Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Pitkä odotus on ohi – Juulia Turkkila ja Matthias Versluis palauttivat Suomen jäätanssin arvokilpailumitaleille

Pitkä odotus on ohi – Juulia Turk­ki­la ja Matt­hias Vers­luis pa­laut­ti­vat Suomen jää­tans­sin ar­vo­kil­pai­lu­mi­ta­leil­le

22:39 3
Viimeisin 12 tuntia
Pandojen tulolle Suomeen oli perusta tutkimuksessa, muistuttaa asiantuntija – WWF kriittisempi Suomi-pandoja kohtaan

Pan­do­jen tulolle Suomeen oli perusta tut­ki­muk­ses­sa, muis­tut­taa asian­tun­ti­ja – WWF kriit­ti­sem­pi Suo­mi-pan­do­ja kohtaan

21:26 4
Kultaisen kypärän arvoinen pelisilmä – Kärppien Ville Leskinen petasi ketjukavereilleen nautinnolliset avopaikat: "Ketjukaverit eivät ole paljon minulle tarjoilleet tuollaisia paikkoja"

Kul­tai­sen kypärän ar­voi­nen pe­li­sil­mä – Kärp­pien Ville Les­ki­nen petasi ket­ju­ka­ve­reil­leen nau­tin­nol­li­set avo­pai­kat: "Ket­ju­ka­ve­rit eivät ole paljon minulle tar­joil­leet tuol­lai­sia paik­ko­ja"

20:15 16
Tilaajille
18-vuotias Eelis Taskila teki AC Oulun debyyttinsä 19-vuotiaan Miika Koskelan vieressä – "Selässä oleva nimi ei vaikuta siihen, kuka pelaa"

18-vuo­tias Eelis Taskila teki AC Oulun de­byyt­tin­sä 19-vuo­tiaan Miika Kos­ke­lan vie­res­sä – "Se­läs­sä oleva nimi ei vaikuta siihen, kuka pelaa"

19:31 1
Tilaajille
Oulu Basketball puolusti sinnikkäästi voiton – "Meillä oli hyvä pelisuunnitelma, jossa pysyimme 40 minuuttia"

Oulu Bas­ket­ball puo­lus­ti sin­nik­kääs­ti voiton – "Meillä oli hyvä pe­li­suun­ni­tel­ma, jossa py­syim­me 40 mi­nuut­tia"

19:19
Tilaajille
Kärppien viikko oli napakymppi – Tapparakin kaatui Raksilassa Leskisen heilutellessa tahtipuikkoa

Kärp­pien viikko oli na­pa­kymp­pi – Tap­pa­ra­kin kaatui Rak­si­las­sa Les­ki­sen hei­lu­tel­les­sa tah­ti­puik­koa

20:37 46
Tilaajille
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

18:30 1
Tilaajille
Haluaisitko hirsisen autiotuvan omaksi? Kuivin vanha tupa myydään huutokaupalla, mutta se täytyy kuljettaa pois Kevon luonnonpuistosta

Ha­luai­sit­ko hir­si­sen au­tio­tu­van omaksi? Kuivin vanha tupa myydään huu­to­kau­pal­la, mutta se täytyy kul­jet­taa pois Kevon luon­non­puis­tos­ta

22:10 4
Tilaajille
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

17:30 9
Tilaajille
Valmentaja uskoo, että oululaissprintteri Niilo Moilanen löi pöytään tarvittavat näytöt hiihdon MM-kisamatkaa varten: "Kyllä tämän pitäisi riittää"

Val­men­ta­ja uskoo, että ou­lu­lais­sprint­te­ri Niilo Moi­la­nen löi pöytään tar­vit­ta­vat näytöt hiihdon MM-ki­sa­mat­kaa varten: "Kyllä tämän pitäisi riit­tää"

17:18 1
Tilaajille
Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on oululainen teekulttuuri? Kaleva otti selvää ja löysi asiantuntemusta, Kello viiden tee -tarjoilun sekä bonuksena Lionel Messin lempijuoman

Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on ou­lu­lai­nen tee­kult­tuu­ri? Kaleva otti selvää ja löysi asian­tun­te­mus­ta, Kello viiden tee -tar­joi­lun sekä bo­nuk­se­na Lionel Messin lem­pi­juo­man

17:00 6
Tilaajille
Oululainen Tomi Kaismo jatkaa kokoomuksen puoluehallituksessa jo viidettätoista kautta

Ou­lu­lai­nen Tomi Kaismo jatkaa ko­koo­muk­sen puo­lue­hal­li­tuk­ses­sa jo vii­det­tä­tois­ta kautta

16:46 2
Sähköbisnes vaatii kilpailua – ehdotus pelkän pörssisähkön myynnistä kaikille saa tutkijalta tyrmäyksen

Säh­kö­bis­nes vaatii kil­pai­lua – ehdotus pelkän pörs­si­säh­kön myyn­nis­tä kai­kil­le saa tut­ki­jal­ta tyr­mäyk­sen

16:00 19
Tilaajille
"Sinä riität" – Valokuvaaja Pauliina Tähkäpää, 34, haluaa auttaa naisia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on

"Sinä riität" – Va­lo­ku­vaa­ja Pau­lii­na Täh­kä­pää, 34, haluaa auttaa naisia hy­väk­sy­mään itsensä sel­lai­se­na kuin on

14:00 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Tapparalla 19 tunnin ja 495 maantiekilometrin valmistautuminen Raksilan huippukamppailuun – kapteeni Ohtamaa yhä sivussa Kärppien kokoonpanosta

Tap­pa­ral­la 19 tunnin ja 495 maan­tie­ki­lo­met­rin val­mis­tau­tu­mi­nen Rak­si­lan huip­pu­kamp­pai­luun – kap­tee­ni Ohtamaa yhä sivussa Kärp­pien ko­koon­pa­nos­ta

13:08 42
Tilaajille
Kuvataidearvio: Moniaistinen näyttelykokonaisuus jälleenrakennuksesta on teemana rohkea, kiinnostava ja kunnianhimoinen

Ku­va­tai­dear­vio: Mo­ni­ais­ti­nen näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­ta on teemana rohkea, kiin­nos­ta­va ja kun­nian­hi­moi­nen

12:30
Tilaajille
Juna halkoo levotonta Eurooppaa Hitchcockin jännärikomediassa lauantaina

Juna halkoo le­vo­ton­ta Eu­roop­paa Hitch­coc­kin jän­nä­ri­ko­me­dias­sa lauan­tai­na

12:00
Tilaajille
Sota Ukrainassa opettaa omavaraisuutta, mutta soviteltavaa ympäristöasioissa yhä riittää – Panu Laturi: "Vihreille ydinvoima ei enää ole absoluuttinen no go -juttu"

Sota Uk­rai­nas­sa opettaa oma­va­rai­suut­ta, mutta so­vi­tel­ta­vaa ym­pä­ris­tö­asiois­sa yhä riittää – Panu Laturi: "Vih­reil­le ydin­voi­ma ei enää ole ab­so­luut­ti­nen no go -juttu"

10:30 5
Tilaajille
Seitsemäs aivotärähdys pisti Donskoin pään sekaisin – oireet jatkuivat kuukausien ajan: "Alkuun silmät eivät oikein pelittäneet"

Seit­se­mäs ai­vo­tä­räh­dys pisti Dons­koin pään se­kai­sin – oireet jat­kui­vat kuu­kau­sien ajan: "Alkuun silmät eivät oikein pe­lit­tä­neet"

10:25 18
Tilaajille
Oululaiselle Maisa Rankille, 27, teatterissa käynti ei olisi tullut mieleenkään, joten Kaleva kutsui hänet – tällainen oli ensikertalaisen kokemus

Ou­lu­lai­sel­le Maisa Ran­kil­le, 27, teat­te­ris­sa käynti ei olisi tullut mie­leen­kään, joten Kaleva kutsui hänet – täl­lai­nen oli en­si­ker­ta­lai­sen kokemus

