Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Uusimmat

Viimeisin tunti
Cary G ja Katharine H tykittävät lauantai-iltana 1930-luvun elokuvassa

Cary G ja Kat­ha­ri­ne H ty­kit­tä­vät lauan­tai-il­ta­na 1930-lu­vun elo­ku­vas­sa

12:00
Tilaajille
Kimmo Hyyppä törmäsi sadan kilometrin tuntivauhdilla hirveen, jota ei nähnyt missään vaiheessa – Kaksi asiaa pelasti lähes varmalta kuolemalta

Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota ei nähnyt missään vai­hees­sa – Kaksi asiaa pelasti lähes var­mal­ta kuo­le­mal­ta

12:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Näin Sauli Niinistö kommentoi turvallisuustilannetta: Suomeen ei kohdistu välitöntä vaaraa –Putinilla kaikki pelissä, myös oma kohtalonsa

Näin Sauli Nii­nis­tö kom­men­toi tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta: Suomeen ei koh­dis­tu vä­li­tön­tä vaaraa –Pu­ti­nil­la kaikki pe­lis­sä, myös oma koh­ta­lon­sa

11:55 1
Kaleva Live: Kärppien nuori joukkue haastaa vahvasti kautensa aloittaneen HIFK:n Naisten Liigassa – katso ottelu suorana täältä

Kaleva Live: Kärp­pien nuori joukkue haastaa vah­vas­ti kau­ten­sa aloit­ta­neen HIFK:n Naisten Lii­gas­sa – katso ottelu suorana täältä

11:00
Tilaajille
Oulustakin tavoitettu ruotsalaismies rikkoi maa­han­tu­lo­kiel­toa peräti 17 kertaa, ei saanut muu­tet­tua tuo­mio­taan – "Hän on välitön uhka ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le ja tur­val­li­suu­del­le"

Ou­lus­ta­kin ta­voi­tet­tu ruot­sa­lais­mies rikkoi maa­han­tu­lo­kiel­toa peräti 17 kertaa, ei saanut muu­tet­tua tuo­mio­taan – "Hän on välitön uhka ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le ja tur­val­li­suu­del­le"

11:00
Tilaajille
Entisen kauppakeskuspäällikön Hanne Martimon oli tarkoitus hoitaa vain väliaikaisesti orpoja oravanpoikasia – pian hän on ollut adoptioäiti jo parillekymmenelle oravanpoikaselle

Entisen kaup­pa­kes­kus­pääl­li­kön Hanne Mar­ti­mon oli tar­koi­tus hoitaa vain vä­li­ai­kai­ses­ti orpoja ora­van­poi­ka­sia – pian hän on ollut adop­tio­äi­ti jo pa­ril­le­kym­me­nel­le ora­van­poi­ka­sel­le

11:00
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

10:48
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ajastaan edellä ollut seinä olisi ansainnut näkyvyyttä

Vanha Kaleva: Ajas­taan edellä ollut seinä olisi an­sain­nut nä­ky­vyyt­tä

10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Itärajan taakse suunnitellaan vapaatalousaluetta

Vanha Kaleva: Itä­ra­jan taakse suun­ni­tel­laan va­paa­ta­lous­aluet­ta

10:00 1
Tilaajille
Autotalli ja sen sisällä ollut auto tuhoutuivat palossa Taivalkoskella

Au­to­tal­li ja sen sisällä ollut auto tu­hou­tui­vat palossa Tai­val­kos­kel­la

09:14
Kaksi loukkaantui ulosajossa Kalajoella – uhria jouduttiin irrottamaan pitkään

Kaksi louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Ka­la­joel­la – uhria jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan pitkään

08:33
Rovanperä päätti tämän päivän rallit johdossa Uudessa-Seelannissa

Ro­van­pe­rä päätti tämän päivän rallit joh­dos­sa Uu­des­sa-See­lan­nis­sa

09:13
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Monen suomalaisen pää naksahti Nato-asentoon, kun Putin käynnisti laajan sodan Ukrainaa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puolustusliittoon

Monen suo­ma­lai­sen pää nak­sah­ti Na­to-asen­toon, kun Putin käyn­nis­ti laajan sodan Uk­rai­naa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puo­lus­tus­liit­toon

08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla halutaan korottaa yliopistosairaalalisää  – "Esitetty rahoitus on alueen tarpeisiin nähden riittämätön"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ha­lu­taan ko­rot­taa yli­opis­to­sai­raa­la­li­sää – "E­si­tet­ty ra­hoi­tus on alueen tar­pei­siin nähden riit­tä­mä­tön"

08:00 3
Tilaajille
Woltin uusi maajohtaja Joel Järvinen on aina hakeutunut osaksi murrosta – Tulevaisuudessa yhtiö haluaa toimittaa kaikkea lääkkeistä puhelimen latureihin

