Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

konkurssit
"Te olette jo piessyt pankin käräjillä", totesi ällistyttävän oikeusjutun tuomari – Oulussa seilanneen laivan päällikkö kuvaili yli 30-vuotista kiistaansa raunioittavaksi

"Te olette jo piessyt pankin kä­rä­jil­lä", totesi äl­lis­tyt­tä­vän oi­keus­ju­tun tuomari – Oulussa sei­lan­neen laivan pääl­lik­kö kuvaili yli 30-vuo­tis­ta kiis­taan­sa rau­nioit­ta­vak­si

18.10.2021 20:03 5
Tilaajille
Konkurssien määrä kasvussa – "Helmikuun luvuissa näkyy se, että velkojien tarve käyttää konkurssia perintäkeinona on otettu taas käyttöön"

Kon­kurs­sien määrä kas­vus­sa – "Hel­mi­kuun lu­vuis­sa näkyy se, että vel­ko­jien tarve käyttää kon­kurs­sia pe­rin­tä­kei­no­na on otettu taas käyt­töön"

03.03.2021 06:12 5
Kansalaisten velkakierre katki – työministeri Tuula Haatainen esittää, että Suomessa voisi hakeutua henkilökohtaiseen konkurssiin

Kan­sa­lais­ten vel­ka­kier­re katki – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen esit­tää, että Suo­mes­sa voisi ha­keu­tua hen­ki­lö­koh­tai­seen kon­kurs­siin

25.02.2021 06:30 10
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus odottaa nyt Nuo­ri­so­sää­tiön lau­sun­toa kon­kurs­si­ha­ke­muk­seen

10.12.2020 18:33
Konkurssiin ajautuneella Betametilla oli pulmia Oulun Stora Enson kartonkitehdashankkeen työmaalla – Kaleva sai haltuunsa konkurssihakemuksen asiakirjat

Kon­kurs­siin ajau­tu­neel­la Be­ta­me­til­la oli pulmia Oulun Stora Enson kar­ton­ki­teh­das­hank­keen työ­maal­la – Kaleva sai hal­tuun­sa kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen asia­kir­jat

14.11.2020 13:37 18
Tilaajille
Oululainen Betamet konkurssiin, syynä putkistourakan kaatuminen – "Tällä on ollut mittavat vaikutukset myös meidän alihankkijoihimme ja toimittajiimme"

Ou­lu­lai­nen Betamet kon­kurs­siin, syynä put­kis­to­ura­kan kaa­tu­mi­nen – "Tällä on ollut mit­ta­vat vai­ku­tuk­set myös meidän ali­hank­ki­joi­him­me ja toi­mit­ta­jiim­me"

12.11.2020 15:34 19
Tilaajille

Kem­pe­leen 4H-yh­dis­tys ha­keu­tuu kon­kurs­siin

29.05.2020 15:34

Pe­rus­suo­ma­lais­ten entinen nuo­ri­so­jär­jes­tö ha­keu­tui kon­kurs­siin – taus­tal­la val­tion­avus­tus­ten ta­kai­sin­pe­rin­tä

19.05.2020 20:43 1
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:54
Tilaajille