Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
EU-komissio haluaisi korvata kartonkipakkauksia kierrätetyllä muovilla – ministeri Kurvinen: "Hieman hullua"

EU-ko­mis­sio ha­luai­si korvata kar­ton­ki­pak­kauk­sia kier­rä­te­tyl­lä muo­vil­la – mi­nis­te­ri Kur­vi­nen: "Hieman hullua"

22:22 1
Venäjä sulkee Suomen toimipisteet Murmanskissa ja Petroskoissa – Suomen Venäjän-suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun

Venäjä sulkee Suomen toi­mi­pis­teet Mur­mans­kis­sa ja Pet­ros­kois­sa – Suomen Ve­nä­jän-suur­lä­het­ti­läs kut­sut­tiin pu­hut­te­luun

22:52 4
Viimeisin 12 tuntia
Asuntokaupan kriisivaihe sekä lyö että hellii, jälkimmäisestä pääsevät nauttimaan ainakin ensiasunnon ostajat
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii, jäl­kim­mäi­ses­tä pää­se­vät naut­ti­maan ainakin en­si­asun­non ostajat

20:00 1
Tilaajille
Erinomaisesti kautensa miesten Superpesiksessä aloittaneella Kempeleen Kirillä on tällä viikolla kolme kovaa ottelua – "Jaksovoitot eivät ole tulleet tuurilla"

Erin­omai­ses­ti kau­ten­sa miesten Su­per­pe­sik­ses­sä aloit­ta­neel­la Kem­pe­leen Kirillä on tällä vii­kol­la kolme kovaa ottelua – "Jak­so­voi­tot eivät ole tulleet tuu­ril­la"

19:45
Tilaajille
Kempeleen Kalliomontun pohjassa maanneet romut nostettiin ylös ja kuskattiin kierrätykseen

Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tun poh­jas­sa maan­neet romut nos­tet­tiin ylös ja kus­kat­tiin kier­rä­tyk­seen

18:36 7
Tilaajille
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

18:35 2
Tilaajille
Miljardidiili tyrkyllä Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen – Amerikkalaisen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hiilineutraalisuustavoite ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

Mil­jar­di­dii­li tyr­kyl­lä Kok­ko­laan, Kris­tii­nan­kau­pun­kiin ja Por­voo­seen – Ame­rik­ka­lai­sen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­te ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

18:16 5
Tilaajille
Oululainen maajoukkuevoimistelija Saara Kokko saa lauantaina ylioppilaslakin ja panostaa sen jälkeen täysillä urheilu-uraansa – "Palaudun ja jaksan harjoitella paremmin"

Ou­lu­lai­nen maa­jouk­kue­voi­mis­te­li­ja Saara Kokko saa lauan­tai­na yli­op­pi­las­la­kin ja pa­nos­taa sen jälkeen täy­sil­lä ur­hei­lu-uraan­sa – "Pa­lau­dun ja jaksan har­joi­tel­la pa­rem­min"

18:00 2
Tilaajille
Teatteritärpit: Aina joku eksyy Liminkaan – Oulun Hupisaarilla tehdään komediahupailuja ja noituuksia

Teat­te­ri­tär­pit: Aina joku eksyy Li­min­kaan – Oulun Hu­pi­saa­ril­la tehdään ko­me­dia­hu­pai­lu­ja ja noi­tuuk­sia

18:00
Tilaajille
Kaleva Live: Tyttöjen Superpesistä Sinisellä Laguunilla – KeKi–Lippo -ottelu tallenteena

Kaleva Live: Tyt­tö­jen Su­per­pe­sis­tä Si­ni­sel­lä La­guu­nil­la – Ke­Ki–­Lip­po -ottelu tal­len­tee­na

20:26 1
Tilaajille
Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä
Kolumni Janne Heikkinen

Sota Uk­rai­nas­sa ei saa ar­ki­päi­väis­tyä

16:00 4
Tilaajille
Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen – odotetaan luovan tuhansia uusia työpaikkoja

Yh­dys­val­ta­lais­yh­tiö Plug Power suun­nit­te­lee kolmea vihreän vedyn tuo­tan­to­lai­tos­ta Suomeen – odo­te­taan luovan tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja

15:30 27
Tanssi ja musiikki täyttivät Pohjankartanon – Power Mover -finaalit tuotiin Ouluun

Tanssi ja mu­siik­ki täyt­ti­vät Poh­jan­kar­ta­non – Power Mover -fi­naa­lit tuotiin Ouluun

14:38
Oulun seurakuntayhtymän uudeksi yhtymäjohtajaksi esitetään toimitusjohtaja Aarne Kiviniemeä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män uudeksi yh­ty­mä­joh­ta­jak­si esi­te­tään toi­mi­tus­joh­ta­ja Aarne Ki­vi­nie­meä

15:03
Tilaajille
Valkean edustan penkit poistettiin häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vuoksi – Aukion ilmettä piristetään vehreällä keitaalla

