Essee
Viimeisin 4 tuntia
Viikon lopuksi: Näemme paremmin taiteen puolijumalien taittovirheen – Pelkkä kuvitelma omasta neroudesta on oikeuttanut huonon käytöksen
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Näemme pa­rem­min taiteen puo­li­ju­ma­lien tait­to­vir­heen – Pelkkä ku­vi­tel­ma omasta ne­rou­des­ta on oi­keut­ta­nut huonon käy­tök­sen

09:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Essee: Kesä, jolloin ilmassa oli suuren katastrofin katku – "Harva meistä tuntee edes yhtään koronaan sairastunutta, saati siihen kuollutta"

Essee: Kesä, jolloin ilmassa oli suuren ka­tast­ro­fin katku – "Harva meistä tuntee edes yhtään ko­ro­naan sai­ras­tu­nut­ta, saati siihen kuol­lut­ta"

06.09.2020 09:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Suomalaiset "alppilentäjät" olivat vuonna 1920 nuoren tasavallan konehankkeen uhreja

Viikon lo­puk­si: Suo­ma­lai­set "alp­pi­len­tä­jät" olivat vuonna 1920 nuoren ta­sa­val­lan ko­ne­hank­keen uhreja

04.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Essee: Join yökerhossa olutta ja sain kuulla, että se ei sovi hoikalle ja koulutetulle naiselle – miksi ei?

Essee: Join yö­ker­hos­sa olutta ja sain kuulla, että se ei sovi hoi­kal­le ja kou­lu­te­tul­le nai­sel­le – miksi ei?

30.08.2020 09:00 6
Tilaajille
Essee: Paavi, keisari ja Euroopan unioni – Jo Dante Alighieria 700 vuotta sitten askarruttivat kysymykset monikansallisen maanosansa kohtalosta

Essee: Paavi, keisari ja Eu­roo­pan unioni – Jo Dante Ali­ghie­ria 700 vuotta sitten as­kar­rut­ti­vat ky­sy­myk­set mo­ni­kan­sal­li­sen maan­osan­sa koh­ta­los­ta

23.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Essee: Kirkko myy homoille puolikkaita paikkoja täydellä hinnalla, eikä vihkiminen kuulu pakettiin "Se on vähän paremmille ihmisille, oikeanlaisille ihmisille, heteroille"

Essee: Kirkko myy ho­moil­le puo­lik­kai­ta paik­ko­ja täy­del­lä hin­nal­la, eikä vih­ki­mi­nen kuulu pa­ket­tiin "Se on vähän pa­rem­mil­le ih­mi­sil­le, oi­kean­lai­sil­le ih­mi­sil­le, he­te­roil­le"

16.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Essee: Ihmisten jälkeen juhlivat rotat ja taudit – Löytyisikö yksi selitys sikamaisuudelle itäisestä perimästämme?

Essee: Ih­mis­ten jälkeen juh­li­vat rotat ja taudit – Löy­tyi­si­kö yksi selitys si­ka­mai­suu­del­le itäi­ses­tä pe­ri­mäs­täm­me?

09.08.2020 09:00 3
Tilaajille
Essee: Mustavalkoisuuden sijaan taivun harmaiden eri sävyihin – mietin toisinaan, pitäisikö Facebook-kavereista poistaa kaikki vihaajat

Essee: Mus­ta­val­koi­suu­den sijaan taivun har­mai­den eri sä­vyi­hin – mietin toi­si­naan, pi­täi­si­kö Fa­ce­book-ka­ve­reis­ta poistaa kaikki vi­haa­jat

02.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Essee: Vain metsässä ihminen voi perustavasti ymmärtää, ettei hänellä ole erityisasemaa luonnon kiertokulussa

Essee: Vain met­säs­sä ihminen voi pe­rus­ta­vas­ti ym­mär­tää, ettei hänellä ole eri­tyis­ase­maa luonnon kier­to­ku­lus­sa

26.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Essee: Tästä on rentoutuminen kaukana: "Salonkiin astuessani muistin – ai niin, minä en osaa käydä kampaajalla"

Essee: Tästä on ren­tou­tu­mi­nen kau­ka­na: "Sa­lon­kiin as­tues­sa­ni muistin – ai niin, minä en osaa käydä kam­paa­jal­la"

