Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Onnettomuudet
Viimeisin 4 tuntia
Liimapuutehtaalla tulipalo Ranualla

Lii­ma­puu­teh­taal­la tu­li­pa­lo Ra­nual­la

23:17
Viimeisin 24 tuntia
Hakekuivurin yöllinen palo aiheutti satojentuhansien vahingot GRK-konsernin biohiiltä tuottavassa laitoksessa Utajärvellä

Ha­ke­kui­vu­rin yöl­li­nen palo ai­heut­ti sa­to­jen­tu­han­sien va­hin­got GRK-kon­ser­nin bio­hiil­tä tuot­ta­vas­sa lai­tok­ses­sa Uta­jär­vel­lä

11:48
Viikko
Lapin pelastuslaitos tarkastaa järjestelmänsä Äkäslompolon turmahostellin virhekirjauksen vuoksi

Lapin pe­las­tus­lai­tos tar­kas­taa jär­jes­tel­män­sä Äkäs­lom­po­lon tur­ma­hos­tel­lin vir­he­kir­jauk­sen vuoksi

28.02.2024 21:27 2
Vauhkoontunut hevonen karkasi ja jäi jumiin ojaan Muhoksella – Ohjastaja loukkaantui

Vauh­koon­tu­nut hevonen karkasi ja jäi jumiin ojaan Mu­hok­sel­la – Oh­jas­ta­ja louk­kaan­tui

28.02.2024 14:23 6
Pariskunta oli juuri tullut saunasta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyttävät tulipalon jäljet Oulun Rantakadulla

Pa­ris­kun­ta oli juuri tullut sau­nas­ta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

27.02.2024 11:44 12
Tilaajille
Kaksi tulipaloa roihusi Oulun Rantakadulla – Toppilassa oli aamuyöllä kolmas palo, jota myös epäillään tahallaan sytytetyksi

Kaksi tu­li­pa­loa roihusi Oulun Ran­ta­ka­dul­la – Top­pi­las­sa oli aa­mu­yöl­lä kolmas palo, jota myös epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

27.02.2024 07:13 25
Tilaajille
Suositun Iinatin hiihtoladun taukokatos romahti lumen painosta – "Harvoin tällaista tapahtuu"

Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti lumen pai­nos­ta – "Har­voin täl­lais­ta ta­pah­tuu"

26.02.2024 13:37 29
Tilaajille
Autoilija törmäsi alaikäiseen pyöräilijään Ivalossa ja pakeni paikalta - poliisi toivoo nyt silminnäkijöiden havaintoja

Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta - poliisi toivoo nyt sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja

26.02.2024 14:31
Tilaajille
Mies juuttui kelkkansa alle yöksi Pohjois-Ruotsissa, 20-vuotias nainen loukkaantui vakavasti

Mies juuttui kelk­kan­sa alle yöksi Poh­jois-Ruot­sis­sa, 20-vuo­tias nainen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.02.2024 10:17
Tilaajille
Irtaimistoa kärysi kerrostalossa Oulaisissa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Ir­tai­mis­toa kärysi ker­ros­ta­los­sa Ou­lai­sis­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

25.02.2024 15:22
Supo lähetti vahingossa työntekijöidensä salaisia tietoja ulkopuoliseen sähköpostiin

Supo lähetti va­hin­gos­sa työn­te­ki­jöi­den­sä sa­lai­sia tietoja ul­ko­puo­li­seen säh­kö­pos­tiin

24.02.2024 14:11 5
Lumet ja jäät rymisevät nyt alas katoilta, Oulun keskustassa läheltä piti -tilanteita – palomestari muistuttaa kiinteistönomistajia vastuustaan

Lumet ja jäät ry­mi­se­vät nyt alas ka­toil­ta, Oulun kes­kus­tas­sa läheltä piti -ti­lan­tei­ta – pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa kiin­teis­tön­omis­ta­jia vas­tuus­taan

24.02.2024 12:54 15
Äkäslompolossa palanut hostelli oli jäänyt pelastuslaitoksen valvonnan ulkopuolelle – viimeisen kymmenen vuoden ajalta ei löydy palotarkastuspöytäkirjoja

Äkäs­lom­po­los­sa palanut hos­tel­li oli jäänyt pe­las­tus­lai­tok­sen val­von­nan ul­ko­puo­lel­le – vii­mei­sen kym­me­nen vuoden ajalta ei löydy pa­lo­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jo­ja

23.02.2024 19:41 15
Tilaajille
Tulipalo vaurioitti satavuotiasta omakotitaloa Oulun Kastellissa – sisällä ollutta koiraa ei saatu pelastettua

Tu­li­pa­lo vau­rioit­ti sa­ta­vuo­tias­ta oma­ko­ti­ta­loa Oulun Kas­tel­lis­sa – sisällä ollutta koiraa ei saatu pe­las­tet­tua

23.02.2024 20:39 2
Haapajärven tunnelma on tragedian keskellä surullinen ja epätietoinen – Pikkukaupungin päättäjät saavat kritiikkiä asukkailta

Haa­pa­jär­ven tun­nel­ma on tra­ge­dian kes­kel­lä su­rul­li­nen ja epä­tie­toi­nen – Pik­ku­kau­pun­gin päät­tä­jät saavat kri­tiik­kiä asuk­kail­ta

23.02.2024 16:13 22
Tilaajille
Katolta tippuva lumi aiheutti vaaraa Oulun keskustassa – yhden auton tuulilasiin syntyi halkeama

Katolta tippuva lumi ai­heut­ti vaaraa Oulun kes­kus­tas­sa – yhden auton tuu­li­la­siin syntyi hal­kea­ma

23.02.2024 16:02 1
Onni onnettomuudessa: kuumuudessa haljennut vesiputki sammutti saunassa olleen palon Saariselällä

Onni on­net­to­muu­des­sa: kuu­muu­des­sa hal­jen­nut ve­si­put­ki sam­mut­ti sau­nas­sa olleen palon Saa­ri­se­läl­lä

23.02.2024 13:32 1
Tilaajille
Oululainen Johanna Pakonen joutui häiritsevän perässä roikkujan kohteeksi liikenteessä – Kysyimme, miten silloin kannattaa toimia

Ou­lu­lai­nen Johanna Pakonen joutui häi­rit­se­vän perässä roik­ku­jan koh­teek­si lii­ken­tees­sä – Ky­syim­me, miten silloin kan­nat­taa toimia

23.02.2024 13:07 28
Tilaajille
Auto ajautui penkkaan Raitotien ja Parkkisenkankaantien risteyksen liikenneympyrässä – liikenne ruuhkautui

Auto ajautui penk­kaan Rai­to­tien ja Park­ki­sen­kan­kaan­tien ris­teyk­sen lii­ken­ne­ym­py­räs­sä – lii­ken­ne ruuh­kau­tui

23.02.2024 09:51 8
Vanhemmat
Omakotitalon pihasauna syttyi palamaan Kellon Kiviniemessä – syyksi epäillään sähkövikaa

Oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­sau­na syttyi pa­la­maan Kellon Ki­vi­nie­mes­sä – syyksi epäil­lään säh­kö­vi­kaa

22.02.2024 13:08 2