Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Uusimmat

Viimeisin 12 tuntia
Hovioikeudessa alkoi "Enon" seksuaalirikossyytteiden käsittely – käräjillä mies tuomittiin 13 vuoden vankeuteen useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Ho­vi­oi­keu­des­sa alkoi "Enon" sek­suaa­li­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­ly – kä­rä­jil­lä mies tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen useista ala­ikäi­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

22:35 1
Turkin Erdogan perääntyi uhkauksestaan karkottaa Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät

Turkin Erdogan pe­rään­tyi uh­kauk­ses­taan kar­kot­taa Suomen ja yh­dek­sän muun maan suur­lä­het­ti­läät

21:26 2
Slovenian derbyvoittaja Jimpeto Joy valloitti Äimäraution raviradan: "Hyvin se piti pintansa"

Slo­ve­nian der­by­voit­ta­ja Jimpeto Joy val­loit­ti Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dan: "Hyvin se piti pin­tan­sa"

21:18
Tilaajille
Nuori mies itseluottamuksen aallonharjalla – Niko Suihkonen on kypsynyt sarjanousija Plessis Robinsonin luottopelaajaksi kivikovassa Ranskan lentopalloliigassa: "Ihan hyvin kulkee"

Nuori mies it­se­luot­ta­muk­sen aal­lon­har­jal­la – Niko Suih­ko­nen on kyp­sy­nyt sar­ja­nou­si­ja Plessis Ro­bin­so­nin luot­to­pe­laa­jak­si ki­vi­ko­vas­sa Ranskan len­to­pal­lo­lii­gas­sa: "Ihan hyvin kulkee"

20:12
Tilaajille
Fennovoiman sähkölle olisi kysyntää – mutta koko hankkeen uskottavuus horjuu
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

20:00 7
Tilaajille
Kiira Riihijärvi, 24, hallitsi hermonsa raastavassa karsinnassa – paikka maailman parhaiden golfammattilaisten LPGA-kiertueella on enää yhden askeleen päässä.

Kiira Rii­hi­jär­vi, 24, hal­lit­si her­mon­sa raas­ta­vas­sa kar­sin­nas­sa – paikka maail­man par­hai­den golf­am­mat­ti­lais­ten LPGA-kier­tueel­la on enää yhden as­ke­leen päässä.

19:54
Tilaajille
Ministeri Kaikkosen mukaan hävittäjien ja korvettien poikkeusrahoitus saa riittää Puolustusvoimille – "Ei realismia lähteä kyselemään uusia suuria investointeja"

Mi­nis­te­ri Kaik­ko­sen mukaan hä­vit­tä­jien ja kor­vet­tien poik­keus­ra­hoi­tus saa riittää Puo­lus­tus­voi­mil­le – "Ei rea­lis­mia lähteä ky­se­le­mään uusia suuria in­ves­toin­te­ja"

19:32 4
Tilaajille
Sorjonen-tv-sarjasta on muodostunut näyttelijä Anu Sinisalolle rakkauslapsi – nyt vuorossa on pitkä elokuva, jossa iso teema on vihapuhe

Sor­jo­nen-tv-sar­jas­ta on muo­dos­tu­nut näyt­te­li­jä Anu Si­ni­sa­lol­le rak­kaus­lap­si – nyt vuo­ros­sa on pitkä elo­ku­va, jossa iso teema on vi­ha­pu­he

19:30
Päihtynyt kuski törmäsi liikennemerkkiin Ylivieskan keskustassa

Päih­ty­nyt kuski törmäsi lii­ken­ne­merk­kiin Yli­vies­kan kes­kus­tas­sa

18:27
Oulun konsernijohtajan virkaa hakeneista haastatellaan kahdeksan – katso tehtävää hakeneet, mukana entisiä ja nykyisiä kaupungin- ja kunnanjohtajia

Oulun kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta haas­ta­tel­laan kah­dek­san – katso teh­tä­vää ha­ke­neet, mukana entisiä ja ny­kyi­siä kau­pun­gin- ja kun­nan­joh­ta­jia

18:10 17
Tilaajille
Kolmenkympin kriisi muuttui uhoksi: oululainen Kari Poutiainen väitti vaimolleen pystyvänsä juoksemaan lujaa – Nyt 36-vuotias oli jo Kalevan kisojen 3 000 metrin estekisan kuudes

Kol­men­kym­pin kriisi muuttui uhoksi: ou­lu­lai­nen Kari Pou­tiai­nen väitti vai­mol­leen pys­ty­vän­sä juok­se­maan lujaa – Nyt 36-vuo­tias oli jo Kalevan kisojen 3 000 metrin es­te­ki­san kuudes

17:55
Tilaajille
Tekojää houkutteli syyslomalaisia heti maanantaiaamuna – Oulun kaupunki tarjoaa lapsille ja nuorille monenlaista tekemistä

Tekojää hou­kut­te­li syys­lo­ma­lai­sia heti maa­nan­tai­aa­mu­na – Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä

17:41 3
Tilaajille
Kela lähetti maksumuistutuksia maksamattomista terveydenhoitomaksuista tuhansille korkeakouluopiskelijoille

Kela lähetti mak­su­muis­tu­tuk­sia mak­sa­mat­to­mis­ta ter­vey­den­hoi­to­mak­suis­ta tu­han­sil­le kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le

15:35 1
Raksilan paloaseman purkutoimenpiteet alkoivat viime viikolla, vanhoihin tiloihin ei ole ikävä – "Olemme kotiutuneet oikein hyvin"

Rak­si­lan pa­lo­ase­man pur­ku­toi­men­pi­teet al­koi­vat viime vii­kol­la, van­hoi­hin ti­loi­hin ei ole ikävä – "Olemme ko­tiu­tu­neet oikein hyvin"

