Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Työttömyys
Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – erityisesti lomautettuja enemmän kuin syksyllä

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – eri­tyi­ses­ti lo­mau­tet­tu­ja enemmän kuin syk­syl­lä

27.01.2023 08:33 8
Tilaajille
Oulu tukee työllistämistä vielä entisin ehdoin – yrityksille suunnattuja  palkkatukia koskevaan lakiin on kuitenkin tulossa uudistus

Oulu tukee työl­lis­tä­mis­tä vielä entisin ehdoin – yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja palk­ka­tu­kia kos­ke­vaan lakiin on kui­ten­kin tulossa uu­dis­tus

21.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohtaa työt­tö­mäk­si jäänyt ar­vok­kaas­ti

19.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Työttömien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla, myös lomautettuja aiempaa enemmän – koko Suomessa tilanne odotettua parempi

Työt­tö­mien määrä on kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la, myös lo­mau­tet­tu­ja aiempaa enemmän – koko Suo­mes­sa tilanne odo­tet­tua parempi

20.12.2022 11:46 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­hu­taan lap­sel­le työstä ja työt­tö­myy­des­tä – ta­val­li­sen elämän iloista ja su­ruis­ta

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi hieman lokakuussa Pohjois-Pohjanmaalla – työpaikkoja on silti yhä paljon tarjolla

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä nousi hieman lo­ka­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­työ­paik­ko­ja on silti yhä paljon tar­jol­la

22.11.2022 08:48 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työt­tö­män arki on han­ka­laa ilman ak­tii­vi­mal­lia­kin

11.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työtä kuin työtä on haet­ta­va – älytön työn­ha­ku­mal­li sai ha­ke­maan Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

09.11.2022 06:00 37
Tilaajille
Työttömyys vähenee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla, mutta vauhti hiipuu – työttömyysaste vaihtelee maakunnan sisällä voimakkaasti

Työt­tö­myys vähenee edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta vauhti hiipuu – työt­tö­myys­as­te vaih­te­lee maa­kun­nan sisällä voi­mak­kaas­ti

25.10.2022 09:28 4
Työttömäksi joutuminen voi lisätä alkoholinkäyttöön liittyvän kuoleman riskiä ja heikentää mielenterveyttä, kertoo väitöstutkimus

Työt­tö­mäk­si jou­tu­mi­nen voi lisätä al­ko­ho­lin­käyt­töön liit­ty­vän kuo­le­man riskiä ja hei­ken­tää mie­len­ter­veyt­tä, kertoo väi­tös­tut­ki­mus

14.10.2022 13:54 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lö­koh­tai­sil­le avus­ta­jil­le olisi töitä

14.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Työttömien määrä väheni ja työpaikkojen määrä kasvoi – Kainuussa kaivataan lääkäreitä, Pohjois-Pohjanmaalla olisi töitä ravintoloissa ja rakennustyömailla

Työt­tö­mien määrä väheni ja työ­paik­ko­jen määrä kasvoi – ­Kai­nuus­sa kai­va­taan lää­kä­rei­tä, Poh­jois-Poh­jan­maal­la olisi töitä ra­vin­to­lois­sa ja ra­ken­nus­työ­mail­la

20.09.2022 11:38 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­tyy­kö kaiken työl­lis­tä­mi­sen olla ly­hyt­nä­köi­ses­ti vain ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa?

16.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Yksinhuoltajien työttömyys on kasvava ongelma – Yksinhuoltajien etujärjestö esittää lääkkeeksi joustavia hoivapalveluita myös kouluikäisille lapsille

Yk­sin­huol­ta­jien työt­tö­myys on kasvava ongelma – Yk­sin­huol­ta­jien etu­jär­jes­tö esittää lääk­keek­si jous­ta­via hoi­va­pal­ve­lui­ta myös kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le

30.08.2022 19:01 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti avoimia työpaikkoja – Koko Suomen suhdannetilanne työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti

Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoimia työ­paik­ko­ja – Koko Suomen suh­dan­ne­ti­lan­ne työ­mark­ki­noil­la hei­ken­ty­nyt tun­tu­vas­ti

23.08.2022 12:45 3
Työttömien määrä vähentyi selvästi Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun työttömyysaste maakunnan korkeimpia – katso, mille aloille kaivataan nyt työntekijöitä

Työt­tö­mien määrä vä­hen­tyi sel­väs­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Oulun työt­tö­myys­as­te maa­kun­nan kor­keim­pia – katso, mille aloille kai­va­taan nyt työn­te­ki­jöi­tä

26.07.2022 09:54 31
Työllisyyspalvelut uudistuvat, tavoitteena lisää työllisyyttä
Kolumni

Työl­li­syys­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat, ta­voit­tee­na lisää työl­li­syyt­tä

22.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Työttömien määrä vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla – erot kuntien välillä suuria

Työt­tö­mien määrä vä­hen­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – erot kuntien välillä suuria

21.06.2022 09:34 3
Työpaikkoja enemmän kuin työttömiä työnhakijoita - nuorten työllisyyskin on kohentunut
Pääkirjoitus

Työ­paik­ko­ja enemmän kuin työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta - nuorten työl­li­syys­kin on ko­hen­tu­nut

29.05.2022 20:00 14
Pohjois-Pohjanmaalla selvästi vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten – myös uusia työpaikkoja paljon tarjolla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sel­väs­ti vä­hem­män työt­tö­miä kuin vuosi sitten – myös uusia työ­paik­ko­ja paljon tar­jol­la

24.05.2022 10:36 6