Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Liimapuutehtaalla tulipalo Ranualla

Lii­ma­puu­teh­taal­la tu­li­pa­lo Ra­nual­la

23:17
Kärpät pani HIFK:n ahtaalle – Kausi on ohi, mutta joukkue otti kehitysaskeleen

Kärpät pani HIFK:n ah­taal­le – Kausi on ohi, mutta joukkue otti ke­hi­tys­as­ke­leen

21:34 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kysyimme seitsemältä merkkihenkilöltä, aikovatko he hakea Oulun kaupunginjohtajaksi – Kaikki vastasivat ei

Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Kaikki vas­ta­si­vat ei

20:00 19
Tilaajille
Kohun keskellä oleva Iivo Niskanen haluaa kirkastaa kauden Salpausselällä ja Holmenkollenilla: "Olen hyvällä jalalla"

Kohun kes­kel­lä oleva Iivo Nis­ka­nen haluaa kir­kas­taa kauden Sal­paus­se­läl­lä ja Hol­men­kol­le­nil­la: "Olen hyvällä ja­lal­la"

20:01
Tilaajille
Reijo Suonvieri kertoo, miten suvun kiviyritys kasvatettiin "hirveällä taistelulla" – Alvar Aaltokin hyväksyi mustan kiven Finlandia-taloon

Reijo Suon­vie­ri kertoo, miten suvun ki­vi­yri­tys kas­va­tet­tiin "hir­veäl­lä tais­te­lul­la" – Alvar Aal­to­kin hy­väk­syi mustan kiven Fin­lan­dia-ta­loon

20:58
Tilaajille
Puuteriseikkailu kaupungissa onnistuu parhaiten lumisurffilla – Oulussa kannattaa testata nämä 7 paikkaa

Puu­te­ri­seik­kai­lu kau­pun­gis­sa on­nis­tuu par­hai­ten lu­mi­surf­fil­la – Oulussa kan­nat­taa testata nämä 7 paikkaa

18:00 1
Tilaajille
Synkkyys syvenee ja melankolia ei lopu — Radio Kalevan Metallilouhos jatkoi lokakuussa siitä mihin syyskuussa jäätiin

Synk­kyys syvenee ja me­lan­ko­lia ei lopu — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hos jatkoi lo­ka­kuus­sa siitä mihin syys­kuus­sa jäätiin

18:00
Presidentti Alexander Stubbin kyvyt testataan kriittisissä muutoshetkissä
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubbin kyvyt tes­ta­taan kriit­ti­sis­sä muu­tos­het­kis­sä

17:00 7
Lisukkeet olivat pettymys, mutta muuten Valkean uusi ketjuravintola nostaa kebabin uudelle tasolle Oulussa

Li­suk­keet olivat pet­ty­mys, mutta muuten Valkean uusi ket­ju­ra­vin­to­la nostaa kebabin uudelle tasolle Oulussa

17:00 16
Tilaajille
Oulun tulipalojen tutkinnassa painava rikosnimike – "Rangaistus on lähes poikkeuksetta ehdotonta vankeutta"

Oulun tu­li­pa­lo­jen tut­kin­nas­sa painava ri­kos­ni­mi­ke – "Ran­gais­tus on lähes poik­keuk­set­ta eh­do­ton­ta van­keut­ta"

16:04 3
Tilaajille
Presidentti Niinistö piti kautensa viimeisen tiedotustilaisuuden ja pohti Ukrainaa: "Näyttää todella siltä, että tilanne on kääntynyt"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö piti kau­ten­sa vii­mei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den ja pohti Uk­rai­naa: "Näyt­tää todella siltä, että tilanne on kään­ty­nyt"

15:27 13
Energiavirasto: Vattenfallin suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt syyllistyivät markkinamanipulaatioon

Ener­gia­vi­ras­to: Vat­ten­fal­lin suo­ma­lai­set ja ruot­sa­lai­set yhtiöt syyl­lis­tyi­vät mark­ki­na­ma­ni­pu­laa­tioon

15:58 8
Stubb on osannut yhdistää luonnon ja kuntoilun työmatkoihinsa pohjoisessa

Stubb on osannut yh­dis­tää luonnon ja kun­toi­lun työ­mat­koi­hin­sa poh­joi­ses­sa

15:00
Tilaajille
Meri-Lapin liitospuheet yllättivät Pohteen päättäjät: "Ei meillä ole ollut tästä minkäänlaista keskustelua"

Me­ri-La­pin lii­tos­pu­heet yl­lät­ti­vät Pohteen päät­tä­jät: "Ei meillä ole ollut tästä min­kään­lais­ta kes­kus­te­lua"

14:55 1
Tilaajille
Kalevan kriitikko piti Dyynin kakkososaa mykistävänä – Katsoja joutuu pohtimaan niin karismaattisten johtajien kuin kolonialisminkin vaaroja

