Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Konkurssit
Kuukausi
Uusi koti jää saamatta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – rakennuttajan konkurssi voi tuoda asunnonostajille järkyttäviä uutisia

Uusi koti jää saa­mat­ta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – ra­ken­nut­ta­jan kon­kurs­si voi tuoda asun­non­os­ta­jil­le jär­kyt­tä­viä uutisia

10.02.2024 08:28 6
Lehdon oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – Miten käy nyt, kun tilayhtiö meni konkurssiin?

Lehdon oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – Miten käy nyt, kun ti­la­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 22:00 2
Tilaajille
Konkurssipesä irtisanoi 220 Lehdon työntekijää – Oulunsalon työmaalla katselmus perjantaina

Kon­kurs­si­pe­sä ir­ti­sa­noi 220 Lehdon työn­te­ki­jää­ – Ou­lun­sa­lon työ­maal­la kat­sel­mus per­jan­tai­na

08.02.2024 15:37 30
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus asetti Lehdon tytäryhtiöt konkurssiin – Sivakan kerrostalotyömaa viivästyy Oulunsalossa

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Lehdon ty­tär­yh­tiöt kon­kurs­siin – ­Si­va­kan ker­ros­ta­lo­työ­maa vii­väs­tyy Ou­lun­sa­los­sa

08.02.2024 10:36 21
Tilaajille
Lehto Groupin konkurssiyhtiöissä 55 työntekijää Oulun alueella – Seudulla kaksi isoa rakennusalan konkurssia lyhyen ajan sisällä

Lehto Groupin kon­kurs­si­yh­tiöis­sä 55 työn­te­ki­jää Oulun alueel­la – ­Seu­dul­la kaksi isoa ra­ken­nus­alan kon­kurs­sia lyhyen ajan sisällä

07.02.2024 20:01 30
Tilaajille
Liuta kempeleläisen Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta kem­pe­le­läi­sen Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 09:32 72
Vanhemmat
Oulun käräjäoikeudelta taas uusi Uros-ratkaisu – Pesänhoitaja: Päästään selvittämään tytäryhtiöiden varallisuutta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta taas uusi Uros-rat­kai­su – Pe­sän­hoi­ta­ja: Pääs­tään sel­vit­tä­mään ty­tär­yh­tiöi­den va­ral­li­suut­ta

14.12.2023 16:11 9
Tilaajille
Torniolaisyhtiö vaati oikeudessa yli 100 000:ta euroa oululaisfestivaaliin liittyen – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Tor­nio­lais­yh­tiö vaati oi­keu­des­sa yli 100 000:ta euroa ou­lu­lais­fes­ti­vaa­liin liit­tyen – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­sen

05.12.2023 16:22
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 05:00 23
Tilaajille
Ouluun suunniteltu Suomen korkein puukerrostalo jää toteutumatta – Rakentajan konkurssi ei aiheuta ongelmia asuntomessuille

Ouluun suun­ni­tel­tu Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo jää to­teu­tu­mat­ta – Ra­ken­ta­jan kon­kurs­si ei aiheuta on­gel­mia asun­to­mes­suil­le

23.11.2023 13:01 48
Tilaajille
Rakennus-Avantin kohde Ruukissa viivästyy osin yrityssaneerauksen vuoksi – yritystä on haettu myös konkurssiin

Ra­ken­nus-Avan­tin kohde Ruu­kis­sa vii­väs­tyy osin yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – yri­tys­tä on haettu myös kon­kurs­siin

03.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Miksi konkurssien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla Suomessa? Marjo Kolehmainen löytää taustalta 3 syytä

Miksi kon­kurs­sien määrä on kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la vä­hem­män kuin muualla Suo­mes­sa? Marjo Ko­leh­mai­nen löytää taus­tal­ta 3 syytä

02.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Ely-keskus: Tällaisilla toimilla Pyhäntää ja irtisanottuja työntekijöitä tuetaan Jukkatalon konkurssin jälkeen

Ely-kes­kus: Täl­lai­sil­la toi­mil­la Py­hän­tää ja ir­ti­sa­not­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä tuetaan Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sin jälkeen

23.10.2023 10:01 17
Tuore oikeuden päätös voi avata, mihin Uroksen miljoonat katosivat – Pesänhoitaja: Nyt täytyy tavoittaa Jyrki Hallikainen

Tuore oi­keu­den päätös voi avata, mihin Uroksen mil­joo­nat ka­to­si­vat – ­Pe­sän­hoi­ta­ja: Nyt täytyy ta­voit­taa Jyrki Hal­li­kai­nen

06.10.2023 13:34 15
Tilaajille
Uroksen Luxemburg-kaupat määrättiin peruttavaksi – konkurssipesän mukaan alihintaisilla kaupoilla siirrettiin varoja velkojien ulottumattomiin

Uroksen Lu­xem­burg-kau­pat mää­rät­tiin pe­rut­ta­vak­si – kon­kurs­si­pe­sän mukaan ali­hin­tai­sil­la kau­poil­la siir­ret­tiin varoja vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin

05.10.2023 17:20 19
Tilaajille
Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajat jättäneet kirjallisen kysymyksen Pyhännän kunnan tilanteen helpottamiseksi

Kes­kus­tan Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat jät­tä­neet kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen Py­hän­nän kunnan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

08.09.2023 13:17 10
Oulun käräjäoikeus asetti Siklatilat konkurssiin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Sik­la­ti­lat kon­kurs­siin

06.09.2023 13:35 14
Jukkatalon toimitusjohtajana toiminut Sydänmetsä: Konkurssi pelasti työpaikkoja – suurelementtitehdas koneineen onkin yhä konsernin omistuksessa

Juk­ka­ta­lon toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Sy­dän­met­sä: Kon­kurs­si pelasti työ­paik­ko­ja – ­suu­re­le­ment­ti­teh­das ko­nei­neen onkin yhä kon­ser­nin omis­tuk­ses­sa

05.09.2023 11:42 29
Tilaajille
Siklatilat Oy hakeutuu konkurssiin – yritykseltä jäi kesken kolme asunto-osakeyhtiötä ja yksi hoivakotityömaa

Sik­la­ti­lat Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sel­tä jäi kesken kolme asun­to-osa­ke­yh­tiö­tä ja yksi hoi­va­ko­ti­työ­maa

04.09.2023 15:20 46
Tilaajille
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 18:02 11
Tilaajille