Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Pohjolan rengastiellä odottaa kesän paras road trip
Mainos Oulun Matkailu Oy

Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä odottaa kesän paras road trip

29.05.2023 06:00
Aineen autoliike täyttää tänä vuonna sata vuotta – Minkälainen tarina on Suomen vanhimman autoliikkeen takana?
Mainos Aine Kemi Oy

Aineen au­to­lii­ke täyttää tänä vuonna sata vuotta – Min­kä­lai­nen tarina on Suomen van­him­man au­to­liik­keen takana?

29.05.2023 06:00
Iistä löytyy elämyksiä ja aitoa luonnonrauhaa – uusia matkailupalveluita kehitetään Iijoelle kolmenkymmenen yrityksen voimin
Mainos Iin kunta

Iistä löytyy elä­myk­siä ja aitoa luon­non­rau­haa – uusia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään Ii­joel­le kol­men­kym­me­nen yri­tyk­sen voimin

25.05.2023 06:00
Miten välttyä riidoilta vanhan talon kaupassa?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Miten välttyä rii­doil­ta vanhan talon kau­pas­sa?

23.05.2023 09:26
Tällaisen sähköpyörän pyöräkauppias hankkisi – ”En maksaisi turhasta”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­sen säh­kö­pyö­rän pyö­rä­kaup­pias hank­ki­si – ”En mak­sai­si tur­has­ta”

21.05.2023 06:00
Pohjois-Suomen suurimmassa Citymarketissa on entistä tyytyväisemmät asiakkaat – ”Isona kauppana meillä on mahdollisuus ottaa hintataso paremmin huomioon”
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Poh­jois-Suo­men suu­rim­mas­sa Ci­ty­mar­ke­tis­sa on entistä tyy­ty­väi­sem­mät asiak­kaat – ”Isona kaup­pa­na meillä on mah­dol­li­suus ottaa hin­ta­ta­so pa­rem­min huo­mioon”

17.05.2023 10:00
AGCO Suomi tarjoaa monipuolisen valikoiman peräkärryjä sen Kempeleen pisteessä – ”Suosiomme kärrykauppana perustuu hintaan, valikoimaan ja palveluun”
Mainos AGCO Suomi Oy

AGCO Suomi tarjoaa mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man pe­rä­kär­ry­jä sen Kem­pe­leen pis­tees­sä – ”Suo­siom­me kär­ry­kaup­pa­na pe­rus­tuu hin­taan, va­li­koi­maan ja pal­ve­luun”

15.05.2023 06:59
Talon ulkomaalaus edessä? Näillä asiantuntijan vinkeillä kaunis maalipinta kestää pidempään: ”Ei tarvitse uusia viiden, vaan vasta 15 vuoden kuluttua”
Mainos Ojan Rauta

Talon ul­ko­maa­laus edessä? Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä kaunis maa­li­pin­ta kestää pi­dem­pään: ”Ei tar­vit­se uusia viiden, vaan vasta 15 vuoden ku­lut­tua”

14.05.2023 06:00
Terassin sisustaminen on oululaiselle Hennalle varma kesän merkki – ”Kesäisin meidän elämä siirtyy lähes kokonaan ulos”
Mainos Kauppakeskus Zeppelin

Te­ras­sin si­sus­ta­mi­nen on ou­lu­lai­sel­le Hen­nal­le varma kesän merkki – ”Ke­säi­sin meidän elämä siirtyy lähes ko­ko­naan ulos”

12.05.2023 08:00
Helpotusta uuden asunnon ostoon: Jos asunto ei miellytä, saat rahasi takaisin
Mainos Nastarakennus Oy

Hel­po­tus­ta uuden asunnon ostoon: Jos asunto ei miel­ly­tä, saat rahasi ta­kai­sin

12.05.2023 06:00
Yrittäjille omannäköisiä rekrytapahtumia – osaajia ja näkyvyyttä TE-palvelujen kautta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Yrit­tä­jil­le oman­nä­köi­siä rek­ry­ta­pah­tu­mia – osaajia ja nä­ky­vyyt­tä TE-pal­ve­lu­jen kautta

08.05.2023 06:00
Bussifirma kasvoi matkailutoimistoksi: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös hotellimajoitusta, ruokailuja, kiertoajeluja ja esittelyjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Bus­si­fir­ma kasvoi mat­kai­lu­toi­mis­tok­si: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös ho­tel­li­ma­joi­tus­ta, ruo­kai­lu­ja, kier­to­aje­lu­ja ja esit­te­ly­jä

08.05.2023 06:00
American Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ouluhallin äitienpäiväviikonloppuna
Mainos American Car Show

Ame­ri­can Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ou­lu­hal­lin äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na

06.05.2023 06:00
Oulussa on viehättävä vaateliike, josta löytyy uniikkeja ja kauniita merkkivaatteita – ”Ihanat vaatteet on tarkoitettu käyttöön, ei kaappiin odottamaan erityistilaisuutta”
Mainos Muoti Privaatti

Oulussa on vie­hät­tä­vä vaa­te­lii­ke, josta löytyy uniik­ke­ja ja kau­nii­ta merk­ki­vaat­tei­ta – ”Ihanat vaat­teet on tar­koi­tet­tu käyt­töön, ei kaap­piin odot­ta­maan eri­tyis­ti­lai­suut­ta”

