Kainuu

Kainuun rajavartiosto: Itärajan tuntumassa löydetyt irtokoirat viedään löytöeläintarhaan – Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloajat muuttuvat

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Itä­ra­jan tun­tu­mas­sa löy­de­tyt ir­to­koi­rat viedään löy­tö­eläin­tar­haan – Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat

24.10.2020 17:20 0
Kuhmon kasvatin kultainen kosketus – jääkiekkouransa päättänyt Janne Pesonen on kiitollinen ajastaan Oulussa ja Kärpissä: "Siellä tuli viimeinen silaus"

Kuhmon kas­va­tin kul­tai­nen kos­ke­tus – jää­kiek­ko­uran­sa päät­tä­nyt Janne Pesonen on kii­tol­li­nen ajas­taan Oulussa ja Kär­pis­sä: "Siellä tuli vii­mei­nen silaus"

23.10.2020 20:00 3
Tilaajille
Talvirajoitusten vaihto aloitetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jo tämän viikon torstaina – satasen rajoitus jää 740 kilometrin matkalle

Tal­vi­ra­joi­tus­ten vaihto aloi­te­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa jo tämän viikon tors­tai­na – satasen ra­joi­tus jää 740 ki­lo­met­rin mat­kal­le

21.10.2020 13:41 0
Hewlett Packard toimittaa maailman mahtavimpiin kuuluvan supertietokoneen Kajaaniin – laskentateho vastaa yli puolta miljoonaa läppäriä

Hewlett Packard toi­mit­taa maail­man mah­ta­vim­piin kuu­lu­van su­per­tie­to­ko­neen Ka­jaa­niin – las­ken­ta­te­ho vastaa yli puolta mil­joo­naa läp­pä­riä

21.10.2020 12:37 0
Rakennusjätekasa syttyi palamaan Ristijärvellä – ei suuria vahinkoja

Ra­ken­nus­jä­te­ka­sa syttyi pa­la­maan Ris­ti­jär­vel­lä – ei suuria va­hin­ko­ja

20.10.2020 19:56 0
THL: Suomessa 131 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, joista kaikki Oulussa

THL: Suo­mes­sa 131 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ta­paus­ta, joista kaikki Oulussa

19.10.2020 12:11 7
Neljä miestä pötki poliisia pakoon metsään Kajaanissa – poliisikoira otti karkulaiset kiinni

Neljä miestä pötki po­lii­sia pakoon metsään Ka­jaa­nis­sa – po­lii­si­koi­ra otti kar­ku­lai­set kiinni

18.10.2020 12:46 0
THL: Suomessa on todettu 131 uutta koronavirustapausta – Torniossa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa on todettu 131 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Tor­nios­sa yksi uusi tar­tun­ta

18.10.2020 12:18 3
Tulipaikalle valmiiksi kasatussa nuotiossa ollut patruuna räjähti Kuhmossa – kahdelle metsästäjälle vammoja

Tu­li­pai­kal­le val­miik­si ka­sa­tus­sa nuo­tios­sa ollut pat­ruu­na räjähti Kuh­mos­sa – kah­del­le met­säs­tä­jäl­le vammoja

18.10.2020 11:50 2
THL: Suomessa 241 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla viisi uutta tapausta, joista kaikki Oulussa

THL: Suo­mes­sa 241 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi uutta ta­paus­ta, joista kaikki Oulussa

15.10.2020 13:26 6
THL: Suomessa todettu 204 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa todettu 204 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

14.10.2020 12:14 7
Suppilovahveroita löytyy nyt runsaasti – Intendentti: "Määrät ovat olleet valtavan isoja"

Sup­pi­lo­vah­ve­roi­ta löytyy nyt run­saas­ti – In­ten­dent­ti: "Määrät ovat olleet val­ta­van isoja"

14.10.2020 06:53 0
Tilaajille
Tukkirekka ajoi ojaan Paltamossa – tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Tuk­ki­rek­ka ajoi ojaan Pal­ta­mos­sa – ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

12.10.2020 17:34 0
THL: Suomessa todettu 214 uutta koronatartuntaa – koko maassa uusien tartuntojen määrä kaksinkertaistunut kahdessa viikossa

THL: Suo­mes­sa todettu 214 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa uusien tar­tun­to­jen määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut kah­des­sa vii­kos­sa

12.10.2020 12:08 9
Suomessa varmennettiin 149 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa rekisteröity vuorokaudessa neljä uutta tapausta, kaksi niistä Lapissa

Suo­mes­sa var­men­net­tiin 149 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty vuo­ro­kau­des­sa neljä uutta ta­paus­ta, kaksi niistä Lapissa

11.10.2020 12:14 2
Metsästäjä ampui koiransa kimppuun hyökänneen suden Kuhmossa, koiraa raadelleessa laumassa 6–8 sutta

Met­säs­tä­jä ampui koi­ran­sa kimp­puun hyö­kän­neen suden Kuh­mos­sa, koiraa raa­del­lees­sa lau­mas­sa 6–8 sutta

10.10.2020 18:51 36
Hossan Värikallion tulkinnat muuttuvat teknologian avulla, maalauksista paljastunut uusia hahmoja – "Uusia löydöksiä on tullut lähes kyllästymiseen asti"

Hossan Vä­ri­kal­lion tul­kin­nat muut­tu­vat tek­no­lo­gian avulla, maa­lauk­sis­ta pal­jas­tu­nut uusia hahmoja – "Uusia löy­dök­siä on tullut lähes kyl­läs­ty­mi­seen asti"

