Uutisvirta

Viimeisin tunti
Rovaniemellä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Kemijärven säännöstelyllä varaudutaan ensi viikon sateisiin

Ro­va­nie­mel­lä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Ke­mi­jär­ven sään­nös­te­lyl­lä va­rau­du­taan ensi viikon sa­tei­siin

13:42 0
Viimeisin 4 tuntia
"Aina kun meillä on ongelmia, me otamme koiria" – suomalaiset innostuivat lemmikeistä, kuten laman kynnyksellä on tapana

"Aina kun meillä on on­gel­mia, me otamme koiria" – suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat lem­mi­keis­tä, kuten laman kyn­nyk­sel­lä on tapana

13:32 0
Karannut karitsa pelastettiin joen törmältä Tyrnävällä

Ka­ran­nut karitsa pe­las­tet­tiin joen tör­mäl­tä Tyr­nä­väl­lä

13:27 0
18-vuotias mies kaahaili Torniossa, myös kortittomia kuskeja liikenteessä

18-vuo­tias mies kaa­hai­li Tor­nios­sa, myös kor­tit­to­mia kuskeja lii­ken­tees­sä

12:10 0
Rovaniemen K-Rauta kärsii tulvavahingoista – "Takapihallamme on järvi"

Ro­va­nie­men K-Rauta kärsii tul­va­va­hin­gois­ta – "Ta­ka­pi­hal­lam­me on järvi"

11:34 0
Esiintyviä tähtiä tuijottaa eturivissä vain kameran linssi ja stadionluokan yleisö on vaiti – seurasimme poikkeuksellista keikkaa, joka toi oululaiselle 45 Specialille uuden yleisöennätyksen

Esiin­ty­viä tähtiä tui­jot­taa etu­ri­vis­sä vain kameran linssi ja sta­dion­luo­kan yleisö on vaiti – seu­ra­sim­me poik­keuk­sel­lis­ta keik­kaa, joka toi ou­lu­lai­sel­le 45 Spe­cia­lil­le uuden ylei­sö­en­nä­tyk­sen

11:14 0
Tilaajille
Mustan miehen pidätyskuolemasta alkaneet mellakat levisivät ympäri Yhdysvaltoja - ulkonaliikkumiskielto ei saanut protestoijia pysymään poissa kaduilta

Mustan miehen pi­dä­tys­kuo­le­mas­ta al­ka­neet mel­la­kat le­vi­si­vät ympäri Yh­dys­val­to­ja - ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to ei saanut pro­tes­toi­jia py­sy­mään poissa ka­duil­ta

11:13 0
Viimeisin 12 tuntia
Tällainen on tyypillinen koronan vuoksi tehohoitoon joutunut suomalainen – yksi asia on yllättänyt potilaita hoitaneen erikoislääkärin

Täl­lai­nen on tyy­pil­li­nen koronan vuoksi te­ho­hoi­toon jou­tu­nut suo­ma­lai­nen – yksi asia on yl­lät­tä­nyt po­ti­lai­ta hoi­ta­neen eri­kois­lää­kä­rin

10:26 0
Tilaajille
Jokainen on oma mediansa, ja niin informaation tulva menee yli hilseen
Kolumni Tero Vainio

Jo­kai­nen on oma me­dian­sa, ja niin in­for­maa­tion tulva menee yli hilseen

10:00 1
Forbes: Federer tienasi urheilijoista eniten – Messillä ja Ronaldolla tuloissa pudotusta

Forbes: Federer tienasi ur­hei­li­jois­ta eniten – Mes­sil­lä ja Ro­nal­dol­la tu­lois­sa pu­do­tus­ta

09:47 0
Talven paksu lumikerros voi ennakoida Lapissa runsasta hyttyskesää

Talven paksu lu­mi­ker­ros voi en­na­koi­da Lapissa run­sas­ta hyt­tys­ke­sää

09:46 0
Ohisalo: Vihreät haluaa yhteensä miljardin joukkoliikennetuen suurille kaupungeille – puoli miljardia koronamenetyksiin, toinen kehittämishankkeisiin

Ohi­sa­lo: Vihreät haluaa yh­teen­sä mil­jar­din jouk­ko­lii­ken­ne­tuen suu­ril­le kau­pun­geil­le – puoli mil­jar­dia ko­ro­na­me­ne­tyk­siin, toinen ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin

09:41 6
Humalainen kuski pöllytti pientareita Kempeleessä, huumepäissään ajeltiin Oulussa ja Vaalassa

Hu­ma­lai­nen kuski pöl­lyt­ti pien­ta­rei­ta Kem­pe­lees­sä, huu­me­päis­sään ajel­tiin Oulussa ja Vaa­las­sa

09:09 0
Nuorten välille syntyi tappelu Kiikelissä – nujakkaan osallistui 6-8 henkilöä

Nuorten välille syntyi tappelu Kii­ke­lis­sä – nu­jak­kaan osal­lis­tui 6-8 hen­ki­löä

08:26 1
"Ihan varmasti ajatteluni on kokemuksen myötä muuttunut" – Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja istuu nyt hoivajätti Attendon hallituksessa ja kerää ikoneita

"Ihan var­mas­ti ajat­te­lu­ni on ko­ke­muk­sen myötä muut­tu­nut" – Va­sem­mis­to­lii­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja istuu nyt hoi­va­jät­ti At­ten­don hal­li­tuk­ses­sa ja kerää iko­nei­ta

08:00 0
Tilaajille
Dipperit valloittivat kauppojen herkkuhyllyt – Nyt Ruokavirasto pitää kohukarkkeja syömäkelvottomina
Kolumni Krista Nummelin

