Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Onnettomuudet
Viimeisin 12 tuntia
Päihtynyt kuski törmäsi liikennemerkkiin Ylivieskan keskustassa

Päih­ty­nyt kuski törmäsi lii­ken­ne­merk­kiin Yli­vies­kan kes­kus­tas­sa

18:27
Viimeisin 24 tuntia

Kä­räh­tä­nyt säh­kö­kom­po­nent­ti päästi savut Nuot­ta­saa­ren teh­da­sa­lueel­la, pe­las­tus­lai­tos kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

09:51
Aamulla Pohjantietä etelään ajaneet kuskit ajoivat kylkikolarin, toinen henkilöautoista hinauskuntoon

Aamulla Poh­jan­tie­tä etelään ajaneet kuskit ajoivat kyl­ki­ko­la­rin, toinen hen­ki­lö­au­tois­ta hi­naus­kun­toon

09:17 4
Viikko
Henkilöauto syttyi palamaan Oulussa Kuusamontiellä

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

24.10.2021 19:02 2
Viisi ihmistä loukkaantui kolarissa Kuusamon Käylänkylässä

Viisi ihmistä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Kuu­sa­mon Käy­län­ky­läs­sä

24.10.2021 16:33
Apukäynnistin syttyi palamaan hallissa

Apu­käyn­nis­tin syttyi pa­la­maan hal­lis­sa

24.10.2021 09:13
Jutun takaa: Uutisreportterit välittävät havaintoja – tärkeää tietoa ikävistäkin asioista on kerrottava

Jutun takaa: Uu­tis­re­port­te­rit vä­lit­tä­vät ha­vain­to­ja – tärkeää tietoa ikä­vis­tä­kin asiois­ta on ker­rot­ta­va

23.10.2021 18:00
Tilaajille
Iso varasto syttyi palamaan Kemijärvellä – Palo saatiin rajattua nopeasti

Iso varasto syttyi pa­la­maan Ke­mi­jär­vel­lä – Palo saatiin ra­jat­tua no­peas­ti

23.10.2021 15:33
Tilaajille
Vanha asuinrakennus paloi Puolangalla

Vanha asuin­ra­ken­nus paloi Puo­lan­gal­la

23.10.2021 12:07
Yksi Oulun vaarallisimmista risteyksistä sai liikennevalot – torstaina käyttöön otettu valo-ohjaus aiheutti ruuhkia Joutsentiellä

Yksi Oulun vaa­ral­li­sim­mis­ta ris­teyk­sis­tä sai lii­ken­ne­va­lot – tors­tai­na käyt­töön otettu va­lo-oh­jaus ai­heut­ti ruuhkia Jout­sen­tiel­lä

22.10.2021 16:00 56
Tilaajille
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

22.10.2021 09:49 8
Tilaajille
Yhdysvalloissa nainen kuoli tultuaan ammutuksi lännenelokuvan kuvauksissa – poliisin mukaan aseen laukaisi näyttelijä Alec Baldwin

Yh­dys­val­lois­sa nainen kuoli tul­tuaan am­mu­tuk­si län­nen­elo­ku­van ku­vauk­sis­sa – po­lii­sin mukaan aseen lau­kai­si näyt­te­li­jä Alec Baldwin

22.10.2021 08:39 1
Neljän auton ketjukolari Ylivieskassa, osallisena seitsemän henkilöä – käytössä kiertotie

Neljän auton ket­ju­ko­la­ri Yli­vies­kas­sa, osal­li­se­na seit­se­män hen­ki­löä – käy­tös­sä kier­to­tie

21.10.2021 22:33 2
Omakotitalo kärsi pahoja savuvahinkoja tulipalossa Ylivieskassa, tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja sa­vu­va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa, ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.10.2021 22:10
Kaksi autoa kolaroi Kuusamossa – loukkaantuneet toimitettiin sairaalahoitoon

Kaksi autoa kolaroi Kuu­sa­mos­sa – louk­kaan­tu­neet toi­mi­tet­tiin sai­raa­la­hoi­toon

21.10.2021 13:59
Tilaajille
Vene karkasi mieheltä Oulussa – henkilö pääsi omin avuin rantaan

Vene karkasi mie­hel­tä Oulussa – henkilö pääsi omin avuin rantaan

20.10.2021 15:01
Kalastaja moottoriveneineen oli pulassa Oulun Oritkarissa – meripelastusseuran alus tuli avuksi

Ka­las­ta­ja moot­to­ri­ve­nei­neen oli pulassa Oulun Orit­ka­ris­sa – me­ri­pe­las­tus­seu­ran alus tuli avuksi

19.10.2021 11:33 2
"Zombiakuista" yhä enemmän paloja – riskienhallintapäällikkö Honkakunnas kehottaa noudattamaan käyttöohjeita

"Zom­bia­kuis­ta" yhä enemmän paloja – ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö Hon­ka­kun­nas ke­hot­taa nou­dat­ta­maan käyt­tö­oh­jei­ta

19.10.2021 10:49 4
Tilaajille

Va­paa-ajan asunnon sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mi­jär­vel­lä – ­nel­jän hen­ki­lön vointi tar­kas­tet­tiin

19.10.2021 06:31
Vanhemmat
Oulun Limingantullissa sijaitsevan rengasliikkeen lämpökeskuksessa syttyi tulipalo

Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa si­jait­se­van ren­gas­liik­keen läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo

18.10.2021 13:39
Tilaajille