Uusimmat

Viimeisin tunti
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" – oululainen Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" – ou­lu­lai­nen Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

08:20
Tilaajille
Puheenaihe: Ojentaisiko rikesakon uhka roskaavia ihmisiä siivoksi? - "Tökeröön piittaamattomuuteen on hyvä puuttua myös lain keinoin"

Pu­hee­nai­he: Ojen­tai­si­ko ri­ke­sa­kon uhka ros­kaa­via ihmisiä sii­vok­si? - "Tö­ke­röön piit­taa­mat­to­muu­teen on hyvä puuttua myös lain kei­noin"

08:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Saara Mustosen ainoa tytär kuoli 16-vuotiaana alppimaajoukkueen valmennusleirillä – onnettomuudesta on pian 42 vuotta, mutta äitiä valvottavat yhä vastausta vaille jääneet kysymykset

Saara Mus­to­sen ainoa tytär kuoli 16-vuo­tiaa­na alp­pi­maa­jouk­kueen val­men­nus­lei­ril­lä – on­net­to­muu­des­ta on pian 42 vuotta, mutta äitiä val­vot­ta­vat yhä vas­taus­ta vaille jääneet ky­sy­myk­set

07:00
Tilaajille
Leipomista, piirtämistä ja elokuvia – Forum24 kysyi lapsilta, mikä olisi heidän mielestään mukava tapa viettää äitienpäivää

Lei­po­mis­ta, piir­tä­mis­tä ja elo­ku­via – Forum24 kysyi lap­sil­ta, mikä olisi heidän mie­les­tään mukava tapa viettää äi­tien­päi­vää

06:45
Johtavatko jäljet koronarajoituksiin? Työttömyys jämähti poikkeuksellisen korkeaksi yhdessä osassa Suomea

Joh­ta­vat­ko jäljet ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin? Työt­tö­myys jämähti poik­keuk­sel­li­sen kor­keak­si yhdessä osassa Suomea

08:25
Tilaajille
Kysyimme lukijoiden äitienpäivämuistoja – "Vieläkin tulee kyynel silmään, kun muistan sen niin ihanana tapahtumana"

Ky­syim­me lu­ki­joi­den äi­tien­päi­vä­muis­to­ja – "Vie­lä­kin tulee kyynel sil­mään, kun muistan sen niin ihanana ta­pah­tu­ma­na"

06:00
Tilaajille
Oululainen Tanja Roth haluaa jakaa saamansa äitienpäiväkunniamerkin toisten äitien kanssa – "Äitiys ei ole minulle itsestäänselvyys"

Ou­lu­lai­nen Tanja Roth haluaa jakaa saa­man­sa äi­tien­päi­vä­kun­nia­mer­kin toisten äitien kanssa – "Äitiys ei ole minulle it­ses­tään­sel­vyys"

06:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Elias Kuosmanen väänsi Suomelle toisen olympiapaikan Tokioon

Elias Kuos­ma­nen väänsi Suo­mel­le toisen olym­pia­pai­kan Tokioon

08.05.2021 21:46 1
Tilaajille
Maalikooste: Lukko vei toisessa finaaliottelussa

Maa­li­koos­te: Lukko vei toi­ses­sa fi­naa­li­ot­te­lus­sa

08.05.2021 21:10
Afganistanissa ainakin 30 ihmistä on kuollut koulun lähellä tapahtuneessa räjähdyksessä

Af­ga­nis­ta­nis­sa ainakin 30 ihmistä on kuollut koulun lähellä ta­pah­tu­nees­sa rä­jäh­dyk­ses­sä

08.05.2021 20:28
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Sillan puurakenteet vaurioituivat tulipalossa Ranualla

Sillan puu­ra­ken­teet vau­rioi­tui­vat tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la

08.05.2021 20:14
Lukko palautti Liigan finaalisarjassa päiväjärjestyksen – TPS jäi tällä kertaa Raumalla nollille

Lukko pa­laut­ti Liigan fi­naa­li­sar­jas­sa päi­vä­jär­jes­tyk­sen – TPS jäi tällä kertaa Rau­mal­la nol­lil­le

08.05.2021 21:11 5
Kiinalainen kantoraketti lähestyy maapalloa – voi saapua ilmakehään tänään tai huomenna

Kii­na­lai­nen kan­to­ra­ket­ti lä­hes­tyy maa­pal­loa – voi saapua il­ma­ke­hään tänään tai huo­men­na

08.05.2021 19:22
Jutun takaa: Homopuhe koettelee sananvapautta

Jutun takaa: Ho­mo­pu­he koet­te­lee sa­nan­va­paut­ta

08.05.2021 19:00 3
Tilaajille
Kerrostaloasunnon keittiössä syttyi tulipalo Kemissä

Ker­ros­ta­lo­asun­non keit­tiös­sä syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

08.05.2021 18:58
Kiimingissä järjestetty Kink’s Cup oli nyrkkeilijöille kuin vettä Saharaan – "Kaikki ovat odottaneet, että pääsevät kisaamaan"

Kii­min­gis­sä jär­jes­tet­ty Kink’s Cup oli nyrk­kei­li­jöil­le kuin vettä Sa­ha­raan – "Kaikki ovat odot­ta­neet, että pää­se­vät ki­saa­maan"

