Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Miten työkuormitus vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistöön? "Työfysioterapeutti voi ohjata turvalliseen työskentelyyn"
Mainos Easymove

Miten työ­kuor­mi­tus vai­kut­taa tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­töön? "Työ­fy­sio­te­ra­peut­ti voi ohjata tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn"

01.07.2020 08:00
Kesän uusi hittilaji on saapunut Iso-Syötteelle - alamäkipyöräily vie mennessään heti ensikokeilulla
Mainos Iso-Syöte

Kesän uusi hit­ti­la­ji on saa­pu­nut Iso-Syöt­teel­le - ala­mä­ki­pyö­räi­ly vie men­nes­sään heti en­si­ko­kei­lul­la

30.06.2020 06:00
Nallikariin on avattu uusi tunnelmallinen ravintola – Nallikari Bakery & Bistro syntyi katastrofaalisena keväänä vappuherkkuja kokatessa
Mainos Nallikari Bakery & Bistro

Nal­li­ka­riin on avattu uusi tun­nel­mal­li­nen ra­vin­to­la – Nal­li­ka­ri Bakery & Bistro syntyi ka­tast­ro­faa­li­se­na keväänä vap­pu­herk­ku­ja ko­ka­tes­sa

29.06.2020 09:00 0
Kulttuurihistoriallinen helmi hurmaa kauniilla yksityiskohdillaan – Vieraile purjelaivojen aikakauden Raahessa ja majoitu Sofia-Neidon kamarissa tai Kapteenin hytissä
Mainos Langin Kauppahuone

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen helmi hurmaa kau­niil­la yk­si­tyis­koh­dil­laan – Vie­rai­le pur­je­lai­vo­jen ai­ka­kau­den Raa­hes­sa ja majoitu So­fia-Nei­don ka­ma­ris­sa tai Kap­tee­nin hytissä

26.06.2020 06:00
Tee sitä, mitä rakastat – robottiruohonleikkuri hoitaa nurmikon puolestasi
Mainos K-Rauta Ojan Rauta

Tee sitä, mitä ra­kas­tat – ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri hoitaa nur­mi­kon puo­les­ta­si

24.06.2020 08:35
Kiinnostaisiko ”ulkomaanmatka” rajalle? Varaa yöpyminen Grand Hotel Mustapartaan ja tutustu samalla yli 100-vuotiaan rakennuksen huikeaan tarinaan
Mainos Hotel Mustaparta Tornio

Kiin­nos­tai­si­ko ”ul­ko­maan­mat­ka” ra­jal­le? Varaa yö­py­mi­nen Grand Hotel Mus­ta­par­taan ja tutustu samalla yli 100-vuo­tiaan ra­ken­nuk­sen hui­keaan ta­ri­naan

24.06.2020 06:00
Tunturi-Lapin lumoava kesä on koko perheen yhteinen elämys – ”Ylläkselle tullaan tekemään asioita yhdessä”
Mainos Ylläs

Tun­tu­ri-La­pin lumoava kesä on koko perheen yh­tei­nen elämys – ”Yl­läk­sel­le tullaan te­ke­mään asioita yh­des­sä”

22.06.2020 16:47
Vauhtipuiston kaupunkijuna yhdistää huvipuiston osaksi keskustaa
Mainos Vauhtipuisto Oy

Vauh­ti­puis­ton kau­pun­ki­ju­na yh­dis­tää hu­vi­puis­ton osaksi kes­kus­taa

22.06.2020 06:00
Ulkoporeallas luo ylellistä spa-tunnelmaa omalle pihalle, terassille tai mökille
Mainos Ojan Rauta

Ul­ko­po­re­al­las luo ylel­lis­tä spa-tun­nel­maa omalle pi­hal­le, te­ras­sil­le tai mökille

20.06.2020 08:00
Decont on aloittanut viruksiin, homeisiin ja hajuihin tehoavat desinfioinnit Oulun läänin alueella – laitteisto tuhoaa mikrobeja ilmasta ja pinnoilta
Mainos Decont

Decont on aloit­ta­nut vi­ruk­siin, ho­mei­siin ja ha­jui­hin te­hoa­vat de­sin­fioin­nit Oulun läänin alueel­la – lait­teis­to tuhoaa mik­ro­be­ja ilmasta ja pin­noil­ta

18.06.2020 06:00
Käsityöläispanimo kumartaa pitkille perinteille – Tornion Panimon suosittu Original Lapland Lager saapuu kesäksi miedompana versiona
Mainos Tornion Panimo

Kä­si­työ­läis­pa­ni­mo ku­mar­taa pit­kil­le pe­rin­teil­le – Tornion Panimon suo­sit­tu Ori­gi­nal Lapland Lager saapuu kesäksi mie­dom­pa­na ver­sio­na

18.06.2020 06:00
Kaljuuntuminen voi vaikuttaa itsetuntoon ja aiheuttaa jopa häpeää – ”Kun asiaan saadaan ratkaisu, siitä saa aivan mahtavan fiiliksen ja uusi elämä alkaa”
Mainos Parturi-Kampaamo Terttu & Hair Shop

