Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­leen sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Hailuotolaisella Juha Topilla on taitoja, joiden vuoksi elokuva- ja tv-sarjojen tuotannot soittavat hänelle

Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va- ja tv-sar­jo­jen tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

06:00
Tilaajille
Oululaiset Hänniset kokkaavat läpi kaikki maailman maat aakkosjärjestyksessä – Äidin ja pojan yhteinen harrastus kestää vuosia

Ou­lu­lai­set Hän­ni­set kok­kaa­vat läpi kaikki maail­man maat aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä – Äidin ja pojan yh­tei­nen har­ras­tus kestää vuosia

06:00 1
Tilaajille
Naisten yleisin hormonihäiriö ei ole tuomio lapsettomuuteen – Oululaislääkäri oikoo vääriä käsityksiä PCOSista

Naisten yleisin hor­mo­ni­häi­riö ei ole tuomio lap­set­to­muu­teen – Ou­lu­lais­lää­kä­ri oikoo vääriä kä­si­tyk­siä PCO­Sis­ta

06:00
Tilaajille
Oulun ainoa kaksikielinen enkkuluokka pyörii Pohjois-Ritaharjussa – Kaksikielinen opetus on tarkoitus tuoda kaikkiin kaupungin peruskouluihin

Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa – Kak­si­kie­li­nen opetus on tar­koi­tus tuoda kaik­kiin kau­pun­gin pe­rus­kou­lui­hin

05:00 3
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kaksi tulipaloa roihusi Oulun Rantakadulla –Toppilassa syttyi yöllä kolmas tahallaan sytytetyksi epäilty palo

Kaksi tu­li­pa­loa roihusi Oulun Ran­ta­ka­dul­la –Top­pi­las­sa syttyi yöllä kolmas ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

07:13 5
Teuvo Hakkarainen ilmoitti lähtevänsä ehdolle kesän eurovaaleissa – puoluesihteeri kiistää asian jyrkästi

Teuvo Hak­ka­rai­nen il­moit­ti läh­te­vän­sä ehdolle kesän eu­ro­vaa­leis­sa – puo­lue­sih­tee­ri kiistää asian jyr­käs­ti

26.02.2024 21:11 4
Valtuutetut saivat uutta tietoa Oulun tulevasta kulttuuripääkaupunkivuodesta – Lastenkulttuurin toteutuminen ja pitkät välimatkat huolestuttivat

Val­tuu­te­tut saivat uutta tietoa Oulun tu­le­vas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta – ­Las­ten­kult­tuu­rin to­teu­tu­mi­nen ja pitkät vä­li­mat­kat huo­les­tut­ti­vat

26.02.2024 20:49 3
Tilaajille
Lohenkalastuskiintiö Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla pienenee huomattavasti – taustalla huoli viime vuoden heikosta noususta Tornion- ja Simojokeen

Lo­hen­ka­las­tus­kiin­tiö Poh­jan­lah­del­la ja Itä­me­ren pää­al­taal­la pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti – taus­tal­la huoli viime vuoden hei­kos­ta nou­sus­ta Tor­nion- ja Si­mo­jo­keen

26.02.2024 20:28
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Kevätmuutto alkoi Oulun seudulla tavanomaista varhaisemmin – Mustavarikset ja merilokit saapuivat

Ke­vät­muut­to alkoi Oulun seu­dul­la ta­van­omais­ta var­hai­sem­min – ­Mus­ta­va­rik­set ja me­ri­lo­kit saa­pui­vat

26.02.2024 19:00 4
Tilaajille
Kärsämäen kunnanjohtajaksi yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mäen kun­nan­joh­ta­jak­si yh­dek­sän hakijaa

26.02.2024 18:55 3
Nuorten olympiakultaa yhdistetyssä voittaneet Eemeli Kurttila ja Peter Räisänen muuttivat Kuopioon, koska kehittyminen ei ollut enää mahdollista Oulun seudulla – "Harjoittelu on monipuolisempaa"

Nuorten olym­pia­kul­taa yh­dis­te­tys­sä voit­ta­neet Eemeli Kurt­ti­la ja Peter Räi­sä­nen muut­ti­vat Kuo­pioon, koska ke­hit­ty­mi­nen ei ollut enää mah­dol­lis­ta Oulun seu­dul­la – "Har­joit­te­lu on mo­ni­puo­li­sem­paa"

26.02.2024 18:05 2
Tilaajille
Unkarin parlamentti hyväksyi Ruotsin Nato-jäsenyyden – Ruotsin Kristersson: "Historiallinen päivä"

Unkarin par­la­ment­ti hy­väk­syi Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den – Ruotsin Kris­ters­son: "His­to­rial­li­nen päivä"

26.02.2024 19:01 3
Maj Lind -pianokilpailuvoittaja Oulu Sinfonian vieraana – Piotr Pawlak tulkitsee Sergei Rahmanovin kuuluisan konserton, johon pitkään vain itse säveltäjä uskalsi tarttua

Maj Lind -pia­no­kil­pai­lu­voit­ta­ja Oulu Sin­fo­nian vie­raa­na – Piotr Pawlak tul­kit­see Sergei Rah­ma­no­vin kuu­lui­san kon­ser­ton, johon pitkään vain itse sä­vel­tä­jä uskalsi tarttua

