Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Junat
Oulun ratapihalle asennetaan vaihteenlämmitysjärjestelmä – työ kestää puolitoista vuotta

Oulun ra­ta­pi­hal­le asen­ne­taan vaih­teen­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä – työ kestää puo­li­tois­ta vuotta

06.05.2022 10:19 2
Kuusamon, Rukan ja Suomutunturin saavutettavuus joukkoliikenteen avulla paranee kesän alussa

Kuu­sa­mon, Rukan ja Suo­mu­tun­tu­rin saa­vu­tet­ta­vuus jouk­ko­lii­ken­teen avulla paranee kesän alussa

28.04.2022 15:19 2
VR keskittää kalustoprojektien toteuttamisen Ouluun, mittavan projektin arvo voi olla jopa 50 miljoonaa euroa – "Tämä on hieno mahdollisuus Oululle ja alueen yrittäjille"

VR kes­kit­tää ka­lus­to­pro­jek­tien to­teut­ta­mi­sen Ouluun, mit­ta­van pro­jek­tin arvo voi olla jopa 50 mil­joo­naa euroa – "Tämä on hieno mah­dol­li­suus Oululle ja alueen yrit­tä­jil­le"

20.04.2022 18:01 9
Tilaajille
Oulun seudun paikallisjunaliikenteeseen riittäisi vain kaksi junaa – Lähijunaliikennettä selvitellään Liminka–Oulu–Ii-välillä

Oulun seudun pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­tee­seen riit­täi­si vain kaksi junaa – Lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä sel­vi­tel­lään Li­min­ka–Ou­lu–Ii-vä­lil­lä

08.03.2022 06:00 77
Tilaajille
Allegro-junalla Pietarista Helsinkiin ja lentäen Nizzaan – "Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka eivät hyväksy hallintomme toimia"

Al­leg­ro-ju­nal­la Pie­ta­ris­ta Hel­sin­kiin ja lentäen Nizzaan – "Ve­nä­jäl­lä on paljon ih­mi­siä, jotka eivät hyväksy hal­lin­tom­me toimia"

04.03.2022 13:22 13
Tilaajille
VR varautuu tarvittaessa jopa lisäämään junavuoroja Venäjän liikenteessä – "Toteutamme omistajamme Suomen valtion toivetta tässä tilanteessa"

VR va­rau­tuu tar­vit­taes­sa jopa li­sää­mään ju­na­vuo­ro­ja Venäjän lii­ken­tees­sä – "To­teu­tam­me omis­ta­jam­me Suomen valtion toi­vet­ta tässä ti­lan­tees­sa"

04.03.2022 12:53
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kauppiaat täyttivät Oulun kauppatorin joulumarkkinoilla – Paasion puhetta häirittiin traktoreiden melulla Kauhajoella

Vanha Kaleva: Kaup­piaat täyt­ti­vät Oulun kaup­pa­to­rin jou­lu­mark­ki­noil­la – Paasion puhetta häi­rit­tiin trak­to­rei­den melulla Kau­ha­joel­la

16.12.2021 10:00
Tilaajille
Kaksi veturia rikkoutui peräkanaa Tervolassa – juna Rovaniemelle myöhästyi kaksi tuntia

Kaksi veturia rik­kou­tui pe­rä­ka­naa Ter­vo­las­sa – juna Ro­va­nie­mel­le myö­häs­tyi kaksi tuntia

04.12.2021 17:15 4
Tilaajille
Lähes 40 vaunun malmijuna suistui raiteilta Jällivaaran pohjoispuolella Ruotsissa – liikenne poikki päivien ajan

Lähes 40 vaunun mal­mi­ju­na suistui rai­teil­ta Jäl­li­vaa­ran poh­jois­puo­lel­la Ruot­sis­sa – lii­ken­ne poikki päivien ajan

07.11.2021 18:08 1
Menimme junalla Oulusta niin pohjoiseen kuin kiskoja pitkin pääsee ja selvitimme, ketkä matkustavat Kolariin talvilomasesongin ulkopuolella