10:00 3
Tilaajille
Viestikoekeskusjupakka heijastuu toimituksiin, mutta sotilaallinen turvallisuus ei saa muodostua tabuksi
Kolumni Sanna Keskinen

Vies­ti­koe­kes­kus­ju­pak­ka hei­jas­tuu toi­mi­tuk­siin, mutta so­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei saa muo­dos­tua tabuksi

10:00 29
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun nimistötoimikunta tiukkana, Hönttämäki pysyköön Hönttämäkenä

Vanha Kaleva: Oulun ni­mis­tö­toi­mi­kun­ta tiuk­ka­na, Hönt­tä­mä­ki py­sy­köön Hönt­tä­mä­ke­nä

10:00
Tilaajille
Elämänurapalkinnon saanut Matti Heikkinen on ollut vuosikymmenien ajan oululaisen urheilun merkittävä taustavaikuttaja jääpallossa, jalkapallossa ja golfissa

Elä­män­ura­pal­kin­non saanut Matti Heik­ki­nen on ollut vuo­si­kym­me­nien ajan ou­lu­lai­sen ur­hei­lun mer­kit­tä­vä taus­ta­vai­kut­ta­ja jää­pal­los­sa, jal­ka­pal­los­sa ja gol­fis­sa

08:00 1
Tilaajille
"Kun tulee puskista ei ole kauheasti paineita", sanoo vahvan liigastartin tehnyt kärppäpuolustaja Arttu Paaso

"Kun tulee pus­kis­ta ei ole kau­heas­ti pai­nei­ta", sanoo vahvan lii­ga­star­tin tehnyt kärp­pä­puo­lus­ta­ja Arttu Paaso

06:25 1
Kärppien liikevaihto kohoaa Ihku-kauppojen myötä noin 30 miljoonaan euroon – koronan jälkeen viihdebisnes näyttää valoisammalta: "Vastaavaan koronasulkuun en enää usko"

Kärp­pien lii­ke­vaih­to kohoaa Ih­ku-kaup­po­jen myötä noin 30 mil­joo­naan euroon – koronan jälkeen viih­de­bis­nes näyttää va­loi­sam­mal­ta: "Vas­taa­vaan ko­ro­na­sul­kuun en enää usko"

06:01 13
Tilaajille
Oululainen Jaakko Taivaloja tietää, miten tiukassa on huumenuoren leima – Mutta yksikin hyvä kohtaaminen voi kantaa, ja siksi hän panee hyvän kiertämään kaduilla

Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa on huu­me­nuo­ren leima – Mutta yksikin hyvä koh­taa­mi­nen voi kantaa, ja siksi hän panee hyvän kier­tä­mään ka­duil­la

06:00 11
Tilaajille
Kärpät on kivunnut vuosien saatossa kuin huomaamatta viihdebisneksen aitiopaikoille – "Kyllä me olemme kohtalainen tekijä"

Kärpät on ki­vun­nut vuosien saa­tos­sa kuin huo­maa­mat­ta viih­de­bis­nek­sen ai­tio­pai­koil­le – "Kyllä me olemme koh­ta­lai­nen tekijä"

06:00 131
Tilaajille
Intersektionaaliset feministit eivät siedä keskustelua siitä, että sukupuolen itsemäärittely voisi aiheuttaa väärinkäytöksiä
Kolumni

In­ter­sek­tio­naa­li­set fe­mi­nis­tit eivät siedä kes­kus­te­lua siitä, että su­ku­puo­len it­se­mää­rit­te­ly voisi ai­heut­taa vää­rin­käy­tök­siä

06:00 10
Tilaajille
Merihenkinen oululaispariskunta löysi uuden kodin merimaisemista – Pateniemenrannasta avautuvat huikeat näköalat

Me­ri­hen­ki­nen ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta löysi uuden kodin me­ri­mai­se­mis­ta – Pa­te­nie­men­ran­nas­ta avau­tu­vat huikeat nä­kö­alat

05:00 9
Tilaajille