Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Junat
Kuukausi
Poliisi tutkii ovatko Narvikin radan onnettomuudet sabotaasia – Junaliikenne ehti olla käynnissä vain muutaman päivän

Poliisi tutkii ovatko Nar­vi­kin radan on­net­to­muu­det sa­bo­taa­sia – Ju­na­lii­ken­ne ehti olla käyn­nis­sä vain muu­ta­man päivän

27.02.2024 09:35 14
Tilaajille
Junaliikenteen määrä palautua perjantaina lähes normaaliksi

Ju­na­lii­ken­teen määrä pa­lau­tua per­jan­tai­na lähes nor­maa­lik­si

15.02.2024 15:51 1
IC-junan veturin katolla oleva muunnin syttyi tuleen Ruukin rautatieasemalla – Rovaniemeltä Helsinkiin matkalla oleva juna myöhästyy reilusti

IC-ju­nan veturin katolla oleva muunnin syttyi tuleen Ruukin rau­ta­tiea­se­mal­la – Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin mat­kal­la oleva juna myö­häs­tyy rei­lus­ti

08.02.2024 06:17
Ylivieskan ja Iisalmen välisen rataosan sähköistys on valmistunut – Kaupallisen liikenteen aloittaminen vaatii vielä Traficomin käyttöönottoluvan

Yli­vies­kan ja Ii­sal­men välisen ra­tao­san säh­köis­tys on val­mis­tu­nut – Kau­pal­li­sen lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen vaatii vielä Tra­fi­co­min käyt­töö­not­to­lu­van

06.02.2024 17:03 4
Tilaajille
Vanhemmat
Limingan kohdalla sattunut sähköratavaurio on saatu korjattua

Li­min­gan koh­dal­la sat­tu­nut säh­kö­ra­ta­vau­rio on saatu kor­jat­tua

02.02.2024 18:55 15
Rautatieasemien infonäyttöjen häiriö korjattu

Rau­ta­tiea­se­mien in­fo­näyt­tö­jen häiriö kor­jat­tu

16.01.2024 09:12 3
Eikö pakkasesta kärsiviä junia voi sulattaa Oulun varikolla? VR:n kunnossapitojohtaja vastaa kysymyksiin junien ongelmista

Eikö pak­ka­ses­ta kär­si­viä junia voi su­lat­taa Oulun va­ri­kol­la? VR:n kun­nos­sa­pi­to­joh­ta­ja vastaa ky­sy­myk­siin junien on­gel­mis­ta

06.01.2024 14:00 24
Tilaajille
Raideliikenteessä laajalti viivästyksiä, alle puolet kaukojunista aikataulussa

Rai­de­lii­ken­tees­sä laa­jal­ti vii­väs­tyk­siä, alle puolet kau­ko­ju­nis­ta ai­ka­tau­lus­sa

01.01.2024 22:07 4
VR lunasti Allegro-junat ja tuo ne kotimaan kaukoliikenteeseen

VR lunasti Al­leg­ro-ju­nat ja tuo ne ko­ti­maan kau­ko­lii­ken­tee­seen

14.12.2023 10:16 11
Yöjunat kulkevat mahdollisesta lakosta huolimatta – lipun hinta hyvitetään, jos matka jää tekemättä

Yöjunat kul­ke­vat mah­dol­li­ses­ta lakosta huo­li­mat­ta – lipun hinta hy­vi­te­tään, jos matka jää te­ke­mät­tä

12.12.2023 09:51 2
Lähijuna yksityisenä palveluna Oulun seudulla? – Kysyimme, mitä radanvarren kuntapäättäjät asiasta ajattelevat

Lä­hi­ju­na yk­si­tyi­se­nä pal­ve­lu­na Oulun seu­dul­la? – Ky­syim­me, mitä ra­dan­var­ren kun­ta­päät­tä­jät asiasta ajat­te­le­vat

30.11.2023 18:22 68
Tilaajille
Suomen Lähijunat osti VR:ltä yksitoista junaa – Oulun seutu on mukana yhtiön suunnitelmissa

Suomen Lä­hi­ju­nat osti VR:ltä yk­si­tois­ta junaa – Oulun seutu on mukana yhtiön suun­ni­tel­mis­sa

30.11.2023 10:32 89
Tilaajille
Juna-asemien näyttö- ja kuulutusongelmat on korjattu

Ju­na-ase­mien näyttö- ja kuu­lu­tu­son­gel­mat on kor­jat­tu

23.11.2023 23:43 3
Oulussa liikenneympyrässä seikkaillut junanvaunu on vasta alkua –  remontointiurakan ei pitäisi enää aiheuttaa häiriöitä kaupungissa

Oulussa lii­ken­neym­py­räs­sä seik­kail­lut ju­nan­vau­nu on vasta alkua – re­mon­toin­tiu­ra­kan ei pitäisi enää ai­heut­taa häi­riöi­tä kau­pun­gis­sa

13.11.2023 15:45 8
Tilaajille
Oululainen junaemäntä muistelee, miten komensi suosionsa huipulla olleen Jari Sillanpään pullakahville ravintolavaunuun

Ou­lu­lai­nen ju­nae­män­tä muis­te­lee, miten komensi suo­sion­sa hui­pul­la olleen Jari Sil­lan­pään pul­la­kah­vil­le ra­vin­to­la­vau­nuun

13.11.2023 06:00 3
Tilaajille
Puut kaatuivat talojen päälle Pyhäjärvellä, Oulun ja Kontiomäen välillä on ratavaurio  – Voimakas tuuli aiheutti vahinkoja Pohjois-Pohjanmaalla

Puut kaa­tui­vat talojen päälle Py­hä­jär­vel­lä, Oulun ja Kon­tio­mäen välillä on ra­ta­vau­rio – Voi­ma­kas tuuli ai­heut­ti va­hin­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

20.09.2023 07:35 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi tar­vit­see nyt uutta, eko­lo­gis­ta ju­na­mat­kai­lua

27.07.2023 08:01 6
Tilaajille
Junaradalla ilkivaltaa Tornion ja Kolarin välillä – osa yöjunayhteydestä korvataan linja-autoilla

Ju­na­ra­dal­la il­ki­val­taa Tornion ja Kolarin välillä – osa yö­ju­nayh­tey­des­tä kor­va­taan lin­ja-au­toil­la

20.07.2023 15:57 2
Tilaajille
VR lisää junavuoroja ja istumapaikkoja Oulun ja Helsingin välillä tästä päivästä alkaen

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja ja is­tu­ma­paik­ko­ja Oulun ja Hel­sin­gin välillä tästä päi­väs­tä alkaen

19.06.2023 15:37 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen huol­to­var­muus var­mis­tet­ta­va rau­ta­tei­den yh­dys­lii­ken­tees­sä – uuden ju­na­tyy­pin käyt­töön­ot­to olisi rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta edul­li­sem­paa

19.06.2023 06:00 14
Tilaajille