Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Konkurssit
Kuukausi
Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajat jättäneet kirjallisen kysymyksen Pyhännän kunnan tilanteen helpottamiseksi

Kes­kus­tan Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat jät­tä­neet kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen Py­hän­nän kunnan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

08.09.2023 13:17 10
Oulun käräjäoikeus asetti Siklatilat konkurssiin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Sik­la­ti­lat kon­kurs­siin

06.09.2023 13:35 14
Jukkatalon toimitusjohtajana toiminut Sydänmetsä: Konkurssi pelasti työpaikkoja – suurelementtitehdas koneineen onkin yhä konsernin omistuksessa

Juk­ka­ta­lon toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Sy­dän­met­sä: Kon­kurs­si pelasti työ­paik­ko­ja – ­suu­re­le­ment­ti­teh­das ko­nei­neen onkin yhä kon­ser­nin omis­tuk­ses­sa

05.09.2023 11:42 29
Tilaajille
Siklatilat Oy hakeutuu konkurssiin – yritykseltä jäi kesken kolme asunto-osakeyhtiötä ja yksi hoivakotityömaa

Sik­la­ti­lat Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sel­tä jäi kesken kolme asun­to-osa­ke­yh­tiö­tä ja yksi hoi­va­ko­ti­työ­maa

04.09.2023 15:20 46
Tilaajille
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 18:02 11
Tilaajille
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:26 29
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus asetti Jukkatalon konkurssiin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Juk­ka­ta­lon kon­kurs­siin

29.08.2023 13:34 11
Tilaajille
Pyhäntäläinen pientalovalmistaja Jukkatalo hakeutuu konkurssiin

Py­hän­tä­läi­nen pien­ta­lo­val­mis­ta­ja Juk­ka­ta­lo ha­keu­tuu kon­kurs­siin

28.08.2023 13:07 45
Tilaajille
Vanhemmat
Heinäkuussa pantiin vireille 224 konkurssia, ekonomistin mukaan selityksenä ei ole enää vain konkurssipatoutuman purkautuminen

Hei­nä­kuus­sa pantiin vi­reil­le 224 kon­kurs­sia, eko­no­mis­tin mukaan se­li­tyk­se­nä ei ole enää vain kon­kurs­si­pa­tou­tu­man pur­kau­tu­mi­nen

21.08.2023 12:36 6
Uroksen "kiinalaismiljoonista" odotetaan asiantuntijalausuntoja – Pesänhoitaja: Olen päässyt keskusteluyhteyteen Jyrki Hallikaisen kanssa

Uroksen "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta" odo­te­taan asian­tun­ti­ja­lau­sun­to­ja – Pe­sän­hoi­ta­ja: Olen päässyt kes­kus­te­lu­yh­tey­teen Jyrki Hal­li­kai­sen kanssa

16.08.2023 17:00 12
Tilaajille
"Ykkösprosentteja" – Oulun kaupungin miljoonasaatavat Oulun Taksipalveluiden konkurssipesältä ovat jäämässä hyvin pieniksi

"Yk­kösp­ro­sent­te­ja" – Oulun kau­pun­gin mil­joo­na­saa­ta­vat Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den kon­kurs­si­pe­säl­tä ovat jää­mäs­sä hyvin pie­nik­si

15.08.2023 17:00 40
Tilaajille
Konkursseja ollut Suomessa viimeksi näin paljon vuonna 2013 – Oulun käräjäoikeuden alueella tilanne ei yhtä paha, vaikka lappuja on mennyt luukulle

Kon­kurs­se­ja ollut Suo­mes­sa vii­mek­si näin paljon vuonna 2013 – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den alueel­la tilanne ei yhtä paha, vaikka lappuja on mennyt luu­kul­le

13.07.2023 13:59 6
Tilaajille
Oulunsalon lauttarannassa kalahallia pitänyt Riuttu Fisk hakeutui konkurssiin

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa ka­la­hal­lia pitänyt Riuttu Fisk ha­keu­tui kon­kurs­siin

11.07.2023 09:25 5
Tilaajille
Edu toi aidon meksikolaisen ruoan Ouluun, perusti kolme ravintolaa ja teki konkurssin – Nyt hän jakaa reseptinsä kaikille, sillä uutta ravintolaa ei tule

Edu toi aidon mek­si­ko­lai­sen ruoan Ouluun, perusti kolme ra­vin­to­laa ja teki kon­kurs­sin – Nyt hän jakaa re­sep­tin­sä kai­kil­le, sillä uutta ra­vin­to­laa ei tule

03.06.2023 06:30 12
Tilaajille
Käräjäoikeus asetti oulaistelaisen Suvanto Infran konkurssiin – työntekijöiden irtisanominen on jo aloitettu ja työkohteet ovat pysähtyneet

Kä­rä­jä­oi­keus asetti ou­lais­te­lai­sen Suvanto Infran kon­kurs­siin – työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­nen on jo aloi­tet­tu ja työ­koh­teet ovat py­säh­ty­neet

31.05.2023 18:10
Tilaajille
Nyt Uroksen hallitukseen kuuluneilta vaaditaan vahingonkorvauksia – Kiinasta vaaditut satojen miljoonien saatavat kutistuivat kymmeniin miljooniin

Nyt Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta vaa­di­taan va­hin­gon­kor­vauk­sia – Kii­nas­ta vaa­di­tut satojen mil­joo­nien saa­ta­vat ku­tis­tui­vat kym­me­niin mil­joo­niin

26.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Musiikki-Kullaksen konkurssi koskettaa oululaisia syvästi – Kalevan lukijat lähettivät kymmeniä muistoja veljesten pitämästä perheyrityksestä

Mu­siik­ki-Kul­lak­sen kon­kurs­si kos­ket­taa ou­lu­lai­sia syvästi – Kalevan lukijat lä­het­ti­vät kym­me­niä muis­to­ja vel­jes­ten pi­tä­mäs­tä per­he­yri­tyk­ses­tä

25.05.2023 06:00 24
Tilaajille
Kerro meille: Mitä on jäänyt mieleesi Musiikki-Kullaksesta?

Kerro meille: Mitä on jäänyt mie­lee­si Mu­siik­ki-Kul­lak­ses­ta?

15.05.2023 13:01 52
Konkurssiaalto höykyttää Suomea – kaatunutta moottoriurheilukeskus Kymi Ringiä yritetään myydä, mutta "ei renkaanpotkijoille"

Kon­kurs­si­aal­to höy­kyt­tää Suomea – kaa­tu­nut­ta moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kus Kymi Ringiä yri­te­tään myydä, mutta "ei ren­kaan­pot­ki­joil­le"

15.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Rakennusliike Karjaluoto hakeutui konkurssiin, kesken olevien urakoiden tilannetta selvitellään

Ra­ken­nus­lii­ke Kar­ja­luo­to ha­keu­tui kon­kurs­siin, kesken olevien ura­koi­den ti­lan­net­ta sel­vi­tel­lään

09.03.2023 10:58 17
Tilaajille