Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Työttömyys
Työttömien määrä väheni ja työpaikkojen määrä kasvoi – Kainuussa kaivataan lääkäreitä, Pohjois-Pohjanmaalla olisi töitä ravintoloissa ja rakennustyömailla

Työt­tö­mien määrä väheni ja työ­paik­ko­jen määrä kasvoi – ­Kai­nuus­sa kai­va­taan lää­kä­rei­tä, Poh­jois-Poh­jan­maal­la olisi töitä ra­vin­to­lois­sa ja ra­ken­nus­työ­mail­la

20.09.2022 11:38 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­tyy­kö kaiken työl­lis­tä­mi­sen olla ly­hyt­nä­köi­ses­ti vain ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa?

16.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Yksinhuoltajien työttömyys on kasvava ongelma – Yksinhuoltajien etujärjestö esittää lääkkeeksi joustavia hoivapalveluita myös kouluikäisille lapsille

Yk­sin­huol­ta­jien työt­tö­myys on kasvava ongelma – Yk­sin­huol­ta­jien etu­jär­jes­tö esittää lääk­keek­si jous­ta­via hoi­va­pal­ve­lui­ta myös kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le

30.08.2022 19:01 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti avoimia työpaikkoja – Koko Suomen suhdannetilanne työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti

Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoimia työ­paik­ko­ja – Koko Suomen suh­dan­ne­ti­lan­ne työ­mark­ki­noil­la hei­ken­ty­nyt tun­tu­vas­ti

23.08.2022 12:45 3
Työttömien määrä vähentyi selvästi Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun työttömyysaste maakunnan korkeimpia – katso, mille aloille kaivataan nyt työntekijöitä

Työt­tö­mien määrä vä­hen­tyi sel­väs­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Oulun työt­tö­myys­as­te maa­kun­nan kor­keim­pia – katso, mille aloille kai­va­taan nyt työn­te­ki­jöi­tä

26.07.2022 09:54 31
Työllisyyspalvelut uudistuvat, tavoitteena lisää työllisyyttä
Kolumni

Työl­li­syys­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat, ta­voit­tee­na lisää työl­li­syyt­tä

22.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Työttömien määrä vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla – erot kuntien välillä suuria

Työt­tö­mien määrä vä­hen­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – erot kuntien välillä suuria

21.06.2022 09:34 3
Työpaikkoja enemmän kuin työttömiä työnhakijoita - nuorten työllisyyskin on kohentunut
Pääkirjoitus

Työ­paik­ko­ja enemmän kuin työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta - nuorten työl­li­syys­kin on ko­hen­tu­nut

29.05.2022 20:00 14
Pohjois-Pohjanmaalla selvästi vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten – myös uusia työpaikkoja paljon tarjolla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sel­väs­ti vä­hem­män työt­tö­miä kuin vuosi sitten – myös uusia työ­paik­ko­ja paljon tar­jol­la

24.05.2022 10:36 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi minä en voi hy­väk­syä ka­pi­ta­lis­mia?

16.05.2022 04:30 7
Tilaajille
Varsinkin palvelu- ja myyntialalla tarvitaan työntekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan työttömyysaste lähes 10 prosenttia

Var­sin­kin pal­ve­lu- ja myyn­ti­alal­la tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan työt­tö­myys­as­te lähes 10 pro­sent­tia

02.05.2022 11:24 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kohtaa työt­tö­män työe­lä­mä­pal­ve­luis­sa, jos työn­te­ki­jöi­tä ei ole?

29.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Muhoksella onnistuttiin vähentämään työttömyyttä yhteistyöllä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työttömänä ennen kuin työpaikka löytyi päiväkodista

Mu­hok­sel­la on­nis­tut­tiin vä­hen­tä­mään työt­tö­myyt­tä yh­teis­työl­lä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työt­tö­mä­nä ennen kuin työ­paik­ka löytyi päi­vä­ko­dis­ta

24.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Osuvasti jumpattu työnhakuprofiili auttaa työllistymään
Mainos TE-toimisto

Osu­vas­ti jum­pat­tu työn­ha­ku­pro­fii­li auttaa työl­lis­ty­mään

15.04.2022 06:00
Ammattibarometri: Työttömyys laskee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla, eniten työvoimapulaa Oulun seudulla

Am­mat­ti­ba­ro­met­ri: Työt­tö­myys laskee edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, eniten työ­voi­ma­pu­laa Oulun seu­dul­la

08.04.2022 16:35 5
Työttömyys laskee nyt huimaa vauhtia, Pohjois-Pohjanmaalla ollaan jo koronaa edeltävällä tasolla – katso kartasta alueen kuntakohtaiset lukemat

Työt­tö­myys laskee nyt huimaa vauh­tia, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan jo koronaa edel­tä­väl­lä tasolla – katso kar­tas­ta alueen kun­ta­koh­tai­set lukemat

22.03.2022 17:53 14
Tilaajille
TE-toimistossa voi taas asioida ilman ajanvarausta Pohjois-Pohjanmaalla

TE-toi­mis­tos­sa voi taas asioida ilman ajan­va­raus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.02.2022 14:17 6
Vanha Kaleva: Kalevala-päivän vietto alkaa saada yhä kiinteämpiä muotoja

Vanha Kaleva: Ka­le­va­la-päi­vän vietto alkaa saada yhä kiin­teäm­piä muotoja

22.02.2022 10:00
Tilaajille
Elinkeinotoiminta vilkastunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnassa on 4 400 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten

Elin­kei­no­toi­min­ta vil­kas­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nas­sa on 4 400 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa vä­hem­män kuin vuosi sitten

22.02.2022 09:45
Tilaajille
Työllisyystoimet eivät saa päättyä nyt tehtyihin, esimerkiksi kannustinloukkuihin puuttuminen jäi kesken
Pääkirjoitus

Työl­li­syys­toi­met eivät saa päättyä nyt teh­tyi­hin, esi­mer­kik­si kan­nus­tin­louk­kui­hin puut­tu­mi­nen jäi kesken

14.02.2022 20:00 6
Tilaajille