konkurssit
Kuukausi
Pelätty konkurssiaalto jäi toisenakin pandemiavuotena tulematta – EK:n Sami Pakarinen: "Selvittiin vähemmällä kuin pelättiin"

Pelätty kon­kurs­si­aal­to jäi toi­se­na­kin pan­de­mia­vuo­te­na tu­le­mat­ta – EK:n Sami Pa­ka­ri­nen: "Sel­vit­tiin vä­hem­mäl­lä kuin pe­lät­tiin"

10.01.2022 06:30 5
Tilaajille
Pesänhoitaja ottaa konkurssiyrityksen omaisuuden heti haltuunsa – tilit jäädytetään jopa vartissa

Pe­sän­hoi­ta­ja ottaa kon­kurs­si­yri­tyk­sen omai­suu­den heti hal­tuun­sa – tilit jää­dy­te­tään jopa var­tis­sa

02.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Kuusi kysymystä Uroksen konkurssihakemuksesta – Lähteekö haastemies etsimään pääomistaja Jyrki Hallikaista?

Kuusi ky­sy­mys­tä Uroksen kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – Läh­tee­kö haas­te­mies et­si­mään pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kais­ta?

21.12.2021 16:15 13
Tilaajille
Miksi Urosta haetaan konkurssiin? – "Nämä ovat todella ikäviä ratkaisuja", velkojien asianajaja kommentoi

Miksi Urosta haetaan kon­kurs­siin? – "Nämä ovat todella ikäviä rat­kai­su­ja", vel­ko­jien asian­aja­ja kom­men­toi

19.12.2021 19:44 23
Tilaajille
Mitä konkurssi tarkoittaa ja miten konkurssihakemuksen käsittely etenee käräjäoikeudessa? – Päätös annetaan nopeimmillaan samana päivänä, konkurssi voi myös peruuntua

Mitä kon­kurs­si tar­koit­taa ja miten kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly etenee kä­rä­jäoi­keu­des­sa? – ­Pää­tös an­ne­taan no­peim­mil­laan samana päi­vä­nä, kon­kurs­si voi myös pe­ruun­tua

19.12.2021 13:00 3
Tilaajille
Uros Oy:ta haetaan konkurssiin, hakijoina miljoonavelkoja perineet pankit ja rahoitusyhtiö – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Uros Oy:ta haetaan kon­kurs­siin, ha­ki­joi­na mil­joo­na­vel­ko­ja pe­ri­neet pankit ja ra­hoi­tus­yh­tiö – mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

19.12.2021 12:28 19
Tilaajille
Vanhemmat
Milloin yritys on konkurssikypsä? "Jos palkkoja jää maksamatta, tilanne ei vaikuta lupaavalta"

Milloin yritys on kon­kurs­si­kyp­sä? "Jos palk­ko­ja jää mak­sa­mat­ta, tilanne ei vaikuta lu­paa­val­ta"

26.11.2021 13:30 4
Tilaajille
"Te olette jo piessyt pankin käräjillä", totesi ällistyttävän oikeusjutun tuomari – Oulussa seilanneen laivan päällikkö kuvaili yli 30-vuotista kiistaansa raunioittavaksi

"Te olette jo piessyt pankin kä­rä­jil­lä", totesi äl­lis­tyt­tä­vän oi­keus­ju­tun tuomari – Oulussa sei­lan­neen laivan pääl­lik­kö kuvaili yli 30-vuo­tis­ta kiis­taan­sa rau­nioit­ta­vak­si

18.10.2021 20:03 5
Tilaajille
Konkurssien määrä kasvussa – "Helmikuun luvuissa näkyy se, että velkojien tarve käyttää konkurssia perintäkeinona on otettu taas käyttöön"

Kon­kurs­sien määrä kas­vus­sa – "Hel­mi­kuun lu­vuis­sa näkyy se, että vel­ko­jien tarve käyttää kon­kurs­sia pe­rin­tä­kei­no­na on otettu taas käyt­töön"

03.03.2021 06:12 5
Kansalaisten velkakierre katki – työministeri Tuula Haatainen esittää, että Suomessa voisi hakeutua henkilökohtaiseen konkurssiin

Kan­sa­lais­ten vel­ka­kier­re katki – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen esit­tää, että Suo­mes­sa voisi ha­keu­tua hen­ki­lö­koh­tai­seen kon­kurs­siin

25.02.2021 06:30 10
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus odottaa nyt Nuo­ri­so­sää­tiön lau­sun­toa kon­kurs­si­ha­ke­muk­seen

10.12.2020 18:33
Konkurssiin ajautuneella Betametilla oli pulmia Oulun Stora Enson kartonkitehdashankkeen työmaalla – Kaleva sai haltuunsa konkurssihakemuksen asiakirjat

Kon­kurs­siin ajau­tu­neel­la Be­ta­me­til­la oli pulmia Oulun Stora Enson kar­ton­ki­teh­das­hank­keen työ­maal­la – Kaleva sai hal­tuun­sa kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen asia­kir­jat

14.11.2020 13:37 18
Tilaajille
Oululainen Betamet konkurssiin, syynä putkistourakan kaatuminen – "Tällä on ollut mittavat vaikutukset myös meidän alihankkijoihimme ja toimittajiimme"

Ou­lu­lai­nen Betamet kon­kurs­siin, syynä put­kis­to­ura­kan kaa­tu­mi­nen – "Tällä on ollut mit­ta­vat vai­ku­tuk­set myös meidän ali­hank­ki­joi­him­me ja toi­mit­ta­jiim­me"

12.11.2020 15:34 20
Tilaajille

Kem­pe­leen 4H-yh­dis­tys ha­keu­tuu kon­kurs­siin

29.05.2020 15:34

Pe­rus­suo­ma­lais­ten entinen nuo­ri­so­jär­jes­tö ha­keu­tui kon­kurs­siin – taus­tal­la val­tion­avus­tus­ten ta­kai­sin­pe­rin­tä

19.05.2020 20:43 1
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:54
Tilaajille