Pääkirjoitus: Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

Jääkiekko: Tors­tai­na Veini Veh­vi­läi­nen haluaa sy­ven­tää Kärp­pien ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki lau­kauk­set

Mielipiteet: Älä riko leik­ki­puis­to­ja, ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja, toi­vo­vat 5.-luok­ka­lai­set

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Uusimmat

Viimeisin tunti
Tuiran uimalan laituri suljettiin Oulujoen jääolosuhteiden takia

Tuiran uimalan laituri sul­jet­tiin Ou­lu­joen jää­olo­suh­tei­den takia

15:46
Elokuva-arvio: Roolipeli lähtee lapasesta elokuvassa, jonka pitäisi olla komedia, mutta hauskuutta on vaikea löytää

Elo­ku­va-ar­vio: Roo­li­pe­li lähtee la­pa­ses­ta elo­ku­vas­sa, jonka pitäisi olla ko­me­dia, mutta haus­kuut­ta on vaikea löytää

15:45
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat joululakolla – työtaistelu kohdistuu myös pohjoisen isoihin keskuksiin

Hiih­to­kes­kus­alan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat jou­lu­la­kol­la – työ­tais­te­lu koh­dis­tuu myös poh­joi­sen isoihin kes­kuk­siin

15:44
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

15:43
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Arina lahjoittaa 180 000 euroa lapsille ja nuorille – Suurimmat avustukset syöpälapsiperheille sekä ensi- ja turvakodille

Arina lah­joit­taa 180 000 euroa lap­sil­le ja nuo­ril­le – Suu­rim­mat avus­tuk­set syö­pä­lap­si­per­heil­le sekä ensi- ja tur­va­ko­dil­le

14:32
Tilaajille
Venäjä on iskenyt Ukrainan sähköntuotantoon yli tuhannella ohjuksella ja ammuksella, sanoo sähköyhtiön edustaja

Venäjä on iskenyt Uk­rai­nan säh­kön­tuo­tan­toon yli tu­han­nel­la oh­juk­sel­la ja am­muk­sel­la, sanoo säh­kö­yh­tiön edus­ta­ja

14:19
Onko AC Oulu kasannut liigaan alle 23-vuotiaiden joukkueen?
Kolumni Kai Nevala

Onko AC Oulu ka­san­nut liigaan alle 23-vuo­tiai­den jouk­kueen?

14:15 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Abdirahman Bilen vakuuttaa somalitaustaisena poliisina kotimaisessa rikoselokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Ab­di­rah­man Bilen va­kuut­taa so­ma­li­taus­tai­se­na po­lii­si­na ko­ti­mai­ses­sa ri­kos­elo­ku­vas­sa

14:10
Tilaajille
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

13:24
Tilaajille
Uusi luonnonsuojelualue Kuusamoon – Nokia antoi omastaan ja lopulta valtio tuplaa alueen

Uusi luon­non­suo­je­lu­alue Kuu­sa­moon – Nokia antoi omas­taan ja lopulta valtio tuplaa alueen

13:23 1
Tilaajille
Oppositio jätti välikysymyksen katuväkivallasta – edellyttää tiukennuksia maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan

Op­po­si­tio jätti vä­li­ky­sy­myk­sen ka­tu­vä­ki­val­las­ta – edel­lyt­tää tiu­ken­nuk­sia maa­han­muut­to- ja kri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaan

13:20 9
Elokuva-arvio: Kauhuelokuva lihavan tytön koettelemuksista taantuu sekavaksi edestakaisin säntäilyksi

Elo­ku­va-ar­vio: Kau­hu­elo­ku­va lihavan tytön koet­te­le­muk­sis­ta taantuu se­ka­vak­si edes­ta­kai­sin sän­täi­lyk­si

13:05
Tilaajille
Kärpät ja SaiPa vaihtokaupoilla: Antti Kalapudas Lappeenrantaan, paluupostissa Ouluun tulee isokokoinen puolustaja

Kärpät ja SaiPa vaih­to­kau­poil­la: Antti Ka­la­pu­das Lap­peen­ran­taan, pa­luu­pos­tis­sa Ouluun tulee iso­ko­koi­nen puo­lus­ta­ja

12:44 13
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Rakkaus kuluttaa kirjailijoita torstai-illan kotimaisessa kasarinostalgiassa

Rakkaus ku­lut­taa kir­jai­li­joi­ta tors­tai-il­lan ko­ti­mai­ses­sa ka­sa­ri­nos­tal­gias­sa

12:00
Tilaajille
Kirja-arvio: August Strindberg sekaantuu murhajuttuun Kristina Ohlssonin uuden jännityssarjan avauksessa

Kir­ja-ar­vio: August Strind­berg se­kaan­tuu mur­ha­jut­tuun Kris­ti­na Ohls­so­nin uuden jän­ni­tys­sar­jan avauk­ses­sa

11:40
Tilaajille
Oikeus pui Kuhmon henkirikosta – murhasta syytetty myönsi tappaneensa äitinsä raa'alla ja julmalla tavalla

Oikeus pui Kuhmon hen­ki­ri­kos­ta – mur­has­ta syy­tet­ty myönsi tap­pa­neen­sa äitinsä raa'al­la ja jul­mal­la tavalla

15:07 1
Tilaajille
Taitoluistelun Oulu Skate -kilpailu valtaa viikonloppuna Oulunsalon jäähallin – Kaleva näyttää lauantaina debytanttien ja SM-junioreiden sarjat suorana lähetyksenä