26.02.2024 17:05 1
Limingan taidekoulussa alkaa pelialan koulutus, mutta aivan omanlaisellaan twistillä

Li­min­gan tai­de­kou­lus­sa alkaa pe­li­alan kou­lu­tus, mutta aivan oman­lai­sel­laan twis­til­lä

26.02.2024 17:00
Tilaajille
Limingan taidekoululla yli 30 eri kurssia ensi kesänä – Katso lista

Li­min­gan tai­de­kou­lul­la yli 30 eri kurssia ensi kesänä – Katso lista

26.02.2024 17:00 1
Tilaajille
Ruotsi vahvistaa kohta Natoa ja Suomen turvallisuutta, Unkarin Viktor Orbánilta loppuivat pelimerkit
Pääkirjoitus

Ruotsi vah­vis­taa kohta Natoa ja Suomen tur­val­li­suut­ta, Unkarin Viktor Orbá­nil­ta lop­pui­vat pe­li­mer­kit

26.02.2024 17:00 8
Neljä nuorta ryösti alaikäisiltä viisikymppisen kesäiltana keskellä Oulua – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Neljä nuorta ryösti ala­ikäi­sil­tä vii­si­kymp­pi­sen ke­sä­il­ta­na kes­kel­lä Oulua – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

26.02.2024 16:43
Tilaajille
Nainen heräsi ja soitti hätäkeskukseen asunnossa olleesta ruumiista Kemissä – syyttäjä vaatii naiselle yli 10 vuoden vankeutta miehen taposta

Nainen heräsi ja soitti hä­tä­kes­kuk­seen asun­nos­sa ol­lees­ta ruu­miis­ta Kemissä – syyt­tä­jä vaatii nai­sel­le yli 10 vuoden van­keut­ta miehen taposta

26.02.2024 16:37
Oulun Iskossa tehdystä henkirikoksesta epäilty mies vangittiin

Oulun Iskossa teh­dys­tä hen­ki­ri­kok­ses­ta epäilty mies van­git­tiin

26.02.2024 16:34
Tilaajille
Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi vuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi

Oulun tai­de­mu­seo muuttuu saa­me­lai­sen taiteen mu­seok­si vuoden 2026 en­sim­mäi­sik­si kuu­kau­sik­si

26.02.2024 15:20
Kirja-arvio: Tseisarin suuri suunnitelma ja iso ihme – Mari Mörön tragikomediassa kysytään, mihin kaikkeen ihminen voi varautua

Kir­ja-ar­vio: Tsei­sa­rin suuri suun­ni­tel­ma ja iso ihme – Mari Mörön tra­gi­ko­me­dias­sa ky­sy­tään, mihin kaik­keen ihminen voi va­rau­tua

26.02.2024 15:00
Tilaajille
Nallikarissa hiihdetään kansallispuku päällä maaliskuussa

Nal­li­ka­ris­sa hiih­de­tään kan­sal­lis­pu­ku päällä maa­lis­kuus­sa

26.02.2024 14:54
Iivo Niskanen on viimeisen vuoden ajan luullut ja kuvitellut liikaa
Kolumni Joonas Hentilä

Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

26.02.2024 14:46 31
Tilaajille
Tukija: Navalnyi tapettiin, koska hänen oli määrä päästä vapaaksi vankienvaihdossa

Tukija: Na­val­nyi ta­pet­tiin, koska hänen oli määrä päästä va­paak­si van­kien­vaih­dos­sa

26.02.2024 15:00 1
Polarican ex-toimitusjohtajaa vastaan nostettiin syyte 77 törkeästä ihmiskaupasta

Po­la­ri­can ex-toi­mi­tus­joh­ta­jaa vastaan nos­tet­tiin syyte 77 tör­keäs­tä ih­mis­kau­pas­ta

26.02.2024 18:24 5
Tilaajille
Suositun Iinatin hiihtoladun taukokatos romahti lumen painosta – "Harvoin tällaista tapahtuu"

Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti lumen pai­nos­ta – "Har­voin täl­lais­ta ta­pah­tuu"

26.02.2024 13:37 25
Tilaajille
Autoilija törmäsi alaikäiseen pyöräilijään Ivalossa ja pakeni paikalta - poliisi toivoo nyt silminnäkijöiden havaintoja

Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta - poliisi toivoo nyt sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja

26.02.2024 14:31
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää talvilomaviikolla monenlaista maksutonta ohjelmaa koululaisille ja perheille – Katso tarjonta tästä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää tal­vi­lo­ma­vii­kol­la mo­nen­lais­ta mak­su­ton­ta oh­jel­maa kou­lu­lai­sil­le ja per­heil­le – Katso tar­jon­ta tästä

26.02.2024 12:41 3
Loskaiset ja tulvivat kadut pitävät kunnostuskaluston kiireisenä Oulun seudulla – autoja on jopa juuttunut sohjoon

Los­kai­set ja tul­vi­vat kadut pitävät kun­nos­tus­ka­lus­ton kii­rei­se­nä Oulun seu­dul­la – autoja on jopa juut­tu­nut sohjoon

26.02.2024 12:34 48
Tilaajille
Kemijärveltä lähtenyttä Pekka Iivaria esitetään Siikalatvan kunnanjohtajaksi

Ke­mi­jär­vel­tä läh­te­nyt­tä Pekka Iivaria esi­te­tään Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si

26.02.2024 15:54 2
Tilaajille