Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Kainuu

THL: uusia koronatartuntoja on raportoitu 692 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tartuntaa

THL: uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu 692 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta tar­tun­taa

12:00 23
Marjanpoimijajoukosta 44:llä todettiin koronatartunta testissä Kainuussa – virus ei leviä poimittujen marjojen mukana

Mar­jan­poi­mi­ja­jou­kos­ta 44:llä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta tes­tis­sä Kai­nuus­sa – virus ei leviä poi­mit­tu­jen mar­jo­jen mukana

09:30 8
THL: Uusia koronatartuntoja todettu 345 – Pohjois-Pohjanmaalla 18 uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu 345 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 18 uutta tar­tun­taa

02.08.2021 11:55 77
Sunnuntain koronaluvut: Koko maassa 519 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 20

Sun­nun­tain ko­ro­na­lu­vut: Koko maassa 519 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 20

01.08.2021 11:56 62
THL raportoi nyt jo liki 800 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjamaalla 32 uutta tautitapausta

THL ra­por­toi nyt jo liki 800 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­ja­maal­la 32 uutta tau­ti­ta­paus­ta

31.07.2021 12:28 111
Kainuun prikaatissa yhteensä 26 koronatartuntaa – Toimintakykysektorin johtaja: "Tämänhetkiset toimenpiteet riittäviä"

Kainuun pri­kaa­tis­sa yh­teen­sä 26 ko­ro­na­tar­tun­taa – Toi­min­ta­ky­ky­sek­to­rin joh­ta­ja: "Tä­män­het­ki­set toi­men­pi­teet riit­tä­viä"

30.07.2021 14:42 1
Tilaajille
Suomessa jälleen yli 700 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia 29, todettu useissa kunnissa

Suo­mes­sa jälleen yli 700 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ta­pauk­sia 29, todettu useissa kun­nis­sa

30.07.2021 11:53 107
Kokoontumisrajoitukset tulevat voimaan koko Kainuuseen – koronan tartunnanjäljitys ja testaus voivat vaarantua

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan koko Kai­nuu­seen – koronan tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja testaus voivat vaa­ran­tua

29.07.2021 15:04 1
Kainuuseen ja muihin kiihtymisvaiheen kuntiin uusia ravintolarajoituksia – perustasolla olevissa kunnissa tilanne pysyy ennallaan

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

29.07.2021 14:13 3
THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

THL: Koko maassa ra­por­toi­tu 765 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa –Poh­jois-Poh­jan­maal­la 29 uutta tar­tun­taa

29.07.2021 14:28 68
Kainuussa 18 uutta tartuntaa, korona leviää varuskunnassa – altistus ollut mahdollista kajaanilaisissa ravintoloissa

Kai­nuus­sa 18 uutta tar­tun­taa, korona leviää va­rus­kun­nas­sa – al­tis­tus ollut mah­dol­lis­ta ka­jaa­ni­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa

29.07.2021 11:30
Ruoppaukset tekivät tehtävänsä: Perämeren lohi nousee taas kutemaan Kiiminkijokeen aina Puolangalle asti

Ruop­pauk­set tekivät teh­tä­vän­sä: Pe­rä­me­ren lohi nousee taas ku­te­maan Kii­min­ki­jo­keen aina Puo­lan­gal­le asti

29.07.2021 06:00 16
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä nousee yhä: Nyt THL raportoi 644 uutta koronatartuntaa – Oulussa uusia tautitapauksia 11

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä: Nyt THL ra­por­toi 644 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 11

28.07.2021 13:05 84
Kainuun alueellinen koordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia maakuntaan pahentuneen koronatilanteen vuoksi

Kainuun alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä esittää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia maa­kun­taan pa­hen­tu­neen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

27.07.2021 18:06 7
THL: Suomessa on todettu 612 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 19 tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 612 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 tar­tun­taa

27.07.2021 11:56 130
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut, mutta tutkinta-ajat ovat pidentyneet – törkeät väkivaltarikokset kasvussa Oulun poliisin alueella

Po­lii­sin tietoon tul­lei­den ri­kos­ten määrä on las­ke­nut, mutta tut­kin­ta-ajat ovat pi­den­ty­neet – törkeät vä­ki­val­ta­ri­kok­set kas­vus­sa Oulun po­lii­sin alueel­la

27.07.2021 12:11 2
Tilaajille
Helsinki–Kajaani-lennolla on voinut altistua koronalle – Kainuussa todettiin eilen 16 uutta tartuntaa

