Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kainuu

Muistokirjoitus: FM Ulla Marketta Haverinen 1955–2023

Muis­to­kir­joi­tus: FM Ulla Mar­ket­ta Ha­ve­ri­nen 1955–2023

23.02.2024 12:39 1
Botnia Printin muutosneuvottelut päättyivät – Enintään 25 työntekijää irtisanotaan ja Kajaanin paino suljetaan

Botnia Printin muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – E­nin­tään 25 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan ja Ka­jaa­nin paino sul­je­taan

21.02.2024 09:51 1

Oikaisu

20.02.2024 13:30
Bussiliikenne Suomussalmelta ja Puolangalta Ouluun käynnistyy taas, vaihtoyhteydet Helsingin juniin aiempaa paremmat

Bus­si­lii­ken­ne Suo­mus­sal­mel­ta ja Puo­lan­gal­ta Ouluun käyn­nis­tyy taas, vaih­to­yh­tey­det Hel­sin­gin juniin aiempaa pa­rem­mat

20.02.2024 13:30 7
Lumikuorma aiheutti kuplahallin sortumavaaran Kajaanissa

Lu­mi­kuor­ma ai­heut­ti kup­la­hal­lin sor­tu­ma­vaa­ran Ka­jaa­nis­sa

18.02.2024 15:49
Luonnonvarakeskuksen yt-neuvottelut päättyivät – Ruukin navetasta ja Paltamon toimipaikasta luovutaan

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – Ruukin na­ve­tas­ta ja Pal­ta­mon toi­mi­pai­kas­ta luo­vu­taan

15.02.2024 16:46 2
Yksi loukkaantui peräänajokolarissa Kokkolantiellä Kajaanissa – osallisena kaksi henkilöautoa ja rekka

Yksi louk­kaan­tui pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Kok­ko­lan­tiel­lä Ka­jaa­nis­sa – o­sal­li­se­na kaksi hen­ki­lö­au­toa ja rekka

15.02.2024 12:04
Raimo Lusma lukee ajatuksia ja syö nauloja – oululaistaustainen mentalisti ja fakiiri hämmästyttää Pikisaaressa perjantaina

Raimo Lusma lukee aja­tuk­sia ja syö nauloja – ou­lu­lais­taus­tai­nen men­ta­lis­ti ja fakiiri häm­mäs­tyt­tää Pi­ki­saa­res­sa per­jan­tai­na

08.02.2024 06:05
Kainuun ely-keskus torppaa Ilmatar Paltamo Oy:n tuulivoimapuiston rakentamisen

Kainuun ely-kes­kus torppaa Ilmatar Paltamo Oy:n tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen

01.02.2024 18:45 17
Kainuun prikaatin varusmies saapui kasarmille humalassa, haastoi riitaa ja kuristi päivystäjää – sakkotuomio oikeudessa

Kainuun pri­kaa­tin va­rus­mies saapui ka­sar­mil­le hu­ma­las­sa, haastoi riitaa ja kuristi päi­vys­tä­jää – sak­ko­tuo­mio oi­keu­des­sa

26.01.2024 13:00
Tilaajille
Valtiontalouden tarkastusviraston entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari haki Kuhmon hallintojohtajan virkaa

Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton entinen pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­ri haki Kuhmon hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa

23.01.2024 14:16 16
Rintamamiestalo tuhoutui tulipalossa Paltamossa

Rin­ta­ma­mies­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pal­ta­mos­sa

21.01.2024 13:00
Finnair voitti tuettujen maakuntalentojen kilpailutuksen – Lentoja myös Kajaaniin ja Kemiin

Finnair voitti tuet­tu­jen maa­kun­ta­len­to­jen kil­pai­lu­tuk­sen – Lentoja myös Ka­jaa­niin ja Kemiin

16.01.2024 14:25 20
Potilas puukotti hoitajaa keskussairaalassa Kajaanissa

Potilas puu­kot­ti hoi­ta­jaa kes­kus­sai­raa­las­sa Ka­jaa­nis­sa

14.01.2024 19:23 4
Oulun poliisilaitos tutkii Kainuussa kuvattua somevideota, jossa uhataan tappaa ihmisiä

Oulun po­lii­si­lai­tos tutkii Kai­nuus­sa ku­vat­tua so­me­vi­deo­ta, jossa uhataan tappaa ihmisiä

11.01.2024 16:04
Metson ja teeren latvalinnustus alkaa taas – Metsästys on sallittua rajoitetusti tammikuun loppuun asti

Metson ja teeren lat­va­lin­nus­tus alkaa taas – Met­säs­tys on sal­lit­tua ra­joi­te­tus­ti tam­mi­kuun loppuun asti

09.01.2024 10:47 14
Sankarilehmä Juupas pelasti Marja Okkosen hengen lapsena – Nyt nuori nainen yrittää pelastaa lehmävanhuksen teurasautolta

