Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Uusimmat

Viimeisin tunti
Oulun terveysjohtaja pyytää: ”Älä hakeudu oireettomana testiin” – näytteenotto uhkaa ruuhkautua tapahtumissa altistuneiden vuoksi

Oulun ter­veys­joh­ta­ja pyytää: ”Älä hakeudu oi­reet­to­ma­na tes­tiin” – näyt­teen­ot­to uhkaa ruuh­kau­tua ta­pah­tu­mis­sa al­tis­tu­nei­den vuoksi

18:06
Lohivirus leviää Pohjois-Norjan kalankasvattamoissa – Suomessakin syytä olla valppaana

Lo­hi­vi­rus leviää Poh­jois-Nor­jan ka­lan­kas­vat­ta­mois­sa – Suo­mes­sa­kin syytä olla valp­paa­na

18:00
Tilaajille
Naiset oululaisten valokuvien takana – Oulaisten valokuvaamon perustanut Betty Nyberg aloitti uransa Oulussa kuulun valokuvaajan Ina Liljeqvistin jalanjäljissä

Naiset ou­lu­lais­ten va­lo­ku­vien takana – Ou­lais­ten va­lo­ku­vaa­mon pe­rus­ta­nut Betty Nyberg aloitti uransa Oulussa kuulun va­lo­ku­vaa­jan Ina Lil­jeq­vis­tin ja­lan­jäl­jis­sä

18:00
Tilaajille
Oululaisessa ravintola Tubassa on voinut altistua koronavirukselle

Ou­lu­lai­ses­sa ra­vin­to­la Tubassa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

17:36
Viimeisin 4 tuntia

Lapin liitto myönsi ra­hoi­tus­ta ko­ro­nas­ta el­py­mi­seen ja äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­siin yli 1,1 mil­joo­nan euron verran

16:55 1
Tilaajille
Pronssitaistelussa karvaasti pettynyt Arvi Savolainen ruoski itsensä sanallisesti vereslihalle – "Ei siitä sitten tullut mitään"

Prons­si­tais­te­lus­sa kar­vaas­ti pet­ty­nyt Arvi Sa­vo­lai­nen ruoski itsensä sa­nal­li­ses­ti ve­res­li­hal­le – "Ei siitä sitten tullut mitään"

16:42 2
Tilaajille
Ruotsin Armand Duplantis odotetusti seiväshypyn olympiavoittajaksi – uusi ME-tulos 619 oli todella lähellä

Ruotsin Armand Dup­lan­tis odo­te­tus­ti sei­väs­hy­pyn olym­pia­voit­ta­jak­si – uusi ME-tu­los 619 oli todella lähellä

16:33
Systeeminen muutos vai palasia sieltä täältä?
Kolumni Merja Kyllönen

Sys­tee­mi­nen muutos vai palasia sieltä täältä?

16:00 1
Tilaajille
Puutavararekka syttyi palaman Kuusamontiellä Oulussa

Puu­ta­va­ra­rek­ka syttyi palaman Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

15:38
Kaakkurissa oli maanantaina poliisioperaatio – aluetta eristettiin varotoimenpiteenä

Kaak­ku­ris­sa oli maa­nan­tai­na po­lii­si­ope­raa­tio – aluetta eris­tet­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä

15:29
Qstockissa ja Nightwishin salakonsertissa Club Teatrialla on voinut altistua koronalle

Qstoc­kis­sa ja Night­wis­hin sa­la­kon­ser­tis­sa Club Teat­rial­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

17:36 35
Arvi Savolainen taipui pronssiottelussa iranilaisvastustajalle

Arvi Sa­vo­lai­nen taipui prons­si­ot­te­lus­sa ira­ni­lais­vas­tus­ta­jal­le

14:43
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Oulun kaupungintalolla Pride-viikon kunniaksi liehuneet sateenkaariliput varastettiin viime yönä –  varastamisesta tehty rikosilmoitus

Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la Pri­de-vii­kon kun­niak­si lie­hu­neet sa­teen­kaa­ri­li­put va­ras­tet­tiin viime yönä –  va­ras­ta­mi­ses­ta tehty ri­kos­il­moi­tus

14:00 5
Tilaajille
Kemijärveltä löytyi lauantaina kaksi henkilöä kuolleena – Paikalta oli kuulunut kaksi laukausta

Ke­mi­jär­vel­tä löytyi lauan­tai­na kaksi hen­ki­löä kuol­lee­na – Pai­kal­ta oli kuu­lu­nut kaksi lau­kaus­ta

13:27
Tilaajille
76 omakotitonttia on mukana syksyn jaossa Oulussa

76 oma­ko­ti­tont­tia on mukana syksyn jaossa Oulussa

13:25 2
Sukukirjasta löytyi yllätys: Skeittaaja Lizzie Armanto ja pituushypyn MM-pronssimitalisti Tommi Evilä ovat kaukaista sukua toisilleen – "Pitää heti soittaa mutsille"

Su­ku­kir­jas­ta löytyi yl­lä­tys: Skeit­taa­ja Lizzie Armanto ja pi­tuus­hy­pyn MM-prons­si­mi­ta­lis­ti Tommi Evilä ovat kau­kais­ta sukua toi­sil­leen – "Pitää heti soittaa mut­sil­le"

13:04 1
Tilaajille
Oulun teatterin Alma Lehmuskallio ja Anu-Maarit Moilanen saivat Olavi Veistäjä -palkinnon – kaksikko näkee teatterin tulevaisuuden myönteisenä viimeaikaisista haasteista huolimatta

