Loirin kuolema: Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää

Pääkirjoitus: Kar­hun­kaa­to­lu­vil­la tehdään temp­pu­ja – valitus voi estää kar­hu­jah­din tänä syksynä

konkurssit
Keskipohjanmaa: Ylivieskalainen Sikabaari hakeutuu konkurssiin – yrityksen kaikkien lihatuotteiden hävittämismääräys oli liikaa

Kes­ki­poh­jan­maa: Yli­vies­ka­lai­nen Si­ka­baa­ri ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sen kaik­kien li­ha­tuot­tei­den hä­vit­tä­mis­mää­räys oli liikaa

04.08.2022 14:06 20
Uroksen konkurssimenettelyssä yli 60 velkojaa, niiden saatavat yli 35 miljoonaa – myös pääomistaja Jyrki Hallikainen haluaa yhtiöltä miljoonia

Uroksen kon­kurs­si­me­net­te­lys­sä yli 60 vel­ko­jaa, niiden saa­ta­vat yli 35 mil­joo­naa – myös pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kai­nen haluaa yh­tiöl­tä mil­joo­nia

03.08.2022 12:25 28
Tilaajille
Kauppalehti: Uroksen kassassa oli vuodenvaihteessa 1150 euroa – samaan aikaan yhtiöllä oli 45,6 miljoonaa lainaa

Kaup­pa­leh­ti: Uroksen kas­sas­sa oli vuo­den­vaih­tees­sa 1150 euroa – samaan aikaan yh­tiöl­lä oli 45,6 mil­joo­naa lainaa

05.07.2022 20:59 13
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­li­yh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 38
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin – hotellin rakennuslupa voimassa enää kesäkuun loppuun asti

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­li­yh­tiö­tä kon­kurs­siin – ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa voi­mas­sa enää ke­sä­kuun loppuun asti

29.06.2022 16:57 41
Tilaajille
Jyrki Hallikainen allekirjoitti viimein Uroksen konkurssipesän pesäluettelon – pesänhoitaja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme arvioida, onko tarvetta joihinkin toimenpiteisiin"

Jyrki Hal­li­kai­nen al­le­kir­joit­ti viimein Uroksen kon­kurs­si­pe­sän pe­sä­luet­te­lon – pe­sän­hoi­ta­ja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme ar­vioi­da, onko tar­vet­ta joi­hin­kin toi­men­pi­tei­siin"

17.06.2022 16:25 4
Tilaajille
Uroksen tytäryhtiöllä mahdollisesti satojen miljoonien dollareiden saatava Kiinasta – pe­sän­hoi­ta­jan mukaan sillä olisi rat­kai­se­va vai­ku­tus kon­kurs­sin lop­pu­tu­lok­seen

Uroksen ty­tär­yh­tiöl­lä mah­dol­li­ses­ti satojen mil­joo­nien dol­la­rei­den saatava Kii­nas­ta – pe­sän­hoi­ta­jan mukaan sillä olisi rat­kai­se­va vai­ku­tus kon­kurs­sin lop­pu­tu­lok­seen

09.06.2022 17:16 38
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja pitää velkojainkokouksen, vaikka Jyrki Hallikainen ei ole vieläkään allekirjoittanut pesäluetteloa – välitilinpäätös kertoo merkittävästi suuremmista veloista kuin varoista

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja pitää vel­ko­jain­ko­kouk­sen, vaikka Jyrki Hal­li­kai­nen ei ole vie­lä­kään al­le­kir­joit­ta­nut pe­sä­luet­te­loa – vä­li­ti­lin­pää­tös kertoo mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­mis­ta ve­lois­ta kuin va­rois­ta

17.05.2022 11:41 4
Tilaajille
Uroksen konkurssissa uusia mutkia: Jyrki Hallikainen ei allekirjoittanut pesäluetteloa ajoissa, pesänhoitaja väläyttää pakkokeinoja – "Annan hänelle muutaman päivän aikaa ojentua"

Uroksen kon­kurs­sis­sa uusia mutkia: Jyrki Hal­li­kai­nen ei al­le­kir­joit­ta­nut pe­sä­luet­te­loa ajois­sa, pe­sän­hoi­ta­ja vä­läyt­tää pak­ko­kei­no­ja – "Annan hänelle muu­ta­man päivän aikaa ojen­tua"