Woltin uusi maa­joh­ta­ja Joel Jär­vi­nen on aina ha­keu­tu­nut osaksi mur­ros­ta – Tu­le­vai­suu­des­sa yhtiö haluaa toi­mit­taa kaikkea lääk­keis­tä pu­he­li­men la­tu­rei­hin

06:30
Tilaajille
Pohjoisten korujen tarina jatkuu Oulun Pikisaaressa – "Hyppäsimme suuriin saappaisiin"

Poh­jois­ten korujen tarina jatkuu Oulun Pi­ki­saa­res­sa – "Hyp­pä­sim­me suuriin saap­pai­siin"

06:00
Kuka pelaa Putinin pussiin? Näitä syytöksiä on viuhunut niin taajaan, että somen irvileukakin alkaa olla ihmeissään
Kolumni Tero Vainio

Kuka pelaa Putinin pus­siin? Näitä syy­tök­siä on viu­hu­nut niin taa­jaan, että somen ir­vi­leu­ka­kin alkaa olla ih­meis­sään

06:00 3
Tilaajille
Kaleva kysyi, voiko luonto olla hyvä sijoituskohde – vastaus on yksinkertainen: voi, mutta se on kaikkea muuta kuin helppoa

Kaleva kysyi, voiko luonto olla hyvä si­joi­tus­koh­de – vastaus on yk­sin­ker­tai­nen: voi, mutta se on kaikkea muuta kuin helppoa

06:00 1
Tilaajille
Oululainen Pinja Vähäkangas on tehnyt alle 30 neliön asunnostaan kaksion oloisen retrokodin tilaa säästävillä ratkaisuilla

Ou­lu­lai­nen Pinja Vä­hä­kan­gas on tehnyt alle 30 neliön asun­nos­taan kaksion oloisen ret­ro­ko­din tilaa sääs­tä­vil­lä rat­kai­suil­la

05:00 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Zelenskyi: Ukraina aikoo hakea Natolta nopeutettua liittymistä sotilasliittoon

Ze­lens­kyi: Ukraina aikoo hakea Natolta no­peu­tet­tua liit­ty­mis­tä so­ti­las­liit­toon

30.09.2022 21:41 8
Torninosturin purkaminen vaikuttaa liikenteeseen Rautatienkadun pohjoispäässä ensi viikolla – tie suljetaan ja joukkoliikenne siirtyy poikkeusreitille

Tor­ni­nos­tu­rin pur­ka­mi­nen vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Rau­ta­tien­ka­dun poh­jois­pääs­sä ensi vii­kol­la – tie sul­je­taan ja jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy poik­keus­rei­til­le

30.09.2022 20:07 1
Iranin rohkeat naiset tarvitsevat kaiken tuen
Pääkirjoitus

Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

30.09.2022 20:00 3
Tilaajille
Niinistö: Edessä on vaikeita kuukausia jolloin kestävyyttä koetellaan – "On vaikea nähdä, miten sota päättyy, mutta kaikki sodat loppuvat joskus"

Nii­nis­tö: Edessä on vai­kei­ta kuu­kau­sia jolloin kes­tä­vyyt­tä koe­tel­laan – "On vaikea nähdä, miten sota päät­tyy, mutta kaikki sodat lop­pu­vat joskus"

30.09.2022 18:39 12
Vaikka sato sai kasvaa suurimmaksi osaksi suotuisasti, on viljelijän mieli huolta täynnä
Kolumni Jari Matinolli

Vaikka sato sai kasvaa suu­rim­mak­si osaksi suo­tui­sas­ti, on vil­je­li­jän mieli huolta täynnä

30.09.2022 18:00 2
Tilaajille
KGB-miehen erikoinen Suomi-tausta nousi uutisiin ulkomailla Neuvostoliiton loppuaikana

KGB-mie­hen eri­koi­nen Suo­mi-taus­ta nousi uu­ti­siin ul­ko­mail­la Neu­vos­to­lii­ton lop­pu­ai­ka­na

30.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Venäjä olisi oikeutetusti voinut lähettää esimerkiksi sota-aluksia kaasuputkien räjähdyskohtaan – "Talousvyöhykkeellä on merenkulun vapaus"

Venäjä olisi oi­keu­te­tus­ti voinut lä­het­tää esi­mer­kik­si so­ta-aluk­sia kaa­su­put­kien rä­jäh­dys­koh­taan – "Ta­lous­vyö­hyk­keel­lä on me­ren­ku­lun vapaus"

30.09.2022 17:27
Tilaajille
Näkökulma: Venäjän energiajohtajien outojen kuolemien sarja uuteen valoon kaasuputkien räjähdettyä – Gazpromin miesten osuus "itsemurhista" on huomattavan korkea

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ener­gia­joh­ta­jien outojen kuo­le­mien sarja uuteen valoon kaa­su­put­kien rä­jäh­det­tyä – Gazp­ro­min miesten osuus "it­se­mur­his­ta" on huo­mat­ta­van korkea

30.09.2022 17:15 6
Tilaajille