Dip­pe­rit val­loit­ti­vat kaup­po­jen herk­ku­hyl­lyt – Nyt Ruo­ka­vi­ras­to pitää ko­hu­kark­ke­ja syö­mä­kel­vot­to­mi­na

08:00 0
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

08:00 0
Tilaajille
Vihreää, oranssia, ruskeaa – värien kanssa ei arasteltu 1970-luvulla: Pohjois-Pohjanmaan museossa voi tehdä aikamatkan menneen ajan sisustukseen

Vih­reää, orans­sia, ruskeaa – värien kanssa ei aras­tel­tu 1970-lu­vul­la: Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seos­sa voi tehdä ai­ka­mat­kan menneen ajan si­sus­tuk­seen

07:00 1
Makusavukkeet lähtivät jo, tulevatko seuraavaksi brändittömät pakkaukset ja 20 vuoden ikäraja? Katso lista siitä, miten tupakka-arki voi vielä lähitulevaisuudessa muuttua

Ma­ku­sa­vuk­keet läh­ti­vät jo, tu­le­vat­ko seu­raa­vak­si brän­dit­tö­mät pak­kauk­set ja 20 vuoden ikä­ra­ja? Katso lista siitä, miten tu­pak­ka-ar­ki voi vielä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa muuttua

07:00 1
Tilaajille
Tälle unelmalomalle pääsee ilman passia – Jasu ja Jade Granath saivat sähkölämmitteisen paljun, Eedit Ekfors aloitti itse allasprojektin kaivamalla kuopan

Tälle unel­ma­lo­mal­le pääsee ilman passia – Jasu ja Jade Granath saivat säh­kö­läm­mit­tei­sen paljun, Eedit Ekfors aloitti itse al­las­pro­jek­tin kai­va­mal­la kuopan

07:00 1
Tilaajille
Sari Niininen rakastui rumankauniiseen autoon ensisilmäyksellä, vaikka toinen oli jo varattu – lempi leiskuu edelleen yhtä kuumana kuin kohtaamisen aikaan

Sari Nii­ni­nen ra­kas­tui ru­man­kau­nii­seen autoon en­si­sil­mäyk­sel­lä, vaikka toinen oli jo varattu – lempi leiskuu edel­leen yhtä kuumana kuin koh­taa­mi­sen aikaan

07:00 2
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Taidepiirit pulisevat omiaan ruotsalaisessa satiirissa, jossa taidemuseon museokuraattori ajautuu kriisiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­de­pii­rit pu­li­se­vat omiaan ruot­sa­lai­ses­sa sa­tii­ris­sa, jossa tai­de­mu­seon mu­seo­ku­raat­to­ri ajautuu krii­siin

07:00 0
Zlatan-kirjaa kirjoitettiin yllättäen Suomessakin – Kasper Strömmanin sarjan ensimmäisessä jaksossa perehdytään luovaa työhön mökeillä

Zla­tan-kir­jaa kir­joi­tet­tiin yl­lät­täen Suo­mes­sa­kin – Kasper Ström­ma­nin sarjan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa pe­reh­dy­tään luovaa työhön mö­keil­lä

07:00 0
Ruotsalaisten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan vapaa-ajan matkustajille – "Kansallinen lakimme on jäänyt pahasti aukolliseksi tässä asiassa"

Ruot­sa­lais­ten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan va­paa-ajan mat­kus­ta­jil­le – "Kan­sal­li­nen lakimme on jäänyt pahasti au­kol­li­sek­si tässä asias­sa"

06:00 3
Tilaajille
Elämäntyönsä samassa koulussa tehnyt luokanopettaja jättää Rajakylän 41 vuoden jälkeen – "Se jää kokematta, että oppilas olisi todennut minun opettaneen isovanhempiaan"

Elä­män­työn­sä samassa kou­lus­sa tehnyt luo­kan­opet­ta­ja jättää Ra­ja­ky­län 41 vuoden jälkeen – "Se jää ko­ke­mat­ta, että oppilas olisi to­den­nut minun opet­ta­neen iso­van­hem­piaan"

06:00 1
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Trump ilmoitti Yhdysvaltojen erosta WHO:sta ja aikoo perua Hongkongin erityisaseman

Trump il­moit­ti Yh­dys­val­to­jen erosta WHO:sta ja aikoo perua Hong­kon­gin eri­tyis­ase­man

29.05.2020 22:46 1
Koulujen päättymistä ei juuri juhlittu perjantaina – Oulun perinteisillä biletyspaikoilla oli vielä hiljaista

Kou­lu­jen päät­ty­mis­tä ei juuri juh­lit­tu per­jan­tai­na – Oulun pe­rin­tei­sil­lä bi­le­tys­pai­koil­la oli vielä hil­jais­ta

29.05.2020 21:59 0
Poliisi pidätettiin ja sai murhasyytteen Minneapolisissa – paikallispoliitikon mukaan syytetty ja uhri tunsivat toisensa

Poliisi pi­dä­tet­tiin ja sai mur­ha­syyt­teen Min­nea­po­li­sis­sa – pai­kal­lis­po­lii­ti­kon mukaan syy­tet­ty ja uhri tun­si­vat toi­sen­sa

29.05.2020 21:38 2
Ilmatilan maestrolle tunnustus tuen muodossa – pahasta loukkaantumisesta kuntoutuva Elias Syrjä sai 20 000 euron täyden urheilija-apurahan: "Ihanko totta?"

Il­ma­ti­lan maest­rol­le tun­nus­tus tuen muo­dos­sa – pahasta louk­kaan­tu­mi­ses­ta kun­tou­tu­va Elias Syrjä sai 20 000 euron täyden ur­hei­li­ja-apu­ra­han: "Ihanko totta?"

29.05.2020 20:30 0