Kalevan krii­tik­ko piti Dyynin kak­kos­osaa my­kis­tä­vä­nä – Katsoja joutuu poh­ti­maan niin ka­ris­maat­tis­ten joh­ta­jien kuin ko­lo­nia­lis­min­kin vaaroja

13:55 1
Tilaajille
Kärsämäki jatkaa kunnanjohtajan hakua kuukaudella – Ensimmäisellä kierroksella virkaa tavoitteli yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mä­ki jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua kuu­kau­del­la – En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la virkaa ta­voit­te­li yh­dek­sän hakijaa

13:41 1
Oulun alueen jääkiekon juniorijoukkueet palaavat pelaamaan omien logojensa alla – "Ei ole kenenkään etu, että tappelemme keskenämme samoista pelaajista"

Oulun alueen jää­kie­kon ju­nio­ri­jouk­kueet pa­laa­vat pe­laa­maan omien lo­go­jen­sa alla – "Ei ole ke­nen­kään etu, että tap­pe­lem­me kes­ke­näm­me sa­mois­ta pe­laa­jis­ta"

13:30 14
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Sammakkotalon Rupikonnan ja muiden Oulun tunnettujen eläinveistosten tekijä Raimo Metsänheimo on kuollut 98-vuotiaana

Sam­mak­ko­ta­lon Ru­pi­kon­nan ja muiden Oulun tun­net­tu­jen eläin­veis­tos­ten tekijä Raimo Met­sän­hei­mo on kuollut 98-vuo­tiaa­na

13:39 2
Tilaajille

Oikaisu

12:32
Vastaa kyselyyn: Kävikö koti liian isoksi, kun lapset muuttivat pois?

Vastaa ky­se­lyyn: Kävikö koti liian isoksi, kun lapset muut­ti­vat pois?

12:05
Oulun seudun matkailulla lupaava alkuvuosi – etenkin Oulussa yöpymisten määrä kasvoi selvästi

Oulun seudun mat­kai­lul­la lupaava al­ku­vuo­si – etenkin Oulussa yö­py­mis­ten määrä kasvoi sel­väs­ti

10:59 2
Oulun kaupunginvaltuutettu Miina-Anniina Heiskanen ehdolle eurovaaleihin

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mii­na-An­nii­na Heis­ka­nen ehdolle eu­ro­vaa­lei­hin

10:30 7
Bensan ja dieselin hintojen lasku tyssäsi – bensan keskihinta helmikuussa 1,8 euroa litralta

Bensan ja die­se­lin hin­to­jen lasku tyssäsi – bensan kes­ki­hin­ta hel­mi­kuus­sa 1,8 euroa lit­ral­ta

10:11 29
Sota surmannut Gazassa yli 30 000 ihmistä, sanoo Hamasin alainen Gazan terveysministeriö

Sota sur­man­nut Gazassa yli 30 000 ih­mis­tä, sanoo Hamasin alainen Gazan ter­veys­mi­nis­te­riö

08:51 6
Yli 10 kertaa kortitta ajanut yöllä poliisin haaviin Tuirassa, Oulun keskustassa kiinni etsintäkuulutettu

Yli 10 kertaa kor­tit­ta ajanut yöllä po­lii­sin haaviin Tui­ras­sa, Oulun kes­kus­tas­sa kiinni et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu

08:37
Hakekuivurin yöllinen palo aiheutti satojentuhansien vahingot GRK-konsernin biohiiltä tuottavassa laitoksessa Utajärvellä

Ha­ke­kui­vu­rin yöl­li­nen palo ai­heut­ti sa­to­jen­tu­han­sien va­hin­got GRK-kon­ser­nin bio­hiil­tä tuot­ta­vas­sa lai­tok­ses­sa Uta­jär­vel­lä

11:48
Oululainen Villa Eevilä on saamassa uuden elämän – Kesäkahvilana toimineesta jugendtalosta saa tehdä ympärivuotisen kahvilan

Ou­lu­lai­nen Villa Eevilä on saa­mas­sa uuden elämän – Ke­sä­kah­vi­la­na toi­mi­nees­ta ju­gend­ta­los­ta saa tehdä ym­pä­ri­vuo­ti­sen kah­vi­lan

10:06 20
Tilaajille
Frozen People järjestetään Nallikarissa kelioloja uhmaten – Lauantaina ilmaiskeikalla muun muassa Nelli Milan

Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa ke­li­olo­ja uhmaten – Lauan­tai­na il­mais­kei­kal­la muun muassa Nelli Milan

06:00 3
Tilaajille
Vapiseva polvistuminen vai kynttiläillallinen Aasiassa? Näin oululaiset ajattelevat kosinnasta

Va­pi­se­va pol­vis­tu­mi­nen vai kynt­ti­lä­il­lal­li­nen Aa­sias­sa? Näin ou­lu­lai­set ajat­te­le­vat ko­sin­nas­ta

06:00
Tilaajille