Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

konkurssit
Kuukausi
Edu toi aidon meksikolaisen ruoan Ouluun, perusti kolme ravintolaa ja teki konkurssin – Nyt hän jakaa reseptinsä kaikille, sillä uutta ravintolaa ei tule

Edu toi aidon mek­si­ko­lai­sen ruoan Ouluun, perusti kolme ra­vin­to­laa ja teki kon­kurs­sin – Nyt hän jakaa re­sep­tin­sä kai­kil­le, sillä uutta ra­vin­to­laa ei tule

03.06.2023 06:30 12
Tilaajille
Käräjäoikeus asetti oulaistelaisen Suvanto Infran konkurssiin – työntekijöiden irtisanominen on jo aloitettu ja työkohteet ovat pysähtyneet

Kä­rä­jä­oi­keus asetti ou­lais­te­lai­sen Suvanto Infran kon­kurs­siin – työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­nen on jo aloi­tet­tu ja työ­koh­teet ovat py­säh­ty­neet

31.05.2023 18:10
Tilaajille
Nyt Uroksen hallitukseen kuuluneilta vaaditaan vahingonkorvauksia – Kiinasta vaaditut satojen miljoonien saatavat kutistuivat kymmeniin miljooniin

Nyt Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta vaa­di­taan va­hin­gon­kor­vauk­sia – Kii­nas­ta vaa­di­tut satojen mil­joo­nien saa­ta­vat ku­tis­tui­vat kym­me­niin mil­joo­niin

26.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Musiikki-Kullaksen konkurssi koskettaa oululaisia syvästi – Kalevan lukijat lähettivät kymmeniä muistoja veljesten pitämästä perheyrityksestä

Mu­siik­ki-Kul­lak­sen kon­kurs­si kos­ket­taa ou­lu­lai­sia syvästi – Kalevan lukijat lä­het­ti­vät kym­me­niä muis­to­ja vel­jes­ten pi­tä­mäs­tä per­he­yri­tyk­ses­tä

25.05.2023 06:00 24
Tilaajille
Kerro meille: Mitä on jäänyt mieleesi Musiikki-Kullaksesta?

Kerro meille: Mitä on jäänyt mie­lee­si Mu­siik­ki-Kul­lak­ses­ta?

15.05.2023 13:01 52
Vanhemmat
Konkurssiaalto höykyttää Suomea – kaatunutta moottoriurheilukeskus Kymi Ringiä yritetään myydä, mutta "ei renkaanpotkijoille"

Kon­kurs­si­aal­to höy­kyt­tää Suomea – kaa­tu­nut­ta moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kus Kymi Ringiä yri­te­tään myydä, mutta "ei ren­kaan­pot­ki­joil­le"

15.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Rakennusliike Karjaluoto hakeutui konkurssiin, kesken olevien urakoiden tilannetta selvitellään

Ra­ken­nus­lii­ke Kar­ja­luo­to ha­keu­tui kon­kurs­siin, kesken olevien ura­koi­den ti­lan­net­ta sel­vi­tel­lään

09.03.2023 10:58 17
Tilaajille
Vain pieni osa yrityssaneerauksista onnistuu, mutta ne ärsyttävät usein kilpailijoita – "Yleisesti voidaan sanoa, että saneeraus ei anna kilpailuetua yritykselle"

Vain pieni osa yri­tys­sa­nee­rauk­sis­ta on­nis­tuu, mutta ne är­syt­tä­vät usein kil­pai­li­joi­ta – "Y­lei­ses­ti voidaan sanoa, että sa­nee­raus ei anna kil­pai­lu­etua yri­tyk­sel­le"

16.02.2023 18:00 4
Tilaajille
Oululainen Bassoclub-yökerho asetettiin konkurssiin – "Tarina on nyt lopussa, mutta nuorina yrittäjinä olemme oppineet paljon"

Ou­lu­lai­nen Bas­soc­lub-yö­ker­ho ase­tet­tiin kon­kurs­siin – "Tarina on nyt lo­pus­sa, mutta nuorina yrit­tä­ji­nä olemme op­pi­neet paljon"

