Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia

Oulun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­tiin pal­kin­to­gaa­las­sa – myös vii­me­vuo­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja sai tun­nus­tuk­sen

22:03
Kevätaurinko kutitteli koronakansaa Oulussa – Nallikarissa jonotettiin jätskiä, odotettiin kesää ja toivottiin epidemian helpottumista: "Jospa sitä jo edes kotimaassa uskaltaa reissata"

Ke­vät­au­rin­ko ku­tit­te­li ko­ro­na­kan­saa Oulussa – Nal­li­ka­ris­sa jo­no­tet­tiin jäts­kiä, odo­tet­tiin kesää ja toi­vot­tiin epi­de­mian hel­pot­tu­mis­ta: "Jospa sitä jo edes ko­ti­maas­sa us­kal­taa reis­sa­ta"

21:51
Tilaajille
Hallituksen lujuus joutuu tällä viikolla testiin kehysneuvotteluissa, joista jokainen puolue tulla ulos voittajana
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen lujuus joutuu tällä vii­kol­la testiin ke­hys­neu­vot­te­luis­sa, joista jo­kai­nen puolue tulla ulos voit­ta­ja­na

21:40 2
Tilaajille
Oulua hellivät aurinkoiset kelit jatkuvat vielä alkuviikon, loppuviikosta voidaan nähdä valkoista mönjää – "Torstaista eteenpäin lumisateetkin ovat mahdollisia"

Oulua hel­li­vät au­rin­koi­set kelit jat­ku­vat vielä al­ku­vii­kon, lop­pu­vii­kos­ta voidaan nähdä val­kois­ta mönjää – "Tors­tais­ta eteen­päin lu­mi­sa­teet­kin ovat mah­dol­li­sia"

20:36 3
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Juho Keränen sairastui koronaan samassa ryppäässä joukkuekavereidensa kanssa ja tauti livahti myös hyökkääjän kotiin – "Onneksi pojalleni ei tullut muita oireita kuin pieni köhä"

Juho Keränen sai­ras­tui ko­ro­naan samassa ryp­pääs­sä jouk­kue­ka­ve­rei­den­sa kanssa ja tauti livahti myös hyök­kää­jän kotiin – "On­nek­si po­jal­le­ni ei tullut muita oireita kuin pieni köhä"

19:33
Tilaajille
Niina Mäkiharju halusi perustaa Siikajoelle folk-bändin – yllättäen löytyi hyvä lauluporukka, mutta soittobändiä ei tullut

Niina Mä­ki­har­ju halusi pe­rus­taa Sii­ka­joel­le folk-bän­din – yl­lät­täen löytyi hyvä lau­lu­po­ruk­ka, mutta soit­to­bän­diä ei tullut

19:00
Tilaajille
Analyysi: Imolan F1-osakilpailu tarjosi uuden luvun Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin rajuun kaksintaisteluun – Valtteri Bottas joutui hurjaan onnettomuuteen

Ana­lyy­si: Imolan F1-osa­kil­pai­lu tarjosi uuden luvun Max Vers­tap­pe­nin ja Lewis Ha­mil­to­nin rajuun kak­sin­tais­te­luun – Valt­te­ri Bottas joutui hurjaan on­net­to­muu­teen

18:47
Tilaajille
Miljoonan Astra Zenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18:30 3
Tilaajille
Lähimaksujen määrä noussut viime vuosina 70 prosenttiin kaikista korttiostoista – maksukorttien väärinkäytösten määrä ei ole kasvanut

Lä­hi­mak­su­jen määrä noussut viime vuosina 70 pro­sent­tiin kai­kis­ta kort­ti­os­tois­ta – mak­su­kort­tien vää­rin­käy­tös­ten määrä ei ole kas­va­nut

18:15 1
Tilaajille
Koitelinkosken nuotiopaikat tupaten täynnä sunnuntain auringonpaisteessa, makkara paistui myös luvattomalla nuotiolla – "Nuotion saa tehdä ainoastaan sille merkitylle paikalle"

