Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Ilmastonmuutos
Kuukausi
Hankala, helppo murrosaika
Kolumni

Han­ka­la, helppo mur­ros­ai­ka

25.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Ääriskenaarion mukaan suurtulva voisi aiheuttaa Oulun seudulla 150 miljoonan euron vahingot – taustalla simulaatio

Ää­ri­ske­naa­rion mukaan suur­tul­va voisi ai­heut­taa Oulun seu­dul­la 150 mil­joo­nan euron va­hin­got – taus­tal­la si­mu­laa­tio

16.09.2022 18:00 25
Tilaajille
Katoavan jäätikön reunalla tunsin pohjatonta surua, mutta todellinen järkytys seurasi retken hiilijalanjäljestä
Kolumni

Ka­toa­van jää­ti­kön reu­nal­la tunsin poh­ja­ton­ta surua, mutta to­del­li­nen jär­ky­tys seurasi retken hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä

07.09.2022 06:00 10
Tilaajille
Kaunokirjallisuus voi havahduttaa näyttämään mitä ilmastokriisi tarkoittaa
Kolumni

Kau­no­kir­jal­li­suus voi ha­vah­dut­taa näyt­tä­mään mitä il­mas­to­krii­si tar­koit­taa

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Suomalaistutkimus: Arktiset alueet lämpenevät lähes neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo

Suo­ma­lais­tut­ki­mus: Ark­ti­set alueet läm­pe­ne­vät lähes neljä kertaa no­peam­min kuin muu maa­pal­lo

11.08.2022 21:46 20
Tulisiko uhanalaisten riistalintujen metsästys kieltää? Savukosken Kuoskunjärvellä laskettiin lintuja, joista yli kolmasosa on uhanalaisia

Tu­li­si­ko uhan­alais­ten riis­ta­lin­tu­jen met­säs­tys kiel­tää? Sa­vu­kos­ken Kuos­kun­jär­vel­lä las­ket­tiin lin­tu­ja, joista yli kol­mas­osa on uhan­alai­sia

31.07.2022 18:30 10
Tilaajille
Ennätyskuumat lämmöt ja helleaallot pahenevat ihmisen toiminnan takia
Kolumni

En­nä­tys­kuu­mat lämmöt ja hel­le­aal­lot pa­he­ne­vat ihmisen toi­min­nan takia

31.07.2022 14:00 13
Tilaajille
Palava maailma pakottaa tekoihin – Euroopan helleaallot ovat vasta esimakua tulevasta, mikäli emme ryhdy toimiin

Palava maailma pa­kot­taa te­koi­hin – Eu­roo­pan hel­le­aal­lot ovat vasta esi­ma­kua tu­le­vas­ta, mikäli emme ryhdy toimiin

23.07.2022 18:30 22
Tilaajille
EU:n on hyödynnettävä arktisen alueen mahdollisuudet vihreän siirtymän edistämiseksi
Kolumni

EU:n on hyö­dyn­net­tä­vä ark­ti­sen alueen mah­dol­li­suu­det vihreän siir­ty­män edis­tä­mi­sek­si

15.07.2022 06:00 20
Tilaajille
Liha ansaitsee lautasillamme arvonkohotuksen – ja siksi sitä olisi hyvä syödä vähemmän
Kolumni

Liha an­sait­see lau­ta­sil­lam­me ar­von­ko­ho­tuk­sen – ja siksi sitä olisi hyvä syödä vä­hem­män

11.07.2022 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mopo karkasi Oulun pyö­rä­baa­nal­la – kevyen lii­ken­teen edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen on tär­keää, mutta ko­ko­nai­suus pitäisi ottaa huo­mioon

08.07.2022 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jät­tä­kää puut rauhaan – vaikka Oulu on pyö­räi­ly­kau­pun­ki, pyö­räi­li­jä ei tar­vit­se leveää väylää kaik­kial­le

08.07.2022 05:45 5
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 9
Tilaajille
Hellejaksot yllyttävät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pitkäksi aikaa"

Hel­le­jak­sot yl­lyt­tä­vät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pit­käk­si aikaa"

02.07.2022 12:20 3
Tilaajille
Helteet vaativat uudenalaista varautumista
Pääkirjoitus

Helteet vaa­ti­vat uu­den­alais­ta va­rau­tu­mis­ta

01.07.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kestävä ruoan­tuo­tan­to on mah­dol­li­suus, ei uhka

01.07.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­ma pitkien hel­le­aal­to­jen li­sään­ty­mi­nen mer­kit­see riskiä kan­san­ter­vey­del­le

29.06.2022 05:30 3
Tilaajille
Vetytalous voi tuoda piristysruiskeen Pohjois-Pohjanmaalle, mutta myös vastustusta on odotettavissa
Pääkirjoitus

Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

26.06.2022 20:00 11
Tilaajille
Lounaan ilmastokuorman voi tarkistaa nyt puhelimella – Kysyimme lounastajilta oululaisravintolassa, huolettaako ruoan hiilijalanjälki

Lounaan il­mas­to­kuor­man voi tar­kis­taa nyt pu­he­li­mel­la – ­Ky­syim­me lou­nas­ta­jil­ta ou­lu­lais­ra­vin­to­las­sa, huo­let­taa­ko ruoan hii­li­ja­lan­jäl­ki

15.06.2022 06:00 28
Tilaajille
Arvio: Minna Mikkonen kertoo katoamisen ja kadottamisen tarinoita – elegisen kaihoisassa romaanissa kadonnut jää kadonneeksi

Arvio: Minna Mik­ko­nen kertoo ka­toa­mi­sen ja ka­dot­ta­mi­sen ta­ri­noi­ta – ele­gi­sen kai­hoi­sas­sa ro­maa­nis­sa ka­don­nut jää ka­don­neek­si

29.05.2022 15:40
Tilaajille