Hel­sin­ki–­Ka­jaa­ni-len­nol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le – Kai­nuus­sa to­det­tiin eilen 16 uutta tar­tun­taa

27.07.2021 10:47 4
Maastopalon sammutustöistä haittaa liikenteelle Murtomäentiellä Kajaanissa – työt jatkuvat pitkälle yöhön

Maas­to­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä haittaa lii­ken­teel­le Mur­to­mäen­tiel­lä Ka­jaa­nis­sa – työt jat­ku­vat pit­käl­le yöhön

26.07.2021 21:33
THL: Uusia koronatartuntoja todettu koko maassa 267 – Oulussa seitsemän uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu koko maassa 267 – Oulussa seit­se­män uutta tar­tun­taa

26.07.2021 11:53 43
Sotkamon Hiidenportissa tehdään kävijätutkimusta – ensikertalaiset liikkeellä kansallispuistossa

Sot­ka­mon Hii­den­por­tis­sa tehdään kä­vi­jä­tut­ki­mus­ta – en­si­ker­ta­lai­set liik­keel­lä kan­sal­lis­puis­tos­sa

26.07.2021 10:01 1
EU:n uusi metsästrategia määrittelee metsäalan tulevaisuuden suuntaviivat, mutta Suomi haluaa pitää poliittisen päätösvallan jatkossakin itse – "Pohjois-Pohjanmaata on turha verrata Etelä-Eurooppaan"

EU:n uusi met­sä­stra­te­gia mää­rit­te­lee met­sä­alan tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vat, mutta Suomi haluaa pitää po­liit­ti­sen pää­tös­val­lan jat­kos­sa­kin itse – "Poh­jois-Poh­jan­maa­ta on turha verrata Ete­lä-Eu­roop­paan"

25.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Pelastuslaitos auttoi kellariin eksyneen jäniksen takaisin luontoon Kainuussa

Pe­las­tus­lai­tos auttoi kel­la­riin ek­sy­neen jä­nik­sen ta­kai­sin luon­toon Kai­nuus­sa

24.07.2021 19:56 2
Maastopalo uhkasi asuinrakennuksia Kuhmossa – saatiin rajattua ja sammutettua

Maas­to­pa­lo uhkasi asuin­ra­ken­nuk­sia Kuh­mos­sa – saatiin ra­jat­tua ja sam­mu­tet­tua

24.07.2021 19:29
Pelastuslaitos sammutti vanhaan höyryveturiin sytytetyn tulipalon Suomussalmella

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti vanhaan höy­ry­ve­tu­riin sy­ty­te­tyn tu­li­pa­lon Suo­mus­sal­mel­la

23.07.2021 23:49 1
Henkilöauton ulosajo Suomussalmella Kainuussa – poliisi tutkii tapausta

Hen­ki­lö­au­ton ulosajo Suo­mus­sal­mel­la Kai­nuus­sa – poliisi tutkii ta­paus­ta

23.07.2021 20:46
THL: Suomessa todettu 412 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän tartuntaa, tapauksia Oulussa ja Kempeleessä

THL: Suo­mes­sa todettu 412 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män tar­tun­taa, ta­pauk­sia Oulussa ja Kem­pe­lees­sä

23.07.2021 14:34 58
Ammoniakkivettä vuoti Terrafamella Sotkamossa – työntekijöitä evakuoitiin

Am­mo­niak­ki­vet­tä vuoti Ter­ra­fa­mel­la Sot­ka­mos­sa – työn­te­ki­jöi­tä eva­kuoi­tiin

22.07.2021 15:38
Kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset leviävät neljään uuteen maakuntaan – kiihtymisvaiheeseen siirtynyt Kainuu jää rajoitusten ulkopuolelle

Kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set le­viä­vät neljään uuteen maa­kun­taan – kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nyt Kainuu jää ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le

22.07.2021 14:20 9
THL: Suomessa on todettu 404 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 14 uutta tartuntaa, tapauksia useilla eri paikkakunnilla

THL: Suo­mes­sa on todettu 404 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Poh­jois-Suo­mes­sa 14 uutta tar­tun­taa, ta­pauk­sia useilla eri paik­ka­kun­nil­la

22.07.2021 12:10 15
Puolangalla paloi 4,5 hehtaarin kokoinen metsäalue, puuskittainen tuuli vaikeutti sammutustöitä

Puo­lan­gal­la paloi 4,5 heh­taa­rin ko­koi­nen met­säa­lue, puus­kit­tai­nen tuuli vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

21.07.2021 20:11