Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Junat
Kuukausi
Juna-asemien järjestelmävika on saatu korjattua – junien lähtöajat olivat asemilla väärin

Ju­na-ase­mien jär­jes­tel­mä­vi­ka on saatu kor­jat­tua – junien läh­tö­ajat olivat ase­mil­la väärin

26.03.2023 11:30 4
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:22 3
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57 6
Lakko lyhensi matka-aikaa Lontoosta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Junamatkustaminen olisi ollut meille helpompaa"

Lakko lyhensi mat­ka-ai­kaa Lon­toos­ta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Ju­na­mat­kus­ta­mi­nen olisi ollut meille hel­pom­paa"

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakossa on kyse työhyvinvoinnista –  RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja: "Miksi meidän pitäisi vuodesta toiseen joustaa"

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakossa on kyse työ­hy­vin­voin­nis­ta –  RAU:n Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Miksi meidän pitäisi vuo­des­ta toiseen jous­taa"

20.03.2023 16:37 29
Tilaajille
VR: Junat pyritään palauttamaan liikenteeseen heti, kun sopu veturinkuljettajien työriitaan syntyy

VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

20.03.2023 12:23 5
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 13:10 5
Tilaajille
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 3
Juna-asemien aikataulumonitorit jumittivat häiriön vuoksi maanantaiaamuna

Ju­na-ase­mien ai­ka­tau­lu­mo­ni­to­rit ju­mit­ti­vat häiriön vuoksi maa­nan­tai­aa­mu­na

06.03.2023 08:49 4
Rautatiealan työriitaan tehtiin sovintoehdotus, osapuolet vastaavat torstaiaamuna

Rau­ta­tie­alan työ­rii­taan tehtiin so­vin­toeh­do­tus, osa­puo­let vas­taa­vat tors­tai­aa­mu­na

01.03.2023 15:06 5
Vanhemmat
Bussit ja junat vaarassa jäädä asemalle, lakot torpedoisivat pohjoisen hiihtolomasuunnitelmia: "Valmistaudumme pahimpaan"

Bussit ja junat vaa­ras­sa jäädä ase­mal­le, lakot tor­pe­doi­si­vat poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­suun­ni­tel­mia: "Val­mis­tau­dum­me pa­him­paan"

28.02.2023 07:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Höyh­tyän ho­ri­son­tis­ta – muistot elävät

19.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Ouluun matkalla olleen junan ajomoottori syttyi palamaan Seinäjoella – junassa satoja matkustajia

Ouluun mat­kal­la olleen junan ajo­moot­to­ri syttyi pa­la­maan Sei­nä­joel­la – junassa satoja mat­kus­ta­jia

16.02.2023 22:27 7
Ministeriön selvitys: Suurten ratahankkeiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa – ilmastopäästöjen arvioidut takaisinmaksuajat venyvät yli sataan vuoteen

Mi­nis­te­riön sel­vi­tys: Suurten ra­ta­hank­kei­den to­teut­ta­mi­nen ei ole ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa – il­mas­to­pääs­tö­jen ar­vioi­dut ta­kai­sin­mak­su­ajat venyvät yli sataan vuoteen

24.01.2023 12:45 20
Yksi henkilö menehtyi jäätyään junan alle Ylivieskassa

Yksi henkilö me­neh­tyi jää­tyään junan alle Yli­vies­kas­sa

07.01.2023 10:55
Oululainen veturinkuljettaja: "Läheltä piti -tilanteita kyllä on liikaa"  – radalle kuulumattomat asiat säikäyttävät aina

Ou­lu­lai­nen ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja: "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta kyllä on liikaa" – radalle kuu­lu­mat­to­mat asiat säi­käyt­tä­vät aina

06.01.2023 05:00 9
Tilaajille
Junaliput tavanomaista halvempia kevättalven ajan – VR siirtää tilapäisen alv-alennuksen suoraan lippujen hintoihin

Ju­na­li­put ta­van­omais­ta hal­vem­pia ke­vät­tal­ven ajan – VR siirtää ti­la­päi­sen alv-alen­nuk­sen suoraan lip­pu­jen hin­toi­hin

04.01.2023 14:15 17
Palomestari varoittaa: Iin junaonnettomuuspaikka on vaarallinen, eikä siitä pitäisi missään nimessä kulkea – viime viikolla mönkijä jäi jumiin samoihin raiteisiin

Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa: Iin ju­na­on­net­to­muus­paik­ka on vaa­ral­li­nen, eikä siitä pitäisi missään nimessä kulkea – viime vii­kol­la mönkijä jäi jumiin sa­moi­hin rai­tei­siin

02.01.2023 20:52 19
Tilaajille
Junaliikenne oli sekaisin Tampereen ja Seinäjoen välillä sähköratahäiriön vuoksi – vika saatiin korjattua, junat useita tunteja myöhässä

Ju­na­lii­ken­ne oli se­kai­sin Tam­pe­reen ja Sei­nä­joen välillä säh­kö­ra­ta­häi­riön vuoksi – vika saatiin kor­jat­tua, junat useita tunteja myö­häs­sä

28.12.2022 16:42 3
Sunnuntain poliisitehtävä Oulun rautatieasemalla johtui perättömästä pommiuhkauksesta – tekijälle voi aiheutua iso lasku

Sun­nun­tain po­lii­si­teh­tä­vä Oulun rau­ta­tie­ase­mal­la johtui pe­rät­tö­mäs­tä pom­mi­uh­kauk­ses­ta – te­ki­jäl­le voi ai­heu­tua iso lasku

12.12.2022 14:42 7