Uusimmat

Viimeisin tunti
Maalikooste: Kärpät taipui HIFK:lle numeroin 4-3

Maa­li­koos­te: Kärpät taipui HIFK:l­le nu­me­roin 4-3

22:21
Viimeisin 4 tuntia
Ville Ranta ikävöi Oulun hullua meininkiä herraskaisvaatteissa – Sarjakuvataiteilija jatkaa lauseita ja kertoo pettyneensä Helsingin talveen

Ville Ranta ikävöi Oulun hullua mei­nin­kiä her­ras­kais­vaat­teis­sa – Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja jatkaa lau­sei­ta ja kertoo pet­ty­neen­sä Hel­sin­gin talveen

21:19
Posion kunnanjohtajaksi valittu Pekka Jääskö lähtee jännittävän päivän jälkeen lenkille ja saunaan – virkaan mahdollisimman nopeasti, rakentamaan tulevaisuutta yhteistyössä

Posion kun­nan­joh­ta­jak­si valittu Pekka Jääskö lähtee jän­nit­tä­vän päivän jälkeen len­kil­le ja saunaan – virkaan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti, ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­ta yh­teis­työs­sä

20:56
Tilaajille
Analyysi: Hitain arvokisaviesti vuoden 1984 olympialaisten jälkeen oli suomalaisten luisteluhiihtäjien painajainen

Ana­lyy­si: Hitain ar­vo­ki­sa­vies­ti vuoden 1984 olym­pia­lais­ten jälkeen oli suo­ma­lais­ten luis­te­lu­hiih­tä­jien pai­na­jai­nen

20:25
Tilaajille
Kulttuurikaupunkihakijoilla alkaa loppukirivaihe, jossa Oulun kovin vastustaja lienee Savonlinna
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri­kau­pun­ki­ha­ki­joil­la alkaa lop­pu­ki­ri­vai­he, jossa Oulun kovin vas­tus­ta­ja lienee Sa­von­lin­na

20:00 1
Tilaajille
Oulussa todettiin perjantaina kymmenen uutta koronatartuntaa – altistumisen mahdollisuus näissä paikoissa

Oulussa to­det­tiin per­jan­tai­na kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus näissä pai­kois­sa

19:46 8
IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

IL: Kun­ta­vaa­lit ovat siir­ty­mäs­sä ke­sä­kuul­le

20:07 14
Tanssi ja soitto olivat seis rangaistuksen uhalla sota-ajan Suomessa – korona-ajan tanssikielto on uusi, omanlaisensa luku tanssin kieltämisen historiaan

Tanssi ja soitto olivat seis ran­gais­tuk­sen uhalla so­ta-ajan Suo­mes­sa – ko­ro­na-ajan tans­si­kiel­to on uusi, oman­lai­sen­sa luku tanssin kiel­tä­mi­sen his­to­riaan

19:00 1
Tilaajille
Näin ajo-opetuksen teoriakokeissa yritetään huijata – kokeiden järjestäjät ottaneet kovat keinot käyttöön

Näin ajo-ope­tuk­sen teo­ria­ko­keis­sa yri­te­tään huijata – ko­kei­den jär­jes­tä­jät ot­ta­neet kovat keinot käyt­töön

18:30 3
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Suojauskaan ei riittänyt Oulun kaupunginsairaalassa, perjantaina yksi uusi kuolema – ei ole tietoa, miksi korona pääsi leviämään niin ärhäkästi

Suo­jaus­kaan ei riit­tä­nyt Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa, per­jan­tai­na yksi uusi kuolema – ei ole tietoa, miksi korona pääsi le­viä­mään niin är­hä­käs­ti

18:11 19
Tilaajille
Sanon viimeisen sanani ja se on kyllä: "Tuntuu, että kieltosana on iskostunut suomalaisten kieliin, vaikka emme sitä aina tarkoittaisikaan"
Kolumni Iina Kuvaja

Sanon vii­mei­sen sanani ja se on kyllä: "Tun­tuu, että kiel­to­sa­na on is­kos­tu­nut suo­ma­lais­ten kie­liin, vaikka emme sitä aina tar­koit­tai­si­kaan"

18:00
Tilaajille
Oululaisbändi Temple Balls hyppään kolmannella levyllään sankariensa levy-yhtiön kyytiin – "Pitää nauttia siitä itse tekemisestä, jotta voi saavuttaa tavoitteitaan"

Ou­lu­lais­bän­di Temple Balls hyppään kol­man­nel­la le­vyl­lään san­ka­rien­sa le­vy-yh­tiön kyytiin – "Pitää nauttia siitä itse te­ke­mi­ses­tä, jotta voi saa­vut­taa ta­voit­tei­taan"

18:00
Tilaajille
Pääministeri Marin ei tyrmää Sputnik-rokotteen käyttöä Suomessa – "Rokoteasiat eivät ole poliittisia kysymyksiä"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei tyrmää Sput­nik-ro­kot­teen käyttöä Suo­mes­sa – "Ro­ko­tea­siat eivät ole po­liit­ti­sia ky­sy­myk­siä"

16:35 23
Kommentti: Sallan taudin ilmaantuvuusluku on 1:35 000 – Miten geenitesteistä kertoneen jutun todennäköisyydet on laskettu?

Kom­ment­ti: Sallan taudin il­maan­tu­vuus­lu­ku on 1:35 000 – Miten gee­ni­tes­teis­tä ker­to­neen jutun to­den­nä­köi­syy­det on las­ket­tu?

