Kolumni: Sanna Marinin ym­pä­ril­lä vellova kes­kus­te­lu saa miet­ti­mään, onko pää­mi­nis­te­riys enää ihmisen työ

Jääkiekko: Kär­pil­le nollan pisteen viikko – HIFK haki täyden pis­te­po­tin Rak­si­las­ta

Kainuu

Tilaajille

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi

20:09
Vanha asuinrakennus paloi Puolangalla

Vanha asuin­ra­ken­nus paloi Puo­lan­gal­la

12:07
Nordea kertoo kitkeneensä pitkät asuntolainajonot – Oulun seudulla pankki on myöntänyt ennätysmäärän asuntolainoja tänä vuonna

Nordea kertoo kit­ke­neen­sä pitkät asun­to­lai­na­jo­not – Oulun seu­dul­la pankki on myön­tä­nyt en­nä­tys­mää­rän asun­to­lainoja tänä vuonna

06:00 3
Tilaajille
Nokkakolari Kajaanissa – kolme henkilöä sairaalaan

Nok­ka­ko­la­ri Ka­jaa­nis­sa – kolme hen­ki­löä sai­raa­laan

17.10.2021 20:27 1
Autotalli ja kaksi autoa tuhoutuivat tulipalossa Hyrynsalmella

Au­to­tal­li ja kaksi autoa tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Hy­ryn­sal­mel­la

17.10.2021 09:03
Poliisi epäilee: Marjanpoimijoita tuli kesällä Kainuuseen tekaistujen työsopimusten avulla

Poliisi epäi­lee: Mar­jan­poi­mi­joi­ta tuli kesällä Kai­nuu­seen te­kais­tu­jen työ­so­pi­mus­ten avulla

16.10.2021 10:47 5
Tilaajille
Avi tarkasti 76 ravintolan koronatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa: lähes puolesta puuttui tartuntatautilain edellyttämä suunnitelma, muutamissa ravintoloissa puutteita siisteydessä

Avi tar­kas­ti 76 ra­vin­to­lan ko­ro­na­toi­mia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa: lähes puo­les­ta puuttui tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mä suun­ni­tel­ma, muu­ta­mis­sa ra­vin­to­lois­sa puut­tei­ta siis­tey­des­sä

14.10.2021 09:31 11
Maanantaina aloitetut hakkuut on keskeytetty Suomussalmella – paikalla on ympäristöjärjestö Greenpeace, metsien suojeluarvojen kartoittajia ja Elokapinan metsäaktivisteja

Maa­nan­tai­na aloi­te­tut hakkuut on kes­key­tet­ty Suo­mus­sal­mel­la – ­pai­kal­la on ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö Green­pea­ce, metsien suo­je­lu­ar­vo­jen kar­toit­ta­jia ja Elo­ka­pi­nan met­sä­ak­ti­vis­te­ja

13.10.2021 16:12 80
BBI Finlandin maajohtaja: Suomeen haluavat työperäiset maahanmuuttajat olisi otettava ilolla vastaan

BBI Fin­lan­din maa­joh­ta­ja: Suomeen ha­lua­vat työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat olisi otet­ta­va ilolla vastaan

11.10.2021 06:00 7
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Pal­ta­mos­sa, kaksi ihmistä vietiin sai­raa­laan

09.10.2021 15:37
Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui henkilöauton ja kuormurin kolarissa Sotkamossa

Yksi ihminen kuoli ja toinen louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton ja kuor­mu­rin ko­la­ris­sa Sot­ka­mos­sa

09.10.2021 13:44
Kainuun käräjäoikeuteen valittiin uusi laamanni

Kainuun kä­rä­jä­oi­keu­teen va­lit­tiin uusi laa­man­ni

08.10.2021 13:49
Terrafame yhteistyöhön akkumateriaalin toimittamisesta Renault-konsernin sähköautoihin – Aiesopimuksen mukaan nikkelisulfaattia menisi jopa 300 000 autoon vuodessa

Ter­ra­fa­me yh­teis­työ­hön ak­ku­ma­te­riaa­lin toi­mit­ta­mi­ses­ta Re­nault-kon­ser­nin säh­kö­au­toi­hin – Aie­so­pi­muk­sen mukaan nik­ke­li­sul­faat­tia menisi jopa 300 000 autoon vuo­des­sa

08.10.2021 10:23 14
Poliisi ilahtui: Suojaamattomien tienkäyttäjien kohdalla asiat olivat varsin mallillaan Oulun poliisilaitoksen alueella

