Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Essee
Mekin halusimme olla Zico tai Sócrates – Tällainen oli vuoden 1982 MM-turnaus lapsen silmin
Essee

Mekin ha­lu­sim­me olla Zico tai Sóc­ra­tes – Täl­lai­nen oli vuoden 1982 MM-tur­naus lapsen silmin

14.12.2022 15:01 10
Tilaajille
Hävitetäänkö vanhat neukkupatsaat myös Suomesta – vai olisiko jokin muu keino?
Essee

Hä­vi­te­tään­kö vanhat neuk­ku­pat­saat myös Suo­mes­ta – vai olisiko jokin muu keino?

10.09.2022 10:00 18
Tilaajille
Viikon lopuksi: Näin Venäjältä kajahti huuto Suomen lopettamisesta
Essee

Viikon lo­puk­si: Näin Ve­nä­jäl­tä kajahti huuto Suomen lo­pet­ta­mi­ses­ta

12.03.2022 10:00 9
Tilaajille
Paljon on maailmassa pimeyttä, jota kannattaa pelätä, mutta ei luonnon, vaan hengen pimeyttä
Essee

Paljon on maail­mas­sa pi­meyt­tä, jota kan­nat­taa pelätä, mutta ei luon­non, vaan hengen pi­meyt­tä

28.11.2021 09:00 11
Tilaajille
Viikon lopuksi: Esteettinen kokemus on mahdollista Hytti nro 6:ssa sekä Helsingin kirjamessuilla
Essee

Viikon lo­puk­si: Es­teet­ti­nen kokemus on mah­dol­lis­ta Hytti nro 6:ssa sekä Hel­sin­gin kir­ja­mes­suil­la

29.10.2021 16:00 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Laukkuryssät toimivat trolleina Venäjän sortokaudella – se sysäsi kansalaisyhteiskuntaa liikkeelle
Essee

Viikon lo­puk­si: Lauk­ku­rys­sät toi­mi­vat trol­lei­na Venäjän sor­to­kau­del­la – se sysäsi kan­sa­lais­yh­teis­kun­taa liik­keel­le

04.09.2021 06:00 12
Tilaajille
Viikon lopuksi: Viihteen piirileikissä tähdet haastattelevat toisiaan – Erityisesti MTV Oy:n ohjelmissa samat näyttelijät, juontajat ja vakiintuneet televisioesiintyjät kimpoilevat kuin flipperipallot toinen toistensa vieraiksi
Kolumni

Viikon lo­puk­si: Viih­teen pii­ri­lei­kis­sä tähdet haas­tat­te­le­vat toi­siaan – Eri­tyi­ses­ti MTV Oy:n oh­jel­mis­sa samat näyt­te­li­jät, juon­ta­jat ja va­kiin­tu­neet te­le­vi­sio­esiin­ty­jät kim­poi­le­vat kuin flip­pe­ri­pal­lot toinen tois­ten­sa vie­raik­si

09.04.2021 19:00 26
Tilaajille
Viikon lopuksi: Miksi artistit lentävät Oulusta etelään?

Viikon lo­puk­si: Miksi ar­tis­tit len­tä­vät Oulusta ete­lään?

05.03.2021 12:00 10
Tilaajille
Viikon lopuksi: Geenitestit eivät riitä rotukoirien tervehdyttämiseen, on aika muuttaa koiranäyttelykulttuuria pikkutarkkoine rotumääritelmineen

Viikon lo­puk­si: Gee­ni­tes­tit eivät riitä ro­tu­koi­rien ter­veh­dyt­tä­mi­seen, on aika muuttaa koi­ra­näyt­te­ly­kult­tuu­ria pik­ku­tark­koi­ne ro­tu­mää­ri­tel­mi­neen

28.11.2020 06:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Odotamme vielä hetken vastaantulevaa junaa – Lupaukset neljän tunnin junasta Oulun ja Helsingin välillä ovat jääneet tyhjiksi

Viikon lo­puk­si: Odo­tam­me vielä hetken vas­taan­tu­le­vaa junaa – Lu­pauk­set neljän tunnin junasta Oulun ja Hel­sin­gin välillä ovat jääneet tyh­jik­si

20.11.2020 20:00 19
Tilaajille
Viikon lopuksi: Mistä lisää lapsia kaupunki-Ouluun? Suurten kaupunkien vertailussa alle kouluikäisten lasten määrä väheni eniten Oulussa