04.05.2023 06:00
Pörhöllä on nyt uusi palvelu, joka vastaa asiakkaiden toiveisiin – pohjoisessa yksi asia autossa on ratkaisevan tärkeä
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä on nyt uusi pal­ve­lu, joka vastaa asiak­kai­den toi­vei­siin – poh­joi­ses­sa yksi asia autossa on rat­kai­se­van tärkeä

03.05.2023 06:00
Matti Toljamon kiekot kilahtelevat koriin – kesällä aikaa kuluu kavereiden kanssa frisbeegolf-radalla ja kilpailuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Matti Tol­ja­mon kiekot ki­lah­te­le­vat koriin – kesällä aikaa kuluu ka­ve­rei­den kanssa fris­bee­golf-ra­dal­la ja kil­pai­luis­sa

28.04.2023 09:00
Hyvä Pomo -hanke tuli yrittäjien avuksi, kun korona kuritti ja Ukrainan sota sotki markkinoita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

28.04.2023 06:00
Limingassa yrittäjää tai työnhakijaa ei jätetä tyhjän päälle: ”On tärkeää tietää, minkälaista työvoiman tarvetta yrityksillä on"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa yrit­tä­jää tai työn­ha­ki­jaa ei jätetä tyhjän päälle: ”On tärkeää tietää, min­kä­lais­ta työ­voi­man tar­vet­ta yri­tyk­sil­lä on"

27.04.2023 06:00
Luotettava, laadukas ja tehokas – Remontti Idea tekee kotien remontteja aina taulun ripustuksesta isoihin ja vaativiin töihin
Mainos Remontti Idea

Luo­tet­ta­va, laa­du­kas ja tehokas – Re­mont­ti Idea tekee kotien re­mont­te­ja aina taulun ri­pus­tuk­ses­ta isoihin ja vaa­ti­viin töihin

27.04.2023 09:52
Oulun uusi kierrätyskeskus viettää perjantaina avajaisiaan – minkälainen on tulevaisuuden tavaratalo Likke?
Mainos Kiertokaari Oy

Oulun uusi kier­rä­tys­kes­kus viettää per­jan­tai­na ava­jai­siaan – min­kä­lai­nen on tu­le­vai­suu­den ta­va­ra­ta­lo Likke?

26.04.2023 13:00
Conlog palkkaa lisää työvoimaa ja kasvaa valmistamalla räätälöityjä puolustustuotteita osana Suomen ja Naton puolustusketjuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Conlog palkkaa lisää työ­voi­maa ja kasvaa val­mis­ta­mal­la rää­tä­löi­ty­jä puo­lus­tus­tuot­tei­ta osana Suomen ja Naton puo­lus­tus­ket­ju­ja

10.05.2023 08:21
PPY kansainvälistymisen tiellä: ”Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia yrittäjiksi”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tiellä: ”Tar­vit­sem­me kan­sain­vä­li­siä osaajia ja maa­han­muut­ta­jia yrit­tä­jik­si”

26.04.2023 06:00
Yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma on talouskasvun ja hyvän tulevaisuuden tae
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyyt­tä ym­mär­tä­vä hal­li­tus­oh­jel­ma on ta­lous­kas­vun ja hyvän tu­le­vai­suu­den tae

26.04.2023 06:00
Lisää tilaa, uusia tuotteita ja yhteistyökumppaneita – K-Supermarket Toppila viettää laajennuksen avajaisia
Mainos K-Supermarket Toppila

Lisää tilaa, uusia tuot­tei­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta – K-Su­per­mar­ket Toppila viettää laa­jen­nuk­sen ava­jai­sia

26.04.2023 11:21
Pohteen hankala alku: Laskutus takkuaa, asiakkaan valinnanvapaus unohtui eikä tieto kulje
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohteen hankala alku: Las­ku­tus tak­kuaa, asiak­kaan va­lin­nan­va­paus unohtui eikä tieto kulje

25.04.2023 09:00
PELEKÄÄKKÖNÄÄ? Visit Oulu kutsuu oululaiset mukaan luomaan Oulun tarinaa yhdessä: ehdota oululaisia kokemuksia ja ilmiöitä!
Mainos Visit Oulu

PE­LE­KÄÄK­KÖ­NÄÄ? Visit Oulu kutsuu ou­lu­lai­set mukaan luomaan Oulun tarinaa yh­des­sä: ehdota ou­lu­lai­sia ko­ke­muk­sia ja il­miöi­tä!

25.04.2023 06:00
Iso muutos työnhakuun – lokakuun loppuun mennessä pitäisi päättää, miten TE-palvelut järjestetään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Iso muutos työn­ha­kuun – lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä pitäisi päät­tää, miten TE-pal­ve­lut jär­jes­te­tään Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.04.2023 06:00
Metsäalalla on nyt buumi päällä – yritykset etsivät työvoimaa ja kampanjoivat alaa tutuksi opiskelijoille ja työnhakijoille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Met­sä­alal­la on nyt buumi päällä – yri­tyk­set etsivät työ­voi­maa ja kam­pan­joi­vat alaa tutuksi opis­ke­li­joil­le ja työn­ha­ki­joil­le

25.04.2023 06:00
Pentikäinen hallitusneuvottelijoille: ”Lisää kannustimia ja kasvun esteet pois – Suomen talouskasvu on suomalaisten yritysten kasvun summa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pen­ti­käi­nen hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: ”Lisää kan­nus­ti­mia ja kasvun esteet pois – Suomen ta­lous­kas­vu on suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kasvun summa”

24.04.2023 09:00