Tai­to­luis­te­lun Oulu Skate -kil­pai­lu valtaa vii­kon­lop­pu­na Ou­lun­sa­lon jää­hal­lin – Kaleva näyttää lauan­tai­na de­by­tant­tien ja SM-ju­nio­rei­den sarjat suorana lä­he­tyk­se­nä

11:30
Lumituulen suunnattu osakeanti kiinnosti –  lumijokinen tuulivoimayhtiö keräsi puoli miljoonaa euroa kolmessa päivässä, jatkoa seuraa

Lu­mi­tuu­len suun­nat­tu osa­ke­an­ti kiin­nos­ti – lu­mi­jo­ki­nen tuu­li­voi­ma­yh­tiö keräsi puoli mil­joo­naa euroa kol­mes­sa päi­väs­sä, jatkoa seuraa

11:10 2
Tilaajille
Hirvijahtia on jäljellä enää 5 viikkoa, alueelliset erot aktiivisuudessa kasvavat entisestään – tarkista tuoreet lukemat Kalevan hirvilaskurista

Hir­vi­jah­tia on jäl­jel­lä enää 5 viik­koa, alueel­li­set erot ak­tii­vi­suu­des­sa kas­va­vat en­ti­ses­tään – tar­kis­ta tuoreet lukemat Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta

10:20 6
Tilaajille
Oulun johtajapeli kuumenee: Kokoomus asettui Seppo Määtän taakse, SDP kannattaa Päivi Laajalan uudelleenvalintaa

Oulun joh­ta­ja­pe­li kuu­me­nee: Ko­koo­mus asettui Seppo Määtän taakse, SDP kan­nat­taa Päivi Laa­ja­lan uu­del­leen­va­lin­taa

14:38 63
Tilaajille
Ranualla itsenäisyyspäivänä sattuneessa tulipalossa kuoli yksi ihminen

Ra­nual­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä sat­tu­nees­sa tu­li­pa­los­sa kuoli yksi ihminen

10:11
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maaherra Niilo Ryhtä järjesti peruttujen Linnan juhlien tilalle Niilon nimipäivät

Vanha Kaleva: Maa­her­ra Niilo Ryhtä jär­jes­ti pe­rut­tu­jen Linnan juhlien tilalle Niilon ni­mi­päi­vät

10:00
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoululle puolen miljoonan euron rahoitus itseohjautuvien työkoneiden kehitykseen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le puolen mil­joo­nan euron ra­hoi­tus it­se­oh­jau­tu­vien työ­ko­nei­den ke­hi­tyk­seen

09:48 5
Keskustan kannatus syöksyy Ylen mittauksessa: Puolue painui alle 10 prosentin ensimmäisen kerran koskaan

Kes­kus­tan kan­na­tus syöksyy Ylen mit­tauk­ses­sa: Puolue painui alle 10 pro­sen­tin en­sim­mäi­sen kerran koskaan

08:28 110
Veini Vehviläinen on ikuisesti kiitollinen ajastaan Kärpissä, mutta torstaina JYP-maalivahti haluaa syventää ex-seuransa ahdinkoa torjumalla kaikki kiekot

Veini Veh­vi­läi­nen on ikui­ses­ti kii­tol­li­nen ajas­taan Kär­pis­sä, mutta tors­tai­na JYP-maa­li­vah­ti haluaa sy­ven­tää ex-seu­ran­sa ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki kiekot

07:00 7
Tilaajille
Parhaat joululahjat syntyvät keittiössä – Näillä neljällä ohjeella yllätät läheisesi, ja bonuksena saat helpon somehitin pikkujouluihin

Parhaat jou­lu­lah­jat syn­ty­vät keit­tiös­sä – Näillä nel­jäl­lä oh­jeel­la yllätät lä­hei­se­si, ja bo­nuk­se­na saat helpon so­me­hi­tin pik­ku­jou­lui­hin

06:30
Tilaajille
Kaikissa Oulun hyvinvointikeskuksissa ei ole varavoimalähdettä käytössä, jos sähkökatko yllättää – "Kiireellisten asiakkaiden hoito pystytään turvaamaan joka yksikössä"

Kai­kis­sa Oulun hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ei ole va­ra­voi­ma­läh­det­tä käy­tös­sä, jos säh­kö­kat­ko yl­lät­tää – "Kii­reel­lis­ten asiak­kai­den hoito pys­ty­tään tur­vaa­maan joka yk­si­kös­sä"

06:06 8
Moni metsänomistaja on tietämätön tuesta, jolla puusta saisi paremman tuoton – Uusi tuki korvaamassa nykyisen reilun vuoden päästä

Moni met­sän­omis­ta­ja on tie­tä­mä­tön tuesta, jolla puusta saisi pa­rem­man tuoton – Uusi tuki kor­vaa­mas­sa ny­kyi­sen reilun vuoden päästä

06:00 6
Tilaajille
Miten se Gullit tai Gapko oikein sanotaan? – Katso video, kuinka Mika Nurmela lausuu hollantilaisten pelaajien nimet

Miten se Gullit tai Gapko oikein sa­no­taan? – Katso video, kuinka Mika Nurmela lausuu hol­lan­ti­lais­ten pe­laa­jien nimet

06:00 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Koiteli elää -festivaali tekee paluun välivuoden jälkeen, katso esiintyjät

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li tekee paluun vä­li­vuo­den jäl­keen, katso esiin­ty­jät

07.12.2022 21:22 13