Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Junat
Puut kaatuivat talojen päälle Pyhäjärvellä, Oulun ja Kontiomäen välillä on ratavaurio  – Voimakas tuuli aiheutti vahinkoja Pohjois-Pohjanmaalla

Puut kaa­tui­vat talojen päälle Py­hä­jär­vel­lä, Oulun ja Kon­tio­mäen välillä on ra­ta­vau­rio – Voi­ma­kas tuuli ai­heut­ti va­hin­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

20.09.2023 07:35 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi tar­vit­see nyt uutta, eko­lo­gis­ta ju­na­mat­kai­lua

27.07.2023 08:01 6
Tilaajille
Junaradalla ilkivaltaa Tornion ja Kolarin välillä – osa yöjunayhteydestä korvataan linja-autoilla

Ju­na­ra­dal­la il­ki­val­taa Tornion ja Kolarin välillä – osa yö­ju­na­yh­tey­des­tä kor­va­taan lin­ja-au­toil­la

20.07.2023 15:57 2
Tilaajille
VR lisää junavuoroja ja istumapaikkoja Oulun ja Helsingin välillä tästä päivästä alkaen

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja ja is­tu­ma­paik­ko­ja Oulun ja Hel­sin­gin välillä tästä päi­väs­tä alkaen

19.06.2023 15:37 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen huol­to­var­muus var­mis­tet­ta­va rau­ta­tei­den yh­dys­lii­ken­tees­sä – uuden ju­na­tyy­pin käyt­töön­ot­to olisi rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta edul­li­sem­paa

19.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Ratavika Oulun ja Kemin välillä saatiin korjattua –junaliikenne pääsi jatkumaan

Ra­ta­vi­ka Oulun ja Kemin välillä saatiin kor­jat­tua –ju­na­lii­ken­ne pääsi jat­ku­maan

21.05.2023 11:27 1
Kaleva seurasi, kun oululaisperhe pääsi testaamaan VR:n uutta makuuvaunua – Puusta rakennetut testivaunut löytyvät teollisuusalueelta Ruskosta

Kaleva seu­ra­si, kun ou­lu­lais­per­he pääsi tes­taa­maan VR:n uutta ma­kuu­vau­nua – Puusta ra­ken­ne­tut tes­ti­vau­nut löy­ty­vät teol­li­suus­alueel­ta Rus­kos­ta

10.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 12:35 1
Tilaajille
Uudet pitkien junien kohtauspaikat otetaan käyttöön Oulu–Kontiomäki-rataosuudella – mahdollistavat liikenteen lisäämisen

Uudet pitkien junien koh­taus­pai­kat otetaan käyt­töön Ou­lu–­Kon­tio­mä­ki-ra­tao­suu­del­la – mah­dol­lis­ta­vat lii­ken­teen li­sää­mi­sen

06.04.2023 11:26 4
Tilaajille
Juna-asemien järjestelmävika on saatu korjattua – junien lähtöajat olivat asemilla väärin

Ju­na-ase­mien jär­jes­tel­mä­vi­ka on saatu kor­jat­tua – junien läh­tö­ajat olivat ase­mil­la väärin

26.03.2023 11:30 3
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:22 3
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57 6
Lakko lyhensi matka-aikaa Lontoosta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Junamatkustaminen olisi ollut meille helpompaa"

Lakko lyhensi mat­ka-ai­kaa Lon­toos­ta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Ju­na­mat­kus­ta­mi­nen olisi ollut meille hel­pom­paa"

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakossa on kyse työhyvinvoinnista –  RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja: "Miksi meidän pitäisi vuodesta toiseen joustaa"

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakossa on kyse työ­hy­vin­voin­nis­ta –  RAU:n Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Miksi meidän pitäisi vuo­des­ta toiseen jous­taa"

20.03.2023 16:37 29
Tilaajille
VR: Junat pyritään palauttamaan liikenteeseen heti, kun sopu veturinkuljettajien työriitaan syntyy

VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

20.03.2023 12:23 5
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 13:10 5
Tilaajille
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 3
Juna-asemien aikataulumonitorit jumittivat häiriön vuoksi maanantaiaamuna

Ju­na-ase­mien ai­ka­tau­lu­mo­ni­to­rit ju­mit­ti­vat häiriön vuoksi maa­nan­tai­aa­mu­na

06.03.2023 08:49 4
Rautatiealan työriitaan tehtiin sovintoehdotus, osapuolet vastaavat torstaiaamuna

Rau­ta­tie­alan työ­rii­taan tehtiin so­vin­toeh­do­tus, osa­puo­let vas­taa­vat tors­tai­aa­mu­na

01.03.2023 15:06 5
Bussit ja junat vaarassa jäädä asemalle, lakot torpedoisivat pohjoisen hiihtolomasuunnitelmia: "Valmistaudumme pahimpaan"

Bussit ja junat vaa­ras­sa jäädä ase­mal­le, lakot tor­pe­doi­si­vat poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­suun­ni­tel­mia: "Val­mis­tau­dum­me pa­him­paan"

28.02.2023 07:00 22
Tilaajille