03.05.2022 16:00 30
Tilaajille
Autokauppaa ja huoltoa Oulussa pitkään pyörittänyt perheyhtiö AutoÅström hakeutui konkurssiin

Au­to­kaup­paa ja huoltoa Oulussa pitkään pyö­rit­tä­nyt per­he­yh­tiö Au­toÅst­röm ha­keu­tui kon­kurs­siin

02.05.2022 15:58 19
Tilaajille
MT: Kemijärven sellutehdashanketta ajanut Boreal Bioref asetettu konkurssiin

MT: Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ket­ta ajanut Boreal Bioref ase­tet­tu kon­kurs­siin

11.04.2022 07:50 2
Tilaajille
Uroksen Oulun toimiston irtaimistosta kertyi huutokaupassa 137 500 euroa, josta suurin osa menee palkkarästien maksuun – vain pisara miljoonavelkojen meressä

Uroksen Oulun toi­mis­ton ir­tai­mis­tos­ta kertyi huu­to­kau­pas­sa 137 500 euroa, josta suurin osa menee palk­ka­räs­tien maksuun – vain pisara mil­joo­na­vel­ko­jen meressä

08.04.2022 19:00 19
Tilaajille
Pesänhoitaja: Uroksen kirjanpidossa merkittäviä puutteita

Pe­sän­hoi­ta­ja: Uroksen kir­jan­pi­dos­sa mer­kit­tä­viä puut­tei­ta

05.04.2022 10:56 12
Tilaajille
Konkurssiin menneen Uroksen tytäryhtiöt vähävaraisia, sanoo pesänhoitaja – Kärppien mestaruussormus vaihtoi omistajaa 2680 eurolla

Kon­kurs­siin menneen Uroksen ty­tär­yh­tiöt vä­hä­va­rai­sia, sanoo pe­sän­hoi­ta­ja – Kärp­pien mes­ta­ruus­sor­mus vaihtoi omis­ta­jaa 2680 eurolla

11.03.2022 13:28 17
Tilaajille
Uroksen konkurssi sai sinetin – yhtiö ei valittanut käräjäoikeuden konkurssipäätöksestä

Uroksen kon­kurs­si sai sinetin – yhtiö ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den kon­kurs­si­pää­tök­ses­tä

10.03.2022 16:35 8
Tilaajille
Kärppien mestaruussormus, led-näyttöjä, naulakko – Uroksen Oulun toimistolta huutokaupataan parhaillaan käytännössä kaikki paitsi seinät

Kärp­pien mes­ta­ruus­sor­mus, led-näyt­tö­jä, nau­lak­ko – Uroksen Oulun toi­mis­tol­ta huu­to­kau­pa­taan par­hail­laan käy­tän­nös­sä kaikki paitsi seinät

15.02.2022 18:04 23
Tilaajille
Uros Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen on ilmoittanut olevansa tyytymätön Uroksen konkurssiratkaisuun

Uros Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jyrki Hal­li­kai­nen on il­moit­ta­nut ole­van­sa tyy­ty­mä­tön Uroksen kon­kurs­si­rat­kai­suun

14.02.2022 18:48 20
Tilaajille
Kaikki uroslaiset irtisanottu, pesänhoitaja ei ollut tavoittanut pääomistaja Jyrki Hallikaista

Kaikki uros­lai­set ir­ti­sa­not­tu, pe­sän­hoi­ta­ja ei ollut ta­voit­ta­nut pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kais­ta

08.02.2022 18:58 34
Tilaajille
Uros on asetettu konkurssiin – Käräjäoikeus: Uros on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön

Uros on ase­tet­tu kon­kurs­siin – Kä­rä­jäoi­keus: Uros on muutoin kuin ti­la­päi­ses­ti mak­su­ky­vy­tön

08.02.2022 15:41 42
Tilaajille
Pelätty konkurssiaalto jäi toisenakin pandemiavuotena tulematta – EK:n Sami Pakarinen: "Selvittiin vähemmällä kuin pelättiin"

Pelätty kon­kurs­si­aal­to jäi toi­se­na­kin pan­de­mia­vuo­te­na tu­le­mat­ta – EK:n Sami Pa­ka­ri­nen: "Sel­vit­tiin vä­hem­mäl­lä kuin pe­lät­tiin"

10.01.2022 06:30 5
Tilaajille