Uusimmat

Viimeisin tunti
Pelastakaa Lapset: Ilmastonmuutos uhkaa lasten tulevaisuutta – erityinen huoli useiden ilmastoon liittyvien katastrofien kasautumisesta köyhimmille maille

Pe­las­ta­kaa Lapset: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa lasten tu­le­vai­suut­ta – eri­tyi­nen huoli useiden il­mas­toon liit­ty­vien ka­tast­ro­fien ka­sau­tu­mi­ses­ta köy­him­mil­le maille

05:00
Viimeisin 12 tuntia
Sosiaalidemokraatit ennusteen mukaan karkaamassa voittoon Saksan vaaleissa – kovin kilpailija kristillisdemokraatit saamassa historiansa huonoimman vaalituloksen

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit en­nus­teen mukaan kar­kaa­mas­sa voit­toon Saksan vaa­leis­sa – kovin kil­pai­li­ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit saa­mas­sa his­to­rian­sa huo­noim­man vaa­li­tu­lok­sen

26.09.2021 23:19
Tehy jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä viikolla

Tehy jatkaa ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vii­kol­la

26.09.2021 22:01 2
Tilaajille
Oulujoesta etsittiin mahdollisesti veteen päätynyttä ihmistä Rautasillan kohdalta, mitään ei löytynyt

Ou­lu­joes­ta et­sit­tiin mah­dol­li­ses­ti veteen pää­ty­nyt­tä ihmistä Rau­ta­sil­lan koh­dal­ta, mitään ei löy­ty­nyt

26.09.2021 21:58
Kop, kop, kop, avaa hakas, lauloi valmennusta vaihtanut AC Oulu turhaan – FC Haka vei Raatista tärkeät pisteet

Kop, kop, kop, avaa hakas, lauloi val­men­nus­ta vaih­ta­nut AC Oulu turhaan – FC Haka vei Raa­tis­ta tärkeät pisteet

26.09.2021 21:55 5
Tilaajille
Tylysti tarjoiltua arkirealismia – mestari-Classicin järjestämä hurlumhei oli OLS:lle liikaa: "Ei se liian hyvin mennyt"

Tylysti tar­joil­tua ar­ki­rea­lis­mia – mes­ta­ri-Clas­si­cin jär­jes­tä­mä hur­lum­hei oli OLS:lle liikaa: "Ei se liian hyvin mennyt"

26.09.2021 21:44
Tilaajille

Tielle le­vin­nyt ha­ke­kuor­ma hait­ta­si lii­ken­net­tä Kem­pe­lees­sä

26.09.2021 21:20
Viikko alkaa Oulussa hienossa syyssäässä – maanantaista on tulossa viikon lämpimin päivä, lämpötila kohoaa noin 15 asteeseen

Viikko alkaa Oulussa hie­nos­sa syys­sääs­sä – maa­nan­tais­ta on tulossa viikon läm­pi­min päivä, läm­pö­ti­la kohoaa noin 15 as­tee­seen

26.09.2021 20:28 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­vos­ta apua il­mas­to­ah­dis­tuk­seen - laaja kysely nuorten nä­ke­myk­sis­tä kertoo toivon tar­pees­ta

26.09.2021 20:00 1
Tilaajille
Vuoden Etaksi nimetyn Madetojan musiikkilukion rehtori Jani Syrjälä ja musiikinlehtori Jaakko Jauhiainen ovat otettuja tunnustuksesta – "Hyvä työ on syntynyt kaikkien työyhteisömme jäsenten yhteistyöllä"

Vuoden Etaksi nimetyn Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion rehtori Jani Syrjälä ja mu­sii­kin­leh­to­ri Jaakko Jau­hiai­nen ovat otet­tu­ja tun­nus­tuk­ses­ta – "Hyvä työ on syn­ty­nyt kaik­kien työ­yh­tei­söm­me jä­sen­ten yh­teis­työl­lä"

26.09.2021 19:15
Tilaajille
Rankoille Ankoille loppuhetkien kylmä suihku: "Kyllä meitä nyt koetellaan"

Ran­koil­le An­koil­le lop­pu­het­kien kylmä suihku: "Kyllä meitä nyt koe­tel­laan"

26.09.2021 19:07
Tilaajille
Kemijärvellä 1980-luvulla perustettu Arched Fire äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä julkaistiin levy, joka ilmestyy pian Japanissakin

Ke­mi­jär­vel­lä 1980-lu­vul­la pe­rus­tet­tu Arched Fire äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä jul­kais­tiin levy, joka il­mes­tyy pian Ja­pa­nis­sa­kin

26.09.2021 19:00
Tilaajille
Poliisia Hämeenlinnassa ampunut mies on yhä sairaalahoidossa – tapauksen tutkinta alkuvaiheessa

Po­lii­sia Hä­meen­lin­nas­sa ampunut mies on yhä sai­raa­la­hoi­dos­sa – ta­pauk­sen tut­kin­ta al­ku­vai­hees­sa

26.09.2021 18:51
Raakun suojelulle miljoonarahoitus – erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun elinympäristöjä parannetaan ja simpukoiden etsintään koulutetaan raakkukoira

Raakun suo­je­lul­le mil­joo­na­ra­hoi­tus – erit­täin uhan­alai­sen jo­ki­hel­mi­sim­pu­kan eli raakun elin­ym­pä­ris­tö­jä pa­ran­ne­taan ja sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

26.09.2021 18:00 5
Tilaajille
Analyysi: Lando Norris maksoi uhkapelistään kovan hinnan Sotshin F1-kisassa – härskin taktisen pelin uhriksi joutunut Valtteri Bottas tyytyi ajelemaan terveisiä

