Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Lapin paras hiihtosesonki vaarassa kadota jo 50 vuodessa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Lapin paras hiih­to­se­son­ki vaa­ras­sa kadota jo 50 vuo­des­sa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 17:00 19
Tilaajille
Kuukausi
Vihreä siirtymä kiihtyy ja irtautuminen fossiilitaloudesta ottaa nyt uusia harppauksia
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä kiihtyy ja ir­tau­tu­mi­nen fos­sii­li­ta­lou­des­ta ottaa nyt uusia harp­pauk­sia

17.09.2023 20:00 22
Tilaajille
Ilmastolakkoilijat vaativat Oulussakin ympäristön pelastamista – tapahtuma näkyy kaupungin keskustassa

Il­mas­to­lak­koi­li­jat vaa­ti­vat Ou­lus­sa­kin ym­pä­ris­tön pe­las­ta­mis­ta – ta­pah­tu­ma näkyy kau­pun­gin kes­kus­tas­sa

15.09.2023 12:01 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos etenee – kehitys hi­das­tuu, jos löytyy kan­sain­vä­li­nen aito tah­to­ti­la

13.09.2023 06:00 19
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

09.09.2023 16:00 17
Tilaajille
Kesä oli mittausten ja ehkä koko ihmiskunnan historian kuumin – vuoden lopussa saapuva ilmiö lisännee lämpöä entisestään

Kesä oli mit­taus­ten ja ehkä koko ih­mis­kun­nan his­to­rian kuumin – ­vuo­den lopussa saapuva ilmiö li­sän­nee lämpöä en­ti­ses­tään

06.09.2023 18:00 13
"Mahdollisesti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Ilmastokatastrofin ja maastopalojen keskellä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

"Mah­dol­li­ses­ti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Il­mas­to­ka­tast­ro­fin ja maas­to­pa­lo­jen kes­kel­lä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

03.09.2023 12:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ha­luam­me haluta? – ­Tar­vi­taan ter­vet­tä, ihmistä ja luontoa hyö­dyt­tä­vää kasvua

30.08.2023 07:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Tuhoisa maastopalojen kesä on luonnon hätähuuto – Ilmatieteen tutkija: "Tämä ei todellakaan jää tälle tasolle, vaan tilanne pahenee vuosi vuodelta"

Tuhoisa maas­to­pa­lo­jen kesä on luonnon hä­tä­huu­to – Il­ma­tie­teen tut­ki­ja: "Tämä ei to­del­la­kaan jää tälle ta­sol­le, vaan tilanne pahenee vuosi vuo­del­ta"

26.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Ilmastopaneeli houkutti skeptikonkin Iin metsään – Iissä on hyvä toteuttaa ilmastotoimia keskellä omaa arkea, kehuu kuntalainen

Il­mas­to­pa­nee­li hou­kut­ti skep­ti­kon­kin Iin metsään – Iissä on hyvä to­teut­taa il­mas­to­toi­mia kes­kel­lä omaa arkea, kehuu kun­ta­lai­nen

25.08.2023 20:42 4
Tilaajille
Keskiajalla oli lämmintä, mutta ei niin lämmintä kuin nykyisin
Kolumni

Kes­ki­ajal­la oli läm­min­tä, mutta ei niin läm­min­tä kuin ny­kyi­sin

11.08.2023 14:00 60
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta on uu­ti­soi­ta­va vas­tuul­li­sem­min

09.08.2023 08:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta vaatii eko­lo­gis­ta jäl­leen­ra­ken­ta­mis­ta

05.08.2023 07:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sel­ta ei säästy kukaan – Hal­li­tuk­sen on tehtävä va­rau­tu­mis­oh­jel­ma

01.08.2023 08:00 47
Tilaajille
Rodos palaa, mutta matkustaminen saarelle jatkuu – jos haluaa peruuttaa matkansa, voi rahojen takaisin saanti olla vaikeaa

Rodos palaa, mutta mat­kus­ta­mi­nen saa­rel­le jatkuu – jos haluaa pe­ruut­taa mat­kan­sa, voi rahojen ta­kai­sin saanti olla vaikeaa

25.07.2023 11:46 2
Tilaajille
Matkailukonserni Tui keskeyttää lennot Kreikan Rodokselle – maastopalojen takia tehty evakuointi on maan historian suurin

Mat­kai­lu­kon­ser­ni Tui kes­keyt­tää lennot Kreikan Ro­dok­sel­le – maas­to­pa­lo­jen takia tehty eva­kuoin­ti on maan his­to­rian suurin

23.07.2023 14:47 2
"Tämä ei ole tulipalo, joka on ohi huomenna tai ylihuomenna" – Toistasataa suomalaistakin on evakuoitu Rodoksen maastopalojen tieltä

"Tämä ei ole tu­li­pa­lo, joka on ohi huo­men­na tai yli­huo­men­na" – Tois­ta­sa­taa suo­ma­lais­ta­kin on eva­kuoi­tu Ro­dok­sen maas­to­pa­lo­jen tieltä

23.07.2023 12:42 11
Etelä-Euroopan äärilämpötilat jatkuvat – lämpötila öisinkin yli 30 astetta

Ete­lä-Eu­roo­pan ää­ri­läm­pö­ti­lat jat­ku­vat – läm­pö­ti­la öi­sin­kin yli 30 astetta

22.07.2023 15:13 11
Kun Oulun keskusta täyttyy tornitaloista, helleaallossa koko alue muuttuu kuumaksi pätsiksi – Arkkitehti kritisoi kaupunkia liiasta tiivistymisestä

Kun Oulun kes­kus­ta täyttyy tor­ni­ta­lois­ta, hel­le­aal­los­sa koko alue muuttuu kuu­mak­si pät­sik­si – Ark­ki­teh­ti kri­ti­soi kau­pun­kia liiasta tii­vis­ty­mi­ses­tä

22.07.2023 06:00 153
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haa­vei­lu Suo­mes­ta maail­man "li­ha-ait­ta­na" on ab­sur­dia

20.07.2023 06:00 9
Tilaajille