Kal­juun­tu­mi­nen voi vai­kut­taa it­se­tun­toon ja ai­heut­taa jopa häpeää – ”Kun asiaan saadaan rat­kai­su, siitä saa aivan mah­ta­van fii­lik­sen ja uusi elämä alkaa”

16.06.2020 10:00
Muuttovalmis uusi asunto kiinnostaa ostajia
Mainos Lehto Asunnot

Muut­to­val­mis uusi asunto kiin­nos­taa ostajia

16.06.2020 06:00
Ihonhoitorutiini uudelle tasolle – päivittäin nautittu kollageenijauhe hidastaa ikääntymisen merkkejä
Mainos Oslo Skin Lab

Ihon­hoi­to­ru­tii­ni uudelle tasolle – päi­vit­täin nau­tit­tu kol­la­gee­ni­jau­he hi­das­taa ikään­ty­mi­sen merk­ke­jä

15.06.2020 06:00
Euroopan ketterin konevuokraamo
Mainos Vatupassi

Eu­roo­pan ket­te­rin ko­ne­vuok­raa­mo

12.06.2020 09:00
Suomalaiselle kesän kohokohta on, kun saa kotimaisia marjoja ja uusia pottuja – raakakypsytetty rotukarja valmistuu juuri ennen juhannusta
Mainos Sokos Herkku Oulu

Suo­ma­lai­sel­le kesän ko­ho­koh­ta on, kun saa ko­ti­mai­sia marjoja ja uusia pottuja – raa­ka­kyp­sy­tet­ty ro­tu­kar­ja val­mis­tuu juuri ennen ju­han­nus­ta

12.06.2020 09:00
Oululaisen datakeskusyhtiön toimitusjohtaja Petri Hyyppä näki ennen muita kriisin tulevan, kun tilaukset Kiinasta alkoivat viivästyä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­sen da­ta­kes­kus­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Petri Hyyppä näki ennen muita kriisin tu­le­van, kun ti­lauk­set Kii­nas­ta al­koi­vat vii­väs­tyä

11.06.2020 15:04 0
Lomastressiä voi vähentää tilaamalla ruoat suoraan kotiin – ruoan kotiinkuljetuksen suosio on tullut jäädäkseen
Mainos K-Citymarket Rusko

Lo­ma­stres­siä voi vä­hen­tää ti­laa­mal­la ruoat suoraan kotiin – ruoan ko­tiin­kul­je­tuk­sen suosio on tullut jää­däk­seen

11.06.2020 09:00
Näyttävät, tehokkaat ja urheilulliset autot ovat saapuneet Ouluun – ”Tällaista konseptia ei ole toista Pohjois-Suomessa”
Mainos GTI X Cars

Näyt­tä­vät, te­hok­kaat ja ur­hei­lul­li­set autot ovat saa­pu­neet Ouluun – ”Täl­lais­ta kon­sep­tia ei ole toista Poh­jois-Suo­mes­sa”

09.06.2020 09:00
Pohjoismaiden paras ulkoilukohde Ylläs tarjoaa tekemistä koko perheelle – Tunturissa pyörän selässä voi unohtaa kaiken muun
Mainos Ylläs

Poh­jois­mai­den paras ul­koi­lu­koh­de Ylläs tarjoaa te­ke­mis­tä koko per­heel­le – Tun­tu­ris­sa pyörän selässä voi unohtaa kaiken muun

09.06.2020 09:00
Löydä verkko, voita palkintoja ja nauti luotettavasta journalismista, missä kesällä liikutkin!
Mainos Kaleva Media

Löydä verkko, voita pal­kin­to­ja ja nauti luo­tet­ta­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, missä kesällä lii­kut­kin!

08.06.2020 19:15
Maailma puhtaammaksi muutto kerrallaan – ”Kaikki 150 punaista autoamme ajaa fossiilittomasti”
Mainos Niemi Palvelut Oy

Maailma puh­taam­mak­si muutto ker­ral­laan – ”Kaikki 150 pu­nais­ta au­toam­me ajaa fos­sii­lit­to­mas­ti”

06.06.2020 06:00
Yrittäjäyhdistykset tarttuivat toimeen heti koronakriisin ensimmäisellä viikolla vetoamalla kuntiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­set tart­tui­vat toimeen heti ko­ro­na­krii­sin en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ve­toa­mal­la kuntiin

05.06.2020 09:00 0
Kunnat kiirehtivät apuun: Raahe, Kuusamo ja Taivalkoski tarjoavat yrittäjille kriisiapuna lainarahoitusta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kunnat kii­reh­ti­vät apuun: Raahe, Kuusamo ja Tai­val­kos­ki tar­joa­vat yrit­tä­jil­le krii­si­apu­na lai­na­ra­hoi­tus­ta

04.06.2020 15:53 0