Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Onnettomuudet
Viimeisin 12 tuntia
Kolme lasta koskessa aiheutti hälytyksen pelastuslaitokselle Oulaisissa – lapset pääsivät rannalle omin avuin

Kolme lasta kos­kes­sa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen pe­las­tus­lai­tok­sel­le Ou­lai­sis­sa – lapset pää­si­vät ran­nal­le omin avuin

22:45
Rastas räpisteli putkessa Linnanmaalla – pelastuslaitos auttoi linnun vapauteen

Rastas rä­pis­te­li put­kes­sa Lin­nan­maal­la – ­pe­las­tus­lai­tos auttoi linnun va­pau­teen

21:43
Viimeisin 24 tuntia
Poliisi: Kolmikymppinen mies kuoli ulosajossa viime perjantaina Sotkamossa

Po­lii­si: Kol­mi­kymp­pi­nen mies kuoli ulos­ajos­sa viime per­jan­tai­na Sot­ka­mos­sa

11:38
Viikko
Henkilöauto syttyi tuleen Isollakadulla, pelastuslaitos kävi sammuttamassa palon

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Isol­la­ka­dul­la, pe­las­tus­lai­tos kävi sam­mut­ta­mas­sa palon

05.06.2023 12:13 4
Saunarakennus paloi kokonaan Alavieskassa, palo ehti levitä pienelle alueelle maastoon

Sau­na­ra­ken­nus paloi ko­ko­naan Ala­vies­kas­sa, palo ehti levitä pie­nel­le alueel­le maas­toon

05.06.2023 13:58
Heinät syttyivät tuleen kuivurissa Ylitorniolla – paikalla olleet sammuttivat palon

Heinät syt­tyi­vät tuleen kui­vu­ris­sa Yli­tor­niol­la – pai­kal­la olleet sam­mut­ti­vat palon

03.06.2023 17:40
Tilaajille
Peräkärrysauna tuhoutui palossa Iin Jakkukylässä

Pe­rä­kär­ry­sau­na tu­hou­tui palossa Iin Jak­ku­ky­läs­sä

03.06.2023 14:47 1
Poliisi: Kadonneet iäkkäät ihmiset saattavat löytyä sadankin kilometrin päästä – "Voivat tehdä uskomattomia tempauksia"

Po­lii­si: Ka­don­neet iäkkäät ihmiset saat­ta­vat löytyä sa­dan­kin ki­lo­met­rin päästä – "Voivat tehdä us­ko­mat­to­mia tem­pauk­sia"

05.06.2023 08:58 2
Tilaajille
Vantaan putoamiskuolema johti parvekkeiden käyttökieltoon myös oululaistalossa – Lasikaiteista aloitettu laaja selvitys

Vantaan pu­toa­mis­kuo­le­ma johti par­vek­kei­den käyt­tö­kiel­toon myös ou­lu­lais­ta­los­sa – La­si­kai­teis­ta aloi­tet­tu laaja sel­vi­tys

31.05.2023 13:50 36
Tilaajille
Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen tu­li­pa­lo­ris­ki pai­not­tuu maa­kun­nas­sa Oulun alueel­le – Sam­mu­tus­me­ne­tel­mis­sä on vielä ke­hi­tet­tä­vää: "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 07:00 13
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siili takertui sulkapalloverkkoon Oulun Kaakkurissa – pelastuslaitos vei piikkipallon paloasemalle saamaan apua ja toipumaan

Siili ta­ker­tui sul­ka­pal­lo­verk­koon Oulun Kaak­ku­ris­sa – ­pe­las­tus­lai­tos vei piik­ki­pal­lon pa­lo­ase­mal­le saamaan apua ja toi­pu­maan

29.05.2023 19:26 12
Oululaiskaksikon suunnistuskisa sai uuden käänteen, kun metsästä kuului avunhuuto – Kellosta kadonnut nainen löytyi maastosta Muhokselta

Ou­lu­lais­kak­si­kon suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun met­säs­tä kuului avun­huu­to – Kel­los­ta ka­don­nut nainen löytyi maas­tos­ta Mu­hok­sel­ta

28.05.2023 16:42 31
Tilaajille
Humalassa ajanut mies törmäsi mönkijällä puuhun Rovaniemellä, loukkaantui vakavasti

Hu­ma­las­sa ajanut mies törmäsi mön­ki­jäl­lä puuhun Ro­va­nie­mel­lä, louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

28.05.2023 15:59
Tilaajille
Kellon Kiviniemestä kadonnut nainen löydettiin Muhokselta

Kellon Ki­vi­nie­mes­tä ka­don­nut nainen löy­det­tiin Mu­hok­sel­ta

28.05.2023 13:45 3

Kellon Ki­vi­nie­mes­sä ka­don­nut­ta naista et­si­tään yhä – Oulun poliisi toivoo il­moi­tuk­sia pie­nis­tä­kin vih­jeis­tä

28.05.2023 13:39
Hurja ulosajo Muhoksella: tien penkkaan törmännyt auto lensi kahden asuntoauton yli, kuljettaja loukkaantui vakavasti

Hurja ulosajo Mu­hok­sel­la: tien penk­kaan tör­män­nyt auto lensi kahden asun­to­au­ton yli, kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

27.05.2023 14:46 4
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:58
Tilaajille
Kaasuvuoto kauppakeskus Pekurin ulkovarastossa Oulussa aiheutti hälytyksen

Kaa­su­vuo­to kaup­pa­kes­kus Pekurin ul­ko­va­ras­tos­sa Oulussa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen

26.05.2023 15:44
Limingassa ja Tyrnävällä paloi noin kymmenen hehtaaria maastoa –  tuulenpuuskat hankaloittavat sammutustöitä

Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä paloi noin kym­me­nen heh­taa­ria maastoa –  tuu­len­puus­kat han­ka­loit­ta­vat sam­mu­tus­töi­tä

27.05.2023 09:32 5
Sirkkelin kärähtäminen aiheutti tulipalon teollisuuslaitoksessa Limingassa

Sirk­ke­lin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lon teol­li­suus­lai­tok­ses­sa Li­min­gas­sa

26.05.2023 14:41