08.05.2021 18:41
Tilaajille
Osa koronan vaikutuksista heikossa asemassa oleviin näkyy vasta myöhemmin – "Ihmisille on kriisin aikana helpompi sietää huonoa tilannetta"

Osa koronan vai­ku­tuk­sis­ta hei­kos­sa ase­mas­sa oleviin näkyy vasta myö­hem­min – "Ih­mi­sil­le on kriisin aikana hel­pom­pi sietää huonoa ti­lan­net­ta"

08.05.2021 18:30
Tilaajille
Kemin lentojen määrä kasvaa selvästi – Virolainen NyxAir aloittaa Kemi–Kokkola-Helsinki -kolmiolentojen lentämisen ensi maanantaina

Kemin len­to­jen määrä kasvaa sel­väs­ti – Vi­ro­lai­nen NyxAir aloit­taa Ke­mi–­Kok­ko­la-Hel­sin­ki -kol­miolen­to­jen len­tä­mi­sen ensi maa­nan­tai­na

08.05.2021 18:00 1
Tilaajille
Orpo pikkukarhu sai nimekseen Pentti ja kodikseen suurpetokeskuksen – "Hyvin pirteä se kuitenkin jo on, johan tuo söi osan kupistakin"

Orpo pik­ku­kar­hu sai ni­mek­seen Pentti ja ko­dik­seen suur­pe­to­kes­kuk­sen – "Hyvin pirteä se kui­ten­kin jo on, johan tuo söi osan ku­pis­ta­kin"

08.05.2021 17:30 7
Tilaajille
Vaikka ajat muuttuvat, kultaseppä pysyy kivijalassa Oulussa

Vaikka ajat muut­tu­vat, kul­ta­sep­pä pysyy ki­vi­ja­las­sa Oulussa

08.05.2021 17:00 2
Tilaajille
Ystävyys, yhteistyö ja kahvinkeitin – Aki Kaurismäki kääräisee kaihoa hersyvään pakettiin

Ys­tä­vyys, yh­teis­työ ja kah­vin­kei­tin – Aki Kau­ris­mä­ki kää­räi­see kaihoa her­sy­vään pa­ket­tiin

08.05.2021 16:00
Tilaajille
Hyvän äidin muottia ei ole olemassa, vaikka sitä äitien ylle yhä asetellaan
Kolumni Sanna Keskinen

Hyvän äidin muottia ei ole ole­mas­sa, vaikka sitä äitien ylle yhä ase­tel­laan

08.05.2021 16:00 2
Tilaajille
Kulotuksesta riistäytynyt palo poltti peltoa Alavieskassa, leviäminen rakennuksiin saatiin estettyä

Ku­lo­tuk­ses­ta riis­täy­ty­nyt palo poltti peltoa Ala­vies­kas­sa, le­viä­mi­nen ra­ken­nuk­siin saatiin es­tet­tyä

08.05.2021 19:04
Oulussa vieraillut sisäministeri Ohisalo haluaa lisää poliiseja – taustalla turvallisuustilanne

Oulussa vie­rail­lut si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo haluaa lisää po­lii­se­ja – taus­tal­la tur­val­li­suus­ti­lan­ne

08.05.2021 15:13 7
Tilaajille
Valtioneuvoston kanslia salasi oikeuskansleri Pöystille lähetetyn tyhjän sähköpostin, jonka liitteenä oli vanha lakiluonnos liikkumisrajoituksista

Val­tio­neu­vos­ton kanslia salasi oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­le lä­he­te­tyn tyhjän säh­kö­pos­tin, jonka liit­tee­nä oli vanha la­ki­luon­nos liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta

08.05.2021 14:50 13
Selvitimme, mitä ovat alkavan kauden piha- ja puutarhatrendit – "Sama toiminnallinen suunnittelu on hiipimässä myös asunto-osakeyhtiöiden pihoihin"

Sel­vi­tim­me, mitä ovat alkavan kauden piha- ja puu­tar­ha­tren­dit – "Sama toi­min­nal­li­nen suun­nit­te­lu on hii­pi­mäs­sä myös asun­to-osa­ke­yh­tiöi­den pi­hoi­hin"

08.05.2021 14:30
Tilaajille
Mehiläinen laati lähetteitä Länsi-Pohjaan, mutta hoiti potilaat omilla klinikoillaan muualla maassa

Me­hi­läi­nen laati lä­het­tei­tä Län­si-Poh­jaan, mutta hoiti po­ti­laat omilla kli­ni­koil­laan muualla maassa

08.05.2021 13:39 4
Tilaajille
WP: Donald Trumpin hallinto hankki toimittajien puhelutietoja, oikeusministeriö puolustelee "viimeisenä keinona"

WP: Donald Trumpin hal­lin­to hankki toi­mit­ta­jien pu­he­lu­tie­to­ja, oi­keus­mi­nis­te­riö puo­lus­te­lee "vii­mei­se­nä kei­no­na"

08.05.2021 13:34
Oulun rautatieaseman luona raju onnettomuus: Sairaskohtauksen saanut henkilöauton kuljettaja ajoi jalkakäytävälle törmäten talon seinään ja pyöräilijöihin

Oulun rau­ta­tie­ase­man luona raju on­net­to­muus: Sai­ras­koh­tauk­sen saanut hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ajoi jal­ka­käy­tä­väl­le tör­mä­ten talon seinään ja pyö­räi­li­jöi­hin

08.05.2021 16:50 5