Ana­lyy­si: Lando Norris maksoi uh­ka­pe­lis­tään kovan hinnan Sotshin F1-ki­sas­sa – härskin tak­ti­sen pelin uhriksi jou­tu­nut Valt­te­ri Bottas tyytyi aje­le­maan ter­vei­siä

26.09.2021 17:43
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Manse PP:n tähtisikermän kantti kesti viidennessä ottelussa – viime kaudeksi pääsarjaan noussut joukkue pääsi juhlimaan Superpesiksen mestaruutta täpötäyden katsomon edessä

Manse PP:n täh­ti­si­ker­män kantti kesti vii­den­nes­sä ot­te­lus­sa – viime kau­dek­si pää­sar­jaan noussut joukkue pääsi juh­li­maan Su­per­pe­sik­sen mes­ta­ruut­ta tä­pö­täy­den kat­so­mon edessä

26.09.2021 16:34 3
Analyysi: Uuden liittokanslerin nimi voi olla pian tiedossa – mutta Saksan politiikassa vasta kimurantit hallitusneuvottelut paljastavat muutoksen suunnan

Ana­lyy­si: Uuden liit­to­kans­le­rin nimi voi olla pian tie­dos­sa – mutta Saksan po­li­tii­kas­sa vasta ki­mu­ran­tit hal­li­tus­neu­vot­te­lut pal­jas­ta­vat muu­tok­sen suunnan

26.09.2021 16:30 2
Tilaajille
Arvio: Göteborgin painajainen vailla onnellista loppua palkitun ruotsalaistoimittajan tietokirjassa

Arvio: Gö­te­bor­gin pai­na­jai­nen vailla on­nel­lis­ta loppua pal­ki­tun ruot­sa­lais­toi­mit­ta­jan tie­to­kir­jas­sa

26.09.2021 16:10
Tilaajille
Madetojan musiikkilukio on tämän vuoden Etta

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kio on tämän vuoden Etta

26.09.2021 16:00 4
Televisiossa sunnuntaina: Pirullisessa pelissä välienselvittely käy teatterista

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: Pi­rul­li­ses­sa pelissä vä­lien­sel­vit­te­ly käy teat­te­ris­ta

26.09.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro palaa scifin pariin romaanissa, jonka päähenkilönä on Keinoystävä Klara

Arvio: No­bel-pal­kit­tu Kazuo Is­hi­gu­ro palaa scifin pariin ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö­nä on Kei­no­ys­tä­vä Klara

26.09.2021 15:15
Tilaajille
Ilmastonmuutoksesta kannattaa puhua ilman kiihkoa ja käytännönläheisesti
Kolumni Matleena Ylikoski

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kan­nat­taa puhua ilman kiihkoa ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti

26.09.2021 14:00 8
Tilaajille
Pipopäisen pojan sanaton pyyntö ja lohduton loppu jäivät vaivaamaan Rovaniemellä työskennellyttä rikostutkijaa – pitkän poliisiuran tehnyt Martti Karjula puhui muistonsa kirjaksi

Pi­po­päi­sen pojan sanaton pyyntö ja loh­du­ton loppu jäivät vai­vaa­maan Ro­va­nie­mel­lä työs­ken­nel­lyt­tä ri­kos­tut­ki­jaa – pitkän po­lii­si­uran tehnyt Martti Karjula puhui muis­ton­sa kir­jak­si

26.09.2021 13:10 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan uusista tartunnoista noin puolet todettu Oulussa ja puolet muualla

Poh­jois-Poh­jan­maan uusista tar­tun­nois­ta noin puolet todettu Oulussa ja puolet muualla

26.09.2021 12:03 50
Muutama lehmä murtautui ulos navetasta Kalajoella – yksi eläimistä putosi lietealtaaseen

Muutama lehmä mur­tau­tui ulos na­ve­tas­ta Ka­la­joel­la – yksi eläi­mis­tä putosi lie­te­al­taa­seen

26.09.2021 11:02 2
Yle: Rikosilmoitusten määrä lasten hyväksikäyttöä koskevasta materiaalista kasvanut räjähdysmäisesti – "Materiaali raaistuu koko ajan"

Yle: Ri­kos­il­moi­tus­ten määrä lasten hy­väk­si­käyt­töä kos­ke­vas­ta ma­te­riaa­lis­ta kas­va­nut rä­jäh­dys­mäi­ses­ti – "Ma­te­riaa­li raais­tuu koko ajan"

26.09.2021 10:26
HS: Suomi järjesti salassa etäkoulua al-Holin leirin suomalaislapsille

HS: Suomi jär­jes­ti salassa etä­kou­lua al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­lap­sil­le

26.09.2021 10:12 29
Tutkijat ihmeissään syntyvyyden noususta pandemian keskellä – tyrnäväläinen perheenisä: "Kyllä se ihan sattumaa oli, että vauva syntyi tähän korona-aikaan"

Tut­ki­jat ih­meis­sään syn­ty­vyy­den nou­sus­ta pan­de­mian kes­kel­lä – tyr­nä­vä­läi­nen per­hee­ni­sä: "Kyllä se ihan sat­tu­maa oli, että vauva syntyi tähän ko­ro­na-ai­kaan"

26.09.2021 10:00 10
Tilaajille
Kuona sytytti auton palamaan Tornion terästehtaalla

Kuona sytytti auton pa­la­maan Tornion te­räs­teh­taal­la

26.09.2021 09:09 3
Essee: Lapsissa on tulevaisuus – mitä sillä tarkoitamme?
Essee Taina Kinnunen

Essee: Lap­sis­sa on tu­le­vai­suus – mitä sillä tar­koi­tam­me?

26.09.2021 09:00 1
Tilaajille