Menimme junalla Oulusta niin poh­joi­seen kuin kiskoja pitkin pääsee ja sel­vi­tim­me, ketkä mat­kus­ta­vat Ko­la­riin tal­vi­lo­ma­se­son­gin ul­ko­puo­lel­la

31.10.2021 14:14 13
Tilaajille
VR lisää junavuoroja syyslomien lähestyessä, oululaiset suuntaavat Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun – "Kaikissa junissa on vielä hyvin tilaa avausviikonlopulle"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja syys­lo­mien lä­hes­tyes­sä, ou­lu­lai­set suun­taa­vat Hel­sin­kiin, Tam­pe­reel­le ja Turkuun – "Kai­kis­sa junissa on vielä hyvin tilaa avaus­vii­kon­lo­pul­le"

12.10.2021 12:20 2
Tilaajille
Matkustajajunan veturissa savusi kesken matkan, veturinkuljettaja pysäytti Iihin ja irrotti vaunut – Oulusta lähtenyt juna noin kolme tuntia myöhässä

Mat­kus­ta­ja­ju­nan ve­tu­ris­sa savusi kesken matkan, ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja py­säyt­ti Iihin ja irrotti vaunut – Oulusta läh­te­nyt juna noin kolme tuntia myö­häs­sä

10.08.2021 22:26 5
Junissa suomalaisistakin tulee small talkin mestareita
Kolumni

Junissa suo­ma­lai­sis­ta­kin tulee small talkin mes­ta­rei­ta

12.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Rulla-Risto takaisin raiteille – oululainen Lasse Tauriainen kunnostaa historiallista höyryveturia ajokuntoon

Rul­la-Ris­to ta­kai­sin rai­teil­le – ou­lu­lai­nen Lasse Tau­riai­nen kun­nos­taa his­to­rial­lis­ta höy­ry­ve­tu­ria ajo­kun­toon

30.05.2021 07:10 5
Ouluun kunnostettavaksi saapuvia Deutsche Bahnin vaunuja viety Pieksämäelle maalattaviksi, ensimmäiset vaunut Ouluun lähiaikoina – "Tarkoituksena on toimittaa junat Norjaan lokakuun loppupuolella"

Ouluun kun­nos­tet­ta­vak­si saa­pu­via Deutsc­he Bahnin vaunuja viety Piek­sä­mäel­le maa­lat­ta­vik­si, en­sim­mäi­set vaunut Ouluun lä­hi­ai­koi­na – "Tar­koi­tuk­se­na on toi­mit­taa junat Norjaan lo­ka­kuun lop­pu­puo­lel­la"

19.05.2021 14:54 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vaa ju­na­ka­lus­toa ei kannata ro­mut­taa

10.05.2021 08:00 1
Tilaajille
VR kunnostaa Oulun varikolla 60 vuotta vanhoja saksalaisia junavaunuja norjalaisille, samaan aikaan oma tuoreempi kalusto matkaa romuttamolle – "Tilanteessa ei ole mitään ihmeellistä"

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

22.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Päiväjunien ravintolavaunut palaavat raiteille vappuaattona, aukiolo riippuu lähtö- ja pääteasemien koronarajoituksista

Päi­vä­ju­nien ra­vin­to­la­vau­nut pa­laa­vat rai­teil­le vap­puaat­to­na, aukiolo riippuu lähtö- ja pää­te­ase­mien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta

20.04.2021 10:26
Deutsche Bahnin makuuvaunut saavat uuden ilmeen VR:n varikolla Oulussa, valmiit luomukset lähtevät tilaajalle Norjaan joulukuussa – "Vaunut voivat herättää kiinnostusta"

Deutsc­he Bahnin ma­kuu­vau­nut saavat uuden ilmeen VR:n va­ri­kol­la Ou­lus­sa, valmiit luo­muk­set läh­te­vät ti­laa­jal­le Norjaan jou­lu­kuus­sa – "Vaunut voivat he­rät­tää kiin­nos­tus­ta"

09.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Laakerivika hidastaa yöjunia – Kaikki yksikerroksista vaunukalustoa kuskaavat yöjunat ajavat nyt tavallista hitaammin varmuuden vuoksi

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

01.04.2021 21:17 11
Tilaajille