16:30 1
Tilaajille
Suomi jäi miesten viestissä kuudenneksi – Joni Mäki putosi mitalikamppailusta pari kilometriä ennen maalia

Suomi jäi miesten vies­tis­sä kuu­den­nek­si – Joni Mäki putosi mi­ta­li­kamp­pai­lus­ta pari ki­lo­met­riä ennen maalia

16:11 5
Tornion johtava lääkäri vakavana: 20–30 karanteeniin, kun oireiset eivät pysyneet kotona – Muutamista terveystarkastuksen ohi kaasuttaneista ilmoitettu poliisille

Tornion johtava lääkäri va­ka­va­na: 20–30 ka­ran­tee­niin, kun oi­rei­set eivät py­sy­neet kotona – Muu­ta­mis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sen ohi kaa­sut­ta­neis­ta il­moi­tet­tu po­lii­sil­le

15:48 2
Tilaajille
Jätehuollon imuauton säiliössä syttyi palo Kalajoella

Jä­te­huol­lon imu­au­ton säi­liös­sä syttyi palo Ka­la­joel­la

15:32
Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla – korkeintaan kuuden hengen yleisötilaisuudet sallittuja turvatoimia noudattaen

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kor­kein­taan kuuden hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det sal­lit­tu­ja tur­va­toi­mia nou­dat­taen

15:16
Oulussakin on jaettu koronarokotteita vastustavia kortteja – väärän tiedon jakamisen taustalla uskonnollinen yhteisö, joka kertoo pystyvänsä herättämään kuolleita

Ou­lus­sa­kin on jaettu ko­ro­na­ro­kot­tei­ta vas­tus­ta­via kort­te­ja – väärän tiedon ja­ka­mi­sen taus­tal­la us­kon­nol­li­nen yh­tei­sö, joka kertoo pys­ty­vän­sä he­rät­tä­mään kuol­lei­ta

15:01 15
Tilaajille
OYSissa jälleen sähkökatkos, syynä sama vika kuin helmikuun katkoksessa – viallinen laite korjataan lauantaina

OYSissa jälleen säh­kö­kat­kos, syynä sama vika kuin hel­mi­kuun kat­kok­ses­sa – vial­li­nen laite kor­ja­taan lauan­tai­na

14:41 2
Mikko Niemelälle kolmen vuoden jatkopesti Kärpissä

Mikko Nie­me­läl­le kolmen vuoden jat­ko­pes­ti Kär­pis­sä

14:57 3
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta – pääministeri Marinin mukaan kohdennetut ulkonaliikkumisen rajoitukset mahdollisia

Hal­li­tus antoi edus­kun­nal­le esi­tyk­sen neljän val­mius­lain pykälän käyt­töön­otos­ta – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan koh­den­ne­tut ul­ko­na­liik­ku­mi­sen ra­joi­tuk­set mah­dol­li­sia

14:43 11
Hallitus kertoi valmiuslain pykälien käyttöönotosta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus kertoi val­mius­lain py­kä­lien käyt­töön­otos­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

13:54 2
Viikon lopuksi: Miksi artistit lentävät Oulusta etelään?

Viikon lo­puk­si: Miksi ar­tis­tit len­tä­vät Oulusta ete­lään?

12:00 9
Tilaajille
THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 704 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

11:45 3
Hovioikeus piti raahelaismiehen murhatuomion ennallaan – uhri kuristettiin television antennijohdolla ja piilotettiin lietekaivoon

Ho­vi­oi­keus piti raa­he­lais­mie­hen mur­ha­tuo­mion en­nal­laan – uhri ku­ris­tet­tiin te­le­vi­sion an­ten­ni­joh­dol­la ja pii­lo­tet­tiin lie­te­kai­voon

11:00
Tilaajille
Susi liikkui Ylivieskan keskustassa perjantain vastaisena yönä – Tutkija: Laumasta vieroitettu pentu on lähtenyt hakemaan omaa reviiriä

Susi liikkui Yli­vies­kan kes­kus­tas­sa per­jan­tain vas­tai­se­na yönä – Tut­ki­ja: Lau­mas­ta vie­roi­tet­tu pentu on läh­te­nyt ha­ke­maan omaa re­vii­riä

10:45 7
Tilaajille
Kuusamontiellä sattunut jo kaksi liikenneonnettomuutta perjantaina, Oulun suuntaiselle liikenteelle aiheutunut haittaa

Kuu­sa­mon­tiel­lä sat­tu­nut jo kaksi lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta per­jan­tai­na, Oulun suun­tai­sel­le lii­ken­teel­le ai­heu­tu­nut haittaa

13:07 1
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Suomen miehet yrittävät toistaa naisten viestisaavutuksen – "Tulee raju reissu"

Suomen miehet yrit­tä­vät toistaa naisten vies­ti­saa­vu­tuk­sen – "Tulee raju reissu"

10:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen Noora Louhimo sai innoituksen raspisoundiseen lauluääneensä Janis Joplinilta: "Aina kun olen Janis Joplinin musaa vetänyt, minulle on tapahtunut hienoja asioita"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Noora Louhimo sai in­noi­tuk­sen ras­pi­soun­di­seen lau­lu­ää­neen­sä Janis Jop­li­nil­ta: "Aina kun olen Janis Jop­li­nin musaa ve­tä­nyt, minulle on ta­pah­tu­nut hienoja asioi­ta"

10:00 1
Tilaajille