15:02 6
Tilaajille
Luokkakysymykset ja tasa-arvomyytti esillä JoJon marraskuun ohjelmassa – Ouluun on tulossa vielä kolme kotimaista kantaesitystä

Luok­ka­ky­sy­myk­set ja ta­sa-ar­vo­myyt­ti esillä JoJon mar­ras­kuun oh­jel­mas­sa – Ouluun on tulossa vielä kolme ko­ti­mais­ta kan­ta­esi­tys­tä

14:55
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Oululaissellisteille menestystä Porvoon-kisassa

Ou­lu­lais­sel­lis­teil­le me­nes­tys­tä Por­voon-ki­sas­sa

13:40 1
Oikeus: FBI:ltä saatuja Anom-viestejä voidaan käyttää todisteena Pohjois-Suomen isossa huumejutussa – syytettyjen väitteet lainvastaisuuksista tyrmättiin

Oikeus: FBI:ltä saatuja Anom-vies­te­jä voidaan käyttää to­dis­tee­na Poh­jois-Suo­men isossa huu­me­ju­tus­sa – syy­tet­ty­jen väit­teet lain­vas­tai­suuk­sis­ta tyr­mät­tiin

12:46 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 163 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – oululaisessa palvelukodissa tartuntoja, yksi tartunnan saanut menehtyi

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 163 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – ou­lu­lai­ses­sa pal­ve­lu­ko­dis­sa tar­tun­to­ja, yksi tar­tun­nan saanut me­neh­tyi

16:05 105
Ajanvaraus influenssarokotukseen avautui viime viikon torstaina, aikoja on hyvin saatavilla – "Haluamme korostaa kaupunkilaisille, että influenssarokotukset toimivat ajanvarauksella"

Ajan­va­raus inf­luens­sa­ro­ko­tuk­seen avautui viime viikon tors­tai­na, aikoja on hyvin saa­ta­vil­la – "Ha­luam­me ko­ros­taa kau­pun­ki­lai­sil­le, että inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set toi­mi­vat ajan­va­rauk­sel­la"

11:48 3
Tilaajille
Loppusyksyn pimentyessä halloween lähestyy – lähetä kuvia  kurpitsajuhlista tai kerro kokemuksiasi yliluonnollisista asioita

Lop­pu­syk­syn pi­men­tyes­sä hal­lo­ween lä­hes­tyy – lähetä kuvia kur­pit­sa­juh­lis­ta tai kerro ko­ke­muk­sia­si yli­luon­nol­li­sis­ta asioita

11:32
Ylen MOT: Isännöitsijäyhtiöt rahastavat taloyhtiöitä tavoilla jotka voivat rikosoikeuden professorin mukaan lähennellä lahjontaa

Ylen MOT: Isän­nöit­si­jä­yh­tiöt ra­has­ta­vat ta­lo­yh­tiöi­tä ta­voil­la jotka voivat ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan lä­hen­nel­lä lah­jon­taa

11:15 33
Oululainen Jenni Mäenpää nousi reilu viikko sitten fitness-lavalle ja voitti kaiken mahdollisen – tiimityö nousee suureen arvoon: "Kaikki ovat kuin yhtä perhettä"

Ou­lu­lai­nen Jenni Mäenpää nousi reilu viikko sitten fit­ness-la­val­le ja voitti kaiken mah­dol­li­sen – tii­mi­työ nousee suureen arvoon: "Kaikki ovat kuin yhtä per­het­tä"

11:00 3
Tilaajille
Botnia-palkinto vauvan kuolemaa käsittelevälle lastenkirjalle – suru oman lapsen menetyksestä yhdisti tekijät

Bot­nia-pal­kin­to vauvan kuo­le­maa kä­sit­te­le­väl­le las­ten­kir­jal­le – suru oman lapsen me­ne­tyk­ses­tä yhdisti tekijät

10:20
Tilaajille

Kä­räh­tä­nyt säh­kö­kom­po­nent­ti päästi savut Nuot­ta­saa­ren teh­da­sa­lueel­la, pe­las­tus­lai­tos kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

09:51
Syömässä: Ouluhallin lounaasta puuttuu kokin kädenjälki

Syö­mäs­sä: Ou­lu­hal­lin lou­naas­ta puuttuu kokin kä­den­jäl­ki

09:45 3
Tilaajille
Teräksen korkea hinta siivitti teräsyhtiö SSAB:n kovaan tulosparannukseen

Te­räk­sen korkea hinta sii­vit­ti te­räs­yh­tiö SSAB:n kovaan tu­los­pa­ran­nuk­seen

09:42
Maskipakko päättyy VR:n junissa, jatkossa voimassa on suositus

Mas­ki­pak­ko päättyy VR:n ju­nis­sa, jat­kos­sa voi­mas­sa on suo­si­tus

09:41 5
Aamulla Pohjantietä etelään ajaneet kuskit ajoivat kylkikolarin, toinen henkilöautoista hinauskuntoon

Aamulla Poh­jan­tie­tä etelään ajaneet kuskit ajoivat kyl­ki­ko­la­rin, toinen hen­ki­lö­au­tois­ta hi­naus­kun­toon

09:17 4

Tut­ki­mus: Yri­tys­ky­lä vai­kut­taa nuorten il­mas­to­asen­tei­siin

09:00 1
Tilaajille
Syöpäpotilaiden tekemien avustushakemusten määrä räjähtänyt kymmenessä vuodessa – syöpä voi jopa kaataa perheen talouden

Syö­pä­po­ti­lai­den te­ke­mien avus­tus­ha­ke­mus­ten määrä rä­jäh­tä­nyt kym­me­nes­sä vuo­des­sa – syöpä voi jopa kaataa perheen ta­lou­den

08:26