Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ulkomaat

Analyysi: Ukrainan puolustussodalla on nyt rintama Venäjällä – Putin maistaa omaa myrkkyään, kun Ukraina-mieliset venäläisjoukot horjuttavat kaaoksella Kremliä
Tilaajille

Ana­lyy­si: Uk­rai­nan puo­lus­tus­so­dal­la on nyt rintama Ve­nä­jäl­lä – Putin maistaa omaa myrk­kyään, kun Uk­rai­na-mie­li­set ve­nä­läis­jou­kot hor­jut­ta­vat kaaok­sel­la Kremliä

05.06.2023 18:30 4
Kaksivuotias lapsi kuoli ja ainakin 20 loukkaantui Venäjän ilmaiskussa Dnipron pohjoispuolella

Kak­si­vuo­tias lapsi kuoli ja ainakin 20 louk­kaan­tui Venäjän il­ma­is­kus­sa Dnipron poh­jois­puo­lel­la

04.06.2023 13:18 1
Zelenskyi: Ukraina on valmis täysimittaiseen vastahyökkäykseen

Ze­lens­kyi: Ukraina on valmis täy­si­mit­tai­seen vas­ta­hyök­käyk­seen

03.06.2023 19:41 10
Ukraina on viimein valmis täysimittaiseen vastahyökkäykseen, Zelenskyi sanoo

Ukraina on viimein valmis täy­si­mit­tai­seen vas­ta­hyök­käyk­seen, Ze­lens­kyi sanoo

03.06.2023 11:15 31
Ukraina iski venäläiskohteisiin satamakaupungissa Etelä-Ukrainassa, Venäjä jatkoi iskuja Kiovaan

Ukraina iski ve­nä­läis­koh­tei­siin sa­ta­ma­kau­pun­gis­sa Ete­lä-Uk­rai­nas­sa, Venäjä jatkoi iskuja Kiovaan

02.06.2023 21:43 4
Anthony Blinken uskoo Ruotsin Nato-jäsenyyden koittavan pian, lähetti puheessaan terveiset Venäjän kansalaisille – "Yhdysvallat ei ole vihollisenne"

Anthony Blinken uskoo Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den koit­ta­van pian, lähetti pu­hees­saan ter­vei­set Venäjän kan­sa­lai­sil­le – "Yh­dys­val­lat ei ole vi­hol­li­sen­ne"

02.06.2023 13:17 17
Venäjän mukaan Ukraina tulittaa tauotta rajan yli Länsi-Venäjälle – Venäjä jatkanut iskuja Kiovaan

Venäjän mukaan Ukraina tu­lit­taa tauotta rajan yli Län­si-Ve­nä­jäl­le – Venäjä jat­ka­nut iskuja Kiovaan

01.06.2023 11:53 13
Venäjä sulkee Suomen toimipisteet Murmanskissa ja Petroskoissa – Suomen Venäjän-suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun

Venäjä sulkee Suomen toi­mi­pis­teet Mur­mans­kis­sa ja Pet­ros­kois­sa – Suomen Ve­nä­jän-suur­lä­het­ti­läs kut­sut­tiin pu­hut­te­luun

30.05.2023 22:52 14
Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

Mos­ko­van len­nok­ki-is­ku oli Uk­rai­nan vastaus Venäjän is­kui­hin – pre­si­dent­ti sai tiedon is­kuis­ta reaa­li­ajas­sa

30.05.2023 13:32 11
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kymmenillä ohjuksilla ja lennokeilla – Kiovaan isketty kahtena peräkkäisenä päivänä

Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan kym­me­nil­lä oh­juk­sil­la ja len­no­keil­la – ­Kio­vaan isketty kahtena pe­räk­käi­se­nä päivänä

29.05.2023 20:12 6
Erdogan lähestyy voittoa Turkin presidentinvaaleissa, kun äänistä lähes kaikki on laskettu, kertoo valtiollinen media

Erdogan lä­hes­tyy voittoa Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, kun äänistä lähes kaikki on las­ket­tu, kertoo val­tiol­li­nen media

28.05.2023 20:58 6
Venäjä hyökkäsi Kiovaan kymmenillä ilma-aluksilla, ilmatorjunta onnistui pudottamaan valtaosan

Venäjä hyök­kä­si Kiovaan kym­me­nil­lä il­ma-aluk­sil­la, il­ma­tor­jun­ta on­nis­tui pu­dot­ta­maan val­ta­osan

28.05.2023 20:06 6
Analyysi: Erdoğan jyrää yhä Turkissa – Presidentinvaalien haastaja Kılıçdaroğlu vetoaa kovan linjan nationalisteihin, mutta tie presidentiksi näyttää vaikealta

Ana­lyy­si: Erdoğan jyrää yhä Tur­kis­sa – Pre­si­den­tin­vaa­lien haas­ta­ja Kılıç­da­roğ­lu vetoaa kovan linjan na­tio­na­lis­tei­hin, mutta tie pre­si­den­tik­si näyttää vai­keal­ta

27.05.2023 18:30 4
Tilaajille
Analyysi: Ron DeSantisia nostetaan Donald Trumpin haastajaksi – Etelän rokkibändin Lynyrd Skynyrdin nokkamiehen vaalilaulu Floridan kuvernöörille kertoo kansansuosiosta

Ana­lyy­si: Ron De­San­ti­sia nos­te­taan Donald Trumpin haas­ta­jak­si – Etelän rok­ki­bän­din Lynyrd Sky­nyr­din nok­ka­mie­hen vaa­li­lau­lu Flo­ri­dan ku­ver­nöö­ril­le kertoo kan­san­suo­sios­ta