08.02.2023 16:13 32
Tilaajille
Oikeus vahvisti Uroksen jakoluettelon ja ratkaisi riitautukset – "Tässä on ollut hyvin paljon normaalista konkurssista poikkeavia piirteitä"

Oikeus vah­vis­ti Uroksen ja­ko­luet­te­lon ja rat­kai­si rii­tau­tuk­set – "Tässä on ollut hyvin paljon nor­maa­lis­ta kon­kurs­sis­ta poik­kea­via piir­tei­tä"

26.01.2023 12:06 10
Tilaajille
Oulun kaupungilla jättimäiset vaatimukset Oulun Taksipalveluiden konkurssipesältä – näin kaupunki perustelee saataviaan

Oulun kau­pun­gil­la jät­ti­mäi­set vaa­ti­muk­set Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den kon­kurs­si­pe­säl­tä – näin kau­pun­ki pe­rus­te­lee saa­ta­viaan

20.01.2023 16:15 69
Tilaajille
Uroksen pesänhoitajan mielestä Uros möi tytäryhtiönsä alihintaan – nosti Oulun käräjäoikeuteen uuden kanteen osakekauppojen peräyttämiseksi

Uroksen pe­sän­hoi­ta­jan mie­les­tä Uros möi ty­tär­yh­tiön­sä ali­hin­taan – nosti Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen uuden kanteen osa­ke­kaup­po­jen pe­räyt­tä­mi­sek­si

10.01.2023 18:00 9
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus päätyi rajuun keinoon ja määräsi pakoilevia velallisia painostusvankeuteen – "Jos he ovat änkyröitä, he ovat puoli vuotta linnassa"

Oulun kä­rä­jä­oi­keus päätyi rajuun keinoon ja määräsi pa­koi­le­via ve­lal­li­sia pai­nos­tus­van­keu­teen – "Jos he ovat än­ky­röi­tä, he ovat puoli vuotta lin­nas­sa"

07.01.2023 06:00 18
Tilaajille
Paljakan rinteet pysyvät kiinni ainakin tammikuun loppuun – toimitusjohtaja lähti yllättäen, konkurssi vireillä

Pal­ja­kan rinteet pysyvät kiinni ainakin tam­mi­kuun loppuun – toi­mi­tus­joh­ta­ja lähti yl­lät­täen, kon­kurs­si vi­reil­lä

19.12.2022 09:40 9
Uroksen jakoluettelo valmistui, velkojia yhteensä lähes sata – Joukossa ex-työntekijöitä, toimitusjohtaja, Oulun Kärpät

Uroksen ja­ko­luet­te­lo val­mis­tui, vel­ko­jia yh­teen­sä lähes sata – Jou­kos­sa ex-työn­te­ki­jöi­tä, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Oulun Kärpät

17.12.2022 08:00 14
Tilaajille
Torihotellista ei ole tehty vieläkään kauppoja – Ostajaehdokkaita on yhä useita

To­ri­ho­tel­lis­ta ei ole tehty vie­lä­kään kaup­po­ja – Os­ta­ja­eh­dok­kai­ta on yhä useita

16.12.2022 10:57 65
Tilaajille
Käräjäoikeus määräsi Uroksen maksamaan Valtiokonttorille lähes kuusi miljoonaa euroa korkoineen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Uroksen mak­sa­maan Val­tio­kont­to­ril­le lähes kuusi mil­joo­naa euroa kor­koi­neen

25.11.2022 17:01 24
Tilaajille

Alfa TV:n toi­min­ta loppuu, omis­ta­ja on jät­tä­nyt kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen

25.11.2022 12:47 5
Tapahtumajärjestäjä RH Entertainment konkurssiin – monia Oulun konsertteja vaarassa peruuntua, perjantain Manhattan Transferin keikka saadaan järjestettyä

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä RH En­ter­tain­ment kon­kurs­siin – monia Oulun kon­sert­te­ja vaa­ras­sa pe­ruun­tua, per­jan­tain Man­hat­tan Trans­fe­rin keikka saadaan jär­jes­tet­tyä

10.11.2022 19:49 21
Tilaajille
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – neljän vuoden vaikeudet ajoivat maksukyvyttömyyteen

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – neljän vuoden vai­keu­det ajoivat mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen

31.10.2022 13:43 75
Tilaajille