Viikon lo­puk­si: Mistä lisää lapsia kau­pun­ki-Ou­luun? Suurten kau­pun­kien ver­tai­lus­sa alle kou­lu­ikäis­ten lasten määrä väheni eniten Oulussa

31.10.2020 15:09 9
Tilaajille
Essee: Jokerit vain jäävuoren huippu – Venäjä vahvistanut asemiaan Suomessa hämäräkaupoilla

Essee: Jokerit vain jää­vuo­ren huippu – Venäjä vah­vis­ta­nut ase­miaan Suo­mes­sa hä­mä­rä­kau­poil­la

25.09.2020 20:00 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Näemme paremmin taiteen puolijumalien taittovirheen – Pelkkä kuvitelma omasta neroudesta on oikeuttanut huonon käytöksen
Kolumni

Viikon lo­puk­si: Näemme pa­rem­min taiteen puo­li­ju­ma­lien tait­to­vir­heen – Pelkkä ku­vi­tel­ma omasta ne­rou­des­ta on oi­keut­ta­nut huonon käy­tök­sen

12.09.2020 09:00 2
Tilaajille
Essee: Kesä, jolloin ilmassa oli suuren katastrofin katku – "Harva meistä tuntee edes yhtään koronaan sairastunutta, saati siihen kuollutta"

Essee: Kesä, jolloin ilmassa oli suuren ka­tast­ro­fin katku – "Harva meistä tuntee edes yhtään ko­ro­naan sai­ras­tu­nut­ta, saati siihen kuol­lut­ta"

06.09.2020 09:00 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Suomalaiset "alppilentäjät" olivat vuonna 1920 nuoren tasavallan konehankkeen uhreja

Viikon lo­puk­si: Suo­ma­lai­set "alp­pi­len­tä­jät" olivat vuonna 1920 nuoren ta­sa­val­lan ko­ne­hank­keen uhreja

05.09.2020 08:32
Tilaajille
Essee: Join yökerhossa olutta ja sain kuulla, että se ei sovi hoikalle ja koulutetulle naiselle – miksi ei?

Essee: Join yö­ker­hos­sa olutta ja sain kuulla, että se ei sovi hoi­kal­le ja kou­lu­te­tul­le nai­sel­le – miksi ei?

30.08.2020 09:00 7
Tilaajille
Essee: Paavi, keisari ja Euroopan unioni – Jo Dante Alighieria 700 vuotta sitten askarruttivat kysymykset monikansallisen maanosansa kohtalosta

Essee: Paavi, keisari ja Eu­roo­pan unioni – Jo Dante Ali­ghie­ria 700 vuotta sitten as­kar­rut­ti­vat ky­sy­myk­set mo­ni­kan­sal­li­sen maan­osan­sa koh­ta­los­ta

23.08.2020 09:00
Tilaajille
Essee: Kirkko myy homoille puolikkaita paikkoja täydellä hinnalla, eikä vihkiminen kuulu pakettiin "Se on vähän paremmille ihmisille, oikeanlaisille ihmisille, heteroille"

Essee: Kirkko myy ho­moil­le puo­lik­kai­ta paik­ko­ja täy­del­lä hin­nal­la, eikä vih­ki­mi­nen kuulu pa­ket­tiin "Se on vähän pa­rem­mil­le ih­mi­sil­le, oi­kean­lai­sil­le ih­mi­sil­le, he­te­roil­le"

16.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Essee: Ihmisten jälkeen juhlivat rotat ja taudit – Löytyisikö yksi selitys sikamaisuudelle itäisestä perimästämme?

Essee: Ih­mis­ten jälkeen juh­li­vat rotat ja taudit – Löy­tyi­si­kö yksi selitys si­ka­mai­suu­del­le itäi­ses­tä pe­ri­mäs­täm­me?

09.08.2020 09:00 3
Tilaajille
Essee: Mustavalkoisuuden sijaan taivun harmaiden eri sävyihin – mietin toisinaan, pitäisikö Facebook-kavereista poistaa kaikki vihaajat

Essee: Mus­ta­val­koi­suu­den sijaan taivun har­mai­den eri sä­vyi­hin – mietin toi­si­naan, pi­täi­si­kö Fa­ce­book-ka­ve­reis­ta poistaa kaikki vi­haa­jat

02.08.2020 09:00
Tilaajille