maistuu

Yli sata par­tio­lais­ta Oulun seu­dul­ta on mukana hir­mu­hel­teis­sä Ete­lä-Ko­rean lei­ril­lä – kaikki vii­len­ty­mis­nik­sit on käy­tös­sä, mutta sau­no­mi­nen­kin maistuu

06.08.2023 16:57 5
Tilaajille