Poliisi ilah­tui: Suo­jaa­mat­to­mien tien­käyt­tä­jien koh­dal­la asiat olivat varsin mal­lil­laan Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

07.10.2021 14:29 9
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa metsien käsittelyn jatkuvan kasvatuksen alueella Suomussalmella

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa metsien kä­sit­te­lyn jat­ku­van kas­va­tuk­sen alueel­la Suo­mus­sal­mel­la

05.10.2021 09:14
Kainuussa otettiin äärimmäiset keinot käyttöön rokotekattavuuden nostossa: Jaossa ilmaisia ämpäreitä

Kai­nuus­sa otet­tiin ää­rim­mäi­set keinot käyt­töön ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nos­tos­sa: Jaossa il­mai­sia äm­pä­rei­tä

01.10.2021 17:10 7
Olemattomia festarilippuja myynyt mies tuomittiin yhdyskuntapalveluun Kainuussa

Ole­mat­to­mia fes­ta­ri­lip­pu­ja myynyt mies tuo­mit­tiin yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun Kai­nuus­sa

01.10.2021 11:07
Tilaajille
Mopomiitti aiheutti häiriötä ja vaaratilanteita Kajaanissa – osa nuorista istui poliisiauton päällä

Mo­po­miit­ti ai­heut­ti häi­riö­tä ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ka­jaa­nis­sa – osa nuo­ris­ta istui po­lii­si­au­ton päällä

27.09.2021 14:12 19
Pohjois-Pohjanmaan uusista tartunnoista noin puolet todettu Oulussa ja puolet muualla

Poh­jois-Poh­jan­maan uusista tar­tun­nois­ta noin puolet todettu Oulussa ja puolet muualla

26.09.2021 12:03 63
Talvi lyhenee kuukaudella – näin Suomen ilmastopaneelin raportti ennustaa vuodenaikojen muuttuvan Pohjois-Suomessa

Talvi lyhenee kuu­kau­del­la – näin Suomen il­mas­to­pa­nee­lin ra­port­ti en­nus­taa vuo­den­ai­ko­jen muut­tu­van Poh­jois-Suo­mes­sa

23.09.2021 13:30 20
Tilaajille
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:04
Tilaajille
Mopoilija loukkaantui törmättyään hirveen Kajaanissa

Mo­poi­li­ja louk­kaan­tui tör­mät­tyään hirveen Ka­jaa­nis­sa

20.09.2021 09:18 2
Arvio: Yksityisiä asioita muurin varjosta oululaisen Esko Karppasen etevässä romaanissa

Arvio: Yk­si­tyi­siä asioita muurin var­jos­ta ou­lu­lai­sen Esko Karp­pa­sen ete­väs­sä ro­maa­nis­sa

19.09.2021 16:05
Tilaajille
Arvio: Tommi Liimatan uutuus ruotii kainuulaista mielenmaisemaa vaivattoman tarkasti

Arvio: Tommi Lii­ma­tan uutuus ruotii kai­nuu­lais­ta mie­len­mai­se­maa vai­vat­to­man tar­kas­ti

19.09.2021 15:45
Tilaajille
Kaksi kolmesta 12 vuotta täyttäneestä saanut toisen koronarokotteen, THL:n tämän päivän luvuissa mahdollisia puutteita

Kaksi kol­mes­ta 12 vuotta täyt­tä­nees­tä saanut toisen ko­ro­na­ro­kot­teen, THL:n tämän päivän lu­vuis­sa mah­dol­li­sia puut­tei­ta

19.09.2021 14:11
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kaksi rokotetta on saanut 62,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi ro­ko­tet­ta on saanut 62,7 pro­sent­tia 12 vuotta täyt­tä­neis­tä

18.09.2021 13:24 4
Oksat notkuvat nyt pihlajanmarjoja – Näin hyödynnät runsaskuituista c-vitamiinipommia

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

18.09.2021 08:30 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 27 uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 27 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

17.09.2021 12:41
Raskaan kaluston rajaratsiaan ajoi karmeassa kunnossa ollut rekka, jossa oli lähes kaikki mahdolliset viat

Raskaan ka­lus­ton ra­ja­rat­siaan ajoi kar­meas­sa kun­nos­sa ollut rekka, jossa oli lähes kaikki mah­dol­li­set viat

17.09.2021 09:02 9
Kainuussa elvytetään suoalue vanhan maatalouden tapaan

Kai­nuus­sa el­vy­te­tään suoalue vanhan maa­ta­lou­den tapaan

17.09.2021 07:58 4