Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Hiilijalanjälki pysyy vakiona tiiviissä keskustassa ja pienenee väljemmillä asuinalueilla vaikka toisin piti käydä, sanoo professori Seppo Junnila – pääsyinä väärät lähtöoletukset ja lämmittäminen

Hii­li­ja­lan­jäl­ki pysyy vakiona tii­viis­sä kes­kus­tas­sa ja pie­ne­nee väl­jem­mil­lä asuin­alueil­la vaikka toisin piti käydä, sanoo pro­fes­so­ri Seppo Jun­ni­la – ­pää­syi­nä väärät läh­tö­ole­tuk­set ja läm­mit­tä­mi­nen

13:19 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pla­neet­tam­me on hä­tä­ti­las­sa – jat­ku­van kasvun sijaan on pys­tyt­tä­vä las­ke­maan ku­lu­tus­ta

05:15 4
Tilaajille
Viikko
Linkolan ajatuksia käytetään valikoiden poliittisiin tarkoituksiin – mutta jos uusnatsit vaivautuisivat lukemaan vähän tarkemmin, he perääntyisivät
Essee

Lin­ko­lan aja­tuk­sia käy­te­tään va­li­koi­den po­liit­ti­siin tar­koi­tuk­siin – mutta jos uus­nat­sit vai­vau­tui­si­vat lu­ke­maan vähän tar­kem­min, he pe­rään­tyi­si­vät

24.10.2021 09:00 11
Tilaajille
Toimittaja vastaa: Näistä syistä korkea rakentaminen syö enemmän energiaa kuin matalampi

Toi­mit­ta­ja vastaa: Näistä syistä korkea ra­ken­ta­mi­nen syö enemmän ener­giaa kuin ma­ta­lam­pi

23.10.2021 11:38 16
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sattui Syöt­teel­lä, van­hal­la nuo­tio­pai­kal­la

19.10.2021 05:15 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­pal­lon paras pe­las­tus olisi se, että ih­mis­ten määrä ei enää li­sään­tyi­si niin kovaa vauhtia

19.10.2021 03:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Jopa vankilaan ilmaston nimissä – tällainen on Helsingin Mannerheimintiellä autoilijoiden hermoja kiristävä Elokapina

Jopa van­ki­laan il­mas­ton nimissä – täl­lai­nen on Hel­sin­gin Man­ner­hei­min­tiel­lä au­toi­li­joi­den hermoja ki­ris­tä­vä Elo­ka­pi­na

09.10.2021 08:00 13
Tilaajille
Media maailmanlopun tunnelmissa: "kärjistyksistä elävä media puhuu ilmastonmuutoksesta pääasiallisesti katastrofitunnelmin"
Kolumni

Media maail­man­lo­pun tun­nel­mis­sa: "kär­jis­tyk­sis­tä elävä media puhuu il­mas­ton­muu­tok­ses­ta pää­asial­li­ses­ti ka­tast­ro­fi­tun­nel­min"

09.10.2021 06:00 17
Tilaajille
"Päästötöntä sähköä ei tule riittämään kaikille. Siksi hinta nousee ja nopeasti", sanoo professori – Oulussa kehitettävä teknologia ratkaisisi ongelman ja puhdistaisi samalla vielä jätevedetkin

"Pääs­tö­tön­tä sähköä ei tule riit­tä­mään kai­kil­le. Siksi hinta nousee ja no­peas­ti", sanoo pro­fes­so­ri – Oulussa ke­hi­tet­tä­vä tek­no­lo­gia rat­kai­si­si on­gel­man ja puh­dis­tai­si samalla vielä jä­te­ve­det­kin

04.10.2021 10:49 15
Tilaajille
Presidentti Niinistö ja Elokapina ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?
Kolumni

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Elo­ka­pi­na ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?

02.10.2021 16:00 32
Tilaajille
Alkuviikko oli harvinaisen lämmin – syyskuu on Oulussa silti jäämässä pitkästä aikaa keskimääräistä viileämmäksi

Al­ku­viik­ko oli har­vi­nai­sen lämmin – syyskuu on Oulussa silti jää­mäs­sä pit­käs­tä aikaa kes­ki­mää­räis­tä vii­leäm­mäk­si

29.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Pelastakaa Lapset: Ilmastonmuutos uhkaa lasten tulevaisuutta – erityinen huoli useiden ilmastoon liittyvien katastrofien kasautumisesta köyhimmille maille

Pe­las­ta­kaa Lapset: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa lasten tu­le­vai­suut­ta – eri­tyi­nen huoli useiden il­mas­toon liit­ty­vien ka­tast­ro­fien ka­sau­tu­mi­ses­ta köy­him­mil­le maille

27.09.2021 05:00 4
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­vos­ta apua il­mas­to­ah­dis­tuk­seen - laaja kysely nuorten nä­ke­myk­sis­tä kertoo toivon tar­pees­ta

26.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Ilmastonmuutoksesta kannattaa puhua ilman kiihkoa ja käytännönläheisesti
Kolumni

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kan­nat­taa puhua ilman kiihkoa ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti

26.09.2021 14:00 12
Tilaajille
Puheenaihe: Parantaako ympäristötippi oikeasti ilmastoa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ran­taa­ko ym­pä­ris­tö­tip­pi oi­keas­ti il­mas­toa?

26.09.2021 08:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Viikon lopuksi: Roska päivässä, kaksikymmentä parhaassa – toiminta ympäristön hyväksi lievittää ympäristöahdistusta
Essee

Viikon lo­puk­si: Roska päi­väs­sä, kak­si­kym­men­tä par­haas­sa – toi­min­ta ym­pä­ris­tön hyväksi lie­vit­tää ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus­ta

24.09.2021 14:00
Tilaajille
Ilmastonmuutosta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seurauksiin pitää samalla jo varautua, Suomessakin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos­ta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seu­rauk­siin pitää samalla jo va­rau­tua, Suo­mes­sa­kin

23.09.2021 20:00 18
Tilaajille
Talvi lyhenee kuukaudella – näin Suomen ilmastopaneelin raportti ennustaa vuodenaikojen muuttuvan Pohjois-Suomessa

Talvi lyhenee kuu­kau­del­la – näin Suomen il­mas­to­pa­nee­lin ra­port­ti en­nus­taa vuo­den­ai­ko­jen muut­tu­van Poh­jois-Suo­mes­sa

23.09.2021 13:30 20
Tilaajille
Raportti: Etelä-Suomessa lunta ja pakkasia esiintyy jatkossa yhä harvemmin, pohjoisessa lumimäärä voi jopa lisääntyä

Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

23.09.2021 06:19 32