San­ka­ri­leh­mä Juupas pelasti Marja Okkosen hengen lapsena – Nyt nuori nainen yrittää pe­las­taa leh­mä­van­huk­sen teu­ras­au­tol­ta

07.01.2024 05:00 26
Tilaajille
Kuorma-auton kuljettama työmaakoppi syttyi palamaan Sotkamossa

Kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­ma työ­maa­kop­pi syttyi pa­la­maan Sot­ka­mos­sa

28.12.2023 18:15
Yle: Sotilaan epäillään syyllistyneen esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Kainuun prikaatissa – kyseessä erittäin harvinainen syyte

Yle: So­ti­laan epäil­lään syyl­lis­ty­neen esi­mie­hen vä­ki­val­tai­seen vas­tus­ta­mi­seen Kainuun pri­kaa­tis­sa – ­ky­sees­sä erit­täin har­vi­nai­nen syyte

28.12.2023 15:35 2
Miksi poliisin neuvottelijat jututtavat ihmisiä Kärppäpelissä? Näin toimii harvoin julkisuudessa nähty Oulun poliisin neuvotteluryhmä

Miksi po­lii­sin neu­vot­te­li­jat ju­tut­ta­vat ihmisiä Kärp­pä­pe­lis­sä? Näin toimii harvoin jul­ki­suu­des­sa nähty Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­mä

09.12.2023 05:00 12
Tilaajille
Oopperalaulaja Soile Isokoskelle  Suomen Leijonan komentajamerkki – Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myönnetyistä itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä

Oop­pe­ra­lau­la­ja Soile Iso­kos­kel­le Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki – Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

01.12.2023 22:12 17
Tilaajille
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

27.11.2023 11:17 2
Sallaan ja Vartiukseen saapunut tänään yhteensä 75 turvapaikanhakijaa, Vartiuksen rajanylityspaikka suljettiin puolen tunnin jatkoajan jälkeen

Sallaan ja Var­tiuk­seen saa­pu­nut tänään yh­teen­sä 75 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ka sul­jet­tiin puolen tunnin jat­ko­ajan jälkeen

22.11.2023 18:04 14
Vartiuksen lähikylässä tiedetään, miten häikäilemättömästi Venäjä toimii: "Onko meillä pokkaa katsoa, että he paleltuvat siihen?"

Var­tiuk­sen lä­hi­ky­läs­sä tie­de­tään, miten häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti Venäjä toimii: "Onko meillä pokkaa katsoa, että he pa­lel­tu­vat sii­hen?"

22.11.2023 05:00 29
Tilaajille
Apulaisoikeuskansleri pysäytti kaavaillut rajatiukennukset – sisäministerin mukaan valmistelua tehdään nyt toisella mallilla

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri py­säyt­ti kaa­vail­lut ra­ja­tiu­ken­nuk­set – si­sä­mi­nis­te­rin mukaan val­mis­te­lua tehdään nyt toi­sel­la mal­lil­la

21.11.2023 21:31 28
Suomi ryhtyy tarvittaessa nopeasti lisätoimiin, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu, sanoi Orpo Vartiuksen raja-asemalla

Suomi ryhtyy tar­vit­taes­sa no­peas­ti li­sä­toi­miin, jos ny­kyi­nen toi­min­ta itä­ra­jal­la jatkuu, sanoi Orpo Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­la

20.11.2023 19:37 63
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kajaanissa – talossa syttymishetkellä yksi ihminen, henkilövahingoilta vältyttiin

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ka­jaa­nis­sa – ­ta­los­sa syt­ty­mis­het­kel­lä yksi ih­mi­nen, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

18.11.2023 19:19
Autoilija lähti liikenteeseen jäisellä tuulilasilla Suomussalmella – törmäsi jalankulkijaan, joka loukkaantui vakavasti

Au­toi­li­ja lähti lii­ken­tee­seen jäi­sel­lä tuu­li­la­sil­la Suo­mus­sal­mel­la – törmäsi ja­lan­kul­ki­jaan, joka louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

18.11.2023 11:50 13
Turvapaikkahakemuksen jätti Vartiuksessa lauantaina 67 ihmistä – normaalia rajaliikennettä jouduttiin rajoittamaan iltapäivällä

Tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen jätti Var­tiuk­ses­sa lauan­tai­na 67 ihmistä – nor­maa­lia ra­ja­lii­ken­net­tä jou­dut­tiin ra­joit­ta­maan il­ta­päi­väl­lä

18.11.2023 21:17 66
Vartiuksen raja-asemalle saapui viisi turvapaikanhakijaa,  eivät suostuneet käskyistä huolimatta palaamaan Venäjälle – Niiralassa tulijat pysäytettiin voimakeinoin

Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­le saapui viisi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa,  eivät suos­tu­neet käs­kyis­tä huo­li­mat­ta pa­laa­maan Ve­nä­jäl­le – ­Nii­ra­las­sa tulijat py­säy­tet­tiin voi­ma­kei­noin

17.11.2023 21:47 33