Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Työttömyys
Työttömien määrä vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla – erot kuntien välillä suuria

Työt­tö­mien määrä vä­hen­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – erot kuntien välillä suuria

21.06.2022 09:34 3
Työpaikkoja enemmän kuin työttömiä työnhakijoita - nuorten työllisyyskin on kohentunut
Pääkirjoitus

Työ­paik­ko­ja enemmän kuin työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta - nuorten työl­li­syys­kin on ko­hen­tu­nut

29.05.2022 20:00 14
Pohjois-Pohjanmaalla selvästi vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten – myös uusia työpaikkoja paljon tarjolla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sel­väs­ti vä­hem­män työt­tö­miä kuin vuosi sitten – myös uusia työ­paik­ko­ja paljon tar­jol­la

24.05.2022 10:36 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi minä en voi hy­väk­syä ka­pi­ta­lis­mia?

16.05.2022 04:30 7
Tilaajille
Varsinkin palvelu- ja myyntialalla tarvitaan työntekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan työttömyysaste lähes 10 prosenttia

Var­sin­kin pal­ve­lu- ja myyn­ti­alal­la tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan työt­tö­myys­as­te lähes 10 pro­sent­tia

02.05.2022 11:24 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kohtaa työt­tö­män työe­lä­mä­pal­ve­luis­sa, jos työn­te­ki­jöi­tä ei ole?

29.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Muhoksella onnistuttiin vähentämään työttömyyttä yhteistyöllä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työttömänä ennen kuin työpaikka löytyi päiväkodista

Mu­hok­sel­la on­nis­tut­tiin vä­hen­tä­mään työt­tö­myyt­tä yh­teis­työl­lä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työt­tö­mä­nä ennen kuin työ­paik­ka löytyi päi­vä­ko­dis­ta

24.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Osuvasti jumpattu työnhakuprofiili auttaa työllistymään
Mainos TE-toimisto

Osu­vas­ti jum­pat­tu työn­ha­ku­pro­fii­li auttaa työl­lis­ty­mään

15.04.2022 06:00
Ammattibarometri: Työttömyys laskee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla, eniten työvoimapulaa Oulun seudulla

Am­mat­ti­ba­ro­met­ri: Työt­tö­myys laskee edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, eniten työ­voi­ma­pu­laa Oulun seu­dul­la

08.04.2022 16:35 5
Työttömyys laskee nyt huimaa vauhtia, Pohjois-Pohjanmaalla ollaan jo koronaa edeltävällä tasolla – katso kartasta alueen kuntakohtaiset lukemat

Työt­tö­myys laskee nyt huimaa vauh­tia, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan jo koronaa edel­tä­väl­lä tasolla – katso kar­tas­ta alueen kun­ta­koh­tai­set lukemat

22.03.2022 17:53 14
Tilaajille
TE-toimistossa voi taas asioida ilman ajanvarausta Pohjois-Pohjanmaalla

TE-toi­mis­tos­sa voi taas asioida ilman ajan­va­raus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.02.2022 14:17 6
Vanha Kaleva: Kalevala-päivän vietto alkaa saada yhä kiinteämpiä muotoja

Vanha Kaleva: Ka­le­va­la-päi­vän vietto alkaa saada yhä kiin­teäm­piä muotoja

22.02.2022 10:00
Tilaajille
Elinkeinotoiminta vilkastunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnassa on 4 400 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten

Elin­kei­no­toi­min­ta vil­kas­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nas­sa on 4 400 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa vä­hem­män kuin vuosi sitten

22.02.2022 09:45
Tilaajille
Työllisyystoimet eivät saa päättyä nyt tehtyihin, esimerkiksi kannustinloukkuihin puuttuminen jäi kesken
Pääkirjoitus

Työl­li­syys­toi­met eivät saa päättyä nyt teh­tyi­hin, esi­mer­kik­si kan­nus­tin­louk­kui­hin puut­tu­mi­nen jäi kesken

14.02.2022 20:00 6
Tilaajille
Työttömyys laski viime vuonna huomattavasti Pohjois-Pohjanmaalla – Uusia paikkoja avautui eniten myynti- ja palvelualalla sekä hoitoalalla

Työt­tö­myys laski viime vuonna huo­mat­ta­vas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Uusia paik­ko­ja avautui eniten myynti- ja pal­ve­lu­alal­la sekä hoi­to­alal­la

25.01.2022 09:24 8
Työttömien määrän lasku näyttää hidastuvan Pohjois-Pohjanmaalla, pitkäaikaistyöttömiä aiempaa vähemmän – Oulun työttömyysaste oli 11,4 prosenttia

Työt­tö­mien määrän lasku näyttää hi­das­tu­van Poh­jois-Poh­jan­maal­la, pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä aiempaa vä­hem­män – Oulun työt­tö­myys­as­te oli 11,4 pro­sent­tia

23.11.2021 10:17 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pak­ko­kei­not vää­ris­tä­vät kuvaa oi­keu­den­mu­kai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta

22.10.2021 05:45
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu – etenkin vartijoista on pulaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu – etenkin var­ti­jois­ta on pulaa

06.10.2021 07:00 22
Tilaajille
Oulu tarjoaa työttömille työnhakijoille ilmaiset liikuntapassit, joilla pääsee uimaan, kuntosalille tai pelaamaan sulkapalloa

Oulu tarjoaa työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le il­mai­set lii­kun­ta­pas­sit, joilla pääsee uimaan, kun­to­sa­lil­le tai pe­laa­maan sul­ka­pal­loa

24.09.2021 12:12 7
Työttömyys vähenemässä Pohjois-Pohjanmaalla loppuvuotta kohti – parantunut koronatilanne antaa vauhtia

Työt­tö­myys vä­he­ne­mäs­sä Poh­jois-Poh­jan­maal­la lop­pu­vuot­ta kohti – pa­ran­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne antaa vauhtia

21.09.2021 09:59 2