Koi­te­lin­kos­ken nuo­tio­pai­kat tupaten täynnä sun­nun­tain au­rin­gon­pais­tees­sa, makkara paistui myös lu­vat­to­mal­la nuo­tiol­la – "Nuo­tion saa tehdä ai­noas­taan sille mer­ki­tyl­le pai­kal­le"

17:54 4
Tilaajille
Helsingissä järjestettiin koronarajoituksia vastustava mielenosoituskulkue poliisin tietämättä – osallistujia 200–300

Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­va mie­len­osoi­tus­kul­kue po­lii­sin tie­tä­mät­tä – osal­lis­tu­jia 200–300

17:07 10
Arvio: Ildefonso Falcones tarkastelee laajassa ja monitasoisessa romaanissaan työläisten taistelua 1900-luvun alun Espanjassa

Arvio: Il­de­fon­so Fal­co­nes tar­kas­te­lee laa­jas­sa ja mo­ni­ta­soi­ses­sa ro­maa­nis­saan työ­läis­ten tais­te­lua 1900-lu­vun alun Es­pan­jas­sa

17:00
Tilaajille
Lahjakasta Malcomia viedään sunnuntai-illan elokuvassa – Los Angelesin slummikortteleiden poika tähtää huippuyliopistoon

Lah­ja­kas­ta Mal­co­mia viedään sun­nun­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – Los An­ge­le­sin slum­mi­kort­te­lei­den poika tähtää huip­pu­yli­opis­toon

16:00
Tilaajille
Kovia kokenut oulunsalolainen Niko Suihkonen kruunattiin yllätysmestariksi lentopallon Ranskan kakkosliigassa – "Yhdessä vaiheessa kotiinlähtö oli tosi hilkulla"

Kovia kokenut ou­lun­sa­lo­lai­nen Niko Suih­ko­nen kruu­nat­tiin yl­lä­tys­mes­ta­rik­si len­to­pal­lon Ranskan kak­kos­lii­gas­sa – "Yh­des­sä vai­hees­sa ko­tiin­läh­tö oli tosi hil­kul­la"

15:40
Tilaajille
Poliisilla operaatio Oulun Linnankadulla – tutkittavana sunnuntaina tapahtunut epäilty väkivaltarikos

Po­lii­sil­la ope­raa­tio Oulun Lin­nan­ka­dul­la – tut­kit­ta­va­na sun­nun­tai­na ta­pah­tu­nut epäilty vä­ki­val­ta­ri­kos

15:07 1
Hävikkikokki, hybridipsykiatri ja hoivanantaja – tiedätkö, mitä he tekevät työkseen?

Hä­vik­ki­kok­ki, hyb­ri­di­psy­kiat­ri ja hoi­van­an­ta­ja – tie­dät­kö, mitä he tekevät työk­seen?

15:00
Tilaajille
Mieskaksikko kaasutti poliisia karkuun Oulussa, ajoneuvo syöksyi aidasta läpi, autosta löytyi huumeita ja ase – näin tapahtumat etenivät

Mies­kak­sik­ko kaa­sut­ti po­lii­sia karkuun Ou­lus­sa, ajo­neu­vo syöksyi aidasta läpi, autosta löytyi huu­mei­ta ja ase – näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

14:35 8
Tilaajille
Suurpetoihin talojen nurkilla on vaikea tottua, kun ne ovat lymynneet vuosikymmeniä korvissa
Kolumni Hannele Pokka

Suur­pe­toi­hin talojen nur­kil­la on vaikea tottua, kun ne ovat ly­myn­neet vuo­si­kym­me­niä kor­vis­sa

14:00 4
Tilaajille
Kemin-Tornion moottoritiellä napattiin yöllä 174 kilometrin tuntivauhtia kaahannut nuorukainen, Tervolassa  vakava rattijuopumusepäily

Ke­min-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä na­pat­tiin yöllä 174 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia kaa­han­nut nuo­ru­kai­nen, Ter­vo­las­sa vakava rat­ti­juo­pu­mus­epäi­ly

13:26
Tilaajille
Järven jää petti hiihtäjän alta Sotkamossa – kylmettynyt henkilö haettiin turvaan ilmatyynyaluksella

