Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei ole rokotetta
Mainos Niemi Palvelut Oy

Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ei ole ro­ko­tet­ta

01.06.2020 06:00
Yksi ominaisuus teki Visor kaihtimista sisustajien suosikin
Mainos Suomen Visor Oy

Yksi omi­nai­suus teki Visor kaih­ti­mis­ta si­sus­ta­jien suo­si­kin

31.05.2020 06:00
Oulun Vadelmatarha täyttää 5 vuotta
Mainos Oulun Vadelmatarha

Oulun Va­del­ma­tar­ha täyttää 5 vuotta

29.05.2020 08:00
Sähköpyörä on kevään 2020 hittituote – ”Pyörät loppuvat viikossa”
Mainos Kuntokauppa_fi

Säh­kö­pyö­rä on kevään 2020 hit­ti­tuo­te – ”Pyörät lop­pu­vat vii­kos­sa”

17.05.2020 06:00
Kaleva Media jakaa 100 000 euroa mediatilatukea pohjoisen yrityksille
Mainos Kaleva Media

Kaleva Media jakaa 100 000 euroa me­dia­ti­la­tu­kea poh­joi­sen yri­tyk­sil­le

12.05.2020 06:00
Ruoho voi olla vihreämpää aidan omalla puolella – Hiljainen ja tehokas robottiruohonleikkuri leikkaa nurmikon säässä kuin säässä
Mainos Taisto Hirvonen

Ruoho voi olla vih­reäm­pää aidan omalla puo­lel­la – Hil­jai­nen ja tehokas ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri leikkaa nur­mi­kon säässä kuin säässä

11.05.2020 09:00
Vanha metsuri kuulee taas linnunlaulun
Mainos Toivon Kuulo

Vanha metsuri kuulee taas lin­nun­lau­lun

09.05.2020 09:00
Miksi asuntokaupoista riidellään – olisiko riidat voitu ennakolta välttää? Lue vinkit
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Miksi asun­to­kau­pois­ta rii­del­lään – olisiko riidat voitu en­na­kol­ta vält­tää? Lue vinkit

06.05.2020 09:00
Äiti opetti jalkapalloilijan arvostamaan opiskelua
Mainos OSAO

Äiti opetti jal­ka­pal­loi­li­jan ar­vos­ta­maan opis­ke­lua

04.05.2020 06:00
Yrityksille tarjolla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien koordinoima tiimi tuplasi rahoittajien määrän
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­sil­le tar­jol­la eri­lai­sia ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­ja – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien koor­di­noi­ma tiimi tuplasi ra­hoit­ta­jien määrän

01.05.2020 06:00 2
Voiko työsopimukseen kirjata koeaikaehdon, jos olen palkkaamassa meillä ennenkin työskennelleen työntekijän?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voiko työ­so­pi­muk­seen kirjata koeai­kaeh­don, jos olen palk­kaa­mas­sa meillä en­nen­kin työs­ken­nel­leen työn­te­ki­jän?

30.04.2020 06:00 6
Yritykseni tulot romahtivat, mutta kulut juoksevat koko ajan – miten voisin välttää konkurssin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­se­ni tulot ro­mah­ti­vat, mutta kulut juok­se­vat koko ajan – miten voisin välttää kon­kurs­sin?

29.04.2020 06:00 0
Voinko hakea tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 hakematta jääneen arvonlisäveron alarajahuojennuksen jälkikäteen?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voinko hakea ti­li­kau­del­ta 1.1.2017 – 31.12.2017 ha­ke­mat­ta jääneen ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nuk­sen jäl­ki­kä­teen?

28.04.2020 06:00 0
Uusia LOFT-asuntoja Valjastehtaaseen
Mainos Lehto Asunnot

Uusia LOFT-asun­to­ja Val­jas­teh­taa­seen

28.04.2020 06:00
Oululainen Room Boom uudisti verkkokauppansa – yritys sai asiantuntija-apua Kasvun kartta -hankkeelta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Room Boom uudisti verk­ko­kaup­pan­sa – yritys sai asian­tun­ti­ja-apua Kasvun kartta -hank­keel­ta

27.04.2020 06:00 0
Kalle Hautamäki veti palkansaajana pitkään myös yritystä, mutta työttömyysjakso heitti hänet päätoimiseksi yrittäjäksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kalle Hau­ta­mä­ki veti pal­kan­saa­ja­na pitkään myös yri­tys­tä, mutta työt­tö­myys­jak­so heitti hänet pää­toi­mi­sek­si yrit­tä­jäk­si

26.04.2020 06:00 0
Anssi Karppinen tuplaroolissa – sivutoimisena yrittäjä hän hoitaa Qide Oy:tä ja käy päivätöissä palkansaajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Anssi Karp­pi­nen tup­la­roo­lis­sa – si­vu­toi­mi­se­na yrit­tä­jä hän hoitaa Qide Oy:tä ja käy päi­vä­töis­sä pal­kan­saa­ja­na

25.04.2020 06:00 0
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyys ja palk­ka­työ lo­mit­tu­va: Palk­ka­työn­te­ki­jä voi olla välillä yrit­tä­jä ja ke­vy­ty­rit­tä­jyys on tullut jää­däk­seen

24.04.2020 06:00 0