Uusimmat

Viimeisin tunti

On­net­to­muus haittaa Poh­jan­tien lii­ken­net­tä Oulun kes­kus­tan poh­jois­puo­lel­la

09:23
Viimeisin 4 tuntia
Vankilavirkailijoiden liiton mukaan rikosseuraamuslaitos on hukannut asiakastietojärjestelän uusimiseen 30 miljoonaa

Van­ki­la­vir­kai­li­joi­den liiton mukaan ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos on hu­kan­nut asia­kas­tie­to­jär­jes­te­län uu­si­mi­seen 30 mil­joo­naa

08:51 2
Oulun kaupunki palkitsi opiskelijat asuntomessualueen suunnittelukilpailussa

Oulun kau­pun­ki pal­kit­si opis­ke­li­jat asun­to­mes­su­alueen suun­nit­te­lu­kil­pai­lus­sa

08:38
Tiheä "nosturimetsä" koristaa Oulun maisemaa – se kertoo rakentamisen hyvän vireen jatkumisesta

Tiheä "nos­tu­ri­met­sä" ko­ris­taa Oulun mai­se­maa – se kertoo ra­ken­ta­mi­sen hyvän vireen jat­ku­mi­ses­ta

07:00 4
Tilaajille
Tuleville äideille suositellaan koronarokotetta, mutta pelkoja esiintyy silti – "Mietityttää varmaan jokaista raskaana olevaa"

Tu­le­vil­le äi­deil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, mutta pelkoja esiin­tyy silti – "Mie­ti­tyt­tää varmaan jo­kais­ta ras­kaa­na olevaa"

07:00
Tilaajille
Oululainen Riikka Kähkönen miekkailee pyörätuolista käsin ja haaveilee paralympialaisista – "Minussa on tekemisen vimma"

Ou­lu­lai­nen Riikka Käh­kö­nen miek­kai­lee pyö­rä­tuo­lis­ta käsin ja haa­vei­lee pa­ra­lym­pia­lai­sis­ta – "Mi­nus­sa on te­ke­mi­sen vimma"

06:09
Stressinsietokyky ja yhteishenki kehittyy lukiossa yhdessä tekemällä
Kolumni Noora Impola, Kristiina Soronen

Stres­sin­sie­to­ky­ky ja yh­teis­hen­ki ke­hit­tyy lu­kios­sa yhdessä te­ke­mäl­lä

06:00
Tilaajille
OYS:n lähes täydellä koronateholla henkilökunta tekee kaikkensa, mutta sairaanhoitaja pelkää tilannetta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

OYS:n lähes täy­del­lä ko­ro­na­te­hol­la hen­ki­lö­kun­ta tekee kaik­ken­sa, mutta sai­raan­hoi­ta­ja pelkää ti­lan­net­ta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

06:00 39
Tilaajille
Palaneen koulurakennuksen tilalle Kiimingin Alakylään havitellaan uutta koulua – rakentaminen saattaa alkaa jo ensi vuonna

Pa­la­neen kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilalle Kii­min­gin Ala­ky­lään ha­vi­tel­laan uutta koulua – ra­ken­ta­mi­nen saattaa alkaa jo ensi vuonna

06:00 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Riihijärvellä lupaava avaus golfin LPGA-kiertueen karsintafinaalissa USA:ssa – avauskierros kolme alle parin

Rii­hi­jär­vel­lä lupaava avaus golfin LPGA-kier­tueen kar­sin­ta­fi­naa­lis­sa USA:ssa – avaus­kier­ros kolme alle parin

02.12.2021 22:46
Ettan Anssi Hakalan taidot tallella kolmen vuoden tauon jälkeen – "Nyt pelasimme toisillemme"

Ettan Anssi Hakalan taidot tal­lel­la kolmen vuoden tauon jälkeen – "Nyt pe­la­sim­me toi­sil­lem­me"

02.12.2021 22:34
Tilaajille
Casey Wellman löysi tehoja kuntopyörän päältä – "Halusin todistaa jotain etenkin itselleni"

Casey Wellman löysi tehoja kun­to­pyö­rän päältä – "Ha­lu­sin to­dis­taa jotain etenkin it­sel­le­ni"

02.12.2021 22:16 10
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Kolumni: Edessä vaanii näivettymisen kierre – kuinka hoitaa palvelut sille tolalle, että palveluita hoitamaan saadaan päteviä osaajia?
Kolumni Jussi Korhonen

Ko­lum­ni: Edessä vaanii näi­vet­ty­mi­sen kierre – kuinka hoitaa pal­ve­lut sille to­lal­le, että pal­ve­lui­ta hoi­ta­maan saadaan päteviä osaa­jia?

02.12.2021 20:00 2
Tilaajille
Äänikirjat houkuttavat nyt yhä vahvemmin lukijoita, ja sitä kehitystä lienee mahdotonta kääntää
Pääkirjoitus

Ää­ni­kir­jat hou­kut­ta­vat nyt yhä vah­vem­min lu­ki­joi­ta, ja sitä ke­hi­tys­tä lienee mah­do­ton­ta kääntää

02.12.2021 20:00 1
Tilaajille
"Ihmisiä on käynyt rokotuksella kahden viime viikon aikana tavallista enemmän" – Ideaparkin rokotuspisteellä ajoittaista ruuhkaa

"Ih­mi­siä on käynyt ro­ko­tuk­sel­la kahden viime viikon aikana ta­val­lis­ta enem­män" – Idea­par­kin ro­ko­tus­pis­teel­lä ajoit­tais­ta ruuhkaa

02.12.2021 19:53 1
Oulun kaupunki palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana – Olympiakomitean tunnustus myönnettiin henkilöstön tukemisesta liikuntaan

Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin Suomen ak­tii­vi­sim­pa­na työ­paik­ka­na – Olym­pia­ko­mi­tean tun­nus­tus myön­net­tiin hen­ki­lös­tön tu­ke­mi­ses­ta lii­kun­taan

02.12.2021 19:14 42
Raahelainen Lauri Mannila haastoi viime viikonloppuna Kläbon ja Valnesin, nyt hän pääsee hiihtämään Lillehammerissa ja Dresdenissä – "Huomasin, etten ollut heidän perässään aivan valovuotta"

Raa­he­lai­nen Lauri Mannila haastoi viime vii­kon­lop­pu­na Kläbon ja Val­ne­sin, nyt hän pääsee hiih­tä­mään Lil­le­ham­me­ris­sa ja Dres­de­nis­sä – "Huo­ma­sin, etten ollut heidän pe­räs­sään aivan va­lo­vuot­ta"

02.12.2021 19:05
Tilaajille
Syytetyt äänessä pohjoisen suuressa huumejutussa –"En ole ikinä nähnyt niin paljon huumausaineita"

Syy­te­tyt äänessä poh­joi­sen suu­res­sa huu­me­ju­tus­sa –"En ole ikinä nähnyt niin paljon huu­mau­sai­nei­ta"

02.12.2021 18:39
Tilaajille
Uhkaava tulipalo omakotitalossa Kuusamossa – ehti levitä talon yläpohjaan

Uhkaava tu­li­pa­lo oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – ehti levitä talon ylä­poh­jaan

02.12.2021 18:27
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön 20 henkilön kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin – vielä tiukempia rajoituksia luvassa jo perjantaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la käyt­töön 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sö­ti­lai­suuk­siin – vielä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia luvassa jo per­jan­tai­na

02.12.2021 18:48 39
Nokialle virtaa tekijöitä ulkomailta – Suomessa ei ole tarjolla ict-alan osaajia  riittävästi Nokian tarpeisiin

No­kial­le virtaa te­ki­jöi­tä ul­ko­mail­ta – Suo­mes­sa ei ole tar­jol­la ict-alan osaajia riit­tä­väs­ti Nokian tar­pei­siin

02.12.2021 18:00 1
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionhanke vastatuulessa, stadionyhtiö kokoontuu käsittelemään asiaa viikonloppuna – ”Katsotaan, pitääkö ottaa aikalisä”

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion­han­ke vas­ta­tuu­les­sa, sta­dion­yh­tiö ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään asiaa vii­kon­lop­pu­na – ”Kat­so­taan, pitääkö ottaa ai­ka­li­sä”

02.12.2021 17:18 63
Tilaajille
Lämmityksessä ollut henkilöauto syttyi tuleen Haapajärven keskustan läheisyydessä

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Haa­pa­jär­ven kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä

02.12.2021 16:06
Arvio: Rosoinen rillipää on rakastettava Disney-sankari

Arvio: Ro­soi­nen ril­li­pää on ra­kas­tet­ta­va Dis­ney-san­ka­ri

02.12.2021 15:15
Tilaajille
Northern Lightsin joukkueet esittävät syyskauden ohjelmansa supersuositussa joulunäytöksessä, OLS isännöi kestomenestyjä Veiterää jääpallon Bandyliigassa – Kaleva Liven viikonloppu on taas täynnä toimintaa

Nort­hern Light­sin jouk­kueet esit­tä­vät syys­kau­den oh­jel­man­sa su­per­suo­si­tus­sa jou­lu­näy­tök­ses­sä, OLS isännöi kes­to­me­nes­ty­jä Vei­te­rää jää­pal­lon Ban­dy­lii­gas­sa – Kaleva Liven vii­kon­lop­pu on taas täynnä toi­min­taa

02.12.2021 15:00
Lentopalloseura Ettassa kuohuu, kokoonpanossa raju myllerrys: "Joskus tulee stoppi, minkä verran näitä asioita jaksaa hartioillaan kantaa"

Len­to­pal­lo­seu­ra Ettassa kuohuu, ko­koon­pa­nos­sa raju myl­ler­rys: "Joskus tulee stoppi, minkä verran näitä asioita jaksaa har­tioil­laan kantaa"

02.12.2021 15:06 6
Tilaajille
Arvio: Pohjoisen komeisiin tunturimaisemiin sijoittuva tarinallinen luontoelokuva vaatii sulattelua

Arvio: Poh­joi­sen ko­mei­siin tun­tu­ri­maisemiin si­joit­tu­va ta­ri­nal­li­nen luon­to­elo­ku­va vaatii su­lat­te­lua

02.12.2021 14:50
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä myönnetään jälleen satoja kunniamerkkejä – katso lista kunniamerkkijen saajista, mukana kaikki pohjoissuomalaiset palkitut

It­se­näi­syys­päi­vä­nä myön­ne­tään jälleen satoja kun­nia­merk­ke­jä – katso lista kun­nia­merk­ki­jen saa­jis­ta, mukana kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

02.12.2021 18:43 8
Tilaajille
THL: Suomessa todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronatartunta – sairastunut palannut Suomeen Ruotsista

THL: Suo­mes­sa todettu en­sim­mäi­nen omik­ron­va­rian­tin ai­heut­ta­ma ko­ro­na­tar­tun­ta – sai­ras­tu­nut pa­lan­nut Suomeen Ruot­sis­ta

02.12.2021 14:25
Arvio: Guccin Muotiperheen nousu ja tuho Ridley Scottin visuaalisena ilotulituksena

Arvio: Guccin Muo­ti­per­heen nousu ja tuho Ridley Scottin vi­suaa­li­se­na ilo­tu­li­tuk­se­na

02.12.2021 14:05 1
Tilaajille