Järven jää petti hiih­tä­jän alta Sot­ka­mos­sa – kyl­met­ty­nyt henkilö haet­tiin turvaan il­ma­tyy­ny­aluk­sel­la

13:23 4
THL: Oulussa kymmenen uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös lukuisissa muissa pohjoisen kunnissa

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja myös lu­kui­sis­sa muissa poh­joi­sen kun­nis­sa

12:22 62
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Saarikko: Turpeen käyttö vähentynyt liian nopeasti, siirtymää helpotettava

Saa­rik­ko: Turpeen käyttö vä­hen­ty­nyt liian no­peas­ti, siir­ty­mää hel­po­tet­ta­va

13:50 44
Norjassa taas iso maanvyöry ja pitkä kiertotie: Parisataa metriä maantietä tuhoutui Utsjoen naapurikunnassa Tenojokisuulla  – Katso kuva

Nor­jas­sa taas iso maan­vyö­ry ja pitkä kier­to­tie: Pa­ri­sa­taa metriä maan­tie­tä tu­hou­tui Utsjoen naa­pu­ri­kun­nas­sa Te­no­jo­ki­suul­la – Katso kuva

11:16
Tilaajille
Palomestari Tuiran nuorallakävelystä ja muista vastaavista tempauksista: ”Aika kielteisesti suhtaudumme" – Haaveri asettaisi pelastushenkilöstön turvallisuuden vaaraan

Pa­lo­mes­ta­ri Tuiran nuo­ral­la­kä­ve­lys­tä ja muista vas­taa­vis­ta tem­pauk­sis­ta: ”Aika kiel­tei­ses­ti suh­tau­dum­me" – Haaveri aset­tai­si pe­las­tus­hen­ki­lös­tön tur­val­li­suu­den vaaraan

14:03 15
Tilaajille
Kärppätaustaiset pelaajat tehokkaina taalakaukaloissa – Hakanpää ja Puljujärvi maalinteossa, Nutivaara ja Aho syöttöhommissa

Kärp­pä­taus­tai­set pe­laa­jat te­hok­kai­na taa­la­kau­ka­lois­sa – Ha­kan­pää ja Pul­ju­jär­vi maa­lin­teos­sa, Nu­ti­vaa­ra ja Aho syöt­tö­hom­mis­sa

09:09 4
Essee: Olemme kansa, joka kätkee onnensa – Miksi onnellisuustutkimukset ärsyttävät niin monia ja saavat väittämään vastaan?

Essee: Olemme kansa, joka kätkee onnensa – Miksi on­nel­li­suus­tut­ki­muk­set är­syt­tä­vät niin monia ja saavat väit­tä­mään vas­taan?

09:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Uhkaako kielisivistys köyhtyä nykykoulussa? Erityisesti ranskan ja saksan opiskelu vähenee

Pu­hee­nai­he: Uhkaako kie­li­si­vis­tys köyhtyä ny­ky­kou­lus­sa? Eri­tyi­ses­ti ranskan ja saksan opis­ke­lu vähenee

08:00 16
Tilaajille
Liminkalainen Nelli-Lotta Karppelin, 14, on saavuttanut nuorten SM-mitaleita niin hiihdossa kuin yleisurheilussa – "Varmaan hiihto on ykköslaji"

Li­min­ka­lai­nen Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin, 14, on saa­vut­ta­nut nuorten SM-mi­ta­lei­ta niin hiih­dos­sa kuin yleis­ur­hei­lus­sa – "Var­maan hiihto on yk­kös­la­ji"

07:30 1
Tilaajille
Tähdet tuovat huomioarvoa  Raksilaankin – Urheilijoiden henkilöbrändäys on Suomessa pientä, sanoo Kärppien yhteyspäällikkö Ilkka Mikkola

Tähdet tuovat huo­mio­ar­voa Rak­si­laan­kin – Ur­hei­li­joi­den hen­ki­löb­rän­däys on Suo­mes­sa pientä, sanoo Kärp­pien yh­teys­pääl­lik­kö Ilkka Mikkola

07:12 6