19.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Essee: Volga, velka, vekseli ja nälkä – autojen ominaisuuksista on riittänyt irvailun aihetta läpi vuosikymmenten

Essee: Volga, velka, vekseli ja nälkä – autojen omi­nai­suuk­sis­ta on riit­tä­nyt ir­vai­lun aihetta läpi vuo­si­kym­men­ten

12.07.2020 09:00 12
Tilaajille
Essee: Näin kävi, kun vastasin raittiin, seksikkään ja tunteellisen meri-insinöörin Tinder-viestiin

Essee: Näin kävi, kun vas­ta­sin rait­tiin, sek­sik­kään ja tun­teel­li­sen me­ri-in­si­nöö­rin Tin­der-vies­tiin

05.07.2020 09:00 4
Tilaajille
Essee: Nuku, kun vauva nukkuu, ja siivoa, kun vauva siivoaa – tuoreille vanhemmille jaellaan mielellään neuvoja, joista ei ole mitään hyötyä

Essee: Nuku, kun vauva nukkuu, ja siivoa, kun vauva siivoaa – tuo­reil­le van­hem­mil­le jael­laan mie­lel­lään neu­vo­ja, joista ei ole mitään hyötyä

19.06.2020 11:15 0
Tilaajille
Essee: Katri Kulmunin kaatuminen on sääli, mutta ei yllätys – poliitikolle tärkeintä ovat aitous ja uskottavuus, eikä niitä voi ostaa konsulteilta

Essee: Katri Kul­mu­nin kaa­tu­mi­nen on sääli, mutta ei yllätys – po­lii­ti­kol­le tär­kein­tä ovat aitous ja us­kot­ta­vuus, eikä niitä voi ostaa kon­sul­teil­ta

14.06.2020 09:00 7
Tilaajille
Essee: Kassajonossa etuilu raivostuttaa, radiosta tulee pelkkää sontaa ja me kolumnistit vasta tarpeettomia olemmekin – taidan potea jo koronaväsymystä

Essee: Kas­sa­jo­nos­sa etuilu rai­vos­tut­taa, ra­dios­ta tulee pelkkää sontaa ja me ko­lum­nis­tit vasta tar­peet­to­mia olem­me­kin – taidan potea jo ko­ro­na­vä­sy­mys­tä

05.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Essee: Kieli muuttuu, virallisuus ei – vaikka kirjallisuuden kieli on demokratisoitunut, hallinnon ja kaupan kapulakieli on säilyttänyt tärkeilevyytensä, kömpelyytensä ja virallisuutensa halki vuosituhansien

Essee: Kieli muut­tuu, vi­ral­li­suus ei – vaikka kir­jal­li­suu­den kieli on de­mok­ra­ti­soi­tu­nut, hal­lin­non ja kaupan ka­pu­la­kie­li on säi­lyt­tä­nyt tär­kei­le­vyy­ten­sä, köm­pe­lyy­ten­sä ja vi­ral­li­suu­ten­sa halki vuo­si­tu­han­sien

31.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Essee: Koukussa trendikkäisiin tositarinoihin – "Olen googlannut kirjailijoiden perhetaustoja, puolisoita ja ihmissuhdetilanteita"

Essee: Kou­kus­sa tren­dik­käi­siin to­si­ta­ri­noi­hin – "Olen goog­lan­nut kir­jai­li­joi­den per­he­taus­to­ja, puo­li­soi­ta ja ih­mis­suh­de­ti­lan­tei­ta"

24.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Essee: Jos meri kuolee, kuolee muukin elämä, myös ihminen

Essee: Jos meri kuolee, kuolee muukin elämä, myös ihminen

17.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Essee: Korona uhkaa lisätä naisten työtaakkaa entisestään – miehet sitä vastoin uskovat kotitöiden hoituvan tasaisesti

Essee: Korona uhkaa lisätä naisten työ­taak­kaa en­ti­ses­tään – miehet sitä vastoin uskovat ko­ti­töi­den hoi­tu­van ta­sai­ses­ti

15.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Viikon lopuksi:  Kuollut ei nauti pahuuden suurmiehen tittelistään – Hitler ja Stalin kuolivat kuten muutkin

Viikon lo­puk­si: Kuollut ei nauti pa­huu­den suur­mie­hen tit­te­lis­tään – Hitler ja Stalin kuo­li­vat kuten muutkin

09.05.2020 10:00 3
Tilaajille