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

12:15
Tilaajille
THL: uusia koronatartuntoja on raportoitu 692 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tartuntaa

THL: uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu 692 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta tar­tun­taa

12:00 23
Mira Potkonen nyrkkeili välieriin ja varmisti samalla olympiamitalin Tokiosta

Mira Pot­ko­nen nyrk­kei­li vä­li­eriin ja var­mis­ti samalla olym­pia­mi­ta­lin To­kios­ta

11:42 3
Kannattaisiko festivaalikansa testata ennen tapahtumaa? Infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan ennakkotestaus olisi järkevää, Länsi-Pohjassa ollaan toista mieltä

Kan­nat­tai­si­ko fes­ti­vaa­li­kan­sa testata ennen ta­pah­tu­maa? In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broak­sen mukaan en­nak­ko­tes­taus olisi jär­ke­vää, Län­si-Poh­jas­sa ollaan toista mieltä

11:42 3
Tilaajille

Ajo­neu­von­sa hal­lin­nan me­net­tä­nyt pa­ket­ti­au­toi­li­ja ajoi ulos Ne­los­tiel­tä Tem­mek­sel­lä

11:06
Ouluhallista voi nyt hakea kakkosrokotteen aikaisemmin – Moderna-rokotteet uhkaavat vanheta käsiin

Ou­lu­hal­lis­ta voi nyt hakea kak­kos­ro­kot­teen ai­kai­sem­min – Mo­der­na-ro­kot­teet uh­kaa­vat vanheta käsiin

11:01 43
Rumpali Teppo Mäkynen etsii jazzin sielua Elojazzeilla

Rumpali Teppo Mäkynen etsii jazzin sielua Elo­jaz­zeil­la

10:00
Tilaajille
Marjanpoimijajoukosta 44:llä todettiin koronatartunta testissä Kainuussa – virus ei leviä poimittujen marjojen mukana

Mar­jan­poi­mi­ja­jou­kos­ta 44:llä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta tes­tis­sä Kai­nuus­sa – virus ei leviä poi­mit­tu­jen mar­jo­jen mukana

09:30 8
Karavaanareita on nyt enemmän kuin leirintäalueille mahtuu ja he tuovat mukanaan silkkaa rahaa

Ka­ra­vaa­na­rei­ta on nyt enemmän kuin lei­rin­tä­alueil­le mahtuu ja he tuovat mu­ka­naan silkkaa rahaa

08:30 8
Tilaajille
Karsten Warholm on poikkeuslahjakkuus, joka saavutti juniorien EM-hopeaa kymmenottelussa – Onko Tokion järjettömän ME-ajan 45,94 selitys trampoliinimaisessa radassa?
Kolumni Kai Nevala

Karsten Warholm on poik­keus­lah­jak­kuus, joka saa­vut­ti ju­nio­rien EM-ho­peaa kym­men­ot­te­lus­sa – Onko Tokion jär­jet­tö­män ME-ajan 45,94 selitys tram­po­lii­ni­mai­ses­sa ra­das­sa?

08:01 4
Tilaajille
Kärpät palasi joukkueharjoituksiin, tuore yhdysvaltalaisvahvistus Casey Wellman operoi Raksilassa Jesse Puljujärven lainamailoilla – "Laukaukset lähtivät erityisen hyvin"

Kärpät palasi jouk­kue­har­joi­tuk­siin, tuore yh­dys­val­ta­lais­vah­vis­tus Casey Wellman operoi Rak­si­las­sa Jesse Pul­ju­jär­ven lai­na­mai­loil­la – "Lau­kauk­set läh­ti­vät eri­tyi­sen hyvin"

07:36 7
Tilaajille
Ulkoapäin tulevat vanhemmuuden ihanteet eivät aina vastaa äidin tai isän omia ihanteita, osoittaa tuore tutkimus – muiden kommentointi on harmittanut oululaista Sari Rauniota: "Silloin mietin, että olenko surkea äiti, kun teen näin"

Ul­koa­päin tulevat van­hem­muu­den ihan­teet eivät aina vastaa äidin tai isän omia ihan­tei­ta, osoit­taa tuore tut­ki­mus – muiden kom­men­toin­ti on har­mit­ta­nut ou­lu­lais­ta Sari Rau­nio­ta: "Sil­loin mietin, että olenko surkea äiti, kun teen näin"

07:00
Tilaajille
Lähes kolmasosalla EU-kansalaisista ei ole varaa viikon lomaan, kertoo ay-liikkeiden tutkimus – Suomessa yli 160 000 ei pysty lomailemaan

Lähes kol­mas­osal­la EU-kan­sa­lai­sis­ta ei ole varaa viikon lomaan, kertoo ay-liik­kei­den tut­ki­mus – Suo­mes­sa yli 160 000 ei pysty lo­mai­le­maan

06:45 6
Voiko toisen murha olla toisen viihdettä? True cri­meen perehtynyt tutkija ja Suomen suosituimman rikospodcastin pitäjä kertovat, mikä tosirikoksissa kiehtoo

Voiko toisen murha olla toisen viih­det­tä? True crimeen pe­reh­ty­nyt tutkija ja Suomen suo­si­tuim­man ri­kos­pod­cas­tin pitäjä ker­to­vat, mikä to­si­ri­kok­sis­sa kiehtoo

06:45
Tilaajille