Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kainuu

Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusien työpaikkojen määrä romahti – Kainuussa työllisyys sen sijaan ennätyskorkealla

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusien työ­paik­ko­jen määrä romahti – Kai­nuus­sa työl­li­syys sen sijaan en­nä­tys­kor­keal­la

26.09.2023 11:49 21
Paltamossa kadonnut mies löytyi junaradan varresta

Pal­ta­mos­sa ka­don­nut mies löytyi ju­na­ra­dan var­res­ta

26.09.2023 11:23 4
Oulun poliisi jakeli sakkoja kännykän käytöstä ajon aikana – erityisen vaarallista on tekstin kirjoittaminen ajettaessa

Oulun poliisi jakeli sakkoja kän­ny­kän käy­tös­tä ajon aikana – eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta on tekstin kir­joit­ta­mi­nen ajet­taes­sa

26.09.2023 10:58 4
Oulu onkin savolaisten kaupunki – Kun pientilat eivät enää elättäneet Kainuussa, savolaiset valtasivat Oulun

Oulu onkin sa­vo­lais­ten kau­pun­ki – Kun pien­ti­lat eivät enää elät­tä­neet Kai­nuus­sa, sa­vo­lai­set val­ta­si­vat Oulun

25.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Syyttäjä ei nosta syytteitä Sotkamon ampumatapauksessa, jossa metsästäjät vahingoittivat karhun kanssa taistellutta kaveriaan

Syyt­tä­jä ei nosta syyt­tei­tä Sot­ka­mon am­pu­ma­ta­pauk­ses­sa, jossa met­säs­tä­jät va­hin­goit­ti­vat karhun kanssa tais­tel­lut­ta ka­ve­riaan

22.09.2023 15:53 7
Poliisi varoittaa Koillismaalla liikkuvista laittomista rahankerääjistä – aiemmin kaksi napattiin kiinni Kajaanissa

Poliisi va­roit­taa Koil­lis­maal­la liik­ku­vis­ta lait­to­mis­ta ra­han­ke­rää­jis­tä – aiemmin kaksi na­pat­tiin kiinni Ka­jaa­nis­sa

21.09.2023 16:14 2
Suomussalmella kadonnut alaikäinen löytyi menehtyneenä – poliisi kiittää havainnoista

Suo­mus­sal­mel­la ka­don­nut ala­ikäi­nen löytyi me­neh­ty­nee­nä – poliisi kiittää ha­vain­nois­ta

21.09.2023 15:57
Oululaisten suosimalla mökkijärvellä heräsi huoli muikkukannan kohtalosta – Jättimäinen patourakka puskettiin maaliin byrokratiaa pelkäämättä

Ou­lu­lais­ten suo­si­mal­la mök­ki­jär­vel­lä heräsi huoli muik­ku­kan­nan koh­ta­los­ta – ­Jät­ti­mäi­nen pa­to­urak­ka pus­ket­tiin maaliin by­ro­kra­tiaa pel­kää­mät­tä

18.09.2023 07:00 12
Tilaajille
Rikosepäily Kajaanissa: Miehet keräsivät rahaa jalkapalloseuralle ja invalideille, mutta rahat eivät päätyneetkään oikeaan kohteeseen

Ri­kos­epäi­ly Ka­jaa­nis­sa: Miehet ke­rä­si­vät rahaa jal­ka­pal­lo­seu­ral­le ja in­va­li­deil­le, mutta rahat eivät pää­ty­neet­kään oikeaan koh­tee­seen

15.09.2023 16:58 6
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 13:00 31
"Monta kertaa tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä: tehdä työkseen tällaista pöljäilyä", sanoo Puolangan pessimistien taiteellinen johtaja Tommi Rajala

"Monta kertaa tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä: tehdä työk­seen täl­lais­ta pöl­jäi­lyä", sanoo Puo­lan­gan pes­si­mis­tien tai­teel­li­nen johtaja Tommi Rajala

02.09.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun poliisi valvoi pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita liikenteessä – kirjasi 56 liikennevirhemaksua jalkakäytävällä pyöräilleille

Oulun poliisi valvoi pyö­räi­li­jöi­tä ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta lii­ken­tees­sä – kirjasi 56 lii­ken­ne­vir­he­mak­sua jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räil­leil­le

30.08.2023 09:34 53
Haavoitettu karhu kaatoi metsästäjän alleen Sotkamossa – jahtikaverit ampuivat eläimen lähietäisyydeltä ja osuivat miestä jalkaan

Haa­voi­tet­tu karhu kaatoi met­säs­tä­jän alleen Sot­ka­mos­sa – jah­ti­ka­ve­rit am­pui­vat eläimen lä­hi­etäi­syy­del­tä ja osuivat miestä jalkaan

27.08.2023 12:49
Oulusta 3 tunnin ajomatkan päässä on melontakohde, joka vain paranee sateiden myötä – Laitoimme kartalle Hossan kansallispuiston kiinnostavimmat reitit

Oulusta 3 tunnin ajo­mat­kan päässä on me­lon­ta­koh­de, joka vain paranee sa­tei­den myötä – Lai­toim­me kar­tal­le Hossan kan­sal­lis­puis­ton kiin­nos­ta­vim­mat reitit

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja tulipaloista Kajaanissa sekä kesäkahvilan murrosta Puolangalla

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja tu­li­pa­lois­ta Ka­jaa­nis­sa sekä ke­sä­kah­vi­lan mur­ros­ta Puo­lan­gal­la