Valkean edustan penkit pois­tet­tiin häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ja tur­vat­to­muu­den vuoksi – Aukion ilmettä pi­ris­te­tään veh­reäl­lä kei­taal­la

17:27 61
Tilaajille
Kysäisimme: Voisiko Toripolliisi-patsasta kääntää? "Vaihtelu voisi virkistää ja tuoda Oulua esille uudesta näkökulmasta"

Ky­säi­sim­me: Voisiko To­ri­pol­lii­si-pat­sas­ta kään­tää? "Vaih­te­lu voisi vir­kis­tää ja tuoda Oulua esille uudesta nä­kö­kul­mas­ta"

13:45 26
Kaakkurin liikuntamaan alueelle tuodaan uutta maata, reitteihin tulee muutos kesäkuun alusta lähtien

Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maan alueel­le tuodaan uutta maata, reit­tei­hin tulee muutos ke­sä­kuun alusta lähtien

13:15 1
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Kirjastot siirtyvät kesäaukioloaikoihin lauantaina 3. kesäkuuta – Osa kirjastoista kokonaan suljettu

Kir­jas­tot siir­ty­vät ke­sä­au­ki­olo­ai­koi­hin lauan­tai­na 3. ke­sä­kuu­ta – Osa kir­jas­tois­ta ko­ko­naan sul­jet­tu

12:41
Tilaajille
Haaparanta ostaa takaisin Suomen ja Ruotsin rajalla olevan "kuopan" – Barents Centerin toteutumaton tarina jätti vuosikymmenessä jälkeensä vain törröttävät koepaalut

Haa­pa­ran­ta ostaa ta­kai­sin Suomen ja Ruotsin rajalla olevan "kuo­pan" – Barents Cen­te­rin to­teu­tu­ma­ton tarina jätti vuo­si­kym­me­nes­sä jäl­keen­sä vain tör­röt­tä­vät koe­paa­lut

12:30 2
Tilaajille
Puistoissa autoilu vähenee, kun Oulun Infran käyttöön tuli liuta sähköavusteisia tavarapyöriä

Puis­tois­sa autoilu vä­he­nee, kun Oulun Infran käyt­töön tuli liuta säh­kö­avus­tei­sia ta­va­ra­pyö­riä

11:53 4
Moni huumeidenkäyttäjä oli vaarassa Rovaniemellä tappaneen aineen johdosta  – "Monet tuntevat surun lisäksi helpotusta, etteivät ole ainetta ottaneet vaikka sitä on tarjottu"

Moni huu­mei­den­käyt­tä­jä oli vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä tap­pa­neen aineen joh­dos­ta – "Monet tun­te­vat surun lisäksi hel­po­tus­ta, ett­ei­vät ole ainetta ot­ta­neet vaikka sitä on tar­jot­tu"

11:38 8
Tilaajille
Oudolta haissut jauhelihakeittoerä tutkitaan laboratoriossa – keittoa ehdittiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päiväkoteja

Oudolta haissut jau­he­li­ha­keit­to­erä tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa – keittoa eh­dit­tiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päi­vä­ko­te­ja

12:47 21
Tilaajille
Ville Leskinen ja Kärpät repivät sopimuksensa, uudeksi seuraksi KooKoo

Ville Les­ki­nen ja Kärpät repivät so­pi­muk­sen­sa, uudeksi seu­rak­si KooKoo

10:49 19
Anneli Auerin tuomionpurkuhakemuksen aineisto pysyy pääosin salaisena, linjasi korkein oikeus

Anneli Auerin tuo­mion­pur­ku­ha­ke­muk­sen ai­neis­to pysyy pääosin sa­lai­se­na, linjasi korkein oikeus

10:26
Vanha Kaleva: Lastaustöitä tarjotaan kaikille työhaluisille puolueisiin katsomatta

Vanha Kaleva: Las­taus­töi­tä tar­jo­taan kai­kil­le työ­ha­lui­sil­le puo­luei­siin kat­so­mat­ta

10:00
Mitä läheisyyskoreografi tekee? Oulun teatterin henkilökuntaa kouluttanut Pia Rickman kertoo.

Mitä lä­hei­syys­ko­reo­gra­fi tekee? Oulun teat­te­rin hen­ki­lö­kun­taa kou­lut­ta­nut Pia Rickman kertoo.

09:40
Tilaajille
Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

Mos­ko­van len­nok­ki-is­ku oli Uk­rai­nan vastaus Venäjän is­kui­hin – pre­si­dent­ti sai tiedon is­kuis­ta reaa­li­ajas­sa

13:32 10
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

07:00 43
Tilaajille
Oulun matkailuneuvonta puuhaa muuttoa kauppahalliin – palvelut aloittaisivat jo kesäkuun alussa

Oulun mat­kai­lu­neu­von­ta puuhaa muuttoa kaup­pa­hal­liin – pal­ve­lut aloit­tai­si­vat jo ke­sä­kuun alussa

06:30 30
Tilaajille
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – Ritaharjun opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – Ri­ta­har­jun opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

06:00 3
Tilaajille