27.05.2023 17:50
Tilaajille
Venäjä alkanut siirtää ydinaseita Valko-Venäjälle, sanoi presidentti Lukashenka

Venäjä alkanut siirtää ydin­asei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le, sanoi pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­ka

25.05.2023 21:12 1
Mediat: Venäjä ja Valko-Venäjä allekirjoittivat sopimuksen Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle

Mediat: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä al­le­kir­joit­ti­vat so­pi­muk­sen Venäjän tak­tis­ten ydin­asei­den si­joit­ta­mi­ses­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le

25.05.2023 11:30 8
Laulaja Tina Turner on kuollut

Laulaja Tina Turner on kuollut

24.05.2023 22:11 3
Ukrainalla on riittävästi aseita ja vastahyökkäys alkaa pian, sanoo tiedustelujohtaja

Uk­rai­nal­la on riit­tä­väs­ti aseita ja vas­ta­hyök­käys alkaa pian, sanoo tie­dus­te­lu­joh­ta­ja

24.05.2023 07:56 13
Taistelut Venäjän puolella rajaa voivat pohjustaa Ukrainan vastahyökkäystä

Tais­te­lut Venäjän puo­lel­la rajaa voivat poh­jus­taa Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys­tä

23.05.2023 20:46 7
Röyhkeä harhautus Ukrainan vastahyökkäyksen tukemiseksi – näin arvioi tutkija Venäjän puolella tapahtuvia kahakoita

Röyhkeä har­hau­tus Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen tu­ke­mi­sek­si – näin arvioi tutkija Venäjän puo­lel­la ta­pah­tu­via ka­ha­koi­ta

23.05.2023 13:32 7
Aloite sodassa on yhä enemmän Ukrainalla, arvioi suomalaisasiantuntija – keskittyminen Bahmutin kaupunkiin on hämärtänyt kokonaiskuvaa

Aloite sodassa on yhä enemmän Uk­rai­nal­la, arvioi suo­ma­lais­asian­tun­ti­ja – kes­kit­ty­mi­nen Bah­mu­tin kau­pun­kiin on hä­mär­tä­nyt ko­ko­nais­ku­vaa

23.05.2023 11:09 2
Wagner aikoo poistua Bahmutista ja jättää sen venäläisjoukkojen vastuulle –  Zaporizhzhjan ydinvoimalan yhteys sähköverkkoon on katkaistu

Wagner aikoo poistua Bah­mu­tis­ta ja jättää sen ve­nä­läis­jouk­ko­jen vas­tuul­le – Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan yhteys säh­kö­verk­koon on kat­kais­tu

22.05.2023 13:03 19
Zelenskyin mukaan venäläiset ovat päässeet Bahmutiin, mutta eivät miehitä sitä

Ze­lens­kyin mukaan ve­nä­läi­set ovat pääs­seet Bah­mu­tiin, mutta eivät miehitä sitä

21.05.2023 16:11 11
Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-johtaja Stefanie Babst suomii Stoltenbergin alkuvuosia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-joh­ta­ja Ste­fa­nie Babst suomii Stol­ten­ber­gin al­ku­vuo­sia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

21.05.2023 12:00 6
Tilaajille
Venäjä on jäädyttänyt myös Tanskan Moskovan-suurlähetystön pankkikortin – HS: Venäjä pitää Suomen edustustojen tilien jäädyttämistä reagointina

Venäjä on jää­dyt­tä­nyt myös Tanskan Mos­ko­van-suur­lä­he­tys­tön pank­ki­kor­tin – HS: Venäjä pitää Suomen edus­tus­to­jen tilien jää­dyt­tä­mis­tä rea­goin­ti­na

18.05.2023 15:23 22
Venäjä teki jälleen ilmahyökkäyksen Ukrainaan, ilmatorjunta kertoi ampuneensa alas lähes kaikki ohjukset

Venäjä teki jälleen il­ma­hyök­käyk­sen Uk­rai­naan, il­ma­tor­jun­ta kertoi am­pu­neen­sa alas lähes kaikki oh­juk­set

18.05.2023 14:21 25
Presidentti Niinistö: Edustustojen tilien jäädyttäminen Venäjältä ylimitoitettu toimi

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Edus­tus­to­jen tilien jää­dyt­tä­mi­nen Ve­nä­jäl­tä yli­mi­toi­tet­tu toimi

17.05.2023 13:01 14
Analyysi: Ukraina kumosi parissa päivässä Venäjän "voitokkaat" etenemiset Bahmutissa – Kauanko kävelevä ruumis Jevgeni Prigozhin vielä saa kailottaa?

Ana­lyy­si: Ukraina kumosi parissa päi­väs­sä Venäjän "voi­tok­kaat" ete­ne­mi­set Bah­mu­tis­sa – Kauanko kä­ve­le­vä ruumis Jevgeni Pri­go­zhin vielä saa kai­lot­taa?

15.05.2023 17:46 5
Tilaajille
Toinen kierros todennäköinen Turkin presidentinvaaleissa, ehdokkaiden äänisaaliit jäämässä alle 50 prosentin

Toinen kierros to­den­nä­köi­nen Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, eh­dok­kai­den ää­ni­saa­liit jää­mäs­sä alle 50 pro­sen­tin

15.05.2023 08:44 4
Turkin vaaleissa äänestysprosentti hipoi alustavien tietojen mukaan 90:tä

Turkin vaa­leis­sa ää­nes­tys­pro­sent­ti hipoi alus­ta­vien tie­to­jen mukaan 90:tä

14.05.2023 23:02