20.08.2023 14:27
Henkilöauto ja matkailuauto kolaroivat Kuhmossa – poliisi epäilee kuljettajaa rattijuopumuksesta

Hen­ki­lö­au­to ja mat­kai­lu­au­to ko­la­roi­vat Kuh­mos­sa – poliisi epäilee kul­jet­ta­jaa rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

20.08.2023 13:30
Suuri sekajätekasa paloi Kajaanin Majasaaren jätekeskuksessa, sammuttamaan hälytettiin useita palokunnan yksiköitä

Suuri se­ka­jä­te­ka­sa paloi Ka­jaa­nin Ma­ja­saa­ren jä­te­kes­kuk­ses­sa, sam­mut­ta­maan hä­ly­tet­tiin useita pa­lo­kun­nan yk­si­köi­tä

19.08.2023 20:44
Yksi henkilö loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Ristijärvellä

Yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Ris­ti­jär­vel­lä

17.08.2023 07:58
Mies löytyi hukkuneena Suomussalmelta

Mies löytyi huk­ku­nee­na Suo­mus­sal­mel­ta

14.08.2023 10:47
Kainuun prikaatin ja jääkäriprikaatin sotilasvalat ja -vakuutukset pidetään huomenna

Kainuun pri­kaa­tin ja jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­las­va­lat ja -va­kuu­tuk­set pi­de­tään huo­men­na

11.08.2023 11:00 3
Kajaanissa kadoksissa ollut nainen löytyi

Ka­jaa­nis­sa ka­dok­sis­sa ollut nainen löytyi

09.08.2023 17:55
Oulujoen vesistöalueella on satanut poikkeuksellisen paljon – Fortum: voimalaitoksille tulossa isoja juoksutuksia

Ou­lu­joen ve­sis­tö­alueel­la on satanut poik­keuk­sel­li­sen paljon – Fortum: voi­ma­lai­tok­sil­le tulossa isoja juok­su­tuk­sia

07.08.2023 17:52 10
Tilaajille
Koira karkasi piharakennuksen alle Kuhmossa – pelastuslaitos ja omistaja saivat yhteistuumin lemmikin pois kiipelistä

Koira karkasi pi­ha­ra­ken­nuk­sen alle Kuh­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos ja omis­ta­ja saivat yh­teis­tuu­min lem­mi­kin pois kii­pe­lis­tä

02.08.2023 22:35 5
Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ajoi humalassa vilkkaalla Viitostiellä Suomussalmella – auto ajautui vastaantulevien kaistalle

Ajo­neu­vo­yh­dis­tel­män kul­jet­ta­ja ajoi hu­ma­las­sa vilk­kaal­la Vii­tos­tiel­lä Suo­mus­sal­mel­la – auto ajautui vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le

02.08.2023 08:58 1
Kymmenittäin nautoja on ollut karkuteillä Puolangalla – eläimiä on etsitty Paljakan laskettelurinteeltä dronen avulla

Kym­me­nit­täin nautoja on ollut kar­ku­teil­lä Puo­lan­gal­la – eläimiä on etsitty Pal­ja­kan las­ket­te­lu­rin­teel­tä dronen avulla

31.07.2023 18:32 7
Tilaajille
Kaleva tapasi mökkeilevän Petteri Orpon – Tiukimmin pääministeri vastasi kysymykseen rasismista

Kaleva tapasi mök­kei­le­vän Petteri Orpon – Tiu­kim­min pää­mi­nis­te­ri vastasi ky­sy­myk­seen ra­sis­mis­ta

28.07.2023 06:00 73
Tilaajille
Oulun poliisin raskaiden ajoneuvojen valvonnassa paljastui kymmeniä rikkomuksia

Oulun po­lii­sin ras­kai­den ajo­neu­vo­jen val­von­nas­sa pal­jas­tui kym­me­niä rik­ko­muk­sia

25.07.2023 11:09 15
Murskasiko Keijo Korhosen erikoinen tempaus Paavo Väyrysen presidenttiunelmat lopullisesti? Vuoden 1994 vaaleista muistetaan Rehn ja Ahtisaari, mutta isoin jytky koettiin Kainuussa

Murs­ka­si­ko Keijo Kor­ho­sen eri­koi­nen tempaus Paavo Väy­ry­sen pre­si­dent­ti­unel­mat lo­pul­li­ses­ti? Vuoden 1994 vaa­leis­ta muis­te­taan Rehn ja Ah­ti­saa­ri, mutta isoin jytky koet­tiin Kai­nuus­sa

24.07.2023 07:00 12
Tilaajille
Kuvataidearvio: Keraamikko-taidegraafikko Kaija-Riitta Iivosen teokset kuljettavat leikkisistä aiheista hengellisiin teemoihin, kuumailmapallolla sirkuksesta Golgatalle

Ku­va­tai­dear­vio: Ke­raa­mik­ko-tai­deg­raa­fik­ko Kai­ja-Riit­ta Iivosen teokset kul­jet­ta­vat leik­ki­sis­tä ai­heis­ta hen­gel­li­siin tee­moi­hin, kuu­ma­il­ma­pal­lol­la sir­kuk­ses­ta Gol­ga­tal­le

21.07.2023 15:00
Tilaajille
Kajaanin Vimpelinvaarasta toukokuussa löydetty vainaja on tunnistettu

Ka­jaa­nin Vim­pe­lin­vaa­ras­ta tou­ko­kuus­sa löy­det­ty vainaja on tun­nis­tet­tu

21.07.2023 10:23