09.10.2020 07:30 0
Tilaajille
Rajavartiolaitos valvoo hirvenmetsästystä Koillismaalla ja Kainuussa – Venäjän rajaviranomaiset kiinnittäneet huomiota koirien rajanylityksiin

Ra­ja­var­tio­lai­tos valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa – Venäjän ra­ja­vi­ran­omai­set kiin­nit­tä­neet huo­mio­ta koirien ra­jan­yli­tyk­siin

08.10.2020 15:13 1
Kajaanin perusopetus varautuu koronan kiihtymiseen – maskeja hankittu, oppivälineet kotiin syyslomaviikolle

Ka­jaa­nin pe­rus­ope­tus va­rau­tuu koronan kiih­ty­mi­seen – maskeja han­kit­tu, op­pi­vä­li­neet kotiin syys­lo­ma­vii­kol­le

08.10.2020 11:27 0
Valmiustoimikunta: Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa varauduttava yllättäviin koronaryppäisiin ja maskien käytön lisäämiseen

Val­mius­toi­mi­kun­ta: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa va­rau­dut­ta­va yl­lät­tä­viin ko­ro­na­ryp­päi­siin ja maskien käytön li­sää­mi­seen

06.10.2020 19:43 11
Finnair karsii talvikauden lentoja kysynnän puutteen vuoksi – Kemiin lennetään Kokkolan kautta, Kajaaniin Jyväskylän kautta

Finnair karsii tal­vi­kau­den lentoja ky­syn­nän puut­teen vuoksi – Kemiin len­ne­tään Kok­ko­lan kautta, Ka­jaa­niin Jy­väs­ky­län kautta

06.10.2020 13:37 3
Suomessa 227 uutta koronatartuntaa, hallitukselta toimia epidemian hillitsemiseksi – Oulussa yksi uusi tartunta, Rovaniemellä seitsemän ja Torniossa kaksi

Suo­mes­sa 227 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, hal­li­tuk­sel­ta toimia epi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si – Oulussa yksi uusi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä seit­se­män ja Tor­nios­sa kaksi

06.10.2020 12:10 11
Suuren erikoiskuljetuksen tieltä purettiin sähkölinjoja ja karsittiin puita – Kalajoelta Sotkamoon kuljetetaan kymmeniä jättimäisiä kuljetuksia

Suuren eri­kois­kul­je­tuk­sen tieltä pu­ret­tiin säh­kö­lin­jo­ja ja kar­sit­tiin puita – Ka­la­joel­ta Sot­ka­moon kul­je­te­taan kym­me­niä jät­ti­mäi­siä kul­je­tuk­sia

06.10.2020 10:45 2
Tilaajille
Tukkirekka ja henkilöauto kolaroivat Ristijärvellä Kainuussa – tilanteessa säästyttiin suuremmilta loukkaantumisilta

Tuk­ki­rek­ka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Ris­ti­jär­vel­lä Kai­nuus­sa – ti­lan­tees­sa sääs­tyt­tiin suu­rem­mil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta

05.10.2020 11:30 0
Poikkeuksellisen isoja erikoiskuljetuksia liikkuu Kalajoen satamasta Sotkamoon: Sähköjä katkotaan, valopylväitä ja liikennemerkkejä joudutaan poistamaan – suurin kuljetus liikkeelle maanantaina

Poik­keuk­sel­li­sen isoja eri­kois­kul­je­tuk­sia liikkuu Ka­la­joen sa­ta­mas­ta Sot­ka­moon: Sähköjä kat­ko­taan, va­lo­pyl­väi­tä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä jou­du­taan pois­ta­maan – suurin kul­je­tus liik­keel­le maa­nan­tai­na

04.10.2020 22:33 5
THL: Suomessa todettu 147 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa seitsemän uutta tapausta, joista kolme Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 147 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa seit­se­män uutta ta­paus­ta, joista kolme Oulussa

04.10.2020 12:12 22
THL: Suomessa 147 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa yhteensä 16 uutta tapausta, joista suurin osa Pohjois-Pohjanmaalla

THL: Suo­mes­sa 147 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa yh­teen­sä 16 uutta ta­paus­ta, joista suurin osa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

03.10.2020 12:12 49
Nousukalan esteenä tuhansia patoja ja jopa 30 000 tierumpua – valtava esteidenpoistourakka eteni yhden padon verran Sotkamon Sapsokoskella

Nou­su­ka­lan esteenä tu­han­sia patoja ja jopa 30 000 tie­rum­pua – valtava es­tei­den­pois­to­urak­ka eteni yhden padon verran Sot­ka­mon Sap­so­kos­kel­la

02.10.2020 06:00 4
Tilaajille
THL: Suomessa 111 uutta koronavirustartuntaa – koko Pohjois-Suomeen kirjattu yhdeksän uutta tautitapausta

THL: Suo­mes­sa 111 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko Poh­jois-Suo­meen kir­jat­tu yh­dek­sän uutta tau­ti­ta­paus­ta

01.10.2020 12:31 15
Kajaanissa kolme koronatapausta, jotka ovat peräisin Tahkolla olleesta kokoontumisesta

Ka­jaa­nis­sa kolme ko­ro­na­ta­paus­ta, jotka ovat pe­räi­sin Tah­kol­la ol­lees­ta ko­koon­tu­mi­ses­ta

30.09.2020 13:11 0