Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Aerosolit viilentävät ilmastoa, mutta ovat terveysongelma
Kolumni

Ae­ro­so­lit vii­len­tä­vät il­mas­toa, mutta ovat ter­veys­on­gel­ma

05.02.2023 14:00
Tilaajille
Kuukausi
Toiveajattelu vaivaa hallitusta toisensa jälkeen, ja siksi olemme nyt ongelmissa
Kolumni

Toi­ve­ajat­te­lu vaivaa hal­li­tus­ta toi­sen­sa jäl­keen, ja siksi olemme nyt on­gel­mis­sa

04.02.2023 16:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän täytyy olla valmiit muut­tu­maan ja hyö­dyn­tä­mään te­ko­älyä pa­ran­taak­sem­me elä­määm­me

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Tammikuu jää tilastoihin lauhana – Oulun kuukausilämpötilan ennätyksen rikkominen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä

Tam­mi­kuu jää ti­las­toi­hin lauhana – Oulun kuu­kau­si­läm­pö­ti­lan en­nä­tyk­sen rik­ko­mi­nen on kui­ten­kin hyvin epä­to­den­nä­köis­tä

25.01.2023 14:44 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entinen kaup­pa­op­pi­lai­tos on säi­ly­tet­tä­vä – pur­ka­mi­sen myötä Oulun kau­pun­ki me­net­tää taas yhden mer­kit­tä­vän ajal­li­sen ker­ros­tu­man

24.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onneksi maail­mas­sa ollaan pik­ku­hil­jaa herätty il­mas­to­toi­miin ja luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­seen

23.01.2023 05:30 7
Tilaajille
Peltojen talvinen linnusto siirtyy nopeimmin pohjoiseen ilmaston muuttuessa – Pohjois-Pohjanmaalta pohjoiseen lumen ja peltojen määrä voi alkaa rajoittaa siirtymistä

Pel­to­jen tal­vi­nen lin­nus­to siirtyy no­peim­min poh­joi­seen il­mas­ton muut­tues­sa – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­ta poh­joi­seen lumen ja pel­to­jen määrä voi alkaa ra­joit­taa siir­ty­mis­tä

13.01.2023 13:37 1
Tilaajille
Äärimmäisen uhanalainen naali tekee toivottua paluuta – Pohjolan naalikanta yli kymmenkertaistui 2000-luvun alusta, mutta uhkia on yhä paljon

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­nen naali tekee toi­vot­tua paluuta – Poh­jo­lan naa­li­kan­ta yli kym­men­ker­tais­tui 2000-lu­vun alusta, mutta uhkia on yhä paljon

12.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalle
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä tarjoaa val­ta­vat mah­dol­li­suu­det Poh­jois-Poh­jan­maal­le

10.01.2023 16:00 95
Tilaajille
Vanhemmat
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

06.01.2023 06:15 22
Tilaajille
Hallitustamme on moitittu huonosta varautumisesta kriisiin – Poikkeuksen tekee ilmastonmuutos, siihen varautuminen on kiihkeydessään saanut epärationaalisia piirteitä
Kolumni

Hal­li­tus­tam­me on moi­tit­tu huo­nos­ta va­rau­tu­mi­ses­ta krii­siin – Poik­keuk­sen tekee il­mas­ton­muu­tos, siihen va­rau­tu­mi­nen on kiih­key­des­sään saanut epä­ra­tio­naa­li­sia piir­tei­tä

31.12.2022 06:00 26
Tilaajille
Vapaalaskun rajattomuus vei oululaisen Henna Palosaaren mukanaan – Lumivyöryjen välttely on iso osa lajia, ja ilmastonmuutos tekee siitä koko ajan vaikeampaa

Va­paa­las­kun ra­jat­to­muus vei ou­lu­lai­sen Henna Pa­lo­saa­ren mu­ka­naan – Lu­mi­vyö­ry­jen vält­te­ly on iso osa lajia, ja il­mas­ton­muu­tos tekee siitä koko ajan vai­keam­paa

24.12.2022 18:15
Tilaajille
Tutkijat löysivät pohjoisen pallonpuoliskon pölyvyön – Ilmakehässä kulkeutuva mineraalipöly voi voimistaa ilmastonmuutosta

Tut­ki­jat löy­si­vät poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon pö­ly­vyön – Il­ma­ke­häs­sä kul­keu­tu­va mi­ne­raa­li­pö­ly voi voi­mis­taa il­mas­ton­muu­tos­ta

20.12.2022 18:44
Tilaajille
Mannerjäätiköiden sulaminen voi jatkua vuosisatoja
Kolumni

Man­ner­jää­ti­köi­den su­la­mi­nen voi jatkua vuo­si­sa­to­ja

04.12.2022 14:00 13
Tilaajille
Euroopan ympäristökeskuksen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lopputulosta – Lässähtäneen kokouksen jälkipyykissä odotukset kääntyvät yritysten ilmastoratkaisuihin

Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lop­pu­tu­los­ta – Läs­säh­tä­neen ko­kouk­sen jäl­ki­pyy­kis­sä odo­tuk­set kään­ty­vät yri­tys­ten il­mas­to­rat­kai­sui­hin

26.11.2022 18:30 6
Tilaajille
Jalkapallon MM-kisat Qatarissa ovat vain yksi esimerkki maailman epäsuhtaisuuden hedelmistä – joskin räikeimmästä päästä
Kolumni

Jal­ka­pal­lon MM-ki­sat Qa­ta­ris­sa ovat vain yksi esi­merk­ki maail­man epä­suh­tai­suu­den he­del­mis­tä – joskin räi­keim­mäs­tä päästä

19.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Ilmasto on lämmennyt niin nopeasti, että Inarijärvi voi velloa sulana joulunakin – miltään muulta Lapin järveltä ei ole sellaista ilmastotietoa kuin 100 vuotta seuratulta Inarilta

Ilmasto on läm­men­nyt niin no­peas­ti, että Ina­ri­jär­vi voi velloa sulana jou­lu­na­kin – ­mil­tään muulta Lapin jär­vel­tä ei ole sel­lais­ta il­mas­to­tie­toa kuin 100 vuotta seu­ra­tul­ta Ina­ril­ta

13.11.2022 13:01 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Chili tär­ve­lee ma­ku­her­mot – ei ole ihme, ettei kou­lus­sa­kaan sitten tahdo rös­sy­pot­tu, mak­sa­laa­tik­ko tai si­lak­ka­loo­ta maistua

10.11.2022 06:00 30
Tilaajille
Tutkimus: Heinäkasvit ovat johtaneet huippuvuortenpeurakannan kasvamiseen – tutkimustuloksilla merkitystä myös Lapin poroille

Tut­ki­mus: Hei­nä­kas­vit ovat joh­ta­neet huip­pu­vuor­ten­peu­ra­kan­nan kas­va­mi­seen – tut­ki­mus­tu­lok­sil­la mer­ki­tys­tä myös Lapin po­roil­le

31.10.2022 08:48 2
Outi Silfverberg ja Sami Keto muuttivat Pyhätunturille ilman autoa – heistä olisi ollut kummallista hankkia saastuttava kapine luonnossa liikkumiseen

Outi Silf­ver­berg ja Sami Keto muut­ti­vat Py­hä­tun­tu­ril­le ilman au­toa – ­heis­tä olisi ollut kum­mal­lis­ta hankkia saas­tut­ta­va kapine luon­nos­sa liik­ku­mi­seen

30.10.2022 17:35 17
Tilaajille