Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työttömyys
Kuukausi
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusien työpaikkojen määrä romahti – Kainuussa työllisyys sen sijaan ennätyskorkealla

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusien työ­paik­ko­jen määrä romahti – Kai­nuus­sa työl­li­syys sen sijaan en­nä­tys­kor­keal­la

26.09.2023 11:49 21
Satoja timpureita on päätynyt kortistoon, koska Oulun asuinrakentaminen hyytyi – Rakennusliikkeiden mukaan pahin on vasta edessä

Satoja tim­pu­rei­ta on pää­ty­nyt kor­tis­toon, koska Oulun asuin­ra­ken­ta­mi­nen hyytyi – Ra­ken­nus­liik­kei­den mukaan pahin on vasta edessä

24.09.2023 05:00 84
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 20:41 35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – vaikka hal­li­tus antaisi Py­hän­nän kun­nal­le tukea, toi­sel­la kädellä se ki­ris­tää työt­tö­mäk­si jääneen vyötä

14.09.2023 06:00 20
Tilaajille
Työtön voi menettää kymppejä tai satasia kuussa

Työtön voi me­net­tää kymp­pe­jä tai satasia kuussa

09.09.2023 06:00 49
Tilaajille
Pohjoispohjalaisen pikkukaupungin kasvatti kituutti vuosia ja rakensi vanhaan kunnansairaalaan ammattimaisen äänitysstudion

Poh­jois­poh­ja­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin kas­vat­ti ki­tuut­ti vuosia ja rakensi vanhaan kun­nan­sai­raa­laan am­mat­ti­mai­sen ää­ni­tys­stu­dion

09.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 14
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kotimaahan palaavia runsaasti Lapissa

Vanha Kaleva: Ko­ti­maa­han pa­laa­via run­saas­ti Lapissa

17.08.2023 10:00
Työttömyys lisääntyi Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuussa – Oulun työttömyysaste jo yli 13 prosenttia

Työt­tö­myys li­sään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la ke­sä­kuus­sa – Oulun työt­tö­myys­as­te jo yli 13 pro­sent­tia

25.07.2023 08:42 13
Oululainen Mikko Salokannel saisi joka tapauksessa töitä heti, kun uusi työmaa alkaa – Hänelle ja muille työttömille hakupakko tuntuu hyödyttömältä

Ou­lu­lai­nen Mikko Sa­lo­kan­nel saisi joka ta­pauk­ses­sa töitä heti, kun uusi työmaa alkaa – Hänelle ja muille työt­tö­mil­le ha­ku­pak­ko tuntuu hyö­dyt­tö­mäl­tä

25.07.2023 06:00 71
Tilaajille
Kerro meille: Miten työttömältä edellytettävän neljän työpaikan hakeminen onnistuu joka kuukausi

Kerro meille: Miten työt­tö­mäl­tä edel­ly­tet­tä­vän neljän työ­pai­kan ha­ke­mi­nen on­nis­tuu joka kuu­kau­si

18.07.2023 10:00 61
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Me­ni­si­vät töihin" -huu­te­li­joil­le: pyy­täi­sin ker­to­maan missä ovat ne työ­pai­kat, joihin voi vain mennä?

26.06.2023 06:00 27
Tilaajille
Työllisyys ja työttömyys kasvoivat toukokuussa: hallitukselle vaikea paikka nostaa työllisyyttä

Työl­li­syys ja työt­tö­myys kas­voi­vat tou­ko­kuus­sa: hal­li­tuk­sel­le vaikea paikka nostaa työl­li­syyt­tä

20.06.2023 11:01 6
Työllisyyspalveluiden uudistus tuo palvelut lähelle asiakasta – Oppilaitosten rooli vahvistuu työllisyydenhoidossa
Kolumni

Työl­li­syys­pal­ve­lui­den uu­dis­tus tuo pal­ve­lut lähelle asia­kas­ta – Op­pi­lai­tos­ten rooli vah­vis­tuu työl­li­syy­den­hoi­dos­sa

11.06.2023 14:00
Tilaajille
Työttömiä aiempaa enemmän ja rakennusalan lomautettujen määrä kasvussa – Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste koko maan korkeimpia

Työt­tö­miä aiempaa enemmän ja ra­ken­nus­alan lo­mau­tet­tu­jen määrä kas­vus­sa – ­Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­myys­as­te koko maan kor­keim­pia

24.05.2023 11:51 17
Työttömyys on yksinäistä ja stressaavaa, mutta Suomi-Venäjä-seuralle lähes 30 vuotta puurtanut Tuija Mäkinen opettelee työnhakua – "Nyt ei lannistuta!"

Työt­tö­myys on yk­si­näis­tä ja stres­saa­vaa, mutta Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ral­le lähes 30 vuotta puur­ta­nut Tuija Mäkinen opet­te­lee työn­ha­kua – "Nyt ei lan­nis­tu­ta!"

22.05.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kat­kea­ma­ton toi­meen­tu­lo kuuluu myös työt­tö­mäk­si jää­väl­le

20.05.2023 05:30 4
Tilaajille
Analyysi: Työttömyyden möhköfantin paloittelu säästäisi oikeistonelikon paljolta – Perussuomalaisten Riikka Purra: "Suomi ei ole oleskeluyhteiskunta"

Ana­lyy­si: Työt­tö­myy­den möh­kö­fan­tin pa­loit­te­lu sääs­täi­si oi­keis­toneli­kon pal­jol­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra: "Suomi ei ole oles­ke­luyh­teis­kun­ta"

09.05.2023 17:45 31
Tilaajille
Oulun kaupunki aloittaa uuden hyvinvointivalmennuksen työttömille – ensimmäinen ryhmä aloittaa toukokuussa

Oulun kau­pun­ki aloit­taa uuden hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sen työt­tö­mil­le – en­sim­mäi­nen ryhmä aloit­taa tou­ko­kuus­sa

24.04.2023 13:42 9